Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012"

Transkript

1 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger og hvilke krav de stiller til deres arbejde.

2 Rapporten i oversigt Side 3: Jobsøgningen 3 ud af 4 bruger stillingsopslag på nettet Kvinder søger gennem flere forskellige kanaler Kvinder bruger netværket mere Hver 4. uafklaret Mænd starter jobsøgningen tidligere Hver 5. starter først jobsøgning ved uddannelsen afslutning Top 5 råd til fremtidige dimittender Side 6: Hvem har fundet fuldtidsjob? Gode karakterer giver fuldtidsjob Flere mænd i fuldtidsarbejde end kvinder Start tidligt med at søge = job Hver 5. AU er i job med løntilskud Side 8: Dimittenders ansættelse 4 ud af 10 får job via online stillingsopslag Flest fra CBS og SDU får job via studiejobbet Færre ansættes uopfordret Hver 10. kvinde får job efter virksomhedspraktik 8 ud af 10 i den private sektor CBS ere ansættes i det private Hver 4. bliver bedt om referencer Langt flest mænd fastansættes Hver 3. testes i ansættelsesforløbet Hvem kommer i job med det samme? Side 11: Jobbet 6 ud af 10 i store virksomheder Hver 4. mand finder job inden for revision og finans Hver 10. kvinde beskæftiger sig med marketing, PR og HR 3 ud af 4 nyuddannede starter som medarbejder Mandlige dimittender arbejder mere Nyuddannede frygter ikke ledighed Mere end 8 ud af 10 har høj arbejdstilfredshed De utilfredse har ikke fundet relevant arbejde Kvinder mere utilfredse Hver 2. har fået drømmejobbet Side 13: Løn Mænd tjener mere Lavere løn end forventet Dygtige studerende får højere løn Mindre løn i Region Midtjylland end Hovedstaden SDU erne forventede mere i løn Lavere lønstigning til de nyuddannede på 1,35 % Mere end hver 2. forventer lønstigning i 2012 Mænd får i højere grad frynsegoder Side 15: Karriererådgivning Hver 2. nyuddannet får karriererådgivning Hjælp til ansøgning og CV Karriererådgivning giver værktøjer til jobsøgningen Mænd får lavere udbytte af rådgivning Fakta om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt til medlemmer af CA, som afsluttede deres uddannelse i medlemmer har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarandel på 36,9 % Undersøgelsen og rapporten er udarbejdet af marketingassistent Mette Lund, og kommunikationskonsulent Ole Strand, Marts 2012 Side 2

3 Jobsøgningen 3 ud af 4 bruger stillingsopslag på nettet Flest dimittender anvender online stillingsopslag i deres jobsøgning. 4 ud af 10 bruger deres netværk, mens mere end hver 3. sender uopfordrede ansøgninger. CV banker på nettet er også meget anvendt sammen med stillingsopslag fra uddannelsesinstitutionens jobformidling 3 ud af 10 bruger disse i jobsøgningen. Det er dog få, som får job via CVbanker kun 1 % af de adspurgte til trods for, at hele 30 % bruger denne metode i deres jobsøgning. Hvordan har du søgt job? Stillingsopslag på Internettet Gennem netværk Uopfordret ansøgning direkte til arbejdsgiveren Via CV bank på Internettet Stillingsopslag fra min uddannelses jobformidling Via Jobcentret Via studiejob Stillingsopslag i dagspressen Stillingsopslag i fagblad Andet, hvilket? Via anden aktør Uopfordret henvendelse direkte fra arbejdsgiveren Via vikarbureau eller privat jobformidling Headhunting 18% 14% 7% 6% 6% 5% 42% 36% % Kvinder søger gennem flere forskellige kanaler Kvindelige dimittender anvender flere forskellige søgemetoder i deres jobsøgning end mændene. På alle adspurgte parametre ligger de over eller på samme niveau som mændene, og tager således flere forskellige værktøjer i brug i deres jobsøgning end mænd. Størst er forskellene på brugen af CV banker mere end hver 3. nyuddannede kvinde benytter denne mulighed mod kun hver 4. mand. Hver 5. kvinde søger også via Jobcentret mod hver 7. mand, mens 81 % kvinder benytter online stillingsopslag mod 73 % mænd. Kvinder bruger netværket mere Af den andel, der har søgt job gennem netværket, har de fleste spurgt kontakter i netværket, om de har kendskab til jobmuligheder se graf næste side. Næsten 2 ud af 3 kvinder har også forhørt sig direkte om ledige job, og hver 2. kvindelige dimittend har trukket på netværket for at få mere viden. Opfordringer fra netværket om ledige jobs eller anbefalinger hertil er det typiske svar under Andet. Marts 2012 Side 3

4 Hvordan har du søgt job via netværk? (sæt gerne flere kryds) Spurgt kontakter i netværket om de har kendskab til jobmuligheder 83% 88% Spurgt kontakter i netværket om de havde ledige job 54% 65% Brugt LinkedIn eller andet socialt netværk til at få informationer om job, kontaktpersoner, virksomheder m.m. 46% 52% Mand Kvinde Spurgt kontakter i netværket for at få mere viden om f.eks. kontaktpersoner, virksomheder eller brancher 4 51% Deltaget i jobsøgningsnetværk, der opsøger virksomheder på hele netværkets vegne, f.eks. getahead.dk eller Friske Kræfter 3% Andet, hvilket? 8% Hver 4. uafklaret Hver 4. dimittend var uafklaret om, hvad de ville arbejde med og hvor der skulle søges. Hver 2. følte sig derimod godt rustet til at skrive CV og ansøgning. Dertil følte 26 % af de kvindelige dimittender sig ikke klædt på til jobsamtalen mod kun 17 % af mændene. Hver 2. mand følte sig godt klædt på mod kun hver 3. kvinde. Da du startede med at søge job % 37% 35% % 16% 22% Slet ikke/i mindre grad I nogen grad I høj grad/i meget høj grad Var du afklaret om, hvad du ville arbejde med, og hvor du skulle søge job? Var du ordentligt klædt på til at lave et CV og en ansøgning? Var du ordentligt klædt på til jobsamtale? Marts 2012 Side 4

5 Mænd starter jobsøgningen tidligere Hver 4. startede et halvt år inden uddannelsens afslutning med at søge job. Mændene var dog først ude af starthullerne 3 ud af 10 mænd begyndte et halvt år inden mod kun 2 ud af 10 kvinder. Kvinderne startede i højere grad nogle måneder inden de færdiggjorde uddannelsen 28 % kvinder mod 22 % mænd. Hver 5. starter først jobsøgning ved uddannelsen afslutning Jobsøgningen begynder først lige omkring uddannelsens afslutning for hver 5. dimittend. Dertil starter hver 5. kvinde først med at søge efter, at hun har afsluttet sin uddannelse mod omkring hver 7. mand. Hvornår startede du med at søge job? 2 28% 2 22% % 16% 14% 14% Mand Kvinde ½ år inden uddannelsens afslutning nogle måneder inden uddannelsens afslutning Lige omkring uddannelsens afslutning Startede jobsøgningen et par uger efter endt uddannelse, efter lige at have pustet ud Andet, hvilket? Dimittendernes råd: Få et relevant studiejob Spørger man dimittenderne, hvilket råd de vil give til fremtidige dimittender, så de er ordentligt forberedt til arbejdsmarkedet, er svaret klart. Som studerende skal man få sig et studiejob hele 84 % opfordrer til dette. 63 % af dimittenderne tilråder at starte jobsøgningen i god tid, mens hver 2. opfordrer til, at man skal holde kontakten til sine medstuderende, der er i job, fordi netværk skaber jobs. Top 5 råd til fremtidige dimittender 1. Få et relevant studiejob 2. Start jobsøgning i god tid (f.eks. et halvt år), før du dimitterer 3. Hold kontakt til medstuderende, der er i job, fordi netværk skaber jobs 4. Skab netværk til erhvervslivet via messer og karrieredage 5. Fokusér på at få et job i stedet for det 'rigtige' job Marts 2012 Side 5

6 Hvem har fundet fuldtidsjob? Gode karakterer giver fuldtidsjob Karakterer og jobstatus hænger i høj grad sammen. Blandt de der er kommet i job, er det de dygtige studerende, som løber med fuldtidsjobbene. Alle der dimitterede med et snit over 10 er i fuldtidsarbejde. 94 % af de med et snit mellem 9 10 har også fået fuldtidsjob mod 83 % af de med snit under 7. Hver 10. dimittend med et snit under 9 er i job med løntilskud. Jobstatus og karaktergennemsnit 10 94% % 86% % 6% 5% 1% 3% 3% Under Over 10 Fuldtidsarbejde 83% 86% 8 94% 10 Deltidsarbejde + suppl. dagpenge 6% 5% 1% 3% Arbejde med løntilskud 11% 3% Flere mænd i fuldtidsarbejde end kvinder Blandt de dimittender, der er kommet i job, har 93 % mænd fået fuldtidsarbejde. Det gælder kun 86 % af kvinderne. Kvinderne er i højere grad end mændene i arbejde med løntilskud 11 % kvinder mod kun 4 % mænd. Der er dog ikke kønsforskel i andelen af dimittender i deltidsarbejde med supplerende dagpenge, hvilket tegner sig for 3 % af de adspurgte. Start tidligt med at søge = job Der er en klar sammenhæng mellem dimittendernes ansøgningsforløb og deres jobstatus. De som startede tidligt med jobsøgningen er i høj grad i fuldtidsarbejde se graf næste side. Det gælder 98 % af de dimittender, der startede med at søge job et halvt år inden uddannelsens afslutning. Blandt de der startede et par måneder inden de blev færdige, har 93 % fundet et fuldtidsjob, hvorimod færre af de dimittender, der ventede til omkring eller efter uddannelsens afslutning er i fuldtidsjob. Denne gruppe er i højere grad i job med løntilskud eller deltidsarbejde med supplerende dagpenge. Næsten hver 5. af de, der startede jobsøgningen et par uger efter endt uddannelse er i arbejde med løntilskud. Marts 2012 Side 6

7 Jobstatus og ansøgningsproces 98% 93% 81% 74% 1% 2% 5% 1% 3% 16% 18% ½ år inden uddannelsens afslutning nogle måneder inden uddannelsens afslutning Lige omkring uddannelsens afslutning Startede jobsøgningen et par uger efter endt uddannelse, efter lige at have pustet ud Fuldtidsarbejde Deltidsarbejde + suppl. dagpenge Arbejde med løntilskud Hver 5. AU er i job med løntilskud Flest dimittender fra SDU har fundet fuldtidsarbejde sammen med dimittender fra CBS og BSS. Kun 8 ud af 10 fra AU, der er kommet i job, har fået et fuldtidsjob 1 ud af 5 er endt i arbejde med løntilskud. Til sammenligning er det kun 1 ud af 13 fra AAU, 1 ud af 20 fra CBS og 1 ud af 25 fra hhv. BSS og SDU, der er i job med løntilskud. Jobstatus og uddannelsessted 96% 10 91% 91% 88% 9 81% % 5% 8% 4% 4% 4% 4% CBS BSS (ASB) SDU AAU AU Fuldtidsarbejde 91% 91% 96% 88% 81% Deltidsarbejde + suppl. dagpenge 4% 4% 4% Arbejde med løntilskud 5% 4% 4% 8% 1 Marts 2012 Side 7

8 Dimittenders ansættelse 4 ud af 10 får job via online stillingsopslag 4 ud af 10 har fået deres nuværende job via stillingsopslag på nettet. Til sammenligning fik kun 3 ud af 10 dimittender i 2011 deres job via online stillingsopslag 1. Næsten hver 5. dimittend har fået job via deres studiejob, mens hver 7. har fået det gennem deres netværk. Mindre end 1 % får job via online CV banker til trods for, at 3 ud af 10 bruger denne metode i jobsøgningen. Hvordan har du fået dit nuværende job? Stillingsopslag på jobportaler på Internettet Via studiejob Gennem netværk Andet, hvordan? Uopfordret ansøgning direkte til arbejdsgiveren Uopfordret henvendelse direkte fra arbejdsgiveren Stillingsopslag på min uddannelses jobformidling Headhunting Via vikarbureau eller anden privat jobformidling Stillingsopslag i dagspressen Via CV bank på Internettet 4% 4% 4% 3% 2% 1% 1% 8% 15% 18% 3 Flest fra CBS og SDU får job via studiejobbet Færre dimittender fra de jyske uddannelsessteder får deres job via studiejobbet. Mens hver 4. af dimittend fra CBS og hver 5. fra SDU har fået job via studiejobbet, har kun hver 8. fra BSS og AAU og hver 20. fra AU fået jobbet herigennem. Dimittender fra AU anvender i højere grad deres netværk hver 3. fik job gennem netværket, og mere end hver 2. via stillingsopslag på nettet. Færre ansættes uopfordret Kun 1 ud af 25 får job ved uopfordrede ansøgninger direkte til arbejdsgiveren. Færre ansættes derfor uopfordret til sammenligning med 2011, hvor 1 ud af 11 fik job via denne kanal 2. Flere dimittender søgte dog også job ved hjælp af uopfordrede ansøgninger i 2011, hvilket 47 % gjorde mod 36 % af dimittenderne i Hver 10. kvinde får job efter virksomhedspraktik 1 ud af 10 kvinder har forud for deres job været i fire ugers virksomhedspraktik (som ledig uden løn) i samme virksomhed, hvor de nu er ansat. Det gælder kun hver 25. mand. 1 Se rapporten Dimittenders arbejdsmarked 2011 på 2 Se rapporten Dimittenders arbejdsmarked 2011 på Marts 2012 Side 8

9 8 ud af 10 i den private sektor Langt de fleste nyuddannede akademikere ansættes i den private sektor. AAU erne skiller sig dog væsentligt ud kun hver 2. fra Aalborg Universitet får job i det private, mens 4 ud af 10 herfra finder job i den offentlige sektor. Hvilken sektor er du blevet ansat i? CBS BSS (ASB) SDU AAU AU Den private sektor 82% 78% 7 52% 76% Den offentlige sektor 15% 22% 21% 4 24% Anden, hvilken? 4% 8% CBS ere ansættes i det private Færrest fra CBS finder beskæftigelse i den offentlige sektor. Kun 15 % finder job her mod 22 % fra BSS. Hver 4. bliver bedt om referencer Hver 4. dimittend er blevet bedt om referencer fra tidligere arbejdspladser af deres nye arbejdsgiver. Langt flest mænd fastansættes Nyuddannede mænd fastansættes i højere grad end kvinder. Næsten 3 ud af 4 mænd fastansættes mod kun hver 2. kvinde. De kvindelige dimittender får i højere grad midlertidige projektansættelser og vikariater hver 10. nyuddannede kvinde er i et vikariat mod hver 20. nyuddannede mand. Hvordan er du ansat? % 7% 11% 14% 18% 5% 73% 51% Mand Kvinde Marts 2012 Side 9

10 Hver 3. testes i ansættelsesforløbet Mere end hver 3. har deltaget i en personlighedstest i forbindelse med ansættelsesforløbet. Hver 4. har deltaget i en logisk test, hver 7. i caseinterviews/opgaver i problemløsning og hver 10. i en færdighedstest. Måtte du i forbindelse med ansættelsesforløbet deltage i test? % 25% 15% 11% 4% 54% Hvem kommer i job med det samme? 44 % af de nyuddannede startede i job med det samme 52 % mand mod 37 % kvinder. Flest fra CBS startede med det samme, dernæst SDU, AU, AAU og BSS. 65 % af de, der startede med at søge et halvt år inden uddannelsens afslutning kom desuden i job med det samme mod 41 % af de, der begyndte et par måneder inden og hhv. 20 % og 13 % af de, der søgte omkring og efter uddannelsens afslutning. Hvor længe gik der efter endt uddannelse, før du kom i job? Med det Under år samme måned måneder måneder måneder måneder måneder CBS 53% 8% 15% 4% 3% BSS (ASB) 28% 5% 25% 2 13% 5% 4% 3% SDU 42% 8% 13% 25% 4% 4% 4% AAU 36% 16% 28% 8% 8% 4% AU 38% 5% 14% 2 5% Marts 2012 Side 10

11 Jobbet 6 ud af 10 i store virksomheder Nyuddannede finder i høj grad beskæftigelse i større virksomheder. 28 % ansættes i virksomheder med ansatte, 12 % i virksomheder med over ansatte, mens 10 % får i job i virksomheder med ansatte. 25 % ansættes i små virksomheder med 1 50 ansatte og endelig får 17 % job i mellemstore med ansatte. Hver 4. mand finder job inden for revision og finans Hver 4. mand ansættes i funktioner inden for regnskab, revision og finans mod hver 6. kvinde. Mere end hver 10. mand er ansat i funktionen salg og mere end hver 20. mand inden for IT. Hver 4. fra BSS finder beskæftigelse inden for regnskab, revision eller finans hver 5. fra CBS. Næsten hver 10. fra BSS er ansat i indkøb mod kun hver 33. fra CBS. Hver 10. kvinde beskæftiger sig med marketing, PR og HR Hver 10. kvinde er ansat inden for PR/Kommunikation, personale/rekruttering/hr eller marketing. Hver 7. kvinde inden for administration mod omkring hver 10. mand. Næsten hver 10. dimittend af de adspurgte fra CBS er ansat i HR mod hver 20. fra BSS. Hvilken funktion er du ansat i? Regnskab/revision/finans Andet, hvilket? Administration Marketing Salg PR/Kommunikation Personale/rekruttering/HR IT Indkøb Logistik Reklame/Internet Overordnet ledelse 1% 2% 2% 1% 3% 2% 1% 6% 5% 6% 5% 4% 5% 11% 11% 14% 16% 1 24% 23% Kvinde Mand 3 ud af 4 nyuddannede starter som medarbejder 3 ud af 4 dimittender starter som menig medarbejder. Hver 5. kvinde ansættes som projektleder uden personaleledelse mod ca. hver 7. mand. Hver 25. dimittend starter som mellemleder, og kun 1 ud af 100 som topleder. Blandt respondenterne er det kun mandlige dimittender fra enten BSS eller CBS, der er blevet ansat som topleder. Mandlige dimittender arbejder mere Blandt de adspurgte dimittender, der har fundet fuldtidsjob, arbejdes der i gennemsnit 40,77 timer om ugen. De mandlige dimittender arbejder i snit 41,61 timer, hvorimod kvinderne arbejder 39,94 timer ugentligt. Nyuddannede frygter ikke ledighed 2 ud af 3 nyuddannede forventer ikke, at deres arbejdsplads skal skære ned på personalet i ud af 8 har dog en høj eller meget høj forventning hertil. Næsten 8 ud af 10 mænd mener ikke, at de selv risikerer at blive ledige i 2012 mod 7 ud af 10 kvinder. Kun 1 ud af 10 mener, at de i høj eller meget høj grad skal forvente det. Marts 2012 Side 11

12 Mere end 8 ud af 10 har høj arbejdstilfredshed Spørger man, hvordan dimittendernes samlede tilfredshed med deres nye job er, svarer hele 83 % af de adspurgte, at de er tilfreds eller meget tilfreds. 1 ud af 13 er utilfreds eller meget utilfreds. De utilfredse har ikke fundet relevant arbejde Næsten 3 ud af 4 føler, at deres job er relevant i forhold til deres uddannelse. Det er i høj grad denne gruppe, hvis jobtilfredshed er stor 2 ud af 3 af dem, der har relevant arbejde i forhold til uddannelsen er også tilfreds eller meget tilfreds med jobbet. De utilfredse er ofte de, som ikke har fundet uddannelsesrelevant arbejde. I hvilken grad føler du, at dit job er relevant ift. din uddannelse krydset med jobtilfredshed Meget Utilfreds Hverken Tilfreds utilfreds eller Slet ikke/i ringe grad relevant 51% 68% 35% 8% 3% Meget tilfreds Hverken/eller relevant 25% 11% 2 13% 11% I meget høj grad relevant 13% 5% 6% 22% 45% Kvinder mere utilfredse Hver 9. kvinde er utilfreds eller meget utilfreds med sit job mod hver 17. mand. Hver 2. har fået drømmejobbet Hver 2. dimittend har i høj eller meget høj grad fået drømmejobbet på deres nuværende karrierestadie. Det er flere end i 2011 og 2010, hvor kun hhv. 42 % og 44 % havde scoret drømmejobbet. Færre i 2012 mener også, at deres job slet ikke eller kun i ringe grad er drømmejobbet i forhold til sidste år, men andelen tangerer dog endnu ikke niveauet for 2010 på 18 % mod nuværende 23 %. Er dit nye job et 'drømmejob' for dig på dit nuværende karrierestadie? % 12% 13% 11% Slet ikke I ringe grad I nogen grad 3 32% 28% 28% 2 26% I høj grad 17% 18% 13% I meget høj grad Marts 2012 Side 12

13 Løn Mænd tjener mere De mandlige dimittender tjener i gennemsnit kr. mere om måneden end de nyuddannede kvinder. Mændene arbejder dog marginalt mere i gennemsnit 1,67 time om ugen. Gennemsnitlig månedsløn inkl. arbejdsgivers pensionsbidrag for dimittender i fuldtidsjob Køn Alle kr. Kvinder kr. Mænd kr. Uddannelsessted CBS kr. AAU kr. AU kr. ASB kr. SDU kr. Region Midtjylland kr. Hovedstaden kr. Karaktergennemsnit Under kr kr kr kr. Over kr. Lavere løn end forventet 4 ud af 10 mener, at lønnen er lavere end de forventede. Især kvinderne finder lønnen lavere 42 % kvinder deler den opfattelse mod 37 % mænd. 1 ud af 10 mener, at lønnen er højere end, hvad de forventede, mens 4 ud af 10 synes, at den svarer til deres forventninger kun 33 % kvinder mod 46 % mænd. Nyuddannede kvinder får også væsentlig mindre gennemsnitsløn end de nyuddannede mænd. Dygtige studerende får højere løn Dimittenderne med et gennemsnit over 7 tjener i snit mere end kr. om måneden mod de dimittenderne, der kom ud med et snit under 7. Dimitterede man med et snit over 10, ser det dog ud til, at man har stået stærkest i lønforhandlingerne de dygtige studerende adskiller sig væsentligt med en gennemsnitlig månedsløn på over kr.. Mindre løn i Region Midtjylland end Hovedstaden Mens jyderne må nøjes med en gennemsnitsløn på kr., når dimittenderne i Hovedstadsområdet op på en gennemsnitsløn på kr.. Det afspejles tydeligt i den gennemsnitsløn, som dimittender fra CBS får i forhold til de nyuddannede fra de øvrige uddannelsessteder. SDU erne forventede mere i løn Hver 2. dimittend fra SDU mener, at lønnen er lavere end, hvad de forventede se graf næste side. Det gælder kun 43 % af dimittenderne fra BSS, 37 % af de fra CBS, 29 % fra AU og 28 % af de fra AAU. Kun 25 % fra SDU mener tilmed, at lønnen svarer til deres forventninger mod % fra de øvrige steder. Marts 2012 Side 13

14 Hvordan svarer dit lønniveau til dine forventninger? Lønnen er højere end mine forventninger Lønnen er lavere end mine forventninger Lønnen svarer lige til mine forventninger 42% 37% 32% 46% Kvinde Mand Jeg havde ingen forventninger til mit lønniveau på forhånd 8% 16% Lavere lønstigning til de nyuddannede på 1,35 % Lønnen til dimittender i fuldtidsjob steg sidste år med 2,77 % i forhold til det foregående år. Sidste års undersøgelse viste, at dimittenderne fra 2010 fik kr. om måneden inkl. arbejdsgivers pensionsbidrag. Dette års undersøgelse viser, at nyuddannede, som er dimitteret i 2011 får kr. en stigning på 1,35 %, hvilket reelt set svarer til et fald i reallønnen til dimittenderne. Mere end hver 2. forventer lønstigning i 2012 Mere end hver 2. forventer en stigning i lønnen i Især mændene forventer lønstigninger 6 ud af 10 gør mod kun 5 ud af 10 kvinder. Hver 10. forventer en stigning på 2 %, hver 5. en stigning på 5 % eller 10 %, mens hver 1 ud af 10 forventer en lønstigning på 20 % eller mere. Hver 3. dimittend forventer ikke en lønstigning. Det er især dimittenderne fra BSS og SDU, der gør sig tanker om lønstigninger 70 % herfra forventer det mod 46 % fra CBS og 36 % fra AU. De nyuddannede fra SDU er dog også de blandt de adspurgte, der får den laveste gennemsnitsløn. Mænd får i højere grad frynsegoder De fleste dimittender ansættes på arbejdspladser med frugt eller frokostordning 7 ud af 10. Mere end hver 2. får PC eller sundhedsforsikring, mens også mange dimittender får mobiltelefon. Mændene topper dog kvinderne på alle parametre, og mandlige dimittender modtager således flere frynsegoder i deres job end de kvindelige dimittender. Hvilke frynsegoder har du i dit nuværende job? 7 71% 52% 5 58% 43% 46% 5 44% 23% 25% 27% 3 36% 18% 3% 3% 5% 8% 12% 21% 1 25% 3% 6% 6% Mand Kvinde Marts 2012 Side 14

15 Karriererådgivning Hver 2. nyuddannet får karriererådgivning Hver 2. nyuddannet dimittend har fået rådgivning i forbindelse med karrieren. Det er især de kvindelige dimittender, som gør brug af karriererådgivningen næsten 6 ud af 10 mod omkring 4 ud af 10 af de mand lige dimittender. 3 ud af 10 har anvendt karriererådgivning fra CA og hver 5. hos uddannelsesstedets karriererådgivning. Hver 4. fra hhv. CBS, SDU og AAU har brugt CA, næsten hver 2. fra BSS og 3 ud af 10 fra AU. Har du anvendt professionel karriererådgivning på nogen måde? % 5% 7% 8% 11% 14% 13% 24% 35% 25% 57% 43% Mand Kvinde Hjælp til ansøgning og CV Blandt de dimittender, der har fået karriererådgivning, har 8 ud af 10 fået rådgivning og hjælp til ansøgning og CV. Hver 4. får samtaletræning, deltager i jobsøgningskurser eller får lavet en persontest. Mere end 3 ud af 10 kvinder får coaching/afklaring mod 2 ud af 10 mænd. Det er især også nyuddannede kvinder, som gør brug af jobsøgningskurser i forhold til de mandlige dimittender. Hvilken type professionel karriererådgivning har du anvendt? % 8% 11% 7% 2 18% 84% 78% 31% 24% 24% 24% 24% 2 Mand Kvinde Marts 2012 Side 15

16 Karriererådgivning giver værktøjer til jobsøgningen 2 ud af 3 føler, at de igennem karriererådgivningen har fået konkrete værktøjer, som stiller dem bedre i forbindelse med jobsøgningen. Kvinder føler især, at rådgivningen har virket som en motivationsfaktor. Hvilket udbytte har du fået i forbindelse med karriererådgivningen? Jeg har fået konkrete værktøjer, som stiller mig bedre ifm. min jobsøgning 7 62% Rådgivningen har virket som motivationsfaktor i min jobsøgning 42% 33% Jeg har desværre ikke fået et udbytte 8% 16% Jeg har fået afklaring på, hvad jeg vil med min karriere Andet udbytte, hvilket? 5% Mænd får lavere udbytte af rådgivning Hver 6. nyuddannede mand føler ikke, at karriererådgivningen har givet noget udbytte. Det er dobbelt så mange, som hos kvinderne, hvor kun hver 12. ikke føler, at de har fået noget udbytte. Hver 10. får derimod afklaring på, hvad de vil med deres karriere. Marts 2012 Side 16

Anden aktør undersøgelse 2011 rapport

Anden aktør undersøgelse 2011 rapport Anden aktør undersøgelse 2011 rapport Spørgeskemaet er udsendt til alle ledige, der har haft en jobplan i 3. kvartal af 2010. Det drejer sig om knap 1300 personer, mod 830 personer i 2010, en stigning

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET Undersøgelsen er gennemført af: Thomas Lejre og Sine Prahl Uddannelses- og Forskningsafdelingen Omslag

Læs mere

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob 1 / skridt Hvordan kan du forberede dig til at kontakte virksomheder?.... side 4 Få inspiration til: / at afklare dine kompetencer

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Snart bachelor Snart kandidat

Snart bachelor Snart kandidat MA - København MA - Aarhus Studiestart Mimersgade 47 Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 2200 København N 8000 Aarhus C 70 20 39 71 70 20 39 71 Færdiguddannet 4 / 8 Færdiguddannet 5 / 8 MA - Odense Slotsgade 21B,

Læs mere

STUDIESTART SNART BACHELOR SNART KANDIDAT PH.D. STUDIESTART. A-kassen for højtuddannede 2012. ma-kasse.dk ma-kasse.dk/email

STUDIESTART SNART BACHELOR SNART KANDIDAT PH.D. STUDIESTART. A-kassen for højtuddannede 2012. ma-kasse.dk ma-kasse.dk/email MA - København MA - Aarhus STUDIESTART Mimersgade 47 Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 2200 København N 8000 Aarhus C 70 20 39 71 70 20 39 71 ma-kasse.dk Færdiguddannet 4 / 8 Færdiguddannet 5 / 8 MA - Odense

Læs mere

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7 Karrieremesser 2009 To undersøgelser af CA a-kasse Februar og marts 2009 1/7 Hovedresultater På messe for at få job Mere end 3 ud af 4 studerende deltog på messen for at få et overblik over deres fremtidige

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Virker akutpakkerne?

Virker akutpakkerne? Virker akutpakkerne? De lediges vurderinger af den ekstraordinære indsats til personer med risiko for at miste dagpengeretten Maj 2013 Undersøgelse lavet af Akademikerne i samarbejde med de akademiske

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 2.1 De første år på arbejdsmarkedet portræt af en

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

AKADEMI- OG MARKEDSØKONOMER DE NYE ØKONOMERS JOB OG KARRIERE

AKADEMI- OG MARKEDSØKONOMER DE NYE ØKONOMERS JOB OG KARRIERE AKADEMI- OG MARKEDSØKONOMER DE NYE ØKONOMERS JOB OG KARRIERE Ved du, hvad du vil? side 3 Myter og fordomme side 4 Det første job side 5 Økonom.dot.com side 6 Men hvad laver de så? side 7 Udlandet trækker

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Negot.ernes Job og karriere

Negot.ernes Job og karriere Negot.ernes Job og karriere Center for Cand.negot.-studier, Syddansk Universitet - Odense Universitet Cand.negot.ernes Job og karriere En undersøgelse af CA, Økonomernes a-kasse og karrriererådgivning

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2013

Dimittendundersøgelsen 2013 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2013 Undersøgelse af dimittender fra Institut for Statskundskab, 2005-2012

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere