Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN"

Transkript

1 Patientsikkert sygehus: Thy-Mors vil være landets første tryksårsfrie sygehus Tværfaglig indsats mellem sektorer: Psykiatrien leverer hjælp ud af huset til Aalborg Sygehus Sygehus Thy-Mors PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN Nr. 1 April årgang

2 indsigt & udsyn april 2012 Chefsygeplejerske Lone Sandahl og chefkonsulent Lone Buck fra kvalitetsenheden fik en god snak med mange pårørende, som gerne vil gøre en indsats. 5 Leder og kolofon 3 Siden sidst Ny Dialyse i Thisted indviet 4 Kvalitets-akkrediteringen er endelig i hus 4 Anden generation af kvalitets-modellen i høring 5 Sygehus uddeler t-shirts til pårørende 5 Beth Lilja, Dansk Selskab for Patientsikkerhed - Det er verdensklasse. Det matcher nogle af de bedste internationale resultater fra f.eks. Wales, hvor man også har fået udryddet tryksår på flere hospitaler. 6-7 Thy-Mors vil være Danmarks første tryksårsfrie sygehus 6-7 Ny akutmodtagelse god fra start 8 Opslagstavlen 9 Rundt i regionen: Psykiatrien leverer hjælp ud af huset Hvad gør man, når patienten er voldelig? Nyt for de fleste Dagkirurgisk Afsnit lever op til sit navn og konceptet for sammedags-kirurgi, som er udbredt til hele sundhedsvæsenet. Og patienterne Lene blandt andre er glade for, at de kommer hjem samme dag. 6-7 Bagsiden Kirurgisk Dagafsnit rykker og utålmodige patienter er glade 16

3 LEDER Danmarks første tryksårsfrie sygehus? Ja! NU! Af Michael Storm Klausen, sygehusdirektør Sygehus Thy-Mors har nu i snart to år været en del af projektet Patientsikkert Sygehus, hvor vi sammen med fire andre danske sygehuse skal løfte patientsikkerheden til internationalt elite-niveau. Blandt andet vejledt af danske og internationale eksperter og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Vi er blevet meget klogere på os selv i løbet af de to år. Vi har fundet ud af, at vi ikke altid har gjort, hvad vi troede, at vi gjorde. Men vi har også fundet og udviklet vores egne redskaber, som sikrer, at vi i fremtiden bliver langt mere effektive i forhold til at sikre patienterne den bedste og sikreste behandling. Vi er langt i forhold til at levere på det, der var formålet med Patientsikkert Sygehus : Helt sikkert hver gang. Vi har skabt resultater, som både danske og internationale eksperter mener, er helt unikke. Det gælder eksempelvis på tryksårs-pakken. K1, som var pilotafdeling på tryksårs-pakken, præsterede i 2011, at kun tre ud af 1049 patienter fik tryksår, mens de var indlagt på afsnittet. Det er stadig tre for mange, men det er langt, langt under, hvad der er normen i det danske sundhedsvæsen. Gennemsnitligt får procent af patienterne tryksår under indlæggelse i det danske sundhedsvæsen. Derfor er K1 s præstationer med tryksårspakken ifølge vores eksperter verdensklasse! Også andre afdelinger har opnået virkeligt flotte resultater med andre pakker. Derfor er sygehusledelsen opsat på, at vi ikke bare fastholder, men spreder de gode resultater til hele sygehuset. Lad os skille os ud: Lad os blive Danmarks første tryksårsfrie sygehus. Lad april måned blive den måned, hvor vi får indsamlet 100 procent data omkring tryksår, og lad os stå sammen om at vise, at Sygehus Thy-Mors er tryksårsfrit fra september. Jeg tror på vi kan. Selskabet for patientsikkerhed tror på vi kan. Selvfølgelig er vi i Thy og Mors, hvor vi måske har ry for en beskeden fremtræden. Men lad os sammen gøre Sygehus Thy-Mors til Danmarks første tryksårsfrie sygehus. Det vil være en perfekt gave til hele sygehuset. Og ikke mindst til vores patienter. Indsigt & Udsyn Magasin for Sygehus Thy-Mors Indsigt & Udsyn udkommer fire gange om året som magasin til alle ansatte på Sygehus Thy-Mors og til sygehusets samarbejdsparter. Udgiver: Sygehus Thy-Mors (Region Nordjylland) Ansvarshavende: Sygehusdirektør Michael Storm Klausen. Redaktør: Kommunikationskonsulent Kristian Andersen, tlf , Redaktionsudvalg: Sygeplejerske Gitte Grønlund Christensen, Billeddiagnostisk Afdeling, sygeplejerske Anna Marie Clausen, K1, sygeplejerske Susanne Hansen, K1, AC-fuldmægtig Pia Nystrup Madsen, tlf , og AC-fuldmægtig Lasse Grønbek Nielsen, tlf , begge administrationen. Hertil kommer en række meddelere. Layout: Prinfo Aalborg Tryk: Vesterkopi Oplag: 400 eks. Eftertryk: Er tilladt med tydelig kildeangivelse og efter forudgående aftale. Foto: Sygehus Thy-Mors, hvor ikke andet er nævnt. Deadline for indlæg: Senest den 10. i måneden forud for udgivelsen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i og forkorte indlæg. Indlæg sendes til: Sekretariat og Kommunikation Eller afleveres til et medlem af redaktionsudvalget. Indsigt & Udsyns postadresse: Sygehus Thy-Mors, Højtoftevej 2, 7700 Thisted mærket Indsigt & Udsyn Udgivelsesplan: Udkommer fire gange om året - marts, juni, september og december Svanemærket tryksag

4 4 Indsigt & Udsyn Siden sidst Ny Dialyse i Thisted indviet Da Dialysen på Sygehus Thy-Mors 3. januar flyttede fra Nykøbing til store, lyse og nyindrettede lokaler i sygehusets bygninger i Thisted, var det med ni splinternye dialyseapparater. Det fortalte formanden for det politiske byggeudvalg, regionspolitikeren Vagn Nørgaard, da Region Nordjylland 8. december holdt indvielse over de nye lokaler i Thisted med ca. 80 fremmødte repræsentanter for personale, patienter, patientorganisationer og politikere. -Det er dejligt, at vi nu får nogle helt nye og fine rammer til Dialysen og at vi samtidig får en af de allermest moderne dialyse-afdelinger i hele landet, sagde Vagn Nørgaard. -Der er lagt vægt på, at der skal være nogle rammer, der kan opfylde patienternes behov for rolige omgivelser med mulighed for at se tv eller høre radio. Vores personale får også bedre forhold, da der i indretningen er lagt vægt på et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, sagde byggeudvalgsformanden. Den nye Dialyse er en satellitfunktion til Aalborg Sygehus nyremedicinske afdeling og modtager patienter fra hele Sygehus Thy- Mors optageområde, som dækker over Thisted, Morsø og den vestlige del af Jammerbugt Kommune. Oversygeplejerske Mai-Britt Nielsen, sygehusets medicinske afdeling, takkede Viborg Sygehus som Dialysen hidtil har været en satellit af for et godt samarbejde. FAKTA OM DIALYSEN Dialysen på Sygehus Thy-Mors får frem over ni dialysepladser. Patienterne modtager hæmodialyse, der er en behandling, hvor blodet renses for affaldsstoffer og evt. overskydende væske fjernes fra kroppen. Behandlingen varer tre-fem timer og foregår tre til fem gange om ugen. Dialysen foretager ca dialyser om året. Ombygningen og indretningen beløber sig til 9,5 millioner kroner, mens anskaffelsen af nye dialysemaskiner beløber sig til 1,3 millioner kroner. Kvalitets-akkrediteringen er endelig i hus Efter fem års arbejde har Sygehus Thy-Mors nu papir på, at sygehuset som et af de første er akkrediteret efter Den Danske Kvalitets Model, som skal sikre patienterne en løbende kvalitetsudvikling, større patientsikkerhed og sammenhængende patientforløb. Allerede i december 2010 blev sygehusets efterleven af Den Danske Kvalitets Model gennemgået af tre eksterne kvalitetseksperter fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). Allerede dengang med ros. Sygehusdirektør Michael Storm Klausen sender rosen for akkrediteringen videre til medarbejderne. -Det er meget stort for Sygehus Thy-Mors, at vi har nået det mål, vi satte os, da Den Danske Kvalitets Model blev introduceret, og kvalitetsarbejdet gik i gang - nemlig at opnå akkreditering uden bemærkninger. Det lykkedes på grund af vores medarbejderes store engagement i kvalitetsarbejdet gennem de seneste fire-fem år. Og deres fokus har hele tiden været, at vi skal gøre det så godt som muligt for patienterne. Vi akkrediterer ikke for vores egen skyld, men for patienternes. Det er patienterne, der mærker betydningen af en høj kvalitet, siger Michael Storm Klausen. Også Lone Buck, chefkonsulent for kvalitetsenheden og den bærende kraft i sygehusets kvalitetsarbejdet gennem de fem år, glæder sig. -Det er med stolthed og stor glæde, at det er lykkedes at komme helt i mål med Den Danske Kvalitets Model på Sygehus Thy-Mors og at blive akkrediteret uden bemærkninger. -I kvalitetsenheden har vi med akkrediteringsarbejdet i teamwork arbejdet åndeløst på, sammen med alle ledere og medarbejder at komme i mål, og ser tilbage på mange både sjove og seje perioder, siger Lone Buck. Kvalitetsenheden understreger dog, at kvalitetsarbejdet fortsætter de kommende år. Allerede i 2013 skal Sygehus Thy-Mors på ny gennem en ny akkrediteringsrunde med eksterne kvalitets-eksperter. -Der er fra mange vinkler fokus på patienternes forløb gennem sygehuset, og her skærpes kravene hele tiden også i takt med, at indlæggelsestiden bliver mindre og mindre. Midt i oktober havde vi en temadag for 65 akkrediteringskonsulenter og ledere. Det var meget tydeligt at gryden med Den Danske Kvalitets Model stadig er i kog, og vi er allerede ved at tilføre nye ideer og metoder til gavn for vore patienter, siger chefkonsulent Lone Buck. Der blev uddelt lagkager til hele huset, da det eftertragtede kvalitetsstempel var i hus. Her uddeler kvalitetsenhedens chefkonsulent, Lone Buck, de første af små 100 lagkager til afdelingerne. Sygehus Thy-mors April 2012

5 Indsigt & Udsyn Siden sidst 5 Patientsikkert Sygehus får ros af Rigsrevisionen I en ny beretning fra Rigsrevisionen om Kvalitetsindsatser på sygehusene fremhæves Patientsikkert Sygehus flere gange som et godt eksempel. Projektet - hvoraf Sygehus Thy-Mors er det ene af fem danske model-sygehuse - får ros for at vurdere de omkostninger, der er forbundet med projektet ude på sygehusene. Det nævnes også i rapporten, at Patientsikkert Sygehus synliggør lokale kvalitetsudviklingsdata med det formål at fastholde personalets motivation for forbedringer. I beretningen er kortlagt i alt 17 landsdækkende indsatser, som Sundhedsministeriet og regionerne har sat i gang inden for de seneste 15 år for at sikre og udvikle kvaliteten på sygehusene. Dorte Mayann Hansen, der er projektleder for Patentsikkert Sygehus på Sygehus Thy-Mors: -Projektet giver stor og betydelig mening på flere niveauer i Sygehus Thy-Mors og organisationen for patienter, personale og ledelse på alle niveauer. -Det at arbejde med patientsikkerhed er som sådan ikke et nyt tiltag men tilgangen, tænkningen og arbejdet med forbedringsmodellen i Patientsikkert Sygehus er med at involvere alle fra frontlinjepersonalet til øverste ledelse. Projektet skaber mening, forståelse, anerkendelse og resultater til gavn for patienter og faglighed, siger Dorte Mayann Hansen. Projektleder for Patientsikkert Sygehus i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Vibeke Rischel, er glad for Rigsrevisionens vurdering: -I Patientsikkert Sygehus er data meget vedkommende, da de handler om de mennesker, der er indlagt i afdelingen netop nu. Hvis tallet på tavlen viser, at tre patienter har fået tryksår i løbet af den seneste måned, så ved personalet præcis, hvem det var. Og den nærhed er med til at skabe motivation, siger hun. Karakteristisk for brug af målinger i Patientsikkert Sygehus er, at måleresultaterne giver mening for frontlinjepersonalet. Læger og sygeplejersker kan følge deres egne data dag for dag, og målingerne siger direkte noget om kvaliteten for den enkelte patient. En vigtig drivkraft Rita i forbedringsinitiativet Vosyliere er Sygehus er også, Thy-Mors at der første arbejdes akutlæge mod nogle helt konkrete og tidsfastsatte mål. Sygehus uddeler t-shirts til pårørende Chefsygeplejerske og kvalitetsorganisation vil engagere pårørende i optimal behandling. De pårørende er en vigtig ressource for at sikre, at patienterne i det danske sundhedsvæsen får den optimale behandling. Det er grunden til, at Dansk Selskab for Patientsikkerhed og flere danske sygehuse starter en Sikker Patient - kampagne for at sikre pårørendes engagement i behandlingen og den efterfølgende pleje af patienterne. Sundhedsministeren har blandt andet uddelt pårørende-t-shirts på hovedbanegården i København, har der været lignende aktioner i Aalborg og andre større byer. Sygehus Thy-Mors deltager også. Sygehuset er i forvejen udvalgt til at deltage i det nationale projekt Patientsikkert Sygehus, hvor fem danske sygehuse inden 2013 skal løfte patientsikkerheden til internationalt elite-niveau. Godt hjulpet af danske og internationale eksperter. Derfor gik chefsygeplejerske Lone Sandahl og chefkonsulent Lone Buck fra sygehusets kvalitetsorganisation sundhedsministeren i bedende på sygehusets gange og uddelte Sikker Patient -tshirts til pårørende. Der er nemlig rigtig mange gode grunde til at involvere patienterne og deres pårørende endnu mere i behandlingen, forklarer Lone Buck. -Patienterne får først den optimale behandling, når alle omkring dem hjælper med til at gøre behandlingen så god som muligt og følge op. De pårørende kender patienten langt bedre end behandlerne og derfor er deres observationer både før og efter en behandling helt afgørende for at sikre, at vi kommer så tæt på det optimale hver gang, siger Lone Buck. -Pårørende er en vigtig ressource, og derfor vil vi gerne invitere pårørende ind på sygehuset og bede om at de sammen med patienten engagerer sig, og går i dialog med vores sundhedsprofessionelle, siger chefkonsulenten. Kampagnen Klædt på som pårørende gennemføres af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Tryg Fonden. PÅRØRENDE ER VIGTIGE FORDI: Du kender patientens vaner og måder at reagere på, og derfor kan du være god til at se, når der er et eller andet galt. Du har ofte været sammen med patienten fra starten af en sygdom og ved derfor, hvad der er gået forud for mødet med en ny sundhedsprofessionel eller en ny afdeling. Du kan eventuelt se fejl, som sundhedsprofessionelle ikke har mulighed for at opdage. Hjælp med at få sagt til og fra Som pårørende kan du hjælpe, så den, der står dig nær, kommer til orde, bliver lyttet til og forstået. Især er det vigtigt, at du er med til at sikre, at patientens vigtigste problemer, gener, symptomer og bekymringer bliver opfanget af den person, som I taler med. Det kan være med til at forhindre misforståelser, usikkerhed og bekymringer.

6 6 Indsigt & Udsyn Patientsikkerhed Thy-Mors vil være Danmarks første tryksårsfrie sygehus Tryksårs-bekæmpelse tager fart på medicinske afsnit De tre medicinske sengeafsnit er nu godt i gang med tryksårspakken. Medicinsk afsnit M5 havde såvel tryksårs- og hjertepakkerne fra Patientsikkert Sygehus i fokus på sit seneste personalemøde, og Charlotte Galsgaard og Joan Green Kristiansen, der sidder med ansvar for tryksårspakken i teamet. -Vi er meget interesseret. Men det er også en udfordring at overbevise hinanden, finde tiden og se nytten i at påtages os nye opgaver i de perioder, hvor der er særlig travlt. Og det er der ind i mellem. Derfor har vi besluttet, at vi er så vidt muligt benytter os af de erfaringer, pilot-afdelingerne har udnyttet. Vi skal ikke opfinde den dybe tallerken mange gange, siger Charlotte Galsgaard efter personalemødet i M5. Alle patienter bliver screenet for tryksår eller tilløb til tryksår inden for de første 24 timer, de er på sygehuset. Og man følger op og revurderer løbende patienternes status. -Og det er ikke kun noget, der finder sted i dagtimerne. Har en patient tilløb til tryksår følger vi det nøje hele døgnet rundt og tager alle forholdsregler for at hindre, at det udvikler sig til et tryksår. Også nattevagterne holder og øje og revurderer situationen, fortæller Charlotte Galsgaard. Sygehusdirektør vil sprede verdensklasseresultater til hele sygehuset i 2012 Dansk Selskab for Patientsikkerhed bakker op. Milliarder at spare, hvis alle sygehuse gør som Sygehus Thy-Mors, mener sundhedsøkonom. Af Kristian Andersen, kommunikationskonsulent Sygehus Thy-Mors er i verdensklasse med kampen mod tryksår. Hvor mellem 10 og 15 procent af patienterne på danske sygehuse gennemsnitligt antages at få tryksår i forbindelse med indlæggelsen på sygehus, har Sygehus Thy-Mors som del i patientsikkerheds-projektet Patientsikkert Sygehus næsten udryddet dem i udvalgte afdelinger i Af indlagte patienter på afdeling K1 fandt personalet i 2011 kun tre tilfælde af tryksår. -Det er verdensklasse. Og det er meget, meget flot, at det er lykkedes for Sygehus Thy-Mors at komme så langt i løbet af forholdsvis kort tid og med nogle enkle redskaber. Det matcher nogle af de bedste internationale resultater fra f.eks. Wales, hvor man også har fået udryddet tryksår på flere hospitaler, siger Beth Lilja, leder af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. -Vi er nede i meget små promiller, der får tryksår på pilot-afdelingerne på Sygehus Thy-Mors, hvor man antager, at 5 procent af patienterne generelt får tryksår, mens de er indlagt. Det er meget flot og tæt på det internationale eliteniveau, der er målet for arbejdet med Patientsikkert Sygehus, siger overlæge Jakob Anhøj, der er tilknyttet Patientsikkert Sygehus som dataspecialist. På Sygehus Thy-Mors medfører resultaterne fra K1 og andre pilot-afdelinger nu, at sygehuset er fast besluttet på som det første i Danmark - helt at blive helt fri tryksår fra september. Og det sker med opbakning fra både danske og internationale eksperter, som er tilknyttet Patientsikkert Sygehus. Sygehusdirektør Michael Storm Klausen, Sygehus Thy-Mors: Sygeplejerskerne Rikke Lukassen og Heidi Lindstrøm, afdelingssygeplejerske Henriette Skovbo, M5, har besøg af Vibeke Rischel fra projekt Patientsikkert Sygehus. -Tre tryksår er stadig tre for mange. Men vi hæfter os selvfølgelig ved, at det er lykkedes at opnå meget flotte resultater. Også andre afdelinger har opnået virkeligt flotte resultater med an-

7 Indsigt & Udsyn Patientsikkerhed 7 dre pakker. Derfor er sygehusledelsen opsat på, at vi ikke bare fastholder, men spreder de gode resultater til hele sygehuset. Jeg tror på vi kan. Selskabet for patientsikkerhed tror på vi kan. Og nu er vi fast besluttede på at gøre forsøget, siger sygehusdirektøren. Sundhedsøkonomer har tidligere anslået, at de økonomiske perspektiver ved udryddelse af tryksår på de danske sygehuse vil kunne spare op til en milliard kroner for både regioner og kommuner, der bruger store summer på behandling af tryksår. Regionsrådsformand Ulla Astman, der samtidig er formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, glæder sig både over ambitionerne og de foreløbige resultater på Sygehus Thy- Mors. -Vi bliver aldrig for gode til patientsikkerhed. Sådan er det. Derfor glæder jeg mig over, at man på Sygehus Thy-Mors siden starten på Patientsikkert Sygehus i 2010 har vist, at man kan opnå flotte resultater. Men jeg glæder mig også over, at de flotte resultater smitter, så man får stadig større ambitioner på patienternes vegne. Det er faglige ambitioner, vi skal have spredt til hele det danske sundhedsvæsen i de kommende år, siger Ulla Astman. Nye madrasser skal hjælpe med Sygehus Thy-Mors indfører nu også en række nye særlige madrasser til patienter, der er udsatte i forhold til tryksår. 60 særlige madrasser er på vej. Herunder en række såkaldte selvjusterende anti-decubitus-madrasser. -Madrasserne betyder selvfølgelig meget, når man går målrettet til værks i kampne mod tryksår. Derfor indfører vi nu to slags nye madrasser til de patienter, hvor vi ved en screening i forbindelse med indlæggelsen konstater tryksår eller tilløb til tryksår, siger Grethe Kirk, oversygeplejerske og formand for sygehusets kliniske arbejdsgruppe med madrasser. Ulla Astman, regionsrådsformand og formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vi bliver aldrig for gode til patientsikkerhed. Og jeg glæder mig over, at de flotte resultater smitter. Beth Lilja, Dansk Selskab for Patientsikkerhed - Det er verdensklasse. Det matcher nogle af de bedste internationale resultater fra f.eks. Wales, hvor man også har fået udryddet tryksår på flere hospitaler. Tryksårspakken formelt overgivet til K2, MID-FAM og Gyn-obs Tryksårspakken blev i januar formelt overgivet fra K1 til K2, MID-FAM og Gyn-Obs, som skal arbejde med pakken. Det skete i Kirurgisk Konference, hvor afdelingssygeplejerske Bente Ringgaard og tryksårsteamet i afdelingen Anna Marie Clausen, Anne Louise Pedersen og Sara Hove, fremlagde teamets erfaringer og overgav mapper med materiale, som de nye teams kan lade sig inspirere af.- K1 s erfaringer kan kort sagt deles op i fire punkter: 1. Synligørelse af projektet og undervisning af kollegerne, 2. Definition og identifikation af risiko-patienter 3. udarbejdelse af tiltag, der skal iværksættes, når risiko-patienter identificeres. 4. Indsamling af data og resultater og opfølgning på dem. -Samlet set har vores arbejde med tryksårspakken ført til mange generelle forbedringer, sagde specialeansvarlig Anna Marie Clausen. -Vi har fået en øget forebyggelse, vi har en større og ensartet viden om tryksårsforebyggelse, øget fokus på screeninger i det hele taget, øget dokumentation for observationer og handlinger, øget skelnen mellem tryksårsgrader, langt tidligere forebyggende indsats, sagde Anna Marie Clausen. Med de nye rutiner er det også sikret, at der ikke er forskel på screeningen og dokumentationen på rolige og travle dage. Det SKAL ske hver dag. Ellers glipper rutinerne og resultaterne. Også natte- og aftenvagter skal screene. De positive resultater har skabt en ny stemning og faglig stolthed på afdelingen: -Vi har vendt stemningen. Vi er gået fra at have en negativ stemning omkring nye tiltag til at have en positiv stemning omkring tiltag. Der er en stolthed over afdelingens resultater. Men vi oplever også sammen en kæmpemæssig ærgrelse over de få tryksår, der er opstået på trods af alle anstrengelserne, sagde Anna Marie Clausen.

8 8 Indsigt & Udsyn Ny akutmodtagelse Akutmodtagelse kommet godt fra start Takket været stor pioner-ånd og engagement blandt medarbejderne er den nye akutmodtagelse på kommet godt fra land. Forude står specialuddannelse til personalet og fintuning af organisationen frem til det nye akutbygning foran sygehuset står færdig i 2013 Af Kristian Andersen, kommunikationskonsulent Den nye akutmodtagelse på Sygehus Thy- Mors, som åbnede den 9. januar, er kommet godt fra start. Allerede fra starten mellem 30 og 40 patienter i døgnet gennem den nye akutmodtagelse. Takket været et positivt personale er det lykkedes at få den nye modtagelse hvor alle akutte patienter modtages samme sted og gennemgår en hurtig vurdering og udredning af speciallæger fra alle sygehusets specialer til at virke, som det var planlagt. Det mener ledende overlæge Hansjörg Selter og oversygeplejerske Jens Jørgen Lemvig, som står i spidsen for den nye akutmodtagelse. -Første døgn havde vi 33 patienter gennem akutmodtagelsen, og andet døgn har 35 været gennem akutmodtagelsen. Det gik rigtig godt de første nætter og lige siden, siger oversygeplejerske Jens Jørgen Lemvig. En af udfordringerne har været, at der er kommet betydeligt flere medicinske patienter, end sygehuset havde regnet med, før den akutmodtagelse blev åbnet. Oversygeplejerske Jens Jørgen Lemvig: -Historien om vores midlertidige akutmodtagelse er en bekræftelse af, at vores medarbejdere har stor pioner-ånd. Det har kunnet lade sig gøre at komme så flot fra start., fordi vores medarbejdere har været utroligt engagerede og fleksible og ind i mellem også set stort på arbejdstiderne. De skal have stor ros. -Selvfølgelig er der nogle ting, der skal køres ind de første dage. Det er der altid, når man laver noget nyt, og det har der også været her. Der er altid nogle småting, man ikke har tænkt på, før man går i gang. Men dem har vores medarbejdere lynhurtigt spottet og hjulpet hinanden med at løse. Der har været en helt usædvanlig gensidig hjælpsomhed, så har sikret, at alt har fungeret, så vi også de første døgn har nået vores mål med den nye akutmodtagelse og sikret de akutte patienter en endnu bedre modtagelse og behandling end den, de hidtil har modtaget, siger Jens Jørgen Lemvig. Specialuddannelse til flere -Fremadrettet er det en fin-tuning af organisationen og specialuddannelserne af vores medarbejder, der kommer til at fylde. Vi skal have hele det medicinske område integreret, inden vi rykker ind i den nye akutbygning i Og uddannelsesak- Sådan visiteres patienter: Travlhed! Den nye akutmodtagelse er kommet godt i gang takket været medarbejdernes pioner-ånd, fremhæver akutledelsen. Her er afdelingssygeplejerske Helle Isaksen og centrale personer i akutmodtagelsen på første dagen 9. januar. tiviteterne er godt i gang, men den store indsats ligger foran os og den skal ske samtidig med, at akutmodtagelsen er i drift. Så vi får også i 2012 brug for al den pioner-ånd, vi kan trække på, smiler oversygeplejerske Jens Jørgen Lemvig. * Visitation: Der etableres fælles visitation af alle akutte patienter til Sygehus Thy- Mors. Dette betyder, at alle henvendelser om akut indlæggelse går til ét telefonnummer, og funktionen er bemandet med en specialuddannet sygeplejerske, der efter opkaldet står for den videre visitation Alle hjælper hinanden Afdelingsledelsen tillægger især en stor pioner-ånd blandt medarbejderne i akutmodtagelsen, at de første døgn er forløbet så problemfrit. -Alle møder virkelig op og er positive. Det er helt generelt. Og det er selvfølgelig helt afgørende, når man laver en ny funktion, siger ledende overlæge Hansjörg Selter. * Triage: Alle akutte patienter vil blive fordelt efter et system med fem farver baseret på de nationale og regionale anbefalinger: Rød (Resuscitation) Orange (haster) Gul (haster mindre) Grøn (haster ikke) Blå (fasttrack). Herefter køres de medicinske patienter på sengeafsnit M5 til videre behandling. Patienter fra de kirurgiske specialer skal have lavet en behandlingsplan, inden de køres på sengeafdelingen.

9 opslagstavlen Akut-byggeriet bliver færdigt til tiden Akutbyggeriet er forsinket. Blandt andet på grund af en stor regnmængde i sommeren og efteråret, omlægning af kloakker, lige som der er fundet en del ledninger i jorden, som ingen havde kendskab til, før byggeriet gik i jorden. Det oplyser teknisk chef Jan Christensen. -Vi havde jo sidste år den vådeste sommer i mands minde, og der dukkede desuden en række rør og ledninger op under sygehuset, som vi ingen viden havde om, før vi stødte på dem, fortæller Jan Christensen. Sygehuset og det politiske byggeudvalg er dog enige om, at tidsplanen så vidt mulig skal holdes. Og det kan den godt, mener Jan Christensen. -Vi er enige om, at vi først færdiggør Vestfløjen, så håndværkerne ikke får nogen ventetid, selv om vi er lidt bagud. Og når de er færdige i Vestfløjen, skulle vi gerne være færdige med det sidste store ting i Østfløjen, så håndværkerne kan gå i gang der straks efter, siger Jan Christensen. Ifølge tidsplanen skal byggeriet af den nye akutbygning og de øvrige tilretninger på sygehuset være færdigt inden februar Connie konstitueret som oversygeplejerske Connie Elbeck van der Kooij er konstitueret som oversygeplejerske i Ortopædkirurgiens afdeling på Sygehus Thy- Mors. Ortopædkirurgien har det sidste år været organiseret under Aalborg Sygehus. Connie er konstitueret indtil videre. Hun afløser som bekendt Grethe Kirk, der er nytiltrådt som oversygeplejerske i Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors. Serviceassistenter lærte teamspirit Teamspirit! Uden går det simpelthen ikke! Det lærte det nyeste hold serviceassistenter fra bunden, hvis de ikke vidste det i forvejen, da sygehusets vikarierende uddannelseskoordinator, Gitte Schøttler, 27. februar samlede holdet til teambuilding. Der var både koordinations-prøver, byggeri af en blide (middelalderligt kasteredskab) og madlavning. Dog slap holdet for at skulle tage livet af et par kaniner, som var fremskaffet i dagens anledning.

10 10 Indsigt & Udsyn Rundt i regionen Zoltan Kovacs og Susanne Frantsen hjælper dagligt med at udrede psykisk sårbare patienter på AMA - til glæde for både patienter, pårørende og personale. PSYKIATRIEN LEVERER HJÆLP UD AF HUSET Livet kan også gøre ondt uden for det psykiatriske system. Derfor forlader Zoltan og Susanne hver dag Psykiatrisk Sygehus i Aalborg og vandrer over i somatikken for at hjælpe patienter med skrøbelige sind på Akut Medicinsk Modtageafsnit. Af Hanne Mølby Henriksen Foto: Nicky Bonne De plejer at mødes foran elevatoren ved halvnitiden. Sygeplejersken og psykiateren har i nu et år hjulpet hinanden med at bringe psykiatriske vurderinger ud af Psykiatrisk Sygehus og over i somatikken. Hver dag følges de ned til Akut Medicinsk Modtageafsnit (AMA) på Aalborg Sygehus Afsnit Syd for at tale med patienter, som er indlagt af medicinske grunde, men samtidig virker psykisk sårbare. Nogle døjer med misbrug, andre virker deprimerede, og en del har forsøgt at tage deres eget liv. - Her er det vigtigt at vurdere, om der ligger psykiske sygdomme bag, siger sygeplejerske Susanne Frantsen, der har arbejdet i psykiatrien i 25 år og nu afsætter en time til to hver dag til at hjælpe patienter og personalet på AMA. Sammen med psykiater Zoltan Kovacs bliver hun hver morgen briefet af den koordinerende sygeplejerske på gangen bag en skranke på AMA. Hvide kitler og bløde træsko strømmer til og fra trioens dæm-

11 pede samtale om patienter, der har skåret i sig selv, taget for mange piller eller overdoseret stofferne. Den koordinerende sygeplejerske forklarer og viser journaler. Susanne og Zoltan nikker. Mindst én hver dag På AMA er der næsten altid mindst en patient om dagen, som har brug for en hurtig psykiatrisk vurdering. Ofte flere. Tidligere måtte de vente på at blive behandlet færdig og udskrevet fra det medicinske afsnit, før de kunne komme videre til psykiatrisk skadestue. Nu kommer psykiatrien til dem i stedet, og det er en fordel for både patienter, pårørende og personale. - Før var det patientens egen version af historien eller de pårørendes fortvivlelse, der tegnede billedet for os på Psykiatrisk Sygehus. Nu har vi en dialog om patienten til patientens bedste, siger Susanne Frantsen og fortæller, at det nye samarbejde også gavner psykisk sårbare patienter, der ikke har brug for psykiatrisk indlæggelse. De kan stadig få en grundig snak og viden om, hvordan de kan håndtere deres symptomer, og hvor de kan hente hjælp i deres netværk, hos den praktiserende læge eller i det kommunale system. Delegation skaber ro og rutine Når Susanne Frantsen og Zoltan Kovacs har fået overblik over dagens patienter, fordeler de dem, så Zoltan tager sig af de komplekse problemstillinger, mens Susanne klarer de mindre komplekse. Som regel foregår samtalerne i et tomt konferencerum eller et lånt kontor, så patienterne ikke skal lukke op for deres personlige problemer på en tosengsstue. - Bagefter laver vi et notat til personalet på AMA eller patientens egen læge, hvor vi anbefaler medicinsk behandling, psykoterapi, forløb hos egen læge, sociale tiltag eller hvad det nu måtte være, siger Zoltan Kovacs. Delegationen fra Psykiatrisk Sygehus har kun en rådgivende funktion. Det er personalet på AMA, der står med ansvaret for patienterne og skal træffe beslutningerne. Nu sker det bare på et mere kvalificeret grundlag, fordi de har fået Zoltan og Susanne at rådføre sig med og lære af, fortæller afdelingssygeplejerske på AMA, Hanne Skaarup Pedersen. - Det har givet et kæmpe løft i behandlingen af patienterne. Og for personalet giver det nogle øgede kompetencer, siger hun og forklarer, at det kræver meget at passe på en patient, som har taget en overdosis, ridser i sig selv eller måske kommer på afdelingen igen og igen, fordi livet bliver ved med at være svært, og patienten aldrig rigtig får tacklet sine problemer. Personalet på AMA er ikke specielt uddannet til at tage sig af patienter med skrøbelige sind. Derfor kan det være svært for dem at vurdere, om en patient eksempelvis skal have fast vagt på for ikke at gøre skade på sig selv, eller om en patient efter udskrivelse kan sendes hjem i stedet for videre til Psykiatrisk Sygehus. En forkert beslutning kan få alvorlige konsekvenser. Derfor giver det ro at have en psykiatrisk anbefaling i hånden og rutine at se, hvordan Susanne og Zoltan vurderer patienterne, forklarer Hanne Skaarup Pedersen. Hellere ti for meget end Ud over at gavne patienterne og personalet på AMA har ordningen også medført markant færre henvisninger fra AMA til Psykiatrisk Skadestue. Reservelæge Søren Ramme Nielsen forklarer: - Hvis man var i tvivl, om en patient skulle henvises eller ej, ville man før nok bare henvise i stedet for at sende folk for tidligt hjem. Sådan er det jo. Vi vil hellere sende ti for meget end overse én, siger han og kalder det fint, at de psykisk sårbare patienter allerede under indlæggelsen på AMA bliver tilset af nogen, som har den nødvendige specialisering. - Det er en tilfredsstillelse for os som behandlere. Jo bedre forløb vi kan skabe for den enkelte patient, jo gladere er vi. Sygehus Thy-mors April 2012

12 12 Indsigt & Udsyn Rundt i regionen HVAD GØR MAN, NÅR PATIENTEN ER VOLDELIG? Bid, slag, trusler og spark er blevet en del af hverdagen på sygehusene. Høje forventninger og kort lunte hos patienter og pårørende i pressede situationer ender desværre indimellem i voldsomme episoder. De aggressive patienter kan være svære at undgå, men et nyt kursustilbud skal hjælpe ansatte til at tackle dem. Af Hanne Mølby Henriksen Foto: Nicky Bonne Det er tidlig morgen på Aalborg Sygehus. Sygeplejerske Anita Palsgård står i skyllerummet, da nogle høje bankelyde fra stue 7 bryder morgenroen. En ung patient har været indlagt i flere måneder og tidligere kastet med billeder og flået panelerne ud af væggene i frustration. Nu sparker han til sengen, mens han råber og græder i afmagt. Han kan ikke beroliges. Hver gang personalet nærmer sig, bliver den unge mand mere aggressiv. Han slår ud og rammer en sygeplejerske og smider et par glas ind mod væggen. To tilkaldte portører breder sig foran døren ud til gangen, mens Anita griber et kosteskaft og blokerer mellemgangen ind til stue 8. De tre nattevagter kan ikke gøre andet end at sikre de andre patienter og vente på, at den unge fyr falder til ro. Har du lyst til at læse mere om kurser i voldsforebyggelse, kan du finde en udvidet beskrivelse af indhold og tilmelding på De første 4 kurser i 2012 er allerede oprettet. Problemet er voksende Episoden er ikke enkeltstående. Personalet på sygehusene må jævnligt vare sig for truende adfærd fra patienter og pårørende, fortæller Lise-Lotte Kyneb, der er arbejdsmiljøkonsulent i Region Nordjylland. - Vold og trusler mod personalet har længe været udbredt og kendt i psykiatrien og i vores specialsektor, men vi har faktisk også et problem på vores somatiske sygehuse, siger hun. Og her ser problemet ud til at vokse. Mens antallet af voldstilfælde og trusler mod personalet er faldende for regionen generelt, så er det steget på de somatiske afdelinger de seneste år. På Aalborg Sygehus blev der anmeldt fem tilfælde af vold eller trusler mod personalet i To år senere var det steget til 41 tilfælde. - Jeg synes godt, at man kan tale om en stigende tendens her, siger Lise-Lotte Kyneb og fortæller, at Aalborg Sygehus i 2011 godt nok kun anmeldte 28 tilfælde af vold eller trusler, men at det næppe er udtryk for, at problemet er på retur. - Det her er jo kun toppen af isbjerget. Vi ser absolut ikke alle de anmeldelser, der kunne være, siger Lise-Lotte Kyneb. Styr på klokkesnor og flugtvej Sygeplejerske Anita Palsgård oplever det som en fast del af jobbet at være klar til at undvige voldsomme patienter. En sygeplejerske blev sidste år truet med noget, der lignede en kniv, og en sygeplejestuderende blev slået i hovedet med en tung bog, mens hun sad vagt. - Der er tit mulighed for, at en situation udvikler sig uhensigtsmæssigt, Vi må hele tiden sørge for at være på forkant. Ofte kan vi selv gøre en masse for at undgå, at det kommer så vidt, konstaterer hun. Som regel kan Anita og kollegerne mærke aggressionerne ulme, inden de bryder løs, og derfor nå at tale patienten til ro. Andre gange sker de voldsomme episoder uden varsel, og her er personalet nødt til at tænke hurtigt. De skal bevare roen, kontrollere deres kropssprog og samtidig være klar til at komme væk i en fart, hvis det bliver nødvendigt. - Det ligger meget i én, at det gælder om at have en flugtvej, siger Pia Markmøller, der arbejder som social- og sundhedsassistent på samme sengeafsnit som Anita. - Du skal vide, hvor klokkesnoren er. Du skal kunne få fat i en kollega eller komme ud med det samme. Nyt kursus i voldshåndtering Pia Markmøller har ikke selv været udsat for voldsomme patienter. Anita Palsgård har til gengæld taget imod både slag og spark i arbejdstiden uden dog at opfatte det som arbejdsskader. Hun har aldrig været sygemeldt på grund af voldsomme

13 episoder på jobbet, men det er der andre ansatte i regionen, der har. Arbejdsmiljøkonsulent Lise-Lotte Kyneb fortæller, at medarbejdere kan være sygemeldte i dage, uger og måneder på grund af vold og trusler på jobbet. Det har alvorlige konsekvenser både for den enkelte, men også for arbejdspladsen og kollegerne, og derfor vil regionen gerne gøre noget ved problemet. - Desværre kan vi ikke fjerne det helt. Derfor opfordrer vi alle til at melde det, hvis de oplever vold eller trusler. Selv hvis man bliver kradset, skal man melde det ellers kan vi jo ikke gøre noget ved problemet, siger hun og fortæller, at regionen prøver at indrette arbejdspladsen med flugtveje og alarmer og nu tilbyder et kursus til de ansatte i somatikken, der har brug for hjælp til at tackle voldsomme patienter. Over tre dage lærer kursisterne blandt andet, hvad de må og ikke må i forhold til Sundhedsloven. De får en forståelse for, hvad der kan ligge bag reaktionerne fra patienter og pårørende. Og de får nogle redskaber til at undgå konflikter, smyge sig ud af tilspidsede situationer og vriste sig fri på en skånsom måde, hvis de skulle opleve at blive holdt fast. Volden er blevet hverdag Anita Palsgård og Pia Markmøller var sammen på en forsøgsversion af kurset i december, inden det blev gjort til et fast del af regionens kursuspakke. De oplevede begge, at det var rart at få sat ord på deres oplevelser og fint at blive mindet om, hvor meget man rent faktisk kan gøre selv for at komme patienters frustration og afmagt i møde. Og så var det interessant at høre om de andre kursisters møde med vold og trusler: - Jeg kunne høre, at dem i Psykiatrien og på Skadestuen faktisk ikke har mange flere tilfælde end os. Det overraskede mig egentlig. De potentielt voldsomme episoder er blevet en del af hverdagen her på afdelingen, og derfor tænker vi nok ikke så meget over det, siger Anita Palsgård. Anita Palsgård og Pia Markmøller har begge oplevet voldelige episoder, mens de var på arbejde. Nyt kursus i voldsforebyggelse i somatikken giver hjælp til at tackle situationerne. Sygehus Thy-mors April 2012

14 14 Indsigt & Udsyn Rundt i regionen NY T FOR DE FLESTE Hmm, hvad laver de hænder mon? Har du fri 1. maj og Grundlovsdag? Ved OK11 blev det i en del overenskomster (f.eks. Sundhedskartellet, hus- og rengøringsassistenter, lægesekretærer, portører og social- og sundhedsassistenter) aftalt, at 1. maj og grundlovsdag, som i dag er to halve fridage, samles til én fridag. Se på PersonaleNet, hvad der gælder for dig. Over 200 medarbejdere sendte billeder af deres hænder ind i forbindelse med regionens store julekonkurrence, hvor det gjaldt om at vise en genstand, der på en eller anden måde symboliserer det arbejde, man laver. Som I kan se, sprudler billederne af kreativitet og de mange forskellige opgaver, vi løser i regionen og som gør en stor forskel. Faktisk har vi fået så mange gode billeder, at vi blev nysgerrige på, hvad der mon gemmer sig af gode historier bag hænderne. Derfor kan du nu stemme på den hånd, du helst vil vide mere om så finder vi frem til håndens ejermand og portrætterer ham eller hende i næste blad. Klik ind på personalenet.rn.dk og stem du har også mulighed for at stille et spørgsmål til kollegaen bag hænderne. Samtidig deltager du i lodtrækningen om et lækkert påskeæg med diverse godter. Giv din stemme senest 23. april 2012 (Pssst. De første 50, der stemmer, modtager et antistress-krammehjerte). NY REGIONAL LEAN-ENHED I Koncern HR er der netop oprettet en ny central LEAN-enhed, der skal hjælpe sygehusene med at effektivisere arbejdsgange. Enheden er allerede godt i gang med at skabe netværk rundt om på sygehusene og se på, hvor man kan hjælpe til. Leder af enheden er Linda Greffel (billedet). Derudover er to medarbejdere tilknyttet på halv tid. Ny fælles ramme for kompetenceudvikling "Når vi skal løse opgaver sammen, må vi lære sammen. Sådan lyder en af overskrifterne i regionens nye fælles kompetenceudviklingsstrategi. Med strategien sætter vi blandt andet fokus på praksisnær kompetenceudvikling. Det er dét, der rykker allermest, både for den enkelte medarbejder og for organisationen og derfor er en diplomuddannelse måske ikke altid det rigtige valg. Samtidig skal vi også være gode til at tænke ud af boksen og prioritere, så vi sikrer bedst mulig udnyttelse af kompetencemidlerne. Du kan finde en oversigt over alle de kurser, der udbydes i Region Nordjylland på kursus.rn.dk. Og du kan læse kompetenceudviklingsstrategien og den tilhørende handlingsplan på personalenet.rn.dk. Foto/AV

15 31 PERSONALEGODER PÅ VEJ Region Nordjylland vil igen i 2012 tilbyde personalegoder via bruttoløn, hvor du kan spare op til 41 %, hvis du betaler bundskat, og op til 56 %, hvis du betaler topskat. Tilbuddet vil bestå af mobiltelefoni, bredbånd og aviser. Det vil for eksempel blive muligt at vælge Apple iphone 4S eller lignende smartsphones til fordelagtige priser. Med afskaffelsen af multimedieskatten er det desværre ikke længere muligt at tilbyde pc er og ipads som personalegoder. Vi forventer at introducere det nye tilbud i maj Du vil modtage information direkte på mail, når det nye tilbud lanceres. Indtil da kan du se mere på NY ELEKTRONISK ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Det skal være nemt at dele viden og kommunikere om arbejdsmiljø. Derfor har Arbejdsmiljøforum udarbejdet en elektronisk arbejdsmiljøhåndbog, der primært har Arbejdsmiljø- og MED-organisationen som målgruppe. Håndbogen kan anvendes som et opslagsværk eller videnbank og indeholder mange væsentlige dokumenter og links til det daglige arbejdsmiljøarbejde. Med portalen sikrer vi, at der ikke findes forskellige versioner af retningslinjer rundt om i organisationen i arbejdsmiljøhåndbogen kan du altid se de seneste informationer. Find den på PersonaleNet under fanen Arbejdsmiljø UNDGÅ STIGMATISERING AF PSYKISK SYGE EN AF OS er en landskampagne, som har til formål at gøre op med diskrimination og udelukkelse af mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom. Det skal være lettere for den enkelte med psykisk sygdom at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet alle skal føle sig som EN AF OS. Sundhedspersonale adskiller sig ikke fra resten af befolkningen, hvad angår stigmatisering af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende. Personalet har den tætte kontakt, men forvalter også en magtposition og har derfor en stor påvirkningsmulighed i forhold til brugernes selvopfattelse. Derfor er det vigtigt, at vi får skabt opmærksomhed og åbenhed omkring emnet. Se mere på

16 Dagkirurgisk Afsnit rykker og patienterne glæder sig Patienterne i Dagkirurgisk Afsnit i Nykøbing høster nu frugterne af en ombygning og flere års arbejde med konsekvent udryddelse af spild i afsnittet. Typisk er patienterne på vej hjem få timer efter en operation og er glade for det. Af Kristian Andersen, kommunikationskonsulent Sundhedsvæsenet er ikke, hvad det var i gamle dage. Ny teknik, nye præparater og nye behandlingsmetoder gør en kæmpe forskel for patienterne, som i dag generelt spares for store indgreb, som kræver mange dages indlæggelse. Og Kirurgisk Dagafsnit på Sygehus Thy-Mors, hvor der hvert år opereres ca patienter, er med blandt de hurtige. Typisk er patienterne på vej hjem få timer efter til deres store glæde. -Indtil for få år siden var det både vores patienternes opfattelse, at den bedste pleje handlede om, at man lagde sig i en hospitalsseng. Nu er vi optaget af, at få patienterne i gang så hurtigt som muligt. Og det er også det, de helst vil, fortæller oversygeplejerske Grethe Kirk. -Det var ikke ualmindeligt, at vi bad patienterne om at tage sig tid og nyde den gode udsigt, der er på sygehuset i Nykøbing. Udsigten er der jo stadig, men patienterne er helt med på, at det ikke handler om at ligge og kigge ud ad vinduet, men at komme i gang, sådan som den moderne patientforløb med sammedags-kirurgi gør det muligt, fortæller hun. Forud for den store omlægning er der gået et par års store arbejde med både at reducere alle tænkelige former for spild i arbejdsprocesserne, lige som der er foretaget store ombygninger internt i afsnittets lokaler. Dagkirurgisk Afsnit lever op til sit navn og konceptet for sammedagskirurgi, som er udbredt til hele sundhedsvæsenet. Og patienterne Lene blandt andre er glade for, at de kommer hjem samme dag. Åreknude-patienten: En positiv oplevelse Her er min patientoplevelse - Lena - operation åreknuder: Min dag i Nykøbing hos Kirurgisk Dagafsnit Sygehus Thy-Mors: Jeg mødte ind kl. 10:00, hvor jeg blev modtaget af en venlig sekretær i receptionen og henvist til venteværelset. Venteværelset var godt fyldt op, men jeg blev kaldt ind til indledende samtale/forberedelse allerede efter få minutter. En sygeplejerske og en elev tog sig kærligt af mig (kontrollerede at jeg var den rette person og at vi var enige om hvad der skulle foretages). De spurgte bl.a. til forløbet efter sidste operation, om der var noget der skulle tages højde ved denne. Selve forberedelsen til operationen forløb stille og roligt i en afslappet atmosfære, selvom det var tydeligt at se, at der var gang i mange operationer. Man følte sig absolut i trygge hænder. Efter operationen i opvågningen blev jeg hyppigt tilset og gentagne gange spurgt om alt var OK. Man blev ikke sluppet ud, før der var absolut styr på tingene og de havde sikret sig, at man blev afhentet i afd. Ikke noget med at lade folk forlade hospitalet på egen hånd. Dette selvfølgelig af sikkerhedshensyn. Det var alt i alt igen en positiv oplevelse med et meget professionelt, omsorgsfuld og engageret personale. De stod til rådighed for min skyld og ikke omvendt. Venlig hilsen Lena

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild Værktøj til identifikation af spild Waste Identification Tool Værktøj til identifikation af spild ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Vold som Udtryksform At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Information til studerende inden for social- og sundhedssektoren www.vold-som-udtryksform.dk Vold er en fælles udfordring 2 Vold

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i psykiatrien TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Endnu mere patientsikkert

Endnu mere patientsikkert Nr. 29 8. september 2014 INDHOLD: Fremgang for patientsikkerheden Få indblik i Brugerproces 2014 Nordsjællands Hospital med i landsdækkende tv-projekt Simulationstræning på barselsgangen får støtte fra

Læs mere

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium Februar 2012 I dette nummer 1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit MM 2 Åbning af KOL-ambulatorium 3 I Patientens Fodspor 4 Tracer i Medicinsk Sengeafsnit og Sengeafsnit M2 5 EPJ-nyt 6 Anonyme henvendelser

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Politik. for. forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen

Politik. for. forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen Regionshospitalet Hammel Neurocenter Politik for forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen 2. reviderede udgave Februar 2009. Personaleperspektiv Indhold FORMÅL... 3 BAGGRUND... 4 DEFINITION...

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Årsmøde Organdonation januar 2015 Afdelingssygeplejerske Inge Holst Lauridsen 1 Sydvestjysk Sygehus Sikring implementering forudsætter : God

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Socialpædag oger får trusler og tæsk

Socialpædag oger får trusler og tæsk Politiken, 8. juni 2013 Socialpædag oger får trusler og tæsk Mens socialpædagogerne klager over vold på jobbet, er fagfolk bange for et stigende antal politianmeldelser af, hvad de ser som fejlbehandlede

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan.

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan. Journal nr.: Infonet-DokID140981 Dato: 03.12.2013 Udarbejdet af: Afdelingsledelsen, Psykiatrisk Afdeling Svendborg E-mail: Psyk.Svendborg@rsyd.dk Telefon: 63202323 Afdelingens supplerende information til

Læs mere

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen Det store HVORFOR? Akuthospitalsdagsorden ny organisering, øget patientindtag af akutte, flere multisyge, pressede økonomier, øget patient og pårørende involvering. Behov for nye kompetencer og ny organisering

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 1 FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse LÆS OM Nu kan beboerne også få bad i weekenden Lange vagter fordel

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE SOM EN NATURLIG DEL AF DEN DAGLIGE DRIFT UKK Karina Kilde Afdelingssygeplejerske Elin S. Merklin Akutklinikken NOH Frederikssund BAGGRUND Tiden efter fusionen: Personalemæssigt

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Team skovcentret Lolland kommune Pårørende 10 lejligheder 10 lejligheder Visitation Psykiatri 17 SSA TL 19 SSH Team Træning Sygehus 13 lejligheder 5 pladser 12 lejligheder

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet INTRODUKTION Viden og gode eksempler forebygvold.dk FOREBYG VOLD PÅ JOBBET Du har en kollega, som ofte ender

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Afdelingssygeplejerske Gitte Reichhardt Madsen

Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Afdelingssygeplejerske Gitte Reichhardt Madsen Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Data på EWS og proces for indsamling af data Anvende erfaringer fra EWS-proces til andre monitoreringer Tage udgangspunkt i data i dialog med personalet Anvende pt.data

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere