mok MOK Lommekompendium MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan årg. 39 :: :: 11. april :: nr. 22 Vejledning:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mok MOK Lommekompendium MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan årg. 39 :: 2006-2007 :: 11. april :: nr. 22 Vejledning:"

Transkript

1 mok MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan årg. 39 :: :: 11. april :: nr Klippelip! MOK Lommekompendium Advarsel: kan indeholde spor af Jørgen Clevin Vejledning: 1. Klip langs de stiplede linier gennem alle siderne af dette MOK. 2. Læg MOK Lommekompendium i din kittellomme. 3. Hiv frem ved behov. Sundrådet præsenterer: Basisgruppe BAR 07 Fredag 13. apr. kl i studenterklubben VILLEFRANCE BAND Spiller op til åbningsdans kl ! Store Bar Demokratiske Medicinere Lille Bar Mellem Bar Store Bar Store Bar Med gæsteoptræden af StudenterPræsten! Mellem Bar Store Bar Mellem Bar Lille Bar Kristne Medicinere Mellem Bar Lille Bar Store Bar Store Bar Lille Bar Gratis adgang med studiekort til Panum. Der kan medtages én gæst pr. studiekort.

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 1500 Udgives af FADL og Det Medicinske StudenterRåd (MSR) MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med! Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG, -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½"-diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Vedhæftet på adressen OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. MOK Denne redaktion Der sker ikke noget denne uge, udover: Onsdag: SAKS holder månedsmøde Fredag: Basisgruppebar fra kl. 12 Mandag: IMCC Equip og Exchange holder månedsmøde Næste onsdag: SAKS holder kursus i artikelskrivning -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. MOK JOURNALKONCEPT Af MOK-redaktionen 2007 Sådan kan en journal opbygges. Fokusér! Benyttes uden ansvar! Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt mok.info/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) Foran auditorierne v. kantinen Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal Hillerød: Biblioteket Roskilde: Studiesekretæren (Studenterhuset) Køge: Studenterlokalet Helsingør: Med. Amb, plan 3 Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til Danske Bank Reg# 3156 Konto# Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Jannie Hecht Pedersen Denne uges forside: MOK og Basisgruppebaren Anamnese Indledning: Selvindlægger fra Studenterklubben til detox. Dispositioner: Hang til dårlig sprut, stoffer, kaffe, sex. Ekspositioner: Sexrejser til Østen, fræk fadøl, Skelbækgade. Allergi: Kondom, alkohol Tidligere sygdomme: År, indlæggelseshospital, diagnose. Aktuelt: Debutalder, priapismus, vagina dentata, penis captivatus, smerter, udflåd, kvalme, prolaps, coitus. Øvrige organsystemer: CNS: Hovedpine (psykisk overbygning af manglende trang til samleje), svimmelhed (skru ned for stofferne), fantaseren, psykiske klager. C-P: Hjertebanken, brystsmerter (ikke mammae), G-I: Abdominalia, afføring (farve, konsistens, lugt, smag, mængde, hyppighed), opkast, fremmedlegemer. U-G: Udflåd (farve, konsistens, lugt, smag, mængde, hyppighed), urinslædebehov, nyktoerigatio, scrotalsmerter. Gyn: Udflåd (farve, konsistens, lugt, smag, mængde, hyppighed), menses, fødsler, hormonbehandling. B-A: Kraft, styringsbesvær, øl-til-mundbesvær (aka smøg-til-kæft), kiosktil-bænk, pant-til-kiosk, mv. Alkohol: Øl, spiritus, vin, breezers, Teenage Ice, dagligt forbrug, weekendforbrug, tidligere forbrug Euforiserende stoffer: Hash, Amfetamin (speed), Kokain (coke, blow, cola), ecstasy, fantasy (GHB), heroin, steroider, poppers, LSD, svampe Medicin: Husk ovenstående samt p.n. sildenafil, nicorette og fenemal ordination ved alle indlæggelser. Socialt: Klasse 1: Prof. overlæge dr.med Tage fra Tårbæk. Klasse 2: Funktionær Finn. Klasse 3: Susse SO-SU-ass. Klasse 4: Brian bistand fra Brønshøj. Klasse 5: Børge fra bænken. Objektiv undersøgelse Overblik: AT: Godt/dårligt skåret, ligner lort, bling-bling, lækker. Udseende: Alderssvarende. Fed/ Normal/Tynd. Bevidsthedsniveau: Vågen, reagerer på ølklirren, skål, slag, penetration.

3 Leder Tirsdag den 27. april ved midnatstid fremsendte fakultetets direktør Hr. Arnold Boon en mail til studievejledningen for medicin og for odontologi, hvoraf det fremgik at studievejledningerne skulle flytte lokale. Det er der umiddelbart ikke noget odiøst i. Ledelsen er i sin fulde ret til at flytte rundt på medarbejderne som det passer dem. Så længe at loven og eventuelle aftaler overholdes. MOK 3 h e r u n d e r b i s t a n d t i l s t u d i e n æ v n, a f h o l d e l s e a f informationsmøder for studerende m.m. Træffetiden reduceres idet træffetidslokalet nu skal deles med mellem 3 studievejledninger Þ Mindre vejledning til de studerende Flere personer i et lokale Þ mere støj Þ dårligere koncentration Þ længere og dårligere sagsbehandlingstid Studievejledningen bliver mindre synlig Þ dårlige service. Så nu er i advaret. Fremtidens studievejledning er på vej ned af bakke og vi kan som studerende forvente en forringelse i den service Fakultetet og dets ledelse giver til sine studerende. Problemet er at studievejledningen for medicin er blevet flyttet til et lokale som ikke overholder gældende regler for indretning af en arbejdsplads. Lokalet har ingen vinduer. At studievejledningen flyttes 2 bygninger væk fra de samarbejdspartnere de har i studieadministrationen samt bliver flyttet med et mere end almindeligt kort varsel (2 dage) gør det ikke mindre uheldigt. Og at man samtidig presser 12 mennesker sammen i et kontor Konsekvensen for os studerende kan umiddelbart virke fjern, men Lang vej til samarbejdspartnere Þ forringet og længere sagsbehandling, samt en øget risiko for at ansøgninger og vigtige dokumenter bortkommer Længere sagsbehandling Þ andre opgaver nedprioriteres, Havde jeg selv stadig været ansat var konsekvensen klar. Min opsigelse var faldet prompte over en så dårlig behandling fra ledelsen. Eller sagt med andre ord: Man skider på sine medarbejdere og tørrer røv i personalepolitikken! Jeg har valgt at tage denne sag op for at illustrere, hvad det er for nogen vilkår der findes på dette fakultet for de studenteransatte. Som studerende er man ofte laveste led i en større fødekæde af forskellige faglige grupper og man skal derfor være ekstra meget på vagt overfor om ens basale rettigheder som arbejdstager overholdes. Dette er også en af årsagerne til at FADL afholder møde for alle studerende som arbejder på dette universitetet. Det sker den 16. maj klokken 17. Yderligere detaljer vil fremgå af kommende MOK, men sæt allerede nu kryds i din kalender. Organisk psykosyndrom. Hud: Bleg, solariebrun, gul, grøn, varm/kold, tør/klam. Svedpletter. Værdier: Tp., P, BT, SAT, RF, etc. Kranie: Bifidt, blødning, måne. Øjne: Åbne/lukke. Gule? Trægt lysreagerende pupiller? Cavum oris: Foetor ex ore (Mb. Chrisseladen). Rødmen. Tandstatus/protesestatus: god/dårlig, guld, caries, hockeymund. Collum: Struma, halsvenestase, stivhalskrave, rebmærker. Mammae: Form, størrelse (skål), implantater (angives i substrat og milliliter), tyngdepunkt, mammae graviditatum. St.p: Inspektion: Se ovenstående. Trækker pt. vejret? Perkussion: Lungegrænser Auskultation: Lyder det ok? Hvis ja, skrives Vesikulær respiration, ingen bilyde. St.c: Auskultation: Lyder det nogenlunde ok? Hvis ja, skrives Regelmæssig hjerteaktion = perifer puls, ingen mislyde. Abdomen Inspektion: Fladt, fedmebelagt, udpræget junkfood-misbruger. Skvulpende. Tidligere fedtsugningscikatricer. Palpation: Blødt, spændt, ømt, gravidt, bløbbet, fed. Tarmlyde: Normale, foetor ex ani, pruritus ani. Exploratio rectalis: Hæmorider, sphinctertonus, prostata (størrelse, form, konsistens, overflade). Tumor, analrefleks, erotisk fascination af indgreb beskrives, samt stærk afstandtagen Jeg er jo ik bøs, vel? Genitalier (M/K): Lille/Mellem/Stor/Supersize Me, scrotalindhold, udfyldninger. Erektion/ejakulation udløses om nødvendigt. Barbering. Lymfeknuder: (Siges meget hurtigt i diktafonen): Submandibulært, sternocleidomastoidært, supra- og subclaviculært, aksilært og inguinalt. Columna: Klokker fra Notre Dame? Ekstremiteter: Hud, subcutis: Ødem, behåring, blank/skinnende, negleforandringer, varicer, sår, blødninger, stikmærker, tatoveringer, piercinger. Ledforhold: Udseende, bevægelighed. Tonus, kraft, sensibilitet. Pulsforhold: Radialis, femoralis, poplitea, dorsalis pedis. Reflekser: Gastro-rektal, latent smertereaktion, laves evt. i kombination med exploratio rectalis. Babinski. Konklusion Resume: Indlæggelsesårsag og positive fund. Tentative diagnoser: Hvad tror du før en større læge kigger efter i sømmene? Ordinationer: Vanlig medicin, undersøgelser. Sedation til natten. Patientsamtykke: Husk altid underskrift ved samkvem, sygeplejerske skal deltage for dokumentationsskyld. MOK-red/Gordon Jehu Tidligere studievejleder ved Medicin Redaktionelt Og så kan vi her fra redaktionen sende en hilsen til Bent Hansen. Formand for Regionerne i Danmark. De har netop fremsendt et udspil til en reform af lægeuddannelsen. Det kan læses her: Reform%20af%20l-ae-geuddannelsen.aspx. Læs formanden for FADL s hovedforenings kommentar til udspillet i dette MOK. Kære Bent Hansen. 3 års tvangsforflytning til provinsen, du må have spist søm! Med venlig hilsen MOK-redaktionen

4 4 OSVAL II ER DU KLAR? OSVAL II er en anden form for eksamen end de øvrige på studiet. Du skal derfor være opmærksom på at tilmelde dig korrekt, selv arrangere eksamen, samt sikre dig at din vejleder er ansat af fakultetet. Osval II ligger sig tæt op ad Osval I, men der er dog væsentlige forskelle. OS- VAL II kan f.eks. være din sidste eksamen på studiet. OSVAL II skal først være bestået inde du blive kandidat. Din vejleder skal være ansat ved fakultet som f.eks. professor, lektor, klinisk lærer, klinisk lektor, ekstern lektor eller lignende. Er han/hun ikke dette skal han/hun godkendes som vejleder. For vejledning i hvordan en vejleder bliver godkendt, skal du kigge på under Osval og VKO. Det kan tage op til 3 uger at få svar fra udvalget, så vær i god tid. Det semester du skal til eksamen skal du huske at tilmelde dig eksamen via samt senest den 1. marts/1. oktober aflevere forsiden til din Osval II. Forsiden er en blanket der kan printes fra Tid og sted for eksamen aftales mellem vejleder, censor og studerende. Censor har krav på en forberedelsestid til gennemlæsning af opgaven på 3 uger. Der skal altså være tre uger imellem afleverings dato og eksamensdato. Når du har afleveret forsiden vil du få tilsendt yderligere information om eksamen. VKO: HVAD, HVOR, HVORNÅR? Valgfrie kurser og ophold (VKO) er din mulighed for at supplere din uddannelse med et ophold et sted der rent faktisk interesserer dig. Stedet kan for eksempel være en hospitalsafdeling, en lægepraksis, et laboratorium eller en samfundsmedicinsk institution, ligesom opholdet både kan finde sted i Danmark og i udlandet. Er du indskrevet på 2000-ordningen er opholdet af 4 ugers varighed. Der er afsat tid til det på 11. semester, men kan påbegyndes efter at du er blevet indskrevet på kandidatdelens 7. semester, og skal være bestået inden du kan holdsættes på 12. semester. Er du indskrevet på 1986-ordningen er opholdet af 6 ugers varighed. Det er skemalagt på 10. eller 11. semester, men kan påbegyndes efter at du har bestået 8. semester, og skal være bestået inden du kan indtegnes til 13. semesters eksaminer Der er meget vide rammer for hvornår du kan placere dit VKO, du kan for eksempel vælge at tage det i ferien. Dog skal det placeres så det ikke generer andre studerende på obligatoriske kliniske kurser. Det vil sige at kurset kan placeres på: Et hospital/afdeling hvor der ikke er studerende Det kan placeres uden for semestermånederne Det kan have et indhold der adskiller sig fra de obligatoriske kliniske kurser på denne afdeling Du kan læse mere om VKO på ER DU KLAR TIL BACHELORPROJEK- TET (OSVAL I)? Der er flere ting, der er værd at huske inden man begynder at skrive på sit bachelorprojekt. Du skal selv vælge en vejleder. Du skal tilmelde dig eksamen, aflevere forside og tilmelde dig fremlæggelsen. Bachelorprojektet, den tidligere Osval I, er en kombineret skriftlig og mundtlig opgave. Bachelor projektet skal være bestået inde du går til eksamen på 6. semester. Du skal tilmelde dig eksamen i Bachelorprojektet i eksamenstilmeldingsperioden via Internettet. Du skal også huske at aflevere forsiden til Bachelorprojektet senest den 15. februar / 15. september, samt tilmelde dig fremlæggelsen. Forsiden og tilmeldingen til fremlæggelsen er særskilte blanketter, der kan printes fra De skal begge afleveres i ekspeditionen. Din vejleder skal være ansat ved fakultet som f.eks. professor, lektor, klinisk lærer, klinisk lektor, ekstern lektor eller lignende. Er han/hun ikke dette skal han/hun godkendes som vejleder. Se på nedenstående side hvordan en vejleder bliver godkendt. Det kan tage op til 3 uger at få en vejleder godkendt. Se på under Osval og VKO for, at se specifikke datoer for undervisning i f.eks. formidling og skriveprocessen. STUDIET STUDIEVEJLEDNINGEN FLYTTER Hov hvor blev studievejledningen af? Når du læser dette er vi allerede flyttet til nye lokaler, hvilket betyder at du måske går forgæves, når du leder efter vores kontor. Læs her om hvad det kommer til at betyde for dig. Flytning På grund af pladsproblemer på administrationsgangen skal studievejledningen for medicin flytte. Det vil sige, at vores arbejdskontor er flyttet fra til A. Vores træffetidslokale, og dermed det sted hvor I skal henvende jer, når I vil snakke med en studievejleder, er derimod fortsat lokale A på adminstrationsgangen, lige ved siden af ekspeditionen. Flytningen foregår her og nu, og vi er derfor allerede flyttet, når dette nummer af MOK er udkommet. Men hvad betyder det for mig? Når du skal snakke med en studievejleder, skal du fortsat henvende dig på administrationsgangen i lokale A. Det er ikke meningen, du skal komme ned på vores arbejdskontor i A, da det er her vores sagsbehandling foregår. Når vi har telefontid, skal du ringe på det samme nummer, du hidtil har gjort. Med andre ord: Dette vil formentlig ikke have nogen konsekvenser for dig. I forbindelse med flytningen kan der selvfølgelig opstå uforudsete problemer, som at telefoner ikke virker eller lignende, men vi håber bestemt på, at det vil foregå så problemfrit som muligt. Vores sagsbehandling kan også komme til at tage lidt længere tid end vanligt på grund af den øgede afstand til administrationsgangen. Hvis du bliver opmærksom på nogen problemer, vil det være en kæmpe hjælp for os, hvis du kontakter os på og gør os opmærksom på dette. Vi beklager de problemer, der måtte opstå. Vi gør vores bedste for, at flytningen ikke kommer til at skabe komplikationer for jer. Studietilbud KURSUS I GLOBAL SUNDHED 2. AFS- NIT Her følger en af mange historier som illustrerer bare nogle af de forskelle man kan møde og mærke ude i verden. De mennesker der er berørt af disse skæbner vil vi som læger også møde på et dansk hospital. For ikke at nævne patienten der har været i flygtninge lejr, været udsat for en natur katastrofe, er født og opvokset i et krigshærget område, været på asylcenter osv. EN DAG PÅ JOBBET Du møder til morgenkonf. det er mandag morgen og du er heldig du skal bare gå stuegang. MEN allerede efter 15 min indser du at det nok bliver en dag i skadestuen alligevel. Der er sygdom i forvagtslaget som i forvejen er ret amputeret. Heldigvis er I to forvagter du følges med kollegaen som er fra Polen. I får jer en lille sludder, det viser sig at hun er blevet rekrutteret hertil via et dansk bureau. Hmmm du ved godt at der mangler ca. hver 4 danske læge og at strategien er at importere læger fra andre lande du ved desværre også at det er med til at tømme visse lande for lægestab. Polen har heldigvis mange læger eller det tror du i hvert fald nok.. Du glæder dig over at vi trods alt ikke har rekrutteret resterne at lægestaben i Ghana som har været udsat for massiv braindrain igennem de sidste mange år.. HEP hylet virker, den første patient har meldt sin ankomst I skadestuen... Det hele starter med en patient fra ex Jugoslavien med ukarakteristiske mave smerter, hele undersøgelsen foregik med tolk og der var lidt forvirring. Videre til en Grønlandsk patient, henvist fra Nuuk pga. aortastenose, men kommer nu i skadestuen med et andet problem nærmest på vej op i flyet hjem. Hmm der er lidt problemer med medicinen, du skal sikre dig at det noget han kan få hjemme i Nuuk, ahh der er vist noget om at de ikke har hele medicin paletten til rådighed, det er simpelthen for dyrt. Det tager ret lang tid at få redt det ud, men han kommer med sit fly og medicinen er afstemt med rekommandationslisten på Grønland. Der er drøn på i skadestuen nu, du prøver ikke at lade dig stresse af alle de magneter på tavlen der repræsentere ventende patienter. Akut akut, der kommer en bevidstløs fra asylcenteret du får hurtigt gennemgået ABC, snakker med bagvagt og får givet diverse antidoter og alle de andre ting du har lært i Akut patient. Du får kigget i journalen da der er lidt mere ro over foretagendet åh, det er ikke første gang den her patient har været her.. patienten har adskillige indlæggelser bag sig med alverdens forgiftninger. Pt. kommer fra Afganistan. Du så i farten også nogle farlige ar på arme og ben, journalen har en dyster historie om totur og behandlingen af skaderne. Det ligger en del år tilbage. Det er virkelig en dag i verdenssamfundets tegn, den næste patient har feber og er lige kommet hjem fra den obligatoriske backpacker tur. DU får bl.a. taget et malaria styg imens du kommer i tanke om flere tropesygdomme forleden havde du en i ambulatoriet som var henvist fra øre-næs-hals lægen til

5 STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINUge Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Onsdag 11/ Stine Birkelund Onsdag 11/ Gro Askgaard Onsdag 11/ Malene Esager Torsdag 12/ Rasmus Storch Jakobsen Tirsdag 17/ Stine Birkelund Onsdag 18/ Gro Askgaard Onsdag 18/ Malene Esager Torsdag 19/ Rasmus Storch Jakobsen Personlig samtale kan bestilles via NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores træffetid - for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider. DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING Dag Telefontid Træffetid Vejleder Hver onsdag Eva Maryl Hver fredag Eva Maryl Vejledningen er temaopdelt. Du skal IKKE bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det pågældende tema: Kl : Ud på 7.semester Kl : Ud på 7.semester Kl : Ud på 11.semester Kl : Ud på 9.semester / andet, herunder selvarrangerede ophold på ALLE semestre DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: træffetidslokale er: a træffetidslokale er: udredning for svimmelhed og obs. hjerneabces! Hun havde været på turist rejse til Indien og havde fået Dehli-belly nede i Goa med efterfølgende indlæggelse på distrikshospital. Nå videre i programmet. En del timer senere du har haft en spændende og travl dag, men har godt nok været udfordret. Ikke bare fordi der var travlt og du stadig ikke har mere end et par grønne studiehår på brystet, men også fordi dagens patienter bød på problematikker fra hele verden. DU VILLE ØNSKE DU VIDSTE MERE OM GLOBAL SUNDHED. STUDIET 5 FRIST FOR BE- STÅELSE AF EK- SAMEN I SUND- HEDSPSYKOLOGI Til de tilmeldte studerende til ovenstående eksamen, sommeren 2007 På opfordring fra flere studerende, skal det hermed meddeles, at fristen for at bestå eksamen i Sundhedspsykologi på 2006-studieordningen er inden holdsætning på 4. semester, jf. den gældende studieordning. Med venlig hilsen Eksamenskontoret SÅ: Sidder du der hjemme imellem alle bøgerne og undrer dig over hvorfor du ikke har lært noget om Global Sundhed? ELLER Er du en af dem der læser alle artiklerne i ugeskriftet om Global Sundhed for det bare er FOR spændende? ELLER Er du den der springer dem over, men sværger at du nok skal få dem læst når du ikke har en stor eksamen hængende over hovedet fordi du egentlig syntes det er ret vigtigt? ELLER Har du været ude og rejse har oplevet en masse ting inkl. nogle du ikke rigtig forstå (eller ikke havde tid til at forstå fordi der var så mange andre indtryk), men nu vil du gerne vide mere? ELLER Er du på vej ud og vil vide mere om hvad der foregår ude i den Globale Sundhedsarena? ELLER Står du overfor turnus med hele verden som din patient og undrer dig over at du ikke ved noget om selv de minoriteter vi har her i Danmark, men som du ved du 100 % sikkert vil komme til at behandle? ELLER Føler du dig utilstrækkeligt rustet til at deltage i en snak om sundhed ikke kun i Danmark men i vores globaliserede verden og syntes det er lidt en fallit erklæring at du ikke rigtig ved hvad WHO egentlig laver, nu du repræsentere din profession? Så er Kursus i Global Sundhed måske noget for dig. I to uger af din fritid har vi fornøjelsen af at udvide din horisont ud i sundhed og globalisering, sundhedssystemer, voldelige konflikter, migration og globaliseringen og det danske sundhedssystem. Hvad har Globalisering med det hele at gøre? Og hvordan påvirker den os i Danmark? Hvorfor er det også vores problem at sundhedspersonalet bliver suget ud af lavindkomst landene? Hvem er det der ligger den internationale dagsorden i Sundhed? Ulighed i sundhed i ikke-udviklings lande. Og meget mere... Kurset blev holdt for første gang sidste år og med hjælp af evalueringer fra kursets deltagere har vi pudset kurset til. Nu kan det hjælpe dig med at blive endnu klogere på International Sundhed og Globalisering. Bliver du læge sommeren 2007? Så vil Lægeforeningen gerne invitere dig til kandidatfest og overlevelseskursus. På overlevelseskurset får du tips til overgangen fra stud. med. til læge. Det er gratis at deltage i arrangementerne, og det kræver, at du melder dig til. Gå ind på klik på kitlen og se, hvordan du kommer med. På gensyn Lægeforeningen / Yngre Læger ER DU MED på vognen? Med Venlig Hilsen Kursus i Global Sundhed Institut for International Sundhed Lægeforeningen

6 6 HJERNEFORSKNING Har du lyst til grundvidenskabelig hjerneforskning - så tjek vores hjemmeside via Google eller Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab for ledige projekter. Eller ring til os på og hør nærmere. Vores laboratorium ligger på Bispebjerg Hospital. ANNONCER MANDLIGE FORSØGSPERSONER søges til undersøgelse om appetitregulering. Visse tarmpeptider er med i reguleringen af vores mæthedsfølelse. Vi undersøger i denne sammenhæng pancreas-hormonet amylins virkning med henblik på fedmebehandling. Hertil har vi brug for raske forsøgspersoner og type 1 diabetikere. Krav: - du er over 22 år. - du er sund og rask og tager ikke dagligt medicin. - du er ikke type 2 diabetiker. Undersøgelsen indebærer: Et forudgående rutinetjek. Selve forsøget strækker sig over 4 dage af ca. 5 timer. Her indtages et flydende måltid tilsat 1,5g paracetamol og et ad libitum måltid. Undervejs vil din appetit blive vurderet ved spørgeskemaer og blodprøver. Eneste gene er at der skal lægges to drop. Der udbetales 3000 kr i godtgørelse. Interesseret? Skriv mig en mail, med din alder, højde, vægt og om du evt. er diabetiker. KOM UD AF DIT BUR OG HØR OM DAFUR... Onsdag d kl i Dam auditoriet sættes fokus på Dafur konflikten: Hvad er den historiske og politiske årsag til konflikten? Hvorfor har MSF stadig projekter i Dafur, når så mange andre organisationer har trukket sig? Hvordan ser lokalbefolkningen på konflikten? Gruppen af medicinstuderende under Læger uden Grænser har inviteret et panel bestående af bl.a. en journalist og en nødhjælpsarbejder til at besvare disse spørgsmål og skabe debat. KURSUS I GLOBAL SUNDHED Sidder du der hjemme imellem alle bøgerne og undrer dig over, hvorfor du ikke har lært noget om Global Sundhed? ELLER Er du en af dem der læser alle artiklerne i ugeskriftet om Global Sundhed, fordi det bare er FOR spændende? ELLER Er du den der springer dem over, men sværger at du nok skal få dem læst, når du ikke har en stor eksamen hængende over hovedet, fordi du egentlig synes det er ret vigtigt? ELLER Har du været ude og rejse har oplevet en masse ting inkl. nogle du ikke rigtig forstår (eller ikke havde tid til at forstå fordi der var så mange andre indtryk), men nu vil du gerne vide mere? ELLER Er du på vej ud og vil vide mere om, hvad der foregår ude i den Globale Sundhedsarena? ELLER Står du overfor turnus med hele verden som din patient og undrer dig over, at du ikke ved noget om selv de minoriteter vi har her i Danmark, men som du ved du 100 % sikkert vil komme til at behandle? ELLER Føler du dig utilstrækkeligt rustet til at deltage i en snak om sundhed ikke kun i Danmark men i vores globaliserede verden og synes det er lidt en fallit erklæring at du ikke rigtig ved hvad WHO egentlig laver, nu du repræsenterer din profession? EKG lineal til dig - in live size! Linealen kan også bruges til at måle andre ting. - Så er Kursus i Global Sundhed måske noget for dig. I to uger af din fritid har vi fornøjelsen af at udvide din horisont ud i sundhed og globalisering, sundhedssystemer, voldelige konflikter, flygtninge og indvandere i sundhedssystemet, braindrain og meget mere. TID: 20. August til 31.August 2007 STED: København, Kommunehospitalet PRIS: Gratis for for KU studerende. MÅLGRUPPE: Ansøgere med medicinsk eller folkesundhedsvidenskabelig baggrund MERITERING: VKO godkendt, mellem 3-4 ECTS. Fremmødepligt 80 %. ANSØGNINGSFRIST: 1 maj 2007 ANSØGNINGSSKEMA: Send en mail til og du vil få et tilsendt... ARRANGØR:Institut for International Sundhed KONTAKT: LÆS MERE I MOK? Er DU med på vognen? Med Venlig Hilsen Kursus i Global Sundhed

7 TURNUSBYTTE HJÆLP!! Haves: Turnusplads i Esbjerg med start sommer Mand og barn i København. Ønskes: Turnusplads på Sjælland eller Fyn. Venligst venligst kontakt mig hvis du på nogen måde kan hjælpe, det ville skabe euforisk glæde i min lille familie. Forhåbningsfulde hilsner Line Thellesen. Tlf: ANNONCER MANDLIGE FORSØGSPERSONER Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital søger forsøgspersoner der opfylder følgende krav: Du er mand, du er mellem 20 og 30 år, du er ikke ryger og du er forholdsvis inaktiv, dvs. du ikke motionerer regelmæssigt. Vi vil undersøge sammenhængen mellem væksthormon og dannelsen af sene og muskelvæv samt fedtforbrænding under træning. Vi giver 2500 kr. for deltagelse i forsøget. Interesseret? Kontakt venligst: Rie Harboe Nielsen, stud.med., skolarstipendiat tlf eller MVH Simon Døssing, læge, Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital. 7 VENTEGODT OPEN SPRING EDITION 2007 Kære alle medgolfere, shankere, slicere, studerende og caddies! Så er det atter tid til at støve golfsættet af fra vinterhiet og begynde opvarmningen til årets absolut største livsnyder event, nemlig det sagnomspundne Panum Mesterskab i Golf: VENTEGODT OPEN 2007!! Vi spiller 18 hullers Stableford med 7/8 handicap. ÅBNINGSTIDER FOR VÅD STUDIESAL - Husk selv handsker. - Studiekort skal fremvises. - Ret til ændringer forbeholdes. - Bemærk ændringer med * HUSK BASISGRUPPE- BAR FREDAG D. 13. FRA KLOKKEN 12! Turneringen er åben for alle studerende og ansatte på Panum Instituttet, og det er ikke et krav at man har spillet golf før! Arrangementet spilles Torsdag den 26 april på The Old Championship Course, Passebækgaard G&C. Vi mødes på Panum klokken 06:30 hvor der vil være arrangeret fællestransport til banen hvor første bold går ud kl. 08:10. Såfremt man ønsker at deltage i dette arrangement må man påregne udgifter til green fee (ca. 220 kr.), transport (ca. 40 kr.) og præmiefee (ca. 20 kr.). Bindende tilmelding kan ske til Thomas på tlf eller hvor de som kan rekvirere en bil til arrangementet gerne må anføre dette! (Transport udgifterne vil blive dækket). Glade golfhilsener Turneringsledelsen BILLIGE TOGBILLETTER!!! Jeg har 2 Orangebilletter til søndag d.29 april fra København til Kolding, med afg. kl og ank Pris 200 kr. Vi ses i kælderen. Mvh studiesalsvagterne. Kontakt mig på tlf eller mail Maria Andreasen

8 INDRE ORGANER 8 FADL, Københavns Kredsforening FADLs Åbningstider Mandag, tirsdag, torsdag til og til Vinsmagning Telefon: Mail: GRATIS BOG TIL 12./13. SEMESTER Denne gang smager vi nogle gode hvidvine. Som medlem af FADL kan du nu gratis få bogen Praktisk medicin 2006, der primært er rettet mod de sidste semestre af medicinstudiet. Arrangementet foregår tirsdag d. 24. april kl på kemigangen, Panum Instituttet (præcis lokalisering følger) Praktisk Medicin, der giver praktiske råd om de oftest forekommende symptomer/diagnoser, omhandler alle væsentlige kliniske specialer. Hvert kapitel indeholder de til specialet udvalgte artikler i alfabetisk orden og vejleder med hensigtsmæssige udredningsstrategier, differentialdiagnoser og behandlingsforslag med meget anvendelig information i praktiske situationer. Bogen indeholder desuden et password, der giver adgang til Internetversionen på Billetter kan købes på sekretariatet i bygn fra onsdag d. 11. april, og koster 30,kroner. Vel mødt! Kig forbi FADLs Sekretariat og få et eksemplar af bogen. 20 Dage tilbage

9 INDRE ORGANER 9 DE LÆGESTUDERENDES SYN PÅ REGIONERNES UDSPIL Ville du også hellere bo i USSR? Anamnese: Som en del af jer ved, er regionerne netop kommet med et større udspil der handler om lægeuddannelsen og lægers videreuddannelse ( Reform af lægeuddannelsen se www. regioner.dk/aktuelt/nyheder/). Vi er fra FADLs side meget kede af, at de medicinstuderende ikke har været inddraget i udarbejdelsen af udspillet. Endvidere er vi meget skuffede over de konklusioner udspillet drager. Samtidigt giver det færre flytninger for yngre læger og tvangselementet i den nuværende lodtrækningsordning falder væk. - turnus laves 2-årig (det er usikkert om det første ½ år skal være i studietiden som i England) - turnus foregår på samme hovedsygehus som man har klinik. - dette giver en risiko for dårligere uddannelse perifert. Nedenfor er nogle af de vigtige punkter i reformen citeret og kommenteret. Objektivt: Medicinstudiet Det foreslås, at den afsluttende kliniske del af medicinstudiet som i dag er koncentreret på universitetssygehusene - placeres på regionernes hovedsygehuse, således at man udlægger det sidste år af studiet, som afsluttes med de store eksaminer i kirurgi og medicin. Det vil dels sikre kvaliteten i uddannelsen gennem et bredere fokus på de almindelige sygdomme frem for de meget specialiserede behandlinger på universitetssygehusene, dels vil den større geografiske spredning af uddannelsen modvirke det problem, at yngre læger er meget forankrede omkring de tre universitetsbyer og først i en relativt sen alder - hvor mange har etableret sig med familie og bolig - anspores til at flytte sig geografisk. - Dette tiltag vil medføre flere studerende til de perifere hospitaler - i længere perioder. Den kliniske basisuddannelse (turnus) Der foreslås en 2-årig klinisk basisuddannelse (turnus), hvor det samlede forløb kan dække en bred vifte af specialer. Oplæring i akutte lægelige kompetencer og introduktion til almen medicin bør indgå som faste elementer. Den kliniske basisuddannelse skal anvendes strategisk til at præsentere de yngre læger for specialer, hvor rekrutteringen skal styrkes Det forslås, at de yngre læger tager deres basisuddannelse på det hovedsygehus, hvor de har gennemført den afsluttende praktiske del af medicinstudiet. Det kan medvirke til at styrke en bredere rekruttering til sygehuse udenfor universitetsbyerne. (Læs hele artiklen om reformen af lægeuddannelsen i det store MOK) Målrettet rekruttering til konkrete specialer Danske Regioner har iværksat projektet Psykiater ja tak! med det formål at udvikle konkrete tiltag, som kan styrke rekrutteringen til psykiatrien. Et oplagt eksempel på et sådant tiltag er, at psykiatrien skal have plads i lægernes turnusuddannelse. Lignende tiltag målrettet andre specialer kan være relevante. - der henvises her til et projekt der går ud på at flytte psykiatrien til tidligere i studiet, oprette et psykiatrisk ophold under turnus og ikke længere benytte studerende (herunder lægestuderende) på de psykiatriske afdelinger. Dette dog fraset lægevikariater. Sidstnævnte er en igangværende proces som FADL allerede er ved at tage hånd om. Speciallægeuddannelsen Senest 1 år efter afslutning på basisuddannelsen dvs. 3 år efter afslutningen på medicinstudiet - skal lægen have søgt et samlet speciallægeuddannelsesforløb. Der skal højst kunne søges to gange i samme speciale herefter må lægen orientere sig mod andre specialer. Speciallægeuddannelsen samles i ét forløb af samme formelle varighed som i den nuværende model altså 5-6 år. Dog kan man som yngre læge få god-skrevet op til 6 måneder af sin uddannelsestid, hvis man vælger at specialisere sig inden for et område, hvor man har fået erfaring i sin basisuddannelse. - max 2 søgninger til samme speciale. - du skal have søgt speciale senest 3 år efter du er færdig. - det bliver svært at afprøve de specialer af man kunne forestille sig at specialisere sig indenfor. - det bliver meget sværere at lave ph.d. inden speciale.

10 10 INDRE ORGANER Ny effektiv ansættelsesprocedure Regionerne indfører ny procedure for ansættelse af yngre læger i uddannelsesstillinger. Ændringen medfører bl.a. at det såkaldte pointsystem bortfalder, og at læger der allerede er ansat i en uddannelsesstilling kommer bagest i køen, hvis de søger en stilling i samme speciale men på et andet sygehus. Det betyder, at de yngre læger får et væsentligt mindre incitament til langvarig jagt på meritter og points, der kan give adgang til den foretrukne stilling. Ændringen træder i kraft 1. januar Denne model har tidligere været brugt, men blev droppet, angiveligt pga. for meget nepotisme. - mindre incitament for at forske. - mindre incitament for at arbejde i udlandet. - mindre incitament for undervisning og videreuddannelse - dog måske dispensation fx ved forskning eller barsel. "Flere steder betyder forslaget desværre at folk tvinges længere væk fra deres studiesteder i lange perioder. Tvangen flyttes til studietiden i stedet for turnus. Er dette en bedre løsning?" med et forslag om en 1-årig turnus. Det virker som om regionerne forsøger at spare penge ved at holde læger i de lave lønninger så længe de kan? Hvis det skal være attraktivt for studerende at vælge de perifere sygehuse skal uddannelsen være bedre end i byerne. Det ser vi som den største gulerod Regionerne som arbejdsgiver har at tilbyde for at lokke de studerende ud i periferien. De største problemer er klart i forholdet til valget af speciale. Med det forslag der foreligger, risikerer man at folk tvinges til at vælge specialer de ikke er interesserede i. Når pointsystemet samtidig tænkes fjernet, risikerer man at de der er i turnus på de perifere sygehuse, uden speciallægeuddannelse i det speciale de er interesserede i, bliver marginaliseret. De skaber ikke det netværk og de kontakter der er nødvendige for at kunne blive tilgodeset af de nye nepotistiske ansættelsesprocedurer. Herudover er tanken, at læger der allerede er ansat i en uddannelsesstilling kommer bagest i køen. Denne form for tvangsbinding er absurd og en hån mod lægestanden som helhed. Alt i alt er dette en betragtelig forringelse af speciallægeuddannelsen i Danmark. Følgerne bliver dårligere uddannede og umotiverede speciallæger. Den største taber i dette nye system bliver patienten. Konklusion / plan: Speciallægemanglen er tydelig, dette har man været klar over i en længere periode. Vi respekterer naturligvis regioners forsøg på at imødegå speciallægemanglen, men det samlede forslag er så ringe, at vi fra FADLs side ikke kan støtte det. Endvidere skal man huske, at ændringer tager mange år før en synlig effekt kan måles. Speciallægereformen fra 2003 betød, at speciallægeuddannelsen blev forkortet. Dette er flere steder først lige gennemført. Når man lægger sig fast på en strategi ville det være en god ide at se effekten inden man ændrer mere. Desuden er der allerede på mange afdelinger stor kritik af den nye uddannelse. Kvaliteten af de nye speciallæger lever angiveligt ikke op til tidligere tiders speciallæger. Det er en charmerende tanke, at ingen skal tvinges til at tage turnus et sted de ikke ønsker. Flere steder betyder forslaget desværre at folk tvinges længere væk fra deres studiesteder i lange perioder. Tvangen flyttes blot til studietiden i stedet for turnus. Er dette en bedre løsning? Specialevalgene skal være frie. Specialerne skal være bedre til at sælge sig selv i løbet af studiet. Denne taktik virker godt for de hospitaler hvor vi er i klinik, og vil sikkert have samme effekt for specialerne. På længere sigt er der risiko for at tvang skræmmer folk til udlandet. Hvis reformen gennemføres vil vi ikke være tilbageholdende med, at anbefale de studerende der er utilfredse med deres tvungne studie/ turnusplads at søge turnus fx i Sverige - dette specielt set i forhold til valget af speciale der er kommenteret længere nede. Det virker også paradoksalt, at regionerne foreslår en turnus af 2 års varighed. Dette samtidig med, at de vil forkorte den samlede uddannelse. Lægeforeningen er lige kommet "Med det forslag der foreligger, risikerer man at folk tvinges til at vælge specialer de ikke er interesserede i." Til sammenligning kan man overveje om studiesøgende unge også skal tvinges til at vælge de uddannelser der ikke bliver søgt? Og må man kun søge to gange? Skal man læse tibetansk kulturhistorie hvis man ikke kommer ind på medicin? Dette minder mest af alt om noget der kunne være gennemført i USSR under Stalin. Til sidst skal siges, at beslutningen ikke er truffet og at vi stadig har en mulighed for at ændre det. Derfor siger vi NEJ TAK! FADL anbefaler, at regionerne trækker udspillet og indgår i en fornuftig dialog med Lægeforeningen og FADL. På den måde kan vi samlet finde en løsning der tilgodeser alle. Bjarne Skjødt Worm Formand for Hovedbestyrelsen Foreningen af Danske Lægestuderende Læs også Skal manglende evidens og tvang være fundamentet for løsning af speciallægemanglen? på (Læs hele artiklen om reformen af lægeuddannelsen i det store MOK)

11 Klinisk Neurofysiologisk Klinik Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital Klinisk neurofysiologisk klinik søger friske og engagerede FADL - vagter med lyst og energi til at indgå i et spændende til tider hektisk miljø. Vi foretager undersøgelser af nervesystemet hos patienter fra hele Østdanmark. Du komme til at indgå i klinikkens arbejde i følgende funktioner: - Assistere ved behandling af patienter med dystoni med Butolinum toksin (Botox) (Bispebjerg Hospital). - Skrivning af klinikkens undersøgelsessvar (EMG (elektromyografi)). - Modtage og videreformidle beskeder til relevante samarbejdspartnere. - Lave forefaldent lægesekretær arbejde (arkivering o. lign.). Arbejdstid: - Hverdage mellem og (15.00 på Bispebjerg Hospital). - Der er fleksibilitet omkring arbejdstiden indenfor dagtiden. - Der arbejdes ikke i weekend eller på helligdage. Krav : - Du skal kunne arbejde selvstændigt - Skal kunne tage minimum 4 vagter pr. mdr., gerne flere - Have bestået 4. semester - IT kyndig på bruger niveau dvs. min. 150 anslag pr./min - Du skal have et gyldig akkrediteringskort Ansættelsesforløb: Udvælgelsen af ansøgere bliver foretaget af klinikkens ledelse. Ansøgningsfristen: Tirsdag den 17.april kl Ansættelses samtaler vil finde sted umiddelbart efter. Tilmelding via hjemmesiden København tilmelding til hold hold 1708 Hvis der er spørgsmål kan du kontakte Adm.sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon eller mail Yderligere information om klinisk neurofysiologisk klinik kan ses på

12 12 INDRE ORGANER FADL S VAGTBUREAU Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N EKSPEDITIONENS (Kirsten Carstens) (Beate Jørgensen) EKSPEDITIONEN ER ÅBEN Mandag til onsdag: Torsdag: Fredag: Kursusafdelingen har lukket den første onsdag i måneden VAGTBESTILLING TAST 1 EKSPEDITION TAST 2 ANNONCER KLINISK NEUROFYSIOLOGISK KLINIK Rigshospitalet og Bispebjerg hospital Hold 1708 Klinisk neurofysiologisk klinik søger friske og engagerede FADL - vagter med lyst og energi til at indgå i et spændende og til tider hektiske miljø. Bispebjerg hospital -klinisk neurofysiologisk klinik : -FADL-vagten skal deltage ved Butolinum toksin behandling af dystoni patienter. Rigshospitalet - klinisk neurofysiologisk klinik : -Skrivning af klinikkens EMG ( elektromyografi ) undersøgelsessvar. -Arkivering. -Modtage og videreformidle beskeder til relevante samarbejdspartnere. -Forefalden lægesekretær arbejde. NYT SPV-HOLD Thoraxkirurgisk afdeling Hold 1508 Gentofte Hospital Thoraxkirurgisk afdeling R søger et SPV-hold med 21 medlemmer til sygeplejefaglige opgaver i perioden 10.april til den 1.september (evt. forlængelse). Afdelingen tilbyder et spændende og klinisk relevant arbejde med høj grad af selvstændighed. Det forventes at du kan bibeholde overblik i stresset situationer og være aktiv deltagende i afdelingens gøremål. Grundet afdelingens speciale forventes du at være aktiv deltagende i akutte situationer. Holdet skal dække : - Aftenvagter, nattevagter og enkelte dagvagter i weekender og helligdage -Ca. 82 vagter pr. måned -Vagt fordeling ca. 9 dagvagter, 45 aftenvagter og 28 nattevagter Krav til ansøger : -Min. 100 SPV- timer -Gennemsnitlig 4 vagter månedligt -Gyldigt akkrediteringskort -Det forventes at du ønsker at blive på holdet over en længere periode Løn : SPV holdløn Oplæring vil fi nde sted på afdelingen Arbejdstid på Rigshospitalet : Alle hverdage mellem og 15.30, der er fleksibilitet omkring arbejdstiden indenfor dagtiden. Der er ingen weekender eller helligdage. Arbejdstid på Bispebjerg hospital: Mandag til fredag mellem g Krav : -Du skal kunne arbejde selvstændigt -Skal kunne tage minimum 4 vagter pr. mdr., gerne fl ere -Have bestået 4. semester -IT kyndig på bruger niveau dvs. min. 150 anslag pr./min -Du skal have et gyldig akkrediteringskort Løn og ansættelsesvilkår: Til orientering vil udvælgelsen blive foretaget af klinisk neurofysiologisk kliniks ledelse. Ansættelses samtaler vil fi nde sted den 11. april Ansøgningsfristen: Tirsdag den 10.april kl Tilmelding via hjemmesiden København tilmelding til hold hold 1708 Hvis der er spørgsmål kan du kontakte Adm.sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon eller mail Yderligere information om klinisk neurofysiologisk afdeling kan ses på LÆGESEKRETÆR SØGES TIL PRAKSIS I HEDEHUSENE Vi søger en lægestud. der vil arbejde hos os som lægesekretær. Arbejdstid de fl este dage, undtagelsesvis v. vagt fra Periode fra uge 17 og ngl mdr frem fx.til semester start i sep07. Vi har en god kompagniskabs praksis med uddannelseslæger og 2 faste læger. Har før haft lægestud. ansat. Vi er aktuelt ramt af dels en langtidssygemelding dels en orlov pga alv.sygdom i familien og har derfor brug for hjælp til telefonpasning, åbning af post, mm Ansøgningen via - København tilmelding til hold Mærket Hedehusende HUSK BASISGRUPPEBAR FREDAG D. 13. FRA KLOKKEN 12! 4 uger 6 uger 9 uger 4 uger 6 uger 9 uger Visuel guide til prænatal scanning

13 Ansøgningsfrist : Fredag den 13.april kl med tilmelding via hjemmesiden - København tilmelding til hold Hold 1508 Hvis der er spørgsmål er i velkommen til at kontakte Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog-Andresen på eller pr. telefon VT-HOLD 4402 SØGER NYE MEDLEMMER TIL THORAXKIRURGISK INTENSIV PÅ RH. Kan du ventilere, suge og trække en A-gas? Så har vi jobbet til dig! Vi er et fast afdelingshold på Rigshospitalets thoraxkirurgiske intensivafdeling, afsnit Det er en stor afdeling med mange forskellige spændende patienter, hovedsagelig coronar bypass- og klapopererede patienter. Desuden lunge- og oesophaguskirurgiske patienter, hjerte- og lungetransplanterede patienter samt børn opereret for kongenitte hjertefejl. Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle NV samt DV i weekenden. Vi er et socialt velfungerende hold. Vi er altid 2 ventiler på arbejde samtidigt, og kender Den lille doctor Vedledning: Klip hullerne ud og stik hhv. 2. og 3. finger ind. Kan bruges som en lille humørspreder hvis du har meget utrygge patienter... INDRE ORGANER alle hinanden, hvilket gør det let at komme af med vagter. Vi holder nogle gode holdmiddage, og nogle endnu bedre fester. Vi forventer at du har lyst til at være en del af holdet, og at du er stabil. Du skal kunne tage 25 vagter inden for de første 3 måneder, og herefter min. 6 vagter pr. måned. Pga. afdelingens størrelse og de mange forskellige patienter, er det nødvendigt med en grundig indføring. Fordelen er, at man lærer en masse. Efter 1 år på holdet er der mulighed for at gå ned til 4 vagter pr. måned. For at søge på holdet skal du min. have 200 VT-timer, og et gyldigt akkrediteringskort. Det sker, at vi dispenserer for antallet af VT-timer, hvis ansøgeren på anden måde er kvalifi ceret. Så søg, selv om du ikke endnu ikke har 200 timer. Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på afdelingen. Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på holdet mindst et år. Ansøgningsfrist: den 20.aprilkl via - København Tilmelding til hold. Dato for ansættelsessamtaler er endnu ikke fastsat. Følgevagter afholdes i marts, således at ansatte vil være vagtaktive fra april Yderligere info fås hos holdleder: Nicolai Preisler: VIL DU VÆRE SIKKER PÅ VAGTER I SOMMERFERIEN? NYT Hold 1504 Ortopædkirurgisk afdeling M2 Bispebjerg Hospital Ortopædkirurgisk afd. M2 søger et SPV-hold med 10 medlemmer til Bispebjergs hofteenhed i dag, aften og nattevagter i perioden fra den 1. maj til den 31. august Afdeling M2 er en ortopædkirurgisk afdeling som varetager modtagelse, klargøring til operation, behandling, pleje og genoptræning af akut indlagte patienter med hoftenære frakturer. Vores patienter har ofte konkurrerende lidelser af såvel medicinsk som kirurgisk karakter. Afdelingen tilbyder et spændende og klinisk relevant arbejde som i høj grad fordrer selvstændighed og initiativ. Krav : -Min. 200 SPV-timer -Min. 4 vagter pr. måned, gerne fl ere i løbet af sommeren -Gyldigt akkrediteringskort -Det forventes at du er ansvarsbevist, opsøgende og du skal have et ønske om at yde en høj sygeplejefaglig standard Løn : SPV-holdløn Ansøgningsfrist: Fredag den 20. april kl via www. fadl-vagt.dk - København tilmelding til hold. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler mandag den 23. april på Vagtbureauet med Adm. sygeplejerske Gry Orkelbog-Andresen og FADL tillidsmand. For yderligere information kan Adm. sygeplejerske Gry Orkelbog-Andresen kontaktes på tlf. nr eller NYE BLODPRØVETAGERE TIL HOLD 1606 PÅ KLINISK BIOKEMISK AFDELING 339 HH Da nogle af de gamle blodprøvetagere bliver kandidater og skal på barsel, søger vi nye folk til holdet. Vi er et velfungerende og socialt aktivt vampyrhold af medicinstuderende fordelt på 5. til 12. semester. Vi søger nye blodprøvetagere, som er interesseret i at blive en del af holdet snarest. Vi huserer på Hvidovre Hospital hvor vores arbejde består i blodprøvetagning i ambulatorium og på de forskellige sengeafsnit. Vi har følgende arbejdstider: 3 blodprøvetagere på arbejde mandag og onsdag 8-15, 2 blodprøvetagere på arbejde tirsdag og torsdag 8-15, én blodprøvetager mandag-fredag Krav: Min. 4. semester Gerne blodprøvetagningserfaring (men ikke et krav, da der vil være lønnet oplæring) Min. 200 SPV-timer Kunne tage én vagt per uge samt 2-3 bagvagter per måned (også i eksamensperioder). Godkendt brandkursus og akkrediteringkort Du skal have lyst til at blive på holdet i en længere periode. Har ovenstående fanget din interesse, kan du bruge en god timeløn og er du træt af nattevagter og weekendarbejde, så ansøg via FADL s vagtbureau. Har du eventuelle spørgsmål inden du søger, er du velkommen til at kontakte afdelingsbioanalytiker Helle Skjøth på eller holdformand Betül Karakaya på Ansøgningsfrist: Fredag den 27. April inden kl (husk at angive semestertrin) ansøg via - København tilmelding til hold hold 1606

14 14 ER DU INTERESSERET I KARDIOLOGI? Bliv ekspert i tolkning af EKG og oplev avanceret genoplivning på første række! Kardiologihold RH 4101 søger 1 erfaren ventilatør til ansættelse som kardiologiske assistenter fra uge Stillingen som kardiologisk assistent (OBS er): Vi er p.t. tolv medicinstuderende, der indgår som fast personale på kardiologisk afdeling B på Rigshospitalet. Vi dækker aftenvagter i hverdagene (2 pers.), dagvagter i weekenden (1-2 pers.) samt nattevagter (1 pers.). Obs ernes arbejdsområde udgøres primært af: -Kontinuerlig 1 afl ednings & 2 afl ednings EKG-overvågning af op til 46 patienter. -Arytmi- & iskæmi-diagnostik -Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning ved behov. -Deltagelse i visitering af akutte patienter til bl.a. primær PCI. For at komme i betragtning er du: -Færdig med 5. semester ny studieordning (2000). -Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-timer, gerne med tidligere intensiv erfaring. -I stand til at tage 6-8 vagter pr. 4 ugers vagtplan i 5 måneder, og efter en kort overgang, 6 vagter pr. plan. -Indstillet på at blive på holdet med pågældende vagtgennemsnit frem til opnået pensioniststatus (se senere). -Fleksibel med hensyn til vagtlægning. Specielt dette er vigtigt grundet vores kompakte holdstruktur. -Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit engagement, hvorfor du som OBS er ikke bør være på andre hold. -Med fordel tidligt på studiet. -(Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående punkter, så søg stillingen alligevel hvis du er i tvivl, om hvorvidt du opfylder alle kriterierne). -Ansættelsestidspunkterne kan justeres indenfor visse grænser. Vi kan tilbyde: -Oplæringsprogram i bl.a. tolkning af ovennævnte EKG-typer samt avanceret genoplivning. -Oplæring foregår i 4 betalte samt 2 ubetalte nattevagter samt 6 betalte dag/aftenvagter, men arbejdet derefter skal i høj grad også betragtes som betalt indlæring af centrale teoretiske samt kliniske redskaber. -Spændende og klinisk særdeles relevant arbejde med god uddannelse på en velfungerende, lille og hyggelig intensiv afdeling. - Pensioneringsordning, idet man efter 125 afholdte vagter (1000 timer) pt. kan nøjes med 3-4 vagter pr. 4 ugers vagtplan. -1 stk. Klinisk elektrokardiologi af Bjarne Sigurd & Erik Sandøe (gratis efter 1 års arbejde på holdet). -Høj løn fra selvstændig pulje. -Arbejde på et socialt hold med hyggelige holdmøder, ofte med efterfølgende middag m.m. Ansøgningsfrist: mandag den 10. april 2007 kl via dk - København tilmelding til hold hold 4101 (Angiv venligst på ansøgning hvis der er særlige forhold, vi skal være opmærksomme på.) Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler torsdag 12. april 2007 fra kl. 15:00 på RH afd Ansøgere vil blive kontaktet af holdleder mhp. eksakt klokkeslæt for ansættelsessamtale. Yderligere spørgsmål kan rettes til holdleder Kirce Ahtarovski : / LÆGEVIKARHOLD 7701 PÅ THORAXKIR. AFD. RIGSHOSPITALET SØGER 6 NYE MEDLEMMER! Vi er et velfungerende lægevikarhold på p.t. 4 medlemmer, der søger 6 nye kolleger. Jobbet indebærer primært journaloptag på elektive patienter og giver god rutine i objektiv undersøgelse og journalskrivning. Arbejdet er travlt, men lærerigt. Vagterne er 6 timer lange, og vi dækker dagvagter man-fre fra Løn i henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. Der afholdes 2 følgevagter med fuld løn. Krav: -Bestået farmakologieksamen og anæstesiologikursus, dvs. du skal minimum være ved at afslutte 9. semester på ny studieordning. -Det forventes at du kan tage ca. 4 vagter per måned også i eksamensperioder. -Tidligere holderfaring og lægevikariater værdsættes, men er ikke et krav. Ved spørgsmål, henvend dig venligst til holdleder Nina Klemann eller mob: Ansøgningsfrist: Fredag d. 20. april 2007 kl Ansøgninger sendes via - København tilmelding til hold Mærket Hold 7701 INDRE ORGANER EKG- OG BLODPRØVETAGNINGSHOLD 1601 PÅ RH SØGER NYT MEDLEM. Vi er et hyggeligt lille hold på 5 personer der søger et nyt medlem pr. 1. maj Vores arbejdsopgaver består i EKG- og blodprøvetagning på onkologiske ptt. Vi har eget kontor i stueetagen, hvor man er på vagt alene og hvor ptt. henvises til fra de onkologiske afdelinger på RH. Vi har et godt samarbejde med blodprøvetagningen og med vores stamafdeling Der er holdmøde 1 gang om måneden hvor vagter og bagvagter fordeles. Arbejdstiden er man- fre Vi arbejder ikke på helligdage. Krav: - min. 300 SPV-timer - erfaring i blodprøvetagning en fordel - fl eksibilitet og selvstændighed - tage 3-5 vagter/md - blive på holdet min. 1 år - komme til holdmøde d. 23/4 kl gyldigt akkrediteringskort Løn: SPV-holdløn Der vil være en 1 vagt med lønnet oplæring Ansøgningsfrist: Onsdag d. 18. april 2007 kl Ansøgning sendes til København- tilmelding til hold- mærket hold Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte holdleder Dorte Nørøxe på eller på mobil

15 NYT HOLD 4404 Neurologisk overvågning Glostrup Hospital Neurointensiv afdeling H17 søger 8-10 erfarne FADL-vagter til neurologisk overvågning. Arbejdet består i anfaldobservation og anfaldregistrering med henblik på udredning af epilepsi og evt. kir. behandling. Når der ikke er patienter til neurologisk overvågning, forventes det at holdet er med i plejen på afdelingens intermidiere afsnit. Du kan kunne arbejde selvstændigt og har stor ansvarsfølelse og have et ønsker om høj kvalitet i opgaveløsning. Arbejdstiden: Fra Mandag kl til fredag kl i ulige uger. Hvis holdet ønsker det, er der mulighed for 12 timervagter. Holdet er ikke dækkende weekender eller helligdage. Oplæring: Afdelingen har udarbejdet et 2 dages oplæringsprogram (obligatorisk fremmøde). Krav: - Bestået 6. semester - Min. 400 SPV-timer - For at sikre rutine, min. 4 vagter á 8 timer eller 3 á 12 timer pr. mdr. - Gyldigt akkrediteringskort Obs. Tidligere erfaring, højt semestertrin og SPV-timer vil blive prioriteret i udvælgelsesprocessen. INDRE ORGANER Løn: CARD-holdløn Ansøgningsfrist: Torsdag den 19. april kl Ansøg via - København - tilmelding til hold - Hold Ansættelsessamtaler og oplæring vil finde sted i uge 17. For yderligere oplysning kontakt Afdeling Sygeplejerske Lillian Dalsgaard tlf. nr eller Ledende oversygeplejerske Hanne Rensch tlf. nr Information om afdelingen kan ses på ER DU INTERESSERET I AT ARBEJDE SOM DISPENSAT! Afdeling (2A), Geriatrisk Behandlingscenter Tranehaven, Schioldannsvej 31, få min. fra Ordrup Station, søger dispensater til vagter i alle vagttyper, weekends, helligdage og i ferieperioder. Det de krav der stilles: -At du har oparbejdet omkring 200 SPV-timer. -Gyldigt akkrediteringskort Endvidere er du velkommen til at maile afd.sygeplejerske Marethe Thorsen, Tranehaven, for yderligere oplysninger: eller tlf.nr Ansøgning via - København tilmelding til hold mærket Tranehaven HOLD 1704 Amager Skadestues Lægesekretærvikarhold 15 Amager skadestue søger 1 FADL-vagt i funktionen som lægesekretær. Arbejdstiden vil ligge alle ugens dage, vagter af varierende længde, 4 timers, 8 timers og 12 timers vagter. Vagterne er hovedsagelig aften- og nattevagter. Da afdelingen kan være meget travl, er det vigtigt at du kan bevare overblikket i stressede situationer og være aktivt deltagende i afdelingens gøremål. Arbejdsområder som lægesekretær vil bl.a. ligge inden for disse områder: -Skrive skadejournaler efter direkte diktat fra lægerne -Skrive primærjournal på akut indlagte patienter efter bånd -Modtage patienter i samarbejde med den koordinerende sygeplejerske, registrere i Grønt System -Div. registreringer af patientforløb og afslutning af patientforløb -I nattevagten sideløbende med øvrige opgaver passe omstillingsbord samt overvåge diverse alarmer af teknisk art. Ønsker du yderligere information, kan Funktionsbeskrivelse og rulleplan for hold 1704 ses hos Gry Orkelbog Vagtbureauets kursusafdelingen. Krav: -Du skal kunne håndtere stressede situationer -Det forventes at du behersker blindskrift og har rutine i skriveopgaver -SPV timer minimum 300 timer. -Skal have bestået 5. semester. -Skal kunne tage minimum 4 vagter pr.md. -Du skal have et gyldigt akkrediteringskort Fem kirurger på hospitalet har kaffepause og taler om deres arbejde: 1. læge: Jeg kan bedst lide at operere bogholdere. Alt inden i dem er nummereret 2. læge: Jeg kan bedst lide at operere bibliotekarer. Deres indvolde er i alfabetisk orden. 3. læge: Jeg synes nu, elektrikere er nemmest. Det hele er farvekodet. 4. læge: Så synes jeg nu bedre om ingeniører. De er altid så forstående, når der er et par stumper tilovers bagefter. 5. læge: Chefer er da helt klart at foretrække. De har intet hjerte, ingen rygrad, ingen nosser og deres hoved og røv kan byttes om uden at nogen opdager det. VIDSTE DU AT... Giraffen bruger tungen til at rense ører med En kakerlak kan leve hele 9 dage uden hoved, før den sulter ihjel. Det vil tage myrer en måned at lave 1 l urin. Yo-yo en var oprindeligt et våben brugt på Filippinerne. Ved 1000 kys taber man sig 0,5 kg. Ca. 45% af alle danskere kigger i andre folks toiletskabe. Hvis man sniffer chili, har man ondt i næsen i ca min. Musikere, der spillede obo før i tiden, led ofte af hjerneskader pga. det lufttryk, hjernen udsættes for, når der blæses i en obo. Du kan hyre Popstars Jon som foredragsholder Verdens mindste guitar er ti mikrometer lang (1/20 af tykkelsen på et hår) og lavet af silicium. Man kan rent faktisk spille på guitaren, med specialudstyr vel at mærke. Tonerne ligger dog på så høje frekvenser, at det er umuligt for det menneskelige øre at opfatte dem. godt at vide - fra sejtklik.dk Der afholdes ansættelsessamtaler på afdelingen med ledende lægesekretær. Oplæring: Du vil modtage en grundig oplæring, som planlægges individuelt. Ansøgningsfrist: Mandag den 16. april kl Tilmelding gerne via hjemmesiden www. Fadl-vagt.dk København Tilmelding til hold Hvis der er spørgsmål, skal du kontakte adm. sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon eller mail HOLD 1703 LÆGESEKRETÆRVIKAR Bispebjerg hospital Bispebjerg Hospital kirurgisk gastroenterologisk afdeling søger 3 nye FADL vagter som lægesekretærvikar på hold Arbejdstid alle hverdage/weekend, dag og aftenvagter. De første 8 vagter må man dog primært regne med hverdags dagvagter grundet oplæring. Oplæring vil finde sted i form af undervisning 3 timer efter aftale med løn og lønnede følgevagter. Jobbeskrivelse: -Skrivning af operationsbeskrivelser, endoskopibeskrivelser, epikriser, henvisninger, breve m.m. -Indlæggelse / udskrivelser af planlagte patienter -Ajourføre diagnoser -Div. bestillinger af prøver -Telefonbetjening -Div. registreringer i fællesjournal -Modtage og videreformidle beskeder til relevante samarbejdspartnere -Deltagelse i tvær- og monofaglige møder og temadage m.m. Krav: -Skal have bestået 4. semester -Minimum SPV timer -Kunne tage minimum 4 vagter pr./måned, gerne flere -Det forventes at du er på holdet min.1 år -IT kyndig på bruger niveau -Har minimum 150 anslag pr./min. -Gyldigt akkrediteringskort Løn: SPV- hold løn Ansøgningsfrist: Den 20.april inden kl via - København tilmelding til hold. Ansættelsessamtale holdes efter aftale med holdleder Line Præstgaard. Hvis der er spørgsmål er du velkommen til at kontakte Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon eller mail eller holdleder Line Præstgaard telefon eller mail

16 16 INDRE ORGANER INDKALDELSE TIL MÅNEDSMØDE I SAKS Månedsmøde onsdag den 11. april kl. 16 i FADL s møderum Kom med dine ideer til hvad der skal ske i SAKS på dette semester. Vinderne af SAKS medlemskonkurrence får desuden deres præmierer. Læs mere og deltag på På programmet er indtil videre: Beskrivelse af øvelser på Afd. for eks. medicin Kurser og foredrag: Avanceret sutur Grisekursus Kursus i artikel og opgave skrivning Laparaskopi kursus Kirurgisk filmaften Foredrag om neurokirurgi Foredrag om plastikkirurgi Desuden: Davos.dk - Arbejdsgruppe Basisgruppebar Årsmødet i Dansk Kirurgisk Selskab den m.m. Med venlig hilsen Flemming Bjerrum SAKS Studerendes Almene Kirurgiske Selskab STUDENTERPOLITISK GØGL FRA Skal vi altid bare finde os i at skulle terpe det hele fucking det hele? Selvfølgeligt skal vi ikke det! Demokratiske Medicinere arbejder for at der skal være detaljerede og relevante målbeskrivelser på alle semestre på studiet. Nogle semestre og kurser har allerede udmærkede målbeskrivelser, men på andre står det mildest talt ringe til. Som et par af de helt slemme eksempler kan nævnes biokemikurserne på 2., 4. og 5. semester, hvor rigtigt mange studerende er i vildrede omkring hvad der forventes til eksamen. Vi håber at vi gennem arbejdet i studienævnet og en dialog med de relevante kursusledere snart kan få forbedret målbeskrivelserne på disse semestre. Medicinstudiet er hårdt nok i forvejen det er ikke rimeligt at der på nogle semestre er så stor usikkerhed omkring eksamenskrav og indholdet i målbeskrivelserne. Tegneserie FRA DEMOKRATISKE MEDICINERE Hvad laver Demokratiske Medicinere? Vi er en relativt ny studenterpolitisk organisation, der ved seneste studienævnsvalg fik 2 af vores kandidater valgt ind i studienævnet. I studienævnet arbejder vi bl.a. for: Detaljerede og relevante målbeskrivelser på alle semestre At indføre syge/re-eksamen til alle de store integrerede eksamener. Det er ikke rimeligt at man forsinkes i sit studie blot fordi man er syg eller uheldig ved en enkelt eksamen. At genindføre læseferie specielt på semester. Lige nu er der på nogle semestre undervisning indtil få dage før eksamen. Dette forringer udbyttet af den sidste undervisning, og forstyrrer eksamenslæsningen. Vi arbejder derfor for at få indført et par ugers læseferie, på de semestre hvor det er muligt. At sikre maksimal indflydelse til alle 3000 medicinstuderende på KU ikke kun den lille gruppe på studerende der traditionelt har haft indflydelse gennem Det Medicinske Studenterråd (MSR). Hvis du har en sag du mener vi bør tage op i studienævnet, så skriv til os på Vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du har lyst til at blive aktiv i studenterpolitik du behøver ikke at have oceaner af tid du kan afsætte, eller være en erfaren levebrødspolitiker det vigtigste er at du brænder for at forbedre vores alle sammens studie og sikre indflydelse til alle studerende. Drik en øl med Demokratiske Medicinere i Revolutions-baren På fredag d. 13 (sic!) holder basisgrupperne på Panum lang fredagsbar i Studenterklubben, med en lang række forskellige tema-barer. Demokratiske Medicinere synes det er på tide der kommer nogle forandringer i studenterpolitikken, så vi har meget passende valgt at lave et revolutions-tema. Fra kl kan du komme forbi vores Revolutions-bar, der serverer White Russians, Rød Tuborg og andre revolutionære drikkevarer, mens du brokker dig over anatomipensums voluminøse størrelse eller de ringe undervisningsfaciliteter på Bispebjerg Hospital. Vi lover at tage dit brok alvorligt, og dulme frustrationen med massive mængder alkohol. Skål! Jens Helby Petersen, formand for Demokratiske Medicinere

17 EQUIP HOLDER MÅNEDSMØDE DEN 16. APRIL Tid: kl 15:30 Sted: IMCC kontoret Overvejer du at tage ud med PIT i fremtiden? Som PIT er bidrager man med udstyr til det hospital man bliver sendt ud til, MEN hvor får PIT sit udstyr fra? Her kommer EQUIP ind i billedet. EQUIP samarbejder med hospitaler i Danmark og LÆGER UDEN GRÆNSER om at indsamle brugt udstyr der kan gavne hospitaler i 3.verdens lande. Udover at samle udstyr ind og donerer det, hjælper EQUIP for tiden 3 projekter i hhv. Pakistan, Equador og Tanzania med at få sundhedsklinikker op at køre. Vi er en lille, men meget social gruppe, der altid kan bruge en ekstra hånd. Og da vi er en lille gruppe er der rig mulighed for at bidrage med dine gode ideer. Kom Glad der er kaffe og kage til mødetj Synes du dette lød som noget for dig, men ikke har mulighed for at komme på mandag til mødet så send os gerne en mail. Den kan sendes til: INDRE ORGANER EXCHANGE MÅNEDSMØDE! Der er exchange månedsmøde onsdag den 11/4 klokken 16 på IMCC kontoret over for computerlokalerne. Alle er velkomne! IMMC GRØNLAND Grønlandsgruppen under IMCC arrangerer kliniske ophold på Grønland af én måneds varighed. 17 Vi har enkelte ledige pladser tilbage på Grønland i Restpladserne fordeles efter først til mølle princippet. Skriv hurtigst muligt en mail til imcc. hvis du er interesseret. Klinisk ophold 2007 Grønland Aasiaat: Oktober, november, december 2007, januar, februar og marts 2008 : 1 plads Aasiaat sygehus tilbyder logi, men du skal selv sørge for kost. Nuuk: Lægeklinikken: April, juni, juli, september, december 2007, januar, februar og marts 2008: 1-2 pladser hver måned. Dronning Ingrids Hospital: Juli og august 2007: 1 plads I Nuuk skal du selv sørge for kost og logi. Maniitsoq: April, juni, oktober, november, december 2007, januar, februar og marts 2008: 1 plads hver måned. Maniitsoq sygehus tilbyder kost og logi. Basisgruppebar DET ER PÅ FREDAG.. Paamiut: April, juni, juli, september, oktober, november, december 2007, januar, februar og marts 2008: 1 plads hver måned Paamiut tilbyder logi. Qasiqiannguit: Juli & august 2007: 1 plads Qasiqiannguit tilbyder kost og logi. EN SUND BAR Så er tiden oprindet igen! HAR DU PANUMS STÆRKESTE BICEPS? Nu kan du få det bevist, for SIMS afholder Panummesterskabet i armlægning til Basisgruppebaren d. 13/4 kl Tilmelding fra kl. 16 i baren. Tip 13 rigtige og vind shots og et medlemskab af SIMS! Kan du ramme plet? Scor 5 gange og vind shots og et medlemskab af SIMS! Det hele foregår fra kl i Store bar. Kom også og se de lækre cheerleaders (og andre idrætsudøvere J) i SIMS American Sports Bar! Vi glæder os til at se Jer alle sammen! Mange hilsener fra SIMS! Gå ikke glip af Sundrådets bar nu på fredag den 13. Vær ikke bange og kom og fest og drik med os i Store bar fra klokken Der vil være gæstebartender bestående af vores helt egen Studenterpræst, så frygt ej, vi ses fredag den trettende Sundrådet STUDENTERKLUBBEN Normale åbningstider Mandag Tirsdag-Fredag Hverdagspriser Sodavand 6 kr. Guld/Øl 9 kr. Slik 10 kr. Kaffe/The Gratis (+ 1 kr. for plastikkrus) Hygge og lån af spil helt gratis! ØKOLOGI BAR Equip går ind for genbrug, økologi og fairtrade Økologisk kage/kaffe og lækker musik Kom Til BASISGRUPPE BAR på FREDAG d. 13 april og spis økologisk kage og drik økologisk kaffe i EQUIP s BAR kl Der vil også være mulighed for at få en irish coffee og mumumba. Samtidig med vil der være Live optræden med bandet VILLE FRANCE

18 18 SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for medicin Sekretær Mette K. Kristensen, lokale , (sekretær for studienævnet) Sekretær Gitte Birkbøll, lokale (disp. og holdsætning 1+6. semester) Jytte Bjarnholt B (OSVAL II + VKO) Lene Kongebro B (OSVAL I) Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH) Teilumbygningen, 1. sal, afsnit tlf Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen Træffetid: Man-tor 9 14 Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) Hvidovre Hospital tlf Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post, Ass. Marianne Sørensen Træffetid: Hver dag fra kl Studentersekretærer På Hvidovre Hospital: Martin Christensen og Mie-Ran Yoon Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA) KAS Herlev, Lægetårnet 101 Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf Sekretær Alice Rasmussen tlf Sekretær Lone Grøn Laursen tlf Træffetid Man-fre 8:30-12:30 BLANDET LANDHANDEL HUSK BASISGRUPPE- BAR FREDAG D. 13. FRA KLOKKEN 12! Kortet for rigtige Kjøvenhavnere! Jævnfør de sidste par ugers debat om land og by og snobbede københavnere, bringer MOK hér det officielle københavnerkort. Kortet tager udgangspunkt i det oprindelige rådhus ved Nytorv (hvor byretten nu ligger). Rådhuset er centrum, hvor radius går ud til Valby Bakke. Det lyse område er København. Alt udenom er bonderøvsland hvor man finder provinsielle opkomlinge og gyllespredere og det bør sælges til højestbydende (p.s. Tak til Google Maps, I ved hvem I er, for lån af kort). Og så gider vi ikke høre mere pis. MOK-red/Gondo - en rigtig københavner HÅBETS TEKNOLOGI REDIGERET AF LENE KOCH OG KLAUS HØYER 288 sider, kr. 218,- (vejl.) Stamcelleteknologi er håbets teknologi, men teknologiens realisering forudsætter social produktion af håb Læs mere om bogen på

19 KORTET FOR RIGTIGE KJØVENHAVNERE 19

20 20 DEKANATETS TOILET

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Gode kliniske ophold Hvordan?

Gode kliniske ophold Hvordan? Gode kliniske ophold Hvordan? Peter Bytzer & Lasse Bremholm Medicinsk afdeling, Køge Sygehus Det er ikke raketvidenskab Hvordan vurderer du overordnet afdelingen som uddannelsessted for tredjesemesterkandidatstuderende

Læs mere

RUSSER REDDER LIV! AFSLØRING ... PÅ GRUND AF RUSTUR. rekonstruktion! Nr. XVI Nr. XVII

RUSSER REDDER LIV! AFSLØRING ... PÅ GRUND AF RUSTUR. rekonstruktion! Nr. XVI Nr. XVII Nr. XVI Nr. XVII 13. feb. 2. 13. feb.. årgang. årgang 2 7-2 8 2 7-2 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift RUSSER REDDER

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan MOK.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 26 30. april. 40. årgang 2007-2008 Informationsmøde om den kliniske basisuddannelse FADL afholder informationsmøde om den kliniske basisuddannelse

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April 2011. Kl. 16.30,, 16.30-16.40 1. Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Studiestartsfestival 2007

Studiestartsfestival 2007 Nr. III 12. sep. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nørre Campus Studiestartsfestival 2007 Tid: 14. september 2007 Kl. 16.00 04.00 Sted: På græsplænen

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når: GENERELLE VAGTHOLDSREGLER a. Den enkelte vagtholdsdeltager 1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Velkommen som Mystery Shopper hos Servicemind A/S

Velkommen som Mystery Shopper hos Servicemind A/S Velkommen som Mystery Shopper hos Servicemind A/S S e r v i c e m i n d A / S, M a r i e l u n d v e j 4 3 A, 1., D K - 2 7 3 0 H e r l e v, D e n m a r k Vi vil gerne hjælpe dig så godt i gang med jobbet

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

GODT MAN HAR LARS NÅR MAN IKKE HAR EN RYGRAD!

GODT MAN HAR LARS NÅR MAN IKKE HAR EN RYGRAD! Nr. XXVIII 23. maj. 39. årgang 2 0 0 6-2 0 0 7 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift GODT MAN HAR LARS NÅR MAN IKKE HAR EN RYGRAD! 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi BEMÆRK: Det er første gang at ansættelsesproceduren er elektronisk for anæstesiologi. Flere specialer har haft

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Udarbejdet af HR afdelingerne i Sygehus Nord og Sygehus Syd. 1 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL 2014 Kharikhola Health Camp af Sabina Rolsted Kære medlem. Dit bidrag var medvirkende til afholdelsen af en succesfuld 2014 Kharikhola Health Camp! Lejren blev afholdt fra den 14. april til den 20. april

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Indholdsfortegnelse Hvor kan jeg komme hen på Research Exchange?... 3 Hvornår kan man komme af sted?... 3 Hvad er?... 3 EC (Exchange Conditions)...

Læs mere

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1 Socialsygeplejerskens hverdag 15-11-2010 1 Praktiske oplysninger 4 projektstillinger i 22 måneder Bispebjerg og Hvidovre Hospital PC Glostrup og Hillerød Ansat i KABS 15-11-2010 2 Projekt Socialsygepleje

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

UNG MED SYSTEMISK SCLERODERMI

UNG MED SYSTEMISK SCLERODERMI UNG MED SYSTEMISK SCLERODERMI Afdelingslæge, Ph.d. Mette Mogensen Bindevævsklinikken Dermatologisk afd. Bispebjerg Hospital, København ALT DET DER PÅVIRKER HVERDAGEN Udseende Træthed Bekymring for fremtiden

Læs mere

Din uddannelse - dit ansvar

Din uddannelse - dit ansvar Din uddannelse - dit ansvar Elevens ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal du være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Kære forældre Antallet af børn, der søger vores folkeskoler, stiger. Det glæder vi os over, og Børne- og Skoleudvalget er optaget

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Det er op til den enkelte praksis at vælge hvilken procedure for udlevering af patientinformation og spørgeskemaer,

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd april 2015 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere