Arbejdsmiljøregnskab 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøregnskab 2014"

Transkript

1 Arbejdsmiljøregnskab 04

2 Arbejdsmiljøregnskab for Vordingborg Kommune 04 er udarbejdet af Strategi og Implementering i foråret 05. Anbefalingerne indarbejdes i Vordingborg Kommunes Arbejdsmiljøpolitik Tekst: Strategi og Implementering Maj-Britt Otto, Britta Helbech Petersen og Louise Dyrup Lauritsen Produktion: Centraltrykkeriet Vordingborg A/S Kontakt: Strategi og Implementering

3 Arbejdsmiljøregnskab 04 Forord...side 5 Organisering og valg....side 6 Afgørelser fra Arbejdstilsynet....side 8 Vejledninger fra Arbejdstilsynet...side 0 Arbejdsulykker......side Projekt SOL...side 9 Status på Arbejdspladsvurderinger...side Den årlige arbejdsmiljødrøftelse fra arbejdspladserne...side Retningslinjer for vold, mobning og chikane side Sygefravær..side Psykologisk krisehjælp fra Falck Healthcare.side Trivsels- og stressvejledere.side Anbefaling af fokusområder.side 3

4 4

5 Forord I dag er der meget fokus på vores arbejdsmiljø, både det fysiske og det psykiske. Der er fokus på, hvordan vi skaber en god og sund arbejdsplads, hvor vi alle trives, og hvor vi hele tiden er opmærksomme på faresignaler i relation til arbejdets udførelse, arbejdsulykker, nedslidning, sygefravær, stress, mistrivsel og vores generelle sundhedstilstand. Vi er alle forpligtede til at sætte ind over for disse faresignaler og forebygge dårligt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøregnskabet for 04 er vores status for 03/4 omkring arbejdsmiljøet på vores arbejdspladser. Både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. På den måde bliver arbejdsmiljøregnskabet et arbejdsredskab til arbejdsmiljøgrupperne, i det de ud fra regnskabet kan vælge de fokusområder, som gruppen synes er vigtige for lige netop deres arbejdsplads, når de laver deres årlige arbejdsmiljødrøftelse. Pilotprojektet Projekt SOL, der er beskrevet i arbejdsmiljøregnskabet, har bevist, at arbejdet med forebyggelse af ulykker og nærved ulykker virker. Vi har afholdt valg af arbejdsmiljørepræsentanter i efteråret 04. Tak til jer, der tager to år mere, og velkommen til jer, som er nyvalgte. Arbejdsmiljøregnskabet er med til at give os et overblik over, hvordan udviklingen har været gennem de sidste to år. Lau Svendsen-Tune Anette Jensen Camilla Jørgensen Kommunaldirektør Arbejdsmiljørepræsentanter i Hovedudvalget 5

6 Organisering og valg MED-Organisationen MED-aftalen fra.januar 0 blev evalueret i løbet af 03, og en ny aftale blev underskrevet i forhandlingsorganet 6.december 03 gældende fra.januar 04. MED-aftalen fra.januar 0 blev evalueret i løbet af 03, og en ny aftale blev underskrevet i MED-aftalen forhandlingsorganet er med til at 6.december understøtte og 03 udvikle gældende det fælles fra virke.januar for en 04. effektiv og prioriteret indsats inden for arbejdsmiljøet. MED-aftalen er med til at understøtte og udvikle det fælles virke for en effektiv og prioriteret indsats Formen og strukturen er aftalt på baggrund af følgende formål: inden for arbejdsmiljøet. At skabe arbejdsglæde, trivsel og effektivitet i arbejdsprocessen, Formen og strukturen er aftalt på baggrund af følgende formål: til gavn både for den enkelte, arbejdspladsen og borgerne. At skabe arbejdsglæde, trivsel og effektivitet i arbejdsprocessen, til gavn både for den At sikre Kommunens arbejdspladser har et sundt og udviklende arbejdsmiljø enkelte, meden arbejdspladsen høj grad af sikkerhed og borgerne. på arbejdspladsen. At sikre Kommunens arbejdspladser har et sundt og udviklende arbejdsmiljø meden høj At skabe grad gode af sikkerhed og attraktive på arbejdspladser, arbejdspladsen. der fastholder, tiltrækker og udvikler At skabe kvalificerede gode og medarbejdere. attraktive arbejdspladser, der fastholder, tiltrækker og udvikler kvalificerede medarbejdere. Organisering pr. 0. marts 05 ser ud som nedenstående figur: Organisering pr. 0. marts 05 ser ud som nedenstående figur: Hovedudvalg Kommunaldirektør 7 Ledere 8 Medarbejderrepræsentanter Arbejdsmiljørepræsentanter Områdeudvalg for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap Social-, Sundhed og arbejdsmarkedsdirektør 7 Ledere 8 Medarbejderrepræsentanter Arbejdsmiljørepræsentanter Under områdeudvalget for Sundhed, Ældre, psykiatri og Handicap findes der 6 lokaludvalg, 4 arbejdspladser, der afholder personalemøde med MED-status, og 36 arbejdsmiljøgrupper Områdeudvalg for Børn, Familie og Kultur Børn, familie og kulturdirektør 7 Ledere 8 Medarbejderrepræsentanter Arbejdsmiljørepræsentanter Under områdeudvalget for Børn, familie og Kultur findes der lokaludvalg, arbejdspladser, der afholder personalemøde med MED-status, og 34 arbejdsmiljøgrupper Områdeudvalg for Teknik og Miljø er nedlagt Udvalgets opgaver varetages af lokaludvalget for Vej, Park og Havneservice Der er lokaludvalg og arbejdsmiljøgrupper Områdeudvalg for Administration og Myndighedsopgaver Kommunaldirektør 5 Ledere 6 Medarbejderrepræsentanter Arbejdsmiljørepræsentanter Under områdeudvalget for Administration og Myndighedsopgaver findes der 5 lokaludvalg, 3 arbejdspladser, der afholder personalemøde med MED-status, og 3 arbejdsmiljøgrupper 6

7 Afgørelser fra Arbejdstilsynet 03/4 Der er i alt i 03 og 04 givet påbud på 7 forskellige arbejdspladser. Heraf påbud i 03 og påbud i 04. Der er ligeledes givet 9 vejledninger i 03 og 5 vejledninger i af delpåbuddene omhandler det fysiske/kemiske område. 4 af delpåbuddene omhandler det ergonomiske område med hensigtsmæssige arbejdsstillinger, indretning, tekniske hjælpemidler og inventar. 7 af delpåbuddene omhandler det psykiske område, voldtrusler og arbejdsmængde-tidspres. af delpåbuddene omhandler manglende APV er, manglende instruktion, PPS og brugen af autoriseret rådgiver. Der har været klaget over påbud, som er blevet ophævet dels af Arbejdstilsynet og dels af Arbejdsmiljøklagenævnet. Der er afgivet vejledninger til 7 arbejdspladser som primært omhandler ergonomi og psykisk arbejdsmiljø. Område Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap, Arbejdsmarked PÅBUDSTYPER I alt på 7 arbejdspl. 6. Oasen påbydes at udarbejde APV. Den Sociale Virksomhed påbydes at sikre manglende sikkerhedsforanstaltninger ved brug af gaffeltruck samt sikre at der sker instruktion og tilsyn ved brug af gaffeltruck 3. Stafetten på Autismecentret påbydes at sikre medarbejderne mod udsættelse af vold 4. Distrikt Fanefjord påbydes at benytte egnede tekniske hjælpemidler ved forflytning fra gulv 5. Tandplejen påbydes at sikre passende temperatur i arbejdsrum på tandklinikkens administrative arbejdspladser samt sikre foranstaltninger til imødegåelse af skimmelsvamp 6. Distrikt Skovbo påbydes at anvende tekniske hjælpemidler til forflytning af borger Dette påbud er dog ophævet efter arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse. 7. Jobcentret påbydes at forebygge og håndtere vold og trusler ved arbejde med borgerkontakt 8. Jobcenter påbydes, at nedbringe stor arbejdsmængde og tidspres for ansatte i Kontanthjælp på jobcentret 7

8 Område børn, familie og kultur PÅBUDSTYPER I alt på 6 arbejdspladser. Lendemark Børnehave påbydes at udarbejde tidsog handlingsplan for at forebygge stor arbejdsmængde og tidspres. Børnehuset Nordlys (Bifrost) påbydes at sikre at støv og snavs fjernes ved effektiv rengøring 3. Mern Børnehave påbydes at sikre frisk luft i gruppegrummene, sikre tilfredsstillende temperaturer på toilet samt sikre kontoret for trækproblemer 4. Svend Gøngeskolen påbydes at udarbejde APV 5. Svend Gøngeskolen påbydes at sikre at tilpasse arbejdsmængde og tid samt forebygge vold og trusler 6. Svend Gøngeskolen påbydes at sikre løft og transport af borde 7. Møn Skole påbydes at sikre tilfredsstillende akustiske forhold i idrætssalen dette påbud er ophævet af AT 8. Præstø Skoles SFO påbydes, at foretage undersøgelse af indeklimaet og rengøringsstandarden 9. Præstø Skole påbydes at forebygge risikoen for trusler om vold og krænkende sprogbrug Område teknik og miljø PÅBUDSTYPER I alt på arbejdspladser. Vej- Parkdrift påbydes at udarbejde APV, sikre svejsekursus til dem der svejser samt udbedre støvpåvirkning fra loft. Vordingborg Beredskab påbydes at minimere påvirkning af sodpartikler fra forurenet branddragter samt udarbejdelse af APV Område administration og myndighed PÅBUDSTYPER I alt på arbejdspladser. Kommunale bygninger påbydes vedr. Multicenter Præstø, at udbedre mangler i plan for sikkerhed og sundhed og at bruge aut. Rådgiver til dette og opsætning af fodlister ved alle kanter. Kommunale bygninger påbydes vedr. Stensved Skoles byggeplads, at rette væsentlige mangler i PPS samt påbud om at bruge aut. Rådgiver 3. Vordingborg Rådhus påbydes at træffe foranstaltninger til nedbringelse at temperatur i køkkenet hos Intern Service, at foretage effektiv rengøring i IT samt undersøge indeklimaet på rådhuset 8

9 Vejledninger fra Arbejdstilsynet 03/4 Vejledninger fra AT i 03-4 I alt på 7 arbejdspladser. Børnecentret Lærkereden Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Børnecentret Mejemarken Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger 3. Børnecentret Skovhuset Uhensigtsmæssige løft Brug af tekniske hjælpemidler Stor arbejdsmængde og tidspres Vold og traumatiske hændelser 4. Børnecentret Kastanjen Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger Høje Følelsesmæssige krav 5. Børnecentret Nordlys Indeklima og rengøringsproblematikker 6. Beredskabet Forebyggelse af traumatiske hændelser 7. SFO Stenbukken Stor arbejdsmængde og tidspres Vold og traumatiske hændelser Øvrige psykisk arbejdsmiljø 8. Præstø Skole Forebyg løft, træk og skub Stor arbejdsmængde og tidspres 9. SFO Kernehuset Manglende APV 0. Stege Skole Vold og traumatiske hændelser Akustik i biblioteket Brug af teknisk hjælpemiddel Rengøring indskolingen. Vej- og Parkdrift Tunge løft. Bibliotekerne Tunge løft 3. Autismecentret Gyldenbjergvej Høje følelsesmæssige krav 4. Socialpsykiatrien Møn Ulykkesrisici Løft af 8 liter Indretning af EDB-arbejdsplads 5. Distrikt Skovbo Stor arbejdsmængde og tidspres 6. Distrikt Vintersbølle Vold og traumatiske hændelser Akustik i fællesrum 7. Natursekretariatet Løft, træk og skub Arbejdsstillinger og bevægelser Ensidigt gentaget arbejde Vold og traumatiske hændelser Psykisk førstehjælp 9

10 Arbejdsulykker 03-4 I Vordingborg Kommune er antallet af arbejdsulykker med mere fraværsdag stadig stigende. I 00 var antallet af arbejdsulykker på 57. I 0- var antallet af arbejdsulykker på 59-60, og i 03-4 var antallet steget til Antallet af fraværsdage i forbindelse med arbejdsulykkerne med mere end fraværsdag er steget. I 0 var der 740 fraværsdage mens der i 03-4 var henholdsvis dage. Arbejdsskader i 03 og 04 Arbejdsskader Arbejdsskader i alt Skader med mere end fraværsdag Skader uden fraværsdage 80 8 Fraværsdage med mere end fraværsdag Fraværsdage med fraværsdag 0 7 På Børne-, familie og kulturområdet ligger antallet af ulykker meget stabilt omkring 0-4 ulykker. På Social-, sundhed og arbejdsmarkedsområdet er antallet af ulykker steget markant fra 9 ulykker i 0 til over 50 ulykker i 03 og 4. På det tekniske område ligger antallet af ulykker meget stabilt omkring 7 ulykker både i 0, 3 og 4. På Administrations- og Myndighedsområdet har der været en enkelt ulykke i både 03 og 04. 0

11 Antal ulykker Arbejds- Arbejds- Total Arbejds Total Arbejdsulykker Arbejdsulykker fordelt på områder ulykker ulykker -ulykker fraværsdage med mere end med mere end Total 03 Total fraværsdag 03 fraværsdag 04 Områdeudvalg for Administration og Myndighedsafdelinger minus borger og arbejdsmarked 03 og Beredskab og Vej, Park og Havneservice 03 og Områdeudvalg Børn, Familie og Kultur 03 og Områdeudvalget for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap samt borger- og arbejdsmarked for 03 og Vordingborg Kommune 03 og Der sker flest ulykker indenfor chikane/trusler/vold, børnepasning, forflytninger uden brug af tekniske hjælpemidler og gang indendørs. Der bliver anmeldt mange arbejdsskader i ISAP i det tilfælde, at hændelsen skulle blive til mere på et senere tidspunkt.

12 Fordeling af antal ulykker i Vordingborg Kommune 03 og 04 med mindst en fraværsdag Fordeling af antal ulykker i Vordingborg Kommune 03 og 04 med mindst en fraværsdag Antal af Fraværsdage Kolonneetiketter Rækkeetiketter Hovedtotal Børnepasning Ligeud kørsel 5 7 Kørsel/andre manøvrer Ind-/udstigning Nedstyrtende/væltende genstande (skade sfa....) Cykling Gang indendørs (excl. trappe) Gang på trappe Gang udendørs Forflytning med brug af hjælpemidler Forflytning uden brug af hjælpemidler 5 6 Træk/skub 3 Brug af anden maskine/værktøj Arbejde andet i højden (over gulv-/jordniveau) Fysioterapi/genoptræning Personlig pleje 7 9 Chikane/Trusler/Vold 4 Chikane Trusler 3 5 Vold 4 4 Leg/tumult Undervisning Gymnastik/sport Elværk (produktion, pasning, vedligeholdelse etc.) Kontorarbejde Køkkenarbejde Tøjvask Havearbejde 3 Vej-, skov- og parkarbejde Bygnings-/anlægsarbejde (nybygning) Anden skade, hændelse og/eller situation 4 Beboer forvolder skade på skl. 3 Køretøj forvoldt skade (ramt af) Psykiske belastninger/voldsom hændelse Hovedtotal

13 4 Fordeling af antal ulykker i Vordingborg Kommune 03 og 04 med mindst en 0 0 fraværsdag Total antal for 03: 85 Total antal for 04:

14 Områdeudvalg for Administration og Myndighedsafdelinger minus borger og arbejdsmarked 03 og 04 med mindst en fraværsdag Områdeudvalg for Administration og Myndighedsafdelinger minus Områdeudvalg Borger og Arbejdsmarked for Administration 03 og 04 med og mindst Myndighedsafdelinger en fraværsdag Antal af Fraværsdage Kolonneetiketter Rækkeetiketter minus Borger og Arbejdsmarked og Hovedtotal 04 med mindst en fraværsdag Gang Antal udendørs af Fraværsdage Kolonneetiketter Chikane/Trusler/Vold Rækkeetiketter Hovedtotal Hovedtotal Gang udendørs Chikane/Trusler/Vold Hovedtotal, 0,8 0,6 0,4 0, 0, Områdeudvalg for Administration og Myndighedsafdelinger minus borger og arbejdsmarked 03 og 04 med mindst en fraværsdag Gang udendørs Områdeudvalg for Administration og Myndighedsafdeli 03 borger og arbejdsmarked 03 og 04 med 04 mindst en Chikane/Trusler/Vold Toral antal for 03: Total antal for 04: 0,8 0,6 0,4 0, 0 Gang udendørs Chikane/Trusler/Vold 4

15 Fordeling af antal ulykker for Direktørområdet for Børn, Familie og Kultur 03 og 04 med mindst en fraværsdag Fordeling af antal ulykker for Direktørområdet for Børn, Familie og Kultur 03 og 04 med mindst en fraværsdag Antal af Fraværsdage Kolonneetiketter Rækkeetiketter Hovedtotal Børnepasning Ligeud kørsel Gang indendørs (excl. trappe) 3 Gang udendørs Forflytning uden brug af hjælpemidler 3 Træk/skub Arbejde andet i højden (over gulv-/jordniveau) Chikane/trusler/vold 3 Trusler Vold 3 3 Leg/tumult Undervisning 4 6 Gymnastik/sport Tøjvask Havearbejde 3 Hovedtotal 4 45 Fordeling af antal ulykker for områdeudvalg for 03 og 04 Børn,Familie og Kultur med mindst en fraværsdag Total antal for 03: Total antal for 04:

16 Fordeling af antal ulykker for områdeudvalget Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap samt Borger- og Arbejdsmarked for 03 og 04 med mindst en fraværsdag Fordeling af antal ulykker for områdeudvalget Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap samt Borger- og Arbejdsmarked for 03 og 04 med mindst en fraværsdag Antal af Fraværsdage Kolonneetiketter Rækkeetiketter Hovedtotal Ligeud kørsel 4 Kørsel/andre manøvrer Ind-/udstigning Nedstyrtende/væltende genstande (skade sfa....) Cykling Gang indendørs (excl. trappe) 6 6 Gang på trappe 6 8 Gang udendørs 3 4 Forflytning med brug af hjælpemidler Forflytning uden brug af hjælpemidler Træk/skub Brug af anden maskine/værktøj Arbejde andet i højden (over gulv-/jordniveau) Børnepasning Fysioterapi/genoptræning Personlig pleje 7 9 Chikane/trusler/vold 9 0 Chikane Trusler 4 Vold Leg/tumult Undervisning Elværk (produktion, pasning, vedligeholdelse etc.) Kontorarbejde Køkkenarbejde Anden skade, hændelse og/eller situation Beboer forvolder skade på skl. 3 5 Køretøj forvoldt skade (ramt af) Psykiske belastninger/voldsom hændelse Hovedtotal

17 4 0 Fordeling af antal ulykker for Områdeudvalget for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap samt borger- og arbejdsmarked for 03 og 04 med mindst en fraværsdag 9 Total antal for 03:

18 Fordeling af antal ulykker for Beredskab, Vej, Park og Havneservice for 03 og 04 med mindst en fraværsdag Fordeling af antal ulykker for Beredskab, Vej, Park og Havneservice for 03 og 04 med mindst en fraværsdag Antal af Fraværsdage Kolonneetiketter Rækkeetiketter Hovedtotal Ligeud kørsel Gang på trappe Kolonneetiketter Gang udendørs Hovedtotal Vej-, skov- og parkarbejde Bygnings-/anlægsarbejde (nybygning) Hovedtotal Fordeling af antal ulykker for Beredskab, Vej, Park og Havneservice for 03 og 04 med mindst en fraværsdag Antal af Fraværsdage Rækkeetiketter Ligeud kørsel Gang på trappe Gang udendørs Vej-, skov- og parkarbejde Bygnings-/anlægsarbejde (nybygning) Hovedtotal Fordeling af antal ulykker for Beredskab, Vej, Park og Havnes og 04 med mindst og 04 en fraværsdag med mindst en fraværsdag Fordeling af antal ulykker for Beredskab, Vej, Park og Havneservice Total antal for 03: 7 toral antal for 04: 7 Ligeud kørsel Gang på trappe Gang udendørs Vej-, skov- og parkarbejde Bygnings-/anlægsarbejde (nybygning) Ligeud kørsel Gang på trappe Gang udendørs Vej-, skov- og parkarbejde 8

19 Projekt SOL Der har i 03 været kørt et pilotprojekt Projekt SOL med 0 af kommunens virksomheder for at se nærmere på ulykker og nærved ulykker. Generelt er der, for de virksomheder som har deltaget i hele Projekt SOL, opnået et markant fald i antal af ulykker med en eller flere dages fravær og fraværsdage som følge af disse. Dette skal ses i sammenhæng med, at de tilsvarende tal for de øvrige virksomheder i kommunen, som ikke har gennemført Projekt SOL, har haft et stigende til stagnerende antal ulykker med en eller flere dages fravær og fraværsdage som følge af disse i perioden ALECTIA stillede ved projektets start 0 metoder til rådighed til ulykkesforebyggelse, som virksomhederne kunne vælge at arbejde med. Virksomhederne har valgt at arbejde med 7 af disse metoder, særskilt eller i kombination med flere metoder. Der er opnået erfaringer med udvikling af disse metoder, så de passer ind i de enkelte virksomheders dagligdag, kultur og arbejdsforhold. Herunder viden om hvilke succeshistorier og barrierer der er ved indførsel og drift af de forskellige metoder på virksomhederne. De metoder som virksomhederne især har haft gavn af at arbejde med i forhold til forebyggelse af ulykker, er elektronisk og manuel registrering af nærved ulykker, nudging samt italesættelse af ulykker og nærved ulykker. Projektet har været en øjenåbner for flere af de deltagende virksomheder, som i forvejen næsten udelukkende var fokuseret på ulykker og nærved ulykker inden for det psykiske område. Gennem projektet blev virksomhederne bedt om at registrere nærved ulykker indenfor det fysiske, ergonomiske, biologiske, kemiske og psykiske område for at træne i at tænke nærved ulykker hele vejen rundt. De erfaringer, som er opnået ved afprøvning af metoderne til ulykkesforebyggelse i Vordingborg Kommune, kan anvendes til vurdering af, hvilke metoder der skal satses på og spredes rundt til andre tilsvarende virksomheder i kommunen. Den måde, der systematisk er arbejdet med registrering af ulykker og nærved ulykker på, har også været en øjenåbner for flere af de deltagende virksomheder, som beskriver, at det gør det lettere at tage fat i/arbejde med ulykkesforebyggelse. 9

20 Status på Arbejdspladsvurdering Alle arbejdspladser har i 03-4 udarbejdet både den fysiske APV og trivselsundersøgelsen (psykiske APV) gennem Kommunens elektroniske APV-system Workcyclus. Der er udarbejdet generelle rapporter, som har været drøftet gennem MED-systemet samt på de enkelte arbejdspladser. På baggrund af disse rapporter har de enkelte arbejdspladser udarbejdet indsatser/handleplaner, der ligeledes forefindes i Workcyclus. Rapport over APV og trivselskortlægning Vordingborg Kommune Direktionen og Hovedudvalget har godkendt indsatser/ handleplan på det fysiske område, som de enkelte arbejdspladser ikke selv har kunnet løfte, via bygningsvedligeholdelsespuljen. Rapport for trivselsmåling 03-4 for ledere og chefer i Vordingborg Kommune Se hvordan APV-puljemidlerne er fordelt i på følgende sider. Hvad trivselsundersøgelsen (Psykiske APV) angår, har de enkelte arbejdspladser selv udarbejdet indsatser/handleplaner, som forefindes i Workcyclus. Derudover har Direktionen og Hovedudvalget på baggrund af den generelle trivselsundersøgelse udarbejdet indsatser, der skal tilgodese den generelle trivsel i Vordingborg Kommune. Disse indsatser vises i nedenstående tabel. Handlingsplan for trivselsundersøgelsen mm 03-4 Prioritet Overskrift Deadline Problembeskrivelse Løsningsbeskrivelse Budget Fokus på AT-påbud På baggrund af HMU drøftelse ønskes fokus på påbud fra Arbejdstilsynet i de kommende år. Analyse og vurdering af påbuddene for 03 og 04 som vil fremlægges for HMU sammen med oversigt over Atpåbuddene i november mdr.. Strategi og Implementering vil afholde kvartalsvise møder for de arbejdspladser der er udtrukket til risikobaseret tilsyn, så de er klædt på til mødet med AT. Revision af Procedure for påbud. Strategi og Implementering 4 Ulykkesforebyggelse På baggrund af arbejdsmiljøregnskabet 0- ses en stigning af arbejdsskader. Skader med fravær er på 60 ulykker i 0 og skader uden fravær er på 85 skader. Hovedudvalget og OPU besluttede at sætte fokus på arbejdsskader og ulykker. Følgende initiativer vil iværksættes:. Gennemgang og analyse af arbejdsskader med fravær i 0. Formålet er at få fastlagt, hvilke typer af indsatser, der skal gennemføres, status på ulykkesarbejdet i kommunen samt udvælgelse af de ca. 0 arbejdspladser, der tegner sig for ca. 80% af arbejdsrelaterede ulykker med/uden fravær.. Effektivisering af kommunens håndtering af arbejdsskader fra skade over anmeldelse til arbejdspladsens interne undersøgelse. 3. Afholdelse af aktiviteter/workshops på de udvalgte arbejdspladser. Hver arbejdsplads udvælger -3 konkrete indsatser med fokus på forebyggelse af relevante arbejdsskader. 4. Med baggrund i resultaterne fra ovenstående fastlægges nye retningslinjer for kommunens håndtering af arbejdsskader, metoder til forebyggelse og identificering af arbejdsskader. Projekt Sol og AT-midler 4 Kompetenceudvikling og vidensdeling Vold, Mobning og Chikane Der efterspørges kompetenceudvikling og vidensdeling på tværs af organisationen Særlig fokus på medarbejdernes udviklingsplaner, så kommunens medarbejdere er attraktive medarbejdere både i og udenfor kommunen Udarbejdelse af centrale retningslinjer vold, mobning og chikane Der ligger ikke centrale retningslinjer på vold, mobning og chikane og Udarbejdelse af Skabeloner til hjælp for virksomhederne det er forskelligt hvormeget og hvor lidt kommunens virksomheder har arbejdet Afholdelse af temamøder i de enkelte områdeudvalg inkl. eller arbejder med dette. arbejdsmiljøgrupperne om emnet i foråret 05 Central Kursuspulje 0

21 Handlingsplan vedr. Fysiske forhold og ulykkesrisici prioritet med kommentarer fra KB og HR Område Gruppe Kategori Område Problembeskrivelse Løsningsbeskrivelse Budget ID Kommentarer fra Kb, HR og dir Arbejdsmarked incl kommunale tilbud Vordingborg Vaskeri Fysiske Forhold Transport og færden Arbejdsmarked incl kommunale tilbud Vordingborg Vaskeri Fysiske Forhold Inventar Borger- og Arbejdsmarked inkl. Komm. Tilbud Rampen vi bruger i forbindelse med læsning af rent tøj til levering til vores kunder er blevet for kort efter ombygning hos naboen. Det vil sige den har stadig samme længde,men bilerne kan ikke længere parkere på siden af rampen,men skal bakke til. Desuden er hældningen på vejbelægningen blevet mere skrå. Der bliver lavet en længere rampe. Noget vi selv står for.(håndværkergaarden udfører ) Der er belastende træk ved håndtering af vådt linned. Eksembelvis lagner der skal ud af maskinen er slynget godt og grundigt,sidder hårdt til trolmen og er filtret godt og grundigt sammen Nye vaskemaskiner,som løsner tøjet mere samt med tipfunktion 675 Dækkes ikke af fysisk APV, da det løsningen handler om teknisk inventar og ergonomi Arbejdsmarked incl kommunale tilbud Vordingborg Vaskeri Fysiske Forhold Indeklima Arbejdsmarked incl kommunale tilbud Vordingborg Vaskeri Fysiske Forhold Træk og kulde Alectia har været på besøg og har set på vores ventilation,der afventes en rapport.det er muligt det kan afhjælpe med et nyt ventilationsanlæg.endvidere ny gulbelægning på nedslidte steder,så det er lettere at gøre og holde rent.på nuværende tidspunkt gøres der godt rent engang om ugen samt hverdag tørres der let af plus plus fejes i produktionen i vaskeafdeling og sortering ordnes gulvet hver dag-for at forbedre indeklimaet kunne løsningen være at dagens arbejde sluttes med en grundig rengøring 664 Den er under udførelse med midler fra tidligere APV-pulje. trækgenér fra hoveddør,der kan mærkes i hele huset.det giver særligt promblemer for det administrative personale som føle sig generet af træk der sætter sig i ryg og nakke / hovedpine Desuden kunne der spares en hel del på varmeregningen Ny dør 67 Forventes løst af virksomheden selv Skoleområdet Kompetencecenter Kalvehave Fysiske Forhold Indeklima Område for Børn, Familie og Kultur Mangler solafskærmning i personalerum og andre lokaler øst,syd og vestsiden. Der har tidligere været afsat centrale midler til denne opgave. De forsvandt ifm. skolestruktursændringerne i 0. Vi afventer en løsning fra centralt hold. Maj-Britt Otto er orienteret. AMR spørger hold 4 om problemstillingen vedr. lys - herunder blænding og punktbelysning Centrale midler - har tidligere været prioriteret i de centale APV-midler Skoleområdet Svend Gønge-skolen Fysiske Forhold Akustik og støj Der er meget støj i Gøngehuset. Det skyldes primært loftsbeklædningen, som ikke er lydabsorberende. Problemstillingen er kendt og har indgået i SVG s tidligere APV. Der foreligger screeningsresultater fra Alexia Byggeteknisk vurdering. En støjmåling. Udskiftning af loftsbeklædning i Gøngehuset. Dette bør løses via den centrale APV-pulje 465 Der er i investeringsoversigten afsat anlægskroner til ombygning og renovering af skolen ifm. Ny struktur. Afventer endelig stillingtagen fra BUFl.maj 04 Side

22 Handlingsplan vedr. Fysiske forhold og ulykkesrisici prioritet med kommentarer fra KB og HR Område Gruppe Kategori Område Problembeskrivelse Løsningsbeskrivelse Budget ID Kommentarer fra Kb, HR og dir Skoleområdet Svend Gønge-skolen Ulykkesrisiko Nedslidning af gulve Skoleområdet Svend Gønge-skolen Fysiske Forhold Akustik og støj Hallens gulv er nedslidt. Der er fare for fald på grund af at gulvet er blevet ujævnt (sat sig) Der er forsøgt repareret med gaffatape. Samtidig er der fare for splinter i forbindelse med almindelig brug af gulvet. Der er forsøgt at reparere med gaffatape. SVG har selv afsat midler til at lakere gulvet, men denne løsning er ikke tilstrækkelig. En byggeteknisk vurdering af halgulvet ønskes Der foreslås nyetablering af halgulv Utilstrækkelig lydabsorberende loftplader i stueetagen og på første sal der er opsat lyddabsorberende plader op i nogle rum 468 Der er i investeringsoversigten afsat anlægskroner til ombygnng og renovering af skolen ifm. Ny struktur. Afventer endelig stillingtagen fra BUFl Skoleområdet 0. Klasse Centret Fysiske Forhold Arbejdspladsens indretning Skoleområdet Møn Skole Hjertebjerg Fysiske Forhold Akustik og støj I forbindelse med den nye lov 409 om lærernes arbejdstid, er der på arbejdspladsen behov for et rum mere til lærernes forberedelse. Vi lejer os ind hos ZBC, som allerede har stillet et rum til rådighed pr. /8 04. Dette vil indbefatte en huslejestigning, som ikke er budgetteret. ZBC er adviseret, og vi har allerede indgivet ønsker til indretning mv. 4 Berører ikke APV, da det er en driftudgift Ved tilsynsbesøg er der konstateret utilfredsstillende akustiske forhold i gym. salen. 883 Sagen er afklaret med Arbejdstilsynet. Ingen yderligere tiltag. Skoleområdet Ungdomsskolen Fysiske Forhold Transport og færden Indkørsel og parkeringsforhold på Primulavej 5 er nedslidt. Asfalt og flisebelægning er hullet og ujævnt. Det betyder, der er store vanskeligheder ved transport af kørestolebrugere i ungdomsskolens STU. Dette gælder for medarbejdere i ungdomsskolens samt chauffører og andre tilknyttet STU. Endvidere er der en generel risiko for, at medarbejdere bliver udsat for arbejdsskader, når de færdes på området. Asfalt og flisebelægning skiftes ud se løsning Kultur Svømmehallerne Ulykkesrisiko Nedstyrtningsfare Dagtilbud Mern Børnehave Fysiske Forhold Daginstitutioner - Indeklima Tagvinduer i tag, ind over bassinkant, er meget møre og ruder er revnede. Vi vurdere at der er en potentiel fare for nedstyrtning, særligt da lysafskærmningen samtidig er meget ustabil. Personalet er generet af træk fra gamle vinduer på kontor,p-stue, toilet, og rengøringsrum. Personalet er generet af træk og kulde fra gulv ved arbejde på gulv med børn. Ventilationen i lokalerne har givet anledning til påbud fra arbejdstilsynet. Vinduer skiftes. Indhentning at tilbud i samarbejde med kommunale bygninger Vi vil midlertidigt lave en vejledning i udluftning til ophængning synligt i grupperum. Der vil blive indkøbt legetæpper til afhjælpning af træk fra gulv. Der indhentes tilbud på ventilationssystem og der vil blive skiftet vinduer ud til vejen Udskiftning af vinduer. Afventer endvidere stillingtagen til Svømmehallens fremtid Tilbud indhentet vedr. ventilation og kuldetræk problemer vedr. påbud fra Arbejdstilsynet. Løsning afventer kommende daginstitutionsstruktur maj 04 Side

23 Handlingsplan vedr. Fysiske forhold og ulykkesrisici prioritet med kommentarer fra KB og HR Område Gruppe Kategori Område Problembeskrivelse Løsningsbeskrivelse Budget ID Kommentarer fra Kb, HR og dir Dagtilbud Hjertehaven Fysiske Forhold Temperatur Dagtilbud Hjertehaven Fysiske Forhold Daginstitutioner - Indeklima Vores gulvvarme anlæg har igennem de senere år givet mange problemer i huset - på en stue kunne der være 8 gr. medens der på en anden stue i den anden ende af institutionen kun er 5 gr., hvorefter vi har haft vvs-håndværker adskillige gange for at løse problemet, men hver gang virker det kun kortvarigt. Det har givet mange problemer, da børnene ikke må opholde sig i så kolde rum, det har givet mange logistiske problemer i huset og vi har måtte flytte børn og personale over i vores Skovhus, der ligger ude på legepladsen og det er ikke isoleret, men har el paneler og brændeovn. Fugtudslag ved måling ved vinduespartier i køkken - alrum på gulv og ydervæg Dagtilbud De Fire Årstider Fysiske Forhold Daginstitutioner - Støj Personalet er generet af støj Vi har bedt vvs firmaet beskrive, hvad der skal til for at løse problemet, da anlægget er fra da man byggede institutionen tilbage i 993. Senere har vi fået beskrevet, at anlægget ikke er tidssvarende, da det ikke er forbundet enkeltvis men i serier. Det betyder, at man ikke kan justere i de enkelte rum og derfor ikke kan få anlægget til at køre optimalt. Det kræver en større justering og udskiftning af hele anlægget. Vi har indhentet et tilbud på det og det ligger på omkring kr. et beløb vi desværre ikke kan finde i vores drift budget Udbedring af de fugtige områder med hjælp fra Kommunale bygninger og AM-konsulenten i Genopretning af tekniske styringer til gulvvarmeanlæg kommunen Fugtsikring af fundament incl. dræn Vi er blevet lovet et lyddæmpende loft i vuggestuegruppen fotr flere år siden. Der er indhentet tilbud fra AA-belysning. Sagen er blevet udskudt gang på gang. Desuden vil vi indrette små lege nicher/ læringsmiljøer og købe diverse tæpper mm Det er en lejet bygning og afventer samtidig ny daginst.struktur. Dagtilbud Nordlys Fysiske Forhold Akustik og støj Resourcecenter Kalvehave børnehave Fysiske Forhold Indretning Alle grupperum på Prins Jørgens Allé er forsynet med en hems, hvilket bevirker at der under hemsene er en meget dårlig rumklang. Manglende hensigtsmæssig toilet og mgl. Hensigtsmæssige tekniske hjælpemidler til handicappede børn Der isoleres med støjhemmende plader under hemsene og evt opsætning af opslagstavler Rumdækkende loftlift på Paraplystuen, da der er mange tunge løft både fra/til gulv samt fra/til stole mm. Pris loftlift 55.0,- kr. Pris El 6.750,- kr.. Rumdækkende loftlift i behandlingsrummet ved siden af Paraplystuen. Pris 0,- kr. (loftlift med i pris ). 3. Hæve gulv i krybberummet, således at loftlift i Paraplystuen kan benyttes eller anden løsning således at der ikke sker tunge løft i forbindelse ved benyttelse af krybber. Pris ca ,- kr. 4. Udvidelse af toilettet, således at der kan ske hensigtsmæssige arbejdsstillinger i puslesituationen med henholdsvis - hjælpere og med benyttelse af loftlift. Pris ca ,- kr.(loftlift med i pris ). 5. Derudover bør det indtænkes, hvor disse børn skal hen efterfølgende. Hvis det er på Kompetencecentret - findes der så et handicaptoilet, hvor der kan ydes hjælp af - hjælpere og som har de rette tekniske hjælpemidler og inventar. Ligeledes bør der tænkes på træningslokalet, såfremt der skal ske forflytninger, at der også her er de tekniske hjælpemidler og inventar, der skal være, så uhensigtsmæssige arbejdsstillinger / tunge løft Ud over løsningsbeskrivelsen også en gennemgang af belysningen Udvidelse af toilet i Resourcecenter samt etablering af handicaptoilet på KCK. De tekniske hjælpemidler klares af virksomheden selv. Dagtilbud Tusindfryd(Egelyvej ) Fysiske Forhold Daginstitutioner - Indeklima ingen udluftning på wc hvor pusleplads er kommet. Dårlig indeklima/lugt. Der skal laves udluftning på blomst badeværelset. Der skal undersøges om det er boligselvskabet eller os der skal betale for udbedringen Lejede lokaler men udlejer ønsker ikke at udbedre dette..maj 04 Side 3 3

24 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Den.oktober 00 trådte der nye arbejdsmiljøregler i kraft. Alle virksomheder med ansatte skal fremover holde en årlig drøftelse, hvor de udførte arbejdsmiljøopgaver for året der er gået evalueres og hvor det nye års arbejdsmiljøopgaver planlægges. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse er nu indarbejdet i Vordingborg Kommunes MED-aftale. Arbejdsmiljøgrupperne deltager i udarbejdelsen af den årlige drøftelse og Lokaludvalg/ Personalemøder med MED-status opgave består i at godkende drøftelsen. Først i november måned udsender Arbejdsmiljøkoordinatoren en mail med en reminder om udarbejdelse af arbejdsmiljødrøftelsen, således at den kan drøftes i både arbejdsmiljøgruppen og Lokaludvalget inden.februar, hvor den skal være indtastet i Kommunens APV-system Workcyclus. Hovedudvalg ARBEJDSMILJØDRØFTELSE marts 03 Fra 3:00 til 5:00. Hovedudvalg Arbejdstilsynet Har I haft besøg af Arbejdstilsynet i år Hvis Ja, hvilke konsekvenser fik det? Hvis Ja, hvor mange påbud? Arbejdsulykker Antal arbejdsulykker med fravær Antal arbejdsulykker uden fravær Samlet antal fraværsdage i forbindelse med arbejdsulykker 4

25 Hovedudvalg Fravær og personaleomsætning Har der været sammenhæng med personaleudskiftningen og arbejdsvilkårene, hvis I har haft høj personaleomsætning? Hvor mange medarbejdere har haft langtidsfravær (fravær over 4 uger) Jeres gennemsnitlige sygdom i % i år, og forventning til næste år Jeres sygefravær ved sygdom i timer i år, og forventning til næste år Jeres sygefravær ved tilskadekomst i timer i år, og forventning til næste år Jeres vurdering af arbejdspladsens fravær og sammenhæng med arbejdsvilkårene. Har I gjort konkrete tiltag til at nedbringe evt. højt fravær på arbejdspladsen? Status for det fysiske arbejdsmiljøarbejde og APV-handlingsplanerne Beskriv kort, hvilke aktiviteter og tiltag, som I har gennemført i årets løb, der har givet arbejdsmiljøforbedringer. Se på jeres APV-handlingsplan Fysisk arbejdsmiljøforhold, som I mangler at få løst, og årsagerne til at det ikke er sket Hovedudvalg Status for det psykiske arbejdsmiljøarbejde og APV-handlingsplanerne Beskriv kort, hvilke aktiviteter og tiltag, som I har gennemført i årets løb, der har givet arbejdsmiljøforbedringer. Se på jeres APV-handlingsplan Psykiske arbejdsmiljøforhold, som I mangler at få løst, og årsagerne til at det ikke er sket Har I udarbejdet lokale retningslinjer for identifikation, forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane på jeres arbejdsplads? Hvilke indsatser vil I iværksætte med henblik på at forebygge vold, mobning og chikane i det kommende år? Planer for arbejdsmiljøet det kommende år Mål og idéer for arbejdsmiljøet det kommende år. Beskriv jeres mål, udfordringer og initiativer til forbedring af jeres arbejdsmiljø. Arbejdstilrettelæggelse. Beskriv på hvilken måde samarbejdet skal foregå i form af samarbejdsformer, mødeintervaller og tidsforbrug. Planlægning af efteruddannelse for arbejdsmiljøgruppen i det kommende år. Beskriv jeres behov og ønsker til efteruddannelse. Den enkelte har ret til ½ dags efteruddannelse. 5

26 Følgende arbejdspladser har udarbejdet den årlige arbejdsmiljødrøftelse i 04 Følgende arbejdspladser har udarbejdet den årlige arbejdsmiljødrøftelse i 04 D Dagtilbudsområdet Følgende institutioner har drøftelsen: Dagplejen Bårse Børnecenter Daginstitutionen Lærkereden Daginstitutionen Bøgebjerg Daginstitutionen Mejemarken Daginstitutionen De fire Årstider Daginstitutionen Kastanjen Daginstitutionen Hjertehaven Daginstitutionen Nøddebo Kalvehave Ressourcecenter Daginstitutionen i Mern Daginstitution Nordlys Daginstitution Skovhuset Daginstitutionen i Stege Følgende daginstitutioner mangler: Daginstitution Æblehaven, Daginstitution Elnasminde,. Daginstitutioen i Lendemark Dronning Fanes børnehus. Daginstitutionen Parkhaven Daginstitutionen Troldehaven Daginstitutionen Tusindfryd Skole og Kulturområdet Sko Følgende institutioner har drøftelsen: Bibliotekerne Vordingborg Ungdomsskole PPR og Forebyggelse Gåsetårnskolen Svend Gøngeskolen 0. klassecentret, Kompetencecentret Kalvehave, Kulsbjergskolen, Møn Skole, Følgende institutioner mangler: Præstøskolen Musikskolen Svømmehallen Børn, unge og familiecentret Kalvehave Ældreområdet Følgende institutioner har drøftelsen: reområdettri, handicap og Sundhedsområdet Distrikt Fjordgaarden Distrikt Klintholmhavn Distrikt Rosenvang Distrikt Solvang Distrikt Ulvsund Distrikt Vintersbølle Distrikt Solhøj Distrikt Fanefjord Hjælpemiddeldepotet Rehab og Aktivitet Teknikområdet Følgende institutioner har drøftelsen: Havnene,Vej- og Parkdrift Følgende institutioner mangler: Redningsberedskabet, Følgende institutioner mangler: Centralkøkkenet Vordingborg Vaskeri 6

27 Psykiatri- og Handicapområdet Følgende institutioner har drøftelsen: Bo- og Naboskab Præstø Bo- og naboskab Møn - Vordingborg Center for socialpsykiatrien Den Sociale Virksomhed Autismecentret Storstrømmen Center for rusmidler Tandplejen Træningsenheden Følgende institutioner mangler: Sundhedsplejen Synscentralen Administration og Myndighedsområdet A Følgende institutioner har drøftelsen: Afdelingen for Sundhed Administrationen Vordingborg Administrationen i Præstø Ældresekretariatet Psykiatri- og handicapsekretariatet Følgende institutioner mangler: Afdelingen for Trafik og Park Borger- og Arbejdsmarked Administrationen Langebæk agtilbudsområdet Ældreområdet Psykiatri, handicap og Sundhedsområdet 7

28 Nye retningslinjer for vold, mobning og chikane Hovedudvalget har udarbejdet nye centrale retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. De nye centrale retningslinjer blev godkendt den 3. december 04. Foruden de centrale retningslinjer har Hovedudvalget udarbejdet to nye støtteværktøjer til kommunens lokale virksomheder. Støtteværktøjerne udgør en skabelon, der skal hjælpe virksomhederne i deres arbejde med de lokale retningslinjer og en skabelon til hjælp ved udarbejdelsen af virksomhedernes lokale kriseplan. De nye retningslinjer skal være behjælpelige med at nå kommunens overordnede mål om at fastholde og udvikle et godt psykisk arbejdsmiljø. For at sikre en værdifuld implementering af de nye retningslinjer afholder Vordingborg Kommune obligatoriske halvdags temamøder i foråret. De centrale retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane Skabelon til lokale retningslinjer til forbyggelse af vold, mobning og chikane Skabelon til kriseplan 8

29 Psykologisk krisehjælp Psykologisk krisehjælp af Falck Healthcare i 03 og 04 Der er ingen ændring i vilkårene for benyttelse af den psykologiske krisehjælp. Psykologisk krisehjælp Sager fordelt under diektørområder Kommunaldirektøren Børne-og Kulturdirektør Social- og Arbejdsmarkedsdirektør Udviklingsdirektør Forbrugssstatistik Rapporten omfatter sager oprettet i perioden. januar - 3. december 03. Sager fordelt på problemområde Sager Arbejdsrelateret Privatrelateret Udenfor abonnement 4. Arbejdsrelaterede sager fordelt på problemkode Sager Ansættelsesforhold Funktionsproblem Kollegiale forhold Samarbejdsproblem Stress/Udbrændthed Voldsom hændelse 9

30 . Forbrugssstatistik Rapporten omfatter sager oprettet i perioden. januar - 3. december 04. Sager fordelt på problemområde Sager Arbejdsrelateret Udenfor abonnement. Arbejdsrelaterede sager fordelt på problemkode Sager Ansættelsesforhold Kollegiale forhold Stress/Udbrændthed Andet 30

31 Sygefravær for 03 og 04 Fraværsstatistik for 03 og 04 Statistikkernen kan findes på Vordingborg Kommunes intranet for de enkelte arbejdspladser. Fraværsstatistikkerne skal bruges til dialog om fravær, nærvær og trivsel på de enkelte virksomheder. Herunder forebyggelse af sygefraværet. Grundlaget for statistikkerne er standard udtræk fra OPUS Overblik. Siden overgangen til OPUS Overblik har det været muligt for den enkelte virksomhedsleder at trække egne fraværsstatistikker. Oversigten indeholder en optælling af fravær i perioderne den. januar 03 til den 3. december 03, og igen fra den. januar 04 til den 3. december 04. Fraværsprocenten i kommunen var i 03 på 7,37 % og i 04 på 7,6 %. Til sammenligning var den i 0 på 7,60 %. Sygefraværsprocenten i kommunen var i på 03 på 5,43 % og i 04 var den på 5,5 %. Til sammenligning var den i 0 på 5,4 %. Fraværet svarer til et fravær på 39 årsværk, og sygefraværet svarer til 76 årsværk i 03. Fraværet svarer til et fravær på 34 årsværk, og sygefraværet svarer til 78 årsværk i 04. Det samlede fravær er faldet fra 03 til 04 med 0, %. Sygefraværet er steget fra 03 til 04 med 0,08 %. Antal Antal Sygdom Barn. og. Barsel Nærværs Fravær Sygdom fraværsdage fraværstimer timer sygedag m.m. timer i % i % fraværstimer fraværstimer Hele kommunen ,37 5, , , , , , ,59 7,6 5,5 stabsfunktioner 03.37,76 9.5,0 5.57,7 66, , ,86 5,74 3, , , ,05 95,90 6, ,85 3,6 3,37 Børne og Kultur 03 sk/sfo ,30 5,35 kultur/fritid ,8 3,4 dagtilbud ,80 6,34 børn/familie ,90 5,9 04 sk/sfo 4.306, , , , ,0..67,34 8, 6,58 kultur/fritid 657,87 4., , 9,4 93, 4.309,03 3,69,7 dagtilbud 8.849, , ,.06, , ,08 7,86 6,00 børn/familie.576,58.474, ,79 6, , ,4 6,70 4,55 Social og arbejdsmarked 03 borger/arb.m ,9 6,9 pleje/omsorg ,89 5,79 sund.935, , ,68 78,5 5.65, ,90 6,54 3,38 psyk./handic ,95 5,05 04 borger/arb.m 3.648,8 5.6,6 3.98,0 858,0 78, ,58 6,39 5,98 pleje/omsorg 7.073, , 88.7,5 3.64, , ,79 7,38 5,40 sund.986, , ,05 869,69 0.3, ,98 0,03 4,65 psyk./handic , , ,7.735,0 3.34, ,33 6,73 5,8 Udvikling Miljø og Teknik , ,30 6.7,5 83,55.876, ,38 5,00 4, , , ,80 64, , ,9 6,35 4,4 3

32 Trivsels- og stressvejledning Vordingborg kommunes trivsels- og stressvejlederne kan hjælpe de kommunale virksomheder med at forebygge stress og fremme trivslen. Forebyggelse af stress og trivselsfremme sker ved individuelle, forebyggende samtaler og/eller i gruppesammenhæng. Det kan ske og på lokaludvalgsmøder stressvejledning eller på team/ Trivselsgruppe møder, hvor trivsel og stress er et tema til debat. Trivsels- og stressvejledere har også været brugt ved tilbagevenen til arbejdet efter længere tids sygefravær pga. stress. Opgørelse er fra. november 0 til og med den 3. oktober Forebyggelse undervisning i grupper om trivsel og stress Individuelle afklarende og forebyggende samtaler, samt evt. opfølgningssamtaler 4 6 Hjælp til tilbagevenden til arbejde efter sygdom pga. stress 3 Netværksmøder og efteruddannelse,5 36 I alt 0,5 6 Trivsels- og stressvejlederne har været benyttet til: Afklaringssamtaler med leder og stressramt medarbejder Oplæg til dialog omkring trivsel og stress på Lokaludvalgsmøder og personalemøder Samtaler i grupper/teams om trivsel og mistrivsel Hjælp til tilbagevenden på arbejdspladsen efter sygdom på grund af stress Alle kan henvende sig til Afdeling for Strategi og Implementering enten ved individuelle behov eller hvis arbejdspladsen har behov for hjælp til forebyggelse af stress og få en dialog omkring trivslen. Trivsels- og stressvejlederne skal være en aktiv medspiller i forhold til at sætte debatten om trivsel og stress i gang ud på virksomhederne. Debatten skal være med til at imødegå sygefravær og i særdeleshed langtidssygefravær på grund af stress. 3

33 Fokusområder i arbejdsmiljøarbejdet Vordingborg Kommune vil de kommende to år have fokus på følgende områder i arbejdsmiljøarbejdet: Påbud fra Arbejdstilsynet Udbredelse af Projekt SOL som en metode til forebyggelse af arbejdsulykker og arbejdsskader Arbejde med kerneopgaven. Ud over kerneopgaven er det derfor også vigtigt at arbejde med social kapital hvordan samarbejde, tillid og retfærdighed bringes i spil i forhold til kerneopgaven Virksomhedens sociale kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. Dertil kommer: At der fortsat er fokus på det gode arbejdsmiljøarbejde i arbejdsmiljøgrupperne At der fortsat er fokus på at øge trivsel og arbejdsglæde At der er fokus på styrkelse af team og samarbejdskultur At der fortsat arbejdes med sundhedsfremmende foranstaltninger 33

34 34

35 35

36 Rådhuset Valdemarsgade Vordingborg Tlf

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1 5798007209971 Myndighed/Psykiatri Storegade 56 4780 Stege 5798007209995 Afdeling for Pleje og Omsorg Storegade 56 4780 Stege 5798007210038 Åndehullet (Beskæftigelsesprojekt) Algade 117 4760 Vordingborg

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161

Læs mere

Handlingsplan vedr. Fysiske forhold og ulykkesrisici prioritet 2 med kommentarer fra KB og HR

Handlingsplan vedr. Fysiske forhold og ulykkesrisici prioritet 2 med kommentarer fra KB og HR kommunale tilbud Vordingborg Vaskeri Fysiske Forhold Transport og færden kommunale tilbud Vordingborg Vaskeri Fysiske Forhold Inventar kommunale tilbud Vordingborg Vaskeri Fysiske Forhold Indeklima kommunale

Læs mere

Bilag 6 b Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur

Bilag 6 b Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur Indholdsfortegnelse Områdeudvalg for Børn, Familie og Kultur... 2 og arbejdsmiljøgrupper for Børn, Familie og Kultur... 3 Dagpleje... 3 Daginstitutioner... 3 Den centrale dagpleje... 5 Skoler... 6 Svend

Læs mere

Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur

Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur Indholdsfortegnelse Områdeudvalg for Børn, Familie og Kultur... 2 og arbejdsmiljøgrupper for Børn, Familie og Kultur... 3 Dagpleje... 3 Daginstitutioner... 3 Den centrale dagpleje... 4 Skoler... 5 Svend

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1 5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012

Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012 Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012 Arbejdsplads Børnehuset Mælkevejen Udarbejdet af Heidi Andersen, AMR og Maiken Toftholm, leder Dato 31/1 2013 Status for arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøet Det

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap

Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap Indholdsfortegnelse Områdeudvalg for Sundhed, Ældre, Psykiatri og... 2 og arbejdsmiljøgrupper for Sundhed, Ældre, Psykiatri og... 3 Ældreområdet... 3 Solvang... 3 Rosenvang... 3 Vintersbølle... 3 Fjordgården/Aggerhus...

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Indhold. Indledning... side 5. Den gode historie Ekstraordinær indsats omkring vold på Vordingborgcentret Ørslev skole... side 6

Indhold. Indledning... side 5. Den gode historie Ekstraordinær indsats omkring vold på Vordingborgcentret Ørslev skole... side 6 Arbejdsmiljøregnskab 1 Indhold Indledning... side Den gode historie Ekstraordinær indsats omkring vold på Vordingborgcentret Ørslev skole... side 6 Organisering, valg og uddannelse... side 7 Status på

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Indhold 1. Kursus og uddannelsesaktiviteter... 3 2. Arbejdsulykker... 4 3. Personaletjenesten... 8 4. Arbejdstilsynets tilsyn... 11 Afsluttende bemærkninger... 13 1 Indledning

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa.

Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. Arbejdspladsvurdering og Handleplan. Handicapområdet Rådhuset i Grenaa. 2007 1. Generelt. Denne Arbejdspladsvurdering omhandler de 15 medarbejdere, der er ansat i Handicapområdet og organisatorisk er placeret

Læs mere

2014 Vagter. APV-spørgeskema

2014 Vagter. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vagter Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:37 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2013 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdstilsynet aflægger besøg

Arbejdstilsynet aflægger besøg Arbejdstilsynet aflægger besøg Tilsynsbesøget - processkitse (Kilde AT) Hvad ønsker arbejdstilsynet at undersøge? I er varslet et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet (AT). AT s opgave er at gennemgå

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Fitnessinstruktører. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Fitnessinstruktører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:57 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:12 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks. dampe, støv, lugt,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

Orientering om Arbejdstilsynets tilsynsbesøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 16. marts maj 2010

Orientering om Arbejdstilsynets tilsynsbesøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 16. marts maj 2010 Orientering om Arbejdstilsynets tilsynsbesøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 16. marts 2010-10. maj 2010 Screening Arbejdstilsynet har været på screeningsbesøg hos Bo og Naboskab Næstved,

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere.

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV checkskema Hvad er formålet med APV en? Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV arbejdet

Læs mere

2014 Frisører. APV-spørgeskema

2014 Frisører. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Nyhedsbrev nr. 64 Oktober 2012 Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Det er tilladt at lave Arbejdspladsvurdering på mange forskellige måder. CRECEA har tidligere formidlet forskellige

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Daginstitutioner brancheundervisningsnotat

Daginstitutioner brancheundervisningsnotat Arbejdstilsynet, januar 2014 Daginstitutioner brancheundervisningsnotat Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for elever på Stevns Friskole 2015 Numerisk og procentvis opgørelse % % % % % %

Undervisningsmiljøvurdering for elever på Stevns Friskole 2015 Numerisk og procentvis opgørelse % % % % % % Stevns Friskole Fysiske forhold inkl. indeklima Vurder nedenstående arbejdsmiljøforhold:. Temperaturen i klasselalet 8 9 % 9. Temperaturforandringer i klasselalet i løbet af dagen. Evt. Stigning/fald i

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år.

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år. Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 3. kvartal 2015 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år.

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år. Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2015 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Erfaringer fra tilsynsbesøg

Erfaringer fra tilsynsbesøg Erfaringer fra tilsynsbesøg 28. jan. 14 Erfaringer fra tilsynsbesøg Disposition Statistik Tilsyn Bøder Gode råd Arbejdstilsynets adfærd 2 Tilsynsformer Tag godt imod Arbejdstilsynet de har ret til at komme

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere