Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper."

Transkript

1 REFERAT Repræsentantskabsmøde november :00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og Nicolai blev valgt. Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet var lovligt varslet og fortsatte mødet med at vælge en dirigent. Det blev Rikke Halskov Vestergaard fra forbundets kontor. 2 Beretning Niels Staun begyndte med at henvise til de skrevne beretninger, som har været uploadet på hjemmesiden, som han opfordrede repræsentantskabet til at læse, hvis de ikke allerede har gjort dette. Derefter tog han fat i visionsarbejdet, som blev præsenteret på den nationale workshop dagen før. Niels pointerede at arbejdet med forbundets visioner ligger indenfor de rammer som forbundets vedtægter giver. I vedtægterne står at forbundet er medlem af Danmarks Idræts- Forbund og det sætter nogle rammer for, hvem der kan være medlem og dermed også hvilket formål, som forbundet kan arbejde for. Bestyrelsen vil dog gerne samarbejde med andre dele af klatremiljøet, som f.eks. virksomheder og kommercielle centre, men det er stadig med udgangspunkt i at støtte en klub baseret på foreningsprincippet. Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. I årets løb er der blevet ansat en generalsekretær Rikke Halskov Vestergaard, og det har styrket forbundsarbejdet. Der har været mange spørgsmål til OL. Klatring er endnu ikke på OL-programmet, men det internationale forbund IFSC arbejder på at få klatring på programmet ved OL i Konkurrenceudvalget: Nis Blaxekjær, formand kommenterede den skriftlige beretning. Der har været afholdt en del konkurrencer, men lidt færre end håbet. Det er også afspejlet i næste års budget. Det er usikkert, om vi når at afholde DM i Dyno, men måske afholdes det sammen med Boulder DM. Næste år skal der arbejder på en rangliste, som kan gøre det muligt at konkurrere gennem hele året. Udvalget vil også gerne kunne støtte bedre op om arrangerende klubber og hjælpe dem især alle de nye arrangører, som kommer til. Næste år afvikles Boulder NM. Konkurrenceudvalget er arrangører, men de håber på hjælp fra de københavnske klubber, så det bliver en overkommelig og dermed en sjov opgave at arrangere. Juniorudvalget: Brian Nielsen, formand præsenterede kort udvalget og efterlyste gerne et par medlemmer mere.

2 Næste år vil udvalget gerne søsætte et nyt arrangement for de yngste juniorer, da det viser sig, at det allerede er i års alderen at mange falder fra at dyrke idræt. Første arrangement igangsættes i slutningen af 2011 eller begyndelsen af Derudover skal igangsættes et samarbejde med trænerudvalget angående oprettelse af en træner 1 uddannelse for de årige. Anne Mette Porse, Roskilde Klatreklub efterspørger konkurrencer eller en cup for de yngste. Brian Nielsen og Nis Blaxekjær henviste til, at der er tilskud til regionale konkurrencer, som sagtens kan være for de yngste juniorer, så klubberne kunne bare gå i gang. Trænerudvalget: Formanden Rasmus Lund var ikke til stede og beretningen blev fremlagt af Johannes Madsen, bestyrelsen. Efter mange år med masser af udvikling har udvalget i løbet af året mistet lidt energi, og der arbejdes med at finde nye folk til et udvalg, som kunne tænke sig at arbejde videre. Der efterlyses folk, som har lyst til at arbejde med at koordinere og udvikle det organisatoriske fremfor at skulle have en faglig viden indenfor området. Eliteudvalget: Formanden Asbjørn Andreasen var ikke til stede og beretningen blev fremlagt af Johannes Madsen, bestyrelsen. Eliteudvalget er et nyt udvalg. Vi synes, at det er gået meget stærkt, men der er rigtig meget at arbejde videre med. Fremadrettet fokuseres på at skabe god kontakt mellem forbundet og klubberne, som har eliteudøverne. Vi fortsætter med at afholde samlinger både for de mange og for de få, for at sprede viden og erfaringer mellem udøvere, trænere og klubber. Mitchell Jagd valgte for 3 uger siden, at gå ud af udvalget, da han ikke har tid til at fortsætte. Der efterlyses derfor flere medlemmer til udvalget. Næste år skal der også arbejdes med sponsorarbejde. Der er afsat penge til at igangsætte arbejdet, da det er herigennem, at udøverne kan få direkte tilskud, da forbundet har prioriteret midlerne til elitearbejde til at opbygge strukturen og træningsmulighederne. Nicolai Ørum-Petersen, Århus: Er der udarbejdet et koncept for sponsorarbejde? Johannes Madsen: I forbindelse med sponsorarbejde er forbundet nybegynder, men vi har fået erfarne personer til at hjælpe os i gang. William Müller, Pløks: Har DIF nogen erfaringer, som vi kan trække på? Johannes Madsen: Ja, der arbejdes på at trække på disse kræfter. Klippeklatrekursusudvalg: Formanden Allan Christensen var ikke til stede og beretningen blev fremlagt af Johannes Madsen, bestyrelsen. Der er et generationsskifte på vej. Der har været en gruppe gennem de sidste år, som har gjort et rigtigt godt stykke arbejde, men nu er der fundet nogle nye folk, som gerne vil arbejde videre. Bl.a. skal der arbejdes med en modernisering og ny opbygning af uddannelserne. Thorbjørn Stenholm, Bornholm Klatreklub efterlyser et toprebsleder kursus. Johannes Madsen: Det tager vi med videre. Nicolai Ørum-Petersen efterspørger noget omkring Bornholm. Joahnnes Madsen: Det kommer senere v. Bornholmskomiteen.

3 Vægkursusudvalget: Formanden Peter Chapman var ikke til stede og beretningen blev fremlagt af Niels Staun, bestyrelsen som også er medlem af udvalget. Hovedopgaven for udvalget er at være censorer ved de mange VKI eksaminer. Derudover er der arbejdet på den nye Vægklatreinstruktørbog, som Niels gjorde lidt reklame for. Igen her er der en fremtidig opgave med at arbejde med en ny opbygning og struktur af uddannelserne og eksamen. På Bornholm blev de første SKI kurser afholdt, som der udbydes igen i Bornholmskomiteen Beretningen blev fremlagt af Stefan Jacobsen, formand. Der er lavet en online guide med beskrivelse af mange ruter. Der har været 500 klatrere på besøg på campingpladsen siden Bornholm Rock Climbing Festival i Moseløkkebruddet i juni med konkurrencer, TV dækning og kurser. Der har senere været arbejdet videre i andre stenbrud. I forbindelse med arbejdet i Vangbruddet blev vi mødt med stor modstand fra Naturfredningsforening, så her er der er behov for et udvalg, som kan arbejde med denne udfordring. Der er lavet en skriftlig aftale om Moseløkkebruddet med Skov og Naturstyrelsen og der afholdes derfor igen festival i Derudover skal online føreren også udbygges næste år med mobil aps. Erling Strauss, CRUX: Kan du fortælle lidt om, hvordan man holder moseløkken tør for vand? Stefan Jacobsen: Der skal fast stå en pumpe, som skal være en del af aftalen med Skov og naturstyrelsen. Datoen for festivallen: august og i ugen op til er der juniortræf. 3 Regnskab Johannes Madsen, bestyrelsen: Vi har ændret den gamle regnskabsmodel, så vi får et bedre overblik end tidligere. Det har været let at arbejde med den nye model fremadrettet, men lidt mere besværligt at omforme det gamle regnskab til den nye model. Vi har dog valgt at fremlægge både regnskab for 2010, fremskrevet regnskab for 2011 og budgettet for 2012 efter den nye model. Johannes Madsen, bestyrelsen fremlagde regnskabet for 2010: Kristian Rasmussen, Viborg Klatreklub: Er der ingen indtægter på konkurrencerne? Johannes Madsen: I 2010 gik indtægterne direkte til klubberne, fra 2011 kommer de ind til forbundet først, men videregives bagefter til klubberne. Niels Staun, bestyrelsen: Der var ved sidste repræsentantskabsmøde nogle kommentarer fra revisionen angående i udgifter til Nordisk Mesterskab, som manglede bilag. Den sag er løst og afsluttet. Thorbjørn Stenholm, Bornholm Klatreklub: Er det ikke dyrt at bruge et revisionsfirma til et så lille regnskab? Johannes Madsen: DIF har en ordning med KPMG, således at vi betaler meget lidt for ordningen. Dirigenten: Er der nogen, som ikke kan godkende regnskabet for 2010? Regnskabet blev godkendt. Johannes Madsen, bestyrelsen fremlagde det fremskrevne regnskab for 2011:

4 Annemette Porse, Roskilde Klatreklub: Der er en regnefejl under politisk arbejde. JohannesMadsen: Vi kigger på, hvor det er gået galt. Jens Christian Roesen, Nordjysk Klatreklub: Den øgede indtægt fra DIF, skyldes det den indsats, som vi igangsatte for 3 år siden? Johannes Madsen: Ja, vi har kørt med underskud de seneste år, men nu begynder det at bære frugt. Vi vil over de næste 2 år se at tilskuddet stiger, men så flader det ud, da vi så har haft 3 år med et nogenlunde ens aktivitetsniveau. 4 Forslag Vedtægtsændring: Niels Staun, bestyrelsen og Rikke Halskov Vestergaard, forbundskontoret fremlagde den udsendte vedtægtsændring om ordensudvalget. Der var 54 stemmer repræsenteret. Der skal 2/3 del flertal for at vedtage en ændring i vedtægterne. Den fremlagte vedtægtsændring blev godkendt 54 stemmer for, 0 imod, ingen blanke stemmer. Forslag fra CRUX. Jakob Hasselbalch, CRUX fremlagde forslaget. Jacob fremhæver, at det kræver sponsorer for at få økonomien til at løbe rundt, og det er et stort og svært arbejde. Han påpeger, at der er meget stor forskel på størrelsen af en klub om man er mange til at løfte et arrangement, eller om der er få. Jens Christian Roesen, Nordjydsk Klatreklub: Det er et ok forslag om at give en arrangerende klub et større tilskud. Jeg synes ikke, at det skal begrænses ti,l hvor stor en klub, som arrangerer. NJK har ca. 200 medlemmer, og har også svært at arrangere. Susanne Irvang, PLØKS: Når man kigger på budgettet, så ligger både køb af greb og bygning af væg i budgettet. Bundlinjen er jo meget afhængig af, om det indregnes. Christian Birk, Silkeborg klatreklub: Hvor mange klubber under 150 medlemmer arrangerer DM? Hvordan vil det påvirke budgettet? Susanne Irvang, PLØKS: Vores budget var på Jacob Hasselbalch, CRUX: Ligger rutebygning i budgettet? Vi har ingen rutebyggere, som kan klare opgaven. Kate Hald, PLØKS: Vi har kigget på CRUX budget og sammenlignet med vores eget. Jeg kan selvfølgelig se på forskellen i antal af medlemmer. Vi synes, at det var mange penge til rutebygning samt til at bygge væg. Indkøb af reb ligger uden for vores budget. Jacob Hasselbalch, CRUX: Man kan jo ikke sammenligne de forskellige budgetter. Vi har andre udgifter, f.eks. til de frivillige, som kommer fra andre klubber, da vi ikke selv kan mønstre alle de nødvendige frivillige. Lise Usinger, Dansk Bjerg og Klatreklub: Jeg synes, at vi må finde en løsning, så det bliver muligt for CRUX at afholde DM, når de har en fed væg, som vi gerne vil klatre konkurrencer på. Erling Strauss, CRUX: Vi løber selvfølgelig ikke fra vores aftaler, og jeg skal arrangere junior

5 DM i Jacob Hasselbalch, CRUX: Fremover må vi melde fra. Nis Blaxekjær, bestyrelsen: Der er flere udgiftsposter, som kommer klubben til gode skal forbundetheden betale for dette? Der er overvejelser om at hæve deltagergebyret, men der er ikke krav om, at deltagere for gebyret skal have både mad og T-shirts. Tinus Buus, Roskilde Klatreklub: Det er jo alles ansvar at holde DM. Vi må hjælpe hinanden. Niels Staun, bestyrelsen: Der kommer til nogle senior DM kun 30 deltagere. Hvis der skal være i tilskud, så er det et højt tilskud pr. person og hvad skal vi så ikke prioritere i stedet. Det må ses i denne sammenhæng. Erling Strauss, CRUX: Når man sætter et loft på deltagerbetaling for at alle skal kunne deltage, så giver det ikke mening, at man lægger ekstra deltagerbetaling for mad og T-shirts, som jeg anser for en vigtig del af stævnet. Nis Blaxekjær, bestyrelsen: Man undergraver budgettet og lægger et stort pres på alle klubber. Annemette Porse, Roskilde Klatreklub: Hvis forbundet giver et stort tilskud, hvad får deltagerne så for pengene, hvis der ikke er mad og t-shirts. Det må være muligt. Andreas Møller, DTU Klatring: Hvis rutebygning kan blive billigere gennem korpset, så er underskuddet hurtigt dækket ind, og så er der ingen problemer. Susanne Irvang, PLØKS: Det kan godt løbe rundt. I stedet for at hæve beløbet, så kunne vi jo i stedet fokusere på at andre klubber, som ikke arrangerer kunne stille med hjælp frivillige. Jacob Hasselbalch, CRUX: Hvis ikke der skal være høje forventninger til DM, hvornår skal det så være? Jens Christian Roesen, Nordjysk Klatreklub: Hvis vi gerne vil DM, så må vi prioritere. Der kan være forskellige udfordringer for klubberne. Det handler måske om, at der skal være et tættere samarbejde med forbundet om, hvor klubberne har de største udfordringer og dermed kan få hjælp til at løse udfordringerne. Nicolai Ørum-Petersen, Århus Klatreklub: Det er rigtigt, at klubber kan have forskellige udfordringer. I Århus havde vi problemer med point. Det havde vi aldrig prøvet før og havde brug for hjælp til. Christian Birk, Silkeborg Klatreklub: Klubberne skal være bedre til selv at gå ud at søge hjælp andre steder. Vi skal understøtte rutebyggerkorpset, så det udvikles i stedet for at gå til udlandet. Nis Blaxekjær, bestyrelsen: Honorering af rutebyggere stemmer overens med instruktører og andre takster. 1000,- pr. dag ekskl. Forplejning og kørsel. Undervisning som træner 1 undervisere 200 pr. time. Brian Nielsen, Østjysk Klatreklub: Ligger rutebygning stadig inde i tilskuddet? Johannes Madsen, bestyrelsen: Ja. Nis Blaxekjær, bestyrelsen: Der er ikke et krav om at bruge korpset, men jeg vil opfordre til at opkvalificere vores egne. Jeg synes, at det er ærgerligt at begynde at forskelsbehandle vi er forskellige og det bliver en større administrativ byrde. Christian Birk, Silkeborg Klatreklub: Overnatning kunne jo være privat og dermed en økonomisk besparelse.

6 Johannes Madsen, bestyrelsen: Jeg vil gerne sætte en andet perspektiv i forhold til klubbernes ansvar. Man kunne jo forestille sig, at klubberne betaler deltagergebyret det er eliten og talenterne der deltager. Fra hvilken kasse skal midlerne tages fra. Vi snakkede i går om at vi skal løfte i flok. Annemette Porse, Roskilde Klatreklub: Det er vores alle sammens ansvar at løfte og planlægge DM. Forbundet skal mere på banen og bidrage mere til at hjælpe de klubber, som synes at det er svært. Afstemning for forslaget: 7 stemmer for 34 stemmer imod 9 blanke stemmer Forslaget vedtages ikke Lise Usinger, Dansk Bjerg og Klatreklub: Vi skal huske, at det er en lille klub, som beder om hjælp, og nu stemmer de store klubber forslaget ned. Det skal vi huske. Nicolai Ørum-Petersen, Århus Klatreklub: Århus er en stor klub, men vi havde også problemer. Det er vores ansvar, at få indskrevet kontaktpersoner på hjemmesiden, så vi selv kan finde de kontaktpersoner til klubberne, som vi har behov for og bede om hjælp. Thorbjørn Stenholm, Bornholm Klatreklub: Måske forbundet kunne stille et forum til rådighed, hvor man kan tilbyde sin hjælp? Forretningsorden: Det er et krav fra DIF, og det er blot til orientering for repræsentantskabet. Niels Staun, bestyrelsen og Rikke Halskov Vestergaard, forbundskontoret fremlage forretningsordenen i korte træk. Der var ingen spørgsmål. Niels Staun foreslog, at klubberne kiggede papiret igennem og evt. tog gode ideer til sig i klubberne. 5 Budget Johannes Madsen, bestyrelsen fremlagde udkastet til budgettet for Kate Hald, PLØKS: Er der nogen mere specifikke planer med pengene til projekter, eller håber I bare, at det kommer til at ske? Johannes Madsen: Uddannelseshuset og kalk er forankret på kontoret, Rutebygning i konkurrenceudvalget, Dolls on Walls har en arbejdsgruppe, og frivillighedsprojektet er endnu ikke planlagt. Erling Strauss, CRUX: Hvis tilskuddet kun er , har vi så ikke stemt på forkert grundlag før? Johannes Madsen: I får , da forbundet afholder udgiften til overdommer inkl. Kørsel. Susanne Irvang, PLØKS: Hvordan er sammenhængen mellem indtægter og udgifter i forbindelse med konkurrencer? Rikke Halskov Vestergaard, forbundskontoret: Deltagerbetalingen sendes direkte videre til den arrangerende klub sammen med tilskuddet. Jacob Hasselbalch, CRUX: Er der afsat til NM? Johannes Madsen: Ja, det er både junior og senior NM Nis Blaxekjær, bestyrelsen: Der er ikke budgetteret med sponsorindtægter, som vi forventer at få.

7 Johannes Madsen, bestyrelsen: Vi foreslår, at kontingentet forbliver som sidste år. Samlet afstemning om budget og kontingent: 0 stemmer imod 2 blanke stemmer 52 stemmer for 6 Bestyrelsen Opstillede kandidater: Niels Staun, Nordjysk Klatreklub (genopstiller) Johannes Madsen, Dansk Bjerg og Klatreklub (genopstiller) Nis Blaxekjær, Copenhagen Bloc (genopstiller) Povl Lund Nielsen, CRUX (genopstiller) Peter Chapman, Vestjydsk Klatreklub (genopstiller) Jesper Laustsen, Roskilde Klatreklub har været suppleant sidste år og det har været et interessant arbejde, som han gerne vil fortsætte med. Ola Mattsson, Dansk Bjerg og Klatreklub sidder i bestyrelsen i DBKK og tidligere formand for Københavns Klatreklub. I forbindelse med klubbens halprojekt vil han gerne være med til at arbejde for et stærkt klatremiljø. Der var ikke andre kandidater, så ovenstående blev valgt. Kate Hald, PLØKS: Hvordan er posterne og ansvarsområderne fordelt? Niels Staun, bestyrelsen: Bestyrelsen konstituerer sig selv efter repræsentantskabsmødet, så der kan måske ændres lidt på posterne. Valg af suppleanter: Laila Edsberg,USG Klatreafdeling bestyrelsesmedlem sidste år. Lise Usinger, Dansk Bjerg og Klatreklub. Har tidligere været formand for Københavns Klatreklub. 7 Ordensudvalget Det nuværende udvalgs kandidater genopstiller: Claus Christensen, Viborg Klatreklub (formand) Jan Bjerring Ole Brudsø Ovenstående blev valgt Der har ikke været nogen sager i forgangne år. 8 Udvalg Juniorudvalget Brian Nielsen, Østjydsk Klatreklub blev genvalgt Trænerudvalget vi har en kandidat på banen, men det er ikke faldet på plads endnu. Kandidaten er ny, men det tidligere udvalg bliver og støtter op om det nye udvalg. Rent principielt ligger ansvaret så under bestyrelsen. Eliteudvalget Peter Thulstrup, Roskilde Klatreklub. Peter er suppleant i Roskilde Klatreklub. Han er blevet revet med ind i klatringen af hans søn. Har fulgt landsholdet tæt i løbet af året

8 og ved hvad der er sket og har ideer til, hvordan vi skal arbejde videre. Der er brug for flere interesserede til udvalget. Peter blev valgt. Vægkursusudvalget Peter Chapman, Vestjydsk Klatreklub blev genvalgt. Klippekursusudvalget Claus Karstensen, Nordjydsk Klatreklub blev valgt. Konkurrenceudvalget Nis Blaxekjær blev genvalgt 9 Projekt ny klatrehal Ola Mattsson fra Dansk Bjerg- og Klatreklub fortalte om det store projekt på Refshaleøen. 10 Eventuelt Thorbjørn Stenholm, Bornholm Klatreklub: Der har været nogle beklagelige dødsfald, hvordan vil forbundet arbejde med mediestrategi? Niels Staun, bestyrelsen: Det er selvfølgeligt noget vi vil arbejde med. Susanne Irvang, PLØKS har lovet at hjælpe os med arbejdet omkring håndtering af medier samt en beredskabsplan. Derudover skal der skabes overblik over ulykkesstatistik med hjælp fra Peter Chapman og Anders Strange. Nicolai Ørum-Petersen, Århus Klatreklub: Hvordan er beredskabet nu? Niels Staun, bestyrelsen: Man skal kontakte forbundet, således at man gennem forsikringerne kan få krisehjælp. Kate Hald, PLØKS: Er en fælles forsikring lagt i graven? Carsten Lau Isaksen, forbundskontoret: Ja, ind til videre er den. Der var afstemning til den kollektive forsikring i starten af året. Mange klubber stemte ikke, og af de klubber, som stemte var der lige mange for og imod. Vi synes ikke, der er hjemmel til at gå ind i projektet igen. Thorbjørn Stenholm, Bornholm Klatreklub: Jeg synes, at vi skal stemme igen, da mange ikke blev direkte kontaktet. Rikke halskov Vestergaard, forbundskontoret: Jeg vil gerne opfordre til, at klubberne opdaterer deres kontaktinformationer på hjemmesiden. Det er nødvendigt, hvis vi skal kunne få fat i jer. Kate Hald, PLØKS: Jeg har haft svært ved selv at finde ud af egne personlige forsikringer opfordrer til at der kigges på det igen. Johannes Madsen, bestyrelsen: Vi har smidt meget energi i det tidligere uden at klubberne har grebet bolden. Så ind til videre nøjes vi med at lægge information på hjemmesiden. Anja Schnidermann, Hammel Klatreklub: Jeg har lige fået ny forsikring og jeg er dækket af GF jeg tror ikke det er så svært. Nicolai Ørum-Petersen, Århus Klareklub: Mange af de danske forsikringsselskaber har ændret holdning til farlig sport. Dirigenten takkede for god ro og orden. Dermed også en stor tak til bestyrelsen og Carsten og Rikke, som lægger et stort engagement i det daglige arbejde gennem året. Johannes Madsen, bestyrelsen takkede for det store fremmøde og den gode stemning, som klubberne skabte. Referatet er godkendt af dirigent Nicolai Ørum-Petersen d. 27. november 2011

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter)

iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter) Referat fra generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund/Dansk Klatreforbund, d. 19. marts 2006 Generalforsamlingen blev afholdt i Løvstræde 8a, 3. sal, København K. Dagsorden: 1. Formalia. Valg af dirigent

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Ingen gæster Mette Bruun/ 3.3.2013

Ingen gæster Mette Bruun/ 3.3.2013 Emne: Århus klatreklub Ekstra ordinær Generalforsamling 2013 Side: 1 Deltagere 33 medlemmer. Afbud fra: Gæster: Referent/Dato: Ingen gæster Mette Bruun/ 3.3.2013 1. Velkomst. Formanden bød velkommen og

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Budget 2013 INDTÆGTER 970,000.00 OMKOSTNINGER 987,662.00. Sidst modificeret: 13.02.2013. Postering Beløb Bemærkninger. 1. Kontingent 920,000.

Budget 2013 INDTÆGTER 970,000.00 OMKOSTNINGER 987,662.00. Sidst modificeret: 13.02.2013. Postering Beløb Bemærkninger. 1. Kontingent 920,000. Budget 2013 "-" betyder nul, tal i parentes er negative, fed skrift antyder en sum; noter findes på tredje side Sidst modificeret: 13.02.2013 Postering Beløb Bemærkninger INDTÆGTER 970,000.00 1. Kontingent

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 4. FEBRUAR 2007

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 4. FEBRUAR 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 4. FEBRUAR 2007 Dagsorden ifølge foreningens vedtægter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning for 2006 3. Behandling

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Tilstede: Anders, Rasmus, Petur, Thomas, Annika, Mattias, Lykke, Hanne, Fønss, Carsten, (Niels). Referent: Annika Munch Kristensen 1. Valg af referent Annika blev

Læs mere

Generalforsamling i NJK d.6.3 2001

Generalforsamling i NJK d.6.3 2001 Generalforsamling i NJK d.6.3 2001 Generalforsamlingen blev afholdt i Abekatten. Tilstede var: Lennart, Mads, Martin C, Morten T, Staun, Allan L, Per R, Fønss, Rasmus, Lisbeth, Annemarie, Asger, Mark,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne. Støvring Son Taekwondo Kr. Østergårdsvej 2 9530 Støvring Generalforsamling 2012 Mødedato: 28. februar 2012 Referat Formand Michael Villadsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af referent og

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 23/04 2015

Bestyrelsesmøde d. 23/04 2015 Bestyrelsesmøde d. 23/04 2015 Tilstede: Thomas, Rasmus, Petur, Lykke, Fønss, Annika, Anders og Carsten Referent: Annika 1. Valg af referent a. Annika blev valgt som referent, Lykke vil tage referat næste

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Afvikling af Bloc Comp

Afvikling af Bloc Comp Dansk Klatreforbund Afvikling af Bloc Comp Foto Tinus Buus Indhold: 1. Indledning... 3 2. Konkurrencens format... 3 3. Forberedelse og planlægning... 3 4. Point... 4 5. Program... 4 6. Budget... 5 7. Afvikling

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling SMK 26-2-2013

Generalforsamling SMK 26-2-2013 Generalforsamling SMK 26-2-2013 Keld Jensen Bød velkommen. Rolf Weber og Kurt Siig blev valgt til stemmetællere. Punkt 1 : Valg af dirigent. Allan Mølbach blev valgt til dirigent. Indkaldelsen er udsendt

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Dansk Curling Forbund

Dansk Curling Forbund Dansk Curling Forbund 11.05. 2013 Til alle klubber under Dansk Curling Forbund. Referat af Årsmøde lørdag d. 11. maj 2012 kl. 11,00. Idrættens Hus i Brøndby. Til stede: Knud Meinertz, Bent Sørensen, Anne,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 16/1-06 i KBH

Bestyrelsesmøde d. 16/1-06 i KBH Bestyrelsesmøde d. 16/1-06 i KBH Klagebrev fra NFK vedr. junior deltagelse ved deres konkurrence. Vi tager klagen til efterretning og henstiller til Roskilde KK om at overholde aldersbegrænsninger. Mads

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 Repræsentantskabsmøde side 1 Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 14. januar 2014 18:50 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens

Læs mere

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 Dagsorden a) Valg af dirigent b) Hovedbestyrelsen aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år c) Hovedbestyrelsen aflægger regnskab for

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere

Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen!

Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen! GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C REFERAT Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen!

Læs mere

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012 Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012 DLH, Kolding Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark bød velkommen. Søren Dürr Grue fra NEPCon blev valgt som ordstyrer. Ole Juul Kirkeby

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere