ARBEJDSMARKEDSNYT STORKØBENHAVN Nr. 12 // April 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMARKEDSNYT STORKØBENHAVN Nr. 12 // April 2010"

Transkript

1 ARBEJDSMARKEDSNYT STORKØBENHAVN Nr. 12 // April 2010 Forebyggelsesstrategi Den stigende langtidsledighed gør, at flere arbejdsløse mister deres kompetencer og får sværere ved at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Dette skaber en højere strukturel arbejdsløshed. Jobcentrene må derfor tilrettelægge en forebyggelsesstrategi for målgruppen, mener LO Storkøbenhavn. Her er jobrotation, voksenlærlingeordningen og løntilskud vigtige redskaber, der kan medvirke til at forebygge den strukturelle ledighed. Læs mere på side 3 INDHOLD Leder : flere ansatte i den offentlige sektor Der er brug for en forebyggelsesstrategi Sygelig statslig regulering Ny medarbejder i Projektog Analyseafdelingen Ledigheden stiger stadig i Storkøbenhavn Sygelig statslig regulering Beskæftigelses- og Integrationsborgmester i København, Klaus Bondam (R), oplever, at medarbejderne i jobcentrene er meget engagerede og professionelle. Men han mener også, at beskæftigelsessystemet generelt er præget af en sygelig statslig regulering med kontroller og hasteløsninger. Han ser nedbrydelse af barrierer mellem integration, uddannelse og beskæftigelse som helt afgørende i beskæftigelsesindsatsen og vil gerne løse udfordringerne i samarbejde med fagbevægelsen. Læs mere på side 4-6 Udgivet af LO Storkøbenhavn C. F. Richs Vej Frederiksberg Tlf Fax Redaktion: Peter Kay Mortensen (ansvh), formand for LO Storkøbenhavn. Mikkel Dam, analytiker Abonnement Tilmelding og framelding til Arbejdsmarkedsnyt kan ske til eller på arbejdsmarkedsanalyse.dk. Arbejdsmarkedsnyt indeholder analyser af arbejdsmarkedet i Storkøbenhavn. Kopiering er tilladt efter aftale. Brug af citater er tilladt med kildeangivelse.

2 ARBEJDSMARKEDSNYT STORKØBENHAVN Nr. 12 // April Leder flere ansatte i den offentlige sektor Der er ansat flere i den offentlige sektor siden Men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er sket forringelser i den offentlige service, mener LO Storkøbenhavn. Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) kunne for nylig i pressen argumentere for, at der var ansat mere end flere i den offentlige sektor siden 2002, og at der derfor ikke var nogen grund til at kritisere Regeringen for målrettet at forringe den offentlige service. Alene antallet af flere medarbejdere måtte begrunde, at påstanden om forringelser ikke kunne holde. Når man ser det ud fra en statistik, er det jo nemt at argumentere, som Finansministeren gør. Men det svarer jo ikke til virkeligheden og den opfattelse, som borgerne har af den offentlige service. Det er rigtigt, at antallet af offentlige ansatte er steget i perioden fra 2005 til 2009 fra til O ffe n tlig t a n sa tte i D a n m a rk Antal ansatte K ilde: Statistikbanken Det fremgår også af statistikken, at den største stigning i antallet af offentlige ansatte er sket fra andet halvår af Det var i andet halvår af 2008, at den økonomiske krise tog fart, og arbejdsløsheden i den private sektor steg. Derfor skal søgningen mod stillinger i den offentlige sektor ses i det lys. Hvis man bare tager Region Hovedstaden, så var der i 2008 mere end ubesatte stillinger. Det var ikke kun i Region Hovedstaden, at der var vakante offentlige stillinger. Den offentlige sektor havde svært ved at få arbejdskraft i den periode, hvor væksten i den private sektor buldrede derudaf, og arbejdsløshedstallene flere steder var under 2 %. Forringelser Finansminister Claus Hjort Frederiksen udlægger stigningen i antallet af offentlige ansatte som tegn på, at der ikke er sket forringelser i de offentlige ydelser. Der kan dog være flere grunde til, at der er ansat flere i den offentlige sektor. Der er formentlig hjemtaget opgaver fra private udbydere. Det vil i sig selv skabe flere offentlige ansatte, uden der sker ændringer i servicen. En sådan udvikling så vi også i Region Hovedstaden, hvor man omlagde den private vikarservice til en offentlig vikarservice. Der er flere andre forklaringer på stigningen i antallet af offentlig ansatte. Stigningen kan fx også forklares med det voksende antal ældre, flere børn og flere social udsatte. Det er social- og sundhedsområderne, der står for de største stigninger i antallet af ansatte. Men servicen, der ydes til den enkelte borger, kan jo alligevel blive forringet, hvis gruppen af pleje- og pasningskrævende vokser endnu hurtigere. Vi har også fået et større bureaukrati. Især på beskæftigelsesområdet er der indført et bureaukratisk kontrolsystem, som binder flere hundrede ansatte til alene at registrere de arbejdsløses adfærd. Beskæftigelsessystemet oser af mistillid til de arbejdsløse, og derfor er der en større jagt og kontrol på de arbejdsløse, som binder flere offentlige ansatte, som kunne være brugt til at øge servicen over for de arbejdsløse. Der ville måske også være flere midler i beskæftigelsessystemet til at sikre en bedre aktivering med kvalitet, hvis vi ikke skulle bruge de mange penge til registrering og kontrol. Men det er Regeringen og Beskæftigelsesministeren, der har ansvaret for systemet. Peter Kay Mortensen

3 ARBEJDSMARKEDSNYT STORKØBENHAVN Nr. 12 // April Der er brug for en forebyggelsesstrategi Langtidsledighed skaber strukturel arbejdsløshed, og jobcentrene må tilrettelægge en forebyggelsesstrategi for den pågældende målgruppe, foreslår LO Storkøbenhavn. Hvis man kan huske tilbage til 1993, da vi fik den socialdemokratisk ledede regering, havde vi et utrolig stort problem med strukturel ledighed. Problemet blev løst ved en massiv indsats, hvor man tog personer ud af arbejdsstyrken og gav mulighed for, at de arbejdsløse på flere måder kunne tilegne sig de kompetencer, der var nødvendige for at sikre en målrettet vækststrategi. Vækststrategien blev formuleret i den kendte 2010-plan, som beskrev udviklingen i såvel den private som offentlige sektor. De instrumenter, der blev brugt, var bl.a. uddannelsesorlov, forældreorlov og sabbatorlov. På den måde fik man en dosering mellem de arbejdsløse og arbejdskraften, der gjorde, at en stor gruppe af de arbejdsløse - som var ledige som følge af den ændrede erhvervsstruktur, og dermed ikke umiddelbart var i match med efterspørgslen - kom tilbage på rette spor. Der blev i stor udstrækning brugt fremrykning af offentlige investeringer som instrument. Samtidig blev der lagt op til at statsejede selskaber blev privatiseret som et yderligere skub til væksten i den private sektor. Antal langtidsledige* L a n g tid sle d ig h e d i D a n m a rk K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 K ilde: Statistikbanken *Personer med en ledighedsgrad større end 0,8 i året betegnes som langtidsledige Nu står vi igen over for en situation, hvor flere bliver ramt af arbejdsløshed. Samtidig kan vi se på statistikkerne, at de langtidsarbejdsløse er ledige i længere perioder. Det, at der opstår længere ledighedsperioder, betyder, at de arbejdsløse mister deres kompetencer og får endnu sværere ved at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Der opstår altså en større risiko for, at arbejdsløse med kortere uddannelser bliver marginaliserede som det, vi så i slutningen af 80 erne. Derfor bliver beskæftigelsessystemet nødsaget til at sætte større fokus på de langtidsledige og den aktivering, som systemet stiller til rådighed. Anvendelse af redskaber Der er et beskæftigelsespolitisk redskab, som kan anvendes effektivt, og det er jobrotation. Dette redskab kan målrettet øge kompetencerne i den arbejdsstyrke, der er i arbejde, og samtidig fastholde og udvikle kompetencer i arbejdskraftreserven. Ved en effektiv indsats på dette område kan beskæftigelsessystemet medvirke til at forebygge den strukturelle arbejdsløshed, så vi har kompetencerne den dag, hvor et opsving på ny øger efterspørgslen efter arbejdskraft. Det samme gælder voksenlærlingeredskabet. Det ville være godt, at flere af de uuddannede arbejdsløse kunne få en voksenlærlingeplads, så de samtidig kunne få en uddannelse. Med den udvikling, vi har, som betyder, at vi i 2015 vil mangle flere tusinde i arbejdsstyrken med en erhvervsfaglig baggrund, er det afgørende, at voksenlærlingeredskabet anvendes til at forebygge. Det er klart, at løntilskudsjob i såvel den offentlige som private sektor også er redskaber, der kan medvirke til at forebygge den strukturelle arbejdsløshed. Derfor er det afgørende, at jobcentrene tilrettelægger den rigtige strategi i forhold til de langtidsarbejdsløse. Vi er godt klar over, at jobcentrene står over for flere problemstillinger. Det handler også om en ungestrategi og i den kommende kontraktperiode også om en strategi for arbejdsløse med en anden etnisk baggrund end dansk. I LO Storkøbenhavn foreslår vi, at der i beskæftigelsesplanerne for 2011 beskrives en strategi for forebyggelse af langtidsledighed. Vi ved, at ministeren er på vej med konkrete forslag, og et af de forslag, som har været fremme i pressen, handler om en større og hyppigere kontakt mellem den langtidsledige og jobcentrene. Kontakten gør det ikke alene, så vi håber at det kommende forslag fra Beskæftigelsesministeren vil indeholde en reel forebyggelse af langtidsledigheden.

4 ARBEJDSMARKEDSNYT STORKØBENHAVN Nr. 12 // April En fuldstændig sygelig statslig regulering Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam (R) fælder en hård dom over kontanthjælps- og dagpengesystemet. Han er til gengæld tilfreds med partnerskabsaftalen med fagbevægelsen. I dette interview svarer han også på, hvad han mest af alt gerne vil have udrettet, når han en dag forlader borgmesterposten. Af Kjeld Hammer Vores første forsøg på at aftale et interview blev udskudt, fordi du lige ville på rundtur til de københavnske jobcentre og sætte dig ind i deres hverdag med kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløse, formidling og aktivering. Hvad oplevede du? Jeg oplevede en masse dybt engagerede og professionelle medarbejdere i deres hverdag. Og jeg glædede mig over at iagttage diversiteten derude. Her er jo alle medarbejdere med alle slags baggrunde: håndværkere og akademikere og tidligere selvstændige imellem hinanden. Netop det giver forudsætningen for en god arbejdsplads. Og det må jeg så også sige, at det tror jeg, de har. Med til den positive oplevelse hører også at erfare, hvor fintmasket en indsats, vi leverer. Vi har et system, som formår at fastholde folk i aktivering hen imod et fast job, og hele tiden har vi en tragt nedenunder. Det gjorde indtryk på mig at møde yderpunkterne hos dem, vi betjener lige fra hende, der med gode kollegers hjælp glider glat igennem et aktiveringsforløb og igen kommer i fast job til ham med den forstuvede fod, der efter 24 måneder stadig kommer på jobcentret. At høre om og møde mennesker, som føler sig fuldstændig maltrakteret af systemet, er en øjenåbner. Jeg var også imponeret af den omstillingsparathed, jeg mødte hos medarbejderne. Heldigvis har mange taget kommunaliseringen af jobcentrene med et smil og godt humør. og også tage individuelle hensyn. Man skal kunne se på det menneske, der sidder overfor én, hvad behovet er, og det skal der være plads til. Det passer fint til mit politiske ståsted. Vi ved jo, at vi får brug for alle ledige hænder om få år. Jeg ved, det er svært at diskutere, om man skal gøre mere for nogle grupper end for andre. Men man kan godt diskutere, om man skal yde samme indsats for den nyuddannede akademiker og indvandrerkvinden, der taler dårligt dansk. Det skal man ikke, hvis du spørger mig! Væk med barriererne Det hænger jo sammen med uddannelsesindsatsen? Netop, og det er helt afgørende for mig at få fjernet de barrierer, der er mellem integration, uddannelse og beskæftigelse. Sammenhængen gælder også aspektet København som sikker by. Der må jeg sige, at jeg er mere optaget af andengenerationsindvandreren, som ikke kommer i gang med en uddannelse, end af den ældre iranske kvinde, der putter for megen olie i maden. Løser vi ikke hele dette kompleks af opgaver, så kommer vi Et net af kontroller, reguleringer og hasteløsninger Men jeg oplevede også et system under pres af en fuldstændig sygelig statslig regulering. Sjældent har jeg dog opleveret noget så centralistisk. Vi taler om et net af kontroller, reguleringer og hasteløsninger, der overlapper hinanden uden nødvendigvis at bygge på logik. En af Københavns Kommunes opgaver som hovedstad og dagsordensættende kommune - både solo og i samarbejde med Folketinget - må være at hejse det røde flag. Jeg forstår da, at der er en vis forståelse for det i regeringen. Medarbejderne på jobcentrene kunne fortælle: Jamen, vi kan gøre så og så meget mere, hvis vi ku satse på kvalifikationer Klaus Bondam i sit kontor på Københavns Rådhus. Han har ingen landspolitiske ambitioner, siger han. Når han en dag forlader posten, håber han, det er lykkedes at knække kurven for de ikkevestlige drenges frafald på ungdomsuddannelserne.

5 ARBEJDSMARKEDSNYT STORKØBENHAVN Nr. 12 // April 2010 til at udskrive gigantiske regninger til de kommende generationer. Partnerskab med fagbevægelsen København er en af de få kommuner i landet, der har lavet en partnerskabsaftale med fagbevægelsen om levering af konkrete ydelser på jobcentrene. Hvordan er det gået, og kan aftalen evt. udbygges? Mit indtryk er, at det går udmærket. Vi har en evaluering til gode. Men det passer fint ind i min politiske opfattelse, at vi er mange, som skal løse opgaven med at sikre folk et godt arbejdsliv og at havne på den rette hylde. Her har vi en anden udfordring, nemlig efteruddannelsesindsatsen. Vi har i Københavns Kommune en stor udfordring i at få efteruddannet de ikke-faglærte. Ledighed og praktikpladser I december 2009 var ledigheden alene i byggefagene 13,7 pct. i Københavns Kommune. Hvad har du af konkrete ideer og visioner på beskæftigelsesområdet? I februar lancerede overborgmester Frank Jensen (S) og jeg en ungejobpakke, og i marts fulgte kommunens omfattende plan Kickstart København, der er en pakke af bygge- og anlægsprojekter, som skal gavne beskæftigelsen, væksten og dagligdagen for byens borgere. Kickstart København forventes at give ekstra arbejdspladser. Ungejobpakken indebærer bl.a., at der oprettes 500 nye praktikpladser til de unge i Københavns Kommune, heraf 225 alene i år. Skolerne og institutionerne har virkelig taget deres part, og Børne- og Ungeborgmester Anne Vang (S) fortjener ros for det. Men det løser jo ikke nær alle problemer, og vi kan også i kommunen blive langt bedre til at tage elever ind, f.eks. drenge med anden etnisk baggrund end dansk, som har sværere ved at finde praktikpladser end de etnisk danske drenge. Kommunen køber varer og ydelser i omegnen af 9 mia. kr. om året. Vi har landets højeste anlægsbudget. Når man køber en ny habit, så synes jeg ikke, det er helt urimeligt at bede om et par sokker oveni. Sådan har jeg det også med kommunens leverandører. Nogle arbejdsgivere er helt på det rene med, at de får brug for uddannet arbejdskraft fremover og har taget forpligtelsen med elever til sig, fordi de også ser, det er i deres interesse. Men vi skal finde ud af, hvordan vi håndterer den lille leverandør. Et krav til regeringsgrundlaget Kan man ikke bare stille krav om praktikpladser som gengæld for kontrakter? Det er begrænset, hvad vi kan stille af krav i dag af hensyn til EU-regler og af en række lovgivningsmæssige årsager. Det minder lidt om de billige boliger! Men jeg tror, at vejen åbner sig for et lovgivningskrav. Vi mener det alvorligt, og man har jo altid stillet krav og altid reguleret via lovgivningen, hvis man skulle afhjælpe et samfundsproblem. Tænk på dengang man stillede krav om rindende vand og toiletter i datidens boliger. Efter et valg må indsatsen på erhvervsuddannelserne og retten til at stille krav om praktikpladser være en forpligtelse. Og de rette partier må huske at få det med i regeringsgrundlaget. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er der sker i S-SF-samarbejdet. Det er i hvert fald ikke nok at konkurrere med de borgerlige om, hvem der har flest Facebook-venner, at føre afpresningspolitik og at lade som om, man kan tælle til 90 mandater. Fremtiden bliver en udfordring for SF, som aldrig har prøvet at sidde i regering. En udfordring til fagbevægelsen Hvordan har du tænkt dig at inddrage arbejdsmarkedet omkring beskæftigelsesindsatsen? Lad mig først slå fast, at jeg har stor respekt for det faglige Fakta: Klaus Bondam (R) * Beskæftigelses- og Integrationsborgmester i København siden 1. januar 2010 * Medlem af Det Radikale Venstre fra 1997 * Tidligere Teknik- og Miljøborgmester i København * Har medvirket i adskillige danske film og tv-serier * Alder: 46 år * Uddannelse: EDB-assistent, tolder og skuespiller

6 ARBEJDSMARKEDSNYT STORKØBENHAVN Nr. 12 // April arbejde. Jeg er jo selv gammel næstformand i Skuespillerforbundet, men over årene har jeg nok haft en tættere dialog med de sundhedsfaglige og pædagogiske organisationer som BUPL, Dansk Sygeplejeråd og lægerne end med LO-fagbevægelsen. Som radikal har jeg jo ikke som en socialdemokrat i min stol den traditionelle binding til fagbevægelsen. Det er måske meget godt, for det giver mig også en frihed til at inddrage andre i samarbejdet. Jeg har det fint med a-kasse-samarbejdet og er opmærksom på, at fagbevægelsen er udfordret i øjeblikket. Men jeg vil gerne have, at LO spiller en lidt kraftigere rolle i spørgsmål, som hvordan omgås vi hinanden, hvordan taler vi til hinanden og hvordan tackler vi det, at vi ikke alle er etniske danskere. Her har fagbevægelsen også en udfordring i sin rummelighed. Det var vist mig selv, der engang sagde noget om røde seler, brun sovs og fadbamser! Udfordringen gælder for øvrigt også seksualiteten. Verden rykker sig nu engang! ud af den svære tid og får flere ledige i arbejde. Integrationsindsatsen kræver på sin side et langt, sejr træk. Føtex og Bilka er enestående eksempler på en fremragende indsats. Her kan andre godt gå hjem og lægge sig. Ingen landspolitiske ambitioner Som højtprofileret radikal politiker mener du så, at De Radikale skal være en del af en kommende socialdemokratisk- ledet regering? Det vil jeg lade andre afgøre. En radikal leder sagde engang, at det ikke handler om hvem man samarbejder med, men hvad man samarbejder om. I Radikale Venstres hovedbestyrelse har vi vedtaget at pege på Helle Thorning-Schmidt som statsminister efter næste valg. Resten må afhænge af regeringsgrundlaget. Men vi vil gerne have Danmark ind på en anden retning. Jeg kan tilføje for min egen part, at jeg ikke selv har nogen landspolitiske ambitioner!. Vi må finde andre måder Hvordan og på hvilke andre områder mener du, at du kan samarbejde med LO Storkøbenhavn og fagbevægelsen? Jeg kan sige, at vi bliver nødt til at finde andre måder at løse tingene på. Der findes ingen hurtige løsninger, men det er afgørende, at vi får knækket ledighedskurven. Derfor er vi også glade for, at vi allerede nu kan reservere 96 mio. kr. til en kommende krisepakke for 2011, som skal sikre, at vi kommer styrket Klaus Bondam på TAMU-Center København, der ligger på Østerbro. Centret er en dagskole med plads til mellem 50 og 60 elever.

7 ARBEJDSMARKEDSNYT STORKØBENHAVN Nr. 12 // April Fakta om Jobnet Ny medarbejder i LO Storkøbenhavns Projekt- og Analyseafdeling 1. marts 2010 tiltrådte Sophie Anthon som ny projektkonsulent i LO Storkøbenhavns Projekt- og Analyseafdeling. Sophie er uddannet inden for kommunikation og socialvidenskab fra Roskilde Universitet og har tidligere arbejdet som projektleder i et kommunikationshus og som kommunikationsansvarlig hos en flygtningeorganisation. I kraft af sin uddannelse og arbejdsmæssige erfaring bidrager hun således både med specialviden, alsidighed og erfaring til Projekt- og Analyseafdelingens tværfaglige team. Teamet er sammensat af medarbejdere med forskellige faglige og metodiske kompetencer inden for social- & samfundsvidenskab og humaniora. Projekt- og Analyseafdelingen i LO Storkøbenhavn udfører en bred vifte af analyse- og udviklingsopgaver og har solid erfaring med at gennemføre analyser og evalueringer inden for arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet samt at afholde konferencer, seminarer og workshops. Projekternes formål er at tilvejebringe specifik og brugbar viden for opdragsholderene, som typisk består af lokale fagforeninger, ministerier, jobcentre og lokale beskæftigelsesråd i Storkøbenhavn. Således er der i opgaveløsningen altid fokus på at komme med konkrete handlingsanbefalinger, som kan danne baggrund for nye eller forbedrede indsatser. Sophies er blevet tildelt ansvaret for den kvalitative del af Projekt- Analyseafdelingens arbejde. Afdelingen har således kapacitet til at levere ydelser med flere forskellige metodiske indfaldsvinkler af både kvantitativt og kvalitativt tilsnit alt efter opgavernes karakter og omfang. Projekt- og Analyseafdelingen holder altid igennem et projektforløb, fra opstartsfase til slutfase, en grundig dialog med opdragsholderne for at sikre relevans og for at tilvejebringe den relevante viden om det ønskede felt. Projekt- og Analyseafdelingen har solid erfaring med at tilvejebringe specifik og brugbar viden, og Sophies tiltræden hjælper afdelingen til i endnu højere grad kunne skræddersy projekter og analyser, så de matcher de konkrete behov. Analyser fra i Projekt- og Analyseafdelingen På nuværende tidspunkt er afdelingen i samarbejde med Arbejdsmarkedsservice Storkøbenhavn beskæftiget med en undersøgelse af ungeledigheden blandt de arbejdsmarkedesparate i København anno Formålet med undersøgelsen er gennem interviews at belyse de lediges opfattelse, holdninger og forventninger omkring deres situation på arbejdsmarkedet og at komme med anbefalinger til, hvordan Jobcenter København kan motivere ufaglærte unge ledige til at tage en ordinær uddannelse. Tidligere har afdelingen bl.a. foretaget en analyse af aktiveringen af unge ledige i Hvidovre Kommune for Jobcenter Hvidovre med særlig fokus på matchgruppe 4. Det blev afdækket, hvilke årsager der var til målgruppens manglende beskæftigelse, uddannelse eller aktivering, samt hvilke redskaber der ville kunne bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Der blev gennemført kvalitative interviews med nøglepersoner i jobcentret og foretaget sagsgennemgange på et repræsentativt udsnit af borgerne. I samarbejde med Arbejdsmarkedsservice Storkøbenhavn og Jobcenter Herlev har Projekt- og Analyseafdelingen også udarbejdet en undersøgelse omkring sygedagpengemodtagere, der er overgået fra dagpenge til sygedagpenge. Undersøgelsen var baseret på interviews med a-kasser og jobcentret samt på data fra 50 sygedagpengesager. Undersøgelsen tilvejebragte en karakteristik af sygedagpengemodtagere i kommunen, og målgruppens profiler blev tydeliggjort til brug for kommunen. Fakta om beskæftigelsesplan 2008 Fakta: Projekt- og Analyseafdelingen Projekt- og Analyseafdelingen i LO Storkøbenhavn løser analyse- og evalueringsopgaver med anvendelse af følgende undersøgelsesmetoder: * Individuelle interviews * Fokusgruppeinterviews * Spørgeskemaundersøgelser * Registeranalyser * Desk research * Workshops Projekt- og Analyseafdelingen i LO Storkøbenhavn kan kontaktes på tlf.: eller på

8 ARBEJDSMARKEDSNYT STORKØBENHAVN Nr. 12 // April Ledigheden i Storkøbenhavn Ledigheden stiger stadig i Storkøbenhavn. Den sæsonkorrigerede ledighed i Storkøbenhavn er vokset fra 3,0 % til 4,6 % i løbet af det seneste år. Dette svarer til en stigning på fuldtidspersoner, så der i alt nu er ledige i det storkøbenhavnske område, hvilket er en fordobling siden sommeren Der er derudover knap i aktivering. På dette område er antallet også stigende, ikke mindst for dagpengemodtagere, hvor flere er kommet i aktivering siden begyndelsen af Ledighedsstigningen er dog fladet noget ud over de sidste måneder. Alligevel halter Storkøbenhavn efter tendensen på landsplan, hvor man har set et direkte fald i ledigheden fra 4,2 % til 4,1 %. Ledigheden er steget mest i kommunerne på Vestegnen, hvor Høje-Taastrup Kommune og Ishøj Kommune begge har oplevet en stigning i ledigheden på 2,5 procent-point. Det er også Ishøj, der nu har den højeste ledighed på 7,0 %, efterfulgt af København med 6,4 %. Der er kommet flere ledige i alle kommuner, men Dragør, Egedal og Lyngby-Taarbæk er indtil videre sluppet bedst ud af krisen med en moderat ledighedsvækst på omkring 1,1 procent-point. Ledighed i storkøbenhavnske kommuner Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken feb -09 feb -10 København 4,3 6,4 Frederiksberg 3,1 5,0 Albertslund 3,5 5,7 Ballerup 2,2 3,6 Brøndby 2,6 4,5 Dragør 1,9 3,1 Egedal 1,5 2,6 Furesø 1,9 3,3 Gentofte 2,1 3,7 Gladsaxe 2,2 3,7 Glostrup 2,8 4,9 Herlev 2,6 3,9 Hvidovre 2,3 4,1 Høje-Taastrup 3,2 5,6 Ishøj 4,4 7,0 Lyngby-Taarbæk 1,7 2,8 Rudersdal 1,7 3,1 Rødovre 2,6 4,8 Tårnby 2,9 4,4 Vallensbæk 2,2 3,7 Ledighed i a-kasserne Ledigheden er voksende i alle a-kasser. Krisen i byggeriet betyder, at det især er bygge- og anlægsfagene, der er hårdt ramt. Således er ledigheden i Byggefagenes a-kasse steget fra 9,9 % til 17,6 %, mens ledigheden i Træ-Industri-Byg (TIB) er oppe på 16,4 %. Også for 3F-medlemmer og NNF-medlemmer er ledighedsprocenten tocifret. I den modsatte ende finder man offentligt ansatte pædagoger, lærere og sundhedsansatte, hvor kun få er blevet kastet ud i arbejdsløshedskøen, og ledigheden stadig er under 2 %. Ledighed for forsikrede i Storkøbenhavn feb- 09 feb -10 I alt 3,4 5,3 Akademikere (AAK) 2,5 3,8 Business 2,9 5,5 Byggefagenes a-kasse 9,9 17,6 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 1,3 1,7 Danske Lønmodtagere (DLA) 3,9 7,2 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 0,3 0,5 El-faget 2,6 7,6 Fag og Arbejde (FOA) 1,8 2,7 Faglig Fælles a-kasse (3F) 8,7 12,6 Frie Funktionærer (FFA) 2,3 4,6 Funktionærer og Servicefag 3,6 5,5 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 2,7 3,9 Fødevareforbundet (NNF) 6,0 10,5 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 2,8 5,0 Ingeniører (IAK) 1,7 3,7 Journalistik, Kommunikation og Sprog 4,3 6,4 Kristelig a-kasse 4,4 5,8 Ledere 1,8 3,7 Lærere (DLF-A) 1,2 1,7 Magistre (MA) 3,9 5,1 Metalarbejdere 4,0 7,8 PROSA og Merkonomer 2,4 4,6 Selvstændige (DANA) 3,2 5,6 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 2,7 4,4 Socialpædagoger (SLA) 1,3 2,8 Stats- og Teleansatte (STA) 1,5 3,2 Teknikere 1,6 10,6 Træ-Industri-Byg (TIB) 13,1 16,4 Økonomer (CA) 2,8 4,9 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012 Kontorchef Kirsten Thomsen Befolkningen opgjort på uddannelsesbaggrund pr. okt. 2010 (16-66-årige)

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Err:504. Udvikling i antal Ringsted Kommune Bruttoledige 1) bruttoledige

Err:504. Udvikling i antal Ringsted Kommune Bruttoledige 1) bruttoledige $ # R E F!. $ BC D $ 1 8 Err:504 Udvikling i antal Ringsted Kommune Bruttoledige 1) bruttoledige Err:504 Err:504 Bruttoledige i alt 964 2.7 16-24 år 145 21.8 25-29 år 110-2.7 30-39 år 237-4.4 40-49 år

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Akademikere (AAK) 62.543

Læs mere

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Februar 2006 1. Ledigheden i Ledighed i Ledigheden er faldet på ét års sigt igen i februar 2006. I gennemsnit var der i 38.643 ledige og aktiverede i februar 2006, jf. skema 2. Dermed er antallet af ledige

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Arbejdsløsheden bider sig fast inden for alle a-kasser

Arbejdsløsheden bider sig fast inden for alle a-kasser 1. maj 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen (33 55 77 12 eller 28 42 42 72) Arbejdsløsheden bider sig fast inden for alle a-kasser Den økonomiske krise har for

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Err:504. Udvikling i antal Ringsted kommune Bruttoledige 1) bruttoledige

Err:504. Udvikling i antal Ringsted kommune Bruttoledige 1) bruttoledige $ # R E F!. $ BC D $ 1 8 Udvikling i antal Ringsted kommune Bruttoledige 1) bruttoledige Bruttoledige i alt 982 2.2 16-24 år 135-7.5 25-29 år 112 0.9 30-39 år 259-0.4 40-49 år 231-1.3 50-59 år 205 10.8

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds februar 2013 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 23.136-4.548-16,4%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Allerød Kommune Bruttoledige

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Københavns Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Københavns Kommune

Læs mere

Stigende bruttoledighed i 9 ud af 10 a-kasser

Stigende bruttoledighed i 9 ud af 10 a-kasser Stigende bruttoledighed i 9 ud af 1 a-kasser ud af 8 af landets a-kasser har siden årsskiftet oplevet et fald i den registrerede arbejdsløshed. Ser man på bruttoledigheden, hvor der også tages højde for

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

2008M M M M M M M M M M M M M12

2008M M M M M M M M M M M M M12 Ledigheden fordelt på køn i Norddjurs Kommune Mænd 223 36 342 47 421 37 357 333 33 358 374 417 463 Kvinder 163 218 224 219 235 213 23 221 226 233 262 271 278 I alt 386 579 566 626 656 583 587 554 556 591

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juli 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 5,3 4,6 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,1 5,3 4,6 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Høje-Taastrup Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Aarhus Kommune, juni 1 Det gennemsnitlige antal bruttoledige i pct. af arbejdsstyrken ligger for Aarhus Kommune på 5,7 %. Hele

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 846-4,0 7,6 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 292-2,3

Dagpengemodtagere 3) 846-4,0 7,6 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 292-2,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 3,8 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,5

Dagpengemodtagere 3) ,1 3,8 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Holbæk Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Holbæk Kommune Bruttoledige

Læs mere

ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET

ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET 29. januar 9 Af Jeppe Druedahl og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen tlf. 33 55 77 12 eller 28 42 42 72 Resumé: 1. ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET Dagens tal for december 8 viste en stigning på næsten

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Herlev, fordelt

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Roskilde, fordelt

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds september 2008 2007 2007 i %

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 369-6,3 4,5 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) 369-6,3 4,5 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Glostrup kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Glostrup kommune

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,1 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,1 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Næstved kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Næstved kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 900-6,1 4,3 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 900-6,1 4,3 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 754-3,5 9,8 9,4 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) 754-3,5 9,8 9,4 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ishøj Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ishøj Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 765-6,1 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 300 9,5

Dagpengemodtagere 3) 765-6,1 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 300 9,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Rødovre Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Rødovre Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 500-6,0 5,5 5,1 Kontanthjælpsmodtagere 378-21,6

Dagpengemodtagere 3) 500-6,0 5,5 5,1 Kontanthjælpsmodtagere 378-21,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Albertslund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Albertslund

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune, september 9 Det samlede antal ledige i Århus Kommune er i september 9 på 5.335 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser A-kasserne, der især er rettet mod den offentlige sektor, er begyndt at sætte sit præg på ledighedsstatistikken. Det sidste halve år er bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Hillerød, fordelt

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 741 3,1 5,4 5,6 Kontanthjælpsmodtagere 208 2,0

Dagpengemodtagere 3) 741 3,1 5,4 5,6 Kontanthjælpsmodtagere 208 2,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 865 0,8 6,5 6,6 Kontanthjælpsmodtagere 217 4,3

Dagpengemodtagere 3) 865 0,8 6,5 6,6 Kontanthjælpsmodtagere 217 4,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,6 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,6 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 823-2,9 5,1 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 823-2,9 5,1 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,9 3,7 3,0 Kontanthjælpsmodtagere 36 12,5

Dagpengemodtagere 3) ,9 3,7 3,0 Kontanthjælpsmodtagere 36 12,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Allerød Kommune Bruttoledige

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation, der udgør helt op til 80 % af bruttolønnen

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 819-8,5 4,0 3,7 Kontanthjælpsmodtagere 464-20,7

Dagpengemodtagere 3) 819-8,5 4,0 3,7 Kontanthjælpsmodtagere 464-20,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 852-8,0 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere 454-21,9

Dagpengemodtagere 3) 852-8,0 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere 454-21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 1.220 arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,3 5,5 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,8

Dagpengemodtagere 3) ,3 5,5 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere