Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP WAP-browser, bogmærker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger Vælg ringesignal, tema og andre indstillinger Opkald Brug af telefonbogen, opkaldsindstillinger Opsætning af WAP WAP-browser Meddelelser Tekstmeddelelser Brug af WAP WAP-browser, bogmærker Flere funktioner Vækkeur, stopur, regnemaskine, kalender, spil Sikkerhed SIM-kortlås, telefonlås Fejlfinding Hvorfor virker telefonen ikke, som jeg vil have den skal? Yderligere oplysninger Sikker og effektiv brug, garanti, declaration of conformity Ikoner Hvad betyder ikonerne? Indeks

2 Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Fjerde udgave (marts 2004) Denne brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i brugervejledningen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil blive medtaget i nye udgaver af denne brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2003 Publikationsnummer: DA/LZT R4A. Bemærk! Visse af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM s internationale nødopkaldsnummer 112. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. T9 Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9 Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro. Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB, og yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. Andre produkter og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. 2

3 Introduktion SIM-kort, batteri, opkald Om denne brugervejledning For at lette brugen af denne vejledning indeholder kapitlet Lær din telefon at kende en hurtig gennemgang af telefonens hovedfunktioner og genveje samt generelle oplysninger. Du finder yderligere oplysninger og downloads på eller wap.sonyericsson.com. Tilgængelige tjenester Nogle af de tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning, er net- eller abonnementsafhængige. Derfor kan du måske ikke få adgang til alle menuer på din telefon. Dette symbol angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Din netoperatør kan give dig yderligere oplysninger om dit abonnement. SIM-kort Du modtager et SIM-kort (Subscriber Identity Module) fra netoperatøren, når du tilmelder dig som abonnent. SIM-kortet indeholder en computer-chip, som indeholder oplysninger om dit telefonnummer, om hvilke tjenester der er omfattet af dit abonnement, din telefonbog o.a. Bemærk: Kontroller, om dine oplysninger er gemt på SIM-kortet, inden du tager det ud af en anden telefon. Telefonbogsposter kan f.eks. være gemt i telefonens hukommelse. Samling Du skal gøre følgende, før du kan bruge telefonen: Indsæt SIM-kortet. Tilslut og oplad batteriet. Introduktion 3

4 Oplysninger om SIM-kort og batteri Sluk altid telefonen, og kobl opladeren fra, inden du indsætter eller fjerner et SIM-kort. 30 min. 4 t. Sådan isættes SIM-kortet, og sådan oplades batteriet 1. Indsæt SIM-kortet. Sørg for, at SIM-kortet er placeret under de sølvfarvede holdere. 2. Anbring batteriet på telefonens bagside med stikkene vendt imod hinanden, og skub det ned, indtil du hører et klik. 3. Placer bagdækslet i rillerne på telefonen, og skub det ned, indtil du hører et klik. 4. Tilslut opladeren til telefonen ved lynsymbolet, og sørg for, at symbolet på opladerstikket vender opad. 5. Når du oplader, kan det tage op til 30 minutter, før du ser ikonet for batteriopladning på displayet. 6. Vent i ca. 4 timer, eller indtil ikonet viser, at batteriet er fuldt opladet. Hvis du på dette tidspunkt ikke længere kan se batteriikonet, skal du trykke på en tast for at aktivere displayet. 7. Vip stikket opad, når du fjerner opladeren. Sådan tændes telefonen, og sådan kaldes der op Din PIN-kode (Personal Identity Number) udleveres af netoperatøren, men ikke alle operatører kræver en PIN-kode for at aktivere tjenester. Hvis din PIN-kode begynder med de samme cifre som et nødopkaldsnummer, f.eks. 112, skjules cifrene 4 Introduktion

5 ikke med stjerner (*), når du indtaster dem. Du kan nemlig se og ringe op til et nødopkaldsnummer uden at indtaste en PIN-kode. Se Nødopkald på side 24 for at få yderligere oplysninger. Hvis du taster forkert, kan du slette det forkerte tal ved at trykke på. Bemærk: Hvis du indtaster forkert PIN-kode tre gange efter hinanden, blokeres SIM-kortet, og du ser meddelelsen PIN blokeret. Hvis dette sker, kan du låse telefonen op ved at bruge din PUK-kode (Personal Unblocking Key). Du får PUK-koden hos din netoperatør. Sådan tændes telefonen 1. Åbn telefonen. Tryk på og hold nede. 2. Indtast din PIN-kode til SIM-kortet, hvis du har en. Sådan foretages og modtages opkald Indtast områdenummer og telefonnummer, og tryk på YES for at foretage opkaldet. Tryk på NO, eller luk telefonen for at afslutte opkaldet. Når telefonen ringer, skal du trykke på YES eller åbne telefonen for at besvare opkaldet. Se Klappens funktioner på side 20. Navigering i menuerne Hovedmenuerne vises som ikoner på skrivebordet. Tryk midt på navigeringstasten for at gå til skrivebordet. (Se Tastfunktioner åben telefon på side 7.) Tryk til venstre, til højre, opad eller nedad for at gå gennem menuerne. Tryk på navigeringstasten for at vælge markerede objekter. Introduktion 5

6 Lær din telefon at kende Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Tastfunktioner lukket telefon Volumentaster Infrarød Forøg eller formindsk højtalerens lydstyrke under et opkald. Få adgang til statusmenuen i standby. Tryk to gange for at afvise et indgående opkald. Tryk én gang for at slå ringesignalet fra, når du modtager et opkald. Udveksling af data via IR-porten. Batteristatus Eksternt display En rød lysindkator viser, at batteriet er ved at løbe tør. Viser f.eks. klokkeslæt, batteristatus, netstyrke, profil, signal fra, indgående opkald, mistede opkald, ny tekstmeddelelse. 6 Lær din telefon at kende

7 Tastfunktioner åben telefon Højtaler 2 Hoveddisplay 3 Foretag og besvar opkald. Vælg en menu, undermenu eller indstilling. 4 Navigeringstast. Tryk her for at få adgang til menuerne på skrivebordet. Tryk opad, nedad, til venstre eller til højre for at bladre gennem menuer, lister og tekster. Du kan bruge navigeringstasten som et alternativ til. 5 Tryk for at se indstillinger eller hjælp. Tryk og hold nede for at få WAP. 6 Indtast cifrene 0-9 og bogstaver. 7 Indtast *. Skift mellem store og små bogstaver. 8 Mikrofon 9 Tryk for at afslutte eller afvise et opkald, for at gå et niveau tilbage i menuerne eller for at lade en indstilling forblive uændret. Tryk og hold nede for at vende tilbage til standby fra menuerne. 10 Slet tal, bogstaver eller et objekt fra en liste. 11 Indtast # eller et mellemrum. 12 Tryk og hold nede for at slå telefonen til eller fra. Lær din telefon at kende 7

8 Hurtigtaster Nyttige tastkombinationer (genveje) beskrives nedenfor. Hvis du vil.. foretage et nødopkald have adgang til menuerne Skal du i standby gøre følgende: indtast det internationale nødopkaldsnummer, og tryk på YES tryk på navigeringstasten eller på gå ind i den første tryk på undermenu i Mine genveje indtaste Find og kald op tryk på eller indtaste Opkaldsliste tryk på YES ringe til din tryk på og hold nede talemeddelelsestjeneste indtaste tegnet + tryk på og hold nede slå ringesignalet fra, når tryk på, eller én du modtager et opkald gang på volumentasten indstille telefonen til tryk på og hold nede lydløs, indstillinger eller tryk på, YES Hvis du vil.. finde en post i telefonbogen, hvis navn begynder med et bestemt bogstav finde et telefonnummer på en bestemt position foretage et hurtigopkald Skal du i standby gøre følgende: tryk på hold en af følgende taster nede tryk på positionsnummeret og på tryk på en af følgende taster og på YES have adgang til menuen Status for at se dags dato, tryk én gang på en volumentast. den aktive profil og navnet på telefonmodellen skifte sproget til tryk 8888 Automatisk skifte sproget til engelsk tryk 0000 afvise et opkald tryk hurtigt to gange på en volumentast, når der modtages et opkald, eller tryk på NO 8 Lær din telefon at kende

9 Hvis du vil.. ændre oplysningerne på det eksterne display Hvis du vil.. parkere et opkald hente et opkald I standby, når telefonen er lukket: tryk én gang på en volumentast Skal du under et opkald gøre følgende: tryk på YES tryk på YES igen Skal du i menuerne gøre Hvis du vil.. følgende: gå gennem menuer eller lister brug navigeringstasten, eller tryk på en volumentast have adgang til en menu tryk på med hurtigfunktioner eller hjælp (hvis tilgængelig) slette et objekt tryk på i lister gå tilbage til standby tryk på og hold NO nede Hvis du vil.. skifte mellem store og små bogstaver indtaste tal Når du indtaster bogstaver: tryk på og derefter på bogstavet tryk på og hold en af de numeriske taster nede Hvis du vil.. Når du indtaster bogstaver: slette bogstaver eller tal tryk på vælge flere tastetryk eller tryk på og hold nede T9 Text input vælge indtastningssprog og andre metoder til indtastning af tegn eller tal tryk på og hold nede Hvis du vil.. indtaste et mellemrum Skal du under indtastning af bogstaver vha. flere tastetryk gøre følgende: tryk på Skal du under indtastning af bogstaver vha. T9 Hvis du vil.. Text Input: se alternative ord tryk på eller acceptere et ord og tilføje tryk på et mellemrum indtaste et punktum tryk på se alternative skilletegn tryk på og derefter på eller gentagne gange Lær din telefon at kende 9

10 Brug af genveje Genvejene er en hurtigere måde at gå gennem menuerne på. Tryk på for at få vist menuerne, og tryk derefter på navigeringstasten for at få adgang til en menu. Tryk på og hold NO nede for at vende tilbage til standby. Du kan hurtigt og nemt få adgang til de indstillinger, du oftest bruger, ved at placere dem i menuen Mine genveje. Se Mine genveje på side 20. Sletning, redigering og omdøbning Hvis du tilføjer et objekt, f.eks. en post i telefonbogen, et kalenderobjekt eller et WAP-bogmærke, kan objektet slettes, redigeres eller omdøbes. Sådan slettes et objekt Vælg et objekt, og tryk på. Vælg et objekt, tryk på, og vælg Slet eller Slet alle. Sådan redigeres objekter Vælg et objekt, tryk på, og vælg Rediger. Online services Online services er skræddersyede tjenester, der tilbydes af netoperatører, uafhængigt af mobiltelefoner og producenter af mobiltelefoner. Et SIM-kort, der understøtter Online services, fungerer på samme måde som et normalt SIM-kort. Når du har sat SIM-kortet i telefonen og tændt den, kan netoperatøren overføre data til SIM-kortet. Når data er overført for første gang, og du har slukket og tændt for din telefon, vises en ny undermenu under menuen Forbindelser. Bemærk: Denne menu vises kun, hvis SIM-kortet understøtter denne tjeneste. Nogle operatører bruger muligvis ikke navnet Online services. Telefonen understøtter ikke nødvendigvis alle de tilbudte tjenester. Sådan får du adgang til det nye menusystem Gå til Forbindelser, YES, Online services, YES. 10 Lær din telefon at kende

11 Menuoversigt Opkald WAP-tjenester Mine genveje Sjov og spil Meddelelser Mistede opkald Opkaldsliste Håndter opkald Tid og pris Næste opkald Indstillinger Sony Ericsson Bogmærker Push-indbakke Indtast URL Fortsæt Vælg profil Avanceret WAP-opsætn. Skriv ny Ringe volume Vælg profil Mine numre Rediger genveje Spil Mine billeder Mine lyde Temaer Komposition Operatørlink* Skriv ny Indbakke Kald talemedd. Ikke afsendt Skabeloner Sendte poster Indstillinger Områdeinfo SMS-hukom. *Bemærk, at nogle menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. Organizer Forbindelser Telefonbog Opsætning Aktuelt opkald* **Kun tilgængelig Kalender Alarm Nedtælling Stopur Regnemaskine Online services* Infrarød port GSM-net Datakomm. Find og kald op Tilføj nummer Find og rediger Billede Tilp. ringesignal Grupper -adresser Indstillinger Hukom. status Specielle numre Lyde & alarmer Profiler Display Sprog Tid og dato Låse Håndfri Klappens funkt. Nulstil alt Slå toner fra** Parker opkald** Skift opkald** Udkoble aktivt** Genopt. opkald** Tilslut opkald** Overfør opkald** Privat samtale** Udkoble alle** Udkoble deltag.** Delt. i konf.** Opkald** under et opkald eller en konference. Lær din telefon at kende 11

12 Indtastning af bogstaver og tegn Du kan indtaste bogstaver, f.eks. når du føjer navne til telefonbogen, skriver tekstmeddelelser eller indtaster WAP-adresser. Ud over den måde, du normalt indtaster bogstaver på telefonen på vha. flere tryk, kan du bruge T9 Text Input til indtastning af f.eks. tekstmeddelelser, hvis du har valg et indtastningssprog, der understøtter dette. T9 Text Input er en metode, der forudsiger, hvad du er ved at indtaste. Det er en hurtigere måde at skrive tekst på. Indtastningssprog Du skal vælge de indtastningssprog, du vil bruge, når du skriver, før du begynder at indtaste bogstaver. Sådan vælges indtastningssprog 1. Gå til Opsætning, YES, Sprog, YES, Indtast. metode, YES. 2. Find det sprog eller det alfabet, du vil bruge til indtastning af bogstaver, og tryk på for hvert ønsket sprog. 3. Tryk på YES for at forlade menuen. Du kan skifte til et af dine valgte indtastningssprog, mens du skriver, ved at trykke på og derefter vælge Sprog. Se Liste med valgmuligheder på side 14. Indtastning af tekst vha. flere tryk Når du gemmer navne i telefonbogen eller skriver WAP-adresser, skal du skrive bogstaverne ved at trykke flere gange på tasterne. Du trykker på hver tast, indtil du ser det ønskede bogstav. Det følgende eksempel viser, hvordan du skal skrive et navn i telefonbogen. Sådan indtastes bogstaver vha. flere tryk: 1. Gå til Telefonbog, YES, Tilføj nummer, YES, Tilføj ny?, YES. 2. Tilføj nummeret, og tryk på YES. 3. Tryk på den relevante tast,, eller, flere gange, indtil det ønskede tegn vises på displayet, tryk f.eks. én gang på for at indtaste et A, tryk hurtigt to gange på for at indtaste et B, eller tryk på, og indtast derefter bogstavet for at skifte mellem store og små bogstaver. Se tabellen med latinsk alfabet, abc nedenfor: Tryk på for at se/indtaste., -?! : ; / ( ) 1 A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ D E F è É 3 Φ 12 Lær din telefon at kende

13 Tryk på for at se/indtaste G H I ì 4 J K L 5 Λ M N O Ñ Ö Ø ò 6 P Q R S ß 7 Π Σ T U V Ü ù 8 W X Y Z Θ Ξ Ψ Ω Mellemrum slette bogstaver eller tal skifte mellem store og små bogstaver tryk på og hold nede for at indtaste tal T9 Text Input Du kan bruge T9 Text Input til at skrive tekstmeddelelser. T9 Text Input-metoden benytter en indbygget ordbog til at genkende de oftest brugte ord med den tastsekvens, du taster. På den måde behøver du kun at trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. Bemærk: Du skal vælge et sprog for at kunne bruge T9 Text Input. Hvis du ændrer inputmetoden i Opsætning/Sprog/T9 indtastning gælder dette for al indtastet tekst ikke kun for den tekst, du er i gang med at skrive. Det følgende viser, hvordan du begynder at skrive en tekstmeddelelse. Tip: Tryk på for at indtaste et punktum. Hvis du vil indtaste andre tegnsætningstegn, skal du trykke på og derefter på eller flere gange. Tryk på for at acceptere og tilføje et mellemrum. Tryk på og hold nede for at vælge en indtastningsmetode for den tekst, du er i gang med at skrive. Sådan indtastes bogstaver vha. T9 Text Input 1. Gå til Meddelelser, YES, SMS, YES, Skriv ny, YES. 2. Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. En liste med alternative ord vises. Hvis forslagene ikke omfatter et ord, du ønsker, kan du tilføje et nyt ord til listen, mens du er i gang med at vælge. Lær din telefon at kende 13

14 3. Gå til for at vælge Jane. 4. Tryk på YES, når ordet er fremhævet, for at acceptere uden et mellemrum, eller tryk på for at acceptere og tilføje et mellemrum. Sådan tilføjes et ord til listen med forslag 1. Rul til et ord, der svarer til det forslag, du ønsker at tilføje, tryk på, og vælg Rediger ord, YES. 2. Tryk på gentagne gange for at slette et bogstav ad gangen. Skriv det nye ord vha. flere tryk, og tryk på YES. Ordet føjes til ordbogen. Næste gang du indtaster det ord, du lige har tilføjet til ordbogen, vil det pågældende ord blive vist som et af de alternative ord. 3. Fortsæt med at skrive meddelelsen. Se også Tekstmeddelelser (SMS) på side 43. Liste med valgmuligheder Tryk på, mens du skriver, for at gå adgang til en liste med valgmuligheder. Listen kan indeholde nogle af eller alle følgende valgmuligheder: Tilføj symbol Symboler og tegnsætningstegn såsom? og, vises. Du kan flytte mellem symbolerne vha. navigeringstasten. Indsæt objekt Tilføj et billede, en lydeffekt, melodi eller animation til meddelelsen. Rediger ord Kun T9 Text Input Rediger det ord, der foreslås, vha. flere tastetryk. Tekstformat Rediger størrelse, stil, justering eller start på et nyt afsnit. Sprog Vælg et indtastningssprog. Indtast. metod. Du ser en liste med indtastningsmetoder for det aktuelle indtastningssprog. Forslag Kun T9 Text Input Slå listen med alternative ord til eller fra. Nationale tegn Slå sprogspecifikke tegn fra for at spare plads. Denne indstilling vises kun i forbindelse med visse sprog. Hjælp. Sådan slås T9 Text Input til eller fra Gå til Opsætning, YES, Sprog, YES, T9 indtastning, YES, eller tryk på og hold nede, mens du skriver. 14 Lær din telefon at kende

15 Personlige indstillinger Vælg ringesignal, tema og andre indstillinger Temaer Du kan ændre displayets udseende, f.eks. farverne og baggrund, vha. temaer. Din telefon leveres med et antal forudindstillede temaer. Sådan vælges et tema Gå til Sjov og spil, YES, Temaer, YES. Sådan justeres displayets kontrast Gå til Opsætning, YES, Display, YES, Kontrast, YES. Billeder Din telefon leveres med et antal billeder. Alle billeder gemmes i Sjov og spil/mine billeder. Du kan: Indstille et billede som baggrund, når telefonen er standby. Tildele et billede til en post i telefonbogen. Når den person ringer til dig, ser du billedet på displayet (forudsat, at dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer). Se Sådan føjes et billede til en post i telefonbogen på side 26. Medtage et sort og hvid-billede i en tekstmeddelelse. Sende et billede via IR. Overføre et billede via WAP. Håndtering af billeder Du kan tilføje, slette eller omdøbe billeder i Mine billeder. Det antal billeder, der kan gemmes, afhænger af billedernes størrelse. GIF, JPEG og WBMP er de filtyper, der understøttes. Tip: Når du får vist dine billeder i Sjov og spil/ Mine billeder, kan du indstille en baggrund ved at trykke på. Sådan ser du dine billeder Gå til Sjov og spil, YES, Mine billeder, YES. Du ser billederne som miniaturer. Tryk på YES for at se dem i fuld størrelse. Animationer kan kun ses, når du er ved at indsætte et objekt i en tekstmeddelelse. Se Sådan indsættes et objekt i en tekstmeddelelse på side 43. Personlige indstillinger 15

16 Sådan vælges et billede som baggrund 1. Gå til Opsætning, YES, Display, YES, Baggrund, YES, Vælg billede, YES. 2. Vælg et billede, og tryk på YES. Sådan slås baggrunden til eller fra Gå til Opsætning, YES, Display, YES, Baggrund, YES, Aktiver, YES. Udveksling af billeder Du kan sende og modtage billeder via IR og i tekstmeddelelser. For at få yderligere oplysninger om at sende billeder i meddelelser skal du se Meddelelser på side 43. Bemærk: Du har ikke tilladelse til at udveksle materiale, der er omfattet af ophavsretlig beskyttelse. Sådan sendes et billede 1. Gå til Sjov og spil, YES, Mine billeder, YES. 2. Vælg et billede, og tryk på YES. Tryk på. 3. Vælg Send billede, YES. 4. Vælg en overførselsmetode, og tryk på YES. Sådan modtages et billede via IR 1. Fra standby skal du trykke på og gå til Aktiver IR, YES. 2. Når du modtager et billede, skal du trykke på YES for at gemme det i Mine billeder. Sådan modtages et billede via en meddelelse Når du modtager et billede via en meddelelse, vises en ny meddelelser i din indbakke. Marker billedet i meddelelsen vha. navigeringstasten for at vælge det, tryk på, og vælg Gem for at gemme det i Mine billeder. Ringesignaler og melodier Din telefon leveres med en række standardmelodier og polyfone melodier, der kan bruges som ringesignaler. Se Ikoner på side 67 for at få yderligere oplysninger. Du kan oprette og redigere melodier og sende dem til en ven i en tekstmeddelelse. Du kan også udveksle melodier via IR eller hente nye via WAP. Bemærk: Du har ikke tilladelse til at udveksle materiale, der er omfattet af ophavsretlig beskyttelse. 16 Personlige indstillinger

17 Styring af ringesignaler og melodier Hvis du udsætter dig selv for en høj ringelydstyrke, kan det beskadige din hørelse. Besvar opkaldet, eller skru ned for lydstyrken, inden du placerer telefonen ved dit øre. Sådan vælges et ringesignal Gå til Opsætning, YES, Lyde & alarmer, YES, Ringesignaler, YES. Sådan indstilles ringesignalets lydstyrke 1. Gå til Opsætning, YES, Lyde & alarmer, YES, Ringe volume, YES. 2. Tryk på eller for at skrue ned eller op for lydstyrken. 3. Tryk på YES for at gemme indstillingen. Sådan slås ringesignalet til eller fra Tryk på, eller tryk på og hold nede i standby, og vælg Slå lydløs til eller Slå lydløs fra. Alle signaler, undtagen alarmsignalet, slås fra. Sådan komponerer du dit eget ringesignal Du kan komponere op til ti personlige ringesignaler. Et ringesignal kan komponeres på følgende måder: Tryk på en tast for at indtaste en tone. Tryk på tasten, og hold den nede for at indtaste en lang tone. Tryk på for at hæve tonen én oktav. Tryk én gang på for at hæve tonen en halv tone. Tryk to gange på for at sænke tonen en halv tone. Tryk på for at fjerne toner. Sådan komponeres et ringesignal 1. Gå til Sjov og spil, YES, Komposition, YES. 2. Brug indstillingerne ovenfor til at komponere dit ringesignal. 3. Tryk på YES for at høre dit ringesignal. 4. Tryk på YES igen for at gemme og navngive det, eller tryk på NO for at komponere videre. Udveksling af ringesignaler og melodier Du kan sende og modtage lyde, et ringesignaler eller en melodier via IR, tekst- eller multimediemeddelelser, eller du kan overføre dem via WAP. Se Sådan indsættes et objekt i en tekstmeddelelse på side 43 for at sende et ringesignal eller en melodi i en tekstmeddelelse. Personlige indstillinger 17

18 Bemærk: Du kan ikke udveksle en polyfonisk melodi via tekstmeddelelser. Sådan sendes en melodi 1. Gå til Sjov og spil, YES, Mine lyde, YES. 2. Vælg en melodi, og tryk på. 3. Vælg Send lyd, YES. 4. Vælg en overførselsmetode. Sådan modtages en lyd eller melodi via IR 1. Fra standby skal du trykke på og gå til Aktiver IR, YES. 2. Når du modtager lyden eller melodien, skal du trykke på YES for at gemme den i Mine lyde. Stigende ring Du kan vælge et ringesignal, der stiger gradvist fra laveste styrke, eller du kan vælge et ringesignal med en konstant styrke. Sådan slås trinvist stigende ringesignal Til eller Fra Gå til Opsætning, YES, Lyde & alarmer, YES, Stigende ring, YES. Lyde & alarmer Du kan vælge, at et indgående opkald skal aktivere den indbyggede vibrator. Du kan indstille telefonens vibrator til Til, Til hvis tavs eller Fra. Fra Opsætning/Lyde & alarmer kan du også vælge: Meddel. alarm, når du modtager meddelelser. Tastelyd, når du bruger tastaturet. Minuttæller som bipper én gang i minuttet under opkald. Sådan indstilles vibratoren 1. Gå til Opsætning, YES, Lyde & alarmer, YES, Vibrator, YES. 2. Vælg den indstilling, du vil bruge, og tryk på YES. Menusprog De fleste SIM-kort indstiller automatisk menusproget til det land, hvor SIM-kortet er købt. Hvis det ikke er tilfældet, er standardsproget engelsk. Bemærk: Du kan altid vælge Automatisk ved at trykke på 8888 i standby. Du kan altid vælge engelsk ved at trykke på 0000 i standby. 18 Personlige indstillinger

19 Sådan ændres menusproget 1. Gå til Opsætning, YES, Sprog, YES, Indstil sprog, YES. 2. Vælg et sprog, og tryk på YES. Displayets lys Displayets lys kan indstilles til Automatisk, Fra eller Til. Når displayet er indstillet til automatisk, går lyset ud nogle få sekunder efter, at du har trykket på den sidste tast. Bemærk: Når det er indstillet til Til, bruger displaylyset ekstra strøm fra batteriet og reducerer standbytiden. Sådan indstilles displaylyset Gå til Opsætning, YES, Display, YES, Lys, YES. Sådan indstilles kontrasten på displayet Gå til Opsætning, YES, Display, YES, Kontrast, YES. Tidsindstillinger Klokkeslættet vises på statusdisplayet, når telefonen er lukket. Du kan også indstille klokkeslættet på hoveddisplayet i standby. Klokkeslættet kan vises i 12- eller 24-timers format. Bemærk: Hvis du vælger 12-timers uret, kan du skifte mellem am og pm ved at trykke på, når du indstiller tiden. Sådan indstilles tiden Gå til Opsætning, YES, Tid og dato, YES, Indstil ur, YES. Sådan indstilles tidsformatet Gå til Opsætning, YES, Tid og dato, YES, Tidsformat, YES. Dato Du kan altid se dags dato på hoveddisplayet eller trykke på en af volumentasterne for at få vist datoen i statusmenuen, hvis telefonen er standby. Vent et par sekunder med at vende tilbage til standby. Sådan angives datoen Gå til Opsætning, YES, Tid og dato, YES, Indstil dato, YES. Sådan angives datoformatet Gå til Opsætning, YES, Tid og dato, YES, Datoformat, YES. Personlige indstillinger 19

20 Avancerede tidsindstillinger Under Avanceret i menuen Opsætning/ Tid og dato kan du indstille tidszone og sommertid. Hvis du ændrer disse indstillinger, ændres tiden tilsvarende, hvis din netoperatør understøtter denne tjeneste. Når telefonen skifter net, og den tid, som netoperatøren sender, adskiller sig fra telefonens tid, bliver du spurgt, om du vil opdatere tiden, hvis du har slået Auto tidszone til. Hvis du trykker på YES, opdateres tiden automatisk. Bemærk: Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger. Besvarelse af opkald Når du bruger bærbart, håndfrit udstyr, kan du vælge at besvare et opkald ved at åbne telefonen, trykke på en vilkårlig tast (undtagen tasten NO) eller indstille telefonen til at besvare opkald automatisk. Sådan vælges svarfunktion Gå til Opsætning, YES, Håndfri, YES, Svarefunktion, YES. Klappens funktioner Du kan besvare et opkald ved at åbne telefonen. Sådan indstilles klappens funktioner 1. Gå til Opsætning, YES, Klappens funkt., YES. 2. Vælg Besvar opkald eller Fra. Mine telefonnumre Du kan kontrollere dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dit telefonnummer Gå til Telefonbog, YES, Specielle numre, YES, Mine numre, YES. Hvis nummeret ikke er gemt på dit SIM-kort, kan du indtaste det selv. Mine genveje Du kan anbringe dine foretrukne funktioner i menuen Mine genveje, så du nemt og hurtigt kan få adgang til dem. Sådan bruges en genvej fra standby Tryk på for at indtaste den første genvej i Mine genveje. 20 Personlige indstillinger

21 Sådan tilføjes en funktion til mine genveje 1. Gå til Mine genveje, YES, Rediger genveje, YES. 2. Vælg en funktion fra listen ved at trykke på. 3. Indtast det positionsnummer, som funktionen skal have i menuen, og tryk på YES. 4. Tryk på YES for at gemme og forlade listen. Profiler Telefonen leveres med et antal forudindstillede profiler, som passer til et bestemt miljø. Du kan føje tilbehør til disse profiler, og du kan omdøbe og ændre dem. Når du f.eks. skal til et møde, kan du vælge profilen Møde, så ændres en række indstillinger, f.eks. slås ringesignalet fra. Du kan nulstille alle profilindstillinger, så telefonen får de indstillinger, den havde, da du købte den: For eksempel Normal. Tilbehør kan automatisk ændre den valgte profil i din telefon. Når du f.eks. bruger en bærbar håndfri, skifter profilen fra Normal til Bærb. håndfri. Profilen skifter automatisk tilbage, når tilbehøret igen frakobles. Sådan vælges en profil Gå til Opsætning, YES, Profiler, YES, Vælg profil, YES. Sådan ændres en profilindstilling 1. Gå til Opsætning, YES, Profiler, YES, Rediger profil, YES. 2. Vælg en indstilling, og tryk på YES. 3. Revider profilindstillingerne, og tryk på YES for at bekræfte dem. Sådan omdøbes en profil Gå til Opsætning, YES, Profiler, YES, Rediger profil, YES, Profilnavn, YES. Sådan nulstilles alle profiler Gå til Opsætning, YES, Profiler, YES, Nulstil profiler, YES. Nulstil alt Du kan nulstille telefonens indstillinger, så den får de indstillinger, den havde, da du købte den, ved at vælge Nulstil indstill. Vælg i stedet Nulstil alt, hvis du også vil slette alle telefonbogens poster, meddelelser og andre personlige data. Personlige indstillinger 21

22 Bemærk: Hvis du vælger Nulstil alt, slettes indhold, du har hentet, modtaget og redigeret, f.eks. melodier og billeder. Sådan nulstilles telefonen 1. Gå til Opsætning, YES, Nulstil alt, YES. 2. Vælg Nulstil indstill. eller Nulstil alt, og tryk på YES. 3. Tryk på YES for at fortsætte. 4. Indtast telefonens låsekode (0000 eller den nye kode, hvis du har ændret den), og tryk på YES. Den infrarøde port kan aktiveres på følgende måder: Tryk på fra standby, og gå til Aktiver IR, YES. Gå til Forbindelser, YES, Infrarød port, YES, vælg en indstilling, YES. Når du vælger en overførselsmetode, f.eks. når du sender et billede. Sådan slås IR fra Gå til Forbindelser, YES, Infrarød port, YES, Fra, YES. Den infrarøde port (IR) Med den infrarøde port kan du overføre og udveksle oplysninger med en anden enhed, der er udstyret med en infrarød port. Se Lær din telefon at kende på side 6 for at finde den infrarøde port. Når porten bruges med visse af telefonens funktioner, f.eks. afsendelse af et billede, aktiveres IR automatisk et øjeblik. Bemærk: Infrarøde porte skal vende imod hinanden og må have en indbyrdes afstand på op til 20 til 30 cm, når de er i brug. 22 Personlige indstillinger

23 Opkald Brug af telefonbogen, opkaldsindstillinger Foretage opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et nets rækkevidde, før du kan foretage eller modtage opkald. Se Oplysninger om SIM-kort og batteri på side 4. Tip: Du kan foretage opkald til numre på opkaldslisten og i telefonbogen. Se Opkaldsliste på side 25 og Telefonbog på side 25. Sådan foretages et opkald 1. Indtast områdenummer og telefonnummer, og tryk på YES for at foretage opkaldet. 2. Tryk på NO, eller luk telefonen for at afslutte opkaldet. Se Klappens funktioner på side 20. Under opkald Du kan forøge eller formindske højtalerens lydstyrke under et opkald. Du skal tænde mikrofonen for at kunne ændre højtalerens lydstyrke under et opkald. Sådan ændres højtalerens lydstyrke Tryk på volumentasterne for at ændre højtalerens lydstyrke. Sådan slås mikrofonen fra under et opkald 1. Tryk på og hold nede, indtil der står Mikrofon FRA på displayet. 2. Tryk på igen for at genoptage samtalen. Automatisk genopkald Automatisk genopkald er tilgængelig i forbindelse med alle opkald undtagen dataopkald. Bemærk: Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når forbindelsen går igennem, hører du et tydeligt signal. Telefonen ringer automatisk op igen op til ti gange indtil: opkaldet tilsluttes du modtager et opkald du trykker på en tast. Sådan kalder du et nummer op igen Tryk på YES, hvis du ikke får forbindelse, og der står Prøv igen? på displayet. Opkald 23

24 Opkald til udlandet Det er nyttigt at indtaste et plustegn (+) og landekoden foran alle numrene i telefonbogen, fordi du så let kan bruge dem, uanset om du er hjemme eller i udlandet. Sådan foretages internationale opkald 1. Tryk på og hold nede, indtil du ser et tegnet + på displayet. Tegnet + erstatter det internationale præfiks for det land, du ringer fra. 2. Indtast landekode, områdenummer (uden indledende nul) og telefonnummer, og tryk på YES. Nødopkald Din telefon understøtter internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112, 911 og 08. Det betyder, at den normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er indsat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. Bemærk: Nogle netoperatører kræver, at et SIM-kort er isat, eller at den korrekte PIN-kode er indtastet, hvis du skal kunne foretage et nødopkald. I nogle lande bruges andre nødopkaldsnumre. Din operatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretages et nødopkald Indtast f.eks. 112 (det internationale nødopkaldsnummer), og tryk på YES. Sådan får du vist dine lokale nødopkaldsnumre Gå til Telefonbog, YES, Specielle numre, YES, Nødopk.numre, YES. Modtage opkald Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer og et nummer, der kaldes op fra, identificeres, vises det på det eksterne display, når telefonen er lukket. Navnet vises, hvis du har gemt det i telefonbogen. Hvis nummeret er hemmeligt, står der Hemmeligt nr. på displayet. Besvare og afvise opkald Hvis du modtager et opkald, mens telefonen er lukket, ringer den, og telefonikonet vises på det eksterne display. Hvis telefonen er åben, vises Svare? på hoveddisplayet. 24 Opkald

25 Sådan besvares et opkald Åbn telefonen, og tryk på YES. Åbn telefonen (hvis klapfunktionen Besvar opkald er aktiveret. Se Klappens funktioner på side 20.). Tryk på YES, hvis telefonen i forvejen er åben. Sådan afvises et opkald Luk telefonen. Tryk på NO. Tryk hurtigt to gange på en volumentast. Mistede opkald Hvis du har mistet et opkald, står der Mistede opkald:1 på det eksterne display, og hoveddisplayet viser antallet af mistede opkald. De nyeste mistede opkald står først på listen, og de ældste er står sidst. Gå til for at vælge og få vist tidspunktet, hvis opkaldet er fra den samme dag. Ellers vises kun datoen for de ældre mistede opkald. Sådan kontrollerer du mistede opkald 1. Åbn telefonen, og tryk på YES, når Mistede opkald: 1 vises, for at få vist de mistede opkald. 2. Hvis du vil ringe til et nummer fra listen, skal du gå til det pågældende nummer og trykke på YES. Opkaldsliste Numrene på de sidste opkald, du har foretaget eller modtaget, er gemt på opkaldslisten. Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer og nummeret på den person, der ringer, identificeres, vil du også kunne finde numrene på besvarede og mistede opkald i opkaldslisten. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1. Tryk på YES i standby for at få adgang til opkaldslisten. 2. Gå til det nummer, du vil ringe op, og tryk på YES. Sådan slettes opkaldslisten Gå til Opkald, YES, Indstillinger, YES, Slet opk.liste, YES. Sådan slås opkaldslisten til eller fra Gå til Opkald, YES, Indstillinger, YES, Indstil opk.liste, YES. Telefonbog I din telefon er der en telefonbog, hvor du kan gemme numre og de tilhørende navne (en post). Det betyder, at du kan hente et nummer fra telefonbogen i stedet for at indtaste det igen. Opkald 25

26 Sådan gemmes et nummer Når du vil gemme et telefonnummer, skal du bruge funktionen Tilføj nummer i menuen Telefonbog. Hvis du allerede har foretaget og modtaget opkald, kan du finde disse numre på listen Tilføj nummer. Alle de telefonnumre, du gemmer, får også et positionsnummer. Du kan vælge at sortere dine telefonbogsposter efter positionsnummer i stedet for efter navn. Hvis du vil bruge telefonen både hjemme og i udlandet, er det en god idé at gemme alle telefonnumrene som internationale numre, dvs. med tegnet + efterfulgt af landekode, områdekode og telefonnummeret. Tryk på og hold nede og indtast tegnet +. Sådan gemmes et nummer sammen med et navn 1. Gå til Telefonbog, YES, Tilføj nummer, YES. 2. Vælg Tilføj ny? eller et af numrene fra listen ved at trykke på YES. 3. Indtast det telefonnummer, du vil gemme, og tryk på YES. 4. Indtast et navn, som du vil tilknytte til telefonnummeret, og tryk på YES. Se Indtastning af bogstaver og tegn på side Tryk igen på YES for at gemme posten på den foreslåede position. Billeder og personlige ringesignaler Du kan føje et billede til en telefonbogspost. Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, kan du tildele et personligt ringesignal til én, der kalder op. Sådan føjes et billede til en post i telefonbogen 1. Gå til Telefonbog, YES, Billede, YES. 2. Vælg Tilføj ny?, tryk på YES. 3. Tryk på YES for at gå til telefonbogen, YES. 4. Det fører dig til Billede. Vælg et billede, og tryk på YES. Sådan føjes et ringesignal til en post i telefonbogen 1. Gå til Telefonbog, YES, Tilp. ringesignal, YES. 2. Vælg Tilføj ny?, tryk på YES. 3. Tryk på for at gå til telefonbogen, YES. 4. Det fører dig til Tilp. ringesignal. Vælg et ringesignal, og tryk på YES. 26 Opkald

27 Opkald til et nummer, der er gemt i telefonbogen Brug funktionen Find og kald op til at kalde op til en nummer, du har gemt i telefonbogen. Sådan kaldes der op til et nummer, der er gemt i telefonbogen 1. Gå til Telefonbog, YES, Find og kald op, YES. 2. Indtast navnet eller de første par bogstaver i navnet, der er knyttet til det nummer, du vil ringe til (sorteringsrækkefølgen er efter navn), og tryk på YES. 3. Hvis det viste navn ikke er det, du vil bruge, skal du trykke på eller, indtil du finder det rigtige navn og nummer. 4. Tryk på YES for at foretage opkaldet. Hurtigopkald Du kan ringe til de telefonnumre, du har gemt i position 1 9, ved at indtaste positionsnummeret i standby og derefter trykke på YES. Genveje til telefonbogens poster I standby kan du finde en post med tasterne. Hvis posten begynder med det første bogstav på den pågældende tast eller det bogstav, der følger umiddelbart efter. Eksempel: Tryk på og hold nede for at hente den første post, der begynder med bogstavet G (eller det bogstav, der følger umiddelbart efter). Gå derefter op eller ned ved at bruge eller. Når du finder den ønskede post, skal du trykke på YES for at ringe op. Spørg før gem Hvis Spørg før gem er aktiveret, bliver du spurgt, om du vil gemme de numre på opkaldte eller besvarede samtaler, som ikke allerede er gemt i telefonbogen. Bemærk: Dit abonnement skal omfatte tjenesten Vis nummer, hvis du vil gemme numrene på besvarede opkald. Eksempel: Tryk på og derefter på YES. Opkald 27

28 Sådan slås funktionen Spørg før gem til eller fra 1. Gå til Telefonbog, YES, Indstillinger, YES, Spørg før gem, YES. 2. Vælg Til eller Fra, og tryk på YES. Sådan holdes telefonbogen opdateret Du kan ændre og slette navne og numre fra telefonbogen. Sådan redigeres en post 1. Gå til Telefonbog, YES, Find og rediger, YES. 2. Indtast navnet (eller de første par bogstaver i navnet) for den post, du vil redigere, og tryk på YES. 3. Tryk på YES for at vælge posten. 4. Vælg Rediger, og tryk på YES. 5. Når du er færdig med at redigere, skal du trykke på YES for at gemme dine ændringer. Sådan slettes en post fra telefonbogen 1. Gå til Telefonbog, YES, Find og rediger, YES. 2. Indtast navnet (eller de første par bogstaver i navnet) for den post, du vil slette, og tryk på YES. Tryk på YES, når den post, du vil slette, er fremhævet. 3. Tryk på YES for at bekræfte valget. Sorteringsrækkefølge Du kan ændre sorteringsrækkefølgen for dine telefonbogsposter, så de sorteres efter positionsnummer i stedet for efter navn. Det betyder, at du kan søge efter positionsnummeret, når du bruger funktionerne Find og kald op eller Find og rediger. Sådan vælges en sorteringsrækkefølge 1. Gå til Telefonbog, YES, Indstillinger, YES, Sorter rækkeflg., YES. 2. Vælg en sorteringsrækkefølge, og tryk på YES. Telefonbogens hukommelse Telefonbogsposterne gemmes i hukommelsen på SIM-kortet. Det afhænger af SIM-kortet, hvor mange poster du kan gemme. Når du har gemt posterne på SIM-kortet, har du stadig adgang til dem, hvis du bruger kortet i en anden telefon. Du kan også gemme posterne i telefonens hukommelse. Telefonhukommelsen rummer et antal positioner, som posterne gemmes i, hvis alle SIMpositioner er optaget. Hvis du gemmer posterne i telefonhukommelsen, har du stadig adgang til dem, selv om du bruger et andet SIM-kort i telefonen. 28 Opkald

29 Sådan vælger du, hvor en post skal gemmes Når du gemmer en post og bliver bedt om at indtaste positionsnummeret, kan du gøre følgende: Hvis du vil gemme nummeret i den første tomme position, der foreslås, skal du trykke på YES. Hvis du vil gemme nummeret i en anden position, skal du trykke på for at slette positionsnummeret, indtaste et nyt positionsnummer og trykke på YES. Hvis du vil gemme nummeret i telefonhukommelsen, skal du først være klar over, hvor mange positioner der er på SIM-kortet. Det kan du checke i menuen Hukom. status, se side 29. Hvis du f.eks. har 200 positioner på SIM-kortet, kan du indtaste positionsnummer 201 for at gemme et nummer i telefonhukommelsens første position. Erstatte poster Hvis du prøver at gemme et telefonnummer i en position, hvor der allerede er et telefonnummer, vises meddelelsen Overskriv? sammen med det navn, der er gemt i positionen. Du kan nu gøre to ting: Tryk på YES for at erstatte nummeret med det nye nummer. Tryk på NO, hvis du ikke vil erstatte det gamle nummer. Indtast en ny position, og tryk på YES. Kontrol af hukommelsens status Du kan kontrollere, hvor mange hukommelsespositioner der er i hukommelsen, og hvor mange du har brugt. Sådan kontrolleres hukommelsens status Gå til Telefonbog, YES, Hukom. status, YES. Hvis du har gemt poster i telefonhukommelsen, kan du slette dem. Sådan slettes alle poster fra telefonhukommelsen 1. Gå til Telefonbog, YES, Indstillinger, YES, Slet alle, YES. 2. Tryk på YES igen. Selvom du sletter alle poster i telefonbogens hukommelse, slettes posterne på SIM-kortet ikke. Kopiering af telefonbogsposter Du kan kopiere poster mellem telefonens hukommelse og SIM-kortet. Antallet af poster, der kan gemmes, afhænger af SIM-kortet. Sådan kopieres poster til SIM-kortet Gå til Telefonbog, YES, Indstillinger, YES, Kopier til SIM. Opkald 29

30 Sådan kopieres poster til telefonen Gå til Telefonbog, YES, Indstillinger, YES, Kopier fra SIM. Grupper Du kan oprette en gruppe telefonbogsposter. Derefter kan du på samme tid sende en tekstmeddelelse til alle medlemmer af denne gruppe. Se Tekstmeddelelser (SMS) på side 43. Sådan oprettes en ny gruppe 1. Gå til Telefonbog, YES, Grupper, YES, Tilføj gruppe?, YES. 2. Indtast et navn på gruppen, og tryk på YES. 3. Gå til Tilføj ny?, og tryk på YES. 4. Vælg en post i telefonbogen, og tryk på YES. 5. Hvis du vil tilføje endnu et medlem, skal du gentage trin 3 og Tryk på NO for at forlade menuen. Sådan tilføjes et medlem til en eksisterende gruppe Vælg den ønskede gruppe, og vælg Rediger, YES, Tilføj ny?, YES. Talemeddelelser Hvis dit abonnement omfatter en telefonsvarertjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Modtagelse af en talemeddelelse Afhængigt af netoperatøren informeres du om, at du har modtaget en besked vha. en tekstmeddelelse eller en talemeddelelse. Opkald til din talemeddelelsestjeneste Du kan nemt ringe til din talemeddelelsestjeneste ved at trykke på og holde nede, hvis du har gemt dit talemeddelelsesnummer i telefonen. Du modtager nummeret fra din tjenesteudbyder. Sådan indtastes et talemeddelelsesnummer Gå til Meddelelser, YES, Indstillinger, YES, Talemeddel. nr., YES. Opkaldstid Under et opkald vises opkaldets varighed på displayet. Du kan kontrollere varigheden af dit seneste opkald, udgående opkald og den samlede tid. 30 Opkald

31 Sådan kontrolleres opkaldstiden, og sådan nulstilles timeren Gå til Opkald, YES, Tid og pris, YES, Opkaldstimer, og vælg en indstilling, YES. Vælg Nulstil timer for at nulstille timeren. Opkaldspris I forbindelse med oplysninger om opkaldspris skal du kontakte din netoperatør eller tjenesteudbyder for at finde ud af, om du kan abonnere på denne tjeneste, hvor opkaldsprisen (eller antallet af opkaldsenheder) bliver vist. Prisoplysninger Hvis du har et abonnement, der omfatter oplysninger om opkaldspris, kan du tjekke prisen for dit seneste opkald og den samlede pris for alle dine opkald. Bemærk: Hvis du abonnerer på prisoplysninger, skal du indtaste din PIN2-kode for at nulstille tællerne for pris eller tid. Sådan kontrolleres opkaldsprisen, og sådan nulstilles tælleren Gå til Opkald, YES, Tid og pris, YES, Opkaldspris, og vælg en indstilling, YES. Vælg Nulstil saml. pris for at nulstille den samlede opkaldspris. Angivelse af opkaldspris Med funktionen Takst kan du angive prisen pr. opkaldsenhed. Hvis du ikke angiver en pris pr. opkaldsenhed, ser du antallet af opkaldsenheder. Sådan indtastes prisen pr. opkaldsenhed 1. Gå til Opkald, YES, Tid og pris, YES, Opkaldspris, YES, Indstil takst, YES. 2. Indtast din PIN2-kode, og tryk på YES. 3. Vælg Ændre takst, YES. 4. Indtast koden for den ønskede valuta, f.eks. DKK for danske kroner, og tryk på YES. 5. Indtast prisen pr. opkaldsenhed, og tryk på YES. Tryk på for at indtaste et decimaltegn. Opkald 31

32 Beløbsgrænse på opkald Du kan indtaste, hvor stort et beløb der i alt må bruges på opkald. Når beløbet når nul, kan der ikke foretages flere opkald. Bemærk, at beløbsgrænsen kun er et anslået beløb. Sådan indstilles en beløbsgrænse 1. Gå til Opkald, YES, Tid og pris, YES, Opkaldspris, YES, Indstil kredit, YES. 2. Indtast din PIN2-kode, og tryk på YES. 3. Vælg Ændre, YES. 4. Indtast et beløb, og tryk på YES. Se Sikkerhed på side 54 for at få yderligere oplysninger om PIN2-koden. Viderestilling af opkald Hvis du ikke kan besvare indgående tale- eller dataopkald, kan du viderestille dem til et andet nummer, f.eks. din telefonsvarertjeneste. Bemærk: Når funktionen Begræns opkald er slået til, kan nogle indstillinger for Viderestil opk. ikke aktiveres. Ved taleopkald kan du vælge mellem følgende muligheder for viderestilling: Viderestil alle viderestil alle taleopkald. Hvis optaget viderestil opkald, hvis du allerede taler i telefonen. Ikke kontakt viderestil opkald, hvis telefonen er slukket, eller hvis der ikke kan opnås kontakt. Intet svar viderestil opkald, som du ikke besvarer inden for en nærmere angivet tidsfrist (operatørafhængigt). Sådan aktiveres viderestilling 1. Gå til Opkald, YES, Håndter opkald, YES, Viderestil opk., YES. 2. Vælg en opkaldskategori og en indstilling for viderestilling, og tryk på YES. 3. Vælg Aktiver, YES. 4. Indtast telefonnummeret, som dine opkald skal viderestilles til, og tryk på YES, eller hent det fra telefonbogen. Sådan deaktiveres viderestilling Vælg en anden indstilling for viderestilling, og vælg Annuller. 32 Opkald

33 Sådan kontrolleres status 1. Gå til Opkald, YES, Håndter opkald, YES, Viderestil opk., YES. 2. Vælg en opkaldstype, og tryk på YES. 3. Gå til den indstilling for viderestilling, du vil kontrollere, og tryk på YES. Vælg Se status, YES. Sådan kontrolleres status for alle viderestillinger Vælg Kontroller alt i menuen Viderestil opk. Flere opkald på samme tid Du kan håndtere mere end et opkald ad gangen. Du kan f.eks. parkere et igangværende opkald, mens du foretager eller besvarer et andet opkald og derefter skifte mellem de to opkald. Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afslutte et af de to første opkald. Bemærk: Menuen Aktuelt opkald erstatter menuen Opkald under et opkald. Tjenesten Opkald venter Hvis tjenesten Opkald venter er aktiveret, hører du en lyd i højtaleren, hvis du modtager et nyt opkald. Sådan aktiveres eller deaktiveres tjenesten Opkald venter Gå til Opkald, YES, Håndter opkald, YES, Opkald venter, YES. Sådan foretages et nyt opkald 1. Tryk på YES for at parkere det igangværende opkald. Du kan kun parkere ét opkald. 2. Indtast nummeret, du vil ringe til, og tryk på YES, eller hent et nummer fra telefonbogen. Du kan også få adgang til de forskellige indstillinger ved at trykke på. Sådan modtages et nyt opkald Tryk på YES for at besvare opkald nr. 2 og parkere det igangværende opkald. Hvis du vil afvise opkald nr. 2 og fortsætte det igangværende opkald, skal du vælge Optaget. Hvis du vil besvare opkald nr. 2 og afslutte det igangværende opkald, skal du vælge Udkoble og svare. Opkald 33

34 Håndtering af to opkald Når du har et igangværende opkald og et parkeret opkald, kan du gøre følgende: Tryk på YES for at skifte mellem de to opkald. Tryk på, og vælg Tilslut opkald for at forbinde de to samtaler til en konference. Tryk på, og vælg Overfør opkald for at forbinde de to opkald. Din forbindelse til de to opkald afbrydes. Tryk på NO for at afslutte det igangværende opkald, og tryk derefter på YES for at hente det parkerede opkald. Tryk to gange på NO for at afslutte begge opkald. Konferencer Du kan have en samtale (konference) med op til fem personer på samme tid. Du kan også parkere en konference, mens du foretager et andet opkald. Bemærk: Der kan være ekstragebyr på samtaler, der involverer flere personer. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Oprettelse af en konference Du skal have ét igangværende opkald og ét parkeret opkald for at oprette en konference. Sådan forbindes de to samtaler til en konference Gå til Aktuelt opkald, YES, Tilslut opkald, YES. Sådan tilføjes en ny deltager 1. Tryk på YES for at parkere konferencen. 2. Ring til den næste person, du ønsker skal deltage i konferencen. 3. Tryk på, og vælg Tilslut opkald, YES. Gentag trin 1-3 for hver person, der skal deltage i konferencen. Sådan kobles en deltager ud 1. Tryk på, og vælg Udkoble deltag., YES. 2. Vælg deltageren, og tryk på YES. Sådan afsluttes konferencen Tryk på NO. 34 Opkald

35 Sådan taler du privat Du kan føre en privat samtale med en af deltagerne og parkere de øvrige deltagere. Sådan startes en privat samtale 1. Tryk på, og vælg derefter Privat samtale for at vælge den deltager, du vil tale med. 2. Vælg Tilslut opkald for at genoptage konferencen. Begrænsning af opkald Du kan bruge tjenesten Begræns opkald til at begrænse udgående og indgående opkald. Det kan f.eks. være nyttigt, når du er i udlandet. Du skal bruge et password, som du får fra tjenesteudbyderen, for at kunne bruge denne tjeneste. Bemærk: Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger i Begræns opkald, der ikke kan aktiveres. Følgende opkald kan begrænses: Alle udgående Alle udgående opkald. Udgående int. Alle udgående internationale opkald. Udg. int. (roam.) Alle udgående internationale opkald undtagen til eget land. Alle indgående Alle indgående opkald. Indg. (roaming) Alle indgående opkald, når du er i udlandet (ved roaming). Sådan slås opkaldsbegrænsning til eller fra 1. Gå til Opkald, YES, Håndter opkald, YES, Begræns opkald, YES. 2. Vælg en indstilling, og tryk på YES. 3. Vælg Aktiver eller Annuller, og tryk på YES. 4. Indtast din PIN-kode, og tryk på YES. Opkald til faste numre Med funktionen Faste numre kan du kun foretage opkald til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. Bemærk: Nødopkald kan stadig foretages, selvom funktionen Faste numre er slået til. Funktionen Opkald til faste numre kræver et SIMkort, hvor faste numre kan gemmes. De faste numre er beskyttet af PIN2-koden. Opkald 35

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T630

Din brugermanual SONY ERICSSON T630 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere):

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere): 1 Voicemail Voicemail er en praktisk telefonsvarer, hvor du kan modtage beskeder, når mobiltelefonen er optaget, slukket, uden forbindelse eller kaldet ikke besvares. Voicemail kan bruges i Danmark og

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Brugervejledning. 9352224 4. udgave

Brugervejledning. 9352224 4. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352224 4.

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T290i. Brug af Mobile Internet 50 WAP-browser, bogmærker. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T290i. Brug af Mobile Internet 50 WAP-browser, bogmærker. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T290i Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere