Grænsehindringsliste. Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grænsehindringsliste. Danmark"

Transkript

1 Grænsehindringsliste Følgende oplistning er en udskrift fra Grænsehindringsforums database med supplerende kommentarer fra ansvarlige danske ressortmyndigheder, hvad angår opfølgning. Danmark Hinder att lösa tillsamman: 1. Ledarhund, vid resa Idag behandlas personer som reser med ledarhund inom EU på samma sätt som turister som reser med sällskapsdjur. Detta innebär höga kostnader och långa behandlingstider för vaccinationer och intyg för hunden. Område: Social försäkring Ressort: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevarestyrelsen) for så vidt angår de veterinære regler; Social- og Integrationsministeriet er koordinerende ministerium for handicapspørgsmål. Danmark har ved Social- og Integrationsministeriet deltaget i den tværfaglige ekspertgruppe under EK-S og EK-A, der har analyseret spørgsmålet. Rapporten er offentliggjort i april Alle de nordiske landene har samme krav ved indrejse med tjenestehund (fx. bombe-, narkotika-, eller førerhunde) som for selskabshunde. I Finland, Danmark, Norge og Sverige gælder EF-forordning 998/2003. De basale EU-krav er ID-mærkning, rabies vaccination og EU-pas. Der er i forordningen ingen muligheder for at dispensere fra disse regler. Enkelte nordiske lande (ikke Danmark) har yderligere krav om andre vaccinationer/kure. Reglerne om vaccinationer (tidsfrister og kontroller) er også forskellige. Dertil kommer at Island har særlige regler, herunder 4 ugers obligatorisk karantæne. Reglerne indebærer omkostninger samt kræves at rejser med førerhund planlægges i god tid. 2. Personlig assistent vid flytt Allvarligt funktionshindrade personer med personlig assistent har svårigheter att få med sin assistent vid flytt. Olika länder vill bedöma rätten till assistent nationellt, och anställningsförhållandena för personliga assistenter skiljer sig mellan länderna. Område: Social försäkring Ressort: Social- og Integrationsministeriet Danmark har ved Social- og Integrationsministeriet deltaget i den tværfaglige ekspertgruppe under EK-S og EK-A, der har analyseret spørgsmålet. Rapporten er offentliggjort i april Det vurderes, at spørgsmålet tages op i forbindelse med den eventuelle revision af den Nordiske Bistandskonvention.

2 Baggrunden er, at retten til en personlig assistent er knyttet til det land den enkelte bor i, samt at alle de nordiske lande har meget forskellige ordninger og vilkår. Niveauet of formen for assistance afhænger i alle landenede af en vurdering af den enkeltes behov. Dette betyder at borgeren skal derfor visiteres på ny af relevant myndighed i tilflytningslandet, mens assistancen fra fraflytningslandet afsluttes ved fraflytning. Desuden har ingen lande ordninger, der kan pålægge en enkelte assistent at arbejde langt fra vedkommendes eget hjem. Det har imidlertid været svært for ovennævnte arbejdsgruppe at få informationer om problemets omfang, fx fra de nordiske handikaporganisationer. 3. Flytt för institutionaliserade personer Enligt den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster ska de ansvariga myndigheterna samarbeta för att göra det möjligt för äldre eller institutionaliserade personer att flytta till det land där de har starkast personliga anknytning. Detta fungerar inte i praktiken på grund av oklarheter kring betalning och ansvar. Område: Social försäkring Ressort: Social- og Integrationsministeriet samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet meddeler følgende: Danmark har ved Social- og Integrationsministeriet deltaget i den tværfaglige ekspertgruppe under EK-S og EK-A, der har analyseret spørgsmålet. Rapporten er offentliggjort i april Det forventes,t der bliver taget initiativ til, at der på fælles nordisk plan gives klarere vejledning til relevante myndigheder (herunder kommunerne)om, at de efter Den Nordiske Konvention om Social Bistand og Sociale Tjenester har pligt til at samarbejde om muligheden for en flytning. Der lægges herved også op til en mulig ændring af bestemmelsen i art. 9 i Den Nordiske Konvention om Social Bistand og Sociale Tjenester, således at refusionsreglerne vedrørende flytninger klarlægges. Flytninger over grænser for institutionaliserede personer (fx ældre på plejehjem) besværliggøres af manglende samarbejde mellem til- og fraflytningskommuner. Der er dog mangel på information om de konkrete hindringer. 4. Färdtjänst för handikappade Personer som på grund av funktionshinder inte kan använda offentlige transportmedel, och som tillfälligt rör sig mellan de nordiska länderna, kan inte nyttja något lands färdtjänstordning. De måste själva boka och betala marknadspriser om de behöver särskild transport vid ankomst till det andra landet. Detta gör det som regel för dyrt och komplicerat för funktionshindrade att resa. Område: Social försäkring Ressort: Social- og Integrationsministeriet samt Transportministeriet Social- og Integrationsministeriet og Transportministeriet meddeler følgende: Danmark har ved Social- og Integrationsministeriet deltaget i den tværfaglige ekspertgruppe under EK-S og EK-A, der har analyseret spørgsmålet. Rapporten er offentliggjort i april 2012.

3 De nordiske lande har forskellige ordninger og regler for transport at personer med handicap, herunder forskellige ansvarlige mynigheder, ordninger for leverandører og forskellige geografiske begrænsiniger på ordningerne. Regeringen arbejder for at gøre den kollektive transport tilgængelig for alle. Det vil dog ikke være muligt at sikre en handicapvenlig udformning af kollektive transportmidler på en gang, men tilgængelighed indtænkes løbende ved bl.a. indkøb af transportmidler. F.eks. lægger DSB ved indkøb af nyt togmateriel vægt på, at der, så vidt det er muligt, er niveaufri adgang fra perron til togvogn. 5. Flytt med handikappfordon Personer med handikappfordon kan inte ta med sig sitt handikappfordon över gränsen vid flytt, utan måste söka om ett nytt fordon i det nya bosättningslandet. P.g.a. lång handläggningstid kan detta innebära att flytt blir omöjligt för personer som har ett starkt och dagligt behov av ett transportmedel av detta slag. Område: Social försäkring Ressort: Social- og Integrationsministeriet Danmark har ved Social- og Integrationsministeriet deltaget i den tværfaglige ekspertgruppe under EK-S og EK-A, der har analyseret spørgsmålet. Rapporten er offentliggjort i april De nordiske lande har forskellige ordninger, vilkår og regler angående handicapkøretøjer. Finland, Island og Sverige har i hovedreglen samme regler for flytting med handicapkøretøj som med flytning med andre køretøjer. Vilkår knyttet til egenbetaling eller til nedbetaling af lån kan vanskeliggjøre eksport af køretøjet fra Danmark og Norge. 6. De nordiska länderna har olika bestämmelser för rätt till och beräkning av förmåner vid invaliditet Den som rör sig mellan nordiska länder och som drabbas av sjukdom eller invaliditet kan få svårigheter med sin försörjning. Gränshindret består både i att förutsättningarna för att beviljas förmåner vid invaliditet är olika och att förmånerna är utformade på olika sätt i de nordiska länderna. Detta kan dock medföra att en sådan person kan få antingen lägre eller högre ersättning än en person som enbart har arbetat i ett land. Område: Social försäkring Ressort: Social- og Integrationsministeriet Danmark har ved Social- og Integrationsministeriet deltaget i den tværfaglige ekspertgruppe under EK-S og EK-A, der har analyseret spørgsmålet. Rapporten er offentliggjort i april Regler for beregning af pension m.v. er fastlagt i EU-forordningen 883/ Studier i utlandet, problematisk for funksjonshemmede Studenter med funksjonsnedsettelser, kroniske sykdommer eller annet opplever det som vanskelig å reise på utveksling til et annet nordisk land. Ytelser kan ikke eksportere, informasjonsnivået er lavt og de kan miste sitt gode forhold til hjemlandet.

4 Område: Social försäkring/ Utbildning Ressort: Social- og Integrationsministeriet Ingen bemærkninger 8. Deltidssjukskriven person som börjar arbeta deltid i ett annat land än arbetslandet Enligt EU-förordning 883/2004 ska en person omfattas av ett lands lagstiftning och då som regel lagstiftning i det land där arbetet utförs. De så kallade lagvalsbestämmelserna reglerar också situationen då personen normalt arbetar i två eller flera medlemsstater. Om personen börjar arbeta deltid i ett annat land kan det innebära problem med fastställandet av lagval och fortsatt rätt till kontantersättningen. Område: Social försäkring/ Arbetsmarknad Ressort: Beskæftigelsesministeriet Danmark har ved Beskæftigelsesministeriet deltaget i den tværfaglige ekspertgruppe under EK-A/S, der har analyseret spørgsmålet Eksportgruppens rapport blev offentliggjort ultimo april Ekspertgruppen foreslår, at landene kunne indgå aftaler om, at det er lovgivningen for et andet land end, det, som lovbestemmelserne angiver, der skal anvendes. En sådan overenskomst ville forudsætte, at den eller de involverede arbejdsgivere skal betale afgifter i pågældende land. 9. Beräkning av förmån vid invaliditet efter arbete i flera nordiska länder En person bor i ett nordiskt land och arbetar flera år i ett annat nordiskt land. Personen är således försäkrad i arbetslandet. Skulle personen senare börja arbeta i bosättningslandet blir personen istället försäkrad där. Om han eller hon kort efter att arbetet påbörjades i bosättningslandet blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom och blir beviljad förmån vid invaliditet i bosättningslandet, kan ersättningen bli betydligt lägre jämfört med en person som inte också har arbetat i ett annat land. Område: Social försäkring/ Arbetsmarknad Ressort: Social- og Integrationsministeriet Situationen er lig den, der er beskrevet ovenfor under De nordiska länderna har olika bestämmelser för rätt till och beräkning av förmåner vid invaliditet. 10. Rätt till arbetslöshetsersättning efter period med exempelvis arbeidsavklaringspenger (tidigare attføringspenger) från Norge När en person som har arbetat i ett annat land ansöker om arbetslöshetsersättning i bosättningslandet behöver den behöriga institutionen som ska pröva rätten till arbetslöshetsersättning ett intyg som styrker utförda försäkrings- och anställningsperioder i det tidigare arbetslandet. Länderna har olika regler för vilka perioder som ska intygas och beaktas. Område: Social försäkring/ Arbetsmarknad Ressort: Beskæftigelsesministeriet

5 Danmark har ved Beskæftigelsesministeriet deltaget i den tværfaglige ekspertgruppe under EK-S OG EK-A, der har analyseret spørgsmålet Denne grænsehindring er ikke relevant for Danmark. 11. Regler inom arbetslöshetsförsäkringen för timanställda gränsarbetare är komplicerade Den som är timanställd i ett nordiskt land och bor i ett annat nordiskt land har svårt att få något rättvisande besked om hur och var han eller hon ska vara arbetslöshetsförsäkrad. Beskeden varierar beroende på vilket land och vilken institution som lämnar svar. Område: Social försäkring/ Arbetsmarknad Ressort: Beskæftigelsesministeriet Danmark har ved Beskæftigelsesministeriet deltaget i den tværfaglige ekspertgruppe under EK-A/S, der har analyseret spørgsmålet Ekspertgruppens rapporten blev offentliggjort ultimo Ekspertgruppen konstaterede, at de administrative vanskeligheder i denn etype sager, som handler om overgang mellem forskellige landes systemer, er svære at løse i praksis. Grænsehindringen kunne løses i forbindelse med den analyse af reglerne på arbejdsløshedsforsikringsområdet, som EU-Kommissione har i gangsat. Ekspertgruppen mener desuden, at der bør arbejdes hen mod et fælles syn på disse definitioner inden for Norden. 12. Långa handläggningstider i EU-ärenden I de nordiska länderna varierar handläggningstiden för att besluta om social- och arbetslöshetsförsäkringsförmåner. I EU-ärenden kan handläggningstiden bli längre eftersom behörig institution kan behöva hämta in uppgifter från motsvarande institution i ett annat land. Detta kan ge försörjningssvårigheter för den enskilde. Område: Social försäkring/ Arbetsmarknad Ressort: Social- og Integrationsministeriet & Beskæftigelsesministeriet Danmark har ved Social- og Integrationsministeriet deltaget i den tværfaglige ekspertgruppe under EK-S og EK-A, der har analyseret spørgsmålet. Rapporten er offentliggjort i april Omhandler primært behandlingstid i forbindelse med ansøgning om arbejdsløshedsydelser. 13. Skillnader i nivåer på ländernas arbetsgivaravgifter Skillnaderna i nivåerna på ländernas arbetsgivaravgifter kan göra det svårt för en person bosatt i ett land med högre avgifter att få arbete i ett land med lägre arbetsgivaravgifter om lagvalsbestämmelserna gör att bosättningslandet lagstiftning ska tillämpas. Till exempel kan arbetsgivaren kräva att anställningen i landet med lägre avgifter är villkorat av att personen inte samtidigt arbetar i sitt bosättningsland.

6 Område: Social försäkring/ Arbetsmarknad Ressort: Social og Integrationsministeriet Danmark har ved Social- og Integrationsministeriet deltaget i den tværfaglige ekspertgruppe under EK-S og EK-A, der har analyseret spørgsmålet. Rapporten er offentliggjort i april I EU sammenhæng er ændringen af EU-forordningen 883/2004 trådt i kraft med virkning fra 28. juni 2012, hvorved denne grænsehindring er løst. Se ovenfor. 14. Ytterligare krav på utfört arbete för att kunna sammanlägga arbets- och försäkringsperioder från ett annat land vid ansökan om arbetslöshetsersättning For at man skal kunna sammanlägga arbeids- og trygdeperioder från ett annat nordiskt land har flere av länderna tilläggskrav om at man må ha arbeidet en viss period i landet. Område: Social försäkring/ Arbetsmarknad Ressort: Beskæftigelsesministeriet Danmark har ved Beskæftigelsesministeriet deltaget i den tværfaglige ekspertgruppe under EK-S OG EK-A, der har analyseret spørgsmålet Ekspertgruppens rapport blev offentliggjort ultimo april Ekspertgruppen mener, det kræver lovændringer i de nationale regelsæt, hvis grænsehindringen skal kunn eløses. Problemstillingen kan også blive påvirket af en gennemgang af arbejdsløshedskapitlerne i EU-Forordning 883/2004 om vandrende arbejdstageres socialsikring, som er beregnet til at blive påbegyndt i Bortfall i föräldrapenning vid tidsbegränsat arbete Det går inte att temporärt avbryta sin period med kontantförmån med anledning av moderskap eller faderskap för att ta ett jobb (heltid/deltid) i ett annat nordiskt land. Detta kommer ur principen reglerad i EUförordningarna att man ska vara socialförsäkrad i det land man arbetar. Följden av ett avbrott i föräldraledigheten enligt ovan blir att rätten till kontantförmån med anledning av faderskap eller moderskap ändras till grundnivå efter arbetet har avslutats, d.v.s. rätten till förmånen i det tidigare arbetslandet upphör och ersätts med förmån på grundnivå i bosättningslandet. Område: Social försäkring/ Arbetsmarknad Ressort: Beskæftigelsesministeriet Danmark har ved Beskæftigelsesministeriet deltaget i den tværfaglige ekspertgruppe under EK-S og EK-A, der har analyseret spørgsmålet Ekspertgruppen mener, at der kan indgås aftaler i henhold til artikel 16 i Forordning 883/200, hvorved det forudsættes, at personen og de berørte lande er enige om, at lovgivningne i det land, hvor der gives kontantydelser på grund af moder- eller faderskab, skal blive ved med at gælde under midlertidigt arbejde i

7 det andet land.det forudsættes dog, at arbejdsgiveren er indforstået med,at der skal betales sociale afgifter i henhold til pågældende lands lovgivning. 16. Tjänstepension Bristande samordning av pensionssystemet gör att personer som under sitt arbetsliv är verksamma i flera nordiska länder kan få lägre tjänstepension än om de hade varit verksamma i enbart ett land. Område: Social försäkring/ arbetsmarknad Ressort: Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen Opfølgning: De nordiske lande indgik den 18. december 1973 en pensionsoverenskomst om samordning af pensionsrettigheder ifølge statslige pensionsordninger, som byggede på et overførselsprincip med sigte på, at mobiliteten mellem de nordiske lande ikke skulle hindres af en stavnsbinding på grund af de statslige pensionsordninger. Ved en statstjenesteansættelse i et af de nordiske lande fik en tjenestemand dermed mulighed for at bygge videre på allerede optjente pensionsrettigheder fra et andet nordisk land. Den 1. juni 2001 blev der mellem de nordiske lande indgået en ny pensionsoverenskomst, som bygger på et pro rata princip, dvs., at en person, der har haft ansættelse i flere nordiske lande, får pensionen udbetalt fra de enkelte landes pensionsmyndigheder på grundlag af de enkelte landes nationale regler. Efter de danske regler får en person fra et af de andre nordiske lande ved fratræden ret til en opsat pension. Da den opsatte pension får samme regulering som aktuelle pensioner, er den værdisikret på samme måde som disse. Baggrunden for den nye pensionsoverenskomst var, at der siden 1970'erne var sket en forskydning i den pensionsdækning, som opnås i henholdsvis det sociale pensionssystem, tillægspensionssystemet og tjenestepensionssystemet, således at størrelsen af den statslige tjenestepension, der er optjent over samme antal år, udgjorde meget forskellige beløb i f.eks. Danmark og Sverige, idet den enkelte pensionist i Sverige får den væsentligste del af sin pensionsdækning i det "almene" pensionssystem, mens tjenestepensionen i Danmark typisk vil udgøre den største del af den samlede pension. Den væsentligste begrundelse for en ny pensionsoverenskomst var således at undgå skævheder i pensionsdækningen for den enkelte tjenestemands samlede pension med enten overdækning eller underdækning. Den gældende pensionsoverenskomst indeholder fortsat bestemmelser om samordning på nogle punkter for bl.a. at undgå pensionsmæssige barrierer for mobiliteten mellem de nordiske lande. På den baggrund finder vi ikke, at der er behov for at foretage yderligere fra dansk side. 17. Arbetspraktik i ett annat nordiskt land Arbetspraktik kan inte genomföras i ett annat nordiskt land, eftersom den nationella arbetsmarknadslagstiftningen till stor del bygger på att praktik genomförs i hemlandet. En liknande frågeställning rör rätt till arbetspraktik för personer som kommer från andra nordiska länder. Område: Arbetsmarknad Ressort: Beskæftigelsesministeriet Danmark har ved Beskæftigelsesministeriet deltaget i den tværfaglige ekspertgruppe under EK-S og EK-A, der har analyseret spørgsmålet

8 Ekspertgruppens rapport blev offentliggjort ultimo april For at arbejdspraktik skal kunne gennemføres i et andet nordisk land, mener ekspertgruppen, at det kræver ændringer i de forskellige landes nationale regelsæt. I forbindelse med evt. Regelændringer skal en række spørgsmål om kontrol, opfølgning og sikring klarlægges 18. Rätt till tjänstledighet för politiska uppdrag för en person som bor i ett land och arbetar i ett annat land Den som bor i ett land och arbetar i ett annat har inte rätt till tjänstledighet för politiskt arbete i bosättningslandet. Detta kan vara ett hinder för att ta politiska uppdrag. Område: Arbetsmarknad Ressort: Økonomi- og Indenrigsministeriet Danmark har ved Beskæftigelsesministeriet deltaget i den tværfaglige ekspertgruppe under EK-S og EK-A, der har analyseret spørgsmålet Ekspertgruppens arbejde afsluttede med offentliggørelsen af en slutrapport i april Arbetsrehabilitering i bosättningslandet En person som bor i ett land och arbetar i ett annat land, och blir skadad eller på annat sätt oförmögen att arbeta under längre tid, kan, efter den medicinska behandlingen, ha svårt att få arbetsrelaterad rehabilitering i bosättningslandet och kan behöva dagligen resa till arbetslandet för att genomgå rehabilitering. Detta kan vara mycket belastande för en sjuk person. Område: Arbetsmarknad Ressort: Beskæftigelsesministeriet Danmark har ved Beskæftigelsesministeriet deltaget i den tværfaglige ekspertgruppe under EK-S og EK-A, der har analyseret spørgsmålet Ekspertgruppens rapport blev offentliggjort ultimo april Grænsehindringer i forbindelse med rehabilitering i bopælslandet er i vidt omfang allerede taget op til revision, i og med at en nordisk rehabiliteringsgruppe er i færd med at se på, hvordan der kan laves bedre rutiner i indsatsen for sygedagpengemodtagere. 20. Bidrag till resor till anställningsintervjuer över gränser är inte möjliga. Arbeidssøkere kan få bidrag til reiser til anställningsintervju i hele landet, men ikke til reiser til anställningsintervju i andre land. Område: Arbetsmarknad Ressort: Beskæftigelsesministeriet Behandlas av Öresundskomiteen som ett prioriterat gränshinder under 2010.

9 Ärendet har varit ute på remiss i Sverige, och ligger idag på Arbetsmarnadsdepartementet. De Nya regler förväntas vara klara för ikraftträdande en bit in på det nya året, ev Danmark har ved Beskæftigelsesministeriet deltaget i den tværfaglige ekspertgruppe under EK-S og EK-A, der har analyseret spørgsmålet Rapporten blev offentliggjort ultimo april EU-Kommissionen har igangsat et særligt initiativ Det første EURES-job, hvorved unge mellem får mulighed for at få økonomisk tilskud til jobsøgning i et andet land. Forsøget løber i 2012 og 2013,og man afventer evaluering før der evt. tages yderligere initiativ. 21. Olika auktorisationer Det är på grund av skillnader i utbildning och auktorisationskrav svårt för utövare av vissa auktiorisationsyrken att verka i andra nordiska länder, detta trots EU:s yrkeskvalifikations- och tjänstedirektiv Ressort: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, som er en styrelse under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU) og som bl.a. varetager funktionen som den koordinerende myndighed og kontaktpunkt i forhold til EU direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet) vil på et møde på embedsmandsniveauet i efteråret 2012 foreslå Nordisk Ministerråd at tage initiativ til et fælles nordisk projekt, der skal sikre og styrke arbejdskraftens frie bevægelighed og vækst og beskæftigelse i Norden. Der findes endnu ikke en fælles nordisk kortlægning eller formel koordinering af arbejdet vedrørende anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer udover den der findes i EU-sammenhæng. FIVU, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering vil på det ovennævnte møde foreslå: - at der samtænkes fælles nordiske initiativer med de fælleseuropæiske initiativer om modernisering af EU direktiv 2005/36/EF (anerkendelsesdirektivet), 1 - at det som led i det europæiske transparensinitiativ undersøges og kortlægges hvilke erhverv der i Norden er lovregulerede, hvilke krav, der begrænser adgangen til disse erhverv samt at foreslå yderligere initiativer til at visse erhverv dereguleres eller reguleres smartere (i lighed med de fælleseuropæiske initiativer på området better regulation ), - at sikre ressourcer til at styrke samarbejde og vidensdeling mellem nationale koordinatorer og kontaktpunkter for anerkendelsesdirektivet i Norden med henblik på at styrke borgernes, virksomhedernes og faglige organisationers adgang til information og viden om erhvervsmæssig anerkendelse på tværs af grænserne i de nordiske lande, - at styrke samarbejde og vidensdeling mellem kompetente myndigheder, der har ansvaret for godkendelsen af autorisationer i regionen (bl.a. gennem konsekvent anvendelse af Indre Marked Informationssystemet (IMI) i Norden, - at de embedsmænd, der arbejder med revision af anerkendelsesdirektivet i Norden får et klart politisk mandat til at arbejde med en ensartet nordisk gennemførelse af direktivet, da dette principielt kan bidrage til en styrkelse af nordiske landes position under forhandlinger af visse dele af direktivforslaget i EU og til en ensartet og korrekt gennemførelse af revideret direktiv i de nordiske lande. Det skal bemærkes, at det er de enkelte kompetente myndigheder, der har ansvar for en korrekt anvendelse af EU-regler, nordiske overenskomster og danske regler i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om adgang til udøvelse af omkring 120 lovregulerede erhverv her i landet. 1 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 30. maj 2012, side :

10 Desuden henvises til de gældende nordiske overenskomster, der allerede i dag sikrer automatisk anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer indenfor en række erhverv (undervisningssektoren, sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet) 2. Det henvises i øvrigt til styrelsens svarbrev af 11. maj 2012 vedrørende høringen om nyt initiativ fra Nordisk Råd om gensidig anerkendelse af erhvervsuddannelser i Norden. 22. Standarder och certifiering inom tjänstesektorn Mellan 2005 och 2009 har det utvecklats 450 nya certifieringsstandarder inom EU. Av dessa är 425 nationella standarder. Det pågår en utveckling mot en fragmentering av tjänstemarknaden. Detta motverkar en inre marknad i EU och Norden och behöver bemötas. Område: Näring Ressort: Erhvervs- og Vækstministeriet Under det danske formandskab i 2012 er der opnået politisk enighed mellem Rådet og Parlamentet (førstelæsningsløsning) om en ny forordning for europæisk standardisering. Forordningen etablerer som noget nyt et fælleseuropæisk retligt grundlag for udvikling af standarder for tjenesteydelser. Standardiseringsforordningen træder i kraft den 1. januar I den forbindelse vil man fra dansk side benytte den nye mulighed til at fremme udvikling af flere fælleseuropæiske standarder for tjenesteydelser og indlede en dialog med de danske interessenter på området med henblik på at afdække, hvordan man fra dansk side bedst de nye muligheder for standardisering på serviceområdet. 23. Byggmaterialstandard De nordiska ländernas krav på byggmaterial skiljer sig åt, vilket försvårar handel över gränser och byggföretags verksamhet i flera nordiska länder Område: Näring Ressort: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Byggevareforordningen er trådt i kraft den 24. april 2011 og finder anvendelse fra den 1. juli EK-N har i oktober 2011 bevilget DKK til gennemførelse af et projekt vedrørende grænsehindringer for byggevarer. Projektet gennemføres i samarbejde mellem de nordiske lande, og der gennemføres blandt andet en række undersøgelser af, om der er særlige nationale bestemmelser, som hindrer fri bevægelighed for byggevarer i Norden. Byggematerialer reguleres blandt andet af EU s byggevareforordning, der er trådt i kraft den 24. april 2011 og finder anvendelse den 1. juli Nordiske projekter og initiativer skal supplere EU-arbejdet på området Der gennemføres 2 projekter vedrørende grænsehindringer i forhold til byggematerialer i nordisk regi. EK-N har i oktober 2011 bevilget DKK til gennemførelse af et projekt vedrørende grænsehindringer for byggevarer. Projektet gennemføres i samarbejde mellem de nordiske lande, og der gennemføres blandt andet en række undersøgelser af, om der er særlige nationale bestemmelser, som hindrer fri bevægelighed 2 Nordiske overenskomster:

11 for byggevarer i Norden. Danmark bidrager med 2 undersøgelser af henholdsvis krav til trækonstruktioner og brandprøvningsmetoder. Herudover gennemføres der på opdrag af de nordiske statsministre et fælles nordisk projekt, hvor der skal identificeres 4-5 grønne indsatsområder på byggeområdet, hvor der vil kunne ske en harmonisering af standarder m.v., så eventuelle grænsehindringer fjernes. Projektet vedrørende grænsehindringer afsluttes ultimo 2012, hvorfor der først på dette tidspunkt foreligger et overblik over evt. grænsehindringer. I projektet vedrørende grønne nordiske standarder vil de nordiske energi-, bolig- og erhvervsministre blive præsenteret for forslag til indsatsområder ultimo Upphovsrätt begränsas nationellt Upphovsrättsliga regler begränsar möjligheten att utbyta/exponera TV-program etc. över de nordiska gränserna Område: Näring Ressort: Kulturministeriet Opfølgning: Det er Kulturministeriets opfattelse, at punktet er en sammenblanding af forskellige sager, som ikke kan betegnes som særligt danske sager: - Ophavsretslige begrænsninger i forhold til udbydning af tv-programmer: Der er ingen grænsehindring i forhold til ophavsret på tv-programmer. - Arte Norden-rekommandationen: Formandskabet for Nordisk Ministerråd svarer på rekommandationen. Der er endvidere ikke tale om en grænsehindring, at der ikke findes en fællesnordisk tv-kanal. - Grænsehindringer pga. ophavsretsregler for forældreløse værker: Sagen løses på EU-niveau. EU- Kommissionen har således udsendt et direktivforslag om forældreløse værker, som skal løse grænsehindringsproblematikken. Direktivforslaget blev under det danske EU-formandsskab forhandlet på plads i Rådet, og det er forventningen, at Europa-Parlamentet stemmer endeligt om at vedtage direktivet i september Banköverföringsavgifter Gränsöverskridande bankbetalningar inom Norden fördyras och försvåras genom att bankerna kräver höga avgifter och överföringar till utlandet inklusive andra nordiska länder. Område: Medborgare och konsument/ Näring Ressort: Erhvervs- og Vækstministeriet Der er ikke taget initiativer på området. De nordiske lande har forskellige forudsætninger for at implementere forordningen 2560/2001 (924/2009) om grænseoverskridende betalinger. Finland har indført forordningen, da man er medlem af euroen. Sverige har som det eneste nordiske land valgt at anvende forordningen i forhold til svenske kroner. Danmark har indtil nu valgt ikke at anvende forordningen. Norge og Island anvender heller ikke forordningen. Det er vurderingen, at det på det foreliggende grundlag ikke er aktuelt at anvende forordningen i Danmark. Det kan ikke ud fra undersøgelsen konkluderes, at en tilslutning til forordningen vil give lavere afgifter på grænseoverskridende betalinger. Der bør gennemføres en mere omfattende undersøgelse af afgifterne for såvel nationale som grænseoverskridende betalinger, før der kan tages stilling til, om en tilslutning til

12 forordningen kan løse problemerne. Undersøgelsen bør endvidere omfatte flere banker. Endelig er det nødvendigt at undersøge, hvilke konsekvenser en eventuel tilslutning til forordningen vil have på andre former for grænseoverskridende betalingstjenester, som vil blive omfattet af forordningen, før der tages stilling til en eventuel tilslutning. 26. Digital signatur över gränserna (e-id) Digital signatur blir ett allt vanligare sätt att inom förvaltning och handel idintifiera sig. Trots ansträngningar inom EU och ett gemensamt direktiv, har det inte kunnat skapas en gemensam standard på detta område. Digital signatur fungerar därför endast nationellt idag Område: Medborgare och konsument/ Näring Ressort: Finansministeriet - Digitaliseringsstyrelsen Danmark har ikke iværksat nogen specifikke initiativer på det nordiske område med henblik på at fjerne grænsehindringer på e-signaturområdet. Det bemærkes dog, at DK har gjort det muligt for udlændinge at få NemID, såfremt de har dansk cpr-nummer. Under det danske EU-formandskab har Kommissionen fremsat forslag til forordning om elektroniske identiteter og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner i det indre marked (eias-forslaget). Forslaget er blevet præsenteret på Telekommunikationsrådsmødet den 8. juni Den 4. juni 2012 fremsatte Kommissionen forslag til forordning om eias. Forslaget blev præsenteret på Telekommunikationsrådsmødet den 8. juni 2012 og forhandlingerne ventes indledt under det cypriotiske formandskab i efteråret Forordningen vil få direkte retskraft i alle medlemslande, hvilket må forventes at skabe større harmonisering og dermed begrænse grænsehindringer i EU og således også mellem de nordiske lande. Problemstillingen behandles således i EU-regi, hvorfor det ikke vurderes nødvendigt at behandle problemstillingen specifikt i nordisk regi. 27. Betalkortsavgifter Användning av utländska betal- och kreditkort fördyras och försvåras genom att det tas ut höga avgifter för sådan betalning. Område: Medborgare och konsument/ Näring Ressort: Erhvervs og Vækstministeriet Ændring de danske gebyrregler og regler for overvæltning ved brug af betalingsinstrumenter. De danske gebyrregler er i 2011 blevet ændret, og der sondres nu mellem betalinger med henholdsvis kreditkort og debetkort. Hermed er der skabt ens regler for danske borgere og borgere fra andre lande.

13 28. Porto: Avis- og tidsskriftabonnementer fordyres af høj udlandsporto Portoen på breve til udlandet er op til det dobbelte af portoen på indenlandsforsendelser. Dette medvirker blandt andet at det er meget dyrt at abonnere på udenlandske aviser og tidsskrifter. Område: Medborgare och konsument/ Näring Ressort: Transportministeriet Opfølgning: Generelt kan det oplyses, at området er EU-reguleret gennem postdirektivet, der er implementeret i den danske postlov i Der er sket en gradvis liberalisering af postmarkederne i Europa, og markederne er blevet fuldt åbent fra 1. januar dog har visse østeuropæiske og sydeuropæiske lande frist til 2013 til at åbne deres postmarkeder. Den fulde liberalisering er gennemført i Danmark med postloven fra Det betyder, at enhver postvirksomhed kan befordre alle slags postforsendelser, også grænseoverskridende breve, aviser mv. Dette er baggrunden for, at det i henhold til postloven er Post Danmark, som fastsætter portoen f.eks. til Sverige. I overensstemmelse med postdirektivet er det fastlagt, at portoen skal være omkostningsægte, gennemsigtig og ikke-diskriminerende. I portoen er indregnet betaling til det svenske postvæsen, som er baseret på de faktiske omkostninger, der er ved at håndtere forsendelsen i Sverige. De fleste europæiske lande, herunder de nordiske, er parter i en aftale om gensidige betalinger ved grænseoverskridende post, således at modtagerlandet får dækket sine omdelingsomkostninger. 29. Pantsystem, brist på uniformt system ställer till det för konsumenten De nordiska länderna (och EU) har olika pantsystem som gör att en burk/flaska som har sålts i ett nordiskt land inte kan pantas i ett annat. Område: Medborgare och konsument Ressort: Miljøministeriet Der iværksættes ikke noget fra dansk side ift. nordisk pantsystem. Danmark mener at pant og grænsehindringer er bilaterale udfordringer og Danmark forhandler med Tyskland ift. en konkret udmøntning af aftalte pricipper for et dansk tysk pant og retursystem. Det forventes, at EU rapporten anbefaler bilaterale aftaler. 30. ID-handlingar inte accepterade i varandras länder Konsumenter har ofta problem i vardagen p.g.a. svårigheter att få sina ID-handlingar accepterade i grannländerna. Problemen gäller särskilt personer som inte är bosatta i landet där de önskar vara konsumenter. Det gäller på post, bank, alkoholbutik m.m.. Område: Medborgare och Konsument Ressort: Økonomi- og Indenrigsministeriet Ingen bemærkninger

14 31. Hinder för elektronisk handel Det finns problem i samband med offentliga upphandlingar och privata köp som sker via digitala system. Detta beror på att dagens system bygger på nationell infrastruktur och teknik för e-handel. Det finns också juridiska olikheter mellan länderna. Område: Medborgare och konsument Ressort: Erhvervs- og Vækstministeriet Skabelsen af et velfungerende digitalt indre marked i EU har været en prioritet for det danske EUformandskab. Det danske EU-formandskab har således afholdt både et uformelt og et formelt ministerrådsmøde (konkurrenceevne) i henholdsvis februar og maj 2012 vedr. dette tema, hvor bl.a. e- udbud, e-betalinger og e-faktureringer blev drøftet. Der var enighed om at sikre elektronisk kommunikation i udbud i EU inden 2016, og at hovedparten af alle regninger skal sendes elektronisk inden Endvidere opfordrede ministerrådet Kommissionen til at fremlægge konkrete initiativer til skabelse af et integreret og sikkert marked for e-betalinger i EU. Det danske EU-formandskab har forhandlet en revision af udbudsdirektiverne, hvor e-udbud indgik. Danmark har også deltaget i det europæiske såkaldte PEPPOL-projekt (Pan-European Public Procurement OnLine), der vedrører bl.a. opbygningen af en fælles europæisk digital infrastruktur hele vejen fra e- varekatalog til e-faktura. Hensigten er, at infrastrukturen både kan bruges mellem offentlige myndigheder og virksomheder men også virksomheder imellem. Danmark har stået i spidsen for arbejdet med fælles europæiske standarder for e-fakturering samt udviklingen af den centrale infrastruktur. Der afventes initiativer fra Kommissionen vedr. e-betalinger. Forhandlingerne om revision af udbudsdirektiverne herunder udbredelse af e-udbud forventes afsluttet inden udgangen af Kreditvärdighet, för t.ex. gränspendlare i Norden Problematiken finns rimligtvis i hela EU och rör det faktum att kredituppgifter (t.ex. inkomster och betalningsanmärkningar) för en gränspendlare som bor i ett land och arbetar i ett annat inte registreras i bosättningslandet, vilket gör det problematiskt för pendlaren att styrka sin kreditvärdighet i förbindelse med att t.ex. få ett kreditkort, banklån och telefonabonnemang. Område: Medborgare och konsument/ Arbetsmarknad Ressort: Erhvervs- og Vækstministeriet Ingen bemærkninger 33. Befäl vid räddningsaktioner måste komma från egna landet Det går idag inte att använda sig av grannlandets räddningstjänst vid behov. Idag måste en räddningsinsats i t.ex. Sverige ledas av ett svenskt befäl. För flera kommuner i gränsområdet är det mer rationellt och tryggare för medborgarna att skapa avtal där den räddningstjänst som befinner sig närmast en ort också har det huvudsakliga ansvaret för en insats, oavsett på vilken sida av gränsen som orten ligger. Detta kräver dock att båda länderna ändrar sitt regelverk så att en räddningsinsats kan få ledas av ett befäl från respektive land oavsett på vilken sida av gränsen som insatsen behövs. Område: Medborgare och Konsument, Social försäkring

15 Ressort: Forsvarsministeriet Ingen bemærkninger 34. Rabatordninger for førtidspensionister En række transportselskaber i de nordiske lande giver rabatter til pensionister. Dette synes at fungere uden problemer når pensionsmodtageren modtager pension på baggrund af alder. Imidlertid oplever personer der modtager pension grundet invaliditet/nedsat arbejdsevne, at de ikke kan modtage rabatter som pensionister, heller ikke hvis de har bopæl i øvrige nordiske lande og er fuldt skattepligtige. Dette skyldes, at landene har forskellige regler for tilkendelse af førtidspension, og at transportvirksomhederne ikke mener at kunne vurdere pensionsafgørelser fra andre lande. Område: Medborgare och konsument/ Social försäkring Ressort: Transportministeriet Opfølgning: For DSB gælder, at man kan opnå pensionistrabat, hvis man er fyldt 65 år, eller hvis man er modtager af en dansk socialpension (for eksempel førtidspension). Denne regel gælder også for ikke-danskere og folk, der ikke bor i Danmark. Det gælder i øvrigt, at førtidspensionister fra andre lande kan henvende sig hos DSB for at få udstedt et legitimationskort, der giver ret til pensionistrabat. Trafikselskaberne har ikke ens regler om, hvilke udlændinge der kan få pensionistrabat. Hos Movia kan alle over 65 år samt alle, der modtager en social førtidspension (det behøver ikke være i Danmark), men ikke en arbejdsmarkedspension, få pensionistrabat. Hos Midttrafik kan udlændinge under 65 år, der ikke modtager en dansk førtidspension ikke få pensionistrabat. Transportministeriet vil tage initiativ til at danne sig overblik over praksis hos de enkelte trafikselskaber. 35. Skuldsanering, beslut i bosättningslandet utan effekt i arbetslandet Ett beslut om skuldsanering i bosättningslandet har inte effekt i arbetslandet och individen riskerar att komma i kläm med allvarliga ekonomiska konsekvenser som följd. Det finns inget avtal om ömsesidigt erkännande av skuldssaneringar mellan de nordiska länderna. Område: Skat och finans/ Medborgare och konsument Ressort: Justitsministeriet Ingen bemærkninger 36. Beskattning av venturekapital Idag har länderna, genom sina nationella regleringar, begränsat möjligheten att använda offentliga investeringsfonder utanför det egna landet. Område: Skat och finans Ressort: Skatteministeriet & Finansministeriet Opfølgning: Dette problem vedrører ikke Danmark. Rapporten fra NIC konkluderer for Danmarks vedkommende bl.a.:

16 Danish legislation and its application is (...) not to be considered an obstacle to the establishment of venture capital funds in Denmark (...) (side 32). (W)e do not envisage VAT to be an obstacle to Danish venture capital funds (side 35). 37. Tull, deposition i samband med överförsel av varor Tullsvårigheter/problem uppmärksammas ofta i samband med tillfällig införsel av varor till exempelvis Norge, då norska tullregler generellt beskrivs vara förenade med mer administrativa bördor och fler avgifter än vad man är van vid. Område: Skat och finans Ressort: Skatteministeriet Ingenting. Danske momsregler tillader, at danske handlende tilbagebetaler tidligere pålagt moms til norske kunder, når de norske kunder fremlægger faktura (fra den danske sælger) med påtegning fra de norske myndigheder om, at der er betalt norsk importmoms. Under forudsætning af, at fritagelsesreglerne i øvrigt er opfyldt. Disse er klart beskrevet i SKATs vejledningsmateriale. 38. Beskattning av kulturarbetare med verksamhet i flera länder Kulturarbetare har en särreglering i det nordiska skatteavtalet. Artister och sportutövare beskattas både i Danmark och Sverige när de arbetar gränsöverskridande. Andra arbetstagare blir i princip endast beskattade i arbetslandet om de inte har någon inkomst i bosättningslandet. Område: Skat och finans/ Arbetsmarknad Ressort: Skatteministeriet Ingenting Ovenstående problembeskrivelse er ikke dækkende for Danmark (men er det formentlig for Sverige.) Sverige har en særlig kunstnerbeskatning, hvilket vi ikke har i Danmark. En dansk kulturarbejder vil i Sverige blive afkrævet en svensk bruttoskat på 15 pct., uanset arbejdets varighed og forholdene i øvrigt. En svensk kulturarbejder i Danmark vil blive beskattet efter de almindelige regler. Der bliver i praksis kun tale om dansk beskatning, hvis den pågældende indgår et ansættelsesforhold med en dansk arbejdsgiver, eller hvis den pågældende opholder sig i Danmark i mere end 183 dage inden for en 12-månedersperiode. Dernæst er problemet, at Sverige anvender exemption (beskatning kun i arbejdslandet) som generel metode ved lempelse for dobbeltbeskatning, mens Danmark anvender credit (beskatning i bopælslandet med nedslag for den skat, der er betalt i arbejdslandet). Imødekommelse af ønsket beskatning af kulturarbejdere udelukkende i arbejdslandet ville betyde, at en dansk bosiddende kulturarbejder med arbejde i Sverige ville slippe med en beskatning på 15 pct. Noget sådant er selvsagt helt uacceptabelt.

17 Danmark finder i det hele taget ikke grundlag for at indføre særlige skatteregler for kulturarbejdere. Hvis sådanne regler blev indført, ville alle andre faggrupper med fuld ret kræve det samme. 39. Beskattning av anställda i bemanningsföretag (vikarbureauer) Personer som hyrs ut från svenska bemanningsföretag till arbete i DK blir skattskyldiga i Danmark för inkomsten eftersom sådana företag inte omfattas av den så kallade montörsregeln som anger att personer utsända på kortare uppdrag ska beskattas i hemvistlandet. Område: Skat och finans/ Arbetsmarknad Ressort: Skatteministeriet Ingenting Spørgsmålet er specifikt reguleret i den nordiske skatteaftale (art. 15, stk. 2, litra d). En person, som er bosiddende i Sverige, og som arbejder for et svensk vikarbureau i Danmark, kan frit vælge mellem almindelig beskatning eller en bruttoskat på 30 pct. Skatten indeholdes af den danske arbejdsgiver, og den svenske arbejdstager skal ved valg af bruttoskat ikke indgive dansk selvangivelse. Der er ingen administrative byrder for de svensker parter. De danske regler for beskatning af arbejdsudlejede personer er en helt almindelig OECD-standard, som Sverige hidtil ikke har fulgt. Formålet med reglerne er at undgå, at arbejdslandets beskatningsret omgås, ved at der anvendes udenlandske vikarbureauer. Her har man fra svensk side i bilaterale drøftelser gentagne gange peget på de danske regler for beskatning af arbejdsudlejede personer som en grænsehindring. Danmark har på intet tidspunkt delt dette synspunkt. Ved arbejdsudleje forstås det forhold, at en virksomhed stiller en medarbejder til rådighed for en anden virksomhed. Det typiske eksempel er den virksomhed, der foregår i et vikarbureau (svensk: bemanningsföretag). Efter de danske regler kan en arbejdsudlejet person med bopæl i udlandet vælge enten at blive beskattet efter de almindelige regler, eller han kan vælge at blive bruttobeskattet med 30 pct. I sidstnævnte tilfælde skal der ikke indgives dansk selvangivelse. De modsatrettede synspunkter beror på en forskellig opfattelse i de to lande af, hvem der i denne situation er arbejdsgiver. Fra svensk side har man hidtil taget udgangspunkt i det formelle ansættelsesforhold og betragtet det svenske bemandingsforetagende som arbejdsgiver. Fra dansk side tager man derimod udgangspunkt i realiteten og betragter den danske virksomhed som arbejdsgiver. Dette sker ud fra betragtninger om, at den danske virksomhed har instruktionsbeføjelsen over for medarbejderen, og at den danske arbejdsgiver bærer risikoen i forbindelse med det arbejde, der udføres. Spørgsmålet om dansk eller svensk arbejdsgiver er af betydning for, om Danmark kan beskatte en svensk bosiddende vikar, der arbejder i Danmark i mindre end 183 dage i en 12-månedersperiode. Fra et svensk synspunkt er der yderligere det aspekt, at den danske virksomheds indeholdelse af 30 pct. kildeskat vil kunne afsløre den fortjeneste, som det svenske bemandingsforetagende beregner sig. Fra et dansk synspunkt er der ikke tale om en grænsehindring. Bruttobeskatningen bevirker, at der ikke er administrative byrder for de svenske parter, og den danske regel sikrer blot, at medarbejdere i danske virksomheder beskattes på lige vilkår. Desuden er den danske opfattelse af arbejdsgiverbegrebet i overensstemmelse med den opfattelse, som er gældende hos langt de fleste medlemslande i OECD. Den danske praksis er med andre ord en helt

18 almindelig international standard. OECD-reglerne på dette område er for nylig blevet opdateret, og Sverige har nu tilsluttet sig flertalsopfattelsen for så vidt angår de tilfælde, hvor Sverige er bopælsstat. Dette har Skatteverket meldt ud i oktober I praksis må dette indebære, at man fra svensk side ikke længere kan anse de danske regler for beskatning af arbejdsudlejede personer for at være en grænsehindring. I det omfang, der måtte have været et problem, må det herefter betragtes som løst. Skatteministeriet finder ikke grundlag for at afvige fra den almindelige standard på dette område. 40. Begränsat nordiskt preventivt lagstiftningssamarbete för att undvika gränshinder Det preventiva arbetet för att förhindra att ny lagstiftning medför gränshinder är för närvarande mycket begränsat (jfr angående ny lagstiftning till följd av EU direktiv) Område: Lagsamarbete Ressort: Justitsministeriet I de nordiske parlamenter har der i løbet af foråret 2012 været afholdt debatter vedrørende spørgsmålet om grænsehindringer i Norden. I forbindelse med forespørgselsdebatten i Folketinget i april 2012 blev det bl.a. vedtaget, at der skal fastlægges klare procedurer, der sikrer, at lovforslag på områder behæftet med grænsehindringer vurderes i forhold til anden nordisk lovgivning forinden fremsættelse i Folketinget. Dette sker med henblik på at undgå, at der utilsigtet indføres nye grænsehindringer mellem de nordiske lande. Det fremgår af Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet, at såfremt et lovforslag har betydning for det nordiske samarbejde, bør der i lovforslagets bemærkninger i relevant omfang henvises til de øvrige nordiske landes lovgivning mv. på området. Hvis et lovforslag har særlige konsekvenser i forhold til de øvrige nordiske lande, herunder i forhold til den fri bevægelighed mellem de nordiske lande, bør der endvidere redegøres nærmere for dette i bemærkningerne. Justitsministeriet vil i forbindelse med førstkommende udgave af det årlige orienteringsbrev til samtlige ministerier om udvalgte problemstillinger og andre aktuelle emner af betydning for udarbejdelsen af lovforslag understrege vigtigheden af, at lovbemærkningerne indeholder en sådan beskrivelse. 41. Begränsat nordiskt samarbete vid implementering av EU-direktiv för att undvika gränshinder För närvarande sker inte något allmänt nordiskt samarbete när EU-direktiv skall implementeras i nationell rätt på områden som ligger utanför det traditionella justitiesamarbetet kring civil - och straffrätt. På så sätt kan skillnader i implementering av EU-direktiv leda till nya gränshinder i fråga om skatter, socialförsäkringar, utbildning och näringslivsreglering. Område: Lagsamarbete Ressort: Justitsministeriet Som anført ovenfor, blev det i forbindelse med forespørgselsdebatten i Folketinget i april 2012 vedtaget, at der skal fastlægges klare procedurer, der sikrer, at lovforslag på områder behæftet med grænsehindringer vurderes i forhold til anden nordisk lovgivning forinden fremsættelse i Folketinget. Dette gælder også i forbindelse med gennemførelse i dansk ret af EU-retsakter. Desuden blev det under forespørgselsdebatten besluttet, at der skal være det tættest mulige samarbejde mellem de nordiske lande om det forberedende arbejde i EU i forbindelse med nye retsakter. Samarbejdet

19 skal også omfatte retsakternes gennemførelse i de enkelte lande, for at undgå forskelligheder som kan medføre grænsehindringer. Ved implementering af EU-direktiver er det også væsentligt, at fagministerierne sikrer, at lovgivningen lever op til Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet, herunder at der i bemærkningerne til lovforslag indgår en beskrivelse af lovgivningen i de øvrige nordiske lande i de tilfælde, hvor det er relevant. Justitsministeriet vil som anført i forbindelse med førstkommende udgave af det årlige orienteringsbrev til samtlige ministerier om udvalgte problemstillinger og andre aktuelle emner af betydning for udarbejdelsen af lovforslag understrege vigtigheden af, at lovbemærkningerne indeholder en sådan beskrivelse. For så vidt angår spørgsmålet om samarbejdet om implementering af EU-retsakter i de enkelte nordiske lande vil Justitsministeriet fremsende en meddelelse til samtlige ministerier og gøre opmærksom på folketingsvedtagelsen af 24. april 2012 vedr. fjernelse af grænsehindringer. I meddelelsen vil Justitsministeriet henlede opmærksomheden på Folketingets ønske om det tættest mulige samarbejde mellem de nordiske lande og opfordre ministerierne til at indføre procedurer, der indebærer, at dette samarbejde bliver iværksat, når det måtte være hensigtsmæssigt. Hinder att lösa i bara Danmark: 42. Hemsändande av nordiska medborgare som söker socialt bistånd Nordiska medborgare i behov av socialt bistånd har i vissa fall hemsänts från ett annat nordiskt land trots viss anknytning till boendelandet. Enligt artikel 7 i den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster kan en nordisk statsborger ikke hjemsendes på grund af vedkommendes behov for social bistand, såfremt hans familieforhold, tilknytning til bopælslandet eller omstændighederne i øvrigt taler for, at han bør forblive der, og i alle tilfælde ikke såfremt han i de sidste 3 år har haft lovlig bopæl i landet. Område: Social försäkring Ressort: Justitsministeriet Det er regeringens opfattelse, at den danske praksis er i fuld overensstemmelse med artikel 7 i Den Nordiske Konvention om social bistand og sociale tjenester, idet der ikke er tale om et forbud mod hjemsendelse, men at der stilles en række krav til, hvornår hjemsendelse kan ske. Det er endvidere Danmarks opfattelse, at de danske regler og praksis ikke udgør en grænsehindring, som det forstås i regi af det nordiske samarbejde. Den danske praksis er således ikke i modstrid med princippet om fri bevægelighed i Norden eller den nordiske ånd. Hjemsendelse af nordiske borgere er alene sket i ganske få tilfælde for at sikre Danmarks sociale system mod udnyttelse. I den forbindelse er det vigtigt at bemærke, at de pågældende ikke er udvist, sådan som det ellers er fremgået af dele af kritikken. Hjemsendelse medfører således ikke indrejseforbud, og de pågældende vil derfor kunne genindrejse og bosætte sig i Danmark, såfremt de på ny opfylder betingelserne herfor. Hjemsendelsesproblematikken er desuagtet blevet medtaget på en liste over grænsehindringer, og i en rapport fra Expertgruppen för gränshinderarbete mellan Nordiska ämbetsmannakommittén för arbetsliv (ÄK- A) och Nordiska ämbetsmannakommittén för social- och hälsopolitik (ÄK-S). Danmark har i den forbindelse gentaget, at Danmark ikke anser den danske hjemsendelsespraksis for at udgøre en grænsehindring. Justitsministeren var den 1. november 2011 i samråd i Nordisk Råds Medborger- og Forbrugerudvalg. Det blev i den forbindelse understreget, at den danske praksis overholder den Nordiske Konvention om social bistand og EU-reglerne, og at regeringen således respekterer bevægelsesfriheden i Norden.

20 Justitsministeren gav samtidig udtryk for, at regeringen er bevidst om, at den danske praksis adskiller sig fra de andre nordiske landes, og at regeringen er åben over for en dialog om emnet. Forslag til løsning Danmark er åben over for at indgå i en dialog med de andre nordiske lande om praksis for hjemsendelse af nordiske statsborgere, der har behov for vedvarende sociale ydelser. 43. Rösträtt, danska medborgare bosatta i annat land fråntas rösträtt En dansk medborgare som bosätter sig mer än två år i ett annat land, mister sin rätt att rösta i val till danska Folketinget under den tid då han/hon är bosatt utanför Danmark. Vissa undantag finns för vissa grupper. Dessa danska medborgare saknar samtidigt rösträtt på central nivå i det land de bor. Område: Medborgare och konsument Ressort: Økonomi- og Indenrigsministeriet For at kunne stemme til folketingsvalg og til folkeafstemninger i Danmark skal man i følge grundlovens 29, stk. 1, have opnået alderen for valgret (det vil sige, man skal være fyldt 18 år), have dansk indfødsret og ikke være under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne. Det kræves yderligere, at man har fast bopæl i riget. Bopælsbetingelsen er konkretiseret i folketingsvalglovens 2 (lovbekendtgørelse nr. 107 af 8. februar 2011), hvorefter visse persongrupper, f.eks. udsendte for danske firmaer og hjælpeorganisationer, studerende med flere uanset et udlandsophold af midlertidig karakter i valgretsmæssig henseende anses for at have bevaret deres bopæl her i landet i en vis årrække, i praksis op til 10 år. Reglerne i folketingsvalglovens 2 er senest ændret i 2004 på baggrund af anbefalinger fra et sagkyndigt udvalg - Valgretsudvalget - med deltagelse af uafhængige statsretskyndige eksperter. Valgretsudvalgets opgave var at undersøge mulighederne for, hvordan kredsen af personer med dansk indfødsret, der under ophold i udlandet har valgret til Folketinget, i videst muligt omfang kunne udvides inden for rammerne af grundloven. Valgretsudvalget konkluderede i sin betænkning (betænkning nr. 1432/2003), at valgret til Folketinget under udlandsophold kunne udvides til at omfatte alle danske statsborgere fyldt 18 år, der agter at vende tilbage til Danmark inden for to år efter udrejsen. Dette gælder uanset årsagen til udlandsopholdet. Denne ændring blev gennemført ved lov nr. 438 af 9. juni Særligt vedrørende grænsegængere med dansk indfødsret anførte udvalget blandt andet, at denne persongruppe ofte er karakteriseret ved, at de pågældende personer hvis bopæl i udlandet ofte vil være placeret tæt ved den danske grænse, f.eks. i Skåne eller i Sydslesvig regelmæssigt opholder sig i Danmark for at arbejde eller modtage undervisning, og at de pågældende som følge heraf ofte vil have en nær tilknytning til det danske samfund. Efter en samlet vurdering af de særlige forhold, der gør sig gældende for grænsegængere, konkluderede udvalget, at det ikke ville være foreneligt med grundlovens 29 at have en ordning, hvorefter personer, der har beskæftigelse i Danmark eller modtager undervisning på en uddannelsesinstitution i Danmark, men som har bosat sig i udlandet, blev anset for at have fast bopæl i riget. Udvalget henviste til, at der for disse personer i selve udlandsopholdets karakter ikke er omstændigheder, der peger i retning af, at deres udlandsophold vil være af forholdsvis kortvarig og midlertidig karakter. De pågældende er således flyttet til udlandet for at bo dér. En udvidelse af valgretten for de nævnte grupper af personer med dansk indfødsret, som opholder sig i udlandet, vil derfor kræve en ændring af grundloven. Regeringen har den opfattelse, at Danmark har brug for en ny diskussion om grundloven. Regeringen vil derfor, som anført i regeringsgrundlaget, tage initiativ til drøftelser med alle partier i Folketinget om et

Grænsehindringsliste. Danmark. Hinder att lösa tillsamman:

Grænsehindringsliste. Danmark. Hinder att lösa tillsamman: Grænsehindringsliste Danmark Hinder att lösa tillsamman: Ledarhund, vid resa Idag behandlas personer som reser med ledarhund inom EU på samma sätt som turister som reser med sällskapsdjur. Detta innebär

Læs mere

Fri rörlighet och funktionshinder

Fri rörlighet och funktionshinder Fri rörlighet och funktionshinder 13. Oktober Nordatlantens Brygge Det grænseløse Norden og dets begrænsninger, København 2015 1 Statsministerdeklaration fra 2013 Oktober 2013 udsendte de nordiske statsministre

Læs mere

BILAG 1. Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden

BILAG 1. Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) har indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Læs mere

Liste over grænsehindringer

Liste over grænsehindringer Liste over grænsehindringer Danmark Hindringer, som skal løses i fællesskab: Førerhund i forbindelse med rejse I dag behandles personer, som rejser med førerhund inden for EU, på samme måde som turister,

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Status pr. august 2014 over opfølgningen af aftalen om fjernelse af grænsehindringer i Norden.

Status pr. august 2014 over opfølgningen af aftalen om fjernelse af grænsehindringer i Norden. Bilag til redegørelsen om det nordiske samarbejde 2013-2014. Status pr. august 2014 over opfølgningen af aftalen om fjernelse af grænsehindringer i Norden. Aftaletekst: Regeringen fremsender årligt en

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE 07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE Høringssvar til Europa-Kommissionens GRØNBOG - Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa FTF har modtaget

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

GRÆNSEHINDRINGER PROJEKTET MUSIKALSK OPLEVELSESDESIGN

GRÆNSEHINDRINGER PROJEKTET MUSIKALSK OPLEVELSESDESIGN 10. november 2014 Anette Vedel Carlsen, Öresundskomiteen NOTAT GRÆNSEHINDRINGER PROJEKTET MUSIKALSK OPLEVELSESDESIGN Indledningsvis bemærkes, at ingen af de aktiviteter som vedrører arbejdet med grænsehindringer

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg 2. februar 2016 J.nr. 15-2917515 Moms, Afgifter og Told HMH Notat Hermed fremsendes notat vedrørende EU-Kommissionens

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Revision af EU direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet)

Revision af EU direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet) Revision af EU direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet) Dansk Kiropraktor Forening, 20. september 2011 Pia thor Straten Chefkonsulent Direkte

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt København den 10. december 2007 Til Skatteudvalget Öresundskomiteen og ØresundDirekt fremsender hermed tekniske kommentarer til det genfremsatte lovforslag

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt KOMITÉNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. juni 2015 Europa-Kommissionens forslag af 11. juni 2015 om gennemførelsesretsakt vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet.

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0603 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat om genoptagelse af ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. august 2010 Grønbog

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Indledning. 1. Grundlag for aftalen

Indledning. 1. Grundlag for aftalen Februar 2015 Aftale mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i Danmark og Folkpensionsanstalten/ Pensionsskyddscentralen i Finland om administrative retningslinjer for beskæftigelsesrettet indsats

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del):

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Svar: Ministeren bedes i forlængelse af Europaudvalgets møde den

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld. En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet

Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld. En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld i udlandet En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet Stærkere indsats til inddrivelse af SU-gæld i udlandet 2 Forord I Danmark har studerende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 75 Offentligt 30. november 2010 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Folketinget 2011-12 R 10 Offentligt

Folketinget 2011-12 R 10 Offentligt Folketinget 2011-12 R 10 Offentligt Redegørelse nr. R 10 (11/4 2012) Folketinget 2011-12 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 11/4 12 om fjernelse

Læs mere

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline i pipeline Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Erosion af det indre marked? Nye initiativer fra Kommissionen bidrager til at mindske konkurrencen i EU. Eksisterende regler bruges som platform for protektionisme

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004 om samrådsspørgsmål A.

Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004 om samrådsspørgsmål A. 27. oktober 2004 Besvarelse af spørgsmål 61, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 20. oktober 2004 Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 2. februar 2017 Kontaktperson: Lotte Rickers Olesen Lokal

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Redegørelse til Folketinget om fjernelse af grænsehindringer mellem de nordiske lande

Redegørelse til Folketinget om fjernelse af grænsehindringer mellem de nordiske lande J. nr. 39.Q.3.j. Redegørelse til Folketinget om fjernelse af grænsehindringer mellem de nordiske lande Indhold Resumé... 2 Fri bevægelighed i Norden en prioritet for regeringen... 3 Nordiske tiltag...

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. February 17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Folketingets Skatteudvalg. /. Vedlagt fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. 306, (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter

Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Eva Kjer Hansen (V), Pia Adelsteen (DF), Mette Bock (LA) og Lars Barfoed (KF) Forslag til folketingsbeslutning om information

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Høringssvar EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e- handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne

Høringssvar EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e- handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Skatteministeriet Moms, afgifter og Told Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Pr. mail: KER@skm.dk, LLJ@skm.dk og juraogsamfundsøkonomi@skm.dk 25. januar 2017 Høringssvar EU-Kommissionens forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt 26. oktober 2015 J.nr. 15-2350749 Ejendomme, Boer og Gæld LH Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER SOCIAL SIKRING I ANDRE EU-MEDLEMSSTATER Det er nødvendigt at koordinere de sociale sikringsordninger for at fremme den frie bevægelighed for personer på EU's område. Tidligere har arbejdstagere og andre

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

GRUNDNOTAT 4. november 2010

GRUNDNOTAT 4. november 2010 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 75 Offentligt GRUNDNOTAT 4. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. RIN Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om to delegerede forordninger

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

Job i Sverige. Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked

Job i Sverige. Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked Job i Sverige Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked 1 VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF NYE MULIGHEDER Overvejer du at søge arbejde i Sverige? Eller har du allerede fundet et job på den anden

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere