LOMMEBOG. for afmærkning af vejarbejder mm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOMMEBOG. for afmærkning af vejarbejder mm."

Transkript

1 LOMMEBOG for afmærkning af vejarbejder mm.

2 BESKYTTELSESNIVEAUER VED BEVÆGELIGT VEJARBEJDE VEJKLASSE ARBEJDSPROCES Motorveje Åbent land Trafikveje Åbent land Lokalveje Byområde Trafikveje Byområde Lokalveje ASFALT OG STRIBER Maskinudlægning af asfalt med manuelt vejarbejde i arbejdsområdet 80 km/h 6 eller 8 2 eller 8 2 eller 8 2 eller 8 2 eller 8 Maskinudlægning af asfalt med manuelt vejarbejde i trafikområde (folk på vejen A ) Forekommer ikke Forekommer ikke 2 eller 8 2 eller 8 2 eller 8 Maskinudlægning af asfalt uden manuelt vejarbejde 80 km/h 2 eller 8 2 eller 8 2 eller 8 2 eller 8 2 eller 8 Asfaltarbejde på til- og frakørsler i accelerationsog decelerationsområder 8 8 Forekommer ikke Forekommer ikke Forekommer ikke Asfaltarbejde på til- og frakørsler og sideveje eller 6 eller 6 (20 km/h) I 1+2 eller 5 (20 km/h) I 1+2 eller 5 (20 km/h) I 1+2 eller 5 Manuelt lappearbejde (slaghuller, revner m.m.) 80 km/h B (20 km/h) I 1+2 (20 km/h) I 1+2 (20 km/h) I 1+2 (20 km/h) I 1+2 Maskinel afstribning (spærreflade, symboler) 80 km/h 2+4 eller Manuel afstribning (spærreflade, symboler m.m.) 80 km/h 2+4 eller 8 (20 km/h) I 1+2 (20 km/h) I 1+2 (20 km/h) I 1+2 (20 km/h) I 1+2 Manuel fræsning af detektorspoler på strækninger 80 km/h +4 (20 km/h) I 1+2 (20 km/h) I 1+2 (20 km/h) I 1+2 (20 km/h) I 1+2 Manuel fræsning af detektorspoler i vejkryds 80 km/h 2+4 (20 km/h) I 1+2 (20 km/h) I 1+2 (20 km/h) I 1+2 (20 km/h) I 1+2 KONTROL M.M. TV-inspektion (20 km/h) I 1+2 (20 km/h) I 1+2 (20 km/h) I 1+2 (20 km/h) I 1+2 Udtagning af borekerner i kørebane eller nødspor (20 km/h) I 1+2 (20 km/h) I 1+2 (20 km/h) I 1+2 (20 km/h) I 1+2 Lommebog for afmærkning af vejarbejder mm. er udgivet af Vejdirektoratet juni Grafiske tilrettelæggelse : Vejdirektoratet Illustrationer: Lars-Ole Nejstgaard

3 ARBEJDSPROCES Kvalitetsmålinger/ kontrolmålinger Manuel opmåling på kørebane Opmåling på nødspor VEJKRYDS OG HELLER Manuelt kørebanearbejde i vejkryds og rundkørsler Manuelt vejarbejde på heller RENDEGRAVNING Maskinel rendegravning med håndmand C VEJUDSTYR OG BROER Autoværnsreparation i yderrabat Autoværnsreparation i midterrabat Opsætning og fjernelse af midlertidige skilte F Opsætning af permanent vejudstyr (skilte, nødtelefoner m.m.) Trafikværn, opsætning og fjernelse Portaltavle-arbejder fra lift Motorveje km/h B 2+4 Forekommer ikke Forekommer ikke D 80 km/h km/h km/h km/h km/h +4 Åbent land Trafikveje (20 km/h) I (eller 4) VEJKLASSE Åbent land Lokalveje 2 Byområde Trafikveje 2 Byområde Lokalveje 2 J J Forekommer ikke (20 km/h) I (eller 4) Forekommer ikke (20 km/h) I (eller 4) Forekommer ikke (20 km/h) I (eller 4) E E E E Forekommer ikke 2+4 H Forekommer ikke Portalbjælke eller bro 8 8 Forekommer ikke Stilladssøjle i yderrabat Forekommer ikke 2 2 Forekommer ikke 8 Forekommer ikke 6 Stilladsbjælke Personløfterarbejde (lifte) VEJSERVICE G 80 km/h

4 VEJKLASSE ARBEJDSPROCES Motorveje Åbent land Trafikveje Åbent land Lokalveje Byområde Trafikveje Byområde Lokalveje Akut vejservice i midterrabat max. 15 min med spærring af venstre vognbane Forekommer ikke 4 Forekommer ikke Maskinel vejservice på vognbaner (fejning m.m.) 80 km/h Maskinel vejservice i nødspor (fejning, kantpælevask m.m.) D 5 5 Forekommer ikke Forekommer ikke Forekommer ikke Manuel vejservice på vognbaner 80 km/h +4 Manuel vejservice i midterrabat 80 km/h +4 Forekommer ikke Forekommer ikke Manuel vejservice i nødspor eller yderrabat Manuel slamsugning Maskinel snerydning D D 5 (20 km/h) I (20 km/h) I Figur 4.1. Vejledende beskyttelsesniveauer og hastigheder ved bevægeligt vejarbejde (20 km/h) I (20 km/h) I A. Folk på vejen betyder, at vejarbejdere undtagelsesvis kan træde ud i trafikområdet - fx skovlmanden der henter asfalt fra sneglen på asfaltudlæggeren B. Hastighedsnedsættelse på motorvej kan udelades, hvis arbejdsprocessen udelukkende udføres i nødspor eller yderrabat C. Forudsat, at gravemaskine arbejder fra nødspor eller rabat og ikke er til gene for trafikken D. På motorveje uden nødspor spærres vognbanen længst til højre (vognbane 1) E. Kantbaner, fortove og cykelstier kan medregnes som arbejdsfrit område i disse tilfælde F. Se afsnit 3.2 om Opsætning af færdselstavler G. Vejservice kan fx være slamsugning, tavlevask, affald, tabt gods, døde dyr m.m. H. Beskyttelsesmodul på motortrafikveje I. Ved brug af beskyttelsesniveau 1 med E 53,4 Område med hastighedsdæmpning (Folk på vejen) og anbefalet hastighed 20 km/h bør hastighedsbegrænsningen være højst. J. Forudsat at arbejdsprocessen udelukkende udføres på rabat/fortov og gående mod trafikken

5 LOMMEBOG for afmærkning af vejarbejder mm.

6

7 FORORD Lommebogen indgår i nedenstående serie af håndbøger om Afmærkning af vejarbejder: Afmærkning af vejarbejder m.m. Tegninger for afmærkning af vejarbejder på motorveje Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområde Lommebog for afmærkning af vejarbejder Lommebogen er udført under vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejder og afløser Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. fra Hensigten med lommebogen er at sikre trafiksikkerheden og sikkerheden for vejarbejdere ved brug af egnet afmærkning og afspærring. Lommebogen er primært rettet mod afmærkning af vejarbejder i åbent land og byområde ved entreprenørens planlægning og udførelse herunder graveansøgninger og rådighedsansøgninger samt opstilling, ændring og fjernelse af afmærkning. Almindeligvis vil anvisningerne i lommebogen være tilstrækkeligt til også at opfylde arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har haft lommebogen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet lommebogen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Yderligere eksemplarer af denne lommebog kan bestilles og købes hos: Schultz Boghandel Herstedvang Albertslund Tlf

8 10

9 TJEKLISTE Ok Mangler Projekttegninger Afmærkningsplan findes på arbejdsstedet Ledningsoplysninger Grave- / rådighedstilladelse fra vejmyndighed Beskyttelsesniveau for vejarbejdere beskrevet Afmærkningsmateriel læsset Afmærkningen opstillet Oversigtsforhold kontrolleret Vildledende striber fjernet og tavler som ikke skal gælde under vejarbejdet tildækket/fjernet Afmærkningen gennemkørt/kontrolleret (dato og kl.) Hastighedsbegrænsning normaliseret udenfor arbejdstid Fartdæmpere fjernet udenfor arbejdstid Arbejdet afsluttet (dato og kl.) Afmærkningen nedtaget Færdigmelding til vejmyndighed 11

10 12

11 ARBEJDSOMRÅDE, ARBEJDSSTED OG TRAFIKOMRÅDE Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 3, pkt. 7) Arbejdsområde: Det vejområde, som entreprenøren får råderet over og ansvar for, og som har klart definerede grænser til trafikområde og naboarealer. Arbejdsområdet inkluderer områder til afmærkning og afspærring mod trafikområdet og naboarealer. Ved arbejde i højden omfatter arbejdsområdet også det nødvendige friareal ved løfteredskabet. Indeholder arbejdsområdet udgravning uden afstivning eller anlæg stejlere end 1:1, skal et areal langs udgravningen mod trafikken med en bredde lig udgravningsdybden være indbefattet i arbejdsområdet. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Arbejdsområdet er markeret med lyseblåt på tegningerne i lommebogen. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 3, pkt. 8) Arbejdsstedet: Det sted i arbejdsområdet, hvor der aktuelt udføres vejarbejde, og hvor konflikt mellem de, der arbejder, og trafikken kan opstå. Arbejdsstedet kan være bevægeligt eller stationært. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Der udføres ikke nødvendigvis vejarbejde i hele arbejdsområdet, og langs de delstrækninger af arbejdsområdet, hvor der ikke aktuelt udføres arbejde mod vejtrafikken, bør fokus være på trafiksikkerhed og fremkommelighed. Arbejdsstedet er markeret med mørkeblåt på tegningerne i lommebogen, og vejarbejdere skal beskyttes på arbejdsstedet som beskrevet i afsnittet om Beskyttelsesniveauer. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 3, pkt. 25) Trafikområde: Det vejområde, der ved vejarbejde er lagt ud til trafikken, og som har klart definerede grænser til arbejdsområde og naboarealer. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Visse former for kørende eller kortvarigt vejarbejde udføres i trafikområdet fx græsslåning og snerydning. 13

12 VEJGEOMETRI Fri bredde Ved dobbeltrettet trafik bør kørebanens fri bredde være mindst 6,0 m på trafikveje og mindst 5,2 m på lokalveje. Et almindeligt køretøj må være højst 2,55 m bredt, men af hensyn til særtransporter bør den fri bredde ved stationært vejarbejde være mindst 3,65 m. Vognbanebredder Vognbaner med lastbiler bør være mindst 2,75 m mellem to striber, mens vognbaner uden lastbiler kan være ned til 2,20 m, hvis der opsættes C41 Køretøjsbredde. Fri højde Et almindeligt køretøj må højst være 4,00 m højt, men af hensyn til vejarbejdernes sikkerhed på brostilladser o.lign. bør der tages højde for dispensationskøretøjer og ulovligt høje lastbiler, og når der afmærkes med C42 Køretøjshøjde, skal højden på tavlen angives afmærkes minimum 20 cm lavere end den reelle fri højde og rundes ned til én decimal. Fri højde skal være mindst 2,3 m på cykelsti og mindst 2,2 m på fortov/gangsti. Forsætninger Forsætninger er retningsændringer med eller uden vognbanereduktion eller indsnævring, og forsætninger bør tilpasses hastigheden og relevante køretøjer arealbehov. Forsætninger med vognbanereduktion skal afmærkes med E16 Vognbaneforløb og begrænsningslinje. 14

13 Udformning af s-kurver er beskrevet nærmere i håndbog om Afmærkning af vejarbejder m.m. Cyklister, fodgængere og kørestolsbrugere Ved fri bredde mindre end 1,0 m på fortov/gangsti og mindre end 1,3 m på enkeltrettede cykelstier bør overvejes spærring og henvisning til stier i modsatte side via sikre krydsningsmuligheder. Dobbeltrettede stier skal være mindst 1,7 m brede og adskilt fra kørebanen med en skillerabat på min. 1,0 m eller ved længdeafspærring. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 49 Ved vejarbejder, hvor kørestolsbrugere ikke kan følge den midlertidige vejvisning for fodgængere og cyklister, skal der vejvises særligt for kørestolsbrugere. Stk. 2. Veje, der anvises særligt for kørestolsbrugere, skal være udformet i overensstemmelse med funktionskravene i Vejreglerne, Anlæg og planlægning, Vejregler Fælles for by og land, Tilgængelighedsrevision, Færdselsarealer for alle. Vejreglen findes på Vejdirektoratets hjemmeside. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Niveauspring over 3 cm bør markeres tydeligt, og langs niveauspring bør udlægges asfaltramper eller lignende i mindst 2 meters længde og en hældning på mindst 300 (1:3) men helst fladere 100 (1:10). Se også håndbog om færdselsarealer for alle - Håndbog i tilgængelighed. Sådan skaber man problemer for mennesker, som er blinde eller stærkt svagsynede. 15

14 BESKYTTELSESNIVEAUER FOR VEJARBEJDERE Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 3, pkt. 10) Beskyttelsesniveauer: Graduerede niveauer med egnede sikkerhedsforanstaltninger for vejarbejdere mod vejtrafikken. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Beskyttelsesniveauerne og de tilhørende sikkerhedsforanstaltninger har til formål at beskytte vejarbejdere ved arbejdsstedet - dvs. dér, hvor der aktuelt udføres vejarbejde. Valg af beskyttelsesniveauer bør ske under hensyn til pladsforholdene for det arbejde, som skal udføres. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 7 Før et vejarbejde sættes i gang, skal der foreligge en plan for afmærkning af vejarbejdet, beskrivelse af beskyttelsesniveauer jf. bilag 4, om tilsyn og vedligeholdelse, og med angivelse af adgangsveje til arbejdspladsen. Der skal være et eksemplar af denne plan på arbejdspladsen. Stk. 2. Hvor vejarbejdet forestås af andre, skal afmærkningsplanen efter stk. 1, godkendes af vejbestyrelsen eller vejmyndigheden inden arbejdet påbegyndes. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 70, stk. 1 Ved vejarbejde skal et eller flere beskyttelsesniveauer, jf. bilag 4 og hastighedsbegrænsning sikre, at den tilsigtede sikkerhed opnås for vejarbejdere og for trafikanter. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Standselængder (stopsigt) Hastighed (km/h) Standselængde 255 m 190 m 145 m 120 m 95 m 75 m 55 m 40 m 30 m 16

15 Forvarsling af vejarbejde Ved nødvendig forvarsling regnes normalt mødesigtelængden (2 gange stopsigt) forud for vejarbejdet jf. håndbogens afsnit om mødesigtelængde. Af hensyn til vejarbejdernes sikkerhed bør trafikanterne advares om vejarbejdet i en afstand til arbejdsstedet svarende til mødesigtlængden for en bil. Fx bør vejarbejdet forvarsles med A39 Vejarbejde 240 m før ved 80 km/h. Sammenhængen mellem beskyttelsesniveauer og sikkerhedsforanstaltninger fremgår af skemaet nedenfor: Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., Bilag 4 om Beskyttelsesniveauer Stopsigt anses for opfyldt, når oversigtslængden er større end eller lig med standselængden. Beskyttelsesniveau Sikkerhedsforanstaltning 1 Anbefalet hastighed 20 km/h E 53,4 (Folk på vejen) og hastighedsdæmpende foranstaltninger 2 Kantafmærkning eller baggrundsafmærkning (N 42, N 44, O 45 mv.) * 3 Arbejdsfrit område 1 m. inkl. bredde af kantafmærkning 4 Beskyttelsesmodul fx køretøj eller maskine med faktisk totalvægt 7 t 5 Maskinelt vejarbejde udelukkende i køretøj eller maskine** 6 Trafikværn eller påkørselsdæmper 7 Sekundært trafikværn 8 Spærring af hele vejen eller en hel vejside på veje med midterrabat*** Figur 1. Sammenhæng mellem beskyttelsesniveauer og sikkerhedsforanstaltninger *) Tavler kan være monteret på stander, afmærkningsvogn eller arbejdskøretøj. **) Fjernbetjent maskine eller maskine med en aktuel totalvægt på mindst 1,5 tons og med fører/hjælpere udelukkende på dertil indrettede pladser ***) Fx ved overledning på motorveje Kilde: BEK nr af 18. september

16 Det forudsættes, at hastighedsniveauet langs vejarbejdet ikke overstiger hastighedsgrænsen eller den anbefalede hastighed. I det efterfølgende afsnit Hastighedsdæmpning er vist forslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger. Udover ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger forudsættes det: at vejarbejderne er iført advarselsklæder at køretøjer i trafikområdet har tændt afmærkningslygte (gult blinklys) De 8 beskyttelsesniveauer er forklaret og illustreret på de følgende sider. 18

17 BESKYTTELSESNIVEAU 1: ANBEFALET HASTIGHED 20 KM/H E 53,4 (FOLK PÅ VEJEN) OG HASTIGHEDSDÆMPENDE FORANSTALTNINGER Beskyttelsesniveau 1 omfatter E 53,4-tavler (Folk på vejen) og hastighedsdæmpende foranstaltninger (fartdæmpere). Beskyttelsesniveau 1 kan anvendes i kryds og rundkørsler, når der udføres manuelt vejarbejde i trafikområdet eller ved risiko for, at vejarbejdere træder ud i trafikområdet. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 42, stk. 1 og stk. 2 E 53,4 Område med fartdæmpning som midlertidig tavle må anvendes i kryds og rundkørsler, når der aktuelt foregår manuelt vejarbejde i trafikområdet eller, hvis der er risiko for, at vejarbejdere træder ud i trafikområdet. Stk. 2. E 53,4 Område med fartdæmpning må desuden anvendes på kortere strækninger ud for arbejdsstedet ved bevægeligt vejarbejde i tættere bebygget område på veje med en permanent hastighedsbegrænsning på eller lavere. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Beskyttelsesniveau 1 kan desuden anvendes på kortere strækninger:. For at bevare trafikanternes respekt skal tavler og foranstaltninger fjernes ved pauser over 30 minutter. E 53,4 og hastighedsdæmpende foranstaltninger må bruges uden samtykke fra politiet. 19

18 BESKYTTELSESNIVEAU 2: KANTAFMÆRKNING ELLER BAGGRUNDS- AFMÆRKNING (N 42, N 44, O 45 MV.) Kant- og baggrundsafmærkning (fx N 42, N 44 eller O 45) kan være monteret på tavlestandere, på afmærkningsvogne eller på arbejdskøretøjer og anvendes ved bevægeligt og stationært vejarbejde i de fleste arbejdsprocesser. Kant- og baggrundsafmærkning markerer grænsen mellem arbejdsområde og trafikområde. 20

19 21

20 BESKYTTELSESNIVEAU 3: ARBEJDSFRIT OMRÅDE 1 M. INKL. BREDDE AF KANTAFMÆRKNING Beskyttelsesniveau 3 kan anvendes, hvor det er nødvendigt med ekstra sikkerhedsafstand fx ved manuelt vejarbejde med ryggen til trafikområdet. Beskyttelsesniveau 3 kaldes også frimeteren, og afstanden mellem trafikområdet og arbejdsstedet måles inkl. længdeafspærringen. Arbejdsfrit område må ikke anvendes til henstilling af materialer og køretøjer, som medfører, at personer går ind på området. Ligeledes kan arbejdsfrit område ikke anvendes til cyklister og fodgængere, da arbejdsfrit område er en del af arbejdsområdet. Hvis det ønskes at afvikle cyklister og fodgængere inden for 1 meters afstand til arbejdsstedet, kan beskyttelsesniveau 2 anvendes, men i så fald bør der være en klar grænse mellem cykelsti/fortov og kørebane fx kantsten, længdeafspærring eller bred, ubrudt kantlinje, så motorkøretøjer ikke kommer tæt på arbejdsstedet. Arbejdsfrit område skal markeres med en tydelig og holdbar markering langs arbejdsstedet fx maling, kridt, afstribning, N44,1, N44,2 eller lignende, så vejarbejdere ikke uforvarende træder ud i arbejdsfrit område tæt på trafikken. 22

21 23

22 BESKYTTELSESNIVEAU 4: BESKYTTELSESMODUL FX KØRETØJ ELLER MASKINE MED FAKTISK TOTALVÆGT 7 T Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 3, pkt. 9) Beskyttelsesmodul: Maskine eller køretøj med en faktisk totalvægt på mindst 7 tons, som beskytter vejarbejdere mod vejtrafikken. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Vægtgrænsen for beskyttelsesmodul er øget fra tidligere 1,5 tons til 7 tons, da arbejdskøretøjer på 1,5-2 tons erfaringsmæssigt ikke yder tilstrækkelig beskyttelse og skubbes meget langt ved påkørsel. Beskyttelsesmodul kan fx anvendes ved vejarbejde med manuelt vejarbejde på heller og opsætning af trafikværn. Vejarbejderne bør være placeret således, at beskyttelsesmodulet beskytter mod påkørsel fra trafikanter, da det forudsættes, at beskyttelsesmodulet ikke flytter sig ved påkørsel. Beskyttelsesmoduler kan være forsynet med TMA, som beskytter både trafikanter og vejarbejdere ved påkørsel. 24

23 25

24 BESKYTTELSESNIVEAU 5: MASKINELT VEJARBEJDE UDELUKKENDE I KØRETØJ ELLER MASKINE Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 3, pkt. 19) Maskinelt vejarbejde: Maskinelt vejarbejde er vejarbejde, hvor en person udelukkende er fører eller passager på en dertil indrettet plads i en maskine eller et køretøj med en faktisk totalvægt på mindst 1,5 ton. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Beskyttelsesniveau 5 kan fx anvendes ved vejservice og maskinel afstribning, hvor fører og hjælpere kun arbejder på dertil indrettede pladser på køretøjet og ikke lejlighedsvis forlader køretøjet for at udføre manuelt vejarbejde på kørebanen. 26

25 27

26 BESKYTTELSESNIVEAU 6: TRAFIKVÆRN ELLER PÅKØRSELSDÆMPER Trafikværn kan anvendes ved stationært vejarbejde herunder fx ledningsarbejde, broarbejde og stilladsarbejde. Manuelt vejarbejde må ikke udføres indenfor trafikværnets udbøjningsbredde, og ved manuelt vejarbejde i nærheden af trafikværnet, skal værnets udbøjningsbredde markeres med en tydelig og holdbar markering langs arbejdsstedet fx med maling, kridt, afstribning, N44,1, N44,2 eller lignende. Vedrørende trafikværnets udbøjningsbredde og opstilling henvises til leverandørens monteringsvejledning. Se også afsnit om Trafikværn nedenfor. 28

27 29

28 BESKYTTELSESNIVEAU 7: SEKUNDÆRT TRAFIKVÆRN Sekundært trafikværn er supplerende trafikværn, som entreprenøren kan anvende i arbejdsområdet bag det primære trafikværn til beskyttelse af vejarbejdere langs arbejdsstedet. Sekundært trafikværn anvendes typisk ved høj hastighedsbegrænsning. 30

29 31

30 BESKYTTELSESNIVEAU 8: SPÆRRING AF HELE VEJEN ELLER EN HEL VEJSIDE PÅ VEJE MED MIDTERRABAT Ved spærring af hele vejen eller den ene vejside på veje med midterrabat kan trafikken fx overledes til modsatte vejside, eller der kan etableres spærring og omkørsel. Trafikanter og vejarbejdere bør være adskilt af af autoværn, trafikværn og/eller et arbejdsfrit område tilpasset hastigheden. 32

31 33

32 BESKYTTELSESNIVEAUER OG ARBEJDSPROCESSER Bevægeligt vejarbejde Bevægeligt vejarbejde er kørende vejarbejde eller kortvarigt vejarbejde af maksimalt én arbejdsdags varighed på samme sted. Kørende vejarbejde omfatter fx følgende arbejdsprocesser: Opsætning og fjernelse af afmærkning Maskinel snerydning og saltning Afstribning af længdeafmærkning Vejtekniske målinger Græsslåning Fejning Slamsugning Vask af kantpæle Maskinel afstribning på kørebanen Øvrig vejservice Kortvarigt vejarbejde omfatter fx følgende arbejdsprocesser: Vedligeholdelse af belysning og portaltavler, Vedligeholdelse af kantpæle og tavler i rabat Afsætning af fikspunkter m.m. Afstribning af tværafmærkning, spærreflader, symboler mv. Lappearbejder Opmåling Arbejde i brønde Juleudsmykning Skemaer med beskyttelsesniveauer og hastigheder for en lang række arbejdsprocesser findes i omslaget forrest og bagerst i lommebogen: Første linje i felterne viser hastighedsbegrænsningen, og anden linje er beskyttelsesniveauet(erne). Beskyttelsesniveau 1+2 eller 5 betyder ENTEN beskyttelsesniveau 1: E53,4-tavler (Folk på vejen) og hastighedsdæmpende foranstaltninger OG beskyttelsesniveau 2: N42, N44, O45 ELLER beskyttelsesniveau 5: maskinelt vejarbejde. 34

33 Stationært vejarbejde Stationært vejarbejde er vejarbejde med en varighed over én dag og omfatter fx følgende arbejdsprocesser: Brolægningsarbejder Beton- og armeringsarbejder Ledningsarbejder Broarbejder Jordarbejder Vejudstyrsarbejder Stilladsarbejder Containere og skurvogne m.m. Personløftere (lifte) 35

34 HASTIGHEDSDÆMPENDE FORANSTALTNINGER Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 70 Ved vejarbejde skal et eller flere beskyttelsesniveauer, jf. bilag 4 og hastighedsbegrænsning sikre, at den tilsigtede sikkerhed opnås for vejarbejdere og for trafikanter. Stk. 2. Hvis det tilsigtede hastighedsniveau ikke er opnået, kan hastighedsdæmpende foranstaltninger anvendes. Stk. 3. Hvis en midlertidig hastighedsbegrænsning etableres udelukkende af hensyn til vejarbejdernes sikkerhed, skal den midlertidige hastighedsbegrænsning og de hastighedsdæmpende foranstaltninger fjernes, når trafikanterne ikke kan se vejarbejderne i arbejdsområdet. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Trafikanternes hastighed er væsentlig for arbejdsmiljø og dermed en forudsætning ved anvendelsen af beskyttelsesniveauer. Hastighedsdæmpende foranstaltninger kan anvendes efter aftale med vejmyndigheden. Inden anvendelse af hastighedsdæmpende foranstaltninger bør det vurderes, om afmærkningen er korrekt udført i forhold til afmærkningsplanen og generelle regler. Hastighedskontrol Politiet kan udføre automatisk trafikkontrol (ATK) med fotovogn eller laserkontrol. Afmærkningen bør ikke ændres i kontrolperioden, og afmærkningen bør være i overensstemmelse med godkendte afmærkningsplaner. Desuden skal mobile og permanente fartvisere være tildækket eller fjernet i kontrolperioden. Område med fartdæmpning 20 km/h (Folk på vejen) Se afsnit om Beskyttelsesniveau 1 ovenfor. 36

35 Bump Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 71 Ved vejarbejde må midlertidige bump kun anvendes ved hastighedsbegrænsning og lavere. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Midlertidigt bump skal afmærkes med A36 med undertavle Midlertidigt bump eller A36,1 ca. 50 m før bumpet, men A36 må ikke opsættes i områder afmærket med E53 eller E53,4. Bumpets udformning skal være i overensstemmelse med hastighedsbegrænsningen eller den anbefalede hastighed. Hastighed 20 km/h 30 km/h 40 km/h Anbefalet afstand mellem bump 20 m 75 m 100 m 150 m Maksimumafstand 50 m 75 m 150 m 250 m 37

36 Rumlestriber Rumlestriber vækker trafikanternes opmærksomhed ved lyd- og rumlepåvirkning, og der kan bruges mobile eller stationære rumlestriber: Mobile rumlestriber er fx rumlemåtter, der udlægges og fjernes hurtigt og dermed er en hastighedsdæmpende foranstaltning, som kan anvendes indenfor arbejdstid. S18 Rumlestriber er stationære rumlestriber i maling eller termoplast. Rumlestriber bør anvendes med omtanke nær beboelse og lignende, da de genererer pulserende støj, som kan virke generende på mennesker. Forsætninger Forsætninger udføres som begrænsningslinje med N42 eller som s-kurver, hvor hældning eller radius tilpasses hastighedsbegrænsningen eller den anbefalede hastighed. Portopstilling En portopstilling afmærkes med to afspærringsvogne eller TMAer og to rækker N44,1 eller N44,2, som tilsammen danner en port og en visuel indsnævring af kørebanen, som erfaringsmæssigt virker hastighedsdæmpende - særligt i mørke. Fartvisere Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 46, stk. 1 og stk. 5 Stk. 1. E 91 Fartviser ved vejarbejde må kun opstilles ved hastighedsbegrænsning på 80 km/h eller lavere. Stk. 5. Ved vejarbejde må fartvisere ikke være aktive, når politiet udfører hastighedskontrol. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Prioritering og signalregulering Se afsnit om prioritering og signalregulering. Port med lysmåner En port med lysmåner i begge sider ved starten af arbejdsområdet synliggør vejarbejdet overfor trafikanterne uden at blænde dem. Variable, lysende færdselstavler Variable, lysende færdselstavler med C55 Lokal hastighedsbegrænsning virker erfaringsmæssigt mere hastighedsdæmpende end faste tavler ved vejarbejde. 38

37 BEGRÆNSNINGSLINJER Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 3, pkt. 11) Begrænsningslinje: Afmærkning, som markerer en gradvis indsnævring eller forsætning af kørebanen, herunder en eventuel reduktion af antal vognbaner. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Hældning på begrænsningslinjer Hastighedsbegrænsning <= 60 km/h 70 km/h 80 km/h Hældning 1:10 1:20 1:30 1:30 Begrænsningslinjer afmærkes med N42 Kantafmærkningsplader med højst 10 meters afstand, og højden af N42 skal være ca. 145 cm på trafikveje og mindst 100 cm på lokalveje. Kantlinjer langs begrænsningslinjer må udelades, men der skal være vognbanelinje eller spærrelinje mellem vognbaner, som ikke bortfalder. En begrænsningslinje kan erstattes med afspærringsvogn eller TMA. Begrænsningslinjen bør placeres i så lang afstand fra arbejdsstedet, at køretøjer, der først opdager afspærringen ved påkørsel, kan nå at stoppe før arbejdsstedet. En passende afstand er standselængden: 80 km/h 120 m 70 km/h 95 m 60 km/h 75 m 55 m 40 km/h 40 m 39

38 Løbelys Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 3, pkt. 17) Løbelys: Et antal Z 93 Gult blinksignal, som er koblet, så de viser en retningsændring for trafikken. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Antallet af blinksignaler er normalt mindst 10 stk., men der kan anvendes færre blinksignaler i byområde. Særligt for bevægeligt vejarbejde på lokalveje i dagslys Udover N42 må begrænsningslinjer ved bevægeligt vejarbejde på lokalveje i dagslys desuden udføres med N44,1 Markeringscylinder med D15 på den første N44,1 eller N44,2 Markeringskegle i ca. 100 cm højde 40

39 PRIORITERING Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 3, pkt. 20) Prioritering: Afmærkning der giver den ene færdselsretning fortrin frem for den anden. Afmærkningen udføres ved hjælp af tavlerne B 18 Hold tilbage for modkørende og B 19 Modkørende færdsel skal holde tilbage. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 21 Ved vejarbejde må prioritering kun anvendes ved hastighedsbegrænsning på 50 km/h eller lavere. Stk. 2. På trafikveje med dobbeltrettet trafik skal anvendes prioritering eller signalregulering, når den fri bredde er mellem 3,0 og 4,5 m. Stk. 3. På lokalveje med dobbeltrettet trafik, hvor den fri bredde er mellem 2,6 m og 3,5 m, skal anvendes signalregulering eller prioritering. Stk. 4. Strækninger med prioritering må højst være 100 m lange. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Prioritering kan anvendes, hvis kørebanen er for smal til dobbeltrettet kørsel eller som hastighedsdæmpende foranstaltning. Fri bredde på mindst 3,0 m er nødvendig for lastbiler og busser, mens fri bredde over 4,5 m kan indbyde til uønsket dobbeltrettet kørsel. Der bør være nødvendig oversigt henover arbejdsområdet. Arbejdsområdets længde Mindste oversigtslængde fra standsestedet 40 km/h 30 m 95 m 115 m 40 m 120 m 140 m 50 m 140 m 165 m 70 m 180 m 210 m 100 m 245 m 285 m Prioritering kræver ikke politiets samtykke, da prioritering ikke er et påbud om ensrettet færdsel jf. 5 i bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 41

40 42

41 SIGNALREGULERING Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, 226 Ved vekselvis ensrettede strækninger skal signalerne i alle tilfælde placeres før den enkeltsporede stræknings begyndelse og højst 10 m efter stoplinje eller standsningssted. Kilde: BEK nr. 844 af 14. juni 2013 Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 22, stk. 1 Regulering med lyssignaler skal etableres i begge ender af en vejstrækning. På trafikveje skal der være et signal i begge sider af vejen, med mindre der er overhalingsforbud. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Signalregulering kan bruges i kryds eller som vekselvis ensretning på indsnævrede strækninger i stedet for prioritering. Lyssignaler kan være monteret med nedtællingsmoduler, der viser resterende rødtid som en service for ventende trafikanter. Der skal etableres stoplinjer på tværs af alle tilfarter, medmindre det er umuligt på grund af belægningens art. Lyssignaler skal tildækkes eller fjernes, når de ikke er i drift. Når signalanlægget er ibrugtaget, skal det vurderes om: der er overensstemmelse mellem signaltider og signalgruppeplan, trafikanterne ser og respekterer signalerne og signalanlægget medfører uforudsete kødannelser eller uhensigtsmæssig trafikafvikling. Signalregulering kræver samtykke fra politiet. 43

42 44

43 45

44 TRAFIKVÆRN Trafikværn kan fx anvendes ved stationært vejarbejde herunder udgravninger, ledningsarbejde, broarbejde og stilladsarbejde: for at forhindre køretøjer i påkørsel af faste genstande i sikkerhedszonen for at beskytte trafikanter og vejarbejdere mod nedstyrtning i udgravninger for at beskytte vejarbejdere mod vejtrafikken for at forhindre kollision mellem modkørende for at beskytte cyklister og fodgængere mod motorkøretøjer for at beskytte trafikanter mod udragende genstande fra arbejdsstedet Påkørselsdæmpere Som påkørselsdæmper kan anvendes dæksøjler eller særlige energiabsorberende enheder til montering på trafikværnet. Sikkerhedszonen Bestemmelser om opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere i åbent land, afsnit 2.2 Ved sikkerhedszonen forstås i denne BV et areal uden for køresporet, fri for faste påkørselsfarlige genstande og udformet således, at et køretøj, der utilsigtet forlader køresporet, ikke vælter. Kilde: BEK nr af 4. juli 2006 Hastighed (km/h) Sikkerhedszone (m) 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 9,0 11,0 Vejledende bredder af sikkerhedszonen i åbent land på lige vej 46

45 Trafikværnsender Ved hastighedsbegrænsning over skal trafikværnsender indenfor sikkerhedszonen beskyttes med påkørselsdæmper eller være tilbageført med hældning 1:16 eller fladere. Dermed reduceres dels risikoen for trafikanter gennem trafikværnet og ind i arbejdsområdet og dels trafikanternes skadesrisiko ved påkørsel. Påkørselsdæmpere kan fx være energiabsorberende tværafspærring med sammenkoblede dæk og kædenet. Tilbageføring Ved hastighedsbegrænsning over skal trafikværnsender uden påkørselsdæmper tilbageføres med en hældning på 1:16 eller fladere for at beskytte vejarbejdere og trafikanter. 47

46 Monteringsvejledning Trafikværn skal monteres efter leverandørens anvisning, og monteringsvejledning skal findes på arbejdspladsen Arbejdsbredde og udbøjningsbredde Manuelt vejarbejde må ikke udføres indenfor trafikværnets udbøjningsbredde, og ved manuelt vejarbejde i nærheden af trafikværnet, skal udbøjningsbredden markeres langs arbejdsstedet med en tydelig og holdbar markering fx med maling, kridt, afstribning, N44,1, N44,2 eller lignende. Ligeledes må der ikke henstilles eller henlægges maskiner, materialer og køretøjer indenfor trafikværnets udbøjningsbredde. Af hensyn til trafiksikkerheden bør der generelt anvendes trafikværn med den størst mulige udbøjningsbredde, men i nogle tilfælde kan arbejdsprocessen, vejarbejdernes sikkerhed og bredden af arbejdsstedet nødvendiggøre valg af trafikværn med lille udbøjningsbredde. Arbejdsbredden er summen af trafikværnets bredde og dets udbøjningsbredde (dynamiske arbejdsbredde) Afmærkning af trafikværn Trafikværn langs kørebane skal afmærkes med N42 på toppen eller på kørebanen eller jorden foran eller bagved trafikværnet, og den samlede højde af trafikværn med N42 i oversigtsarealer bør ikke overstige 90 cm. Trafikværn skal desuden være forsynet med reflekser. Betonklodser Betonklodser er ikke påkørselstestet som trafikværn, og af hensyn til trafiksikkerheden og vejarbejdernes sikkerhed bør betonklodser derfor anvendes med omtanke langs arbejdsstedet særligt ved udgravninger. Betonklodser må desuden kun anvendes som afspærring ved hastighedsbegrænsning op til. 48 Betonklodser er ikke trafikværn

47 UDFØRELSE AF AFMÆRKNING Opsætning af færdselstavler Afmærkningen udføres i henhold til afmærkningsplanen. Ved opsætning af tavler på veje med to eller flere vognbaner i samme retning anbefales følgende metode: 1. Først opsættes A39 Vejarbejde ved begyndelsen af afmærkningsstrækningen i højre side 2. Dernæst opsættes C55/C56 ved slutningen af afmærkningsstrækningen i højre side 3. Derefter gennemkøres strækningen igen, og resten af tavlerne i højre side opsættes 4. Ved endnu en gennemkørsel opsættes alle tavler i venstre side Ophørstavler kan med fordel placeres på arbejdskøretøjer ved opsætning og fjernelse af afmærkning. 49

48 Under arbejdet Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 18 I perioder, hvor der ikke arbejdes i arbejdsområdet bortset fra pauser på maksimalt 30 min, skal den del af afmærkningen, som ikke er nødvendig, fjernes, tildækkes eller drejes på en sådan måde, at tavlens information ikke kan opfattes af trafikanterne. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 19 På dage, hvor der arbejdes, skal afmærkningen kontrolleres og vedligeholdes mindst to gange dagligt dog altid ved arbejdets begyndelse og ophør. På andre dage kontrolleres og vedligeholdes afmærkningen mindst én gang dagligt. Stk. 2. På motorveje skal afmærkningen kontrolleres og vedligeholdes mindst to gange dagligt på alle dage. Stk. 3. Kontrollen og vedligeholdelsen påhviler den, der forestår arbejdet. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Fjernelse af afmærkning ved arbejdets afslutning 50 Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 20 Al afmærkning af et vejarbejde skal fjernes umiddelbart efter arbejdets afslutning. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Ved fjernelse af tavler på veje med to eller flere vognbaner i samme retning anbefales følgende metode: 1. Tavler i venstre side fjernes ved hjælp af arbejdskøretøj 2. Tavler i højre side lægges ned gående imod kørselsretningen med undtagelse af C56 og A Tavler i højre side indsamles dernæst i kørselsretningen fra arbejdskøretøj med blinkende kryds, så man afslutter med at fjerne C56. Før afmærkningen fjernes, bør det overvejes, om vejens tilstand efter vejarbejdet nødvendiggør bibeholdelse af afmærkning eller opsætning af anden afmærkning fx A35 Farlig rabat, A39 med undertavle, C55 eller A99 Anden fare med undertavle. Vejarbejdet færdigmeldes herefter til vejmyndigheden eller politiet som angivet i gravetilladelse eller rådighedstilladelse.

49 Placering af færdselstavler Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 24 På samme tavlestander må der højst opsættes to tavler med tilhørende undertavler for samme færdselsretning. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 25 Ved vejarbejde skal højden fra kørebanens overflade til underkant af nederste færdselstavle eller undertavle være mindst 1,0 m. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 29 Mindste afstand mellem to tavlesnit med færdselstavler skal være som angivet i tabel 1. Hastighed (km/h) Min. afstand (m) Kilde: BEK nr af 18. september

50 Containere og skurvogne Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 92 Containere, der henstilles på færdselsarealer, og som ikke opfylder reglerne om afmærkning i 2 i bekendtgørelse om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej (for eksempel som følge af åbentstående låger), skal afmærkes som ved stationært vejarbejde. Kilde: BEK nr af 18. september 2013 Det bør også overvejes, om containere og skurvogne nødvendiggør nedsættelse af hastighedsbegrænsningen af hensyn til trafiksikkerheden og arbejdernes sikkerhed. Se også Transportministeriets bekendtgørelse om Anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej. 52

51 Udgravninger Af hensyn til trafiksikkerheden og vejarbejdernes sikkerhed bør der anvendes trafikværn langs udgravninger dybere end 1 meter uanset hastighedsbegrænsningen. De anvendte trafikværn skal være testede og godkendte, og betonklodser (hoffmannklodser) kan derfor ikke anvendes som trafikværn. Se også At-vejledning D.2.13 om Gravearbejde på Arbejdstilsynets hjemmeside. 53

52 Stilladser og personløftere (lifte) Vejarbejdere i personløftere under 1,5 tons placeret på kørebanen bør beskyttes mod påkørsel med et beskyttelsesmodul. Afspærring - herunder stilladser - mellem arbejdsområdet og gangsti/ cykelsti skal være forsynet med N 46 Markeringslygter tændt i lygtetændingstiden, medmindre afspærringen er tilstrækkeligt belyst. 54

53 ADVARSELSKLÆDER (ARBEJDSTØJ) Klasse 3 For at være synlige over for trafikanterne bør vejarbejdere udenfor afspærrede områder - eller på veje uden afmærkning eller afspærring mod trafikken - bære synligt fluorsecerende rødt, orange eller gult arbejdstøj, der opfylder klasse 3 i DS/EN ISO Dette gælder også chauffører, der færdes eller arbejder uden for førerhuset. På statsveje skal vejarbejdere og tilsynsførende altid være iført klasse 3. Klasse 3 arbejdstøj kan være: Vest (klasse 3) Jakke (klasse 3) Benklæder og vest Benklæder og jakke Kedeldragt 55

54 Klasse 2 Ved stationært vejarbejde bør personer, der normalt arbejder indenfor de afspærrede område men lejlighedsvis kommer udenfor - fx tilsynsførende - bære synligt (fluorescerende) rød, orange eller gult arbejdstøj, der minimum opfylder klasse 2 i DS/EN ISO Klasse 2 arbejdstøj kan være: Vest (klasse 2) Jakke Overalls Se også At-vejledning om D.5.3. Advarselsklæder på Arbejdstilsynets hjemmeside. Eksempel på advarselsklæder i henholdsvis klasse 3 og klasse 2 (det nederste 2-tal viser refleksklassen). 56

55 SAMARBEJDE MED POLITIET Vejmyndigheden skal indhente samtykke hos politiet til afmærkningen i følgende fem tilfælde: Ubetinget vigepligt i vejkryds Påbud om ensrettet færdsel Signalregulering Hastighedsbegrænsning Standsning og parkering Desuden skal politiet underrettes i følgende tilfælde: Når afmærkningen er etableret Når større vejarbejde er afsluttet Ved midlertidig lukning Ved fri bredde under 3,5 m, eller hvis fri højde nedsættes 57

56 ADVARSELSTAVLER (A) Advarselstavler opsættes: I byområde 50 meter før I åbent land meter før Ved andre afstande bør advarselstavler suppleres med undertavle med afstandsangivelse. Det kan angives på undertavle, hvis advarselstavler kun vedrører fortov/gangsti eller cykelsti. A19 Lyssignal Tavlen skal opsættes ved midlertidige lyssignaler i begge sider, medmindre der er overhalingsforbud. På lokalveje må tavlen dog opsættes kun i højre side. A20 Kø og A20,1 Kø som midlertidig tavle Tavlen skal bruges, hvor der med stor sandsynlighed optræder farlig kødannelse afledt af vejarbejdet. A21 Cyklister Tavlen skal opsættes, hvor cyklister og små knallerter midlertidig kører ud på kørebanen eller krydser den. A33 Løse sten Tavlen skal opsættes, hvor der er særlig fare for stenslag afledt af vejarbejdet. A36 Bump og A36,1 som midlertidig tavle Tavlen skal opsættes ved midlertidige bump, og tavlen må ikke anvendes i områder afmærket med E53 eller E53,4. A37 Ujævn vej Tavlen skal opsættes, hvor der forekommer farlige ujævnheder afledt af vejarbejdet. 58

57 A39 Vejarbejde Tavlen skal opsættes som forvarsel af vejarbejde. Kan suppleres med undertavle U6, hvis den forvarsler vejarbejde på skærende vej. A43,1 A43,2 og A43,3 Indsnævret vej og A43,1,1 som midlertidig tavle Tavlen skal opsættes ved indsnævring af kørebanen. Ved ændret antal vognbaner på trafikveje skal E16 anvendes i stedet for A43. A99 Anden fare og A99,1 som midlertidig tavle Tavlen skal opsættes, hvor ingen andre advarselstavler dækker, og A99 skal altid suppleres med en forklarende undertavle. Tavlen kan fx anvendes ved pludselig opstået skade, indtil den rigtige tavle er fremskaffet. U6 undertavler U6 undertavler opsættes, hvis hovedtavlens angivelse gælder en tilstødende vej. 59

58 VIGEPLIGTSTAVLER (B) Vigepligtstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra vigepligten gælder. B11 Ubetinget vigepligt Tavlen opstilles højst 20 m før vigelinjen. Tavlen kan suppleres med UB11,2 Dobbeltrettet cykelsti. B18 Hold tilbage for modkørende og B19 Modkørende færdsel skal holde tilbage Tavlerne anvendes ved indsnævret kørebane, hvor den ene trafikretning skal holde tilbage for den anden (se afsnit om Prioritering) HUSK! B18 skal anbringes med den røde pil opad, og B19 skal anbringes med den røde pil nedad. 60

59 FORBUDSTAVLER (C) Forbudstavler opsættes normalt umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra forbuddet gælder. Tavler der opsættes i nogen afstand fra stedet, forsynes med undertavle med afstandsangivelse. C11,1 Højresving forbudt og C11,2 Venstresving forbudt Forbuddet gælder kun i det kryds eller den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle. Tavlen skal opsættes umiddelbart før krydset eller i krydset. C19 Indkørsel forbudt Tavlen må kun forsynes med undertavle Trækken med cykel og knallert forbudt (brug i stedet C21 eller C22 med fx Arbejdskørsel tilladt ). C21 Kørsel i begge retninger forbudt Tavlen skal altid opsættes for begge færdselsretninger. C22,1 Motorkøretøj, stor knallert og motorredskab forbudt Forbuddene kan begrænses ved brug af undertavler. C41 Køretøjsbredde Bredden skal angives i meter med højst én decimal, og der må ikke angives større køretøjsbredde på tavlen end 2,5 m. Hvis afmærkning af større bredder er nødvendig, skal A43 med undertavle UA43 Fri bredde anvendes. C42 Køretøjshøjde Tavlen skal anvendes i alle tilfælde, hvor den fri højde over kørebanen er under 4,2 m, og højden skal angives i meter med højst én decimal. Der skal altid regnes med en tolerance på mindst 20 cm. 61

60 C51 Overhaling forbudt Tavlen bør gentages pr. 500 m. C51 anvendes sjældent i byområde. C51 skal opsættes i begge vejsider. C55 Lokal hastighedsbegrænsning C55 må ikke vise de generelle hastighedsbegrænsninger 50 km/h i byområde og 80 km/h i åbent land. Ændring af hastighedsbegrænsningen forudsætter, at vejmyndigheden har fået samtykke fra politiet. C55 opsættes i begge vejsider, hvis der er to eller flere vognbaner i samme retning. C56 Ophør af lokal hastighedsbegrænsning C56 ophæver C55. UC56 Byzone Undertavlen kan bruges under C56 i byzone, hvis hastighedsgrænsen nedsættes. C59 Ophør af forbud Tavlen ophæver alle forbud på den foregående vejstrækning bortset fra parkeringsrestriktioner. C61 Standsning forbudt og C62 Parkering forbudt Brug af tavlerne kræver samtykke fra politiet. Tavlerne bør opstilles dagen før, og (lovligt) parkerede biler bør registreres derved. 62

61 PÅBUDSTAVLER (D) Påbudstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra påbuddet gælder. D15 Påbudt passage Tavlen angiver, at motorkøretøjer skal passere tavlen på den side, pilen peger mod. Vær omhyggelig med monteringen, så pilen hælder 45. D21 Cykelsti Tavlen angiver bane, som skal benyttes af cykler og lille knallert og kun må benyttes af disse. Fodgængere har dog adgang i tilfælde, hvor der ikke findes fortov eller gangsti. D26 Delt sti Tavlen angiver sti med flere baner, der er adskilt ved afstribning e.lign. fx adskillelse i cykelsti og gangsti. D27 Fællessti Tavlen angiver bane, som skal benyttes af flere færdselsarter. D21,1 Dobbeltrettet cykeltrafik og UD21,2 Dobbeltrettet cykeltrafik ophører UD21,1 angiver, at cykelstien har trafik i begge retninger. Hovedtavlen over UD21,2 skal være grå, hvis cykelstien ophører i kørselsretningen. Symboler på delt sti som supplement til D26-tavler 63

62 64

63 OPLYSNINGSTAVLER (E) Oplysningstavler opsættes i nærheden af det sted eller ved begyndelsen af den vejstrækning, som tavlens indhold vedrører. Tavler, der opsættes i nogen afstand, kan forsynes med afstandsangivelse for neden på tavlen eller på undertavle. E15 Vognbaner ved kryds Tavlen angiver de kørselsretninger i krydset, de enkelte vognbaner er beregnet for. E16,1 Vognbaneforløb med sammenfletning Vognbanelinjer skal fjernes fra sammenfletningens begyndelse. Vognbanelinjer må ikke vises på tavlen. E16,2 Vognbaneforløb med vognbaneskift Vognbanelinjer må ikke vises mellem vognbaner, der bevares. E16 med C41 Køretøjsbredde C41 skal være min. 50 cm ved 40 km/h og min. 70 cm ved km/h, medmindre andet aftales med vejmyndigheden. E18 Blind vej Tavlen kan opstilles ved begyndelsen af en vej, hvor det ikke fremgår for trafikanterne, at vejen ender blindt. Hvis man ikke kan se spærringen, skal afstanden angives på undertavle. 65

64 E21 Anbefalet rute for cyklister Undertavle med pil eller tekst kan være gul/sort. Ved ændringens begyndelse E53,4 Område med fartdæmpning og E54 Ophør af område med fartdæmpning Kan anvendes ved vejarbejde i kryds og rundkørsler, når der aktuelt foregår manuelt vejarbejde i trafikområdet, eller hvis der er risiko for, at vejarbejdere træder ud i trafikområdet. Tavlen må bruges i kryds og rundkørsler samt på kortere strækninger ud for arbejdsstedet ved bevægeligt vejarbejde i byområde med hastighedsbegrænsning eller lavere. E53,4 med tilhørende fartdæmpere kræver ikke samtykke fra politiet. Tavler må opsættes på køretøjer. E16 anvendes i følgende antal, afstande og størrelser: Åbent land Byområde > Byområde 0-50 m i begge sider 0-50 m i begge sider 0-50 m i højre side ved én vognbane og i begge sider ved to vognbaner Forvarsling m før m før m før Tavlehøjde* 120 cm 120 cm 80 cm *) Tavlebredde afhænger af vognbaneantallet, og undertavle bør have samme bredde som hovedtavlen. Tavler ved ændringens begyndelse kan erstattes af afspærringsvogn eller TMA. 66

65 KANT- OG BAGGRUNDSAFMÆRKNING (N OG O) N42 Kantafmærkningsplader Anvendes til begrænsningslinjer og længdeafspærring. De skrå striber skal hælde ned mod den side, som færdslen skal benyttet. 145 cm anvendes i begrænsningslinjer 110 og 100 cm anvendes som længdeafspærring. 75 cm anvendes i oversigtsarealer 50 cm anvendes på trafikværn og ledebjælker. N42 tæt på arbejdsstedet skal være udformet, så fod og plade ikke adskilles ved påkørsel. N43 Spidsmarkering Motorkøretøjer og store knallerter kan passere pladen på begge sider. Ved vejarbejde i byområde og åbent land anvendes N43 i størrelse 145x50 cm. N44,1 Markeringscylinder og N44,2 Markeringskegle Markeringskegler og markeringscylindere anvendes især som længdeafspærring ved bevægeligt vejarbejde. N44,1 kan desuden anvendes som begrænsningslinje ved bevægeligt vejarbejde på lokalveje i dagslys ved montering af D15 på første N44,1. N44,3 Vognbanedeler Vognbanedelere må kun anvendes mellem modkørende trafikretninger og skal placeres med højst 15 meters afstand. Vognbanedelere anvendes typisk ved overledninger eller til understregning af overhalingsforbud. 67

66 N46 Markeringslygte N46 må ikke anvendes på kørebane. N46 anvendes på længdeafspærring og tværafspærring på cykelsti og fortov i lygtetændingstiden, medmindre afspærringen er tilstrækkeligt belyst af dagslys eller vejbelysning. Lyset fra cykellygter kan ikke forventes at kunne oplyse afspærringen eller at blive reflekteret fra afspærringen. På længdeafspærring skal markeringslygter monteres med højst 10 m afstand, så retningen tydeligt markeres. O 41,1 O 41,3 O41 og O42 Retningspile Anvendes kun som tværafspærring, hvor trafikanterne skal foretage en væsentlig retningsændring. O 42 O43 Spærrebom Anvendes ved delvis spærring af kørebanen i kryds, ved prioritering samt ved signalregulering med vekselvis ensretning. Kan desuden anvendes i stedet for begrænsningslinje på lokalveje. O45 Spærrebom Spærrebom skal være mindst 150 cm lang, men på kørebane bør den være mindst 250 cm. O45 Spærrebom som lægte Lægten kan anvendes som længdeafspærring mellem arbejdsområde og cykelsti eller fortov samt som tværafspærring på fortov/gangsti. Der skal anvendes både højt- og lavtsiddende lægter på fortov af hensyn til børn og mennesker, som er blinde eller stærkt svagsynede. Afspærringshegn eller lignende kan anvendes som alternativ til markeringscylindere med lægter på fortov. 68

67 Afstande mellem N42, N44,1 eller N44,2 Anvendelse Længdeafspærring i byområde Længdeafspærring i åbent land Begrænsningslinje hældning 1:10 Begrænsningslinje hældning 1:20 eller 1:30 Mellem arbejdsområde og cykelsti/fortov Afstand Pr. 10 m Pr. 15 m Pr. 7,5 m Pr. 10 m Pr. 3 m 69

68 Z93 GULT BLINKSIGNAL Gule blinksignaler anvendes som opmærksomhedsblink på A39 Vejarbejde ved hastigheder over 80 km/h som advarselsblink på tværafspærring på kørebanen som løbelys på begrænsningslinjer som advarselsblink ved højdebegrænsning som sammenhængende signaler, der danner blinkende kryds eller lyspile på afmærkningsvogne og køretøjer Gule blinksignaler må ikke anvendes i nærheden af lyssignaler, højdebegrænsning med blinksignaler og røde blinksignaler ved jernbaneoverkørsler. Gule blinksignaler bør ikke bruges mere end højst nødvendigt, da for mange blinksignaler kan forvirre trafikanterne. Gule blinksignaler bruges ikke på længdeafspærring parallelt med kørebanen men kun ved væsentlige retningsændringer fx på begrænsningslinjer. Lysstyrken og blinkfrekvensen på gule blinksignaler kan kontrolleres ved hjælp af en referencelygte, så blændende og forvirrende lys kan undgås. 70

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land GÆLDENDE Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land af 1. september 2017 (Vejdirektoratet) OVERSIGT OVER TEGNINGER GRUPPE 1: VEJARBEJDE I YDERRABAT Se originaldokumentet her L0101 L0102 L0103

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel 15-02-2017 ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43 Mindste

Læs mere

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Advarselstavler Vigepligtstavler Forbudstavler Påbudstavler Oplysningstavler A 20 Kø A 43,1 Indsnævret vej B 18 Hold tilbage for modkørendede C 19 Indkørsel forbudt

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 28. september 2013. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 18. september 2013. Nr. 1129.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 28. september 2013. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 18. september 2013. Nr. 1129. Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. september 2013 18. september 2013. Nr. 1129. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. I medfør af 95, stk. 3, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HÅNDBOG OVERSIGT OVER ARBEJDSPROCESSER OG BESKYTTELSESNIVEAUER ANLÆG OG DRIFT

HÅNDBOG OVERSIGT OVER ARBEJDSPROCESSER OG BESKYTTELSESNIVEAUER ANLÆG OG DRIFT HÅNDBOG ANLÆG OG DRIFT SEPTEMBER 01 HØRINGSUDGAVE AFVENTER IKRAFTTRÆDEN AF BINDENDE BESTEMMELSER VEJREGLENS STRUKTUR Denne håndbog er bilag 10 til Afmærkning af vejr m.m., der indgår i nedenstående serie

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER

Læs mere

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 FORORD Dette notat indeholder vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejders svar på spørgsmål til nedenstående

Læs mere

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. incl. undtagelserne for arbejdsfrit område 2008- udgave Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Advarselstavler Vigepligtstavler Forbudstavler Påbudstavler Oplysningstavler A 20 Kø A 43,1 Indsnævret

Læs mere

VIDEN OG DOKUMENATION TILLÆG TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG PLANLÆGNING JUNI 2015

VIDEN OG DOKUMENATION TILLÆG TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG PLANLÆGNING JUNI 2015 VIDEN OG DOKUMENATION TILLÆG TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG PLANLÆGNING JUNI 015 FORORD Dette notat indeholder vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejders tillæg til håndbog om Afmærkning af vejarbejder

Læs mere

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Forebyggelseskonsulent i Arbejdstilsynet Holger Delfs Emner: 1. Erfaringer fra tilsyn 2. Projekterendes, bygherrernes, entreprenørerne pligter

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 BEKENDTGØRELSE OM AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER MV. I medfør af 95, stk. 3, 118, stk. 8 og 10, i færdselsloven,

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Fællessti Restbredde: N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Arbejdsområde Spærret

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 (standardtegninger) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING BYOMRÅDE B106a B1a B1b B1c B604 B605 B606 B607 B608 B609 B1004A ÅBENT LAND

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016 24-11-2016 Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder Trin I repetition - juni 2016 Bestemmelser Tavleoversigten 1 24-11-2016 Fritrumsprofil Tavlehøjde over kørebanens belægningsoverflade Fritrumsprofil

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning 1. I bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Instruks IN-2-2 Arbejdsmiljøemne: Ulykkesrisici Ansvarlig enhed: AFC, SD, B/A og Teknik Ikrafttræden: 1. juli 2015 Senest revideret: 1. EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER. Hæfte 8. Tavleoversigt. Juli 2006. Vejregelrådet

VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER. Hæfte 8. Tavleoversigt. Juli 2006. Vejregelrådet VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER Hæfte 8. oversigt Juli 2006 Vejregelrådet FORORD Tilblivelse Nærværende vejregel er en revision af Vejregler for afmærkning med færdselstavler, september 1992.

Læs mere

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013 HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 201 FORORD Denne håndbog omhandler færdselsregulering af offentlige veje og private fællesveje ved afmærkning med færdselstavler. Vejreglen er en del

Læs mere

VLER A ADVARSELSTAVLER - A FÆRDSELST SKILTE OG STANDERE

VLER A ADVARSELSTAVLER - A FÆRDSELST SKILTE OG STANDERE A B C D E o F G H I J-K ADVARSELSTAVLER - A SKILTE OG STANDERE I systemafspærring har vi valgt at ville levere det bedste produkt til vores kunder. Derfor har vi investeret i top professionelt udstyr til

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

VIDEN OG DOKUMENATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT FEBRUAR 2015

VIDEN OG DOKUMENATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT FEBRUAR 2015 VIDEN OG DOKUMENATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT FEBRUAR 2015 FORORD Dette notat indeholder vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejders svar på brugernes spørgsmål til

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 801.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 801. Lovtidende A 2012 Udgivet den 19. juli 2012 4. juli 2012. Nr. 801. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning I medfør af 95, stk. 3, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129 BEKENDTGØRELSE OM ANVENDELSE AF VEJAFMÆRKNING I medfør af 95, stk. 3, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje Tegningseksemplerne er vejledende og kan betragtes som et paradigme ved udarbejdelse af afmærkningsplaner for et konkret vejarbejde. Tegningerne

Læs mere

Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.

Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. BEK nr 1129 af 18/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Vejdirektoratet, j.nr. 13/03087 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 27. juni Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 22. juni Nr. 818.

Lovtidende A Udgivet den 27. juni Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 22. juni Nr. 818. Lovtidende A 2017 Udgivet den 27. juni 2017 22. juni 2017. Nr. 818. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. I medfør af 95, stk. 3, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.

Udkast til bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Ulrik Winther Blindum Mail ub@vd.dk Telefon +45 7244 3457 Dokument 16/08059-4 Side 1/24 Udkast til bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. I medfør af 95, stk.

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 Der har i de seneste år været udgivet en række rapporter vedr. færdselsuheld

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

FOTO: Vejdirektoratet. vejarbejde.

FOTO: Vejdirektoratet. vejarbejde. Vejarbejde Ofte antages det bevidst eller ubevidst at trafikken selv finder ud af at komme udenom et vejarbejde. Ved vejarbejde er det en god idé at tage særlige hensyn til cyklister, der er mere følsomme

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Afmærkning af vejarbejder m.m.

Afmærkning af vejarbejder m.m. Afmærkning af vejarbejder mm Vejdirektoratet - Vejregelrådet November 2002 Revideret april 2008 Vejreglernes struktur I henhold til 6, stk 1, i Lov om offentlige veje (Vejloven) (Transportministeriets

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG DRIFT MAJ 2012. Høringsudgave Afventer ikrafttræden af bindende bestemmelser

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG DRIFT MAJ 2012. Høringsudgave Afventer ikrafttræden af bindende bestemmelser HÅNDBOG ANLÆG OG DRIFT MAJ 2012 Høringsudgave Afventer ikrafttræden af bindende bestemmelser 2 Høringsudgave FORORD Denne håndbog omhandler vejreglen for Afmærkning af vejarbejder m.m. Vejreglen for Afmærkning

Læs mere

De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads.

De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads. Færdselstavler Undertavler Undertavler anbringes under en færdselstavle (kaldet hovedtavlen) og understreger, indskrænker eller udvider hovedtavlens betydning. De hyppigst forekommende symboler på undertavler

Læs mere

Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s bestemmelser og bekendtgørelser.

Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s bestemmelser og bekendtgørelser. t- in pr eb w w w.ic w dk e. sk ilt Vornæsvej 58 5700 vendborg Tlf. 35 108 109 www.icskilte.dk info@icskilte.dk Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s

Læs mere

E - Oplysningstavler

E - Oplysningstavler E 11.1 indenfor byzone 1)) udenfor byzone Reflekstype Opstillingshøjde (materialetype) til underkant af tavle 2)) 4) 5) I E 11.4 I E 11.5 I E 11.6 I E 11.7 I E 11.8 I E 11.9 I E 15 Vognbaner ved kryds

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 802 af 04/07/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Vejdirektoratet, j.nr. 10/01937 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Kk/november 2011 Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Forslag til basistværprofil for 6-sporet motorvej Mindste tværprofilelementer: Kørespor: I forhold til 4 sporet motorvej er grundlaget for

Læs mere

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Vejdirektoratet Dato: Maj 2017 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag 19-01-2017 i Hillerød Cyklistregler Svend Erik Petersen, fhv. konsulent Rigspolitiet Nationalt, Færdselscenter Lov- og regelgrundlag: Færdselsloven,

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 802.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 802. Lovtidende A 2012 Udgivet den 19. juli 2012 4. juli 2012. Nr. 802. Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og 3, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejtavleskrift Retro-refleksion Z 93 Gult blinksignal Synlighed af afmærkning

Vejtavleskrift Retro-refleksion Z 93 Gult blinksignal Synlighed af afmærkning Vejtavleskrift Retro-refleksion Z 93 Gult blinksignal Synlighed af afmærkning Tilbagelagt afstand under læsning af tavler Trafikantens 1 hastighed V p information 2 informationer 3 informationer 4 informationer

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 2 Oktober 2013 FORORD Denne håndbog omhandler Afmærkning af vejarbejder m.m. og indgår i nedenstående serie af håndbøger om Afmærkning af vejarbejder. Afmærkning af

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

Den fulde tekst. Bekendtgørelse om vejafmærkning

Den fulde tekst. Bekendtgørelse om vejafmærkning DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 10/01937 Bent Lund Nielsen bln@vd.dk 7244 3129 Den fulde tekst Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

HÅNDBOG MIDLERTIDIG VEJAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013

HÅNDBOG MIDLERTIDIG VEJAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013 HÅNDBOG ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013 FORORD Denne vejregel om tavletyper for midlertidig vejafmærkning på almindelige veje indgår i nedenstående serie af håndbøger om færdselstavler: Generelt om færdselstavler

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006 Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og 3, og 118, stk. 8, og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 14.

Læs mere

Vejregler om vejafmærkning

Vejregler om vejafmærkning Nyheder Kommende ændringer Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Fagsekretær for vejregelgruppen om vejafmærkning side 1 Præsentation Baggrund Hvad er der sket i 2010? Hvad er planen i 2011?

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt C11_1 Højresving forbudt Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle. C11_2 Ventresving forbudt Forbuddet gælder kun i det

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG PLANLÆGNING 8. JULI 2016 HØRINGSUDGAVE AFVENTER IKRAFTTRÆDEN AF BINDENDE BESTEMMELSER

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG PLANLÆGNING 8. JULI 2016 HØRINGSUDGAVE AFVENTER IKRAFTTRÆDEN AF BINDENDE BESTEMMELSER HÅNDBOG ANLÆG OG PLANLÆGNING 8. JULI 2016 HØRINGSUDGAVE AFVENTER IKRAFTTRÆDEN AF BINDENDE BESTEMMELSER 2 Afventer ikrafttræden af bindende bestemmelser FORORD Denne håndbog omhandler Afmærkning af vejarbejder

Læs mere

Høringsudgave af 16. november 2017

Høringsudgave af 16. november 2017 Høringsudgave af 16. november 2017 Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning I medfør af 95, stk. 3, og 122 c, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, 129, stk. 1,

Læs mere

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Grundregler m.v. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således

Læs mere

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Skemaet nedenfor viser de elementer (fra U01 U22), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet med

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning BEK nr 801 af 04/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Vejdirektoratet, j.nr. 10/01937 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning BEK nr 1194 af 21/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Vejdirektoratet, j.nr. 16/07940 Senere ændringer

Læs mere

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Symboltest april 2011 Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Afmærkninger til standsning af vildfarne Spøgelsesbilister Den østrigske hånd : 91 % af respondenterne

Læs mere

Ny vejregel om variable tavler

Ny vejregel om variable tavler Memo IT på vej Titel Vejforum 2010 Ny vejregel om variable tavler Dato 15 november 2010 Til Dorrit J Gundstrup COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆ ANLÆG OG AF VEJARBEJDER M.V. SEPTEMBER

HÅNDBOG AFMÆ ANLÆG OG AF VEJARBEJDER M.V. SEPTEMBER HÅNDBOG AFMÆ ÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING AF VEJARBEJDER M.V. SEPTEMBER 2017 FORORD Denne håndbog omhandler Afmærkning af vejarbejder m.v. og indgår i nedenstående serie af håndbøger om Afmærkning af vejarbejder.

Læs mere

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer.

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 10 Færge for gående og cyklende M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 12 Lufthavn Angiver flyveplads, der også må beflyves af taxifly. M 13 Jernbanestation Angiver station for persontog.

Læs mere

Forseelsestyper.

Forseelsestyper. Forseelsestyper http://www.helsingor.dk/borger/transport-pas-og-trafik/veje-trafik-ogparkering/parkering/parkeringsafgifter/forseelser/ 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. Køretøjet er standset, hvor

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale Udbud 2008 Side 1 af 8 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1 Servicearbejde Vejmandstilsyn Tillægsaftale Udbud 2008 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse side 1 Vejmandstilsyn 3 1.1 Alment 3 1.1.1 Omfang

Læs mere

Valgplakater på vejarealer

Valgplakater på vejarealer Valgplakater på vejarealer Vejledning om opsætning af valgplakater September 2017 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater Dato: September 2017 Tryk: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Københavns Kommune Ny Amagerbrogade - Midlertidig trafikafvikling

Københavns Kommune Ny Amagerbrogade - Midlertidig trafikafvikling Bilag 9 Generelt De overordnede principper for trafikafviklingen fremgår af skitserne til højre. For yderligere detaljeringsgrad henvises til tegning nr. 21 - Trafikafviklingsplan. Der er følgende generelle

Læs mere

Punkter der kan skrives afgifter for

Punkter der kan skrives afgifter for Punkter der kan skrives afgifter for Reglerne om standsning og parkering findes i færdselsloven (fremover "FÆL"), vejafmærkningsbekendtgørelsen (fremover "vejbkg."), bekendtgørelse om parkeringsskiver

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 1 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune Vejledning om byporte m.m. i byer Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune (Behandlet af Udvalget for Klima og Miljø den 20. september 2011 (gældende)) Baggrund Teknik og Miljø modtager mange henvendelser

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6 Side 1 af 6 01a 01 STANDSNING FORBUDT 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. 510 kr. 0 min. Køretøjet er henstillet, hvor der er et ubetinget standsningsforbud. Dette er markeret enten med den forbudstavle,

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Skilte På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 56 af 6 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Checkliste 12. cykelstier og fodgængerarealer. Projekt. Dato. Revisor. Nr. Beskrivelse Ok Kommentarer. Stier generelt:

Checkliste 12. cykelstier og fodgængerarealer. Projekt. Dato. Revisor. Nr. Beskrivelse Ok Kommentarer. Stier generelt: Revisor Dato Stier generelt: 1. Er der foretaget en ordentlig planlægning for de lette trafikanter? foreligger tællinger af eksisterende cykel- og fodgængertrafik? er der redegjort for betydende turmål?

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Nye vejregler om vejafmærkning

Nye vejregler om vejafmærkning NORTEK møde i Oslo 2010 Midlertidig vejafmærkning Vejvisning for særlige køretøjer (F) Servicevejvisning til nationalparker (F) Revision af bekendtgørelse om vejafmærkning Revision af bekendtgørelse om

Læs mere

Manual for trafikafviklingsplaner for motorvejsudvidelsesarbejder.

Manual for trafikafviklingsplaner for motorvejsudvidelsesarbejder. Manual for trafikafviklingsplaner for motorvejsudvidelsesarbejder. Vejdirektoratet Anlægsdivisionen Kenneth Kjemtrup November 2010 Version 1.2 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord 1. Definitioner - Vejarbejde

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere