DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER"

Transkript

1 DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU Sjællands undervisningsmiljø stimulerer til læring og trivsel. Gennemførelse SOSU Sjælland arbejder for den enkelte elevs gennemførelse af uddannelsen SOSU Sjælland december

2 Mål Udfordrer Målet er at undervisningen er inkluderende og lægger vægt på elevernes aktive tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger. m/tidsplan/faser Succeskriterier PÆDAGOGIK SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner SOSU Sjælland tilbyder uddannelser med høj kvalitet, der ruster eleverne til at være professionelle medarbejdere, samt aktive og deltagende borgere i velfærdssamfundet. Udvikler Uddanner Målet er at undervisningen Målet er at undervisningen inddrager og har fokus på er faglig funderet, elevernes ressourcer samt erfaringer. De tværfaglige afvekslende, medvirker til ressourcer og kompetencer skal bruges aktivt i at skabe nysgerrighed og undervisningen med henblik på elevernes uddannelse til den undren, samt udvikler evne professionelle praksis. til refleksion og samarbejde. Fase 1: At vores undervisere har et højt fagligt niveau og arbejder med pædagogiske metoder der understøtter målene. Indenfor det næste halve år har den enkelte afdeling formuleret en lokal handleplan, hvor ovenstående vision og mål er inkluderet og afspejler den enkelte afdelings pædagogiske metoder. Vi forventer at det afspejler en mangfoldighed af pædagogiske metoder. Fase Afdelingernes pædagogiske personale udveksler de lokale handleplaner og erfaringsudveksler. Uddannelsesadministration en udarbejder i samarbejde med SOSU Sjællands ledelse en skolefælles præsentation af SOSU Sjælland i form af video/powerpoint til brug ved introduktion af alle nye hold. Fase Der arbejdes hen imod at de lokale pædagogiske handleplaner bliver til en fælles overordnet ramme. Det fælles kan godt rumme diversitet. At der i fase 2 er blevet udarbejdet en skolefælles præsentation. At fase tre påbegyndes At det pædagogiske personale deltager aktivt og motiveret i ovennævnte faser. At aftagerne oplever at dem, vi uddanner, har de kompetencer arbejdsmarkedet efterspørger. At de færdiguddannede elever er nysgerrige, undrende, faglig kompetente og gode samarbejdspartnere. At undersøgelser viser at vores elever/personale har en fælles opfattelse af SOSU Sjælland som én skole. At af undervisning viser om vi lever op til målene og arbejder hen imod visionen. At medarbejder tilfredshedsundersøgelsen viser at fase 3 er indenfor rækkevidde. SOSU Sjælland december

3 Mål m/tidsplan/faser Succeskriterier 1: FAGLIGHED SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Det er nødvendigt, at vi som uddannelsesinstitution har den opdaterede viden, der skal til for at uddanne vores elever i overensstemmelse med formål og mål for uddannelserne. Det forudsætter at underviserne er fagligt og pædagogisk kvalificeret. 1: Opdateret mht. didaktik, Opdateret mht. egen faglighed Opdateret mht. AV- og IT-midler pædagogik og metodik. samt brancheområde Forventning om brug af AV- og IT-midler i Underviserne har PD-niveau Forventning om at underviserne undervisning og i udvikling af og det faglige indhold formidles holder sig ajour på eget fag- og undervisningsmateriale. afstemt med elevernes niveau, med brancheområde. Dette fordrer Forventning om brug af IT som intern- og progression og målopfyldelse. både opdatering teoretisk og ekstern kommunikation, planlægning praktisk. m.m. I løbet af de næste 2 år er målene påbegyndt i de enkelte afdelinger. Konkret igangsættelse af PD og anden Skolen udbyder IKT kurser til underviserne. 1: Faglig kvalitet afspejles i eleverne. Fortløbende kompetenceudvikling af underviserne, PD, kurser, kollegial supervision, teambuilding, vidensdeling, refleksion over lærerrollen mv. Tilfredshed via elever. Konkret igangsættelse af PD og anden Inden for en 2-årig periode har alle undervisere der ikke har været i praksis inden for de sidste 3 år foretaget praksisobservationer. Den enkelte lærer er i gang med aftalt Opfølgning i TUS/MUS. Konkret igangsættelse af PD og anden På skole-niveau et øget brug af AV- og IT-midler i undervisningen og udvikling På skole-niveau et øget brug af IT som intern- og ekstern kommunikation, planlægning m.m. Via spørgeskema spørges den enkelte underviser til i hvor høj grad, der er sket en forøgelse af anvendelsen af AV- og IT-midler de sidste 2 år. SOSU Sjælland december

4 UNDERVISNINGSMILJØ SOSU Sjællands undervisningsmiljø stimulerer til læring og trivsel Undervisningsmiljøet har indflydelse på trivsel og læring. Mål 1: (Hvordan vil vi nå derhen) Tidsplan/Faser Succeskriterier 1: At vi i det fysiske undervisningsmiljø sikrer et tilstrækkeligt antal lokaler til at understøtte forskellige læringssituationer. At lokalerne er indrettet hensigtsmæssigt i forhold til brugerne og den pædagogiske vision. Dette understøttes af UMV en (undervisningsmiljøvurdering), som foretages mindst hvert tredje år. For at holde fokus på vigtigheden af et godt undervisningsmiljø. At skolens inde- og ude arealer inviterer til aktivitet og fremstår vedligeholdte. At skolen fremmer et æstetisk undervisningsmiljø som understøtter elevernes læring og trivsel. 4: At det psykiske og sociale undervisningsmiljø bæres af kompetente medarbejdere, der udviser engagement i deres professionelle virke for skolen. Det forventes, at underviserne tager aktivt del i at sikre et godt psykisk og socialt undervisningsmiljø, og at eleverne deltager og oplever et godt arbejdsmiljø. Der gennemføres ETU (elevtilfredshedsundersøgelse) årligt på EUD og efter hvert kursus i Kursuscentret bruges sskemaet VisKvalitet. QR (quality ressources) følger op på ETU en og udpeger fokusområder med henblik på kommende indsatser. Ligesom MTU en (medarbejdertilfredshedsundersøgelse) analyseres for områder, der kan have indflydelse på undervisningsmiljøet. Tidsplan og faser vil afhænge af de valgte indsatser. Mindst 75 % af elever og undervisere på den enkelte afdeling oplever, at der er tilstrækkeligt antal lokaler til formålet Mindst 75 % af elever og undervisere oplever, at der er en hensigtsmæssig indretning Måles via ETU en Kvalitativ undersøgelse, herunder inddrage underviserne, herunder MTUén UVM en At 75 % af eleverne oplever at skolens indeog ude areal inviterer til aktivitet At 75 % af eleverne og underviserne oplever, at arealerne fremstår vedligeholdte Måles via ETU Kvalitativ undersøgelse, der også inddrager underviserne At eleverne oplever, at skolens æstetiske miljø understøtter læring og trivsel. Måles via ETU. Kvalitativ undersøgelse af, om det æstetiske miljø i skolen bidrager til elevernes læring og trivsel 4: At medarbejderne opnår en fælles forståelse af, hvad et godt socialt og psykisk undervisningsmiljø er på SOSU Sjælland, og hvilken praksis der understøtter sådan et miljø. At eleverne oplever et godt psykisk og socialt undervisningsmiljø. Uddannelsesadministrationen laver en kvalitativ undersøgelse, der kan vise, om eleverne oplever et godt psykisk og socialt undervisningsmiljø. SOSU Sjælland december

5 Mål 1: SOSU Sjælland har uddannelsestilbud til alle der ønsker det og dertil gennemførelsestilbud rettet mod elever, der har vanskeligt ved at gennemføre uddannelsen under normale vilkår. Tidsplan/Faser Succeskriterier GENNEMFØRELSE SOSU Sjælland arbejder for den enkelte elevs gennemførelse af uddannelsen Lovgivningsfastsat, BEK Harmonisering af indsatser, et parameter i benchmarking og en stabil/forbedret økonomi. En baggrundsviden om elevforudsætninger, -profiler og -behov. SOSU Sjælland fastsætter rammer og udvikler tilbud og aktiviteter i forhold til: Underviserne Kontaktlærere Mentorer Socialrådgiver Læsevejledning herunder lektiehjælp, åbent læringscenter etc. Psykolog Specialpædagogisk støtte Uddannelses- og erhvervsvejledning Praktikdelen af elevernes uddannelse, herunder fx praktikkonsulent, -besøg m.v. Fase 1: SOSU Sjællands gennemførelsesstrategi retter sig mod tre hovedområder: Skolens elever Organisationen internt Eksterne samarbejdspartnere. SOSU Sjælland samarbejder både internt og eksternt omkring elevernes gennemførelse med henblik på, at den enkelte elev får en uddannelse eller andet relevant tilbud om nødvendigt. Fase Etablering af aktiviteter og tilbud. Konsensus opnået omkring etablering af tilbud og aktiviteter i marts 2011 og dokumenteret i handlingsplan for øget gennemførelse. At de elever, der har fået særlige tilbud oplever, at deres mulighed for at gennemføre uddannelsen øges. At en stor andel af de elever der har vanskeligheder gennemfører en uddannelse. At eleverne efter gennemført uddannelse har gode erhvervsfaglige kompetencer. Kvalitetscirklen som metode. Indsatsteori som metode i forhold til effekt. SOSU Sjælland oparbejder en viden om og dokumentation for, hvad der virker herunder cost benefit. At parameteret for gennemførelse i benchmarking er højt. SOSU Sjælland december

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere