MUSIKINSTRUMENTER I BAHRAIN. Poul Rovsing Olsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSIKINSTRUMENTER I BAHRAIN. Poul Rovsing Olsen"

Transkript

1 15 MUSIKINSTRUMENTER I BAHRAIN Poul Rovsing Olsen Det kan med nogen ret hævdes, at næsten al arabisk musik udspringer af vokalmusikken. Musikinstrumenter anvendes ofte nok til sangakkompagnement, og optræder de selvstændigt, vil det gerne være med et repertoire, der bygger på sange. Under alle omstændigheder vil der i spilletraditionerne være åbenbar inspiration fra områdets vokalteknik. Hvis denne påstand i det store og hele må siges at være korrekt forsåvidt angår den arabiske verden som en totalitet, er den i særlig grad sand, når vi bruger den på Bahrains musikformer. De undtagelser fra reglen, som kendes i andre dele af den arabiske verden - improvisationer på darabukka eller den klassiske instrumental-musiks taqiisim - er henholdsvis ikke-eksisterende og sjældenheder i Bahrain. En komplet fortegnelse over samtlige instrumenter, der rent faktisk spilles i dagens Bahrain, ville det være noget nær en umulighed at levere, og den ville for øvrigt kun kunne blive af begrænset interesse. Jeg har da ikke til hensigt at give nogen oversigt over de instrumenter, der benyttes af Manamas indere og pakistanere, idet disse instrumenter ikke synes at have betydning uden for det minoritets-milieu, de hører hjemme i, og dette milieu er i sig selv af de meget begrænsede. Jeg ser heller ikke nogen grund til at give nærmere omtale af de harmonikaer, elektriske orgler m. m., der i løbet af de sidste 30 år er blevet introduceret i Bahrain, antagelig som følge af ægyptisk indflydelse. Sluttelig: instrumenterne i det britisk inspirerede harmoni-orkester ved den centrale politi-station vil ikke blive nævnt i denne artikel. De fleste Bahrain-instrumenter er velkendte også i andre dele af den arabiske verden, således at en detaljeret beskrivelse af dem vil være unødvendig i denne sammenhæng. Dette er sandt for samtlige normalt anvendte aerofoners vedkommende. Den klassiske musiks fløjte, nay, høres sjældent og er først nået til Bahrain i løbet af de senere år. Når man møder den, er den af den arabiske art (ikke af den tyrkiske, der har et specielt mundstykke), og den spilles på arabisk vis (rørets åbning presses mod læberne, ikke mod tænderne, som det ofte gøres i Iran). Et enkelt rørblads-instrument kendes. Det er en dobbelt klarinet, kaldet

2 16 ji/ti. Den adskiller sig ikke fra den dobbeltklarinet, der bruges i så mange andre af Mellem-Østens egne under navn af zummiira, mitbaj, muzmiir ba/adi etc. I Tyrkiet kaldes instrumentet ci/te kaval, hvor cif te betyder: dobbelt (Gazimihål1975 p. 28 ff). Men det samme ord (med formen: juft) bruges som betegnelse for»par«på persisk (Hassan 1975 p. 65), og da dobbeltklarinetten i Bahrain hyppigt bliver spillet af iranere, endog ved halv-officielle sammenkomster, taler sandsynligheden for, at Bahrainerne har hentet navnet jifti hos iranerne. I øvrigt er jifti et sjældent hørt instrument i Bahrain. I andre egne af den arabiske verden er denne dobbeltklarinet et instrument, der hører ørkenen eller dog rurale områder til. I en vis forstand kendes endnu en dobbeltklarinet, og den er tilmed langt sædvanligere forekommende end jifti-en. Men strengt taget er den blot en variant af jifti-en - for der er tale om en sækkepibe, hvor jifti-en optræder som chanter. Det navn, der hyppigst gives den, er: jirba, men den har også andre navne, såsom habbiin. Jirba og habban synes at være de normale betegnelser for henholdsvis en vandsæk og en fødevare- eller dadelsæk - begge af gedeskind - der benyttes af rejsende i ørkenen (Dickson 1949 p. 636). Ordet jirba er selvsagt i allernærmeste slægt med ordet»qirbah«, der af Habib H. Touma benyttes som navn for en sækkepibe, kendt i en ikke nærmere specificeret del af den arabiske verden (Touma 1975 p ). Dobbeltklarinetten, der fungerer som chanter er indeholdt i et åbent træhylster. Der er ingen bordun-pibe. Mundstykket er sat direkte ind i sækken. Lignende sækkepiber kendes andre steder i det mellemste østen: i Tyrkiet, hvor instrumentet kaldes tulum (Picken 1975 p. 528 ff.), i Grækenland, hvor navnet er tsambuna (Jenkins & Olsen 1976 p. 63), og selvom sækkepiberne i Ægypten og i Maghreb (zukra) gerne har tragter af horn til forstærkning af chanter-ens klang, er det evident, at de tilhører samme instrumentfamilie (Baines 1960 p ). I Iraq er instrumentet nu forsvundet, men det kendtes tidligere under navne som balaban og nari hamban (hassan 1975 p. 66). Den sidstnævnte betegnelse kan have en sproglig forbindelse til habban og måske især til et af de navne, der gives instrumentet af arabere, som lever i det sydlige Iran nær Golfen: nay amban og nay mashak, der begge betyder»rør med skindsæk«(baines 1960 p. 57). På Kuwaitøen Failaka har instrumentet fået kælenavnet»den persiske sækkepibe«. Det er ganske muligt, at denne sækkepibe kom til Bahrain og andre golf-stater fra Iran, men da antagelig fra det sydlige Irans (Arabistans) arabiske befolkning. Bahrains dobbelt-rørbladsinstrument er surnay-en, der i øvrigt findes overalt i den islamiske verden, ja, overalt, hvor den islamiske indflydelse har gjort sig bemærket - fra Kina og Syd-Øst Asien til Jugoslavien og Grækenland, såvel som til Maghreb og Afrika (både øst og Vest). Instrumentets navn nedstammer ofte direkte fra det persiske surna - i Kina: so-na,

3 i Indien: shah-nai, i Marokko: zuqra, i Jugoslavien: Zurla, i Tyrkiet: Zurna etc. I Ægypten, men også for eksempel i UAE (De forenede arabiske Emirater) siges gerne muzmiir eller mizmiir. I Maghreb og i Vest-Afrika er navnet hyppigst ghai"ta. I Sharjah og sikkert også i andre af de arabiske Golfstater kendes to hovedformer af instrumentet, en lille, der spilles af Balutchier, og en stor, der spilles af sorte folk. Bahrain kender tilsyneladende kun den sidste form. Mange detaljerede beskrivelser af instrumentet er offentliggjort, men en af de interessanteste vedrører den iraqiske zurna (Hassan 1975 p ), og denne beskrivelse kan med fordel jævnføres med de forhåndenværende oplysninger om den bahrainske surnay. Ligesom den iraqiske zurna har den bahrainske surnay syv huller plus et bagsidehul. Røret er i tre dele. Tragten kaldes i Iraq hawan, i Bahrain mtako (antagelig et swahili-ord), en betegnelse, der også eksisterer i Iraq, men der betegner rørets midterstykke. Midterstykket hedder i Bahrain deqiil. Rørets tredie del, der bærer den cirkulære læbeplade såvelsom mundstykket med rørbladet kendes både i Iraq og i Bahrain som manara (minareten). I Iraq kaldes rørbladet kåmish eller kåmish plka eller pikai, i Bahrain: khusa. Læbepladen er for iraq'erne en bulbul eller takkalito, men enfathfa for bahrainerne. Det kan være af interesse at mærke sig, at surnay-en normalt spilles af sorte bahrainere. For det synes, at instrumentet overalt i den islamiske verden hyppigst spilles af musikere, der tilhører en etnisk eller religiøs minoritetsgruppe (Hoerburger 1969 p. 6lf). Både på jifti og på surnay anvendes den pause løse spilleteknik - musikeren ånder gennem næsen, medens han blæser ind i røret (eller: i rørene). Chordofonerne er repræsenterede ved adskillige instrumenter. I første række står 'ud, den klassiske musiks instrument par excellence i hele den arabiske verden så vel som i Tyrkiet. A 'ud har gerne fem dobbeltstrenge, stemt i tre kvarter, men med en seku (eller i sjældnere tilfælde: en stor terts) mellem de to dybe s stemmepar. 17 Ex.l. I%Y Q p?? Plektret, der benyttes, er traditionelt en ørnefjer, men på det seneste hænder det her som andre steder ofte, at ørnefjeren erstattes med et stykke plastik. A 'ud var og er antagelig stadig mere populær i Bahrain end i de øvrige Golf-stater. Trods alt synes populariteten også i Bahrain at være af nyere dato - ja, næppe mere end et halvt hundrede år gammel. Den skyldes musikerskab og almindelig indsats fra Mohamed Fares (af den regerende AI-Khalifa-slægt) og hans ven Diihi hin Wulaid (i årene ). I vor tid kan Bahrain stolt vise hen til en lang række storartede 'ud-spillere i landet. 2 Musik & forskning

4 18 Ved siden af 'ud og nay er det jo qanun, der nyder højest anseelse blandt den klassiske musiks kendere. Men dette cither instrument spilles kun af ganske få Bahrain-musikere. Violinen eller bratschen, i.e. kamiin (undertiden kaldet kemenje) er antagelig kommet til Bahrain for et halvt århundrede siden fra andre mellemøstlige lande. Nutildags anvendes violinen (eller bratschen) hyppigt i de små ensembler, der producerer neo-arabisk musik i den ægyptiske eller libanesiske stil. Men på Mohamed Fares' tid var instrumentet benyttet sammen med 'ud og trommer til udførelse af de traditionelle bahrainske dansesange. Det synes i øvrigt at være en regel, at violinen aldrig benyttes alene, heller ikke alene med tromme-akkompagnement. Et andet strøget lut-instrument er rabiibat ash shair (digterens fidel). Man kan træffe på den i Bahrain. Men denne en-strengede fidel er et beduin-instrument og derfor ligeså karakteristisk for ørken-områderne, som den er ukarakteristisk for Bahrain. Blandt Bahrains chordofoner er der en lyre, tambura. I Oldtiden var lyrer i brug inden for et ganske stort område af verden. Arkæologiske fund, afbildninger og gamle beskrivelser fortæller om eksistensen af lyrer i Sumer, Ægypten, Hellas, germansk land etc. I nyere tid er lyren næsten udelukkende en frugt af Øst-Afrikas kulturer, og når den mødes andetsteds (Saudi Arabien, Syd-Iraq, Den arabiske Golfs emirater, Sydvest-Iran, Indien), er den så godt som altid blevet bragt dertil af øst-afrikanere. Tambiira er en lyre, der er velkendt flere steder i Øst-Afrika (gerne under navnet tanbur eller tamburah), men dens hjemland synes at være Nubien og Sudan (Plumley 1975). I Bahrain spilles tambiira-en kun af mænd af afrikansk afstamning. Tre af dens seks strenge spilles med den ene hånd, tre med den anden. Strengene kan stemmes på forskellige måder; to eksempler kan tjene til at vise, hvor forskellige stemningerne kan være: Ex. 2a. ~ltt'~4~~l R5= Q Q 6' tp EX.2b. t d? <> al I første tilfælde vil musikeren naturligvis i vid udstrækning udnytte de åbne strenge (ex. 2a), hvilket ikke er muligt i det andet tilfælde (ex. 2b). G. A. Plumley har nednoteret elleve forskellige sudanesiske stemninger (Plumley 1975 p. 23), af hvilke de ti i øvrigt ikke afviger meget fra hinanden, men de tilhører alle den ved ex. 2a angivne stemningsfamilie. Ganske som i Sudan vil også i Bahrain en tambiira normalt blive spillet med et plekter, men ikke sjældent bliver den trods alt knipset med fingrene. Hvis et plekter bruges, består det normalt af en gedeklov. liølge oplysninger fra en Bahrain musiker af sudanesisk oprindelse bør resonanskassen kaldes tambura, strengeholderen halqar, broen aziila, åget a'udtar. De tilsvarende sudanesiske be-

5 tegnelser kan åbenbart være: al kadah, daqin, kaj og dina (Abdulla 1974). Membranofonerne er talrige. Nogle er velkendte i hovedparten af den islamiske verden såsom den bæger- eller vaseformede tromme, der i arabiske lande hyppigst kaldes for darabukka eller tabia. Bahrain-navnet er derbankah - i hvert fald for en sådan tromme af vanlig størrelse, medens den mindre udgave hedder dombok, en betegnelse, der er udbredt både i Iraq og i Iran. Ordet dombok er formentlig af persisk oprindelse (Hassan 1975 p. 29). I henhold til Scheherazade Q. Hassan anvendes i egnene omkring Eufrats midterste løb samt i Syd-Iraq dialektudtryk som: dumbarka eller dunbarka; folkeetymologien vil, at disse udtryk er afledte af donba bare, hvilket betyder: en fedthale (på et får). Den virkelige forklaring er dog nok simplere. Hvis iranerne siger»tombak«skyldes det, at trommens to hovedslag bærer navnene»tom«og»bak«, svarende til arabernes»dom«og»dik«(zonis 1973 p. 172). Disse instrumenter er gerne lavet afler, sjældnere af metal; træudgaver ses så godt som aldrig. Næsten lige så udbredt i den islamiske verden som darabukka er rammetrommen, der sædvanligvis kaldes daff, duff eller - som i Bahrain - def!. Vest-Europa modtog den fra det arabiske Spanien, Al Andalus, og i vor verden kaldes trommen en tamburin eller en tambour de basque. Tilsyneladende skelner bahrainere ikke mellem instrumenter af forskellig størrelse, således som ægypterne gør det (req, duff, bandair), og således som det i hvert fald delvis gøres også i andre mellemøstlige lande, bl.a. i Tyrkiet (Reinhard 1969 p. 116 og Confluent 1978). En anden rammetromme er tar. Man må tro (se dog Sachs 1940 p. 33, hvor rammetrommerne anses for at tilhøre to af hinanden uafhængige familier), at tar ligesom deff hører til en stor rammetrommefamilie, der stammer fra Central-Asien, hvor en rammetromme indtil fornylig var shaman-ens foretrukne instrument, og hvorfra den nåede de folk, der siden skulle blive amerikanske indianere eller arktiske folk som samer (lapper), invit (eskimoer) etc. Men medens de netop opremsede folks rammetrommer har håndtag og spilles med en stav af træ eller af ben, har tar-en ikke noget håndtag og ligesom derbanka, dombok og deff spilles den med hænderne. Deff har fem små bækkenpar indsat i rammen. Tar har derimod et antal (indtil 24) jernringe eller småklokker anbragt på rammens inderside, og de frembringer en let ringlende klang, når der spilles på instrumentet. Tar-spillere vil normalt tænde et lille bål, ved hvilket de fra tid til anden kan varme skindet, så det får den rette stramning. Om dagen vil virkningen dog kunne opnås ved i stedet at udsætte skindet for stærkt sollys en lille tid igennem. Den mindste af toskindstrommerne er muruiis. Det er en cylindrisk formet tromme. Der vil aldrig spille mere end en derbanka-musiker ad gangen og aldrig mere end en med deff, medens tar altid optræder i grupper. I dag 19 2'

6 20 vil muruås kun blive hørt sammen med to eller snarere tre andre muruås, men dette kan meget vel være et moderne fænomen. På gamle grammofonplader oplever man Mohamed Fares og Dahi bin Wulaid bruge en og kun en muruas til Sant-rytmen. Muruas kendes i Nubien og i Nord-Sudan (Hickmann 1957 p. 59), hvor navnet er mirias. Den kendes også i de øvrige Golfstater. I Iraq har den kun hjemhør i Zubair (nær Basrah), hvor den kaldes mrwasi og for trækroppens vedkommende er importeret fra Golf-staterne; i øvrigt bruges den her i grupper på tre eller fire til»fan il sawt«(hassan 1975 p ). Muruas spilles med hænderne. Næst i størrelsesordenen, men dog stadig en relativt lille cylindrisk toskinds-tromme, er kaser, som i vore dage er så godt som forsvundet. Den tilhørte den sorte befolkningsgruppe og blev spillet med en tynd bambusstok. Antallet af store to-skinds-trommer er imponerende. Nogle af dem er cylindriske som for eksempel de, der bruges til akkompagnement af tambiira, jirba eller surnay. Andre er tøndeformede og tages i anvendelse til musik knyttet til bahrainernes beduin- eller perlefisker-fortid, altså festernes dansesange og fijlrimusik. Benævnelsen er altid: tabl, og tabl er jo det almindelige ord for»tromme«på arabisk. Tabl med tambura vil blive trakteret med en træstav på kun det ene trommehoved. Tabl med jirba vil gerne blive spillet med stav på det højre trommehoved og hånd på det venstre. Tabl med surnay vil blive spillet med trommestik på et trommehoved. Hvis denne sidstnævnte tabl, således som det normalt sker, bruges inden for rammerne af en leiwa eller tilsvarende afrikansk-inspireret danseform, vil tabl-en have et særligt navn: en mindre vil blive kaldtjagainga (et swahili-ord), medens den lidt større kaldes tabl nubiin. Men den tabl, der har forbindelse til den største del af Bahrain-befolkningen, er helt utvivlsomt den, der bruges til sange af beduin- eller af perlefisker-oprindelse. Denne tabl er tøndeformet, og dens to membraner er af henholdsvis ko- og kalve-skind. Koskindet er for»dom«-slaget, der kan frembringes med en trommestok, omend hånden bruges i visse musikgenrer. Kalveskindet er»dik«-skindet, og da det er tyndere end det andet, skal det altid spilles med hånden. En rammetromme med to skind kendes i Bahrain, skønt den idag er gået ud af brug (helt eller næsten). Den anvendes stadig til krigsdansene ardah eller ayala inde på fastlandet, og det kan derfor ikke overraske, at det eneste Bahrain-navn, jeg har kendskab til, er: tabl nejdi (altså: en tromme fra Nejd-området). I modsætning til de øvrige Bahrain rammetrommer har den et håndtag. Nogle særlige trommer er forbundet med surnay-spil til afrikansk inspireret dans, og deres navne er af swahili-oprindelse - ganske som det gjaldt for den tidligere omtale jagainga. En meget høj et-skinds tromme (den kan

7 være mere end en meter høj), tøndeformet eller cylindrisk, kaldes musondo (i Iraq: msondo (Hassan 1975 p ) i det østafrikanske kystområde: msondo (Skene 1917 p. 414). Den spilles enten med begge hænder eller med to tunge træstave. Den ene af tromme kroppens ender er åben, og det hænder, at et lille bål tændes, så det kan brænde konstant under denne åbne ende og holde skindet stramt. En anden særartet tromme - af en type, der er sædvanlig i Central-Afrika - er m'chapua, en meget høj tromme af konisk form. Det er en et-skinds-tromme, der spilles med hænderne. I Iraq hedder den pipa (Hassan 1975 p. 35). I det østafrikanske kystområde er chapuo betegnelsen på en toskinds-tromme (Skene 1917 p. 413). Fire idiofoner er i almindelig brug. Et lille bækken-par, der ofte ses sammen med tablog tar (i enkelte tilfælde endda alene med tabl), kendes som toas - et navn, der helt klart er inspireret af instrumentets form, idet tasa på arabisk betyder en stor vand-kop. Det vanlige arabiske ord for bækkener, sanj, kendes også i Bahrain. Det er værd at bemærke, at betegnelsen for instrumentet: tus i Iraq især anvendes af shi'a folk fra Midt Eufrat-området (Hassan 1975 p. 19). Til et tambura-ensemble behøves en tambura, mindst to cylinderformede tablog en manjur. Dette sidstnævnte instrument er et bredt tøjbælte eller forklæde, der har fået påsyet et meget stort antal gedeklove. En mand vil tage det på og gøre mavedans, så klovene kan dingle og rasle mod hinanden. Manjur er af nubisk eller sudanesisk oprindelse (se således Hickmann 1957 p. 49: blandt de instrumenter, der hørte til en gruppe af sudanesiske musikere i Øvre-Ægypten var»quelques ceintures-bruiteurs composees de sabots de chevres (mangour)«). En petroleumsdunk anvendes i forbindelse med den afrikanskinspirerede surnay-musik. Den er udhamret, så den får bådform. Der spilles på den med to tynde trommestikker. Navnet er bato. Undertiden kaldes den bib (begge ord kommer utvivlsomt fra swahili), et ord, der i Iraq betegner Bahrains m chapua. Den mest usædvanlige Bahrain-idiofon er jahele - usædvanlig i den forstand, at den tilhører Golf-området og kun det. Jahele er en stor lerkrukke, vel cm høj. Den hører til perlefiskernes fijiri-ensemble, hvor den forekommer i selskab med tablog muruas. Der spilles på den med hænderne: et slag på åbningen (der er ingen membran, og krukken er tom) giver et dumpt»dom«, medens et slag på siden af krukken (ofte ved hjælp af en ring på en finger) giver et skarpt»dik«. I Bahrain er den dialektale form ih aila i almindelighed foretrukket fremfor jahele. Ordet jahele nedstammer muligvis fra»dhol«, navnet for en stor toskinds-tromme af tabl-arten. Det siger sig selv, at dette ikke betyder, at instrumentet selv skulle nedstamme fra eller være i nær slægt med Indiens, Irans eller Kurdistans»dhol«. Dette er 21

8 22 ikke tilfældet. Men for øvrigt kunne inspirationen til instrumentet udmærket være kommet til Golfen fra Indien. De kommercielle forbindelser med Indien har altid været stærke, og talløse er de søfolk fra Bahrain og de andre Golf-stater, der i århundredernes løb har besøgt Indiens vestkyst-byer. Og mange steder på den indiske vestkyst (Gujerat, Maharashtra, Keraia etc.) er slagtøjsspil på ler- eller stenkrukker et normalt fænomen - den karnatiske musiks ghatam er såvist ikke enestående. Men vi bør tilføje, at de fleste af (alle (?» disse krukker har ganske brede åbninger og bedst tillader slag på krukkens side. Så vidt jeg ved, gælder det samme for de krukker, der anvendes som rytmeinstrumenter i Iraq og i Øst-Afrika. Så, spillet på jahele kan i teknisk henseende være mageløst i denne verden. Den simpleste af alle idiofonerne, og tilmed en af de få kendte, der stilles til rådighed af den menneskelige natur, er hænderne. Håndklap er af stor betydning i mangen en Bahraini musikform. Dette gælder nok i særlig grad for fijiri-sangene, hvor håndklappenes strukturelle mening og nødvendighed er helt åbenbar. Men - skønt i mindre grad - har håndklap også i andre genrer ord at skulle have sagt. Adskillige gruppe-arbejdssange fra dagliglivet vil, om ikke konstant, så dog fra tid til anden blive ledsaget af håndklap, der da gerne involverer et lille polyrytmisk spil (dog sjældent mere kompliceret end 2 mod 3), når arbejdet tillader det! Håndklap udføres med håndflade og fingre mod håndflade og fingre. En anden»naturlig«effekt frembringes, når en af de midterste fingre hastigt og stærkt strejfer fingren ved siden af: resultatet bliver en meget skarp lyd. Denne effekt er ikke en gruppe-effekt, men en»solo«effekt, der kan benyttes af musikere tilhørende et lille ensemble med en 'ud i centrum. De fleste 'ud-instrumenter importeres fra Iraq, Syrien eller Ægypten - de iraqiske anses for at være de bedste. Tambura og jirba fremstilles i Bahrain. Derbankah importeres fra Iraq, Syrien eller Ægypten - på grund af leret, der skal anvendes til instrumentet, medens muruas og tabl importeres fra Indien - på grund af træet, der skal anvendes til disse instrumenter. Men det er disse membranofoners kroppe, der bliver importeret, og kun dem. Skindet kommer gerne fra Bahrain selv og fæstnes til tromme kroppene i Bahrain. Jahele kommer fra Iran (Fares), hvor det røde ler til denne krukke kan findes. Til daglig bruges jahele til konservering af dadler, honning eller vand. Citeret litteratur: Sayed Mohamed ABDULLA:»AI Tanbur from the Nubian Sukut area«in:»studies in Sudanese Foiklore«Vol. 20. August 1974 (Khartum 1974). Anthony BAINES: Bagpipes (Oxford 1960)

9 23 CONFLUENT. Nouvelle serie no. 37, marts 1978 (Rennes 1978) H. R. R. DICKSON: The Arab ofthe Desert (London 1949) Mahmut R. GAZIMIHAL: Tiirk Nefesli <;:algilari (Ankara 1975) Scheherazade Q. HASSAN: Les Instruments de Musique en Iraq (these de troisieme cycle. Paris 1975) Hans HICKMANN et CHARLES GREGOIRE, duc de Mecklembourg: Catalogue d'enregistrements de musique folklorique egyptienne (Baden-Baden 1957) Fe/ix HOERBURGER: Volksmusik in Afghanistan (Regensburg 1969) Jean J ENKINS and Poul Rovsing OLSEN: Music and Musical Instruments in the World of Islam (London 1976) Laurence PICKEN: Turkish Folk Musical Instruments (London 1975) G. A. PLUMLEY: El Tanbur, the Sudanese Lyre or the Nubian Kissar (Cambridge (England) 1975) Kurt et Ursula REINHARD: Turquie (Paris 1969) Curt SACHS: The History of Musical Instruments (New York 1940) R. SKENE:»Arab and Swahili Dances and Ceremonies«in: Journal of Royal Anthropological Institute. Vol. XLVII (London 1917) Habib H. TOUMA: Die Musik der Araber (Wilhelmshofen 1975) Ella ZONIS: Classical Persian Music (Cambridge (USA) 1973)

Baggrund lærer-elev De fire instrumentkategorier

Baggrund lærer-elev De fire instrumentkategorier lærer-elev MUSIK Når vi i dette undervisningsmateriale taler om, tænker vi på et helt bestemt system til at ordne instrumenter efter. Systemet blev opfundet af de to musiketnologer Curt Sachs og Erich

Læs mere

Lyd og lyddannelse. Baggrund lærer-elev

Lyd og lyddannelse. Baggrund lærer-elev NATUR & TEKNO- LOGI Baggrund lærer-elev Hvad er lyd? Lyd er længdebølger i luften. Længdebølger vil sige, at vibrationen sker på langs ad bevægelsesretningen. Hvis vi hænger en trappefjeder op i nogle

Læs mere

WORLD MANAGEMENT, ATT: LISE EMBALO KLARDAM 4 2650 HVIDOVRE TEL. +45 38191356 E-MAIL: LISE@TCHANDO.COM. Blues Roots. Forberedelsesmateriale

WORLD MANAGEMENT, ATT: LISE EMBALO KLARDAM 4 2650 HVIDOVRE TEL. +45 38191356 E-MAIL: LISE@TCHANDO.COM. Blues Roots. Forberedelsesmateriale WORLD MANAGEMENT, ATT: LISE EMBALO KLARDAM 4 2650 HVIDOVRE TEL. +45 38191356 E-MAIL: LISE@TCHANDO.COM Blues Roots Forberedelsesmateriale Basiru Suso, Sylvester Agbedoglo & Tchando Embalo Det forberedende

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Ny viden om tamkattens oprindelse

Ny viden om tamkattens oprindelse Ny viden om tamkattens oprindelse Af Tommy Asferg Hvor stammer tamkatten fra? Det ligefremme svar er, at den stammer fra vildkatten. Men det er langtfra et udtømmende svar, for vildkatten findes i et antal

Læs mere

Violin 1. Hvor mange strenge er der på en violin? Hvem har skrevet en berømt violinkoncert? Elton John Felix Mendelssohn Madonna

Violin 1. Hvor mange strenge er der på en violin? Hvem har skrevet en berømt violinkoncert? Elton John Felix Mendelssohn Madonna Instrumentquiz side 3 Violin 1. Hvor mange strenge er der på en violin? 17 4 5 2. Hvad er violinen lavet af? Træ Nylon Kobber 3. Hvem har skrevet en berømt violinkoncert? Elton John Felix Mendelssohn

Læs mere

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse MUSIK Forord Formålet med undervisningen i musik er at opelske børnenes naturlige evne og glæde ved at udfolde sig med sang, musik og bevægelse. Undervisningen skal bibringe børnene en livslang glæde ved

Læs mere

Byggevejledning. Baggrund lærer

Byggevejledning. Baggrund lærer HÅNDVÆRK & DESIGN Baggrund lærer Musikinstrumenter kan bygges på de mest utrolige måder. Der er ikke nogen begrænsninger...og dog. Fysikkens grundregler og materialernes egenskaber skal tages med i betragtning.

Læs mere

Workshop-tilbud 31/10 & 1/11

Workshop-tilbud 31/10 & 1/11 Workshop-tilbud 31/10 & 1/11 Vi glæder os til at se jer til workshops! Den 31. okt. og 1. nov. 2017 er særlige dage i musikskolen. Vi har nemlig skemafrie dage for at få plads til forskellige tværgående

Læs mere

Instrumentbygger workshop. - vejledning til lærere og pædagoger

Instrumentbygger workshop. - vejledning til lærere og pædagoger Instrumentbygger workshop - vejledning til lærere og pædagoger Introduktion: At bygge sine egne musikinstrumenter åbner for nye oplevelser og erkendelser af musik og lyd. Der findes allerede et væld af

Læs mere

MUSIK I MIDDELALDEREN

MUSIK I MIDDELALDEREN MUSIK I MIDDELALDEREN Musik i middelalderen Middelalderens musikhistorie strækker sig fra år 600 til 1500 e. Kr. og danner på fl ere områder grundlag for den vestlige musikkultur. Den kristne kirke var

Læs mere

Valg af materialer. Baggrund lærer

Valg af materialer. Baggrund lærer HÅNDVÆRK & DESIGN Baggrund lærer Inden I går i gang med at bygge, kan det være en god idé at undersøge materialernes egenskaber, deres vægt, hårdhed, elasticitet og klang. I kan samle sten på stranden

Læs mere

Symfoniorkestrets verden

Symfoniorkestrets verden Symfoniorkestrets verden Til koncert med DR SymfoniOrkestret Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Orkestret, du skal høre spille, er et symfoniorkester. Ved du, hvad et symfoniorkester er?

Læs mere

Lyre. Hedeby Lyren og Baden Wurtenberg Lyren

Lyre. Hedeby Lyren og Baden Wurtenberg Lyren Lyre Lyren findes i adskillige variationer og inddeles i forskellige typer og grupperinger, som jeg ikke skal komme nærmere ind på. Men fælles for dem alle er, at de består af en lydkasse også kaldet korpus,

Læs mere

Det Klingende Museum. på besøg i musikkens verden

Det Klingende Museum. på besøg i musikkens verden Det Klingende Museum på besøg i musikkens verden gok gok kling klang Babuuuuu athjuuuu bum suse rumle pip pip dyt! mijauuuuu hurraaaa! ding dong Lydene i og omkring os plim plim klap klap risle bøvs! knirke

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13 Middelalderensemblet GIÒIA Det fortryllede orgel Middelalderensemblet GIÒIA Antal medvirkende: 3 Målgruppe: Indskolingen Genre: Klassisk, fortælling, tidlig musik onid=540 I en medrivende strøm af instrumental

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

På sporet af oldægyptisk musik

På sporet af oldægyptisk musik PAPYRUS På sporet af oldægyptisk musik Lise Manniche Lise Manniche er dohori ægtptologi ogforfattertil adskillige populære og videnskabelige værker. I denne artikel fortællerhun om ægtptiske musikinstmmenter.

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Perser og Exotic. Felis Danica. Racekatte i Danmark

Perser og Exotic. Felis Danica. Racekatte i Danmark Felis Danica Perser og Exotic Perseren er særdeles populær og regnes for verdens mest udbredte racekat. Den kendes på dens lange pels og kraftige, kompakte krop og ikke mindst på dens meget hengivne, rolige

Læs mere

Arabiske mønter fra Sigerslevøster

Arabiske mønter fra Sigerslevøster 14 NoMus Arabiske mønter fra Sigerslevøster Finn Erik Kramer Fig. 1-2. Billedet til venstre viser et udsnit af genstandene fra skat 1, mens billedet til højre viser skat 2 i sin helhed. Samanidemønten

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Indhold. Musik Lyd Natur/teknik Lyd og Musik. Fra»Musik på Tværs 1998«v/ Lisbeth Bergstedt

Indhold. Musik Lyd Natur/teknik Lyd og Musik. Fra»Musik på Tværs 1998«v/ Lisbeth Bergstedt Musik Lyd Natur/teknik Lyd og Musik Fra»Musik på Tværs 1998«v/ Lisbeth Bergstedt Indhold Musik Lyd Natur/teknik... 2 Lyd... 2 Toner... 3 Musikinstrumenter... 3 Idiofoner...4 Membranofoner... 4 Kordofoner...

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet.

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet. Da jeg gik i grundskolen, havde vi en geografilærer, der gjorde meget ud af at indprente sine elever, at Danmarks eneste råstof var det danskerne havde mellem ørerne. Jeg har siden fået en mistanke om,

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole Elevens navn: KROP OG INSTRUMENT Kropsforståelse At trække vejret dybt og styre mavemusklerne Trække vejret helt dybt og styre udåndingen Trække vejret

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf Ulv (Canis lupus) Ulven er tamhundens stamfader og Europas næststørste rovdyr kun overgået af den brune bjørn. Den bliver 1-1,5 meter lang og dertil kommer halen på 30-50 cm. Den bliver normalt 75-80 cm

Læs mere

Pakke 1. Cadenza - Alumba. Sansa Rimba Saxata. Congas - Medium

Pakke 1. Cadenza - Alumba. Sansa Rimba Saxata. Congas - Medium Pakkepriser 1 Pakke 1 Sansa Rimba Saxata Congas Cadenza - Alumba Sansa Rimba Saxata Congas - Medium Cadenza Alumba Cadenza - Alumba er en lille, stilfuld udendørs musikinstrument for én musiker, som straks

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Fra østens strengeinstrumenter til den spanske guitar over 6 århundreder

Fra østens strengeinstrumenter til den spanske guitar over 6 århundreder Fra østens strengeinstrumenter til den spanske guitar over 6 århundreder I begyndelsen var strengen... Alle folkeslag har udviklet strengeinstrumenter i "lut-form". I begyndelsen nok blot som en udspændt

Læs mere

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1.

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1. ERGONOMSIK Om ergonomisk Når noget er ergonomisk designet betyder det at det er behageligt for kroppen at arbejde med. Det kan være et håndtag der er formet efter fingrene eller det kan være et par sko

Læs mere

Matematisk induktion

Matematisk induktion Induktionsbeviser MT01.0.07 1 1 Induktionsbeviser Matematisk induktion Sætninger der udtaler sig om hvad der gælder for alle naturlige tal n N, kan undertiden bevises ved matematisk induktion. Idéen bag

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli Riverside City Jazz Band, er et af vores husorkestre som var med fra starten sammen med The Farmers, hvor de spillede for et goodwill beløb fordi de troede på

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

1. Forstærkning af melodien

1. Forstærkning af melodien http://cyrk.dk/musik/medstemme/ Medstemme Denne artikel handler om, hvordan man til en melodi kan lægge en simpel andenstemme, der understøtter melodien. Ofte kan man ret let lave en sådan stemme på øret,

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2017-2018 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2017-2018. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Flamenco og gitanoer

Flamenco og gitanoer Flamenco og gitanoer Undervisningsmateriale i forbindelse med Romeras Et flamencoeventyr Alle kan lære at danse flamenco også danske børn... Om Flamenco og gitanos I 14hundredetallet, da romaerne kom til

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Den sene Wittgenstein

Den sene Wittgenstein Artikel Jimmy Zander Hagen: Den sene Wittgenstein Wittgensteins filosofiske vending Den østrigske filosof Ludwig Wittgensteins (1889-1951) filosofi falder i to dele. Den tidlige Wittgenstein skrev Tractatus

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Til forældrene Hermed information om musikvalgfag på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2009 / 2010. Undervisningen i alle instrumenter foregår på Sct. Ibs Skole, men da

Læs mere

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter 2013 Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter NextStop er for dig der vil bagom facaden Praktiske oplysninger Som Next Stop er rejser du med

Læs mere

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1 2. Kortgivning 2 3. De to typer spil 3 4. Meldeforløbet 3 5. Meldingernes rækkefølge 4 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 7. De enkelte meldingers

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Spies guidernes «tipsguide»

Spies guidernes «tipsguide» Spies guidernes «tipsguide» Spanien/De Kanariske Øer Ca. 5 euro (37,25 kr.) pr. uge. Ca. 1 euro (7,45 kr.) pr. stk. bagage. Se kommentarer. 1 euro. Man giver færre og færre drikkepenge i Spanien de lokale

Læs mere

ATOMAFTALE ÅBNER FOR EKSPORT TIL IRAN

ATOMAFTALE ÅBNER FOR EKSPORT TIL IRAN Juli 2015 ATOMAFTALE ÅBNER FOR EKSPORT TIL IRAN Iran har siden 1979 været underlagt sanktioner, som gennem årene kun er blevet stadig hårdere. Men den netop indgåede atomaftale åbner for, at sanktionerne

Læs mere

Wavelet Analyse. Arne Jensen Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet

Wavelet Analyse. Arne Jensen Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet Wavelet Analyse Arne Jensen Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet 1 Introduktion Numb3rs episoden on pengeforfalskning brugte wavelet analyse. Wavelet analyse er en relativt ny opdagelse, som

Læs mere

Slip af med hovedpinen

Slip af med hovedpinen Slip af med hovedpinen Stort set alle danskere oplever at have hovedpine en gang imellem. Men der er faktisk noget, du selv kan gøre for at slippe af med den. Blandt andet kan for mange hovedpinepiller

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Plus Tantra Transformation

Plus Tantra Transformation mandag den 25. april 2016 www.livetssted.dk Mail: tantra@livetssted.dk Phone: +45 21 403 487 Shamansk Ceremoni Udbyder: Livetssted.dk V/ Thor Sejer Weimar Haslevvej 81 B, Højgaard 4100 Ringsted Hvad er

Læs mere

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid Evaluering af Evaluering af projekt Aktiv Fritid projekt Aktiv Fritid Opfølgning på børn fra de to første - Opfølgning på børn fra de to første projektår projektår Lilhauge Lilhauge Svarrer Svarrer 01-08-2014

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 8 Offentligt Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Spørgsmål: Der ønskes en oversigt over, hvilke lande der har bundet deres valuta

Læs mere

Billund Bygger Musik: Lærervejledning

Billund Bygger Musik: Lærervejledning Billund Bygger Musik: Lærervejledning Science of Sound og Music Velkommen til Billund Builds Music! Vi er så glade og taknemmelige for, at så mange skoler og lærere i Billund er villige til at arbejde

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

120 ords-tæppet. På sporet af ordet

120 ords-tæppet. På sporet af ordet 120 ords-tæppet På sporet af ordet I denne vejledning kan du finde idéer og inspiration til, hvordan du kan bruge 120 ords-tæppet i arbejdet med at få automatiseret de 120 hyppige ord med afsæt i leg og

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2015-16

Musik i Tide skolekoncerter 2015-16 Odder Kommune Musik i Tide På denne liste kan du se, hvilke grupper der udbydes i din kommune den kommende sæson, og hvilke datoer, de er i området. Læs mere om grupperne på de følgende sider. Musikgruppe

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen!

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen! Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, men jeg foretrækker ørkenen! 17 Hmm Hvorfor det? Fordi den er ren! Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet Det er

Læs mere

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin UVMs Trinmål synoptisk fremstillet: Musikudøvelse Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse deltage opmærksomt

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

min store samling af blyanter:

min store samling af blyanter: min store samling af blyanter: listemageren hvornår er en samling en samling og hvornår holder den op med at være en samling..? kræver en samling en samler eller er det en selvstændig enhed hævet over

Læs mere

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren Stemmer fra Hulbjerg Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren v/ Anette Wilhjelm Jahn Her er forslag til opgaver, der sætter fantasien

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Musik, matematik og forholdsregler

Musik, matematik og forholdsregler MATEMATIK Baggrund lærer Hvis du skærer rør (tæppe-/nedløbs- eller et andet rør) i tre forskellige længder, f.eks. 1 meter, 66,6 cm og 1/2 m, vil du få tre forskellige toner: en grundtone (1m) oktaven

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Reguleringens rationale

Reguleringens rationale Reguleringens rationale Med en fangstkapacitet, som overstiger fiskemængderne, er der behov for at regulere fiskeriindsatsen. En fine-tuning af fiskedageordningen er næppe tilstrækkelig; der er brug for

Læs mere