LYS & LYD PROJEKTET KULTUR OG ERHVERV. Interviewguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYS & LYD PROJEKTET KULTUR OG ERHVERV. Interviewguide"

Transkript

1 LYS & LYD PROJEKTET KULTUR OG ERHVERV Interviewguide Udarbejdet i samarbejde mellem Mark Lorenzen, CBS Jens Friis Nielsen, RUC Henrik Sparre-Ulrich, Region Hovedstaden Henrik Haubro, Horisont-amba September

2 Formålet med denne guide er at give en fælles struktur for de kvalitative interviews med kreative virksomheder i kommuner, der er partnere i projektet Lys & Lyd. Hensigten med interviewene er at inddrage de kreative virksomheder også små og mikro-virksomheder i at kvalificere projektets konkrete og strategiske indsatser. Interviewguiden er opdelt i tre afsnit: Om interviewguiden (side 3) Om baggrunden i de kreative brancher (side 4) Om interviewet: 1: Faktaspørgsmål (side 7) 2: Baggrundsspørgsmål (side 8) 3: Barrierer og rammebetingelser for virksomhedskoblinger (side 11) Formålet med disse interviews er at afdække kreative virksomheders barrierer for koblinger til andre virksomheder og organisationer med henblik på produktudvikling og skalafordele. (ML) Til interviews udvælges især virksomheder indenfor lys- og lydbrancherne. Guiden er udviklet til at guide kvalitative interviews af mindst en times varighed. Interviews gennemføres primært af kommunernes erhvervs- og/eller kulturkonsulenter, der også forestår udvælgelse af og kontakt til de medvirkende virksomheder. Interviewene gennemføres i september Yderligere information: 2

3 Interviewguide Det antages, at: Interviewpersonen er en eller flere repræsentanter for virksomheden med indblik i produktudvikling (der kan med fordel afholdes gruppeinterviews for at få flere vinkler). Det anbefales derfor ikke at interviewe udelukkende f.eks. salgspersonale eller HRM-ansvarlige, med mindre disse også arbejder direkte med produktudvikling. Hvis virksomhedens overordnede ledelse har indblik i produktudvikling og virksomhedens relationer til sin omverden anbefales det også at afholde et interview med ledelsen (men det anbefales ikke at have ledelsen med til interview, hvor også underordnet personale deltager, idet dette kan påvirke svarene fra sidstnævnte. To interviews i en virksomhed et med ledelsen, et med ansatte kan altså komme på tale). Hvert interview er af mindst en times varighed. Det anbefales at optage og udskrive interviews i referatform. Intervieweren har frihed til at bevæge sig rundt mellem spørgsmålene i den rækkefølge interviewet forløber: Interviewet er semi-struktureret, dvs. spørgsmålene i interviewguiden skal alle dækkes, men ikke nødvendigvis i den rækkefølge, de er anført, og ikke nødvendigvis i den nøjagtige formulering, de er anført. Det er dog vigtigt, at mere lukkede spørgsmål (der f.eks. bringer kommunen på banen så som hvis nu kommunen gjorde XX, ville du så være interesseret i at deltage?) først stilles efter de åbne spørgsmål, så interviewpersonen ikke bringes til at fokusere (på f.eks. kommunen) før interviewpersonen har haft mulighed for at bringe andre og måske mere vigtige aspekter frem. (ML) 3

4 Baggrund Små kreative virksomheder er opmærksomme på manglende skalafordele samt nødvendigheden af produktudvikling, herunder udvikling til internationalt niveau af produktkvalitet. Spørgeskemaundersøgelser (www.kulturplanoresund.dk) viser at virksomhederne er enige i at koblinger til organisationer og andre (kreative) virksomheder er en måde at bygge skalafordele samt øge produktudvikling. Imidlertid ved virksomhederne ikke selv hvordan de kan bygge sådanne koblinger, og offentlige myndigheder har ringe viden om hvordan offentlige myndigheder kan facilitere denne proces. En interviewundersøgelse blandt 27 virksomheder indenfor 16 kreative brancher i København (Birch, Poulsen og Lorenzen, 2006) peger på følgende rammebetingelser for kreative virksomheder i netop denne kommune: Zoning af Københavns uddannelsesinstitutioner og af uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Tiltrækning af kreativ arbejdskraft gennem bolig, velfærd og integration. Københavns kommune som forbruger af kreative produkter og som formidler af private investorer. One Stop Shop for information og serviceydelser hos Københavns kommune. En arbejdsformidling specielt til projektansatte folk samt frivilligt arbejde. Foredrag ved videnspersoner og provokatører. Deregulering og alternativ anvendelse af eksisterende bygninger og offentlige københavnske rum. Billige erhvervslejemål, delelokaler og fællesskaber. Zoning af større virksomheder og fællesskaber af mindre virksomheder samt skabelse af fælles sociale faciliteter. Global inspiration. Styrkelse af Københavns globale image. Resultaterne af undersøgelsen af rammebetingelser for københavnske kreative virksomheder har klar relevans for andre kommuner. Mens mange af rammebetingelserne identificeret for København relaterer sig til koblinger mellem virksomheder, ikke alle har relevans for produktudvikling eller skalafordele. Her er følgende relevante for andre kommuner. 4

5 Kommuner kan bruge lokalplanlægning og lokalisering af bygninger og aktiviteter til at arbejde med virksomhedskoblinger, produktudvikling og skalafordele, således: Kommuner kan tilbyde billige erhvervslejemål (evt. trappelejeordninger), gerne i historiske, centralt beliggende bygninger (så man kan tiltrække de mest værdifulde og kræsne talenter fra den kreative klasse i den globale arbejdsstyrke) er meget vigtige for opstart og dermed mange typer af eksperimenterende produktudvikling i de kreative brancher. Mange mikrovirksomheder er også afhængige af sådanne fysiske rammebetingelser. Kommuner kan skabe delelokaler og fællesskaber. Disse udgør ikke bare en billig lokaliseringsmulighed for mikrovirksomheder, men kan også skabe ny produktudvikling, når kreative fra forskellige virksomheder og brancher mødes i det daglige. Zoning (=samlokalisering) af større virksomheder og fællesskaber af mindre virksomheder i erhvervsparker eller udvalgte byområder kan skabe basis for en lang række af både planlagte og langvarige, og spontane og kortvarige, virksomhedskoblinger. Zoning kan ske gennem specielt udlagte områder (erhvervsparker), eller gennem stimulering af organisk fremvoksende klynger af kreative virksomheder, gennem fx at tilbyde fordelagtige opstartsvilkår, indslusning og lav kvadratmeterpris. Zoning af uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Produktudvikling i de kreative virksomheder kan styrkes gennem samlokalisering af virksomheder og uddannelser især i brancher med et højt vidensinput (f.eks. teknologisk eller konceptuelt) til produktudvikling. Vellykkede eksempler findes på Holmen og på IT-Universitet. Skabelse af fælles faciliteter i zonerne. Zoning skaber ikke nødvendigvis koblinger, idet større virksomheder og fællesskaber af mindre virksomheder ofte har tendens til at orientere sig indadtil. For at få medarbejdere fra større virksomheder, fællesskaber af mindre virksomheder, og uddannelsesinstitutioner til at mødes og skabe virksomhedskoblinger kan kantiner, caféer eller specialiserede serviceydelser for bestemte brancher skabes og bruges strategisk. Kommuner kan afholde, eller samarbejde med den private sektor om at afholde forskellige arrangementer og events for at skabe virksomhedskoblinger, produktudvikling og skalafordele, således: Global inspiration. Kontakter til globale virksomheder og tilgangen af udenlandske ideer og talent, er potentielt meget vigtigt for produktudvikling. Kommuner kan arbejde med at udbygge den lokale 5

6 kapacitet, men også diversitet af mulighederne for at arrangere møder, konferencer, messer, og andre kortvarige arrangementer, der giver de kreative virksomheder for at etablere sådanne kontakter og tiltrække sådanne ideer og mennesker. Kommuner kan også arbejde strategisk med at skabe og hjælpe samarbejde mellem lokale og udenlandske kreative uddannelsesinstitutioner om udveksling af studerende og lærepladser. Endelig kan kommuner, i det omfang det er nødvendigt, hjælpe med at skabe kapacitet og diversitet i de lokale muligheder for indlogering af udenlandske studerende og andre besøgende til de lokale uddannelsesinstitutioner. Foredrag ved videnspersoner og provokatører. Kommuner kan arbejde med et korps af inspirerende foredragsholdere specialiseret i de forskellige kreative brancher som enten på events afholdt i zonerne eller på udvalgte virksomheder afholder gratis peptalks på ½ - 1 time. På denne måde kan virksomhederne blive inspireret, provokeret og få udfordret vaner. I samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner kan kommuner også tilbyde at udlåne videnspersoner udenfor de kreative brancher, fx forskere, i en dag til kreative virksomheder, der har brug for radikal inspiration og provokation. Endelig kan kommuner gennem deres løbende service- og formidlingsaktiviteter yderligere stimulere virksomhedskoblinger, produktudvikling og skalafordele, således: Kommuner som formidlere af private investorer. Eksisterende offentlige fonde (fx innovationsmiljøerne og Vækstfonden) er forbundet med et betydeligt bureaukrati, og mange iværksættere foretrækker privat finansiering. Kommuner kan tage initiativ til at skabe netværksdannelser mellem lokale kreative iværksættere og private investorer. En arbejdsformidling specielt til projektansatte folk som allerede er i arbejde, men vil supplere eller eksperimentere med andre jobs, samt frivilligt arbejde, kan bidrage til at skabe et mere smidigt lokalt projektbaseret arbejdsmarked. Dette er helt nødvendigt for produktudvikling, som ofte foregår i midlertidige projekter. Denne interviewguide har til formål at facilitere en yderligere udforskning af barrierer og rammebetingelser for koblinger mellem kreative virksomheder. Den tager altså udgangspunkt i ovennævnte rammebetingelser, men bevæger sig videre: Den åbner for nye barrierer og rammebetingelser, f.eks. specifikke 6

7 indenfor lyd/lys brancherne; og den udforsker barrierer for brugbarheden af tidligere definerede rammebetingelser indenfor lyd/lys. (ML) 7

8 1: FAKTA 1.1 Virksomhedens navn: CDS Acoustics CDS Lightning(2 forskellige virksomheder ) Adresse:Dønnevældevej - Græsted Telefon: (CDS Acoustics) hjemmeside: 1.2 Interviewperson(er): Navn(e):Søren Henningsen & Karsten? 1.3 Brancheområde: Lyd & Lys Interviewtidspunkt: Dato: kl Sted:Pyramiden, Vesterbrogade 54, 3250 Gilleleje Yderligere kommentarer: I samme interview deltog Danlas I/S ved Jens Christensen (mail: og Zonic Music v/ Søren Tvermoes Søren Tvermoes Tlf.: Godsbanegade København V Cvr.nr.:

9 2: BAGGRUNDSSPØRGSMÅL Organisationen Om virksomheden Samarbejde Antal ansatte 5 ansatte (frivillige)- enkeltmandsfirmaer der samarbejder Omsætning pr. år - ca. 1 mill A - ½ mill Light Organisationstype - projektorganisation Hvornår startede virksomheden? A 1987 Tjeck broadcast chef i DR Hvorfor startede du virksomheden? Interesse Hvad er hovedproduktet/tjenesten? (produktion) Hvilket hoved(kultur-)områder beskæftiger virksomheden sig inden for? - Koncerter og events Hvem sælger i produktet/tjenesten til/hvem er jeres kunder? Spillesteder koncerttourneer - bands Hvori ligger den største økonomiske gevinst for din virksomhed? Ved mindre events - Hvor køber virksomheden hovedsageligt produkter/tjenester fra Marked? Lokalt primært nordsjælland Nationalt danlas KBH og Sydpå kører med orkestre. (tourmannagement lyd og lys) Internationalt Byder virksomheden ofte ind på opgaver sammen med andre? Byder virksomheden ofte ind på opgaver sammen med andre? Hvilke netværk ville virksomhed gerne indgå i? (Savner virksomheden netværk?) Savner virksomheden nogen kontakter? Har i samarbejdspartnere, kontakter i udlandet (kunder, leverandører) (kunder, leverandører, Position i værdikæden Hvilke områder/roller indenfor værdikæden berør virksomheden i værdikæden? Er der nogle områder/roller virksomheden gerne vil udvikle? 9

10 - Skabende - Udfører, producerer, reproducerer - Markedsfører, reklamerer, promoverer - Udbreder, distribuerer, sælger - Udstiller, præsenterer, formidler, støtter - Arkiverer, dokumenterer, præserverer - Træner, uddanner, underviser - Andet? Personale Fremtid Support Ansættelser: - Heltid: - Deltid: - Projekt:X - Konsulent: - Frivillig:X Vil virksomheden gerne ansætte flere medarbejdere? Hvor rekrutterer virksomheden medarbejdere fra? (kommunen, regionen, landet?) Findes der tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft/personale i nærheden? (nej) Hvordan vil virksomheden udvikle sig i fremtiden? Hvordan ser virksomheden ud om 5 år? Drømme om partnerskaber. Har virksomheden en strategi/plan for vækst eller ekspansion? Hvordan ser i på den tekniske udvikling, kommer det til at gøre det lettere for jeres virksomhed (i så fald hvad?) Hvad kunne bidrage til at udvikle virksomheden? Mere: - Rådgivning - Uddannelse - Netværk - Samarbejder - Økonomisk støtte Får virksomheden økonomisk støtte? Kompetenceudvikling Hvilken type viden efterspørges? Hvordan søges virksomheden ny viden? - Biblioteket? 1

11 - Kommunen? - Kurser? - Andet? Er der behov for mere erhvervsrådgivning? - I så fald hvad er der behov for? Er der behov for mere uddannelse? - I så fald hvad er der behov for? Kultur SWOT Benytter virksomheden kommunens kulturtilbud? - I så fald hvilke? - Er der behov for flere kulturtilbud eller EVENTS? I så fald hvilke? - Er det vigtigt for virksomheden at kommunen har kulturtilbud? Virksomheden - Styrker (internt) - Svagheder (internt) - Muligheder (internt) - Trusler (internt) Branchen (i Kommunen) - Styrker (internt) - Svagheder (internt) - Muligheder (internt) - Trusler (internt) Kommunen kommune - Styrker (internt) - Svagheder (internt) - Muligheder (internt) - Trusler (internt) Inden for temaerne: Erhvervslivet i Kommunen (kernebrancher, klynger, størrelse, samarbejde) Demografi (aldersfordeling, etniske minoriteter, uddannelsesniveau, bolig) Byrummet (infrastruktur, miljø og omgivelser, idrætsog foreningsfaciliteter) Lokal politik (politikere, erhvervs- og kulturpolitik, RAMMEBETINGELSER) 1

12 3: Barrierer og rammebetingelser for virksomhedskoblinger Hvor mange gange er virksomhedens vigtigste produkt eller ydelse blevet gennemgribende ændret (eller nye produkter eller ydelser er kommet til) gennem virksomhedens liv? Fortæl kort om hvor inspiration og input til disse udviklingsprocesser kom fra. Hvad er de største barrierer for produktudvikling som du ser det? Har du nogle forslag frit fra leveren til hvordan virksomheden kunne løse sine problemer med at udvikle nye produkter? Kunne det tænkes at andre virksomheder eller organisationer, herunder det offentlige, kunne komme til at spille en rolle? o Hvorfor (ikke)? KOBLINGER TIL KONKURRENTER Samarbejder i med andre virksomheder om at udvikle produkter? o Om andet (hvad)? Hvordan blev kontakten til disse partnere etableret? Hvad er de største problemer eller konflikter i sådanne samarbejder? Hvis ingen samarbejder: o Ville I gerne, men kan ikke? Hvis samarbejder: o Ville I gerne udvide antallet af partnere? Tror du, kommunen kan hjælpe og i givet fald hvordan? Hvis kommunen afholdt netværksarrangementer med konkurrenter ville I deltage? o Hvorfor (ikke)? KOBLINGER TIL ANDRE VIRKSOMHEDER (FX LEVERANDØRER) Samarbejder i med leverandører eller andre virksomheder udenfor jeres branche om at udvikle produkter? o Om andet (hvad)? Hvordan blev kontakten til disse partnere etableret? Hvad er de største problemer eller konflikter i sådanne samarbejder? Hvis ingen samarbejder: o Ville I gerne, men kan ikke? 1

13 Hvis samarbejder: o Ville I gerne udvide antallet af partnere? Tror du, kommunen kan hjælpe og i givet fald hvordan? KOBLINGER TIL KUNDER I hvor høj grad er jeres produktudvikling kundedrevet? Kundetilpasset? Hvis I samarbejder med kunder om at udvikle produkter, hvordan foregår dette? Hvad er de største problemer eller konflikter i sådanne samarbejder? Hvis ingen kundedreven produktudvikling eller tilpasning: o Ville I gerne, men kan ikke? Hvis samarbejder: o Ville I gerne forbedre jeres måde at samarbejde med kunder om produktudvikling? Tror du, kommunen kan hjælpe og i givet fald hvordan? KOBLINGER TIL (OFFENTILIGE) ORGANISATIONER Er I i kontakt med offentlige organisationer der kan hjælpe med produktudvikling, f.eks. universiteter, teknologiske institutter eller erhvervsudviklingscentre? Hvad er det vigtigste udbytte af disse kontakter? Hvordan blev kontakten til disse organisationer etableret? Hvis ingen kontakter: o Ville I gerne, men kan ikke? Hvad synes du, der mangler af sådanne services eller organisationer? Tror du, kommunen kan hjælpe og i givet fald hvordan? Hvis kommunen arrangerede møder eller workshops med universiteter, teknologiske institutter eller erhvervsudviklingscentre, ville I deltage? o Hvorfor (ikke)? UDDANNELSE OG EFTERUDDANNELSE Sender I jeres medarbejdere på efteruddannelse? Hvad betyder dette for jeres produktudvikling? Hvis ikke efteruddannelse: o Ville I gerne, men kan ikke? 1

14 Modtager I lærlinge eller praktikanter? Hvad betyder dette for jeres produktudvikling? Hvis ikke modtager: o Ville I gerne, men kan ikke? Samarbejder I på anden måde med uddannelsesinstitutioner om produktudvikling? Hvis ingen samarbejder: o Ville I gerne, men kan ikke? Hvis samarbejder: o Ville I gerne udvide samarbejdet? Har du nogle forslag til hvordan uddannelsesinstitutioner kunne hjælpe med jeres produktudvikling? Hvis uddannelsesinstitutioner lå tæt på jer, i jeres kommune, det gøre en positiv forskel? Hvis kommunen arrangerede møder eller workshops med uddannelsesinstitutioner, ville I deltage? o Hvorfor (ikke)? VIDEN UDEFRA Bidrager messer og kongresser til jeres produktudvikling? o Bidrager de til andet (hvad)? Hvis ikke I tager til messer/kongresser: o Ville I gerne, men kan ikke? Kan I få alle de kompetencer (kvalificerede medarbejdere) I behøver indenfor Danmarks grænser? Hvis ikke I kan finde de rette kompetencer i Danmark: o Hvordan finder I talent i udlandet? o Hvad er barriererne for at finde det rigtige talent i udlandet? Hvis der blev afholdt flere kongresser/møder i Danmark med udenlandske virksomheder og talent indenfor jeres felt, ville I deltage? o Hvorfor (ikke)? KOMMUNEN Hvor meget bruger I kommunen og til hvad? Mener du kommunen kan bruges som hjælp i produktudviklingsprocesser, og har du forslag til hvordan? Hvad er det største problem med at bruge kommunen? 1

15 Har I løbende brug for betydelige investeringer i udvikling? Mangler I investorer? o Hvis mangler investorer: Hvis kommunen tilbød mere direkte hjælp med at formidle kontakter til investorer, ville I være interesserede? Hvorfor (ikke)? Hvis kommenen afholdt skæve og skøre arrangementer der skal stimulere innovation, men måske ikke rettes udelukkende mod jeres felt, ville I deltage? o Hvorfor (ikke)? Hvis kommunen tilbød mere direkte hjælp med match-making mellem jer og eventuelle partnere, ville I være interesserede? o Hvorfor (ikke)? Hvis kommunen skabte attraktive nye erhvervslokaler, f.eks. i erhvervsparker sammen med potentielle partnervirksomheder, ville I så være interesserede i at flytte? o Hvis ikke interesserede: Ville I være interesserede i at flytte bare udviklingsafdelingen? 1

16 AFSLUTNING Er der noget du føler du ikke har fået sagt? Er der nogle vigtige barrierer for produktudvikling vi ikke har talt om? Er der nogle muligheder eller barrierer for samarbejder ud af huset vi ikke har talt om? 1

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Nye analyser og fremtidige behov

Nye analyser og fremtidige behov Nye analyser og fremtidige behov Trine Bille Associate Professor, cand.polit., Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Fra analyser til erhvervsudvikling Vidensdag

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE Afholdes af International House North Danmark & Dansk Industri Global Talent - Regionalt fokus - Formålet er at tiltrække, modtage og fastholde international

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse: Praksisnær undervisning - Videregående uddannelser 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer. Sammenhængen

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Arbejdsgruppemøde de den 10. oktober 2008 LYS & LYD PROJEKT

Arbejdsgruppemøde de den 10. oktober 2008 LYS & LYD PROJEKT Arbejdsgruppemøde de den 10. oktober 2008 LYS & LYD PROJEKT Styregruppe Woco Workshop Metropolis 1 arb.gr møde 7. aug 08 Eventmøder Kulturerhverv workshop 12. sep 08 Arbejdswebside 2 arb.gr møde 10. okt

Læs mere

OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016

OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016 OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016 TEMA 1 EN KOMMUNE I ØJENHØJDE Tema 1 1) For meget fokus på økonomi Penge kommer til at fylde for meget, hvilket betyder, at kreativiteten dør Kommunen skal hjælpe

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Danish Design Association

Danish Design Association Danish Design Association Side 2 Velkommen Program 16.30 Velkommen til Designit v. Martin Delfer 16.40 Gitte Just, Danish Design Association 17.00 Line Rix, 1508 17.20 Søren Overgaard Skafte, e-types 17.40

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen 1 Agenda Præsentation af SDEO Hvad er EU Projekter Kort intro til EU s programmer Kommunal parathed ift. EU projekter Kommunekonceptet

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring et b a k s m le d e m Om EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Maritimt Brancheudviklingscenter

Maritimt Brancheudviklingscenter 1(5) Projektrapport 2013-05-06 Anne Sofie Rønne Erhvervshus Nord Maritimt Brancheudviklingscenter Baggrund Etablering af det maritime brancheudviklingscenter udspringer af en række lokale forhold så som

Læs mere

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder Viden strategi for Esbjerg Kommune Naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Videnstrategi for naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Energi Miljø Innovation Naturskab Videnstrategien for naturskab

Læs mere

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion UDBUD OG INNOVATION Ved bordene om udbud og innovation blev der drøftet, hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt og nemmere for SMV er at byde på offentlige udbud. Grundlæggende ønskes en tættere

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst MARITIM FORSKNING AMBITIONEN Igennem tæt samarbejde med det maritime erhverv og universitetet er det hensigten at etablere maritim forskning på udvalgte områder. Nordjylland klarer sig godt i den internationale

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek Copenhagen Capacity Ca. 55 medarbejdere Årligt budget på ca. 50 mio. kr. Forretningsområder: Cleantech Lifescience IKT Tiltrækning

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Notat Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Formålet med projektet er at skabe et overblik over, hvordan institutionerne indhenter viden om fremtidens

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri.

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi bringer aktører sammen og skaber forretning. The Architecture Project er en klyngeorganisation for virksomheder,

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

esultater fra pørgeskema ndersøgelse

esultater fra pørgeskema ndersøgelse irksomheders Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen essedeltagelse esultater fra Undersøgelsen er foretaget blandt ansatte, der arbejder med deres virksomheds deltagelse i messer, og som modtog Faust

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Thomas Bustrup, Direktør, DI

Thomas Bustrup, Direktør, DI Thomas Bustrup, Direktør, DI Agenda 1. 2. Det danske 3. Kamp om talenterne 4. Tendenser 5. Hvordan imødekommer vi udviklingen? 6. Hjælp til international rekruttering og mobilitet 2 Talent, not capital,

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

Center for Skov, Landskab og Planlægning

Center for Skov, Landskab og Planlægning Center for Skov, Landskab og Planlægning Interessentundersøgelse blandt S&L s studerende samt kandidater med 3 års anciennitet Bestyrelsesmøde nr. 20, d. 14.3.2008 Morten Kvistgaard WWW.Evaluators.EU Disposition

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere