Katalog - projektbeskrivelser Forskningsplan for Afd. P Revideret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog - projektbeskrivelser Forskningsplan for Afd. P 2011-2015 Revideret 2013-09-01"

Transkript

1 Katalog - projektbeskrivelser Forskningsplan for Afd. P Revideret

2 Oversigt OPUS - ti års opfølgning En 10-års opfølgning af et multicenter randomiseret enkelt-blindet kontrolleret klinisk forsøg vedrørende en intensiv tidlig behandlings-indsats vs. standardbehandling for patienter med en debuterende skizofreni spektrum lidelse : Professor, ph.d. Ole Mors Start: September 2009 Projekt 2 år versus 5 år i OPUS- regi A randomized clinical trial of the effect of two years versus five years specialized assertive intervention for first episode psychosis : Professor Merete Nordentoft Start: Oktober 2009 Metabolisk syndrom hos patienter med ny-diagnosticeret skizofreni prognose og forebyggelse (ph.d.-projekt) : Ledende fysioterapeut, cand.scient.san, Lene Nyboe Jacobsen Start: November 2009 Livsstilsintervention med henblik på at forebygge og behandle metabolisk syndrom (pilotprojekt) : Ledende fysioterapeut, cand.scient.san. Lene Nyboe Jacobsen og overlæge Charlotte Emborg Start: August Afsluttet december Change: Det gælder livet. En lodtrækningsundersøgelse af systematisk intervention for at bedre psykisk syges helbredstilstand (i Aarhus): Professor Ole Mors Start: September 2012 Frekvensregulering af clozapin induceret sinustakykardi (biscloz) : Læge, ph.d. Jimmi Nielsen Start: januar 2010 Pregabalin til behandling af komorbid angst ved skizofreni : Læge, ph.d. Jimmi Nielsen Start: december 2011 Social Cognition in First-Episode Schizophrenia: Theory and Mind and Social Perception (ph.d.-projekt) : Cand.psych. aut. Vibeke Fuglsang Bliksted Start: september

3 A Clinical Measure of Social Cognitive Abilities in Schizophrenia (ph.d.-projekt) : Cand. psych., Arndis Simonsen Start: September 2012 Optimering af differentieret kognitiv behandling til patienter med skizofreni (planlagt postdoc-projekt) : Cand.psych. aut. Vibeke Fuglsang Bliksted Start: April 2013 Hel- genom test Nye muligheder, nye dilemmaer : Professor Ole Mors Start: December 2011 Katalog forskningsprojekter Afd. P Nye projekter Hearing what you re thinking: acoustic cues of speaker intentions :Ethan Weed Start > Clinical Voices : Riccardo Fusaroli Start > Social cognition in complex cases of schizophrenia with organic comorbidity : Heine Lund Pedersen Start:marts 2013 The Danish High Risk and Resilience Study - VIA 7 : professor Ole Mors Start: Januar 2013 Comparative Effectiveness and Safety of SSRI Use in Combination with NSAIDs or Paracetamol : stud med Ole Köhler Start: Januar

4 OPUS ti års opfølgning En 10-års opfølgning af et multicenter randomiseret enkelt- blindet kontrolleret klinisk forsøg vedrørende en intensiv tidlig behandlings- indsats vs. standardbehandling for patienter med en debuterende skizofreni spektrum lidelse. Professor Ole Mors Ole Mors Ph.d., cand. psych. Stephen Austin Professor Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center København ph.d.-studerende, cand. psych. Rikke Gry Secher, Psykiatrisk Center København OPUS undersøgelsen er verdens største kliniske kontrollerede undersøgelse af en tidlig intensiv behandling overfor standardbehandling af personer med deres første sygdomsepisode indenfor det skizofrene spektrum. I alt 547 patienter (18-45 år) (F20-F28) blev inkluderet i perioden i Aarhus og København. Formålet med 10 års efterundersøgelsen var at undersøge sygdomsforløb og prognose ti år efter debut af den psykotiske lidelse. Deltagerne er blevet personligt genundersøgt med en systematisk vurdering af psykopatologi, (SCAN, SANS og SAPS) socialt funktionsniveau, socialt netværk og livskvalitet (GAF og PSP), kognitivt funktionsniveau og metakognitive forestillinger. Vi har opnået 70 % deltagelse, hvilket er helt unikt for en sådan langtids- efterundersøgelse. Databearbejdning og udarbejdelse af artikler er nu i fuld gang. Tidsplan Start Stephen Austins ph.d.-forløb blev afsluttet den , hvor han forsvarede sin ph.d vid. etisk Er godkendt sin ph.d.. Efterundersøgelsen er afsluttet. Der skrives artikler udfra de indsamlede data. Austin SF, Mors O, Secher RG, Hjorthøj CR, Albert N, Bertelsen M, Jensen H, Jeppesen P, Petersen L, Randers L, Thorup A, Nordentoft M. Predictors of recovery in first episode psychosis: The OPUS cohort at 10year follow-up. Schizophr Res Aug 8. doi:pii: S (13) /j.schres [Epub ahead of print] 4

5 Tidsplan Katalog forskningsprojekter Afd. P Projekt 2 år versus 5 år i OPUS- regi A randomized clinical trial of the effect of two years versus five years specialized assertive intervention for first episode psychosis Professor Merete Nordentoft Charlotte Emborg, Ole Mors, Preben Bo Mortensen, Anne Thorup, Lone Petersen, Pia Jeppesen, Mette Bertelsen Det undersøges ved en RCT om de positive effekter af at være fulgt i OPUS i 2 år kan fastholdes bedre, hvis patienterne følges i 5 år. Målet er at sammenligne effekten på positive og negative symptomer, misbrug, institutionalisering og tilknytning til arbejdsmarkedet. Hypotesen i studiet er, at det er muligt at fastholde de positive resultater af to år intensiv og specialiseret psykose-behandling for de patienter, som modtager yderligere 3 års intensiv behandling. De første patienter blev inkluderet i oktober 2009, og de sidste patienter afsluttes i studiet i april Projektet skal ikke anmeldes til eller godkendes af komité Forskningsenheden i afdeling P financierer en forskningsassistent, som indsamler data. Vi er i gang med at lave follow-up på alle patienterne (København + Århus). I 2012 interviewede vi 20 patienter ud af 23 mulige og indtil har vi interviewet 15 ud af 19 mulige. Der er publiceret en artikel til dato: Melau M, Jeppesen P, Thorup A, Bertelsen M, Petersen L, Gluud C, Krarup G, Nordentoft M. The effect of five years versus two years of specialised assertive intervention for first episode psychosis - OPUS II: study protocol for a randomized controlled trial. Trials Mar 10;12:72. Flere publikationer er under udarbejdelse. 5

6 Metabolisk syndrom hos patienter med ny-diagnosticeret skizofreni prognose og forebyggelse Lene Nyboe, Fysioterapeut, Cand. scient. San, ph.d. stud. Poul Videbech, Afd Q, (hovedvejleder) Hans Lund, lektor, Syddansk Universitet Marianne Kleis Møller, Overlæge, Regionshospitalet Horsens, Endokrinologisk afd. Formålet med undersøgelsen er at beskrive forekomsten og udviklingen af metabolisk syndrom hos patienter med ny- diagnosticeret skizofreni, herunder at undersøge hvilken betydning forskellige risikofaktorer har for udvikling af metabolisk syndrom hos patientgruppen. Undersøgelsens resultater forventes at give ny viden om, hvordan metabolisk syndrom hos patienter med skizofreni kan forebygges og behandles. Tidsplan Godkendt Psykiatriens forskningspulje region Midtjylland Lundbeck Fonden Danske Fysioterapeuter Inklusion af patienter er afsluttet og der er nu inkluderet 101 patienter med skizofreni, 52 patienter med depression og 50 raske kontrolpersoner. Der er efterundersøgt 54 patienter med skizofreni og 23 patienter med depression svarende til en opfølgning på henholdsvis 77 % og 66 %. Metabolisk syndrom ved skizofreni. Ugeskr Læger 2010;172(49):3422 International Council of Physiotherapy in Psychiatry and Mental Health consensus on physical activity within multidisciplinary rehabilitation programmes for minimising cardio-metabolic risk in patients with schizophrenia. Disability & Rehabilitation, 2011, 1-12, Low levels of physical activity in patients with severe mental illness. Nord J Psychiatry 2012;00:1 4. Psykisk syge skal motionere mere for at forebygge livsstilssygdomme. Danske Fysioterapeuter november

7 Livsstilsintervention med henblik på at forebygge og behandle metabolisk syndrom Lene Nyboe, Fysioterapeut, Cand.scient. san. og overlæge Charlotte Emborg Birgit L. Clemmensen, Line, L. Munter, Kirsten B. Andersen Pilotprojektet skulle afprøve og udvikle metoder til brug for et flerårigt projekt vedr. livsstilsintervention og forebyggelse af metabolisk syndrom. I såvel pilotprojektet som i det egentlige projekt er hovedformålet at øge det fysiske aktivitetsniveau hos patienter tilknyttet OPUS. Den konkrete intervention er målrettet følgende grupper af patienter: Patienter med lavt fysisk aktivitetsniveau, men uden metaboliske forstyrrelser Patienter med metaboliske forstyrrelser Patienter med metabolisk syndrom Målet for interventionen er at øge patienternes fysiske aktivitetsniveau. Afhængigt af den enkelte patients specifikke problemstillinger kan den fysioterapeutiske intervention både omhandle behandling med henblik at normalisere kropsoplevelse og øge kropsbevidsthed, superviseret fysisk aktivitet, undervisning i træningsfysiologi/psykoedukation samt motivation(motiverende samtal mm). Projektets samlede evalueringer, herunder opgørelser af projektets kvantitative og kvalitative data udmøntes i en rapport, der kan danne grundlag for udarbejdelse af en efterfølgende forskningsprotokol. Tidsplan Pilotprojektet gennemførtes i perioden Ikke anmeldt Pilotprojektet blev finansieret af SATS-pulje midler for Fysisk aktivitet til unge med skizofreni Evalueringsrapport af fysisk aktivitet som forebyggelse og behandling af metabolisk syndrom for unge med skizofreni tilknyttet OPUS. December 2011, Lene Nyboe, Birgit Linnet Clemmensen, Line Linde Munter, Kirsten Bjørn Andersen. 7

8 CHANGE: Det gælder livet. En lodtrækningsundersøgelse af systematisk intervention for at bedre psykisk syges helbredstilstand Ole Mors Ole Mors Hans Christian Nørgaard, ph.d.-studerende med projektet: Care coordination as a link between secondary and primary care. An intervention study to improve physical health for patients with schizophrenia. Merete Birk, forskningssygeplejerske Irma Møller Rasmussen, sygeplejerske, care-koordinator livsstilscoaches fysioterapeut Søren Drivsholm, fysioterapeut Line Munter og ergoterapeut Kristine Karstoft Møller. Tidsplan Start Afsluttes København: Professor Merete Nordentoft og CHANGE-teamet, Psykiatrisk Center København Patienter med skizofreni lever 20 år kortere end baggrundsbefolkningen. De har en markant overdødelighed ved sygdomme, der kan relateres til livsstil, underbehandling af somatiske sygdomme og formentligt også medicinbivirkninger. Vi undersøger om en indsats for at sikre undersøgelse og behandling af fysiske helbredsproblemer og individualiseret, intensiv livsstilsintervention kan nedsætte risikoen for tidlig død. Formålet med livsstilsinterventionen er at nedsætte rygning og øge fysisk aktivitet og forbedre kostvanerne. Deltagelse i undersøgelsen tilbydes til patienter som har skizofreni eller skizofrenilignende tilstande som har et taljeomfang, der overskrider Sundhedsstyrelsens anbefalede grænser. Efter lodtrækning vil de blive tildelt en af tre følgende behandlinger: 1) Sædvanlig behandling 2) Sikring af kontakt til egen læge med henblik på undersøgelse og behandling af fysiske helbredsproblemer 3) Sikring af kontakt til egen læge med henblik på undersøgelse og behandling af fysiske helbredsproblemer plus en etårig individualiseret, intensiv. Målrettet og helhedsorienteret livsstilsintervention. Resultaterne af interventionen vil blive dokumenteret af uafhængige forskere. Undersøgelsen gennemføres på Psykiatrisk Center København og Aarhus Universitetshospital, Risskov, Forskningsenhed P Godkendt Projektet er støttet med 20 millioner af SATS-puljemidlerne samt TrygFonden og LundbeckFonden Århus er der pr. udgangen af juli 2013 inkluderet 82 deltagere.københavn er der inkluderet 108 deltagere 8

9 Frekvensregulering af clozapin induceret sinustakykardi (biscloz) Jimmi Nielsen, læge, ph.d. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Overlæge Charlotte Emborg Overlæge Jesper Dybbro Overlæge Jørgen Aagaard Clozapin er fortsat det mest effektive antipsykotikum til patienter som ikke har effekt af andre antipsykotika. Sinustakykardi er en hyppig bivirkning ved behandling med clozapin og kan være forbundet med gener for patienten. Der er også en mulig sammenhæng til udvikling af kardiomyopati. I undersøgelsen frekvensreguleres sinustakycardien med betablokkeren bisoprolol. Det sker i et dobbeltblindet placebo kontrolleret overkrydsningsforsøg blandt patienter i clozapinbehandling med sinustakycardi. Primær effektparameter er hjerteratevariabilitet målt ved en 24 timers holteroptagelse før og efter 1 uges behandling. Derudover måles også om bisoprolol kan reducere angstsymptomer. Undersøgelsen varer i alt 4 uger og involverer 4 besøg. Tidsplan Januar 2010 december 2014 Efterår 2013 udarbejdes interim analyse 1. august2013 Godkendt Finansieret af Aalborg Psykiatriske Sygehus Der skal indgå i alt 36 personer i projektet. Pr. 1. august 2013 har30 patienter underskrevet samtykke til deltagelse men kun ca. 50 % heraf er inkluderede. Den lave inklusionsgrad skyldes, at patienterne ikke har haft sinustakykardi ved måling af hjertefrekvens i eget hjem. Der rekrutteres fortsat patienter til projektet. Der planlægges interim analyse efterår Ultimo 2012 har Videnskabsetisk Komité og Sundhedsstyrelsen godkendt forlængelse af projektet til og med december

10 Tidsplan Pregabalin til behandling af komorbid angst ved skizofreni Jimmi Nielsen, læge, ph.d. Aalborg Psykiatriske Sygehus Overlæge Charlotte Emborg Overlæge Jesper Dybbro Overlæge Inger Poulstrup Angst er et hyppigt symptom ved skizofreni. Udover behandling med antipsykotisk medicin er der ikke andre evidensbaserede behandlinger. Pregabalin har vist effekt ved flere typer af angst men endnu ikke undersøgt i personer med skizofreni og komorbid angst. Projektet er et dobbeltblindet placebokontrolleret forsøg der undersøger om pregabalin er mere effektiv end placebo til behandling af angst ved skizofreni blandt patienter med skizofreni i stabil fase med angstsymptomer trods optimal antipsykotisk behandling. Hamilton angstskala er primært effektparameter og ratingen sker centralt ved brug af videooptagelse. Forsøget varer 8 uger. Projektstart medio december 2011 og forventet afslutning december Godkendt Aalborg Psykiatriske Sygehus Pfizer Der er i alt henvist 48 potentielle deltagere til projektet, hvoraf 10 er henvist fra Afdeling P. Af de 48 henviste patienter, er der pr. inkluderet 16. I projektet skal der i alt indgå 70, hvilket forventes opnået ultimo Videnskabsetisk komité og Sundhedsstyrelsen har i marts-april 2013 godkendt forlængelse af projektet til december H-reservelæge Ole Schjerning fra Center for Skizofreni, Aalborg Universitetshospital Psykiatrien er tilknyttet projektet som investigator og er indskrevet som ph.d. studerende, hvor data fra projektet skal indgå. 10

11 Social Cognition in First-Episode Schizophrenia: Theory of Mind and Social Perception Vibeke Bliksted, Klinik for unge med skizofreni Poul Videbech, (hovedvejleder), Professor afdeling Q., Aarhus Universitets Hospital Risskov. Chris Frith, (projektvejleder), Emeritus Professor of Neuropsychology, Leopold Müller Functional Imaging Laboratory, Wellecome Trust Centre for neuroimaging, University College London samt gæsteprofessor ved CFIN, Aarhus Universitets Hospital. Birgitte Fagerlund, (medvejleder), Ph.d., Cand.psych., senoriforsker, Center for Neuropsychiatric Schizophrenia Reserach, Psykiatrisk Center Glostrup, Københavns Universitet. Torben Ellegaard Lund, (medvejleder), Ph.d., ingeniør, Assistant professor, Center of Functionally Integrative Neuroscience (CFIN), Aarhus University Hospital. Tidsplan Nærværende ph.d.-projekt belyser evnen til at skelne mellem oprigtig tale og sarkasme/ironi på baggrund af henholdsvis paralingvistiske og kontekstuelle cues ved henholdsvis patienter med nydebuteret skizofreni samt en matchende rask kontrolgruppe. Projektet undersøger social kognition via traditionel neuropsykologisk testning samt via et f-mri studie (hjernescanninger). Der afprøves 4 nye psykologtest til belysning af forskellige aspekter af social kognition. Ph.d.-studiet udføres på deltid, 30 timer pr. uge. Start: Slut: Godkendt (Ref: M ) Tilladelse fra Datatilsynet givet Projektet er fuldt finansieret via fgl. fonde: kr. fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen (Tildelt VB's Ph.d. projekt med Chris Frith som hovedansøger) kr. fra Fonden til forskning af sindslidelser, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Ph.d.-afhandling er afleveret pr Tre artikler under udarbejdelse p.t. 11

12 A Clinical Measure of Social Cognitive Abilities in Schizophrenia Arndis Simonsen (Cand. Psych., Ph.d.-studerende) Ole Mors, professor afd. P, Aarhus Universitets Hospital Risskov Prof. Andreas Roepstorff, Institut for Kultur og Samfund - Antropologi og Etnografi, Institut for Klinisk Medicin - Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab, Aarhus Universitet Prof. Chris Frith, Emeritus Professor of Neuropsychology, Leopold Müller Functional Imaging Laboratory, Wellecome Trust Centre for neuroimaging, University College London samt gæsteprofessor ved CFIN, Aarhus Universitets Hospital. Daniel Campbell-Mieklejohn (M.Sc. DPhill, post doc) Prof. Nathaniel Daw, New Your University, USA Prof. Paul Fletcher, Cambridge University, USA Prof. Trevor Robbins, Cambridge University, USA Overlæge Charlotte Emborg og psykolog Vibeke Bliksted, Klinik for unge med skizofreni, Aarhus Universitets Hospital Risskov Afprøve tests og metoder til at måle grundlæggende aspekter af social kognition hos patienter med skizofreni Der anvendes neuropsykologisk testning samt fmri skanninger. Tidsplan Start Start af ph.d-studiet Slut Projektet er anmeldt til komité på Færøerne og Region Midt: første del af projektet (neuropsykologisk testning) kræver ikke godkendelse fra komité i Region Midtjylland eller på Færøerne. Projektet er anmeldt til Datatilsynet. Fuldt financieret af ipsych, LundbeckFonden 12

13 Optimering af differentieret kognitiv behandling til patienter med skizofreni Vibeke Bliksted, Cand.psych. aut., Ph.d.-studerende Ole Mors, professor, Forskningsenheden P, Afdeling for psykoser, Aarhus Universitets Hospital Risskov Charlotte Emborg, overlæge, Klinik for unge med skizofreni, Aarhus Universitets Hospital Risskov Chris Frith, Emeritus Professor of Neuropsychology, Leopold Müller Functional Imaging Laboratory, Wellecome Trust Centre for neuroimaging, University College London samt gæsteprofessor ved CFIN, Aarhus Universitets Hospital. Birgitte Fagerlund, Ph.d., Cand.Psych., senoriforsker, Center for Neuropsychiatric Schizophrenia Reserach, Psykiatrisk Center Glostrup, Københavns Universitet. Andreas Roepstorff, Professor, Institut for Kultur og Samfund - Antropologi og Etnografi, Institut for Klinisk Medicin - Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab, Aarhus Universitet Endvidere er der positivt tilsagn om deltagelse af personale (bostøtter) fra social psykiatrien: Jacob Busk, leder af socialpsykiatrisk bostøtte i Silkeborg Ole Svejstrup, Projektleder og udviklingskonsulentsocialpsykiatri og Udsatte VoksneSocialforvaltningen, Aarhus Kommune Projektet er et post doc-projekt, og projektprotokollen er under udarbejdelse. Patienterne skal udredes ved inklusion med fmri hjerneskanninger og psykologisk testning af neurokognition, social kognition samt skizofreni symptomer. De tilbydes herefter differentieret behandling tilpasset de registrerede deficits. Behandlingen fokuserer på individuelle kompensatoriske tilgange med udgangspunkt i patientens dagligdag: Neurokognitiv kompensation Socialkognitiv kompensation Tidsplan April April 2018 Behandlingstilbuddet afsluttes med 3 måneders metakognitiv terapi. Herefter gentestes patienterne med de samme metoder som ved inklusionen. Formålet er at finde frem til valide biomarkører, fx fmri paradigmer samt psykologiske tests, der kan bidrage til differentieret behandling og forbedret prognose. Desuden ønskes udviklet metoder, der kan anvendes og trænes i patientens dagligdag i samarbejde med personalet fra socialpsykiatrien. I tilknytning til post doc projektet tænkes et eller flere Ph.d.-studier i OPUS 13

14 anmeldt [ja / nej] godkendt [ja / nej] Uafklaret Katalog forskningsprojekter Afd. P VB er ansat i Forskningsenheden P i afd. P, som dækker lønudgifter. VB har mulighed for at søge om seed money fra Interacting Minds Centre, Aarhus Universitet til igangsætning af projektet. Desuden skal der i løbet af 2013 udarbejdes fondsansøgninger. 14

15 Hel- genom test Nye muligheder, nye dilemmaer Professor Ole Mors Kandidat i Folkesundhedsvidenskab Anna Sundby (klinisk assistent, ph.d.- studerende) Medvejledere: Merete Watt Boolsen, lektor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, Cand. scient, ph.d. Mette Ebbesen, Center for Bio- og Nanoetik, Aarhus Universitet. Cand.scient, ph.d. Thomas Hansen, Skt. Hans Hospital Brugen af hel-genom test (WGS) i genetiske forskningsprojekter betyder, at forskere og biobanker får et informationsgrundlag om andre genetiske risikofaktorer, end dem, der forskes i. Den psykiatriske forskning har ikke tidligere haft mulighed for at bruge WGS i undersøgelser af genetiske risikovarianter for psykiske lidelser. Anvendelsen af WGS rejser etiske, juridiske og praktiske problemstillinger i relation til det informerede samtykke og for tilbagemelding til forsøgsdeltagerne om forskningsresultaterne. Dette ph.d. projekt har derfor til hensigt at udforske hvilke barrierer og holdninger, der er ved brugen af WGS i genetisk forskning i Danmark, særligt i forhold til tilbagelevering af forskningsresultater samt det informerede samtykke. Afhandlingen sætter fokus på de mennesker, der har en særlig interesse i WGS, fordi de som patienter er (mulige) deltagere i psykiatriske genetiske studier; er biologiske slægtninge til patienter; som almenbefolkning er (mulige) kontrolpersoner i genetiske studier eller som fagpersoner, der skal informere om resultaterne fra en WGS. Projektet tager således udgangspunkt i psykiatriske patienters, pårørendes, almenbefolkningens og kliniske genetikeres holdninger til brugen af WGS i genetisk forskning. Dette vil primært blive undersøgt gennem fokusgruppeinterviews og eliteinterviews og et web-baseret spørgeskema. Tidsplan Godkendt af VEK og Datatilsynet Ph.d studiet er finansieret af Klinisk Institut, Aarhus Universitet samtlundbeckfonden (ipsych) Følgende publikationer er planlagt ifm ph.d-studiet: 1. Barrierer ved brugen af WGS i genetisk forskning en kvalitativ undersøgelse. 2. Holdninger til brugen af WGS i genetisk forskning blandt psykiatriske patienter, pårørende, almenbefolkningen og kliniske genetikere. 3. Barrierer ved brugen af WGS i dansk psykiatrisk genetisk forskning. 4. Etiske problemstillinger på spil ved WGS i genetisk forskning. 15

16 Hearing what you re thinking: acoustic cues of speaker intentions Ethan Weed (assistant professor) Interacting Minds Centre, Aarhus Universitet Riccardo Fusaroli (post.doc.) Interacting Minds Centre, Aarhus Universitet Arndis Simonsen Vibeke Bliksted Ole Mors Vi undersøger raske personers forståelse af sarkasme via filmklippene fra den psykologiske test TASIT (som Ethan Weed og Vibeke Bliksted har oversat sammen med Søren Wejdemann). Hvert filmklip deles op i lyd alene, film uden lyd, kombineret lyd og film. Vi anvender både den originale australske version og den danske version. Tidsplan anmeldt [ja / nej] godkendt [ja / nej] Der kræves ikke tilladelse, idet der i første omgang kun undersøges raske kontrolpersoner Projektet har fået seed-money fra Interacting Minds Centre, Aarhus Universitet Endvidere indgår projektet i Clinical Voices ansøgningen til Lundsbeckfonden 16

17 Clinical Voices Riccardo Fusaroli (post.doc.), Ethan Weed (assistant professor), Arndis Simonsen (ph.d.- studerende), Dan Bang (ph.d-studerende), Nicolai Ladegaard (ph.d.-studerende), Kristian Tylén (post.doc.), Vibeke Bliksted (specialpsykolog, ph.d.-studerende) Advisory board: Prof. Chris Frith,Emeritus Professor of Neuropsychology, Leopold Müller Functional Imaging Laboratory, Wellecome Trust Centre for neuroimaging, University College London samt gæsteprofessor ved CFIN, Aarhus Universitets Hospital. prof. Uta Frith, Institute of Cognitive Neuroscience, University College London samt gæsteprofessor ved CFIN, Aarhus Universitets Hospital. prof. Ole Mors, Aarhus Universitets Hospital, Afd.P prof. Niels Bilenberg, Odense Universitets Hospital overlæge Erik Roj Larsen, Aarhus Universitets Hospital, Afd. Q prof. Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center Bispebjerg, Københavns Universitet Knud Kristensen, landsformand for Sind Projektet vil belyse og analysere specifikke sproglige karakteristika/mønstre ved forskellige psykiatriske diagnoser (bl.a. nydiagnosticeret skizofreni, nydiagnosticeret samt kronisk depression, bipolar lidelse, autisme). Analyserne vil bl.a. se på prosodi, pitch, pauser i talestrømmen, m.m. Målet er at udvikle et neutralt måleinstrument til psykiatrisk diagnosticering. Analyserne sammenholdes bl.a. med patienternes socialkognitive deficit. Tidsplan anmeldt [ja / nej] godkendt [ja / nej] Delvist. Der er tilladelser til optagelse af lydfiler fra animated triangles task ved de respektive diagnostiske grupper. Der mangler tilladelse til de planlagte supplerende lydoptagelser af naturlig samtale. Der er indsendt ansøgning til Lundbeckfonden 17

18 Social cognition in complex cases of schizophrenia with organic comorbidity Heine Lund Pedersen (neuropsykolog) og Vibeke Bliksted (specialpsykolog, ph.d.-studerende) Prof. Ole Mors, Aarhus Universitets Hospital Risskov Projektet er under planlægning pr Heine Lund Pedersen anvender BACS (neurokognitivt testbatteri udviklet til patienter med skizofreni), TASIT og Animated Triangles (to socialkognitive tests) som supplerende tests under sine udredninger i Neuropsykiatrisk klinik, Afd. P de næste to år (N=40). Herefter tester han et tilsvarende antal raske kontrolpersoner. Vi ønsker at påvise de samme socialkognitive subgrupper i denne population, som i Vibekes OPUS population (fra ph.d.-projektet). Vi er aktuelt i gang med at forberede ansøgning til og Datatilsynet. Der er blevet indhentet de nødvendige tilladelser til at anvende de psykologiske test til projektet. Vi vil søge om fondsmidler til frikøb af Heine L.P. i ½ år m.h.p. artikelskrivning, når data er indsamlet. Tidsplan Godkendt af VEK og Datatilsynet Der vil blive ansøgt om fondsmidler til frikøb i ½ år af HLP 18

19 Katalog forskningsprojekter Afd. P The Danish High Risk and Resilience Study - VIA 7. Prof. Ole Mors Ph.d-studerende Aja Neergaard Greve Ph.d-studerende Ditte Lou Gantriis Forskningsassistent XX Professor Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center København Professor Kerstin Plessen, Psykiatrisk Center København VIA-7 teamet på Psykiatrisk Center København Formålet med den landsdækkende undersøgelse er at identificere tidlige markører for skizofreni og bipolar lidelse samt analysere betydningen af genetisk disposition og miljømæssige forhold, herunder opvækstvilkår hos 7- årige børn med 0, 1 eller 2 forældre med skizofreni/bipolar lidelse med fokus på forstyrrelser i den kognitive, neuromotoriske og psykosociale udvikling. Både børn og forældre gennemgår et omfattende testbatteri. Forskningsenheden, Afdeling P har hovedansvaret for to af i alt 10 ph.d-studier i det samlede projekt: Associations between cognition in parents and their offspring, ph.d.-projekt for Aja N Greve, fra til Hovedvejleder: Ole Mors Medvejledere: Ph.D Jens Richardt Jepsen, Mental Health Centre Copenhagen and Mental Health Centre Glostrup Professor Erik Lykke Mortensen, Department of Public Health, University of Copenhagen PhD Liselotte Petersen, National Centre for Register-based Research, Aarhus University Home environment among 7-year old offspring of parents with schizophrenia or bipolar disorder. Ph.d-projekt for Ditte L Gantriis fra til Hovedvejleder: Ole Mors Medvejledere: Ph.d. seniorforsker Anne Thorup, Psykiatrisk Center København Lektor Susanne Harder, Institut for Psykologi, Københavns Universitet Tidsplan Projektet startede med inklusion af forsøgspersoner i januar Dataindsamling fortsætter til maj august 2013 Godkendt af VEK og af Datatilsynet Financieret af Region Hovedstaden, LundbeckFonden (ipsych) og afdeling P Der er inkluderet og færdigtestet i alt 62 familier, yderligere 46 er i gang med testbatteriet. 70% af de familier, som kontaktes, deltager. 19

20 Katalog forskningsprojekter Afd. P Comparative Effectiveness and Safety of SSRI Use in Combination with NSAIDs or Paracetamol Stud med Ole Köhler Research Department P,, Aarhus University Hospital, Risskov Ole Mors Department P, Research Department P, Aarhus University Hospital Risskov, The Lundbeck Foundation Initiative for Integrative Psychiatric Research, ipsych Christiane Gasse National Centre for Register-Based Research, Aarhus University The Lundbeck Foundation Initiative for Integrative Psychiatric Research, ipsych, Liselotte Petersen National Centre for Register-Based Research, Aarhus University The Lundbeck Foundation Initiative for Integrative Psychiatric Research, ipsych, Projektet er et farmakoepidemiologisk, registerbaseret projekt, hvor formålet er at undersøge virkning og bivirkninger ved samtidigt brug af antidepressiv medikamentel behandling og behandling med Non-steroide ant-inflammatoriske stoffer (NSAIDs) Tidsplan Godkendt af VEK og af Datatilsynet 1.april 2013 Afdeling P Forskningsårsrapport, juni 2013: Study on the Impact of Concomitant Use of Antidepressants and Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) on the Outcome of Depression, Afd P. 20

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015 Århus Universitetshospital Risskov Afd. P - Afdeling for Psykoser Forskningsplan for Afd. P Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7847 1627 www.regionmidtjylland.dk Afdeling for Psykoser, AUH Risskov

Læs mere

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial A 10 year follow-up of a randomised multi-centre trial of intensive early intervention versus standard treatment for patients with first episode

Læs mere

Katalog forskningsprojekter, revideret april Katalog over forskningsprojekter. Afdeling for psykoser Aarhus Universitetshospital Risskov

Katalog forskningsprojekter, revideret april Katalog over forskningsprojekter. Afdeling for psykoser Aarhus Universitetshospital Risskov Katalog over forskningsprojekter Afdeling for psykoser Aarhus shospital Risskov sfortegnelse A Clinical Measure of Social Cognitive Abilities in Schizophrenia... 3 The Danish High Risk and Resilience Study

Læs mere

Tidlig opsporing og intervention. Professor Nordentoft Psykiatrisk Center København Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Tidlig opsporing og intervention. Professor Nordentoft Psykiatrisk Center København Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Tidlig opsporing og intervention Professor Nordentoft Psykiatrisk Center København Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Faser i udviklingen af psykose Funktionsniveau Tertiær forebyggelse

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Rehabilitering i et Recovery perspektiv

Rehabilitering i et Recovery perspektiv Rehabilitering i et Recovery perspektiv Torsdag den 26. november 2015 Ved overlæge Annette Gosvig OPTe og TI Psykiatrien i Region Syddanmark Hvorfor beskæftige sig med det? Forskningsmæssig fokus og lovende

Læs mere

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr DSKS januar 2014 Oversigt Rationalet bag TOP Informations kampagnen Resultater fra TOP Etiske problemstillinger Udgifter

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

Psykiatri Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Individuel Planlagt job med Støtte

Psykiatri Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Individuel Planlagt job med Støtte Psykiatri Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Individuel Planlagt job med Støtte Forskningsoverlæge, ph.d. Lene Falgaard Eplov Baggrund De fleste med psykiske lidelser er i stand til at komme

Læs mere

Information til forsøgsdeltagere

Information til forsøgsdeltagere Information til forsøgsdeltagere Vi vil gerne spørge dig, om du vil deltage i : Et randomiseret klinisk forsøg til undersøgelse af effekten af kognitiv remediering versus standardbehandling til symptomatiske

Læs mere

Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention

Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention Et projekt i samarbejde mellem Regionshospitalet Hammel Neurocenter og, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre v/ Johanne H. Jeppesen Cand. Psych. Ph.d. studerende Psykologisk Institut,

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose -

Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose - Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose - Registerbaseret studier til TOP Lene Halling Hastrup, PhD Psykiatrisk Forskningsenhed 1 Baggrund Registerforskningen i TOP undersøger: 1) Varigheden

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

Kognitiv indsigt. Klinisk indsigt 09-10-2014. Baseline 3M 6M 12M Ja /Nej Ja /Nej Ja /Nej Ja /Nej. Birchwood Insight Scale

Kognitiv indsigt. Klinisk indsigt 09-10-2014. Baseline 3M 6M 12M Ja /Nej Ja /Nej Ja /Nej Ja /Nej. Birchwood Insight Scale Sygdoms indsigt eller udsigt Rikke Jørgensen, cand.cur. ph.d. Postdoc Forskningskonference 2014 Psykiatrisk sygepleje Fra forskning til praksis fra praksis til forskning 2 Forskning viser, at det er en

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

for individer med tilbagevendende depression

for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 28 01 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske journal 30 01 2014

Læs mere

TOP - hurtig udredning og behandling af unge med psykose

TOP - hurtig udredning og behandling af unge med psykose TOP - hurtig udredning og behandling af unge med psykose Psykose er en psykisk tilstand, hvor man ikke kan skelne fantasi fra virkelighed. Psykosen kan komme pludseligt eller udvikle sig langsomt. Der

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 27 01 2015 Ole Mors Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

Det fremgår af satspulje- aftalen, at der afsættes 13,6 mio. kr. i perioden 2011-2014. Midlerne, som er anført på år, er:

Det fremgår af satspulje- aftalen, at der afsættes 13,6 mio. kr. i perioden 2011-2014. Midlerne, som er anført på år, er: Revideret tidsplan Forudsætninger for puljen Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet i perioden fra 2011 til 2014 har Tilsyn i fået til opgave at varetage punktet 1.4.4. Forebyggelse af uventede

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 19 Offentligt Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den 4,

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Tidlige tegn ved Psykose

Tidlige tegn ved Psykose Tidlige tegn ved Psykose Ulrik Haahr Overlæge Kompetencecenter for debuterende psykose. Psykiatrien Øst, Region Sjælland 06-03-2012 PsykInfo 29-02-2012 1 Tidlige tegn ved psykose Velkommen 06-03-2012 PsykInfo

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

Deltagerinformation. Et randomiseret klinisk forsøg: Udtrapning versus vedligeholdelsesbehandling med antipsykotisk medicin

Deltagerinformation. Et randomiseret klinisk forsøg: Udtrapning versus vedligeholdelsesbehandling med antipsykotisk medicin Deltagerinformation Et randomiseret klinisk forsøg: Udtrapning versus vedligeholdelsesbehandling med antipsykotisk medicin hos patienter med nydiagnosticeret skizofreni eller skizofrenilignende psykose

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Undersøgelse af. Pulserende Elektromagnetiske Felter (PEMF) mod depression

Undersøgelse af. Pulserende Elektromagnetiske Felter (PEMF) mod depression Deltagerinformation Undersøgelse af Pulserende Elektromagnetiske Felter (PEMF) mod depression Den originale titel: Evalueringsplan for Pulserende ElektroMagnetiske Felter (PEMF) i et kohorte studie for

Læs mere

Antipsykotika hvornår og hvorfor?

Antipsykotika hvornår og hvorfor? Antipsykotika hvornår og hvorfor? Høring om personlig medicintilpasning Bjørn H. Ebdrup 1. reservelæge, ph.d. Christiansborg, 13. december 2016 Center for Clinical Intervention and Neuropsychiatric Schizophrenia

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den. 4, 5. & 7. November 2005 i Fællessalen på Christiansborg. 1. session: Fredag

Læs mere

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge 25. Marts 2015, Fredericia Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge Præsentation Emily Dean Weisenberg, Cand. Psych. 2005, autoriseret 2009 2005-2006: PPR - Heldagsskole for børn med socioemotionelle

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende?

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? (Forskningsprojektets titel: Psykoedukation af pårørende til forebyggelse af nye depressive episoder: en lodtrækningsundersøgelse

Læs mere

Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni

Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni Skizofreni kan føre til forstyrrede kropslige oplevelser og forandringer i åndedræt, muskulær spænding og kan føre til øget risiko for diabetes og

Læs mere

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 DD2 Status Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 > Hvorfor DD2? 250.000 patienter med type 2 diabetes (T2D) i Danmark 65 nye tilfælde hver dag i Danmark Forkorter livet med omkring

Læs mere

The Danish OPUS Trial:

The Danish OPUS Trial: The Danish OPUS Trial: Et multicenter randomiseret klinisk forsøg med intensiv behandling i to år Debuterende psykose Et, to og fem års opfølgning OPUS er ikke en forkortelse Navnet er taget fra musikkens

Læs mere

Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni

Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni Fysioterapi virker Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni Skizofreni kan føre til forstyrrede kropslige oplevelser og forandringer i åndedræt, muskulær spænding og kan føre til øget risiko

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Psykiatrisk sygepleje

Psykiatrisk sygepleje FORSKNINGSKONFERENCE Psykiatrisk sygepleje Fra forskning til praksis fra praksis til forskning Program 9:30-10:00 Registrering og kaffe 10:00-10:05 Velkomst ved sygeplejefaglig direktør, Ole Ryttov, Psykiatrien,

Læs mere

Projekt. Forandringens Omveje og Genveje

Projekt. Forandringens Omveje og Genveje Projekt Forandringens Omveje og Genveje Et igangværende projekt: Professor, overlæge Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center Bispebjerg (løn søges ikke, er finansieret). Lektor, centerleder og studieleder

Læs mere

Behov for et system, der kigger på flere niveauer!

Behov for et system, der kigger på flere niveauer! Behov for et system, der kigger på flere niveauer! TrekanterASD119A TrekanterASD119A TrekanterASD119A.5 23 Metode 30 med ASD fra vores studie med matchede kontroller, alder M:11 (1.4), 6 piger. Diagnoseret

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Pårørendesamarbejde i Opus Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Hvad er Opus kort sagt Opus er et 2 årigt behandlingstilbud: Med tidlig indsats til unge, der oplever psykosesymptomer.

Læs mere

Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter?

Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter? Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter? Lea Dunkerley Cand mag i psykologi Senior projektkoordinator Komiteen for Sundhedsoplysning Programmerne Lær at leve med kronisk sygdom Målgruppe:

Læs mere

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10 Årsrapport 9.30 Nyt fra

Læs mere

CRAFT (Community Reinforcement And Family Therapy) ved ass. prof. Randi Bilberg Unit of Clinical Alcohol Research (UCAR)

CRAFT (Community Reinforcement And Family Therapy) ved ass. prof. Randi Bilberg Unit of Clinical Alcohol Research (UCAR) CRAFT (Community Reinforcement And Family Therapy) ved ass. prof. Randi Bilberg Unit of Clinical Alcohol Research (UCAR) CRAFT CRAFT har 3 formål med rådgivningen: 1) At få den drikkende i behandling 2)

Læs mere

Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese

Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Projekt resume Helle Mätzke Rasmussen, Anders Holsgaard-Larsen, Niels Wisbech Pedersen, Søren Overgaard Engelsk titel Individually defined multidisciplinary interventions for children with cerebral palsy

Læs mere

Velkommen. Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense

Velkommen. Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense Velkommen Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense Baggrund - formål Baggrund Ønsket af regioner, kommuner og Sundhedsplanlægning i Sundhedsstyrelsen i relations

Læs mere

INTEGRATION AF FORSKNING I KLINIK på CENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER, RISSKOV. - forskningsresultater - klinisk gevinst - kvalitetssikring

INTEGRATION AF FORSKNING I KLINIK på CENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER, RISSKOV. - forskningsresultater - klinisk gevinst - kvalitetssikring INTEGRATION AF FORSKNING I KLINIK på CENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER, RISSKOV - forskningsresultater - klinisk gevinst - kvalitetssikring Loa Clausen, Ph.d. og Janne Helverskov, Børne- & Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Fase 3 hjerterehabilitering - kan det forsømte indhentes?

Fase 3 hjerterehabilitering - kan det forsømte indhentes? Revideret mhp. offentliggørelse Konference om hjerterehabilitering for Hjerteforeningens faglige netværk 20. oktober 2009 Fase 3 hjerterehabilitering - kan det forsømte indhentes? Læge, ph.d.-studerende

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016 Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri Bekiendtgiørelse 1803 Da det er fornummet, at Brændevinsdrik i St. Hans Hospital har forvoldet adskillige

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Velkommen til Konference om ADHD. 21. november 2016

Velkommen til Konference om ADHD. 21. november 2016 Velkommen til Konference om ADHD 21. november 2016 ADHD Hyppig tilstand 2-3% af børn / 1-2% af voksne (ICD-10) 20-25% af alle henvisninger til BUP Mange voksne henvises Voldsom stigning (nu stagneret)

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Træningsapp til sindslidende

Træningsapp til sindslidende 1 Træningsapp til sindslidende Udvikling af en træningsapplikation som redskab i fysioterapeutisk behandling af psykiatriske patienter. Træning Innovations- og pilotprojekt 2 Innovationsprojektet gennemføres

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2014

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2014 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 26 08 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Notat om multisygdom hos borgere med psykiatriske lidelser opfølgning på Hvordan har du det? 2010

Notat om multisygdom hos borgere med psykiatriske lidelser opfølgning på Hvordan har du det? 2010 Notat om multisygdom hos borgere med psykiatriske lidelser opfølgning på Hvordan har du det? 2010 Baggrund Hvordan har du det? 2010 indeholder en række oplysninger om sundhedstilstanden hos Region Midtjyllands

Læs mere

Foreløbigt program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia. Programmet vil løbende blive opdateret på www.cpop.

Foreløbigt program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia. Programmet vil løbende blive opdateret på www.cpop. Foreløbigt program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Foreløbigt program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov

Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov videbech@dadlnet.dk www.videbech.com Søgaard HJ. Psykisk sygelighed hos langtidssygemeldte.

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Muskel- og skeletbesvær er hyppigt forekommende i den danske befolkning.

Muskel- og skeletbesvær er hyppigt forekommende i den danske befolkning. Baggrund Muskel- og skeletbesvær er hyppigt forekommende i den danske befolkning. Halvdelen af alle voksne danskere har haft muskel- og skeletbesvær indenfor de sidste 14 dage, og 24 % angav at have været

Læs mere

Personlig medicin og psykisk sygdom. Henrik Rasmussen, Institut for Biologisk Psykiatri, PCSH

Personlig medicin og psykisk sygdom. Henrik Rasmussen, Institut for Biologisk Psykiatri, PCSH Personlig medicin og psykisk sygdom Henrik Rasmussen, Institut for Biologisk Psykiatri, PCSH Institut for Biologisk Psykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans Genetiske baggrund for opståen af psykiske lidelser

Læs mere

Velkommen til Temaaften om skizofreni. Katrine Lindebjerg Birthe Bruun Olsen Karin Bonde Jessen

Velkommen til Temaaften om skizofreni. Katrine Lindebjerg Birthe Bruun Olsen Karin Bonde Jessen Velkommen til Temaaften om skizofreni Katrine Lindebjerg Birthe Bruun Olsen Karin Bonde Jessen Hvad er OPUS? Startede 1998 som projekt Intensiv psykosocial behandling Tidlig intervention virker 2-årigt

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje 2007-2010. Ansøgningsskema til pulje 1, 2 eller 3: 3

Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje 2007-2010. Ansøgningsskema til pulje 1, 2 eller 3: 3 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje 2007-2010 Ansøgningsskema til

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Resume Future Patient ( lægmand) Telerehabilitering af patienter med hjertesvigt September 2015- august 2018

Resume Future Patient ( lægmand) Telerehabilitering af patienter med hjertesvigt September 2015- august 2018 Resume Future Patient ( lægmand) Telerehabilitering af patienter med hjertesvigt September 2015- august 2018 Resume Future Patient 1 1. Forsøgsansvarliges/sponsors navn Birthe Dinesen, Lektor, PhD, Cand.

Læs mere

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Lisa Korsbek Seniorforsker Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket Betydningen af peer-støtte fra et brugerperspektiv

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni Regionshuset Viborg Strategisk Kvalitet Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Mental Sundhed i Danmark

Mental Sundhed i Danmark Mental Sundhed i Danmark Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Mette Kjøller Knud Juel 11. februar 2010 Redaktion Anna Paldam Folker, Line Raahauge Madsen, Ole Nørgaard og Jette Abildskov Hansen,

Læs mere

MIND MY MIND TRÆNING AF TANKER, FØLELSER OG ADFÆRD FOR SKOLEBØRN

MIND MY MIND TRÆNING AF TANKER, FØLELSER OG ADFÆRD FOR SKOLEBØRN MIND MY MIND TRÆNING AF TANKER, FØLELSER OG ADFÆRD FOR SKOLEBØRN PARTNERSKAB MELLEM: TRYGFONDEN PSYKIATRIFONDEN 1 FORMÅL: Sikre at flere børn og unge får tidlig og effektiv hjælp, når de har psykiske vanskeligheder

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

Overdødelighed af livsstilssygdomme blandt mennesker med sindslidelse

Overdødelighed af livsstilssygdomme blandt mennesker med sindslidelse Møde i arbejdsgruppe vedr. fælles strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme blandt mennesker med en sindslidelse. Fredericia d. 25.1.2012 Overdødelighed af livsstilssygdomme blandt mennesker

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Adherence og Health Literacy blandt HIV-smittede i Bissau,Guinea Bissau

Adherence og Health Literacy blandt HIV-smittede i Bissau,Guinea Bissau Adherence og Health Literacy blandt HIV-smittede i Bissau,Guinea Bissau Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD, lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail:lottrodk@rm.dk

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tredimensionel klinisk ganganalyse på

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

Ansøgning til A.P. Møllers Fondens sociale initiativ livsmestring, uddannelse og arbejde

Ansøgning til A.P. Møllers Fondens sociale initiativ livsmestring, uddannelse og arbejde Ansøgning til A.P. Møllers Fondens sociale initiativ livsmestring, uddannelse og arbejde Projektets titel Styrkelse af psykisk sårbare unges parathed til at tage en uddannelse og få et arbejde. Projektets

Læs mere

Ti veje til bedre psykiatrisk behandling

Ti veje til bedre psykiatrisk behandling Bragt på Altinget den 5.februar 2014. Ti veje til bedre psykiatrisk behandling I de senere år er vi blevet klogere på mange aspekter inden for psykiatrisk behandling. Men vi kan blive endnu bedre. Dansk

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere