DAGSORDEN REPRÆSENTANTSKABSMØDE 16.NOV. 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN REPRÆSENTANTSKABSMØDE 16.NOV. 2013"

Transkript

1 DAGSORDEN REPRÆSENTANTSKABSMØDE 16.NOV VALG AF DIRIGENT BESTYRELSEN FORESLÅR MIE DAHL PIND - HUN VÆLGES VALG AF REFERENT - RUNE WINDFELD FORESLÅS OG VÆLGES REP.MØDET ERKLÆRES LOVLIGT PETER HARREMOES VIL DISKUTERE EKSKLUSIONEN AF EN ENKELT KLUB (DANSK TRÆKLATREFORENING) DET BLIVER BESLUTTET AT TAGE DENNE DISKUSSION UNDER "FORSLAG". 2. AFLÆGGELSE AF BERETNING a. BESTYRELSENS ARBEJDE b. KLATRING c. KLUBBER OG FACILITETER d. AKTIVITETER OG RESULTATER OLA MATTSSON PRÆSENTERER SIG. BESTYRELSEN HAR ÆNDRET FOKUS FRA AT BEHANDLE ENKELTSAGER TIL AT TAGE STILLING TIL MERE OVERORDNEDE SAGER. DER KOMMER MANGE NYE KLATRERE TIL OG DE SKAL ORGANISERES I FORENINGSREGI - PRISERNE I KOMMERCIELLE CENTRE I UDLANDET LIGGER PÅ OP TIL 9000 KR. PR. ÅR - DERFOR SKAL NYE HALLER VÆRE FORENINGSDREVNE OG DER SKAL VÆRE MULIGHED FOR MEDBESTEMMELSE. BESTYRELSEN ØNSKER AT TILRETTELÆGGE GODE FORHOLD FOR KONTORET - IKKE MICRO MANAGEMENT. DKLAF HAR FÅET 1,2 MILL AF DIF OVER FIRE ÅR TIL PROJEKT. BESTYRELSEN VILLE EGENTLIG GERNE HAVE LAVET ET RENT FACILITETSPROJEKT - MEN DETTE STØTTER DIF IKKE - DERFOR KLUBUDVIKLINGSPROJEKT, HVOR MAN KAN ARBEJDE MED FACILITETER OG MED ORGANISERING AF KLUBBERNE. KLUBBERNE SKAL RUSTES TIL AT DRIVE DE STØRRE FACILITETER OG IKKE MINDST SØGE MIDLER TIL FACILITETERNE. DER ER KOMMET MERE STYR PÅ, HVORDAN BESTYRELSEN SKAL ARBEJDE - DER ER UDARBEJDET FORRETNINGSORDEN. - DER ARBEJDES MED BESLUTNINGSOPLÆG, INDSTILLINGER FRA ARB.GRUPPER, POLITIKKER, CHR. NICOLAI ØRUM-PETERSEN SAVNER POWER POINT EL. LIGN. OLA MATTSSON TAGER DETTE TIL EFTERRETNING PETER HARREMOES SAVNER INFORMATION OM FIREÅRSPLANEN OG BEDRE UDMELDING OM POLITIKKER KAARE KREBS PÅSTÅR POLEMISK, AT BESTYRELSEN "IKKE HAR LAVET EN SKID HELE ÅRET" - HAN BEKLAGER, AT DER HAR VÆRET TALT OM DBKK TIDLIGERE PÅ DAGEN (UNDER DEN FRIE DISKUSSION OM FRIVILLIGHED I FORENINGSLIVET). DET BESLUTTES, AT DER SKAL FREMOVER VÆRE MERE KONKRETE BERETNINGER FRA BESTYRELSENS ARBEJDE. PETER CHAPMAN ØNSKER AT BESTYRELSENS BERETNING IKKE SKAL GODKENDES. DIRIGENTEN MENER IKKE, AT DER STÅR I VEDTÆGTERNE, AT BERETN. SKAL GODKENDES PETER HARREMOES: HVIS BERETN. IKKE GODKENDES ER DET EN MISTILLIDSERKLÆRING, REP.MØDET SKAL BETÆNKE, AT DETTE VIL GØRE RESTEN AF MØDET VANSKELIGT. MATTHIAS BACH POULSEN (BESTYRELSESMEDLEM): DET ER ET MISTILLIDSVOTUM DER ØNSKES FRA PETER CHAPMAN - IKKE EN GODKENDELSE I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE.

2 JILL SINDHOLT: DER STÅR IKKE, AT DER SKAL FORELIGGE EN SKRIFTLIG BERETNING. REP.MØDET SKAL GODKENDE DEN MUNDTLIGE BERETNING. MADS THYGESEN FRA PLØKS : VI SKAL PASSE PÅ, HVAD VI GØR - FORESLÅR, AT DER BLIVER UDSENDT EN SKRIFTLIG BERETNING NÆSTE ÅR, MEN IKKE AFSPORE REP.MØDET. JOHANNES MADSEN: BERETNINGEN ER BLEVET AFLAGT I HENHOLD TIL VEDTÆGTER POUL LUND: VI KAN VEDTAGE AT DER FREMOVER SKAL VÆRE EN SKR. BERETNING - MAN KAN GODT UDTALE KRITIK AF BERETNINGEN UDEN AT UDTALE MISTILLID. PETER CHAPMAN: ALLE MEDLEMMER SKAL HAVE MULIGHED FOR AT LÆSE OM, HVAD DER ER SKET. DET HAR DE IKKE, HVIS DER IKKE FORELIGGER SKR. BERETNING. DER ER STEMNING FOR AT GÅ VIDERE MED MØDET. e. UDVALG JUNIORUDVALG V. ERLING STRAUSS GODT AFVIKLEDE BOOTCAMPS, SOMMERTRÆF OG ANDRE CAMPS NÆSTE ÅR: NORDIC YOUTH CAMP OG SOMMERTRÆF PÅ BORNHOLM MADS WIED: ØNSKER AT HJÆLPE BØRNENE I HVERDAGEN - BEDRE TRÆNINGSMULIGHEDER FOR DEM DER GERNE VIL. TRÆNERUDDANNELSER, FLERE TIMER, HJÆLP TIL AT FÅ BEDRE ADGANG TIL TRÆNINGSFACILITETER FLERE JUNIOR KÆMPER MED BEGRÆNSET ADGANG, ALDERSGRÆNSER MM. ALLAN BECK: VIL ERLING SIGE ET PAR ORD OM KONKURRENCER? ERLING: JO MERE DESTO BEDRE - JUNIOR CHAMP UDBREDES, TALER VARMT FOR NIGHT CLIMB OSV. LARS BACKER ROSER KONCEPTET MED REGIONALE JUNIORKONKURRENCER FOR MINDRE KLUBBER PÅ SJÆLLAND. JILL SINDHOLT: ER DER TRAD.KLATRING I JUNIORREGI? ERLING: NEJ IKKE UNDER 18 - VIL GERNE HVIS KKIERNE KAN LØFTE OPGAVEN OG TAGE ANSVARET. ELITEUDVALG V. PETER THULSTRUP VALGT AT ARBEJDE MED KONKURRENCEKLATRING, TALENTUDVIKLING, JUNIORLANDSHOLD. DET SKAL IKKE VÆRE DET ENESTE FOKUS FREMOVER, MEN MAN SKAL BEGYNDE TIDLIGT OG BYGGE OP. TAKKER JUNIORUDVALGET FOR DERES ARBEJDE. HÅBER PÅ SIGT AT KUNNE FÅ SENIORLANDSHOLD OG MERE ELITE-NETVÆRK PÅ TVÆRS AF KLUBBERNE. DE TALENTFULDE JUNIORER SKAL BLIVE TRÆNERE OG DRIVE DET HELE VIDERE. TRÆNING, RUTEBYGNING OG FACILITETER SKAL BLIVE BEDRE, FØR DER KAN LØFTES MERE ELITE. EFTERLYSER FLERE I ELITEUDVALGET. TAKKER LANDSTRÆNER MADS WIED FOR GODT SAMARBEJDE. GODE RESULTATER I INTERNATIONALE KONK. TRE JUNIORUDØVERE PÅ TEAM DANMARK-ORDNING I DERES UDDANNELSER. MADS WIED VISER LYSBILLEDER FRA LANDSHOLDSARBEJDET. KONKURRENCEUDVALGET V. POUL LUND: DEN SKR. BERETNING FØLGER SNAREST. DER ER HØJT AKTIVITETSNIVEAU. HAR ARBEJDET PÅ AT UNDERSTØTTE ARRANGØRERNE AF KONK. BLOC COMP GÅR GODT - ROPE COMP MÅ AFSKAFFES, HVIS DER IKKE KOMMER ØGET OPBAKNING.

3 DER ER KOMMET FLERE SMÅ KONKURRENCER FOR BREDDEN. DM'ERNE OG NM ER AFSAT TIL KØBENHAVNS KLATRECENTER/DBKK NÆSTE ÅR. BLOC COMP UDVIDES MED EN FINALE "BLOC MASTER". JUNIOR CHAMP ØNSKES UDVIDET TIL FIRE ELLER FEM KONKURRENCER OVER HELE LANDET. KONKURRENCEREGLER: SIDST REVIDERET I FRA NÆSTE ÅR BRUGES IFSC'S REGLER (MED NØDVENDIGE TILPASNINGER TIL DANSKE FORHOLD). DER KOMMER EN GRADVIS INDFASNING AF DE NYE ALDERSKLASSER. MADS WIED - TAK FOR GODT ARBEJDE. - FORSLAG TIL YDERLIGERE TILPASNING TIL INTERNATIONALE FORHOLD. - MÅSKE ADSKILLE ELITE FRA BREDDE I HØJERE GRAD TIL KONKURRENCERNE, SÅ BREDDEN IKKE MISTER LYSTEN. ERLING STRAUSS: FORESLÅR GLIDENDE OVERGANG FRA DANSKE TIL IFSC-ALDERSKLASSER. DETTE TAGES TIL EFTERRETNING. PETER HARREMOES: ER DER SAMARBEJDE MED DOMMERUDVALG? ER DK MED I IFSC'S MØDER? SVAR: NIELS STAUN ER MED I IFSC. DER ER SAMARBEJDE MED DOMMERNE. JENS WINBLADH: TAK TIL KONK.UDVALGET FOR HJÆLP I FORB. MED KOLDING KK'S FØRSTE KONKURRENCE. JUST LARSEN: EFTERSPØRGER MERE INFO OM DE UDBUDTE KONKURRENCER, SÅ DELTAGERNE ER KLAR OVER NIVEAU OSV. MADS WIED: HVAD MED EN SPEEDKONKURRENCE? DETTE MØDER GENEREL OPBAKNING. KLIPPEKURSUSUDVALG V. CHRISTOFFER BYGBALLE STJERNHOLM (TIDLIGERE LARSEN): SKR. BERETNING ER LAGT OP I GÅR. UDVALGET HAR UDBUDT EN RÆKKE KURSER I DER ARBEJDES MED AT VIDEREUDVIKLE TILBUDENE OG NÅ FLERE KLATRERE. DER BELV FOR EKSEMPEL UDBUDT KILEKURSU PÅ BORNHOLMSTRÆFFET, HVOR DET VAR EN HELT ANDEN MÅLGRUPPE END DER TYPISK DUKKER OP PÅ KURSERNE PÅ KULLEN. DERUDOVER HAR DER VÆRET ARBEJDET MED AT AFHOLDE KURSERNE SAMLET SOM EN KLIPPEFESTIVAL, OG DER ER VED AT VÆRE FUNDET EN FORM FOR HVORDAN DET SKAL UDBYDES OG HVORDAN TILMELDINGEN SKAL UDFORMES. KAARE KREBS: HAR KKU HAFT NOGET MED UDD.HUS AT GØRE? CHRISTOFFER.: JA, ARBEJDET HAR KØRT I LANG TID, OG MEDLEMMER AF KKU HAR VÆRET INVOLVERET PÅ LIGE FOD MED ANDRE PARTER. PETER CHAPMAN: SPØRGER TIL ÆNDRINGER PÅ SPORTSKLATREINSTRUKTØRUDDANNELSEN. CHRISTOFFER.: EKSAMENSFORLØBET ER BLEVET BESKREVET OG TESTET RENE JENSEN: HJÆLPER I FOLK VIDERE I FORB. MED UIAGM GUIDE-UDD? ER KKI DET HØJESTE UDDANNELSESTRIN I DK? CHRISTOFFER.: DET HAR IKKE VÆRET RELEVANT ENDNU, MEN HJÆLPER NATURLIGVIS GERNE MED INFORMATION. JUST LARSEN: SAVNER EN STANDARD FOR ET KORT INDENDØRS FORBEREDELSESKURSUS TIL SPORTSKLATRING. ORDENSUDVALG V. CLAUS CHRISTENSEN: INTET AT BERETTE VKI-UDVALG V. CLAUS CHRISTENSEN: DER HAR IKKE VÆRET AKTIVITET PETER HARREMOES SPØRGER IND TIL VKI-UDVALGETS INAKTIVITET KAARE KREBS MENER, AT DET SKAL DISKUTERES, HVORFOR VKI-UDVALGET ER BLEVET SYLTET

4 MADS WIED EFTERLYSER BERETNING FRA TRÆNERUDVALGET - GEN.SEKR: UDVALGET ER IKKE AKTIVT PETER CHAPMAN VIL HAVE FØRT TIL REFERAT, AT HAN UDTRYKKER KRITIK AF, AT BESTYRELSEN HAR SYLTET VKI-UDVALGET. RUNE WINDFELD (CENSOR I VKI-UDVALGET) ANFØRER, AT FORMANDEN I VKI-UDVALGET IKKE HAR INDKALDT TIL NOGEN MØDER, DER ER DERFOR HELLER IKKE INDSENDT EN SAMLET INDSTILLING TIL BESTYRELSEN, OG DER HAR IKKE VÆRET NOGEN AKTIVITET, OG DERFOR KAN MAN IKKE KLANDRE BESTYRELSEN FOR MANGLENDE VIDEN OM UDVALGETS AKTIVITETER. f. NYT UDDANNELSESHUS CARSTEN LAU ISAKSEN GIVER STATUS PÅ UDDANNELSESHUS. INSTRUKTØR OG TRÆNERUDDANNELSERNE BLIVER REVIDERET OG TILPASSET KLUBBERNES OG SKOLERNES BEHOV. DETTE ARBEJDE ER PÅBEGYNDT, MEN LANGT FRA AFSLUTTET. PRINCIPPET ER, AT INDHOLDET I UDDANNELSERNE STORT SET BEVARES, MEN SNITTENE MELLEM DE FORSKELLIGE UDDANNELSESTRIN ÆNDRES, SÅ DET BLIVER LETTERE AT UDDANNE SIG TIL DET RELEVANTE NIVEAU. JOHANNES MADSEN FORKLARER DEN MÅDE, BESTYRELSEN ARBEJDER MED OMRÅDET: DET ER BEST. SOM HAR LAGT VISIONERNE FOR DETTE ARBEJDE - DET ER KLUBBERNES INTERESSER, SOM ER STYRENDE FOR PRINCIPPERNE. DET ER KONTORET, SOM HAR LAVET OPLÆG, SOM SÅ ER BLEVET DISKUTERET VIDERE. DET ER IKKE BESTYRELSENS OPGAVE AT DYKKE NED I DET RENT FAGLIGE - BESTYRELSEN SKAL VÆRE BESLUTNINGSTAGERE. PETER CHAPMAN: ER DER DEADLINE? CARSTEN LAU ISAKSEN: IKKE PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT. PETER CHAPMAN: FORSLAG OM, AT DER BLIVER SAT EN DEADLINE. TAGES TIL EFTERRETNING AF BESTYRELSE OG SEKRETARIAT, DOG ER DETTE SVÆRT NÅR DER ARBEJDES MED MEDINDDRAGELSE AF FRIVILLIGE KRÆFTER. PETER HARREMOES: KLATRESAMRÅDET FØLER, EFTER ET MØDE MED DANSK KLATREFORBUND, AT DE ER SAT TI ÅR TILBAGE, HVAD ER CARSTENS VERSION AF DET PÅGÆLDENDE MØDE? CARSTEN LAU ISAKSEN: KENDER IKKE TIL DENNE PÅSTAND. SAMRÅDET HAR IKKE VÆRET AKTIVE I MANGE ÅR, OG HAN FØLER, AT DE SELV HAR ERKENDT DETTE. DE PUNKTER SOM KLATRESAMRÅDETS REPRÆSENTANTER HAR FREMFØRT ER I HØJ GRAD BLEVET IMØDEKOMMET. JOHANNES MADSEN: BEST. SYNES IKKE, AT SAMRÅDET SKAL HAVE BESLUTNINGSKOMPETENCEN I FORHOLD TIL KLATRERELATEREDE UDDANNELSER, DET SKAL DKLAF. CHR. NICOLAI ØRUM-PETERSEN: SPØRGER IND TIL TEST AF I1 &2 RUNE W SVARER - DER KØRER HOLD I FLERE KLUBBER OG I SAMARBEJDE MED EFTERSKOLER OG HØJSKOLER, OG TILBAGEMELDINGERNE ER GODE. DET BLIVER FORESLÅET, AT UNDERVISNINGSPLANERNE LÆGGES UD PÅ NETTET. NORMERNE SOM TESTES BLIVER LAGT UD I UGE 48 MIKAEL KRISTENSEN: ROSER INITIATIVET MED REVISION AF UDDANNELSER. ANGÅENDE KLATRESAMRÅD: ÅRSAGEN TIL SAMRÅDETS PASSIVITET ER, AT DER IKKE HAR VÆRET BEHOV FOR AT INDKALDE TIL MØDER. DER HAR VÆRET KONSENSUS OM, AT DER SKULLE INDKALDES TIL MØDER, HVIS NORMERNE SKULLE ÆNDRES. DETTE HAR IKKE VÆRET AKTUELT I 8 ÅR, DER FOR HAR DER IKKE VÆRET MØDER. CARSTEN LAU ISAKSEN: ALLE INDVENDINGER BLEV TAGET TIL EFTERRETNING EFTER MØDET MED SAMRÅDET. KRITIKKEN AF KOMMUNIKATIONEN TAGES TIL EFTERRETNING. JILL SINDHOLT: ROSER FOR ARBEJDET. HVORFOR ER KILEKURSET SIDST I PROGRESSIONEN?

5 CARSTEN LAU ISAKSEN: SYSTEMET SKAL PASSE TIL DE FLESTE OG DE FLESTE MØDER INDENDØRS KLATRING FØRST. KILEKLATRING ER KOMPLISERET OG DET ER NATURLIGT AT STARTE MED DET MEST SIMPLE. LISE USINGER (BESTYRELSESMEDLEM): MAN VIL KUNNE TRÆDE IND PÅ DET NIVEAU, SOM PASSER TIL UDØVERENS ERFARINGSNIVEAU. PETER CHAPMAN: DET ER NØDVENDIGT AT LAVE DE MINDRE TRIN I UDDANNELSERNE. OPFORDRER TIL AT LÆGGE DE NYE KURSUSBESKRIVELSER UD OG LAVE EN HØRINGSPERIODE, HVOREFTER DE RENSKRIVES OG VEDTAGES. OPSAMLING: MERE KOMMUNIKATION EFTERSPØRGES, MEN GENERELT OPBAKNING TIL ARBEJDET MED EN NY UDDANNELSESSTRUKTUR. PETER HARREMOES: PÅPEGER, AT KILEKURSET GÅR FRA AT VÆRE ET BEGYNDERKURSUS TIL AT VÆRE DET MEST AVANCEREDE KURSUS. NÆVNER BEST.REFERAT SOM SIGER, AT NICHEKURSER SKAL UDFASES. SPØRGER: "HVAD ER DER GANG I?" MATTHIAS POULSEN: DER HENVISES TIL EN BRAINSTORM, HVOR MAN TALTE OM VISIONER. DER ER IKKE PLANER OM AT UDFASE KILEKURSER ELLER ANDRE KURSER. DER HAR KUN VÆRET TALE OM AT LÆGGE ALPINKURSET UD TIL UIAGM-GUIDER, DA VI IKKE HAR KOMPETENCERNE I DKLAF. PETER HARREMOES EFTERSPØRGER TYDELIGERE UDMELDINGER FRA BESTYRELSEN. TAGET TIL EFTERRETNING. PETER HARREMOES PÅPEGER, AT MANGE AF EGENFÆRDIGHEDSKURSERNE IKKE KAN LIGGE UDE I KLUBBERNE. MATTHIAS GENTAGER, AT INGEN KURSER BLIVER NEDLAGT, MEN AT DER ER EN OVERORDNET MÅLSÆTNING OM AT LÆGGE EGENFÆRDIGHEDSKURSER UD I KLUBBERNE I TAKT MED, AT DET BLIVER MULIGT. NIELS STAUN: GODT ARBEJDE. HVAD GØRES DER MED EKSAMEN I I2? CARSTEN: DER ER EKSAMEN TIL SIDST I KURSET MED DELTAGELSE AF EN LOKAL INSTRUKTØR. MIKAEL KRISTENSEN: TILBYDER SIN HJÆLP TIL DET VIDERE FORLØB MED INSTRUKTØRUDDANNELSERNE. KKI'ERNE PÅTÆNKER NYE KURSUSFORMER (TOPREB, FRILUFTSLIV). CLAUS CHRISTENSEN FORESLÅR, AT DET VEDTAGES, AT ARBEJDSPAPIRER LÆGGES UD OG DER AFHOLDES HØRINGSRUNDE. STEFAN JACOBSEN: FLOT ARBEJDE. HVORFOR ER BESTYRELSEN GÅET TIL DE ANSATTE I STEDET FOR TIL KKI'ERNE. HVORFOR HAR BESTYRELSEN IKKE KONTAKTET UDVALGENE? MATTHIAS: ARBEJDET ER UDDELEGERET TIL SEKRETARIATET, SOM SÅ ER GÅET TIL UDVALGENE. DENNE ARBEJDSMETODE HAR VIST SIG AT VÆRE EFFEKTIV. STEFAN MENER, AT DET ER EN "FALLITERKLÆRING", AT BESTYRELSEN IKKE I HØJERE GRAD HAR STYRET PROCESSEN. 3. FREMLÆGGELSE AF REVIDERET REGNSKAB FOR 2012 V. RIKKE VESTERGAARD - GEN.SEKR. KAARE KREBS: DER ER BRUGT FOR MANGE PENGE PÅ KONTORET FORDI SEKRETARIATET LAVER DE FRIVILLIGES ARBEJDE I STEDET FOR AT KOMMUNIKERE. REGNSKABET ENSTEMMIGT GODKENDT! 4. FREMLÆGGELSE AF FORVENTET RESULTAT FOR 2013

6 V. GEN.SEKR. PETER HARREMOES: HVORDAN HAR SAMARBEJDET VÆRET MELLEM B&W OG DKLAF? RIKKE VESTERGAARD: HAR HAFT ADMINISTRATIV ANSAT FRA DBKK SIDDENDE PÅ FORBUNDSKONTORET I NOGLE MÅNEDER - MEN IKKE EKSTRA UDGIFTER. MEN HAR NATURLIGVIS FULGT PROCESSEN NØJE FOR AT LÆRE AF ERFARINGERNE. CHR. NICOLAI ØRUM PETERSEN: ANFØRER, AT HAN SYNES, AT TALLENE ER RODET FREMLAGT, DA HAN IKKE FORSTÅR FREMLÆGNINGEN. RIKKE VESTERGAARD VIL GERNE HAVE INPUT TIL EN GOD MÅDE AT FREMLÆGGE CHR. NICOLAI FORESLÅR, AT MAN FÅR PROF.HJÆLP TIL AT FREMLÆGGE REGNSKABET. STEFAN JACOBSEN: HVEM ER KASSERER? JOHANNES MÅTTE GÅ, DA TIDSPLANEN SKRED. KRITIKKEN TAGES TIL EFTERRETNING. CHRISTOFFER STJERNHOLM ER TILFREDS MED FREMLÆGNINGEN - FORESLÅR, AT MAN IKKE SKAL GODKENDE REGNSKABET FRA NÆSTFORRIGE ÅR. STEFAN JACOBSEN FORESLÅR, AT DER NEDSKRIVES KLARE AFSTEMNINGSREGLER. PETER HARREMOES FORESLÅR, AT DER LÆSES HÅNDBØGER OM VEDTÆGTSREGLER. 5. FORSLAG GENERALSEKRETÆREN REDEGØR FOR DANSK TRÆKLATREFORENINGS EKSKLUSION AF DIF OG DERMED AF DKLAF. FORENINGEN LEVER IKKE OP TIL DIFS REGLER, DERFOR HAR VI IKKE NOGET VALG. DE HAR FÅET TILBUDDET OM ET TÆTTERE SAMARBEJDE, MEN HAR I SIDSTE ENDE IKKE ØNSKET AT SAMARBEJDE. CHR. STJERNHOLM: EKSKLUSIONEN SKAL GODKENDES AF REP.MØDET. PETER HARREMOES: HVAD MED KVIK? RYGER DE OGSÅ UD? RIKKE VESTERGAARD: VI VIL HELST SAMARBEJDE MED SÅ MANGE SOM MULIGT, MEN DET ER MULIGT, AT DIF VIL FORLANGE DET. PETER CHAPMAN: DET ER DKLAF'S OPGAVE AT PRØVE AT BYDE ALLE KLATREINTERESSEREDE IND, MEN I DETTE TILFÆLDE HAR DER IKKE VÆRET NOGET AT GØRE. FLERE BAKKER OP OM EKSKLUSIONEN. DER STEMMES IKKE, DA DIFS BESLUTNING MÅ FØLGES - DETTE TAGES TIL EFTERRETNING AF REP.MØDET. a. VEDTÆGTSÆNDRING FREMLÆGGES AF LISE USINGER BEST. ØNSKER IKKE AT FRATAGE ARBEJDSOMRÅDER FRA NOGEN - BLOT AT GØRE ARBEJDSGANGEN MERE SMIDIG. FREMLÆGGER DE FORESLÅEDE VEDTÆGTSÆNDRINGER (JF. DOKUMENTER OM DETTE PÅ HJ.SIDE). PETER HARREMOES: PÅPEGER, AT DEN DAGLIGE LEDELSE KOMMER TIL AT LIGGE HOS SEKRETARIATET I STEDET FOR HOS BESTYRELSEN.

7 LISE BEKRÆFTER, AT DEN DAGLIGE LEDELSE SKAL LIGGE HOS SEKRETARIATET EFTER DE FORESLÅEDE ÆNDRINGER. DETTE ER I ØVRIGT DEN MÅDE, DET ALLEREDE FUNGERER PÅ. PETER H: UNDRER SIG OVER, AT UDVALGENE IKKE HAR KONTAKT TIL BESTYRELSEN. FORESLÅR AT STEMME OM DE ENKELTE ÆNDRINGSFORSLAG. PETER CHAPMAN: ANFØRER, AT FORSLAGET LÆGGER OP TIL MAGTCENTRALISERING I FORBUNDET - DER ER RISIKO FOR AT EN ENKELT KLUB FÅR FLERTAL I BESTYRELSEN. FORESLÅR, AT EN KLUB KUN MÅ HAVE TO MEDLEMMER I BESTYRELSEN. FORESLÅR ÆNDRING I TEKSTEN TIL "DRIFT" I STEDET FOR "LEDELSE" I FORB. MED GEN.SEKR. JACOB HASSELBALCH - DET ER STADIG REP.MØDET SOM VÆLGER BEST., REPRÆSENTANTSKABET MÅ VÆLGE HVEM DE VIL. PETER HARREMOES. : CHAPMANS FORSLAG KOMMER FOR SENT. MEN ER ENIG I, AT DET LÆGGER OP TIL EN CENTRALISERING. JILL SINDHOLT: HVAD MED AT STEMME FOR? GEN.SEKR. FORESLÅR AT TAGE EN AD GANGEN. AFSTEMNING OM ÆNDRING AF ANTAL MEDLEMMER I BESTYRELSEN I 9 ENSTEMMIGT VEDTAGET! AFSTEMNING OM ÆNDRING AF RESTEN AF 10 PAUSE MENS INDKOMNE TEKSTMÆSSIGE ÆNDRINGSFORSLAG SKRIVES IND I FORSLAGET ("LEDELSE" ÆNDRES TIL "DRIFT" I FORB. MED GEN.SEKR. SAMT BESTYRELSENS ANSVAR FOR AT INFORMERE). BESTYRELSEN FORESLÅR AT DER STEMMES OM HELE ÆNDRINGSFORSLAGET TIL 9 OG 10 - DER SKAL VÆRE 48 STEMMER FOR. (71 FREMMØDTE UD AF 129) IMOD: 2 STEMMER FOR: 64 BLANK : 5 AFSTEMNING OM ÆNDRING AF 12 KAARE KREBS: FINDER IKKE BESTYRELSENS ARBEJDE PRANGENDE - FØLER AT BESTYRELSEN IKKE LAVER NOGET, MEN AT DE VIL FJERNE UDVALGENE. SIGER, AT MEDLEMMERNE I HOLBÆK KK ER BANGE FOR DE NYE ÆNDRINGER. MATTHIAS POULSEN: DET ER IKKE HENSIGTEN AT ØDELÆGGE MULIGHEDEN FOR AT ARBEJDE MED UDVALGENES OMRÅDER. HENSIGTEN ER NETOP AT FÅ FLERE FRIVILLIGE SOM ARBEJDER MED DET DE BRÆNDER FOR. CHR. STJERNHOLM: HVAD MED KKU'S POLITISKE ARBEJDE? OLA MATTSSON: DER ÆNDRES IKKE PÅ DET, SOM UDVALGET ARBEJDER PÅ NU, MEN MAN FÅR MULIGHED FOR AT NEDSÆTTE AD HOC ARBEJDSGRUPPER. CHRISTOFFER.: SPØRGER IND TIL SIKKERHEDSUDVALGET. FORMANDEN: DER SKAL VÆRE EN UAFHÆNGIG INSTANS, SOM TAGER SIG AF SIKKERHED. CHRISTOFFER.: SKAL DER VÆRE EN INSTANS MELLEM BEST. OG KKU? FORMAND: SNARERE ET SUPPLEMENT CHRISTOFFER.: BANGE FOR AT DER BLIVER LÆNGERE MELLEM KKU OG BEST. CHR. NICOLAI ØRUM PETERSEN: TIL KAARE - MAN KAN JO GODT RINGE TIL FORBUNDET OG SPØRGE I STEDET FOR AT VENTE PÅ, AT FORBUNDET INFORMERER. FORBUNDET ER BLEVET STØRRE, OG DER SKAL SKE EN TILPASNING TIL DE NYE FORHOLD.

8 PETER HARREMOES: HVORFOR HAR BEST. IKKE FORSØGT AT FÅ DE DÅRLIGT FUNGERENDE UDVALG TIL AT FUNGERE BEDRE I STEDET FOR AT NEDLÆGGE DEM? LISE USINGER: UDVALGENE BLIVER IKKE NEDLAGT, ØNSKET OM MERE KOMMUNIKATION ER TAGET AD NOTAM AF BEST. NIELS STAUN: ÆNDRINGSFORSLAGET BETYDER, AT DET IKKE ER REP.MØDET, SOM UDSTIKKER NÆSTE ÅRS ARBEJDSOMRÅDER. SPØRGSMÅLET ER, OM UDVALGENE KOMMER TIL AT HAVE BESLUTNINGSKOMPETENCE, HVIS DE BLIVER TIL ARBEJDSGRUPPER I STEDET. MATTHIAS POULSEN: REPRÆSENTANTSKABET BESLUTTER BUDGETTET FOR DET KOMMENDE ÅR OG DERMED NÆSTE ÅRS ARBEJDSOMRÅDER. DE NUVÆRENDE VEDTÆGTER SIGER IKKE NOGET OM UDVALGENES BESLUTNINGSKOMPETENCER. PETER CHAPMAN: FORESLÅR, AT DE NEDSATTE ARBEJDSGRUPPER SKAL SIKRES RET TIL AT AFLÆGGE BERETNING PÅ REP.MØDET. FORESLÅR ÆNDRINGER TIL ORDLYDEN - FORESLÅR, AT SIKKERHEDSUDVALGET SKAL HAVE INTERNATIONALE RELATIONER, SAMT SKAL UDTALE SIG OM NORMER OG UDDANNELSER. KAARE KREBS: KOMMER DER IKKE TIL AT STÅ, HVILKE ARBEJDSGRUPPER, DER BØR NEDSÆTTES? MATTHIAS POULSEN: DET ER KUN DET DIREKTE VALG TIL FORMANDSPOSTERNE I UDVALGENE, SOM BLIVER FJERNET. JILL SINDHOLT: DET LYDER SOM OM DER ER BEKYMRING FOR AT REPRÆSENTANTSKABET IKKE LÆNGERE NEDSÆTTER UDVALGENE. FORESLÅR ÆNDRING TIL ORDLYDEN PETER HARREMOES: MENER, AT DEN FORESLÅEDE VEDTÆGTSÆNDRING ER RETTET MOD MAGTCENTRALISERING. FRYGTER AT DET VIL MINDSKE DET FRIVILLIGE ARBEJDE, SÅ DET BLIVER "RØVSYGT", LIGESOM I ANDRE FORBUND. CHRISTOFFER TIL OLA: JEG STØTTER OP OM OLAS FREMLÆGNING AF SIKKERHEDSUDVALGETS ROLLE. DER ER TO ÆNDRINGSFORSLAG TIL ÆNDRINGSFORSLAGET: 1. UDVALGENES/ARBEJDSGRUPPERNES RET TIL BERETNING PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET SKAL SIKRES. 2. JILLS ÆNDRINGSFORSLAG - BESTYRELSEN SKAL NEDSÆTTE ARBEJDSGRUPPER (IKKE KAN) AFSTEMNING OM 12 MED ÆNDRINGER TIL ÆNDRINGSFORSLAGENE (JF. OVENFOR - PRÆCIS ORDLYD KAN FINDES I DE NYE VEDTÆGTER) NU ER DER 65 STEMMER UD AF DER KRÆVES 44 STEMMER FOR AT VEDTAGE FORSLAGET. FOR: 45 IMOD: 6 BLANK: 14 FORSLAGET ER VEDTAGET b. NY KONTINGENTMODEL BESTYRELSEN FRAFALDER PUNKTET OG NØJES MED AT ORIENTERE OM AT DER ARBEJDES PÅ EN NY KONTINGENTMODEL OG EN NY FORDELING AF HVOR MANGE STEMMER KLUBBERNE FÅR I FORHOLD TIL DERES MEDLEMSTAL. TANKEN ER AT DER BLIVER ET FAST KONTINGENT PR. MEDLEM. DETTE GØR DET DYRERE FOR DE STORE KLUBBER OG BILLIGERE FOR DE SMÅ. BAGGRUNDEN ER AT DET ER VANSKELIGT AT ÆNDRE PÅ KONTINGENTET, FORDI ALLE KLUBBER IKKE BETALER DET SAMME. 6. DE NÆSTE 4 ÅR GEN.SEKR. FREMLÆGGER PUNKTET. JF. DANSK KLATREFORBUNDS VISION. a. VISION OG FOKUSOMRÅDER

9 b. NYE MULIGHEDER I DIF c. UDVIKLINGSPROJEKTER i. UDVIKLING AF TRÆNINGSKULTUR OG ORGANISATION ii. FACILITETER iii. TALENTUDVIKLING OG ELITE d. ÆNDRINGER I DRIFT i. FRIVILLIGHED ii. FÅ MEN STØRRE CAMPS iii. SKOLESAMARBEJDE VIA MEDLEMSKAB OG UDDANNELSE FORSLAG EX AUDITORIUM - KUNNE MAN GØRE NOGET MERE VED KALK? BORTFALDER KONKURRENCETILSKUD? SVAR: KONK.TILSKUD BORTFALDER IKKE. RASMUS BØLLING: ER DER TANKER OM, HVILKEN ROLLE DKLAF KAN SPILLE I FORHOLD TIL ACCESS I F.EKS. SVERIGE? SVAR: DER ER NOGET SAMARBEJDE ALLEREDE, MEN DER KAN KOMME MERE. LINE SLETTEN - DER HAR VÆRET OPFATTELSE AF AT DER IKKE ER ORDENTLIG KONTAKT MED DE ANDRE NORDISKE LANDE CARSTEN LAU ISAKSEN: DER ER KONTAKT MED DE ANDRE FORBUND. DER HAR VÆRET MØDE I INDEVÆRENDE ÅR MED REPRÆSENTANTER FRA DE ANDRE NORDISKE FORBUND. BL.A JONAS PAULSSON SOM LEDER DET SVENSKE ACCESS-ARBEJDE. STEFAN JACOBSEN: DET BØR VÆRE FORBUNDET, SOM TAGER DENNE OPGAVE, IKKE DBKK RUNE W: DET ER OPLAGT AT LAVE EN ARBEJDSGRUPPE MED ET RIMELIGT BUDGET, SOM KAN ARBEJDE MED ACCESS. PETER HARREMOES: ETIK SKAL VÆRE EN DEL AF VORES UDDANNELSESSYSTEM. LARS BACK: DET KUNNE VÆRE RART MED MATERIALE OM HVAD GODE FACILITETER ER - SÅ KLUBBERNE ER KLÆDT PÅ TIL SAMARBEJDE MED KOMMUNER. CARSTEN LAU ISAKSEN: DKLAF VIL GERNE BISTÅ MED DEN VIDEN VI HAR OG FREMADRETTET INDSAMLE MERE VIDEN LARS: VIL GERNE HAVE ET KONKRET PAPIR AT VISE. BESTYRELSEN BIFALDER IDEEN OG TAGER TIL EFTERRETNING, MEN PÅPEGER AT DET KAN VÆRE SVÆRT AT UDARBEJDE ET GENERELT UDKAST FORSKELLIGE KLUBBER FORSKELLIGE BEHOV. e. BUDGET 2014 FREMLAGT AF RIKKE VESTERGAARD GENERAL SEKRETÆR PETER CHAPMAN: DER BØR BRUGES PENGE PÅ GRAFISK ARBEJDE OG HJEMMESIDE. RIKKE VESTERGARD: DER ER I SIDSTE UGE NETOP BESLUTTET AT BRUGE FLERE PENGE PÅ NY HJEMMESIDE OG KALK-HJEMMESIDE. HANNE: SYNES IKKE OM, AT DER SKÆRES NED PÅ CAMPS, DA DE VIRKER FASTHOLDENDE. SYNES IKKE, AT DER SKAL SPARES HER, HVIS PENGENE BARE SKAL FORE KISTEBUNDEN. RIKKE: DER LUKKES IKKE FOR CAMPS - DER SKAL BARE IKKE AUTOMATISK SENDES PENGE EFTER ALLE TURE MED DET PRIMÆRE MÅL AT GØRE TURENE BILLIGERE. CAMPS ER HØJT PRIORITERET. MADS THYGESEN: SAVNER ET DETALJERET REGNSKAB RIKKE: ÅRSRAPPORTEN FOR 2012 LIGGER PÅ HJEMMESIDEN KAARE KREBS: FEDT MED HJEMMESIDE

10 HVORFOR SKAL UDDANNELSE GÅ I NUL? RIKKE: PRINCIPPET ER AT UDDANNELSERNE SKAL VÆRE UDGIFTSNEUTRALE. JILL SINDHOLT: REGNSKAB 2011 OPLISTER PENGE TIL F.EKS. ALPINKURSER. HVOR ER DE PENGE I BUDGETFORSLAGET? RIKKE VESTERGAARD: KURSERNE VIL BLIVE AFHOLDT SOM TIDLIGERE. NIELS STAUN: RIKKE HAR VALGT AT UDLÆGGE DE POLITISKE PRIORITERINGER I STEDET FOR EN TALRÆKKE - HVILKET ER EN FIN MÅDE AT GØRE DET PÅ. PETER HARREMOES: SPØRGER TIL UNDERSKUD PÅ UDDANNELSER RIKKE VESTERGAARD: KONTORETS LØN ER FORDELT UD PÅ DE ENKELTE OMRÅDER, DERFOR KOSTER UDDANNELSE MERE END UDGIFTERNE TIL AFHOLDELSE. AFSTEMNING: IMOD: INGEN BLANK: INGEN FOR: 65 (ENSTEMMIGT) f. KONTINGENT 2014 FORSLAG OM UÆNDRET KONTINGENT. AFSTEMNING: IMOD: INGEN BLANK: INGEN FOR: 65 (ENSTEMMIGT) 7. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER POUL LUND GENOPSTILLER IKKE GENOPSTILLER: OLA MATTSON, DBKK JOHANNES MADSEN, DBKK MATHIAS BACH POULSEN, ÅRHUS, CRUX LISE USINGER, DBKK RIKKE MILBAK, NKK PAUL LLOYD ROBSON, NKK NYE: BENT JOHANSEN, RIBE KAARE KREBS, HOLBÆK OLA MATTSSON GENVÆLGES IKKE NY BESTYRELSE: JOHANNES MADSEN, DBKK MATHIAS BACH POULSEN, ÅRHUS, CRUX LISE USINGER, DBKK RIKKE MILBAK, NKK

11 PAUL LLOYD ROBSON, NKK BENT JOHANSEN, RIBE KAARE KREBS, HOLBÆK DER BLEV IKKE VALGT SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN, MEN TRE PERSONER MELDER SIG: ERLING STRAUSS, NIELS STAUN, PETER HARREMOES. 8. VALG AF FORMAND SAMT 2 YDERLIGERE MEDLEMMER AF ORDENSUDVALGET CLAUS CHRISTENSEN OG OLE BRUDSØ GENOPSTILLER JUST LARSEN OPSTILLER INGEN MODKANDIDATER DE TRE ER VALGT. 9. VALG AF FORMÆND FOR FORBUNDET ØVRIGE UDVALG (UDGÅR HVIS VEDTÆGTÆNDRINGER BLIVER VEDTAGET) UDGÅR PETER THULSTRUP GØR OPMÆRKSOM PÅ, AT 6 BØR ÆNDRES NÆSTE ÅR I HENHOLD TIL DE VEDTAGEDE ÆNDRINGER. PETER CHAPMAN FORESLÅR, AT DER SÆTTES EN FRIST FOR NEDSÆTTELSE AF DE VIGTIGSTE UDVALG/ARBEJDSGRUPPER. 10. EVENTUELT LISE OPFORDRER TIL AT INTERESSEREDE I EN PLADS I SIKKERHEDSUDVALGET HENVENDER SIG TIL BESTYRELSEN. CHR. NICOLAI ØRUM PETERSEN: TAKKER PÅ ÅRHUS KKS VEGNE RIKKE VESTERGAARD FOR INDSTILLINGEN TIL DIF'S FORENINGSPRIS. HAN OVERRÆKKER EN KLUBTRØJE TIL HENDE OG GIVER HENDE ET KNUS PÅ KLUBBENS VEGNE. PETER THULSTRUP ER UTILFREDS MED, AT BESTYRELSEN TRÆKKER ET FORSLAG TILBAGE. ANFØRER AT UANSET VEDTÆGTSÆNDRINGER, ER REPRÆSENTANTSKABET STADIG DEN ØVERSTE MYNDIGHED. BORNHOLMSKOMITEEN AFLÆGGER BERETNING MØDET HÆVES

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

DAGSORDEN Repræsentantskabsmøde 2015

DAGSORDEN Repræsentantskabsmøde 2015 DAGSORDEN Repræsentantskabsmøde 2015 1. Velkomst Nicolai Ørum-Petersen fra bestyrelsen byder velkommen. 2. Valg af dirigent og referent JanJan Hovgaard foreslås af bestyrelsen som dirigent ingen modkandidater

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Referat af ekstraordinært Repræsentantskabsmøde i Dansk Klatreforbund den 4. november 2007 Repræsentantskabsmødet blev holdt i Idrættens Hus, Brøndby

Referat af ekstraordinært Repræsentantskabsmøde i Dansk Klatreforbund den 4. november 2007 Repræsentantskabsmødet blev holdt i Idrættens Hus, Brøndby Referat af ekstraordinært Repræsentantskabsmøde i Dansk Klatreforbund den 4. november 2007 Repræsentantskabsmødet blev holdt i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 1. Valg af dirigent Claus

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 16/1-06 i KBH

Bestyrelsesmøde d. 16/1-06 i KBH Bestyrelsesmøde d. 16/1-06 i KBH Klagebrev fra NFK vedr. junior deltagelse ved deres konkurrence. Vi tager klagen til efterretning og henstiller til Roskilde KK om at overholde aldersbegrænsninger. Mads

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Ad 1. Valg af dirigent Valgt er Irene Lorenzen Ad. 2 Valg af referent. Valgt er Frans Bach afholdt lørdag den 4. oktober 2014 i Nyborg Hallen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Referat af generalforsamling for Outdoor Sportsklub Hornslet (tidligere Hornslet Surf- og Skiklub) 28.9. 2010

Referat af generalforsamling for Outdoor Sportsklub Hornslet (tidligere Hornslet Surf- og Skiklub) 28.9. 2010 Referat af generalforsamling for Outdoor Sportsklub Hornslet (tidligere Hornslet Surf- og Skiklub) 28.9. 2010 Generalforsamlingen afholdtes på Den gamle Kro i Hornslet og der var 32 fremmødte. Formanden

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål Foreningen har det formål at udbrede

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning.

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning. Vedtægter Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den 14.3.2014 Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken

Grundejerforeningen Stagebjergparken Referat af ordinær generalforsamling "Stagebjergparken" onsdag den 29. august 2007 Referent: Lars Bo Nielsen Referatet er udarbejdet efter nedenstående dagsorden. 1. Valg af dirigent: John (nr 99) blev

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referenter: Anette Jensen, Søren Jensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Odder Højskoles Elevforening indkalder, i overensstemmelse med vedtægternes 4, nr. 3, til ordinær general forsamling den 12. april 2014 kl. 9.30 på Odder Højskole.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 Rønde Karateklub Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Rønde Karateklub. Klubben er hjemmehørende i Syddjurs Kommune. 2 Klubbens formål Klubben har til formål

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub CVR. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

REFERAT URG MØDE 5 - SØNDAG D. 20. SEPTEMBER 2015

REFERAT URG MØDE 5 - SØNDAG D. 20. SEPTEMBER 2015 REFERAT URG MØDE 5 - SØNDAG D. 20. SEPTEMBER 2015 Idrættens Hus, Brøndby. GymDanmark mødelokale, 5. sal. Kl. 9 16. Frokost undervejs. Anette afbud indtil kl. 12. Gitte, Nicoline, Beth og Anders afbud.

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2013 I KLUBHUSET I MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Hovedforeningen Gødvad GIF 1. Navn, stiftelse og tilhørsforhold Foreningens navn er Gødvad Gymnastik og Idrætsforening kendes også under navnet Gødvad

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Referat generalforsamling Aarhus Skiklub 25.11.2015

Referat generalforsamling Aarhus Skiklub 25.11.2015 Referat generalforsamling Aarhus Skiklub 25.11.2015 Referent : Stefan From Møller Fremmødte : 15 medlemmer + de 6 bestyrelsesmedlemmer Selve indkaldelsen til generalforsamling er udsendt med følgende dagsorden

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk et fornyelses- og menighedsnetværk 1 Navn Oase-bevægelsen i Danmark er stiftet den 25. august 1989 i Århus. Efter fusion med Dansk Oases Menighedsnetværk er navnet på bevægelsen fra 4. januar 2002 "Dansk

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde den 13. december 2012, kl i KAB, Studiestræde 38, Billedsalen

Referat. Repræsentantskabsmøde den 13. december 2012, kl i KAB, Studiestræde 38, Billedsalen Repræsentantskabsmøde den 13. december 2012, kl.17.00 i KAB, Studiestræde 38, Billedsalen Fra repræsen-: tantskabet Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Sabrina Guastella,

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt.

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt. REFERAT FRA DFU REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 15. MARTS 2014 i Horsens Bestyrelsesformand Flemming Olsson bød velkommen. 1. Valg af dirigent På bestyrelsens forslag blev Kim Friisgaard, FDK, valgt som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere