Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune"

Transkript

1 Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune

2 INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere og pædagoger, som alle er gratis. Visionen er, at skabe et inkluderende børne- og ungdomsområde, hvor alle børn får et undervisningstilbud, der matcher deres behov og ligger så tæt som muligt på den almene folkeskole. Kompetencecentrene er skoler og institutioner specialiseret i henholdsvis ADHD, autisme, socioemotionelle vanskeligheder, familieindsats, læse-skrive vanskeligheder og børn med nedsatte psykiske og fysiske funktionsevner. Deres pædagogiske vejledning, sparring og kursusaktiviteter er et supplement til den hjælp, PPR yder. Formålet er at sikre videns- og erfaringsudveksling og at bygge bro mellem almenområdet og specialområdet. Meningen med kompetencecentrene er, at det nemt og hurtigt skal være muligt at få gratis ekspertrådgivning til lærere og pædagoger om, hvordan man kan arbejde med børn med specifikke funktionsnedsættelser på en måde, så de får den rette støtte i nærmiljøet og kan forblive inkluderet i skolen eller institutionen. Kompetencecentrene kan rådgive omkring løsning af konkrete problematikker, de kan give pædagogisk observation og sparring og de tilbyder kursusforløb i specialpædagogiske undervisningsmetoder. Kompetencecentre tilbyder Vejledning, rådgivning og metodeanvisning Observation af udvalgte situationer med efterfølgende pædagogisk sparring Kompetencebistand på et enkelt barns diagnoser/ problematikker/handicap Kurser Vejledningen kan henvende sig til Hele institutionen/skolen Klasseteamet Den enkelte pædagog/lærer Kompetencecentrene er fysisk placeret seks steder Frejaskolen (autisme) Skolen i Charlottegården (ADHD) Familiekurserne i København (familie- og inklusionsindsatser) Eksperimentalinstitutionen (socio-emotionelle vanskeligheder) Kompetencecenter for børn med læse- og skrivevanskeligheder (Blågårds Skole) Specialklyngern (koordinering hos specialbørnehavne Guldregn) 2

3 Erfaringen, fra de der dagligt arbejder med disse børn, viser, at der ofte kan skabes store fremskridt ved mindre tiltag og ved brug af ændrede pædagogiske metoder. Ofte foregår rådgivning på selve skolen eller institutionen, for at sikre udgangspunkt i de situationer, hvor der opstår tvivl eller er brug for hjælp. Den pædagogiske sparring tilbydes bl.a. på Den professionelle tilgang til barnet Forståelse for barnets kommunikation Pædagogiske handlemuligheder Pædagogiske metoder Aktivitetsforslag Forældresamarbejde Ydelserne er gratis Kompetencecentrene tilbyder deres ydelser gratis til alle københavnske folkeskoler, daginstitutioner, fritidshjem, KKFO, ungdomsklubber, basisgrupper og familieskoler/klasser. Institutioner og skoler leverer selv tiden til deltagelse. Sådan henvender du dig til kompetencecentrene Ideen er at kompetencecentrenes hjælp skal kunne sættes ind hurtigt og effektivt, når behovet opstår. Start derfor med at ringe til kompetencecenteret og drøft direkte med dem, hvilken vejledning der er behov for. Ud over råd og vejledning udbyder kompetencecentrene også en række kurser, som tilbydes via BUF Akademi og tilmeldingen foregår på BUF Akademi. Kontaktdata på de fire kompetencecentre Autisme: Frejaskolen, tlf ADHD: Skolen i Charlottegården, tlf Familieindsats: Familiekurserne (familie- og inklusionsindsatser) i København, tlf Socioemotionelle vanskeligheder: Eksperimental Institutionen, tlf Læse- og skrivevanskeligheder: Blågård Skole, tlf / Specialklyngen: Specialbørnehaven Guldregn, tlf

4 FREJASKOLEN Frejaskolen er en specialskole med KKFO for børn inden for autismespektret og tilgrænsende vanskeligheder (f.eks. ADHD). Skolen modtager elever fra hele Københavns Kommune. Frejaskolen samarbejder tæt med Valbys øvrige skoler og institutioner om inklusion af børn med særlige behov. Kompetencecentret Frejaskolen har siden 2003 fungeret som Kompetencecenter, og tilbudt kurser og rådgivning til kommunens skoler og institutioner omkring inklusion af børn med vanskeligheder inden for autismespektret. Kompetencecentrets ydelser er en del af kommunens samlede inklusions-indsats. Kompetencecentrets udbud af kurser og projekter kan ses på og på Spørgsmål vedr. Kompetencecentrets tilbud kan rettes til funktionslærer Marianne Sollok Nordenhof på Frejaskolens telefon; eller mail; eller Vi kommer gerne til jeres skole/institution Lærerne og pædagoger efterspørger hjælp til at inkludere børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser herunder børn med autismespektrumsforstyrrelser. Mange lærere og pædagoger vurderer, at de kun i mindre grad har kompetencer til at inkludere børn med disse vanskeligheder. Kompetencecentret tilbyder derfor kurser, som er kendetegnet ved at have fokus på praksis og give idéer og inspiration til forebyggende, foregribende og indgribende pædagogiske strategier. Kurserne kan give mening for hele klassen, grupper i klassen og den enkelte elev. Kurset tager afsæt i et dobbelt perspektiv på praksis, hvor både barnets og fællesskabets betydning er i fokus. Kurserne afvikles på jeres skole/institution indhold og omfang vil blive tilrettelagt i samarbejde med jer. Kurserne kan rette sig mod hele eller dele af personalet. Et kursus kan tage udgangspunkt i forskellige aspekter, f.eks.: Hvilken forståelse/viden er nødvendig hos personalet omkring barnet for at skabe trivsel og faglig udvikling? Hvilke barrierer for deltagelse og læring oplever barnet? Er der overensstemmelse mellem det barnet magter, og det vi forlanger af ham/hende? Præsentation af pædagogiske værktøjer og strategier der retter sig mod børnefælles-skabet, personalets tilgang og barnet. Præsentation af værktøjer til at kunne observere, analysere, opstille hypoteser og anvise meningsfulde strategier. I forbindelse med kurset er der mulighed for individuel vejledning til lærere/teams/pædagoger. 4

5 Kurser for lærere Kurser for lærere Hvordan skal vi forstå barnet med vanskeligheder inden for autismespektret? Hvordan kan undervisningen tilrettelægges, så der kan tages hensyn til barnets særlige behov og på samme tid skabes mulighed for at inkludere det i børnefællesskabet? Kompetencecentret tilbyder kursus for lærere, som ønsker at vide mere om baggrunden for at nogle børn bliver udfordret af de krav og forventninger vi møder dem med. Målet med kurset er at lærere oplever, at de bliver bedre i stand til at forstå og møde børn med udfordringer i forhold til sociale, kommunikative og opmærksomhedsmæssige problemstillinger herunder børn med autismespektrumsforstyrrelser. Kurset tager udgangspunkt i problemstillinger som mange lærere kender til; børn der ikke kan modtage en fælles besked og selvstændigt gå i gang med opgaver børn med store organiseringsvanskeligheder børn der kommer i konflikt med andre børn og ikke kan se deres egen andel i konflikten, børn der har svært ved at skifte fra og til opgave/metode/aktivitet o. lign. Kurset tager afsæt i et dobbelt perspektiv på praksis, hvor både barnets og fællesskabets betydning er i fokus. Hvilken forståelse/viden er nødvendig hos lærerne omkring eleven for at skabe trivsel og faglig udvikling? Hvilke barrierer for deltagelse og læring oplever eleverne? Er der overensstemmelse mellem det eleverne magter, og det vi forlanger af dem? Præsentation af pædagogiske værktøjer og strategier der retter sig mod klassefælles-skabet, lærerens tilgang og eleven. Præsentation af værktøjer til at kunne observere, analysere, opstille hypoteser og anvise meningsfulde strategier. Kurset afholdes sommer/efterår Kurset er på 3 x 3 timer og afholdes med ca. 3 ugers mellemrum. Deltagere i kurset har mulighed for ca. 6 timers individuel vejledning omkring egen praksis. I samarbejde med vejledere fra Frejaskolens Kompetencecenter vil det være muligt at afprøve forskellige pædagogiske metoder og strategier målrettet det enkelte barn/gruppe. Kurset betales af BUF, men skolen/institutionen skal selv levere timer til deltagerne. Hold øje med nye kurser for 2014/2015 på Frejaskolens hjemmeside, fra den 15. april Tilmelding via BUF-Akademi. 5

6 Kurser for pædagoger i 0-6 års institutioner Kurser for lærere Hvordan skal vi forstå barnet med vanskeligheder inden for autismespektret? Hvordan kan dagligdagen tilrettelægges, så der kan tages hensyn til barnets særlige behov og på samme tid skabe mulighed for at inkludere det i børnefællesskabet? Kompetencecentret tilbyder kursus for pædagoger, som ønsker at vide mere om baggrunden for, at børnehavens rutiner og aktiviteter i nogle tilfælde synes at kollidere med barnets behov. Hvilket kan skyldes, at barnet kan have behov for at være i sit eget rum og søge egne rutiner/aktiviteter som ellers kan udløse konflikter med andre børn/voksne. Målet med kurset er, at pædagoger oplever, at de bliver bedre i stand til at forstå og møde børn med udfordringer i forhold til sociale, kommunikative og opmærksomhedsmæssige problemstillinger herunder børn med autismespektrumsforstyrrelser. Kurset tager udgangspunkt i problemstillinger, som mange pædagoger kender til; barnet har det svært med skift barnet reagerer ikke på irettesættelser barnet forstår ikke andre børns handlinger barnet kan ikke mærke andre børns reaktioner barnet inddrager ikke andre børn i sin leg, barnet smittes af uro barnet bryder sig ikke om at blive trøstet Kurset tager afsæt i et dobbelt perspektiv på praksis, hvor både barnets og fællesskabets betydning er i fokus. Hvilken forståelse/viden er nødvendig hos pædagogerne omkring barnet for at skabe trivsel og udvikling? Er der overensstemmelse mellem det barnet magter og det vi forlanger af det? Præsentation af pædagogiske værktøjer og strategier, der retter sig mod hele børnefællesskabet, mod barnet med særlige behov og mod tilgangen til barnet. Præsentation af observations- og analyseværktøjer der gør deltagerne i stand til at opstille indsigtsfulde hypoteser og anvise meningsfulde strategier. Kurset afholdes sommer/efterår Kurset er på 3 x 3 timer og afholdes med ca. 3 ugers mellemrum. Deltagere i kurset har mulighed for ca. 6 timers individuel vejledning omkring egen praksis. I samarbejde med vejledere fra Frejaskolens Kompetencecenter, vil det være muligt at afprøve forskellige pædagogiske metoder og strategier målrettet det enkelte barn/gruppen. Kurset betales af BUF, men institutionen skal selv levere timerne til de deltagende pædagoger. Hold øje med nye kurser for 2014/2015 på Frejaskolens hjemmeside, fra den 15. april Tilmelding via BUF-Akademi. 6

7 Kurser for pædagoger i fritidsinstitutioner (fritidshjem, KKFO og klub) Hvordan skal vi forstå barnet med vanskeligheder inden for autismespektret? Hvordan kan klub- og fritidsaktiviteter tilrettelægges, så der kan tages hensyn til barnets særlige behov og på samme tid skabes mulighed for at inkludere det i børnefællesskabet? Kompetencecentret tilbyder kursus for pædagoger, som ønsker at vide mere om baggrunden for at nogle børn bliver udfordret af de krav og forventninger vi møder dem med. Målet med kurset er, at pædagoger oplever at de bliver bedre i stand til at forstå og møde børn med udfordringer i forhold til sociale, kommunikative og opmærksomhedsmæssige problemstillinger herunder børn med autismespektrumsforstyrrelser. Kurset tager udgangspunkt i problemstillinger, som mange pædagoger kender til; at barnet igen og igen vælger de samme aktiviteter og/eller kammerat(er) at barnet sjældent tager initiativ, når det skal indgå i sociale sammenhænge at barnet aldrig beder om hjælp eller giver udtryk for behov og ønsker at barnet ikke forstår hvornår og hvorfor det kommer til at overskride andres grænser at barnet ikke retter sig efter fælles regler at barnet gør sig stor umage med at få venner, men gang på gang bliver afvist af de andre børn. Kurset tager afsæt i et dobbelt perspektiv på praksis, hvor både barnets og fællesskabets betydning er i fokus. Hvilken forståelse/viden er nødvendig hos pædagogerne omkring barnet for at skabe trivsel og udvikling? Er der overensstemmelse mellem det barnet magter og det vi forlanger af det? Præsentation af pædagogiske værktøjer og strategier, der retter sig mod hele børnefællesskabet, mod barnet med særlige behov og mod tilgangen til barnet. Præsentation af observations- og analyseværktøjer der gør deltagerne i stand til at opstille indsigtsfulde hypoteser og anvise meningsfulde strategier. Kurset afholdes sommer/efterår Kurset er på 3 x 3 timer og afholdes med ca. 3 ugers mellemrum. Deltagere i kurset har mulighed for ca. 6 timers individuel vejledning omkring egen praksis. I samarbejde med vejledere fra Frejaskolens Kompetencecenter vil det være muligt at afprøve forskellige pædagogiske metoder og strategier målrettet barnet. Kurset betales af BUF, men institutionen skal selv levere timerne til de deltagende pædagoger. Kurset afvikles på følgende datoer: Tirsdag d. 29. oktober 2013 kl kl Tirsdag d. 12. november 2013 kl kl Tirsdag d. 26. november 2013 kl kl Tilmelding via BUF-Akademi.

8 SKOLEN i CHARLOTTEGÅRDEN Charlottegården er en specialskole for børn og unge med ADHD, AFS og andre funktionsnedsættelser. Skolen modtager børn og unge fra hele Københavns Kommune. Kompetencecenteret består af lærere, der i det daglige både underviser på Skolen i Charlottegården og rådgiver internt og eksternt. Derfor har vi en solid praktisk og teoretisk erfaring og viden, om det at håndtere og tilrettelægge undervisning for børn med særlige behov. Her kan du få sparring, søge rådgivning og vejledning om ADHD. Du kan få inspiration og konkret viden om hvordan man løser op for problemstillinger og arbejder med børn og unge med ADHD, AFS og andre funktionsnedsættelser. Kompetencecenteret tilbyder Telefonisk assistance Rådgivende supervision til lærerne i et klasseteam Herunder evt. deltagelse i netværksmøder, skole/ hjem samtaler og forældremøder Observationer Særligt tilrettelagte kurser Disse kan afholdes både hos os eller på egen skole/institution. Overordnede kurser omkring udfordringer vedrørende inklusion Skræddersyet kursus/oplæg for personalet på en skole eller institution Vi kommer meget gerne ud til jer! Det kan være til PR-møder, pædagogiske dage, vejledning, forældremøder mm. Der kan være tale om helt korte oplæg, hvor vi informerer og besvarer spørgsmål om hvilke forløb, vi kan tilbyde jer. Det kan også være et skræddersyet oplæg til hele personalet, hvor indholdet aftales med jer. Børn og unge med ADHD kan fylde meget i den almindelige undervisning og i frikvartererne, og det kan nogle gange virke som en uoverskuelig opgave at inkludere dem. Det kan ligeledes være en udfordring i et institutionsliv. Men med en større indsigt i diagnosen ADHD, bliver du bedre rustet til at kunne sætte dig ind i og afbøde de problemer, som børn og unge med ADHD typisk løber ind i. Vi forsøger at binde teorien sammen med praktiske eksempler fra institutionens dagligdag. Formålet er at give større viden og forståelse for diagnosen og at give gode råd ift. at blive bedre til at planlægge undervisningen og frikvartererne, så mulighederne for succesfuld inklusion forøges. Emner kunne være Hvad er ADHD? Hvilke konsekvenser har det for børn og unge, at de lever med ADHD? Positivfokusering og den gode relation Afmystificering Hvad kan man gøre i undervisningen, så de bliver bedre inkluderet? Forældresamarbejdet 8

9 Skræddersyet kursus Målgruppe Lærere og/eller pædagoger der ønsker at skabe en fælles viden og forståelse omkring, hvordan man kan arbejde med børn og unge med ADHD: Kursets indhold vil bl.a. være: Sammen med kursusholderen planlægger I et forløb, hvor form og indhold tilpasses efter jeres behov. Sted og tid Efter aftale. Pris Alle kurser og al rådgivning er gratis for skoler og institutioner i Københavns Kommune. Ved ønsker om ydelser til andre målgrupper sker henvendelse som nævnt ovenfor. Kontakt For rådgivning og sparring ring til Charlottegården på telefon: eller send en mail til Kurser søges via BUF-akademi. Aktivitetsnr: Læs mere Du kan læse mere om Charlottegården på 9

10 FAMILIEKURSERNE KØBENHAVN Sparring, Udvikling og Inklusion FamilieKurserne København er et tilbud til børn, der har det svært i skolen eller institutionen ofte på grund af adfærds-, trivsels- og følelsesmæssige problemer. Et forløb på et familiekursus kan hjælpe barnet til at trives bedre. På FamilieKurserne København har vi fokus på børn og unge i gråzonen mellem almenområdet og specialtilbud. Det er typisk børn, som står på kanten af udskillelse eller oplever sig selv som ekskluderet fra fællesskabet. Vi arbejder i de sammenhænge omkring barnet, hvor der er behov for ændringer for at sikre en positiv udvikling. Derfor arbejder vi hele vejen rundt om barnet i et tæt samarbejde med forældre, skole og institution. Kompetencecentret FamilieKurserne København beskæftiger sig ikke udelukkende med familiearbejde. FamilieKursernes Kompetencecenter tilbyder vejledning, sparring og skolekurser til københavnske skoler og institutioner, som en støtte til arbejdet med inklusion af børn. Kompetencecenteret er tænkt som et sted, hvor alle, der arbejder med disse børn, kan ringe med spørgsmål eller for at få råd og vejledning. Vi forsøger at komme ud til jer hurtigst muligt efter en henvendelse, så vi kan give jer sparring og vejledning med udgangspunkt i jeres konkrete behov. Skolekurser, Sparring og Vejledning FKK tilbyder samarbejde på alle niveauer til alle der arbejder med børn og unge i Københavns Kommune. Det betyder, at en enkelt lærer/pædagog, et team, en afdeling eller en hel skole/institution kan få kurser, sparring og vejledning primært indenfor de fire områder: Teamsamarbejde og Inklusion Fra Jeg til Vi Klassetrivsel, klasseledelse, Klassemøder og Inklusionsfremmende aktiviteter Samarbejde imellem forældre, skole og institution Familieklasser Sparring og vejledning om familieklasser og FI på skoler og institutioner Tid og Sted Vi kommer ud til skoler og institutioner, og efter et indledende møde aftaler vi en tidsramme for samarbejdet. Kontakt og tilmelding Ring direkte til FamilieKursernes Kompetencecenter. Kontakt: Leder Kirsten Dreyer på tlf / eller Souschef Henrik Schou Nielsen på tlf.: / Du kan læse mere om FamilieKurserne København og FamilieKursernes Kompetencecenter på

11 Teamsamarbejde og inklusion - fra Jeg til Vi Læser man Københavns Kommunes Inklusionsguide, står det klart, at en inkluderende kultur bl.a. er kendetegnet ved at: Personalet arbejder i teams og deltager i tværfagligt samarbejde Der udvikles kompetence til forhandling og konfliktbearbejdning Der arbejdes med udvikling af socialitet På dette kursus arbejder vi med de metoder, der gør det muligt at arbejde som et team med inklusion. Kurserne tager udgangspunkt i den enkelte institutions eller skoles ønsker og behov og alt sættes i forhold til de udfordringer, I oplever i jeres dagligdag. Kurset er udformet som en blanding af korte oplæg, praktiske øvelser og refleksioner. Vi lægger vægt på, at både indhold og arbejdsform skal være direkte anvendelig i deltagernes daglige arbejde. Kurset følges op af sparring på team- og klasseniveau i forhold til de kompetencer, I beslutter at udvikle og arbejde videre med. Inden kursusstart afholder vi møder med både ledelse og personale, så vi sammen kan afklare behov, formål og nøjagtigt indhold i kurset. Kursusindhold: På kurset ser vi sammen bl.a. på, hvordan man kan udvikle teamsamarbejdet i forhold til: Den inkluderende skole/institution Bedre og mere effektive møder En anerkendende og værdsættende tankegang Fælles faglig udvikling 11

12 Klassetrivsel, Klasseledelse, Klassemøder og Inklusion Kursus for lærere og pædagoger der ønsker at arbejde med klasseledelse, klassemøder og andre inklusionsfremmende aktiviteter som en metode til at: Udvikle klassens/gruppens sociale miljø Forebygge mobning og eksklusion Udvikle elevernes sociale kompetencer Træne elevernes færdigheder i kommunikation Kursusindhold Kurset består typisk af to timer, hvor fokus vil være på teorien bag klassemødet og på, hvordan klassemødet organiseres i dagligdagen, kombineret med tre timer i klassen omkring klassemødet i praksis. Hertil kommer seks timer, hvor hovedvægten vil være på observation og sparring. Vi lægger vægt på, at både indhold og arbejdsformer skal være direkte anvendelige i deltagernes daglige arbejde. Der er mulighed for at skræddersy kurserne, så de passer til den måde, I ønsker at arbejde med inklusionsfremmende aktiviteter. Ledelse af forældresamarbejde Kurset Ledelse af Forældresamarbejde henvender sig til alle der har brug for at etablere eller genetablere et godt forældresamarbejde, hvor forældrene ses som en nødvendig ressource og samarbejdspartner. Herunder opmærksomhed knyttet til samarbejde med 2-sprogede forældre. Et dynamisk forældresamarbejde er præget af tillid og med plads til, både at tale om det der lykkes og det der udfordrer fællesskabet. Det indebærer, at de professionelle erkender et ansvar for at lede denne proces. Formen tager udgangspunkt i skolen/institutionens hverdag med cases, oplæg, observationer, refleksioner og praktiske øvelser. Skolekurser, sparring og vejledning om ledelse af forældresamarbejde kan typisk være: Forståelsen af hvorfor ledelse er nødvendig De mange virkeligheder, relationer og intentioner De gode forældremøder og skole/hjemsamtaler Kommunikation og forventninger De svære samtaler 12

13 Sparring til Familieklasser og FI Kurset henvender sig til skoler og institutioner, der starter familieklasser eller fællesindsats. Til pædagoger og lærere, der skal til at arbejde med området for første gang, og til de, der har arbejdet med det i en årrække, men gerne vil have genopfrisket teori og pædagogisk metode. På kurset præsenterer vi de pædagogiske metoder, vi bruger på FamilieKurserne i teori og praksis. De tager udgangspunkt i Marlborough-metoden, der handler om at tage ansvar, om anerkendelse og om at sætte nogle klare mål for udvikling. Derudover er vi inspireret af den narrative tilgang, som grundlag for at arbejde med forandringer. Kurset er udformet som en blanding af oplæg, øvelser og en praktik med observationer og refleksioner. Der må beregnes tid til læsning af baggrundsmateriale. Kursusindhold: At arbejde med forandringer og positioner hvilken rolle har vi i familieklassen At skabe og opretholde en anerkendende kontekst i familieklassen At opstille mål og bruge målskemaer i familieklassen At arbejde med familiemål At arbejde med hypoteser og hvordan vi bruger dem At skabe sammenhæng mellem aktiviteter og ønskede forandringer At arbejde med narrativer i familieklassen At arbejde med spørgsmålstyper 13

14 EKSPERIMENTALINSTITUTION Eksperimentalinstitutionens kompetencecenter er en del af Københavns Kommunes indsats for at arbejde med inklusion af børn med særlige behov. Vi har næsten 30 års erfaring i at arbejde med inklusion. Institutionen er normeret til 60 børn i vuggestue og børnehave. Halvdelen af børnene kommer gennem den almindelige pladsanvisning. Den anden halvdel er centralt visiterede børn, der har brug for særlig omsorg, typisk fordi de har socio-emotionelle vanskeligheder. Den særlige omsorg kan være hjælp til at opnå tæt kontakt med en voksen, være en positiv del af en børnegruppe, finde legekammerater og lære sine egne og andres grænser at kende. Vi kommer ud til jer Gennem Eksperimental Institutionens kompetencecenter har institutioner og skoler mulighed for at få del i vores mangeårige faglige viden og erfaring. Alle vores kurser fungerer som praksisnær undervisning. Det betyder, at vi arbejder med udgangspunkt i de problemer I oplever i det daglige for derigennem at bygge bro mellem erfaringer, teori og praksis. Det giver mulighed for at se børnene, familierne og arbejdet med dem i et nyt perspektiv. Målgruppe Institutioner og skoler, der ønsker rådgivning og sparring i forhold til indsatsen for udsatte børn og familier. Læs mere Du kan læse mere om Eksperimental Institutionens arbejde på Kontakt Leder Jane Weltz eller souschef Leif Nielsen på tlf , hverdag mellem 9-15 eller mail: eller hvis I ønsker sparring eller kursus. 14

15 Kursusindhold Alle vores kurser laves som individuelle rådgivningsforløb hos jer med udgangspunkt i jeres institution. Typisk som en temadag for alle institutionens ansatte. Individuelle rådgivningsforløb, hvor I bl.a. får svar på: Hvordan arbejder man med inklusion? Hvordan inkluderer man et barn med særlige behov? Hvad kræver inklusion af ledelses- og organisations kultur? Hvordan kan man arbejde inkluderende i en travl hverdag? Afklaring Vi yder rådgivning og hjælp til afklaring omkring børn med særlige behov. Herunder forståelse for at tolke og forstå de signaler børnene sender, når det gælder: Børn i krise Børn der er kontaktsvage Børn med spiseforstyrrelser Børn der er udadreagerende eller indadvendte Børn der er selvdestruktive. Børn der er i konstant konflikt med børn og voksne Børn der er overdrevent selvhjulpne. Forældresamarbejde Vi yder også rådgivning i forhold til forældresamarbejde. Kommunikation med forældre - hvor ofte og hvordan? Hvordan skaber og opretholder vi en god kontakt med forældrene? Hvordan inddrager vi forældrenes - måske meget små - ressourcer i samarbejdet? Hvordan kan vi støtte forældrene i at skabe gode relationer til deres barn? Hvordan forholder vi os, når der uenigheder mellem forældre og personale? Kønsroller i forældresamarbejdet Forholdet mellem samarbejde og myndighedsudøvelse Metoder Rådgivningsforløb med baggrund i jeres hverdag i institutionen/skolen. Med udgangspunkt i den problematik I har, aftaler vi et besøg i jeres institution eller skole. Et typisk forløb kan være samtale og observation efterfulgt af fælles refleksion. Et forløb kan bestå af flere opfølgende samtaler Følordning Vi tilbyder også følordning i Eksperimental Institutionen som opfølgning på et rådgivningsforløb omkring pædagogisk metode og inklusion. Oplæg/undervisning ved personalemøder Vi tilbyder rådgivning af ledelser omkring organisering af en inkluderende kultur. 15

16 SPECIALKLYNGEN Specialklyngens kompetencecenter er en del af Københavns kommunes samlede indsats for at arbejde med inklusion af børn med særlige behov. Specialklyngen består af 6 specialdaginstitutioner for børn mellem 0-6 år. Klyngen er normeret til 134 børn. Personalegrupperne er sammensat af pædagoger, medhjælpere samt fysio-og ergoterapeuter. Alle børn bliver visiteret af et tværfagligt centralt visitationsudvalg, da børnene har særlige behov. Fælles for børnene er, at de har betydelige varige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Vi kommer ud til jer Gennem specialklyngens kompetencecenter har institutioner og skoler mulighed for, at få del i specialklyngens store tværfaglige viden og erfaring fra pædagoger samt fysio- og ergoterapeuter. Vores sparring og rådgivning fungerer som en tværfaglig praksisnær vejledning, sådan at barnets muligheder optimeres så det kan rummes i sit daglige miljø.(vi tager udgangspunkt i barnets specifikke vanskeligheder.) Vi henvender os til dagpleje /specialdagpleje, institutioner og skoler der ønsker rådgivning og sparring til børn hvis adfærd og udvikling vækker bekymring: Det kan f.eks. være: Børn der har vanskeligheder med krop og bevægelse Sensitive børn Børn med uforudsigelig eller anderledes adfærd Børn med formodet psykiske og fysiske udviklingsforstyrrelser Børn der ikke udvikler sig forventeligt Børn med og uden diagnoser Børn med spiseproblematikker Børn med erhvervet hjerneskade Vi kan tilbyde vejledning omkring Sanse stimulering Forslag til motoriske aktiviteter, der stimulerer den motoriske udvikling Vejledning om spiseproblematikker Alternativ kommunikation Neuropædagogik Hjælpemidler Leg og udvikling der svarer til det enkeltes barn udviklingstrin Forældresamarbejde til børn med særlige behov 16

17 Kontakt Gitte Olsen på ml eller på mail hvor I skriver kort om jeres bekymring Kontakt og rådgivning af specialklyngens kompetencecenter er gratis og I skal blot afse tid til os. Alle forløb vil blive individuelt tilrettelagt. Rådgivningsforløbene indeholder Afklaring af problematikken så I kan blive kontaktet af relevante fagpersoner Når vi kommer ud til jer, vil vi først afholde en kort samtale med det personale som er tilknyttet barnet. Vi vil observere barnet i sit daglige miljø, efter observationen vil vi sammen reflektere over observationen og komme med forslag til indsats. Kunne guide videre til relevante instanser i systemet hvis det skønnes nødvendigt (Råd og vejledning til det fortsatte forældresamarbejde.) Efterfølgende vil der være en eller flere opfølgende samtaler. Der kan være mulighed for inspirationsbesøg eller mesterlærerordning i en af specialdaginstitutionerne. Kurser Vi planlægger et kursus om håndteringen af sanseproblematikker i institutioner og skoler. Kurset vil ligge i marts Se mere på BUF-Akademi 17

18 KOMPETENCECENTERET For elever med læse- skrivevanskeligheder Kompetencecenteret for elever med læse- skrivevanskeligheder ligger på Blågård Skole i tilknytning til læseklasserækken, som er et specialundervisningstilbud til elever fra klasse med vidtgående læseskrivevanskeligheder. Kompetencecenterets lærere har arbejdet i læseklasserne i en lang årrække og har derfor en stor faglig viden, såvel teoretisk som erfaringsbaseret. Formålet Kompetencecentrets rolle er at formidle viden fra specialområdet og dermed styrke indsatsen omkring elever med læse- skrivevanskeligheder i den almene undervisning. Vi tilbyder Observation af en enkelt eller flere elever i undervisningssituationen, med efterfølgende vejledning og vidensdeling med læreren/pædagogen eller teamet. Kursusprogram Tilpassede skolekurser. Kursuseftermiddage målrettet en mindre gruppe på jeres skole fx i danskfagudvalget, en af skolens afdelinger eller lignende. Rammerne for et kursus aftales med kompetencecenteret. Pris Vejledning og kurser er gratis. Kontakt og tilmelding Telefon: eller på mail: Se for mere information på under Kompetencecenter LÆS Kurser søges via BUF Akademi Kurser i Kompetencecentret for elever med læse- skrivevanskeligheder tilbyder 5 kurser. Hvert kursus tilbydes to gange, en gang i efteråret og en gang i foråret. Man kan naturligvis vælge flere kurser, og på den måde sammensætte sit eget forløb. Hvert kursus tilmeldes separat via BUF akademi. 18

19 IT i læse-skriveundervisningen, basis Målgruppe Lærere og pædagoger i folkeskolen med undervisnings- og/eller vejledningsfunktion i forhold til elever med omfattende læse- skrivevanskeligheder som ønsker at komme i gang med at bruge CDord og IntoWords. Kursets indhold Oplæsning og skrivestøtte Programmets opbygning og værktøjer Tilpasning til eleven og undervisningssituationen Undervisningen veksler mellem oplæg, undervisningseksempler, hands on og samtale. Varighed To timer Kursusdatoer Tirsdag d. 24. september2013 kl. 14:00 16:00 Tirsdag d. 18 februar 2014 kl. 14:00 16:00 Sted Blågård Skole, Hans Tavsens Gade 5, 2200 København N. Tilmelding via BUF Akademi. 19

20 IT i læse-skriveundervisningen, udvidet Målgruppe Lærere og pædagoger i folkeskolen med undervisnings- og/eller vejledningsfunktion i forhold til elever med omfattende læse- skrivevanskeligheder, som er i gang med at bruge CDord og IntoWords og vil bygge mere på. Kursets indhold Avanceret læse- skrivehjælp Avanceret brug af ordbog og fagordbog Hvordan bliver teknologien en hjælp i den undervisning jeg planlægger Hvor kan jeg søge efter digitaliseret skøn- eller faglitteratur? (Nota, Materialebasen, CFU, Superbog m.m.) Om at gøre al tekst, uanset medie eller filformat tilgængelig Skanning i praksis hvornår er de forskellige teknologier hensigtsmæssige? (kopimaskine/skanner, handyscan og c-pen) Hvordan får eleverne ejerskab til teknologien? Perspektiver for fremtiden - håndholdt it, Intowords og Ipad, tablets, smartphones m.m. Varighed To timer Kursusdatoer Tirsdag d. 8. oktober 2013 kl. 14:00 16:00 Tirsdag d. 4. marts 2014 kl. 14:00 16:00 Sted Blågård Skole, Hans Tavsens Gade 5, 2200 København N. Tilmelding via BUF Akademi. 20

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P

2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P 2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P Sådan fi nder du Kasperskolen: Ballerup station P Gangsti til skolen Kasperskolen

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd INSPIRATIONSKATALOG til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd Introduktion Dette materiale er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd i Fredericia Kommunes tilbud

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2015-2016 TEMADAG FOR ALLE PÅ SKOLEOMRÅDET PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE FOR ALLE INKLUSIONSVEJLEDERE SPECIALPÆDAGOGIK I PRAKSIS FOR INDSKOLINGEN OG MELLEMTRINNET

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov Specialtilbud til børn og unge med særlige behov INDHOLD 2 3 4 4 5 6 8 8 9 10 11 12 13 14 16 18 18 INDHOLD FORORD DAGINSTITUTIONER Specialgruppen Månerne i børnehuset Elvergården Specialgruppen i børnehaven

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Oplæg for UU-vejledere i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning

Oplæg for UU-vejledere i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning Oplæg for UU-vejledere i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning d. 28. Oktober kl. 14.00-16.00 1 Program 1. Velkommen, formål og program v. Inge 2. Inklusion 3. Organisering af inklusionsarbejdet

Læs mere

AKT. Adfærd Kontakt Trivsel

AKT. Adfærd Kontakt Trivsel AKT Adfærd Kontakt Trivsel Begrebsafklaring Adfærd er et begreb, der på neutral måde beskriver barnets handlinger, gøren og laden. I skolesammenhæng anvendes begrebet bl.a. i forbindelse med barnets præstationer,

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Til forældre og skolens medarbejdere i indskolingen 1 Indhold Fælles for forældre og skolens medarbejdere side 3 Mest for forældre side

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier Opsamling og kobling Sprogpakken Understøttende sprogstrategier & Hvad er centralt for børns sprogtilegnelse (jf. dag 1) At den voksne: skaber et rigt og varieret e sprogligt g miljø får barnet til at

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde ARBEJDSPLADSKURSER Det gode og effektive møde Vi kender alle til at få en mødeindkaldelse med dagsordenspunkter, som kan være svære at gennemskue nytten af eller til et møde hvor vi aldrig kommer frem

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Ledelse af inklusionsprocesser i dagtilbud og skole

Ledelse af inklusionsprocesser i dagtilbud og skole Børne- og Kulturchefforeningens Årsmøde 17. november 2011 Ledelse af inklusionsprocesser i dagtilbud og skole Pædagogiske udfald PÆDAGOG: Vi har længe haft fokus på de børn, der falder ud af fællesskabet

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger.

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Nordisk Film TV Mosedalvej 14 2500 Valby Att: Mette Kathrine Larsen 24-04-2015 Sagsnr. 2015-0092984 Dokumentnr. 2015-0092984-9 Besvarelse af anmodning

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Sønderlandsskolen, Holstebro AKT 2014. AKT og inklusion

Sønderlandsskolen, Holstebro AKT 2014. AKT og inklusion AKT og inklusion Sønderlandsskolen, Holstebro AKT 2014 - At man, når det i sandhed skal lykkedes én at føre et menneske til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er,

Læs mere

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne?

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne? Temadage Forår 2014 Temadage: o Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Lær om apps til aktivitet/tidsfordriv, kognitiv træning og støtte, samt støtte ved læseog skrivevanskeligheder

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere