Hun kæmper på alle fronter. dm privat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hun kæmper på alle fronter. dm privat"

Transkript

1 dm privat NR NOVEMBER 2011 SEKTOREN FOR PRIVATANSATTE Støt kolleger i løntilskud 2 Sådan kan I hjælpe 5 DM-medlemmer bliver udnyttet 6 Humanister ofre for myte 7 Videnpilot landede sikkert 8 Studerende arbejder gratis 9 Kurser for dig 11 Hun kæmper på alle fronter Mina El Moutamid er i job med løntilskud, side 3

2 2 Af Frederik Dehlholm, formand for DM Privat Støt kolleger i løntilskud Al den hjælp, som kolleger kan give til folk i løntilskudsjob, vil med garanti falde på et tørt sted, siger cand.comm. Mina El Moutamid. Dette er en meget rammende udtalelse, som du kan læse i dette nummer af DM Privat. Som emne i dette nummer af DM Privat har vi valgt løntilskudsjob, videnspilotordninger, virksomhedspraktik og studerende i praktik. Løntilskudsjob og anden aktivering griber mere og mere om sig, efter at beskæftigelsesindsatsen er blevet lagt over i kommunerne med nogle regler, der gør det økonomisk fordelagtigt for kommunerne at sende arbejdsløse i aktivering. Der er brug for, at du støtter akademikere, der evt. er i aktivering på din arbejdsplads. Får de den løn, de skal have, nemlig almindelig akademikerløn, forudsat at der er tale om en privat arbejdsplads, der ikke hovedsageligt er offentligt støttet? Har de et arbejde med akademisk indhold? Bliver de oplært ordentligt i deres arbejde? Forholder jobbet sig konkret til og er tilpasset til den aktiveredes konkrete situation? Bliver de betragtet som og behandlet som en almindelig kollega og inddraget fuldt ud i arbejdspladsens sociale liv? Nogle arbejdspladser overholder desværre ikke altid de regler, der gælder for løntilskudsjob, og dette bliver heller ikke altid ordentligt tjekket af jobcentrene. Virksomheden skal, før de opretter et løntilskudsjob, have talt med en repræsentant for de ansatte og forhørt sig om det. Er det sket på din arbejdsplads, eller er DM mon blevet hørt? Virksomhederne må fx ikke oprette et løntilskudsjob i en stilling, hvor de lige har fyret en tidligere ansat, og virksomheder må ikke besætte det samme job med den ene efter den anden løntilskudsansættelse. Meningen er, at løntilskudsjob bør føre til et fast job, men det gør det desværre ofte ikke. Ring til DM s sekretariat, hvis du er i tvivl om, om den virksomhed, du er ansat i, overholder reglerne for løntilskudsjob eller virksomhedspraktik. De, der er i løntilskudsjob, har som sagt brug for al den hjælp, de kan få. Videnpilotordninger kan føre til regulær oprettelse af nye job og endda måske oprettelse af flere regulære job. Videnpiloter kan ansættes i et år i små eller mellemstore virksomheder, som ikke kender til at have akademikere ansat. Der er tale om en ordinær tidsbegrænset ansættelse, men med tilskud fra en offentlig pulje. Videnpiloterne kan her vise deres værd for virksomheden og på den måde bidrage til udvidelse af beskæftigelsen. Et løntilskudsjob kan måske have denne virkning også, men det er desværre sjældent, specielt i offentlige løntilskudsjob. Alle, der begynder i et nyt fast job, har brug for en indkøringsperiode til at lære virksomheden og dens arbejdsgange mv. at kende. Dette er almindeligt i ordinære job. Derfor er der meget sjældent nogen grund til, at ansætte folk i virksomhedspraktik eller løntilskud først. Ansæt folk på almindelige vilkår fra starten. DM Privat er sektorblad for privatansatte medlemmer af DM. Ansvarshavende redaktør: Frederik Dehlholm Redaktionssekretær: Lisbeth Ammitzbøll Næste nummer af DM Privat udkommer 10. februar 2012 Forsidefoto: Henrik Petit

3 TEMA: STØTTET ARBEJDE af Lisbeth Ammitzbøll foto: Henrik Petit 3 Mina El Moutamid er på tredje runde af en ansættelsesform, som kan virke udsigtsløs. Hun kæmper på alle fronter Arbejdet er spændende, men systemet er forkert. Mina El Moutamid har søgt over 150 stillinger, været til 0 samtaler og er under konstant pres. I dag er hun på tredje runde i løntilskudsjob. For hver dag hun arbejder, bliver hendes dagpengeperiode klippet med en dag. Og der er stadig ingen rigtige job i sigte Hun er glad for sit job på Kofoeds Skole. Mine opgaver er fagligt udfordrende, og jeg har en god chef. Og for eleverne gør min indsats en stor forskel. Nogle af dem har aldrig oplevet en kunstudstilling eller været i teatret. I dag kan de fleste af dem formulere deres tanker om ensomhed, kærlighed og eksistens, fordi kunsten og kulturen har givet dem et sprog at udtrykke sig i, siger den 30-årige Mina El Moutamid, der er cand. comm. fra RUC i kommunikation og psykologi. Gennem de seneste mange måneder har hun arbejdet med unge voksne, som har måttet kæmpe hårdt for en plads i livet. Mange har været udsat for svigt, mange har haft et misbrug af hash eller andet, mange har en psykiatrisk diagnose, mange har boet på gaden, før de fik et hjem i en af Kofoeds Skoles Ungdomsboliger. Alligevel har de kigget på kunst på Louisiana og Arken. De har overværet flere debutkoncerter på Det kgl. Danske Musikkonservatorium. De har været i teateret. De har læst eller lyttet til bøger som Den Lille Prins, Alkymisten og Intet. For nylig kunne Mina El Moutamid aflevere en 30-siders midtvejsevaluering af det projekt, hun selv har formuleret, struktureret, iværksat, udført og målt. Jeg ville gerne være på en arbejdsplads, hvor de menneskelige værdier var i højsædet. Jeg søgte forskellige ngo er og blev så ansat her, fordi man havde brug for en person, der kunne håndtere dokumentationskrav i forhold til en stor donation til Kofoeds Skoles Ungdomsboliger. Løn svarer til dagpenge Godt arbejde. God chef. Gode resultater. Problemer? JA! Masser. Mina El Moutamid er ansat på vilkår, der gælder for offentlige løntilskudsjob. Hun arbejder 30 timer om ugen. Til gengæld får hun 80 procent af højeste dagpengesats samt pensionsbidrag og feriepenge. Hun har svært ved at få økonomien til at hænge sammen for sig selv og sin 8-årige datter. Da hun søgte løntilskudsjobbet på Kofoeds Skole, troede hun, at skolen som selvejende institution aflønnede efter normen på det private arbejdsmarked. Sådan er det ikke. Skolen modtager statsstøtte i så stort omfang, at den har lov til at følge de regler, der gælder for offentlige institutioner. Derfor består Mina El Moutamids løn kun af dagpenge, pensionsbidrag og feriepenge. For hver dag hun arbejder, ryger der en dag af hendes samlede dagpengeperiode. Som kandidat fra 2009 risikerer hun at sakke bagud i konkurrencen med nye kandidater. DM Privat mener -

4 4 TEMA: STØTTET ARBEJDE Al den hjælp, som kolleger kan give til folk i løntilskudsjob, vil med garanti falde på et tørt sted FAKTA OM LØNTILSKUD cand.comm. Mina El Moutamid FAKTA OM VIRKSOMHEDSPRAKTIK Medmindre hun får arbejdserfaring på sit CV. Hun er under konstant pres. Jeg har arbejdet i løntilskudsjob i over et år nu. Først var jeg et halvt år i en kommune. Så kom jeg til Kofoeds Skole, hvor det halve år nu er forlænget med endnu et halvt år. Så jeg er på tredje runde af en ansættelsesform, som kan virke udsigtsløs. Jeg er vældig glad for mit job her, men jeg oplever reglerne for aktivering som en hjælp til virksomhederne mere end til os ledige. Aktivering igen-igen Lad os skrue tiden tilbage til vinteren Mina El Moutamid er lige blevet færdig som kandidat. Hun har allerede inden sin sidste eksamen søgt job, men det er et svært marked for nye cand.comm. ere. Efter 13 uger bliver hun indkaldt til samtale hos den virksomhed, der varetager beskæftigelsesindsatsen for hendes gruppe, en såkaldt anden aktør. Vi var en gruppe på ledige akademikere under 30 år. Forløbet var rædselsfuldt og det rene spild af tid. Der var intet forsøg på at hjælpe os ind i normale ansættelser. Vi skulle i aktivering. Praktik eller løntilskudsjob, det var valget. Jeg kom i løntilskudsjob i en kommune i seks måneder. Derefter var jeg ledig igen i tre måneder. Så kom jeg igen i et forløb hos anden aktør i et nyt firma. Og det var næsten mere, end jeg kunne klare. Jeg syntes, at jeg havde kæmpet kampen. Jeg havde sammen med andre kursister skrevet til vores jobcenter og til daværende beskæftigelsesminister Inger Støjberg og fortalt om det tidsspilde og den arrogance, vi blev udsat for. Jeg havde søgt job efter job og fået afslag efter afslag. Jeg havde aktiveret mit netværk, researchet på virksomheder, så jeg kunne vinkle mine uopfordrede ansøgninger. Men intet gav resultat. De fleste virksomheder skrev antal ansøgere i afslaget det laveste antal var 70 ansøgere. 70! Nu sad jeg så for anden gang og hørte på de samme floskler om aktivering og CV-gennemgang men med næsten dobbelt så mange nyuddannede akademikere omkring mig. Det var forfærdelig nedslående. Jeg følte mig fanget i en meningsløs gentagelse, der anfægtede min faglighed, min selvfølelse og min personlighed. Min hjerne kendte godt ledighedsprocenterne. Men i mit hjerte følte jeg mig kasseret og ubrugelig og uden for samfundet. Følelsen af ikke at være en del af fællesskabet er vel i grunden den sværeste konsekvens af ledighed. Solidaritet kan hjælpe Ledige i løntilskudsjob har brug for al den støtte, de kan få fra deres kolleger, fremhæver Mina El Moutamid. For mig har det været chokerende at opleve, hvordan ledighed kan trænge ind under huden på et i øvrigt veluddannet og stabilt og positivt menneske. Jeg kan godt gennemskue og også formulere de processer, jeg oplever, men alligevel har det ramt mig hårdt at være ledig. Man kæmper på alle fronter samtidig, økonomisk, fagligt, psykologisk, for at holde sammen på sit liv. Man har bare taget en uddannelse og er blevet færdig på et tidspunkt, hvor det er svært at få arbejde. Al den hjælp, som kolleger kan give til folk i løntilskudsjob, vil med garanti falde på et tørt sted. Vi er jo ikke særlinge. Vi har bare været uheldige i forhold til nogle overordnede strukturer, som skubber os ud i nogle dårligt betalte og ofte udsigtsløse job. På Kofoeds Skole kan Mina El Moutamid næppe forvente en mere varig ansættelse. Medmindre: Jeg håber at kunne gennemføre et ph.d.- projekt på Kofoeds Skole. Det skal handle om kunstoplevelsens betydning for socialt udsatte og psykisk sårbare unge. Fagligt set er emnet underbelyst, og jeg har i kraft af min tid herude adgang til enestående empiri, fordi jeg kender de unge i forvejen. Så det er mit håb og det, jeg satser på. Sådan kan I hjælpe -

5 5

6 6 TEMA: STØTTET ARBEJDE af Lisbeth Ammitzbøll Lovlydige virksomheder skaber rigtige job Et nordjysk forskningsprojekt har givet helt ny viden om, hvad der giver succes eller fiasko i beskæftigelsesindsatsen. Virksomheder, der overholder loven, har størst succes med at forvandle støttet arbejde til ordinær beskæftigelse. Arbejdsmarkedsforsker Thomas Bredgaard Vores konklusion er ret klar. Virksomheder, der overholder loven og anvender tilskudsordningerne efter deres hensigt, evner at skabe nye job på ordinære vilkår, fortæller lektor Thomas Bredgaard fra Forskningscenter for Evaluering på Aalborg Universitet. At overholde loven betyder blandt andet, at tilskudsordninger og praktikforløb ikke må være konkurrenceforvridende. Det betyder også, at der i virksomheden skal være et rimeligt forhold mellem antallet af medarbejdere i støttet arbejde og antallet af medarbejdere i job på normale vilkår. Ellers kan de forskellige ordninger nemt blive en tilskudsmølle, hvor virksomhederne forventer gratis arbejdskraft. I så fald får man ikke flere rigtige job, og så har man ikke opfyldt den politiske intention med ordningerne, påpeger han. Forskningsprojektet viser også, at den ledige skal være i fokus, hvis aktiveringsindsatsen skal virke og føre til ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse. Aktivering må ikke blive en hyldevare, men skal forholde sig konkret til den enkeltes situation. Så er chancerne størst for at forvandle et støttet job til et rigtigt job, siger Thomas Bredgaard. DM-medlemmer bliver udnyttet En lille butik ansatte et DM-medlem med løntilskud. Hun fik kroner om måneden. Hendes job viste sig at være forefaldende arbejde uden en flig af akademisk indhold. Et andet eksempel kommer fra en lille organisation. På ansættelsespapirerne havde arbejdsgiver med kuglepen overstreget ord som AC-overenskomst, løn under barsel, pension. Helt urimeligt og hamrende ulovligt. I et privat løntilskudsjob har man krav på en løn, der svarer til andre akademikeres. Er der en AC-overenskomst, skal den følges, understreger Liselotte Jespersen, der er forhandlingsleder i DM. Det er jobcentrenes ansvar at sørge for, at virksomhederne overholder reglerne. Men i de sager, hvor DM-medlemmer kommer i klemme, er det ikke sket. Typisk ser vi jo først papirerne, når medlemmerne løber ind i problemer i deres støttede arbejde. Man kan ikke regne med, at jobcentrene fungerer som stopklods for ulovligheder, siger Liselotte Jespersen. Hun opfordrer fastansatte medlemmer til at holde øje med de vilkår, som deres virksomhed tilbyder ledige. Ofte er man som ledig i en svag forhandlingsposition. En samlet AC-klub eller medarbejdergruppe har lettere ved at sørge for gode vilkår til de kolleger, der kommer ind i virksomheden via en støtteordning. Det vil i høj grad også være i egen interesse. Har virksomheden et stort forbrug af billig arbejdskraft, vil det i sidste ende være vanskeligere for hele medarbejdergruppen at stille krav til ledelsen om løn og forbedringer, fremhæver DM-konsulenten. Vi ser en del eksempler på virksomheder, der misbruger ordningerne. DM-konsulent Liselotte Jespersen

7 7 Humanister er ofre for myte Foto: Rie Neuchs. Borgerlige videnskabsministre har stemplet humanister som ikke-relevant arbejdskraft for private virksomheder. Dermed har de skabt en myte, som ofte intet hold har i virkeligheden. Det konkluderer Laura Louise Sarauw, der i sit ph.d.-projekt har forsket i kompetencer og kompetenceudvikling. Hun peger på, at begrebet arbejdsmarkedsrelevans bruges i flæng og med vidt forskellig betydning. Både Helge Sander og hans efterfølger, Charlotte Sahl-Madsen, fik skabt en massiv konstruktion af en fortælling om humanister som ikke-relevant arbejdskraft, samtidig med at humanister er strømmet ud i virksomhederne og oven i købet har formået at holde fast i deres job under den økonomiske krise, siger Laura Louise Sarauw fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet. De politiske dokumenter fra 00 erne er præget af en grundlæggende mistillid til de humanistiske faglighedsidealer. I de nye studieordninger er fordybelse derfor forsvundet som læringsideal. I stedet lægger man vægt på generelle færdigheder som formidling og samarbejde. I det lys ser Laura Louise Sarauw også de mange støtteordninger, der i dag skal sluse akademikere ind i virksomhederne. I industrisamfundet passede uddannelse og profession sammen i et 1:1-forhold. Sådan er det ikke i dag. Mange virksomheder ved måske ikke, hvad de har brug for, før de får det tilbudt, fordi de siges at befinde sig i en omstillingsproces, hvor de har behov for at få tilført ny viden og kompetencer. Tilskudsordninger bygger på en historisk ny forestilling om, at virksomhedernes behov og akademikernes faglige færdigheder ikke passer naturligt sammen. Det er interessant, at forestillingen kan overleve, selv om virkeligheden siger præcis det modsatte. Tilskudsordninger bygger på en historisk ny forestilling om, at virksomhedernes behov og akademikernes faglige færdigheder ikke passer naturligt sammen. Idéhistoriker Laura Louise Sarauw Antal aktiverede STØTTET ARBEJDE GRIBER OM SIG Over medlemmer af Magistrenes A-kasse er i dag i praktik eller løntilskudsjob. Kilde: Jobindsats.dk Offentlig ansættelse med løntilskud Privat ansættelse med løntilskud Privat virksomhedspraktik Offentlig virksomhedspraktik 0 okt 08 jan 09 apr 09 jul 09 okt 09 jan 10 apr 10 jul 10 okt 10 jan 11 apr 11 jul 11 sep 11

8 8 TEMA: STØTTET ARBEJDE af Lisbeth Ammitzbøll DM Privat mener Videnpilot landede sikkert For to år siden blev Christina Boel Pedersen videnpilot i Udviklingspark Nord. I dag har hun fast arbejde. For mig har ordningen fungeret fint. Allerede inden jeg sagde endeligt ja til at blive videnpilot, talte jeg med min chef om, at det skulle føre til en fast stilling. Så det har hele tiden været perspektivet for mig, fortæller cand.mag. i litteraturvidenskab Christina Boel Pedersen. Hun blev for to år siden ansat som videnpilot i Udviklingspark Nord, der er en lille virksomhed med en håndfuld medarbejdere. Arbejdets indhold er vigtigt, men det er også vigtigt, at man kan forhandle sin løn, og at man er ansat på rimelige vilkår. Min ansættelse som videnpilot svarede til en projektansættelse. Sjovt job I dag er Christina Boel Pedersens arbejdsopgaver en blandet forretning. Hun tager sig af virksomhedens interne og eksterne kommunikation, skriver artikler, nyhedsmails og salgsmateriale på baggrund af interviews med fynske virksomhedsledere. Og så har hun et ganske særligt projekt for kvindelige iværksættere. Jeg formidler konsulentbistand og er sparringspartner for kvinder, der er i gang med at etablere deres egen virksomhed. Blandt andet hjælper jeg dem med at danne netværk og sørger for, at de får en masse konkret information om love og regler, arrangementer og andre iværksætteres erfaringer. Det er et virkelig interessant og sjovt og værdifuldt projekt, som jeg er meget glad for at arbejde med. Brugbar uddannelse At iværksætteri ligger langt fra litteraturvidenskab, generer hende ikke. Jeg trækker hele tiden på de evner og færdigheder, som jeg har tilegnet mig under studiet. Jeg går ydmygt til opgaverne, men jeg kan da sagtens mærke, hvad jeg har fået med mig fra universitetet i form af analytisk sans og evnen og lysten til at sætte mig ind i helt nye områder. På andre områder for eksempel forståelse for bundlinjen og for tidsforbrug har jeg skullet lære en del. Jeg er glad for min uddannelse, og jeg er glad for mit arbejde. Jeg ser ikke den store modsætning mellem de to. Først videnpilot, så fastansat i Udviklingspark Nord. Christina Boel Pedersen er cand.mag. i litteraturvidenskab og projektleder i iværksætteri.

9 TEMA: STØTTET ARBEJDE MAGISTERBLADET 18 DM PRIVAT 04 NOVEMBER 2011 af Lisbeth Ammitzbøll foto: Colourbox. 9 Danske arbejdsgivere udnytter studerendes behov for praktik. Mange studerende må tage lån, så de kan arbejde gratis. Studerende arbejder gratis To ud af tre studerende får ingen løn, når de er i praktik. Helt urimeligt, siger studenternes formand. To ud af tre får ingenting. De arbejder gratis. Resten får næsten ingenting. Kun to procent får en månedsløn over kroner. Omfanget af gratis arbejde blandt studerende er enormt. Det kaldes praktik. Mange arbejdsgivere udnytter de studerendes behov for at få erfaring og netværk, så de kan få et fyldigt CV til senere jobsøgning. Et praktikforløb er typisk et fuldtidsjob, og det er helt urimeligt, at det skal være gratis for arbejdsgiverne, understreger Kasper Ditlevsen, der er formand for næsten studerende i DM. Desperate studerende De nye tal stammer fra en endnu ikke offentliggjort undersøgelse blandt DM s studentermedlemmer. Den viser, at praktik er blevet et tagselvbord for arbejdsgivere, der ikke gider betale en anstændig løn. Medmindre tilfældige naturalier i form af gratis frokost, billet til Roskildefestival eller transport og nogle madpenge skal tælle som løn. Vi går ind for praktik, men vi kan ikke se rimeligheden i så voldsomme mængder gratis arbejde. Overordnet er det et samfundsproblem, hvis studerende tager arbejde fra fastansatte, der er ansat på normale vilkår. Og for de studerende er det en skæv introduktion til arbejdsmarkedet. Det viser, hvor desperate studerende er for at få noget at skrive på deres CV, siger studenterformand Kasper Ditlevsen. Mager merit Ni ud af ti studerende oplyser, at de får SU under deres praktikperiode. Men SU bør ikke træde i stedet for løn, mener Ditlevsen. Et praktikforløb vil typisk tælle med 10 ECTS-point, hvad der svarer til en tredjedel job i et semester. Men reelt er de fleste praktikforløb jo 37 timer om ugen. Det hænger slet ikke sammen for den studerende. Mange er nødt til at tage lån, mens de er i praktik. De tager altså lån for at kunne arbejde gratis, fortæller han. Han råder studerende til at søge studenterjob i stedet for praktikforløb. NYE TAL OM PRAKTIK -

10 10 Af Lisbeth Ammitzbøll foto: Henrik Petit BRUG FOR HJÆLP? JA Videnpilot, virksomhedspraktik, privat løntilskud? Kend din ret og pligt. Ring til DM s eksperter på det private område. Du finder dem på På dm.dk finder du DM s ny pjece om privat løntilskud. TIL OVERENSKOMST Akademikerne i PenSam har sagt ja til at forlænge overenskomsten i et år. Fornyelsen gælder fra 1. april i år og udløber dermed allerede 1. april Resultatet skal ses i lyset af en presset finanssektor. Løn og kvalifikationstillæg stiger med 1,07 pct. fra 1. april Flekssaldo kan ved årsskiftet nedskrives til 100 timer mod nu 50 timer for medarbejdere uden højeste tjenestetid. Regler for afvikling af flekstimer indskærpes, så alle medarbejdere med opsparede flekstimer får reel mulighed for at afvikle timerne. Ledelsen forpligter sig til at indgå i reelle overenskomstforhandlinger i JA TIL OVERENSKOMST SAVNER DU ET PRESSEKORT? Arbejder du med journalistik, kommunikation, information og medier? Måske har du brug for et pressekort. Pressekortet findes i to udgaver, der begge udstedes af DM. De er gratis for aktive medlemmer. Studerende kan også få et pressekort, hvis de er i relevant praktikforløb eller studiejob. Læs mere om pressekortets fordele på under medlemstilbud. Her finder du også en blanket til din ansøgning. Akademikerne i ATP har med stort flertal sagt ja til ny overenskomst. Den dækker også akademikere fra Udbetaling Danmark, der i dag er fusioneret ind i ATP. Løn stiger 1,35 pct. pr. 1. april Løn stiger 1,5 pct. pr. 1. april Lønskalaen (7 trin) får stoplinje mellem trin 5 og 6. Oprykning sker ikke længere automatisk. Oprykning på skalaens øverste trin skal ske efter objektive, faglige kriterier. Tillæg skal gives efter objektive kriterier, der skal handle om faglighed, ansvar og ledelse.

11 Af Lisbeth Ammitzbøll tegning: Claus Bigum 11 Får du masser af klynk, men ingen kroner, når du forhandler løn? Meld dig til et af DM s kurser. De er skræddersyet til dig, der er privatansat. Kurser for dig ØNSKER DU AT SÆTTE NYE MÅL FOR DIN KARRIERE? FORHANDLINGSTEKNIK FÅ RESULTATER PÅ BORDET! FORHANDLINGSTEKNIK FOR KVINDER OPFØLGNING FORHANDLINGSTEKNIK FOR KVINDER Kom til worklab om din fremtid. Afprøv rollen som forhandler på Du har fulgt kurset Forhand- Lær at bruge dig selv og dine styr- Gennem korte oplæg og små øvel- begge sider af bordet. Du har lingsteknik for kvinder. Nu til- ker i forhandlingssituationer, så ser får du værktøjer til at træffe deltaget i Forhandlingsteknik byder vi en opfølgning. Vi sætter du som part i forhandlingen føler et aktivt valg om dit fremtidige ja, sådan! Nu kan du få erfaring fokus på: dig velforberedt og professionel. arbejdsliv. Stikord: med et større forhandlingsspil. Sket siden sidst. Hvad er lykke- Indhold: Komplekse opgaveløsninger Du lærer at styrke din egen for- des, og hvad er ikke? Forhandlingens former og faser og global udvikling handlingsposition ved at forstå Forhandlingstræning. Situatio- Valg af strategi Ledelse, selvledelse, branding de interesser og rammer, som ner fra hverdagen Gennemslagskraft, styrker og og balance din modpart forhandler under. Personlig feedback fra under- barrierer Værdier og strategiske valg Indhold: viser samt de andre deltagere At sikre den positive dialog Kompetencer og udviklingsmu- To store forhandlingsforløb Erfaringsudveksling og viden- Effektive spørgeteknikker ligheder Supervision af professionelle deling Brug af tavshed og time-out Karrierevalgets udfordringer og erfarne forhandlere fra ar- Personlig handlingsplan for At bevare troværdighed og og faldgruber bejdsgiver- og medarbejder- fremtidens forhandlinger skabe tillid i en forhandlings- Tid og sted: Mandag 28. november 2011, kl i DM s lokaler, Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 8000 Aarhus C. siden Tid og sted: Tirsdag 29. november 2011, kl. 17- Tid og sted: Tirsdag 6. december 2011, kl i DM s lokaler, Nimbusparken situation Tid og sted: 1. modul: torsdag 26. januar 20 i DM s lokaler, Nimbusparken 16, 2000 Frederiksberg. kl , 2000 Frederiksberg. 2. modul: tirsdag 7. februar kl Begge dage i Aarhus C Læs mere om indhold, tidsfrister og tilmelding på

12 12 dm.dk/dmprivat DM Privat gentager succesen og inviterer til nytårskur igen i januar Nytårskuren er en netværksmulighed, et uformelt og afslappende arrangement med indslag, der appellerer til både den faglige og humoristiske sans. Sidste år mødte flere end 100 privatansatte DM ere op og fik kloge ord, gode grin og mange nye kontakter med hjem. Til nytårskuren 2012 kan du møde: Professor Holger Bech Nielsen, Niels Bohr Instituttet Professor Jesper Jespersen, RUC Karen Thisted og Huxi Bach, makkerparret fra P3 s program Den Løse Kanon Tid og sted DM Privat Nytårskur 2012 foregår i København 12. januar og i Aarhus 18. januar. Tilmelding Som privatansat medlem modtager du automatisk en invitation til nytårskuren i december måned, hvor du kan tilmelde dig og se hele programmet. Sæt allerede kryds i kalenderen nu. Rigtig godt arrangement, godt miks med humor og seriøse indslag. Deltager på nytårskur 2011

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Sekretariatet Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Det, vi foreslår, er i virkeligheden to-delt, dels en egentlig kortsigtet redningsplan for de langtidsledige (gældende for november 2012- december

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

26 februar 2015. Jeg har det som blommen i et æg. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 2

26 februar 2015. Jeg har det som blommen i et æg. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 2 26 februar 2015 Nr. 2-26. februar 2015. Nr. 2 Jeg har det som blommen i et æg Niels Balling fortsætter sit aktive arbejdsliv fra beboerbevægelsen som seniorjobber i Kvarterhuset Amagerbro Fotos: Per Sichlau

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere