1 Lider eller har forsikringssøgende lidt af: Hvis JA, udbedes nærmere oplysninger, se ovenfor.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Lider eller har forsikringssøgende lidt af: Hvis JA, udbedes nærmere oplysninger, se ovenfor."

Transkript

1 Navn: CPR-nr.: - Stilling: Aftalenr.: Adresse: Postnr.: By: Du skal henvende dig til egen læge for at få attesten udfyldt. Hvert af lægens spørgsmål skal besvares. Gennemlæs svarene og underskriv herefter for at bekræfte at intet er fortiet, og der ikke er afgivet urigtige oplysninger. Ifølge forsikringsaftaleloven (FAL) kan forsikringen ophæves eller dækningen blive nedsat, hvis oplysningerne er ufuldstændige, forkerte eller fortielse har fundet sted. Dette gælder også de oplysninger, som lægen har givet i denne attest. AFSNIT I. LÆGENS SPØRGSMÅL Patienten udspørges om tidligere og nuværende sygdomme, undersøgelser, behandlinger, medicinforbrug samt om alkohol- og tobaksforbrug. Vær opmærksom på konsekvensen for patienten såfremt der er afgivet mangelfulde oplysninger, jf. forsikringsaftalelovens bestemmelser (se ovenfor). Ved JA opgives sygdommens diagnose, tidspunkt, varighed og forløb inklusive resultat af undersøgelser (herunder røntgen etc.) og behandlinger. Uarbejdsdygtighedsperioder, følger, tidligere og nuværende symptomer skal oplyses, for at forsikringsselskabet og deres læger kan vurdere den helbredsmæssige risiko for sygelighed, invaliditet og dødelighed. Navn på sygehus/afdeling eller behandler anføres for eventuel indhentning af supplerende oplysninger. Anvend evt. ekstraark til besvarelsen. Denne attest bedes udfyldt med særligt henblik på: 1 Lider eller har forsikringssøgende lidt af: Hvis JA, udbedes nærmere oplysninger, se ovenfor. a. Infektionssygdomme, fx hjernehindebetændelse (meningitis), gigtfeber, tropesygdomme, HIV/AIDS (ekskl. almindelige forkølelsestilfælde)? b. Tumorer (svulster), fx kræft og sygdomme i lymfe- kirtler og det kvindelige bryst? c. Blodmangel, sygdomme i blod eller milt, fx myeloproliferative sygdomme, koagulations- og immuno- logiske defekter, miltsygdomme? d. Stoftskiftesygdomme, fx sukkersyge, sukker i urinen, struma, myksødem, Basedow s sygdom, forhøjet fedt i blodet (dyslipidæmi)? Ved stofskiftesygdomme (inkl. dyslipidæmi) angives kontrolværdier. e. Psykiske sygdomme af nogen art, fx depression, nervøsitet, angst, stress, affektreaktion? f. Sygdomme i nervesystemet, fx epilepsi, kramper eller besvimelser, lammelser, hjerneblødning, blodprop, migræne eller kraftig/hyppig hovedpine, svimmelhed, føleforstyrrelser? g. Øjensygdomme, fx nedsat synsfunktion? Ved nærsynethed (sværere end 7) angives brille- eller kontaktlinsestyrke. h. Øresygdomme, fx nedsat hørelse, tinnitus? Angiv om lidelsen er enkelt- eller dobbeltsidig. i. Sygdomme i hjerte eller kredsløb (blodårer), fx hjertebanken, smerter eller fornemmelser i hjerte- regionen, forhøjet blodtryk? Ved forhøjet blodtryk angives initialt blodtryksniveau, aktuel behandling og behandlingsperiode. j. Lungesygdomme og åndedrætsgener, fx astma, bronchitis, rygelunger, høfeber, tuberkulose, lungebetændelse, for store lunger (emfysem), støvlunger, sarkoidose? Hvis JA, udbedes nærmere oplysninger, se ovenfor. Codan Forsikring Codan A/S, CVR A/S, CVR

2 k. Mave-, tarm- og spiserørssygdomme, fx sårdannelser, blødninger, brok, fordøjelsesbesvær, betændelser, polypper? l. Sygdomme i lever, galdeblære eller bugspytkirtel, fx betændelser, stendannelser, gulsot, fedtlever (steatose)? m. Hudsygdomme, fx forbigående eller tilbagevendende eksem? n. Sygdomme i eller gener fra nakke, ryg eller lænd, fx diskusprolaps, lumbago, muskelspændinger, whiplash? o. Sygdomme i led, sener, knogler og bindevæv, fx sene- og ledbåndsskader, slidgigt, gigt, fibromyalgi, osteoporose, hypermobilitet? p. Nyre- eller urinvejssygdomme, fx betændelser, stendannelser, æggehvide eller blod i urinen, misdannelser? q. Sygdomme i mandlige eller kvindelige kønsorganer, fx kønssygdomme? r. Andre sygdomme end ovennævnte bortset fra ukomplicerede børnesygdomme og almindelige kortvarige ikke tilbagevendende infektionssygdomme? 2 a. Er forsikringssøgende nogensinde kommet til skade? Hvornår? (md/år) Hvori bestod skaden? 3 4 b. Har forsikringssøgende nogensinde været behandlet eller indlagt for forgiftningstilfælde? c. Lider eller har den forsikringssøgende lidt af overfølsomhed (allergi)? d. Er der eller har der været forekomst af arvelige sygdomme i forsikringssøgendes nærmeste familie (forældre, søskende, børn)? e. Har der været dødsfald før 60 års alderen i forsikringssøgendes nærmeste familie? Er eller har forsikringssøgende været længerevarende sygemeldt/uarbejdsdygtig (mere end 1 md.)? Er eller har forsikringssøgende været i længerevarende (mere end 1 md.) eller tilbagevendende medicinsk behandling, herunder med beroligende eller smertestillende medicin? Er der følger? Hvilke (herunder mén)? Hvornår? (md/år) Hvilke stoffer? Er der følger? Hvilke? I hvilke perioder? (md/år) Overfor hvad? Er der følger? Hvilke? Hos hvem? (slægtskab) Hvilke sygdomme? Hvem? (slægtskab) Hvilke sygdomme? I hvilke perioder (md/år)? Af hvilken årsag? Af hvilken årsag? I hvilke perioder? (md/år) Aktuelt? Hvilke præparater? 5 Anvender eller har forsikringssøgende anvendt hårde stoffer (fx heroin, speed, kokain, ecstasy, LSD), hash, I hvilke perioder? (md/år) Aktuelt?

3 organiske opløsningsmidler, anabole stoffer eller andre stimulerende midler? 6 a. Drikker forsikringssøgende øl, vin, hedvin eller spiritus? b. Har forsikringssøgende tidligere haft et større forbrug af øl, vin, hedvin eller spiritus? c. Har forsikringssøgende nogensinde modtaget behandling eller rådgivning for et overforbrug af øl, vin, hedvin eller spiritus? 7 a. Ryger forsikringssøgende? b. Har forsikringssøgende tidligere røget? Hvilke stoffer? Er der følger? Hvilke? Antal genstande i gennemsnit pr. uge? Antal genstande i gennemsnit pr. uge? I hvilke perioder? (md/år) I hvilke perioder? (md/år) Aktuelt? Hvilken behandling/rådgivning? Med hvilken effekt? Hvor stort et dagligt forbrug? (antal cigaretter, cigarer, pibestop) I hvilke perioder? (md/år) Hvor stort et dagligt forbrug? (antal cigaretter, cigarer, pibestop) Jeg har gennemlæst besvarelserne og erklærer hermed, at ovenstående oplysninger er i overensstemmelse med sandheden, og intet er fortiet. Jeg er klar over, at forsikringen kan ophæves eller dækningen blive nedsat, hvis oplysningerne er ufuldstændige, forkerte eller fortielse har fundet sted. Dato Forsikringssøgendes underskrift CPR-nr AFSNIT II. LÆGENS ATTESTATION OG OPLYSNINGER a. Er du forsikringssøgendes sædvanligt benyttede læge? b. Kender du forsikringssøgende? Har du kendskab til eller optegnelser om forsikringssøgende, der kan bekræfte, korrigere eller supplere de givne oplysninger? Patientoptegnelser, eksempelvis lægebreve, udskrivningsbreve, laboratoriesvar eller lignende kan vedlægges. Originalt materiale returneres efter anmodning. Hvis JA, siden hvornår? (md/år) Hvis NEJ, hvordan har du fastslået identiteten? Hvis JA, udbedes nærmere oplysninger om forløb og symptomer, herunder diagnoser, undersøgelsesresultater, behandlinger og indlæggelser samt perioder med sygemeldinger. AFSNIT III: LÆGENS UNDERSØGELSE

4 BF Eftertryk/efterligning ikke tilladt. Må kun anvendes til risikovurdering efter retningslinier udarbejdet af Videncenter for Helbred og Forsikring. 1 Forsikringssøgendes højde og vægt. Højde (uden sko) cm. Vægt (uden overtøj) kg. 2 Kan der påvises noget abnormt ved: Hvis JA, udbedes nærmere beskrivelse. a. Hoved, mundhule, svælg, hals? b. Øjne, inkl. synsfunktion med bedste korrektion? Synsstyrke (m. korr.) Hø.: Ve.: c. Ører, inkl. hørefunktion med bedste korrektion? Hørefunktion (m. korr.): Hørefunktion kan måles med hviske-og talestemme i 4 m afstand. d. Brystkasse, inkl. deformiteter og bevægelighed? e. Lunger, inkl. stetoskopi? Ved lungesygdom, herunder astma og bronchitissymptomer, udbedes 3 peakflow målinger (evt. en spirometri). f. Hjerte og kar, inkl. stetoskopi, puls og blodtryk? Puls Blodtryk Der foretages 3 blodtryksmålinger med mindst 1 minuts mellem- Rytme: Systolisk rum, efter forsikringssøgende har haft mindst 5 minutters hvil. Frekvens: Diatolisk g. Underlivet (abdomen), fx udfyldning, organsvulst, ømhed, ar? Der ønskes ikke gynækologisk eller rektal undersøgelse. h. Rygsøjle, inkl. abnorme krumninger? i. Arme, ben og led, fx åreknuder, ødemer, perifere pulsforhold, tegn på bestående eller overstået årebetændelse, muskelsvind? j. Hud og lymfekirtler (hals, armhule, lyske)? k. Ydre kønsorganer, inkl. palpation af bryster? l. Undersøgelse af nervesystemet, fx lammelser, rysten, reflekser, føleforstyrrelser? 3 Undersøgelse af urinen ved stix. Protein Sukker Blod Forsikringssøgende skal ved sin underskrift bekræfte, at urinen er hans/hendes: 4 Tyder udseende eller fremtræden på nogen svagelighed eller sygelighed, herunder psykisk lidelse? 5 Anser du forsikringssøgende for: Rask (uden sygdomssymptomer)? Fuldt arbejdsdygtig? Denne attest er udfærdiget af mig i overensstemmelse med mine optegnelser og mit kendskab til forsikringssøgende, samt mine spørgsmål og min undersøgelse foretaget: Ved positiv reaktion skal resultat af evt. umiddelbart efterfølgende kontrolundersøgelse anføres. Hvis JA, hvordan? Hvis NEJ, hvorfor ikke? Attesten sendes i lukket kuvert mærket HELBREDSATTEST til:

5 Dato Lægens underskrift Nøjagtig adresse (stempel): CPR/CVR/SE-nummer: Codan Forsikring Care Administration Gammel Kongevej København V Giro/Bank Regnr. Kontonr: Attesten er godkendt af Den Almindelige Danske lægeforenings attestudvalg og honoreres af forsikringsselskabet uden indsendelse af regning straks ifølge overenskomst med Lægeforeningen

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET

HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET Ansøgerens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr.: By.: Formålet med helbredsattesten er at anskueliggøre, om du lider af en sygdom, som kan have betydning for arbejdet

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

HELBREDSSKEMA FOR PERSONER OVER 75 ÅR

HELBREDSSKEMA FOR PERSONER OVER 75 ÅR Personer, der er fyldt 75 år på afrejsetidspunktet eller fylder 75 år på rejsen, skal indsende medicinske oplysninger inden hver rejse. Selskabets lægekonsulenter afgør, om der kan udstedes forhåndstilsagn

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dårligt liv - dårligt helbred

Dårligt liv - dårligt helbred Dårligt liv - dårligt helbred Socialt udsattes oplevelse af eget liv og sundhed Pia Vivian Pedersen Syddansk Universitet Dårligt liv dårligt helbred Socialt udsattes oplevelse af eget liv og sundhed Pia

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

Sum ved visse kritiske sygdomme

Sum ved visse kritiske sygdomme Sum ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2015 På de følgende sider kan du se, hvilke sygdomme der kan give udbetaling fra din gruppeforsikring i pensionskassen. Vær opmærksom på, at forsikringen

Læs mere

FORORD INDLEDNING. August 1990, revideret juni 1991, 1995, 1997 og april 2004.

FORORD INDLEDNING. August 1990, revideret juni 1991, 1995, 1997 og april 2004. SYGDOM I TROPERNE FORORD Lægehjælp bør altid søges ved sygdom og ulykkestilfælde, men er dette umuligt, kan selvbehandling blive nødvendig. Nedenstående er ment som en hjælp til afklaring af, om tegn på

Læs mere

Information før insemination

Information før insemination LÆS DETTE MATERIALE FLERE GANGE Information før insemination Velkommen til StorkKlinik Vi glæder os til at tale med dig til den indledende journalsamtale, hvad enten det bliver på StorkKlinik eller via

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

Er du klar over det mand?

Er du klar over det mand? Er du klar over det mand? Det behøver ikke være kedeligt at leve længere Mange mænd spiser for meget, bevæger sig for lidt, ryger og drikker for meget alkohol. Og de knokler på arbejdet. Men de snakker

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsdokumentation Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sikkerhedsforum. For SEL 96 Borgerstyret Personlig Assistance Århus Kommune

Sikkerhedsforum. For SEL 96 Borgerstyret Personlig Assistance Århus Kommune Sikkerhedsforum For SEL 96 Borgerstyret Personlig Assistance Århus Kommune Arbejdsskade Hvornår skal man som arbejdsgiver anmelde en arbejdsskade: Ifølge: 1. Lov om arbejdsmiljø. Her er formålet at arbejdstilsynet

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? Ä 1 Alkohols betydning for dit helbred Ä 2 Find dine alkoholgrænser Ä 4 Alkohol og

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16)

Læs mere: www.ofelia.auh.dk Mail: auh.ofelia@rm.dk Mobil: 2013 4220 (hverdage 8-16) OFELIA Osteoporosis Fracture Liaison Aarhus Kære studiedeltager. Århus, 201 Tak fordi du vil hjælpe os med at blive klogere på sammenhængen mellem knoglebrud og knogleskørhed, også kaldet osteoporose.

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning.

Læs mere

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed?

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Rådet for Socialt Udsattes småskriftserie nr.6/2007 Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? www.udsatte.dk Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Gennemgang af litteratur samt analyse af eksisterende

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser 7878-1 Oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Hæmatologisk Afdeling Rigshospitalet Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Clarithromycin til patienter med myelomatose Protokoltitel: Et klinisk prospektivt, random iseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere