Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper."

Transkript

1 REFERAT Repræsentantskabsmøde november :00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og Nicolai blev valgt. Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet var lovligt varslet og fortsatte mødet med at vælge en dirigent. Det blev Rikke Halskov Vestergaard fra forbundets kontor. 2 Beretning Niels Staun begyndte med at henvise til de skrevne beretninger, som har været uploadet på hjemmesiden, som han opfordrede repræsentantskabet til at læse, hvis de ikke allerede har gjort dette. Derefter tog han fat i visionsarbejdet, som blev præsenteret på den nationale workshop dagen før. Niels pointerede at arbejdet med forbundets visioner ligger indenfor de rammer som forbundets vedtægter giver. I vedtægterne står at forbundet er medlem af Danmarks Idræts- Forbund og det sætter nogle rammer for, hvem der kan være medlem og dermed også hvilket formål, som forbundet kan arbejde for. Bestyrelsen vil dog gerne samarbejde med andre dele af klatremiljøet, som f.eks. virksomheder og kommercielle centre, men det er stadig med udgangspunkt i at støtte en klub baseret på foreningsprincippet. Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. I årets løb er der blevet ansat en generalsekretær Rikke Halskov Vestergaard, og det har styrket forbundsarbejdet. Der har været mange spørgsmål til OL. Klatring er endnu ikke på OL-programmet, men det internationale forbund IFSC arbejder på at få klatring på programmet ved OL i Konkurrenceudvalget: Nis Blaxekjær, formand kommenterede den skriftlige beretning. Der har været afholdt en del konkurrencer, men lidt færre end håbet. Det er også afspejlet i næste års budget. Det er usikkert, om vi når at afholde DM i Dyno, men måske afholdes det sammen med Boulder DM. Næste år skal der arbejder på en rangliste, som kan gøre det muligt at konkurrere gennem hele året. Udvalget vil også gerne kunne støtte bedre op om arrangerende klubber og hjælpe dem især alle de nye arrangører, som kommer til. Næste år afvikles Boulder NM. Konkurrenceudvalget er arrangører, men de håber på hjælp fra de københavnske klubber, så det bliver en overkommelig og dermed en sjov opgave at arrangere. Juniorudvalget: Brian Nielsen, formand præsenterede kort udvalget og efterlyste gerne et par medlemmer mere.

2 Næste år vil udvalget gerne søsætte et nyt arrangement for de yngste juniorer, da det viser sig, at det allerede er i års alderen at mange falder fra at dyrke idræt. Første arrangement igangsættes i slutningen af 2011 eller begyndelsen af Derudover skal igangsættes et samarbejde med trænerudvalget angående oprettelse af en træner 1 uddannelse for de årige. Anne Mette Porse, Roskilde Klatreklub efterspørger konkurrencer eller en cup for de yngste. Brian Nielsen og Nis Blaxekjær henviste til, at der er tilskud til regionale konkurrencer, som sagtens kan være for de yngste juniorer, så klubberne kunne bare gå i gang. Trænerudvalget: Formanden Rasmus Lund var ikke til stede og beretningen blev fremlagt af Johannes Madsen, bestyrelsen. Efter mange år med masser af udvikling har udvalget i løbet af året mistet lidt energi, og der arbejdes med at finde nye folk til et udvalg, som kunne tænke sig at arbejde videre. Der efterlyses folk, som har lyst til at arbejde med at koordinere og udvikle det organisatoriske fremfor at skulle have en faglig viden indenfor området. Eliteudvalget: Formanden Asbjørn Andreasen var ikke til stede og beretningen blev fremlagt af Johannes Madsen, bestyrelsen. Eliteudvalget er et nyt udvalg. Vi synes, at det er gået meget stærkt, men der er rigtig meget at arbejde videre med. Fremadrettet fokuseres på at skabe god kontakt mellem forbundet og klubberne, som har eliteudøverne. Vi fortsætter med at afholde samlinger både for de mange og for de få, for at sprede viden og erfaringer mellem udøvere, trænere og klubber. Mitchell Jagd valgte for 3 uger siden, at gå ud af udvalget, da han ikke har tid til at fortsætte. Der efterlyses derfor flere medlemmer til udvalget. Næste år skal der også arbejdes med sponsorarbejde. Der er afsat penge til at igangsætte arbejdet, da det er herigennem, at udøverne kan få direkte tilskud, da forbundet har prioriteret midlerne til elitearbejde til at opbygge strukturen og træningsmulighederne. Nicolai Ørum-Petersen, Århus: Er der udarbejdet et koncept for sponsorarbejde? Johannes Madsen: I forbindelse med sponsorarbejde er forbundet nybegynder, men vi har fået erfarne personer til at hjælpe os i gang. William Müller, Pløks: Har DIF nogen erfaringer, som vi kan trække på? Johannes Madsen: Ja, der arbejdes på at trække på disse kræfter. Klippeklatrekursusudvalg: Formanden Allan Christensen var ikke til stede og beretningen blev fremlagt af Johannes Madsen, bestyrelsen. Der er et generationsskifte på vej. Der har været en gruppe gennem de sidste år, som har gjort et rigtigt godt stykke arbejde, men nu er der fundet nogle nye folk, som gerne vil arbejde videre. Bl.a. skal der arbejdes med en modernisering og ny opbygning af uddannelserne. Thorbjørn Stenholm, Bornholm Klatreklub efterlyser et toprebsleder kursus. Johannes Madsen: Det tager vi med videre. Nicolai Ørum-Petersen efterspørger noget omkring Bornholm. Joahnnes Madsen: Det kommer senere v. Bornholmskomiteen.

3 Vægkursusudvalget: Formanden Peter Chapman var ikke til stede og beretningen blev fremlagt af Niels Staun, bestyrelsen som også er medlem af udvalget. Hovedopgaven for udvalget er at være censorer ved de mange VKI eksaminer. Derudover er der arbejdet på den nye Vægklatreinstruktørbog, som Niels gjorde lidt reklame for. Igen her er der en fremtidig opgave med at arbejde med en ny opbygning og struktur af uddannelserne og eksamen. På Bornholm blev de første SKI kurser afholdt, som der udbydes igen i Bornholmskomiteen Beretningen blev fremlagt af Stefan Jacobsen, formand. Der er lavet en online guide med beskrivelse af mange ruter. Der har været 500 klatrere på besøg på campingpladsen siden Bornholm Rock Climbing Festival i Moseløkkebruddet i juni med konkurrencer, TV dækning og kurser. Der har senere været arbejdet videre i andre stenbrud. I forbindelse med arbejdet i Vangbruddet blev vi mødt med stor modstand fra Naturfredningsforening, så her er der er behov for et udvalg, som kan arbejde med denne udfordring. Der er lavet en skriftlig aftale om Moseløkkebruddet med Skov og Naturstyrelsen og der afholdes derfor igen festival i Derudover skal online føreren også udbygges næste år med mobil aps. Erling Strauss, CRUX: Kan du fortælle lidt om, hvordan man holder moseløkken tør for vand? Stefan Jacobsen: Der skal fast stå en pumpe, som skal være en del af aftalen med Skov og naturstyrelsen. Datoen for festivallen: august og i ugen op til er der juniortræf. 3 Regnskab Johannes Madsen, bestyrelsen: Vi har ændret den gamle regnskabsmodel, så vi får et bedre overblik end tidligere. Det har været let at arbejde med den nye model fremadrettet, men lidt mere besværligt at omforme det gamle regnskab til den nye model. Vi har dog valgt at fremlægge både regnskab for 2010, fremskrevet regnskab for 2011 og budgettet for 2012 efter den nye model. Johannes Madsen, bestyrelsen fremlagde regnskabet for 2010: Kristian Rasmussen, Viborg Klatreklub: Er der ingen indtægter på konkurrencerne? Johannes Madsen: I 2010 gik indtægterne direkte til klubberne, fra 2011 kommer de ind til forbundet først, men videregives bagefter til klubberne. Niels Staun, bestyrelsen: Der var ved sidste repræsentantskabsmøde nogle kommentarer fra revisionen angående i udgifter til Nordisk Mesterskab, som manglede bilag. Den sag er løst og afsluttet. Thorbjørn Stenholm, Bornholm Klatreklub: Er det ikke dyrt at bruge et revisionsfirma til et så lille regnskab? Johannes Madsen: DIF har en ordning med KPMG, således at vi betaler meget lidt for ordningen. Dirigenten: Er der nogen, som ikke kan godkende regnskabet for 2010? Regnskabet blev godkendt. Johannes Madsen, bestyrelsen fremlagde det fremskrevne regnskab for 2011:

4 Annemette Porse, Roskilde Klatreklub: Der er en regnefejl under politisk arbejde. JohannesMadsen: Vi kigger på, hvor det er gået galt. Jens Christian Roesen, Nordjysk Klatreklub: Den øgede indtægt fra DIF, skyldes det den indsats, som vi igangsatte for 3 år siden? Johannes Madsen: Ja, vi har kørt med underskud de seneste år, men nu begynder det at bære frugt. Vi vil over de næste 2 år se at tilskuddet stiger, men så flader det ud, da vi så har haft 3 år med et nogenlunde ens aktivitetsniveau. 4 Forslag Vedtægtsændring: Niels Staun, bestyrelsen og Rikke Halskov Vestergaard, forbundskontoret fremlagde den udsendte vedtægtsændring om ordensudvalget. Der var 54 stemmer repræsenteret. Der skal 2/3 del flertal for at vedtage en ændring i vedtægterne. Den fremlagte vedtægtsændring blev godkendt 54 stemmer for, 0 imod, ingen blanke stemmer. Forslag fra CRUX. Jakob Hasselbalch, CRUX fremlagde forslaget. Jacob fremhæver, at det kræver sponsorer for at få økonomien til at løbe rundt, og det er et stort og svært arbejde. Han påpeger, at der er meget stor forskel på størrelsen af en klub om man er mange til at løfte et arrangement, eller om der er få. Jens Christian Roesen, Nordjydsk Klatreklub: Det er et ok forslag om at give en arrangerende klub et større tilskud. Jeg synes ikke, at det skal begrænses ti,l hvor stor en klub, som arrangerer. NJK har ca. 200 medlemmer, og har også svært at arrangere. Susanne Irvang, PLØKS: Når man kigger på budgettet, så ligger både køb af greb og bygning af væg i budgettet. Bundlinjen er jo meget afhængig af, om det indregnes. Christian Birk, Silkeborg klatreklub: Hvor mange klubber under 150 medlemmer arrangerer DM? Hvordan vil det påvirke budgettet? Susanne Irvang, PLØKS: Vores budget var på Jacob Hasselbalch, CRUX: Ligger rutebygning i budgettet? Vi har ingen rutebyggere, som kan klare opgaven. Kate Hald, PLØKS: Vi har kigget på CRUX budget og sammenlignet med vores eget. Jeg kan selvfølgelig se på forskellen i antal af medlemmer. Vi synes, at det var mange penge til rutebygning samt til at bygge væg. Indkøb af reb ligger uden for vores budget. Jacob Hasselbalch, CRUX: Man kan jo ikke sammenligne de forskellige budgetter. Vi har andre udgifter, f.eks. til de frivillige, som kommer fra andre klubber, da vi ikke selv kan mønstre alle de nødvendige frivillige. Lise Usinger, Dansk Bjerg og Klatreklub: Jeg synes, at vi må finde en løsning, så det bliver muligt for CRUX at afholde DM, når de har en fed væg, som vi gerne vil klatre konkurrencer på. Erling Strauss, CRUX: Vi løber selvfølgelig ikke fra vores aftaler, og jeg skal arrangere junior

5 DM i Jacob Hasselbalch, CRUX: Fremover må vi melde fra. Nis Blaxekjær, bestyrelsen: Der er flere udgiftsposter, som kommer klubben til gode skal forbundetheden betale for dette? Der er overvejelser om at hæve deltagergebyret, men der er ikke krav om, at deltagere for gebyret skal have både mad og T-shirts. Tinus Buus, Roskilde Klatreklub: Det er jo alles ansvar at holde DM. Vi må hjælpe hinanden. Niels Staun, bestyrelsen: Der kommer til nogle senior DM kun 30 deltagere. Hvis der skal være i tilskud, så er det et højt tilskud pr. person og hvad skal vi så ikke prioritere i stedet. Det må ses i denne sammenhæng. Erling Strauss, CRUX: Når man sætter et loft på deltagerbetaling for at alle skal kunne deltage, så giver det ikke mening, at man lægger ekstra deltagerbetaling for mad og T-shirts, som jeg anser for en vigtig del af stævnet. Nis Blaxekjær, bestyrelsen: Man undergraver budgettet og lægger et stort pres på alle klubber. Annemette Porse, Roskilde Klatreklub: Hvis forbundet giver et stort tilskud, hvad får deltagerne så for pengene, hvis der ikke er mad og t-shirts. Det må være muligt. Andreas Møller, DTU Klatring: Hvis rutebygning kan blive billigere gennem korpset, så er underskuddet hurtigt dækket ind, og så er der ingen problemer. Susanne Irvang, PLØKS: Det kan godt løbe rundt. I stedet for at hæve beløbet, så kunne vi jo i stedet fokusere på at andre klubber, som ikke arrangerer kunne stille med hjælp frivillige. Jacob Hasselbalch, CRUX: Hvis ikke der skal være høje forventninger til DM, hvornår skal det så være? Jens Christian Roesen, Nordjysk Klatreklub: Hvis vi gerne vil DM, så må vi prioritere. Der kan være forskellige udfordringer for klubberne. Det handler måske om, at der skal være et tættere samarbejde med forbundet om, hvor klubberne har de største udfordringer og dermed kan få hjælp til at løse udfordringerne. Nicolai Ørum-Petersen, Århus Klatreklub: Det er rigtigt, at klubber kan have forskellige udfordringer. I Århus havde vi problemer med point. Det havde vi aldrig prøvet før og havde brug for hjælp til. Christian Birk, Silkeborg Klatreklub: Klubberne skal være bedre til selv at gå ud at søge hjælp andre steder. Vi skal understøtte rutebyggerkorpset, så det udvikles i stedet for at gå til udlandet. Nis Blaxekjær, bestyrelsen: Honorering af rutebyggere stemmer overens med instruktører og andre takster. 1000,- pr. dag ekskl. Forplejning og kørsel. Undervisning som træner 1 undervisere 200 pr. time. Brian Nielsen, Østjysk Klatreklub: Ligger rutebygning stadig inde i tilskuddet? Johannes Madsen, bestyrelsen: Ja. Nis Blaxekjær, bestyrelsen: Der er ikke et krav om at bruge korpset, men jeg vil opfordre til at opkvalificere vores egne. Jeg synes, at det er ærgerligt at begynde at forskelsbehandle vi er forskellige og det bliver en større administrativ byrde. Christian Birk, Silkeborg Klatreklub: Overnatning kunne jo være privat og dermed en økonomisk besparelse.

6 Johannes Madsen, bestyrelsen: Jeg vil gerne sætte en andet perspektiv i forhold til klubbernes ansvar. Man kunne jo forestille sig, at klubberne betaler deltagergebyret det er eliten og talenterne der deltager. Fra hvilken kasse skal midlerne tages fra. Vi snakkede i går om at vi skal løfte i flok. Annemette Porse, Roskilde Klatreklub: Det er vores alle sammens ansvar at løfte og planlægge DM. Forbundet skal mere på banen og bidrage mere til at hjælpe de klubber, som synes at det er svært. Afstemning for forslaget: 7 stemmer for 34 stemmer imod 9 blanke stemmer Forslaget vedtages ikke Lise Usinger, Dansk Bjerg og Klatreklub: Vi skal huske, at det er en lille klub, som beder om hjælp, og nu stemmer de store klubber forslaget ned. Det skal vi huske. Nicolai Ørum-Petersen, Århus Klatreklub: Århus er en stor klub, men vi havde også problemer. Det er vores ansvar, at få indskrevet kontaktpersoner på hjemmesiden, så vi selv kan finde de kontaktpersoner til klubberne, som vi har behov for og bede om hjælp. Thorbjørn Stenholm, Bornholm Klatreklub: Måske forbundet kunne stille et forum til rådighed, hvor man kan tilbyde sin hjælp? Forretningsorden: Det er et krav fra DIF, og det er blot til orientering for repræsentantskabet. Niels Staun, bestyrelsen og Rikke Halskov Vestergaard, forbundskontoret fremlage forretningsordenen i korte træk. Der var ingen spørgsmål. Niels Staun foreslog, at klubberne kiggede papiret igennem og evt. tog gode ideer til sig i klubberne. 5 Budget Johannes Madsen, bestyrelsen fremlagde udkastet til budgettet for Kate Hald, PLØKS: Er der nogen mere specifikke planer med pengene til projekter, eller håber I bare, at det kommer til at ske? Johannes Madsen: Uddannelseshuset og kalk er forankret på kontoret, Rutebygning i konkurrenceudvalget, Dolls on Walls har en arbejdsgruppe, og frivillighedsprojektet er endnu ikke planlagt. Erling Strauss, CRUX: Hvis tilskuddet kun er , har vi så ikke stemt på forkert grundlag før? Johannes Madsen: I får , da forbundet afholder udgiften til overdommer inkl. Kørsel. Susanne Irvang, PLØKS: Hvordan er sammenhængen mellem indtægter og udgifter i forbindelse med konkurrencer? Rikke Halskov Vestergaard, forbundskontoret: Deltagerbetalingen sendes direkte videre til den arrangerende klub sammen med tilskuddet. Jacob Hasselbalch, CRUX: Er der afsat til NM? Johannes Madsen: Ja, det er både junior og senior NM Nis Blaxekjær, bestyrelsen: Der er ikke budgetteret med sponsorindtægter, som vi forventer at få.

7 Johannes Madsen, bestyrelsen: Vi foreslår, at kontingentet forbliver som sidste år. Samlet afstemning om budget og kontingent: 0 stemmer imod 2 blanke stemmer 52 stemmer for 6 Bestyrelsen Opstillede kandidater: Niels Staun, Nordjysk Klatreklub (genopstiller) Johannes Madsen, Dansk Bjerg og Klatreklub (genopstiller) Nis Blaxekjær, Copenhagen Bloc (genopstiller) Povl Lund Nielsen, CRUX (genopstiller) Peter Chapman, Vestjydsk Klatreklub (genopstiller) Jesper Laustsen, Roskilde Klatreklub har været suppleant sidste år og det har været et interessant arbejde, som han gerne vil fortsætte med. Ola Mattsson, Dansk Bjerg og Klatreklub sidder i bestyrelsen i DBKK og tidligere formand for Københavns Klatreklub. I forbindelse med klubbens halprojekt vil han gerne være med til at arbejde for et stærkt klatremiljø. Der var ikke andre kandidater, så ovenstående blev valgt. Kate Hald, PLØKS: Hvordan er posterne og ansvarsområderne fordelt? Niels Staun, bestyrelsen: Bestyrelsen konstituerer sig selv efter repræsentantskabsmødet, så der kan måske ændres lidt på posterne. Valg af suppleanter: Laila Edsberg,USG Klatreafdeling bestyrelsesmedlem sidste år. Lise Usinger, Dansk Bjerg og Klatreklub. Har tidligere været formand for Københavns Klatreklub. 7 Ordensudvalget Det nuværende udvalgs kandidater genopstiller: Claus Christensen, Viborg Klatreklub (formand) Jan Bjerring Ole Brudsø Ovenstående blev valgt Der har ikke været nogen sager i forgangne år. 8 Udvalg Juniorudvalget Brian Nielsen, Østjydsk Klatreklub blev genvalgt Trænerudvalget vi har en kandidat på banen, men det er ikke faldet på plads endnu. Kandidaten er ny, men det tidligere udvalg bliver og støtter op om det nye udvalg. Rent principielt ligger ansvaret så under bestyrelsen. Eliteudvalget Peter Thulstrup, Roskilde Klatreklub. Peter er suppleant i Roskilde Klatreklub. Han er blevet revet med ind i klatringen af hans søn. Har fulgt landsholdet tæt i løbet af året

8 og ved hvad der er sket og har ideer til, hvordan vi skal arbejde videre. Der er brug for flere interesserede til udvalget. Peter blev valgt. Vægkursusudvalget Peter Chapman, Vestjydsk Klatreklub blev genvalgt. Klippekursusudvalget Claus Karstensen, Nordjydsk Klatreklub blev valgt. Konkurrenceudvalget Nis Blaxekjær blev genvalgt 9 Projekt ny klatrehal Ola Mattsson fra Dansk Bjerg- og Klatreklub fortalte om det store projekt på Refshaleøen. 10 Eventuelt Thorbjørn Stenholm, Bornholm Klatreklub: Der har været nogle beklagelige dødsfald, hvordan vil forbundet arbejde med mediestrategi? Niels Staun, bestyrelsen: Det er selvfølgeligt noget vi vil arbejde med. Susanne Irvang, PLØKS har lovet at hjælpe os med arbejdet omkring håndtering af medier samt en beredskabsplan. Derudover skal der skabes overblik over ulykkesstatistik med hjælp fra Peter Chapman og Anders Strange. Nicolai Ørum-Petersen, Århus Klatreklub: Hvordan er beredskabet nu? Niels Staun, bestyrelsen: Man skal kontakte forbundet, således at man gennem forsikringerne kan få krisehjælp. Kate Hald, PLØKS: Er en fælles forsikring lagt i graven? Carsten Lau Isaksen, forbundskontoret: Ja, ind til videre er den. Der var afstemning til den kollektive forsikring i starten af året. Mange klubber stemte ikke, og af de klubber, som stemte var der lige mange for og imod. Vi synes ikke, der er hjemmel til at gå ind i projektet igen. Thorbjørn Stenholm, Bornholm Klatreklub: Jeg synes, at vi skal stemme igen, da mange ikke blev direkte kontaktet. Rikke halskov Vestergaard, forbundskontoret: Jeg vil gerne opfordre til, at klubberne opdaterer deres kontaktinformationer på hjemmesiden. Det er nødvendigt, hvis vi skal kunne få fat i jer. Kate Hald, PLØKS: Jeg har haft svært ved selv at finde ud af egne personlige forsikringer opfordrer til at der kigges på det igen. Johannes Madsen, bestyrelsen: Vi har smidt meget energi i det tidligere uden at klubberne har grebet bolden. Så ind til videre nøjes vi med at lægge information på hjemmesiden. Anja Schnidermann, Hammel Klatreklub: Jeg har lige fået ny forsikring og jeg er dækket af GF jeg tror ikke det er så svært. Nicolai Ørum-Petersen, Århus Klareklub: Mange af de danske forsikringsselskaber har ændret holdning til farlig sport. Dirigenten takkede for god ro og orden. Dermed også en stor tak til bestyrelsen og Carsten og Rikke, som lægger et stort engagement i det daglige arbejde gennem året. Johannes Madsen, bestyrelsen takkede for det store fremmøde og den gode stemning, som klubberne skabte. Referatet er godkendt af dirigent Nicolai Ørum-Petersen d. 27. november 2011

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

DAGSORDEN Repræsentantskabsmøde 2015

DAGSORDEN Repræsentantskabsmøde 2015 DAGSORDEN Repræsentantskabsmøde 2015 1. Velkomst Nicolai Ørum-Petersen fra bestyrelsen byder velkommen. 2. Valg af dirigent og referent JanJan Hovgaard foreslås af bestyrelsen som dirigent ingen modkandidater

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af ekstraordinært Repræsentantskabsmøde i Dansk Klatreforbund den 4. november 2007 Repræsentantskabsmødet blev holdt i Idrættens Hus, Brøndby

Referat af ekstraordinært Repræsentantskabsmøde i Dansk Klatreforbund den 4. november 2007 Repræsentantskabsmødet blev holdt i Idrættens Hus, Brøndby Referat af ekstraordinært Repræsentantskabsmøde i Dansk Klatreforbund den 4. november 2007 Repræsentantskabsmødet blev holdt i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 1. Valg af dirigent Claus

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub

Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse. 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

DAGSORDEN REPRÆSENTANTSKABSMØDE 16.NOV. 2013

DAGSORDEN REPRÆSENTANTSKABSMØDE 16.NOV. 2013 DAGSORDEN REPRÆSENTANTSKABSMØDE 16.NOV. 2013 1. VALG AF DIRIGENT BESTYRELSEN FORESLÅR MIE DAHL PIND - HUN VÆLGES VALG AF REFERENT - RUNE WINDFELD FORESLÅS OG VÆLGES REP.MØDET ERKLÆRES LOVLIGT PETER HARREMOES

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Beslutningsnotat: Områdemøde for udspring Dato: D. 28. april 2012

Beslutningsnotat: Områdemøde for udspring Dato: D. 28. april 2012 Beslutningsnotat: Områdemøde for udspring Dato: D. 28. april 2012 Mødetidspunkt: 9.00-12.00 Mødested: Idrættens Hus, Brøndby Deltagere: Hans Krogenlund (HK), Nomi Mortensen (NM), Martin Thygesen (MT),

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge 1. Velkomst. Ved Formand Birger Dahl, der bød velkommen til alle fremmødte, incl. nålemodtagere, bestyrelse,

Læs mere

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE Referat Tobias Hansen tobiashansen@hotmail.com Tilstedeværende* Jonas Hoff (Amager/udvalgsmedlem), Tobias Hansen (Amager), Jonas Funch (Amager), William Siefert (Køge), Henrik

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 5. november 2015, kl. 19.00 på Folkestedet, Carl Blochs gade 28, 8000 Aarhus C Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Log ind. Konstituerende bestyrelsesmde 5/ Galleri Kontakt Vilk 岼 /a> Links RSS Shop Sg Sitemap

Log ind. Konstituerende bestyrelsesmde 5/ Galleri Kontakt Vilk 岼 /a> Links RSS Shop Sg Sitemap Det sammenkædede billede kan ikke vises. Filen er muligvis blevet flyttet, omdøbt eller slettet. Kontroller, at hyperlinket peger på den korrekte fil og placering. Galleri Kontakt Om os Links RSS Shop

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 23/04 2015

Bestyrelsesmøde d. 23/04 2015 Bestyrelsesmøde d. 23/04 2015 Tilstede: Thomas, Rasmus, Petur, Lykke, Fønss, Annika, Anders og Carsten Referent: Annika 1. Valg af referent a. Annika blev valgt som referent, Lykke vil tage referat næste

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

BESTYRELSESMØDE PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB

BESTYRELSESMØDE PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB BESTYRELSESMØDE PLØKS, SKOVLUNDE KLATREKLUB 22. MARTS 2017 0.0 Deltagere og dagsorden Til stede: Per, Henrik,, Heidi, Mads, Christian Afbud: Pelle, William, Rasmus Agenda udsendt af formanden inden mødet:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referenter: Anette Jensen, Søren Jensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer. Referat 04.03.2016 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.04.03.2016. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY Generalforsamling. Dato: 10. januar kl. 13.

PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY Generalforsamling. Dato: 10. januar kl. 13. PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY Generalforsamling Dato: 10. januar 2016 - kl. 13. Sted: Århus Firma Sport, Paludan Müllers vej 110, 8200 Århus N. (JYRAK udstilling) Tilmelding hos Ilse Pedersen på: ij@hafnet.dk

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Ad 1. Valg af dirigent Valgt er Irene Lorenzen Ad. 2 Valg af referent. Valgt er Frans Bach afholdt lørdag den 4. oktober 2014 i Nyborg Hallen

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Norddjurs Golfklub Ordinær generalforsamling o/ Ordstyrer. Jørgen Skjøt lagsorden:0 Referent: Rita -Kirkegaard Dato: 28.rr.2013 Tidspunkt Kt. 19,30 Lokale: Deltagereantal 132 hvoraf 132 er stemmeberretigede.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Nordjydsk Klatreklub Voerbjergvej 35 9400 Nørresundby. Referatet sendt direkte pr mail til den nye bestyrelse og lagt på hjemmesiden den 21.03.

Nordjydsk Klatreklub Voerbjergvej 35 9400 Nørresundby. Referatet sendt direkte pr mail til den nye bestyrelse og lagt på hjemmesiden den 21.03. Referatet sendt direkte pr mail til den nye bestyrelse og lagt på hjemmesiden den 21.03.07! " # $ % # & '#() '* +, -. ') / # ) &! +! 0 1 *) 23 & 2 /& 2 /1)++ - 3 + 22 + " 4+! 5 (+ *)4 + +++ 2 2/! 6. ')

Læs mere

Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016

Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016 Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016 Indledning og mindeord Gert Clausen blev mindet Valg af dirigent og stemmetællere og referat Poul Weber blev valgt til dirigent Dirigenten erklærede årsmødet

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014 Referat fra i Dansk Styrkeløft Forbund den Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Mandag 8. april 2013 Odder Gymnasium Dagsorden Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt.

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt. REFERAT FRA DFU REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 15. MARTS 2014 i Horsens Bestyrelsesformand Flemming Olsson bød velkommen. 1. Valg af dirigent På bestyrelsens forslag blev Kim Friisgaard, FDK, valgt som dirigent.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Generalforsamling i NJK, 15. marts 2011

Generalforsamling i NJK, 15. marts 2011 Generalforsamling i NJK, 15. marts 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse. 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning. 4. Kassereren forelægger

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132 Referat fra ordinær generalforsamling, 12. marts 2011 på EKVH kl. 10:00. Side 1 af 5 Erik Nørskov byder velkommen til generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Frank Sandeløv. Valgt

Læs mere

Afvikling af Bloc Comp

Afvikling af Bloc Comp Dansk Klatreforbund Afvikling af Bloc Comp Foto Tinus Buus Indhold: 1. Indledning... 3 2. Konkurrencens format... 3 3. Forberedelse og planlægning... 3 4. Point... 4 5. Program... 4 6. Budget... 5 7. Afvikling

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts.

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. Fight Center Herning Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. 2. Foreningen er hjemmehørende i Herning. Sandagervej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 27/07 2015

Bestyrelsesmøde d. 27/07 2015 Bestyrelsesmøde d. 27/07 2015 Tilstede: Annika, Mathias, Lykke, Thomas, Anders, Fønns, Rasmus, Hanne, Carsten og Petur 1. Valg af referent [2 min] Referent: Hanne 2. Opfølgning fra sidste møde [15 min]

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ 20 2300 KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Generalforsamlingen startede kl. 10:20. Der var 53 medlemmer repræsenteret 1. Valg

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Pløks, Skovlunde Klatreklub. Referat af generalforsamling

Pløks, Skovlunde Klatreklub. Referat af generalforsamling Pløks, Skovlunde Klatreklub Referat af generalforsamling Onsdag d. 25. februar 2015 Der er afholdt generalforsamling i Pløks, Skovlunde Klatreklub, den 25. februar 2015 kl 18:00 i klubbens lokaler. Dagsorden

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18

Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18 Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl. 18.00 i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub, 22. februar 2009

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub, 22. februar 2009 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub, 22. februar 2009 Dagsorden ifølge foreningens vedtægter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning for 2008 3. Behandling

Læs mere

iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter)

iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter) Referat fra generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund/Dansk Klatreforbund, d. 19. marts 2006 Generalforsamlingen blev afholdt i Løvstræde 8a, 3. sal, København K. Dagsorden: 1. Formalia. Valg af dirigent

Læs mere

Bestyrelsen foreslår Lisbeth Møller som dirigent og vælges uden modkandidater. Taiyo Jønsson vælges som referent.

Bestyrelsen foreslår Lisbeth Møller som dirigent og vælges uden modkandidater. Taiyo Jønsson vælges som referent. Møde: DFSU s Repræsentantskabsmøde 2010 Dato: Lokation: Stadionvej, Odense Tilstedeværende: Birgit Brunshøj (Formand), Odense Discflyers, Bestyrelsen Andreas Eiskjær (Kasserer), Århus Ultimate, Bestyrelsen

Læs mere