Strategi og vision. - et fælles udgangspunkt for arbejdet med udvikling af Allerød Gymnasium på skolen og i bestyrelsen. Efterår 2012 og forår 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi og vision. - et fælles udgangspunkt for arbejdet med udvikling af Allerød Gymnasium på skolen og i bestyrelsen. Efterår 2012 og forår 2013"

Transkript

1 Strategi og vision - et fælles udgangspunkt for arbejdet med udvikling af Allerød Gymnasium på skolen og i bestyrelsen. Efterår 2012 og forår 2013

2 Målet med strategiog visionsarbejdet Målet med processen er at definere en klar fælles vision for Allerød Gymnasium med tilhørende værdi- og handlingsplan. Vision og overordnet handlingsplan skal dels være udgangspunkt for bestyrelsens arbejde men også være en inspirerende ledetråd i lærere og ledelses daglige arbejde på skolen med eleverne. Processen skal give svar på en række spørgsmål, der rejser sig i behovet for at genfortolke og redefinere skolens værdier, mål og strategi. Baggrund Det er 4 år siden, at skolen sidst gennemførte en visions- og strategiproces. Selvejet er blevet en realitet i mellemtiden, og der er sket stor udskiftning både i bestyrelsen og i lærerkollegiet. Samfundet er i stadig forandring og med disse forandringer følger ændrede krav og forventninger til gymnasiet. Vi vil udvikle vores vision for fremtidens gymnasium. Vi har en fantastisk skole - og det skal vi fortsat have. 2 Hvordan klæder vi vores elever på med de rigtige kompetencer? Hvad er de rigtige kompetencer? - fremtidens kompetencer? Hvilke signaler sender Allerød gymnasium? Hvordan fortolkes skolens værdier og bringes til udtryk igennem den daglige praksis? Hvordan kan vi ruste os til forandringer? Hvordan vil vi gerne udvikle os som skole, ledelse, lærere og bestyrelse? Hvad er det der trækker eleverne til og sikrer at de vælger Allerød Gymnasium? Hvad trækker kommende lærerkræfter til? Hvad kendetegner oplevelsen af Allerød gymnasium? Hvordan er det at gå på AG og hvad er det man bringer med sig fra AG? Hvad har man brug for at lære på AG?

3 Processen Fokusgrupper Deltagere: Lærere og elever Opstartsmøde Deltagere: Bestyrelse, ledelse og lærerrepræsentanter. Proceslederdag Deltagere: 10 Lærere Visionsdag Deltagere: Lærere, bestyrelse, ledelse og ca 70 elever Efterbearbejdning af fokusområder fra visionsdagen Deltagere: Proceslærere, elever og ledelse Bearbejdning af vision og værdier fra visionsdagen Deltagere: Lærere, elever, ledelse og bestyrelse Bearbejdning af fokusområder Deltagere: Lærere, elever og ledelse Resultat Oplevelsen af at gå og arbejde på skolen? Identifikation af styrker og svagheder skolen har at arbejde med? Indledende dialog omkring arbejdet med vision og værdier og indkredsning af mål og proces. Forberedelse af visionsdagen. Plan for proces, ansvar og rollefordeling. Indkredsning af fokusområder på baggrund af input fra fokusgrupper pg opstartsmøde med bestyrelse. Input til værdier, vision og fokusområder. Input til udvikling og udfoldning af fokusområder. Tilkendegivelse af interesseområder og holdninger. Bearbejdning af visionsdagens ideer. Sammenskrivning og konkretisering af fokusområderne. Oplæg til videre bearbejdning. Indkredsning af formulering og fortolkning af vision og værdier. Tilkendegivelse af holdninger. Beskrivelse af konkrete handlingsplaner. De aktiviteter for udvikling og samarbejde der skal prioriteres. Godkendelse af strategi og vision. Deltagere: Lærere og ledelse og endeligt af bestyrelse. Sammenskrivning af en strategi. Sammenhængen mellem værdier og vision og prioritering af fokusområder. 3

4 Bearbejdning af vision og værdier Formålet med en bearbejdning af visionen og værdierne er dels at nyfortolke visionen; En skole i verdensklasse, der ikke har bred opbakning, dels at genformulere de værdier som skolen bygger på. Igennem fornyet fokus på værdier og vision ønskes en dialog omkring de fokusområder der skal prioriteres og arbejdes fokuseret med. Den røde tråd igennem vision, værdier og fokusområder skal fungere som samarbejdsgrundlag for bestyrelse og ledelse og derigennem hele skolens virke. Vision Hvad er vores vision for Allerød Gymnasium Handler vores vision om de færdigheder der tilegnes på skolen? Den måde de tilegnes på? Det skolen kvalificerer eleverne til? Den måde skolen er en del af verden? Det niveau skolen ligger på, - fagligt, kreativt og socialt? Værdi Dynamik og begejstring Hvilke ord vil vi knytte til dynamik og begejstring? Hvor opleves dynamikken og begejstringen i hverdagen? Hvordan kan vi arbejde med dynamik og begejstring? Kan vi finde ét ord der dækker? Hvad skaber begejstring i hverdagen? Hvordan opleves dynamikken? Værdi Høj faglighed Hvad betyder høj faglighed? Hvilke ord vil vi knytte til begrebet faglighed? Hvad motiverer os i forhold til fagligheden? Hvordan udfordrer vi fagligheden? Hvordan kvalificerer vi fagligheden og sætter fagligheden ind i en sammenhæng? Hvordan inspireres vi af faglighed? Værdi Fællesskab Hvad betyder fællesskabet? Hvordan understøtter det gode fællesskab fagligheden? - og AG s arbejde med en vision? Hvordan opleves fællesskabet på skolen? Hvilke andre ord kan beskrive det særlige ved fællesskabet på AG? Om bearbejdningen af værdierne: 4 Et ord der udtrykker dynamik og begejstring. Der er ønske om at ordet skal understrege motivationen, engagementet og lysten til at lære. - Glæde og motivation Et ord der udtrykker høj faglighed. Der er fokus på læringssituationen. Igennem fokusområderne understreges ønsket om at udvikle undervisningen og gøre den endnu mere tværfaglig, spændende, engagerende og anvendelsesorienteret. - Læring Fællesskab er i fortsat i fokus. Det understreges af ord som respekt og rummeligheden og diversitet - Fællesskab

5 Vision Vi vil inspirere og udfordre alle vores elever i et godt fællesskab med blik for fremtiden Skolen skal støtte, motivere og udfordre alle elever og sikre et dannelsesmæssigt fundament, så eleverne kan klare sig godt i de videregående uddannelser og bidrage og trives på det globale arbejdsmarked og i sociale og samfundsmæssige sammenhænge. Værdier Glæde, Motivation, Fællesskab og Læring Læring er overskrift i undervisningssituationen, hvor eleverne er medspillere og medansvarlige for et højt fagligt niveau. Udgangspunktet er glæde og motivation. Rammen er fællesskabet med rummelighed, respekt og diversitet. Det daglige arbejde bygger på et fundament af glæde, motivation og fællesskab, og læring foregår igennem den måde vi inspirerer og udfordrer alle elever. 5

6 Fokusområderne I den indledende afdækning af styrker, svagheder og potentiale er der arbejdet med en række fokusområder. Fokusområderne er blevet skærpet igennem processen og understreger visionen og værdierne. Fokusområderne skal udfoldes til konkrete aktivitets- og handleplaner. Fokusområderne er det vi vil arbejde videre med, igangsætte eller styrke, i vores ønske om at opfylde vores vision. Fokusområderne er et udtryk for det vi tror på vi skal styrke for at kunne støtte, motivere og udfordre alle elever og sikre et godt dannelsesmæssigt fundament, så eleverne kan klare sig godt i de videregående uddannelser og bidrage og trives på det globale arbejdsmarked og i sociale og samfundsmæssige sammenhænge. Arbejdes med fokusområderne tager derfor udgangspunkt i værdigrundlaget og visionen. Allerøds unge i en globaliseret verden Hvordan kan vi I endnu højere grad sikre, at den undervisning og det gymnasieforløb de unge møder på AG gør dem klar til fremtidens videre uddannelse og arbejdsliv i en globaliseret verden? Ved Allerøds unge nok om verden udenfor deres eget lokalsamfund? Hvad kan vi gøre for at kvalificere dem til et arbejdsliv i en global verden? Hvad er fremtidens kompetencer, i den globaliserede verden der møder de unge på arbejdsmarkedet, og hvordan understøtter vi udviklingen af disse kompetencer? Hvordan gør vi de unge konkurrencedygtige overfor en eksponentielt voksende konkurrent som f.eks. Kina? Kan vi udnytte talentarbejdet på forskellige niveauer til at motivere unge til at yde en større indsats? Skal vi arbejde mere med udveksling, og i hvilken form? IT - i blodet, i hverdagen og i undervisningen Gymnasieelever anno 2012 er digital natives: Hvilken undervisning rammer de digitalt indfødte? Hvordan skal vi forholde os til Facebook generationen? Hvordan sikres ro og fokus i undervisningen, hvor sociale medier er en distraherende konkurrent? Kan sociale medier anvendes i undervisningen? Hvordan danner vi eleverne digitalt over et treårigt forløb, så der både indlæres konkrete IT-færdigheder og effektiv og ansvarlig brug af IT? Hvordan skal vi anvende IT i undervisningen, således at den bedst understøtter elevernes læring? Hvordan kan IT anvendes i de forskellige fag? Hvor står vi på AG? Hvor skal vi hen og Hvordan? 6

7 AG på tværs af klasserne fysisk og kreativt Hvordan kan vi udnytte AG s kreative og sportslige fundament? Hvordan kan det kreative og det sportslige være med til at understøtte visionen? Hvordan udvikler vi videre på det sportslige og det kreative? Hvordan kan fokus på det sportslige fokus og den fysiske krop udvikles endnu mere? Hvordan kan vi arbejde med fysiske udfordringer som udgangs-punkt for bedre læring? Hvordan kan vi arbejde med musiske og kreative udtryksformer der rækker længere ud end de kreative fag? Hvad kan det tilføre skolen? Hvad vil det kunne betyde for læringen? Det tværfaglige samarbejde Mange virksomheder organiserer på tværs af faggrænser, og universiteter nedsætter tværfaglige forskergrupper. Hvordan kan vi udvikle det tværfaglige samarbejde på AG, til gavn for eleverne og deres fremtid efter AG? Vi arbejder på AG tværfagligt med AT, de tre større skriftlige arbejder, og i fagligt samarbejde om mange forskellige emner. Hvordan kan vi udvikle det tværfaglige kollegiale samarbejde, som både er udfordrende og givende. Bør det tværfaglige arbejde prioriteres højere med fokus på toning af studieretningerne? Kan klassens team være primus motor for det tværfaglige arbejde? Kan vi i højere grad høste frugten af læring i andre fag? AG i faglig bevægelse - udvikling af fagligheden og den pædagogiske praksis Hvordan arbejder vi hele tiden med at udvikle de faglige forløb, så de dels inspirerer både os selv og eleverne, dels reflekterer udviklingen i samfundet? Hvilke faglige inititativer har vi brug for, for at understøtte udviklingen af kompetente unge? Hvilke krav skal eleverne leve op til mht aktiv deltagelse og ift. tilstedeværelse og skriftlige afleveringer. Hvad er et stærkt, fagligt engagerende forløb? Hvordan kan eleverne være med til at udvikle, udfordre og inspirere fagligheden 7

8 Sammenkobling af personlige og faglige kompetencer. AG på tværs af klasserne fysisk og kreativt. Bearbejdningen og konkretiseringen af fokusområderne og realisering af visionen i virkeligheden Umiddelbart: Åbne vinduer: Forsøgsvist en åbentstående blok (løbende i skemaet) 1 gang/ pr måned i sep, okt og nov. Blokken kan bruges til f.eks. idrætsaktiviteter, AG Runnerz, musik- og kunstneriske aktiviteter, musical, klubber, digtværksteder, lektieværksteder, udvalgsmøder, og vejledning. Elever inddrages i planlægningen. Der evalueres efterfølgende. Den ressource, der er afsat til frivillige aktiviteter, lektiecafé mv. dækker også denne blok. Tovholder vil være samme som på øvrige frivillige aktiviteter. Modulstruktur: Dobbelttimer. Skema 08:10-09:45 10:00-11:35 12:05-13:40 13:50-15: minutters moduler med 5 min pause, som placeres valgfrit (ingen klokke). Dage med fagligt fokus med kreativt og sportsligt udtryk: Tre fakulteter (hum, samf og natvid) afholder hver deres hele eller halve dag (mindst 2 blokke) hvor et eller flere fag (som eleverne har i deres skema) fra fakultetet sættes i spil og hvor det kreative/ sportslige udtryk indtænkes. Planlægges/ forberedes af lærerne i et fakultetet i fællesskab. Evt. inddrages elever i planlægningen. Hvert år afholdes 2 arrangementer i alt. 2013/ 14: f.eks. naturvidenskabelig fag samt humaniora. Skemalægning samt evt. honorar til udefrakommende. En lærer fra hvert fakultet koordinerer aktiviteterne. Omkostningsfrit. 8

9 Sammenhængende læring. Tværfagligt samarbejde Bearbejdningen og konkretiseringen af fokusområderne og realisering af visionen i virkeligheden Umiddelbart: Inspiration og videndeling/ videndeling og involvering på Lectio: Mål som beskrevet af arbejdsgruppe: mere fokus på studieretningstoning og tværfaglighed. Ledelsens understøttelse ift. dette mål: Det gøres lettere at mødes gennem skemalægning af klassemøder. Herudover tager ledelsen initiativ til møde for studieretningsfag på langs (1g, 2g og 3g) for at sikre rammer for videndeling i studieretningen. Hver studieretning tilknyttes en leder. De lærere, der rejser med klassen, inddrager studieretningsperspektiv Ledelsestid. Fælles forberedelsestid. Skemalægning. AT forløb ikke i grundforløbet/ Tværfaglige forløb i studieretningen: AT-udvalget overvejer forslag om et tværfagligt forløb (studieretningsfag?) i grundforløbet mhp. evt. implementering i 2014/ 15. (Bekendtgørelsen siger, at der skal være AT i grundforløbet, men det behøver ikke at inddrage flere fakulteter). AT-udvalget. Til overvejelse: Tværfaglige uger emneuger Skal tages op i PR. Evt. arbejdsgruppe skal lave konkret forslag. (Forslag om Grønland) Lærerkoordinator 9

10 Den digitale skole. IT i blodet, i hverdagen og i undervisningen Bearbejdningen og konkretiseringen af fokusområderne og realisering af visionen i virkeligheden Umiddelbart: Hverv oprettes: IT-koordinator pædagogisk IT: Opgaver: 1. Vi skal skabe overblik over hvor vi er. Hardware, software og kompetencemæssigt. 2. Omstrukturering af IT-udvalg og adfærd. Etablering af IT - koordinator funktion 3. Skabe progressionsplan for IT kompetencer hos eleverne. 4. Plan for initiering af dannelsesproces 5. IT teknisk / didaktisk dannelse af lærere. Opgaverne aftales mere specifikt med ledelsen. Samarbejde med fx bibliotekar vedr IT-dannelse hos eleverne. Ledelsen har taget initiativ til samarbejde om IT-pædagogisk udvikling med de 6 andre skoler med i vores IT-tekniske samarbejde. Hverv. Samt ledelse Strømforsyning i alle rum tilfredsstillende. Er igangsat. Elektronisk retning: Easycorrect eller andet program indkøbes til sproglærerne. Delmål: Sproglærerne retter alt digitalt. Evalueres. Udbredes til øvrige fag kommende år hvor det er relevant fra budgettet til undervisningsmidler. Efteruddannelse: Også i skoleåret 2013/ 14 vil der være intern efteruddannelse af lærerne i IT. Papirløs klasse Kommende 2z og 3z gøres papirløse i 2013/ 14. Koordinator samt fra budgettet til undervisningsmidler. Ikke relevant for nuværende: Trådløs projektoropkobling. Vil kræve nye projektorer i alle klasselokaler. Skal ses i et 5-årsperspektiv. 10

11 AG i faglig bevægelse. Udvikling, udveksling og inspiration. Bearbejdningen og konkretiseringen af fokusområderne og realisering af visionen i virkeligheden Umiddelbart: Efteruddannelse af lærere og videndeling imellem lærere: Lærernes efteruddannelse kan ske på flere måder : - Deling af viden og forløb i faggrupper - Ideer og erfaringer der gives videre i studieretningsteams - Supervisionsteams, der arbejder sammen om at udvikle undervisningen og overvære hinandens undervisning. - Interne kurser hvor vi skaber kurser for hinanden. Ledelsens understøttelse af målene: Vi kan skabe bedre rammer for videndeling for faggrupperne ved at skemalægge enkelte faggruppemøder og vi kan give bedre rammer til studieretningerne ved at indkalde til studieretningsmøder med ledelsesopbakning. Interne kurser - kurser i 2012/13 har været holdt af egne lærere. Fortsættes det kommende år. Supervision er muligt også i fremtiden. Forslag: Besøgsuge. Alle lærere opfordres til at arrangere et besøg i en kollegas undervisning i en bestemt uge. Der kan søges om midler til at købe ekstern konsulent til supervision af interesserede lærere. Der vil også fortsat være afsat ressourcer til ekstern efteruddannelse Elevernes rolle: Elevernes rolle Initiativer fra elevside tages alvorligt også i fremtiden. Eleverne må gerne bruge morgensamlingen. Inspirationsekskursioner til andre gymnasier må gerne arrangeres af elever. Elevrådet spørges af ledelsen, om de vil arbejde med dette. Projektbeskrivelse? Fraværsprojekt. Vi er nødt til hele tiden at holde fokus på fravær/ frafald. Både motivation og kontrol. Til overvejelse på senere tidspunkt. - Behov for diskussion af faglighed - Innovationsundervisning - Didaktisk hverv Ikke umiddelbart relevant Udbud af masteruddannelser/ moduler internt på skolen. Ledelsen mener, at det er giver det bedste resultat generelt, hvis lærerne selv søger denne type efteruddannelse. Men naturligvis kan ledelsen opfordre den enkelte. 11

12 Stærk internationalisering på AG. AG s unge i en globaliseret verden. Bearbejdningen og konkretiseringen af fokusområderne og realisering af visionen i virkeligheden Umiddelbart: Internationaliseringskoordinator: Opgaver aftales med ledelsen. Koordinere og inspirere. Bindeled til Internationalt udvalg. Hverv. 2 retninger i internationalisering: europæisk og global. En del af hvervet at understøtte dette. Internationale projekter med udvekslinger koblet op på studieretninger eller A-fag Mål: sproglige studieretninger er på udveksling ud over studietur enten i 1g eller 3g. Involverer spansk/ tysk/ fransk. Ovenstående samt evt. fortsættelse af Unesco-samarbejde drøftes mellem ledelse og Internationalt udvalg/ koordinator. Rejselærer samt rejseomkostninger. 8

13 De ben AG står på Arbejdet med visionen har givet anledning til en revurdering af de ben vi står på - søjlerne. AG rummer bredden, og som lokalt gymnasium er det en styrke. Kvaliteten i de ben vi står på og fagligheden er i top. Nogle af fokusområderne er formuleret på baggrund af et ønske om at sætte fornyet fokus på nogle af de ben vi står på og ønsket om at kvalificere og udvikle arbejdet med dem yderligere. Fra Sprog/det Internationale Musik / drama Science Til Internationalt sprog og samfund Musik / drama Science Sport Stærk internationalisering på AG Allerøds unge i en globaliseret verden Nogle af fokusområderne er formuleret på baggrund af et ønske om at sætte fornyet fokus på nogle af de ben vi står på og ønsket om at kvalificere og udvikle arbejdet med dem yderligere. Sammenkobling af personlige og faglige kompetencer AG på tværs af klasserne fysisk og kreativt Bearbejdningen af et fokusområde har foranlediget formulering af et fjerde ben

14 Facilitering og planlægning af visionsproces og udarbejdelse af materiale Efterår 2012 og vinter 2013

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Indsatsområder i skoleåret 2010-11

Christianshavns Gymnasium. Indsatsområder i skoleåret 2010-11 Christianshavns Gymnasium. Indsatsområder i skoleåret 2010-11 I skoleåret 2010-11 vil CG fokusere på tre indsatsområder faglighed, profil og fysiske rammer. Baggrund og proces Indsatsområderne for skoleåret

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Indledning Strategiplan 2020 for VGHF er et udtryk for en række valg og prioriteringer, der er fremkommet gennem samtaler og møder i en gennemsigtig og demokratisk

Læs mere

Fokuspunkter skoleåret 2014/15

Fokuspunkter skoleåret 2014/15 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2014/15 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Supervision og undervisning et er at fokusere på udvikling og kvalitetssikring af skolens

Læs mere

Evaluering af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Evaluering af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Internationalt samarbejde et er at styrke skolens internationale profil samt at videreføre

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17 Vision og strategi 2014-17 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk På Svendborg Gymnasium & HF tager vi udgangspunkt i, at de enkelte elever opnår

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Helhedsskolen Målet er fortsat at manifestere IJG som en helhedsskole og en økonomisk

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling

Evaluering og kvalitetsudvikling Evaluering og kvalitetsudvikling I henhold til gymnasie og HF bekendtgørelsen skal alle gymnasier have et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Vi benytter følgende evalueringssystem. Indhold

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 3 Mål... 3 Digital dannelse... 4 Digital dannelse i forskellige perspektiver... 5 Digital dannelse

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

Fredericia Gymnasium. Udkast til. Talentstrategi

Fredericia Gymnasium. Udkast til. Talentstrategi Udkast til Indledning Det fremgår af stx-bekendtgørelsen af 26. juni 2013, 73 og hf-bekendtgørelsen af 26. juni 2013, 38, at undervisningen skal tilrettelægges under hensyntagen til elevernes/kursisternes

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

Udvalgsoversigt. Hjørring Gymnasium og HF-kursus

Udvalgsoversigt. Hjørring Gymnasium og HF-kursus Udvalgsoversigt Hjørring Gymnasium og HF-kursus Udvalg side Bygningsudvalg 1 Holdoprettelsesudvalget 2 IT-udvalget 3 HF-udvalget 4 Fællestimeudvalget 5 Efteruddannelsesudvalget 6 AT-udvalget 7 Morgensamlingsudvalget

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis Aktionslæring som metode til at udvikle praksis Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis individuals learn only when they wish to do so Reg Revans, 1982 Hvad er AL? At udvikle sin kompetence

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2015-16 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 1 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2012-13 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8.

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. Efter BIT Baggrund Ændret fokus Forskernes erfaringer fra FAG De

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N 1.BS STUDIERETNINGER Sprog, samfund og visuel kommunikation med Fransk Sprog,

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Handlingsplan 2013 14, ver. 4

Handlingsplan 2013 14, ver. 4 Handlingsplan 2013 14, ver. 4 Med konkretisering af opgaver og ansvarlige 25. september 2013 Indhold 1 Indledning 1 1.1 Om handlingsplanens dele..................... 1 2 Forslaget 1 2.1 Faglighed..............................

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan?

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Næstved Gymnasium og HF Uddannelser 2015: STX (44 klasser) HF (5 klasser) Særlige forløb: Sportscollege Talentudvikling Individuelle forløb (TD,

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3C IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Undervisningsforløb 4 2. Pædagogiske fokuspunkter 5 3. Tilrettelæggelse af undervisningen 6 4. Løbende evaluering 6 2 Indledning

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 strategi Strategigruppens arbejde med de indkomne forslag fra strategidagen Vores vision er, at vi vil sende ansvarlige, nysgerrige

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Teamstruktur på HANSENBERG Gymnasium. Aarhus mandag d. 30. april 2012 København onsdag d. 2. maj 2012

Teamstruktur på HANSENBERG Gymnasium. Aarhus mandag d. 30. april 2012 København onsdag d. 2. maj 2012 Teamstruktur på HANSENBERG Gymnasium Aarhus mandag d. 30. april 2012 København onsdag d. 2. maj 2012 Historien bag HANSENBERG For at få et mere moderne image, ændrede CEU Kolding i 2007 navn til HANSENBERG.

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2014-15 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 13 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere