Korsgaard, Dronninglund Illustrationer: Arnold Andersen, Sæby Sats og tryk: Basis-Tryk, Dronninglund. Gode råd i forbindelse med dødsfald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korsgaard, Dronninglund Illustrationer: Arnold Andersen, Sæby Sats og tryk: Basis-Tryk, Dronninglund. Gode råd i forbindelse med dødsfald"

Transkript

1 Korsgaard, Dronninglund Illustrationer: Arnold Andersen, Sæby Sats og tryk: Basis-Tryk, Dronninglund Gode råd i forbindelse med dødsfald 1

2 Indholdsfortegnelse De første beslutninger efter et dødsfald. 4 Anmeldelse af dødsfald. Udstedelse af dødsattest. Hvad tager bedemanden sig af? 6 Saglig rådgivning. Administrative og praktiske opgaver. Hvilke papirer skal medbringes til bedemanden? Hvad man evt. skal huske at aftale med bedemanden. Begravelseshøjtideligheden. 8 Valg af tid og sted. Kirkelig eller ikke-kirkelig højtidelighed. Begravelse eller brænding. Gode råd i forbindelse med dødsfald Kirkegård og gravsted. 10 Fællesgrave og gravstedsbrev. Vedligeholdelse af gravsted. Mindesten/gravsten. Obduktion og organdonation. 12 Obduktion og organdonation. Donation af hele legemet. Dødsfald i udlandet. 13 Udgifter i forbindelse med hjemtransport. Skifterettens opgaver ved dødsfald. 14 Arveforhold/bobehandling. Økonomiske forhold efter et dødsfald. 15 Hvem dækker udgifterne ved begravelsen? Løn og pensionsforhold (ATP, DMP, SP, LD). Efterløn, feriepenge, forsikringer, skatteforhold m.v. Oprettelse af dokumenter. 19 Testamente. Et dokument til mine nærmeste. Forslag til salmer i forbindelse med begravelsen. 21 Hvis De ikke har fået svar på alt. 22 Før eller siden er livet slut for den enkelte, og det er naturligvis ikke ligegyldigt, hvordan livet afsluttes. Man bør betænke, at også for de efterladte betyder en rigtig afsked meget, det kan derfor være en god ide i tide at gøre sig tanker om, hvordan man ønsker egen begravelse/bisættelse foretaget. Dette kan for eksempel gøres ved at få noteret personlige ønsker ned i»en personlig afsked.«dokumentet kan downloades her på siden eller udleveres hos Korsgaard Begravelsesforretning. 2 Praktiske opgaver og aftaler Personlige notater. 24

3 Til dødsanmeldelsen skal afdødes samt evt. ægtefælle/registreret partners CPR-nr. bruges. På dødsanmeldelsen afgives endvidere oplysninger om, hvorvidt den afdøde var medlem af folkekirken, og om man ønsker begravelsen foretaget med eller uden præst, ligesom der tages stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes. Dødsanmeldelsen, der underskrives af en af de pårørende, afleveres sammen med dødsattesten til begravelsesmyndigheden. De første beslutninger efter et dødsfald Det er således ikke nødvendigt at indberette dødsfaldet til andre offentlige kontorer end begravelsesmyndigheden, som sørger for at underrette: På trods af, at man har mistet en af sine kære, og man måske befinder sig i en følelsesmæssig meget belastet situation, er man tvunget til at skulle tage en lang række praktiske beslutninger. Heldigvis behøver man ikke at være alene om disse nødvendige beslutninger, og langt de fleste henvender sig helt naturligt til en fagligt uddannet bedemand/professionel begravelsesforretning, som de har tillid til. Hos bedemanden kan man naturligvis få både en saglig og nøgtern rådgivning omkring selve begravelsen, ligesom bedemanden vil være behjælpelig med aftaler og dokumenter. Anmeldelse af dødsfald Noget af det første, der skal ske efter et dødsfald, er en anmeldelse om dødsfaldet til den pågældende begravelsesmyndighed, som er kirkekontoret/sognepræsten i den afdødes bopælssogn, anmeldelsen skal i henhold til dansk lovgivning foretages senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Skifteretten i bopælskommunen Folkeregisteret (i Sønderjylland person-registerføreren) Socialforvaltningen Kirkegården/krematoriet Præsten Udstedelse af dødsattest I forbindelse med et dødsfald er det iflg. dansk lov altid en læge, der skal konstatere og på en dødsattest bekræfte, at døden er indtrådt. Dødsattesten indeholder oplysninger om afdødes navn, adresse, CPR-nummer, dødssted og tidspunkt samt dødsårsag. De fleste mennesker i Danmark dør på et hospital, og i disse tilfælde vil en af hospitalets læger udfærdige en dødsattest. Såfremt døden indtræder på et plejehjem, vil plejehjemmets personale sørge for, at en læge bliver tilkaldt. I de tilfælde hvor dødsfaldet sker i afdødes hjem, skal de pårørende tilkalde afdødes egen læge eller eventuelt lægevagten. Dødsfaldet skal, altså uanset om den afdøde var medlem af folkekirken eller ej, anmeldes til kirkekontoret/sognepræsten, dette gælder uanset, om kirken skal inddrages omkring selve begravelsen. en naturlig død eller ej. I de tilfælde hvor lægen ikke kan bekræf- Der må aldrig kunne rejses tvivl om, hvorvidt et menneske er død Til formålet anvendes en formular, som man naturligvis selv kan te, at der er tale om en naturlig død, vil politiet blive tilkaldt, og udfylde, men det letteste vil være at overlade til bedemanden at afdøde vil herefter blive overført til et hospital eller retsmedicinsk 4 udfylde formularen med de relevante oplysninger. institut, hvorefter politi og embedslæge vil foretage et ligsyn. 5

4 Hvad tager bedemanden sig af? Saglig rådgivning Ved henvendelse til en begravelsesforretning vil en faglig uddannet bedemand være parat til at yde saglig og professionel rådgivning og hjælp til stort set alt i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen, uanset om der er tale om en kirkelig eller ikke-kirkelig højtidelighed. Administrative og praktiske opgaver Under samtalen kan man aftalt en lang række praktiske og administrative opgaver, som man efterfølgende trygt kan overlade til bedemanden: Anmeldelse til begravelsesmyndigheden (Kirkekontoret). Afhentning og indsendelse af dødsattest. Fremskaffelse af evt. manglende attester. Udformning og indrykning af dødsannoncer til aviser. Bestilling af kiste og ligklæder. Blomsterudsmykning af kisten. Eventuel udsmykning af kirke eller kapel. Bestilling af salmer. Kørsel med rustvogn. Indgå aftaler med kirkegård/krematorium. Hvad skal bedemanden bruge? Til samtalen er det nødvendigt med CPR-nummer på afdøde samt evt. ægtefælle/registreret partner. Desuden evt. gravstedsbrev og navn på eksisterende gravsted. Hvad man evt. skal huske at aftale med bedemanden Udover de tidligere nævnte ting som valg af kiste, blomsterudsmykning, og urne m.v., skal der naturligvis aftales det nøjagtige tidspunkt for: Hvornår skal begravelsen/bisættelsen finde sted? I hvilken kirke skal højtideligheden finde sted? Hvorfra og hvortil skal kisten føres? Hvem skal bære kisten? Hvem skal evt. takke følget og hvor? Herudover er der en lang række praktiske ting, man også skal tænke på at få afklaret (se mere herom under afsnittet praktiske opgaver). Herudover påtager bedemanden sig også gerne at tage kontakt til fagforening, sygeforsikring, gruppelivsforsikring og livsforsikringsselskaber m.v., såfremt man ønsker dette. (Se mere herom under afsnittet økonomiske forhold). Det offentliges begravelseshjælp er for de fleste yderst beskeden. Det kan derfor tilrådes at orientere sig om priserne for de forskellige ydelser, så man ikke efterfølgende står med en uforudset høj regning, bedemanden vil naturligvis altid være behjælpelig med et evt. prisoverslag. 6 7

5 Begravelseshøjtideligheden Valg af tid og sted Det vigtigste i forbindelse med begravelseshøjtideligheden er, at den pågældende familie vælger den ceremoni, som den finder er den bedste og smukkeste afsked, ligesom det naturligvis skal være i harmoni med den afdødes ønsker, som denne evt. har givet udtryk for i»en personlig afsked.«de pårørende kan selv aftale tidspunktet for højtideligheden med præsten, eller man kan lade bedemanden tage hånd om dette. Med hensyn til valg af kirke eller kapel vil det almindeligvis være muligt at få opfyldt sine ønsker. Begravelseshøjtideligheden kan finde sted så snart dødsattesten foreligger, og begravelsesmyndigheden har givet sin tilladelse. Højtideligheden skal normalt være afholdt senest 8 dage efter dødsfaldet, dog kan fristen ved særlige forhold forlænges. Kirkelig eller ikke-kirkelig højtidelighed For medlemmer af Folkekirken vil det være naturligt at benytte afdødes sognekirke til højtideligheden, ligesom det vil være naturligt, at det vil være en præst fra den afdødes sogn, der medvirker. For medlemmer af andre trossamfund er det ligeledes naturligt at benytte de pågældende trossamfunds egne lokaler/kirker samt deres respektive præster. Udover almindelig sømmelighed er der ingen formelle krav til, hvordan højtideligheden skal forløbe, det kan således være et familiemedlem eller en ven til familien, der forestår den ikke-kirkelige højtidelighed, ligesom denne eventuelt holder en begravelsestale. Ved en borgerlig begravelse foregår højtideligheden eventuelt fra et kapel, et krematorium eller direkte på kirkegården, der kan dog også tilrettelægges en ceremoni i den afdødes hjem eller på et plejehjem. Såfremt man ikke er døbt eller medlem af folkekirken, kan der være et praktisk problem med præstens medvirken, hvilket derfor må drøftes nærmere med denne. Begravelse eller brænding De fleste mennesker har gjort sig tanker om, hvorvidt de efter deres død foretrækker en begravelse eller brænding, og det er naturligvis et helt personligt valg. Nogle foretrækker en traditionel begravelse som det mest naturlige, medens andre synes, det er mere æstetisk at blive brændt. For at de efterladte ikke skal stå i en uafklaret situation og eventuelt være nødsaget til at skulle træffe et valg, vil det være meget hensigtsmæssigt at være afklaret på dette punkt og rettidigt sørge for at få sit ønske noteret ned i»en personlig afsked.«såfremt den afdøde var udmeldt af Folkekirken, vil konklusionen være, at vedkommende ikke ønskede en kirkelig handling. Såfremt afdøde hverken var medlem af Folkekirken eller et andet trossamfund, og højtideligheden skal finde sted uden en præsts medvirken, kalder man det almindeligvis for en borgerlig begravelse. I dette tilfælde er det de pårørende, der sammen med begravelsesforretningen tilrettelægger højtidelighedens forløb. 8 9

6 Kirkegård og Gravsted I Danmark er der mange forskellige muligheder, når man skal vælge gravsted, lige fra det traditionelle gravsted til den helt anonyme græsplæne. De fleste kirkegårde er derfor også indrettet således, at der findes forskellige typer gravsteder til såvel kister som urner, det mest almindelige er dog stadig familiegravsteder. Når en kiste begraves i et gravsted, er der en fredningstid på mindst 20 år, inden der på samme sted må begraves en kiste. For urner er fredningstiden mindst 10 år. Såfremt man ikke allerede har et familiegravsted og skal vælge et, foregår det ved, at man af kirkegårdens personale får forevist de gravsteder, der er ledige, og derefter beslutter sig for et af dem. Fællesgrave Fællesgrave, der almindeligvis betegnes som»de ukendtes grav«, er etableret på de fleste kirkegårde i form af græsplæner, hvor urnen sættes ned anonymt. Kirkegårdskontoret oplyser normalt ikke, hvor i plænen urnen er placeret, men i nogle tilfælde er det muligt efter aftale med kirkegårdens personale at få lov at overvære urnenedsættelsen. Vedligeholdelse af gravsted Når man har et gravsted medfølger der samtidigt en pligt til at vedligeholde gravstedet. Såfremt dette forsømmes, kan kirkegårds-personalet gribe ind og påtale dette eller i værste fald rydde gravstedet for beplantning og belægge det med sten eller grus. Man kan selvfølgelig mod betaling overlade det til kirkegårdens personale at passe gravstedet, og det er mange steder almindeligt, at man ved erhvervelsen af gravstedet betaler for vedligeholdelsen for en 10 eller 20 års periode. Fællesgrave med græsbevoksning, der i sagens natur ikke kræver så meget vedligeholdelse, vil selvfølgelig være en billigere løsning. Mindesten/gravsten Mindesten eller gravsten bestilles hos en stenhugger, der kan vejlede med hensyn til udformning og udsmykning, som oftest har begravelsesforretningen dog et samarbejde med eller kan anbefale en stenhugger. Reglerne med hensyn til valg af sten kan imidlertid variere fra sted til sted, det vil derfor under alle omstændigheder være klogt at rådføre sig med bedemanden eller kirkegårdskontoret, inden man endelig beslutter sig for en bestemt type sten. En anden mulighed er en type gravsted, hvor henholdsvis kisten eller urnen nedsænkes i en fællesplæne, og her kan de pårørende være med til begravelsen, ligesom det ved denne form er muligt at placere en mindesten i plan med jorden. Gravstedsbrev Nogle dage efter begravelsen får de efterladte tilsendt et gravstedsbrev med et nummer på gravstedet og de almindelige gældende bestemmelser, ligesom det heraf fremgår, hvem der er nedsat i gravstedet. Ved besøg hos bedemanden, vil det være en god ide at medbringe gravstedsbrevet, såfremt man allerede har et familiegravsted

7 Obduktion og organdonation Obduktion Obduktion betyder, at hospitalets læger foretager en nærmere undersøgelse af den afdødes legemes indre organer med det formål at konstatere dødsårsagen. Dette kan være relevant enten ud fra et lægeligt ønske eller som en retslægelig obduktion efter krav fra politi og embedslæge. Der må kun foretages obduktion såfremt afdøde efter sit fyldte 18. år skriftligt har givet sit samtykke, er afdøde under 18 år kan forældremyndighedens indehaver give tilladelsen. Hvis de pårørende selv ønsker det, og den afdøde ikke har modsat sig det, skal dette gå gennem afdødes egen læge, som så skal rette kontakt til rette instans. Organdonation Det er så afgjort en personlig beslutning, hvorvidt man vil stille sine organer til rådighed i forbindelse med døden, og det er naturligvis et spørgsmål om den enkeltes holdning til livet og døden, men det er absolut også et spørgsmål, der følelsesmæssigt berører ens pårørende, hvorfor det vil være en god ide på forhånd at informere herom. Donering af hele sit legeme Såfremt man har et ønske herom, er det også muligt at donere/ te-stamentere hele sit legeme til medicinsk forskning og uddannelse af medicinere på universiteterne. Dette kan gøres ved at udfylde et testamente, der kan rekvireres direkte hos de medicinske anatomiske institutter i København, Odense eller Århus, alternativt kan man også henvende sig til bedemanden eller til sin egen læge, som sørger for, at de nødvendige papirer bliver tilsendt. I forbindelse med donation er det stadig muligt at gennemføre den normale højtidelighed i kapel eller kirke. Begravelsesforretningen vil i så fald efter aftale med de pårørende sørge for, at afdøde hurtigst muligt efter højtideligheden bliver overført til Anatomisk Institut. Dødsfald i udlandet Ved dødsfald i udlandet er man kun sikret gratis hjemtransport, såfremt man har tegnet en rejseforsikring, der gælder i en sådan situation. Det er imidlertid kun lovligt at foretage transplantation, såfremt afdøde efter at være fyldt 18 år mundtligt eller skriftligt har tilkendegivet et ønske herom. Har afdøde ikke tilkendegivet modstand mod transplantation, kan nære pårørende dog give tilladelse hertil. Efterlader afdøde sig ingen pårørende, eller er det ikke muligt at finde frem til sådanne, må afdødes organer ikke benyttes

8 Skifterettens opgaver ved dødsfald I forbindelse med indsendelse af dødsanmeldelsen til den pågældende begravelsesmyndighed bliver skifteretten efterfølgende underrettet om dødsfaldet. Skifteretten tager herefter kontakt til den, der står som anmelder, og de nærmere omstændigheder aftales. Det er skifterettens opgave at sørge for, at lovgivningen om arveforhold og skifte bliver overholdt, herunder også at afdødes eventuelle testamentariske ønsker bliver respekteret. Skifteretten skal således varetage såvel afdødes, arvingernes og det offentliges interesser, og dette sker på basis af det juridiske grundlag for bodelinger, der findes i skiftelovens paragraffer. Der er således ingen, der må disponere over boet, før skifteretten har givet sin tilladelse hertil. Skifteretten har i henhold til lovgivningen flere muligheder, når den afdødes bo skal behandles, og det vil være alt for omfattende i detaljer at gennemgå alle disse, men følgende forhold kan kort nævnes: Boudlæg. Udlæg til efterlevende ægtefælle. Uskiftet bo. Privat skifte. Forenklet privat skifte. Behandling ved bobestyrer. De fleste arvespørgsmål og bobehandlinger er heldigvis ukomplicerede, men da lovgivningen er både omfattende og indviklet, ligesom nogle arvespørgsmål også kan være yderst komplicerede, må det i disse tilfælde tilrådes at rette alle juridiske spørgsmål enten til en advokat eller til den lokale skifteret. Økonomiske forhold efter et dødsfald Efter et dødsfald er der for de nærmeste pårørende en række økonomiske forhold, som har betydning for henholdsvis ægtefælle og eventuelle arvinger. Der kan ofte være stor usikkerhed og forvirring omkring økonomien, og der er en lang række praktiske ting, der skal tages hånd om. Hvem dækker udgifterne ved begravelsen Da det er individuelt, hvilke krav man har på de forskellige områder i forbindelse med begravelsen, er det ikke muligt at beskrive, hvad en begravelse i de enkelte tilfælde koster. Der må imidlertid påregnes ret betydelige udgifter henholdsvis til det offentlige, køb af gravsted, beplantning, og vedligeholdelse m.v. samt til begravelsesforretningen. Bedemanden vil naturligvis være i stand til at yde saglig vejledning med hensyn til priserne for de forskellige ydelser således, at man i samråd med denne vil kunne få et samlet overblik over, hvad begravelsen kommer til at koste. Mange mennesker har den opfattelse, at det offentlige i stor udstrækning dækker udgifterne ved en begravelse. Dette var også tidligere tilfældet, men sådan forholder det sig desværre ikke længere. Begravelseshjælpen beregnes på grundlag af afdødes formue, og selv en meget beskeden formue betyder, at tilskuddet fra det offentlige er så minimalt, at begravelsen i princippet skal betales af boet og de nærmeste efterladte. Hvis man er medlem af sygeforsikringen Danmark, vil der være et tilskud for både gruppe l og 2 medlemmer. Bedemanden vil være behjælpelig med at få udbetalt dette beløb. Nogle fagforbund og loger udbetaler ligeledes en begravelseshjælp, hvorfor man bør undersøge, om dette kan være aktuelt

9 Lønforhold Såfremt afdøde var lønmodtager, bør man tage kontakt til den pågældende arbejdsgiver og få afklaret afdødes eventuelle løntilgodehavende, og hvorvidt ansættelsesforholdet berettiger til en efterindtægt. Der kan eventuelt også have været tale om et kontraktligt ansættelsesforhold, hvori der er nedfældet aftale om forskellige privilegier samt efterbetaling til den efterladte ægtefælle i forbindelse med dødsfald. Det må derfor tilrådes at nærlæse en sådan ansættelseskontrakt samt tage kontakt til den afdødes arbejdsgiver. Skulle der opstå uenighed med denne om fortolkning af kontrakten, vil det være klogt at tage en advokat med på råd. Bank- og pensionsforhold Normalt spærres private bankkonti ved dødsfald, dog kan begravelsesomkostninger altid betales ud af boet. Der kan endvidere være tale om flere forskellige typer af pensionsordninger. Private pensioner Der kan være indgået privat tegnede pensionsordninger, kapitalpensions- eller ratepensionsaftaler med pengeinstitutter eller forsikringsselskaber. Man bør derfor snarest tage kontakt til det respektive pengeinstitut eller forsikringsselskab, der er indgået aftale med for at få et overblik over, hvilke beløb ægtefælle eller arvinger har krav på. Her vil man samtidig kunne få belyst eventuelle skattemæssige konsekvenser omkring udbetalte beløb. Firmapension Der kan som et led i et ansættelsesforhold være indgået aftale om en pensionsordning. Hvad en sådan aftale medfører ved dødsfald bør undersøges med den afdødes arbejdsgiver, såfremt der foreligger en ansættelseskontrakt, bør det naturligvis fremgå af denne. Offentlig pension - efterlevelseshjælp Når en person, der modtager offentlig pension, dør, bliver det relevante pensionskontor via dødsanmeldelsen automatisk informeret herom. Reglerne for udbetaling af eventuel efterpension ændres løbende og kan være lidt forskellig fra kommune til kommune. Det må derfor tilrådes at tage kontakt til pensionskontoret i den pågældende kommune, hvor man kan få en præcis information om, hvilke rettigheder man har. ATP Arbejdsmarkedets tillægspension Såfremt den afdøde modtog pension fra ATP, ophører pensionen ved udgangen af den måned, i hvilken dødsfaldet er sket. Ved dødsfald udbetaler ATP engangssummer til evt. ægtefæller og børn under 18 år, der kan også indsættes begunstigede i ATP-ordningen. Engangsbeløbet bliver beregnet i forhold til den årlige pensionsret, som afdøde havde optjent ved dødsfaldet. Inden udbetaling fratrækkes en afgift på 40 pct. til staten. DMP Den Midlertidige Pensionsopsparing Ved dødsfald inden pensionsalder udbetales den afdødes indestående på kontoen til dødsboet. Inden udbetaling fratrækkes en afgift på 40 pct. til staten. SP Den Særlige Pensionsopsparing Ved dødsfald inden pensionsalder udbetales den afdødes SP-konto til dødsboet. Hvis dødsfaldet sker efter rateudbetalingen er startet, men inden hele SP-kontoen er færdigudbetalt, vil restbeløbet blive udbetalt til dødsboet. Inden udbetaling fratrækkes en afgift på 40 pct. til staten. Da ATP via de offentlige myndigheder automatisk bliver informeret om dødsfaldet, behøver man almindeligvis ikke at tage kontakt til eller ansøge om udbetaling af ovennævnte ydelser. Såfremt man har specifikke spørgsmål eller efter en passende tid ikke har hørt noget fra ATP, kan man naturligvis rette henvendelse via ATP's hjemmeside: atp.dk eller borger.dk 16 17

10 LD - Lønmodtagernes Dyrtidsfond Efter en lovvedtagelse blev det besluttet, at staten skulle tilbageholde og indefryse dyrtidsportioner, som ellers ville være kommet til udbetaling i perioden til Pengene der er lønmodtagernes personlige ejendom forrentes og administreres af Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Såfremt afdøde har et tilgodehavende i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, vil beløbet automatisk blive udbetalt af fonden. Inden udbetaling fratrækkes en afgift på 25 pct. af indbetalinger plus renter indtil og herefter 40 pct. af renter. Efterløn Hvis man dør, inden man får folkepensionsalderen, betaler a-kassen af sig selv efterlønsbidraget kontant tilbage til dødsboet. Feriepenge Såfremt den afdøde havde feriepenge tilgode, indgår disse i boet og kan udbetales straks efter, at skifteretten har behandlet boet. Der bør eventuelt tages kontakt til afdødes tidligere arbejdsgiver. Forsikringer Livsforsikringer og evt. gruppelivsforsikringer udbetales til den eller de, der er indsat som begunstigede direkte uden om dødsboet. Er der ikke indsat nogen begunstigede, indgår forsikringssummen i dødsboet. Såfremt afdøde selv eller dennes arbejdsgiver har tegnet en ulykkes-, ansvarsarbejdsskade eller lovpligtig ansvarsforsikring, vil udbetaling eller erstatning ske til afdødes ægtefælle og evt. børn under 18 år. Det vil under alle omstændigheder være klogt snarest efter dødsfaldet at tage kontakt til de pågældende forsikringsselskaber, som også kan informere omkring de forskellige beskatningsregler, der gør sig gældende alt efter, hvilken forsikringstype der er tale om. Skatteforhold I forbindelse med et dødsfald vil det være fornuftigt for den evt. efterlevende ægtefælle snarest at henvende sig til den pågældende skatteforvaltning med henblik på ændring af forskudsregistrering m.v. I første omgang overtager dødsboet eller den efterladte ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, den afdødes skattepligt. Skattereglerne vil dog i nogle tilfælde betyde, at det kan betale sig at skifte med arvingerne i stedet for at sidde i uskiftet bo. Det må tilrådes de nærmeste arvinger at kontakte skatteforvaltningen med henblik på rådgivning og en nærmere afklaring omkring de skattemæssige konsekvenser evt. allerede inden mødet med skifteretten, hvor dødsboet afsluttes. Oprettelse af dokumenter Testamente Selv om det i arveloven fremgår, hvem der skal arve, og hvordan arven fordeles, kan der være flere gode grunde til at få oprettet et testamente. En af grundene kan være, at man ønsker at tage højde for, hvordan indboet skal fordeles, så der ikke så let opstår splid mellem arvingerne. I nutidens Danmark er der ligeledes mange mennesker, der lever papirløst, og så kan det jo være særdeles vigtigt, at der foreligger et testamente, da man i denne situation iflg. arveloven ikke arver fra hinanden. Et testamente er gyldigt, såfremt det er underskrevet af to vidner, eller man kan få det bekræftet af notaren på det lokale dommerkontor. Det sidste er det sikreste, dels fordi dommerkontoret opbevarer en kopi af testamentet, og dels bliver det noteret i et centralt register. Skifteretten vil derigennem være bekendt med, at der forligger et testamente. Da arv, skifte og skatteforhold ofte kan være yderst kompliceret, og i særdeleshed såfremt der er større værdier, må det tilrådes, at der altid oprettes et testamente i samråd med en advokat

11 Et dokument til mine nærmeste Forslag til salmer Altid frejdig, når du går En del mennesker har en ganske klar intention om, hvordan de Alt står i Guds faderhånd ønsker at blive begravet, og ligeledes hvordan de forestiller sig At sige verden ret farvel selve højtideligheden skal forløbe. Befal du dine veje Blomstre som en rosengård Dejlig er jorden Hvis man vil sikre sig, at disse ønsker bliver respekteret af de Den mørke nat forgangen er efterladte, vil det være en god ide, at man i tide udfylder og til Den signede dag med fryd vi ser nærmeste pårørende overgiver et dokument, hvor disse ønsker Den yndigste rose er funden er nedfældet. Det er så yndigt Du gav mig, O Herre en lod af din jord Det vil naturligvis også være en hjælp for de efterladte, at de således har mulighed for at respektere samt gennemføre begravel- Du, Herre Krist Dybt hælder året i sin gang En dalende dag ses-højtideligheden efter afdødes ønsker. En rose så jeg skyde Det kan derfor anbefales, at man udfylder: Et kors det var det hårde Frelseren er mig en hyrde god 20 Guds fred er mere end englevagt Han som har hjulpet hidindtil»en personlig afsked«her mødes alle veje Her vil ties, her vil bies Herrens venner ingen sinde Hjerte, løft din glædes vinge Ingen er så tryg i fare Jeg er træt og går til ro Jeg så ham som barn Jesus lever, graven brast Kirkeklokker, mellem ædle malme Krist stod op af døde Lille Guds barn, hvad skader dig Lyksalig, lyksalig Lær mig, o skov Min Jesus, lad mit hjerte få Min sjæl, du Herren love Morgenstund har guld i mund Nu falmer skoven Nu titte til hinanden Nærmere, Gud til dig O kristelighed Op, al den ting Se, nu stiger solen Til Himlene rækker Tænk, når engang Uforsagt, hvordan min lykke Under dine vingers skygge Vi pløjed og vi så de Vor Gud han er så fast en borg Vær du mig nær 21

12 Hvis De ikke har fået svar på alt Det er vort håb, at denne korte vejledning med gode råd i forbindelse med dødsfald kan være til hjælp og støtte for de efterladte, der står i en følelsesmæssig vanskelig situation, samtidig med, at de skal kunne overskue en forestående begravelseshøjtidelighed. Vi har naturligvis ikke hermed givet svar på alle spørgsmål, der kan opstå ved dødsfald, men ved henvendelse til bedemanden vil man kunne få yderligere rådgivning og svar på de spørgsmål, som ikke er omtalt. Praktiske opgaver og aftaler Udtage gravsted Bestille personlige kranse/blomster Evt. bestille mindesammenkomst Hvem skal bære kisten? Hvem skal takke følget og hvor? Se på gravsten eller bestille tilføjelse af navn Arbejdsgiver Fagforening Forsikringer Skatteforvaltning Evt. omregistrering af bil Telefon Aviser/blade Køleskab/fryser Blomster Evt. husdyr Opsige lejemål El/varme TV-licens Evt. tale med naboer om opsyn Tidspunkter/aftaler Begravelse/bisættelse: dag den / kl. I kirke: Føres: dag den / kl. Fra: Til: Kirke/kapel: Aftale præst: Den: / kl. tlf. Aftale graver: Tlf.: Eventuelt: 22 23

13 24 Personlige notater:

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner som hjælp til de pårørende efter et dødsfald. Pjecen kan også bruges som information til dem, som ønsker at

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket er

Læs mere

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket

Læs mere

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.: - 1)Testamente Jeg har oprettet testamente JA / NEJ Hos: Jeg har ikke skrevet testamente,

Læs mere

Når en af dine nærmeste dør

Når en af dine nærmeste dør Patientinformation Når en af dine nærmeste dør Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indhold Når en af dine nærmeste dør... 3 Forskellige reaktioner på sorg... 4 Pludseligt dødsfald...

Læs mere

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers Når et menneske dør Praktisk information til de pårørende Regionshospitalet Randers Mødet med døden er et møde med det ukendte. Fornuften siger, at døden er en naturlig del af livet, men vores følelser

Læs mere

Min Sidste Vilje En vejledning til dine nærmeste

Min Sidste Vilje En vejledning til dine nærmeste Navn: Min Sidste Vilje En vejledning til dine nærmeste En begravelse har forskellig mening og betydning for forskellige mennesker. Den er det sidste, man kan gøre for en kær slægtning, og dens betydning

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

Til nære pårørende. Ved dødsfald. Vejledning og praktiske råd de første dage efter dødsfaldet. Vælg billede. Vælg farve

Til nære pårørende. Ved dødsfald. Vejledning og praktiske råd de første dage efter dødsfaldet. Vælg billede. Vælg farve Til nære pårørende Ved dødsfald Vejledning og praktiske råd de første dage efter dødsfaldet Vælg billede Vælg farve At stå over for døden... At stå overfor døden er altid svært Dødsøjeblikket er for mange

Læs mere

Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke og kærlighed.

Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke og kærlighed. For ikke at stille mine pårørende i tvivl, har jeg nedskrevet mine ønsker i forbindelse med min død. Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke

Læs mere

Dødsfald på Henriksdal. En vejledning til de pårørende

Dødsfald på Henriksdal. En vejledning til de pårørende Dødsfald på Henriksdal En vejledning til de pårørende Henriksdal februar 2010 Indledning Når nogen dør, er det sædvanligvis en hård belastning for de pårørende. Da det kan være svært at overskue alle de

Læs mere

Min sidste vilje. Kirkegaards Begravelsesforretning 1

Min sidste vilje. Kirkegaards Begravelsesforretning 1 Min sidste vilje Kirkegaards Begravelsesforretning 1 2 Kirkegaards Begravelsesforretning Undertegnede Cpr. nr. Adresse Telefon nr. erklærer ved dette dokument mine ønsker og min vilje i forbindelse med

Læs mere

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min sidste vilje Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min Sidste Vilje Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du din familie med at træffe nogle af de mange valg, der er

Læs mere

Navn og adresse. Medlemskaber mv.

Navn og adresse. Medlemskaber mv. MIN SIDSTE VILJE Nærværende dokument formulerer de praktiske ønsker i forbindelse med min død, dvs. ønsker i forbindelse med begravelseshandlingen, gravsted m.m. (Se vejledning på sidste side) Navn og

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af Min Sidste Vilje

Vejledning i udfyldelse af Min Sidste Vilje Vejledning i udfyldelse af Min Sidste Vilje Begraves eller bisættes hvad er forskellen? Begravelse Ved en begravelse (også kaldet jordfæstelse) sænkes kisten i jorden. Ceremonien/ højtideligheden kaldes

Læs mere

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos:

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos: Min sidste vilje Ønsker til mine efterladte, når jeg er død Navn, adresse og Cpr. nummer: Navn: Adresse: Postnummer: By: Cpr-nummer: Obduktion, organdonation og forskning: Jeg tillader obduktion af mit

Læs mere

Min Sidste Vilje. Ønsker til min begravelse/ bisættelse

Min Sidste Vilje. Ønsker til min begravelse/ bisættelse Min Sidste Vilje Ønsker til min begravelse/ bisættelse Min Sidste Vilje er en hjælp til at beskrive de ønsker, du måtte have til din begravelse/ bisættelse. Min Sidste Vilje er ikke juridisk bindende.

Læs mere

Søgade Begravelse MIN SIDSTE VILJE. Ønsker til min begravelse/bisættelse

Søgade Begravelse MIN SIDSTE VILJE. Ønsker til min begravelse/bisættelse Søgade Begravelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd. Februar 2011 Dødsanmeldelsen Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden snarest og senest 2 dage efter dødsfaldet.

Læs mere

Ønsker ved Min Sidste Rejse

Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse 1 Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse er et redskab, som kan rådgive dine pårørende, når dagen kommer, hvor de skal arrangere din begravelse. Erfaringer viser, at det giver familien

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Min sidste vilje. Gør en svær tid nemmere for dem, du siger farvel til

Min sidste vilje. Gør en svær tid nemmere for dem, du siger farvel til Min sidste vilje Gør en svær tid nemmere for dem, du siger farvel til 1 Velkommen indenfor Vi ved, hvor svært det er at planlægge en begravelse eller bisættelse. Derfor har vi skabt dette hæfte. Vi sørger

Læs mere

Min sidste vilje. Bedemand Riising Tillid Tryghed Nærvær

Min sidste vilje. Bedemand Riising Tillid Tryghed Nærvær Min sidste vilje Bedemand Riising Tillid Tryghed Nærvær Har du taget stilling? Intet varer evigt også livet kommer til sin afslutning. Men enhver bør gøre sig tanker om, hvad der skal ske, når den tid

Læs mere

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium, Mariehøj Kirke og Silkeborg Kirke

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium, Mariehøj Kirke og Silkeborg Kirke Min sidste vilje Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium, Mariehøj Kirke og Silkeborg Kirke Min Sidste Vilje Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du din familie med at træffe nogle af de mange

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Begravelseskassen Danmark Få orden på tingene med Forudbetalt Begravelse Med en Forudbetalt Begravelse har du selv på forhånd taget stilling til mange praktiske

Læs mere

VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Institut for Cellulær og Molekylær Medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96 Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Begravelsesforretningen Sjælland ApS Københavns Skifteret Hestemøllestræde 6, 1464 København K Telefon 33 44 84 10 Skifteretten i Glostrup Stationsparken 27,

Læs mere

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Begravelseskassen Danmark Få orden på tingene med Forudbetalt Begravelse Med en Forudbetalt Begravelse har du selv på forhånd taget stilling til mange praktiske

Læs mere

Vejledning til pårørende ved dødsfald

Vejledning til pårørende ved dødsfald Vejledning til pårørende ved dødsfald 1 Forord Et sidste farvel...4 Om sorgen, tabet, følelserne og dét at komme videre... 5 Sorgens udtryksformer...5 Hvad hjælper på sorgen?...6 Sorgen tager tid...7 men

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

VERDISHAVE Information ved dødsfald

VERDISHAVE Information ved dødsfald VERDISHAVE Information ved dødsfald Kære pårørende I forbindelse med dødsfald hos ens nærmeste trænger mange spørgsmål sig på. I denne folder, som er udarbejdet af en nedsat arbejdsgruppe og drøftet med

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION Kommunalbestyrelsens afgørelse kan indankes for Kirkeministeriet. 1 Den daglige drift samt ekspeditioner vedrørende kirkegårdene

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Tillykke med det lille nye familiemedlem.

Tillykke med det lille nye familiemedlem. Tillykke med det lille nye familiemedlem. 1 2 Denne guide giver svar på en række af de juridiske spørgsmål, I som nybagte forældre kan løbe ind i. Den vil give jer et generelt overblik over, hvad det juridisk

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Dødsboskifte...

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2016 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-8 Yderligere ønsker/oplysninger... 9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE. Ønsker til til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE. Ønsker til til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-8 Yderligere ønsker/oplysninger... 9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve Resumé af undersøgelse En almindelig begravelse er forbundet med mange udgifter, bl.a. kiste, kremering, urne, rustvogn, dødsannonce, blomster, bedemand, køb af gravplads m.v. En undersøgelse fra Begravelse

Læs mere

Dit livs gave til KFUM og KFUK. Værd at vide om arv og testamente

Dit livs gave til KFUM og KFUK. Værd at vide om arv og testamente Dit livs gave til KFUM og KFUK Værd at vide om arv og testamente Det er vigtigt i tide at gøre sig klart, hvad der skal ske med ens formue og ejendele, når man ikke mere selv kan bestemme. Ved at oprette

Læs mere

Hvad der skal ske ved dødsfald

Hvad der skal ske ved dødsfald Hvad der skal ske ved dødsfald Center for Kirkegårde UD AF EN VINTER Vær stærk og gaa forbi, den Dør blev lukket. Se alt er koldt og sort, og Solen slukket. Det synger fint i Nat i alle Buske men du skal

Læs mere

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen.

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. Nævnets sammensætning: FORMAND

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Efterladte efter selvmord

Efterladte efter selvmord Efterladte efter selvmord Skriv hver dag, om dine tanker og følelser eller en slags brev til den afdøde. På den måde vil du kunne se tilbage på de ting du har skrevet og se at der sker en udvikling i dig,

Læs mere

Når der skal foretages retslægelig obduktion. information til pårørende

Når der skal foretages retslægelig obduktion. information til pårørende Når der skal foretages retslægelig obduktion information til pårørende RETSLÆGELIG OBDUKTION Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet tlf. 86 12 56 77 Grafisk tilrettekæggelse: Kommunikationsafdelingen

Læs mere

dødsfald hvad du skal vide.

dødsfald hvad du skal vide. dødsfald hvad du skal vide. Foto: P. Wessel indhold Hvad skal der ske ved dødsfald? 5 ved dødsfaldet 7 hvem ordner begravelsen? 8 højtideligheden 13 tidspunkter for højtideligheden 21 valg af gravsted

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE?

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du kommer godt ud på den anden side. KOM GODT VIDERE Har du mistet en af dine nærmeste, vil der sikkert hurtigt melde sig en række spørgsmål:

Læs mere

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund)

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Når en beboer er døende, planlægges terminalforløbet så godt som muligt i samarbejde mellem medarbejderne, sygeplejen og lægen. Det er bostedets

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver Når arver Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

Læs mere

Til dig som har mistet

Til dig som har mistet Til dig som har mistet Til dig som har mistet Navn på afdøde Du har oplevet, at en af dine nærmeste er død. Der vil melde sig mange tanker, følelser og spørgsmål om det praktiske. Vores ønske er, at dette

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

Det 3. Liv 6. marts 2017

Det 3. Liv 6. marts 2017 Det 3. Liv 6. marts 2017 Program Din pensionsordning Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente Spørgsmål 2 Hvad forventer danskerne når de går på pension Mindre end 1/3 ved, om de kan få den

Læs mere

Omkring dødsfald. Oplysninger til pårørende. Telefon til skadestuen 58 55 97 62 AKUTAFDELINGEN. Telefon til Slagelse Sygehus 58 55 90 00

Omkring dødsfald. Oplysninger til pårørende. Telefon til skadestuen 58 55 97 62 AKUTAFDELINGEN. Telefon til Slagelse Sygehus 58 55 90 00 Oplysninger til pårørende Omkring dødsfald Telefon til skadestuen 58 55 97 62 Telefon til Slagelse Sygehus 58 55 90 00 AKUTAFDELINGEN Telefon til Kapellet 58 55 94 35 Telefon til Sygehuspræsten, Bente

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle der er med i en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

Dødsboskifte April 2016

Dødsboskifte April 2016 Dødsboskifte April 2016 Indholdsfortegnelse Når der sker et dødsfald i familien, melder der sig mange spørgsmål om, hvordan dødsboet behandles. I denne folder har vi nogle gode råd om dødsbobehandling.

Læs mere

Information. Vejledning. Vejledning til pårørende i forbindelse med dødsfald

Information. Vejledning. Vejledning til pårørende i forbindelse med dødsfald Information Vejledning Vejledning til pårørende i forbindelse med dødsfald Illustrationer: Lene Junker, tidl. hygiejnesygeplejerske Udarbejdet af Intensiv afd. nov. 2007 i samarbejde med bedemand Frede

Læs mere

Praktisk information ved dødsfald

Praktisk information ved dødsfald CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Praktisk information ved dødsfald Aarhus Kommunes Kirkegårde Januar 2015 www.aarhus.dk/kirkegaarde Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske ved et

Læs mere

En række alvorlige emner

En række alvorlige emner Revideret udgave juni 2012 Forbered dig i tide 1 Forbered dig i tide En række alvorlige emner 2 Forbered dig i tide Indhold Side Praktiske oplysninger om, hvad man kan forberede før et dødsfald... 4 Når

Læs mere

Kursus Kirkegård Kirkebakken 9 7400 Herning

Kursus Kirkegård Kirkebakken 9 7400 Herning Vangen 297 Gravsted: K 1 3 003 Gravstedsbrev Gravstedsrettens indehaver(e): Vangen 297 Indehavers cprnr.: 150842-1542 Gravstedsretten er erhvervet den, med fornyelse den 13. juli 1996, og udløber den 31.

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i en

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i

Læs mere

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld - 1 Arvingers forpligtelser for afdødes gæld Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Dagspressen har i denne uge beskæftiget sig med arvingernes hæftelse for afdødes gæld, hvor et dødsbo viser sig

Læs mere

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID Når et familiemedlem afgår ved døden, kan sorgen føles overvældende. Alligevel er der mange spørgsmål, man som pårørende er nødt til at forholde sig til midt i det hele.

Læs mere