VIDEN OG DOKUMENATION TILLÆG TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG PLANLÆGNING JUNI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDEN OG DOKUMENATION TILLÆG TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG PLANLÆGNING JUNI 2015"

Transkript

1 VIDEN OG DOKUMENATION TILLÆG TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG PLANLÆGNING JUNI 015

2 FORORD Dette notat indeholder vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejders tillæg til håndbog om Afmærkning af vejarbejder m.m. fra oktober 013. Notatet erstatter Tillæg til afmærkning af vejarbejder fra juni 014. De tilføjede og ændrede arbejdsprocesser og beskyttelsesniveauer er udarbejdet efter henvendelser fra brugerne, drøftelser i vejregelgruppen eller som følge af ændringsbekendtgørelser. Afsnit 1.3 og 1.4 er revideret, mens afsnit og. -.1 er nye. Tilføjet eller rettet brødtekst er vist med rødt, mens udgået tekst er vist gennemstreget. Rød overskrift betyder, at hele afsnittet er nyt. Se også notatet Spørgsmål og svar til afmærkning af vejarbejder samt øvrige dokumenter for afmærkning af vejarbejder: Bekendtgørelser om afmærkning af vejarbejder mv. Afmærkning af vejarbejder m.m. (håndbogen) Tegninger for afmærkning af vejarbejder på motorveje Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområde Lommebog for afmærkning af vejarbejder m.m.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NYE OG REVIDEREDE ARBEJDSPROCESSER Tilsyn/vedligeholdelse af afmærkningsmateriel på motorveje 4 1. Vedligeholdelse af udstyr ved jernbaneoverkørsler (og på klapbroer) Opsætning af permanent vejudstyr (skilte, nødtelefoner mm.) Kortvarig udgravning med manuelt vejarbejde Ledningsarbejde i kørebanen i byområde Fleksibilitet ved andre hastighedsbegrænsninger Flere samtidige arbejdsprocesser med forskellige beskyttelsesniveauer Kortvarigt vejarbejde Stationær udgravning med manuelt vejarbejde i udgravningen Maskinudlægning med manuelt vejarbejde i arbejdsområdet Maskinudlægning med manuelt vejarbejde i trafikområdet Manuelt lappearbejde Maskinel snerydning Støbearbejde og ledningsarbejde i midterrabat Støjskærme > m fra kørebane Vejarbejde på brostillads Manuel pålæsning af container fra kørebanen Af- og pålæsning af stilladsbiler på kørebanen Brug af tværafspærring i beskyttelsesniveau Krydsning af kørebanen i byområde 11 ØVRIGE TILFØJELSER 1.1 Anbefalet sikkerhedsafstand efter begrænsningslinje 1. Definition af dertil indrettet plads ved maskinelt vejarbejde 1.3 Myndighedstilsyn 1.4 Definition af vejarbejde 13.5 Definition af bevægeligt og stationært vejarbejde 13.6 Afsnit om højdevarsling 13.7 Politiets godkendelse af vejafmærkning 13.8 Vejreglernes status for andre faggrupper end bygge og anlæg 13.9 Mobile rumlestriber ved vejarbejde på nødspor Lokale hastighedsbegrænsninger Tillæg til Afsnit.10 Hastighed 14.1 Reflekstøj Afstand mellem sekundært trafikværn og primært trafikværn Gult blinksignal over A39 Vejarbejde Definition af Akutte driftsmæssige opgaver Udeladelse af tavler i den ene side ved kørende vejarbejde på motorveje C55 over vognbaner ved motorvejsforgreninger Udeladelse af A39 som forvarsling ved akutte driftsopgaver E53,4 på strækninger 17.0 Afstand mellem N44,3 Vognbanedelere 18.1 Udeladelse af spærrelinje ved brug af C51 Overhaling forbudt 18 3

4 1 NYE OG REVIDEREDE ARBEJDSPROCESSER 1.1 Tilsyn/vedligeholdelse af afmærkningsmateriel på motorveje I forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse af materiel på motorveje med nødspor eller arbejdsområde, hvorfra arbejdet kan foregå, kan 7 tons beskyttelsesmodel undlades. Det skyldes, at vejarbejderen kun kortvarigt nærmer sig/træder ud i trafikområdet. Sker tilsynet/vedligeholdelsen af materiellet fra trafikområdet, skal der arbejdes i ly af et 7 tons beskyttelsesmodul. Tilsyn og vedligeholdelse af midlertidig afmærkning Motorvej 80 km/h +4 NOTE NOTE: Beskyttelsesniveau 4 anvendes, når tilsynet sker fra kørebanen. Hvis tilsynet sker fra nødsporet/arbejdsområdet, kan beskyttelsesniveau 4 undlades. 1. Vedligeholdelse af udstyr ved jernbaneoverkørsler (og på klapbroer) Drift og vedligeholdelse af det vejvendte udstyr ved jernbaneoverkørsler sker fra vejarealet og ikke fra banen. Det drejer sig om udstyr som røde blinksignaler, lydgiver, bomme, spoler i kørebanen. Røde blinksignaler er placeret ved kørebanekant samt ved visse overkørsler i midterheller. Desuden er der et højtsiddende signal ca. 5,50 m over kørebanen i nogle jernbaneoverkørsler, hvor drift og vedligeholdelse af det højtsiddende signal sker ved liftvogn. Denne er beskyttelsesmodul dvs. med en vægt på mindst 7 ton. Service af højtsiddende røde blinksignaler over kørebane NOTE Service af røde blinksignaler i midterhelle NOTE Service af røde blinksignaler i kørebanekant Udskiftning af bomme Motorvej Forekommer ikke Forekommer ikke Forekommer ikke Forekommer ikke 8 eller 8 NOTE: Beskyttelsesniveau 8 betyder aktivering af overkørselsanlægget 8 eller 8 8 eller 8 8 eller I forbindelse med udskiftning af bomme ved jernbaneoverkørsler og service af blinksignaler i midterrabatter foreslås bomanlægget aktiveret, således at vejtrafikken holdes tilbage derfor det angivne beskyttelsesniveau 8. Skal flere bomme udskiftes ved en jernbaneoverkørsel bør 4

5 aktiveringen af overkørselsanlægget opløses og afviklingen af vejtrafikken ske inden arbejdet med udskiftningen af den næste bom påbegyndes. 1.3 Opsætning af permanent vejudstyr (skilte, nødtelefoner mm.) I Håndbog om afmærkning af vejarbejder er på side 7 anført, at der ved opsætning af permanent vejudstyr (skilte, nødtelefoner mm.) på motorvej skal anvendes beskyttelsesniveau +3+4, og hastigheden skal være 80 km/h. Den anførte arbejdsproces tager ikke højde for, at arbejdet på strækninger med nødspor foregår mindst,5 m fra kørebanen. Det foreslås derfor at supplere skemaet med endnu en arbejdsproces, så der skelnes mellem Arbejde på yderrabat på motorveje med nødspor; Arbejde på midterrabat; Arbejde på motorveje uden nødspor Opsætning af permanent vejudstyrnote i yderrabat på motorveje uden nødspor Opsætning af permanent vejudstyrnote i yderrabat på motorveje med nødspor Opsætning af permanent vejudstyrnote i yderrabat på almindelige veje Opsætning af permanent vejudstyrnote i midterrabat Motorvej 80 km/h km/h NOTE: Omfatter ikke fundamenter, autoværn og portaltavler

6 1.4 Kortvarig udgravning med manuelt vejarbejde (tidligere Kortvarigt gravearbejde og beskyttelsesmoduler). Ved udgravninger af kortere varighed kan vejarbejdere beskyttes med beskyttelsesmodul i stedet for trafikværn under følgende forudsætninger: Beskyttelsesmodulet flyttes ikke undervejs i arbejdsprocessen Hastighedsniveauet bør være forbi arbejdsstedet Vejarbejdere i udgravninger kan ikke undvige vildfarne køretøjer, og de bør derfor beskyttes mod påkørsel uanset udgravningens dybde. Figur 1.1 Eksempler på anvendelse af beskyttelsesmodul (beskyttelsesniveau 4) ved udgravning med manuelt vejarbejde i eller tæt på kørebanen på en -sporet vej. Beskyttelsesmodulernes placering tilpasses udgravningens længde og bredde. Færdselsregulering er ikke vist fuldt ud. Forudsætninger: Frakørselsvinkel er 8 for vildfarne køretøjer jf. test af trafikværn Hastighedsbegrænsning er Kørebanen er ca. 7 m bred Beskyttelsesmoduler er,55 m brede Værdierne i Figur 1.1 ovenfor er vist i skemaet Figur 1. nedenfor: Udgravningens maksimale udstrækning ( operationelle værdier ): Udgravningens afstand fra vejmidte 1 m m 3,5 m 6

7 Max. længde af udgravning 4 m 11 m 1 m Max. bredde af udgravning 3 m m m Figur 1. Eksempler på max. længder og bredder af udgravninger ved anvendelse af to beskyttelsesmoduler (niveau 4) ved udgravning med manuelt vejarbejde på en - sporet vej. Beskyttelsesmodulernes placering tilpasses udgravningens længde og bredde. Færdselsregulering er ikke vist fuldt ud Beskrivelsen er arbejdsprocessen ændret, mens beskyttelsesniveauerne er uændrede. Arbejdsproces Motorvej Udgravning med manuelt vejarbejde Gravearbejde i vejkant, i dybden > 1m, max 1 arbejdsdag NOTE Ledningsarbejde i kørebanen i byområde Eksempel fra graveentreprenør: I boligområder skal der graves i den ene side af kørebanen med stikledninger på tværs til ejedommene i gadens modsatte side. Arbejdstilsynet tillader ikke, at der lægges jord tæt på udgravningen, og der skal være en afstand på mindst 1,0 m. Ofte transporteres den opgravede jord væk på lastbiler. Hvor det er muligt og det er hurtigt læsses lastbilerne langs med udgravningen, men på mange veje i boligområder er kørebanen smal (under 5 m), så biltrafikken ikke kan opretholdes, mens arbejdet pågår. Anbefaling: Beskyttelsesniveau 8 mens arbejdet pågår (kl. 7-16), og i resten af døgnet beskyttes trafikanterne ved brug af trafikværn og/eller køreplader over udgravningerne. 1.6 Fleksibilitet ved andre hastighedsbegrænsninger Brugen af beskyttelsesniveauerne i håndbogens blå skemaer er forudsat samtidig brug - og trafikanternes overholdelse 1 - af de tilhørende hastigheder, men hvis hastighedsgrænsen eller den anbefalede hastighed er højere end angivet, kan der bruges en anden kombination af beskyttelsesniveau(er) og hastighed, som samlet set beskytter vejarbejderne ligeså godt eller bedre. 1.7 Flere samtidige arbejdsprocesser med forskellige beskyttelsesniveauer Det tilføjes håndbogen, at ved flere samtidige arbejdsprocesser på samme arbejdssted, skal anvendes det højeste beskyttelsesniveau. 1 Overholdelse af hastighedsbegrænsning er beskrevet i håndbogens afsnit 6.18 side 143 7

8 1.8 Kortvarigt vejarbejde Det tilføjes skemaet, at kortvarigt vejarbejde og kørende vejarbejde er delmængder af bevægeligt vejarbejde, når skemaer revideres. 1.9 Stationær udgravning med manuelt vejarbejde i udgravningen Motorvej Udgravning med manuelt vejarbejde i udgravningen Udgravning til vejafvanding i vejkant 80 km/h Figur 1.3 Eksempel på anvendelse af trafikværn (niveau 6) ved udgravning med manuelt vejarbejde tæt på kørebanen på en - sporet vej. Færdselsregulering er ikke vist fuldt ud. Forudsætninger: Frakørselsvinkel er 8 for vildfarne køretøjer jf. test af trafikværn Hastighedsbegrænsning er 80 km/h eller derunder 1.10 Maskinudlægning med manuelt vejarbejde i arbejdsområdet Den eksisterende arbejdsproces med nedsættelse af hastighedsbegrænsningen ændres: ARBEJDSPROCES Motorveje Maskinudlægning af asfalt med manuelt vejarbejde i arbejdsområdet 80 km/h 6 eller eller eller eller 8 eller 8 Ændret uddrag af figur 4.3 i håndbog om Afmærkning af vejarbejder, oktober Maskinudlægning med manuelt vejarbejde i trafikområdet Dette afsnit er udgået. Den eksisterende arbejdsproces med nedsættelse af hastighedsbegrænsningen tilføjes beskyttelsesniveau 1: ARBEJDSPROCES Motorveje Maskinudlægning af asfalt med manuelt vejarbejde i trafikområde (folk på vejen A ) Forekommer ikke (0 km/h) 1+ eller 8 (0 km/h) 1+ eller 8 (0 km/h) 1+ eller 8 (0 km/h) 1+ eller 8 8

9 Uddrag af figur 4.3 i håndbog om Afmærkning af vejarbejder, oktober 013 NOTE: Anvendelse af E53,4 (Folk på vejen) fremgår af BEK om Afmærkning af vejarbejder mv Manuelt lappearbejde Den eksisterende arbejdsproces bevares uændret: ARBEJDSPROCES Motorveje Manuelt lappearbejde i trafikområdet (slaghuller, revner m.m.)note 80 km/h B +3 (0 km/h) I 1+ (0 km/h) I 1+ (0 km/h) I Uddrag af figur 4.3 i håndbog om Afmærkning af vejarbejder, oktober 013 NOTE: Anvendelse af E53,4 Område med fartdæmpning. (Folk på vejen) fremgår af BEK om Afmærkning af vejarbejder mv Maskinel snerydning Arbejdsprocessen udgår på sigt fra alle vejregeldokumenter om Afmærkning af vejarbejder, da snerydning ikke længere defineres som vejarbejde Støbearbejde og ledningsarbejde i midterrabat Den eksisterende arbejdsproces ændres til kryds: 1+ (0 km/h) I 1+ ARBEJDSPROCES Motorveje Støbearbejde i kryds (brofundamenter m.m.). Forekommer ikke +6 Uddrag af figur 5.5 i håndbog om Afmærkning af vejarbejder, oktober 013 (0 km/h) C 1++3 og suppleres med tilføjes en identisk arbejdsproces for strækninger: (0 km/h) C 1++6 (0 km/h) C 1++3 Arbejdsproces Motorvej Støbearbejde på 80 km/h strækninger (brofundamenter m.m.) Støjskærme > m fra kørebane > m fra kørebane fjernes, da afstanden er uvæsentlig Vejarbejde på brostillads Trafikværn anvendt som påkørselssikring af stilladssøjler defineres som en del af stilladskonstruktionen og ikke som en del af afmærkningen, og beskyttelsen af arbejdere på stilladset består i, at stilladset er påkørselssikret. 9

10 Ved vejarbejde på brostillads er beskyttelsesniveau 6 derfor ikke nævnt men derimod kun niveau og 3, hvoraf kantafmærkningen forudsættes placeret på eller langs trafikværnet, mens frimeteren kan indregnes i bredder af kantbane og trafikværn. ARBEJDSPROCES Motorveje Arbejde på overligger på brostillads A 80 km/h Intet +3 Intet +3 Intet +3 Intet +3 Uddrag af figur 5.5 i håndbog om Afmærkning af vejarbejder, oktober 013 A. Forudsat højdevarsling, og at stillads er dimensioneret for påkørselslast jf. AAB om Betonbro Stillads og form på Vejreglernes hjemmeside Intet +3 ARBEJDSPROCES Motorveje Opstilling og nedtagning af stilladssøjlenote XX i midterrabat 80 km/h 6 6 Forekommer ikke 6 Forekommer ikke Uddrag af figur 5.5 i håndbog om Afmærkning af vejarbejder, oktober 013 Note XX. Det forudsættes, at stilladssøjlen er dimensioneret for påkørselslast jf. AAB om Betonbro Stillads og form på Vejreglernes hjemmeside, og evt. trafikværn - som beskytter stilladssøjlen - er ikke defineret som afmærkning Manuel pålæsning af container fra kørebanen Der tilføjes ny arbejdsproces med manuel pålæsning af container fra kørebanen. Det forudsættes, at containerens låger vender bort fra færdselsretningen. Arbejdsproces Motorvej Manuel pålæsning af Forekommer container fra ikke kørebanen Bemærk, at figuren i Lommebogen side 48 viser pålæsning via et rør fra bygningen Af- og pålæsning af stilladsbiler på kørebanen Ny arbejdsproces: Arbejdsproces Motorvej Manuel af- og pålæsning af stilladsbiler fra kørebanen Forekommer ikke NOTE: Arbejdskøretøjer holder mod kørselsretningen ved arbejde på kørebanesiden, og køretøjet har tændt afmærkningslygte (rotorblink). 10

11 Af- og pålæsning af stilladser er kun omfattet af vejregler for afmærkning af vejarbejder, hvis stilladset opsættes på vejareal fx kørebane, cykelsti, fortov eller rabat Brug af tværafspærring i beskyttelsesniveau 6 Visse trafikværn fås med 45 og 90 -bøjninger, som reducerer pladsbehovet til trafikværn, og brugen af disse produkter forudsætter, at værnene er koblet eller fastgjort efter leverandørens anvisninger. Bøjninger må bruges ved hastighedsbegrænsninger til og med. Brug af værn med bøjninger øger fleksibiliteten ved brug af værn i kryds og på strækninger med prioritering eller signalregulering med vekselvis ensretning, hvor kapaciteten og oversigten reduceres ved brug af andre sikkerhedsforanstaltninger fx tilbageføring 1:16; energiabsorberende tværafspærring (fx dæksæt med kædenet); eller beskyttelsesmoduler. Bemærk, at betonklodser (hoffmann-klodser) ikke kan anvendes som trafikværn, da de ikke er påkørselstestet. Eksempel på brug af trafikværn ved udgravninger og V p Trafiksikkerhed og trafikværn som tværafspærring Ifølge internationale principper for eftergiveligt vejudstyr skal trafikanterne ikke nødvendigvis beskyttes mod påkørsel af faste genstande i sikkerhedszonen ved planlægningshastigheder på 50 km/h eller derunder, og tværstillede trafikværn på kørebanen er derfor ikke defineret som et trafiksikkerhedsproblem. Dog bør trafikanterne altid sikres mod nedkørsel i udgravninger dybere end 1,0 m uanset hastigheden. 1.0 Krydsning af kørebanen i byområde Ved gående arbejdsrelateret færdsel i trafikområdet til- og fra arbejdsstedet bør vejarbejdere være iført advarselsklæder og overholde færdselsloven, men der er ikke krav om beskyttelsesniveauer, da vejarbejderen ikke direkte udfører vejarbejde. Arbejdsområdet bør indrettes med materialeoplag på samme side som arbejdsstedet, så gentagne krydsninger af kørebanen undgås. Hvis krydsning af kørebanen ikke kan undgås - fx med bæring af værktøj og redskaber - bliver kørebanen principielt en del af transportvejen for gående, og i så fald bør hastigheden reduceres evt. ved hastighedsdæmpende foranstaltninger og/eller E53,4 Område med fartdæmpning (Folk på vejen). 11

12 ØVRIGE TILFØJELSER.1 Anbefalet sikkerhedsafstand efter begrænsningslinje Ved manuelt vejarbejde efter en begrænsningslinje og øvrige forsætninger anbefales en sikkerhedsafstand for vejarbejdere svarende til standselængden for en personbil. Standselængden måles fra starten af begrænsningslinjen: Hvis sikkerhedsafstanden ikke kan opnås, bør vejarbejdere beskyttes med beskyttelsesmodul, trafikværn, energiabsorberende tværafspærring o.lign. Se også håndbog om Afmærkning af vejarbejder m.m., afsnit.14.1 om Standselængde og stopsigt og afsnit 3.8 om Begrænsningslinjer.. Definition af dertil indrettet plads ved maskinelt vejarbejde I 3 pkt. 19) forudsætter maskinelt vejarbejde (beskyttelsesniveau 5), at vejarbejderen er chauffør eller passager på en dertil indrettet plads i en maskine eller et køretøj med en faktisk totalvægt på mindst 1,5 ton. uden at definere nærmere indretning af pladsen. Bag definitionen af maskinelt vejarbejde forudsættes det, at vejarbejderen anvender sikkerhedssele, ryglæn og nakkestøtte, men det er ikke forudsat, at vejarbejderen sidder ned. Vejarbejde fra liftkurve og stående arbejde på asfaltudlæggere o.lign. arbejde defineres ikke som maskinelt vejarbejde..3 Myndighedstilsyn Håndbogens afsnit 3.5 om Kontrol og vedligeholdelse udvides med en kort beskrivelse af, hvad de respektive myndigheder (politi, vejmyndighed og Arbejdstilsynet) hver især kontrollerer og påtaler ved tilsyn. Det overvejes at udvide overskriften til Tilsyn, kontrol og vedligeholdelse, da ordet tilsyn er blevet efterspurgt som søgeord af brugerne. 1

13 .4 Definition af vejarbejde I BEK om Afmærkning af vejarbejder 3 pkt. 8) skal vejareal forstås som arealet mellem to vejskel, og i byområde er skellet typisk placeret i bagkant fortov..5 Definition af bevægeligt og stationært vejarbejde én arbejdsdag skal forstås som 4 sammenhængende timer på samme sted dvs. indenfor samme afspærrede arbejdsområde, hvor afspærringen ikke flyttes..6 Afsnit om højdevarsling De forskellige afsnit om højdevarsling i håndbogen samles i ét afsnit ved næste revision..7 Politiets godkendelse af vejafmærkning Det er vejmyndighedens opgave at indhente skriftligt samtykke til ændring af hastighedsbegrænsningen ikke bygherrens eller entreprenørens. Politiet godkender således ikke afmærkningen generelt, og der skal kun indhentes politiets samtykke til de fem punkter i BEK om Afmærkning af vejarbejder mv. 5, men politiet kan dog påtale afmærkningen på stedet..8 Vejreglernes status for andre faggrupper end bygge og anlæg Vejreglerne gælder som udgangspunkt alle faggrupper..9 Mobile rumlestriber ved vejarbejde på nødspor Ved bevægeligt vejarbejde i nødspor kan der udlægges mobile rumlestriber i nødsporet for at vække uopmærksomme trafikanter: Eksempel på anvendelse af mobile rumlestriber ved arbejde på nødspor. De anbefalede afstande mellem rumlestriber og arbejdskøretøj svarer til en reaktionstid på 4 sekunder..10 Lokale hastighedsbegrænsninger I håndbogens afsnit om A33 Løse sten side 84 står, at hastighedsbegrænsningen kan nedsættes til 40 km/h efter udlægning af OB på kørebanen, men dette gælder ikke i åbent land (udenfor tættere bebygget område), hvor den lokale hastighedsbegrænsning ikke må være lavere end ifølge cirk. nr. 7 af 5. juli 1985 om Lokale hastighedsbegrænsninger 9 stk. 1. Indenfor tættere bebygget område må hastighedsbegrænsningen ikke være lavere end 40 km/h. 13

14 .11 Tillæg til Afsnit.10 Hastighed Den der forestår arbejdet (entreprenøren) er ansvarlig for at vælge et beskyttelsesniveau svarerende til trafikanternes reelle hastighed jf. BEK om afmærkning af vejarbejder 70. Hvis hastigheden er for høj, kan der anvendes hastighedsdæmpende foranstaltninger eller beskyttelsesniveau svarende til hastigheden. For høj hastighed kan defineres ved, at Middelhastigheden er højere end planlægningshastigheden (hastighedsbegrænsningen eller anbefalet hastighed), eller 85 %-fraktilen er 10 km/h højere end hastighedsbegrænsningen 85 %-fraktilen er den hastighed, som 85 % af trafikanterne ikke overskrider. Ved vejarbejde er middelhastigheden erfaringsmæssigt lavere end normalt, da trafikantadfærden påvirkes af midlertidig afmærkning; sanktionerne ved at køre for hurtigt ved vejarbejde samt hensynstagen til vejarbejdere. Der findes dog ikke viden, som kan generaliseres til hvert vejarbejde i form af præcise tal for den forventede hastighedsreduktion Nedsættelse af hastighedsbegrænsningen Vejmyndigheden godkender afmærkningsplanen herunder nedsættelse af hastighedsbegrænsningen eller anbefalet hastighed, og herunder skal vejmyndigheden indhente politiets samtykke til nedsættelse af hastighedsbegrænsningen jf. BEK om Afmærkning af vejarbejder mv. 5. Ved vejarbejde kan anvendelse af godkendte fartdæmpere eller afmærkning af anbefalet hastighed således ske uden politiets samtykke..11. Hastighedsmålinger Vejmyndighedens eventuelle hastighedsmålinger inden vejarbejdet kan anvendes som grundlag. Hastighedsmålinger i åbent land viser, at 85 %-fraktilen generelt er 15 0 km/h højere end hastighedsbegrænsningen (lokal eller generel), mens veje i byområde normalt er udformet, så ovennævnte grænser for middelhastigheden og 85 %-fraktilen ikke overskrides. Er der ikke udført hastighedsmålinger, bør entreprenøren planlægge om nødvendigt at kunne udføre hastighedsmålinger i forbindelse med etableringen af vejarbejdet og medbringe passende fartdæmpende foranstaltninger. Hastighedsmålinger kan udføres på flere niveauer afhængigt af, om entreprenøren vælger at anvende hastighedsdæmpende foranstaltninger, eller om entreprenøren har brug for at dokumentere hastigheden i forbindelse med en fornyet rådighedsansøgning. 1) Hastigheden kan registreres ved at gennemkøre afmærkningsstrækningen med planlægningshastigheden og notere, om de øvrige trafikanter overhaler eller presser én. ) Hastigheden kan måles med radar efter nærmere anvisninger for dette udstyr, og køretøjer målt udenfor myldretiden er tilstrækkeligt grundlag for en vurdering af middelhastighed og 85 %-fraktil. 3) Hastigheden kan måles med stopur ud fra kendte afstande fx kilometerpæle, som almindeligvis står med 100 m afstand. 14

15 .11.3 Hastighedsdæmpende foranstaltninger Entreprenøren bør ved planlægningen vurdere, om det er nødvendigt at supplere afmærkningen med hastighedsdæmpende foranstaltninger, og foranstaltningernes dimensioneringshastighed skal svare til den aktuelle planlægningshastighed jf. BEK om Vejbump og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger 4. 1) Ved kortvarigt vejarbejde kan anvendes midlertidige bump anført i Katalog over typegodkendte bump på Vejreglernes hjemmeside (vejregler.lovportaler.dk>anlæg og planlægning>trafikarealer by>fartdæmpning) eller mobile rumlestriber som anført i kataloget Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje på Trafitecs hjemmeside ) Ved stationært vejarbejde af længere varighed kan desuden anvendes fysiske foranstaltninger som anført i Håndbog for fartdæmpere i byområder på Vejreglernes hjemmeside (vejregler.lovportaler.dk>anlæg og planlægning>trafikarealer by>fartdæmpning ). Disse fartdæmpere kan også anvendes i åbent land og på motorveje ved en hastighedsbegrænsning på, hvis det størst forekommende køretøj (tilgængelighedskrævende) kan passere foranstaltningen. Endvidere kan anvendes fartdæmpere i kataloget Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje. 3) Ved vejarbejder på motorveje kan anvendes foranstaltninger i kataloget Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejder på motorveje. Hvis hastighedsbegrænsningen er, kan anvendes mobile bump som anført under 1). Eksempel på tværsnit af typegodkendt, midlertidigt bump.11.4 Dokumentation af hastighedsbegrænsning Ved ændring af hastighedsbegrænsningen bør føres logbog over perioderne med oplysninger om den anvendte afmærkningsplan og hastighedsbegrænsning, og kopi af logbogen bør efterfølgende videresendes til vejmyndigheden og politiet. 15

16 Logbogen føres af hensyn til en eventuel retssag, hvor anklagemyndigheden erfaringsmæssigt kræver dokumentation af politiets samtykke, afmærkningsplan og hastighedsbegrænsning..1 Reflekstøj Arbejdstilsynets At-vejledning.10. om Reflekstøj af februar 015 (revideret i maj 015) erstatter At-vejledning D.5.3. I lommebogen side 56 (side 60 i elektronisk udgave) er en vejarbejder fejlagtigt vist i grønt reflekstøj, hvilket rettes til gult, rødt eller orange reflekstøj ved en kommende revision. Reflekstøj blev tidligere kaldt advarselsklæder..13 Afstand mellem sekundært trafikværn og primært trafikværn Sekundært trafikværn kan placeres i afstanden til primært trafikværn svarende til udbøjningsbredden W dyn ved styrkeklasse T1 jf. prøvningsmetode DS/EN 1317, selvom der kører lastbiler tæt på det primære trafikværn..14 Gult blinksignal over A39 Vejarbejde Gult blinksignal over A39 Vejarbejde kan dog udelades i starten af tilkørselsramper, hvor trafikanternes hastighed forudsættes at være lavere end 90 km/h. 16

17 .15 Definition af Akutte driftsmæssige opgaver Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 1, pkt. 4 I 3 indsættes som nyt nummer. 6) Akutte driftsmæssige opgaver: Arbejdet gælder opgaver i og ved midterrabat på motorveje, som skal håndteres hurtigt. Det akutte arbejde må maksimalt have en varighed på 15 minutter. Det drejer sig om fjernelse af døde dyr, dækrester o. lign. Nr. 6-9 bliver herefter nr Kilde: BEK nr. 775 af 9. maj Udeladelse af tavler i den ene side ved kørende vejarbejde på motorveje Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 1, pkt. 5 I 7 indsættes efter stk., som nyt stk. 3: Stk. 3. På motorveje, hvor der udføres kørende vejarbejde, kan færdselstavler opsættes alene i den ene side af kørebanen enten på tavlevogne i nødporet eller på TMA på kørebanen. C 55 Lokal hastighedsbegrænsning, der angiver hastigheden forbi arbejdsstedet, skal da gentages på tavlevogn eller TMA mindst gange inden arbejdsstedet med minimum 00 meters mellemrum. Kilde: BEK nr. 775 af 9. maj C55 over vognbaner ved motorvejsforgreninger Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 1, pkt. 6 Efter 7 indsættes som ny 7a.: 7a. C 55 Lokal hastighedsbegrænsning kan, ved vejarbejde før motorvejsforgreninger, opsættes over vognbaner med angivelse af den hastighed, der gælder for hver vognbane. Der må kun anvendes hastigheder på 80 km/h og. Kilde: BEK nr. 775 af 9. maj Udeladelse af A39 som forvarsling ved akutte driftsopgaver Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 1, pkt stk. affattes således: Stk.. På motorveje skal advarselstavler opsættes ved begge sider af kørebanen m foran farestedet. A 39 Vejarbejde opsættes dog i større afstand i forhold til farestedet med angivelse af afstanden på undertavle. I forbindelse med udførelse af akutte driftsmæssige opgaver i midterrabat fra en TMA placeret i vognbanen tættest på midterrabatten kan A 39 Vejarbejde undlades som forvarsling. A 39 Vejarbejde skal dog opsættes på TMA. Kilde: BEK nr. 775 af 9. maj E53,4 på strækninger Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 1, pkt. 8 4 stk. 1 affattes således: Stk. 1. E 53,4 Område med fartdæmpning som midlertidig tavle må anvendes i kryds, i rundkørsler og på strækninger med prioritering eller signalregulering, når der aktuelt foregår manuelt vejarbejde i trafikområdet eller, hvis der er risiko for, at vejarbejdere træder ud i trafikområdet. Kilde: BEK nr. 775 af 9. maj

18 .0 Afstand mellem N44,3 Vognbanedelere Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 1, pkt. 1 I 66 indsættes efter stk. som nyt stk. 3: Stk. 3. N 44,3 Vognbanedeler skal placeres med højest 5 meters mellemrum, når den erstatter Q 44 Spærrelinje. Kilde: BEK nr. 775 af 9. maj Udeladelse af spærrelinje ved brug af C51 Overhaling forbudt Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv., 1, pkt. 13 Efter 78 indsættes som ny 78a: 78a. Ved bevægeligt vejarbejde kan Q 44 Spærrelinje undlades i forbindelse med C 51 Overhaling forbudt. Kilde: BEK nr. 775 af 9. maj

19

20 Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk vejregler.dk EAN:

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

HÅNDBOG OVERSIGT OVER ARBEJDSPROCESSER OG BESKYTTELSESNIVEAUER ANLÆG OG DRIFT

HÅNDBOG OVERSIGT OVER ARBEJDSPROCESSER OG BESKYTTELSESNIVEAUER ANLÆG OG DRIFT HÅNDBOG ANLÆG OG DRIFT SEPTEMBER 01 HØRINGSUDGAVE AFVENTER IKRAFTTRÆDEN AF BINDENDE BESTEMMELSER VEJREGLENS STRUKTUR Denne håndbog er bilag 10 til Afmærkning af vejr m.m., der indgår i nedenstående serie

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land GÆLDENDE Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land af 1. september 2017 (Vejdirektoratet) OVERSIGT OVER TEGNINGER GRUPPE 1: VEJARBEJDE I YDERRABAT Se originaldokumentet her L0101 L0102 L0103

Læs mere

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 FORORD Dette notat indeholder vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejders svar på spørgsmål til nedenstående

Læs mere

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Forebyggelseskonsulent i Arbejdstilsynet Holger Delfs Emner: 1. Erfaringer fra tilsyn 2. Projekterendes, bygherrernes, entreprenørerne pligter

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel 15-02-2017 ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43 Mindste

Læs mere

LOMMEBOG. for afmærkning af vejarbejder mm.

LOMMEBOG. for afmærkning af vejarbejder mm. LOMMEBOG for afmærkning af vejarbejder mm. BESKYTTELSESNIVEAUER VED BEVÆGELIGT VEJARBEJDE VEJKLASSE ARBEJDSPROCES Motorveje Åbent land Trafikveje Åbent land Lokalveje Byområde Trafikveje Byområde Lokalveje

Læs mere

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Instruks IN-2-2 Arbejdsmiljøemne: Ulykkesrisici Ansvarlig enhed: AFC, SD, B/A og Teknik Ikrafttræden: 1. juli 2015 Senest revideret: 1. EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 (standardtegninger) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING BYOMRÅDE B106a B1a B1b B1c B604 B605 B606 B607 B608 B609 B1004A ÅBENT LAND

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Fællessti Restbredde: N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Arbejdsområde Spærret

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 28. september 2013. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 18. september 2013. Nr. 1129.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 28. september 2013. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 18. september 2013. Nr. 1129. Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. september 2013 18. september 2013. Nr. 1129. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. I medfør af 95, stk. 3, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016 24-11-2016 Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder Trin I repetition - juni 2016 Bestemmelser Tavleoversigten 1 24-11-2016 Fritrumsprofil Tavlehøjde over kørebanens belægningsoverflade Fritrumsprofil

Læs mere

VIDEN OG DOKUMENATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT FEBRUAR 2015

VIDEN OG DOKUMENATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT FEBRUAR 2015 VIDEN OG DOKUMENATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT FEBRUAR 2015 FORORD Dette notat indeholder vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejders svar på brugernes spørgsmål til

Læs mere

Valgplakater på vejarealer

Valgplakater på vejarealer Valgplakater på vejarealer Vejledning om opsætning af valgplakater September 2017 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater Dato: September 2017 Tryk: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Advarselstavler Vigepligtstavler Forbudstavler Påbudstavler Oplysningstavler A 20 Kø A 43,1 Indsnævret vej B 18 Hold tilbage for modkørendede C 19 Indkørsel forbudt

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 Der har i de seneste år været udgivet en række rapporter vedr. færdselsuheld

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 BEKENDTGØRELSE OM AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER MV. I medfør af 95, stk. 3, 118, stk. 8 og 10, i færdselsloven,

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Kk/november 2011 Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Forslag til basistværprofil for 6-sporet motorvej Mindste tværprofilelementer: Kørespor: I forhold til 4 sporet motorvej er grundlaget for

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning 1. I bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober

Læs mere

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje Tegningseksemplerne er vejledende og kan betragtes som et paradigme ved udarbejdelse af afmærkningsplaner for et konkret vejarbejde. Tegningerne

Læs mere

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. incl. undtagelserne for arbejdsfrit område 2008- udgave Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Advarselstavler Vigepligtstavler Forbudstavler Påbudstavler Oplysningstavler A 20 Kø A 43,1 Indsnævret

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG DRIFT MAJ 2012. Høringsudgave Afventer ikrafttræden af bindende bestemmelser

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG DRIFT MAJ 2012. Høringsudgave Afventer ikrafttræden af bindende bestemmelser HÅNDBOG ANLÆG OG DRIFT MAJ 2012 Høringsudgave Afventer ikrafttræden af bindende bestemmelser 2 Høringsudgave FORORD Denne håndbog omhandler vejreglen for Afmærkning af vejarbejder m.m. Vejreglen for Afmærkning

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 1 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.

Udkast til bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Ulrik Winther Blindum Mail ub@vd.dk Telefon +45 7244 3457 Dokument 16/08059-4 Side 1/24 Udkast til bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. I medfør af 95, stk.

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 27. juni Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 22. juni Nr. 818.

Lovtidende A Udgivet den 27. juni Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 22. juni Nr. 818. Lovtidende A 2017 Udgivet den 27. juni 2017 22. juni 2017. Nr. 818. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. I medfør af 95, stk. 3, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38

Læs mere

Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.

Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. BEK nr 1129 af 18/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Vejdirektoratet, j.nr. 13/03087 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune Vejledning om byporte m.m. i byer Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune (Behandlet af Udvalget for Klima og Miljø den 20. september 2011 (gældende)) Baggrund Teknik og Miljø modtager mange henvendelser

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Vejtavleskrift Retro-refleksion Z 93 Gult blinksignal Synlighed af afmærkning

Vejtavleskrift Retro-refleksion Z 93 Gult blinksignal Synlighed af afmærkning Vejtavleskrift Retro-refleksion Z 93 Gult blinksignal Synlighed af afmærkning Tilbagelagt afstand under læsning af tavler Trafikantens 1 hastighed V p information 2 informationer 3 informationer 4 informationer

Læs mere

Ny vejregel om variable tavler

Ny vejregel om variable tavler Memo IT på vej Titel Vejforum 2010 Ny vejregel om variable tavler Dato 15 november 2010 Til Dorrit J Gundstrup COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

FOTO: Vejdirektoratet. vejarbejde.

FOTO: Vejdirektoratet. vejarbejde. Vejarbejde Ofte antages det bevidst eller ubevidst at trafikken selv finder ud af at komme udenom et vejarbejde. Ved vejarbejde er det en god idé at tage særlige hensyn til cyklister, der er mere følsomme

Læs mere

Vejregler om vejafmærkning

Vejregler om vejafmærkning Nyheder Kommende ændringer Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Fagsekretær for vejregelgruppen om vejafmærkning side 1 Præsentation Baggrund Hvad er der sket i 2010? Hvad er planen i 2011?

Læs mere

Afmærkning af vejarbejder m.m.

Afmærkning af vejarbejder m.m. Afmærkning af vejarbejder mm Vejdirektoratet - Vejregelrådet November 2002 Revideret april 2008 Vejreglernes struktur I henhold til 6, stk 1, i Lov om offentlige veje (Vejloven) (Transportministeriets

Læs mere

KATALOG OVER TYPEGOD- KENDTE BUMP

KATALOG OVER TYPEGOD- KENDTE BUMP VEJREGEL TYPEKATALOG TRAFIKAREALER, BY KATALOG OVER TYPEGOD- KENDTE BUMP September 213 Vejregelrådet FORORD Dette katalog indeholder bump, som er typegodkendte jævnfør en test, der er beskrevet i Udbudsforskrifter

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG PLANLÆGNING 8. JULI 2016 HØRINGSUDGAVE AFVENTER IKRAFTTRÆDEN AF BINDENDE BESTEMMELSER

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG PLANLÆGNING 8. JULI 2016 HØRINGSUDGAVE AFVENTER IKRAFTTRÆDEN AF BINDENDE BESTEMMELSER HÅNDBOG ANLÆG OG PLANLÆGNING 8. JULI 2016 HØRINGSUDGAVE AFVENTER IKRAFTTRÆDEN AF BINDENDE BESTEMMELSER 2 Afventer ikrafttræden af bindende bestemmelser FORORD Denne håndbog omhandler Afmærkning af vejarbejder

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Vejdirektoratet Dato: Maj 2017 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆ ANLÆG OG AF VEJARBEJDER M.V. SEPTEMBER

HÅNDBOG AFMÆ ANLÆG OG AF VEJARBEJDER M.V. SEPTEMBER HÅNDBOG AFMÆ ÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING AF VEJARBEJDER M.V. SEPTEMBER 2017 FORORD Denne håndbog omhandler Afmærkning af vejarbejder m.v. og indgår i nedenstående serie af håndbøger om Afmærkning af vejarbejder.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By.

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By. Svendborg Kommune Hastighedsplan for Svendborg Kommune Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb UDKAST Dragør Kommune Hastighedszoner Analyse NOTAT 10. september 2009 mkk/sb 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Konklusion... 4 2 Inddeling

Læs mere

Tavle E53, vejledende hastighed 40 km/t (blå) og tavle E68, hastighedszone (rød)

Tavle E53, vejledende hastighed 40 km/t (blå) og tavle E68, hastighedszone (rød) Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard v. Christina Dahl Christiansen Herman Bangs Vej 32 3460 Birkerød Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3643 F: +45 4576 7640

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejregel for udformning af veje og stier i åbent land Grundlag

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

EKSEMPELSAMLING PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING. AUGUST 2016 Høringsudgave

EKSEMPELSAMLING PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING. AUGUST 2016 Høringsudgave EKSEMPELSAMLING PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING AUGUST 2016 Høringsudgave FORORD Denne eksempelsamling indeholder eksempler på ombygning af vejanlæg, så der

Læs mere

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog Trafikplan for Rønne 2011-2021 Bilag B: Virkemiddelkatalog 01 FORORD Denne vejledning indeholder det virkemiddelkatalog, som Bornholms Regionskommune har besluttet at udarbejde i tillæg til Trafikplan

Læs mere

2-1 vej langs Præstø Fjord

2-1 vej langs Præstø Fjord 2-1 vej langs Præstø Fjord Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning Teknisk notat Udarbejdet af: Rikke Hougaard Sørensen Kontrolleret af: Karsten Melson Godkendt af: Karsten Melson Dato: 8.8.2014

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Skilte På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 56 af 6 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse DK om vejafmærkning til Nortek i Stockholm 19. 20. maj 2014 v/ Pia Brix Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder på ændringsbekendtgørelser om vejafmærkning pt. (oplæg er nye bekendtgørelser

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE NORDRE BYDEL.

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE NORDRE BYDEL. SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE NORDRE BYDEL. SE Trafik 11. august 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129 BEKENDTGØRELSE OM ANVENDELSE AF VEJAFMÆRKNING I medfør af 95, stk. 3, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Københavns Kommune Ny Amagerbrogade - Midlertidig trafikafvikling

Københavns Kommune Ny Amagerbrogade - Midlertidig trafikafvikling Bilag 9 Generelt De overordnede principper for trafikafviklingen fremgår af skitserne til højre. For yderligere detaljeringsgrad henvises til tegning nr. 21 - Trafikafviklingsplan. Der er følgende generelle

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013 HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 201 FORORD Denne håndbog omhandler færdselsregulering af offentlige veje og private fællesveje ved afmærkning med færdselstavler. Vejreglen er en del

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord Dato 18. maj 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00741-5 Side 1/6 Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune

Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune Dato 27. september 2017 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 17/11816-6 Side 1/5 Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune Du har i mail af 21. august

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

HÅNDBOG MIDLERTIDIG VEJAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013

HÅNDBOG MIDLERTIDIG VEJAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013 HÅNDBOG ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013 FORORD Denne vejregel om tavletyper for midlertidig vejafmærkning på almindelige veje indgår i nedenstående serie af håndbøger om færdselstavler: Generelt om færdselstavler

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 2 Oktober 2013 FORORD Denne håndbog omhandler Afmærkning af vejarbejder m.m. og indgår i nedenstående serie af håndbøger om Afmærkning af vejarbejder. Afmærkning af

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A:

Notat. Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Notat Til: Kopi til: Fra: Vej og Trafik Omlægning af Næsvej. Model 2/Forslag A: Der etableres en separat kørevej for bådtransporter, samt ny Næsvej med dobbeltrettet cykelsti og fortov/havnepromenade med

Læs mere

VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER. Hæfte 8. Tavleoversigt. Juli 2006. Vejregelrådet

VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER. Hæfte 8. Tavleoversigt. Juli 2006. Vejregelrådet VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER Hæfte 8. oversigt Juli 2006 Vejregelrådet FORORD Tilblivelse Nærværende vejregel er en revision af Vejregler for afmærkning med færdselstavler, september 1992.

Læs mere

Vejledning om sikkerhedsforanstaltninger i jernbaneoverkørsler, der er åbne for almindelig færdsel

Vejledning om sikkerhedsforanstaltninger i jernbaneoverkørsler, der er åbne for almindelig færdsel om sikkerhedsforanstaltninger i Overkørselsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2014) 7. marts 2014, 1. udgave 2 om Trafikstyrelsens overkørselsbekendtgørelse 1 regulerer de vejvendte

Læs mere

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt C11_1 Højresving forbudt Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle. C11_2 Ventresving forbudt Forbuddet gælder kun i det

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale Udbud 2008 Side 1 af 8 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1 Servicearbejde Vejmandstilsyn Tillægsaftale Udbud 2008 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse side 1 Vejmandstilsyn 3 1.1 Alment 3 1.1.1 Omfang

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Oktober 2010 Katalog over løsninger ved intern færdsel Kataloget over løsninger er tænkt som inspiration til virksomheder, der står overfor igangsætning

Læs mere

Safety Rider. Safety Rider fartdæmper 40 km/t. 2 www.daluiso.dk. - trafiksikkerhed for livet

Safety Rider. Safety Rider fartdæmper 40 km/t. 2 www.daluiso.dk. - trafiksikkerhed for livet Fartdæmpere m.m. 1 - trafiksikkerhed for livet Safety Rider Safety Rider er en typegodkendt fartdæmper, beregnet til nedsænkning af hastigheden til max 40 km/t. De flade kanter forhindrer et kraftigt stød,

Læs mere

Punkter der kan skrives afgifter for

Punkter der kan skrives afgifter for Punkter der kan skrives afgifter for Reglerne om standsning og parkering findes i færdselsloven (fremover "FÆL"), vejafmærkningsbekendtgørelsen (fremover "vejbkg."), bekendtgørelse om parkeringsskiver

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere