I. Folkeoplysende voksenundervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I. Folkeoplysende voksenundervisning"

Transkript

1 Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) Kontaktperson, telefon nr. og Dato I. Folkeoplysende voksenundervisning 1. folkeoplysende foreninger, der har modtaget tilskud/fået anvist lokaler m.v. ( 3 og 4, stk. 1, nr. 1, og stk. 2) Folkeoplysende foreninger (pr. 31. december) 1.1. AOF, DOF, FOF, LOF og NETOP 1.2. Andre foreninger 2. Undervisning m.v. (kapitel 4) Faggrupper 2.1. Grundlæggende 2.2. Sundheds Undervisning og studiekredse Fleksible tilrettelæggelsesformer Undervisning for handicappede Undervisning, der forudsætter små hold enkelte foredrag Foredrag ved foredragets start 2.3. Manuelle 2.4. Kultur 2.5. Musiske 2.6. Instrumentalundervisning 2.7. Personlighedsudviklende 2.8. Kommunikations 2.9. Andet

2 3. 10 pct. puljen (obligatorisk) til debatskabende arrangementer ( 8, stk. 2) Debatskabende aktiviteter 3.1. Puljens samlede størrelse 3.2. Er der sket tilbagebetaling af ikke forbrugte tilskud af puljen 3.3. Er der sket overførsel af mindre uforbrugte tilskud til næste års pulje? pct. (frivillig) til fleksible tilrettelæggelsesformer ( 8, stk. 3 og 11, stk. 5) Fleksible tilrettelæggelsesformer 4.1. Aftenskoler, der har anvendt tilskudsmidler til fleksible tilrettelæggelsesformer? 4.2. Timer til fjernundervisning 4.3. Deltagere i fjernundervisning 4.4. Er der afholdt udgifter til: Ja Nej Etablering af internetadgang inden for fjernundervisning Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi Lokaler Annoncering 5. Foreningernes samlede tilskudsberettigende lønudgifter til virksomhed efter kapitel 4 ( 8, stk. 1) Samlede lønudgifter 5.1. Lederløn og øvrige lønudgifter (inkl. feriepenge, ATP, AUD, sygedagpenge m.v.) 5.2. Lærerløn, foredragshonorar og øvrige lønudgifter (inkl. feriepenge, ATP, AUD, sygedagpenge m.v.) Kommunen kan ikke opdele tilskudsberettigede lønudgifter til virksomhed efter kapitel 4 som vist ovenstående. 5 Lederløn, lærerløn, foredragshonorar og øvrige lønudgifter (inkl. feriepenge, ATP, AUD, sygedagpenge m.v.) 6. Kommunalbestyrelsens samlede tilskud (regnskab) 6.1. Løntilskud til undervisning m.v. efter kapitel 4 ( 5, stk. 1, og 8, stk. 1) Undervisning og studiekredse Undervisning for handicappede Undervisning, der forudsætter små hold Foredragsvirksomhed Fleksible tilrettelæggelsesformer 6.2. Har kommunalbestyrelsen fastsat en vægtning mellem og emner ( 11, stk. 1, 2. pkt.) 6.3. Tilskud til private lokaler m.v. (kapitel 7, 23, stk. 1 og 2) 7. Kommunalbestyrelsens supplerende og særlige tilskud (regnskab) Tilskuddets art 7.1. Tilskudsbrøk ved undervisning for med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne ( 11, stk. 4) Har kommunalbestyrelsen fastsat en vægtning mellem og emner ( 11, stk. 1, 2. pkt.) 7.2. Tilskudsbrøk ved instrumentalundervisning ( 11, stk. 3) Har kommunalbestyrelsen fastsat en vægtning mellem og emner ( 11, stk. 1, 2. pkt.) Brøk

3 7.3. Særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper ( 11, stk. 3) Ydes særlige tilskud til pensionister Ydes særlige tilskud til andre grupper (f.eks. ledige, efterlønsmodtagere) 7.4. Supplerende tilskud til undervisning m.v., der forudsætter små hold ( 11, stk. 3) Ydes supplerende tilskud til små ø-samfund og tilsvarende tyndt befolkede områder 8. Refusion fra anden kommune afregnet i kalenderåret i forbindelse med undervisning, studiekredse og fleksible tilrettelæggelsesformer ( 43) Godtgørelse for udgifter i forbindelse med undervisning, studiekredse og fleksible til- rettelæggelsesformer efter kapitel Modtaget fra anden kommune - samlet beløb 8.2. Betalt til anden kommune - samlet beløb 9. Samlet opkrævet gebyr ved brug af anviste lokaler, herunder haller og udendørsanlæg Gebyr Opkræves gebyr ved brug af anviste lokaler m.v. ( 22, stk. 4) II. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1. Folkeoplysende foreninger, der har modtaget tilskud/fået anvist lokaler m.v. ( 3 og 4, stk. 1, nr. 2 og stk. 3) Folkeoplysende foreninger (pr. 31. december) inden for 1.1. Idræt 1.2. Politisk arbejde 1.3. Religiøst arbejde 1.4. Andet idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde 1.5. Ungdomsklubber 1.6. Andre foreninger 2. Aktiviteter (kapitel 5) Aktivitetsmedlemmer inden for 2.1. Idræt 2.2. Politisk arbejde 2.3. Religiøst arbejde 2.4. Andet idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde 2.5. Ungdomsklubber 2.6. Andre foreninger Under 25 år 25-årige og derover

4 3. Kommunalbestyrelsens samlede tilskud (regnskab) 3.1. Tilskud til aktiviteter for børn og unge ( 15 og 16, stk. 1) Idræt Politisk arbejde Religiøst arbejde Andet idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde Ungdomsklubber Andre foreninger 3.2. Tilskud til private lokaler m.v. (kapitel 7) Lokaler, inkl. ridehaller ( 25, stk. 1 og folkeoplysningsbekendtgørelsens 13, stk. 1) Haller, ekskl. ridehaller ( 25, stk. 1 og folkeoplysningsbekendtgørelsens 13, stk. 1) 3.3. Nedsætter kommunalbestyrelsen tilskuddet på grund af over 25 år ( 25, stk. 3) 4. Samlet opkrævet gebyr ved brug af anviste lokaler, herunder haller og udendørsanlæg Gebyr Opkræves gebyr ved brug af anviste lokaler m.v. ( 22, stk. 4) Gradueres gebyr, så børn og unge kan sikres bedre vilkår end voksne (folkeoplysningsbekendtgørelsens 9) III. Andre tilskud 1. Kommunalbestyrelsens andre tilskud inden for lovens område, som ikke er medtaget under I & II (regnskab) Tilskuddets art 1.1. Tilskud til nærmere angivne formål inden for lovens område ( 6, stk. 2) Lokale forsøgs- og udviklingspuljer Andre tilskud 1.2. Forhøjet tilskud til Personer med særlige behov ( 19, stk. 2) Særlige aktivitetsformer ( 19, stk. 2) Andet ( 19, stk. 2) IV. Betaling for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg 1. Kommunalbestyrelsens betaling for benyttelse af lokaler, herunder haller og udendørsanlæg ( 21, stk. 1, nr. 2-4, jf. 22, stk. 2) Betaling for benyttelse af: 1.1. Lokaler m.v., der benyttes til udbud af uddannelser med godkendelse efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lokaler, der benyttes til udbud af uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, sygeplejerske og radiograf, og af den pædagogiske grunduddannelse og lokaler, der benyttes til aktiviteter efter lov om centre for undervisningsmidler m.v. ( 21, stk. 1, nr. 2), regionale lokaler m.v. ( 21, stk. 1, nr. 3) og statslige lokaler m.v. ( 21, stk. 1, nr. 4).

5 V. Folkeoplysningsudvalg 1. Folkeoplysningsudvalg ( 34, stk. 1) 1.1. Havde kommunalbestyrelsen nedsat et folkeoplysningsudvalg pr. 31. december VI. Distriktsforeninger m.v. 1. Administrationskommune ( 45, stk. 3) 1.1. Er kommunen administrationskommune gå til VI. 2 & 3 gå til VII. 2. distriktsforeninger for børn og unge ( 45, stk. 1) (pr. 31. december) - UDFYLDES AF ADMINISTRATIONSKOMMUNEN! 2.1. Distriktsforeninger for børn og unge 3. Samlede tilskud (regnskab) - UDFYLDES AF ADMINISTRATIONSKOMMUNEN! 3.1. Tilskud til distriktsforeningsarbejde for børn og unge ( 45, stk. 7) 3.2. Tilskud til private lokaler m.v. ( 45, stk. 6, jf. kapitel 7) VII. Daghøjskoler 1. Tilskud ( 45 a) og tilskud daghøjskoler 1.1. Yder kommunalbestyrelsen tilskud til daghøjskoler(pr. 31. december) 2. Deltagertimer og deltagertimer og 2.1. Deltagertimer 2.2. Deltagere (cpr-elever)

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed Lederhåndbog side 2.1.1 Teknisk sammenskrivning af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 af 8 10-08-2011 09:42 LBK nr 854 af 11/07/2011 Gældende (Folkeoplysningsloven) Offentliggørelsesdato: 19-07-2011 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og rammer for

Læs mere

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011. LBK nr 854 af 11/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2015 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j. nr. 188.14H.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Faaborg-MidtfynOrdningen

Faaborg-MidtfynOrdningen Faaborg-MidtfynOrdningen Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem kan få støtte?... 3 Begrænsninger... 3 Ansvar... 3 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I)...4 Formål... 4 Krav til den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere