Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal, tema og andre indstillinger. Opkald 26 Brug af telefonbog, opkaldsindstillinger. Meddelelser 43 Chat, og tekstmeddelelser. Mobile Internet 50 WAP-browser, bogmærker, WAP-opsætning. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Sikkerhed 62 SIM-kortlås, telefonlås. Fejlfinding 64 Hvorfor fungerer telefonen ikke, som jeg ønsker? Yderligere oplysninger 66 Sikker og effektiv brug, garanti, declaration of conformity. Ikoner 78 Hvad betyder ikonerne? Indeks 81 1

2 Ericsson R600 Revideret version (april 2002) Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i håndbogen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil blive medtaget i nye udgaver af denne håndbog. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2002 Publikationsnummer: DA/LZT R3A INNOVATRON PATENTS Bemærk! Visse af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSMs internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. 2

3 Forside Bagside Lydstyrketaster Display Mikrofon Indikatorlys Tænd/sluk Tastatur Bagsidedæksel 3

4 Introduktion Om denne brugervejledning Nogle af de tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning, er afhængige af net- og abonnement. Derfor er alle menuer måske ikke tilgængelige på din telefon, og genvejsnumrene til menuer og funktioner kan være forskellige fra den ene telefon til den anden. Dette symbol viser, at en tjeneste er net eller operatørafhængig. Der er flere oplysninger om dit abonnement i de informationer, du har modtaget fra netoperatøren. Det anbefales, at du læser kapitlet Lær telefonen at kende på side 7, som indeholder oplysninger om, hvordan du kan bruge menuerne. SIM-kort Du modtager et SIM-kort (Subscriber Identity Module) fra netoperatøren, når du tilmelder dig som abonnent. SIM-kortet indeholder en computerchip, som blandt andet indeholder oplysninger om dit telefonnummer, om hvilke tjenester dit abonnement omfatter og om din telefonbog. SIM-kort leveres i to størrelser. Det ene er på størrelse med et kreditkort, det andet er mindre. Du skal bruge det lille kort i din telefon. Mange SIMkort på kreditkortstørrelse har et mindre, perforeret kort, der er nemt at fjerne. Samling Du skal gøre følgende, før du kan bruge telefonen: Indsæt SIM-kortet. Tilslut og oplad batteriet. Bemærk: Sluk altid telefonen, og kobl opladeren fra, inden du indsætter eller fjerner et SIM-kort. 4 Introduktion

5 Før du kan bruge telefonen, skal du indsætte SIM-kortet og oplade batteriet min. 4 t. 1. Isæt SIM-kortet som vist. Skub den sølvfarvede holder hen over SIM-kortet for at sikre det. 2. Lad batteriet glide ned i hulrummet som vist på billedet, og tryk det helt på plads. 3. Placer bagsidedækslet som vist på billedet, og skub det på plads. 4. Tilslut opladeren til telefonen, når du ser lynsymbolet. Lynsymbolet på stikket skal vende opad. 5. Der kan gå op til 5 15 minutter, før der vises et ikon på displayet. 6. Vent ca. fire timer, eller til du kan se, at batteriet er helt opladet. 7. Vip stikket opad, når du fjerner opladeren. Introduktion 5

6 Udgående og indgående opkald Tænde/slukke Velkommen PIN-kode: Mit net 12:18 Tryk på og hold nede, indtil du hører en tone. Indtast din PIN-kode (Personal Identity Number), hvis du har en kode til SIM-kortet, og tryk på JA. Du får PIN-koden hos din netoperatør. Hvis du taster forkert, kan du slette det forkerte tal ved at trykke på. Hvis du indtaster PIN-koden forkert tre gange i træk, bliver SIM-kortet spærret. I så fald vises meddelelsen PIN blokeret. Hvis det sker, kan du låse telefonen op ved at bruge din PUK-kode (Personal Unblocking Key). Du får PUK-koden hos din netoperatør. Indtast områdenummeret og telefonnummeret. Tryk på for at besvare et opkald. Tryk på for at afslutte opkaldet. Mit net 12:18 6 Introduktion

7 Lær telefonen at kende Tastfunktioner (slet) Foretag og besvar opkald. Vælg en menu, undermenu eller indstilling. Tryk på og hold tasten nede for at tænde eller slukke telefonen eller for at vende tilbage til standby. Tryk på tasten for at afslutte eller afvise et opkald, for at gå et niveau tilbage i menuerne eller for at lade en indstilling forblive uændret. Gå gennem menuer, lister og tekster. Gå op, ned, til venstre eller højre. Slet tal og bogstaver fra displayet. Slet et objekt fra en liste. Tryk på og hold tasten nede for at slå mikrofonen fra under et opkald. Indtast *., Indtast cifrene 0 9 og bogstaver. Tryk på og hold nede for at indtaste det internationale præfiks +. Gå gennem menuer ved hjælp af genveje. Volumentaster Skru op eller ned for lydstyrken i højtalerne under et opkald. Gå gennem menuer, lister og tekster. Aktiver statusmenuen. Tryk to gange på en af tasterne for at afvise et indgående opkald. Indtast #. Tryk på og hold tasten nede for at se menuen med indstillinger. Lær telefonen at kende 7

8 Hurtigtaster Hvis du vil... Skal du: gå til Opkaldsliste trykke på i standby aktivere menuen Bogmærker trykke på og holde nede i standby aktivere menuen Find og kald op ringe din talemeddelelsestjeneste op indtaste tegnet + for at foretage et internationalt opkald trykke på og holde nede i standby trykke på og holde nede i standby trykke på og holde nede i standby indstille telefonen til lydløs trykke på og holde nede i standby slå mikrofonen fra trykke på og holde nede under et opkald foretage et hurtigopkald (position 1 9 i telefonbogen) trykke på en af følgende taster og i standby Sådan går du gennem menuerne Der er to måder at gå gennem menuerne: Ved at bruge genveje Ved hjælp af tastaturet Brug af genveje Genvejene er en hurtigere måde at gå gennem menuerne på. Tryk på eller for at få adgang til menuerne, og indtast derefter nummeret på den menu, du vil gå til. Tryk på og hold nede for at vende tilbage til standby. finde en telefonbogspost, der begynder med det første trykke på og hold en af følgende taster nede bogstav (eller det næstfølgende) på en tast i standby Hvis du vil... finde en telefonbogspost parkere et opkald skifte mellem to opkald Skal du: indtaste positionsnummeret og trykke på i standby trykke på trykke på 8 Lær telefonen at kende

9 Bladre ved hjælp af tastaturet Sådan skal vejledningen forstås: Tryk på Hvis du vil... eller aktivere og gå gennem hovedmenuerne eller gå op og ned gennem undermenuerne vælge en menu, undermenu eller indstilling gå et niveau tilbage i menuerne, uden at ændre en indstilling. Tryk på og hold nede for at vende tilbage til standby. Fortolkning af vejledningerne I dette eksempel på, hvordan vejledningen skal fortolkes, indstilles tastelyden til Tone. Sådan indstilles tastelyden 1. Gå til Opsætning, YES, Lyde & alarmer, YES, Tastelyd, YES. 2. Vælg Tone, og tryk på YES. 1. Tryk på eller i standby for at gå til menuen Opsætning. 2. Tryk på YES for at vælge menuen Opsætning. Navnet på den menu, du har valgt, vises øverst i displayet Opsætning. En blinkende pil til højre angiver, at der er flere tilgængelige menuer. 3. Tryk på YES for at vælge undermenuen Lyde & alarmer. Du behøver ikke bruge piletasterne, fordi det er den første undermenu. 4. Tryk på eller for at gå til undermenuen Tastelyd, og tryk på YES for at vælge den Opsætning Opsætning Lyde & alarmer Profiler Opk. indstill. Net Lyde & alarmer Meddel. alarm Mine melodier Tastelyd Minuttæller Lær telefonen at kende 9

10 5. Tryk på eller for at gå til indstillingen Tone, og tryk på YES for at vælge den. Nu har du indstillet tastelyden til Tone. 6. Tryk på og hold nede for at vende tilbage til standby. Tastelyd Lydløs Klik Tone Genveje Hvis du bruger genveje, skal vejledningen ovenfor fortolkes sådan: Sådan indstilles tastelyden 1. Tryk på eller for at få adgang til hovedmenuen. 2. Tryk på for at vælge menuen Opsætning. 3. Tryk på for at vælge undermenuen Lyde & alarmer. 4. Tryk på for at vælge undermenuen Tastelyd. 5. Tryk på eller for at gå til Tone. 6. Tryk på YES for at vælge toneindstillingen. 7. Tryk på og hold NO nede for at vende tilbage til standby. Tip: Hvis du vil checke en indstilling uden at ændre den, skal du gå til indstillingen, og forlade den uændret igen ved at trykke på. Displaytekst Den øverste tekst angiver den menu, du har valgt. Den fremhævede tekst viser din placering i menuen. Hvis du trykker på, får du adgang til den pågældende menu, eller du vælger den pågældende indstilling. Grå tekst angiver, at en funktion midlertidigt ikke er tilgængelig, f.eks. pga. dit abonnement eller en bestemt indstilling, der ikke er aktiveret Opsætning Lyde & alarmer Profiler Opk. indstill. Net Lyde & alarmer Ringe volume Trinvis stigende Vibrator Ringesignaler Opkaldsinfo 1 Mistede opkald 2 Opkaldsliste 3 Opkaldspris 4 Opkaldstimer 10 Lær telefonen at kende

11 En udfyldt knap angiver, at indstillingen er valgt. Trinvis stigende 1 Til 2 Fra Et hak angiver, at punktet er valgt. Rediger genveje Vælg profil Vis profil Accepter opk. Viderestil opk. Lær telefonen at kende 11

12 Menuoversigt Mit net Telefonbog Find og kald op Tilføj nummer Find og rediger Grupper -adresser Indstillinger Hukom. status Faste numre Meddelelser Chat Kald talemedd. Indbakke Skriv ny Ikke afsendt Skabeloner Sendte poster Indstillinger Aktuelt opkald* 12:18 Opkaldsinfo Opsætning Funktioner WAP-tjenester Mine genveje Mistede opkald Opkaldsliste Opkaldspris Opkaldstimer Næste opkald Indstillinger Slå toner fra* Parker opkald* Skift opkald* Udkoble aktivt* Tilslut opkald* Overfør opkald* Udkoble alle* Lyde & alarmer Profiler Opk. indstill. Net Display Sprog Tid og dato Låse Håndfri Nulstil alt Datakomm. Kalender Alarm Nedtælling Stopur Billede Regnemaskine Spil Tilbehør Hjemmeside Bogmærker Push-indbakke Indtast URL Datakonti WAP-opsætn. Slet cache Hjemmeside Spil Chat Ringe volume Vælg profil Rediger genveje Bemærk, at nogle menupunkter er net- og abonnementsafhængige. 12 Lær telefonen at kende

13 Indtastning af bogstaver Du kan indtaste bogstaver, når du tilføjer navne til telefonbogen eller skriver tekstmeddelelser (SMS). Ud over den måde du normalt indtaster bogstaver på telefonen vha. grundlæggende indtastning, kan du bruge ezitext indtastning til at skrive f.eks. tekstmeddelelser, hvis du har valgt et indtastningssprog, der understøtter dette. ezitext indtastning er en hurtigere måde at skrive tekster på. Indtastningssprog Du skal vælge de indtastningssprog, du vil bruge, når du skriver, før du begynder at indtaste bogstaver. Sådan vælges indtastningssprog 1. Gå til Opsætning, YES, Sprog, YES, Indtast. metode, YES. 2. Find det sprog, du vil indtaste bogstaver på, og tryk på. Gentag trin 2, hvis du vil bruge et andet sprog. 3. Tryk på YES for at forlade menuen. Tip: Hvis du vil skifte til et af de valgte indtastningssprog, mens du skriver, skal du trykke på og holde nede (for at få vist indstillingsmenuen) og vælge en Indtastningsmetode. Grundlæggende indtastning Når du gemmer navne i telefonbogen, indtaster du altid bogstaverne vha. grundlæggende indtastning. Det følgende er et eksempel på, hvordan du skriver en tekstmeddelelse: Sådan indtastes bogstaver vha. grundlæggende indtastning 1. Gå til Meddelelser, YES, Skriv ny, YES. 2. Tryk flere gange på den relevante tast,, eller, indtil du ser det tegn, du vil bruge, på displayet. Tryk på Funktion Mellemrum -?!. : ; " < = > ( ) _ 1 A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ D E F è É 3 Φ G H I ì 4 J K L 5 Λ M N O Ñ Ö Ø ò 6 P Q R S ß 7 Π Σ T U V Ü ù 8 W X Y Z 9 Lær telefonen at kende 13

14 Tryk på Funktion + / % $ 0 Θ Ξ Ψ Ω # * Sletter bogstaver eller tal Skifter mellem store og små bogstaver Tryk på og hold tasten nede for at indtaste tal Eksempel: Hvis du vil indtaste et A, skal du trykke én gang på. Hvis du vil indtaste et B, skal du trykke hurtigt to gange på. Hvis du vil indtaste et lille bogstav, skal du trykke på og derefter indtaste bogstavet, f.eks. et A. Der vises små bogstaver, indtil du trykker på igen. Hvis du vil indtaste tal, skal du trykke på og holde en af de numeriske taster nede. Hvis du vil slette bogstaver eller tal, skal du trykke på. ezitext indtastningsmetoden Du kan bruge ezitext indtastning, når du skriver tekst- eller chat-meddelelser. ezitext indtastningsmetoden benytter en indbygget ordbog til at genkende de oftest brugte ord med den tastsekvens, du taster. På den måde behøver du kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det første på tasten. Når du trykker på tasten, bliver et ord foreslået. Bemærk: Vælg et indtastningssprog, inden du tager ezitext indtastningsmetoden i brug. Du finder yderligere oplysninger under Sådan vælges indtastningssprog på side 13. Sådan indtastes bogstaver ved hjælp af ezitext indtastningsmetoden 1. Gå til Meddelelser, YES, Skriv ny, YES. Bemærk: ezi logoet og den valgte indtastningsmetode eller -sprog vises kort på displayet. 14 Lær telefonen at kende

15 2. Tryk på,,,,,,,, hvis du f.eks. vil skrive ordet Ericsson. Hvis det viste ord er det ord, du vil skrive: Tryk på for at acceptere det og for at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det ord, du vil skrive: Tryk på eller for at få vist alternative ord. Tryk på for at acceptere ordet og på for at tilføje et mellemrum. Hvis du ikke finder det ønskede ord ved at trykke på eller : Tryk på og hold nede for at skifte til grundlæggende tekstindtastning (abc). Flyt markøren ved at bruge piletasterne, og slet derefter bogstaverne ved at trykke på. Indtast bogstaver ved at trykke på de relevante taster det nødvendige antal gange, indtil du får vist de bogtaver, du vil bruge. Når du er færdig, skal du trykke på for at tilføje et mellemrum og trykke på og holde nede for at vende tilbage til ezitext indtastning. 3. Fortsæt med at skrive meddelelsen. Se også Sådan sendes en tekstmeddelelse på side 44. Tip: Tryk på og hold nede for se valgmulighederne, f.eks. hvis du vil tilføje et punktum. Tastfunktioner ved brug af ezitext indtastning Indtastningsmetode Tryk på og hold nede for at skifte indtastningsmetode. Accepter ord Tryk på for at acceptere det foreslåede ord og tilføje et mellemrum. Forslag Tryk på eller flere gange for at gå frem og tilbage mellem de foreslåede ord. Symboler Tryk på og hold nede for at tilføje symboler og tegnsætningstegn som f.eks.? og,. Du kan flytte mellem symbolerne vha. piletasterne. Tryk på YES for at vælge et symbol. Cifre Tryk på og hold en vilkårlig taltast nede, hvis du kun vil indtaste tal. Lær telefonen at kende 15

16 Små/store bogstaver Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Personlige indstillinger Du kan indstille telefonen, så den passer til dig. Tip: Du skal måske trykke på før og/eller efter du indtaster et bogstav, afhængigt af hvad du skriver. Ringesignaler Du kan angive ringesignalets lydstyrke, vælge mellem flere ringesignaler eller sammensætte dine egne ringesignaler. Ringesignalets lydstyrke Ringesignalets lydstyrke kan indstilles til seks niveauer. Du kan også slå ringesignalet fra (0). Sådan indstilles ringesignalets lydstyrke 1. Gå til Opsætning, YES, Lyde & alarmer, YES, Ringe volume, YES. 2. Tryk på eller for at skrue op eller ned for lydstyrken. 3. Tryk på YES for at gemme indstillingen. Tip: Brug volumentasterne på siden af telefonen til at ændre lydstyrken lydløst. 16 Personlige indstillinger

17 Sådan slås ringesignalet til eller fra 1. Tryk på og hold nede i standby. 2. Vælg Slå lydløs til, og tryk på YES. Alle signaler, undtagen alarm- og timersignaler, slås fra. Hvis du vil annullere, skal du gentage trin 1, vælge Slå lydløs fra og trykke på YES. Trinvis stigende Du kan gøre et ringesignal trinvist stigende, så det gradvist stiger fra laveste til højeste lydstyrke. Sådan slås trinvist stigende ringesignal til eller fra 1. Gå til Opsætning, YES, Lyde & alarmer, YES, Trinvis stigende, YES. 2. Vælg Til eller Fra, og tryk på YES. Ringesignaltype Du kan vælge et ringesignal fra en oversigt over forskellige lyde og melodier. Sådan vælges et ringesignal 1. Gå til Opsætning, YES, Lyde & alarmer, YES, Ringesignaler, YES, Taleopkald, YES. 2. Vælg et ringesignal, og tryk på YES. Tip: Brug volumentasterne på siden af telefonen for at bladre lydløst. Bestemte ringesignaler til personlige opkald Hvis dit abonnement dækker tjenesten Vis opkald, kan du tildele et personligt ringesignal til op til ti personer, der ringer til dig. Hvis de syv sidste cifre i nummeret på den person, der ringer dig op, svarer til et nummer, du har angivet, benyttes denne persons ringesignal. Du kan bruge spørgsmålsregn i et telefonnummer. For eksempel betyder ???, at der bruges samme personlige ringesignal for opkald fra telefonnumre mellem og Tryk på og hold nede for at indsætte et spørgsmålstegn. Personlige indstillinger 17

18 Sådan vælges et bestemt ringesignal for en person, der ringer op 1. Gå til Opsætning, YES, Lyde & alarmer, YES, Ringesignaler, YES, Tilp. ringesignal, YES, Tilføj ny? og YES. 2. Indtast nogle få bogstaver af navnet på en kontaktperson, og tryk på YES. 3. Vælg kontaktpersonen. 4. Vælg et ringesignal, og tryk på YES. Kontaktpersonen vises nu på listen med personlige ringesignaler, som kan redigeres eller slettes. Komposition af eget ringesignal Du kan komponere otte forskellige ringesignaler. Sådan komponeres eller redigeres et ringesignal 1. Gå til Opsætning, YES, Lyde & alarmer, YES, Mine melodier, YES. 2. Vælg en af følgende melodier, og tryk på YES. 3. Tryk på for at fjerne toner. 4. Brug tastaturet til at indtaste toner: Tryk på og hold en tast nede for at indtaste en lang tone. Tryk på for at hæve tonen én oktav. Tryk én gang på for at hæve tonen en halv tone. H Tryk to gange på for at sænke tonen en halv tone. 5. Tryk på YES for at lytte til melodien. 6. Tryk på YES igen for at gemme den, eller tryk på NO for at komponere videre. Vibrator Du kan vælge, at et indgående opkald skal aktivere den indbyggede vibrator. Du kan indstille telefonens vibrator til et af følgende: Til (hele tiden) Til hvis tavs (aktiv, hvis ringesignalet er slået fra, eller hvis du har indstillet telefonen til lydløs) Fra (hele tiden) 18 Personlige indstillinger

19 Sådan indstilles vibratoren 1. Gå til Opsætning, YES, Lyde & alarmer, YES, Vibrator, YES. 2. Vælg den ønskede indstilling, og tryk på YES. Meddelelsessignal Du kan angive meddelelsessignalet til klik, toner eller lydløst. Vælg Meddel. alarm fra menuen Opsætning/Lyde & alarmer, og vælg det signal, du vil bruge. Billeder Din telefon leveres med et antal billeder. Du kan: Indsætte et billede i en tekstmeddelelse. Redigere et billede. Have et billede som baggrund, når telefonen er i standby. Sådan tegner du dit eget billede 1. Gå til Funktioner, YES, Billeder, YES, Mine billeder, YES. 2. Tryk på YES for at begynde at tegne et billede. 3. Tryk på YES for at gemme billedet. Sådan redigeres et billede 1. Gå til Funktioner, YES, Billeder, YES. 2. Vælg en billedgruppe, og tryk på YES. 3. Vælg et billede, og tryk på YES for at begynde at redigere det. 4. Tryk på YES for at gemme billedet. Billedet gemmes i Mine billeder. Ved billedredigering: Tryk på Hvis du vil... flytte markøren op og til venstre. flytte markøren op. flytte markøren op og til højre. flytte markøren til venstre. løfte pennen op og ned. Tryk på og hold tasten nede for at skifte mellem zoom og visning i fuld størrelse. flytte markøren til højre. flytte markøren nedad og til venstre. flytte markøren til højre. flytte markøren nedad og til højre. Personlige indstillinger 19

20 Tryk på Hvis du vil... ændre stregens tykkelse. se menuen Indstillinger. afslutte billedredigeringen. slette billedet ved at trykke på og holde tasten nede. flytte markøren 1, 5 eller 10 pladser. skifte mellem sort og hvid pen. Baggrundsbillede Du kan placere et baggrundsbillede i standby. Sådan angives et billede som baggrundsbillede 1. Gå til Opsætning, YES, Display, YES, Baggrund, YES, Vælg billede, YES. 2. Gå til det billede, du vil bruge som baggrundsbillede, og tryk to gange på YES. Hvis du vil slå baggrundsbilledet til eller fra, skal du vælge Aktiver fra menuen Opsætning/Display/ Baggrund. Sovende display og pauseskærm Du kan indstille displayet til at sove automatisk, når telefonen ikke har været brugt i nogle sekunder. Det sovende display kan vises som en tom skærm eller med et pauseskærmbillede, som du vælger. Sådan slås det sovende display til eller fra Gå til Opsætning/Display/Display sover/, og vælg en indstilling. Bemærk: Hvis det sovende display er slået til, og pauseskærmen er slået fra, vises en tom skærm, når telefonen ikke har været brugt i nogle sekunder. Sådan slås et pauseskærmbillede til eller fra 1. Gå til Opsætning/Display/Pauseskærm. 2. Vælg en pauseskærm eller Fra, YES. Bemærk: Hvis du vil bruge en pauseskærm, skal det sovende display være slået til, og du skal have valgt et pauseskærmbillede. 20 Personlige indstillinger

21 Tastelyd Du kan angive tastelyd til klik, tone eller lydløs. Vælg Tastelyd fra menuen Opsætning/Lyde & alarmer, og vælg derefter den tastelyd, du vil bruge. Minuttæller Hvis du slår minuttælleren til, hører du et bip i minuttet under et opkald. Vælg Minuttæller fra menuen Opkaldsinfo/ Opkaldstimer, og vælg derefter Til eller Fra. Menusprog De fleste SIM-kort indstiller automatisk menusproget til sproget i det land, hvor du har købt SIM-kortet, Automatisk. Hvis ikke, er standardsproget engelsk. Sådan ændres menusproget 1. Gå til Opsætning, YES, Sprog, YES, Indstil sprog, YES. 2. Vælg et sprog, og tryk på YES. Bemærk: Du kan altid vælge Automatisk ved at trykke på 8888 i standby. Du kan altid vælge engelsk ved at trykke på 0000 i standby. Displayets lys Displayets lys kan indstilles til automatisk, fra eller til. Når displayet er indstillet til automatisk, går lyset ud nogle få sekunder efter, at du har trykket på den sidste tast. Du kan også selv vælge farven. Vælg Lys fra menuen Opsætning/Display, og vælg derefter den indstilling, du vil bruge. Baggrundsfarve Du kan angive en bestemt baggrundsfarve for en person i telefonbogen. Når den pågældende person ringer op, skifter displayets lys til denne farve. Sådan vælges et bestemt farvesignal for en person, der ringer op 1. Gå til Opsætning, YES, Display, YES, Farvesignal, YES, Tilføj ny?, YES. 2. Vælg en kontaktperson, og tryk på YES. 3. Vælg en baggrundsfarve, og tryk på YES. Sådan redigeres et farvesignal 1. Gå til Opsætning, YES, Display, YES, Farvesignal, YES. 2. Vælg den kontaktperson, du vil redigere, og tryk på YES. Personlige indstillinger 21

22 3. Vælg Skift farve, YES. 4. Vælg den nye farve, og tryk på YES. Sådan slettes et farvesignal 1. Gå til Opsætning, YES, Display, YES, Farvesignal, YES. 2. Vælg den kontaktperson, som du vil slette baggrundsfarven for, og tryk på YES. 3. Vælg Slet, YES. Tid og dato Tiden vises altid i standby. Sådan stilles uret 1. Gå til Opsætning, YES, Tid og dato, YES, Indstil ur, YES. 2. Indtast tidspunktet, og tryk på YES. Hvis du vælger 12-timers uret, kan du skifte mellem am og pm ved at trykke på. Du kan vælge mellem et 12-timers eller et 24-timers ur. Vælg Tidsformat fra menuen Opsætning/Tid og dato, og vælg derefter det tidsformat, du vil bruge. Dato Når telefonen er i standby, kan du trykke på en af volumentasterne for at få vist dags dato. Sådan angives datoen 1. Gå til Opsætning, YES, Tid og dato, YES, Indstil dato, YES. 2. Indtast datoen, og tryk på YES. Du kan vælge et andet datoformat. Vælg Datoformat fra menuen Opsætning/Tid og dato, og vælg derefter det datoformat, du vil bruge. Besvarelse af opkald Når du bruger en bærbar, håndfri enhed, kan du vælge at besvare et opkald ved enten at trykke på en vilkårlig tast (undtagen tasten NO) eller at indstille telefonen til at besvare opkaldet automatisk. Sådan vælges besvarelse af opkald 1. Gå til Opsætning, YES, Håndfri, YES, Svarefunktion, YES. 2. Vælg en indstilling, og tryk på YES. 22 Personlige indstillinger

23 Hilsner Når du tænder eller slukker telefonen, vises en standardhilsen på displayet. Det kan også være, at du ser din netoperatørs hilsen i stedet for. Tryk på NO, hvis du vil afbryde hilsnen. Sådan vælger du en hilsen 1. Gå til Opsætning, YES, Display, YES, Velkommen, YES. 2. Vælg en hilsen, og tryk på YES. Du kan også slå hilsnen fra ved at vælge Fra. Sådan slås hilsnens melodi til eller fra 1. Gå til Opsætning, YES, Display, YES, Velkommen, YES. 2. Vælg en hilsen, og tryk på YES. 3. Vælg Animationslyd og YES, Til eller Fra og YES. Visning af telefonnummer Du kan kontrollere dine egne telefonnumre. Vælg Mine numre fra menuen Opsætning/Display. Hvis nummeret ikke er gemt på dit SIM-kort, kan du indtaste det selv. Tastaturlås Du kan låse tastaturet for at undgå at komme til at foretage opkald ved en fejltagelse. Bemærk: Selvom tastaturet er låst, kan der godt foretages opkald til det internationale nødopkaldsnummer. Tastaturet forbliver låst, indtil du: besvarer et indgående opkald låser tastaturet op Sådan låses tastaturet manuelt 1. Tryk på og hold nede 2. Vælg Slå tastelås til, og tryk på YES. Automatisk tastelås Den automatiske tastelås bevirker, at tastaturet låses, hvis du ikke trykke på nogen taster i 25 sekunder. Sådan slås den automatiske tastelås til eller fra 1. Gå til Opsætning, YES, Låse, YES, Auto tastelås, YES. 2. Vælg Til eller Fra, og tryk på YES. Personlige indstillinger 23

24 Sådan låses tastaturet op 1. Tryk på og hold nede 2. Vælg Slå tastelås fra?, og tryk på YES. Mine genveje Du kan placere dine foretrukne funktioner i menuen Mine genveje. På den måde kan du hurtigt nå de funktioner, du bruger mest. Når du køber telefonen, indeholder Mine genveje nogle få funktioner, som du kan fjerne, hvis du vil. Sådan tilføjes en funktion til Mine genveje 1. Gå til Mine genveje, YES, Rediger genveje, YES. 2. Vælg en funktion fra listen ved at trykke på. 3. Indtast det positionsnummer, som funktionen skal have i menuen, og tryk på YES. Hvis du vil tilføje endnu en funktion, skal du gentage trin 2 og 3. Hvis du vil fjerne en funktion, skal du gentage trin 1 og Tryk på YES for at forlade listen. Profiler En profil er en gruppe indstillinger, som er angivet, så de passer til et bestemt miljø. Hvis du f.eks. skal til et møde, kan du simpelthen vælge profilen Møde, hvorefter et antal indstillinger, der passer til et møde, indstilles ringesignalet deaktiveres osv. Visse typer telefontilbehør kan aktivere en profil automatisk. Når du f.eks. tilslutter en bærbar håndfri til telefonen, aktiveres profilen Bærb. håndfri. Profilerne Der er fem profiler i telefonen: Normal Møde Udendørs Bærb. håndfri Hjem Når du køber telefonen, er den indstillet til profilen Normal. Du kan ikke oprette flere profiler, men du kan ændre navnet på en profil, ændre de indstillinger, en profil indeholder, eller tilføje tilbehør til en profil. Du kan ikke ændre navnet på eller tilføje noget tilbehør til profilen Normal. 24 Personlige indstillinger

25 Sådan vælges en profil manuelt 1. Gå til Opsætning, YES, Profiler, YES, Vælg profil, YES. 2. Vælg en profil, og tryk på YES. Sådan ændres navnet på en profil 1. Gå til Opsætning, YES, Profiler, YES, Rediger profil, YES, Profilnavn, YES. 2. Indtast et nyt navn, og tryk på YES. Sådan ændres en profilindstilling 1. Gå til Opsætning, YES, Profiler, YES, Rediger profil, YES. 2. Vælg en indstilling, og tryk på YES. 3. Revider profilindstillingerne, og tryk på YES for at bekræfte dem. Du kan nulstille alle telefonens profilindstillinger, så telefonen får de indstillinger, den havde, da du købte den. Vælg Nulstil profiler fra menuen Opsætning/ Profiler. Automatisk aktivering Profilen Bærb. håndfri aktiveres automatisk, når telefonen bruges sammen med en bærbar håndfri. Når du afbryder forbindelsen mellem telefonen og tilbehøret, ændres profilen tilbage til den, der tidligere var aktiv, hvis den aktuelle profil er blevet automatisk aktiveret. Nulstil alt Vælg Nulstil indstill., hvis du vil nulstille telefonens indstillinger, så den får de indstillinger, den havde, da du købte den. Hvis du også vil slette alle telefonbogsposter, tekstmeddelelser og WAPindstillinger, skal du i stedet for vælge Nulstil alt. Sådan nulstilles telefonen 1. Gå til Opsætning, YES, Nulstil alt, YES. 2. Vælg Nulstil indstill. eller Nulstil alt, og tryk på YES. 3. Indtast telefonens låsekode (0000 eller den nye kode, hvis du har ændret den), og tryk på YES. Personlige indstillinger 25

26 Opkald I dette kapitel gives oplysninger om de opkaldsfunktioner, din telefon understøtter. Foretage og modtage opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et nets rækkevidde, før du kan foretage eller modtage opkald. Sådan foretages et opkald 1. Indtast områdenummer og telefonnummer. 2. Tryk på YES. Sådan afsluttes et opkald Tryk på NO for at afslutte opkaldet. Ændring af højttalerens lydstyrke Under et opkald kan du ændre lydstyrken for aflytning ved at trykke på volumentasterne på siden af telefonen. Tryk på den øverste tast for at øge lydstyrken. Tryk på den nederste tast for at mindske lydstyrken. Sådan slukkes mikrofonen Du kan slukke for mikrofonen under en samtale. Tryk på og hold nede for at slukke for mikrofonen. Tryk på og hold nede igen for at genoptage samtalen. Genopkald til et tidligere kaldt nummer I Opkaldsliste kan du finde numrene for de opkald, du har foretaget, besvaret eller mistet. Sådan genopkaldes et tidligere kaldt nummer 1. Tryk på YES i standby for at få adgang til Opkaldsliste. 2. Tryk på eller for at gå gennem listen. 3. Tryk på YES, når det nummer, du vil ringe til, er fremhævet. Se Opkaldsliste på side 28. Opkald til udlandet 1. Tryk på og hold nede, indtil tegnet + vises. Tegnet + erstatter det internationale præfiks for det land, du ringer fra. 2. Indtast landekode, områdenummer (uden indledende nul) og telefonnummer. 3. Tryk på YES. 26 Opkald

27 Nødopkald 1. Indtast 112 (det internationale nødopkaldsnummer). 2. Tryk på YES. Din telefon understøtter det internationale nødopkaldsnummer 112. Det betyder, at den normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er indsat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. Bemærk: Nogle netoperatører kræver, at et SIMkort er sat i telefonen, og i visse tilfælde også, at PIN-koden er indtastet. Nødopkaldsnumre I nogle lande bruges det internationale nødopkaldsnummer, 112, ikke. Din operatør kan derfor have gemt flere lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet, som kan bruges i tilgift til det internationale nødopkaldsnummer. Modtagelse af opkald Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og der står Svare? på displayet. Hvis dit abonnement dækker tjenesten Vis opkald, og nummeret sendes fra det net, der ringes fra, kan du på displayet se, hvilket nummer der ringes fra. Hvis du har gemt navn og nummer på den person, der ringer op, i telefonbogen, vises navnet på displayet. Hvis nettet ikke har sendt nummeret, står der Hemmeligt nr. på displayet Sådan besvares et opkald Tryk på YES for at besvare et opkald. Sådan afvises et opkald Tryk på NO eller Tryk to gange på en af volumentasterne på siden af telefonen for at afvise et opkald. Den, der ringer op, hører en optaget-tone, hvis det understøttes af vedkommendes net. Hvis Viderestil opk. Hvis optaget er slået til, viderestilles opkaldet til det angivne nummer. Se Viderestilling af indgående opkald på side 36. Opkald 27

28 Mistede opkald Hvis du har mistet et opkald, vises meddelelsen Mistede opkald: 1 i standby. Tallet angivet antallet af mistede opkald. Sådan checkes mistede opkald 1. Tryk på YES. 2. Hvis du vil ringe et nummer op fra listen, skal du markere nummeret, og trykke på YES. Tryk på NO, hvis du ikke vil checke de mistede opkald lige nu. Du kan altid checke dem senere. Vælg Mistede opkald fra menuen Opkaldsinfo. Sådan vises og skjules eget telefonnummer Du kan vælge at vise eller skjule dit nummer under et bestemt opkald, hvis dit abonnement understøtter denne tjeneste. Sådan viser eller skjuler du dit eget telefonnummer 1. Indtast det telefonnummer, du vil ringe til. 2. Tryk på, indtil menuen Opkaldsinfo vises. 3. Tryk på, indtil Næste opkald fremhæves, og tryk på YES. 4. Vælg Skjul mit nr. eller Vis mit nr., og tryk på YES for at foretage opkaldet. Kryptering Kryptering er en indbygget funktion, som koder opkald og meddelelser, så du opnår størst mulig sikkerhed. Hvis du under en samtale ser et udråbstegn i en trekant på displayet, betyder det, at nettet ikke aktuelt krypterer. Opkaldsliste Opkaldslisten er en oversigt over telefonnumre, hvor der gemmes oplysninger (tid, dato, telefonnummer og navn) om de seneste 20 opkaldte, besvarede og mistede opkald. Når der kommer flere end 20 opkald på listen, slettes det ældste. Opkaldene gemmes i kronologisk orden, bortset fra det senest opkaldte nummer, som altid vises i første position. Hvis du checker et opkald inden for 24 timer, vises tidspunktet for opkaldet. Ellers erstattes tidspunktet af datoen. Hvis det indgående opkald er foretaget fra et hemmeligt nummer, står der Hemmeligt nr. på displayet. 28 Opkald

29 Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1. Tryk på YES, når telefonen er i standby. 2. Vælg det nummer, du vil ringe op, og tryk på YES. Tip: Du kan også vælge Opkaldsliste fra menuen Opkaldsinfo. Du kan rydde opkaldslisten. Vælg Slet opk.liste fra menuen Opkaldsinfo/ Indstillinger. Sådan slås opkaldslisten til eller fra 1. Gå til Opkaldsinfo, YES, Indstillinger, YES, Indstil opk.liste, YES. 2. Vælg Til eller Fra, og tryk på YES. Listen ryddes, hvis du vælger Fra og derefter siger ja til, at listen skal ryddes. Telefonbog I din telefon er der en telefonbog, hvor du kan gemme numre og de tilhørende navne (en post). Det betyder, at du kan hente et nummer fra telefonbogen i stedet for at indtaste det igen. Sådan gemmes et nummer Når du vil gemme et telefonnummer, skal du bruge funktionentilføj nummer i menuen Telefonbog. Hvis du allerede har foretaget og modtaget opkald, kan du finde disse numre i listen Tilføj nummer. Alle de telefonnumre, du gemmer, får også et positionsnummer. Du kan vælge at sortere dine telefonbogsposter efter positionsnummer i stedet for efter navn. Hvis du vil bruge telefonen både hjemme og i udlandet, er det en god idé at gemme alle telefonnumrene som internationale numre, dvs. med tegnet +, efterfulgt af landekode, områdekode og telefonnummeret. Tryk på og hold nede og indtast tegnet +. Sådan gemmes et nummer sammen med et navn 1. Gå til Telefonbog, YES, Tilføj nummer, YES. 2. Vælg Tilføj ny? eller et af numrene fra listen ved at trykke på YES. 3. Indtast det telefonnummer, du vil gemme, og tryk på YES. 4. Indtast et navn, som du vil tilknytte til telefonnummeret, og tryk på YES. Se Indtastning af bogstaver på side 13. Opkald 29

30 5. Tryk igen på YES for at gemme posten på den foreslåede position. Bemærk: Du kan også føje en baggrundsfarve til et navn i telefonbogen. Du kan få yderligere oplysninger under Baggrundsfarve på side 21. Opkald til et nummer, der er gemt i telefonbogen Du kan bruge funktionen Find og kald op til at ringe til et nummer, du har gemt i telefonbogen. Sådan ringer du til et nummer, der er gemt i telefonbogen 1. Tryk på og hold nede, indtil menuen Find og kald op vises. 2. Indtast navnet eller de første par bogstaver i navnet, der er tilknyttet til det nummer, du vil ringe til, og tryk på YES (sorteringsrækkefølge efter navn). Hvis det viste navn ikke er det, du vil bruge, skal du trykke på eller, indtil du finder det rigtige navn og nummer. 3. Tryk på YES for at foretage opkaldet. Genveje til telefonbogsposter Du kan ringe til de telefonnumre, du har gemt i position 1 9, ved at indtaste positionsnummeret i standby og derefter trykke på YES. Eksempel: Tryk på og derefter på YES. I standby kan du finde en post ved at trykke på og holde en af tasterne nede. Posten begynder med det første bogstav på den pågældende tast eller det bogstav, der følger umiddelbart efter. Eksempel Tryk på og hold nede for at hente den første post, der begynder med bogstavet G (eller det bogstav, der følger umiddelbart efter). Gå derefter op eller ned ved at bruge eller. Når du finder den ønskede post, skal du trykke på YES for at ringe op. Spørg før gem Hvis funktionen Spørg før gem er aktiveret, bliver du spurgt, om du vil gemme de numre på opkaldte eller besvarede samtaler, som ikke allerede er gemt i telefonbogen. 30 Opkald

31 Sådan slås funktionen Spørg før gem til eller fra 1. Gå til Telefonbog, YES, Indstillinger, YES, Spørg før gem, YES. 2. Vælg Til eller Fra, og tryk på YES. Bemærk: Dit abonnement skal dække tjenesten Vis opkald, hvis du vil gemme numrene på besvarede opkald. Sådan holdes telefonbogen opdateret Du kan ændre og slette navne og numre fra telefonbogen. Sådan redigeres en post 1. Gå til Telefonbog, YES, Find og rediger, YES. 2. Indtast navnet (eller de første par bogstaver i navnet) for den post, du vil redigere, og tryk på YES. 3. Tryk på YES for at vælge posten. 4. Vælg Rediger, og tryk på YES. 5. Når du er færdig med at redigere, skal du trykke på YES for at gemme dine ændringer. Sådan slettes en post i telefonbogen 1. Gå til Telefonbog, YES, Find og rediger, YES. 2. Indtast navnet (eller de første par bogstaver i navnet) for den post, du vil redigere, og tryk på YES. 3. Tryk på, når den post, du vil slette, er fremhævet. 4. Tryk på YES for at bekræfte valget. Sorteringsrækkefølge Du kan ændre sorteringsrækkefølgen for dine telefonbogsposter, så de sorteres efter positionsnummer i stedet for efter navn. Det vil sige, at du søger efter positionsnummeret, når du bruger funktionen Find og kald op eller Find og rediger. Sådan vælges en sorteringsrækkefølge 1. Gå til Telefonbog, YES, Indstillinger, YES, Sorter rækkeflg., YES. 2. Vælg en sorteringsrækkefølge, og tryk på YES. Telefonbogshukommelse Telefonbogsposterne gemmes i hukommelsen på SIM-kortet. Det afhænger af SIM-kortet, hvor mange poster du kan gemme. Når du har gemt posterne på Opkald 31

32 SIM-kortet, har du stadig adgang til dem, hvis du bruger kortet i en anden telefon. Du kan også gemme posterne i telefonens hukommelse. Telefonhukommelsen rummer 200 positioner, hvor posterne gemmes, når alle SIMpositioner er optaget. Hvis du gemmer posterne i telefonhukommelsen, har du stadig adgang til dem, selv om du bruger et andet SIM-kort i telefonen. Sådan vælger du, hvor en post skal gemmes Når du gemmer en post og bliver bedt om at indtaste positionsnummeret, kan du gøre følgende: Hvis du vil gemme nummeret i den første tomme position, der foreslås, skal du trykke på YES. Hvis du vil gemme nummeret i en anden position, skal du trykke på for at slette positionsnummeret, indtaste et nyt positionsnummer og trykke på YES. Hvis du vil gemme nummeret i telefonhukommelsen, skal du først være klar over, hvor mange positioner der er på SIM-kortet. Det kan du checke i menuen Hukom. status, se side 32. Hvis du f.eks. har 200 positioner på SIM-kortet, kan du indtaste positionsnummer 201 for at gemme et nummer i telefonhukommelsens første position. Beskyttelse mod overskrivning Hvis du prøver at gemme et telefonnummer i en position, hvor der allerede er et telefonnummer, vises meddelelsen Overskriv? sammen med det navn, der er gemt i positionen. Du kan nu gøre to ting: Tryk på YES for at erstatte nummeret med det nye nummer. Tryk på NO, hvis du ikke vil erstatte det gamle nummer. Indtast en ny position, og tryk på YES. Kontrol af hukommelsens status Du kan kontrollere, hvor mange hukommelsespositioner der er i hukommelsen, og hvor mange du har brugt. Sådan kontrolleres hukommelsens status Gå til Telefonbog, YES, Hukom. status, YES. Hvis du har gemt poster i telefonhukommelsen, kan du slette dem. 32 Opkald

33 Sådan slettes alle poster fra telefonhukommelsen 1. Gå til Telefonbog, YES, Indstillinger, YES, Slet alle, YES. 2. Tryk på YES igen. 3. Indtast telefonlåsekoden (0000 eller en anden kode, du selv har valgt, se Telefonlåsen på side 63), og tryk på YES. Bemærk: Posterne på SIM-kortet slettes ikke. Grupper Du kan oprette en gruppe telefonbogsposter. Derefter kan du på samme tid sende en tekstmeddelelse til alle medlemmer af denne gruppe. Se Tekstmeddelelser på side 44. Sådan oprettes en ny gruppe 1. Gå til Telefonbog, YES, Grupper, YES, Tilføj ny?, YES. 2. Indtast et navn på gruppen, og tryk på YES. 3. Gå til Tilføj ny?, og tryk på YES. 4. Vælg en post i telefonbogen, og tryk på YES. 5. Hvis du vil tilføje endnu et medlem, skal du gentage trin 3 og Tryk på NO for at forlade menuen. Sådan tilføjes et medlem til en eksisterende gruppe Vælg den ønskede gruppe, og tryk på Rediger/Tilføj ny? Vælg et nyt medlem, og tryk på YES. Kopiering fra ét SIM-kort til et andet Du kan kopiere telefonbogsposterne på ét SIM-kort til et andet via telefonhukommelsen. Hvis telefonhukommelsen indeholder telefonbogsposter, som du vil beholde, skal du først kopiere posterne fra telefonhukommelsen til et SIMkort, eller bliver de slettet. Bemærk: Du kan kun kopiere 100 poster ad gangen. Kontroller telefonhukommelsen og SIMkorthukommelsen, inden du begynder at kopiere, så du sikrer dig, at du ikke sletter poster, du vil beholde. Bemærk: Sluk altid telefonen, og kobl opladeren fra, inden du indsætter eller fjerner et SIM-kort. Opkald 33

34 Sådan kopieres fra et SIM-kort til telefonhukommelsen 1. Indsæt et SIM-kort. 2. Gå til Telefonbog, YES, Indstillinger, YES, Kopier, YES, Kopier fra kort og YES. 3. Indtast det positionsnummer på SIM-kortet, hvorfra du vil starte kopieringen, og tryk på YES. 4. Tryk igen på YES for at starte kopieringen. Vent, til der på displayet står Poster kopieret. Sådan kopieres fra telefonhukommelsen til et SIM-kort 1. Indsæt et SIM-kort. 2. Gå til Telefonbog, YES, Indstillinger, YES, Kopier, YES, Kopier til SIM, YES. 3. Indtast det positionsnummer på SIM-kortet, hvorfra du vil begynde at gemme posterne, og tryk på YES. Hvis du f.eks. har 10 poster på SIM-kortet, som du vil bevare, skal du vælge position Tryk igen på YES for at starte kopieringen. Vent, til der på displayet står Poster kopieret. Din talemeddelelsestjeneste Med netoperatørens telefonsvarertjeneste kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Afhængigt af operatøren får du på forskellige måder besked om, at der er lagt en besked til dig. De fleste operatører sender en tekstmeddelelse (SMS) med f.eks. en opfordring til at ringe telefonsvarertjenesten op. Se Tekstmeddelelser på side 44 for at få yderligere oplysninger. Andre operatører sender en særlig indikation om talemeddelelsen. I så fald vises talemeddelelsesikonet på displayet. Brug af talemeddelelsestjenesten Du kan gemme nummeret på talemeddelelsestjenesten, så det er nemmere for dig at ringe den op. Sådan gemmes dit talemeddelelsesnummer 1. Gå til Meddelelser, YES, Indstillinger, YES, Talemeddel. nr., YES. 2. Indtast nummeret op talemeddelelsestjenesten, og tryk på YES. 34 Opkald

35 Sådan ringer du din talemeddelelsestjeneste op Tryk på og hold nede i standby. Du kan også vælge Kald talemedd. fra menuen Meddelelser. Modtagelse af en talemeddelelse Når du modtager en talemeddelelse, bipper telefonen, og du ser meddelelsen Ny talemeddel. på displayet. Tryk på YES for at aflytte talemeddelelsen. Hvis du vil aflytte den senere, skal du trykke på NO. Opkaldstid og -pris Under et opkald vises opkaldets varighed på displayet. Hvis du abonnerer på prisoplysninger, vises i stedet prisen (eller antallet af opkaldsenheder). Opkaldstid Du kan kontrollere varigheden af Sidste opkald, Udgående opkald, Indgående opkald og Tid i alt. Sådan kontrolleres opkaldstiden 1. Gå til Opkaldsinfo, YES, Opkaldstimer, YES. 2. Vælg en opkaldstid, og tryk på YES. 3. Vælg Nulstil timer, hvis du vil nulstille en opkaldstæller. Opkaldspris Du kan kontrollere prisen på Sidste opkald og Pris i alt for dine opkald. Sådan kontrolleres opkaldsprisen 1. Gå til Opkaldsinfo, YES, Opkaldspris, YES. 2. Vælg en opkaldspris, og tryk på YES. 3. Vælg Nulstil saml. pris for at nulstille tælleren. Bemærk: Hvis du abonnerer på prisoplysninger, skal du indtaste din PIN2-kode for at nulstille tællerne for pris eller tid. Fastlæggelse af opkaldspris Med funktionen Takst kan du angive prisen pr. opkaldsenhed. Hvis du ikke angiver en pris pr. opkaldsenhed, ser du i stedet antallet af opkaldsenheder. Opkald 35

36 Sådan indtastes prisen pr. opkaldsenhed 1. Gå til Opkaldsinfo, YES, Opkaldspris, YES, Indstil takst, YES. 2. Indtast PIN2-koden, og tryk på YES. 3. Vælg Ændre, og tryk på YES. 4. Indtast koden for den ønskede valuta, f.eks. DKK for danske kroner, og tryk på YES. 5. Indtast prisen pr. opkaldsenhed, og tryk på YES. Tryk på for at indtaste et decimaltegn. Beløbsgrænse på opkald Du kan indtaste det samlede beløb, der kan bruges til at foretage opkald, hvis funktionen understøttes af nettet og dit abonnement. Når beløbet når nul, kan der ikke foretages flere opkald. Bemærk, at beløbsgrænsen kun er et anslået beløb. Sådan indstilles en bestemt beløbsgrænse 1. Gå til Opkaldsinfo, YES, Opkaldspris, YES, Indstil kredit, YES. 2. Indtast PIN2-koden, og tryk på YES. 3. Vælg Ændre, og tryk på YES. 4. Indtast et beløb, og tryk på YES. Hvis du vil angive et ubegrænset beløb, skal du vælge Ubegrænset. Tip: Med meddelelsestælleren kan du holde styr på, hvor mange tekstmeddelelser du har sendt. Du kan få yderligere oplysninger under se Meddelelsestæller på side 46. Viderestilling af indgående opkald Hvis du ikke kan besvare en indgående talemeddelelse, kan du omdirigere den til et andet nummer. Ved taleopkald kan du vælge mellem følgende muligheder for viderestilling: Viderestil alle viderestil alle taleopkald. Hvis optaget viderestil opkald, hvis du allerede har et opkald. Ikke kontakt viderestil opkald, hvis telefonen er slukket, eller du ikke kan kontaktes. Intet svar viderestil opkald, som du ikke besvarer inden for en nærmere angivet tidsfrist (afhængigt af operatørtjenesten). 36 Opkald

37 Sådan slås viderestilling til 1. Gå til Opsætning, YES, Opk. indstill., YES, Viderestil opk., YES. 2. Vælg en indstilling for viderestilling, og tryk på YES. 3. Vælg Aktiver, og tryk på YES. 4. Indtast det telefonnummer, som dine opkald skal viderestilles til, og tryk på YES, eller hent det fra telefonbogen ved at trykke på. Bemærk: Når funktionen Begræns opkald er slået til, kan nogle indstillinger for Viderestil opk. ikke aktiveres. Se Begrænse opkald på side 40. Sådan slås viderestilling fra 1. Gå til Opsætning, YES, Opk. indstill., YES, Viderestil opk., YES. 2. Gå til en indstilling for viderestilling, og tryk på YES. 3. Vælg Annuller, og tryk på YES. 4. Vælg Se status for at kontrollere, om en indstilling for viderestilling er slået til eller fra. Du kan kontrollere status for alle indstillingerne for viderestilling. Vælg Kontroller alt fra menuen Opsætning/Opk. indstill./viderestil opk. Flere opkald på samme tid Telefonen kan håndtere mere end et opkald ad gangen. Du kan f.eks. parkere et igangværende opkald, mens du foretager eller besvarer et andet opkald, og derefter skifte mellem de to opkald. Du kan også arrangere en konference og samtale med op til fem andre personer. Tjenesten Opkald venter Hvis tjenesten Opkald venter er slået til, lyder der et bip, hvis du modtager et nyt opkald under en igangværende samtale. Sådan slås tjenesten Opkald venter til eller fra 1. Gå til Opsætning, YES, Opk. indstill., YES, Opkald venter, YES. 2. Vælg Aktiver eller Annuller, og tryk på YES. Vælg Se status for at se, om tjenesten Opkald venter er slået til eller fra. Opkald 37

38 Sådan foretages opkald nr. to 1. Parker det igangværende opkald ved at trykke på YES. 2. Indtast det nummer, du vil ringe op, og tryk på YES. Tryk på og hold nede for at hente et nummer fra telefonbogen. Bemærk: Du kan kun parkere ét opkald. Modtagelse af opkald nr. to Hvis tjenesten Opkald venter er slået til, hører du en lyd i højtaleren, hvis du modtager endnu et opkald. Du ser en liste over alternative indstillinger på displayet, Svare, Optaget og Udkoble og svare. Du kan nu gøre et af følgende: Parker det igangværende opkald, og besvar det ventende opkald Tryk på YES for at besvare det ventende opkald. Det parkerede opkald er markeret med gråt og det igangværende med sort. Fortsæt det igangværende opkald, og afvis det ventende opkald Vælg Optaget. Afslut det igangværende opkald, og besvar det ventende opkald Vælg Udkoble og svare. Ét igangværende og ét parkeret opkald Når du har et igangværende opkald og et parkeret opkald, kan du gøre et af følgende: Skift mellem de to opkald Tryk på YES. Afslut det igangværende opkald, og vend tilbage til det parkerede opkald 1. Tryk på NO. 2. Tryk på YES. Afslut begge opkald Tryk to gange på NO. Sådan forbindes de to samtaler til en konference Gå til Aktuelt opkald, YES, Tilslut opkald, YES. 38 Opkald

39 Modtagelse af opkald nr. tre Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afslutte et af de to første opkald. Afslut det igangværende opkald, og accepter det ventende opkald Vælg Udkoble og svare. Det ventende opkald bliver aktivt, og det parkerede opkald forbliver parkeret. Afvis det ventende opkald Vælg Optaget. Konferencer Du kan tage op til fem deltagere med i en konference. Du skal have ét igangværende opkald og ét parkeret opkald for at oprette en konference. Sådan forbindes de to samtaler til en konference Gå til Aktuelt opkald, YES, Tilslut opkald, YES. Sådan tilføjes en ny deltager 1. Tryk på YES for at parkere konferencegruppen. 2. Ring til den næste person, du ønsker skal deltage i konferencegruppen. 3. Gå til Aktuelt opkald, YES, Tilslut opkald, YES. Du kan tage op til fem deltagere med i konferencen ved at gentage ovenstående trin 1 til 3. Sådan kontrolleres deltagerne Vælg Aktuelt opkald, YES, Delt. i konf., YES. Du kan trække én deltager ud af konferencen til en privat samtale, mens de øvrige deltagere parkeres. Sådan trækkes en deltager ud 1. Gå til Aktuelt opkald, YES, Privat samtale, YES. 2. Vælg en deltager, og tryk på YES. Sådan tilsluttes deltageren Gå til Aktuelt opkald, YES, Tilslut opkald, YES. Sådan kobles en deltager ud 1. Gå til Aktuelt opkald, YES, Udkoble deltag., YES. 2. Vælg en deltager, og tryk på YES. Opkald 39

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere):

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere): 1 Voicemail Voicemail er en praktisk telefonsvarer, hvor du kan modtage beskeder, når mobiltelefonen er optaget, slukket, uden forbindelse eller kaldet ikke besvares. Voicemail kan bruges i Danmark og

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T630

Din brugermanual SONY ERICSSON T630 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351725 Issue 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation, Finland.

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Brugervejledning. 9352224 4. udgave

Brugervejledning. 9352224 4. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352224 4.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK Brugervejledning Funktionsvejledning Telefon Software version 5.3.3 eller nyere Rev C DK Indhold 1. Indledning... 3 2 Anvend Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten/Telefonsiden... 3 2.2 Telefonmenuen... 3 2.3

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere