AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010"

Transkript

1 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked og et godt virksomhedsnetværk, som kan bruges til at skaffe folk i job. Imidlertid er rammerne i udbuddet skruet sammen på en måde, så andre aktører primært bliver belønnet for at holde gang i aktiverings- og samtalefabrikken i stedet for en målrettet behovsorienteret indsats, som kan hjælpe de ledige i gang på arbejdsmarkedet. Giv andre aktører større metodefrihed og afskaf de mest snærende bindinger f.eks. kravet om aktivering i 40 pct. af tiden. Indret rammerne for andre aktører, således at de primært bliver målt på beskæftigelseseffekten og virksomhedskontakten og belønnes for at få de ledige i job på et arbejdsmarked, som anvender deres kvalifikationer. Den primære konsekvens er en mere effektiv indsats overfor de ledige, som vil afkorte vejen fra ledighed til job og dermed bidrage til at spare dagpenge. Herudover vil en optimal anvendelse af andre aktørers kompetencer i forbindelse med jobmatchningen også bidrage til en bedre allokering af arbejdskraften, således at man får en bedre anvendelse af de kompetencer, som de ledige har til gavn for både virksomhederne og de ledige. - Afskaf ungereglerne, som blev indført i efteråret

2 Udfordring: Dobbeltarbejde mellem Jobcentre og a-kasser I øjeblikket eksisterer der et omfattende dobbeltarbejde mellem A-kasse og Jobcenter/anden aktører, fordi begge parter indkalder til samtaler med 3 mdr s interval. Jf. AC s seneste analyse Det frie valg eller det frie fald oplever de ledige, at det i høj grad er de samme emner der bliver talt om, ved de forskellige samtaler. Selvom lovgivningen sondrer mellem jobsamtaler (i jobcenteret)og rådighedssamtaler (i a-kassen) er det i praksis de samme temaer der bliver berørt, ikke mindst fordi der til rådighedssamtalen også skal udarbejdes en plan for jobsøgningen. Forenklingsforslag Lad a-kasserne varetage den løbende kontakt med de forsikrede ledige, og lad jobcentre/anden aktør varetage aktiveringen af de ledige. Konsekvenser De kommunale jobcentre vil kunne sparre samtaler årligt ved den aktuelle ledighed (marts bruttoledighedstal). Hertil kommer at mængden af fejlbehæftede underretningspligtige hændelser ville blive reduceret markant. Supplerende forslag Adskil vejledning og rådighedstilsyn i a-kasserne, således at rådighedstilsynet foretages via løbende stikprøver, mens vejledningen foregår i den løbende kontakt mellem a-kasse og den ledige. (dem der vil misbruge systemet har det for nemt i den systematiske rådighedskontrol, og stikprøver er langt billigere) Lad a-kasse og den ledige aftale intensiteten af kontaktforløbet afhængigt af den enkeltes situation, dog således at den ledige har ret til en samtale minimum hver 3. måned. Lad a-kasse og den ledige aftale kontaktformen fra møde til møde, således at kontakten kan variere mellem fysisk fremmøde, telefonmøde eller webcam møde. Dette giver mulighed for en langt mere specialiseret vejledning end den vejledning et lokalkontor kan tilbyde. Afskaf kravet om at de ledige skal pålægges at søge to job, når de er til samtale. I praksis sker der det, at de ledige medbringer to job fundet på nettet, som de alligevel ville have søgt, og opfølgningen er administrativt tung. Udgangspunktet for rådighedsvurderingen må være, at de ledige skal bruge 37 timer om ugen på jobsøgning, og resultatet skal afspejle denne indsats. 2

3 Udfordring: Jobnet er ineffektivt I dag bliver Jobnet.dk både brugt som et formidlingsværktøj og som et instrument til rådighedsafprøvning,. De ledige skal således lægge sig ind i bestemte geografiske og faglige kategorier for at kunne få godkendt CV et, og det betyder at de private arbejdsgivere ikke bruger Jobnet i særligt stort omfang, fordi de er i tvivl om de lediges reelle hensigter. De ledige skal endvidere gentilmelde sig hver uge, hvilket skaber unødigt administrativt bøvl, ikke mindst når systemet fejler. Forenklingsforslag Lad Jobnet.dk alene være et formidlingsinstrument til brug for arbejdsgivere og jobcentre. Erstat endvidere den manuelle CV godkendelsesprocedure med en maskinel (dvs. CV et er godkendt når alle felter er udfyldt). Nedlæg forpligtelsen til at de ledige skal gentilmelde sig hver uge. Konsekvenser Jobnet.dk vil afspejle de lediges reelle jobperspektiv, og er perspektivet for snævert vil det kunne tages op i a-kassernes rådighedstilsyn. Forslaget vil kunne spare a-kasserne for samtaler årligt ved den aktuelle ledighed (marts bruttoledighed). Supplerende forslag Udliciter driften af Jobnet.dk til en professionel jobportal udbyder (dette er gjort med succes med universiteternes jobbanker). Erstat CV-mødet med et orienteringsmøde i a-kassen om rettigheder og pligter når man modtager dagpenge, og lad det være entydigt i lovgivningen, at det er a-kasserne der har denne forpligtigelse, således at jobcenter/anden aktør ikke indkalder til særskilte møder om samme emne. Mødet skal være afholdt efter senest 3 uger ledighed. 3

4 Udfordring: Unødvendig aktivering er spild af gode skattekroner For at overholde lovkravene til aktivering bliver et stort antal ledige sendt på jobsøgningskurser enten af jobcenteret eller anden aktør, kurserne er på fuld tid og minimum af 4 ugers længde for at overholde kravene til aktivering. Mange ledige har ikke behov for disse kurser, da de allerede frivilligt har været på jobsøgningkurser, og der er en generel kritik af, at kurserne er for lange med alt for lidt indhold (se AC rapport det frie valg eller det frie fald ) Loven bør laves om, så den ledige har ret til at modtage et tilbud på bestemte tidspunkter, men ikke pligt til at tage imod tilbuddet, hvis den ledige ikke finder tilbuddet relevant. Jobcentrene skal således alene afgive tilbuddet rettidigt. Kommunerne vil kunne spare betragtelige summer på ikke at skulle sende ledige i meningsløs aktivering, men det kræver at refusionsordningen mellem staten og kommunerne laves om, således at kommunerne ikke har et økonomisk incitament til at tvangsaktivere de ledige. Forslaget vil bevirke, at kommunerne har flere ressourcer til at lave en fornuftig aktivering for dem, der har brug for det. Ungereglerne bør ændres, så de ikke gælder unge der har gennemført en uddannelse, ungereglerne blev ikke lavet til denne store målgruppe. Aktiveringsreglerne skal ændres, så der ikke står et bestemt antal uger eller timetal for at en aktivitet kan godkendes som aktivering. Det skal alene være aktivitetens jobperspektiv, der skal afgøre om aktiviteten kan tælle som aktivering. 4

5 Udfordring: A-kasser, jobcentre og anden aktør skal ved CV-møder og jobsamtaler pålægge den ledige at søge to stillinger Den ledige bliver spurgt om to job, vedkommende agter at søge. Dette registreres og efterfølgende spørges om de er søgt. Pålægget har ingen effekt. Hvis den ledige ikke er interesseret i jobbet vil ansøgningen blive meget lidt inspirerende, og arbejdsgiveren vil aldrig ansætte en ansøger, hvor engagementet ikke er til stede. Og omvendt: hvis den ledige gerne vil have jobbet, så søger vedkommende det frivilligt. Kravet fjernes Ressourcebesparelse for jobcenter, anden aktør, a-kasse 5

6 Udfordring: Obligatoriske samtaler med krav om personligt fremmøde Ved afholdelse af CV- og rådighedssamtaler er der krav om, at samtalerne skal afholdes personligt de ledige skal møde op i a-kassen. Kravet giver ikke optimale muligheder for at tage hensyn til de lediges individuelle behov og tvinger desuden ledige til at holde fri fra evt. aktiveringsforløb. Medlemmernes behov er ikke ens inden for samme a-kasse. Behovet hos den enkelte kan både afhænge af uddannelse, alder, personlige forhold og begrænsninger m.v. Det bør være behovet, der afgør formen for samtalen. De ledige medlemmer bliver begrænset til rådgivning og vejledning af lokale repræsentanter. Placeringen kommer før udbyttet i de tilfælde, hvor medlemmet ville have kunnet få langt bedre sparring af en konsulent placeret i den anden ende af landet. En lempelse af reglerne ift. metode for afholdelse af samtaler, der åbner op for digitalisering og brug af telefon eller internet. Det skal være muligt at afholde samtalen efter den metode, der skønnes at have det bedst mulige udbytte for den enkelte ledige. Den primære konsekvens er en mere effektiv vejledning af de ledige. Ved et mere fleksibelt metodevalg vil der være bedre muligheder for individualiseret vejledning af de ledige, der således vil få den mest effektive hjælp til at finde job. De ledige, der ikke har et umiddelbart behov for personlig samtale, fordi de er i aktivering, vil ikke skulle tilpasse deres forløb til, at de kan komme til møde i a-kassen. Derimod tilpasses samtalen med a-kassen til forløbet, og der opnås fuldt udbytte af begge dele. Et skridt på vejen kunne være lempelse af reglerne for a-kassens afholdelse af samtaler med medlemmer, der er i aktivering, så de kan afholdes efter samme retningslinjer, som gælder for jobcentrenes afholdelse af samtaler med ledige i aktivering dvs. telefonisk eller digitalt. 6

7 Udfordring: Efter halveringen af dagpengeperioden og skærpelsen af genoptjeningskravet er ansættelse med løntilskud ikke længere attraktivt. De ledige forbruger af deres dagpengeret under aktivering i løntilskud. De nye regler vil få mange ledige til at afbryde deres aktivering i løntilskud til fordel for korte vikariater, hvor de kan genoptjene timer til en eventuel ny dagpengeperiode. Løntilskud til ansættelse i det private benyttes primært af små- og mellemstore virksomheder og er med til at understøtte væksten i disse virksomheder, da de får mulighed for at gennemføre nogle ansættelser, de ellers ikke ville have råd til. Netop derfor har ansættelse med løntilskud i det private også været det mest effektive aktiveringsredskab set over en årrække. Forenklingsforslag Lad ansættelse med løntilskud i det private tælle som en død periode i ledighedsforløbet. Det vil sige man forbruger ikke af sin dagpengeret under løntilskud, men man tjener heller ikke timer i genoptjeningsregnskabet under løntilskud. Konsekvenser Forslaget vil tilskynde de ledige til at vælge ansættelse med løntilskud i det private frem for andre aktiveringsredskaber. Dette vil fremme den private beskæftigelse og være med til at understøtte væksten i DK Supplerende forslag 7

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

Væk med bøvlet Inger. 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet. AK-Samvirke juni 2010

Væk med bøvlet Inger. 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet. AK-Samvirke juni 2010 Væk med bøvlet Inger 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet AK-Samvirke juni 2010 Forord I det seneste regeringsgrundlag kaldes til kamp mod regeltyrani og unødvendige

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvering af dagpengeperioden

Halvering af dagpengeperioden Halvering af dagpengeperioden og akutpakken Erfaringer i jobcentre og a-kasser 13:12 Klara Nilsson Helle Holt 13:12 HALVERING AF DAGPENGEPERIODEN OG AKUTPAKKEN ERFARINGER I JOBCENTRE OG A-KASSER KLARA

Læs mere

Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen

Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen Udarbejdet for beskæftigelsesministeriet oktober 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Om Væk med bøvlet...13 Afsnit 2: Overordnede problemstillinger...19 Afsnit

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Virker akutpakkerne?

Virker akutpakkerne? Virker akutpakkerne? De lediges vurderinger af den ekstraordinære indsats til personer med risiko for at miste dagpengeretten Maj 2013 Undersøgelse lavet af Akademikerne i samarbejde med de akademiske

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Appendiks. Samtaler og kontakt

Appendiks. Samtaler og kontakt Appendiks Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom A-kassens rådighedsvurdering af ledige dagpengemodtagere ved sygdom afskaffes, da a-kassen altid skal vurdere, om

Læs mere

Ungereglernes konsekvenser for ledige akademikere

Ungereglernes konsekvenser for ledige akademikere Ungereglernes konsekvenser for ledige akademikere Forsidetegning: Stine Illum Tegningen må ikke publiceres i trykte eller digitale medier uden forudgående aftale med tegneren 2 FORORD I en tid, hvor arbejdsløsheden

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Enhedslistens bud på en ny arbejdsløshedspolitik I Enhedslisten ved vi, at det er hårdt at være arbejdsløs, og at det i de sidste 10 år er blevet stadig

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere