KPLL-nyt (Jul/nytår 2008)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KPLL-nyt 2008-3 (Jul/nytår 2008)"

Transkript

1 KPLL-nyt (Jul/nytår 2008) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme Flytning af Glostrup-filialen Lipider uden faste? Vidste du Prøver der kun tages i Pilestræde og ikke kræver tidsbetilling KPLL minisymposier Henvisninger til arbejdsekg og ekkokardiografi Prøver til Cholinesterase;P kan midlertidig ikke tages i praksis Virusmarkører før fertilitetsbehandling rutineanalyser dur ikke Laboratoriekonsulenterne Laboratoriebrugsstatistikken Jul, nytår og påske hos KPLL Administrationschefens klumme Kære kolleger har været et fantastisk år KPLL. KPLL syder og bobler, der arbejdes og udvikles. Helst skulle I ikke mærke noget til at det ud over bevarelse og helst bedring af den service KPLL yder over patienterne og Jer. Kravene til kvalitet, automatisering mm er store, hvis et laboratorium skal ekspedere analyser om året. Hvor skal et laboratorium være så stort. Der er et krav til prisbillighed, og der er mangel på menneskelige ressourcer mangel på bioanalytikere og andet sundhedspersonel i vor sektor, der er hele tiden et krav til automatisering. Det er muligt i primærsektoren, hvor der sjældent er brug akutte svar som på hospitalerne og hvor man så kan udnytte stordriftdelene. KPLL arbejder tsat på automatisering. Nu af den præanalytiske del, som er et område, hvor vi er i front med udviklingen. Med øget automatisering følger også øgede krav til brugerne af systemet til nøjagtig brug og til overholdelse af procedurer. Her også øgede krav til jer herom mere næste år der har været nok om det i år. I et sådant stort system drukner det enkelte glas let. Vi søger dog ved specielle procedurer at tilgodese det enkelte glas. Vi vil arbejde mere herpå i det nye år. WebReq er nu uundværlig os jeg håber, at I selv har vænnet jer til det. Nu er der sat turbo på speciallægernes implementering af WebReq det gør vore dygtige labora- toriekonsulenter samtidig med udførelse af de sædvanlige konsulentbesøg. Kvalitetstilbudene med hotline til de klinisk biokemiske overlæger, til konsulenterne ligesom tilbuddet fra overlægerne om deltagelse i jeres efteruddannelsegruppemøder står ved magt. Ekspertisen inden den non-invasive kardiologi er stor på KPLL; den er jeg stolt af og den kan I være glade. Samtidig er KPLL inden EKKO-kardiologi teknologisk i front. I har bemærket, at utensiliebestilling nu endelig kan etages via KPLL s hjemmeside Dette er en ganske lille udløber af den store omorganisering og automatisering, der er sket i vor indkøbs- og lagerafdeling. Det har været et fantastisk år på KPLL. Glæd jer næste år bliver endnu bedre til glæde jer og vore patienter. Glædelig Jul og godt Nytår og tak godt og konstruktivt samarbejde. Niels Mosbæk.

2 Vidste du KPLL-nyt Flytning af Glostrup-filialen I december 2008 flytter vor Glostrup filial til større og bedre lokaler. Flytningen er fra 1. til 2. sal, så adressen er den samme: Hovedgaden 91, 2600 Glostrup, men på 2.sal. Samtidig bliver Glostrup vor nye storfilial i stedet Rødovre. Så tidsbestilte undersøgelser udføres fra januar 2009 altså i Pilestræde og i Glostrup-filialen. På grund af flytningen vil Glostrup-filialen være lukket den 18. og 19. december 2008!! KPLL 2. sal Lipider uden faste? 2 KPLL anbefaler tsat faste ved prøvetagning til endelig vurdering af LDL-cholesterol. Der har i de seneste måneder været offentlig debat og dermed henvendelse fra patienter og læger om betydningen af faste ved prøvetagning til triglycerid og andre lipider. Aktuelle populatationsbaserede undersøgelser fra Herlev og USA bekræfter og udbygger tidligere påvisninger af, at ikke-fastende triglycerid er en selvstændig markør fremtidig hjertekarsygdom. For kvinder er ikke-fastende triglycerid en bedre markør end fastende triglycerid. Den på KPLL bestilte triglyceridanalyse er melt antaget at være fra fastende patienter (NPU03620 P(fPt) Triglycerid; stofk. =? mmol/l ). Der bliver patienten spurgt om faste. Analysen udføres uanset tidsrelationen til måltid, men ikke-fastende patienter bliver der gjort opmærksom på den manglende faste ved en resultatkommentar. LDL Cholesterol beregnes som total Cholesterol - HDL Cholesterol -(0,45 x Triglycerid). Alle enheder er mmol/l. Beregningen udføres kun, når triglycerider er <= 4,5 mmol/l. Beregningen etages automatisk i EDBsystemet, når resultater de indgående størrelser elig- ger, uafhængig af om LDL er bestilt. Efter et måltid stiger triglycerid i plasma (f.eks. til et max. på ca. 2,5 x fasteværdien i middel raske mænd 3 timer efter et standardiseret måltid på 1100 kcal med halvdelen af kalorierne fra fedt) og man vil der få beregnet et lavere LDL Cholesterol (ca. 37% lavere efter 3 timer i det nævnte søg). Kommentaren om manglende faste vil der også blive sat på LDL. Den sande LDL samt total Cholesterol og HDL antages ret uafhængige af tidrelationen til måltid. Selvom ikke-fastende prøvetagning kan give gode markører i populationsundersøgelser (og dermed bidrage til at afklare sygdomsmekanismer) vil tidsrelationen til måltidet og måltidets fedtindtag den enkelte patient have stor betydning tolkningen. Referenceintervaller og diskriminationsgrænser er heller ikke velafklarede ikkefastende. KPLL eslår der, at man indtil videre følger DSAMs rekommandation fra På files/9/iskaemisk_hjerte_kar_ sygdom_2007.pdf står der En behandlingsindikation bør der altid stilles på baggrund af gennemsnittet af mindst to målinger. Ved S- kolesterol over 5 mmol/l er en fastende analyse af LDL- og HDL-kolesterol indiceret, di lavt HDL er bundet med høj risiko og omvendt. Når man ønsker en risikoprofil, vil man af praktiske grunde ofte måle totalkolesterol, LDL- og HDL-kolesterol og triglycerid på ikke-fastende patienter, som er i konsultationen. Hvis man da finder højet triglycerid, tages der nye blodprøver med patienten fastende. Overlægerne klinisk biokemisk afd., KPLL

3 KPLL-nyt Prøver der kun tages i Pilestræde og ikke kræver tidsbetilling Prøver til nogle undersøgelser tages kun i Pilestræde, da prøvematerialet kræver en speciel håndtering fx særskilt reagensrør eller centrifugering ved 4 o C. En liste over disse undersøgelser findes på henvisningssedlens bagside under rubrikken praktiske oplysninger. I bindelse med opdatering af henvisningsedlen er yderligere to analyser medtaget på listen. Det drejer sig om Interferon (TB) og Lupus antikoagulans Interferon(TB) anvendes til påvisning af infektion med M. tuberculosis fx. som led i smitteopsporing, screening af høj-risiko grup- per. I specielle tilfælde til påvisning af aktiv tuberkuløs sygdom og før behandling med immunsupprimerende lægemidler. Lupus antikoagulans anvendes ved mistanke om antiphospholipid syndrom (APS). Syndromet er karakteriseret ved recidiverende trombose, symptomatisk placenta insufficiens og/eller thrombocytopeni i kombination med tilstedeværelse af cardiolipin antistoffer og/eller lupus antikoagulans. APS optræder uden, at man kan påvise en tilgrundliggende sygdom (primær APS) eller sekundært til autoimmunsygdomme især lupus erythematosus disseminatus. Trombofiliudredning På listen er også nævnt Trombofiliudredning. Opmærksomheden henledes på, at denne undersøgelse kun udføres efter udgående aftale mellem lægen (rekvirenten) og KPLL overlæge (tlf ). Indikationen undersøgelsen er holdsvis snæver (tænk venøs tromboemboli!), men erfaringen viser, at undersøgelsen i en del tilfælde rekvireres på kert indikation fx blødningsudredning eller arteriel tromboemboli. Overlægerne klinisk biokemisk afd., KPLL Indikation Trombofiliudredning er: 1. Familiær disposition til venøs tromboemboli. 2. Billeddiagnostisk eller på anden måde objektivt verificeret - dyb eller overfladisk venøs trombose i underekstremiteter - lungeemboli før 55 års alder opstået spontant eller under minimal provokation, såsom graviditet, puerperium, hormonal kontraception, postmenopausal hormonsubstitution, sengeleje, siddende position i mange timer (flyrejser) eller mindre kirurgi/traumer 3. Venøs trombose på usædvanlige steder uanset alder (fx cerebral- eller mesenterialvener) 4. Purpura fulminans eller vitamin K-antagonist induceret hudnekrose KPLL minisymposier 2009 KPLL minisymposier 2009 afholdes som sædvanlig en fredag med samme program de to dage. I 2009 bliver det henholdsvis den 6. og 27. marts. Efter lægekredseningens ønske har vi måttet afbryde vort mangeårige samarbejde med AstraZeneca om disse møder. De afholdes der næste år på KolleKolle i Værløse. Der vil senere blive udsendt indbydelse med program og tilmeldingsvejledning. Overlægerne, KPLL 3

4 KPLL-nyt Henvisninger til arbejdsekg og ekkokardiografi Vi får et stigende antal af ovennævnte henvisninger på edifact. Det er helt i orden, men disse såvel som vore specialhenvisninger er tiltagende mangelfuldt udfyldt i hold til vore krav, som direkte fremgår af specialhenvisningerne. Fremover vil vi tillade os at returnere mangelfuldt udfyldte henvisninger. Det er ganske få oplysninger, som vi ønsker dels af hensyn til korrekt visitation og dels af hensyn til så kvalitativt god besvarelse som muligt. Vi ser henvisninger med eneste symptombeskrivelse og anamnese som: hjertekvababbelse. Det er pænt sagt uhensigtsmæssigt!! Mangelfulde henvisninger medfører ekstraarbejde såvel jer som os. Hvilke oplysninger vi ønsker fremgår direkte af vore specialhenvisninger, som kan ses neden og nederst på næste side. Disse kan direkte udskrives fra vor hjemmeside De findes under de relevante undersøgelser. Overlægerne ved kardiologisk sektion HENVISNING TIL ARBEJDSEKG Indsendes til overlægerne afd. C Telefon Fax Samtlige rubrikker skal være udfyldt HAR PATIENTEN Venstresidigt grenblok Ubehandlet hypertension Atrieflimren HENVISNINGSÅRSAG: Obstruktiv lungesygdom Mistanke om iskæmisk hjertesygdom FEV 1: FVC: Uafklarede brystsmerter Arthrose/claudicatio Vurdering af arbejdskapacitet Aldrig cyklet Pensions-/sikringssag, betaler: Tolk. Sprog: KORT SYMPTOMBESKRIVELSE: HJERTEANAMNESE: (AMI, bypassop., ballondilatation, hypertension) NYLIGT EKG (vedlægges hvis ikke optaget af KPLL) TIDLIGERE ARBEJDS-EKG Hvornår: Hvor: Resultat: 4 MEDICIN: Angiv handelsnavn og dosis ) Betablokker: ) Digoxin: ) Calciumantagonist: VÆGT: ) Andet: ) Nitrat:

5 KPLL-nyt Prøver til Cholinesterase;P kan midlertidig ikke tages i egen praksis Analysen og Dansk Kolinesterase Kartotek er nationalt flyttet fra Rigshospitalet til Herlev Hospital, hvor der anvendes prøverør, som ikke nu findes hos lægerne i praksis. Indtil problemet er løst kan prøverne kun tages af KPLL. Cholinesterase katalyserer omdannelsen af neurotransmitteren acetylcholin til cholin og acetat. Denne omdannelse er nødvendig at en cholinerg neuron kan returnere til hvilestadiet efter aktivering. Undersøgelsen har relevans hvis patienter i bindelse med anæstesi har været meget lang tid om at nedbryde suxamethon eller mivacurium. Overlægerne klinisk biokemisk afd. KPLL HENVISNING TIL EKKOKARDIOGRAFI Indsendes til overlægerne afd. C Telefon Fax Samtlige rubrikker skal være udfyldt HENVISNINGSÅRSAG: tidligere AMI Uafklaret dyspnø ) Abnormt ekg hypertrofi Uafklaret hjertestørrelse ST-T andringer Uafklaret mislyd Andet: KORT SYMPTOMBESKRIVELSE: MISLYD VED HJERTESTETOSKOPI ) JA ) NEJ BT: NYLIGT EKG (vedlægges hvis ikke optaget af KPLL) TIDLIGERE EKKOKARDIOGRAFI (vedlæg evt. beskrivelse) Hvornår: Hvor: Resultat: RTG. AF THORAX: (ikke nødvendigt ud ekko) Hvornår: Hvis taget, beskrivelse: 5

6 KPLL-nyt Virusmarkører før fertilitetsbehandling rutineanalyser dur ikke Virusmarkører før fertilitetsbehandling skal bestilles som supplerende undersøgelse (skriv: Virusmarkører før fertilitetbehandling eller Virusmarkører ved sæddonation ) ikke ved markering af enkeltanalyser. Analysegruppen omfatter HBsAg;P, HIV 1+2 Ab;P, HBcAb(total);P og HCV Ab. Den er beregnet til vævslovens krav samlevende par (både manden og kvinden). Kunstig befrugtning af andre personers kønsceller kan kræve yderligere analyser (syfilis, gonoré, klamydia). Bestillingen af de enkelte markører i webreq udløser rutineresultater, som ikke tilfredsstiller vævslovens krav. Vævsloven kræver, at sådanne virusmarkører udføres på et laboratorium, der af lægemiddelstyrelsen er godkendt til dette. KPLL sender der prøven til Blodbanken, Rigshospitalet. De brugbare resultater Laboratoriekonsulenterne kommer direkte fra blodbanken til rekvirenten. Som svar fra KPLL fremkommer en analyse ved navn Diverse tests, hvor resultatet er Bemærk, som har resultatkommentaren P-Donorvirusm:HbsAg,HBc- Ab,HIV-Ab,HCV-Ab sendt til Blodbanken RH. Det er resultaterne fra Rigshospitalet, der skal videre til den behandlende afdeling/speciallæge. Se også KPLL NYT Prøven kan tages i praksis (brug ét 6 ml EDTA rør med lilla prop som til blodtyper). KPLL_Nyt_ pdf Den skitserede bestillingsmåde er midlertidig. Vi venter, at man i 2009 vil kunne bestille virusmarkører før fertilitetsbehandling som en samlet gruppe ved et enkelt klik i webreq. Overlægerne klinisk biokemisk afd., KPLL Laboratoriekonsulenterne estår, efter aftale med Regionen, opgaven med implementeringen af WebReq hos de praktiserende speciallæger. KPLL håber på et godt samarbejde Dorthe Black Diana Momsen Kristina Bauer Charl Botha Karin Argir Telefontiden til tidsbestilte undersøgelser ændres fra den 2. januar 2009 fra kl til kl

7 KPLL-nyt Laboratoriebrugsstatistikken 2007 KPLL udsendte i uge Der er i tabellen over egne den årlige statistik lægernes analyser medtaget ydelser, der brug af undersøgelser ikke er relateret til laborato- via KPLL og laboratoriemedicinske rieydelser. Det drejer sig om undersøgelser udført i sjældne ydelser f.eks. 4111, egen praksis. Statistikken er 4112, 4148, 4547 og muligvis tænkt som hjælp til lægerne andre. Der har været bekymring til vurdering af egen adfærd. om, hvorvidt dette ville Region Hovedstaden ser ikke påvirke det totale laboratorieindeks statistikken den enkelte de læger, der har læge. Der har efterfølgende været sådanne ydelser. Pga af det henvendelser Bohn-Jespersen vedrørende to & Mosbæk lave antal af disse ydelser vil områder: Amagerbrogade 150de ikke kunne påvirke total indeks antal ( egne Visse ydelser 2300 uden København relati-s + KPLL undersøgelser ). on til laboratoriemedicin er utilsigtet medtaget under lægens egne undersøgelser: Det vigtigste er indeks: = (antal lægen / antal tilmeldte patienter hos lægen) / (antal totalt amt / antal tilmeldte patienter i amtet) Laboratoriestatistik år 2007 inkl. indeks 2006 vedrørende ydernummer Stamoplysninger Totalindekset antal beregnes hvert ydernummer således: (Ydernummerets totalt Antal Sum % antal enkelt-undersøgelser udført i praksis eller via KPLL / antal tilmeldte type 1 patienter hos ydernummeret) / ( total antal enkelt-undesøgelser i amtet / totalt antal type 1 patienter tilmeldt til amtets ydernumre). En del læger mener, at antallet af tilmeldte patienter i 2007 er sat lavt. KPLL har i statistikken brugt de tal, som Region Hovedstaden har angivet. Vi er ved at undersøge, om de modtagne tal er fejlbehæftede. Overlæger og administrationschef 95% Kr Kr Patienter inkl. børn (gruppe 1) ,00 0,00 1,00 1,00 Børn (0-15) ,61 0,00 0,54 1,46 Voksne (16-69) ,02 0,00 0,90 1,10 Pensionister (70-) ,59 0,00 0,29 2,09 Mænd ,19 0,00 0,69 1,43 Kvinder ,19 0,00 0,28 1,55 KPLL undersøgelser / analyser ,56 0,00 0,38 1, egne+kpll undersøgelser er på 3,56. Til sammenligning er indeks omkostninger 2,54 (og 0,00 år 2006). Egne undersøgelser iflg. overenskomst Antal Sum % 95% Kr Kr (4148) ,77 0,00 0,00 5, Urin v. stix (7101) ,15 0,00 0,28 1, B-hæmoglobin (7108) ,39 0,00 0,00 2, svælg-strept. Antigen (7109) ,39 0,00 0,10 1, Audiometriunders. 1 (7112) ,32 0,00 0,00 5, Lungef. v. spirom. (7113) ,82 0,00 0,00 3, (7116) ,51 0,00 0,00 4, C-Reaktivt Protein (7120) ,68 0,00 0,00 2, Lungefunk.under. (7121) ,15 0,00 0,00 4, I. Mikro. af urin (7122) ,21 0,00 0,00 5, B-glukose (fotom.) (7136) ,27 0,00 0,00 3, Elkard. inkl. præc. (7156) ,08 0,00 0,00 5, Svang.reak.,urinch. (7175) ,53 0,00 0,08 2, I alt ,25 0,00 0,25 1, egne undersøgelser er på 1,25. Til sammenligning er indeks omkostninger 1,61 (og -1.#IND år 2006). KPLL undersøgelser / analyser Antal Sum % 95% % res. uden ref. % res. uden ref. Kr Kr ALLERGOLOGI Allergiscreen;P ,87 0,00 0,00 4,43 0,0 44, IgE;P ,91 0,00 0,00 3,91 0,0 28, VævTr.Glut.IgA;P ,52 0,00 0,00 4,25 0,0 1, DIVERSE ANALYSER Hæmokromatosegen ,00 0,00 0,00 0, Vitamin D;P ,26 0,00 0,02 4,50 61,3 51, FYSIOLOGISKE UNDERSØ Arbejds-ekg ,05 0,00 0,00 2, Dist.tryk.uextr ,30 0,00 0,00 3, Døgn BT-måling ,83 0,00 0,00 3, Eeg ,00 0,00 0,00 4, Eeg m/søvnkurve ,00 0,00 0,00 5, EKG ,91 0,00 0,06 2, :23 Bohn-Jespersen & Mosbæk () 7

8 KPLL-nyt Jul, nytår og påske hos KPLL Åbningstider prøvetagning samt afhentning og indesendelse af prøver til KPLL i bindelse med jul, nytår og påske. December 2008 fr 19. lø 20. sø 21. ma 22. OBS! Sidste frist indsendelse af prøver inden jul ti 23. OBS! Ingen indsendelse af prøver, men sædvanlig afhentning af prøver. on 24. Juleaften. KPLL holder lukket Ingen afhentning, ingen blodprøvetagning to Juledag. KPLL holder lukket fr Juledag. KPLL holder lukket lø 27. KPLL holder lukket sø 28. KPLL holder lukket ma 29. OBS! Sidste frist indsendelse af prøver inden nytårsaften ti 30. OBS! Ingen indsendelse af prøver, men sædvanlig afhentning af prøver on 31. Nytårsaften. KPLL holder lukket Ingen afhentning, ingen blodprøvetagning Januar 2009 to 1. KPLL holder lukket fr 2. OBS! Ingen indsendelse af prøver, men sædvanlig afhentning af prøver lø 3. KPLL holder lukket sø 4. KPLL holder lukket 8 April 2009 on 1. to 2. fr 3. lø 4. sø 5. ma 6. ti 7. OBS! Sidste frist indsendelse af prøver inden påske on 8. OBS! Ingen afhentning og ingen indsendelse to 9. Skærtorsdag fr 10. Langfredag lø 11. KPLL holder lukket sø 12. ma påskedag ti 14. on 15.

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

KPLL-nyt 2007-4 (Julen 2007)

KPLL-nyt 2007-4 (Julen 2007) KPLL-nyt 2007-4 (Julen 2007) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

KPLL-nyt 2009-1 (Forår 2009)

KPLL-nyt 2009-1 (Forår 2009) KPLL-nyt 2009-1 (Forår 2009) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM TEST Reg.nr. 434 Indhold i dette nummer EEG undersøgelserne flytter til Glostrup filialen............................................................2

Læs mere

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår)

KPLL-nyt 2010-4 (jul - nytår) 2010-4 (jul - nytår) Indhold i dette nummer Årets sidste klumme..............................................................................................1 Forhøjede PTH resultater........................................................................................2

Læs mere

KPLL-nyt 2012-1 (sommer)

KPLL-nyt 2012-1 (sommer) KPLL-nyt 2012-1 (sommer) Indhold i dette nummer Kære kolleger... 1 Allergianalyser via WebReq... 2 Vitamin D... 3 HbA1c til diagnostik af type 2 Diabetes... 4 Ny adgang til patientens laboratoriesvar fra

Læs mere

KPLL-nyt 2008-1 (Forår 2008)

KPLL-nyt 2008-1 (Forår 2008) KPLL-nyt 2008-1 (Forår 2008) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

KPLL-nyt 2011-2 (december)

KPLL-nyt 2011-2 (december) KPLL-nyt 2011-2 (december) Indhold i dette nummer Kære kolleger... 1 Allergener på WebReq... 2 Et vågent øje... 4 PræLabCell... 4 Tilfredshedsundersøgelse... 5 Afhentning og indsendelse af prøver til KPLL

Læs mere

KPLL-nyt 2008-2 (Efterår 2008)

KPLL-nyt 2008-2 (Efterår 2008) KPLL-nyt 2008-2 (Efterår 2008) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Procedure hos den bestillende læge:

Procedure hos den bestillende læge: Procedure hos den bestillende læge: Speciallægen bestiller prøverne på normal vis i Webreq. Bestilleren går videre til næste side i Webreq, hvor det er vigtigt at udfylde ønsket prøvedato og rekvisitionstype

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI)

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Istruksdokument Senest revideret d. 30 12 2014 Forfattere: Paul von Weitzel og Nicole Frandsen Referenter: Boris Modrau Godkender: Claus Z Simonsen, redaktionsgruppe

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

Vejledning til WebReq for Speciallæger.

Vejledning til WebReq for Speciallæger. Vejledning til WebReq for Speciallæger. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 3. Listevisning side 3 4. Normalvisning side 4 5. Søgning efter

Læs mere

Administrationschefens klumme

Administrationschefens klumme KPLL-nyt 2005-1 Indhold i dette nummer Administrationschefens klumme...............................................................................1 Ny Ballerup-filial..................................................................................................2

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse side 1 Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 Listevisning side 3 Normalvisning side 4

Læs mere

KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007)

KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007) KPLL-nyt 2007-2 (Maj 2007) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Fra KPLL............................................................................................................1

Læs mere

KPLL NYT 2/2004 Oktober Ses også www.kpll.dk

KPLL NYT 2/2004 Oktober Ses også www.kpll.dk KPLL NYT 2/2004 Oktober Ses også www.kpll.dk FREMSKYNDEDE PRØVER PÅ KPLL MARKERING AF PRØVER MED FREMSKYNDET KORT...2 PRØVER TIL KMA, HERLEV...2 HØJE KALIUM RESULTATER...3 PLASTRØR ERSTATTER PRØVETAGNINGSGLAS...3

Læs mere

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Lipoproteiner Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Grundforskning Risskov 1 Lipoproteiner og hyperlipidæmi

Læs mere

Hjælp til WebPatient i WebReq

Hjælp til WebPatient i WebReq Hjælp til WebPatient i WebReq Brugervejledning 2017 Indhold 1. Forord... 2 2. Bestilling... 3 2.1 Funktionen oplysninger... 4 3. Vejledninger... 5 4. WebPatient Arkiv... 6 1 1. Forord Webpatient er et

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2014

Nordjysk Praksisdag 2014 Nordjysk Praksisdag 2014 - Skæve laboratorieværdier Case En 55 årig kvinde som er træt, kommer i klinikken til en screening Lidt kataralsk, lidt hoste, føler sig lidt varm men har ikke haft feber Får ingen

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Ekg tolkning i almen praksis.

Ekg tolkning i almen praksis. Ekg tolkning i almen praksis. v. Jan Bech, overlæge Phd. Bispebjerg Hospital På kurset fokuseres på systematisk ekg tolkning af ekg er du kan se hos dine patienter i praksis. De fleste ekg apparater er

Læs mere

Vitamin D rekvisitionsmønster

Vitamin D rekvisitionsmønster Vitamin D rekvisitionsmønster 1 2 3 Figuren viser at fald i antal vitamin D fra 1.kvt. 2016 til 1.kvt. 2017 ses både hos læger der bestiller vitamin D ofte og læger der bestiller vitamin D sjældnere. 4

Læs mere

Internet Laboratoriesvar kan for alle RHEL - henvisninger ses på internettet på tre måder:

Internet Laboratoriesvar kan for alle RHEL - henvisninger ses på internettet på tre måder: 3.1 Svarafgivelse Elektroniske svar Elektroniske svar: afsendes dagligt kl. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 og 22 via KMD (Kommunedata) til lægens elektroniske postkasse. Svar afsendes så snart resultaterne

Læs mere

Fyraftensmøde for almen praksis

Fyraftensmøde for almen praksis EXAM Reg. nr. 450 og 1010 Fyraftensmøde for almen praksis Afhentningsordning WebReq profiler Kræft- og Inflammationscentret Hvem er vi? Birgitte Brock Overlæge med ansvar for almen praksis Anne Dorthe

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient Webpatient 01 Introduktion 02 Bestilling af hjemmemåling 03 Gennemgang af funktionen WebPatient 04 Gennemgang af patientdelen 05 Vægtkontrolskema 06 Hjemmeblodtrykskema 07

Læs mere

Psykiatri Audit Paramedicinske undersøgelser

Psykiatri Audit Paramedicinske undersøgelser 2015 Psykiatri Audit Paramedicinske undersøgelser Michael Thinggaard Juhl Region Hovedstaden 04-11-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Opdragsholder til audit... 2 1.2 Baggrund for audit...

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Undersøgelse for trombofili

Undersøgelse for trombofili Undersøgelse for trombofili Ændringer Dato Foretaget af Godkendt af Udarbejdet af Dato Init. Sign. Dato Init. Sign. 18.09.2007 TBL Godkendt af 18.09.2007 TBL Revideret af I kraft fra 18.09.2007 TBL Ophør

Læs mere

Hjælp til WebQuality i WebReq

Hjælp til WebQuality i WebReq INDHOLD Hjælp til WebQuality i WebReq WEBQUALITY 02 Indledning 03 Åbning af WebQuality 04 Bestilling af analyser 05 Indsendelse af prøvemateriale Hjælp 07 Hvor findes WebReq manualen 08 Hvor kan man få

Læs mere

PRØVETAGNING. Kontrol af patientforberedelse Nogle analyser kræver, at patienten er fastende inden prøvetagningen.

PRØVETAGNING. Kontrol af patientforberedelse Nogle analyser kræver, at patienten er fastende inden prøvetagningen. PRØVETAGNING Identifikation af patienten Identifikation følger Region Hovedstadens vejledning: Identifikation af patienter [1] Bed patienten om at oplyse fulde navn og CPR-nr. Det er ikke tilladt at bede

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: kardiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: kardiologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Frase til indledende samtale Indledende samtale om hjerterehabilitering:

Frase til indledende samtale Indledende samtale om hjerterehabilitering: Frase til indledende samtale Indledende samtale om hjerterehabilitering: Baggrund for rehabiliteringsforløb: Akut myokardieinfarkt Koronar bypassoperation eller ballonudvidelse Anden dokumenteret iskæmisk

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

HÅNDTERING AF HYPERTENSION OG DYSLIPIDÆMI I ALMEN PRAKSIS. Bo Christensen professor praktiserende læge ph.d.

HÅNDTERING AF HYPERTENSION OG DYSLIPIDÆMI I ALMEN PRAKSIS. Bo Christensen professor praktiserende læge ph.d. HÅNDTERING AF HYPERTENSION OG DYSLIPIDÆMI I ALMEN PRAKSIS Bo Christensen professor praktiserende læge ph.d. ÅRSAGER TIL DYSLIPIDÆMI Dyslipidæmi ses ved Diabetes mellitus (type 1 og type 2) Hypotyreose

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Atrieflimmer og fysisk træning. Hanne Rasmusen og Leif Skive

Atrieflimmer og fysisk træning. Hanne Rasmusen og Leif Skive Atrieflimmer og fysisk træning Hanne Rasmusen og Leif Skive Sygehistorie 45 årig veltrænet løber. Gennem 1,5 år har han konstateret, at ved en puls på ca. 165 får ubehag og åndenød og pulsuret galopperer

Læs mere

4. Risikofaktorer for hjertekarsygdom: Blodtryk

4. Risikofaktorer for hjertekarsygdom: Blodtryk 4. Risikofaktorer for hjertekarsygdom: Blodtryk og lipider Anni Brit Sternhagen Nielsen og Camilla Budtz Forekomsten af befolkningens risiko for hjertekarsygdom vurderes i dette kapitel ud fra blodtryk

Læs mere

Optimeret diagnostik af kolorektalkræft - immunochemical faecal occult blood tests (ifobt) i almen praksis.

Optimeret diagnostik af kolorektalkræft - immunochemical faecal occult blood tests (ifobt) i almen praksis. Optimeret diagnostik af kolorektalkræft - immunochemical faecal occult blood tests (ifobt) i almen praksis. Case Peter Jensen, 48 år. Anlægsgartner. Tidligere rask. Ryger. Gennem den sidste måned haft

Læs mere

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 STYRINGSGRUNDLAG... 4 Dokumentation..4 METODE...4 BORGEREN - KARAKTERISTIKA...5 HENVISNINGER...6 HENVISNINGSÅRSAGER...7

Læs mere

Regionshospital Randers, Medicinsk afdeling, 490b

Regionshospital Randers, Medicinsk afdeling, 490b Region/privathospital og dato: Region Midt 25.5.09 Regionshospital Randers, Medicinsk afdeling, 490b Afdelingens SKS-kode (matrikel-entydig 6 eller 7 cifferkode) 700505 Ønskes varetaget på afdelingen?

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

Ikke- aku5e livstruende hjertesygdomme

Ikke- aku5e livstruende hjertesygdomme Hjerterpakkerne Regeringsgrundlaget Regeringen vil indføre optimale pakkeforløb for forundersøgelse og behandling for patienter med livstruende hjertesygdomme på samme måde som på kræftområdet. Regeringen

Læs mere

Hjælp til profiler i WebReq

Hjælp til profiler i WebReq Hjælp til profiler i WebReq Brugervejledning 2017 Indhold 1. Forord... 2 2. Gennemgang af klinik profiler... 3 2.1 Klinik profiler... 3 2.2 Oprettelse af klinik profiler... 4 2.3 Profil oplysninger...

Læs mere

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden 1 Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden - Arresødal Hospice, - Diakonissestiftelsens Hospice, - Sankt Lukas Hospice, - Søndergaard Hospice. modtager nu kun elektroniske

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Klinisk Immunologisk Afdeling/Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

Præanalytiske forhold

Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold Ann Jepsen & Lotte Foegt Poulsen & Yokelin Chan Temadag 2012 Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold er de faktorer der kan påvirke analyseresultatet før f r blodprøvetagning,

Læs mere

Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune

Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune Region Nordjylland har i samarbejde med Aalborg Universitetshospital, Aalborg Kommune og Falck udarbejdet en mobil blodprøvetagningsordning for borgere i Aalborg

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere

Fyraftensmøde for Almen Praksis

Fyraftensmøde for Almen Praksis Fyraftensmøde for Almen Praksis Opgaver Praktiske ting Laboratoriekonsulent Tina Skov Larsen og Hanne Lise Pedersen Klimaskab Global 8 C Leveres ultimo september af firmaet Vibocold Datoer er tilsendt

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Rationel brug af en kardiolog. Tina Svenstrup Poulsen Ledende overlæge, PhD, MPM Hjertemedicinsk afdeling B Odense Universitetshospital

Rationel brug af en kardiolog. Tina Svenstrup Poulsen Ledende overlæge, PhD, MPM Hjertemedicinsk afdeling B Odense Universitetshospital Rationel brug af en kardiolog Tina Svenstrup Poulsen Ledende overlæge, PhD, MPM Hjertemedicinsk afdeling B Odense Universitetshospital Fælles pres på jer og os. Pakke -princippet har reduceret faglighed

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Formålet med disse kliniske retningslinjer er at give alle læger et fælles grundlag for forebyggelse af cardiovaskulære sygdomme

Læs mere

En styrket opsporing af arveligt højt kolesterol i Danmark Foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg 6. dec 2016

En styrket opsporing af arveligt højt kolesterol i Danmark Foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg 6. dec 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 172 Offentligt Rigshospitalet & Herlev og Gentofte Hospital En styrket opsporing af arveligt højt kolesterol i Danmark Foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om stabile hjertekramper Pakkeforløb for hjertesygdomme PakkeForløb- stabile hjertekramper I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris.

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Ved alle forløb anvendes registreringsskema for patienter i pakkeforløb Hjertesvigt

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer

Læs mere

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter København Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig

Læs mere

Hvordan sikrer man høj kvalitet i forløbsprogrammer DSKS årsmøde 2012 - Workshop den 13. januar

Hvordan sikrer man høj kvalitet i forløbsprogrammer DSKS årsmøde 2012 - Workshop den 13. januar Hvordan sikrer man høj kvalitet i forløbsprogrammer DSKS årsmøde 2012 - Workshop den 13. januar Susanne Vestergaard, Projektleder, Herlev Hospital Morten Finnemann, Projektleder, Vestegnsprojektet Patientambassadører

Læs mere

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD)

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Side 1 af 5 REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Skemaet skal udfyldes én gang om året for alle diabetespatienter med følgende diagnosekoder: E10.0 E10.9 Insulinkrævende sukkersyge

Læs mere

Jeg har i øvrigt lige en urin med

Jeg har i øvrigt lige en urin med Jeg har i øvrigt lige en urin med 12. september 2014 Jan Berg Gertsen, Overlæge Kirsten Paulsen, Afsnitsledende bioanalytiker Hvorfor er prøven taget? Symptomer? Hvornår, hvor og hvordan er prøven taget?

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

følg os på facebook.com/blivomdeler Lav din egen rap Find 5 fejl Ny App Vind en fed cykel: vind en sportstaske fra hummel blivomdeler.

følg os på facebook.com/blivomdeler Lav din egen rap Find 5 fejl Ny App Vind en fed cykel: vind en sportstaske fra hummel blivomdeler. Nr. 24 juni 2012 Find 5 fejl vind en sportstaske fra hummel følg os på facebook.com/blivomdeler Ny App blivomdeler.nu Vind en fed cykel: Lav din egen rap Yes! Alle oz udgives af FK Distribution, Bredebjergvej

Læs mere

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer )

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Ulrich Fredberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Regionhospitalet Silkeborg www.regionmidtjylland.dk Regionshospitalet Silkeborg Center of Excellence Akutplanen

Læs mere

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen DATABLADE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2010-06-18 Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER... 2 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE... 2 4.1

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN OG UDVIKLING ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler 2011 Elektronisk kommunikation: Epikriser Adviser Henvisninger Genoptræningsplaner Periode januar

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD. Webpatient

Hjælp til WebPatient INDHOLD. Webpatient INDHOLD Hjælp til WebPatient Webpatient 01 Introduktion 02 Bestilling af hjemmemåling 03 Gennemgang af funktionen WebPatient 04 Gennemgang af patientdelen 05 Metodeblade Revideret juni 2016 Side 1 WebPatient

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Iskæmisk hjertesygdom og fysisk træning

Iskæmisk hjertesygdom og fysisk træning Iskæmisk hjertesygdom og fysisk træning 55 årig mand henvender sig pga. tilfælde med pludselig trykkende ubehag i brystet Spiller fodbold på hyggeplan 1 gang om ugen. Gennem det sidste år 6-7 tilfælde

Læs mere

Kontrol af svært psykisk syge i almen praksis

Kontrol af svært psykisk syge i almen praksis Kontrol af svært psykisk syge i almen praksis Kan man tale livsstil og ændre livsstil med en kronisk psykiatrisk patient det tværsektorielle samarbejde? fysisk sygdom, metabolisk syndrom hos psykisk syge

Læs mere

GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT

GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT 1. MÅLGRUPPER OG ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1.1 Analyser og undersøgelser... 2 1.1.1 Prioritering og svartider... 2 1.1.2 Rekvirering... 3 1.1.3 Blodprøvetagning

Læs mere

PRÆANALYSE. i PRAKSIS

PRÆANALYSE. i PRAKSIS PRÆANALYSE i PRAKSIS... en kort vejledning i prøvetagning, håndtering og forsendelse Udleveres til praksis f.eks. i forbindelse med undervisning af praksispersonale Klinisk Biokemisk Afdeling, Svendborg

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Blodbankens InterInfo

Blodbankens InterInfo Blodbankens InterInfo Blodbankens InterInfo Hvad er det? InterInfo er en internetbaseret adgang til at få oplysninger fra Blodbankens edb-system. Hvordan kommer man ind på InterInfo? Der er to måder man

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Tolkeudbud bestilling og fakturering

Tolkeudbud bestilling og fakturering Tolkeudbud bestilling og fakturering 9. Juni 2015 2 Formål i dag Afklare hvilke arbejdsgange relateret til bestilling, dokumentation af tolkesamtale og samtaletidspunkt, kvittering og fakturering systemerne

Læs mere

Hjælp til egne analyser i WebReq

Hjælp til egne analyser i WebReq INDHOLD Hjælp til egne analyser i WebReq Lægens egne analyser 01 Introduktion 02 Oprettelse af egen analyse 04 Forklaring til felterne i analyseoplysninger 05 Redigere egne analyser 06 Sletning af egen

Læs mere

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se i indlægssedlen,

Læs mere

Kolesterol-alarm: Sådan undgår du det "grusomme" kolesterol

Kolesterol-alarm: Sådan undgår du det grusomme kolesterol Kolesterol-alarm: Sådan undgår du det "grusomme" kolesterol Der er det gode kolesterol, det onde kolesterol - og nu også det grusomme, som kan tredoble din risiko for livstruende hjertesygdom og alt for

Læs mere

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken FynCom MedCom International Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Denmark Phone (+45) 6543 2030 Fax (+45) 6543 2050 MedCom 24.01.07 J.nr.: Vor ref.: IJO Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Læs mere

Kolesterol og sygdom

Kolesterol og sygdom Kolesterol og sygdom Ravnskov om kolesterol Livsvigtigt Beskytter mod infektion og kræft Statineffekten beskeden Kolesterolkampagne modstridende data ignoreres eller fejlciteres European Society Cardiology

Læs mere

Bestil serviceopgaver Bestillersiden

Bestil serviceopgaver Bestillersiden Bestil serviceopgaver Bestillersiden Indhold: Log-in til bestillersiden Bestilling af patienttransport Bestilling af mobilisering Bestilling af ny seng Bestilling af afhent seng Bestilling af en anden

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Akut obstetrisk visitation fra GA > 18 uge

Akut obstetrisk visitation fra GA > 18 uge Akut obstetrisk visitation fra GA > 18 uge Følgende forhold tages i betragtning Henvisningsårsagen Overvej om pt. kan håndteres af e.l. Formålet med denne pjece er at anskueliggøre mulige årsager for henvisning

Læs mere

WebQuality. Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis. Aarhus Universitetshospital

WebQuality. Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis. Aarhus Universitetshospital WebQuality Parallelanalyse på patientnært udstyr i almen praksis EXAM Reg. nr. 450 Kræft- og Inflammationscentret Praksis-teamet på KBA AUH Overlæge Birgitte Brock Afdelingsbioanalytiker Laboratoriefaglig

Læs mere

DIABETES OG HJERTESYGDOM

DIABETES OG HJERTESYGDOM DIABETES OG HJERTESYGDOM Diabetes og hjertesygdom Hjertesygdom kan ramme alle mennesker, men når du har diabetes forøges din risiko. Det at have diabetes får dig til at tænke mere på din sundhed, således

Læs mere

PKOs kvalitative audit af henvisninger og epikriser 2012

PKOs kvalitative audit af henvisninger og epikriser 2012 Anbefalinger på basis af PKOs audit 2012 Ved akutte indlæggelser bør den elektroniske henvisning så vidt muligt sendes samtidig med, at der henvises telefonisk. Benyt markeringen Akut i den elektroniske

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Minisymposium for praksislæger

Minisymposium for praksislæger CEK Minisymposium for praksislæger Pharmakon, Hillerød Fredag den 4. november 2016 CEK Program CEK CEK Kvalitetssikring i almen praksis v/ Jesper Clausager, CEK, Nordsjællands Hospital CEK Central Enhed

Læs mere

HELBRED 2008. Kære. Med venlig hilsen. Torben Jørgensen Allan Linneberg Mette Aadahl. Centerchef, Forskningsleder, Projektkoordinator

HELBRED 2008. Kære. Med venlig hilsen. Torben Jørgensen Allan Linneberg Mette Aadahl. Centerchef, Forskningsleder, Projektkoordinator Dato: xx 2008 Deltagernummer Kære HELBRED 2008 Vi vil gerne invitere dig til Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed på Glostrup Hospital, hvor vi gennemfører en befolkningsundersøgelse med fokus

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Understøttelse af forløbsprogrammer med Fælles Kroniker Data

Understøttelse af forløbsprogrammer med Fælles Kroniker Data Understøttelse af forløbsprogrammer med Fælles Kroniker Data Informationsmøde Odense 27.2.2012 sjj@medcom.dk Forløbsprogrammer Beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede sundhedsfaglige

Læs mere