Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper."

Transkript

1 REFERAT Repræsentantskabsmøde november :00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og Nicolai blev valgt. Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet var lovligt varslet og fortsatte mødet med at vælge en dirigent. Det blev Rikke Halskov Vestergaard fra forbundets kontor. 2 Beretning Niels Staun begyndte med at henvise til de skrevne beretninger, som har været uploadet på hjemmesiden, som han opfordrede repræsentantskabet til at læse, hvis de ikke allerede har gjort dette. Derefter tog han fat i visionsarbejdet, som blev præsenteret på den nationale workshop dagen før. Niels pointerede at arbejdet med forbundets visioner ligger indenfor de rammer som forbundets vedtægter giver. I vedtægterne står at forbundet er medlem af Danmarks Idræts- Forbund og det sætter nogle rammer for, hvem der kan være medlem og dermed også hvilket formål, som forbundet kan arbejde for. Bestyrelsen vil dog gerne samarbejde med andre dele af klatremiljøet, som f.eks. virksomheder og kommercielle centre, men det er stadig med udgangspunkt i at støtte en klub baseret på foreningsprincippet. Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. I årets løb er der blevet ansat en generalsekretær Rikke Halskov Vestergaard, og det har styrket forbundsarbejdet. Der har været mange spørgsmål til OL. Klatring er endnu ikke på OL-programmet, men det internationale forbund IFSC arbejder på at få klatring på programmet ved OL i Konkurrenceudvalget: Nis Blaxekjær, formand kommenterede den skriftlige beretning. Der har været afholdt en del konkurrencer, men lidt færre end håbet. Det er også afspejlet i næste års budget. Det er usikkert, om vi når at afholde DM i Dyno, men måske afholdes det sammen med Boulder DM. Næste år skal der arbejder på en rangliste, som kan gøre det muligt at konkurrere gennem hele året. Udvalget vil også gerne kunne støtte bedre op om arrangerende klubber og hjælpe dem især alle de nye arrangører, som kommer til. Næste år afvikles Boulder NM. Konkurrenceudvalget er arrangører, men de håber på hjælp fra de københavnske klubber, så det bliver en overkommelig og dermed en sjov opgave at arrangere. Juniorudvalget: Brian Nielsen, formand præsenterede kort udvalget og efterlyste gerne et par medlemmer mere.

2 Næste år vil udvalget gerne søsætte et nyt arrangement for de yngste juniorer, da det viser sig, at det allerede er i års alderen at mange falder fra at dyrke idræt. Første arrangement igangsættes i slutningen af 2011 eller begyndelsen af Derudover skal igangsættes et samarbejde med trænerudvalget angående oprettelse af en træner 1 uddannelse for de årige. Anne Mette Porse, Roskilde Klatreklub efterspørger konkurrencer eller en cup for de yngste. Brian Nielsen og Nis Blaxekjær henviste til, at der er tilskud til regionale konkurrencer, som sagtens kan være for de yngste juniorer, så klubberne kunne bare gå i gang. Trænerudvalget: Formanden Rasmus Lund var ikke til stede og beretningen blev fremlagt af Johannes Madsen, bestyrelsen. Efter mange år med masser af udvikling har udvalget i løbet af året mistet lidt energi, og der arbejdes med at finde nye folk til et udvalg, som kunne tænke sig at arbejde videre. Der efterlyses folk, som har lyst til at arbejde med at koordinere og udvikle det organisatoriske fremfor at skulle have en faglig viden indenfor området. Eliteudvalget: Formanden Asbjørn Andreasen var ikke til stede og beretningen blev fremlagt af Johannes Madsen, bestyrelsen. Eliteudvalget er et nyt udvalg. Vi synes, at det er gået meget stærkt, men der er rigtig meget at arbejde videre med. Fremadrettet fokuseres på at skabe god kontakt mellem forbundet og klubberne, som har eliteudøverne. Vi fortsætter med at afholde samlinger både for de mange og for de få, for at sprede viden og erfaringer mellem udøvere, trænere og klubber. Mitchell Jagd valgte for 3 uger siden, at gå ud af udvalget, da han ikke har tid til at fortsætte. Der efterlyses derfor flere medlemmer til udvalget. Næste år skal der også arbejdes med sponsorarbejde. Der er afsat penge til at igangsætte arbejdet, da det er herigennem, at udøverne kan få direkte tilskud, da forbundet har prioriteret midlerne til elitearbejde til at opbygge strukturen og træningsmulighederne. Nicolai Ørum-Petersen, Århus: Er der udarbejdet et koncept for sponsorarbejde? Johannes Madsen: I forbindelse med sponsorarbejde er forbundet nybegynder, men vi har fået erfarne personer til at hjælpe os i gang. William Müller, Pløks: Har DIF nogen erfaringer, som vi kan trække på? Johannes Madsen: Ja, der arbejdes på at trække på disse kræfter. Klippeklatrekursusudvalg: Formanden Allan Christensen var ikke til stede og beretningen blev fremlagt af Johannes Madsen, bestyrelsen. Der er et generationsskifte på vej. Der har været en gruppe gennem de sidste år, som har gjort et rigtigt godt stykke arbejde, men nu er der fundet nogle nye folk, som gerne vil arbejde videre. Bl.a. skal der arbejdes med en modernisering og ny opbygning af uddannelserne. Thorbjørn Stenholm, Bornholm Klatreklub efterlyser et toprebsleder kursus. Johannes Madsen: Det tager vi med videre. Nicolai Ørum-Petersen efterspørger noget omkring Bornholm. Joahnnes Madsen: Det kommer senere v. Bornholmskomiteen.

3 Vægkursusudvalget: Formanden Peter Chapman var ikke til stede og beretningen blev fremlagt af Niels Staun, bestyrelsen som også er medlem af udvalget. Hovedopgaven for udvalget er at være censorer ved de mange VKI eksaminer. Derudover er der arbejdet på den nye Vægklatreinstruktørbog, som Niels gjorde lidt reklame for. Igen her er der en fremtidig opgave med at arbejde med en ny opbygning og struktur af uddannelserne og eksamen. På Bornholm blev de første SKI kurser afholdt, som der udbydes igen i Bornholmskomiteen Beretningen blev fremlagt af Stefan Jacobsen, formand. Der er lavet en online guide med beskrivelse af mange ruter. Der har været 500 klatrere på besøg på campingpladsen siden Bornholm Rock Climbing Festival i Moseløkkebruddet i juni med konkurrencer, TV dækning og kurser. Der har senere været arbejdet videre i andre stenbrud. I forbindelse med arbejdet i Vangbruddet blev vi mødt med stor modstand fra Naturfredningsforening, så her er der er behov for et udvalg, som kan arbejde med denne udfordring. Der er lavet en skriftlig aftale om Moseløkkebruddet med Skov og Naturstyrelsen og der afholdes derfor igen festival i Derudover skal online føreren også udbygges næste år med mobil aps. Erling Strauss, CRUX: Kan du fortælle lidt om, hvordan man holder moseløkken tør for vand? Stefan Jacobsen: Der skal fast stå en pumpe, som skal være en del af aftalen med Skov og naturstyrelsen. Datoen for festivallen: august og i ugen op til er der juniortræf. 3 Regnskab Johannes Madsen, bestyrelsen: Vi har ændret den gamle regnskabsmodel, så vi får et bedre overblik end tidligere. Det har været let at arbejde med den nye model fremadrettet, men lidt mere besværligt at omforme det gamle regnskab til den nye model. Vi har dog valgt at fremlægge både regnskab for 2010, fremskrevet regnskab for 2011 og budgettet for 2012 efter den nye model. Johannes Madsen, bestyrelsen fremlagde regnskabet for 2010: Kristian Rasmussen, Viborg Klatreklub: Er der ingen indtægter på konkurrencerne? Johannes Madsen: I 2010 gik indtægterne direkte til klubberne, fra 2011 kommer de ind til forbundet først, men videregives bagefter til klubberne. Niels Staun, bestyrelsen: Der var ved sidste repræsentantskabsmøde nogle kommentarer fra revisionen angående i udgifter til Nordisk Mesterskab, som manglede bilag. Den sag er løst og afsluttet. Thorbjørn Stenholm, Bornholm Klatreklub: Er det ikke dyrt at bruge et revisionsfirma til et så lille regnskab? Johannes Madsen: DIF har en ordning med KPMG, således at vi betaler meget lidt for ordningen. Dirigenten: Er der nogen, som ikke kan godkende regnskabet for 2010? Regnskabet blev godkendt. Johannes Madsen, bestyrelsen fremlagde det fremskrevne regnskab for 2011:

4 Annemette Porse, Roskilde Klatreklub: Der er en regnefejl under politisk arbejde. JohannesMadsen: Vi kigger på, hvor det er gået galt. Jens Christian Roesen, Nordjysk Klatreklub: Den øgede indtægt fra DIF, skyldes det den indsats, som vi igangsatte for 3 år siden? Johannes Madsen: Ja, vi har kørt med underskud de seneste år, men nu begynder det at bære frugt. Vi vil over de næste 2 år se at tilskuddet stiger, men så flader det ud, da vi så har haft 3 år med et nogenlunde ens aktivitetsniveau. 4 Forslag Vedtægtsændring: Niels Staun, bestyrelsen og Rikke Halskov Vestergaard, forbundskontoret fremlagde den udsendte vedtægtsændring om ordensudvalget. Der var 54 stemmer repræsenteret. Der skal 2/3 del flertal for at vedtage en ændring i vedtægterne. Den fremlagte vedtægtsændring blev godkendt 54 stemmer for, 0 imod, ingen blanke stemmer. Forslag fra CRUX. Jakob Hasselbalch, CRUX fremlagde forslaget. Jacob fremhæver, at det kræver sponsorer for at få økonomien til at løbe rundt, og det er et stort og svært arbejde. Han påpeger, at der er meget stor forskel på størrelsen af en klub om man er mange til at løfte et arrangement, eller om der er få. Jens Christian Roesen, Nordjydsk Klatreklub: Det er et ok forslag om at give en arrangerende klub et større tilskud. Jeg synes ikke, at det skal begrænses ti,l hvor stor en klub, som arrangerer. NJK har ca. 200 medlemmer, og har også svært at arrangere. Susanne Irvang, PLØKS: Når man kigger på budgettet, så ligger både køb af greb og bygning af væg i budgettet. Bundlinjen er jo meget afhængig af, om det indregnes. Christian Birk, Silkeborg klatreklub: Hvor mange klubber under 150 medlemmer arrangerer DM? Hvordan vil det påvirke budgettet? Susanne Irvang, PLØKS: Vores budget var på Jacob Hasselbalch, CRUX: Ligger rutebygning i budgettet? Vi har ingen rutebyggere, som kan klare opgaven. Kate Hald, PLØKS: Vi har kigget på CRUX budget og sammenlignet med vores eget. Jeg kan selvfølgelig se på forskellen i antal af medlemmer. Vi synes, at det var mange penge til rutebygning samt til at bygge væg. Indkøb af reb ligger uden for vores budget. Jacob Hasselbalch, CRUX: Man kan jo ikke sammenligne de forskellige budgetter. Vi har andre udgifter, f.eks. til de frivillige, som kommer fra andre klubber, da vi ikke selv kan mønstre alle de nødvendige frivillige. Lise Usinger, Dansk Bjerg og Klatreklub: Jeg synes, at vi må finde en løsning, så det bliver muligt for CRUX at afholde DM, når de har en fed væg, som vi gerne vil klatre konkurrencer på. Erling Strauss, CRUX: Vi løber selvfølgelig ikke fra vores aftaler, og jeg skal arrangere junior

5 DM i Jacob Hasselbalch, CRUX: Fremover må vi melde fra. Nis Blaxekjær, bestyrelsen: Der er flere udgiftsposter, som kommer klubben til gode skal forbundetheden betale for dette? Der er overvejelser om at hæve deltagergebyret, men der er ikke krav om, at deltagere for gebyret skal have både mad og T-shirts. Tinus Buus, Roskilde Klatreklub: Det er jo alles ansvar at holde DM. Vi må hjælpe hinanden. Niels Staun, bestyrelsen: Der kommer til nogle senior DM kun 30 deltagere. Hvis der skal være i tilskud, så er det et højt tilskud pr. person og hvad skal vi så ikke prioritere i stedet. Det må ses i denne sammenhæng. Erling Strauss, CRUX: Når man sætter et loft på deltagerbetaling for at alle skal kunne deltage, så giver det ikke mening, at man lægger ekstra deltagerbetaling for mad og T-shirts, som jeg anser for en vigtig del af stævnet. Nis Blaxekjær, bestyrelsen: Man undergraver budgettet og lægger et stort pres på alle klubber. Annemette Porse, Roskilde Klatreklub: Hvis forbundet giver et stort tilskud, hvad får deltagerne så for pengene, hvis der ikke er mad og t-shirts. Det må være muligt. Andreas Møller, DTU Klatring: Hvis rutebygning kan blive billigere gennem korpset, så er underskuddet hurtigt dækket ind, og så er der ingen problemer. Susanne Irvang, PLØKS: Det kan godt løbe rundt. I stedet for at hæve beløbet, så kunne vi jo i stedet fokusere på at andre klubber, som ikke arrangerer kunne stille med hjælp frivillige. Jacob Hasselbalch, CRUX: Hvis ikke der skal være høje forventninger til DM, hvornår skal det så være? Jens Christian Roesen, Nordjysk Klatreklub: Hvis vi gerne vil DM, så må vi prioritere. Der kan være forskellige udfordringer for klubberne. Det handler måske om, at der skal være et tættere samarbejde med forbundet om, hvor klubberne har de største udfordringer og dermed kan få hjælp til at løse udfordringerne. Nicolai Ørum-Petersen, Århus Klatreklub: Det er rigtigt, at klubber kan have forskellige udfordringer. I Århus havde vi problemer med point. Det havde vi aldrig prøvet før og havde brug for hjælp til. Christian Birk, Silkeborg Klatreklub: Klubberne skal være bedre til selv at gå ud at søge hjælp andre steder. Vi skal understøtte rutebyggerkorpset, så det udvikles i stedet for at gå til udlandet. Nis Blaxekjær, bestyrelsen: Honorering af rutebyggere stemmer overens med instruktører og andre takster. 1000,- pr. dag ekskl. Forplejning og kørsel. Undervisning som træner 1 undervisere 200 pr. time. Brian Nielsen, Østjysk Klatreklub: Ligger rutebygning stadig inde i tilskuddet? Johannes Madsen, bestyrelsen: Ja. Nis Blaxekjær, bestyrelsen: Der er ikke et krav om at bruge korpset, men jeg vil opfordre til at opkvalificere vores egne. Jeg synes, at det er ærgerligt at begynde at forskelsbehandle vi er forskellige og det bliver en større administrativ byrde. Christian Birk, Silkeborg Klatreklub: Overnatning kunne jo være privat og dermed en økonomisk besparelse.

6 Johannes Madsen, bestyrelsen: Jeg vil gerne sætte en andet perspektiv i forhold til klubbernes ansvar. Man kunne jo forestille sig, at klubberne betaler deltagergebyret det er eliten og talenterne der deltager. Fra hvilken kasse skal midlerne tages fra. Vi snakkede i går om at vi skal løfte i flok. Annemette Porse, Roskilde Klatreklub: Det er vores alle sammens ansvar at løfte og planlægge DM. Forbundet skal mere på banen og bidrage mere til at hjælpe de klubber, som synes at det er svært. Afstemning for forslaget: 7 stemmer for 34 stemmer imod 9 blanke stemmer Forslaget vedtages ikke Lise Usinger, Dansk Bjerg og Klatreklub: Vi skal huske, at det er en lille klub, som beder om hjælp, og nu stemmer de store klubber forslaget ned. Det skal vi huske. Nicolai Ørum-Petersen, Århus Klatreklub: Århus er en stor klub, men vi havde også problemer. Det er vores ansvar, at få indskrevet kontaktpersoner på hjemmesiden, så vi selv kan finde de kontaktpersoner til klubberne, som vi har behov for og bede om hjælp. Thorbjørn Stenholm, Bornholm Klatreklub: Måske forbundet kunne stille et forum til rådighed, hvor man kan tilbyde sin hjælp? Forretningsorden: Det er et krav fra DIF, og det er blot til orientering for repræsentantskabet. Niels Staun, bestyrelsen og Rikke Halskov Vestergaard, forbundskontoret fremlage forretningsordenen i korte træk. Der var ingen spørgsmål. Niels Staun foreslog, at klubberne kiggede papiret igennem og evt. tog gode ideer til sig i klubberne. 5 Budget Johannes Madsen, bestyrelsen fremlagde udkastet til budgettet for Kate Hald, PLØKS: Er der nogen mere specifikke planer med pengene til projekter, eller håber I bare, at det kommer til at ske? Johannes Madsen: Uddannelseshuset og kalk er forankret på kontoret, Rutebygning i konkurrenceudvalget, Dolls on Walls har en arbejdsgruppe, og frivillighedsprojektet er endnu ikke planlagt. Erling Strauss, CRUX: Hvis tilskuddet kun er , har vi så ikke stemt på forkert grundlag før? Johannes Madsen: I får , da forbundet afholder udgiften til overdommer inkl. Kørsel. Susanne Irvang, PLØKS: Hvordan er sammenhængen mellem indtægter og udgifter i forbindelse med konkurrencer? Rikke Halskov Vestergaard, forbundskontoret: Deltagerbetalingen sendes direkte videre til den arrangerende klub sammen med tilskuddet. Jacob Hasselbalch, CRUX: Er der afsat til NM? Johannes Madsen: Ja, det er både junior og senior NM Nis Blaxekjær, bestyrelsen: Der er ikke budgetteret med sponsorindtægter, som vi forventer at få.

7 Johannes Madsen, bestyrelsen: Vi foreslår, at kontingentet forbliver som sidste år. Samlet afstemning om budget og kontingent: 0 stemmer imod 2 blanke stemmer 52 stemmer for 6 Bestyrelsen Opstillede kandidater: Niels Staun, Nordjysk Klatreklub (genopstiller) Johannes Madsen, Dansk Bjerg og Klatreklub (genopstiller) Nis Blaxekjær, Copenhagen Bloc (genopstiller) Povl Lund Nielsen, CRUX (genopstiller) Peter Chapman, Vestjydsk Klatreklub (genopstiller) Jesper Laustsen, Roskilde Klatreklub har været suppleant sidste år og det har været et interessant arbejde, som han gerne vil fortsætte med. Ola Mattsson, Dansk Bjerg og Klatreklub sidder i bestyrelsen i DBKK og tidligere formand for Københavns Klatreklub. I forbindelse med klubbens halprojekt vil han gerne være med til at arbejde for et stærkt klatremiljø. Der var ikke andre kandidater, så ovenstående blev valgt. Kate Hald, PLØKS: Hvordan er posterne og ansvarsområderne fordelt? Niels Staun, bestyrelsen: Bestyrelsen konstituerer sig selv efter repræsentantskabsmødet, så der kan måske ændres lidt på posterne. Valg af suppleanter: Laila Edsberg,USG Klatreafdeling bestyrelsesmedlem sidste år. Lise Usinger, Dansk Bjerg og Klatreklub. Har tidligere været formand for Københavns Klatreklub. 7 Ordensudvalget Det nuværende udvalgs kandidater genopstiller: Claus Christensen, Viborg Klatreklub (formand) Jan Bjerring Ole Brudsø Ovenstående blev valgt Der har ikke været nogen sager i forgangne år. 8 Udvalg Juniorudvalget Brian Nielsen, Østjydsk Klatreklub blev genvalgt Trænerudvalget vi har en kandidat på banen, men det er ikke faldet på plads endnu. Kandidaten er ny, men det tidligere udvalg bliver og støtter op om det nye udvalg. Rent principielt ligger ansvaret så under bestyrelsen. Eliteudvalget Peter Thulstrup, Roskilde Klatreklub. Peter er suppleant i Roskilde Klatreklub. Han er blevet revet med ind i klatringen af hans søn. Har fulgt landsholdet tæt i løbet af året

8 og ved hvad der er sket og har ideer til, hvordan vi skal arbejde videre. Der er brug for flere interesserede til udvalget. Peter blev valgt. Vægkursusudvalget Peter Chapman, Vestjydsk Klatreklub blev genvalgt. Klippekursusudvalget Claus Karstensen, Nordjydsk Klatreklub blev valgt. Konkurrenceudvalget Nis Blaxekjær blev genvalgt 9 Projekt ny klatrehal Ola Mattsson fra Dansk Bjerg- og Klatreklub fortalte om det store projekt på Refshaleøen. 10 Eventuelt Thorbjørn Stenholm, Bornholm Klatreklub: Der har været nogle beklagelige dødsfald, hvordan vil forbundet arbejde med mediestrategi? Niels Staun, bestyrelsen: Det er selvfølgeligt noget vi vil arbejde med. Susanne Irvang, PLØKS har lovet at hjælpe os med arbejdet omkring håndtering af medier samt en beredskabsplan. Derudover skal der skabes overblik over ulykkesstatistik med hjælp fra Peter Chapman og Anders Strange. Nicolai Ørum-Petersen, Århus Klatreklub: Hvordan er beredskabet nu? Niels Staun, bestyrelsen: Man skal kontakte forbundet, således at man gennem forsikringerne kan få krisehjælp. Kate Hald, PLØKS: Er en fælles forsikring lagt i graven? Carsten Lau Isaksen, forbundskontoret: Ja, ind til videre er den. Der var afstemning til den kollektive forsikring i starten af året. Mange klubber stemte ikke, og af de klubber, som stemte var der lige mange for og imod. Vi synes ikke, der er hjemmel til at gå ind i projektet igen. Thorbjørn Stenholm, Bornholm Klatreklub: Jeg synes, at vi skal stemme igen, da mange ikke blev direkte kontaktet. Rikke halskov Vestergaard, forbundskontoret: Jeg vil gerne opfordre til, at klubberne opdaterer deres kontaktinformationer på hjemmesiden. Det er nødvendigt, hvis vi skal kunne få fat i jer. Kate Hald, PLØKS: Jeg har haft svært ved selv at finde ud af egne personlige forsikringer opfordrer til at der kigges på det igen. Johannes Madsen, bestyrelsen: Vi har smidt meget energi i det tidligere uden at klubberne har grebet bolden. Så ind til videre nøjes vi med at lægge information på hjemmesiden. Anja Schnidermann, Hammel Klatreklub: Jeg har lige fået ny forsikring og jeg er dækket af GF jeg tror ikke det er så svært. Nicolai Ørum-Petersen, Århus Klareklub: Mange af de danske forsikringsselskaber har ændret holdning til farlig sport. Dirigenten takkede for god ro og orden. Dermed også en stor tak til bestyrelsen og Carsten og Rikke, som lægger et stort engagement i det daglige arbejde gennem året. Johannes Madsen, bestyrelsen takkede for det store fremmøde og den gode stemning, som klubberne skabte. Referatet er godkendt af dirigent Nicolai Ørum-Petersen d. 27. november 2011

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd Referat Hotel Comwell i Middelfart den 29. november 2014 Årsmøde i Motorhistorisk Samråd Side: 1/18 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog Ole Willumsen som dirigent og foreningens

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere