LYS & LYD PROJEKTET KULTUR OG ERHVERV. Interviewguide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYS & LYD PROJEKTET KULTUR OG ERHVERV. Interviewguide"

Transkript

1 LYS & LYD PROJEKTET KULTUR OG ERHVERV Interviewguide Udarbejdet i samarbejde mellem Mark Lorenzen, CBS Jens Friis Nielsen, RUC Henrik Sparre-Ulrich, Region Hovedstaden Henrik Haubro, Horisont-amba September

2 Formålet med denne guide er at give en fælles struktur for de kvalitative interviews med kreative virksomheder i kommuner, der er partnere i projektet Lys & Lyd. Hensigten med interviewene er at inddrage de kreative virksomheder også små og mikro-virksomheder i at kvalificere projektets konkrete og strategiske indsatser. Interviewguiden er opdelt i tre afsnit: Om interviewguiden (side 3) Om baggrunden i de kreative brancher (side 4) Om interviewet: 1: Faktaspørgsmål (side 7) 2: Baggrundsspørgsmål (side 8) 3: Barrierer og rammebetingelser for virksomhedskoblinger (side 11) Formålet med disse interviews er at afdække kreative virksomheders barrierer for koblinger til andre virksomheder og organisationer med henblik på produktudvikling og skalafordele. (ML) Til interviews udvælges især virksomheder indenfor lys- og lydbrancherne. Guiden er udviklet til at guide kvalitative interviews af mindst en times varighed. Interviews gennemføres primært af kommunernes erhvervs- og/eller kulturkonsulenter, der også forestår udvælgelse af og kontakt til de medvirkende virksomheder. Interviewene gennemføres i september Yderligere information: 2

3 Interviewguide Det antages, at: Interviewpersonen er en eller flere repræsentanter for virksomheden med indblik i produktudvikling (der kan med fordel afholdes gruppeinterviews for at få flere vinkler). Det anbefales derfor ikke at interviewe udelukkende f.eks. salgspersonale eller HRM-ansvarlige, med mindre disse også arbejder direkte med produktudvikling. Hvis virksomhedens overordnede ledelse har indblik i produktudvikling og virksomhedens relationer til sin omverden anbefales det også at afholde et interview med ledelsen (men det anbefales ikke at have ledelsen med til interview, hvor også underordnet personale deltager, idet dette kan påvirke svarene fra sidstnævnte. To interviews i en virksomhed et med ledelsen, et med ansatte kan altså komme på tale). Hvert interview er af mindst en times varighed. Det anbefales at optage og udskrive interviews i referatform. Intervieweren har frihed til at bevæge sig rundt mellem spørgsmålene i den rækkefølge interviewet forløber: Interviewet er semi-struktureret, dvs. spørgsmålene i interviewguiden skal alle dækkes, men ikke nødvendigvis i den rækkefølge, de er anført, og ikke nødvendigvis i den nøjagtige formulering, de er anført. Det er dog vigtigt, at mere lukkede spørgsmål (der f.eks. bringer kommunen på banen så som hvis nu kommunen gjorde XX, ville du så være interesseret i at deltage?) først stilles efter de åbne spørgsmål, så interviewpersonen ikke bringes til at fokusere (på f.eks. kommunen) før interviewpersonen har haft mulighed for at bringe andre og måske mere vigtige aspekter frem. (ML) 3

4 Baggrund Små kreative virksomheder er opmærksomme på manglende skalafordele samt nødvendigheden af produktudvikling, herunder udvikling til internationalt niveau af produktkvalitet. Spørgeskemaundersøgelser (www.kulturplanoresund.dk) viser at virksomhederne er enige i at koblinger til organisationer og andre (kreative) virksomheder er en måde at bygge skalafordele samt øge produktudvikling. Imidlertid ved virksomhederne ikke selv hvordan de kan bygge sådanne koblinger, og offentlige myndigheder har ringe viden om hvordan offentlige myndigheder kan facilitere denne proces. En interviewundersøgelse blandt 27 virksomheder indenfor 16 kreative brancher i København (Birch, Poulsen og Lorenzen, 2006) peger på følgende rammebetingelser for kreative virksomheder i netop denne kommune: Zoning af Københavns uddannelsesinstitutioner og af uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Tiltrækning af kreativ arbejdskraft gennem bolig, velfærd og integration. Københavns kommune som forbruger af kreative produkter og som formidler af private investorer. One Stop Shop for information og serviceydelser hos Københavns kommune. En arbejdsformidling specielt til projektansatte folk samt frivilligt arbejde. Foredrag ved videnspersoner og provokatører. Deregulering og alternativ anvendelse af eksisterende bygninger og offentlige københavnske rum. Billige erhvervslejemål, delelokaler og fællesskaber. Zoning af større virksomheder og fællesskaber af mindre virksomheder samt skabelse af fælles sociale faciliteter. Global inspiration. Styrkelse af Københavns globale image. Resultaterne af undersøgelsen af rammebetingelser for københavnske kreative virksomheder har klar relevans for andre kommuner. Mens mange af rammebetingelserne identificeret for København relaterer sig til koblinger mellem virksomheder, ikke alle har relevans for produktudvikling eller skalafordele. Her er følgende relevante for andre kommuner. 4

5 Kommuner kan bruge lokalplanlægning og lokalisering af bygninger og aktiviteter til at arbejde med virksomhedskoblinger, produktudvikling og skalafordele, således: Kommuner kan tilbyde billige erhvervslejemål (evt. trappelejeordninger), gerne i historiske, centralt beliggende bygninger (så man kan tiltrække de mest værdifulde og kræsne talenter fra den kreative klasse i den globale arbejdsstyrke) er meget vigtige for opstart og dermed mange typer af eksperimenterende produktudvikling i de kreative brancher. Mange mikrovirksomheder er også afhængige af sådanne fysiske rammebetingelser. Kommuner kan skabe delelokaler og fællesskaber. Disse udgør ikke bare en billig lokaliseringsmulighed for mikrovirksomheder, men kan også skabe ny produktudvikling, når kreative fra forskellige virksomheder og brancher mødes i det daglige. Zoning (=samlokalisering) af større virksomheder og fællesskaber af mindre virksomheder i erhvervsparker eller udvalgte byområder kan skabe basis for en lang række af både planlagte og langvarige, og spontane og kortvarige, virksomhedskoblinger. Zoning kan ske gennem specielt udlagte områder (erhvervsparker), eller gennem stimulering af organisk fremvoksende klynger af kreative virksomheder, gennem fx at tilbyde fordelagtige opstartsvilkår, indslusning og lav kvadratmeterpris. Zoning af uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Produktudvikling i de kreative virksomheder kan styrkes gennem samlokalisering af virksomheder og uddannelser især i brancher med et højt vidensinput (f.eks. teknologisk eller konceptuelt) til produktudvikling. Vellykkede eksempler findes på Holmen og på IT-Universitet. Skabelse af fælles faciliteter i zonerne. Zoning skaber ikke nødvendigvis koblinger, idet større virksomheder og fællesskaber af mindre virksomheder ofte har tendens til at orientere sig indadtil. For at få medarbejdere fra større virksomheder, fællesskaber af mindre virksomheder, og uddannelsesinstitutioner til at mødes og skabe virksomhedskoblinger kan kantiner, caféer eller specialiserede serviceydelser for bestemte brancher skabes og bruges strategisk. Kommuner kan afholde, eller samarbejde med den private sektor om at afholde forskellige arrangementer og events for at skabe virksomhedskoblinger, produktudvikling og skalafordele, således: Global inspiration. Kontakter til globale virksomheder og tilgangen af udenlandske ideer og talent, er potentielt meget vigtigt for produktudvikling. Kommuner kan arbejde med at udbygge den lokale 5

6 kapacitet, men også diversitet af mulighederne for at arrangere møder, konferencer, messer, og andre kortvarige arrangementer, der giver de kreative virksomheder for at etablere sådanne kontakter og tiltrække sådanne ideer og mennesker. Kommuner kan også arbejde strategisk med at skabe og hjælpe samarbejde mellem lokale og udenlandske kreative uddannelsesinstitutioner om udveksling af studerende og lærepladser. Endelig kan kommuner, i det omfang det er nødvendigt, hjælpe med at skabe kapacitet og diversitet i de lokale muligheder for indlogering af udenlandske studerende og andre besøgende til de lokale uddannelsesinstitutioner. Foredrag ved videnspersoner og provokatører. Kommuner kan arbejde med et korps af inspirerende foredragsholdere specialiseret i de forskellige kreative brancher som enten på events afholdt i zonerne eller på udvalgte virksomheder afholder gratis peptalks på ½ - 1 time. På denne måde kan virksomhederne blive inspireret, provokeret og få udfordret vaner. I samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner kan kommuner også tilbyde at udlåne videnspersoner udenfor de kreative brancher, fx forskere, i en dag til kreative virksomheder, der har brug for radikal inspiration og provokation. Endelig kan kommuner gennem deres løbende service- og formidlingsaktiviteter yderligere stimulere virksomhedskoblinger, produktudvikling og skalafordele, således: Kommuner som formidlere af private investorer. Eksisterende offentlige fonde (fx innovationsmiljøerne og Vækstfonden) er forbundet med et betydeligt bureaukrati, og mange iværksættere foretrækker privat finansiering. Kommuner kan tage initiativ til at skabe netværksdannelser mellem lokale kreative iværksættere og private investorer. En arbejdsformidling specielt til projektansatte folk som allerede er i arbejde, men vil supplere eller eksperimentere med andre jobs, samt frivilligt arbejde, kan bidrage til at skabe et mere smidigt lokalt projektbaseret arbejdsmarked. Dette er helt nødvendigt for produktudvikling, som ofte foregår i midlertidige projekter. Denne interviewguide har til formål at facilitere en yderligere udforskning af barrierer og rammebetingelser for koblinger mellem kreative virksomheder. Den tager altså udgangspunkt i ovennævnte rammebetingelser, men bevæger sig videre: Den åbner for nye barrierer og rammebetingelser, f.eks. specifikke 6

7 indenfor lyd/lys brancherne; og den udforsker barrierer for brugbarheden af tidligere definerede rammebetingelser indenfor lyd/lys. (ML) 7

8 1: FAKTA 1.1 Virksomhedens navn: CDS Acoustics CDS Lightning(2 forskellige virksomheder ) Adresse:Dønnevældevej - Græsted Telefon: (CDS Acoustics) hjemmeside: 1.2 Interviewperson(er): Navn(e):Søren Henningsen & Karsten? 1.3 Brancheområde: Lyd & Lys Interviewtidspunkt: Dato: kl Sted:Pyramiden, Vesterbrogade 54, 3250 Gilleleje Yderligere kommentarer: I samme interview deltog Danlas I/S ved Jens Christensen (mail: og Zonic Music v/ Søren Tvermoes Søren Tvermoes Tlf.: Godsbanegade København V Cvr.nr.:

9 2: BAGGRUNDSSPØRGSMÅL Organisationen Om virksomheden Samarbejde Antal ansatte 5 ansatte (frivillige)- enkeltmandsfirmaer der samarbejder Omsætning pr. år - ca. 1 mill A - ½ mill Light Organisationstype - projektorganisation Hvornår startede virksomheden? A 1987 Tjeck broadcast chef i DR Hvorfor startede du virksomheden? Interesse Hvad er hovedproduktet/tjenesten? (produktion) Hvilket hoved(kultur-)områder beskæftiger virksomheden sig inden for? - Koncerter og events Hvem sælger i produktet/tjenesten til/hvem er jeres kunder? Spillesteder koncerttourneer - bands Hvori ligger den største økonomiske gevinst for din virksomhed? Ved mindre events - Hvor køber virksomheden hovedsageligt produkter/tjenester fra Marked? Lokalt primært nordsjælland Nationalt danlas KBH og Sydpå kører med orkestre. (tourmannagement lyd og lys) Internationalt Byder virksomheden ofte ind på opgaver sammen med andre? Byder virksomheden ofte ind på opgaver sammen med andre? Hvilke netværk ville virksomhed gerne indgå i? (Savner virksomheden netværk?) Savner virksomheden nogen kontakter? Har i samarbejdspartnere, kontakter i udlandet (kunder, leverandører) (kunder, leverandører, Position i værdikæden Hvilke områder/roller indenfor værdikæden berør virksomheden i værdikæden? Er der nogle områder/roller virksomheden gerne vil udvikle? 9

10 - Skabende - Udfører, producerer, reproducerer - Markedsfører, reklamerer, promoverer - Udbreder, distribuerer, sælger - Udstiller, præsenterer, formidler, støtter - Arkiverer, dokumenterer, præserverer - Træner, uddanner, underviser - Andet? Personale Fremtid Support Ansættelser: - Heltid: - Deltid: - Projekt:X - Konsulent: - Frivillig:X Vil virksomheden gerne ansætte flere medarbejdere? Hvor rekrutterer virksomheden medarbejdere fra? (kommunen, regionen, landet?) Findes der tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft/personale i nærheden? (nej) Hvordan vil virksomheden udvikle sig i fremtiden? Hvordan ser virksomheden ud om 5 år? Drømme om partnerskaber. Har virksomheden en strategi/plan for vækst eller ekspansion? Hvordan ser i på den tekniske udvikling, kommer det til at gøre det lettere for jeres virksomhed (i så fald hvad?) Hvad kunne bidrage til at udvikle virksomheden? Mere: - Rådgivning - Uddannelse - Netværk - Samarbejder - Økonomisk støtte Får virksomheden økonomisk støtte? Kompetenceudvikling Hvilken type viden efterspørges? Hvordan søges virksomheden ny viden? - Biblioteket? 1

11 - Kommunen? - Kurser? - Andet? Er der behov for mere erhvervsrådgivning? - I så fald hvad er der behov for? Er der behov for mere uddannelse? - I så fald hvad er der behov for? Kultur SWOT Benytter virksomheden kommunens kulturtilbud? - I så fald hvilke? - Er der behov for flere kulturtilbud eller EVENTS? I så fald hvilke? - Er det vigtigt for virksomheden at kommunen har kulturtilbud? Virksomheden - Styrker (internt) - Svagheder (internt) - Muligheder (internt) - Trusler (internt) Branchen (i Kommunen) - Styrker (internt) - Svagheder (internt) - Muligheder (internt) - Trusler (internt) Kommunen kommune - Styrker (internt) - Svagheder (internt) - Muligheder (internt) - Trusler (internt) Inden for temaerne: Erhvervslivet i Kommunen (kernebrancher, klynger, størrelse, samarbejde) Demografi (aldersfordeling, etniske minoriteter, uddannelsesniveau, bolig) Byrummet (infrastruktur, miljø og omgivelser, idrætsog foreningsfaciliteter) Lokal politik (politikere, erhvervs- og kulturpolitik, RAMMEBETINGELSER) 1

12 3: Barrierer og rammebetingelser for virksomhedskoblinger Hvor mange gange er virksomhedens vigtigste produkt eller ydelse blevet gennemgribende ændret (eller nye produkter eller ydelser er kommet til) gennem virksomhedens liv? Fortæl kort om hvor inspiration og input til disse udviklingsprocesser kom fra. Hvad er de største barrierer for produktudvikling som du ser det? Har du nogle forslag frit fra leveren til hvordan virksomheden kunne løse sine problemer med at udvikle nye produkter? Kunne det tænkes at andre virksomheder eller organisationer, herunder det offentlige, kunne komme til at spille en rolle? o Hvorfor (ikke)? KOBLINGER TIL KONKURRENTER Samarbejder i med andre virksomheder om at udvikle produkter? o Om andet (hvad)? Hvordan blev kontakten til disse partnere etableret? Hvad er de største problemer eller konflikter i sådanne samarbejder? Hvis ingen samarbejder: o Ville I gerne, men kan ikke? Hvis samarbejder: o Ville I gerne udvide antallet af partnere? Tror du, kommunen kan hjælpe og i givet fald hvordan? Hvis kommunen afholdt netværksarrangementer med konkurrenter ville I deltage? o Hvorfor (ikke)? KOBLINGER TIL ANDRE VIRKSOMHEDER (FX LEVERANDØRER) Samarbejder i med leverandører eller andre virksomheder udenfor jeres branche om at udvikle produkter? o Om andet (hvad)? Hvordan blev kontakten til disse partnere etableret? Hvad er de største problemer eller konflikter i sådanne samarbejder? Hvis ingen samarbejder: o Ville I gerne, men kan ikke? 1

13 Hvis samarbejder: o Ville I gerne udvide antallet af partnere? Tror du, kommunen kan hjælpe og i givet fald hvordan? KOBLINGER TIL KUNDER I hvor høj grad er jeres produktudvikling kundedrevet? Kundetilpasset? Hvis I samarbejder med kunder om at udvikle produkter, hvordan foregår dette? Hvad er de største problemer eller konflikter i sådanne samarbejder? Hvis ingen kundedreven produktudvikling eller tilpasning: o Ville I gerne, men kan ikke? Hvis samarbejder: o Ville I gerne forbedre jeres måde at samarbejde med kunder om produktudvikling? Tror du, kommunen kan hjælpe og i givet fald hvordan? KOBLINGER TIL (OFFENTILIGE) ORGANISATIONER Er I i kontakt med offentlige organisationer der kan hjælpe med produktudvikling, f.eks. universiteter, teknologiske institutter eller erhvervsudviklingscentre? Hvad er det vigtigste udbytte af disse kontakter? Hvordan blev kontakten til disse organisationer etableret? Hvis ingen kontakter: o Ville I gerne, men kan ikke? Hvad synes du, der mangler af sådanne services eller organisationer? Tror du, kommunen kan hjælpe og i givet fald hvordan? Hvis kommunen arrangerede møder eller workshops med universiteter, teknologiske institutter eller erhvervsudviklingscentre, ville I deltage? o Hvorfor (ikke)? UDDANNELSE OG EFTERUDDANNELSE Sender I jeres medarbejdere på efteruddannelse? Hvad betyder dette for jeres produktudvikling? Hvis ikke efteruddannelse: o Ville I gerne, men kan ikke? 1

14 Modtager I lærlinge eller praktikanter? Hvad betyder dette for jeres produktudvikling? Hvis ikke modtager: o Ville I gerne, men kan ikke? Samarbejder I på anden måde med uddannelsesinstitutioner om produktudvikling? Hvis ingen samarbejder: o Ville I gerne, men kan ikke? Hvis samarbejder: o Ville I gerne udvide samarbejdet? Har du nogle forslag til hvordan uddannelsesinstitutioner kunne hjælpe med jeres produktudvikling? Hvis uddannelsesinstitutioner lå tæt på jer, i jeres kommune, det gøre en positiv forskel? Hvis kommunen arrangerede møder eller workshops med uddannelsesinstitutioner, ville I deltage? o Hvorfor (ikke)? VIDEN UDEFRA Bidrager messer og kongresser til jeres produktudvikling? o Bidrager de til andet (hvad)? Hvis ikke I tager til messer/kongresser: o Ville I gerne, men kan ikke? Kan I få alle de kompetencer (kvalificerede medarbejdere) I behøver indenfor Danmarks grænser? Hvis ikke I kan finde de rette kompetencer i Danmark: o Hvordan finder I talent i udlandet? o Hvad er barriererne for at finde det rigtige talent i udlandet? Hvis der blev afholdt flere kongresser/møder i Danmark med udenlandske virksomheder og talent indenfor jeres felt, ville I deltage? o Hvorfor (ikke)? KOMMUNEN Hvor meget bruger I kommunen og til hvad? Mener du kommunen kan bruges som hjælp i produktudviklingsprocesser, og har du forslag til hvordan? Hvad er det største problem med at bruge kommunen? 1

15 Har I løbende brug for betydelige investeringer i udvikling? Mangler I investorer? o Hvis mangler investorer: Hvis kommunen tilbød mere direkte hjælp med at formidle kontakter til investorer, ville I være interesserede? Hvorfor (ikke)? Hvis kommenen afholdt skæve og skøre arrangementer der skal stimulere innovation, men måske ikke rettes udelukkende mod jeres felt, ville I deltage? o Hvorfor (ikke)? Hvis kommunen tilbød mere direkte hjælp med match-making mellem jer og eventuelle partnere, ville I være interesserede? o Hvorfor (ikke)? Hvis kommunen skabte attraktive nye erhvervslokaler, f.eks. i erhvervsparker sammen med potentielle partnervirksomheder, ville I så være interesserede i at flytte? o Hvis ikke interesserede: Ville I være interesserede i at flytte bare udviklingsafdelingen? 1

16 AFSLUTNING Er der noget du føler du ikke har fået sagt? Er der nogle vigtige barrierer for produktudvikling vi ikke har talt om? Er der nogle muligheder eller barrierer for samarbejder ud af huset vi ikke har talt om? 1

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi. Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School

De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi. Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School Formål med kortlægning Strategi for: S1: Kommunal og regional livskvalitet

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research Hvad gør de i Republikken, LYNfabrikken, the Hub og Spinderihallerne? //INDHOLD /Hvem er de? /Brugerne /Optagelse /Faciliteter /Aktiviteter /Identitet /Hvad kendetegner et vellykket iværksætterhus? /HVEM

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Teknologisk Institut Center for Analyse og Erhvervsfremme 01/2012 Kære konference-deltager, Som et

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

KULTURKORTL KORTLÆGNING CULTURAL MAPPING. Henrik Haubro Horisont-amba

KULTURKORTL KORTLÆGNING CULTURAL MAPPING. Henrik Haubro Horisont-amba KULTURKORTL KORTLÆGNING CULTURAL MAPPING Henrik Haubro Horisont-amba KULTURKORTL KORTLÆGNING Kulturkortlægning er en oversigt over et steds ressourcer. Denne skal gennemføres før der kan fastlægges en

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Investeringer i byomdannelse - et temaoplæg. Thorkild Ærø Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Investeringer i byomdannelse - et temaoplæg. Thorkild Ærø Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Investeringer i byomdannelse - et temaoplæg Thorkild Ærø Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Menu Investeringer i byomdannelse Hvorfor samarbejde Virksomheders stedstilknytning og ansvar

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

NOTAT. Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger. København, juni 2012

NOTAT. Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger. København, juni 2012 NOTAT København, juni 2012 Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger Computerspilzonen anbefaler at der gennemføres 9 initiativer for at styrke udviklingen i den danske spilbranche,

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Liv i boligområderne Mandag den 22. november 2010 Lise Heiner Schmidt 1 Lise COWIs Heiner kommunikationspolitik Schmidt lihs@cowi.dk

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012 Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København Hvem er jeg? Steen Jakobsen, 42 år Kongreschef i Wonderful Copenhagen 3.

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Den kreative klasse i Danmark og Norden

Den kreative klasse i Danmark og Norden Den kreative klasse i Danmark og Norden Kristina Vaarst Andersen & Mark Lorenzen Imagine.. Copenhagen Business School Projekt talent, teknologi og tolerance Europæisk/nordamerikansk projekt Komparativt

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere