Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget"

Transkript

1 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget > (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud Rammebesparelse Egnssamlingen Ingen Biblioteksbus Reduktion af tilskud til spillestederne Tilpasning af fodboldbanekapacitet Ingen fremskrivning af tilskudskonti

2 4.1 Reduktion af lokaletilskud kr. Nedsættelse af lokaletilskud. De nuværende lokaletilskudsregler til de folkeoplysende foreninger er: 100% lokaletilskud til foreningernes egne og lejede lokaler til medlemmer under 25 år, og 72% til medlemmer over 25 år. Med gebyrordning for brug af kommunale haller. Ved en reduktion på 1 mio. kr. lokaletilskudsområdet vil en ny tilskuds% kunne se således ud: 100% lokaletilskud til foreningernes egne og lejede lokaler til medlemmer under 25 år, og 50% til medlemmer over 25 år. Med gebyrordning for brug af kommunale haller, eller 80% lokaletilskud til foreningernes egne og lejede lokaler til alle medlemmer. Med gebyrordning for brug af kommunale haller. I henhold til folkeoplysningslovens regler skal der ydes 65% i lokaletilskud til foreningernes egne og lejede lokaler til medlemmer under 25 år, og intet lokaletilskud til medlemmer over 25 år. Ved at vælge en lokaletilskudsmodel, hvor der ydes den samme %-sats til alle foreningens medlemmer undgår man, at foreningerne begynder at opdele foreningerne i foreninger for medlemmer hhv. over og under 25 år, for der ved at opnå et højere lokaletilskud. Beregningerne er foretaget ud fra 2014-tal. Der kan blive tale om en kontingentforhøjelse for brugerne i de enkelte foreninger. Der vil med en model, hvor der gives samme tilskud til alle uanset alder, være administrative lettelser for både forvaltning og foreninger. 4.3 Reduktion af tilskud til Egnssamlingen i Saltum kr. Reduktion af det årlige tilskud til Egnssamlingen i Saltum. Egnssamlingen i Saltum får et årligt driftstilskud fra Jammerbugt Kommune pt. er den kommunale udgift på kr. 27

3 I budgetforligt vedrørende 2012 blev det besluttet at tilføre Egnssamlingen kr. i 2012 og yderligere kr. i Egnssamlingen havde søgt om en forhøjelse af driftstilskuddet til dækning af udgift til ny daglig leder (den hidtidige næsten ulønnede leder valgte af gå på pension). Det foreslås at der laves en rammebesparelse på kr. I og med at det er en rammebesparelse, der er foreslået, er det ikke muligt at lave en konkret vurdering af konsekvenserne. 4.5 Ingen biblioteksbus kr. Nedlæggelse af biblioteksbussen i Jammerbugt Kommune. Ved at nedlægge biblioteksbussen vil Jammerbugt Bibliotek kunne svare kr. Udgifterne vedrører løn, driftsmidler, leasing, garageleje og forsikringer. Der vil ikke være biblioteksbusbetjening af borgere i de byer, der i dag får besøg af biblioteksbussen. De må i stedet henvises til et af de 4 biblioteker. Der vil skulle ske en personalereduktion. 4.6 Reduktion af tilskud til spillestederne kr. Der gives i da tilskud til tre spillesteder i Jammerbugt Kommune. Spillestederne modtager tilskud til sammen for kr. 28

4 Tilskuddet til spillestederne er i dag fordelt således: Brovst Musikforsyning MusikCompagniet Fjerritslev Spillestedet Pandrup kr kr kr. Konsekvensen af forslaget vi enten være, at der arrangeres flere koncerter, eller at koncerterne laves for færre klip (billigere koncerter). Ingen. 4.7 Tilpasning af fodboldbanekapacitet kr. Kapaciteten på fodboldbaner er nogen steder i dag noget større, end den behøver at være. Det skyldes, at nogle klubber igennem de senere år har mistet mange medlemmer, og dermed kan stille med færre hold. I Teknik og Miljøudvalgets omstillingskatalog er det medtaget et forslag om at budgettet til klipning af græs på boldbaner reduceres med kr. i 2015 og kr. i overslagsårene forslag nr Forslaget går ud på at klipningen af banerne reduceres til en ugentlig klipning på alle baner undtagen kampbaner i 2015 og en ugentlig klipning på alle baner i 2016 og fremefter. Vej og Parks oplæg til hvilke baner der evt. helt kan undværes/braklægges: Pris ved 1 klipning pr uge Sted Antal baner Kostpris Antal klip/uge Braklægning Hune Stadion - bane 1 11 mands mands /2 Hune Stadion - bane 2 stk. 7mands Ingstrup - bane 2 11 mands/2 stk. 7 mands mands/2 V. Hjermitslev - bane 2 stk. 7 mands Østbakkens sportsplads Fjerritslev 11 mands Thorup Efterskoles St. 11 mands Ørebro - bane 3 11 mands mands /2 Hjortdal Stadion stk. 7mands

5 Odinsvej 2, Brovst 11 mands+ 2 stk. 7 mands Halvrimmen bane 1 11 mands mands/2x7 Arentsminde - bane 2 mands Er indregnet i T&M udvalgets forslag til besparelse Yderligere besparelse ved braklægning evt. T&M udvalget Ud over græspleje er der ingen yderligere vedligehold af bede m.m. på de nævnte baner med undtagelse af Hune hvor der er busketter, træer m.m. som passes. Ved en evt. braklægning må det forventes, at arealerne skal klippes 2 gange om året på lige fod med tomme byggegrunde både af hensyn uønsket vegetation såsom mælkebøtter m.m., som helt sikkert vil florere samt muligheden for anvendelse af arealerne til andre formål bl.a. byfest m.m. Denne omkostning vil i alt beløbe sig til ca pr år. Ved hver bane der nedlægges forventes det at der kan spares max kr. til materialer (gødning, kalk mv.) 11 baner x kr. = kr. Samlet besparelse ved braklægning af de 11 foreslåede baner ( kr kr.) Mindre udgifter til gødning m.v. (11x kr.) Ekstra omkostning til klipning af braklagte baner I alt Heraf er det indregnet kr. i forslag om reduktion af antal klipninger i forslag til Teknik og Miljøudvalget. I den samlede besparelse er ligeledes indregnet kr. vedrørende Hune Stadion se 4.4. Besparelse: Alle 11 baner braklægges og forslaget om færre klipninger i Teknik & Miljøudvalgets omstillingskatalog fjernes (beregningen er inkl. udgifter til pleje af Hune Stadion) kr. Alle 11 baner braklægges og forslaget om færre klipninger i Teknik & Miljøudvalgets omstillingskatalog fastholdes - (beregningen er inkl. udgifter til pleje af Hune Stadion) - ( kr kr.) kr. Alle 11 baner braklægges og forslaget om færre klipninger i Teknik & Miljøudvalgets omstillingskatalog fastholdes (i denne beregning er udgifterne til Hune Stadion fjernet) - ( kr kr kr.) kr. Østbakken Sportsplads FIF benytter ikke banen på Østbakken. Banen er kun anvendt få gange af Idrætscetner Jammerbugt, Fjerritslev til træningsophold, når der ikke er plads på banerne ved FIF's klubhus. Thorup Efterskole 30

6 Banen ejes af Thorup Efterskole. Der er 2 11-mandsbaner på Thorup Stadion. Thorup-Klim Boldklub benytter ikke banen ved efterskolen. Ørebro bane 3 Ørebro Boldklub benytter banerne. Udvikling i medlemstal i Ørebro Boldklub Under 25 år Over 25 år Hjortdal bane 2 Udvikling i medlemstal i Hjortdal U&G Under 25 år Over 25 år Odinsvej 2, Brovst Banen benyttes af Brovst Skole. Ingen foreninger benytter banen. Halvrimmen bane 1 Udvikling i medlemstal i Øland-Halvrimmen IK Under 25 år Over 25 år Har endnu ikke fået medlemstallet fra 2013, men kontingentindbetalingen for fodbold er faldet fra kr. i 2012 til kr. i Arentsminde bane 2 Udvikling i medlemstal i Arentsminde IF Under 25 år Over 25 år Hune Stadion bane 1 og 2 Nedlæggelse af banerne i Hune er med som en selvstændig "pind" i omstillings- og effektiviseringskataloget. Udvikling i medlemstal i Hune Boldklub Under 25 år Over 25 år : ingen kontingentbetalende medlemmer 31

7 Ingstrup bane 2 Udvikling i medlemstal i Ingstrup Sportsforening Under 25 år Over 25 år V. Hjermitslev bane 2 Udvikling i medlemstal i V. Hjermitslev Boldklub Under 25 år Over 25 år Har ikke medlemstal fra KFL-udvalgets bemærkning i forbindelse med prioritering den 14. august 2014: TMU s budget bør reduceres i forhold til braklægning af banerne. Efter mødet har forvaltningen fulgt op på banen på Odinsvej 2, Brovst. Banen benyttes ikke af foreninger, men af skolen. Skolen har ikke budget afsat til pleje af banen. I gl. Brovst Kommune var alle midler til pleje og vedligehold af baner centralt placeret på TMU s budget, og i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev disse midler overført til en central konto på TMU s budget. Der vil skulle ske en personalereduktion på det grønne område svarende til det antal timer, plejeplanen reduceres med. Kan gennemføres fra 1. januar 2015/medio

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 90 Projektnavn Reduktion af international pulje Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.64 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 1. Orientering fra formanden

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 4.02 Fritid Kultur & Fritid Hallerne - kan rammen reduceres? - Flg. 3 forslag til besvarelse. Alle 3 forslag

Læs mere

Besparelser på administrationsområdet

Besparelser på administrationsområdet Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag 2 Beredskabsforslag budget 2016-2019 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Teknik og Miljøudvalget Side

Læs mere

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Version, 9. juli 2010. 1 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004 Referat Møde i Kommunalbestyrelsen Mødested: Multisalen, Skolevej 5, Hvalsø Tidspunkt: Kl. 18.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2003 Skattecenter 3. Regnskabspraksis for

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 5 Katalog med tværgående effektiviseringsforslag I efteråret 2009 blev der nedsat en styregruppe for effektiviseringsstrategi 2011 med repræsentanter fra alle forvaltninger. Styregruppen har til

Læs mere

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Notat Sorø Kommune Kommune Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling J.nr. 340-2010-21001 Den 19. august 2010 Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Med udgangspunkt i Sorø Kommunes effektiviseringsstrategi

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Undervisningsudvalget , Undervisningsudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 UU01 Fælles skolestruktur Tre Falke SER -1,0-1,8-3,0-3,5 Skolen og Skolen på La Cours Vej (eller anden skole)

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere