Ansøgning. Vedrørende. ASA : Applied Science Academy. Et delprojekt i det skandinaviske udviklingsprojekt SMIL(E) under KASK programmet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning. Vedrørende. ASA : Applied Science Academy. Et delprojekt i det skandinaviske udviklingsprojekt SMIL(E) under KASK programmet"

Transkript

1 Ansøgning Vedrørende ASA : Applied Science Academy Et delprojekt i det skandinaviske udviklingsprojekt SMIL(E) under KASK programmet 01. januar december 2013 Ansøger Ansøger: Silkeborg Tekniske Skole Afd. HTX Kejlstrupvej Silkeborg Kontaktperson: Karsten Pedersen Tlf CVR. Nr: Resumè Det skandinaviske EU projekt SMIL(E) som står for Scandinavien Methods of Innovative Learning, tager udgangspunkt i en fælles skandinavisk problemstilling om at der skal gøres noget ved børn og unges svigtende valg af naturfag. Delprojektet ASA : Applied Science Academy afgrænser den del af SMIL(E) der handler om udvikling af samarbejdet mellem skoler og erhvervsliv og det er netop visionen med dette projekt at der kan skabes synergi mellem en lang række indsatsområder og initiativer på tværs af landegrænserne og skabe vedvarende netværk mellem ressourcecentre der skal sikre udbredelse og implementering af skandinavisk best practice for samarbejde mellem skole og erhvervsliv. Projektets målsætning er at det interregionale samarbejde skal skabe grænseoverskridende synergi og merværdi. Landende skal hver især udvikle og afprøve konkrete undervisningskoncepter og samarbejder, og undervejs skal erfaringer, viden og inspiration udveksles mellem parterne. Et netværk af nationale ressourcecentre skal efterfølgende sikre at der kontinuerlig opsamles ny viden og praksiserfaring og at der udvikles modeller for hvordan denne nye viden kan spredes og implementeres efter projektets ophør. Kort resumé af projektets indhold (max linjer). Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Læsevejledning Dette er en skabelon og vejledning for ansøgninger i Regional udvikling Tekst der er skrevet med kursiv er vejledende tekst, der skal overvejes, når ansøgningskabelonen bruges. Når du bruger skabelonen, så slet tekst med kursiv. Der er forskel på indholdet i en ansøgning afhængigt af hvad det er for en type ydelse ansøgningen drejer sig om, hvor omfattende ansøgningen er mv. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på at denne vejledning (dvs. det som står med kursiv) skal bruges som en tjekliste og det er op til den enkelte sagsbehandler og den, af ansøger udpegede, projektansvarlig at overveje, hvad der er relevant i den enkelte ansøgning og på om der er punkter der eventuelt helt skal slettes.. Indholdsfortegnelse Ansøgning del Indhold og baggrund for ansøgningen...3 Punkt 1. Formål og mål...3 Punkt 1 nr. 1 Formål...4 Punkt 1 nr. 2 Mål...4 Punkt 2. Effekt og resultatkrav...5 Skema til brug for uddybning af mål og resultatkrav...6 Punkt 3. Overvågning af initiativets fremdrift...8 Ansøgning del Punkt 4. Beskrivelse af indhold...8 Punkt 5. Organisering og aktører Punkt 5 nr. 1 Styregruppe / projektgruppe Punkt 5 nr. 2 Ansvar for projektledelse Punkt 5 nr. 3 Samspil med evt. samarbejdspartnere Punkt 6. Budget Punkt 6 nr. 1 Budget Punkt 7. Underskrift (Indholdsfortegnelsen opdateres ved at stå på feltet højreklikke og vælge opdater felt.)

3 Ansøgning del 1 Indhold og baggrund for ansøgningen Baggrund I Skandinavien har vi en del til fælles og desværre deler vi også det problem at der i både Sverige, Norge og Danmark forsat er en alt for lav søgning af unge mod de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Konsekvensen har vi hørt om i flere år, nemlig at virksomheder og forskning i stigende grad mangler veluddannet arbejdskraft for at Danmark på længere sigt skal kunne klare sig i den globale konkurrence Det skandinaviske EU projekt SMIL(E) som står for Scandinavien Methods of Innovative Learning, tager udgangspunkt i denne fælles problemstilling om at der skal gøres noget ved børn og unges svigtende valg af naturfag. De Nordiske lande har i de senere år arbejdet bilateralt med nationale strategier, der har givet anbefalinger til hvad der skal til for at vende den negative udvikling. Der er altså også en fælles politisk platform at arbejde ud fra i projekt SMIL(E) og kodeordet for dette nordiske samarbejde er at skabe udvikling gennem grænseoverskridende synergi og merværdi. (Se omverdensanalyse, bilag 1.) En af hovedanbefalingerne i de nordiske landes nationale strategier for naturfagene og de tekniske fag (i DK opsummeret ved rapporten et Fælles Løft) er at der skal fokuseres mere på at inddrage den naturvidenskab og teknologi i uddannelsessystemet man finder anvendt til nyttige formål i samfundet uden for skolen. Det er efterhånden en anerkendt opfattelse at erhvervslivet er en af de vigtigste samfundsmæssige ressourcer i fht. til kunne inspirere skolesystemet til en anderledes aktuel og virkelighedsaktuel undervisning Naturvidenskabernes hus (NVH) har siden dets opstart for godt tre år siden haft som sit hovedfokus at bygge bro og forbedre samarbejdet mellem skolerne og erhvervslivet. Både undervisningsforløb og aktiviteter sigter mod at have en praktisk og anvendelsesorienteret vinkel. Eksempler på projekter er f.eks. NatPLUS hvor 7 gymnasier skal udvikle undervisningskoncepter med regionale virksomheder. Erfaringer, viden og resultater genereret gennem disse projekter vil kunne have en afsmittende effekt på nærværende SMILE projekt, lige som lignende erfaringer med samarbejde mellem og skole og erhvervsliv i Norge og Sverige vil kunne inspirere og påvirke on going projekter i DK. Delprojektet ASA : Applied Science Academy afgrænser den del af SMIL(E) der handler om udvikling af samarbejdet mellem skoler og erhvervsliv og det er netop visionen med dette projekt at der kan skabes synergi mellem en lang række indsatsområder og initiativer på tværs af landegrænserne og skabe vedvarende netværk mellem ressourcecentre der skal sikre udbredelse og implementering af skandinavisk best practice Punkt 1. Formål og mål

4 Punkt 1 nr. 1 Formål Formål Formålet med dette projekt er at udvikle en model og strategi for, hvordan man kan udbrede og implementere forskellige koncepter der har til formål skal styrke samarbejde mellem skoler og erhvervsliv. Det skal muliggøre at den naturvidenskabelige viden der findes i virksomhedernes praksis kan inspirere undervisningen i skolernes fag og at rollemodeller i form af virksomhedsmedarbejdere eller elevambassadører kan inspirere de unge i valg af studieretning på gymnasiet el. videregående uddannelser Formålet er desuden at danne grænseoverskridende og kompetenceudviklende netværk, hvor nationale ressourcecentre i fællesskab udvikler viden og best practice omkring forskellige undervisningskoncepter, læringsmiljøer og organisatoriske samspilsformer og på længere sigt påvise deres positive effekter på elevernes interesse for og lyst til at arbejde med naturvidenskab og teknik Punkt 1 nr. 2 Mål Målsætninger Projektets mål kan inddeles i mål der foregår på nationalt og regionalt niveau der har med udvikling og afprøvning af konkrete undervisningskoncepter og forløb at gøre, samt mål der foregår på internationalt niveau der skal sikre en kontinuerlig opsamling af ny viden og praksiserfaring og at der udvikles modeller for hvordan denne nye viden kan spredes og implementeres efter projektets ophør Regionale mål Etablering af regionalt akademi for anvendelsesorienteret naturvidenskab og teknologi (se bilag 2) der skal sikre følgende: At der udvikles og afprøves følgende to forskellige samspilsformer mellem skole og erhvervsliv 1. Gymnasium virksomhed 2. Gymnasium grundskole virksomhed At der udvikles konkrete eksempler på undervisningsforløb, min. ét for hvert afprøvet koncept, der skal demonstrere hvordan et samarbejde kan organiseres og naturfagsundervisning tilrettelægges At viden og erfaringer fra de afprøvede koncepter opsamles i et good practice katalog At der eksperimenteres med nye brobygningsforløb (elev elev undervisning) mellem gymnasier og grundskoler med naturvidenskab og virksomhedsteknologi som tema At anvende IT teknologi i forbindelse med kommunikation, faglig formidling samt synliggørelse af virksomhedens teknologi i forb. med gennemførelse af undervisningsforløb At der udvikles en model for hvordan samarbejdskoncepter kan udbredes og forankres i lokale netværk og miljøer Grænseoverskridende mål Etablering af et skandinavisk netværk mellem nationale ressourcecentre inden for anvendelsesorienteret naturvidenskab og teknologi, som skal sikre følgende: Der etableres et lærende netværk og afholdes årlige konferencer omkring skolevirksomhedssamarbejde i de skandinaviske lande, der skal sikre at praktiske erfaringer fra afprøv Side 4

5 ninger af forskellige didaktiske koncepter og undervisningsaktiviteter fortløbende bliver opsamlet og formidlet, med henblik på at udvikle en skandinavisk best practice. Elever og lærere fra de skandinaviske lande får mulighed for at besøge hinanden og blive inspireret af de samarbejder man lokalt har etableret og forløb man har gennemført At forskellige modeller og strategier for udbredelse og implementering af samarbejdskoncepter udveksles på tværs af landegrænser. At der opstilles langsigtede kvantitative mål og forpligtigende samarbejder med det formål at projektets initiativer og resultater har et drive efter projektets ophør og dermed en vedvarende påvirkning af elevernes valg Punkt 2. Effekt og resultatkrav Her skal formålet med projektet omsættes til resultatkrav, så det er synligt for omverdenen hvilke resultater projektet har givet. Det kan f.eks. være i form af effektmål, produkt/aktivitetsmål, kvalitetsmål, procesmål eller lignende. Resultatkrav skal være konkrete og målbare. Hvorvidt et resultatkrav er tilstrækkelig konkret kan bestemmes ved at vurdere, om det er SMART, det vil sige specifikt, målbart, attainable (opnåeligt), realistisk og tidsbestemt. Der skal være en klar beskrevet tidsangivelse af milepæle for hvornår resultatkravene forventes opfyldt. Resultatkrav kan både have karakter af resultatmål og indsatsmål og kan således vedrøre både resultater og indsats. Det kan f.eks. være resultatkrav, der beskriver aktiviteter, effekter, produkter, kvalitet, proces eller lignende. Antallet af resultatkrav afhænger af projektet det kan både være flere eller færre end fire. Det er bedre med få præcise resultatkrav end mange luftige resultatkrav. Resultatkravene skal formuleres så det er muligt at vurdere om og i hvilken grad de er opfyldt. Resultatkravene skal med andre ord være målbare. Det er derfor afgørende at forholde sig til målemetode samtidig med at der træffes beslutning om resultatkravenes formulering. Det er vigtigt at vælge en målemetode, der er forholdsvis enkel og let tilgængelig, og sikre sig det nødvendige datagrundlag / kilder Side 5

6 . Skema til brug for uddybning af mål og resultatkrav Mål 1 At forankre en organisation der kan formulere et fælles mål for det nationale og skandinaviske samarbejde, samt sikre at deltagerne har viden om best practice på området og de nødvendige kompetencer inde for bl.a. IT Resultatkrav Resultatkrav 1.1 Kortlægning af best practice Målemetode Omverdensanalyse udarbejdet Resultatkrav 1.2 Projektformering og opstart Opstartsmøder Virksomhedsbesøg Temaer for faglige problemstillinger udarbejdet Fælles regional projektopstart Grænseregional Camp I i Sverige Resultatkrav 1.3 Kompetenceudvikling Kursus i web 2.0 teknologi Kursus i viden om kønsroller Mål 2 At udvikle egnede koncepter og samspilsformer mellem skoler og virksomheder Resultatkrav Målemetode Resultatkrav 2.1 Planlægningsworkshop afholdt Koncepter udviklet Koncepter formuleret Resultatkrav 2.2 Mål 3 At afprøve koncepter og eksperimentelle læringsmiljøer og udvikling af undervisningsforløb Resultatkrav Målemetode Resultatkrav Læringsmiljøer indrettet Koncepter afprøvet Virtuelt kommunikationsforum udviklet og etableret Min. 2 Virksomhedsbesøg foretaget 3 Undervisningsevents /temadage i NVH inden for produktudvikling Elevpræsentationer for virksomheder Side 6

7 Workshop m. fremlægning af koncepter Resultatkrav 3.2 Evaluering af koncepter og læringsmiljøer Evaluering og justering af Koncepter samt udvikling af undervisningsforløb Planlægningsworkshop Møde m. virksomhed Grænseregional CAMP II i DK Udvikling af undervisningsforløb Resultatkrav Læringsmiljøer indrettet på Justerede koncepter med regional virksomhed, afprøves lokalt Virtuelle kommunikationsfora skolerne på gymnasierne etableret Virksomhedsbesøg foretaget Undervisningsevents /temadage inden for produktudvikling og Bioteknologi afholdt Elevpræsentationer for virksomheder afviklet Workshop m. fremlægning af koncepter afholdt Mål 4 At hente inspiration i det grænseoverskridende samarbejde og på baggrund af afprøvninger opsamle og beskrive skandinavisk Best Practice, herunder modeller for samarbejde og eksemplariske undervisningsforløb. Desuden er det målet at udarbejde en model for et tværregionalt skandinavisk samarbejde mellem ressourcecentre der skal sikre at denne best practice spredes og forankres i skolernes hverdag Resultatkrav 4.1 Lærer og elever besøger hinanden i forb. med forløb skiftevis i Udveksling af viden, erfaringer og inspiration gennem besøgsordninger Grænseregional Camp i Norge N, S og DK Resultatkrav 4.2 Opsamling og bearbejdning af Resultatbehandling resultater 2 x workshops med udvikling af eksemplarisk undervisningsmateriale Resultatkrav 4.3 Formidling af Best Practice og samarbejdsmodeller Udvikling af metoder for anvendelsesorienteret undervisning Udarbejdelse af best practicekatalog Resultatkrav 4.4 Udvikling af model for skandinavisk samarbejde Udvikling af model og strategi for skandinavisk samarbejde og forankring af koncepter Konference for de nationale vi- Side 7

8 dencentre Etablering af netværksorganisation Punkt 3. Overvågning af initiativets fremdrift Her angives i ansøgningen hvornår ansøgeren løbende forventer at afrapportere på projektet. Som udgangspunkt skal der afrapporteres efter de tidsfrister der er angivet i resultatkravene. En afrapportering skal som udgangspunkt holdes kort og præcist, men samtidig give en fornemmelse af om resultatkravet er opfyldt. Ansøgning del 2 Punkt 4. Beskrivelse af indhold Feltet vil blive udfyldt efter en evt. bevilling og ske i samarbejde med administrationen i Region Midtjylland. Hvad er det nye i projektet? Det nye i projektet er en inddragelse af nordiske partnere i udviklingen, afprøvningen og evalueringen af udbyttet af skole-virksomhedssamarbejde, hvilket tilfører projektet ressourcer og viden i hele projektforløbet. Det nye i projektet er også, at der udover et fokus på de medvirkende skolers egen udvikling skal udvikles koncepter for skole-virksomhedssamarbejder, som er specifikt møntet på udbredelse til andre gymnasier/ungdomsuddannelser i regionen. Projektet har dermed fokus på udvikling af konkrete redskaber, der gør det muligt at sprede projektets viden og sætte flere gymnasier i stand til at initiere frugtbare samarbejder med virksomheder til gavn for elevernes interesse for de naturvidenskabelige fag. Projektets resultater og udviklingen baseres på inddragelse af IKT værktøjer, hvilket også giver projektet nyhedsværdi. Konkret skal gymnasieelever i to af koncepterne udvikle et undervisningsforløb inden for bioteknologi for en grundskoleklasse i udskolingen. De skal være ambassadører for anvendt bioteknologi og formidle over for elever i grundskolen hvad biologisk, kemisk og procesteknisk viden anvendes til i samfundet og samtidig vil de demonstrere hvor spændende fagene i gymnasiet kan være. Gymnasieleverne vil på den måde være rollemodeller for grundskoleleverne og effekten skulle gerne være at flere af børnene senere fik interesse for at vælge en studieretning med et naturvidenskabeligt og teknisk indhold. Side 8

9 I forbindelse med udarbejdelse af undervisningsdagen for børnene, skal gymnasieeleverne arbejde virtuelt sammen med virksomheden omkring løsning og formidling af problemstillinger og ligeledes kan der eksperimenteres med hvordan virkeligheden i form af enten produkter, teknologi og eksperter, kan inddrages i undervisningen uden at skolen nødvendigvis skal besøge virksomheden. I det hele taget vil vi i dette projekt gerne udnytte elevernes vante måde at håndtere IKT værktøjer og forsøge at bruge dem aktivt i en konkret undervisningssituation og formidlingsopgave. For at læreren kan føle sig kompetente og være med i denne proces er der i projektet søgt om midler til et lærerkursus i web 2.0 teknologi. De virtuelle arbejdsformer skal også benyttes på tværs af landegrænser til at skabe relationer og netværk, så danske elever kan kommunikere med svenske og norske elever der ligeledes arbejder med eksterne parter i skolen. Der er i projektet planlagt at lærere besøger hinanden og får indblik i de konkrete forløb man har udviklet nationalt. Der er to formål med dette. For det første vil det kunne inspirere både skolerne og lærerne at lignende skolesystemer på trods af ligheden, kan gøre det på helt andre måder. For det andet vil de personlige relationer der udvikles styrke de fremtidige virtuelle samarbejder Projektet er primært et udviklingsprojekt som samtidig har til formål at udvikle et konkret produkt, der sikrer en spredning af effekten. Projektets effekter er kort summeret op nedenfor: 1. Ved projektets afslutning vil de medvirkende skoler have fået indarbejdet nye og underbyggede metoder til skole-virksomhedssamarbejder, som kan danne grundlag for skolens videre arbejde med anvendelsesorientering i de naturvidenskabelige fag. Metoderne er forankret på skolen både på ledelsesplan og hos en kritisk masse af medarbejdere, hvilket sikrer, at viden lever videre efter projektets afslutning. Skolerne skal som en del af projektet lave en implementeringsplan der sikrer, at arbejdet videreføres efter projektets ophør. 2. Naturvidenskabernes Hus vil gennem projektet konceptualisere viden om skolevirksomhedssamarbejde således at huset målrettet kan arbejde med en udbredelse til regionens øvrige gymnasier også efter projektets afslutning. Konceptualiseringen indeholder en beskrivelse af et mindre antal best-practise eksempler på fx projektsamarbejde med en virksomhed, som beskrives samlet i skriftligt materialer henvendt både til skoler, lærere, rektorer og virksomhedsrepræsentanter. Materialet gøres desuden tilgængeligt på web-portal. 3. Vi forventer at projektets effekter vil være bedre funderede på baggrund af den fælles koordinering og det grænseoverskridende samarbejde med de nordiske partnere og de deraf følgende flere ressourcer i projektet i alle faser (analyse, udvikling og implementering). Derudover vil projektet have den effekt, at de medvirkende skoler samt Naturvidenskabernes Hus har en nordisk netværksplatform, som kan støtte det videre arbejde efter projektets ophør og som kan sikre, at den videre udvikling og implementering bliver tilført viden og inspiration fra de nordiske partnere. Vidensbase for projektet Naturvidenskabernes Hus arbejder allerede med problemstillingen skole-virksomhedssamarbejde fx i NatPLUS projektet. Nærværende projekt bygger videre på de allerede opnåede erfaringer, men har konkret fokus på at omsætte udviklede og afprøvede forløb til koncepter, som nemt kan kommunikeres til nye skoler og virksomheder og på den måde fungere som platform for, at flere kan gå i gang. Side 9

10 Punkt 5. Organisering og aktører Organisering ASA delprojekt Danske Partnere i ASA delprojekt under SMILE 1. Rønde Gymnasium. Kontaktperson: Per Knudsen 2. Bjerringbro Gymnasium: Kontaktperson: Finn Rasmussen 3. Silkeborg Tekniske Gymnasium: Kontaktperson: Karsten Pedersen 4. Naturvidenskabernes Hus: Kontaktperson: Jeppe Hust Diagram over ASA partnerorganisering i DK: bilag 2 Punkt 5 nr. 1 Styregruppe / projektgruppe Organisering i SMILE projekt Liste over samtlige partnere i SMILE projektet: Bilag 3 SMILE styregruppe og Leadpartnerfunktion: Bilag 4 Punkt 5 nr. 2 Ansvar for projektledelse Projektledelsen varetages af Naturvidenskabernes Hus P.E. Eriksensvej Bjerringbro v. Jeppe Hust mobil: Punkt 5 nr. 3 Samspil med evt. samarbejdspartnere Operatørens eventuelle samarbejde med andre aktører om ansøgningopfyldelsen og ansvarsfordelingen imellem dem skal være klart. Ansvarsfordelingen vil typisk være præciseret i tilbuddet/ansøgningen. Når det er tilfældet henvises til ansøgningen/tilbuddet, der vedlægges som bilag. Punkt 6. Budget Side 10

11 Ansøgningen har følgende godkendte udgiftsbudget i forhold til de opgaver, der er beskrevet tidligere i ansøgningen (udgiftskategorierne nedenfor tjener alene som eksempel, idet udgiftsposterne vil være projektspecifikke). Nogle gange vil det være mere hensigtsmæssigt at henvise til et bilag med budget og finansiering. Budgetmæssige ændringer vil efterfølgende kun blive godkendt, hvis Region Midtjylland har godkendt disse. Der henvises til standardvilkårene for så vidt angår dokumentationskrav, opfølgning mv. Punkt 6 nr. 1 Budget E tdetaljeret budget kan findes i Bilag 5: aktivitetsbudget Medfinansieringserklæring fra Region Midt: Bilag 5b og fra Gymnasier bilag 2b Udgiftsposter Udgiftsbudget Udgiftsbudget (i 1000 kr) 1. år 2. år 3. år SUM (2011) (2012) (2013) Timer kr kr kr. Projektadministration, herunder styregruppe og international koordinering Regionale Workshops Kurser kompetenceudviking Løn kursusholdere Mødeudgifter Konsulenter til udvikling af virtuelle IT fora Konsulenter til indretning af læringsmiljøer Investering i web 2.0 software Indretning af demonstrationsmiljøer 3 forløb Produktudviklingscamp Biotek Exciters 2 dage Planlægningsworkshop Filmdokumentation af forløb Planlægningsworkshop Grænseregional CAMP i NVH Indretning af eksperimentelle kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Side 11

12 miljøer på skolen x Investering i software web 2.0 lokalt Produktudviklingscamp Biotek exciters dag Udgifter i forb. med værtskab for skandinaviske gæster Workshop kr kr kr kr kr. 2 x udviklingsworkshops kr. Konsulenter til workshop Rejseudgifter til studie besøg Konference SMILE kr kr kr. Administration kr. Revision af regnskab kr kr kr. Total kr kr kr kr. Finansieringsbudget Ansøgningen er baseret på følgende finansiering: Finansiering (i 1000 kr.) SUM Selvfinansiering (3 x gym) kr kr kr kr. Stat Region kr kr kr kr. Kommune Private KASK Program kr kr kr kr. Total kr kr kr kr. Punkt 7. Underskrift Sted, dato Ansøgers underskrift Side 12

Vejledning vedrørende kontrakter

Vejledning vedrørende kontrakter Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Regional.udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning vedrørende kontrakter En fælles kontraktskabelon Dette

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende KreaTek: Naturvidenskabelig viden i spil i teknologifaget med Den Kreative Platform [01.09.2010 01.07.

Ansøgning. Vedrørende KreaTek: Naturvidenskabelig viden i spil i teknologifaget med Den Kreative Platform [01.09.2010 01.07. Ansøgning Vedrørende KreaTek: Naturvidenskabelig viden i spil i teknologifaget med Den Kreative Platform [01.09.2010 01.07.2012] Ansøger Ansøger: TRADIUM, Randers Tekniske Gymnasium Navn: Ulla Bendix Adresse:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser Region Midtjylland Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 15 - Projektansøgninger Fra:

Læs mere

Projektkatalog for SMIL(E) projekter

Projektkatalog for SMIL(E) projekter KOMPETENCECENTRET FOR NATURFAG Projektkatalog for SMIL(E) projekter 2011-2013 Innovative læringsmiljøer i Natur/Teknik Baggrund for projektet Formålet med dette projekt er at udvikle modeller for hvordan

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Resumè. Skottenborg 26, 8800 Viborg. Regional Udvikling. Vedrørende. Udvikling af ny kreativ og kulturel ungdomsuddannelse - KKX

Ansøgning. Ansøger. Resumè. Skottenborg 26, 8800 Viborg. Regional Udvikling. Vedrørende. Udvikling af ny kreativ og kulturel ungdomsuddannelse - KKX Ansøgning Vedrørende Udvikling af ny kreativ og kulturel ungdomsuddannelse - KKX 01.08.2013 31.03.2014 Ansøger Ansøger: Navn Evt. afdeling Adresse Postnummer og by Kontaktperson E-mail Tlf CVR. Nr AARHUS

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Kursuskatalog efteråret 2010

Kursuskatalog efteråret 2010 P. E. Eriksensvej 1-8850 Bjerringbro www.nvhus.dk Kursuskatalog efteråret 2010 Hvad skal jeg i natur og teknik? Bioteknologi i grundskolen Edvotek Anvendelsesorienteret bioteknologi i gymnasiet Arbejdsmåder

Læs mere

Program. Formål. Tidsplan Aktiviteter Samarbejdspartnere Økonomi Timer i de enkelte projekter. Vision Organisation Indhold Kvalitet

Program. Formål. Tidsplan Aktiviteter Samarbejdspartnere Økonomi Timer i de enkelte projekter. Vision Organisation Indhold Kvalitet S M IL (E) Program Formål Vision Organisation Indhold Kvalitet Tidsplan Aktiviteter Samarbejdspartnere Økonomi Timer i de enkelte projekter Baggrund for SMIL(E) Science Kommune Naturfagsstrategi/sammenhæng

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter 2012 Dagens fangst studeres nøje! Redigeret af Lars Nygaard 1 Generelt: Kan gode naturoplevelser, spændende formidling og kvalificeret naturfagsundervisning

Læs mere

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] [1 marts 2013 30. november 2014] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1 33 76 23 29 08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Kommunikationsplan. Smil(e)-projektet 2011-2013

Kommunikationsplan. Smil(e)-projektet 2011-2013 Kommunikationsplan Smil(e)-projektet 2011-2013 Revideret 13. juli 2011 1 Kommunikationsplan Smil(e) Skandinaviska Metoder för Innovativt Lärande (Europa) Baggrund Smil(e) er et Interreg IV A finansieret

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Nye og innovative veje til styrkelse af talent på erhvervsuddannelserne med basis i et virtuelt videncenter

Ansøgning. Vedrørende. Nye og innovative veje til styrkelse af talent på erhvervsuddannelserne med basis i et virtuelt videncenter Ansøgning Vedrørende Nye og innovative veje til styrkelse af talent på erhvervsuddannelserne med basis i et virtuelt videncenter 01. 01. 2012 31. 12. 2013 Ansøger Ansøger: Mercantec Navn: Kirsten Holmgaard

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt. [13. oktober februar 2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt. [13. oktober februar 2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 28. februar 2012] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2011 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 02.2014 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010 28.02.2014 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Resultatkontrakt Vedrørende Oplevelseskoncept for World of Energy 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1-33-76-23-29-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Projektforløbet kort fortalt

Projektforløbet kort fortalt Projektforløbet kort fortalt Dette er en kort introduktion til projektforløbet. Introduktionen indeholder: En kort beskrivelse af projektforløbet (side 1-3) En kort beskrivelse af de projektaktiviteter,

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2012

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2012 Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2012 Dette ansøgningsskema skal bruges ved ansøgning om midler fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Under ansøgningsskemaets forskellige punkter findes

Læs mere

Spydspidsmedlemmerne skal introducere og opfordre lærerkolleger til, at gennemfører et undervisningsforløb på indskoling, mellemtrin og udskoling.

Spydspidsmedlemmerne skal introducere og opfordre lærerkolleger til, at gennemfører et undervisningsforløb på indskoling, mellemtrin og udskoling. Formål og mål med projektet Hvidovre Kommune skal udvikle en dialog og et samarbejde mellem uddannelsesområdet og erhvervslivet omkring natur, teknik og sundhed. Yderligere skal der er skabes et samarbejde

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Formålet med dette notat er formuleringen af formål, mål og succeskriterier for udviklingsprojektet Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen.

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 30. juni 2012] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Rammer for delprojekter i edidaktik

Rammer for delprojekter i edidaktik Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Formål. Med udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske e-læringsform fra den e-didaktiske overvejelsesmodel

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april marts 2016] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april marts 2016] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april 2015 31. marts 2016] Journalnummer: 1-33-76-23-2-15 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Kontraktens start: 15. marts 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-16-10 Kontraktens parter

Læs mere

Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i

Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i regionen. Initiativet er en fortsættelse af et pilotprojekt

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [1. maj 2009 30. april 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-15-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2013 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen Opfølgning 1. marts 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen 1. marts 2009 31. december 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter.

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter. Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Indstilling: Indstilles til tilskud Indstilles med forbehold Indstilles til afslag X Projektdata: Ansøgers navn Roskilde Tekniske Skole Projektets navn

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Konceptudvikling Food Universe Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Konceptudvikling Food Universe Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Konceptudvikling Food Universe 1.1.2013 31.12.2014 Journalnummer: 1-33-76-23-15-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Huset Venture Ikast-Brande Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Huset Venture Ikast-Brande Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Huset Venture Ikast-Brande 01.02.08 31.08.09. Journalnummer: 1-33-76-123-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) Resultatkontrakt Vedrørende Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) [1. januar 2010 31. december 2011] Journalnummer: 1-30-76-33-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Science-kommuner. Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner

Science-kommuner. Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25 deltagende kommuner 2008-11. 1/3 af Danmarks skoleelever bor i en Science-kommune.

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008 Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008 Vedrørende Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1-33-76-23-29-08 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Kontraktens start: 15. marts 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1337623509 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter Servicestyrelsen, Skibhusvej 52 B, 5000 Odense C Ansøgningsskema Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter 1 Ansøger:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1 Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november Sund By Netværkets strategi for 2017-2020 Side 1 Disponering Sådan er strategien blevet til Mission, vision og strategiske indsatsområder Eksempler på det

Læs mere

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale.

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale. Ansøgningsskema Ansøgning til projektmidler for Grundskoleområdet marts 2015 Implementering af innovation og entreprenørskab i skolen 1 Grundlæggende Innovation og entreprenørskab skal, i henhold til skolereformen,

Læs mere

Webaktiviteter i Studieaktivitetsmodellen

Webaktiviteter i Studieaktivitetsmodellen MOVE Idébeskrivelse (uddybende) MOVE program Pilot på egen læring Ansøger/projektleder Lone Guldbrandt Tønnesen Ansøger e-mail adresse logt@ucl.dk Ansvarlig leder Lars Breinholt Søndergaard Afdeling Læreruddannelsen

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder - delaktivitet under projekt Markedsplads

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Samarbejde mellem Grundskole og Erhvervsuddannelser om natur-, teknik og sundhedsundervisning.

Samarbejde mellem Grundskole og Erhvervsuddannelser om natur-, teknik og sundhedsundervisning. Samarbejde mellem Grundskole og Erhvervsuddannelser om natur-, teknik og sundhedsundervisning. Erhvervsuddannelsers (EUD) værksteder og faglokaler kan tilbyde andre muligheder for at arbejde undersøgende

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere