Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012"

Transkript

1 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger og hvilke krav de stiller til deres arbejde.

2 Rapporten i oversigt Side 3: Jobsøgningen 3 ud af 4 bruger stillingsopslag på nettet Kvinder søger gennem flere forskellige kanaler Kvinder bruger netværket mere Hver 4. uafklaret Mænd starter jobsøgningen tidligere Hver 5. starter først jobsøgning ved uddannelsen afslutning Top 5 råd til fremtidige dimittender Side 6: Hvem har fundet fuldtidsjob? Gode karakterer giver fuldtidsjob Flere mænd i fuldtidsarbejde end kvinder Start tidligt med at søge = job Hver 5. AU er i job med løntilskud Side 8: Dimittenders ansættelse 4 ud af 10 får job via online stillingsopslag Flest fra CBS og SDU får job via studiejobbet Færre ansættes uopfordret Hver 10. kvinde får job efter virksomhedspraktik 8 ud af 10 i den private sektor CBS ere ansættes i det private Hver 4. bliver bedt om referencer Langt flest mænd fastansættes Hver 3. testes i ansættelsesforløbet Hvem kommer i job med det samme? Side 11: Jobbet 6 ud af 10 i store virksomheder Hver 4. mand finder job inden for revision og finans Hver 10. kvinde beskæftiger sig med marketing, PR og HR 3 ud af 4 nyuddannede starter som medarbejder Mandlige dimittender arbejder mere Nyuddannede frygter ikke ledighed Mere end 8 ud af 10 har høj arbejdstilfredshed De utilfredse har ikke fundet relevant arbejde Kvinder mere utilfredse Hver 2. har fået drømmejobbet Side 13: Løn Mænd tjener mere Lavere løn end forventet Dygtige studerende får højere løn Mindre løn i Region Midtjylland end Hovedstaden SDU erne forventede mere i løn Lavere lønstigning til de nyuddannede på 1,35 % Mere end hver 2. forventer lønstigning i 2012 Mænd får i højere grad frynsegoder Side 15: Karriererådgivning Hver 2. nyuddannet får karriererådgivning Hjælp til ansøgning og CV Karriererådgivning giver værktøjer til jobsøgningen Mænd får lavere udbytte af rådgivning Fakta om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt til medlemmer af CA, som afsluttede deres uddannelse i medlemmer har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarandel på 36,9 % Undersøgelsen og rapporten er udarbejdet af marketingassistent Mette Lund, og kommunikationskonsulent Ole Strand, Marts 2012 Side 2

3 Jobsøgningen 3 ud af 4 bruger stillingsopslag på nettet Flest dimittender anvender online stillingsopslag i deres jobsøgning. 4 ud af 10 bruger deres netværk, mens mere end hver 3. sender uopfordrede ansøgninger. CV banker på nettet er også meget anvendt sammen med stillingsopslag fra uddannelsesinstitutionens jobformidling 3 ud af 10 bruger disse i jobsøgningen. Det er dog få, som får job via CVbanker kun 1 % af de adspurgte til trods for, at hele 30 % bruger denne metode i deres jobsøgning. Hvordan har du søgt job? Stillingsopslag på Internettet Gennem netværk Uopfordret ansøgning direkte til arbejdsgiveren Via CV bank på Internettet Stillingsopslag fra min uddannelses jobformidling Via Jobcentret Via studiejob Stillingsopslag i dagspressen Stillingsopslag i fagblad Andet, hvilket? Via anden aktør Uopfordret henvendelse direkte fra arbejdsgiveren Via vikarbureau eller privat jobformidling Headhunting 18% 14% 7% 6% 6% 5% 42% 36% % Kvinder søger gennem flere forskellige kanaler Kvindelige dimittender anvender flere forskellige søgemetoder i deres jobsøgning end mændene. På alle adspurgte parametre ligger de over eller på samme niveau som mændene, og tager således flere forskellige værktøjer i brug i deres jobsøgning end mænd. Størst er forskellene på brugen af CV banker mere end hver 3. nyuddannede kvinde benytter denne mulighed mod kun hver 4. mand. Hver 5. kvinde søger også via Jobcentret mod hver 7. mand, mens 81 % kvinder benytter online stillingsopslag mod 73 % mænd. Kvinder bruger netværket mere Af den andel, der har søgt job gennem netværket, har de fleste spurgt kontakter i netværket, om de har kendskab til jobmuligheder se graf næste side. Næsten 2 ud af 3 kvinder har også forhørt sig direkte om ledige job, og hver 2. kvindelige dimittend har trukket på netværket for at få mere viden. Opfordringer fra netværket om ledige jobs eller anbefalinger hertil er det typiske svar under Andet. Marts 2012 Side 3

4 Hvordan har du søgt job via netværk? (sæt gerne flere kryds) Spurgt kontakter i netværket om de har kendskab til jobmuligheder 83% 88% Spurgt kontakter i netværket om de havde ledige job 54% 65% Brugt LinkedIn eller andet socialt netværk til at få informationer om job, kontaktpersoner, virksomheder m.m. 46% 52% Mand Kvinde Spurgt kontakter i netværket for at få mere viden om f.eks. kontaktpersoner, virksomheder eller brancher 4 51% Deltaget i jobsøgningsnetværk, der opsøger virksomheder på hele netværkets vegne, f.eks. getahead.dk eller Friske Kræfter 3% Andet, hvilket? 8% Hver 4. uafklaret Hver 4. dimittend var uafklaret om, hvad de ville arbejde med og hvor der skulle søges. Hver 2. følte sig derimod godt rustet til at skrive CV og ansøgning. Dertil følte 26 % af de kvindelige dimittender sig ikke klædt på til jobsamtalen mod kun 17 % af mændene. Hver 2. mand følte sig godt klædt på mod kun hver 3. kvinde. Da du startede med at søge job % 37% 35% % 16% 22% Slet ikke/i mindre grad I nogen grad I høj grad/i meget høj grad Var du afklaret om, hvad du ville arbejde med, og hvor du skulle søge job? Var du ordentligt klædt på til at lave et CV og en ansøgning? Var du ordentligt klædt på til jobsamtale? Marts 2012 Side 4

5 Mænd starter jobsøgningen tidligere Hver 4. startede et halvt år inden uddannelsens afslutning med at søge job. Mændene var dog først ude af starthullerne 3 ud af 10 mænd begyndte et halvt år inden mod kun 2 ud af 10 kvinder. Kvinderne startede i højere grad nogle måneder inden de færdiggjorde uddannelsen 28 % kvinder mod 22 % mænd. Hver 5. starter først jobsøgning ved uddannelsen afslutning Jobsøgningen begynder først lige omkring uddannelsens afslutning for hver 5. dimittend. Dertil starter hver 5. kvinde først med at søge efter, at hun har afsluttet sin uddannelse mod omkring hver 7. mand. Hvornår startede du med at søge job? 2 28% 2 22% % 16% 14% 14% Mand Kvinde ½ år inden uddannelsens afslutning nogle måneder inden uddannelsens afslutning Lige omkring uddannelsens afslutning Startede jobsøgningen et par uger efter endt uddannelse, efter lige at have pustet ud Andet, hvilket? Dimittendernes råd: Få et relevant studiejob Spørger man dimittenderne, hvilket råd de vil give til fremtidige dimittender, så de er ordentligt forberedt til arbejdsmarkedet, er svaret klart. Som studerende skal man få sig et studiejob hele 84 % opfordrer til dette. 63 % af dimittenderne tilråder at starte jobsøgningen i god tid, mens hver 2. opfordrer til, at man skal holde kontakten til sine medstuderende, der er i job, fordi netværk skaber jobs. Top 5 råd til fremtidige dimittender 1. Få et relevant studiejob 2. Start jobsøgning i god tid (f.eks. et halvt år), før du dimitterer 3. Hold kontakt til medstuderende, der er i job, fordi netværk skaber jobs 4. Skab netværk til erhvervslivet via messer og karrieredage 5. Fokusér på at få et job i stedet for det 'rigtige' job Marts 2012 Side 5

6 Hvem har fundet fuldtidsjob? Gode karakterer giver fuldtidsjob Karakterer og jobstatus hænger i høj grad sammen. Blandt de der er kommet i job, er det de dygtige studerende, som løber med fuldtidsjobbene. Alle der dimitterede med et snit over 10 er i fuldtidsarbejde. 94 % af de med et snit mellem 9 10 har også fået fuldtidsjob mod 83 % af de med snit under 7. Hver 10. dimittend med et snit under 9 er i job med løntilskud. Jobstatus og karaktergennemsnit 10 94% % 86% % 6% 5% 1% 3% 3% Under Over 10 Fuldtidsarbejde 83% 86% 8 94% 10 Deltidsarbejde + suppl. dagpenge 6% 5% 1% 3% Arbejde med løntilskud 11% 3% Flere mænd i fuldtidsarbejde end kvinder Blandt de dimittender, der er kommet i job, har 93 % mænd fået fuldtidsarbejde. Det gælder kun 86 % af kvinderne. Kvinderne er i højere grad end mændene i arbejde med løntilskud 11 % kvinder mod kun 4 % mænd. Der er dog ikke kønsforskel i andelen af dimittender i deltidsarbejde med supplerende dagpenge, hvilket tegner sig for 3 % af de adspurgte. Start tidligt med at søge = job Der er en klar sammenhæng mellem dimittendernes ansøgningsforløb og deres jobstatus. De som startede tidligt med jobsøgningen er i høj grad i fuldtidsarbejde se graf næste side. Det gælder 98 % af de dimittender, der startede med at søge job et halvt år inden uddannelsens afslutning. Blandt de der startede et par måneder inden de blev færdige, har 93 % fundet et fuldtidsjob, hvorimod færre af de dimittender, der ventede til omkring eller efter uddannelsens afslutning er i fuldtidsjob. Denne gruppe er i højere grad i job med løntilskud eller deltidsarbejde med supplerende dagpenge. Næsten hver 5. af de, der startede jobsøgningen et par uger efter endt uddannelse er i arbejde med løntilskud. Marts 2012 Side 6

7 Jobstatus og ansøgningsproces 98% 93% 81% 74% 1% 2% 5% 1% 3% 16% 18% ½ år inden uddannelsens afslutning nogle måneder inden uddannelsens afslutning Lige omkring uddannelsens afslutning Startede jobsøgningen et par uger efter endt uddannelse, efter lige at have pustet ud Fuldtidsarbejde Deltidsarbejde + suppl. dagpenge Arbejde med løntilskud Hver 5. AU er i job med løntilskud Flest dimittender fra SDU har fundet fuldtidsarbejde sammen med dimittender fra CBS og BSS. Kun 8 ud af 10 fra AU, der er kommet i job, har fået et fuldtidsjob 1 ud af 5 er endt i arbejde med løntilskud. Til sammenligning er det kun 1 ud af 13 fra AAU, 1 ud af 20 fra CBS og 1 ud af 25 fra hhv. BSS og SDU, der er i job med løntilskud. Jobstatus og uddannelsessted 96% 10 91% 91% 88% 9 81% % 5% 8% 4% 4% 4% 4% CBS BSS (ASB) SDU AAU AU Fuldtidsarbejde 91% 91% 96% 88% 81% Deltidsarbejde + suppl. dagpenge 4% 4% 4% Arbejde med løntilskud 5% 4% 4% 8% 1 Marts 2012 Side 7

8 Dimittenders ansættelse 4 ud af 10 får job via online stillingsopslag 4 ud af 10 har fået deres nuværende job via stillingsopslag på nettet. Til sammenligning fik kun 3 ud af 10 dimittender i 2011 deres job via online stillingsopslag 1. Næsten hver 5. dimittend har fået job via deres studiejob, mens hver 7. har fået det gennem deres netværk. Mindre end 1 % får job via online CV banker til trods for, at 3 ud af 10 bruger denne metode i jobsøgningen. Hvordan har du fået dit nuværende job? Stillingsopslag på jobportaler på Internettet Via studiejob Gennem netværk Andet, hvordan? Uopfordret ansøgning direkte til arbejdsgiveren Uopfordret henvendelse direkte fra arbejdsgiveren Stillingsopslag på min uddannelses jobformidling Headhunting Via vikarbureau eller anden privat jobformidling Stillingsopslag i dagspressen Via CV bank på Internettet 4% 4% 4% 3% 2% 1% 1% 8% 15% 18% 3 Flest fra CBS og SDU får job via studiejobbet Færre dimittender fra de jyske uddannelsessteder får deres job via studiejobbet. Mens hver 4. af dimittend fra CBS og hver 5. fra SDU har fået job via studiejobbet, har kun hver 8. fra BSS og AAU og hver 20. fra AU fået jobbet herigennem. Dimittender fra AU anvender i højere grad deres netværk hver 3. fik job gennem netværket, og mere end hver 2. via stillingsopslag på nettet. Færre ansættes uopfordret Kun 1 ud af 25 får job ved uopfordrede ansøgninger direkte til arbejdsgiveren. Færre ansættes derfor uopfordret til sammenligning med 2011, hvor 1 ud af 11 fik job via denne kanal 2. Flere dimittender søgte dog også job ved hjælp af uopfordrede ansøgninger i 2011, hvilket 47 % gjorde mod 36 % af dimittenderne i Hver 10. kvinde får job efter virksomhedspraktik 1 ud af 10 kvinder har forud for deres job været i fire ugers virksomhedspraktik (som ledig uden løn) i samme virksomhed, hvor de nu er ansat. Det gælder kun hver 25. mand. 1 Se rapporten Dimittenders arbejdsmarked 2011 på 2 Se rapporten Dimittenders arbejdsmarked 2011 på Marts 2012 Side 8

9 8 ud af 10 i den private sektor Langt de fleste nyuddannede akademikere ansættes i den private sektor. AAU erne skiller sig dog væsentligt ud kun hver 2. fra Aalborg Universitet får job i det private, mens 4 ud af 10 herfra finder job i den offentlige sektor. Hvilken sektor er du blevet ansat i? CBS BSS (ASB) SDU AAU AU Den private sektor 82% 78% 7 52% 76% Den offentlige sektor 15% 22% 21% 4 24% Anden, hvilken? 4% 8% CBS ere ansættes i det private Færrest fra CBS finder beskæftigelse i den offentlige sektor. Kun 15 % finder job her mod 22 % fra BSS. Hver 4. bliver bedt om referencer Hver 4. dimittend er blevet bedt om referencer fra tidligere arbejdspladser af deres nye arbejdsgiver. Langt flest mænd fastansættes Nyuddannede mænd fastansættes i højere grad end kvinder. Næsten 3 ud af 4 mænd fastansættes mod kun hver 2. kvinde. De kvindelige dimittender får i højere grad midlertidige projektansættelser og vikariater hver 10. nyuddannede kvinde er i et vikariat mod hver 20. nyuddannede mand. Hvordan er du ansat? % 7% 11% 14% 18% 5% 73% 51% Mand Kvinde Marts 2012 Side 9

10 Hver 3. testes i ansættelsesforløbet Mere end hver 3. har deltaget i en personlighedstest i forbindelse med ansættelsesforløbet. Hver 4. har deltaget i en logisk test, hver 7. i caseinterviews/opgaver i problemløsning og hver 10. i en færdighedstest. Måtte du i forbindelse med ansættelsesforløbet deltage i test? % 25% 15% 11% 4% 54% Hvem kommer i job med det samme? 44 % af de nyuddannede startede i job med det samme 52 % mand mod 37 % kvinder. Flest fra CBS startede med det samme, dernæst SDU, AU, AAU og BSS. 65 % af de, der startede med at søge et halvt år inden uddannelsens afslutning kom desuden i job med det samme mod 41 % af de, der begyndte et par måneder inden og hhv. 20 % og 13 % af de, der søgte omkring og efter uddannelsens afslutning. Hvor længe gik der efter endt uddannelse, før du kom i job? Med det Under år samme måned måneder måneder måneder måneder måneder CBS 53% 8% 15% 4% 3% BSS (ASB) 28% 5% 25% 2 13% 5% 4% 3% SDU 42% 8% 13% 25% 4% 4% 4% AAU 36% 16% 28% 8% 8% 4% AU 38% 5% 14% 2 5% Marts 2012 Side 10

11 Jobbet 6 ud af 10 i store virksomheder Nyuddannede finder i høj grad beskæftigelse i større virksomheder. 28 % ansættes i virksomheder med ansatte, 12 % i virksomheder med over ansatte, mens 10 % får i job i virksomheder med ansatte. 25 % ansættes i små virksomheder med 1 50 ansatte og endelig får 17 % job i mellemstore med ansatte. Hver 4. mand finder job inden for revision og finans Hver 4. mand ansættes i funktioner inden for regnskab, revision og finans mod hver 6. kvinde. Mere end hver 10. mand er ansat i funktionen salg og mere end hver 20. mand inden for IT. Hver 4. fra BSS finder beskæftigelse inden for regnskab, revision eller finans hver 5. fra CBS. Næsten hver 10. fra BSS er ansat i indkøb mod kun hver 33. fra CBS. Hver 10. kvinde beskæftiger sig med marketing, PR og HR Hver 10. kvinde er ansat inden for PR/Kommunikation, personale/rekruttering/hr eller marketing. Hver 7. kvinde inden for administration mod omkring hver 10. mand. Næsten hver 10. dimittend af de adspurgte fra CBS er ansat i HR mod hver 20. fra BSS. Hvilken funktion er du ansat i? Regnskab/revision/finans Andet, hvilket? Administration Marketing Salg PR/Kommunikation Personale/rekruttering/HR IT Indkøb Logistik Reklame/Internet Overordnet ledelse 1% 2% 2% 1% 3% 2% 1% 6% 5% 6% 5% 4% 5% 11% 11% 14% 16% 1 24% 23% Kvinde Mand 3 ud af 4 nyuddannede starter som medarbejder 3 ud af 4 dimittender starter som menig medarbejder. Hver 5. kvinde ansættes som projektleder uden personaleledelse mod ca. hver 7. mand. Hver 25. dimittend starter som mellemleder, og kun 1 ud af 100 som topleder. Blandt respondenterne er det kun mandlige dimittender fra enten BSS eller CBS, der er blevet ansat som topleder. Mandlige dimittender arbejder mere Blandt de adspurgte dimittender, der har fundet fuldtidsjob, arbejdes der i gennemsnit 40,77 timer om ugen. De mandlige dimittender arbejder i snit 41,61 timer, hvorimod kvinderne arbejder 39,94 timer ugentligt. Nyuddannede frygter ikke ledighed 2 ud af 3 nyuddannede forventer ikke, at deres arbejdsplads skal skære ned på personalet i ud af 8 har dog en høj eller meget høj forventning hertil. Næsten 8 ud af 10 mænd mener ikke, at de selv risikerer at blive ledige i 2012 mod 7 ud af 10 kvinder. Kun 1 ud af 10 mener, at de i høj eller meget høj grad skal forvente det. Marts 2012 Side 11

12 Mere end 8 ud af 10 har høj arbejdstilfredshed Spørger man, hvordan dimittendernes samlede tilfredshed med deres nye job er, svarer hele 83 % af de adspurgte, at de er tilfreds eller meget tilfreds. 1 ud af 13 er utilfreds eller meget utilfreds. De utilfredse har ikke fundet relevant arbejde Næsten 3 ud af 4 føler, at deres job er relevant i forhold til deres uddannelse. Det er i høj grad denne gruppe, hvis jobtilfredshed er stor 2 ud af 3 af dem, der har relevant arbejde i forhold til uddannelsen er også tilfreds eller meget tilfreds med jobbet. De utilfredse er ofte de, som ikke har fundet uddannelsesrelevant arbejde. I hvilken grad føler du, at dit job er relevant ift. din uddannelse krydset med jobtilfredshed Meget Utilfreds Hverken Tilfreds utilfreds eller Slet ikke/i ringe grad relevant 51% 68% 35% 8% 3% Meget tilfreds Hverken/eller relevant 25% 11% 2 13% 11% I meget høj grad relevant 13% 5% 6% 22% 45% Kvinder mere utilfredse Hver 9. kvinde er utilfreds eller meget utilfreds med sit job mod hver 17. mand. Hver 2. har fået drømmejobbet Hver 2. dimittend har i høj eller meget høj grad fået drømmejobbet på deres nuværende karrierestadie. Det er flere end i 2011 og 2010, hvor kun hhv. 42 % og 44 % havde scoret drømmejobbet. Færre i 2012 mener også, at deres job slet ikke eller kun i ringe grad er drømmejobbet i forhold til sidste år, men andelen tangerer dog endnu ikke niveauet for 2010 på 18 % mod nuværende 23 %. Er dit nye job et 'drømmejob' for dig på dit nuværende karrierestadie? % 12% 13% 11% Slet ikke I ringe grad I nogen grad 3 32% 28% 28% 2 26% I høj grad 17% 18% 13% I meget høj grad Marts 2012 Side 12

13 Løn Mænd tjener mere De mandlige dimittender tjener i gennemsnit kr. mere om måneden end de nyuddannede kvinder. Mændene arbejder dog marginalt mere i gennemsnit 1,67 time om ugen. Gennemsnitlig månedsløn inkl. arbejdsgivers pensionsbidrag for dimittender i fuldtidsjob Køn Alle kr. Kvinder kr. Mænd kr. Uddannelsessted CBS kr. AAU kr. AU kr. ASB kr. SDU kr. Region Midtjylland kr. Hovedstaden kr. Karaktergennemsnit Under kr kr kr kr. Over kr. Lavere løn end forventet 4 ud af 10 mener, at lønnen er lavere end de forventede. Især kvinderne finder lønnen lavere 42 % kvinder deler den opfattelse mod 37 % mænd. 1 ud af 10 mener, at lønnen er højere end, hvad de forventede, mens 4 ud af 10 synes, at den svarer til deres forventninger kun 33 % kvinder mod 46 % mænd. Nyuddannede kvinder får også væsentlig mindre gennemsnitsløn end de nyuddannede mænd. Dygtige studerende får højere løn Dimittenderne med et gennemsnit over 7 tjener i snit mere end kr. om måneden mod de dimittenderne, der kom ud med et snit under 7. Dimitterede man med et snit over 10, ser det dog ud til, at man har stået stærkest i lønforhandlingerne de dygtige studerende adskiller sig væsentligt med en gennemsnitlig månedsløn på over kr.. Mindre løn i Region Midtjylland end Hovedstaden Mens jyderne må nøjes med en gennemsnitsløn på kr., når dimittenderne i Hovedstadsområdet op på en gennemsnitsløn på kr.. Det afspejles tydeligt i den gennemsnitsløn, som dimittender fra CBS får i forhold til de nyuddannede fra de øvrige uddannelsessteder. SDU erne forventede mere i løn Hver 2. dimittend fra SDU mener, at lønnen er lavere end, hvad de forventede se graf næste side. Det gælder kun 43 % af dimittenderne fra BSS, 37 % af de fra CBS, 29 % fra AU og 28 % af de fra AAU. Kun 25 % fra SDU mener tilmed, at lønnen svarer til deres forventninger mod % fra de øvrige steder. Marts 2012 Side 13

14 Hvordan svarer dit lønniveau til dine forventninger? Lønnen er højere end mine forventninger Lønnen er lavere end mine forventninger Lønnen svarer lige til mine forventninger 42% 37% 32% 46% Kvinde Mand Jeg havde ingen forventninger til mit lønniveau på forhånd 8% 16% Lavere lønstigning til de nyuddannede på 1,35 % Lønnen til dimittender i fuldtidsjob steg sidste år med 2,77 % i forhold til det foregående år. Sidste års undersøgelse viste, at dimittenderne fra 2010 fik kr. om måneden inkl. arbejdsgivers pensionsbidrag. Dette års undersøgelse viser, at nyuddannede, som er dimitteret i 2011 får kr. en stigning på 1,35 %, hvilket reelt set svarer til et fald i reallønnen til dimittenderne. Mere end hver 2. forventer lønstigning i 2012 Mere end hver 2. forventer en stigning i lønnen i Især mændene forventer lønstigninger 6 ud af 10 gør mod kun 5 ud af 10 kvinder. Hver 10. forventer en stigning på 2 %, hver 5. en stigning på 5 % eller 10 %, mens hver 1 ud af 10 forventer en lønstigning på 20 % eller mere. Hver 3. dimittend forventer ikke en lønstigning. Det er især dimittenderne fra BSS og SDU, der gør sig tanker om lønstigninger 70 % herfra forventer det mod 46 % fra CBS og 36 % fra AU. De nyuddannede fra SDU er dog også de blandt de adspurgte, der får den laveste gennemsnitsløn. Mænd får i højere grad frynsegoder De fleste dimittender ansættes på arbejdspladser med frugt eller frokostordning 7 ud af 10. Mere end hver 2. får PC eller sundhedsforsikring, mens også mange dimittender får mobiltelefon. Mændene topper dog kvinderne på alle parametre, og mandlige dimittender modtager således flere frynsegoder i deres job end de kvindelige dimittender. Hvilke frynsegoder har du i dit nuværende job? 7 71% 52% 5 58% 43% 46% 5 44% 23% 25% 27% 3 36% 18% 3% 3% 5% 8% 12% 21% 1 25% 3% 6% 6% Mand Kvinde Marts 2012 Side 14

15 Karriererådgivning Hver 2. nyuddannet får karriererådgivning Hver 2. nyuddannet dimittend har fået rådgivning i forbindelse med karrieren. Det er især de kvindelige dimittender, som gør brug af karriererådgivningen næsten 6 ud af 10 mod omkring 4 ud af 10 af de mand lige dimittender. 3 ud af 10 har anvendt karriererådgivning fra CA og hver 5. hos uddannelsesstedets karriererådgivning. Hver 4. fra hhv. CBS, SDU og AAU har brugt CA, næsten hver 2. fra BSS og 3 ud af 10 fra AU. Har du anvendt professionel karriererådgivning på nogen måde? % 5% 7% 8% 11% 14% 13% 24% 35% 25% 57% 43% Mand Kvinde Hjælp til ansøgning og CV Blandt de dimittender, der har fået karriererådgivning, har 8 ud af 10 fået rådgivning og hjælp til ansøgning og CV. Hver 4. får samtaletræning, deltager i jobsøgningskurser eller får lavet en persontest. Mere end 3 ud af 10 kvinder får coaching/afklaring mod 2 ud af 10 mænd. Det er især også nyuddannede kvinder, som gør brug af jobsøgningskurser i forhold til de mandlige dimittender. Hvilken type professionel karriererådgivning har du anvendt? % 8% 11% 7% 2 18% 84% 78% 31% 24% 24% 24% 24% 2 Mand Kvinde Marts 2012 Side 15

16 Karriererådgivning giver værktøjer til jobsøgningen 2 ud af 3 føler, at de igennem karriererådgivningen har fået konkrete værktøjer, som stiller dem bedre i forbindelse med jobsøgningen. Kvinder føler især, at rådgivningen har virket som en motivationsfaktor. Hvilket udbytte har du fået i forbindelse med karriererådgivningen? Jeg har fået konkrete værktøjer, som stiller mig bedre ifm. min jobsøgning 7 62% Rådgivningen har virket som motivationsfaktor i min jobsøgning 42% 33% Jeg har desværre ikke fået et udbytte 8% 16% Jeg har fået afklaring på, hvad jeg vil med min karriere Andet udbytte, hvilket? 5% Mænd får lavere udbytte af rådgivning Hver 6. nyuddannede mand føler ikke, at karriererådgivningen har givet noget udbytte. Det er dobbelt så mange, som hos kvinderne, hvor kun hver 12. ikke føler, at de har fået noget udbytte. Hver 10. får derimod afklaring på, hvad de vil med deres karriere. Marts 2012 Side 16

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Karrierebarometer 2016

Karrierebarometer 2016 Karrierebarometer 2016 Denne survey er lavet i februar 2016 blandt 3.460 CA-medlemmer - dimittender og lønmodtagere - som er kommet i job i løbet af 2015. Af disse har 1.012 deltaget i undersøgelsen, hvilket

Læs mere

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET 1 CA Når din karriere er vigtig GRATIS STUDIEMEDLEMSSKAB FEDE KURSER & WORKSHOPS JOBSØGNING PERSONLIG UDVIKLING IT KURSER RÅDGIVNING

Læs mere

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (AALBORG) FRA LARS & MONOPOLET

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (AALBORG) FRA LARS & MONOPOLET KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (AALBORG) FRA LARS & MONOPOLET 1 TAL OG NØRDERI FRA MIN SIDE KORT PRTÆSENTATION FRA PANELET ALT DET DU IKKE MÅ GÅ GLIP AF SPØRG PANELET OPSAMLING UD OG STARTE

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Kære kandidat fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for kandidater, der

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på.

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Studiejob 1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Før Efter Ja 10 % 45 % Nej 90 % 55 % 35 % flere af deltagerne

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7 Karrieremesser 2009 To undersøgelser af CA a-kasse Februar og marts 2009 1/7 Hovedresultater På messe for at få job Mere end 3 ud af 4 studerende deltog på messen for at få et overblik over deres fremtidige

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aarhus Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL SAMTALE

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

HK s lønstatistik 2007

HK s lønstatistik 2007 HK s lønstatistik 2007 HK samlet Hvert fjerde HK-medlem tjente over 340.000 kr. i 2007 I 2007 svarede 49 procent af medlemmerne på lønstatistikken. Det giver et godt og veldokumenteret redskab i HK s daglige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Nyuddannede akademikere pendler gerne

Nyuddannede akademikere pendler gerne Nyuddannede akademikere pendler gerne I 213 var den gennemsnitlige pendlingsafstand blandt nyuddannede akademikere på 24,6 kilometer. Sammenlignet med 28 har der været en stigning i den gennemsnitlige

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

De fleste kommer hurtigt i gang

De fleste kommer hurtigt i gang De fleste kommer hurtigt i gang skrevet af redaktionschef Anne Guldager - 22.09.2015 Ledigheden blandt nyuddannede er stigende, men en ny undersøgelse viser, at langt de fleste trods alt kommer hurtigt

Læs mere

Anden aktør undersøgelse 2011 rapport

Anden aktør undersøgelse 2011 rapport Anden aktør undersøgelse 2011 rapport Spørgeskemaet er udsendt til alle ledige, der har haft en jobplan i 3. kvartal af 2010. Det drejer sig om knap 1300 personer, mod 830 personer i 2010, en stigning

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Evaluering af Graduate programmer

Evaluering af Graduate programmer Evaluering af Graduate programmer November 2016 Indledning En virksomheds Graduate program er målrettet nyuddannede akademikere Mange større danske virksomheder og internationale virksomheder tilbyder

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2014

Tabeller fra Kulturstatistik 2014 10. juni 2014 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2014 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter sektor

Læs mere

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig For højtuddannede i erhvervslivet www.ca.dk Tlf. 33149045 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig Hvem er hvem? Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Sådan finder du dit nye job

Sådan finder du dit nye job A-KASSE Sådan finder du dit nye job Gode råd til jobsøgning DECEMBER 2016 Indhold Hvad er det rigtige job for dig? 3 Brug dit netværk 5 Brug de sociale medier 7 FOA Job 8 Jobannoncer i medierne 9 FOA JobMatch

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Fulde navn: CPR-nummer: Hvilke job har du søgt inden for de seneste 3 måneder? Hvilke job har du søgt? Skriv stillingsbetegnelse

Fulde navn: CPR-nummer: Hvilke job har du søgt inden for de seneste 3 måneder? Hvilke job har du søgt? Skriv stillingsbetegnelse 1 Fulde navn: CPR-nummer: Hvilke job har du 2 Hvilke job har du 3 Hvilke job har du 4 Hvilke job har du 5 Hvilke job har du 6 Om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet (Lovkrav) For at du kan få dagpenge,

Læs mere

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 Selvstændig i CA En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 5 % er selvstændige 20 % vil gerne I øjeblikket er 3,3 % af CAs medlemmer selvstændige erhvervsdrivende. 1,7 % har en selvstændig bibeskæftigelse.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet november 2008 Undersøgelsen viser, at der for tiden er pres på ingeniørernes arbejdsmarked, og at det kræver én eller anden form for ekstra indsats fra virksomhedernes

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du bliver ledig ret og pligt for ledige Når du bliver ledig - ret og pligt for ledige er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere