Kom godt i gang med Blåt Medlem!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med Blåt Medlem!"

Transkript

1 D E T DBlåt Medlem A N S K E S P E J D E R K O R P S Kom godt i gang med Blåt Medlem! Introduktion til Det Danske Spejderkorps's samlede system til Medlemsregistrering Kontingentopkrævning Regnskab Kursusadministration

2 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Læs denne folder inden du kaster dig ud i systemet: Hvor finder jeg Blåt Medlem? Hvordan kommer jeg ind? Ord og begreber Specielt omkring regnskab o Opsætning o Kontoplan o Kontingent o Bogføring Hvem kan hvad? Hvad kan jeg bruge Blåt Medlem til, hvis jeg er: o Gruppeleder o Bestyrelsesformand o Kasserer o Afdelingsleder o Divisionschef Kursusdelen o Sådan tilmelder du dig til kurser i DDS 2

3 B L Å T M E D L E M Hvor finder jeg Blåt Medlem? Blåt Medlem findes på Internettet: Du kan læse mere om systemet på Blåt Medlems informationshjemmeside: hvor denne folder også ligger. Blåt Medlem består af et medlemsregistreringssystem, et regnskabssystem med et integreret kontingentopkrævningsmodul, samt et modul med tilmelding til og administration af kurser. Rigtige mænd læser ikke brugsanvisninger men det vil uden tvivl hjælpe at læse denne vejledning godt igennem inden du for alvor kaster dig ud i arbejdet med Blåt Medlem. Måske synes du at det ser lidt voldsomt ud, men vi er sikre på, at du allerede efter kort tids brug af systemet ikke længere tænker på denne folder. Helt på samme måde, som det formentlig heller ikke tog dig særlig lang tid at blive fortrolig med at køre bil. For at få det fulde udbytte af Blåt Medlem er der en række beslutninger, som er kloge at tage i grupper og divisioner inden I går rigtig i gang: Ikke alle har adgang til alt (se oversigt på side 11) det er klogt at vurdere om de personer, der er nævnt med særlige adgange er et tilstrækkeligt antal. På medlemssiden handler det om at se på gruppens/divisionens organisering, idet Blåt Medlem er bygget op omkring organiseringen i gruppen eller divisionen. Det er muligt at skræddersy Blåt Medlem med enheder og udvalg. Det er f.eks. også muligt at organisere en enhed med patruljer. På regnskabssiden handler det om at få begyndt med den rigtige kontoplan og at få åbnet regnskabet korrekt (se senere). Bemærk at det er muligt at lave f.eks. projektregnskaber i Blåt Medlem. På opkrævningssiden skal der træffes beslutning om, hvordan kontingentet bedst muligt opkræves. Blåt Medlem giver flere muligheder for opkrævning af kontingent: o Automatisk betaling via PBS o FI kort o Advisering via mail eller lignende med indbetaling på gruppens/divisionens konto. Den mest fordelagtige opkrævningsform afhænger meget af f.eks. gruppens/divisionens størrelse og hvor ofte der opkræves kontingent. Kontingentsatser og opkrævningsterminer skal oprettes i Blåt Medlem når I tager systemet i brug. Vælg Kontingent i den venstre menu og følg vejledningen i hjælp. Det kan måske se lidt voldsomt ud, men flere af handlingerne skal kun udføres en gang, og der findes en mere detaljeret vejledning i opstart af regnskab og kontingentopkrævning. I kan fint have fordel af at bruge opkrævningsdelen selv om I måske ikke anvender regnskabsdelen, idet opkrævningsdelen sikrer at der ved hvert medlem registreres om vedkommende har betalt. Hjælp Blåt Medlem indeholder på de fleste sider en hjælpefunktion. I øverste højre hjørne er der et lille spørgsmålstegn. Ved at klikke på dette kommer du til en hjælpetekst, der vedrører lige netop den side, du er på. Hvis der ikke er knyttet hjælp til siden er spørgsmålstegnet der ikke. Hvis denne folder og de hjælpetekster der er indbygget i Blåt Medlem ikke er tilstrækkelige, bør du klikke ind på dds.dk/medlem, hvor du vil finde en lang række vejledninger, og hvor du vil finde en liste over personer, som er klar til at hjælpe med alt, som har med Blåt Medlem at gøre. 3

4 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Hvordan kommer jeg ind? Log på Dit brugernavn er dit medlemsnummer, og din adgangskode får du via en af de medlemsansvarlige i din gruppe eller division. Første gang du logger dig på systemet vil du blive bedt om at ændre din adgangskode. Du bliver også bedt om at fortælle om dine oplysninger må være tilgængelige for andre brugere af Blåt Medlem. Det betyder i praksis at andre kan finde dig, hvis de fx søger på dit navn. Det er alene de personer der er medlemsansvarlige i din egen gruppe eller division der har adgang til dine personlige oplysninger. Når du er logget på......så er du på din velkomstside, hvorfra du kan bevæge dig rundt i systemet dels ved hjælp af menuen til venstre, dels ved hjælp af menuen i toppen under det blå felt, dels ved at klikke på et gruppe-, divisions-, eller enhedsnavn midt på siden. Klik f.eks. på Handlinger og se hvilke handlinger du har adgang til. Det er klogt at være opmærksom, idet de handlinger du kan udføre, knytter sig til hvilken enhed, du lige nu har valgt at arbejde med. Er du f.eks. på gruppens side, på et udvalgs side, eller i en underenheds side? Navnet på den enhed, der er valgt lige nu, står i feltet lige over menuen i venstre side, som vist nedenfor. 4

5 B L Å T M E D L E M Ord og begreber Her kan du læse om en række begreber, som anvendes i Blåt Medlem: Enheder Enhed er et fællesbegreb for divisioner, grupper, spejdercentre, arrangementer, afdelinger (grene), udvalg, arbejdsgrupper, og patruljer. Divisioner, grupper, spejdercentre, og arrangementer kaldes topenheder, og det er disse enheder, et medlemskab kan knyttes til. Blåt Medlem bygger altså på et organisatorisk netværk, som afspejler korpsets organisation. Således bygger systemet på, at gruppen selv kan definere antallet af enheder, der indgår i gruppen. F.eks. kan der oprettes et antal patruljer (underenheder) indenfor den enkelte enhed eller etableres et hytteudvalg som en særskilt enhed indenfor gruppen. Personer tilknyttes herefter de enkelte enheder og/eller underenheder indenfor gruppen. En enhed kan godt bestå selvom der i en periode ikke er tilknyttet personer hertil. Medlemskaber - kategorier Alle, som oprettes i Blåt Medlem, skal have et "medlemskab", som kan være et af følgende: Korpsmedlemskab: Er betegnelsen for det medlemskab, der tæller som medlemskab af DDS, og hvortil der skal betales et personligt kontingent (SMUKmedlemmer) eller afregnes korpskontingent via gruppen eller divisionen. Hver person bør kun have ét korpsmedlemskab i én enhed, da der ellers skal betales korpskontingent flere gange. En person, som har tilknytning til flere grupper/divisioner må således vælge, hvor vedkommende ønsker sit korpsmedlemskab. I de andre enheder kan medlemmet så have Andet medlemskab eller være Ikke-medlem. Andet medlemskab: Betegner en anden medlemsmæssig tilknytning til en gruppe, division, eller f.eks. et centralt udvalg i DDS. I det tilfælde vil den pågældende have sit korpsmedlemskab i en gruppe, og så være opført med Andet medlemskab de andre steder. Vedkommende skal kun betale korpskontingent der hvor korpsmedlemskabet er. De andre enheder kan godt opkræve et særskilt kontingent, men skal altså ikke betale kontingent videre til korpset. Ikke medlemskab: Betegner den kategori af personer ("civile"), som man gerne vil registrere, f.eks. fordi de, uden at være medlemmer af DDS, indgår i bestyrelsen, en forældrepatrulje, eller på anden vis har tilknytning til gruppen og i den egenskab f.eks. skal kunne trækkes ud på en liste over personer der skal modtage gruppens blad eller en nyhedsmail fra gruppen. Den medlemsansvarlige i en gruppe eller division kan ikke selv tilknytte en person med korpsmedlemskab et andet sted og give den pågældende Andet medlemskab eller Ikkemedlemskab. De pågældende må i første omgang oprettes på ny, men Blåt Medlem indeholder et dublettjek, som giver korpskontoret mulighed for at opdage situationen og tilknytte den rigtige person til enheden i stedet for den nyoprettede. Funktioner: Blåt Medlem arbejder med funktioner, som er de funktioner, medlemmerne har i enheden. F.eks. funktionen bestyrelsesformand, gruppeleder, afdelingsleder, og tilsvarende. Hertil kommer at der nu optræder nogle nye funktioner, der styrer rettighederne i Blåt Medlem. Se oversigten på side 11. En række funktioner kræver medlemskab af DDS, og for nye lederes vedkommende et forudgående tjek i Kriminalregisteret inden de som nu oprettes i Blåt Medlem af korpskontoret. 5

6 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Spejderlederne tilknyttes så en afdeling, der i beskrivelsen er defineret som en aldersgruppe. Dette sker fordi grupperne kan indrette sig forskelligt. En trop og TL er ikke nødvendigvis det samme i hele korpset. Rettigheder: Der er tillagt personer med særlige funktioner rettigheder til at foretage bestemte handlinger i Blåt Medlem, som f.eks. at oprette og udmelde medlemmer eller føre regnskabet. Se mere i oversigten på side 11, med en nærmere forklaring på begreberne medlemsansvarlig, økonomiansvarlig og enhedsansvarlig. Nogle rettigheder gives automatisk. F.eks. vil en GL altid være medlemsansvarlig, og en GK vil altid være både medlemsansvarlig og økonomiansvarlig. Den medlemsansvarlige kan også give disse rettigheder (funktioner) til andre personer i enheden. Handlinger: Handlinger er fællesbegreb for en række opgaver, der kan udføres i Blåt Medlem. Eksempelvis er det at indmelde et nyt medlem en handling, hvor Blåt Medlem fører dig igennem de forskellige trin, der skal til for at det nye medlem af DDS er godt og hensigtsmæssigt registreret i DDS. Er der tale om en ny leder skal lederfunktionen dog gives af korpskontoret. Nogle handlinger kan startes direkte fra menuen i venstre side, mens andre startes fra siden "Handlinger", som vist nedenfor. 6

7 B L Å T M E D L E M Rapporter og Lister (Eksportér) Blåt medlem har indbygget en række faste rapporter, der på skærmen eller i form af en udskrevet liste giver dig bestemte oplysninger. F.eks. findes der en medlemsliste og en funktionsliste, som giver dig en liste over alle de funktioner, som er tildelt medlemmerne. Udover rapporter kan en række oplysninger i Blåt Medlem eksporteres, så du selv med et regneark (f.eks. Microsoft Excel) kan bearbejde oplysningerne og/eller udskrive en for dig relevante liste. Vælg Rapporter i menuen til venstre: Du kan på denne side vælge forskellige rapporttyper. Du kan også flere steder danne rapporter ved at eksportere data (her vist i faneblad 6 Personer): Eksportfunktionen findes nederst til højre. 7

8 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Regnskab og kontingent Regnskabsdelen af Blåt Medlem er tilrettelagt så det er lettest muligt for ikke bogføringskyndige at være kasserer. Der er nogle få ting der skal foretages før den egentlige bogføring kan begynde: Opsætning Opret det konkrete regnskab, f.eks. Regnskab 2010, som defineres til perioden fra til Regnskaber er i Blåt Medlem afgrænset ved den tidsmæssige periode. Der skal være åbnet et regnskab for at der kan posteres på regnskabet. Oprettelse sker i menupunktet "Regnskaber" under "Regnskab" i menuen til venstre. Her bør man også lukke et regnskab for yderligere posteringer, når året er afsluttet. Kontoplan Kontoplan m.m. skal sættes op inden der kan føres regnskab i Blåt Medlems regnskabsmodul. Man skal først oprette en standardkontoplan, som man så bagefter kan tilrette. Så længe regnskabet er åbent kan man i Blåt Medlem frit rette eller slette en postering. Dvs. en fejl kræver ikke en modpostering, men kan rettes direkte. Åbningssaldo Åbningssaldoen posteres pr. 31. december året før det første år, man vil føre regnskabet. Det sker med to bogføringstyper: Åbningsbalance, aktiver og Åbningsbalance, passiver Se også Opstart 2010 eksempel nedenfor. Hvis du har brug for at åbne mere end bare bankkontoen (f.eks. dine ejendomme), så kan du oprette et passende antal konti for disse aktiver, og bogføre på samme måde med bogføringstypen Åbningsbalance, aktiver til bank/ejendom/materiel osv. Kontingent Den økonomiansvarlige kan redigere kontingentopkrævningen, herunder justere de fastsatte satser for korpsmedlemskab og andet medlemskab af gruppen hhv. divisionen. Den indtastede sats angives som årskontingentet og deles i forhold til det fastsatte antal opkrævninger. PBS-opkrævningsmuligheden kræver at gruppen selv har indgået en PBS-aftale. 8 Opstart 2010 eksempel: En gruppe har ifølge regnskabet for 2009 følgende aktiver (beholdning): Bank saldo: Hytte: 1 mio. Debitorer: (penge gruppen har til gode) Og følgende passiver (gæld): Kreditorer: (penge gruppen skylder) 1. Der oprettes regnskaber for 2009 og Der posteres per følgende med posteringstype Åbningsbalance, aktiver : Dato Tekst Konto Modkonto Beløb Åbningssaldo bank Bank Formue Åbningssaldo hytte Hytte Formue Åbningssaldo debitorer Andre tilgodehavender Formue Der posteres per følgende med posteringstype Åbningsbalance, passiver følgende: Dato Tekst Konto Modkonto Beløb Åbningssaldo kreditorer Skyldige omkostninger Formue Bemærk at saldo på formuen vil være da formuen krediteres øverst og debiteres nederst.

9 B L Å T M E D L E M Bogføring Her er lige et par retningslinier. Rullegardiner til kontonumre Rullegardinet indeholder kun de kontonumre, som er relevante til den valgte bogføringstype. En rigtig bogføringshaj bliver måske træt af at sidde og vælge konti, og vil antagelig hellere taste hele nummeret hurtigt og trykke på tabulatortasten. Bankkontoen er synlig Bemærk, at bankkontoens saldo altid er synlig øverst til venstre i bogføringsbilledet, så du kan følge med undervejs. Du kan selv vælge at få vist tre andre konti. Åbning og lukning af regnskaber Systemet kører med en "rullende" bogføring uden årsskifte. Alle saldi og udskrifter mm. er afgrænset til en bestemt periode, og ud fra denne periode beregnes startsaldo og slutsaldo. Det betyder at der ikke, som i andre regnskabssystemer, skal laves årsafslutning og overførelse af kontoplan fra år til år. Der køres ganske enkelt med samme kontoplan for evigt, og man kan deaktivere konti ved at give dem en slutdato. Modposteringer I modsætning til andre regnskabssystemer, så kan man "slette" en postering. Det betyder i praksis at den er skjult og ikke indgår i nogen saldo. Fra et teoretisk synspunkt kan man sige at den er blevet fuldt modposteret og dermed annulleret. Slettede posteringer kan altid vises med "Vis slettede" fluebenet på bogføringsvinduet, og der er dermed fuld sporbarhed i systemet. Regnskab - Udskriftopsætning Systemet er født med en standard udskriftsopsætning, som skal ændres såfremt der ændres på kontoplanen. Ændringer foretages i Udskriftopsætning. Her kan der ændres i konto intervaller der optælles under den enkelte post ved at trykke på redigeringstegnet til højre ud for den aktuelle linje. Der kan tilføjes ekstra linjer i de eksisterende standardrapporter ved at definerer en linjetype og indtryk. Indryk betyder noget såfremt der skal foretages summering af delsummer, og endelig den tekst der skal stå på den nye linje. Er det en overskrift kan linje gøres fed eller indrammes. Den nye linje lægges i bunden af rapporten og kan efterfølgende flyttes ved at markere linjenummeret og trække linjen til den ønskede position. Nye linjer i bunden af billedet. 9

10 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Nye udskrifter oprettes ved at trykke på udskriftoversigt øverst på siden. Indtast udskriftsnavn og tryk "gem". Herefter trykkes på rediger linjer ud for det nye udskrift og udskriften bygges op linje for linje. I systemet er der mulighed for at anvende projekter med egne konti, som dog indgår i grupperegnskabet, men der kan laves et selvstændigt projektregnskab forskudt i forhold til grupperegnskabet. 10

11 B L Å T M E D L E M Kursusdelen i Blåt Medlem Alle der er registret i Blåt Medlem kan selv tilmelde sig de kurser DDS udbyder. Det er ganske let. Tryk på Min side oppe til venstre i Blåt Medlem. Tryk herefter på Kursusoversigt og du får nu oversigten frem med alle de kurser DDS udbyder pt. Tryk på det kursus du gerne vil deltage i. Du bliver nu bedt om at tjekke alle dine personoplysninger er i orden. Specielt din adresse, og telefon, så kursuslederen kan få fat i dig og sende deltagerbrev etc. Du skal huske at anføre hvem der skal betale for din kursusdeltagelse. Som regel er det din gruppe eller division og så anfører du dem. Når du har udfyldt alt det der skal udfyldes til det pågældende kursus sætter du hak i feltet, hvor der står du har læst og forstået korpsets regler for tilmelding, og trykker til sidst på Tilmeld. Der bliver nu sendt en besked til GL og GK eller DC og DK, hvor der står du har tilmeldt dig til et kursus og at de skal godkende at det er gruppen/divisionen der skal betale for din kursusdeltagelse. Hvis du er medlemsansvarlig i en gruppe eller division, kan du også tilmelde andre personer fra din enhed. Så hvis I f.eks. på et ledermøde beslutter I alle vil på Modulkursus for erfarne ledere, så kan du tilmelde alle ledere. Enhedsansvarlig kan tilmelde folk til kurser Funktion Medlemsansvarlig - I udgangspunktet er bestyrelsesformand, gruppeledere og gruppekasserer ansvarlige for medlemsregistreringen i gruppen. Tilladte handlinger / har lov til: At oprette nye medlemmer, dog ikke ledere og gruppe-/divisionshjælpere (det gør korpskontoret). At opdatere de enkelte medlemmers personlige oplysninger. 11

12 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S I divisionen vil det være divisionschefen og/eller divisionskassereren. - Gruppen hhv. divisionen kan dog beslutte at tildele flere personer funktionen medlemsansvarlig. At udtrække diverse lister. At oprette og nedlægge enheder. At udmelde medlemmer. At skifte medlemmets tilknytning fra en enhed til anden (f.eks. oprykning). At tilmelde sig selv og andre fra enheden til kurser Økonomiansvarlig - I udgangspunktet er kasserere ansvarlige for og får adgang til regnskabsfunktionerne i Blåt Medlem - Flere personer kan, hvis gruppen ønsker det, tildeles funktionen. At føre gruppens/divisionens regnskab via Blåt Medlem. At udtrække diverse regnskabsrapporter, inkl. årsregnskab. At opkræve kontingent. At føre regnskab for et eller flere særskilte projektregnskaber for f.eks. en særlig aktivitet i gruppen. Enhedsansvarlig (se om enheder på side 5) - En afdelingsleder vil som udgangspunkt være enhedsansvarlig for afdelingen. - Flere personer kan, hvis gruppen ønsker det, tildeles funktionen. At se og ændre i enhedens medlemmers stamdata. At tilmelde folk til kurser At kalde pårørendes adresse frem ved klik på + ved navnet. At udtrække diverse lister på enheden/afdelingen. At oprette underenheder (patruljer) indenfor enheden og tilknytte afdelingen medlemmer til disse. Den enhedsansvarlige kan ikke ind- eller udmelde personer af gruppen/divisionen. Det enkelte medlem At opdatere egne adresse- og kontaktoplysninger. At tilmelde sig til kurser. På Blåt Medlems informationshjemmeside: ligger der en del vejledninger, som går langt mere i dybden med systemet end denne korte introduktion. De kan også nås fra Blåt Medlem ved klik på Vejledninger. Der kan du også finde denne folder. 12

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Kom godt i gang med Blåt Medlem! Introduktion til Det Danske Spejderkorps medlemsregistreringssystem.

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Kom godt i gang med Blåt Medlem! Introduktion til Det Danske Spejderkorps medlemsregistreringssystem. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kom godt i gang med Blåt Medlem! Introduktion til Det Danske Spejderkorps medlemsregistreringssystem. Version 3, april 2010 D E T D A N S K E S P E J D E R K O

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i medlemsdelen

Blåt Medlem. Vejledning i medlemsdelen Blåt Medlem Vejledning i medlemsdelen 1 Indhold Færdselsregler i Blåt Medlem... 4 Frem og tilbage... 4 Ikoner... 4 Det blå spørgsmålstegn... 4 Organisationsdata (gruppens forside)... 5 Faneblade... 6 2

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Blåt Medlem tilbyder en række rapporter. Hvilke rapporter du kan hente er afhængig af hvilken enhed du er medlemsansvarlig i For eksempel kan en gruppeleder

Læs mere

Nyt i regnskabsdelen af Blåt Medlem, januar 2010

Nyt i regnskabsdelen af Blåt Medlem, januar 2010 Nyt i regnskabsdelen af Blåt Medlem, januar 2010 Denne vejledning beskriver de nye ting, der indføres i Blåt Medlem i januar 2010 indenfor regnskabsområdet. Indholdsfortegnelse: 1 Saldo på bankkonto, kasse,

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Opkrævning af Divisionskontingent

Opkrævning af Divisionskontingent Opkrævning af Divisionskontingent Der findes ingen fælles regler for hvordan divisionen opkræver divisionskontingent af grupperne, men her er et forslag til hvordan det kan gøres. Find medlemstallet Under

Læs mere

Vejledning til kontingent i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning til kontingent i Spejdernes Medlemsservice Vejledning til kontingent i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til kontingent delen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S December 2016 Version

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Kontingentopkrævning. Betaling

Kontingentopkrævning. Betaling Kontingentopkrævning Bogføring Opkrævning Betaling Opdateret august 2007 Overblik Overblik nogle ord om sammenhængene Opsætning Stamdata Medlemmer Satser Satstyper Postering Dannelse af kontingentpostering

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Kontingent i Spejdernes Medlemsservice

Kontingent i Spejdernes Medlemsservice Kontingent i Spejdernes Medlemsservice Forberedelser Bruger gruppen ikke i forvejen Medlemsservices regnskabsmodul, skal dette aktiveres inden kontingentdelen kan tages i brug også selvom man ikke ellers

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Divisioner i Blåt Medlem

Divisioner i Blåt Medlem Divisioner i Blåt Medlem Side 1. Hvad er Blåt Medlem 2 2. Medlemsdelen 2 Grupperne 2 Find en enkelt person 2 Lav en liste 3 Divisionsledelsen, divisionshjælpere, udvalg o.l. 5 3. Regnskabsdelen 6 4. Kontingentdelen

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Gode råd ved opgørelsen af årsregnskabet Spejdernes Medlemsservice I/S December 2017 Version 1.1.3 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1.1 Opmærksomhedspunkter

Læs mere

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre.

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Side 1 af 8 Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Lovgrundlag Korpsrådsmødet Kraftværk 09 vedtog, at det er muligt for arrangementer og spejdercentre at blive anerkendt af

Læs mere

Regnskab. Conventus. Workshop. Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning af faste konti Opsætning af afdelinger

Regnskab. Conventus.  Workshop. Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning af faste konti Opsætning af afdelinger Regnskab www.conventus.dk Nemt med onlinebetaling og SMS kontakt... www. dgi.dk/nemt Håndboldkampen for oldgirls er flyttet fra lørdag til søndag Workshop Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S December 2016

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

MBUFs medlemssystem. http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324

MBUFs medlemssystem. http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324 MBUFs medlemssystem Adgang og login Adgang fås via følgende hjemmeside: http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324 Når du kommer ind på siden, indtast brugernavn og adgangskode: Arbejdsgangen er

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S December 2016

Læs mere

Vejledning til kontingent i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning til kontingent i Spejdernes Medlemsservice Vejledning til kontingent i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til kontingent delen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S September 2017 Version

Læs mere

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN...

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 2017 BI Fodbold Guide til brug af Conventus. Billund Idrætsforenings medlemssystem for trænere og holdledere. Indhold FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 4 Vis info... 5 Log... 5

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Membercare. Brugervejledning

Membercare. Brugervejledning Membercare Brugervejledning September 2016 1 Indhold GENERELT OM MEMBERCARE... 3 LOG IND I MEMBERCARE... 3 HOVEDMENU... 4 Menuen Person... 4 Redigere medlemmers data... 7 Ændre data... 7 Menuen Netværk...

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

VEJLEDNING FORENINGER

VEJLEDNING FORENINGER VEJLEDNING FORENINGER Udarbejdet af: Hedensted Kommune Kultur og Fritid November 2012 Indhold 1. Generel information... 3 2. Adgang til... 4 3. Redigér stamdata... 5 4. Opret grupper... 6 5. Opret nye

Læs mere

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps Medlemskaber og sbegrebet i Det Danske Spejderkorps Funktioner i Blåt Medlem og spejderfunktioner der kræver ledererklæring og børneattest Regelsæt pr. 24. februar 2010 Arbejdsgruppen Blåt Medlem Udgivet

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

ForeningsAdministrator opdatering

ForeningsAdministrator opdatering ForeningsAdministrator opdatering overblik og guide til opdateringen Ny menu-fane Som systemet har udviklet sig er der kommet mange punkter under regnskabs fanen. Vi har nu derfor valgt at dele regnskabsdelen

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2014 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere moms

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Medlemssystem Version 3, september 2014. Kom godt i gang

KFUM-Spejderne i Danmark Medlemssystem Version 3, september 2014. Kom godt i gang Vejledning til KFUM-Spejdernes medlemssystem efter opdatering. Vi har fået opdateret vores medlemssystemet, og vi har fået flere nye muligheder, som vi vil prøve at beskrive i denne grundlæggende vejledning.

Læs mere

Kasserere og medlemsadministratorer

Kasserere og medlemsadministratorer Kasserere og medlemsadministratorer Velkommen til kasserersystemet! Her har du adgang til alle jeres medlemmers oplysninger, og det er her, du kan lave rettelser, oprette nye medlemmer, og slette dem,

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 NKT https://nkt.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN SKIFTER DU ADGANGSKODE... 4 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 5 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. LO Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2012 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK Indhold Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK 1 Indledning...1 2 Egen profil...2 2.1 Blå medlems profil...2 2.2 Orange bruger profil...2 3 Overblik...3 4 Indstillinger...4 5 Kommunikation (email)...4

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side2. 2. Opret eller rediger en stillingsprofil Side Tildel stillingsprofil Side 7

1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side2. 2. Opret eller rediger en stillingsprofil Side Tildel stillingsprofil Side 7 6 trin i Kompetenceevaluering i HR-systemet (alle trin har en IT-vejledning, som er trykt i denne mappe og som også ligger på intranettet HTKAlle under ledelsesevaluering) 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet

Læs mere

Med betalingskortmodulet følger menupunktet Betalingskort i topmenuen i Business Online:

Med betalingskortmodulet følger menupunktet Betalingskort i topmenuen i Business Online: Introduktion Med betalingskortmodulet kan brugerne få adgang til oplysninger om virksomhedens MasterCard Corporate Card og MasterCard Business Debit betalingskortaftaler og kort udstedt under aftalerne.

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

cpos Online Quickguide Version 1.0.2 FDF Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg - mail: support@unitec.dk

cpos Online Quickguide Version 1.0.2 FDF Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg - mail: support@unitec.dk cpos Online Quickguide Version 1.0.2 FDF Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg - mail: support@unitec.dk Manual til Indbetalingsportal HVORDAN LOGGER JEG IND FØRSTE GANG?... 3 HVORDAN TILFØJER JEG

Læs mere

Tilmelding til Åbne løb i O-service

Tilmelding til Åbne løb i O-service Tilmelding til Åbne løb i O-service Før du kan tilmelde dig via O-service, skal du have et password til hjemmesiden. Det får du ved at sende en e-mail til Tove på: klubtilmelder@horsensok.dk. Du vil så

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Formål... 2 Forskelle... 2 MS Word... 2 Open Office... 2 Kontakt til din mail... 3 Datafilen fra Blåt Medlem...

Læs mere

EasyKiosk Administration

EasyKiosk Administration 1 EasyKiosk Administration 2 Indhold Kom godt i gang:... 3 Oprettelse af konto:... 3 Oprettelse af varegrupper:... 4 Oprettelse af Varer:... 5 Bogføring:... 6 Kontoudtog... 10 3 Kom godt i gang: I det

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

HåndOffice spiller ret og opret

HåndOffice spiller ret og opret HåndOffice spiller ret og opret For at kunne indtaste individuelle resultater for Liga og 1. divisions kampe skal spillere og officials være oprettet og placeret på et hold. Kvikguide. 1. Find Hold søg

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere