Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune"

Transkript

1 Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune

2 INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere og pædagoger, som alle er gratis. Visionen er, at skabe et inkluderende børne- og ungdomsområde, hvor alle børn får et undervisningstilbud, der matcher deres behov og ligger så tæt som muligt på den almene folkeskole. Kompetencecentrene er skoler og institutioner specialiseret i henholdsvis ADHD, autisme, socioemotionelle vanskeligheder, familieindsats, læse-skrive vanskeligheder og børn med nedsatte psykiske og fysiske funktionsevner. Deres pædagogiske vejledning, sparring og kursusaktiviteter er et supplement til den hjælp, PPR yder. Formålet er at sikre videns- og erfaringsudveksling og at bygge bro mellem almenområdet og specialområdet. Meningen med kompetencecentrene er, at det nemt og hurtigt skal være muligt at få gratis ekspertrådgivning til lærere og pædagoger om, hvordan man kan arbejde med børn med specifikke funktionsnedsættelser på en måde, så de får den rette støtte i nærmiljøet og kan forblive inkluderet i skolen eller institutionen. Kompetencecentrene kan rådgive omkring løsning af konkrete problematikker, de kan give pædagogisk observation og sparring og de tilbyder kursusforløb i specialpædagogiske undervisningsmetoder. Kompetencecentre tilbyder Vejledning, rådgivning og metodeanvisning Observation af udvalgte situationer med efterfølgende pædagogisk sparring Kompetencebistand på et enkelt barns diagnoser/ problematikker/handicap Kurser Vejledningen kan henvende sig til Hele institutionen/skolen Klasseteamet Den enkelte pædagog/lærer Kompetencecentrene er fysisk placeret seks steder Frejaskolen (autisme) Skolen i Charlottegården (ADHD) Familiekurserne i København (familie- og inklusionsindsatser) Eksperimentalinstitutionen (socio-emotionelle vanskeligheder) Kompetencecenter for børn med læse- og skrivevanskeligheder (Blågårds Skole) Specialklyngern (koordinering hos specialbørnehavne Guldregn) 2

3 Erfaringen, fra de der dagligt arbejder med disse børn, viser, at der ofte kan skabes store fremskridt ved mindre tiltag og ved brug af ændrede pædagogiske metoder. Ofte foregår rådgivning på selve skolen eller institutionen, for at sikre udgangspunkt i de situationer, hvor der opstår tvivl eller er brug for hjælp. Den pædagogiske sparring tilbydes bl.a. på Den professionelle tilgang til barnet Forståelse for barnets kommunikation Pædagogiske handlemuligheder Pædagogiske metoder Aktivitetsforslag Forældresamarbejde Ydelserne er gratis Kompetencecentrene tilbyder deres ydelser gratis til alle københavnske folkeskoler, daginstitutioner, fritidshjem, KKFO, ungdomsklubber, basisgrupper og familieskoler/klasser. Institutioner og skoler leverer selv tiden til deltagelse. Sådan henvender du dig til kompetencecentrene Ideen er at kompetencecentrenes hjælp skal kunne sættes ind hurtigt og effektivt, når behovet opstår. Start derfor med at ringe til kompetencecenteret og drøft direkte med dem, hvilken vejledning der er behov for. Ud over råd og vejledning udbyder kompetencecentrene også en række kurser, som tilbydes via BUF Akademi og tilmeldingen foregår på BUF Akademi. Kontaktdata på de fire kompetencecentre Autisme: Frejaskolen, tlf ADHD: Skolen i Charlottegården, tlf Familieindsats: Familiekurserne (familie- og inklusionsindsatser) i København, tlf Socioemotionelle vanskeligheder: Eksperimental Institutionen, tlf Læse- og skrivevanskeligheder: Blågård Skole, tlf / Specialklyngen: Specialbørnehaven Guldregn, tlf

4 FREJASKOLEN Frejaskolen er en specialskole med KKFO for børn inden for autismespektret og tilgrænsende vanskeligheder (f.eks. ADHD). Skolen modtager elever fra hele Københavns Kommune. Frejaskolen samarbejder tæt med Valbys øvrige skoler og institutioner om inklusion af børn med særlige behov. Kompetencecentret Frejaskolen har siden 2003 fungeret som Kompetencecenter, og tilbudt kurser og rådgivning til kommunens skoler og institutioner omkring inklusion af børn med vanskeligheder inden for autismespektret. Kompetencecentrets ydelser er en del af kommunens samlede inklusions-indsats. Kompetencecentrets udbud af kurser og projekter kan ses på og på Spørgsmål vedr. Kompetencecentrets tilbud kan rettes til funktionslærer Marianne Sollok Nordenhof på Frejaskolens telefon; eller mail; eller Vi kommer gerne til jeres skole/institution Lærerne og pædagoger efterspørger hjælp til at inkludere børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser herunder børn med autismespektrumsforstyrrelser. Mange lærere og pædagoger vurderer, at de kun i mindre grad har kompetencer til at inkludere børn med disse vanskeligheder. Kompetencecentret tilbyder derfor kurser, som er kendetegnet ved at have fokus på praksis og give idéer og inspiration til forebyggende, foregribende og indgribende pædagogiske strategier. Kurserne kan give mening for hele klassen, grupper i klassen og den enkelte elev. Kurset tager afsæt i et dobbelt perspektiv på praksis, hvor både barnets og fællesskabets betydning er i fokus. Kurserne afvikles på jeres skole/institution indhold og omfang vil blive tilrettelagt i samarbejde med jer. Kurserne kan rette sig mod hele eller dele af personalet. Et kursus kan tage udgangspunkt i forskellige aspekter, f.eks.: Hvilken forståelse/viden er nødvendig hos personalet omkring barnet for at skabe trivsel og faglig udvikling? Hvilke barrierer for deltagelse og læring oplever barnet? Er der overensstemmelse mellem det barnet magter, og det vi forlanger af ham/hende? Præsentation af pædagogiske værktøjer og strategier der retter sig mod børnefælles-skabet, personalets tilgang og barnet. Præsentation af værktøjer til at kunne observere, analysere, opstille hypoteser og anvise meningsfulde strategier. I forbindelse med kurset er der mulighed for individuel vejledning til lærere/teams/pædagoger. 4

5 Kurser for lærere Kurser for lærere Hvordan skal vi forstå barnet med vanskeligheder inden for autismespektret? Hvordan kan undervisningen tilrettelægges, så der kan tages hensyn til barnets særlige behov og på samme tid skabes mulighed for at inkludere det i børnefællesskabet? Kompetencecentret tilbyder kursus for lærere, som ønsker at vide mere om baggrunden for at nogle børn bliver udfordret af de krav og forventninger vi møder dem med. Målet med kurset er at lærere oplever, at de bliver bedre i stand til at forstå og møde børn med udfordringer i forhold til sociale, kommunikative og opmærksomhedsmæssige problemstillinger herunder børn med autismespektrumsforstyrrelser. Kurset tager udgangspunkt i problemstillinger som mange lærere kender til; børn der ikke kan modtage en fælles besked og selvstændigt gå i gang med opgaver børn med store organiseringsvanskeligheder børn der kommer i konflikt med andre børn og ikke kan se deres egen andel i konflikten, børn der har svært ved at skifte fra og til opgave/metode/aktivitet o. lign. Kurset tager afsæt i et dobbelt perspektiv på praksis, hvor både barnets og fællesskabets betydning er i fokus. Hvilken forståelse/viden er nødvendig hos lærerne omkring eleven for at skabe trivsel og faglig udvikling? Hvilke barrierer for deltagelse og læring oplever eleverne? Er der overensstemmelse mellem det eleverne magter, og det vi forlanger af dem? Præsentation af pædagogiske værktøjer og strategier der retter sig mod klassefælles-skabet, lærerens tilgang og eleven. Præsentation af værktøjer til at kunne observere, analysere, opstille hypoteser og anvise meningsfulde strategier. Kurset afholdes sommer/efterår Kurset er på 3 x 3 timer og afholdes med ca. 3 ugers mellemrum. Deltagere i kurset har mulighed for ca. 6 timers individuel vejledning omkring egen praksis. I samarbejde med vejledere fra Frejaskolens Kompetencecenter vil det være muligt at afprøve forskellige pædagogiske metoder og strategier målrettet det enkelte barn/gruppe. Kurset betales af BUF, men skolen/institutionen skal selv levere timer til deltagerne. Hold øje med nye kurser for 2014/2015 på Frejaskolens hjemmeside, fra den 15. april Tilmelding via BUF-Akademi. 5

6 Kurser for pædagoger i 0-6 års institutioner Kurser for lærere Hvordan skal vi forstå barnet med vanskeligheder inden for autismespektret? Hvordan kan dagligdagen tilrettelægges, så der kan tages hensyn til barnets særlige behov og på samme tid skabe mulighed for at inkludere det i børnefællesskabet? Kompetencecentret tilbyder kursus for pædagoger, som ønsker at vide mere om baggrunden for, at børnehavens rutiner og aktiviteter i nogle tilfælde synes at kollidere med barnets behov. Hvilket kan skyldes, at barnet kan have behov for at være i sit eget rum og søge egne rutiner/aktiviteter som ellers kan udløse konflikter med andre børn/voksne. Målet med kurset er, at pædagoger oplever, at de bliver bedre i stand til at forstå og møde børn med udfordringer i forhold til sociale, kommunikative og opmærksomhedsmæssige problemstillinger herunder børn med autismespektrumsforstyrrelser. Kurset tager udgangspunkt i problemstillinger, som mange pædagoger kender til; barnet har det svært med skift barnet reagerer ikke på irettesættelser barnet forstår ikke andre børns handlinger barnet kan ikke mærke andre børns reaktioner barnet inddrager ikke andre børn i sin leg, barnet smittes af uro barnet bryder sig ikke om at blive trøstet Kurset tager afsæt i et dobbelt perspektiv på praksis, hvor både barnets og fællesskabets betydning er i fokus. Hvilken forståelse/viden er nødvendig hos pædagogerne omkring barnet for at skabe trivsel og udvikling? Er der overensstemmelse mellem det barnet magter og det vi forlanger af det? Præsentation af pædagogiske værktøjer og strategier, der retter sig mod hele børnefællesskabet, mod barnet med særlige behov og mod tilgangen til barnet. Præsentation af observations- og analyseværktøjer der gør deltagerne i stand til at opstille indsigtsfulde hypoteser og anvise meningsfulde strategier. Kurset afholdes sommer/efterår Kurset er på 3 x 3 timer og afholdes med ca. 3 ugers mellemrum. Deltagere i kurset har mulighed for ca. 6 timers individuel vejledning omkring egen praksis. I samarbejde med vejledere fra Frejaskolens Kompetencecenter, vil det være muligt at afprøve forskellige pædagogiske metoder og strategier målrettet det enkelte barn/gruppen. Kurset betales af BUF, men institutionen skal selv levere timerne til de deltagende pædagoger. Hold øje med nye kurser for 2014/2015 på Frejaskolens hjemmeside, fra den 15. april Tilmelding via BUF-Akademi. 6

7 Kurser for pædagoger i fritidsinstitutioner (fritidshjem, KKFO og klub) Hvordan skal vi forstå barnet med vanskeligheder inden for autismespektret? Hvordan kan klub- og fritidsaktiviteter tilrettelægges, så der kan tages hensyn til barnets særlige behov og på samme tid skabes mulighed for at inkludere det i børnefællesskabet? Kompetencecentret tilbyder kursus for pædagoger, som ønsker at vide mere om baggrunden for at nogle børn bliver udfordret af de krav og forventninger vi møder dem med. Målet med kurset er, at pædagoger oplever at de bliver bedre i stand til at forstå og møde børn med udfordringer i forhold til sociale, kommunikative og opmærksomhedsmæssige problemstillinger herunder børn med autismespektrumsforstyrrelser. Kurset tager udgangspunkt i problemstillinger, som mange pædagoger kender til; at barnet igen og igen vælger de samme aktiviteter og/eller kammerat(er) at barnet sjældent tager initiativ, når det skal indgå i sociale sammenhænge at barnet aldrig beder om hjælp eller giver udtryk for behov og ønsker at barnet ikke forstår hvornår og hvorfor det kommer til at overskride andres grænser at barnet ikke retter sig efter fælles regler at barnet gør sig stor umage med at få venner, men gang på gang bliver afvist af de andre børn. Kurset tager afsæt i et dobbelt perspektiv på praksis, hvor både barnets og fællesskabets betydning er i fokus. Hvilken forståelse/viden er nødvendig hos pædagogerne omkring barnet for at skabe trivsel og udvikling? Er der overensstemmelse mellem det barnet magter og det vi forlanger af det? Præsentation af pædagogiske værktøjer og strategier, der retter sig mod hele børnefællesskabet, mod barnet med særlige behov og mod tilgangen til barnet. Præsentation af observations- og analyseværktøjer der gør deltagerne i stand til at opstille indsigtsfulde hypoteser og anvise meningsfulde strategier. Kurset afholdes sommer/efterår Kurset er på 3 x 3 timer og afholdes med ca. 3 ugers mellemrum. Deltagere i kurset har mulighed for ca. 6 timers individuel vejledning omkring egen praksis. I samarbejde med vejledere fra Frejaskolens Kompetencecenter vil det være muligt at afprøve forskellige pædagogiske metoder og strategier målrettet barnet. Kurset betales af BUF, men institutionen skal selv levere timerne til de deltagende pædagoger. Kurset afvikles på følgende datoer: Tirsdag d. 29. oktober 2013 kl kl Tirsdag d. 12. november 2013 kl kl Tirsdag d. 26. november 2013 kl kl Tilmelding via BUF-Akademi.

8 SKOLEN i CHARLOTTEGÅRDEN Charlottegården er en specialskole for børn og unge med ADHD, AFS og andre funktionsnedsættelser. Skolen modtager børn og unge fra hele Københavns Kommune. Kompetencecenteret består af lærere, der i det daglige både underviser på Skolen i Charlottegården og rådgiver internt og eksternt. Derfor har vi en solid praktisk og teoretisk erfaring og viden, om det at håndtere og tilrettelægge undervisning for børn med særlige behov. Her kan du få sparring, søge rådgivning og vejledning om ADHD. Du kan få inspiration og konkret viden om hvordan man løser op for problemstillinger og arbejder med børn og unge med ADHD, AFS og andre funktionsnedsættelser. Kompetencecenteret tilbyder Telefonisk assistance Rådgivende supervision til lærerne i et klasseteam Herunder evt. deltagelse i netværksmøder, skole/ hjem samtaler og forældremøder Observationer Særligt tilrettelagte kurser Disse kan afholdes både hos os eller på egen skole/institution. Overordnede kurser omkring udfordringer vedrørende inklusion Skræddersyet kursus/oplæg for personalet på en skole eller institution Vi kommer meget gerne ud til jer! Det kan være til PR-møder, pædagogiske dage, vejledning, forældremøder mm. Der kan være tale om helt korte oplæg, hvor vi informerer og besvarer spørgsmål om hvilke forløb, vi kan tilbyde jer. Det kan også være et skræddersyet oplæg til hele personalet, hvor indholdet aftales med jer. Børn og unge med ADHD kan fylde meget i den almindelige undervisning og i frikvartererne, og det kan nogle gange virke som en uoverskuelig opgave at inkludere dem. Det kan ligeledes være en udfordring i et institutionsliv. Men med en større indsigt i diagnosen ADHD, bliver du bedre rustet til at kunne sætte dig ind i og afbøde de problemer, som børn og unge med ADHD typisk løber ind i. Vi forsøger at binde teorien sammen med praktiske eksempler fra institutionens dagligdag. Formålet er at give større viden og forståelse for diagnosen og at give gode råd ift. at blive bedre til at planlægge undervisningen og frikvartererne, så mulighederne for succesfuld inklusion forøges. Emner kunne være Hvad er ADHD? Hvilke konsekvenser har det for børn og unge, at de lever med ADHD? Positivfokusering og den gode relation Afmystificering Hvad kan man gøre i undervisningen, så de bliver bedre inkluderet? Forældresamarbejdet 8

9 Skræddersyet kursus Målgruppe Lærere og/eller pædagoger der ønsker at skabe en fælles viden og forståelse omkring, hvordan man kan arbejde med børn og unge med ADHD: Kursets indhold vil bl.a. være: Sammen med kursusholderen planlægger I et forløb, hvor form og indhold tilpasses efter jeres behov. Sted og tid Efter aftale. Pris Alle kurser og al rådgivning er gratis for skoler og institutioner i Københavns Kommune. Ved ønsker om ydelser til andre målgrupper sker henvendelse som nævnt ovenfor. Kontakt For rådgivning og sparring ring til Charlottegården på telefon: eller send en mail til Kurser søges via BUF-akademi. Aktivitetsnr: Læs mere Du kan læse mere om Charlottegården på 9

10 FAMILIEKURSERNE KØBENHAVN Sparring, Udvikling og Inklusion FamilieKurserne København er et tilbud til børn, der har det svært i skolen eller institutionen ofte på grund af adfærds-, trivsels- og følelsesmæssige problemer. Et forløb på et familiekursus kan hjælpe barnet til at trives bedre. På FamilieKurserne København har vi fokus på børn og unge i gråzonen mellem almenområdet og specialtilbud. Det er typisk børn, som står på kanten af udskillelse eller oplever sig selv som ekskluderet fra fællesskabet. Vi arbejder i de sammenhænge omkring barnet, hvor der er behov for ændringer for at sikre en positiv udvikling. Derfor arbejder vi hele vejen rundt om barnet i et tæt samarbejde med forældre, skole og institution. Kompetencecentret FamilieKurserne København beskæftiger sig ikke udelukkende med familiearbejde. FamilieKursernes Kompetencecenter tilbyder vejledning, sparring og skolekurser til københavnske skoler og institutioner, som en støtte til arbejdet med inklusion af børn. Kompetencecenteret er tænkt som et sted, hvor alle, der arbejder med disse børn, kan ringe med spørgsmål eller for at få råd og vejledning. Vi forsøger at komme ud til jer hurtigst muligt efter en henvendelse, så vi kan give jer sparring og vejledning med udgangspunkt i jeres konkrete behov. Skolekurser, Sparring og Vejledning FKK tilbyder samarbejde på alle niveauer til alle der arbejder med børn og unge i Københavns Kommune. Det betyder, at en enkelt lærer/pædagog, et team, en afdeling eller en hel skole/institution kan få kurser, sparring og vejledning primært indenfor de fire områder: Teamsamarbejde og Inklusion Fra Jeg til Vi Klassetrivsel, klasseledelse, Klassemøder og Inklusionsfremmende aktiviteter Samarbejde imellem forældre, skole og institution Familieklasser Sparring og vejledning om familieklasser og FI på skoler og institutioner Tid og Sted Vi kommer ud til skoler og institutioner, og efter et indledende møde aftaler vi en tidsramme for samarbejdet. Kontakt og tilmelding Ring direkte til FamilieKursernes Kompetencecenter. Kontakt: Leder Kirsten Dreyer på tlf / eller Souschef Henrik Schou Nielsen på tlf.: / Du kan læse mere om FamilieKurserne København og FamilieKursernes Kompetencecenter på

11 Teamsamarbejde og inklusion - fra Jeg til Vi Læser man Københavns Kommunes Inklusionsguide, står det klart, at en inkluderende kultur bl.a. er kendetegnet ved at: Personalet arbejder i teams og deltager i tværfagligt samarbejde Der udvikles kompetence til forhandling og konfliktbearbejdning Der arbejdes med udvikling af socialitet På dette kursus arbejder vi med de metoder, der gør det muligt at arbejde som et team med inklusion. Kurserne tager udgangspunkt i den enkelte institutions eller skoles ønsker og behov og alt sættes i forhold til de udfordringer, I oplever i jeres dagligdag. Kurset er udformet som en blanding af korte oplæg, praktiske øvelser og refleksioner. Vi lægger vægt på, at både indhold og arbejdsform skal være direkte anvendelig i deltagernes daglige arbejde. Kurset følges op af sparring på team- og klasseniveau i forhold til de kompetencer, I beslutter at udvikle og arbejde videre med. Inden kursusstart afholder vi møder med både ledelse og personale, så vi sammen kan afklare behov, formål og nøjagtigt indhold i kurset. Kursusindhold: På kurset ser vi sammen bl.a. på, hvordan man kan udvikle teamsamarbejdet i forhold til: Den inkluderende skole/institution Bedre og mere effektive møder En anerkendende og værdsættende tankegang Fælles faglig udvikling 11

12 Klassetrivsel, Klasseledelse, Klassemøder og Inklusion Kursus for lærere og pædagoger der ønsker at arbejde med klasseledelse, klassemøder og andre inklusionsfremmende aktiviteter som en metode til at: Udvikle klassens/gruppens sociale miljø Forebygge mobning og eksklusion Udvikle elevernes sociale kompetencer Træne elevernes færdigheder i kommunikation Kursusindhold Kurset består typisk af to timer, hvor fokus vil være på teorien bag klassemødet og på, hvordan klassemødet organiseres i dagligdagen, kombineret med tre timer i klassen omkring klassemødet i praksis. Hertil kommer seks timer, hvor hovedvægten vil være på observation og sparring. Vi lægger vægt på, at både indhold og arbejdsformer skal være direkte anvendelige i deltagernes daglige arbejde. Der er mulighed for at skræddersy kurserne, så de passer til den måde, I ønsker at arbejde med inklusionsfremmende aktiviteter. Ledelse af forældresamarbejde Kurset Ledelse af Forældresamarbejde henvender sig til alle der har brug for at etablere eller genetablere et godt forældresamarbejde, hvor forældrene ses som en nødvendig ressource og samarbejdspartner. Herunder opmærksomhed knyttet til samarbejde med 2-sprogede forældre. Et dynamisk forældresamarbejde er præget af tillid og med plads til, både at tale om det der lykkes og det der udfordrer fællesskabet. Det indebærer, at de professionelle erkender et ansvar for at lede denne proces. Formen tager udgangspunkt i skolen/institutionens hverdag med cases, oplæg, observationer, refleksioner og praktiske øvelser. Skolekurser, sparring og vejledning om ledelse af forældresamarbejde kan typisk være: Forståelsen af hvorfor ledelse er nødvendig De mange virkeligheder, relationer og intentioner De gode forældremøder og skole/hjemsamtaler Kommunikation og forventninger De svære samtaler 12

13 Sparring til Familieklasser og FI Kurset henvender sig til skoler og institutioner, der starter familieklasser eller fællesindsats. Til pædagoger og lærere, der skal til at arbejde med området for første gang, og til de, der har arbejdet med det i en årrække, men gerne vil have genopfrisket teori og pædagogisk metode. På kurset præsenterer vi de pædagogiske metoder, vi bruger på FamilieKurserne i teori og praksis. De tager udgangspunkt i Marlborough-metoden, der handler om at tage ansvar, om anerkendelse og om at sætte nogle klare mål for udvikling. Derudover er vi inspireret af den narrative tilgang, som grundlag for at arbejde med forandringer. Kurset er udformet som en blanding af oplæg, øvelser og en praktik med observationer og refleksioner. Der må beregnes tid til læsning af baggrundsmateriale. Kursusindhold: At arbejde med forandringer og positioner hvilken rolle har vi i familieklassen At skabe og opretholde en anerkendende kontekst i familieklassen At opstille mål og bruge målskemaer i familieklassen At arbejde med familiemål At arbejde med hypoteser og hvordan vi bruger dem At skabe sammenhæng mellem aktiviteter og ønskede forandringer At arbejde med narrativer i familieklassen At arbejde med spørgsmålstyper 13

14 EKSPERIMENTALINSTITUTION Eksperimentalinstitutionens kompetencecenter er en del af Københavns Kommunes indsats for at arbejde med inklusion af børn med særlige behov. Vi har næsten 30 års erfaring i at arbejde med inklusion. Institutionen er normeret til 60 børn i vuggestue og børnehave. Halvdelen af børnene kommer gennem den almindelige pladsanvisning. Den anden halvdel er centralt visiterede børn, der har brug for særlig omsorg, typisk fordi de har socio-emotionelle vanskeligheder. Den særlige omsorg kan være hjælp til at opnå tæt kontakt med en voksen, være en positiv del af en børnegruppe, finde legekammerater og lære sine egne og andres grænser at kende. Vi kommer ud til jer Gennem Eksperimental Institutionens kompetencecenter har institutioner og skoler mulighed for at få del i vores mangeårige faglige viden og erfaring. Alle vores kurser fungerer som praksisnær undervisning. Det betyder, at vi arbejder med udgangspunkt i de problemer I oplever i det daglige for derigennem at bygge bro mellem erfaringer, teori og praksis. Det giver mulighed for at se børnene, familierne og arbejdet med dem i et nyt perspektiv. Målgruppe Institutioner og skoler, der ønsker rådgivning og sparring i forhold til indsatsen for udsatte børn og familier. Læs mere Du kan læse mere om Eksperimental Institutionens arbejde på Kontakt Leder Jane Weltz eller souschef Leif Nielsen på tlf , hverdag mellem 9-15 eller mail: eller hvis I ønsker sparring eller kursus. 14

15 Kursusindhold Alle vores kurser laves som individuelle rådgivningsforløb hos jer med udgangspunkt i jeres institution. Typisk som en temadag for alle institutionens ansatte. Individuelle rådgivningsforløb, hvor I bl.a. får svar på: Hvordan arbejder man med inklusion? Hvordan inkluderer man et barn med særlige behov? Hvad kræver inklusion af ledelses- og organisations kultur? Hvordan kan man arbejde inkluderende i en travl hverdag? Afklaring Vi yder rådgivning og hjælp til afklaring omkring børn med særlige behov. Herunder forståelse for at tolke og forstå de signaler børnene sender, når det gælder: Børn i krise Børn der er kontaktsvage Børn med spiseforstyrrelser Børn der er udadreagerende eller indadvendte Børn der er selvdestruktive. Børn der er i konstant konflikt med børn og voksne Børn der er overdrevent selvhjulpne. Forældresamarbejde Vi yder også rådgivning i forhold til forældresamarbejde. Kommunikation med forældre - hvor ofte og hvordan? Hvordan skaber og opretholder vi en god kontakt med forældrene? Hvordan inddrager vi forældrenes - måske meget små - ressourcer i samarbejdet? Hvordan kan vi støtte forældrene i at skabe gode relationer til deres barn? Hvordan forholder vi os, når der uenigheder mellem forældre og personale? Kønsroller i forældresamarbejdet Forholdet mellem samarbejde og myndighedsudøvelse Metoder Rådgivningsforløb med baggrund i jeres hverdag i institutionen/skolen. Med udgangspunkt i den problematik I har, aftaler vi et besøg i jeres institution eller skole. Et typisk forløb kan være samtale og observation efterfulgt af fælles refleksion. Et forløb kan bestå af flere opfølgende samtaler Følordning Vi tilbyder også følordning i Eksperimental Institutionen som opfølgning på et rådgivningsforløb omkring pædagogisk metode og inklusion. Oplæg/undervisning ved personalemøder Vi tilbyder rådgivning af ledelser omkring organisering af en inkluderende kultur. 15

16 SPECIALKLYNGEN Specialklyngens kompetencecenter er en del af Københavns kommunes samlede indsats for at arbejde med inklusion af børn med særlige behov. Specialklyngen består af 6 specialdaginstitutioner for børn mellem 0-6 år. Klyngen er normeret til 134 børn. Personalegrupperne er sammensat af pædagoger, medhjælpere samt fysio-og ergoterapeuter. Alle børn bliver visiteret af et tværfagligt centralt visitationsudvalg, da børnene har særlige behov. Fælles for børnene er, at de har betydelige varige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Vi kommer ud til jer Gennem specialklyngens kompetencecenter har institutioner og skoler mulighed for, at få del i specialklyngens store tværfaglige viden og erfaring fra pædagoger samt fysio- og ergoterapeuter. Vores sparring og rådgivning fungerer som en tværfaglig praksisnær vejledning, sådan at barnets muligheder optimeres så det kan rummes i sit daglige miljø.(vi tager udgangspunkt i barnets specifikke vanskeligheder.) Vi henvender os til dagpleje /specialdagpleje, institutioner og skoler der ønsker rådgivning og sparring til børn hvis adfærd og udvikling vækker bekymring: Det kan f.eks. være: Børn der har vanskeligheder med krop og bevægelse Sensitive børn Børn med uforudsigelig eller anderledes adfærd Børn med formodet psykiske og fysiske udviklingsforstyrrelser Børn der ikke udvikler sig forventeligt Børn med og uden diagnoser Børn med spiseproblematikker Børn med erhvervet hjerneskade Vi kan tilbyde vejledning omkring Sanse stimulering Forslag til motoriske aktiviteter, der stimulerer den motoriske udvikling Vejledning om spiseproblematikker Alternativ kommunikation Neuropædagogik Hjælpemidler Leg og udvikling der svarer til det enkeltes barn udviklingstrin Forældresamarbejde til børn med særlige behov 16

17 Kontakt Gitte Olsen på ml eller på mail hvor I skriver kort om jeres bekymring Kontakt og rådgivning af specialklyngens kompetencecenter er gratis og I skal blot afse tid til os. Alle forløb vil blive individuelt tilrettelagt. Rådgivningsforløbene indeholder Afklaring af problematikken så I kan blive kontaktet af relevante fagpersoner Når vi kommer ud til jer, vil vi først afholde en kort samtale med det personale som er tilknyttet barnet. Vi vil observere barnet i sit daglige miljø, efter observationen vil vi sammen reflektere over observationen og komme med forslag til indsats. Kunne guide videre til relevante instanser i systemet hvis det skønnes nødvendigt (Råd og vejledning til det fortsatte forældresamarbejde.) Efterfølgende vil der være en eller flere opfølgende samtaler. Der kan være mulighed for inspirationsbesøg eller mesterlærerordning i en af specialdaginstitutionerne. Kurser Vi planlægger et kursus om håndteringen af sanseproblematikker i institutioner og skoler. Kurset vil ligge i marts Se mere på BUF-Akademi 17

18 KOMPETENCECENTERET For elever med læse- skrivevanskeligheder Kompetencecenteret for elever med læse- skrivevanskeligheder ligger på Blågård Skole i tilknytning til læseklasserækken, som er et specialundervisningstilbud til elever fra klasse med vidtgående læseskrivevanskeligheder. Kompetencecenterets lærere har arbejdet i læseklasserne i en lang årrække og har derfor en stor faglig viden, såvel teoretisk som erfaringsbaseret. Formålet Kompetencecentrets rolle er at formidle viden fra specialområdet og dermed styrke indsatsen omkring elever med læse- skrivevanskeligheder i den almene undervisning. Vi tilbyder Observation af en enkelt eller flere elever i undervisningssituationen, med efterfølgende vejledning og vidensdeling med læreren/pædagogen eller teamet. Kursusprogram Tilpassede skolekurser. Kursuseftermiddage målrettet en mindre gruppe på jeres skole fx i danskfagudvalget, en af skolens afdelinger eller lignende. Rammerne for et kursus aftales med kompetencecenteret. Pris Vejledning og kurser er gratis. Kontakt og tilmelding Telefon: eller på mail: Se for mere information på under Kompetencecenter LÆS Kurser søges via BUF Akademi Kurser i Kompetencecentret for elever med læse- skrivevanskeligheder tilbyder 5 kurser. Hvert kursus tilbydes to gange, en gang i efteråret og en gang i foråret. Man kan naturligvis vælge flere kurser, og på den måde sammensætte sit eget forløb. Hvert kursus tilmeldes separat via BUF akademi. 18

19 IT i læse-skriveundervisningen, basis Målgruppe Lærere og pædagoger i folkeskolen med undervisnings- og/eller vejledningsfunktion i forhold til elever med omfattende læse- skrivevanskeligheder som ønsker at komme i gang med at bruge CDord og IntoWords. Kursets indhold Oplæsning og skrivestøtte Programmets opbygning og værktøjer Tilpasning til eleven og undervisningssituationen Undervisningen veksler mellem oplæg, undervisningseksempler, hands on og samtale. Varighed To timer Kursusdatoer Tirsdag d. 24. september2013 kl. 14:00 16:00 Tirsdag d. 18 februar 2014 kl. 14:00 16:00 Sted Blågård Skole, Hans Tavsens Gade 5, 2200 København N. Tilmelding via BUF Akademi. 19

20 IT i læse-skriveundervisningen, udvidet Målgruppe Lærere og pædagoger i folkeskolen med undervisnings- og/eller vejledningsfunktion i forhold til elever med omfattende læse- skrivevanskeligheder, som er i gang med at bruge CDord og IntoWords og vil bygge mere på. Kursets indhold Avanceret læse- skrivehjælp Avanceret brug af ordbog og fagordbog Hvordan bliver teknologien en hjælp i den undervisning jeg planlægger Hvor kan jeg søge efter digitaliseret skøn- eller faglitteratur? (Nota, Materialebasen, CFU, Superbog m.m.) Om at gøre al tekst, uanset medie eller filformat tilgængelig Skanning i praksis hvornår er de forskellige teknologier hensigtsmæssige? (kopimaskine/skanner, handyscan og c-pen) Hvordan får eleverne ejerskab til teknologien? Perspektiver for fremtiden - håndholdt it, Intowords og Ipad, tablets, smartphones m.m. Varighed To timer Kursusdatoer Tirsdag d. 8. oktober 2013 kl. 14:00 16:00 Tirsdag d. 4. marts 2014 kl. 14:00 16:00 Sted Blågård Skole, Hans Tavsens Gade 5, 2200 København N. Tilmelding via BUF Akademi. 20

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgruppen: Gensidige forventninger... 2 Forslag fra arbejdsgruppen: Inklusion i Børnehøjde... 8 Forslag fra arbejdsgruppen: Kompetenceudvikling

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE VISPU Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE Indledning...2 Del 1: Baggrund og formål for etablering af videncentret...2 Inklusionsopgaven...2

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Organisationsdiagram... 3 Familiebehandling... 4 PMTO (Parent Management Training Oregon)... 6 Det udgående

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere