Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent:"

Transkript

1 Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: %

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt 4 Tema 1 - Din overordnede tilfredshed 7 Tema 2 - Din leder 8 Tema 3 - Den nye Personalepolitik 9 Tema 4 - Arbejdsmiljø og samarbejde 10 Tema 5 - Arbejdsopgaver 11 Tema 6 - Kompetenceudvikling 12 Tema 7 - Medarbejderudviklingssamtale 13 Tema 8 - Gruppeudviklingssamtale 14 Tema 9 - Loyalitet 15 Tabeller 16 Om Enalyzer 18 ENALYZER INDHOLD INFO OVERBLIK RESULTATER TABELLER

3 INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forord ved Kommunaldirektør Henrik Kolind og HR-chef Yvonne Barnholdt Den rapport, du har i hånden, er resultatet af de besvarelser, vi fik på den række af spørgsmål om trivsel på en, der blev stillet til alle medarbejdere i november/december I ønsker vi til stadighed at udvikle kommunen som en attraktiv og skabe trivsel på en. Et af to store fokusområder i 2008 er netop trivsel. Vi er overbevist om, at der er en tæt sammenhæng mellem hvordan den enkelte medarbejder trives og den arbejdspræstation og den service medarbejderen yder overfor brugere, borgere og samarbejdspartnere. Trivselsundersøgelsen er udarbejdet for hele s organisation som helhed, samt for de enkelte forvaltninger og er og for udvalgte sektorer. Dette giver os en bred viden om, hvordan trivslen i de enkelte dele af kommunen bidrager til det samlede billede og om der er områder, hvor der kan være brug for en særlig støtte og opmærksomhed. Resultaterne i rapporten udstyrer os med en god forståelse for, hvor og hvordan vi kan sikre endnu bedre medarbejdertrivsel. Derfor er det vigtigt, at der kommer en dialog på en og i MED-organisationen om rapportens resultater. Det kan skabe ny viden om hvilke faktorer, der er vigtige netop hos jer for at fastholde og udvikle trivslen på en. Rapportens resultater er en pejling, der skal bruges aktivt til at udvikle vores til at være blandt de bedste. God fornøjelse med rapporten, den efterfølgende dialog og arbejdet med at forbedre medarbejdertrivslen, så vi næste år er blevet en endnu bedre. Med venlig hilsen Henrik Kolind & Yvonne Barnholdt Kommunaldirektør HR-Chef Sådan læser du rapporten Rapporten for trivselsundersøgelsen er delt op i fire afsnit: 1. Overblik på side 2-3, hvor du kan se en sammenligning af forvaltningen og resultatet for hele i forhold til to centrale spørgsmål om trivsel og loyalitet. Dernæst vises de spørgsmål hvor medarbejderne i forvaltningen har været mest tilfredse henholdsvis mindst tilfredse, top 5 og bund 5. Sidste del af overblikket er en segmentering af alle ansatte i forvaltningen baseret på de samme to spørgsmål omkring trivsel og loyalitet. 2. På side 4-6 vises tre oversigter over de ni forskellige temaer, der indgår i trivselsundersøgelsen. Temaoversigten er vist på forvaltningen i forhold til totalt, samt fordelt på alder og køn. 3. På side 7-15 gennemgåes samtlige af undersøgelsens spørgsmål tema for tema. Den øverste graf på siderne viser hvor mange, der har svaret positivt, neutralt eller negativt på hvert enkelt spørgsmål. Den nederste graf på siderne viser hvordan gennemsnitsscoren er på hvert enkelt spørgsmål for forvaltningen i forhold til Roskilde Kommune totalt. Metode Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 13. november til og med den 7. december I alt er medarbejdere blevet indbudt til at deltage. Svarprocenten for hele Roskilde Kommune er 75%. Cirka medarbejdere har modtaget invitation til deltagelse i undersøgelsen pr. og har besvaret undersøgelsen elektronisk, mens de resterende har modtaget spørgeskemaet postalt. Medarbejdere der har modtaget en postal invitation har selv kunnet vælge, hvorvidt de ville besvare undersøgelsen på papir eller elektronisk via Enalyzer Survey Solution. Samtlige spørgsmål i undersøgelsen er stillet som positive udsagn, hvor medarbejderne har taget stilling til hvor e eller e de var i udsagnet på en 6-punktsskala fra meget til meget. Desuden har det for alle spørgsmål været muligt at svare ved ikke. 4. På side finder du tabeller med svarfordeling og score for besvarelserne i forvaltningen. ENALYZER INDHOLD INFO OVERBLIK RESULTATER TABELLER 1

4 OVERBLIK Trivsel og tilfredshed Gennemsnitlig score for spørgsmålet; Alt i alt trives jeg på min nuværende Engagement og loyalitet Gennemsnitlig score på spørgsmålet; Jeg vil anbefale andre at søge arbejde i Gennemsnit for Gennemsnit for 4,9 Gennemsnit for Gennemsnit for Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer. Niveauet er tilfredstillende. Der er dog plads til forbedringer Niveauet er meget tilfredsstillende. Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer. Niveauet er tilfredstillende. Der er dog plads til forbedringer Niveauet er meget tilfredsstillende. Top 5 De 5 spørgsmål, hvor der er opnået de højeste gennemsnit Bund 5 De 5 spørgsmål, hvor der er opnået de laveste gennemsnit Jeg er god til at give mine kolleger en hjælpende hånd, når de beder om det, eller jeg kan se, der er behov for det 5,2 5,3 På min har vi talt sammen om betydningen af den nye personalepolitik 3,2 3,7 Jeg synes, at mit arbejde er meningsfyldt 5,2 5,4 Jeg oplever, at der for det meste er overensstemmelse mellem den tid, der er til rådighed, og de opgaver, der skal løses 3,6 3,5 Jeg bidrager selv aktivt til, at vi har det godt med hinanden på min 5,1 5,2 Min leder er god til at følge op på de opgaver, jeg varetager 3,6 Jeg mener, at personalegoder som f. eks. sundhedsordningen - er vigtige, for at Roskilde Kommune kan blive en endnu mere attraktiv 5,1 5,1 Min leder er tydelig i sin personaleledelse 3,7 Mine kolleger er gode til at give mig en hjælpende hånd, når jeg har brug for det 5,0 5,1 Min leder er god til at forklare hvordan min skal udvikle sig 3,8 ENALYZER INDHOLD INFO OVERBLIK RESULTATER TABELLER 2

5 OVERBLIK Medarbejdersegmentering Segmentering af alle medarbejdere på baggrund af deres tilfredshed og loyaliet Loyalitet & Engagement lav (1-2) middel (3-4) høj (5-6) Trivsel & Tilfredshed lav (1-2) middel (3-4) høj (5-6) Tilfredse men illoyale medarbejdere (8%) På-vej-væk (2%) "Kernemedarbejdere" (27%) "Utilfredse men loyale medarbejdere" (2%) Nøglemedarbejdere (61%) Segmenteringen er foretaget på alle ansatte i forvaltningen, der har deltaget i undersøgelsen. Trivsel og tilfredshed er baseret på spørgsmålet: - Alt i alt trives jeg på min nuværende Mens loyalitet og engagement er baseret på spørgsmålet: - Jeg vil anbefale andre at søge arbejde i Hver enkelt medarbejder er derefter placeret i denne segmentering og procentsatsen angiver, hvor mange medarbejdere, der falder i hvert segment. ENALYZER INDHOLD INFO OVERBLIK RESULTATER TABELLER 3

6 Temaoversigt Tallene viser de overordnede gennemsnitsscore fra hvert tema i undersøgelsen 3,9 Din overordnede tilfredshed Din leder 4,0 Den nye Personalepolitik 3,9 Arbejdsmiljø og samarbejde Arbejdsopgaver 4,9 Kompetenceudvikling Medarbejderudviklingssamtalen Gruppeudviklingssamtalen Loyalitet ENALYZER INDHOLD INFO OVERBLIK RESULTATER TABELLER 4

7 Temaoversigt Tallene viser de overordnede gennemsnitsscore fra hvert tema i undersøgelsen 3,1 fordelt på medarbejdernes alder Din overordnede tilfredshed 5,3 Din leder 3,5 4,0 4,0 4,0 Den nye personalepolitik 3,7 3,9 4,0 4,0 5,0 Arbejdsmiljø og samarbejde 5,0 5,2 Arbejdsopgaver 4,9 4,9 5,0 Kompetenceudvikling 5,2 Medarbejderudviklingssamtalen 5,0 Gruppeudviklingssamtalen 3,9 4,0 Loyalitet 5,0 Under 20 år år år år år år Over 65 år ENALYZER INDHOLD INFO OVERBLIK RESULTATER TABELLER 5

8 Temaoversigt Tallene viser de overordnede gennemsnitsscore fra hvert tema i undersøgelsen fordelt på medarbejdernes køn Din overordnede tilfredshed 4,0 Din leder 4,0 3,9 Den nye personalepolitik 3,9 Arbejdsmiljø og samarbejde Arbejdsopgaver Kompetenceudvikling Medarbejderudviklingssamtalen Gruppeudviklingssamtalen 3,3 Loyalitet Mand Kvinde ENALYZER INDHOLD INFO OVERBLIK RESULTATER TABELLER 6

9 Din overordnede tilfredshed - Svarfordeling Svarfordeling på spørgsmålene vedrørende 'Din overordnede tilfredshed' Alt i alt trives jeg på min nuværende 5% 19% 76% Jeg er stolt af at arbejde på min nuværende 10% 30% 60% Jeg kender s værdier (synlighed, åbenhed og fokus på resultater) 10% 27% 63% Vi bruger s værdier på min (synlighed, åbenhed og fokus på resultater) 16% 39% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ ( / U) Neutral (Lidt / Lidt ) Positiv (Enig / ) Din overordnede tilfredshed - Gennemsnit Tallet til højre er gennemsnittet for hele temaet Alt i alt trives jeg på min nuværende 4,9 Jeg er stolt af at arbejde på min nuværende Jeg kender s værdier (synlighed, åbenhed og fokus på resultater) Vi bruger s værdier på min (synlighed, åbenhed og fokus på resultater) ENALYZER INDHOLD INFO OVERBLIK RESULTATER TABELLER 7

10 Din leder - Svarfordeling 1 af 2 Svarfordeling på spørgsmålene vedrørende 'Din leder' Din leder - Svarfordeling 2 af 2 Svarfordeling på spørgsmålene vedrørende 'Din leder' Min leder er god til at forklare hvilke konkrete resultater, vi skal opnå på min 17% 35% 48% Min leder er god til at følge op på de opgaver, jeg varetager 26% 40% 34% Min leder er god til at forklare hvordan min skal udvikle sig 21% 39% 39% Min leder understøtter et godt samarbejde på en 17% 31% 51% Min leder er god til at inddrage medarbejderne 19% 31% 50% Min leder arbejder for, at vi har et godt arbejdsmiljø på min 14% 31% 55% Min leder er tydelig i sin personaleledelse 25% 39% 36% Min leder sætter fokus på, at vi alle deler vores faglige viden med hinanden 18% 29% 53% Min leder er god til at træffe de nødvendige beslutninger 16% 33% 51% Min leder giver mig den sparring, som jeg har brug for i dagligdagen 24% 32% 43% Min leder er god til at uddelegere opgaver 18% 24% 58% Min leder er generelt en god leder 18% 29% 53% Negativ ( / U) Positiv (Enig / ) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Neutral (Lidt / Lidt ) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Negativ ( / U) Neutral (Lidt / Lidt ) Positiv (Enig / Enig) Din leder - Gennemsnit 1 af 2 Tallet til højre er gennemsnittet for hele temaet 4,0 Din leder - Gennemsnit 2 af 2 Tallet til højre er gennemsnittet for hele temaet 4,0 Min leder er god til at forklare hvilke konkrete resultater, vi skal opnå på min Min leder er god til at følge op på de opgaver, jeg varetager 3,6 Min leder er god til at forklare hvordan min skal udvikle sig 3,8 Min leder understøtter et godt samarbejde på en Min leder er god til at inddrage medarbejderne Min leder arbejder for, at vi har et godt arbejdsmiljø på min Min leder er tydelig i sin personaleledelse 3,7 Min leder sætter fokus på, at vi alle deler vores faglige viden med hinanden Min leder er god til at træffe de nødvendige beslutninger Min leder giver mig den sparring, som jeg har brug for i dagligdagen 3,9 Min leder er god til at uddelegere opgaver Min leder er generelt en god leder ENALYZER INDHOLD INFO OVERBLIK RESULTATER TABELLER 8

11 Den nye Personalepolitik - Svarfordeling Svarfordeling på spørgsmålene vedrørende 'Den nye Personalepolitik' På min har vi talt sammen om betydningen af den nye personalepolitik 39% 40% 22% Jeg oplever, at min er lydhør, når jeg har brug for fleksibilitet for at få mit arbejdsliv og mit privatliv til at hænge sammen 9% 23% 68% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ ( / U) Neutral (lidt / Lidt ) Positiv (Enig / ) Den nye Personalepolitik - Gennemsnit Tallet til højre er gennemsnittet for hele temaet 3,9 På min har vi talt sammen om betydningen af den nye personalepolitik 3,2 3,7 Jeg oplever, at min er lydhør, når jeg har brug for fleksibilitet for at få mit arbejdsliv og mit privatliv til at hænge sammen 4,9 ENALYZER INDHOLD INFO OVERBLIK RESULTATER TABELLER 9

12 Arbejdsmiljø og samarbejde - Svarfordeling Svarfordeling på spørgsmålene vedrørende 'Arbejdsmiljø og samarbejde' Jeg oplever, at der er et godt arbejdsmiljø på min 9% 28% 63% Mine kolleger er gode til at give mig en hjælpende hånd, når jeg har brug for det 3% 16% 81% Jeg er god til at give mine kolleger en hjælpende hånd, når de beder om det, eller jeg 0% 8% kan se, der er behov for det 92% Jeg bidrager selv aktivt til, at vi har det godt med hinanden på min 0% 13% 87% Jeg oplever, at der for det meste er overensstemmelse mellem den tid, der er til rådighed, og de opgaver, der skal løses 27% 34% 38% På min taler vi om, hvordan vi løser vores opgaver 11% 36% 53% Jeg kender s sundhedsordning 16% 17% 67% Jeg mener, at personalegoder som f. eks. sundhedsordningen - er vigtige, for at kan blive en endnu mere attraktiv 5% 15% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ ( / U) Neutral (Lidt / Lidt ) Positiv (Enig / ) Arbejdsmiljø og samarbejde - Gennemsnit 1 af 2 Tallet til højre er gennemsnittet for hele temaet Arbejdsmiljø og samarbejde - Gennemsnit 2 af 2 Tallet til højre er gennemsnittet for hele temaet Jeg oplever, at der er et godt arbejdsmiljø på min Jeg oplever, at der for det meste er overensstemmelse mellem den tid, der er til rådighed, og de opgaver, der skal løses 3,6 3,5 Mine kolleger er gode til at give mig en hjælpende hånd, når jeg har brug for det 5,0 5,1 På min taler vi om, hvordan vi løser vores opgaver Jeg er god til at give mine kolleger en hjælpende hånd, når de beder om det, eller jeg kan se, der er behov for det 5,2 5,3 Jeg kender s sundhedsordning Jeg bidrager selv aktivt til, at vi har det godt med hinanden på min 5,1 5,2 Jeg mener, at personalegoder som f. eks. sundhedsordningen - er vigtige, for at Roskilde Kommune kan blive en endnu mere attraktiv 5,1 5,1 ENALYZER INDHOLD INFO OVERBLIK RESULTATER TABELLER 10

13 Arbejdsopgaver - Svarfordeling Svarfordeling på spørgsmålene vedrørende 'Arbejdsopgaver' Jeg synes, at mit arbejde er meningsfyldt 2% 12% 86% Jeg oplever, at mit arbejde værdsættes 8% 29% 63% Jeg oplever, at jeg har tilstrækkeligt indflydelse på mit eget arbejde 6% 27% 67% Jeg oplever, at der er en fornuftig balance mellem mit arbejdsliv og mit privatliv 7% 26% 67% Jeg ved for det meste, hvornår jeg har udført mit arbejde tilfredsstillende 3% 16% 81% Jeg har for det meste et tilfredsstillende overblik over mine arbejdsopgaver 6% 26% 68% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ ( / U) Neutral (Lidt / Lidt ) Positiv (Enig / ) Arbejdsopgaver - Gennemsnit Tallet til højre er gennemsnittet for hele temaet Jeg synes, at mit arbejde er meningsfyldt 5,2 5,4 Jeg oplever, at mit arbejde værdsættes Jeg oplever, at jeg har tilstrækkeligt indflydelse på mit eget arbejde Jeg oplever, at der er en fornuftig balance mellem mit arbejdsliv og mit privatliv Jeg ved for det meste, hvornår jeg har udført mit arbejde tilfredsstillende 5,0 5,1 Jeg har for det meste et tilfredsstillende overblik over mine arbejdsopgaver ENALYZER INDHOLD INFO OVERBLIK RESULTATER TABELLER 11

14 Kompetenceudvikling - Svarfordeling Svarfordeling på spørgsmålene vedrørende 'Kompetenceudvikling' Mine kompetencer bliver brugt på en god måde på min 9% 28% 63% Jeg er tilfreds med de faglige udviklingsmuligheder, jeg har på min 11% 34% 55% Jeg oplever, at jeg er godt rustet, til at løse mine opgaver 2% 23% 75% Jeg oplever, at jeg udvikler mig på min 10% 36% 54% På min er vi gode til at lære af hinanden 7% 33% 60% Jeg oplever, at min udvikler sig i forhold til skiftende behov 11% 36% 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ ( / U) Neutral (Lidt / Lidt ) Positiv (Enig / ) Kompetenceudvikling - Gennemsnit Tallet til højre er gennemsnittet for hele temaet Mine kompetencer bliver brugt på en god måde på min Jeg er tilfreds med de faglige udviklingsmuligheder, jeg har på min Jeg oplever, at jeg er godt rustet, til at løse mine opgaver 4,9 Jeg oplever, at jeg udvikler mig på min På min er vi gode til at lære af hinanden Jeg oplever, at min udvikler sig i forhold til skiftende behov ENALYZER INDHOLD INFO OVERBLIK RESULTATER TABELLER 12

15 Medarbejderudviklingssamtalen - Svarfordeling Svarfordeling på spørgsmålene vedrørende 'Medarbejderudviklingssamtalen' Min medarbejderudviklingssamtale støtter min udvikling på en 10% 26% 64% De aftaler, der indgået på MUS, bliver overholdt 19% 30% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ ( / U) Neutral (Lidt / Lidt ) Positiv (Enig / ) Medarbejderudviklingssamtalen - Gennemsnit Tallet til højre er gennemsnittet for hele temaet Min medarbejderudviklingssamtale støtter min udvikling på en De aftaler, der indgået på MUS, bliver overholdt ENALYZER INDHOLD INFO OVERBLIK RESULTATER TABELLER 13

16 Gruppeudviklingssamtalen - Svarfordeling Svarfordeling på spørgsmålene vedrørende 'Gruppeudviklingssamtalen' Min gruppeudviklingssamtale støtter min udvikling på en 17% 44% 39% De aftaler, der indgået på GRUS, bliver overholdt 14% 43% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ ( / U) Neutral (Lidt / Lidt ) Positiv (Enig / ) Gruppeudviklingssamtalen - Gennemsnit Tallet til højre er gennemsnittet for hele temaet Min gruppeudviklingssamtale støtter min udvikling på en 4,0 De aftaler, der indgået på GRUS, bliver overholdt ENALYZER INDHOLD INFO OVERBLIK RESULTATER TABELLER 14

17 Loyalitet - Svarfordeling Svarfordeling på spørgsmålene vedrørende 'Loyalitet' Jeg vil anbefale andre at søge arbejde i 11% 24% 66% Jeg overvejer ikke seriøst at søge arbejde uden for 22% 23% 56% Som helhed vurderer jeg, at Roskilde Kommune er en af de bedste er 14% 45% 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ ( / U) Neutral (Lidt / Lidt )l Positiv (Enig / ) Loyalitet - Gennemsnit Tallet til højre er gennemsnittet for hele temaet Jeg vil anbefale andre at søge arbejde i Jeg overvejer ikke seriøst at søge arbejde uden for Som helhed vurderer jeg, at Roskilde Kommune er en af de bedste er 3,9 ENALYZER INDHOLD INFO OVERBLIK RESULTATER TABELLER 15

18 TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål Din overordnede tilfredshed Alt i alt trives jeg på min nuværende Jeg er stolt af at arbejde på min nuværende Jeg kender s værdier (synlighed, åbenhed og fokus på resultater) Vi bruger s værdier på min (synlighed, åbenhed og fokus på resultater) Din leder Min leder er god til at forklare hvilke konkrete resultater, vi skal opnå på min Min leder er god til at forklare hvordan min skal udvikle sig Min leder er god til at inddrage medarbejderne Min leder er tydelig i sin personaleledelse Min leder er god til at træffe de nødvendige beslutninger Min leder er god til at uddelegere opgaver Min leder er god til at følge op på de opgaver, jeg varetager Min leder understøtter et godt samarbejde på en Min leder arbejder for, at vi har et godt arbejdsmiljø på min Min leder sætter fokus på, at vi alle deler vores faglige viden med hinanden Min leder giver mig den sparring, som jeg har brug for i dagligdagen Min leder er generelt en god leder Den nye Personalepolitik På min har vi talt sammen om betydningen af den nye personalepolitik Jeg oplever, at min er lydhør, når jeg har brug for fleksibilitet for at få mit arbejdsliv og mit privatliv til at hænge sammen Arbejdsmiljø og samarbejde Jeg oplever, at der er et godt arbejdsmiljø på min Mine kolleger er gode til at give mig en hjælpende hånd, når jeg har brug for det Jeg er god til at give mine kolleger en hjælpende hånd, når de beder om det, eller jeg kan se, der er behov for det Jeg bidrager selv aktivt til, at vi har det godt med hinanden på min Jeg oplever, at der for det meste er overensstemmelse mellem den tid, der er til rådighed, og de opgaver, der skal løses På min taler vi om, hvordan vi løser vores opgaver Jeg kender s sundhedsordning Jeg mener, at personalegoder som f. eks. sundhedsordningen - er vigtige, for at Roskilde Kommune kan blive en endnu mere attraktiv Arbejdsopgaver Jeg synes, at mit arbejde er meningsfyldt Jeg oplever, at mit arbejde værdsættes Jeg oplever, at jeg har tilstrækkeligt indflydelse på mit eget arbejde Jeg oplever, at der er en fornuftig balance mellem mit arbejdsliv og mit privatliv Jeg ved for det meste, hvornår jeg har udført mit arbejde tilfredsstillende Jeg har for det meste et tilfredsstillende overblik over mine arbejdsopgaver Kompetenceudvikling Mine kompetencer bliver brugt på en god måde på min Jeg er tilfreds med de faglige udviklingsmuligheder, jeg har på min Jeg oplever, at jeg er godt rustet, til at løse mine opgaver Jeg oplever, at jeg udvikler mig på min På min er vi gode til at lære af hinanden Jeg oplever, at min udvikler sig i forhold til skiftende behov Har du været til medarbejderudviklingssamtale (MUS) i år ? Har du været til medarbejderudviklingssamtale (MUS) i år ? Medarbejderudviklingssamtalen Min medarbejderudviklingssamtale støtter min udvikling på en De aftaler, der indgået på MUS, bliver overholdt Har du været til gruppeudviklingssamtale (GRUS) i år ? Har du været til gruppeudviklingssamtale (GRUS) i år ? Gruppeudviklingssamtalen Min gruppeudviklingssamtale støtter min udvikling på en De aftaler, der indgået på GRUS, bliver overholdt Loyalitet Jeg vil anbefale andre at søge arbejde i Jeg overvejer ikke seriøst at søge arbejde uden for Som helhed vurderer jeg, at er en af de bedste er U Lidt Lidt Enig Gennemsnit Ved ikke , , , , , , ,2 3, , , ,0 5, ,2 5, ,1 5, ,6 3, ,1 5, ,2 5, ,0 5, , , Procentdel JA 36% 31% Procentdel JA 6% 6% , , ENALYZER INDHOLD INFO OVERBLIK RESULTATER TABELLER 16

19 TABELLER Temagennemsnit fordelt på alder og køn Hvad er din alder? Din overordnede tilfredshed Din leder Den nye personalepolitik Arbejdsmiljø og samarbejde Arbejdsopgaver Kompetenceudvikling Medarbejderudviklingssamtalen Gruppeudviklingssamtalen Under 20 år år år år år år Over 65 år 5,3 3,5 4,0 4,0 3,7 4,0 4,0 5,0 5,2 5,0 4,9 4,9 5,0 5,2-5, ,9 4,0 - Loyalitet 5,0 Hvad er dit køn? Mand Kvinde Din overordnede tilfredshed Din leder 4,0 Den nye personalepolitik 3,9 Arbejdsmiljø og samarbejde Arbejdsopgaver Kompetenceudvikling Medarbejderudviklingssamtalen Gruppeudviklingssamtalen 3,3 Loyalitet Hvad er din alder? Under 20 år år år år år år Over 65 år Procent Antal 1% 3 4% 14 18% 65 36% % 113 9% 33 1% 4 100% 360 Hvad er dit køn? Mand Kvinde Procent Antal 70% % % 364 ENALYZER INDHOLD INFO OVERBLIK RESULTATER TABELLER 17

20 Om Enalyzer Enalyzer bistår virksomheder og offentlige myndigheder med at fastholde og udbygge deres relationer. Værdifuld information om eksempelvis medarbejdernes trivsel, kundernes loyalitet og borgernes tilfredshed indsamles med relationsmålinger via netbaserede spørgeskemaer. Enalyzer er pioner og markedsleder. Vores målingskoncepter er forankrede i skræddersyede softwareløsninger og kompetent rådgivning, som skaber værdi. Vi kalder det RelationsIntelligence, fordi virksomheden får konkret viden om den aktuelle situation såvel som et solidt beslutningsgrundlag for fremtiden. ENALYZER A/S HAVNEGADE KØBENHAVN K T: F: E:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12 Trivselsundersøgelse 2011/12 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 57 4862 84 % INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt Tema 1 - Din

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer Antal gennemførte 5 Antal inviterede 5 Svarprocent 100% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Overblik 3 5

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100%

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100% Social Kapital Rapportspecifikationer Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 10 OVERBLIK Social Kapital Gennemsnitlig score på spørgsmålene omkring Social Kapital 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Bibliotekerne April 28 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2 at sætte forstærket fokus på

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE

TRIVSELSUNDERSØGELSE RAPPORT RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 HOVEDRAPPORT Udarbejdet i et samarbejde mellem: Viden & Strategi Intern Udvikling og Personale 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

MEDARBEJDERTRIVSELS UNDERSØGELSE 2015

MEDARBEJDERTRIVSELS UNDERSØGELSE 2015 MEDARBEJDERTRIVSELS UNDERSØGELSE 2015 HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE : SKOLERAPPORT Udarbejdet af Kvalitetsafdelingen, november 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1.Indledning 1 2. Formå l og åfgrænsning

Læs mere

Hedensted Kommune Totalrapport

Hedensted Kommune Totalrapport Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 81,. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 18-11-2014-23-02-2015.

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Forældretilfredshed 2016

Forældretilfredshed 2016 Forældretilfredshed 016 Antal svar: 5, svarprocent: 79% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 016 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Inspirationsmateriale til MedarbejderUdviklingsSamtale

Inspirationsmateriale til MedarbejderUdviklingsSamtale Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Centralforvaltning Og serviceinstitutioner Inspirationsmateriale til MedarbejderUdviklingsSamtale 2 Indholdsfortegnelse Arbejdsopgaver...3 Personlige,

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013 Resultater for: René Svendsen Rapportspecifikationer Svarprocent Inviterede Gennemførte 100% 1 1 92% 12 11 100% 1 1-0 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 38% (338 besvarelser ud af af 89 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen - Dagtilbud Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Hillerød Kommunes dagtilbud Georgs Æske Antal beelser: 28 Svarprocent: 85% Hillerød

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET INDHOLD INTRODUKTION TIL MUS.................................. 4 VEJLEDNING TIL MUS...................................... 6 MUS-SKEMA.................................................

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Trivselsmåling 2015 (medarbejdere) SEPTEMBER 2015

Trivselsmåling 2015 (medarbejdere) SEPTEMBER 2015 Trivselsmåling 2015 (medarbejdere) SEPTEMBER 2015 Introduktion Kære leder og medarbejdere Her er resultatet af årets trivselsmåling. Trivselsmåling 2015 giver et øjebliksbillede af trivslen på jeres og

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Rebild Kommune. Lederevaluering 2013. Rapportspecifikationer. Susanne Damgaard - Ekstra rapport 2 Gennemførte 73 Inviterede 107 Svarprocent 68%

Rebild Kommune. Lederevaluering 2013. Rapportspecifikationer. Susanne Damgaard - Ekstra rapport 2 Gennemførte 73 Inviterede 107 Svarprocent 68% Rebild Kommune Lederevaluering 2013 Rapportspecifikationer Susanne Damgaard - Ekstra rapport 2 Gennemførte 73 Inviterede 107 Svarprocent 68% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Notat om MTU 2015. Undersøgelse af medarbejdertrivsel på Herningsholm Erhvervsskole 2015. v. Kvalitetsafdelingen

Notat om MTU 2015. Undersøgelse af medarbejdertrivsel på Herningsholm Erhvervsskole 2015. v. Kvalitetsafdelingen Notat om MTU 2015 Undersøgelse af medarbejdertrivsel på Herningsholm Erhvervsskole 2015 v. Kvalitetsafdelingen 1 1. Baggrund Herningsholm Erhvervsskoles Medarbejderindflydelsesorgan (MIO) refererer i Aftale

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Bygningsmaler Svarprocent: 18% (9 besvarelser ud af 51 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (4 besvarelser ud af 526 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

Velkommen til Kaffemøde

Velkommen til Kaffemøde Velkommen til Kaffemøde Høj svarprocent Høj svarprocent, højt engagement - det forpligter Scandi Standard total 87% Danpo total 94% Group Operations, Danpo 96% Group Procurement 100% HR 100% Ledergruppen,

Læs mere

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer...

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer... Resultater for HR-afdelingen I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø...

Læs mere

Notat om MTU 2013. Notat: MTU 2013. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk

Notat om MTU 2013. Notat: MTU 2013. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk Notat om MTU 2013 1 1. Baggrund Herningsholm Erhvervsskoles Medarbejderindflydelsesorgan (MIO) refererer i Aftale om Medarbejderindflydelsesorgan(MIO) 1 i 5, stk. 9 til at MIO skal fastlægge retningslinjer

Læs mere

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Løn - hvor enig er du i følgende synspunkter: Lokalt aftalte løntillæg skal udgøre en større del af den samlede løn? ikke- TR % over Antal 44 TR 5 K 14 U 10 ÅR 16

Læs mere

PERSONALEPOLITISK TERMOMETER, JANUAR 2012

PERSONALEPOLITISK TERMOMETER, JANUAR 2012 PERSONALEPOLITISK TERMOMETER, JANUAR 2012 CBSI Antal udsendte spørgeskemaer: 179 Antal besvarede spørgeskemaer: 130 Svarprocent: 73% s Indledning På de følgende sider præsenteres resultaterne fra det Personalepolitiske

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 9 Svarprocent: 1% (7/7) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere