Information til Praktikvejlederen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til Praktikvejlederen"

Transkript

1 Information til Praktikvejlederen 1. Praktikperiode forår Vigtige datoer Praktikforberedelsen Ordinær studerende Målmøder finder sted i uge 6 eller 7 Netstuderende Udkast til læringsmål på Fronter senest d. 7.2 kl Læringsmål skal være godkendt senest d Alle studerende Studiedage 2: d. 24.2, 25.2, og/eller 27.2 Studiedage 3: d. 10.3, 11.3, 12.3 og/eller 13.3 Studiedage 4 + 5: d. 24.3, 25.3, 26.3 og/eller 27.3 Praktikopsamling 9.4, 10.4 og /3-udtalelse indsendes senest d. 3.3 Indstilling indsendes d Refleksionspapir afleveres til praktikvejleder og holdlærer senest d Vigtig info til dig som praktikvejleder Hvis der indstilles til betænkelig skal studerende og holdlærer personligt have besked senest d

2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL DETTE INFORMATIONSARK... 3 VIGTIGE NYHEDER IFT. PRAKTIKKEN... 3 PRAKTIKVEJLEDERE PÅ FRONTER... 3 NY PÆDAGOGUDDANNELSE SOMMER PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSEN PRAKTIK ER IKKE EN ØVELSESPRAKTIK... 4 PROCEDURER OMKRING LÆRINGSMÅL... 4 PROCEDURER FOR ORDINÆRSTUDERENDE... 5 Målmøde på Campus Roskilde... 5 Inden målmøderne i uge 6 eller Målmøder skal bookes af den studerende på Fronter... 5 PROCEDURER FOR NETSTUDERENDE... 5 PRAKTIKPERIODENS TIMETAL... 6 DER SKAL IKKE SPARES TIMER OP TIL STUDIEDAGENE... 6 TIMESEDDEL OG MØDEPLIGT... 6 DEN STUDERENDE HAR KRAV PÅ VEJLEDNING I PRAKTIKKEN /3- UDTALELSEN... 7 INDSTILLING TIL GODKENDELSE ELLER BETÆNKELIG... 7 FORMULAR TIL UDTALELSEN OG INDSTILLINGEN... 7 VIGTIGT HVIS DER INDSTILLES TIL BETÆNKELIG... 8 DET ER PRAKTIKVEJLEDEREN DER SKAL UPLOADE TIL FRONTER... 8 HVOR FINDER JEG, SOM PRAKTIKVEJLEDER, PRAKTIKKENS PAPIRER?... 8 HOLDLÆRER OG KONTAKTPERSONER FOR DE RESPEKTIVE KLASSER... 8 OM FREMMØDE I STUDIEDAGENE FOR DEN STUDERENDE... 8 OM DELTAGELSESPLIGT I STUDIEDAGENE PRAKTIK: TEMA DEN PÆDAGOGISKE RELATION... 9 FAGLIGE KOMPETENCEMÅL... 9 CENTRALE KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER... 9 FORMULERING AF LÆRINGSMÅL OG METODER HERTIL LÆRINGSMÅLENES HVAD, HVORFOR & HVORDAN FORSLAG TIL ARBEJDSGANG MED LÆRINGSMÅLENE KRAV TIL UDARBEJDELSEN AF LÆRINGSMÅLENE LÆRINGSMÅLENE SKAL SKRIVES IND I ET DOKUMENT (1. udgave udgivet d ) 2

3 Introduktion til dette informationsark Dette informationsmateriale er et nyt tiltag. Ideen er at lave et skrift, der specifikt retter sig mod dig som målgruppe. Det indeholder de informationer som er mest centrale for dig/jer. Grundlæggende er skriftet opbygget efter praktikperiodens forskellige faser. Der er således først fokus på procedure for læringsmålene, herefter procedurer for 2/3 mødet, 2/3 udtalelsen og til slut indstillingen. Dog startes med et afsnit om sidste nyheder ift. praktikken. Dette punkt anvendes til løbende at opdatere jer på ændringer i praktikken. Derudover rummer skriftet en række almene oplysninger knyttet til praktikperioden, så som timetal i praktikken, periodens kompetencemål og CKF er m.v., bestemmelser af den studerendes fremmøde og deltagelsespligt i studiedagene samt information givet til studerende om arbejdet med at formulere læringsmål. Vigtige nyheder ift. praktikken To nyheder er, at praktikvejledere fremadrettet skal bruge Fronter og at der kommer ny uddannelse til sommer Derudover mindes om, at der er kommet ny skabelon til praktikstedsbeskrivelsen. Praktikvejledere på Fronter Som et helt nyt tiltag vil du som praktikvejleder have adgang til Fronter. Fronter er UCSJ s intranet, som anvendes af ansatte og studerende. Ift. praktikken oprettes et særligt rum i Fronter, der skal anvendes i praktikperioden. Som praktikvejleder skal du anvende rummet til: den studerendes læringsmål: sikrer dig at den studerendes godkendte læringsmål er registreret/afleveret på Fronter. Sørg for at aftale med holdlæreren, hvem af jer, der lægger de godkendte læringsmål på Fronter 2/3 udtalelsen: du skal nu aflevere 2/3 udtalelsen ved at uploade den til Fronter. Der vil være en vejledning til dette. indstilling uploades: du skal fremrettet også aflevere den endelige indstilling ved at uploade den til Fronter. den studerendes praktikdokument (studiejournal): den studerendes studiejournal vil ligge på Fronter. Du vil have adgang til den, så du løbende kan følge med i den studerendes arbejde og bidrage med kommentarer. adgang til relevante papirer: alle relevante papirer til brug for praktikperioden vil ligeledes være tilgængelig for dig i Fronter. OBS: Det er ikke længere muligt at sende 2/3 udtalelsen eller indstillingen pr. mail. Disse dokumenter skal fra nu af uploades til Fronter. Der vil blive udarbejdet (1. udgave udgivet d ) 3

4 informationsmaterialer om opkoblingen til Fronter, samt vejledning til brug af Fronter. Ny pædagoguddannelse sommer 2014 Der kommer en ny pædagoguddannelse til sommer 2014, dvs. alle studerende, der starter på pædagoguddannelsen september 2014, vil starte på den nye uddannelse. For nuværende er den nye uddannelse ikke offentliggjort. Men vær opmærksom på, at den nye uddannelse givet vil medføre ændringer ift. procedurer i praktikken. Alle ændringer der involverer praktikken og din funktion som praktikvejleder vil du blive orienteret. Praktikstedsbeskrivelsen Der er udarbejdet en ny skabelon til praktikstedsbeskrivelsen samt en vejledning til udfyldelsen. Begge dele findes på UCSJs hjemmeside. Nedenfor er et link til siden: Siden 2007 har det været et lovkrav, at hver praktiksted skal have en praktikstedsbeskrivelse. Vær dog opmærksom på, at vi for nuværende ikke ved, hvad kravet bliver i den nye uddannelse fra sommer praktik er ikke en øvelsespraktik Begrebet øvelsespraktik hørte til Pædagoguddannelsen fra Begrebet anvendes dog fortsat på forskellig vis på flere praktiksteder. Men med indførelsen af den seneste pædagoguddannelse i 2007 er dette begreb dog elimineret. Pædagoguddannelsen fra 2007 vægter et fagligt indhold og har opsat faglige mål for alle tre praktikperioder. Som praktiksted skal man derfor sikrer sig, at de studerende får mulighed for at arbejde med deres læringsmål, da de gennem arbejdet med læringsmålene skal opnå kompetencemålene for 1. praktikperiode. Se kompetencemålene nedenfor. Procedurer omkring læringsmål Studerende på den ordinære uddannelse og på netuddannelsen starter med at formulere læringsmål i praktikforberedelsen lige før praktikstart og fortsætter hermed i de første uger af praktikken. I den tredje uge af praktikken skal de vurderes og godkendes ved et målmøde. Proceduren er som beskrevet nedenfor. Vær dog opmærksom på, at procedurerne er forskellige for ordinær- og netstuderende. (1. udgave udgivet d ) 4

5 Procedurer for ordinærstuderende Følgende forhold gør sig gældende for ordinærstuderende ift. arbejdet med læringsmål i de første tre uger af praktikken Målmøde på Campus Roskilde Læringsmål skal iflg. bekendtgørelsen være færdigformuleret og godkendt inden udgangen af 3. uge i praktikken. Den endelige vurdering og godkendelse af læringsmål vil ske ved et målmøde. Ved et målmøde kommer du som praktikvejleder sammen med den studerende på uddannelsesinstitutionen, hvor I i dialog med holdlæreren vurderer læringsmålene sammen. Mødet finder sted enten om formiddagen eller eftermiddagen. Ved et målmøde deltager 4-5 studerende med deres respektive praktikvejledere. Inden målmøderne i uge 6 eller 7 Vurdering og godkendelse af læringsmål finder sted i uge 6 eller 7. De studerende skal inden den aftalte tid for målmødet have præsenteret og diskuteret deres foreløbige læringsmål med dig som praktikvejleder på de første vejledningstimer i praktikken. Herefter afleverer den studerende jeres forslag til læringsmål på Fronter. Målmøder skal bookes af den studerende på Fronter Den studerende skal selv booke tid til målmødet på fronter. Det skal gøres en af de første dage i praktikken. Tidspunkter for booking aftales med praktikvejlederen. Efter tidsfristens udløb lægges en oversigt om fordelingen af tiderne på Fronter, hvor man kan se den endelige dato for målmødet. Datoer for målmøder og tidsfristen for booking kan ses på Fronter. Procedurer for netstuderende Iflg. Bekendtgørelsen skal den studerende læringsmål være godkendt af henholdsvis praktikvejlederen og holdlæreren indenfor de første tre uger af praktikperioden. Den endelige godkendelse af læringsmålene foregår via Fronter og mail i uge 7. Procedurerne for godkendelse af læringsmål er som følger: Under praktikforberedelsen etableres et åbent dialogforum på Fronter, hvor den studerende lægger sit foreløbige udkast til læringsmål. Holdlæreren kommenterer dem efterfølgende. Ved praktikperiodens start skal den studerende præsentere og diskutere sine foreløbige læringsmål med dig som praktikvejleder. Dette bør ske på de første vejledningstimer i praktikken. Udkast til læringsmål lægger den studerende på Fronter i en afleveringsmappe hertil. Skal gøres senest d inden kl (1. udgave udgivet d ) 5

6 Holdlæreren og praktikvejlederen skal endeligt godkende læringsmålene senest d Uge 7 vil derfor være præget af en del debat mellem holdlærer, praktikvejleder og den studerende om de foreslåede læringsmål dækker kravene til 1. praktik. Når målene er godkendt lægges de på Fronter: De lægges i et rum, der er under udvikling. Du får besked om den præcise placering senere. HUSK at filnavnet skal være den studerendes navn og klasse. Læringsmålene tager udgangspunkt i kompetencemål og CKF er for 1. Praktikperiode. OBS: Der vil være én studiedag i uge 6 som den studerende kan anvende til arbejdet med læringsmål. Den studerende skal aftale tidspunktet for denne dag med dig som praktikvejleder. Praktikperiodens timetal Praktikken varer 12 uger svarende til 47 arbejdsdage med en gennemsnitlig arbejdsuge på 30 timer, dvs. 6 timer om dagen. Derudover er der 5 studiedage, som er fordelt på 4 studiedage (dvs. undervisning/vejledning på uddannelsesstedet) og 1 studiedag, som anvendes til målmøde/arbejdet med læringsmål. Der skal ikke spares timer op til studiedagene I 1. Praktik skal de studerende ikke opspare timer til at deltage i studiedagene, det gør sig kun gældende for de lønnede praktikker. Timeseddel og mødepligt Da der er mødepligt til det første studieår skal de studerendes fremmøde på praktikstedet registreres. Timesedlen anvendes til dette formål. Timesedlen udfyldes og underskrives af praktikvejlederen. Efter endt praktik afleveres timesedlen til den studerendes holdlærer. Den studerende har krav på vejledning i praktikken Praktikstedet har ansvar for, at den studerende modtager vejledning i overensstemmelse med de godkendte læringsmål for perioden. Praktikvejlederen samarbejder med den studerende om at vedligeholde praktikdokumentet (praktikkens studiejournal og refleksionspapir). I praktikkens studiejournal skriver den studerende sine iagttagelser og refleksioner, ideer og tanker. Disse tages med til konferencetimerne. Desuden støtter praktikvejlederen op om den studerendes arbejde med refleksionspapiret (jf 14. Stk. 2. i bekendtgørelsen). (1. udgave udgivet d ) 6

7 2/3-udtalelsen Tidsfrist for aflevering: Se forsiden med vigtige datoer Praktikvejlederen skal efter drøftelse med den studerende på en konferencetime, hvor den studerendes læringsmål er gennemgået, og der er talt om, hvor langt den studerende er nået - og med inddragelse af studerendes studiejournal - udtale sig om, hvordan den studerende kan opfylde de konkrete læringsmål i resten af praktikperioden. Holdlæreren skal underrettes om udtalelsen. Praktikvejlederen skal anvende formularen Læringsmål, 2/3-udtalelse og indstillingsdokument til dette formål (se oversigt over praktikkens papirer sidst i folderen for yderligere information). 2/3udtalelsen uploades til Fronter. Nærmere info herom følger. OBS: Er der særlige forhold, drøftes udtalelsen med holdlæreren. Indstilling til godkendelse eller betænkelig Tidsfrist for aflevering: Se forsiden med vigtige datoer Du skal anvende formularen Læringsmål, 2/3-udtalelse og indstillingsdokument til sin indstilling til godkendelse eller betænkelig. Dvs. du skal skrive videre på det samme dokument, som den studerende har skrevet sin læringsmål i. Du skal med afsæt i den studerendes praktikdokument (læringsmålene, studiejournalen og evt. refleksionspapir) vurderer, hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålene, og om den studerende har fået et uddannelsesmæssigt udbytte af arbejdet med læringsmålene. Indstillingen uploader du til Fronter. Den skal uploades til mappen Indstillinger. Formular til udtalelsen og indstillingen Formularerne til både 2/3udtalelsen og den endelige indstilling fungerer som elektroniske dokumenter, dvs. de skal uploades som en fil til Fronter. Vær opmærksom på, at du skal bruge det dokument som den studerende har skrevet sine læringsmål i. I dette er der et afsnit til udtalelsen ved 2/3 og efterfølgende et afsnit til begrundelsen og udtalelsen i forbindelse med indstillingen. Det er derfor vigtigt at du har et kopi af den studerendes læringsmål. Du kan altid hente det på Fronter i mappen med de godkendte læringsmål. Samtlige formularer og papirer anvendt i praktikken vil ligge som skabeloner på Fronter. (1. udgave udgivet d ) 7

8 Vigtigt hvis der indstilles til betænkelig Hvis man indstiller den studerende til betænkelig, er det vigtigt at orientere den pågældende studerende samt den studerendes holdlærer herom. Orienter gerne i dagene inden tidsfristen for afleveringen af indstilling. Det er praktikvejlederen der skal uploade til Fronter 2/3 udtalelsen og indstillingen skal uploades til Fronter af dig. Det må ikke være den studerende. Disse dokumenter er at betragte som en slags eksamensvurdering, derfor er det vigtigt at det er dig som praktikvejleder, der uploader dem. Hvor finder jeg, som praktikvejleder, praktikkens papirer? Samtlige af praktikkens papirer vil kunne findes på Fronter. Dog vil papirerne i forår 2014 også kunne findes på uddannelsesinstitutionens hjemmeside: Gå ind på è Pædagoguddannelsen è Pædagoguddannelsen Roskilde è Forår 2014 Den studerende kan ligeledes hente de forskellige skabeloner og papirer på Fronter. Holdlærer og kontaktpersoner for de respektive klasser 13A For nuværende ukendt 13B Bent Juhl Knudsen, 13C For nuværende ukendt 13D Henriette Mathiasen, 13E Astrid Rosenvold Villadsen, 13F Sisse Winther Oreskov, 13Ns1 Christian Sørensen, 13Ns2 Mette Rold, Praktikkoordinator og praktiksekretær for årgangen: Katrine Wolin, praktikkoordinator Nina Hegelund, praktiksekretær Om fremmøde i studiedagene for den studerende Ved fravær fra studiedage skal den studerende give besked pr. mail til praktikvejleder og institutionsleder. Ved mere end 20% fravær fra studiedagene vil den studerende blive pålagt en afløsningsopgave (jf. studieplan om deltagelsespligt). Underviserne definerer indholdet af opgaven. Ved mere end 50% fravær vil den studerende blive indkaldt til vurderingsmøde med praktikstedets og uddannelsesinstitutionens praktikmedarbejdere, hvor det vurderes om praktikperioden kan godkendes. Vær opmærksom på, at fravær ift. undervisning tælles i lektioner ikke i dage. (1. udgave udgivet d ) 8

9 Om deltagelsespligt i studiedagene Deltagelsespligten i studiedagene opfyldes ved: at forberede sig til studiedagene i henhold til undervisningsplanen at deltage aktivt i studiegruppeaktiviteter at opfylde periodens og studiedagenes produktkrav Ved manglende opfyldelse af deltagelsespligten vil den studerende blive pålagt en afløsningsopgave eller den studerende vil blive indkaldt til et vurderingsmøde med deltagelse af praktikstedets og uddannelsesinstitutionens praktikmedarbejdere mhp. en vurdering af praktikperioden. 1. praktik: Tema Den pædagogiske relation I undervisningsministeriets bekendtgørelse (bilag 7) beskrives følgende faglige kompetencemål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for 1. Praktikperiode. Faglige kompetencemål Målet for 1. praktikperiode er, at den studerende kan a) indgå i praktikstedets daglige pædagogiske praksis, b) indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af relationer, c) deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer, d) opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis, e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis og f) demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fælles for de tre praktikperioder a) Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis. b) Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis. c) Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring. d) Etik, værdier og menneskesyn. e) Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis. 1. praktikperiode: Den pædagogiske relation a) Samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces. b) Samspilsprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen. c) Kommunikation, samspil og konflikter i relationer. d) Magt og etik i relationer. (1. udgave udgivet d ) 9

10 Formulering af læringsmål og metoder hertil Dette er en vejledning til arbejdet med læringsmål som er udleveret til de studerende. Hvad er et mål? Et mål er et sted, man bevæger sig hen imod - noget man stræber efter at opfylde eller opnå. Et læringsmål bestemmer, hvad man skal stræbe efter at opnå eller opfylde i praktikken. Hvorfor opstille mål: At opstille mål bidrager bl.a. til: at blive bevidst om egne ressourcer i forhold til udvikling af de professionelle kompetencer at angive den retning man gerne vil bevæge dig hen imod at angive de kundskaber, færdigheder og holdninger, man stræber efter at nå at gøre det muligt at vurdere om man nåede, hvad man ville Hvad er CKF er og kompetencemål? CKF erne (forkortelsen for Centrale kundskabs- og færdighedsområder ) og kompetencemålene supplerer hinanden. De handler om følgende: CKF erne beskriver læringen og læringsgrundlaget, de er en slags pensum eller vidensområder, som danner baggrund for at kunne opfylde kompetencemålene. Dvs. det man skal lærer og vide noget om, når man opfylder kompetencemålene. Kompetencemålene er en afgrænsning, konkretisering og afprøvning af CKF erne. Dvs. de udgør de konkrete færdigheder og kompetencer, der skal tilegnes og udvikles i praktikforløbet. Det man skal kunne, når man er færdig med praktikken. Læringsmålene skal beskrive, hvordan du har valgt at opfylde kompetencemålene på baggrund af CKF erne. (1. udgave udgivet d ) 10

11 Læringsmålenes HVAD, HVORFOR & HVORDAN For at gøre læringsmålene så konkrete og målbare som muligt udfoldes hvert enkelt læringsmål i forhold til følgende tre aspekter HVAD, HVORFOR OG HVORDAN: HVAD betegner målet. Fx hvad er det, den studerende gerne vil vide noget om, lære og/eller udvikle for at kunne opfylde de faglige kompetencemål for perioden? HVORFOR indfanger begrundelserne for at arbejde med det enkelte læringsmål. Fx hvorfor vil den studerende lære, kunne eller udvikle netop dette? Begrundelsen kan indeholde såvel en personlig som en faglig begrundelse. HVORDAN beskriver de metodiske overvejelser og valg, der gøres for at arbejde med det enkelte læringsmål. Fx hvilke metoder vil den studerende anvende for at tilegne sig den viden, udvikle de færdigheder m.v. Forslag til arbejdsgang med læringsmålene Her følger en beskrivelse af, hvorledes man kan arbejde med sine læringsmål trin-fortrin Trin 1: Læs relevante papirer Læs de relevante papirer som læringsmålene skal tage udgangspunkt i. Det er følgende papirer: Praktikstedsbeskrivelsen herunder praktikstedets uddannelsesplan (er i praktikstedsbeskrivelsen). Beskrivelsen af deres uddannelsestænkning, pædagogiske arbejde m.v. kan give ideer til særlige læringsmål. Praktikdokumentet (dvs. forberedelsespapiret) kan genopfriske de ønsker og forventninger, som du allerede har formuleret. Bekendtgørelsens bilag 7 om praktikuddannelsen beskriver de officielle krav til praktikuddannelsen. Se nærmere på henv. kompetencemålene og de centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF er) for 1. Praktikperiode. Uddannelsesinstitutionens Studieplan beskriver uddannelsesstedets mål for den aktuelle praktikperiode, og hvorledes dette medtænkes i studiedagene. Trin 2: Se på skabelonen til læringsmål Der er angivet et specifikt antal læringsmål for praktikperioden. Hvert af læringsmålene er tematiseret med afsæt i kompetencemålene og CKF erne for 1. Praktikperiode. (1. udgave udgivet d ) 11

12 Se på temaerne for læringsmålene og vurder, hvorledes du mere præcist vil arbejde med dette tema. Dvs. du skal udarbejde et læringsmål, der konkret beskriver, hvad du vil arbejde med. Fx lyder læringsmål 3 således: Udarbejd et læringsmål, der har fokus på, hvordan du vil arbejde med kommunikation, samspil og/eller konflikter i relationer. Med afsæt i dette tema kan man fx arbejde med at udvikle kompetencen til at indgå i den daglige praksis ved at arbejde specifikt med konflikthåndtering. Næste skridt er at formulere et læringsmål for dette. Trin 3: Formuler et læringsmål Du skal formulere konkret HVAD læringsmålet er for at opnå den valgte kompetence, fx Jeg vil gerne vide noget om konflikthåndtering og udvikle mine evner til at håndtere konflikter mellem børn i institutionen. Du skal også begrunde HVORFOR du vil arbejde med netop dette. Begrundelsen kan være personlig og/eller faglig. En personlig kan fx være, fordi jeg gerne vil udvikle mine kompetencer til at håndtere konflikter. En faglig begrundelse kan fx være, fordi praktikstedet specifikt arbejder med konflikthåndtering ud fra særlige udvalgte teorier og metoder. Disse tilgange vil jeg gerne opnå en større faglig indsigt i. Du skal også bestemme HVORDAN du vil arbejde med læringsmålet (dine metodevalg). Metodevalg kan fx være, jeg vil lave en observation over en konfliktsituation, som jeg vil skrive i min studiejournal. Jeg vil læse Grib konflikten udgivet af Det Kriminalpræventive Råd for at lære om måder at arbejde med konflikthåndtering. Herefter vil jeg analysere observationen ved brug af indsigter fra Grib konflikten, samt fremlægge for min praktikvejleder, hvorledes jeg vurderer, at man kunne mægle i den situation, som observationen beskriver. Jeg vil ligeledes øve mig i at blive bedre til at håndtere konflikter i praksis, dette ved som minimum én gang at afprøve en af metoderne fra litteraturen i praksis. Herefter vil jeg fremlægge mine erfaringer hermed for min praktikvejleder, hvor fokus vil være på, hvad der gik godt, hvad der kunne være bedre og evt. hvad der var frustrerende. Grundlæggende: Du kan (bør) inddrage flere metoder, som fx læsning og inddragelse af relevant litteratur, brug af din praktikvejleder til fremlæggelse og/eller supervision, afprøve noget konkret i praksis, inddrage iagttagelser/praksisfortællinger, brug af studiejournalen osv. Det er vigtigt, at du vælger metoder, som er konkrete og hvor du får dokumenteret, at du rent faktisk har arbejdet med læringsmålet. (1. udgave udgivet d ) 12

13 Krav til udarbejdelsen af læringsmålene Der skal udarbejdes konkrete læringsmål for hvert af læringsmålene i skabelonen, dvs. 6 læringsmål i alt. Læringsmålene skal holde sig indenfor de angivne temaer, da du hermed sikrer dig at opfylde kravene til praktikperioden (jf. bekendtgørelsen). I metodevalgene (læringsmålets hvordan) skal inddrages min. 1 iagttagelse/observation, dvs. min. 1 læringsmål skal inkludere observation som metode. Der skal inddrages teori til refleksion i alle læringsmål, hvor det er relevant at inddrage faglig indsigt. Dette bidrager dels til en faglig kvalificering og dels letter det arbejdet med refleksionspapiret, da der her skal inddrages teori i de faglige refleksioner. Sørg for at du ved udarbejdelsen af læringsmålene både arbejder med at udvikle dine analytiske færdigheder, som fx at analysere en observation af en konfliktsituation med relevant litteratur samt arbejder med at udvikle dine praktiske færdigheder, som fx at øve dig i at håndtere en konfliktsituation selv, så du udvikler dine praktiske kompetencer. Dvs. du skal undgå at alle læringsmål udelukkende er teoretiske og analytiske, det bliver du ikke en bedre praktiker af. Du skal ligeledes undgå, at alle dine læringsmål kun er praktisk orienteret, da du herved ikke lærer at distancere dig fra praksis og tilegne dig færdigheder i at analysere problematiske forhold i praksis. Læringsmålene skal skrives ind i et dokument De endelige læringsmål skal skrives ind i dokumentet Læringsmål, 2/3 udtalelse og indstilling 1. praktikperiode før de godkendes af praktikstedet (praktikvejleder) og uddannelsesinstitutionen (holdlæreren). Praktikvejleder og holdlærer skal godkende læringsmålene ud fra en vurdering af, om de faglige kompetencemål og CKF er samt uddannelsesinstitutionens mål er dækket ind (jf. studieplanen). Selve læringsmåls dokumentet hentes som skabelon på Fronter. Vær opmærksom på, at Læringsmålene bliver styrende for såvel tilrettelæggelsen som evalueringen og vurderingen af dit uddannelsesmæssige udbytte af praktikperioden. Hermed menes, at du er forpligtet på at arbejde ud fra disse læringsmål. Samt at du bliver vurderet på, hvorledes og om du har arbejdet med dine læringsmål, når der skal tages stilling til, om din praktik kan godkendes eller ej. (1. udgave udgivet d ) 13

14 Pædagoguddannelsen Roskilde University College Sjælland Trekroner Forskerpark Roskilde Tlf (1. udgave udgivet d ) 14

13Ns1 og 13Ns2 Praktikfolder 1. Praktikperiode forår

13Ns1 og 13Ns2 Praktikfolder 1. Praktikperiode forår 13Ns1 og 13Ns2 Praktikfolder 1. Praktikperiode forår 2014 27.1.2014-8.4.2014 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 20.1 24.1 Udkast til læringsmål på Fronter senest d. 7.2 kl. 15.00 Læringsmål skal være

Læs mere

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Vejledning til praktikkens papirer Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Udgivet d. 24.9.2013 Kære Praktikvejledere Vejledning til praktikkens papirer I det følgende vil vi give

Læs mere

11 LMNvNvf 1. Praktikperiode efterår 2012 13.8.2012 26.10.2012

11 LMNvNvf 1. Praktikperiode efterår 2012 13.8.2012 26.10.2012 11 LMNvNvf 1. Praktikperiode efterår 2012 13.8.2012 26.10.2012 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 18.6 22.6 Læringsmål udarbejdes i ugerne 34 og 35 Studiedage 1 d. 17.9 + 18.9 Studiedage 2 d. 9.10 + 10.10

Læs mere

12KMN 1. Praktikperiode efterår

12KMN 1. Praktikperiode efterår 12KMN 1. Praktikperiode efterår 2013 15.8.2013 01.11.2013 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 17.6 21.6 Læringsmål udarbejdes i ugerne 34 og 35 Måldag i uge 35 Studiedage 1 d. 24.9 + 25.9 Studiedage 2

Læs mere

Læringsmål 1. praktikperiode

Læringsmål 1. praktikperiode Læringsmål 1. praktikperiode SYS BISGAARD & KATRINE WOLIN PRAKTIKKOORDINATORER PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND Dagens program Oplæg med følgende fokus: Læringsmål i praktikken generelle

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer

11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer 11ABCDEF 3. Praktikperiode Forår 2014 01.02.14 31.07.14 Vigtige datoer Datoer for målmøder 13.2 til 21.2 Studiedage 1: d. 5.3-7.3 Studiedage 2: d. 31.3-2.4 Studiedage 3: d. 11.6-13.6 2/3 besøg i ugerne

Læs mere

3. PRAKTIKPERIODE OG SPECIALISERINGEN

3. PRAKTIKPERIODE OG SPECIALISERINGEN Informationsark til praktikvejlederen om 3. PRAKTIKPERIODE OG SPECIALISERINGEN Forår 2014 1.2.14 31.7.14 Vigtige datoer Gældende for ordinærstuderende Datoer for målmøder 7.2 til 13.2 Gældende for netstuderende

Læs mere

3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE

3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE Til praktikvejlederne 3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE Samarbejdet mellem praktikinstitutionerne og uddan nelsesstedet om den studerendes specialisering og praktik.

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ.

Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ. Indholdsfortegnelse: Praktikdokument 1. års praktik. ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål

Læs mere

Praktikdokument 1. praktik

Praktikdokument 1. praktik Praktikdokument 1. praktik Efterår 2013 Matilde Clemmensen Studerendes navn Hold I13 Efterår 2013 1 Praktikdokument 15, stk.1. Den studerende udarbejder forud for hver praktikperiode et praktikdokument.

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

12Ns 2. Praktikperiode Efterår

12Ns 2. Praktikperiode Efterår 12Ns 2. Praktikperiode Efterår 2013 01.08.13 31.01.14 Vigtige datoer Tidsrum for godkendelse af læringsmål uge 33 og 34 Forslag til læringsmål afleveres senest d. 16.8. kl. 15.00 Læringsmål skal være godkendt

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Information om 2. praktik juni 2014 Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Arbejdsvilkår mv. i 2. og 3. praktik I 2.- og 3. praktikperiode har de studerende et gennemsnitligt timetal på 32,5 timer om

Læs mere

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation 01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske relation PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Den organisatoriske ramme Uddannelsesbekendtgørelsen 13: Praktikkens omfang og længde 14: Praktikstedets

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

11ABCDEF 2. Praktikperiode Efterår

11ABCDEF 2. Praktikperiode Efterår 11ABCDEF 2. Praktikperiode Efterår 2012 01.08.12 31.01.13 Vigtige datoer Tidsrum for godkendelse af læringsmål uge 33 Forslag til læringsmål afleveres senest d. 13.8. kl. 15.00 Læringsmål skal være godkendt

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Vejledning til praktikdokumentet for 3. praktik Du er ligesom i de første praktikperioder ansvarlig for at udarbejde et praktikdokument og dine læringsmål

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen

Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen 1 Beskrivelse af praktikstedet: Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og By: Hoved tlf.nr.: Lokal tlf.nr.: Fanummer Institutionens

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende

Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende 1 Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af institutionen 2. Uddannelsesinstitution 3. Praktikken Forbesøg Praktikstart Læringsmål Forventninger, krav

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Trækronerne Vejledalen 3-5 2635

Læs mere

4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU

4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU2007 2015-16 www.ucsj.dk 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ

2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ 2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ 2014-15 www.ucsj.dk 2. MERITPRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Velkommen til SFO Del 2

Velkommen til SFO Del 2 Institutionstype/foranstaltning: Krummeluren SFO er tilknyttet Ringkøbing Skole. Du vil som studerende have mulighed for at udvikle dine kompetencer både praktisk og teoretisk. Krummeluren har ude-arealer

Læs mere

Praktikhåndbog. Pædagoguddannelsen i Aalborg og Hjørring, januar 2013

Praktikhåndbog. Pædagoguddannelsen i Aalborg og Hjørring, januar 2013 Praktikhåndbog Pædagoguddannelsen i Aalborg og Hjørring, januar 2013 1 Indhold INTRODUKTION.... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 DEL 1... 6 1.1 PÆDAGOGUDDANNELSEN... 6 Vekseluddannelse... 7 At være ansat og at være

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i DUS en v/ Vejgaard Østre skole

Uddannelsesplan for studerende i DUS en v/ Vejgaard Østre skole 1 Uddannelsesplan for studerende i DUS en ved Vejgaard Østre Skole. Denne folder skal læses som et supplement af den studerende i forhold til vores velkomstfolder, hvor der forefindes en generel beskrivelse

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Dagtilbuddets

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Vejledning til skabelonen Skabelonen er opdelt i tre hovedafsnit: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan Særlige

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for bakkelandets Vuggestue, Børnenes Spor, Valnødden og SFO en.

Praktikstedsbeskrivelse for bakkelandets Vuggestue, Børnenes Spor, Valnødden og SFO en. Praktikstedsbeskrivelse for bakkelandets Vuggestue, Børnenes Spor, Valnødden og SFO en. Bekendtgørelsens tekst 14: praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1) Beskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål:

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål: BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Faglige kompetencemål for 2. praktikperiode, jf. bilag 7: Uddannelsesmål: Målet for 2. praktikperiode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Seminarium. Professionshøjskole pædagoguddannelsen pædagoguddannelsen

Seminarium. Professionshøjskole pædagoguddannelsen pædagoguddannelsen Seminarium Professionshøjskole 1992-pædagoguddannelsen 2007-pædagoguddannelsen Fælles optag af studerende fra sommeren 2008. Indflytning på Carlsbergvej 1. februar 2009. Afvikling af nuværende uddannelsesaktiviteter

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET:

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mailadresse. Hjemmeside. Gladsaxe kommune Nybrogård

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Den pædagogiske profession

Den pædagogiske profession Den pædagogiske profession Velkommen til informationsdag for praktikvejledere for studerende i 3. praktik efterår 2014 3. praktik. Information til praktikvejledere 24. juni Mette Hannibal UCC 8.30 9.30

Læs mere

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009 2009 Uddannelsesplan Kværs Tørsbøl Børnegård Marts 2009 Velkommen til Kværs Tørsbøl Børnegård! Med denne uddannelsesplan vil Kværs Tørsbøl Børnegård gerne byde DIG velkommen. Vi håber at kunne give dig

Læs mere

Praktikhæfte Niveau 3. Læreruddannelsen University College Sjælland

Praktikhæfte Niveau 3. Læreruddannelsen University College Sjælland Praktikhæfte 2017-18 Niveau 3 Læreruddannelsen University College Sjælland Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål,

Læs mere

Praktikhåndbog Meritpædagoguddannelsen

Praktikhåndbog Meritpædagoguddannelsen Praktikhåndbog Meritpædagoguddannelsen Oktober 2012 Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Hobrovej 85 Postboks 44 9100 Aalborg Forord Denne praktikhåndbog for meritpædagoguddannelsen

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Uddannelsesplan for pædagogstuderende i August 2009 BØRNEHUSENE I VRÅ Huset ENGBLOMMEN og Huset SPIREN Huset Engblommen Østergade 21-9760 Vrå tlf. 72 33 46 64 Indholdsfortegnelse 1. Researchdagene i Huset

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

Praktikpjece for 1. praktik

Praktikpjece for 1. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 1. praktik December 2010 Side 1 af 12 Forord Formålet med denne praktikpjece

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKPJECE VIA UNIVERSITY COLLEGE PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK PÆDAGOGUDDANNELSEN RANDERS PÆDAGOGUDDANNELSEN GRENÅ.

PRAKTIKPJECE VIA UNIVERSITY COLLEGE PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK PÆDAGOGUDDANNELSEN RANDERS PÆDAGOGUDDANNELSEN GRENÅ. 1 PRAKTIKPJECE VIA UNIVERSITY COLLEGE PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK PÆDAGOGUDDANNELSEN RANDERS PÆDAGOGUDDANNELSEN GRENÅ. Udarbejdet juni 2008 Revideret februar 2012 IND INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 PRAKTIK

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Mou DUS. Praktikstedsbeskrivelse.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Mou DUS. Praktikstedsbeskrivelse. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Mou DUS. Praktikstedsbeskrivelse. Mou skolefritidsordning Ny Høstemarksvej 7, Mou 9230 Storvorde Tlf. nr.: 98311607 / 96771920 Mail-adresse.:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse: Troldehuset, Kongerslev Dus Kongensgade 4 9293 Kongerslev Tlf. 98.332145 Mail adresse:

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen Velkommen: Vi glæder os til at byde dig velkommen i Myretuen. Vi håber du får en god og lærerig praktikperiode hos os med masser af udfordringer, dejlige

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN UCSJ

LÆRERUDDANNELSEN UCSJ 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk og en analytisk kompetence (Studieordningen for

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere