Ansøgning. Vedrørende GTSLAB 1/ / Ansøger. Viden Djurs Evt. afdeling. Teknisk Gymnasium Grenaa Adresse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning. Vedrørende GTSLAB 1/4-2011 30/11-2012. Ansøger. Viden Djurs Evt. afdeling. Teknisk Gymnasium Grenaa Adresse"

Transkript

1 Ansøgning Vedrørende GTSLAB 1/ / Ansøger Ansøger: Navn Viden Djurs Evt. afdeling Teknisk Gymnasium Grenaa Adresse Århusvej Postnummer og by 8500 Grenaa Kontaktperson Ingrid Skytte Ribergaard Tlf CVR. Nr Resumè Projektleder Brian Lykkegaard Karlsen GTSLAB er et vertikalt naturvidenskabsprojekt, som har til formål at øge antallet af unge, som får en teknisk/naturvidenskabelig uddannelse, at skabe samarbejde mellem folkeskoler og gymnasier og at finde nye didaktiske veje for indlæring af naturvidenskab. Midlet til dette er at bruge fjernstyrede tekniske komponenter med mulighed for at eksperimentere med svære / sjældne / farlige / sjove virkelige opstillinger og simulationer med adgang 24/7 og forklarende materiale. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Indholdsfortegnelse Ansøgning del Indhold og baggrund for ansøgningen...3 Punkt 1. Formål og mål...5 Punkt 1 nr. 1 Formål...5 Punkt 1 nr. 2 Mål...5 Punkt 2. Effekt og resultatkrav...6 Skema til brug for uddybning af mål og resultatkrav...8 Punkt 3. Overvågning af initiativets fremdrift...8 Ansøgning del Punkt 4. Beskrivelse af indhold Punkt 5. Organisering og aktører Punkt 5 nr. 1 Styregruppe / projektgruppe Punkt 5 nr. 2 Ansvar for projektledelse Punkt 5 nr. 3 Samspil med evt. samarbejdspartnere Punkt 6. Budget Punkt 6 nr. 1 Budget Punkt 7. Underskrift... 14

3 Ansøgning del 1 Indhold og baggrund for ansøgningen Det er en del af regeringens globaliseringsstrategi fra 2006, at flere unge skal gennemføre en videregående uddannelse inden for natur, teknik og sundhed. En arbejdsgruppe, nedsat af regeringen, afgav i februar 2008 rapporten Et fælles løft, der indeholdt forslag til en national strategi for at styrke undervisningen i natur, teknik og sundhed i hele uddannelsessystemet og anbefalede også oprettelsen af et nationalt center for natur, teknik og sundhed. Teknisk Gymnasium i Grenaa er meget interesseret i at kunne bidrage til en øget interesse for naturfagene på htx, gymnasie- og folkeskoleområdet. Derfor har skolen været på forkant og i de senere år taget en række initiativer ved bl.a. at tilbyde nogle folkeskoler et øget fagligt samarbejde om de naturfaglige fagområder - primært fysik. Samarbejdet er som arbejdstitel døbt Fysik for sjov og alvor. Desuden har skolen lige startet et projekt Starlab, som er beregnet på at udbrede viden om astronomi gennem undervisning inde i et transportabelt planetarium. Målgruppen er her regionale folkeskolers ældste klasser samt gymnasieklasser. Andre eksempler på skolens innovative virke er etableringer af 3D College og GameIT College. ( ( Htx i Grenaa har en særlig styrkeprofil på naturfags/fysikområdet, idet nogle ansatte med Htx underviser Niels Gustav Petersen (NGP) i spidsen, har vist særlige eksperimenterende interesser og pædagogiske ideer til at gøre fysik/naturfag mere praktisk og mere forståeligt for eleverne på Htx og i folkeskolerne. NGP har endvidere medvirket som fagkonsulent for Undervisningsministeriet. NGP har bl.a. fået ideen til, og har allerede opstillet nogle funktionelle prototype-fysikforsøg i et særligt lokale/laboratorium på Htx i Grenaa, kaldet GTSLAB. Disse fysikforsøgsopstillinger kan via webkameraer, PC er og internet observeres og fjernstyres direkte af bl.a. elever og lærere i folkeskolen og på gymnasieniveau i hele Danmark. GTSLAB er således et virtu-reelt fysiklaboratorium, hvor det er muligt at se og styre forskellige forsøg samt aflæse måleresultater, medens forsøget gennemføres! Se evt. ( Dette kunne potentielt udvides med opstillinger, som gav eleverne mulighed for selv at sammenstykke eksperimenter ud fra tilgængelige komponenter, hvilket kunne gøres vha. mindre robotter. Udviklingen af disse robotter kunne passende ligges i hænderne på skolens 3. års elever i valgfaget Mekatronik (maskinteknik og elektronik i forening). Andre muligheder inkluderer læring ved at lade Mekatronik elever bygge måleudstyret og hjemmesiden til opstillingerne. På denne måde ville man i princippet have mulighed for til stadighed at udbygge og forbedre på opstillingerne. Dette ville heller ikke nødvendigvis være begrænset til Teknisk Gymnasium Grenaa. Man kunne jo forestille sig, at projektet udviklede sig til et netværk af forskellige opstillinger fordelt på flere gymnasier. For at udbrede kendskabet til GTSLAB og afdække interessen/behovet for et sådant virtu-reelt tiltag, har der været afholdt en præsentationsdag for fysiklærere fra lokale folkeskoler i Grenaa. Lærerne var meget begejstrede for denne supplerende undervisningsmulighed og gav ideer/ønsker til endnu flere fysikforsøg opstillinger.

4 De påpegede også, at det kunne spare skolerne for mange penge/ressourcer, hvis man fremover via GTSLAB kunne gennemføre nogle af de forsøg som var meget ressource, tids- eller sikkerhedskrævende for den enkelte folkeskole. Efterfølgende er afholdt et møde med skoleinspektørerne fra Vestre, Søndre og Østre skole, som også så spændende perspektiver i projekt GTSLAB og derfor gerne vil indgå i et evt. projekt/samarbejde. Dette innovative tiltag befinder sig pt. på et prototypeniveau og for at kunne få vurderet eventuelle faglige-, pædagogiske- og teknologiske muligheder og perspektiver, har der været afholdt møder med Center For Scienceuddannelse, Det naturvidenskabelige Falkultet, Aarhus Universitet og Innovation Lab, Århus. Disse to instanser har påpeget potentielle store landsdækkende muligheder og perspektiver i GTSLAB og ønsker derfor at indgå i et pilotprojekt. Desuden har Gymnasiet HTX Skjern meldt sig som velvillig deltager i projektet. Fra Center For Scienceuddannelser, Aarhus Universitet udtrykkes bl.a. efterfølgende: Citat: GTSLAP er et meget spændende lokalt initiativ. Megen innovation starter netop på denne måde med en god ide og kreative ildsjæle, og potentialet for et større udviklingsprojekt er absolut tilstede. Vi ser mange muligheder. Didaktisk er der mange muligheder i et sådant projekt- både ift. htx elever (de faglige nørders fascination og motivation) ift. stx måske især fysik i 1.g og ift. de ældste folkeskoleelever. Projektet fordrer overvejelser om forholdet mellem det elevaktive og færdighedsudviklende ved at arbejde i et rigtigt laboratorium, og hvordan GTSLAB kan være et supplement. I første omgang ser CSE så mange muligheder, at vi gerne vil indgå i en ansøgning om et pilotprojekt Citat slut. Innovation Lab, Århus Innovation Lab ser ligeledes store perspektiver i herværende projekt, og vil meget gerne deltage i det. Innovations Labs indsatsområder vil primært være indenfor: Generel videre idé- og konceptudvikling, teknisk viden, innovations viden, interessentanalyse og brugerundersøgelse. Innovation Lab har erfaringer med 3D simulationer og fjernstyrede robotter. Desuden har de den komplementære besøgstjeneste kaldet Fremtidslaboratoriet, så det vil være naturligt at trække på dem på disse felter. Citat fra Innovation Lab: Innovation Lab har tidligt i forløbet stiftet bekendtskab med GTSLAB og ser spændende muligheder i projektet. Perspektiverne i en videreudvikling af de opstillinger GTSLAB allerede har, og hvis de kombineres med egnede webservices, kan være en banebrydende måde at kombinere digital læring, med GTSLABs måde at nytænke f.eks. fysikforsøg på. Som partner i GTSLAB vil Innovation Lab kunne fungere som medspiller på generel konceptudvikling, forslag til tekniske løsninger, workshops f.eks. i forbindelse med samarbejder med lokale/regionale virksomheder. Ligeledes vil vi kunne gøre brug af de erfaringer vi har gjort i forbindelse med projektet Fremtidslaboratoriet, der med udgangspunkt i en webportal formidler viden om teknologi og digitale redskaber til børn og unge i folkeskolen og på ungdomsuddannelser. Innovation Lab er interesserede i, at samarbejde med GTS omkring GTSLAB, hvor vi ser muligheder for, at afdække nye og givtige læringsformer, samt skabe en frugtbar forbindelse mellem GTS og det regionale erhvervsliv Side 4

5 Endvidere kan de 2 ovennævnte institutioners store netværk og samarbejdspartnere med fordel inddrages i forskellige faser. Citat slut. Behov for et pilotprojekt Hidtil har Teknisk Gymnasium/Grenaa Tekniske Skole selv finansieret ide- og prototypeudvikling af GTSLAB, Set Up, it styringen osv. Men vore egne ressourcer rækker ikke længere til dette! For at kunne komme videre med vore innovative ideer og det virtu-relle laboratorium GTSLAB med prototypeopstillinger mm., og for at kunne få vurderet omfanget af mulige landsperspektiver, har vi behov for en økonomisk støtte til et pilotprojekt. Punkt 1. Formål og mål Punkt 1 nr. 1 Formål Vi forestiller os i første omgang et pilotmodelprojekt, hvor formålet er: - Afklaring af, om ideen med det virtuelle GTSLAB kan blive et perspektivrigt fagligt, pædagogisk og et ressourcemæssigt interessant supplement til den lokale natur- og teknikfagsundervisning i folkeskolen og på gymnasieniveau mv. - En undersøgelse af GTSLABs muligheder, som platform for fjernundervisning rettet mod mindre uddannelsesinstitutioner med begrænsede ressourcer i udkantsområderne af Region Midtjylland. - En indledende analyse og en umiddelbar vurdering af, om GTSLAB kan udvikles til at blive fagligt, pædagogisk og økonomisk interessant på landplan. Hvis pilotprojektet efterfølgende giver resultater som evt. bekræfter behovet for og muligheden af at etablere et landsdækkende GTSLAB, kan dette efterfølgende suppleres med et hovedprojekt, hvor formålet kunne være en yderligere udredning af faglige, pædagogiske, økonomiske og teknologiske/virtu-relle muligheder og perspektiver vedr. GTSLAB ideen, set i relation til evt. at kunne højne interessen og forståelsen for naturfag i folkeskolen og på gymnasieniveauet i hele Danmark. Punkt 1 nr. 2 Mål Med udgangspunkt i GTSLAB ideen, skal pilotmodelprojektet overordnet sætte fokus på nedenstående 4 områder: A. Et naturfagsdidaktisk perspektiv B. Et teknisk/innovativt perspektiv C. Et perspektiv der handler om at udvikle og beskrive et koncept/en model for lokal udvikling af naturfagsområdet med samarbejde mellem flere aktører D. Et kvalitetsmæssigt perspektiv, som drejer sig om at løfte naturfagsundervisningen i udkantsområderne og dermed gøre uddannelserne mere attraktive A) Mål: At få undersøgt, hvordan henholdsvis 8-9. klasse folkeskoleelever og htx/stx gymnasieelever evt. kan anvende GTSLAB i forbindelse med naturfagsundervisningen/fysikundervisning, herunder udpegning af behovet for supplerende relevante forsøgsopstillinger. Side 5

6 Indhold: Dette skal foregå ved at følge udvalgte klasser som skal afprøve GTSLAB som en del af deres naturfagsundervisning, og i den forbindelse laves en systematisk evaluering og erfaringsopsamling med elever og lærere. Udvælgelsen af nye supplerende relevante forsøgsopstillinger sker med udgangspunkt i behov, bekendtgørelserne samt efter pædagogiske, faglige og forsøgssikkerhedsmæssige kriterier. B1) Mål: At ide-udvikle og beskrive tekniske/teknologiske muligheder for en virtuel naturfagsformidling og styring mellem nye aktører. Indhold: Dette vil primært foregå i et innovativt udviklingssamarbejde med Innovation Lab, udvalgte undervisere og elever, UVM- konsulenter og Center For Scienceuddannelse, Århus Universitet. De pædagogiske og tekniske/teknologiske problemstillinger skal analyseres og beskrives så teknologiske løsninger kan defineres. Endvidere skal mulige tekniske problemstillinger og perspektiver i et evt. virtu-reelt GTSLAB på landsplan beskrives. B2) Mål: At videreudvikle de allerede tilgængelige fysikopstillinger i GTSLAB. Indhold: Videreudvikling af relevante fysikforsøg herunder bl.a. at kvalificere kameraforbindelse til webside (det tekniske). C) Mål: At udvikle modeller for en lokal organisering af samarbejdet om naturfagsundervisningen mellem flere aktører, primært mellem folkeskolen og gymnasieniveauet og hvor GTSLAB inddrages. Indhold: Afdækning af skolernes behov, ønsker, muligheder og problemstillinger for at kunne effektivisere og samarbejde om naturfagsundervisningen, herunder søge at afklare: Hvad kan Htx/gymnasiet få ud af et øget samarbejde om naturfag/fysik med folkeskolerne på kort og lang sigt? Hvad kan folkeskolerne få ud af et GTSLAB samarbejde på kort og lang sigt? Plusser og minusser i forhold til faglighed, pædagogik, sikkerhed, teknologi, økonomi og øvrige praktiske forhold set fra skolernes - og samfundets side? Interessentanalyse og evaluering af samarbejdet mellem de forskellige aktører skal være en løbende del af projektet. D) Mål: At undersøge om GTSLAB kan løfte naturfagsundervisningen i udkantsområderne og dermed gøre uddannelserne mere attraktive. Indhold: Udkantsområderne har ofte forholdsvis små gymnasier og få ressourcer og samtidig et generelt lavt uddannelsesniveau. GTSLAB kunne potentielt bruges som løftestang til at give små gymnasier lige så attraktive tilbud, som større gymnasier har, ved at stille virtu-reelle fælles faciliteter til rådighed. Dermed vil gymnasierne potentielt kunne hjælpe hinanden. Dette mål kan opnås ved at lave spørgeskemaundersøgelser med elever i udkantsområderne. Formålet ville så være at kvantificere, hvor attraktivt naturvidenskab forekommer før og efter eleverne har stiftet bekendtskab med GTSLAB. Punkt 2. Effekt og resultatkrav Resultaterne vil blive beskrevet i en rapport, og pilotprojektets erfaringer vil, udover at bidrage til en konkret udvikling af GTSLAB og det lokale samarbejde om naturfag/fysik undervisningen, kunne bruges som inspiration og muligheder på andre folkeskoler/htx/stx, således at de indhøstede erfaringer, ideer og modeller kan indgå som en direkte inspiration og som et beslutningsgrundlag for en evt. ud- Side 6

7 bredelse af et lokalt virtu-reelt naturfagssamarbejde mellem htx/stx og folkeskolernes ældste klasser. Endvidere kan de indhøstede erfaringer bruges som en vigtig baggrund til en beslutning om etableringen af evt. hovedprojekt, som skal klarlægge faglige, pædagogiske, tekniske, økonomiske muligheder og perspektiver ved et evt. permanent GTSLAB som skal være landsdækkende. Projektet vil blive omtalt på Teknisk Gymnasium Grenaas og projektsamarbejdspartnernes hjemmesider, i pressen og i relevante landsdækkende fagblade. Side 7

8 . Skema til brug for uddybning af mål og resultatkrav Mål 1 Projektrapport Resultatkrav Resultatkrav 1.1 Projektrapporten vil beskrive hvordan henholdsvis klasse folkeskoleelever og htx/stx gymnasieelever evt. kan anvende GTSLAB i forbindelse med naturfagsundervisningen/fysikundervisning Resultatkrav 1.2 Projektrapporten vil beskrive idéudviklingen og de tekniske/teknologiske muligheder for en virtuel naturfagsformidling og styring mellem flere aktører Resultatkrav 1.3 Projektrapporten vil beskrive udviklingen af GTSLAB Resultatkrav 1.4 Projektrapporten vil beskrive og kommentere den udviklede model for lokalt samarbejde mellem folkeskoler, htx og stx. Resultatkrav 1.5 Projektrapporten vil beskrive konsekvenserne af brugen af GTSLAB for skolernes evne til at tiltrække elever til naturvidenskab. Målemetode Systematisk evaluering og erfaringsopsamling med elever og lærere i form a både interviews og spørgeskemaer. En analyse af de pædagogiske og tekniske / teknologiske problemstillinger vil indgå. En definition af de teknologiske løsninger. En analyse af de tekniske problemstillinger og perspektiver i et evt. virtu-reelt GTSLAB på landsplan. En ny fungerende opstillinger og et antal forbedringer i brugeradgang ved projektudløb i forhold til projektstart. En beskrivelse af den udviklede model. Interviews og spørgeskemaer rettet mod deltagende skoleinspektører, rektorer og undervisere. Analyse af spørgeskemaer indhentet fra elever på htx. Punkt 3. Overvågning af initiativets fremdrift Fremdriften i projektet vil blive dokumenteret i 2 omgange: midtvejs i projektperioden og kort efter projektets afslutning. Midtvejsrapporten vil indeholde en gennemgang af projektets status i forhold til resultatkravene. Herunder vil fremdriften indenfor hvert resultatkrav blive beskrevet. Den afsluttende rapport vil være opdelt i to dele. Den første del vil dokumentere, om resultatkravene er blevet opnået. Den anden del vil i større detalje berette om projektets resultater med henblik på videndeling med andre undervisningsinstitutioner og interessenter. Denne sidste del vil blive offentliggjort Side 8

9 på Teknisk Gymnasium Grenaas hjemmeside samt på projektpartnernes hjemmeside. Desuden vil der blive forfattet et indlæg til diverse landsdækkende faglige tidsskrifter og hjemmesider. Side 9

10 Ansøgning del 2 Punkt 4. Beskrivelse af indhold Feltet vil blive udfyldt efter en evt. bevilling og ske i samarbejde med administrationen i Region Midtjylland. Punkt 5. Organisering og aktører Projektdeltagerne er: Teknisk Gymnasium Grenaa Innovation Lab Center for Scienceuddannelse, Naturvidenskabelig Fakultet, Aarhus Universitet Folkeskolerne i Grenå: Søndre, Vestre og Østre Skole Gymnasiet HTX Skjern Projektet organiseres med en styregruppe, en følgegruppe og nogle projektarbejdsgrupper. Styregruppen vil bl.a. bestå af Center For Scienceuddannelse, Innovation Lab, Gymnasiet HTX Skjern, repræsentanter fra folkeskolerne, Rektor for Teknisk Gymnasium Grenaa (Htx) og lederen af Grenaa Tekniske Skole. Følgegruppen vil bestå af Rektor for Teknisk Gymnasium Grenaa og en konsulent fra UVM samt en regionsrepræsentant. Projektledelsen varetages af Teknisk Gymnasium Grenaa. Punkt 5 nr. 1 Styregruppe / projektgruppe Det er styregruppens ansvar, at Tildele ressourcer til projektet Være sparringspartnere for projektlederen Starte og evt. afbryde projektet Holde sig orienteret om projektets status Informere projektleder og følgegruppe ved strategiske ændringer med konsekvens for projektet Koordinere det overordnede samarbejde mellem projektpartnerne Styregruppen ledes af lederen for Grenaa Tekniske Skole, som også har det økonomiske ansvar for projektet. Det er følgegruppens ansvar, at Holde sig orienteret om projektets resultater Kommentere på projektets resultater Komme med forslag til forbedringer Følgegruppen ledes af Rektor for Teknisk Gymnasium Grenaa. Side 10

11 Punkt 5 nr. 2 Ansvar for projektledelse Projektlederen (Brian Lykkegaard Karlsen, Teknisk Gymnasium Grenaa) har ansvar for at Projektet følger tidsplanen, og for at denne tidsplan altid er opdateret Projektet følger budgettet Koordinere mellem de forskellige projektgrupper Informere styregruppe og følgegruppe om projektstatus i form af månedlige nyhedsbreve og statusmøder ved behov Anmode om ressourcer hos styregruppen, når der er behov for det Projektmedlemmerne rapporterer deres ressourceforbrug Projektmedlemmerne rapporterer deres opgavestatus Tildele projektmedlemmerne og projektgrupperne opgaver Punkt 5 nr. 3 Samspil med evt. samarbejdspartnere Alle samarbejdspartnere vil være repræsenteret i styregruppen. Det er således styregruppen, som skal koordinere det overordnede samarbejde med partnerne, og det også styregruppen, som tildeler ressourcer. Når en partner har tildelt en bestemt menneskelig ressource, er det projektlederens ansvar at indplacere vedkommende i projektorganisationen og tildele vedkommende relevante opgaver i projektet. De forskellige partnere har forskellige roller i projektet, som også vil fremgå af budgettet herunder. Rollefordelingen er tiltænkt således: Teknisk Gymnasium Grenaa: varetager projektledelse, deltager i o udvikling af nye ideer og opstillinger til GTSLAB o observation af gymnasieelevers brug af GTSLAB, herunder basis for tiltrækning til naturvidenskab o naturfagsdidaktiske modelbeskrivelser af GTSLABs anvendelse o modeller for et lokalt samarbejde om naturfag o videndeling, arbejds- og infomøder mellem projektdeltagerne Innovation Lab: deltager i o udvikling af nye ideer og opstillinger til GTSLAB o interessent- og brugeranalyse, udstyr- og økonomiberegninger o videndeling, arbejds- og infomøder mellem projektdeltagerne Center for Scienceuddannelse, Naturvidenskabeligt Fakultet, Aarhus Universitet: deltager i o observation af folkeskoleelevers brug af GTSLAB, herunder basis for tiltrækning til naturvidenskab o naturfagsdidaktiske modelbeskrivelser af GTSLABs anvendelse o modeller for et lokalt samarbejde om naturfag o videndeling, arbejds- og infomøder mellem projektdeltagerne Søndre, Vestre og Østre Skole i Grenå: deltager i o observation af folkeskoleelevers brug af GTSlab o modeller for et lokalt samarbejde om naturfag o videndeling, arbejds- og infomøder mellem projektdeltagerne Gymnasiet HTX Skjern: deltager i o observation af gymnasieelevers brug af GTSlab o videndeling, arbejds- og infomøder mellem projektdeltagerne Side 11

12 Timeforbruget fordeler sig som følger: Timer Mandemåneder Projektstyring Grenå HTX Skjern HTX Folkeskoler Innovation Lab AU Totalt ,9 1,9 0,1 1,4 0,5 0,6 7,3 Den nærmere fordeling mellem opgaverne fremgår af budgettet herunder. Punkt 6. Budget Punkt 6 nr. 1 Budget Udgiftsposter Udgiftsbudget (i 1000 kr) Projektstyring, planlægning, deltagelse i arbejdsmøder mv. 325 timer a 400 kr.: (Teknisk Gym. Grenaa) Projektstyring, planlægning, deltagelse i arbejdsmøder mv. 100 timer a 400 kr.: (Teknisk Gym. Grenaa for folkeskoler) finansieres eksternt Observationer og evaluering af folkeskoleelevers og læreres forsøgsbrug af GTSlab 30 timer a 750 kr. (konsulent) Observationer og evaluering af gymnasielevers og læreres forsøgsbrug af GTSlab 40 timer a 400 kr. (Teknisk Gym. Grenaa + Gym. HTX Skjern) Naturfagsdidaktiske overvejelser/ modelbeskrivelser 30 timer a 750 kr. (konsulent) Naturfagsdidaktiske overvejelser/ modelbeskrivelser 30 timer a 400 kr. (Teknisk Gym. Grenaa) Et innovativt/teknisk og økonomisk udviklingsperspektiv Ide/teknologisk konceptudvikling mv. 30 timer a 1300 kr. (konsulent) Et innovativt/teknisk og økonomisk udviklingsperspektiv Ide/teknologisk konceptudvikling mv. 50 timer a 400 kr. (Teknisk Gym. Grenaa) Interessent- og brugeranalyse, udstyr/økonomi beregninger 30 timer a 1300 kr. (konsulent) Udgiftsbudget 1. år Side 12

13 Modeller for et lokalt samarbejde om naturfag mellem lokale folkeskoler, Gtslab og htx 60 timer a 400 (Teknisk Gym. Grenaa) Modeller for et lokalt samarbejde om naturfag mellem lokale folkeskoler, Gtslab og htx 100 timer a 400 (folkeskoler) finansieres eksternt Modeller for et lokalt samarbejde om naturfag mellem lokale folkeskoler, Gtslab, htx og stx 25 timer a 750 (konsulent) Videndeling, arbejds-/ infomøder mellem projektdeltagerne, herunder folkeskolerne og gymnasierne 100 timer a 400 kr. (Teknisk Gym. Grenaa + Gym. HTX Skjern) Videndeling, arbejds-/ infomøder mellem projektdeltagerne, herunder folkeskolerne og gymnasiet 100 timer a 400 kr. (folkeskoler) finansieres eksternt Videndeling, arbejds-/ infomøder mellem projektdeltagerne, herunder folkeskolerne og gymnasiet Eksterne konsulenter (20 timer a 1000 kr.) Administration/diverse 35 Transport 48 Rapportskrivning, hjemmesider, artikler, Evaluering 50 Diverse tekniske/udstyrs forsøgsindkøb/leje 40 Revisor 25 Ekstern finansiering af folkeskoleandel -120 Total 603 Finansieringsbudget Ansøgningen er baseret på følgende finansiering: Finansiering (i 1000 kr.) Total Selvfinansiering Stat Folkeskoler Region Kommune Private Øvrige Total Side 13

14 Punkt 7. Underskrift Sted, dato Ansøgers underskrift Side 14

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2013 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 02.2014 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010 28.02.2014 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Rammer for delprojekter i edidaktik

Rammer for delprojekter i edidaktik Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Formål. Med udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske e-læringsform fra den e-didaktiske overvejelsesmodel

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2011 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Selvevaluering - VID Gymnasier

Selvevaluering - VID Gymnasier Selvevaluering - VID Gymnasier Handelsgymnasium Grenaa, Handelsgymnasium Rønde og Teknisk Gymnasium Grenaa Medarbejdere og ledere på VID Gymnasier har for skoleåret 2015/16 valgt at arbejde med en række

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Udviklingen af MCH TimeWorld. 1. maj december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Udviklingen af MCH TimeWorld. 1. maj december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Udviklingen af MCH TimeWorld 1. maj 2011 31. december 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-14-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter Opfølgning pr. 1. marts 2015 Resultatkontrakt Smart Energy i Midten 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller. [1. december december 2015]

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller. [1. december december 2015] Opfølgning pr. 1. september 2014 på Resultatkontrakt Vedrørende Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller [1. december 2013 31. december 2015] 1-33-87-4-13 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen Opfølgning 1. marts 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen 1. marts 2009 31. december 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 30. juni 2012] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens parter

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. ASA : Applied Science Academy. Et delprojekt i det skandinaviske udviklingsprojekt SMIL(E) under KASK programmet

Ansøgning. Vedrørende. ASA : Applied Science Academy. Et delprojekt i det skandinaviske udviklingsprojekt SMIL(E) under KASK programmet Ansøgning Vedrørende ASA : Applied Science Academy Et delprojekt i det skandinaviske udviklingsprojekt SMIL(E) under KASK programmet 01. januar 2011 31. december 2013 Ansøger Ansøger: Silkeborg Tekniske

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Indstilling: Indstilles til tilskud Indstilles med forbehold Indstilles til afslag X Projektdata: Ansøgers navn Roskilde Tekniske Skole Projektets navn

Læs mere

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter.

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter. Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens

Læs mere

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2012

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2012 Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2012 Dette ansøgningsskema skal bruges ved ansøgning om midler fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Under ansøgningsskemaets forskellige punkter findes

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 29 Oversigt over projektansøgninger

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE DAGTILBUD OG UNDERVISNING NOVEMBER 2016 Projekttype: Implementeringsprojekt. Baggrund og kort beskrivelse af projektet: Projektet udspringer af en ansøgning

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

Målet med at oprette en profil eller faglige linjer kan tage afsæt i flere ønsker:

Målet med at oprette en profil eller faglige linjer kan tage afsæt i flere ønsker: Indledning At oprette en profil eller faglige linjer betyder, at ledelsen og skolebestyrelsen skal beslutte, hvilke faglige og værdimæssige prioriteringer man ønsker på skolen. Profiler og faglige linjer

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje af projekter Uddannelsespulje 01. At mestre valget Karrierelæring i ungdomsuddannelserne Århus Statsgymnasium Samlet budget 2.500.000 kr. Ansøgt beløb 1.878.000 kr. Egenfinansiering 623.000 kr. Egenfinansieringsgrad

Læs mere

Skema til selvevaluering

Skema til selvevaluering Skema til selvevaluering EVALUERING AF UDVIKLINGSPROJEKTET Projekttitel Bevilling Ansøger Praksisnært pædagogisk kompetenceudviklings forløb -~~- oto - Formål Projektet som er et samarbejde mellem Aarhus

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af multifunktionsmøbel Projekt under pulje til Offentlig-Privat innovation (OPI) [01.07.2009-01.12.2010] Journalnummer:

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 Journalnummer: 1-33-76-24-4-09 Kontraktens

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder - delaktivitet under projekt Markedsplads

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Konceptudvikling Food Universe Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Konceptudvikling Food Universe Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Konceptudvikling Food Universe 1.1.2013 31.12.2014 Journalnummer: 1-33-76-23-15-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) Resultatkontrakt Vedrørende Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) [1. januar 2010 31. december 2011] Journalnummer: 1-30-76-33-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Kontaktmæglerinitiativet fase 2 01.06.2011 31.05.2013 Journalnummer: 133761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor)

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Skole- og familiechef Bente Schoubye, Gladsaxe Kommune Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Tak for ansøgningerne vedrørende Ungesporet

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Et udviklingsprojekt 2 3 En række folkeskoler i Randers Kommune er på vej ind i et arbejde, som skal højne kvaliteten i undervisningen i faget natur/teknik.

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune

Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune Projektet med udvikling af ScienceKommuner er afsluttet og indgår nu i NTS-samarbejdet. Der var formuleret 4 vilkår til at være Science Kommune: 1) Ledelsesmæssig

Læs mere

Vejledning vedrørende kontrakter

Vejledning vedrørende kontrakter Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Regional.udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning vedrørende kontrakter En fælles kontraktskabelon Dette

Læs mere

Mål Målene med at udvikle en strategi for science og at skabe en didaktisk platform for projektet er:

Mål Målene med at udvikle en strategi for science og at skabe en didaktisk platform for projektet er: ScienceKommune Assens Projektskitse Projektet Assens Kommune som ScienceKommune Afdeling Børn og Kultur Projektejer Direktør Vilhelm Halgreen Projektleder Udviklingskonsulent Anette Lauridsen, Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2015. Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2015. Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2015 Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers 1. Januar 2014-31. december 2016 Journalnummer: 1-33-76-24-2-13 Kontraktens parter

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige (institutionens

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Effektkæde; Aktiviteter, resultater, effekter

Effektkæde; Aktiviteter, resultater, effekter Effektkæde; Aktiviteter, resultater, effekter Aktivitet 1. Udvikling af koncepter og didaktiske designs omkring Science Champions, SCIENCE ZONES og SCIENCE HACKERS Formel projektetablering inkl. Etablering

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende KreaTek: Naturvidenskabelig viden i spil i teknologifaget med Den Kreative Platform [01.09.2010 01.07.

Ansøgning. Vedrørende KreaTek: Naturvidenskabelig viden i spil i teknologifaget med Den Kreative Platform [01.09.2010 01.07. Ansøgning Vedrørende KreaTek: Naturvidenskabelig viden i spil i teknologifaget med Den Kreative Platform [01.09.2010 01.07.2012] Ansøger Ansøger: TRADIUM, Randers Tekniske Gymnasium Navn: Ulla Bendix Adresse:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser Region Midtjylland Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 15 - Projektansøgninger Fra:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus. [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus. [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-12-07 Kontraktens parter

Læs mere