Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune"

Transkript

1 Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune

2 INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere og pædagoger, som alle er gratis. Visionen er, at skabe et inkluderende børne- og ungdomsområde, hvor alle børn får et undervisningstilbud, der matcher deres behov og ligger så tæt som muligt på den almene folkeskole. Kompetencecentrene er skoler og institutioner specialiseret i henholdsvis ADHD, autisme, socioemotionelle vanskeligheder, familieindsats, læse-skrive vanskeligheder og børn med nedsatte psykiske og fysiske funktionsevner. Deres pædagogiske vejledning, sparring og kursusaktiviteter er et supplement til den hjælp, PPR yder. Formålet er at sikre videns- og erfaringsudveksling og at bygge bro mellem almenområdet og specialområdet. Meningen med kompetencecentrene er, at det nemt og hurtigt skal være muligt at få gratis ekspertrådgivning til lærere og pædagoger om, hvordan man kan arbejde med børn med specifikke funktionsnedsættelser på en måde, så de får den rette støtte i nærmiljøet og kan forblive inkluderet i skolen eller institutionen. Kompetencecentrene kan rådgive omkring løsning af konkrete problematikker, de kan give pædagogisk observation og sparring og de tilbyder kursusforløb i specialpædagogiske undervisningsmetoder. Kompetencecentre tilbyder Vejledning, rådgivning og metodeanvisning Observation af udvalgte situationer med efterfølgende pædagogisk sparring Kompetencebistand på et enkelt barns diagnoser/ problematikker/handicap Kurser Vejledningen kan henvende sig til Hele institutionen/skolen Klasseteamet Den enkelte pædagog/lærer Kompetencecentrene er fysisk placeret seks steder Frejaskolen (autisme) Skolen i Charlottegården (ADHD) Familiekurserne i København (familie- og inklusionsindsatser) Eksperimentalinstitutionen (socio-emotionelle vanskeligheder) Kompetencecenter for børn med læse- og skrivevanskeligheder (Blågårds Skole) Specialklyngern (koordinering hos specialbørnehavne Guldregn) 2

3 Erfaringen, fra de der dagligt arbejder med disse børn, viser, at der ofte kan skabes store fremskridt ved mindre tiltag og ved brug af ændrede pædagogiske metoder. Ofte foregår rådgivning på selve skolen eller institutionen, for at sikre udgangspunkt i de situationer, hvor der opstår tvivl eller er brug for hjælp. Den pædagogiske sparring tilbydes bl.a. på Den professionelle tilgang til barnet Forståelse for barnets kommunikation Pædagogiske handlemuligheder Pædagogiske metoder Aktivitetsforslag Forældresamarbejde Ydelserne er gratis Kompetencecentrene tilbyder deres ydelser gratis til alle københavnske folkeskoler, daginstitutioner, fritidshjem, KKFO, ungdomsklubber, basisgrupper og familieskoler/klasser. Institutioner og skoler leverer selv tiden til deltagelse. Sådan henvender du dig til kompetencecentrene Ideen er at kompetencecentrenes hjælp skal kunne sættes ind hurtigt og effektivt, når behovet opstår. Start derfor med at ringe til kompetencecenteret og drøft direkte med dem, hvilken vejledning der er behov for. Ud over råd og vejledning udbyder kompetencecentrene også en række kurser, som tilbydes via BUF Akademi og tilmeldingen foregår på BUF Akademi. Kontaktdata på de fire kompetencecentre Autisme: Frejaskolen, tlf ADHD: Skolen i Charlottegården, tlf Familieindsats: Familiekurserne (familie- og inklusionsindsatser) i København, tlf Socioemotionelle vanskeligheder: Eksperimental Institutionen, tlf Læse- og skrivevanskeligheder: Blågård Skole, tlf / Specialklyngen: Specialbørnehaven Guldregn, tlf

4 FREJASKOLEN Frejaskolen er en specialskole med KKFO for børn inden for autismespektret og tilgrænsende vanskeligheder (f.eks. ADHD). Skolen modtager elever fra hele Københavns Kommune. Frejaskolen samarbejder tæt med Valbys øvrige skoler og institutioner om inklusion af børn med særlige behov. Kompetencecentret Frejaskolen har siden 2003 fungeret som Kompetencecenter, og tilbudt kurser og rådgivning til kommunens skoler og institutioner omkring inklusion af børn med vanskeligheder inden for autismespektret. Kompetencecentrets ydelser er en del af kommunens samlede inklusions-indsats. Kompetencecentrets udbud af kurser og projekter kan ses på og på Spørgsmål vedr. Kompetencecentrets tilbud kan rettes til funktionslærer Marianne Sollok Nordenhof på Frejaskolens telefon; eller mail; eller Vi kommer gerne til jeres skole/institution Lærerne og pædagoger efterspørger hjælp til at inkludere børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser herunder børn med autismespektrumsforstyrrelser. Mange lærere og pædagoger vurderer, at de kun i mindre grad har kompetencer til at inkludere børn med disse vanskeligheder. Kompetencecentret tilbyder derfor kurser, som er kendetegnet ved at have fokus på praksis og give idéer og inspiration til forebyggende, foregribende og indgribende pædagogiske strategier. Kurserne kan give mening for hele klassen, grupper i klassen og den enkelte elev. Kurset tager afsæt i et dobbelt perspektiv på praksis, hvor både barnets og fællesskabets betydning er i fokus. Kurserne afvikles på jeres skole/institution indhold og omfang vil blive tilrettelagt i samarbejde med jer. Kurserne kan rette sig mod hele eller dele af personalet. Et kursus kan tage udgangspunkt i forskellige aspekter, f.eks.: Hvilken forståelse/viden er nødvendig hos personalet omkring barnet for at skabe trivsel og faglig udvikling? Hvilke barrierer for deltagelse og læring oplever barnet? Er der overensstemmelse mellem det barnet magter, og det vi forlanger af ham/hende? Præsentation af pædagogiske værktøjer og strategier der retter sig mod børnefælles-skabet, personalets tilgang og barnet. Præsentation af værktøjer til at kunne observere, analysere, opstille hypoteser og anvise meningsfulde strategier. I forbindelse med kurset er der mulighed for individuel vejledning til lærere/teams/pædagoger. 4

5 Kurser for lærere Kurser for lærere Hvordan skal vi forstå barnet med vanskeligheder inden for autismespektret? Hvordan kan undervisningen tilrettelægges, så der kan tages hensyn til barnets særlige behov og på samme tid skabes mulighed for at inkludere det i børnefællesskabet? Kompetencecentret tilbyder kursus for lærere, som ønsker at vide mere om baggrunden for at nogle børn bliver udfordret af de krav og forventninger vi møder dem med. Målet med kurset er at lærere oplever, at de bliver bedre i stand til at forstå og møde børn med udfordringer i forhold til sociale, kommunikative og opmærksomhedsmæssige problemstillinger herunder børn med autismespektrumsforstyrrelser. Kurset tager udgangspunkt i problemstillinger som mange lærere kender til; børn der ikke kan modtage en fælles besked og selvstændigt gå i gang med opgaver børn med store organiseringsvanskeligheder børn der kommer i konflikt med andre børn og ikke kan se deres egen andel i konflikten, børn der har svært ved at skifte fra og til opgave/metode/aktivitet o. lign. Kurset tager afsæt i et dobbelt perspektiv på praksis, hvor både barnets og fællesskabets betydning er i fokus. Hvilken forståelse/viden er nødvendig hos lærerne omkring eleven for at skabe trivsel og faglig udvikling? Hvilke barrierer for deltagelse og læring oplever eleverne? Er der overensstemmelse mellem det eleverne magter, og det vi forlanger af dem? Præsentation af pædagogiske værktøjer og strategier der retter sig mod klassefælles-skabet, lærerens tilgang og eleven. Præsentation af værktøjer til at kunne observere, analysere, opstille hypoteser og anvise meningsfulde strategier. Kurset afholdes sommer/efterår Kurset er på 3 x 3 timer og afholdes med ca. 3 ugers mellemrum. Deltagere i kurset har mulighed for ca. 6 timers individuel vejledning omkring egen praksis. I samarbejde med vejledere fra Frejaskolens Kompetencecenter vil det være muligt at afprøve forskellige pædagogiske metoder og strategier målrettet det enkelte barn/gruppe. Kurset betales af BUF, men skolen/institutionen skal selv levere timer til deltagerne. Hold øje med nye kurser for 2014/2015 på Frejaskolens hjemmeside, fra den 15. april Tilmelding via BUF-Akademi. 5

6 Kurser for pædagoger i 0-6 års institutioner Kurser for lærere Hvordan skal vi forstå barnet med vanskeligheder inden for autismespektret? Hvordan kan dagligdagen tilrettelægges, så der kan tages hensyn til barnets særlige behov og på samme tid skabe mulighed for at inkludere det i børnefællesskabet? Kompetencecentret tilbyder kursus for pædagoger, som ønsker at vide mere om baggrunden for, at børnehavens rutiner og aktiviteter i nogle tilfælde synes at kollidere med barnets behov. Hvilket kan skyldes, at barnet kan have behov for at være i sit eget rum og søge egne rutiner/aktiviteter som ellers kan udløse konflikter med andre børn/voksne. Målet med kurset er, at pædagoger oplever, at de bliver bedre i stand til at forstå og møde børn med udfordringer i forhold til sociale, kommunikative og opmærksomhedsmæssige problemstillinger herunder børn med autismespektrumsforstyrrelser. Kurset tager udgangspunkt i problemstillinger, som mange pædagoger kender til; barnet har det svært med skift barnet reagerer ikke på irettesættelser barnet forstår ikke andre børns handlinger barnet kan ikke mærke andre børns reaktioner barnet inddrager ikke andre børn i sin leg, barnet smittes af uro barnet bryder sig ikke om at blive trøstet Kurset tager afsæt i et dobbelt perspektiv på praksis, hvor både barnets og fællesskabets betydning er i fokus. Hvilken forståelse/viden er nødvendig hos pædagogerne omkring barnet for at skabe trivsel og udvikling? Er der overensstemmelse mellem det barnet magter og det vi forlanger af det? Præsentation af pædagogiske værktøjer og strategier, der retter sig mod hele børnefællesskabet, mod barnet med særlige behov og mod tilgangen til barnet. Præsentation af observations- og analyseværktøjer der gør deltagerne i stand til at opstille indsigtsfulde hypoteser og anvise meningsfulde strategier. Kurset afholdes sommer/efterår Kurset er på 3 x 3 timer og afholdes med ca. 3 ugers mellemrum. Deltagere i kurset har mulighed for ca. 6 timers individuel vejledning omkring egen praksis. I samarbejde med vejledere fra Frejaskolens Kompetencecenter, vil det være muligt at afprøve forskellige pædagogiske metoder og strategier målrettet det enkelte barn/gruppen. Kurset betales af BUF, men institutionen skal selv levere timerne til de deltagende pædagoger. Hold øje med nye kurser for 2014/2015 på Frejaskolens hjemmeside, fra den 15. april Tilmelding via BUF-Akademi. 6

7 Kurser for pædagoger i fritidsinstitutioner (fritidshjem, KKFO og klub) Hvordan skal vi forstå barnet med vanskeligheder inden for autismespektret? Hvordan kan klub- og fritidsaktiviteter tilrettelægges, så der kan tages hensyn til barnets særlige behov og på samme tid skabes mulighed for at inkludere det i børnefællesskabet? Kompetencecentret tilbyder kursus for pædagoger, som ønsker at vide mere om baggrunden for at nogle børn bliver udfordret af de krav og forventninger vi møder dem med. Målet med kurset er, at pædagoger oplever at de bliver bedre i stand til at forstå og møde børn med udfordringer i forhold til sociale, kommunikative og opmærksomhedsmæssige problemstillinger herunder børn med autismespektrumsforstyrrelser. Kurset tager udgangspunkt i problemstillinger, som mange pædagoger kender til; at barnet igen og igen vælger de samme aktiviteter og/eller kammerat(er) at barnet sjældent tager initiativ, når det skal indgå i sociale sammenhænge at barnet aldrig beder om hjælp eller giver udtryk for behov og ønsker at barnet ikke forstår hvornår og hvorfor det kommer til at overskride andres grænser at barnet ikke retter sig efter fælles regler at barnet gør sig stor umage med at få venner, men gang på gang bliver afvist af de andre børn. Kurset tager afsæt i et dobbelt perspektiv på praksis, hvor både barnets og fællesskabets betydning er i fokus. Hvilken forståelse/viden er nødvendig hos pædagogerne omkring barnet for at skabe trivsel og udvikling? Er der overensstemmelse mellem det barnet magter og det vi forlanger af det? Præsentation af pædagogiske værktøjer og strategier, der retter sig mod hele børnefællesskabet, mod barnet med særlige behov og mod tilgangen til barnet. Præsentation af observations- og analyseværktøjer der gør deltagerne i stand til at opstille indsigtsfulde hypoteser og anvise meningsfulde strategier. Kurset afholdes sommer/efterår Kurset er på 3 x 3 timer og afholdes med ca. 3 ugers mellemrum. Deltagere i kurset har mulighed for ca. 6 timers individuel vejledning omkring egen praksis. I samarbejde med vejledere fra Frejaskolens Kompetencecenter vil det være muligt at afprøve forskellige pædagogiske metoder og strategier målrettet barnet. Kurset betales af BUF, men institutionen skal selv levere timerne til de deltagende pædagoger. Kurset afvikles på følgende datoer: Tirsdag d. 29. oktober 2013 kl kl Tirsdag d. 12. november 2013 kl kl Tirsdag d. 26. november 2013 kl kl Tilmelding via BUF-Akademi.

8 SKOLEN i CHARLOTTEGÅRDEN Charlottegården er en specialskole for børn og unge med ADHD, AFS og andre funktionsnedsættelser. Skolen modtager børn og unge fra hele Københavns Kommune. Kompetencecenteret består af lærere, der i det daglige både underviser på Skolen i Charlottegården og rådgiver internt og eksternt. Derfor har vi en solid praktisk og teoretisk erfaring og viden, om det at håndtere og tilrettelægge undervisning for børn med særlige behov. Her kan du få sparring, søge rådgivning og vejledning om ADHD. Du kan få inspiration og konkret viden om hvordan man løser op for problemstillinger og arbejder med børn og unge med ADHD, AFS og andre funktionsnedsættelser. Kompetencecenteret tilbyder Telefonisk assistance Rådgivende supervision til lærerne i et klasseteam Herunder evt. deltagelse i netværksmøder, skole/ hjem samtaler og forældremøder Observationer Særligt tilrettelagte kurser Disse kan afholdes både hos os eller på egen skole/institution. Overordnede kurser omkring udfordringer vedrørende inklusion Skræddersyet kursus/oplæg for personalet på en skole eller institution Vi kommer meget gerne ud til jer! Det kan være til PR-møder, pædagogiske dage, vejledning, forældremøder mm. Der kan være tale om helt korte oplæg, hvor vi informerer og besvarer spørgsmål om hvilke forløb, vi kan tilbyde jer. Det kan også være et skræddersyet oplæg til hele personalet, hvor indholdet aftales med jer. Børn og unge med ADHD kan fylde meget i den almindelige undervisning og i frikvartererne, og det kan nogle gange virke som en uoverskuelig opgave at inkludere dem. Det kan ligeledes være en udfordring i et institutionsliv. Men med en større indsigt i diagnosen ADHD, bliver du bedre rustet til at kunne sætte dig ind i og afbøde de problemer, som børn og unge med ADHD typisk løber ind i. Vi forsøger at binde teorien sammen med praktiske eksempler fra institutionens dagligdag. Formålet er at give større viden og forståelse for diagnosen og at give gode råd ift. at blive bedre til at planlægge undervisningen og frikvartererne, så mulighederne for succesfuld inklusion forøges. Emner kunne være Hvad er ADHD? Hvilke konsekvenser har det for børn og unge, at de lever med ADHD? Positivfokusering og den gode relation Afmystificering Hvad kan man gøre i undervisningen, så de bliver bedre inkluderet? Forældresamarbejdet 8

9 Skræddersyet kursus Målgruppe Lærere og/eller pædagoger der ønsker at skabe en fælles viden og forståelse omkring, hvordan man kan arbejde med børn og unge med ADHD: Kursets indhold vil bl.a. være: Sammen med kursusholderen planlægger I et forløb, hvor form og indhold tilpasses efter jeres behov. Sted og tid Efter aftale. Pris Alle kurser og al rådgivning er gratis for skoler og institutioner i Københavns Kommune. Ved ønsker om ydelser til andre målgrupper sker henvendelse som nævnt ovenfor. Kontakt For rådgivning og sparring ring til Charlottegården på telefon: eller send en mail til Kurser søges via BUF-akademi. Aktivitetsnr: Læs mere Du kan læse mere om Charlottegården på 9

10 FAMILIEKURSERNE KØBENHAVN Sparring, Udvikling og Inklusion FamilieKurserne København er et tilbud til børn, der har det svært i skolen eller institutionen ofte på grund af adfærds-, trivsels- og følelsesmæssige problemer. Et forløb på et familiekursus kan hjælpe barnet til at trives bedre. På FamilieKurserne København har vi fokus på børn og unge i gråzonen mellem almenområdet og specialtilbud. Det er typisk børn, som står på kanten af udskillelse eller oplever sig selv som ekskluderet fra fællesskabet. Vi arbejder i de sammenhænge omkring barnet, hvor der er behov for ændringer for at sikre en positiv udvikling. Derfor arbejder vi hele vejen rundt om barnet i et tæt samarbejde med forældre, skole og institution. Kompetencecentret FamilieKurserne København beskæftiger sig ikke udelukkende med familiearbejde. FamilieKursernes Kompetencecenter tilbyder vejledning, sparring og skolekurser til københavnske skoler og institutioner, som en støtte til arbejdet med inklusion af børn. Kompetencecenteret er tænkt som et sted, hvor alle, der arbejder med disse børn, kan ringe med spørgsmål eller for at få råd og vejledning. Vi forsøger at komme ud til jer hurtigst muligt efter en henvendelse, så vi kan give jer sparring og vejledning med udgangspunkt i jeres konkrete behov. Skolekurser, Sparring og Vejledning FKK tilbyder samarbejde på alle niveauer til alle der arbejder med børn og unge i Københavns Kommune. Det betyder, at en enkelt lærer/pædagog, et team, en afdeling eller en hel skole/institution kan få kurser, sparring og vejledning primært indenfor de fire områder: Teamsamarbejde og Inklusion Fra Jeg til Vi Klassetrivsel, klasseledelse, Klassemøder og Inklusionsfremmende aktiviteter Samarbejde imellem forældre, skole og institution Familieklasser Sparring og vejledning om familieklasser og FI på skoler og institutioner Tid og Sted Vi kommer ud til skoler og institutioner, og efter et indledende møde aftaler vi en tidsramme for samarbejdet. Kontakt og tilmelding Ring direkte til FamilieKursernes Kompetencecenter. Kontakt: Leder Kirsten Dreyer på tlf / eller Souschef Henrik Schou Nielsen på tlf.: / Du kan læse mere om FamilieKurserne København og FamilieKursernes Kompetencecenter på

11 Teamsamarbejde og inklusion - fra Jeg til Vi Læser man Københavns Kommunes Inklusionsguide, står det klart, at en inkluderende kultur bl.a. er kendetegnet ved at: Personalet arbejder i teams og deltager i tværfagligt samarbejde Der udvikles kompetence til forhandling og konfliktbearbejdning Der arbejdes med udvikling af socialitet På dette kursus arbejder vi med de metoder, der gør det muligt at arbejde som et team med inklusion. Kurserne tager udgangspunkt i den enkelte institutions eller skoles ønsker og behov og alt sættes i forhold til de udfordringer, I oplever i jeres dagligdag. Kurset er udformet som en blanding af korte oplæg, praktiske øvelser og refleksioner. Vi lægger vægt på, at både indhold og arbejdsform skal være direkte anvendelig i deltagernes daglige arbejde. Kurset følges op af sparring på team- og klasseniveau i forhold til de kompetencer, I beslutter at udvikle og arbejde videre med. Inden kursusstart afholder vi møder med både ledelse og personale, så vi sammen kan afklare behov, formål og nøjagtigt indhold i kurset. Kursusindhold: På kurset ser vi sammen bl.a. på, hvordan man kan udvikle teamsamarbejdet i forhold til: Den inkluderende skole/institution Bedre og mere effektive møder En anerkendende og værdsættende tankegang Fælles faglig udvikling 11

12 Klassetrivsel, Klasseledelse, Klassemøder og Inklusion Kursus for lærere og pædagoger der ønsker at arbejde med klasseledelse, klassemøder og andre inklusionsfremmende aktiviteter som en metode til at: Udvikle klassens/gruppens sociale miljø Forebygge mobning og eksklusion Udvikle elevernes sociale kompetencer Træne elevernes færdigheder i kommunikation Kursusindhold Kurset består typisk af to timer, hvor fokus vil være på teorien bag klassemødet og på, hvordan klassemødet organiseres i dagligdagen, kombineret med tre timer i klassen omkring klassemødet i praksis. Hertil kommer seks timer, hvor hovedvægten vil være på observation og sparring. Vi lægger vægt på, at både indhold og arbejdsformer skal være direkte anvendelige i deltagernes daglige arbejde. Der er mulighed for at skræddersy kurserne, så de passer til den måde, I ønsker at arbejde med inklusionsfremmende aktiviteter. Ledelse af forældresamarbejde Kurset Ledelse af Forældresamarbejde henvender sig til alle der har brug for at etablere eller genetablere et godt forældresamarbejde, hvor forældrene ses som en nødvendig ressource og samarbejdspartner. Herunder opmærksomhed knyttet til samarbejde med 2-sprogede forældre. Et dynamisk forældresamarbejde er præget af tillid og med plads til, både at tale om det der lykkes og det der udfordrer fællesskabet. Det indebærer, at de professionelle erkender et ansvar for at lede denne proces. Formen tager udgangspunkt i skolen/institutionens hverdag med cases, oplæg, observationer, refleksioner og praktiske øvelser. Skolekurser, sparring og vejledning om ledelse af forældresamarbejde kan typisk være: Forståelsen af hvorfor ledelse er nødvendig De mange virkeligheder, relationer og intentioner De gode forældremøder og skole/hjemsamtaler Kommunikation og forventninger De svære samtaler 12

13 Sparring til Familieklasser og FI Kurset henvender sig til skoler og institutioner, der starter familieklasser eller fællesindsats. Til pædagoger og lærere, der skal til at arbejde med området for første gang, og til de, der har arbejdet med det i en årrække, men gerne vil have genopfrisket teori og pædagogisk metode. På kurset præsenterer vi de pædagogiske metoder, vi bruger på FamilieKurserne i teori og praksis. De tager udgangspunkt i Marlborough-metoden, der handler om at tage ansvar, om anerkendelse og om at sætte nogle klare mål for udvikling. Derudover er vi inspireret af den narrative tilgang, som grundlag for at arbejde med forandringer. Kurset er udformet som en blanding af oplæg, øvelser og en praktik med observationer og refleksioner. Der må beregnes tid til læsning af baggrundsmateriale. Kursusindhold: At arbejde med forandringer og positioner hvilken rolle har vi i familieklassen At skabe og opretholde en anerkendende kontekst i familieklassen At opstille mål og bruge målskemaer i familieklassen At arbejde med familiemål At arbejde med hypoteser og hvordan vi bruger dem At skabe sammenhæng mellem aktiviteter og ønskede forandringer At arbejde med narrativer i familieklassen At arbejde med spørgsmålstyper 13

14 EKSPERIMENTALINSTITUTION Eksperimentalinstitutionens kompetencecenter er en del af Københavns Kommunes indsats for at arbejde med inklusion af børn med særlige behov. Vi har næsten 30 års erfaring i at arbejde med inklusion. Institutionen er normeret til 60 børn i vuggestue og børnehave. Halvdelen af børnene kommer gennem den almindelige pladsanvisning. Den anden halvdel er centralt visiterede børn, der har brug for særlig omsorg, typisk fordi de har socio-emotionelle vanskeligheder. Den særlige omsorg kan være hjælp til at opnå tæt kontakt med en voksen, være en positiv del af en børnegruppe, finde legekammerater og lære sine egne og andres grænser at kende. Vi kommer ud til jer Gennem Eksperimental Institutionens kompetencecenter har institutioner og skoler mulighed for at få del i vores mangeårige faglige viden og erfaring. Alle vores kurser fungerer som praksisnær undervisning. Det betyder, at vi arbejder med udgangspunkt i de problemer I oplever i det daglige for derigennem at bygge bro mellem erfaringer, teori og praksis. Det giver mulighed for at se børnene, familierne og arbejdet med dem i et nyt perspektiv. Målgruppe Institutioner og skoler, der ønsker rådgivning og sparring i forhold til indsatsen for udsatte børn og familier. Læs mere Du kan læse mere om Eksperimental Institutionens arbejde på Kontakt Leder Jane Weltz eller souschef Leif Nielsen på tlf , hverdag mellem 9-15 eller mail: eller hvis I ønsker sparring eller kursus. 14

15 Kursusindhold Alle vores kurser laves som individuelle rådgivningsforløb hos jer med udgangspunkt i jeres institution. Typisk som en temadag for alle institutionens ansatte. Individuelle rådgivningsforløb, hvor I bl.a. får svar på: Hvordan arbejder man med inklusion? Hvordan inkluderer man et barn med særlige behov? Hvad kræver inklusion af ledelses- og organisations kultur? Hvordan kan man arbejde inkluderende i en travl hverdag? Afklaring Vi yder rådgivning og hjælp til afklaring omkring børn med særlige behov. Herunder forståelse for at tolke og forstå de signaler børnene sender, når det gælder: Børn i krise Børn der er kontaktsvage Børn med spiseforstyrrelser Børn der er udadreagerende eller indadvendte Børn der er selvdestruktive. Børn der er i konstant konflikt med børn og voksne Børn der er overdrevent selvhjulpne. Forældresamarbejde Vi yder også rådgivning i forhold til forældresamarbejde. Kommunikation med forældre - hvor ofte og hvordan? Hvordan skaber og opretholder vi en god kontakt med forældrene? Hvordan inddrager vi forældrenes - måske meget små - ressourcer i samarbejdet? Hvordan kan vi støtte forældrene i at skabe gode relationer til deres barn? Hvordan forholder vi os, når der uenigheder mellem forældre og personale? Kønsroller i forældresamarbejdet Forholdet mellem samarbejde og myndighedsudøvelse Metoder Rådgivningsforløb med baggrund i jeres hverdag i institutionen/skolen. Med udgangspunkt i den problematik I har, aftaler vi et besøg i jeres institution eller skole. Et typisk forløb kan være samtale og observation efterfulgt af fælles refleksion. Et forløb kan bestå af flere opfølgende samtaler Følordning Vi tilbyder også følordning i Eksperimental Institutionen som opfølgning på et rådgivningsforløb omkring pædagogisk metode og inklusion. Oplæg/undervisning ved personalemøder Vi tilbyder rådgivning af ledelser omkring organisering af en inkluderende kultur. 15

16 SPECIALKLYNGEN Specialklyngens kompetencecenter er en del af Københavns kommunes samlede indsats for at arbejde med inklusion af børn med særlige behov. Specialklyngen består af 6 specialdaginstitutioner for børn mellem 0-6 år. Klyngen er normeret til 134 børn. Personalegrupperne er sammensat af pædagoger, medhjælpere samt fysio-og ergoterapeuter. Alle børn bliver visiteret af et tværfagligt centralt visitationsudvalg, da børnene har særlige behov. Fælles for børnene er, at de har betydelige varige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Vi kommer ud til jer Gennem specialklyngens kompetencecenter har institutioner og skoler mulighed for, at få del i specialklyngens store tværfaglige viden og erfaring fra pædagoger samt fysio- og ergoterapeuter. Vores sparring og rådgivning fungerer som en tværfaglig praksisnær vejledning, sådan at barnets muligheder optimeres så det kan rummes i sit daglige miljø.(vi tager udgangspunkt i barnets specifikke vanskeligheder.) Vi henvender os til dagpleje /specialdagpleje, institutioner og skoler der ønsker rådgivning og sparring til børn hvis adfærd og udvikling vækker bekymring: Det kan f.eks. være: Børn der har vanskeligheder med krop og bevægelse Sensitive børn Børn med uforudsigelig eller anderledes adfærd Børn med formodet psykiske og fysiske udviklingsforstyrrelser Børn der ikke udvikler sig forventeligt Børn med og uden diagnoser Børn med spiseproblematikker Børn med erhvervet hjerneskade Vi kan tilbyde vejledning omkring Sanse stimulering Forslag til motoriske aktiviteter, der stimulerer den motoriske udvikling Vejledning om spiseproblematikker Alternativ kommunikation Neuropædagogik Hjælpemidler Leg og udvikling der svarer til det enkeltes barn udviklingstrin Forældresamarbejde til børn med særlige behov 16

17 Kontakt Gitte Olsen på ml eller på mail hvor I skriver kort om jeres bekymring Kontakt og rådgivning af specialklyngens kompetencecenter er gratis og I skal blot afse tid til os. Alle forløb vil blive individuelt tilrettelagt. Rådgivningsforløbene indeholder Afklaring af problematikken så I kan blive kontaktet af relevante fagpersoner Når vi kommer ud til jer, vil vi først afholde en kort samtale med det personale som er tilknyttet barnet. Vi vil observere barnet i sit daglige miljø, efter observationen vil vi sammen reflektere over observationen og komme med forslag til indsats. Kunne guide videre til relevante instanser i systemet hvis det skønnes nødvendigt (Råd og vejledning til det fortsatte forældresamarbejde.) Efterfølgende vil der være en eller flere opfølgende samtaler. Der kan være mulighed for inspirationsbesøg eller mesterlærerordning i en af specialdaginstitutionerne. Kurser Vi planlægger et kursus om håndteringen af sanseproblematikker i institutioner og skoler. Kurset vil ligge i marts Se mere på BUF-Akademi 17

18 KOMPETENCECENTERET For elever med læse- skrivevanskeligheder Kompetencecenteret for elever med læse- skrivevanskeligheder ligger på Blågård Skole i tilknytning til læseklasserækken, som er et specialundervisningstilbud til elever fra klasse med vidtgående læseskrivevanskeligheder. Kompetencecenterets lærere har arbejdet i læseklasserne i en lang årrække og har derfor en stor faglig viden, såvel teoretisk som erfaringsbaseret. Formålet Kompetencecentrets rolle er at formidle viden fra specialområdet og dermed styrke indsatsen omkring elever med læse- skrivevanskeligheder i den almene undervisning. Vi tilbyder Observation af en enkelt eller flere elever i undervisningssituationen, med efterfølgende vejledning og vidensdeling med læreren/pædagogen eller teamet. Kursusprogram Tilpassede skolekurser. Kursuseftermiddage målrettet en mindre gruppe på jeres skole fx i danskfagudvalget, en af skolens afdelinger eller lignende. Rammerne for et kursus aftales med kompetencecenteret. Pris Vejledning og kurser er gratis. Kontakt og tilmelding Telefon: eller på mail: Se for mere information på under Kompetencecenter LÆS Kurser søges via BUF Akademi Kurser i Kompetencecentret for elever med læse- skrivevanskeligheder tilbyder 5 kurser. Hvert kursus tilbydes to gange, en gang i efteråret og en gang i foråret. Man kan naturligvis vælge flere kurser, og på den måde sammensætte sit eget forløb. Hvert kursus tilmeldes separat via BUF akademi. 18

19 IT i læse-skriveundervisningen, basis Målgruppe Lærere og pædagoger i folkeskolen med undervisnings- og/eller vejledningsfunktion i forhold til elever med omfattende læse- skrivevanskeligheder som ønsker at komme i gang med at bruge CDord og IntoWords. Kursets indhold Oplæsning og skrivestøtte Programmets opbygning og værktøjer Tilpasning til eleven og undervisningssituationen Undervisningen veksler mellem oplæg, undervisningseksempler, hands on og samtale. Varighed To timer Kursusdatoer Tirsdag d. 24. september2013 kl. 14:00 16:00 Tirsdag d. 18 februar 2014 kl. 14:00 16:00 Sted Blågård Skole, Hans Tavsens Gade 5, 2200 København N. Tilmelding via BUF Akademi. 19

20 IT i læse-skriveundervisningen, udvidet Målgruppe Lærere og pædagoger i folkeskolen med undervisnings- og/eller vejledningsfunktion i forhold til elever med omfattende læse- skrivevanskeligheder, som er i gang med at bruge CDord og IntoWords og vil bygge mere på. Kursets indhold Avanceret læse- skrivehjælp Avanceret brug af ordbog og fagordbog Hvordan bliver teknologien en hjælp i den undervisning jeg planlægger Hvor kan jeg søge efter digitaliseret skøn- eller faglitteratur? (Nota, Materialebasen, CFU, Superbog m.m.) Om at gøre al tekst, uanset medie eller filformat tilgængelig Skanning i praksis hvornår er de forskellige teknologier hensigtsmæssige? (kopimaskine/skanner, handyscan og c-pen) Hvordan får eleverne ejerskab til teknologien? Perspektiver for fremtiden - håndholdt it, Intowords og Ipad, tablets, smartphones m.m. Varighed To timer Kursusdatoer Tirsdag d. 8. oktober 2013 kl. 14:00 16:00 Tirsdag d. 4. marts 2014 kl. 14:00 16:00 Sted Blågård Skole, Hans Tavsens Gade 5, 2200 København N. Tilmelding via BUF Akademi. 20

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der syv bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder gratis kurser, råd og vejledning

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Bestilling af en Temapakke Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR, Pia Elisabeth Toft, mail pit@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg kommune 2013 1 Formål Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex Et BUF-flextilbud gives til børn, som er i målgruppen

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Støtte, Rådgivning. og Sundhed i

Støtte, Rådgivning. og Sundhed i Aktivitets nr. Aktiviteter Ansvar Status 1. Uddannelse af sundhedsplejersker splejersker uddannes/vejledes i tidlig opsporing af tegn på autisme og sgruppen i og er ansvarshavende for dette delprojekt.

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Den faglige vejleder. Hvad kan du nu forvente?

Den faglige vejleder. Hvad kan du nu forvente? Den faglige vejleder Hvem er jeg? Hvor bor jeg? Hvem bestemmer over mig? Hvad kan du nu forvente? Konteksten. Vigtigheden af den, mulighederne i den. At vejlede. Hvad indebærer det? Vejlederens rolle i

Læs mere

Inklusionsfremmende temapakker

Inklusionsfremmende temapakker Inklusionsfremmende temapakker et tilbud til skoler og dagtilbud i Viborg Kommune Inklusionsfremmende temapakker PPR tilbyder i skoleåret 13/14 12 temapakker. Temapakker er tænkt som et af flere tiltag,

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Videnscenteret. Vejen Kommune. Foreløbig folder

Videnscenteret. Vejen Kommune. Foreløbig folder Videnscenteret Vejen Kommune Foreløbig folder Specialpædagogisk sparring Boardmaker, Picto selektor og symbolskrivning Bombekursus Klasserumsledelse med fokus på den gode relation Vejen Kommune Vidensformidling

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Trivselsvurdering tidlig opsporing Dagtilbud

Trivselsvurdering tidlig opsporing Dagtilbud Trivselsvurdering tidlig opsporing Dagtilbud Formålet med trivselsskemaet er, at det skal være en hjælp til systematisk at italesætte det anede, som der så kan sættes flere og flere ord på efterhånden,

Læs mere

PPR Aalborgs organisering og opgaver

PPR Aalborgs organisering og opgaver Click here to enter text. PPR Aalborgs organsiering og opgaver 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr. 2013-32826 / 2013-285150 PPR Aalborgs organisering og opgaver PPR Aalborg er en tværfaglig organisation,

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

AKT. Adfærd Kontakt Trivsel

AKT. Adfærd Kontakt Trivsel AKT Adfærd Kontakt Trivsel Begrebsafklaring Adfærd er et begreb, der på neutral måde beskriver barnets handlinger, gøren og laden. I skolesammenhæng anvendes begrebet bl.a. i forbindelse med barnets præstationer,

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Center for dagtilbud Bente Jørgensen bente@slagelse.dk 13. august 2010 1. Udfordringen Den Sammenhængende Børne

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Aug Kommissorium for ressourceteams

Aug Kommissorium for ressourceteams Aug. 2015 Kommissorium for ressourceteams Inklusion er på dagsordenen og der er udarbejdet en inklusionsstrategi i Dragør Kommune. I forlængelse af denne har forvaltningen fundet det nødvendigt at organisere

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

Inklusion en fortsat proces

Inklusion en fortsat proces Inklusion en fortsat proces Af Birthe Rasmussen skoleleder på Slotsskolen Slotsskolen er en nybygget kommunal Folkeskole i Horsens, som i 2009 afløste den tidligere Vestbyskole. Skolen er beliggende i

Læs mere

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Gårdskolen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Gårdskolen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Nørholm skole.

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE 1 BØRN OG UNGE ORGANISATIONSESKRIVELSE INDHOLD Børn og Unge - Helt grundlæggende... 4 Sådan er Børn og Unge opbygget... 5 Tæt på de tre centre... 7 Det politiske perspektiv...

Læs mere

Systematik i samarbejdet mellem skoler/institutioner og

Systematik i samarbejdet mellem skoler/institutioner og Systematik i samarbejdet mellem skoler/institutioner og Inklusionsafdelingen Hensigt med struktur for samarbejdet At skoler og institutioner oplever en hurtig, differentieret og målrettet indsats i samarbejde

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune

Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune Målsætning Familiekonsulenternes mål er at familierne bliver selvhjulpne og engageret i lokalsamfundet. Langeland Kommune har besluttet at alle

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune SK-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens SK-klasser. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

ADHD SKOLERNE I SNEKKERSTEN. adhd afdelingen på Borupgårdskolen OG ANDRE OPMÆRKSOMHEDSFORSTYRRELSER

ADHD SKOLERNE I SNEKKERSTEN. adhd afdelingen på Borupgårdskolen OG ANDRE OPMÆRKSOMHEDSFORSTYRRELSER SKOLERNE I SNEKKERSTEN ADHD OG ANDRE OPMÆRKSOMHEDSFORSTYRRELSER adhd afdelingen på Borupgårdskolen KOMPETENCECENTER ADHD Rekvirering af henvisningsskema på Kilden eller på skolens hjemmeside under ADHD.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Lindholm-klassen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Lindholm-klassen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Autismecenter. -et heldagstilbud til børn med autismespektrumforstyrelser

Autismecenter. -et heldagstilbud til børn med autismespektrumforstyrelser Autismecenter -et heldagstilbud til børn med autismespektrumforstyrelser Autismecenteret er fysisk placeret på Arresø Skole, Kregme i Halsnæs Kommune. Autismecenteret er et heldagstilbud og dækker dermed

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Kære medarbejdere på børneområdet,

Kære medarbejdere på børneområdet, Kære medarbejdere på børneområdet, Den 1. august går vi i gang med at føre vores inklusionsplan ud i livet. Vi har efterhånden forberedt os i 2 et halvt år, så vi er klar, og vi glæder os til at komme

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere