Årsredegørelse 2012 Mælkebøttecentret Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsredegørelse 2012 Mælkebøttecentret Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq"

Transkript

1 Årsredegørelse 2012 Mælkebøttecentret Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq 0

2 Mælkebøttecentret Årsredegørelse 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsen...2 Mælkebøttens administration funktionsområder og udviklingsprojekter..2 Årets gang i Mælkebøttecentrets administration...2 Virksomhedsplan...2 Flytning af administrationen...3 SFI forskningsundersøgelse Mælkebøttebarn fra social udsat til mønsterbryder.3 Kompetenceudvikling...4 Psykologrådgivning Helårshus i Kapisillit...6 Netværksmøde for værestederne i Kommuneqarfik Sermersooq i Ittoqqortoormiit..7 Udviklings- og netværksmøder...7 Sommerferie Hjemmesiden 9 Personale...9 Årets gang i Mælkebøtten.. 10 Fødselsdag Julefest Døgnafdelingen Værkstederne..11 Musikværksted...11 Børnemøder Besøgstal Årets gang i Ilasiaq...13 Indvielse af Ilasiaq Sommerferie i Danmark...13 Hverdagen i Ilasiaq...13 Evaluering af Ilasiaq...14 Økonomi.14 Fremtiden...15 Resumé af baggrunden for etablering af Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Og Bo-enheden Ilasiaq

3 Bestyrelsen Mælkebøttecentrets bestyrelse har i 2012 afholdt 4 fysiske møder. Derudover har der, som sædvanligt, været kontinuerlig kontakt via mail, telefon og ved møder mellem bestyrelsesformanden og direktøren. Jens Olsen, der siden projektets start i 2003, har repræsenteret Lions Club i Nuuk, valgte i 2012, at udtræde af bestyrelsen. Vi siger stor tak til Jens for den engagerede indsats. Bestyrelsen består nu af Henrik Sørensen (formand) repræsentant fra Grønlands Arbejdsgiverforening, Karl Fencker, repræsentant fra Lions Club i Nuuk og Preben Kold Larsen repræsentant fra Nuuk Rotary Klub. Derudover har kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq udpeget Poul Hansen som tilforordnet i bestyrelsen. Mælkebøttens administration funktionsområder og udviklingsprojekter Årets gang i Mælkebøttecentres administration 2012 har igen været et spændende og udfordrende år for Mælkebøttecentret, og som de tidligere år, er der er sket mange nye tiltag for hele organisationen. Det fordrer flere ressourcer, og derfor har det været nødvendigt at ansætte flere medarbejdere. Vi har valgt at kalde hele organisationen for Mælkebøttecentret, der nu består af en administration, Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Bo-enheden Ilasiaq. I 2006 da Mælkebøtten åbnede var vi 4 ansatte, og nu er vi i alt 24 fastansatte og 10 vikarer. De erfaringer vi har fået siden Børne- og ungehuset Mælkebøtten åbnede i 2006, og de behov der eksisterer for hjælp til udsatte børn og unge kombineret med faglig viden, bliver anvendt i praksis i det videre udviklingsarbejde. Der er igangsat en del udviklingsprojekter for tiltag, der yderligere skal forbedre vilkårene for de omsorgssvigtede børn og unge og forebygge omsorgssvigt, som beskrives i åreredegørelsen. Virksomhedsplan I takt med at Mælkebøttecentret vokser, har det været nødvendigt at udarbejde en virksomhedsplan. Denne indeholder bl.a. beskrivelser af organisationsstrukturen, bestyrelsen, ledelsen, regnskabsinstruks og de administrative funktionsområder med fordeling af ansvarsopgaver med udgangspunkt i den overordnede struktur. Planen har været gennemgået med ledelsen i administrationen, Mælkebøtten og Ilasiaq samt det administrative personale, og trådte i kraft i oktober. Formålet med denne organisationsstruktur er, at synliggøre arbejdsfunktioner og ansvarsfordeling. Der er tale om et arbejdsredskab, der skal medvirke til at skabe overblik og indsigt i forretningsgange, og hvilke ansvarsområder den enkelte leder og medarbejder i Mælkebøttecentret har. I Mælkebøttecentret er der udviklet en model for udvikling og implementering, som er en læringsproces, der bygger på planlægning ud fra evidensbaseret praksis. Det vil sige planlægning og handling ud fra data, faglig viden og erfaringer - vi lærer af det vi gør. 2

4 Virksomhedsplanen er en overordnet organisationsplan for Mælkebøttecentret, og i tilknytning hertil, skal lederne i institutionerne udarbejde en tilsvarende funktions- og ansvarsfordeling for de respektive institutioner. Flytning af administrationen til Nuukullak 35 På grund af pladsmangel i Mælkebøttens hus, blev administrationen primo 2011 flyttet til en lejet bolig ikke så langt fra Mælkebøtten Der blev dog konstateret skimmelsvamp i huset i januar Da forholdene ikke blev udbedret tilfredsstillende valgte vi at flytte administrationen. Administrationen flyttede i august 2012 til adressen Nuukullak 35, og personalet i administrationen har været glade for flytningen til nye, lyse og rummelige lokaler. I Mælkebøttecentrets ledelse indgår Kirsten Ørgaard, direktør, cand. psych, Ingeborg Olsen souschef, Naja Sarkov Petersen daglig leder i Mælkebøtten og Nuka Fleischer, afd. leder i Ilasiaq. Begge institutioner har en stedfortræder, som i Mælkebøtten et par måneder i 2012 var Marianne Kamp. Hun valgte at flytte til DK, og primo 2013 er hun som stedfortræder erstattet af Dorthe Ludvigsen. I Ilasiaq er Stine Lange Steenholdt stedfortræder. I administrationen er desuden ansat Stine Fleischer, psykolog. Bjarke Thomsen, ACfuldmægtig, der primo 2013 er erstattet af Anne Grødem. Derudover er Lone Knudsen adm. konsulent og der er ligeledes tilknyttet eksterne bogholdere. SFI undersøgelsen Mælkebøtte barn fra social udsat til mønsterbryder I 2009 indledte Mælkebøtten samarbejde med seniorforsker Else Christensen, SFI Det nationale forskningscenter for velfærd, om gennemførelsen af forskningsundersøgelsen Mælkebøttebarn fra social udsat til mønsterbryder. Den første del af undersøgelsen blev igangsat i løbet af 2010, og det første resultatet præsenteres på en konference den 20. november 2013 i Nuuk. Børnenes sociale og psykiske udvikling belyses først under opholdet i Mælkebøtten og senere 1 år, 3 år og 5 år efter barnet er fraflyttet Mælkebøtten. Undersøgelsen viser barnets styrker og vanskeligheder socialt, emotionelt og kognitivt, samt relationer til kammerater. I øvrigt anvendes oplysninger indhentet fra skolen, velfærdsforvaltningen, politiet, barnets omsorgspersoner og barnet selv. Målet er, at følge de børn, der har været i social udredning i Mælkebøtten, og undersøge om der sker ændringer i barnets udvikling og livsvilkår - som både kan være positivt eller negativt - og hvorledes dette præger deres trivsel og udvikling. Vi håber, denne viden kan vise sammenhænge i forhold til, hvilke børn der evt. bliver mønsterbrydere og hvem der ikke gør og hvorfor. Koordineringen af undersøgelsesfasens dataindsamling varetages af administrationen, og medarbejdere i Mælkebøtten, hvilket også i 2012 har fungeret tilfredsstillende. Nogle af børnene der fraflyttede Mælkebøtten for et år siden, har haft besøg af medarbejdere fra Mælkebøttecentret, og turen er bl.a. gået til Sydgrønland, Nordgrønland samt Østkysten mhp. at interviewe de børn og unge der er flyttet fra Mælkebøtten for et år siden. 3

5 Kompetenceudvikling Mælkebøttecentret har i et par år forsøgt at få finansieret et projekt, der skal varetage kompetenceudvikling, og dette er nu lykkedes. Derfor tilbyder Mælkebøtten i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq og Aalborg Kommune et kompetenceudviklingskursus over tre moduler, der afholdes i løbet af 2013, for fagfolk inden for det sociale område, der arbejder med omsorgssvigtede børn og unge. Målgruppen for kurset er ledere, konsulenter, socialrådgivere, pædagoger, sundhedsassistenter faglærte og ufaglærte inden for det sociale område, der arbejder med omsorgssvigtede børn, unge og deres familier. Formålet med samarbejdet er, at skabe grundlag for kompetenceudvikling, målrettet relevante emner og en styrkelse af de faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der i hverdagen arbejder med sociale udsatte børn og unge samt deres familier. Det er hensigten at deltagerne videreudvikler deres faglighed og tilegner sig redskaber, der kan anvendes i det daglige arbejde med børn og unge, og derved medvirke til at videreudvikle en faglig kompetenceudvikling. Formålet er også, at skabe mulighed for opbygning af et fagligt netværk til erfaringsudveksling og faglig sparring med henblik på en styrkelse af den tværfaglige indsats. Formålet er også på et af modulerne at tilbyde kompetenceudvikling inden for ledelse og organisationsudvikling, hvor de ledere, der arbejder inden for det sociale område får mulighed for ledertræning og ledelsesudvikling samt opbygning af netværk til andre ledere. I alt 180 fagfolk får mulighed for at deltage i kursusforløbet. Indholdet i kurserne tager udgangspunkt i de faglige udfordringer der er i arbejdet med omsorgssvigtede børn og deres familier. Kurserne vil fokusere på teori og praksis, og der vil bl.a. være undervisning i pædagogiske metoder og faglige redskaber. Underviserne vil være erfarne fagfolk fra Center for børn, unge og familier under familieog beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune, hvilket er Aalborg Kommunes bidrag til gennemførelsen af kurserne. Mælkebøttecentret har stået for koordinering, fundraisingen og vil også være kursusarrangør. Departementet for Familier, Kultur, Kirke og Ligestilling under Grønlands Selvstyre, Grønlandsbankens Erhvervsfond, Kommuneqarfik Sermersooq har støttet projektet økonomisk, hvilket har gjort det muligt at afholde udgifterne til rejse og hotelophold så også deltagere fra kysten kan medvirke. Psykologrådgivningen Gennem de senere år har man i Mælkebøtten erfaret en tendens til at de anbragte børn til tider var mere emotionelt skadet i forhold til tidligere anbragte børn. Graden af omsorgssvigt er tilsyneladende blevet højere. Derfor besluttede ledelsen at ansætte en psykolog, hvilket skete pr. 1. April Psykologens opgave er primært at varetage områder som terapi med børn, psykologisk udredning af anbragte børn og supervision af personale. 4

6 Den nyansatte psykolog skulle i første omgang, i samarbejde med ledelsen, sikre implementering af psykologrådgivningen i organisationen, strukturere og systemaisere arbejdsgange i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere. Psykologforeningen, jurister fra selvstyret og andre eksperter blev kontaktet med henblik på bistand til at udarbejde de rette indstillingsskemaer, henvisningsblanketter, samtykkeerklæringer, indkøb af de rette tests med mere. Det var vigtigt at sætte sig ind i formelle lovkrav og etiske retningslinjer, for at sikre en høj faglighed. Da Mælkebøtteorganisationen er en selvejende institution, lå der en udfordring i at koordinere indsaten på børneområdet med de offentlige forvaltninger, så der blev tale om et samarbejde omkring barnet og familien, og dermed undgå et parallet forløb, hvor der ikke blev økonomiseret med ressourcerne. Derfor blev der bl.a. afholdt møder med kommunens psykologer, MISI, børnehuset, sundhedsvæsenet med flere. Psykologrådgivningens funktioner Psykologens arbejde består af tre hovedområder: Terapiforløb med børn Psykologisk udredning af anbragte børn Supervision og undervisning af personale Terapiforløb med børn Terapi med børn adskiller sig på mange områder fra terapi med voksne. Det er de færreste omsorgssvigtede børn, som møder op på psykologens kontor med et afgrænset område, som barnet føler behov for at snakke igennem. Derfor er det særligt vigtigt at terapien hele tiden foregår på barnets præmisser. Det betyder i praksis at psykologen sætter rammerne for behandlingen, og inden for de rammer skal barnet styre indholdet, være i kontrol og mærke sin indflydelse på egen situation. I en terapisammenhæng kan det være svært for nogle børn at beskrive deres tanker eller følelser i ord, men de vil ofte være i stand til at vise deres erfaringer, ønsker eller forventninger i leg. Alle børn evner at udtrykke sig kreativt og stærkt gennem leg. Legeterapi vil derfor fortrinvist blive anvendt, da det er en nænsom måde at bearbejde følelsesmæssige vanskeligheder på. Det kan være gennem aktiviteter som at tegne, brug af miniaturedyr og mennesker, sandplay og fantasilege. Varigheden af en terapisession er minutter og som oftest 1 gang om ugen. Hvor mange sessioner, der skal til, afhænger af karakteren af barnets vanskeligheder. Har barnet været udsat for langvarigt omsorgssvigt, øges graden af barnets følelsesmæssige vanskeligheder, og dermed også længden af det terapeutiske forløb. Psykologisk udredning Formålet med undersøgelsen er, at få afklaret hvilke ressourcer, vanskeligheder og særlige støttebehov, barnet eller den unge har, samt komme med anbefalinger til den videre foranstaltning. Den psykologiske udredning består som oftest af en bred psykologisk undersøgelse, da børnene ofte frembyder en bred vifte af vanskeligheder af adfærdsmæssig, følelsesmæssig og indlæringsmæssig karakter. 5

7 Gruppesupervision Hver 6. uge ydes der gruppesupervision til personalet særskilt for Mælkebøtten og Ilasiaq. Gruppesupervisionen foregår ved at det fastansatte personale samles, hvorefter børnene gennemgåes én efter én udfra hvad personalet efterspørger af informationer i forhold til tackling af barnet. Formålet med den faglige supervision er, at personalet opnår en større forståelse for hvorfor barnet opfører sig som det gør, og hvordan barnet bedst håndteres i forskellige situationer. Ofte vil samspillet børnene imellem og samspillet mellem børn og personale også komme på dagsordnen, ligesom der nogle gange vil blive drøftet emner som barnets trivsel udenfor institutionen, såsom i forhold til familien, skolen el.l. Der bliver på forhånd sat en fast tid af til sessionen, som oftest varer mellem 1-2 timer. Derudover har der gennem året været afholdt nogle akut gruppesupervisioner efter voldsomme hændelser. Individuel supervision Personalet har mulighed for at efterspørge individuel supervision. Et individuelt supervisionsforløb vil normalt bestå af 2-3 samtaler, hvor det er muligt at få faglig sparring i forhold til hvordan man som person, griber nogle arbejdsopgaver an. Det kan også være behovet opstår, fordi man føler sig udbrændt og har brug for rådgivning, til hvordan man håndterer det. Formålet med supervision er at man som person kan udvikle sine faglige kompetencer i forhold til de arbejdsogpaver man møder. Undervisning Psykologen vil til tider holde et undervisningsbaseret oplæg om et tema, som synes relevant. Det sker samlet for hele personalet. Det kan være et overordnet tema som Konflikthåndtering i forhold til børn, Udvikling af selvværdet hos børn, Miljøterapi osv. Derudover vil andre oplægsholdere komme og holde oplæg indenfor deres ekspertiseområde. Statistik Der har været afholdt 7 gruppesupervisioner (planlagte og akutte) i Mælkebøtten og 4 i Ilasiaq (planlagte). 9 af personalet fra både Mælkebøtten og Ilasiaq har været i forløb med individuel supervision. Der har været afholdt undervisning for personalet i bl.a. Konflikthåndtering,Småbørn udviklingspsykologi, Voldsomme hændelser i arbejdslivet, Den nænsomme anbringelse med Inger Thormann. Der har været forældresamtaler med tre forældrepar. 7 børn har været igennem og er i gang med længerevarende tearpiforløb. 3 børn har været igennem psykologisk udredning med afsluttende rapport. Herudover har adskillelige børn været observeret og der er afholdt møder med de daglige ledere, kommunen, lærere, pædagoger m.fl. med henblik på at tilrettelægge det videre forløb. Endelig har 6 børn været til støttesamtaler af en eller flere omgange. 6

8 Helårshus i Kapisillit I 2012 har vi arbejdet på at få finansieret etableringen af et helårshus i Kapisillit, og det er endnu ikke lykkedes, men der arbejdes fortsat på sagen. Vi har observeret er stigende behov for dette hus. Siden Mælkebøtten åbnede i 2006, har vi erfaret, at de børn der anbringes i Mælkebøttens døgnafdeling bliver mere og mere behandlingskrævende, og en stor del af disse børn færdes i socialt belastede miljøer, som ikke er egnede for børn og unge, og som har en negativ indvirkning på deres udvikling. Det er børn med en høj social og psykisk belastningsgrad, som ofte stikker af fra Mælkebøtten og opsøger de belastede miljøer med bl.a. rusmiddelmisbrug, hvor de kan være lette ofre for overgreb. Disse børn har behov for et miljø-skift til rolige omgivelser sammen med omsorgsskabende voksne. Vi har derfor længe haft et ønske om at få et hus i bygden Kapisillit, da den grønlandske natur med sin storslåethed er velegnet til at arbejde både pædagogisk og terapeutisk med denne type børn, så de kan lære at bryde det mønster de havde i deres hverdag. Foreløbig har vi fået tilsagn om en doantion fra 15. Juni fonden, og fondens sekretariatsleder Else Mikkelsen med familie besøgte Nuuk i sommeren 2012, og vi formidlede sejlads til Kapisillit, hvor Else Mikkelsen fik et indtryk af bygden, husets placering og fik afholdt møde med Kaaleraq Ringsted, bygdens repræsentant i kommunens bygderåd. Der er kontakt med flere fonde, så vi håber på en afgørelse i 2013, om projektet bliver gennemført. Netværksmøde for værestederne i Kommuneqarfik Sermersooq i Ittoqqortoormiit Mælkebøtten har taget initiativ til, at værestederne i Kommuneqarfik Sermersooq kunne mødes og afholde netværksmøde, og en bevilling fra velfærdsforvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq har gjort dette møde muligt. Mødet blev afholdt i Ittoqqordoormiit fra den oktober 2012, hvor repræsentanter fra værestederne Amarngivat (Tasiilaq), Kutsada (Ittoqqortoormiit) og Mælkebøtten (Nuuk) deltog. Formålet med netværksmødet er at skabe grundlag for at forbedre vilkårene for udsatte børn og unge med udgangspunkt i opbygning af et fagligt netværk. Hensigten er på sigt at skabe kompetenceudvikling om faglige relevante emner målrettet arbejdet i værestederne hertil kommer erfaringsudveksling og medarbejderudveksling. Hensigten er derudover, at samarbejdet mellem værestederne skal styrkes med henblik på faglig sparring og supervision samt samarbejde om projektudvikling, projektstyring og fundraising. Ud over præsentation af de enkelte væresteder var der oplæg fra deltagerne omkring bl.a. økonomistyring, pædagogisk metode, medarbejderudvikling og projektudvikling. Fra Amarngivat deltog forstander Lars Göransson, fra Kutsada deltog bestyrelsesformand Lone Madsen og forstander Adda, fra Mælkebøttecentret deltog direktør Kirsten Ørgaard og afdelingsleder Nuka Fleischer. Blandt deltagerne var der enighed om, at det var et gensidigt inspirerende møde med gode faglige og konstruktive drøftelser, der vil gavne det daglige arbejde i værestederne. Desuden håber deltagerne på at kunne mødes fysisk en gang årligt og ellers benytte sig af dialog og kontakt via telekonference, mail og telefon. Udviklings- og netværksmøder I 2012 har der som sædvanligt været afholdt mange møder med samarbejdspartnere både i Grønland og i Danmark og direktøren har holde flere oplæg om projektet. 7

9 Direktøren, der repræsenterer en af vores samarbejdspartnere Grønlands Arbejdsgiverforening, i Det grønlandske kriminalpræventive råd Pisiu har bl.a. deltaget i et nordisk møde på Island, hvor nordens kriminalpræventive råd deltog. Derefter gik turen til NFBO konference Barnemishandling og omsorgssvikt i et krysskulturelt perspektiv muligheder og udfordringer i Bergen. Den daglige leder i Mælkebøtten og afd. lederen i Ilasuaq deltager også i konferencen i Bergen. Formålet er bl.a. opbygning af netværk og tilegnelse af ny viden inden for området. Det er et nordisk fagligt netværk, som mødes hvert 2. år til konference, og selvstyret er også repræsenteret i samarbejdet og bestyrelsen for NFBO. Næste konference afholdes i Nuuk i Desuden har direktøren deltaget i den årlige forstanderkonference, der denne gang foregik i september på Island. Her mødtes alle forstandere/ledere for døgninstitutionerne i Grønland. Mødet var arrangeret af Selvstyret og Tuleqarfik døgninstitutionernes forening, og indholdet var en kombination af faglig oplæg og diskussioner og institutionsbesøg. Der var besøg hos/på Institutionen Rjodrid, der er et aflastningshjem for handicappede børn. Den islandske børneombudsmand. Velfærdsministeriet. Børnehuset for seksuelt misbrugte børn og unge. Faglige emner med oplæg og drøftelser var bl.a.: Forslag til Inatsisartutlov om hjælp til børn og unge og forslag til Inatsisartutlov om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Udslusning og efterværn. Kursustilbud hos SPS i Ilulissat. Derefter var der studietur til New York hvor følgende blev besøgt: Bikubenfondens Academic House. Det skandinaviske hus i New York. Institutionen Green Chimneys. Mercys Børnehjem. United Nations (FN) Desuden blev der også tid til Generalforsamling i Døgninstitutionernes forening Tuleqarfik, hvor Mælkebøttecentrets direktør blev genvalgt som 1. suppleant til bestyrelsen. Sommerferie i Danmark Sommeren 2012 blev et specielt år for de anbragte børn og unge i Mælkebøtten og Ilasiaq. Det var lykkedes at få indsamet midler nok til at ferieturen gik til Danmark, hvor vi de foregående år har været på kolonitur i en lånt hytte i Godthåbsfjorden. Ferien varede fra den 24. juni til den 8. juli og bød på mange uforglemmelige oplevelser. Denne tur har kun kunne lade sig gøre ved hjælp af økonomisk støtte fra erhvervslivet i Nuuk, organisationer og andre bidragsydere, der gjorde det muligt for 12 børn i alderen 3 til 16 år og 5 voksne at holde ferie i 14 dage i Nordjylland. Vi fik mulighed for at leje en af Aalborg Kommunes huse - Fasanhuset - et stort og dejligt sommerkoloni tæt ved stranden og Vesterhavet i Grønhøj. 11 ud af de 12 børn havde aldrig været i Danmark. Børnene fik oplevet rigtig meget på turen og var blandt andet på indkøb i storcentret Friis i Aalborg hvor børnene fik købt en hel del sommertøj. De var i Fårup sommerland, Lego land i Billund, Aalborg Zoo og under busturene så børnene heste, køer, grise, som de blev meget begejstret for. Børnene var også i Tivoli friheden i Århus hvor der var arrageret Grønlands dage, og vi modtog en donation på kr ,48. Pengene kom fra Århus Produktionsskole som havde haft et projekt kørende Barn til barn hen over sommeren, hvor unge fra Århus Produktionsskole samlede penge ind til udsatte børn, og 8

10 de havde besluttet at donationen skulle gå til Mælkebøtten. Udover pengegaven har Århus Produktionsskole formidlet at IKEA sponsorerer møbler og andet inventar til 9 børneværelser, til flere af Mælkebøttecentrets bo-enheder, som vi planlægger igangsat. Som udsat barn i Grønland er der langt mellem disse oplevelser, og for børnene, har det været et minde, der vil følge dem i mange år frem. Et minde om spændende aktiviteter, om nye indtryk, men også om et øget sammenhold børnene imellem og til de voksne. Turen har været et brud på en ofte problemfyldt hverdag og en mulighed for at få den slags samvær og stimuli, deres familie ikke har mulighed for at give dem. Som ønsket har turen givet børnene positive oplevelser, de altid vil huske, og som kan medvirke til at styrke deres udvikling og indsatsen for at blive mønsterbrydere. Turen blev evalueret efter hjemkomsten, og for medarbejderne har der været enighed om, at det har været en god tur. Det har også har været en udfordring og lærerigt, da det er første gang de har været på en længere rejse udenfor Grønland med så mange børn og unge. Mælkebøtten er meget taknemlig over for de virksomheder der har givet tilskud til, at turen kan realiseres i sommeren Greenland Contraktors har givet en donation, der sikrer sommerferieturen i både 2013 og 2014, hvilket vi er meget glade og taknemmelige for. Hjemmesiden Arbejdet med den nye struktur på Mælkebøttecentres hjemmeside som startede i 2011 er nu færdig og den nye hjemmeside blev publiceret i september 2012 på engelsk, grønlandsk og dansk. Personale I 2012 har der, som på så mange andre arbejdspladser i Grønland været udskiftning af noget af personalet, men vi har formået at udvikle og fastholde et godt team, der også brænder for vores sag nemlig at hjælpe de udsatte børn og unge. Vi har engagerede og stabile medarbejdere, der ikke er bange for at yde en ekstra indsats i pressede perioder. Flere af vores medarbejdere er stoppet mhp. starte på uddannelse, de er flyttet eller deres ansættelse udløb, så der er anvendt en del ressourcer på rekruttering. Vi fornemmer også at Mælkebøttecentret bliver betragtet som en god arbejdsplads, da vi kontinuerligt får en del uopfordrede ansøgninger. For de stillinger vi har annonceret, har vi også fået rigtig mange ansøgere. Som tidligere nævnt blev der i 2012 ansat en psykolog, der bl.a. yder supervision til personalet og underviser i relevante emner inden for arbejdet med udsatte børn og det har haft en positiv effekt på Mælkebøttecentrets medarbejdere. Derudover tilrettelægges kompetenceudviklig, hvor medarbejderne hen over året i 2012 har modtaget undervisning i relevante emner målrettet arbejde med udsatte børtn og unge. Julefrokosten for personalet blev igen i år sponseret af Charoen Porn, og var som sædvanligt et hyggeligt og sjovt arrangement vi er meget taknemmelige for dette sponsorat til medarbejderne, og det værdsætter de meget. 9

11 I 2012 blev der forhandlet og indgået ny overenskomst mellem Mælkebøttecentret og pædagogernes fagforbund PIP for en 3 årig periode. Årets gang i Mælkebøtten 2012 har også for Mælkebøtten været et spændende år med mange aktiviteter og gøremål målrettet børnene i døgnafdelingen og værestedet. Vi mærker den lokale forankringen bliver mere og mere stabil. Fødselsdag Igen i år holdte Mælkebøtten kaffemik for hele byen, i forbindelse med vores 6 års fødselsdag den 29. marts og fødselsdagen blev traditionel tro fejret med lækre kager, kaffe, the og vand sponsoreret af erhvervslivet i Nuuk. Det mærkes tydeligt, at vi er ved at være kendt hos befolkningen i Nuuk, idet at der for hvert år der går, kommer flere og flere gæster til vores arrangementer. I år fik Mælkebøtten over 275 gæster, der strømmede gennem huset og hyggede sig. Julefest Den 18. december afholdt vi traditionen tro julefest for børnene. Både børn der benytter værestedet, og børnene der er anbragt i døgnafdelingen, deltog ved festligheden. Der blev serveret traditionel julemad bestående af lammesteg, rensdyrsteg, flæskesteg og andesteg, med brune kartofler, hvide kartofler, rødkål og brun sovs. Til dessert fik de ris á la mande med kirsebær sovs. Derefter kom julemanden på besøg, der blev danset og sunget om juletræet. Efter dans og sang delte julemanden gaver ud til alle. Efter en hyggelig aften med mad og gaver, fik børnene julegodter med på vejen hjem. I år deltog knap 80 børn, det var stort set det samme antal som sidste år. Også i år blev arrangementet stort set sponsoreret af erhvervslivet i Nuuk og bidragydere fra Danmark. I år fik Mælkebøtten gaver fra Ønsketræet i Nuuk og ekstra donationer til julegaver til de anbragte børn og unge - og børnene fra både Mælkebøtten og Ilasiaq deltog i Nuuk Rotarys juletræsfest som efterhånden også er blevet en juletradition. For de børn der ikke kunne komme hjem juleaften eller, blev der holdt fælles juleaften og nytår i Ilasiaq. Døgnafdelingen Mælkebøttens døgnafdeling ligger på 1. sal i huset, og her er der plads til 9 anbragte børn. Afdelingen er indrettet så hjemligt som muligt, og er den mere rolige del i huset. De børn, der bor i Mælkebøtten, er anbragt af velfærdsforvaltningen i Kommunerafik Sermersooq, og størsteparten som følge af omsorgssvigt i hjemmet. Vi har også børn, der anbringes akut som følge af husspektakler eller at forældrene er på druk, børn i aflastning fra plejefamilier, og børn hvis forældre er boligløse. Størsteparten af børnene anbringes med henblik på social og psykologisk udredning. Det vil sige, at vi samarbejder med barnets netværk, skole, fritidshjem, forældre og velfærdsforvaltning, om at finde den bedste helhedsløsning for barnets fremtid. Såfremt vi får forældrenes godkendelse indgår børnene i forskningsundersøgelsen Mælkebøttebarn fra social udsat til mønsterbryder, 10

12 hvor vi følger deres trivsel både i Mælkebøtten og flere år efter, de er flyttet fra Mælkebøtten. Mælkebøtten og velfærdsforvaltningen i Kommunerafik Sermersooq har stadig et godt samarbejde, der bl.a. indebærer møde hver måned omkring social udredning samt handleplaner, som indgår i de helhedsløsninger, der arbejdes på at etablere for det enkelte barn og dets familie. I 2012 er det lykkedes at give mange børn en bedre tilværelse. I 2011 var den gennemsnitlige anbringelsestid 53,5 dage. Mælkebøtten, der har plads til 9 anbragte børn havde, i gennemsnit 6,2 anbragte børn pr. døgn i I 2012 har der været 30 anbringelser, 12 akutte, 8 i social udredning, 7 i aflastning og 3 akutte, hvoraf 3 har været gengangere der er kommet i social udredning. Gennemsnitlige anbringelsestid er 82,10 dage. Årsagen til, at der ses en stigning i antallet af anbringelsesdage, skal ses i sammenhæng med at der mangler anbringelsessteder. Vi får stadig en del børn, hvor den sociale udredning er gennemført. Der er udarbejdet redegørelser og handleplaner med henblik på en egnet placering. Børnene bliver anbragt i Mælkebøtten i op til 9-12 måneder ekstra, som følge af mangel på anbringelsessteder. Mælkebøttecentret åbnede ellers i 2011 en ny afdeling Bo-enheden Ilasiaq hvor 7 børn, der har været i social udredning i Mælkebøtten, kan bo i en længerevarende periode. Denne afdeling blev hurtigt fyldt op, og vi mangler fortsat anbringelsessteder. I gennemsnit var der i 2012 anbragt 4,5 børn pr. døgn. Årsagen til denne nedgang fornemmer vi skyldes at sagsbehandlerne i Sermersooq mangler ressourcer, og stort set kun anvender ressorucer på de uanbringelige og ekstremt, behandlignskrævende børn og unge som ligger uden for Mælkebøttens målgruppe. Det er ikke fordi, at der ikke er udsatte børn, der trænger til hjælp. Det giver anledning til interne drøftelser i Mælkebøttencentret, om der skal lukkes op for at andre kommuner kan anbringe børn i Mælkebøtten, så kapaciteten udnyttes optimalt. Værkstederne I Mælkebøttens stueetage ligger alle de kreative værksteder, hvor der dagligt deltager mange børn i de forskellige aktiviteter. Der udarbejdes en månedlig aktivitetsplan, som hænges op på alle skolerne. Det har bl.a. bevirket at også mange ressourcestærke børn benytter sig af de forskellige tilbud om aktiviteter som Mælkebøtten tilbyder. Mælkebøttens musikværksted Vi har i 2012 fået ansat en musik lærer til vores nye musikværksted. Der bliver undervist i de forskellige instrumenter i dagende Tirsdag og Torsdag, 2-3 timer begge dage. Børn, der er interesseret i at lære, at spille musik, kan tilmeldes sig nede i Mælkebøttens værested. Vi er glade for vores musikværksted kan være med til at stimulere børnenes musiske evner og give dem en positiv oplevelse og bidrage til glæde og sjov i fællesskab med andre børn og voksne. Børnemøder I 2012 fortsatte vi med at holde børnemøder, som vi kalder burger-fest, hotdog party og pizza-party, for ellers kommer børnene ikke. De forbinder møder med noget kedeligt. Vi 11

13 har erfaret at børnemøderne har en gavnlig effekt dels på formidling af forskellige emner og dels på stemningen og sammenholdet blandt børnene. Emner der drøftes er reglerne i huset, at være en god kammerat og undgå mobning, hash- og tobaksrygnings skadelig virkning. Forebyggelse af kriminalitet, info om trafiksikkerhed og formidling af at politiet er vores venner og ikke vores fjender. Efter hvert møde serveres mad. Besøgstal De kreative værksteder er åbent alle dage - også i weekenderne og i højtiderne - fra kl Det er stadig meget svingende, hvor mange børn der benytter sig af tilbuddene i de kreative værksteder, og det afhænger bl.a. af hvad der ellers sker i byen. Nogle dage er der børn på besøg, og andre dage ligger tallet på under 10. De senere år er Mælkebøttens værksteder blevet besøgt af gennemsnitligt 21 børn pr. dag. I 2011 er Mælkebøttens værksteder blevet besøgt af gennemsnitligt 25,21 børn pr. dag, så der er tale om en stigning på over 4 børn, der i gennemsnit dagligt benytter værkstederne. I 2012 er Mælkebøttens værested blevet besøgt af gennemsnitlig 14,02 børn pr. dag, hvilket er et fald på 11,19 børn dagligt sammenlignet med året før. Alle tallene er uden gengangere. Dette fald kan skyldes, at vi i perioder har været nødsaget til at lukke i værestedet. Årsagen til dette har været flere ressosurcekrævende og behandlingskrævende anbragte teenagere, der har fordret, at der var ekstra personale i døgnafdelingen. Af den grund har der ikke har været personale nok til, at det var forsvarligt at holde åbent i værkstederne. Nu er der fundet en god løsning, så værkstederne igen er åbne hver dag. (For yderligere uddybning se Resume om baggrunden for etablering af Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Bo-enheden Ilasiaq ). Årets gang i Bo-enheden Ilasiaq Bo-enheden Ilasiaq er et socialpædagogisk bo-tilbud til socialt udsatte børn og unge, hvor 6 børn og unge i alderen 3-17 år kan bo i en længerevarende periode. Ilasiaq er en minidøgninstitution etableret i et stort hus, og indrettet med henblik på, at stedet skal fungere som et hjem for børnene. Villum Fondens har doneret midler til både etableringen af bo-enheden og en stor del af driften de første to år. Desuden er der indgået samarbejdsaftale med Kommuneqarfik Sermersooq omkring de børn og unge, der anbringes i Ilasiaq, hvor kommunen betaler for anbringelsen har været året, hvor der er brugt ressourcer på at sikre forankringen af Ilasiaq - huset blev fyldt op med børn og unge, og alle stillingerne blev besat med medarbejdere. I hverdagen er rutiner blevet oparbejdet, børnene er faldet til i de nye omgivelser og medarbejderne har lært hinanden at kende og fungerer som et godt team. I slutningen af året oplevede vi en episode med et socialt udsat barn, som så inderligt ønskede sig at bo i Ilasiaq det var hendes største ønske i verden hun havde tidligere boet i forskellige plejefamilier - været i social udredning i Mælkebøtten, og senere videre til en plejefamilie, men var kommet retur til Mælkebøtten. Et barn som trængte til rolige og stabile rammer i et trygt miljø. Derfor besluttede ledelsen og bestyrelsesformanden at 12

14 efterkomme hendes ønske og opnormere Ilasiaq til 7 børn. Samtidig blev personalet opnormeret med en medarbejder mere. Indvielse af Ilasiaq. Den 28. februar blev Ilasiaq indviet. Det var en stor dag for alle. Dagen blev fejret med den helt store kaffemik med en masse kager, the/ kaffe, pindemader og grønlandsk proviant. Kl blev dørene åbnet og inviterede gæster bestyrelsen, kollegaer, venner, børn. politikere og samarbejdspartnere- deltog og gjorde denne dag speciel for os alle. Til stor glæde for Mælkebøttecentret fik vi besøg fra Villum Fonden, Jens-Jørgen Pedersen, fondsråd i fonden og Kjeld Stigsen konsulent i fonden deltog ved indvielsen. Både politikere og embedsmænd fra Grønlands Selvstyre og Kommuneqarfik deltog, og Borgmester Asii Chemnitz Naarup holdt en flot tale. Dagen huskes som en festlig dag for Mælkebøttecentret, hvor en af vores fremtidsdrømme er realiseret. Et stort hus er nu etableret og der er god plads til flere udsatte børn og unge, der sammen med omsorgsskabende voksne kan få lov at udvikle sig i rolige omgivelser. Sommerferie i Danmark: De anbragte børn i Ilasiaq deltog i Mælkebøttecentrets sommerferietur sammen med børnene frra Mælkebøtten, som er omtalt andet sted i årsredegørelsen. Hverdagen i Ilasiaq: Alle børn vil helst bo hjemme hos forældrene, men desværre er hverdagen så problematisk for nogle børn, at de på grund af forældrenes egne sociale problemer ofte kombineret med alkoholmisbrug ikke kan bo hjemme, og derfor må bo på institution eller hos en plejefamilie. Ilasiaq er et supplement til de anbringelsessteder der i forvejen eksisterer i kommunen, og størteparten af de børn, der bor i Ilasiaq, har været igennem en social udredning i Mælkebøtten. Erfaringerne og den viden vi har fået fra etablering og udvikling af Mælkebøtten er anvendt i etableringen af Ilasiaq. Vi har ønske om at skabe så hjemlige rammer som muligt, og derfor er Ilasiaq etableret i et ganske almindelig familiehus, som ikke minder om en institution. Når børnene bor i Mælkebøtten ved de, at det kun er midlertidigt de bor der - indtil vi har fundet en løsning for barnet situation. Efterfølgende er en del af børnene fra Mælkebøtten flyttet ned til Ilasiaq. Det er vores indtryk, at børnene har glædet sig til at flytte til et mere familielignende sted, hvor børnene kan voksne op under trygge rammer med omsorgsskabende voksne. Når børn flytter til Ilasiaq, får børnene oplyst - i samarbejde med sagsbehandler og forældrene at de nu er flyttet til et sted, hvor de kan bo i længere tid og er altså ikke længere i venteposistion Ilasiaq har samme værdigrundlag, mål, struktur og reglesæt som I Mælkebøtten, hvorfor det har været nemmere børnene at flytte til Ilasiaq. De velkendte daglige pligter, forudsigelighed og regler, såsom; hjemmetider, sengetider, madlavning, lektielæsning, lommepenge osv. gælder også i Ilasiaq. 13

15 Vi tager udgangspunkt i hvert enkelt barns psykosociale udvikling, således vi arbejder ud fra hvert enkelt barns stærke sider, for herigennem at udvikle de svage sider. Vi arbejder på at gøre hverdagen for børnene så normalt som muligt, forstået på den måde, at vi lærer børnene om en almindelige hverdag i en familie og de gensidige forventninger til hinanden. Børnene lærer sociale og faglige færdigheder, så de får en ballast til senere hen at få et værdigt liv. Evaluering af Ilasiaq: Som en del af donationen fra Villum Fonden indgår en evaluering af etableringen og udviklingen af Ilasiaq. Seniorforsker Else Christensen fra SFI Det nationale forskningscenter for velfærd, står for at evaluere Ilasiaq. Evalueringens formål, at beskrive de rammer, Ilasiaq tilbyder. Både i form af det rent bygningsmæssige, i form af ansat personale, i form af aktiviteter for børnene, samt i form af andre tilbud til børnene. Desuden følges de børn, der flytter ind i Ilasiaq i løbet af 2011 og 2012 med henblik på at undersøge, hvad opholdet har betydet for børnene. I denne udviklingsproces anvendes SDQ-testen. Betydningen ses i relation til de mål, der er for opholdet, samt i relation til succeskriterier i form af trivsel, indlæring og sociale relationer. I forbindelse med evalueringen, har Else Christensen fået de nødvendige informationer omkring huset, regler, daglige struktur, pædagogiske og psykologiske mål for hvert enkelt barn, der er anbragt. Der er desuden indhentet forældresamtykke til hvert barn der deltager i evalueringen. Else Christensen har foretaget i alt 3 besøg inden for et år, bl.a. for at kunne opleve hverdagen i Ilasiaq og for at foretage en række interviews af både børn, forældre, personale og sagsbehandlerne. For både børnene og personalet i Ilasiaq, har 2012 været et utrolig spændende år, med både forankring og evaluering, som har styrket medarbejderne i deres arbejde og engagement. Evaluering af Ilasiaq bliver udgivet i maj (For yderligere uddybning se Resume om baggrundenfor etablering af Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Bo-enheden Ilasiaq) Økonomi Økonomien er stadig det sårbare punkt som kontinuerligt skal overvåges og stadig kan giver anledning til bekymring. Vi er ikke som andre institutioner sikret en fast driftsbevilling fra det offentlige, og alle de penge, der driver Mælkebøtten og Ilasiaq er der forhandlet eller ansøgt om. Vi får ikke længere driftstilskud fra Grønlands Selvstyre. I forhold til Kommuneqarfik Sermersooq er der indgået en samarbejdsaftale, der omhandler definition af ydelser, driftstilskud og døgntaksten der betales for de børn der er anbragt i Mælkebøtten og Ilasiaq Den eneste kende årlige donation kommer fra Greenland Contractors, og de penge er øremærket til børnenes sommerferie i 2013 og Desuden har vi også i 2012 haft den glæde at mange har doneret penge til Mælkebøtten, som vi ikke har ansøgt om penge som vi naturligvis ikke kan kalkulere med i budgetlægningen, da de er ukendte. Størsteparten af disse donationer er øremærkede til konkrette aktiviteter og indkøb. Vi skal ikke tjene på Mælkebøtten, men samtidig skal økonomien også hænge sammen, så der er økonomi til en stabil drift hele året. 14

16 Vi oplever fortsat befolkningens opbakning i form af gaver, tøj, legetøj, bøger mv., der efter oprydning afleveres til genbrug i Mælkebøtten. Inden for det første kvartal udarbejdes årsregnskab, der revideres af Deloitte. Regnskaberne siden åbningen af Mælkebøtten kan ses på vores hjemmeside Fremtiden 2012 har været forankringens år, men der er også blevet plads til at arbejde med vores udviklingprojekter. Vægten i 2013 vil blive lagt i at vedligeholde både Mælkebøttens og Ilasiaqs fortsatte forankring. Kompetenceudvikling, bygning af huset i Kapisillit samt forskningsprojektet vil ligeledes bliver prioriteret. Yderligere har vi fremtidsdrømme om at etablere boenheder for teen-agere og bo-enheder for 0-3 årige. Desuden er vi klar til at medvirke i udvikling af sociale projekter i andre kommuner, såfremt der er behov for dette. Foreløbig har Departementet for familier, kultur, kirke og ligestilling anmodes Mælkebøttecentret om i 2013 at afdække alle væresteder i Grønland samt at holde netværksmøde for værestederne og den samme proces skal vi genemføre for krisecentrene for voldsramte kvinder. Vi siger hermed stor tak til alle, der har bidraget til Mælkebøttecentret i 2012 Resume om baggrunden for etablering af Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Bo-enheden Ilasiaq Bestyrelsen for Grønlands Arbejdsgiverforening ønskede i efteråret 2002 at tage et socialt ansvar og medvirke i initiativer og projekter, der kan forbedre omsorgssvigtede børn og unges vilkår og forebygge yderligere omsorgssvigt. Som dokumentation for problemernes omfang med henblik på fagligt at kunne tilrettelægge og udvikle indsatsområder, tog Grønlands Arbejdsgiverforening initiativ til at få gennemført undersøgelsen Børn og unge i politiets døgnrapporter hvem og hvorfor? Undersøgelsen viser, hvor mange børn og unge fra 0-17 år, der i 2002 og 2003 i Nuuk kommer i berøring med politiet enten som ofre, gerningsmænd, eller involveret i en episode. Der er i alt registreret 1075 forskellige børn i disse 2 år. 3,5 pct. af de registrerede børn og unge vurderes som groft omsorgssvigtede med en høj social og psykisk belastningsgrad. Mens 8 pct. af børnene udsættes for en mindre grad af omsorgssvigt. Denne gruppe børn er Mælkebøttens primære målgruppe. På baggrund af undersøgelsen, samt møder og temadage med fagfolk i Nuuk, blev ideen til et børnehus formet. Red Barnet, Nuuk Rotary Klub, Lions Club Nuuk og Grønlands Arbejdsgiverforening gik sammen om at skaffe kapital og driftsmidler til et børne- og unge hus i Nuuk. I marts 2006 blev Mælkebøtten en realitet. 15

17 Formålet Børne- og ungehuset Mælkebøtten er en kombination af et kreativt aktivitetscenter (værkstederne) og et krisecenter for børn og unge, hvor i alt 9 børn kan bo efter aftale med velfærdsforvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq. Bo-enheden Ilasiaq er en mini døgninstitution for socialt udsatte børn og unge, der har været igennem en social udredning i Mælkebøtten. En væsentlig del af formålet er, at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge for her igennem at forebygge yderligere omsorgssvigt. Indsatsen skal bl.a. medvirke til at bryde den negative sociale og negative psykologiske arv. Nogle af de vigtigste helt konkrete formål i er at: Skabe mønsterbrydere Forebygge selvmord Forebygge seksuelt misbrug Forebygge kriminalitet blandt unge Vi medvirker til at styrke børnene, så de bliver bedre til at klare deres hverdag og bryde de mønstre, de lever i. Børnene ved, at de i Mælkebøtten og Ilasiaq kan få opfyldt deres basale behov som mad, et varmt bad, vasket tøj og få noget af det tøj, som vi har i skabene, der er givet af borgere i Nuuk. Vi giver børnene redskaber i form af målrettede problemløsninger, så de lærer, at frustrationer og barrierer kan overvindes og problemer kan løses, så man ikke skal vælge den ultimative løsning som f. eks. selvmord, hvis der opstår vanskelige problemer i livet. Vi opmuntrer, roser og motiverer, så børnene selv oplever den sejr, det er, at løse et problem eller overvinde en forhindring det kan være at gennemføre et maratonløb for børn, at passe sin skole, at lave god mad, at rydde op på værelset, at lave sine lektier osv. I forhold til seksuelle overgreb er vi meget opmærksomme på, hvorledes vi som voksne kan beskytte barnet, og hvordan barnet kan beskytte sig selv. Det er os som voksne, der har ansvaret for at hjælpe barnet. Vi udspørger aldrig børn, men er opmærksomme på deres signaler. De børn, der betror sig til en medarbejder om seksuelle krænkelser, hjælper vi ved at få alarmeret de sociale myndigheder og ved, at barnet får lov til at fortælle om sine oplevelser og får vished for, at der er hjælp at hente. Samtidig er vi bevidste om, at det at lære barnet at sætte grænser ikke er det samme som at give barnet ansvaret for egen sikkerhed for det vil altid være den voksnes ansvar at hindre seksuelle overgreb, det er aldrig børnenes ansvar. Værdier Nøgleordene i arbejdet i Mælkebøtten og Ilasiaq er dialog, gensidig menneskelig respekt og konfliktløsning vi forsøger at lære børnene at bruge sproget frem for at slå eksempelvis er mobning forbudt, og der arbejdes meget med konfliktløsning blandt børnene for i Mælkebøtten og Ilasiaq skal der være plads til alle. Her er voksne, der er til at stole på, voksne der er nærværende både fysisk og psykisk, og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt. 16

18 Indholdet tager højde for de særlige behov (nærhed, omsorg, struktur, forudsigelighed, troværdighed, tillid, at kunne lytte), som omsorgssvigtede børn og unge har, men også ressourcestærke børn og unge kommer i Mælkebøtten. De ressourcestærke børn, der kommer i Mælkebøtten, er også en del af dette fællesskab hvor de ressourcestærke får en social indsigt om, at ikke alle børn har det godt, og samtidig forståelse for hensynet til de, der er svage, og at det nytter noget at være en god kammerat. Mål og visioner De generelle mål og visioner: generelt skal indsatsen medvirke til at bryde den negative sociale og den negative psykologiske arv. at det er børnenes sted, og børnene skal være i centrum at der skabes en familielignende bo-enhed, hvor der er omsorgsskabende voksne under ordnede, regulerede og lovlige rammer. at der i bo-enheden er faste retningslinier og rammer som sikrer, at der er plads og rummelighed til alle der bor der. at indholdet i huset kontinuerligt skal være i udvikling, og tilpasses de behov der eksisterer. at den hjemlige hygge i fredelige omgivelser kombineres med kreativitet og spontanitet i et struktureret miljø. Mælkebøtten og Ilasiaq er et alkohol- og røgfrit miljø projektet skal kunne danne grundlag for en bæredygtig udviklingsmodel, der kan anvendes andre steder. Specifikke mål og visioner: at skabe et indholdsrigt liv for børn og unge at børnene tilbydes indlæring af redskaber til problemløsninger. at der skabes rammer, hvor det er almindeligt, at stille krav og forventninger til hinanden. at vise børn og unge, at der er konsekvenser ved at lave en aftale og bryde en aftale. at børn og unge får en grundlæggende tillid til, at de kan stole på voksne. at børn og unge oplever accept og anerkendelse og derved styrker selvværdet og selvtilliden. at børn og unge gives mulighed for at påvirke deres egen hverdag, ved at give udtryk for egne behov og ønsker. at forebygge at børnene bliver behandlingskrævende at børnene forbliver i deres nærmiljø og undgå de mange skift i anbringelsessteder, som mange børn oplever i dag. Således at børnene kan have den kontakt med forældrene, der nu er mulig. 17

19 Grundbegreberne vi arbejder med at give børnene er: Tryghed At give børn og unge kærlighed, tryghed, faste og forudsigelige rammer Fællesskab Børnene skal opleve, at de betyder noget for nogen og at de er nødvendige. Identitet At skabe åbenhed om og accept af, at børn og unge i perioder kan være udsat for livsvilkår, som er svære for dem at være i. Tillid At børn og unge får en grundlæggende tillid til, at de kan stole på voksne, og at de oplever at der er hjælp at hente. Anerkendelse At børn og unge gives mulighed for at påvirke deres egen hverdag, ved at give udtryk for egne behov og ønsker, samt at de oplever værdi i at være til og være sig selv. Ansvar At børnene lærer at tage ansvar, holde aftaler, være en man kan stole på og være en god kammerat. Organisatorisk struktur Forstanderen har ansvaret for den overordnede ledelsen i både Mælkebøtten og Ilasiaq. Der praktiseres udviklings- og kvalitetsledelse. Medarbejderne bliver inddraget i beslutningsprocesserne. Der tilbydes supervision efter behov. Desuden afholdes med jævne mellemrum faglige temadage for hele medarbejdergruppen over relevante faglige temaer relateret til arbejdet. Mælkebøtten er en selvejende institution, og organisatorisk placeres bo-enhederne som en paraplyorganisation til Mælkebøttens eksisterende struktur. Der er ansat en afdelingsleder for Ilasiaq, der har ansvar og kompetence til den daglige ledelse, og refererer til forstanderen. Afdelingslederne indgår i Mælkebøttens ledergruppe, der mødes en gang ugentligt. Desuden er det hensigten at der holdes personalemøder en gang ugentligt i hver bo-enhed og i Mælkebøtten og en gang i kvartalet er der et fælles personalemøde. Der er udarbejdet jobbeskrivelser for personalet, hvoraf det fremgår hvorledes arbejdet skal udføres og kompetence- og ansvarsfordelingen mellem ledelsen og medarbejderne. Både Mælkebøtten og Ilasiaq er alkohol og røgfrit område. Ligeledes er der udarbejdet en personalehåndbog der indeholder relevante oplysninger om bl.a. lovgivning, vejledning i magtanvendelse, arbejds- og funktionsgrundlag, 18

20 pædagogisk arbejdsmetode, strukturen i institutionen, underretningspligt, husregler, jobbeskrivelser, kostpolitik, alkoholpolitik IT-politik og rygepolitik. Der er indgået overenskomst med PIP for pædagogisk uddannet personale. Alle der ansættes i Mælkebøtten eller i Ilasiaq skal aflevere en ren straffeattest og børneattest. Alle der ansættes i Mælkebøtten eller i Ilasiaq har enten en faglig baggrund og/eller erfaringer inden for arbejdet med børn og unge. Der er skabt et tværfagligt team, med en bred uddannelsesmæssig baggrund som folkeskolelærer, pædagoger, socialrådgivere, politibetjente, anstaltsbetjente socialassistenter og sundhedsassistenter. Forstanderen er uddannet psykolog. Der er udviklet et godt samarbejde med velfærdsforvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq, hvormed der er indgået en samarbejdsaftale om anbringelse af børn. Der holdes jævnligt møde med socialforvaltningens sagsbehandlere hvor indsatsen omkring de indskrevne børn drøftes, og der udarbejdes helhedsløsninger for at sikre børnenes tarv og livsvilkår. Om Mælkebøttens hus Huset er kendetegnet ved et aktivitetscenter, hvor der er plads til alle. I stueetagen indeholder huset en ungdomscafé, internetcafé, kreative værksteder, hvor der eksempelvis arbejdes med cykler eller træ, og der er tilbud om aktiviteter som tegning, perlearbejde, smykkefremstilling og syning. Derudover er der en stor sal, der bruges til motion, teater og drama. På 1. salen er døgnafdelingen etableret. Denne er indrettet med køkken-alrum, stue, overnatningsværelser og kontorer. Døgnafdelingen med plads til 9 overnattende børn, er den mere rolige del i huset, hvor der er fysiske rammer, der minder om almindelige hjemlige forhold. Det har været vigtigt for os at få skabt plads til både glæde og livsudfoldelse men også tid til stille stunder, omsorg og eftertænksomhed. Samarbejde med Kommunerafik Sermersooq Der er indgået samarbejdsaftale med Kommunerafik Sermersooq, hvor Mælkebøtten tilbyder følgende ydelser for udsatte børn og unge: Akut anbringelse døgnet rundt Anbringelse i udredningsperioden mhp. udarbejdelse af tværfaglige helhedsløsninger Aflastning for plejefamilier Aflastning for socialt belastede familier Overvåget samkvem Samkvem for børn, der er anbragt uden for eget hjem og deres forældre For de børn der er anbragt i Mælkebøtten til social udredning samarbejder vi med barnets netværk, skole, fritidshjem, forældre og socialforvaltning, om at finde den bedste 19

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2008

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2008 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2008 Mælkebøtten * Postboks 1335 * 3900 Nuuk * tlf +299 314114 * fax +299 314115 Børne-og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2008 Indholdsfortegnelse Generelt

Læs mere

Årsredegørelse 2010. Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten

Årsredegørelse 2010. Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten Årsredegørelse 2010 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Mælkebøtten * Postboks 1335 * 3900 Nuuk * tlf +299 314114 * fax +299 314115 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2010 Indholdsfortegnelse Bestyrelsen...3

Læs mere

Årsredegørelse 2011 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq

Årsredegørelse 2011 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq Årsredegørelse 2011 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq Årsredegørelse 2011 Indholdsfortegnelse Bestyrelsen... 3 Omstrukturering. 3

Læs mere

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2007

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2007 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2007 Mælkebøtten * Postboks 1335 * 3900 Nuuk * tlf +299 314114 * fax +299 314115 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2007 Indholdsfortegnelse Generelt

Læs mere

Mælkebøttecentret. info og ydelseskatalog. Marts 2015. Mælkebøttecentret info og ydelseskatalog 1

Mælkebøttecentret. info og ydelseskatalog. Marts 2015. Mælkebøttecentret info og ydelseskatalog 1 Mælkebøttecentret info og ydelseskatalog Marts 2015 Mælkebøttecentret info og ydelseskatalog 1 INDHOLD ORGANISATORISK STRUKTUR.... 3 FORMÅL... 4 VÆRDIGRUNDLAG.... 4 HVERDAGENS PRAKSIS.... 5 MÆLKEBØTTEN..........................................6

Læs mere

Årsredegørelse 2013 Mælkebøttecentret. Børne- og ungehuset Mælkebøtten & Boenheden Ilasiaq

Årsredegørelse 2013 Mælkebøttecentret. Børne- og ungehuset Mælkebøtten & Boenheden Ilasiaq Årsredegørelse 2013 Mælkebøttecentret Børne- og ungehuset Mælkebøtten & Boenheden Ilasiaq 1 Indhold Indledning... 2 Bestyrelsen... 2 Ledelsen... 3 Mælkebøttecenterets administration... 3 Administrationen...

Læs mere

Idé handling - realitet

Idé handling - realitet Mælkeb lkebøtten Et kreativt aktivitetscenter og krisecenter for børn b og unge i Nuuk Idé handling - realitet Kirsten Ørgaard Cand. psych. og forstander for MælkebM lkebøtten Baggrund Initiativtagere:

Læs mere

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2009

Børne- og Ungehuset. Mælkebøtten. Årsredegørelse 2009 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2009 Mælkebøtten * Postboks 1335 * 3900 Nuuk * tlf +299 314114 * fax +299 314115 Børne-og Ungehuset Mælkebøtten Årsredegørelse 2009 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsredegørelse MÆLKEBØTTECENTRET 2014

Årsredegørelse MÆLKEBØTTECENTRET 2014 Årsredegørelse MÆLKEBØTTECENTRET 2014 1 Kontaktinfo Mælkebøttecentret Nuukullak 35 +299 38 19 52 www.mb.gl info@mb.gl Direktør Kirsten Ørgaard, cand.psych. +299 38 19 53 oergaard@mb.gl Souschef Ingeborg

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

MÆLKEBØTTECENTRET HR-STRATEGI

MÆLKEBØTTECENTRET HR-STRATEGI 2 Indhold Mælkebøttecentret HR-strategi...3 Formål...3 Hvem er vi?...3 Organisation...4 Rekruttering...4 Medarbejdersamtale...5 Ansættelse...5 Kultur, værdier og arbejdsgrundlag...7 Økonomi...9 Afrunding...9

Læs mere

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne 1 2 Konceptet blev første gang vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2010 og ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2011 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Velkommen Dette seminar er til dig som arbejder

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Sanatorievej B 17. Postboks 150. 3920 Qaqortoq. Forstander: Sara Tessing, forstander@inaat.gl, tlf. +299 642117 lok.1 mobil nr.

Sanatorievej B 17. Postboks 150. 3920 Qaqortoq. Forstander: Sara Tessing, forstander@inaat.gl, tlf. +299 642117 lok.1 mobil nr. Inuusuttut Inaat Hvem er vi? Inuusuttut Inaat er en døgninstitution under Grønlands selvstyre, Departementet for familie, ligestilling og socialvæsen og ligger i Qaqortoq i Sydgrønland. Vores adresse er:

Læs mere

Bliv frivillig mentor

Bliv frivillig mentor Bliv frivillig mentor Støttet af Me ntor wanted Social og Sundhed 1 Introdu At gøre en forskel i et ungt menneskes liv, vil også gøre en forskel i mit liv. Introduktionshilsen Introduktionshilsen Tak fordi

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

HAR MÆLKEBØTTENS INDSATS BETYDNING FOR UDSATTE BØRN I GRØNLAND?

HAR MÆLKEBØTTENS INDSATS BETYDNING FOR UDSATTE BØRN I GRØNLAND? HAR MÆLKEBØTTENS INDSATS BETYDNING FOR UDSATTE BØRN I GRØNLAND? NFBO, Stockholm, maj 2016 Else Christensen Tidligere seniorforsker ved SFI-Det nationale Forskningscenter for Velfærd, København MÆLKEBØTTECENTRET

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration Ydelseskatalog for *Sungiusarfik * Servicedeklaration Udarbejdet af ledergruppen på Med en af de bedste udsigter ud over havnen og Malenebugten, er Sungiusarfik beliggende i Grønlands hovedstad Nuuk. Sungiusarfik

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Beskrivelse af lederstillingen ved Møllehuset. Langeland Kommunes behandlingssted for børn og unge

Beskrivelse af lederstillingen ved Møllehuset. Langeland Kommunes behandlingssted for børn og unge Beskrivelse af lederstillingen ved Møllehuset Langeland Kommunes behandlingssted for børn og unge Beskrivelse af Møllehuset: Møllehuset er et miljøterapeutisk behandlingssted for børn og unge fra Langeland.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Opholdsstedet Lille Egholt Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Fonden Det Lille Opholdssted Egholt, Herredsvejen 7, 6064 Jordrup Tlf.: 75 55 81

Læs mere

Dato 12-12-2012. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 11-12-2012. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 12-12-2012. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 11-12-2012. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser Journalnummer Dato 12-12-2012 Udarbejdet af Lane Lund Dato for Tilsynsbesøg

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL Værdigrundlaget er udarbejdet af både personale og brugere af Kulturhuset. Værdierne er diskuteret og bearbejdet ved lave nogle udsagn, der dækker indholdet og ved

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning TILSYNSRAPPORT Team Ravning Anmeldt tilsyn 14. maj 2012 Indhold: Fakta, kort beskrivelse, resumé, vurdering & anbefalinger Baggrundsmateriale Vejle Kommune, Familieafdelingen Skolegade 1 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Statusrapport Opholdssteder Rebild Kommune 2012

Statusrapport Opholdssteder Rebild Kommune 2012 Opholdsstedets navn Skovhuset Glerupvej 115 Vester Korup 9575 Terndrup Målgruppe Børn og unge (10-16 år) der med baggrund i opvækstbetingede forhold har følelsesmæssige, psykiske og sociale problemer.

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Forstander: Jeanette Perri Larsen Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016.

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016. Bestyrelsens beretning 2016 På initiativ af Fonden Mødrehjælpen blev vi etableret ved en stiftende generalforsamling d. 8. juni 2016, det vil sige for kun ni måneder siden. En bestyrelse på syv medlemmer

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Kilde: Kristeligt Dagblad den 13.juli 2017 Web: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/byg-en-boernebro-af-sammenhaeng-og-forudsigelighed

Kilde: Kristeligt Dagblad den 13.juli 2017 Web: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/byg-en-boernebro-af-sammenhaeng-og-forudsigelighed Det er vigtigt at beskytte udsatte børn, der skal flyttes fra én livsverden til en anden. Alt for ofte går det så stærkt, at barnet ikke kan nå at forberede sig. Men midt i krisen skal barnet have en oplevelse

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere