FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE"

Transkript

1 FAKTA OM FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

2 2

3 Energi og miljø for milliarder Forsyningsvirksomhederne er Aalborgs leverandør af miljø- og energitjenester. Vi forsyner byens husstande og arbejdspladser med gas el fjernvarme vand kloak renovation Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks Nørresundby Tlf: Fax: forsyning Det sker gennem seks virksomheder en for hver forsyningsart der sammen med en fælles administration udgør en selvstændig forvaltning i Aalborg Kommune. Forsyningsvirksomhederne drives på forretningsmæssig basis, til dels i konkurrence med private virksomheder. Koncernen har godt 400 medarbejdere og omsætter for omkring to milliarder kroner om året, svarende til godt kr. pr. indbygger i Aalborg Kommune. Gennemsnitligt årligt forbrug for et enfamiliehus Gas (madlavning) 233 m 3 El kwh Fjernvarme 372 m 3 Vand 131 m 3 3

4 4

5 Gas - godt for mad og miljø Gasforsyningen leverer bygas i hele Aalborg Kommune. I det centrale byområde leverer vi gassen gennem et ledningsnet. I andre områder leverer vi den på flaske, uden ekstra beregning for kunden. Vi leverer gas til i alt forbrugere. Bygas er en blanding af dansk naturgas fra Nordsøen og atmosfærisk luft. Det er en meget miljøvenlig energiform. Ved at skifte fra elkomfur til gaskomfur kan en familie reducere det årlige udslip af drivhusgassen CO 2 med 50 procent. Gasforsyningen Gasværksvej 28 Postboks Aalborg Tlf: Fax: Byrådet har vedtaget en miljømanual, som fremmer brugen af bygas. Et lokalt initiativ, der er med til at opfylde Danmarks internationale forpligtelser i Kyoto-aftalen. Gratis service på dit komfur Gasforsyningen yder gratis service på sine kunders gasapparater. Vi kommer, når der er brug for det. Og kunden betaler kun for de reservedele, der er nødvendige i forbindelse med en reparation af komfur eller andet udstyr. 5

6 6

7 El til by og lufthavn Aalborg Kommune, Elforsyningen (AKE) forsyner det meste af Aalborg- Nørresundby og hele Aalborg lufthavn med elektricitet. Elforsyningen er delt i tre selskaber, der tager sig af hver deres opgaver: Elforsyningen Hjulmagervej Aalborg Tlf: Fax: AKE Net står for driften af elnettet fra 60 kilovolt og nedefter i Aalborg- Nørresundby. Selskabet står også for salget af prioriteret energi, dvs. el fra vindmøller og andre alternative energikilder. AKE Forsyning A/S dækker samme område som AKE Net. Selskabet sælger fri el, dvs. den el, der produceres på de store kraftværker og handles på det frie marked. AKE Entreprise A/S tager sig af anlægs- og driftsopgaver på elnettet. Selskabet kan frit operere over hele landet i konkurrence med tilsvarende offentlige eller private selskaber. Begge aktieselskaber er 100 % ejet af AKE Net. 7

8 8

9 Varme til alle nær og fjern Fjernvarmeforsyningen forsyner alle større byområder i Aalborg Kommune med fjernvarme. Det er en billig, sikker og effektiv opvarmningsform, og dækningsprocenten er tæt på de % af fjernvarmen kommer fra det kulfyrede kraftvarmeværk Nordjyllandsværket øst for Nørresundby. 30% af fjernvarmen kommer fra Aalborg Portland i Rørdal. Udtjente møbler fra Renovationsvæsenet og slam fra Kloakforsyningen indgår som brændsel ved den energikrævende produktion af cement. Det er med til at gøre Aalborg til en af landets billigste storbyer, når det gælder fjernvarme. Fjernvarmeforsyningen Hjulmagervej Aalborg Tlf: Fax: fjernvarme 10% af fjernvarmen kommer fra affaldsforbrændingsanlægget Reno-Nord i Aalborg Øst. Det er et fælleskommunalt selskab, hvor dagrenovation fra Aalborg og seks andre kommuner forbrændes. De sidste ca. 10% af fjernvarmen kommer fra Fjernvarmeforsyningens egne centraler. 9

10 10

11 Uden rent vand intet liv Vandforsyningen leverer vand til omkring 60% af indbyggerne i Aalborg Kommune, de fleste i Aalborg-Nørresundby byområde. De øvrige indbyggere i kommunen forsynes fra private vandværker eller egne boringer. Vandet til de mange tusinde husstande og arbejdspladser i Aalborg-Nørresundby er grundvand, som Vandforsyningen indvinder i tre områder ved Drastrup, Visse og Hvorup. I disse områder gøres et stort arbejde for at beskytte grundvandet mod forurening, blandt andet gennem skovrejsning. Målet er at bevare grundvandet så rent, at det fortsat kan sendes urenset direkte ud til forbrugerne. Vandforsyningen Sønderbro Aalborg Tlf: Fax: Vandteknisk Museum Sønderbro Aalborg Tlf: ÅBNINGSTIDER: tirsdag kl torsdag kl og efter aftale Forsyningsvirksomhederne fører løbende en meget grundig kontrol med drikkevandets kvalitet og fungerer som tilsynsmyndighed for private vandværker og boringer. Vandforsyningen driver Vandteknisk Museum, hvor man kan se installationer og teknik helt tilbage fra midten af 1800-tallet. 11

12 12

13 Kloakken klarer det hele Kloakforsyningen har ansvaret for at anlægge og vedligeholde Aalborg Kommunes kloaknet og rense spildevandet fra hele kommunen og store dele af nabokommunerne Støvring, Skørping og Sejlflod. Spildevandet fra i alt mennesker ledes via kloaknettet til to store renseanlæg ved Limfjorden, Renseanlæg Øst i Rørdal og Renseanlæg Vest i Mølholm. Her renses spildevandet mekanisk, biologisk og kemisk, før det ledes ud i Limfjorden. Kloakforsyningen Stigsborg Brygge 5 Postboks Nørresundby Tlf: Fax: Rensningen sker så effektivt, at belastningen af miljøet i fjorden er reduceret til et minimum. Som et led i processen forvandles slam i biogastanke til brændstof, så renseanlæggene producerer el og varme, der sendes ud på de kommunale ledningsnet. I takt med udbygningen af de to centrale renseanlæg er næsten alle mindre renseanlæg i Aalborg Kommune nu nedlagt. Forsyningsvirksomhederne gør meget ud af at informere om alle aspekter af energi og miljø. Her en illustration fra Kloakforsyningens folder Vand i kælderen med gode råd til betrængte husejere. 13

14 14

15 Skidt det klarer vi Renovationsvæsenet indsamler alle typer affald i hele Aalborg Kommune, enten selv eller gennem udlicitering til private virksomheder. Alle husstande og virksomheder i kommunen er med i dagrenovations-ordningen. Mange gør også brug af storskralds-ordningen og Rappenskralden, der indsamler miljøfarligt affald. Renovationsvæsenet driver to meget besøgte genbrugspladser i henholdsvis Aalborg og Nørresundby. På et anlæg i Rørdal komposteres haveaffald og deponeres jord. Aalborg Kommune er med i de fælleskommunale selskaber I/S Reno- Nord og I/S Mokana, der driver forbrændingsanlæg, kontrolleret losseplads og modtagestation for olie- og kemikalieaffald. Renovationsvæsenet Over Bækken 2 Postboks Aalborg Tlf: Fax: Renovationsvæsenet anviser virksomheder og institutioner, hvordan de skal håndtere større mængder affald og ikke mindst farligt affald. Vi arbejder nært sammen med de vognmænd, der transporterer affaldet, og de anlæg, hvor det deponeres eller behandles. 15

16 16

17 Få råd til det hele Energicenter Aalborg giver gode råd om at spare på energi og ressourcer - uansat om det gælder gas, el, fjernvarme, vand, spildevand eller affald. Rådgivningen er gratis og ydes både til private og erhverv. Energicentret stiller en række hjælpemidler gratis til rådighed for kunderne. F.eks. kan man låne en elmåler, så man kan måle forbruget på alle sine el-apparater i hjemmet eller på arbejdspladsen. Vi giver også råd om køb og brug af apparater og installationer i hjemmet. Ved nybyggeri rådgiver vi om energirigtig projektering. Energicenter Aalborg Østerbro 9 Postboks Aalborg Tlf: Fax: energicenter ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag kl Torsdag kl Energicenter Aalborg drives af Forsyningsvirksomhederne i samarbejde med Naturgas Midt-Nord. Får du nok for pengene? På under energi og miljø finder du Energihuset. Her kan du se, hvad apparater og installationer i hjemmet bruger af energi, og få gode råd om, hvordan du kan spare. Til gavn for både miljø og pengepung. 17

18 Forsyningsudvalg Rådmand Direktør Administrationen Elforsyningen AKE Net Gasforsyningen Fjernvarmeforsyningen Vandforsyningen Kloakforsyningen Renovationsvæsenet AKE Forsyning A/S AKE Entreprise A/S 18

19 Sådan er vi organiseret Forsyningsvirksomhederne er en af de seks forvaltninger i Aalborg Kommune. Virksomhederne styres af byrådets forsyningsudvalg med en rådmand i spidsen. Den daglige ledelse ligger hos en direktør, der har ansvaret for at omsætte de politiske beslutninger til virkelighed. En fælles administration løser en række opgaver for de seks driftsvirksomheder. Det gælder bl.a. driften af Forsyningsvirksomhedernes Kundecenter, der står for aflæsning og afregning af kundernes forbrug. Administrationen tager sig også af den langsigtede planlægning og en række myndighedsopgaver. Den ledes af en vicedirektør. Med til Forsyningsvirksomhederne hører også Lager- og Indkøbskontoret, der betjener hele Aalborg Kommune. Kundecentret Stigsborg Brygge 5 Postboks Nørresundby Tlf: Fax: kundecenter ÅBNINGSTIDER: man-ons kl torsdag kl fredag kl TELEFONTIDER: mandag-torsdag kl fredag kl Ekspedition kan også ske på Energicenter Aalborg. Se side er Forsyningsvirksomhedernes servicetelefon Her kan kunderne selvaflæse målere, få besked om driftsforstyrrelser og komme i kontakt med driftsvagten. Lager- og Indkøbskontoret Hjulmagervej 24 Postboks Aalborg Tlf:

20 akprint

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

FØLG STRØMMEN. Din elguide

FØLG STRØMMEN. Din elguide FØLG STRØMMEN Din elguide 2 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 3 HVORFOR SKAL DU FØLGE STRØMMEN? Vores energisystem undergår en kolossal grøn forvandling. Det giver dig som forbruger

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Klimaforandringer. Vi kan - og vi skal! Indhold. Danmark er verdensmestre - både i vindkraftandel og CO2-udledning. Begge verdensrekorder forpligter!

Klimaforandringer. Vi kan - og vi skal! Indhold. Danmark er verdensmestre - både i vindkraftandel og CO2-udledning. Begge verdensrekorder forpligter! SUND FORNUFT VEDVARENDE ENERGI GOD SAMFUNDSØKONOMI UAFHÆNGIGHED FORSYNINGSSIKKERHED VINDMØLLER DANSKE ARBEJDSPLADSER SELVFORSYNING REN ENERGI LOKALT MEDEJER SKAB GRØN STRØM GODT NABOSKAB MEGET MERE END

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Godt på vej mod fremtiden TREFOR er en dynamisk energikoncern. Vi er i konstant bevægelse for at tilpasse os markedsforhold og kundernes behov,

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere