Indhold. Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23"

Transkript

1 Indhold Forord 9 Introduktion 12 Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen Hvad er dit motiv? 29 Værdier og holdninger 31 Mening og forståelse 33 Mål og formål 36 Beslutninger og handlinger 39 Relationer 42 Følelser 43 Konkrete hændelser 46 Baggrund og historie 48 Viden Magtbalancen og symmetrien 62 Glidende overgange 68 Assertiv kommunikation Præmis 79 Vi har forskellige kort over verden 79 Den fælles præmis 84 Spørgsmålets retning Spørgsmålstyper 93 Direkte og indirekte spørgsmål 95 Udvidende spørgsmål 95

2 S p ø r g e t e k n i k B ø r s e n B a s i c Afgrænsende spørgsmål 97 Lukkede spørgsmål 99 Udfordrende spørgsmål 101 Konfronterende spørgsmål 102 Ledende spørgsmål 104 Retoriske spørgsmål 105 At spørge til det konkrete eller det abstrakte 106 Skalaspørgsmål 110 Svar med et spørgsmål 111 Uklare, for lette og for svære spørgsmål 112 Uddybende og opfølgende spørgsmål 113 Indfølende spørgsmål 114 Hypotetiske spørgsmål 115 Seriespørgsmål 116 Spørgsmål, der begynder med hvorfor Klangbunden 124 Kropssprog 125 Samtalens melodi 129 Pausen og tavshed Aktiv lytning 134 Lyttestigen 136 Insister på at få svar 138 At modtage spørgsmål Samtalens faser og forløb 144 Din forberedelse til samtalen 147 Den narrative model Metoder 167 SPIN: sælgerens spørgsmål 167 Gensvar: behandlerens spørgsmål 176 MetaModellen de sandhedssøgende spørgsmål 183 Coachens spørgsmål 190 Systemisk tænkning og spørgeteknik 199 De anerkendende spørgsmål (AI) 205 6

3 B ø r s e n B a s i c I n d h o l d Løsningsfokuserede spørgsmål 210 Den sokratiske dialog Sådan bliver du bedre til at spørge 221 Middagsselskabet 221 Postulatfattig uge 222 En uge med pauser 222 Se tv på en ny måde 222 Har du talt med dit barn? 222 Dit næste møde 223 Telefontegning 223 Bedekransen 223 Inspirationslisten 223 Relevanstesten 224 Skab klarhed 224 Modtag spørgsmål med et smil 224 Inspirationslisten 224 Litteraturliste 228 Indeks 231 Interview Ved lægens bord 35 Spørgsmål alene gør det ikke 56 Forhørets anatomi 75 Når toplederen spørger 89 Spørgsmål, der peger fremad 122 Bytte-bytte-købmand 128 Jørgen Torp, talepædagog: 131 De hudflettende spørgsmål 146 Erhvervspsykologens spørgsmål 149 Spørgsmål i ansættelsesinterview 165 Når spørgsmål sælger 174 Nyt syn på kundesamtalerne 180 Gensvarsmodellen i praksis 182 7

4

5 Forord Hvorfor sidder du nu med denne bog? Er det dit eget eksemplar, eller har du lånt den? Hvad var det, der fik dig til at åbne den? Hvordan har du det egentlig med, at folk stiller dig spørgsmål? Bliver du irriteret, eller oplever du personer, der stiller mange spørgsmål, som mere intelligente end personer, der aldrig stiller spørgsmål? Hvad tænker du nu, hvor du læser disse første lidt mærkelige linjer? Eller... synes du, de er mærkelige? Accepterer du, at en bog om spørgsmål og spørgeteknik naturligvis må begynde med en række spørgsmål? Har du mon selv behov for at blive bedre til at stille spørgsmål? Vil du vide, hvordan man bruger spørgeteknik til andet end at indhente information, men også til at påvirke andre mennesker? Var det derfor, du åbnede denne bog? Og hvorfor skrev vi den? Vi kan svare med et ledende spørgsmål: Har det nogensinde været mere påkrævet at mestre kunsten at spørge, end det er nu? Er der mon nogen, der vil bestride, at kommunikation og spørgsmål hænger uløseligt sammen? Lederens evne til at spørge og spørge rigtigt er en betingelse for succesfuld ledelse. Coaching er blevet et centralt begreb i moderne ledelse, og den dygtige coach stiller mange spørgsmål. Ja, man kunne spørge: Gør han andet end at stille spørgsmål? Spørgsmål er essentielle i al problemløsning, dels som middel til at tilvejebringe viden, dels fordi spørgsmål kan signalere interesse, engagement og anerkendelse. Spørgsmål kan inspirere og frigive tanker. De kan påvirke langt stærkere, end en konklusion kan. Derfor er det også beskæmmende, så lidt fokus der er på kunsten at spørge. Burde man ikke allerede i folkeskolen lære at stille de rigtige spørgsmål? Er det at kunne spørge ikke mindst lige 9

6 S p ø r g e t e k n i k B ø r s e n B a s i c så vigtigt som at kunne de rigtige svar? Vi er jo trods alt med fuld fart på vej væk fra den tid, hvor ledere og myndigheder blot skulle informere. Massekommunikation afløses af dialogkommunikation, og envejskommunikationen er snart en truet art, der dog stadig holder reservat i for eksempel bøger. Men hvor længe endnu? Hvis du skriver til os, kan din kommentar måske få indflydelse på næste oplag. Hvem ved? En samtalepartner, der aldrig stiller spørgsmål, er dødsens kedsommelig. En chef, der aldrig stiller sine medarbejdere spørgsmål, virker uinteresseret og kommer ufrivilligt til at signalere mangel på anerkendelse. Begrebet spørgeteknik er måske lidt misvisende. Det at være god til at stille spørgsmål har samme karakter som virtuositet på et musikinstrument: Det kræver indlevelse, og selvom de tekniske færdigheder også er uomgængelige, hvis man vil drive det til noget i musikken, så er der ikke lighedstegn mellem at være teknisk dygtig på en violin og at have den musikalitet, der skal til for at være en rigtig god solist. Og vi har erfaret, mens vi skrev denne bog, at vi ofte har måttet tage en række forbehold for de regler og love, der gælder inden for kunsten at stille spørgsmål. I mange situationer må man simpelthen spørge sig selv: Gælder den regel nu også i denne situation? Mens vi har skrevet bogen her, lød vores arbejdstitel: Hvornår virker hvilke spørgsmål, hvordan og hvorfor? Det er det spørgsmål, bogen er et svar på. Det interesserer os især, hvordan man stiller de gode spørgsmål, dem, der har en hensigtsmæssig effekt. Men i det daglige virke vil de fleste opleve, at spørgeteknik indgår som et blandt flere elementer i deres kommunikation. At spørgsmålene spiller sammen med andre former for ytringer. Derfor indleder vi bogen med at opridse, hvad god kommunikation fundamentalt set er. Men efter denne indledning følger bogen i store træk de fire spørgeord i vores arbejdstitel: Hvornår, hvilke, hvordan og hvorfor. Først nogle afsnit om, hvornår eller i hvilke situationer vi stiller spørgsmål. Hvad er vores udgangspunkt for at stille spørgsmål til en given person på et givent tidspunkt, og hvordan er for eksempel magtforholdet mellem den, der spørger, og 10

7 B ø r s e n B a s i c F o r o r d den, der svarer? Dernæst: Hvilke spørgsmål stiller vi? Vi giver vores bud på, hvilke spørgsmålstyper der er de vigtigste at kende, og hvad der karakteriserer dem. Og så: Hvordan vi stiller spørgsmålene? Hvilken klang får spørgsmålene i kraft af kropssproget og tonefaldet, hvilken rækkefølge stiller man sine spørgsmål i, og hvordan sikrer man sig i det hele taget at stille spørgsmålene, så de bliver en del af god, nærværende kommunikation og ikke bare en opvisning i, hvor ekvilibristisk man kan formulere sig? Det sikrer man sig ved at lytte. Det sidste spørgeord, hvorfor, svæver forhåbentlig som en rød tråd gennem hele bogen, men i sidste del gennemgår vi en række teoretiske tilgange til spørgeteknik, der i nogen grad besvarer, hvorfor hvilke spørgsmål virker hvordan og hvornår. Nogle af disse teorier er imidlertid beskrevet meget handlingsanvisende og besvarer derfor i højere grad hvordan end hvorfor, men da vores hensigt med bogen her er at gøre dig bedre til at spørge, er det vel ret beset også mere nyttigt at vide hvordan. Derfor afslutter vi da også bogen med en række øvelser og en inspirationsliste, der forhåbentlig er lige til at gå til. Ellers må du skrive og spørge os: I researchen til denne bog har vi interviewet en række personer, der bruger spørgsmål i deres professionelle virke, og vi har valgt at bringe uddrag af disse interview som cases rundt om i bogen, hvor de forhåbentlig fungerer som små vinduer til virkeligheden. Ud over personerne, vi har interviewet, vil vi gerne takke andre, der har bidraget med input og kritiske spørgsmål til indholdet af denne bog. John Øllegård, Karsten Kroman, Bent Bøkman, Jens Goul, Bo Munk, Henrik Lemke, Mette Bitsch-Christensen, Ingeborg H. Østergaard, Susanne Brinkø, Karsten Simonsen, Hans- Georg Møller (Gorm) og Kirsten Vaupel for input til synopsen og baggrundsmateriale, Anders navnebror Anders Stahlschmidt, chef for juridisk afdeling i Danfoss, for at stille det spørgsmål, der satte hele ideen om denne bog i gang i et fly på vej til Brasilien ( Hvorfor laver du ikke et kursus for advokater i spørgeteknik? ), og til advokat Dorte Hesselholt, Ret&Råd, der inviterede os med til kurset om psykologien i retssalen. 11

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Mødet i samtalen. Modulopgave 3 Tove Lützhøft. Indholdsfortegnelse:

Mødet i samtalen. Modulopgave 3 Tove Lützhøft. Indholdsfortegnelse: Mødet i samtalen. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse...side 1 Indledning...side 2 Beskrivelse af case...side 2 Beskrivelse af problemfelt...side 2 Problemformulering...side 2 Arbejdsbeskrivelse...side

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k

Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k bliv agent i gode relationer på din arbejdsplads Et forskningsunderstøttet udviklingsprojekt for FIU-ligestilling Afslutningsrapport juni 2013 Udarbejdet

Læs mere

ROLLEN SOM FACILITATOR

ROLLEN SOM FACILITATOR ROLLEN SOM FACILITATOR Hvad er facilitering? Ordet facilitering kommer af latin facilis og betyder let at gøre. Formålet med facilitering er, at få arbejdsprocesser blandt grupper af fagpersoner til at

Læs mere

Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser

Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser INDHOLD KAPITEL 1 Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL 6 KAPITEL 7 INDLEDNING Denne bog handler om jobtekster, altså de tekster, som en

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Trumf på rådgivningen

Trumf på rådgivningen Trumf på rådgivningen EN TEORIBOG 55 FORORD Rådgivning skal skabe effekt. Hvis ikke rådgivningen medfører forandringer til det bedre, har den ikke værdi for landmanden, og så er rådgiverens arbejde spildt.

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere