KMP-rå ds møde, HVK JAA,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KMP-rå ds møde, HVK JAA, 17.11.14"

Transkript

1 KMP-rå ds møde, HVK JAA, Tilstedeværende: - Allan Ø. Gøttrup - Margith Nielsen - Helena Kjærup - Jesper Windelborg - Christian Hedegaard - Lars Olesen - Nina Otte 1. FORMANDSKABETS INDLEDNING 2. LEDELSEN ORIENTERER 3. BORDET RUNDT KDODEL: Intet nyt. MOTOVDEL: - M. Kristensen og J. Bonde har muligvis noget. (intet modtaget) BEVDEL: - Fortsat ønske om knæbeskyttere. Sagen har ved tidligere lejlighed været oppe på Landsråds møde. 4. STATUS DAGLIG DRIFT - Vi får ekspederet de papirsager der er. - Deltager i møder hvor der er behov for os. - FSBM har fuldstændig styr på udlevering af alt aktuelt materiel og udrustning. - Vi mangler en skydelærer i KMP, eller en lignende funktion. 4.1 GENNENGANG AF AKTIONSLISTEN A) Temadrøftelser 1,2,3 1: Er der behov for at folk i specialfunktioner, f. eks: historiker, skal igennem de på nuværende tidspunkt krævede BM uddannelser? Eller kunne man afmærke dem anderledes? 2: Behovet for, og ønsket om, en ny udgangsuniform. 3: Fastholdelse af den aktive struktur. B) Brev fra CH HDNJY vedr. GME-F, samt gruppes anbefaling/reaktion

2 C) Anbefaling vedr. fagforeningsbetalt fritvalgsuddannelse D) Anbefaling vedr. udfasningen mandskabsvogn M113, der er opdateret for millioner. 4.2 ENKELTSAGER IFØLGE DAGSORDENEN - Der er behov for at reducere antallet af BM uddannelser i HJV. I stedet skal man oprette 1-2 nye meniggrader i HJV til diverse specialfunktioner. Det giver langt mere mening at uddanne folk indenfor deres specialfunktion og ikke sende dem igennem diverse taktiske førerkurser, når de pågældende funktioner ikke har et taktisk ansvar. Drøftelse: A: TEMA 1: 1) Hvilke funktioner kan overgå til at være hjv-specialister? - SKYLÆ, SKYLE, Sikkerhedsbefalingsmand - Nøglepersonel - SYHJ Man kan sagtens råde over flere mærker, men kun bære et ad gangen afh. Aktiviteten. Derfor ønskes mærkerne i velcro så de nemt kan pilles af/på. 2) Skal der indføres afmærkning af MG på tre niveauer: LPU, HJV-specialist 2 hhv. 1? - Nej, vi anbefaler kun én afmærkning, vi føler det er irrelevant at MG mand er afmærket når der ikke er yderligere kompetencer end LPU. Hærhjemmeværnet har pt. ingen afmærkning af MG modsat flyver- og marine HJV. 3) Værnsfælles eller værnsgrensspecifik afmærkning (dvs. kan vi nøjes med at lave et specialistmærke med f.eks. HJV mærke i midten?) - Vi anbefaler at der kun anvendes ét værnsfælles mærke. 4) Skal afmærkningen af HJV-specialister kombineres med kompetenceafmærkning? - Vi anbefaler at specialistmærker og kompetencemærker kombineres således at man har et specialistmærke/grad på skulderen, og kompetencemærke på armen jf. nuværende uniformsbestemmelser. 5) Hvordan og hvornår skal en eventuel implementering gennemføres? - Vi ønsker ikke at komme med et bud på hvornår/hvordan. Vi føler at pengene på nuværende tidspunkt burde gå til andre mere relevante formål.

3 TEMA 2: 1) Har alt personel i HJV behov for de to uniformstyper? - Ja, personel har behov for en arbejdsuniform og en udgangsuniform til møder, uddannelse, og ceremonielle lejligheder. På nuværende tidspunkt anbefaler vi to uniformssystemer der tilgodeser den hele styrke. A: Se ovenstående svar. B: Negativ, det skal være ens for alle enheder. 2) Hvilken uniformstype vurderes mest hensigtsmæssig som sekundær uniform? - Uniformstype tilsvarende M/01/ eller tjenesteuniform M/84. - Der skal være både langærmet og kortærmede skjorter. 3) Hvis udgangsuniform skal genindføres, skal den så: A: Udleveres med bukser, skjorte, slips og sorte sko B: Uden sorte sko C: Komplet med jakke D: Udleveres komplet til nøglepersonel og delvis (uden jakke) til øvrigt personel E: Kun udleveres til nøglepersonel - Udleveres som komplet uniform uden fodtøj til ALT personel. 4) Øvrige forslag der ikke er indeholdt i ovenstående spørgsmål? - Der skal designes en tidssvarende udgangsuniform. TEMA 3: 1. Hvordan sikrer vi bedst opretholdensen af den aktive struktur ved underafdelingerne og distrikterne? - Forventningsafstemning med den enkelte GRP/DELING - Personel handlingsplan/uddannelsesplan - Personlig kontakt - Indholdsrige aktiviteter der bygger på principperne med de 4xU: Balance mellem uddannelse, udfordringer, underholdning og udvikling disse skaber tilsammen det 5 U som er Udbyttet for det enkelte medlem, Menige som Befalingshavende. - Fortæl den gode historie B: Brev fra CH HDNJY vedr. GME-F, samt gruppes anbefaling/reaktion Vi forstår CH HJV nødvendige beslutning om at suspendere GME-F, og bakker om CH HDNJY beslutning om at fortsætte registrering af elementerne. UAFD har indarbejdet i AKOS 2015 alle elementerne fra GME-F. C: Anbefaling vedr. fagforeningsbetalt fritvalgsuddannelse

4 - Se vedhæftede dokument herom. Den er behandlet- der er 100 % opbakning om forslaget og det videresendes til videre bearbejdning ved overliggende råd. D: Anbefaling vedr. udfasningen mandskabsvogn M113, der er opdateret for millioner. Ønske om at mandskabsvogn M113 overgår til at indgå i sneberedskab, og som servicekøretøj til brand, transport af tungt skivemateriel og personel mm. Bemærkes at det er 1/3 af et hjemmeværnsbudget der kasseres HJEMMEVÆRNETS FORTJENSTTEGN 05 MAJ 2015 Personel er indstillet med rådsorientering ÅRETS FRIVILLIGHEDS PRIS Umiddelbart ser vi ikke at vi har nogen til forsvarets frivillighedspris, men vi indstiller selvstændigt til kommunal frivillighedspris. 4.3 OPERATIVE FORHOLD Ingen umiddelbare bemærkninger, vi indordner os under de befalinger vi får herom. Vi har en plan for næste år, der er kommet et CH direktiv der har resulteret i produktionsmål og afgivelsesoversigt, disse er godkendt i O-GRP og danner grundlag for AKOS UDDANNELSE Ingen bemærkninger. 4.5 ORGANISATION UAFD er blevet udvidet med en DEL som påregnes at blive en MOTOVDEL. 4.6 MATERIEL Med udvidelsen af mandskab i MOTOV ser vi det formålstjenesteligt at ENH på sigt, udvides med MAT ressourcer der tilsvarer 2 stk. MOTOV SEK. Ref. Forsvarets forespørgsel om opstilling af permanente bidrag af MOTOV SEK til nationale og internationale OPG løsninger. 4.7 BYGNINGER A) brev vedrørende vedligeholdelse af bygning jf. brevveksling mellem distrikt/depot kompagni og desk Aalb KAS medio august.

5 Bygningen er ikke KMP ets ansvar, det er ISS og udlejers ansvar. Uddrag af brevveksling: Der er blevet udskiftet en dør, vi har et utæt tag i fyrrum, tagrender der trænger til et eftersyn, trævinduer der skriger efter maling/vedligeholdelse, et forsømt ude areal, ikke slået græs eller ryddet ukrudt i år, vi mangler kontakt info på pedel/ejendomsservice tekniker, hvem sørger for snerydning i sneberedskabsperioden mangler i den forbindelse kontakt info på snerydder. Der er lavet brevveksling vedr. udskift af redskabs og depot skur til 20 fods container vi er kommet med yderligere kommentarer og savner stadig et svar vedr. denne anmodning. P-plads har behov for renholdelse af ukrudt og tilføjelse af enten nyt grus lag eller asfaltsgrus. 4.8 PERSONEL Status quo. 4.9 ØKONOMI Der har været hængepartier i løbet af året ift. udfyldelse af blanketter, og indkøb/afregning. Dette tages op på BM-weekend i uge 47, Når hjemmeværnssoldater der i en lang årerække har bidraget med deres støtte til HJV afgår ved døden, skal det ikke skelnes til om de er medlemmer eller ikke medlemmer, men der skal vises respekt for den støtte de har ydet i deres hjemmeværnstjeneste. (Eksempel: skydeinstruktør gennem 41 år afgik ved døden, her er det forkasteligt at hjemmeværnet ikke engang vil bekoste en krans eller et bånd ifbm. begravelsen). På andre tidspunkter bliver vi først gjort opmærksom på tidligere medlemmers dødsfald, når skifteretten henvender sig, dette burde ske før. 5. INFORMATION OG HVERVNING Informationsplan er retsmæssig indsendt. 6. RÅDSORGANISATION Der har været reorganisering i rådet. 6.1 ORIENTERING FRA OVER-/UNDERLIGGENDE RÅD Rådsrepræsentant har givet kort briefing. 6.2 VALG OG UDPEGNING NIL.

6 6.3 ANDET NIL. 7. EVENTUELT Ønske om vejledning fra overliggende råd ift. Hvad de enkelte punkter på dagsordenen bør indeholde. Vi har forgæves ledt efter svar på hjv.dk og bestemmelsen. 8. FORMANDSSKABETS AFSLUTNING Vi har afholdt mødet 17/ Der har været god repræsentation fra de forskellige DEL i KMP. HVK Jyske Ås KN Allan Gøttrup

7 Bilag 1: Vedr. 4.2.C: Anbefaling vedr. fagforeningsbetalt fritvalgsuddannelse. Emne: Ønske om politisk debat og politisk godkendelse af muligheden for at anvende fagforeningsbetalt 6 ugers frit valgs uddannelse på uddannelse i Hjemmeværnet. Jeg ønsker at indstille rådet til drøftelse og vider sendelse af ønske om at gøre det muligt at tage anerkendt Hjemmeværnsuddannelse betalt af midler fra 6 ugers frit valgs uddannelses puljerne der administreres af fagforeningerne. Tanken er at mange frivillige er tilbage holdende med at få gennemført uddannelse der er krævet for at bestride en funktion i Hjemmeværnet. Til tider er begrundelsen at det er svært at få lov til at få fri fra sin arbejdsplads og at det vil koste den frivillige i både manglende indtjening og mistet ret til ferie. Mange fagforeninger i den private sektor giver det enkelte medlem mulighed for at gennemfører uddannelser på bl.a. AMU-centre, akademier, tekniske- og handelsskoler. Jeg ønsker at en stor del af uddannelserne i Hjemmeværnet bliver godkendt således at disse kan gennemføres så det enkelte medlem ikke økonomisk eller feriemæssigt belastes, og således at arbejdsgiver kan få refusion på samme vis for den enkeltes deltagelse i uddannelses forløb. Effekten af denne godkendelse og velvilje fra fagforeningerne giver anerkendelse af Hjemmeværnet som en vigtig beredskabsorganisation og del af totalforsvaret. Det vil styrke antallet af Hjemmeværnsmedlemmer der med uddannelsesplaner, hurtigere får de nødvendige uddannelser og kvalifikationer for at bestride poster på manuelt niveau, mellemleder- og på ledelsesniveau. Herudover vil det være hensigtsmæssigt at også indsættelser ifbm. støtte til komponenterne i totalforsvaret (forsvaret, beredskabet, politiet og skat) ligeledes ind tænkes i denne tilladelse og økonomiske kompensation. Så det i langt højere grad bliver anerkendt at frivillige indsættes i f.eks. oversvømmelsessituationer, eftersøgninger, storm og orkan indsættelse, støtte til forsvarets uddannelser, øvelser og opgaver mm.

8 Jeg ser forslaget som en win win situation både for arbejdsgiver og Hjemmeværn. Arbejdspladsen får medarbejder der er mere motiverede. Arbejder der har fået mere uddannelse hvoraf flere af dem er civilt kompetencegivende. Hjemmeværnet får et styrket fører og ledelseskorps, hvor det er anerkendt at anvendes tid på at uddanne sig til at lede, fører, instruere, uddanne, motivere, kunne klare indsættelser i pressede situationer. Herudover en styrke af menigt personel der har lettere ved at gennemfører de lovpligtige grunduddannelser. (LPU 1-4 = timer). Udvides aftalen/godkendelsen til at omfatte flere af de frivillige beredskabsorganisationer får Staten et samlet styrket beredskab, hvor vi i en tid ser et øget pres på de økonomiske ressourcer, effektiviseringer og besparelser på beredskab og forsvar. Venlig hilsen Kompagnichef Hjemmeværnskompagni Jyske Ås Kaptajn Allan Øer Gøttrup

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Det moderne hjemmeværn

jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Det moderne hjemmeværn jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Det moderne hjemmeværn jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Særnummner af HJV magasinet, marts 2009 Redaktion: Jørgen

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU 30. april 2012 Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU Udarbejdet af Ketty Søgaard, Allan Møller og Pia Søgaard Efteråret 2011 På vegne af MiD-udvalget Behandlet og anbefalet af MiD den 2.febr

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Den vigtige samtale. Fastholdelse og forebyggelse. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø. Løngangsstræde 25 1468 København K

Den vigtige samtale. Fastholdelse og forebyggelse. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø. Løngangsstræde 25 1468 København K Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 35 29 81 00 Fax: 35 29 83 00 E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf.dk Løngangsstræde 25 1468 København K Tlf.: 33 11 97 00 Fax: 33 11 97 07 E-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Organisationsudvikling NOTAT Til Socialudvalget Uddybende orientering om sager i MeningsSamlingen Dette notat indeholder en komplet oversigt over sager,

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere