BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER"

Transkript

1 INNOVATIONSPROCES BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER TÆNKE HØJT-TEST: BRUGERREAKTIONER & ONLINE KOMMUNIKATION UDFØRT PÅ DIAGNOSTISK CENTER SILKEBORG SEPTEMBER 2014 Opsummering og anbefalinger Workshop d Køkkenet Åkanden

2 BEHOVSAFKLARING INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Deltagerne Testmetode Opgaver til patienterne Udvalgte citater fra brugerundersøgelsen Opsummering af brugerundersøgelsen Konklusion Forslag 1. Optimering af hjemmeside Projekthjemmeside Digital post Design af app Opsummering Bilag

3 BEHOVSAFKLARING INDLEDNING 5 INDLEDNING OM DIAGNOSTISK CENTER Diagnostisk Center er bygget på en sammenslutning af de medicinske specialer og radiologi, hvor fokus er at skabe hurtige og effektive udrednings- og behandlingsforløb af høj kvalitet. Diagnostisk Center fik i oktober 2013 status som universitetsklinik for innovative patientforløb. Diagnostisk Center ønsker løbende at optimere kommunikationen med patienterne. I dette projekt er der taget udgangspunkt i patientindkaldelsesforløbet: I dag modtager patienterne et indkaldelsesbrev med posten og har desuden mulighed for at klikke ind på Hospitalsenhed Midts hjemmeside for at søge information om forløb og udredning. Formålet med pilottesten var at få et førstehåndsindtryk af patienternes oplevelse af hospitalets (store) hjemmeside. Samtidig fik vi lejlighed til at få samme patienters umiddelbare vurdering af relaterede online-løsninger, hhv. projekthjemmeside og apps. Denne folder beskriver den indledende kvalitative pilottest, som blev der foretaget på Diagnostisk Center d : En såkaldt tænkehøjt-test som basere sig på interviews med syv patienter. Dette hæfte rummer en beskrivelse af brugerundersøgelsen, opsummering, analyser og konklusioner af resultaterne for dagen. Hæftet munder ud i en række anbefalinger der kan optimere Diagnostisk Centers services og gøre brugeroplevelvelsen med Hospitalsenhed Midt endnu bedre.

4 BEHOVSAFKLARING DELTAGERNE 7 DELTAGERNE TILRETTELSE OG GENNEM- FØRELSE AF TEST DIAGNOSTISK CENTER: Donika Tufa Radomir Gluhovic FRA DESIGN CONCERN: Lise Grosen Lene Mariegaard Lone Storgaard Diagnostisk Center udvalgte brugerne til testen. Brugerne blev hyret i Radiologisk afdelings venterum på selve testdagen, da man tidligere har haft god erfaring med denne metode. Patienterne havde en gennemsnitsalder på 53 år med en aldersspredning fra år. I interviewene medvirkede hhv. fem kvinder og to mænd. Patienterne var indkaldt i forbindelse med primært CT-scanninger og i ét tilfælde en MRscanning. Resultaterne fra denne pilottest viser et kvalitativt udsnit af patient-oplevelser i forhold til brugervenlighed på de testede hjemmesider og app.

5 BEHOVSAFKLARING TESTMETODE 9 TESTMETODE Resultaterne er baseret på et tænke højtmetoden. Ved brug af tænke højt-interview, bliver man bedt om at tænke højt, mens man bruger hjemmesiden. Det gælder både ens handlinger, ens grunde til at gøre som man gør, og hvad man synes om den måde funktionerne er opbygget på. Man skal tænke på situationen, som om man sad alene i sit hjem og talte til sig selv. Hvis man glemmer at tænke højt eller er stille i længere tid, vil intervieweren spørge ind til ens tanker i forbindelse med brugen af siden. FORDELE VED TÆNKE HØJT-TESTEN Man får hurtigt samlet en stor mængde data på kort tid, som kan bruges til den videre bearbejdning. Ved at testdeltagerne tænker højt, kan de citeres i den afsluttende rapport 1. En anden fordel er, at man hører testdeltagernes tanker om hjemmesidens svagheder og styrker med det samme - uden at skulle vente med at spørge om det bagefter. Ved at inddrage brugere i stedet for eksperter, ser man, hvordan hjemmesiden i virkeligheden bruges. Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. San Diego, Californien : Morgan Kaufmann.

6 BEHOVSAFKLARING OPGAVER TIL PATIENTERNE 11 OPGAVER TIL PATIENTERNE Patienterne blev bedt om at finde frem til specifik information på Hospitalsenhed Midts hjemmeside samt information på projekthjemmesiden Hjertestarter.dk og to apps: Hjertestarter og Akuthjælp. HVORFOR OPGAVER PÅ FORSKELLIGE PLAT- FORME? Opgaven lød på at teste hospitalets hjemmeside, så hvorfor også teste projekthjemmeside og apps? Dette blev besluttet for at teste sider med forskellig grad af kompleksitet: Dermed blev det muligt at spørge ind til brugeroplevelsen på app s - og give testdeltagerne en bredere indsigt i måden at kommunikere på. De får et sammenligningsgrundlag og kan derved bedre liste fordele og ulemper overfor hinanden. Det giver dem et bedre fundament for at beskrive, hvad der i en visuel kommunikation virker og ikke virker for dem. App s bruger ofte en anden og mere enkel visuel formidling end der bruges på hjemmesider, da formatet er lille og navigationen udføres med én finger. Der bruges ofte visulle koder som: farver, ikoner, billeder, animationer og film Disse kan ofte være hurtigere og nemmere at afkode. Når man designer apps prioriteres i højere grad og der skelnes ofte mellem nice to have og need to have. OPGAVER TIL TÆNKE-HØJT METODEN PÅ HOSPITALENHED MIDTS HJEMMESIDE Bestil tid til leddegigtvurdering Find ud af, hvor undersøgelsen foregår til CT-scanning Find ud af, hvilke krav undersøgelsen stiller til dig som patient ift. en MR-scanning OPGAVER TIL TÆNKE-HØJT METODEN PÅ ANDRE SIDER Hjerterstarter hjemmesiden: Find guiden til kunstigt åndedræt Hjerterstarter app en: Find guiden til hjertelungeredning App en Akuthjælp: Find adressen på nærmeste apotek

7 BEHOVSAFKLARING UDVALGE CITATER FRA BRUGERUNDERSØGELSEN 13 CITATER Test af hospitalets hjemmeside: Jeg prøver (at klikke på) patienter og pårørende, jeg er jo patient, det må være info til mig, der ligger her. Afdelingerne herunder er ikke listet i alfabetisk orden. Det er godt med farveskift, det tiltrækker øjnene og man navigerer efter det. Det falder jo ikke lige i øjnene. Jeg orienterer mig efter de blå overskrifter. Det er lidt tricky det her. Hvad har Diagnostisk Center med radiologisk afdeling at gøre? Er det bare mig, der ikke kan se det? Generelt havde deltagerne svært ved at finde info på hjemmesiden.

8 BEHOVSAFKLARING UDVALGE CITATER FRA BRUGERUNDERSØGELSEN 15 CITATER FORTSAT Det var svært at finde afdelingen. Der manglede et oversigtskort over hospitalet i informationsbrevet. Det var lidt forvirrende. Jeg aner slet ikke, hvad afdeling, jeg skal gå ind under. I stedet for at gå ind under alle de her punkter, så ville jeg hellere søge på det og så få svaret hurtigere. Der er et billede. Det kan jeg godt lide. Det aflæser jeg hurtigere end tekst. Jeg tror, den ligger godt gemt, den her. Der står jo en masse andet, inden man kommer ind på det, man skal. Det falder jo ikke lige i øjnene Der er mange informationer og kasser. Det vil være fint, hvis hospitalet havde en app. Se flere citater i bilag, side 31

9 BEHOVSAFKLARING OPSUMMERING AF BRUGERUNDERSØGELSEN 17 OPSUMMERING UOVERSKUELIG STRUKTUR OG DESIGN Generelt havde de fleste af testdeltagerne svært ved at finde information på hjemmesiden. De fandt ofte ikke nogle intuitive veje til informationen og endte med at bruge lang tid på at lede nogle gange uden resultat. Dem der hurtigst fandt informationen brugte hjemmesidens søgefunktion. Svært at finde frem til lige præcis den info, man skal bruge Den falder ikke lige i øjnene. Siden er forvirrende og ikke konkret. Er der ikke et eller andet sted, man kan skrive leddegigt og så finder den selv ud af det? MANGLENDE OVERBLIK Der blev efterspurgt mere overblik og enklere kategorisering af information. Ikke alle patienterne kendte til de medicinske termer og havde af den grund svært ved at navigere på hjemmesiden. Hvad er en MR? Er det under scanning? Nogle patienter gav udtryk for, at de er visuelt orienterede og specielt sætter pris på tydelige steder at klikke klar markering af vigtige links som fx link til leddegigtvurdering. Det røde felt er fremhævet, det kan jeg godt lide. Der er et billede. Det læser jeg hurtigere end teksten. Derudover var der flere patienter, der ikke havde besøgt hjemmesiden tidligere, og derfor ikke vidste, hvilken information man kan finde på siden. (Om hjemmesiden) Aldrig set den før. HURTIG ADGANG VIA APP S Deltagerne satte generelt pris på, at de viste apps gav hurtig adgang til den ønskede information. De er altid nemmere at finde ud af. De er altid overskuelige.

10 BEHOVSAFKLARING KONKLUSION OG FORSLAG 19 KONKLUSION OG FORSLAG Pilottestens brugere konstaterer generelt, at hjemmesiden i dens nuværende form ikke er særlig brugervenlig. I forhold til at optimere patientkommunikationen ligger der et stort potentiale i at skabe bedre overblik og nemmere adgang til information online. BRUGERVENLIG LØSNING, FLERE ADGANGE: Forbedring af hjemmesiden er essentiel - men der er flere veje at gå i forhold til at opnå bedre kommunikation med patienten - og dermed større tilfredsfred for patienter, pårørende og personale: I forbindelse med nært forestående krav til borgerne om digital post vil der fx opstå nye muligheder for at linke digitale breve direkte til Diagnostisk Centers hjemmeside eller en projekthjemmeside. VI FORESLÅR, AT VI ARBEJDER VIDERE MED UDFORMNING OG PROTOTYPER AF: Omstrukturering af eksist. hjemmeside Design af ny projekthjemmeside til test Digital indkaldelse (e-post) til test App til test

11 BEHOVSAFKLARING OPTIMERING AF HJEMMESIDE OPTIMERING AF HJEMMESIDE DEN KNAP SÅ INNOVATIVE LØSNING... Forbedring af eksisterende hjemmeside kan vise sig vanskelig at udvikle og teste optimalt pga. Region Midts stramme designkrav til regionshospitalernes hjemmesider. Der vil muligvis være plads til ændringer, der vil kunne give mere brugervenlighed på siden. EFFEKTFULDE GREB FOR FORBEDRING Bedre hierarki skaber mere overblik. Vi anbefaler følgende: Gøre bullets til aktive links Prioriter information efter relevans (forsiden) Oversigter i alfabetisk orden Optimering af søgefunktion Inkludere direkte links til hjemmesiden i indkaldelsespapirerne i den digitale udgave (snart obligatorisk med digital kommunikation med det offentlige). Vi vil foreslå at patienterne allerede i indkaldelsesbrevet introduceres til hjemmesidens muligheder og funktioner. Større kontraster, både typografisk og farvemæssigt Ikoner i stedet for tekst Større billeder

12 BEHOVSAFKLARING PROJEKTHJEMMESIDE DESIGN AF PROJEKT- HJEMMESIDE DEN INNOVATIVE LØSNING... Vi foreslår, at vi udvikler en specifik patientindkaldelseshjemmeside. Siden målrettes patienter, pårørende og ansattes behov i forbindelse med indkaldelse, diagnosticering og udredningsforløb. Her får vi mulighed for at teste struktur og design. En specifik projekthjemmeside vil kommunikere budskabet om Diagnostisk Center klart og tydeligt. Siden vil kunne opsættes mere brugervenligt og målrettet end Hospitalsenhed Midts generelle hjemmeside. Vi foreslår, at vi udvikler en løsning som er: Skræddersyet og tilpasset præcist til Diagnostisk Center og brugernes behov Enklere at finde rundt i for patienter, pårørende og ansatte = en bedre oplevelse og mere trygge patienter Fokuseret på hvad Diagnostisk Center særligt kan og hvad der adskiller dem fra andre afdelinger En oplagt mulighed for integration/direkte links til nye digitale indkaldelsesbreve. Nye digitaliseringskrav om information fra det offentlige åbner nye muligheder for at inkorporere links til hjemmesiden i det digitale indkaldelsesbrev. Bemærk også, at patienterne følte sig godt informeret via indkaldelsesbrevet - her er en oplagt mulighed for at viderudvikle den gode service. Vi foreslår, at vi udvikler en projekthjemmeside, der kan benyttes som prototype og teste brugervenlighed og opbygning. En fordel for alle. Eksempel på en projekthjemmeside: Hjertestarter.dk

13 BEHOVSAFKLARING DIGITAL INDKALDELSE DIGITAL INDKALDELSE (E-POST) Forud for en behandling eller undersøgelse sender hospitalet i dag et indkaldelsesbrev til patienten. Fra den 1. jan skal 80% af det offentliges kommunikation med borgerne ske digitalt. Derfor er det oplagt allerede nu at nytænke kommunikationen med patienterne. En udnyttelse af de digitale medier giver hospitalet større mulighed for i langt højere grad at målrette kommunikationen mellem patient og hospital til den enkeltes behov. NEED TO HAVE VS. NICE TO HAVE Prioriter rækkefølgen af information. Need to have er informationer, der er tæt knyttet til patienten: 1. Den primære besked (hvornår, hvor og hvorfor) og beskeder patienten skal handle på, medicin, faste osv. 2. Baggrundsviden, sygdommen, undersøgelsen osv. 3. Hvordan finder man vej Eksempel på en projekthjemmeside: Hjerstarter.dk SPROG OG TONE Det gode formidlingssprog er enkelt og konkret. En læsevenlig tekst der får budskabet til at træde frem. En præcis skriftlig envejs-information, lægger op til en digital fælles visuel dialog. Vi anbefaler en tydelig, kortfattet og overskuelig informationsstruktur med links til uddybende og gerne visuelt kommunikerende informationer. Det digitale brev lægger fint op til en skræddersyet, visuelt informativ app, hvor patienten kan opnå den fulde, brugervenlige service fra hospitalet. UDFORDRING DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE Fra 1. jan skal 80% af det offentliges kommunikation med borgerne ske digitalt. omfatter alle borgere der bor i Danmark, som har et cpr. nr. og er fyldt 15 år borgere kan søge om fritagelse, hvis de opfylder mindst ét af en lang række kriterier alder indgår ikke som et kriterium borgere som er fritaget vil få deres post som papirpost Kilde: Patientindkaldelse - fra papir til digital platform

14 BEHOVSAFKLARING APP DESIGN AF APP FAKTA NØGLEN TIL EN APP DER VIRKER ER ENKELTHED OG FÅ FUNKTIONER Ikoner Video, fotos, grafik og animationer: kompliceret sundhedsfaglig beskrivelse af indgreb eller anatomi er lettere tilgængelig med levende billeder, fotos, animationer/illustrationer Kilde: Patientindkaldelse - fra papir til digital platform En app vil være et godt supplement til det digitale indkaldelsesbrev. Man opnår en rød tråd i måden at kommunikere på. Med design og udvikling af en app kan der skabes en brugervenlig service for patienterne - og man kan samtidig opnå arbejdsmæssige fordele/lettere arbejdsgange for de ansatte. Ved at skabe et større overblik og lettere adgang til information for patienterne aflastes personalet fx fra adskillige opkald med spørgsmål, der nemt kunne være besvaret via en app. På en app kan man i modsætning til en hjemmeside let skære alt overflødigt fra og fokusere på den service og funktionalitet, man ønsker at tilbyde. Desuden indeholder smartphones GPS, som kan bruges direkte i apps ene. GPS-funktionen giver mulighed for at tilbyde services som f.eks. hjælp til at navigere på hospitalet. Vi anbefaler, at der designes og udvikles en app til test med fokus på: At gøre det lettere at være patient Forbedre servicen fra Diagnostisk center Høj grad af brugervenlighed At holde styr på de praktiske ting for patienten - skabe overblik Oversigtskort med GPS over hospitalet og dets afdelinger Alarm når der skal fastes/indtages vand el. lign. i forbindelse med diagnosticering. Pilottesten afprøvede også to apps og her synes alle deltagerne, at det var nemt at bruge fordi apps: Var hurtige og nemme at afkode Skabte overblik Forklarede ting, der er besværlige at beskrive med ord Fastholdt information (for mange er det lettere at huske billeder end ord) Samtidig giver en app mulighed for - til forskel fra hjemmesiden - at gøre fuldt brug af den visuelle formidling, som der netop blev efterspurgt i brugertesten. Med en specialdesignet app har Diagnostisk Center mulighed for at tilbyde en let tilgængelig og forbedret service. Der kan også være en stor signalværdi i at tilbyde services via en app. Det signalerer, at det er en fremsynet arbejdsplads, der favner nye muligheder. Vi foreslår, at der udviklers en innovativ patientindkaldelses-app til test. Kilde: Patientindkaldelse - fra papir til digital platform Eksempel på en brugervenlig app: Akuthjælp-app en

15 BEHOVSAFKLARING OPSUMMERING 29 OPSUMMERING PÅ FORSLAG Det gode patientforløb handler om retten til stadig at være menneske med en hverdag og ikke kun patient. LØSNINGSFORSLAG Redesign af eksisterende hjemmeside Udvikling af projekthjemmeside Udvikling af indhold til digital post Udvikling af app Diagnostisk Center på Regionshospital Silkeborg har været banebrydende med sin nytænkende måde at diagnosticere patienter på. Andre hospitaler har siden indført modellen fra Silkeborg og fulgt de nye skridt Diagnostisk Center har foretaget. For at fastholde førerpositionen inden for feltet er det vigtigt med konstant fornyelse og revurdering af etablerede vaner og arbejdsgange. På administrativt niveau i Region Midt fokuseres der i 2014 på det gode patientforløb, hvilket tilsammen understreger vigtigheden af tilfredsstillende patientforløb også som konkurrenceparameter. I vores løsningsforslag har vi fokuseret på at gentænke patientkommunikationen - i løsninger af varierende kompleksitet. Det gode patientforløb kan være let tilgængelig information undervejs i processen eller følelsen af at en app fx hjælper med at holde styr på alt det, man skal huske på i forbindelse med indkaldelse, undersøgelse og diagnostisering. Det gode patientforløb handler om retten til stadig at være menneske med en hverdag og ikke kun patient. Hverdagen og livet ved siden af sygdommen kan lettere bevares, hvis man ikke skal bruge unødig tid og kræfter på at forstå sit udredningsforløb og hvordan man forholder sig til det. Med de fire beskrevne forslag viser vi fire forskellige veje at gå ift. at forbedre brugeroplevelsen for patienterne på Diagnostisk Center. De fire forslag kan også tænkes sammen i det man tager de bedste elementer fra hvert forslag og tilsammen skaber en endnu mere gennemført service og helhedsoplevelse. De fire løsningsforslag vil på hver sin måde kunne være med til at skabe en bedre patientoplevelse, understrege Diagnostisk Centers position inden for feltet og arbejde hen i mod Region Midts mål med det gode patientforløb.

16 BILAG BEHOVSAFKLARING CITATER 31 SUPPLERENDE CITATER NAVIGATION PÅ REGION MIDTS HJEMMESIDE: Om bestille tid til leddegigtundersøgelse: Jeg ved det hedder reumatologisk Er det bare mig, der ikke kan se det? Jeg ved, de har noget reuma. Gad vide, hvad det så er kommet ind under? Jeg vil stadig gerne til reumatologisk. Men hvad pokker hedder det, hvis det ikke hedder reumatologisk? Der står noget med led og knogler. Er det noget med det at gøre? Næ, det er der ikke. Er der så ikke et eller andet sted, man kan skrive leddegigt og så finder den selv ud af det? Undersøgelse og behandling af led og knogler. Det må sgu da være der. Det er nok manden her bagved, der sidder og gør det forkert. Pas! For leddegigt det kan jeg ikke finde under led og knogler. Ja, det var så lidt mere tricky den der (Om at finde leddegigtundersøgelse) Leddegigt, hvor pokker står det? Jeg tror, den ligger godt gemt den her. Jeg aner slet ikke, hvad afdeling, jeg skal gå ind under. Er det helt forkert, det her? Jeg skal vel først finde ud af, at jeg skal have regional under Silkeborg (Ift. at finde leddegigtundersøgelse) Jeg sidder og spekulerer på om, der var noget, der stod med noget gigt. Men det var der vist ikke her. Det kan jeg simpelthen ikke se. Jeg synes ikke, at jeg kan komme videre. Så er man jo lidt på den. For så ved man jo lige pludselig ikke, hvad de laver der. (Om at finde information under Radiologisk Afdeling på hjemmesiden.) Jeg havde sådan ligesom forestillet mig, at når du nu lige sagde leddegigt, så kunne jeg lige finde et eller andet, hvor der stod gigt sådan at jeg kunne trykke mig ind på det. Jeg trykker her på det røde felt. Det er fremhævet. Det kan jeg godt lide. (Om knappen til at bestille en leddegigtvurdering) Hvad skal jeg gøre? Kommer der en linje under den, for at jeg kan se, at det er den? Nej, det er ikke sådan en, man kan åbne. (Om at forgæves at klikke på noget, der ikke er et link.) Måske skal vi prøve patienter og pårørende. Jeg ved ikke helt, hvad kan der ligge i den? (Hvorfor tror du, at du skal kigge under patient?) Fordi jeg jo er patient. Jeg skal sådan lige leve mig ind i rollen. Det må være information til mig, der ligger i patient. Man kan ikke klikke på den der. Det ville jeg have sådan umiddelbart have tænkt - det måtte ligge under den der. Men det klarer den ikke. Jeg har ingen idé om, hvor jeg skal kigge henne. På hjemmesiden ville jeg nok først søge på det umiddelbart.

17 BILAG TIL BEHOVSAFKLARING INDLEDNING CITATER 33 TANKER OM REGION MIDTS HJEMMESIDE: Her sidder man og læser temmelig meget, inden man sådan lige.. Det falder jo ikke lige i øjnene. Der står jo en masse andet, inden man kommer ind på det, man skal. Her (Region Midts hjemmeside) er billederne små og teksten fylder mere. (Hvad var godt?) Der var nogle steder, hvor der var farveskift. Altså de der røde kasser (Knappen til leddegigtvurdering) Det får øjnene derned. Det får en hurtigt til at finde ud af det er her, jeg går videre fra. Hvis alle skal trykke dernede, så kan jo lige så godt lave den rød eller markere den på en eller anden måde. Det var lidt forvirrende. (Om oplevelsen på hospitalets hjemmeside.) NAVIGATION PÅ HJERTESTARTER.DK OG APPS: Det er ret så hurtigt og nemt (Om hjertestarter-app en) Der er et billede. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg finde ud af. Det læser jeg hurtigere end tekst. Det er først billedet, jeg kigger på. (Og navigerer efter) Det der kan jeg godt lide. Jeg er meget selv visuel. (Billeder og ikoner hjælper. Man navigerer efter det). Det hjælper, at der er billeder. Der er ikke så meget tekst. (Om Hjertestarters hjemmeside) Den her var mere enkel. (Om Hjertestarter-app) Det var egentligt nemt. (Om Akuthjælp-app) være fint lige at kunne slå op og finde ud af, hvad er det for en afdeling. God søgefunktion vs. menuer (på en eventuel app for hospitalet)? I forskellige menuer. F.eks. hvis jeg skal til radiologisk, så går jeg lige ind i radiologisk og kigger. Så skal jeg ikke lige kigge alt det andet. Om tabletten: Jeg bruger den jo til alverdens ting. Computere tager jo noget længere tid at starte op. Tabletten den er jo åben lige med det samme eller telefonen for den sags skyld (Så hurtige informationer er at foretrække ift. information fra hospitalet) Det er jo meget tydeligere. Der står det jo simpelthen så klart. Der vil jeg jo slet ikke være i tvivl. De er altid nemme at finde ud af. Det hele bliver mere nemmere og mere overskueligt end at sidde foran en computer. GENERELT: Jeg var især imponeret over, at man fik sådan en parkeringstilladelse tilsendt. Det var virkelig en service Lige så snart jeg kommer til at trykke på en knap, er jeg bange for, at jeg kommer til at slette hele skidtet. (Om moderne teknologi generelt) Jeg har ikke forstand på sådan noget. Det der manglede i det informationsbrev, det var egentlig en Der stod godt nok, hvor det var bygning 6, 3. etage, indgang D. Men hvor er det lige henne? Man plejer altid at få en oversigt over hospitalet. I stedet for at gå ind under alle de her punkter, så ville jeg hellere søge på det og så få svaret hurtigere. De steder, hvor jeg skal hen på sygehusene, der bruger jeg meget at gå ind og kigge på selve afdelingerne (på hjemmesiden), hvad der er omkring det og hvordan egentlig selve undersøgelsen det foregår. TANKER OM HJERTESTARTER.DK OG APPS: Apps er rigtig fint. Jeg har selv mange af dem. Det vil være fint. (Hvis hospitalet havde en app) (Hvad skal en app for hospitalet indeholde?) Hvis du lige søger oplysninger, f.eks. forskellige afdelinger du skal til. For lige at finde noget omkring det. Et hurtigt svar. Mange gange så tager det længere tid at starte sådan en (en computer) op. På tabletten derhjemme ville det Det er jo sådan helt konkret, det man skal. Jeg er stor fan af apps og sådan nogle ting. Så det benytter jeg også meget selv til forskellige ting. Det var lige før, at det var nemmere at finde ud af på app end sådan generelt set. (Ift. Region Midts hjemmeside) Sundhed.dk er heller ikke brugervenlig.

18 TRYGHED Innovation by Insight August 2014

Testhæfte til test af

Testhæfte til test af Testhæfte til test af www.nyhavnslægen.dk Formål Formålet med at foretage en tænke-højt-test af www.nyhavnslægen.dk efterfulgt af en kortsortering er at afdække, hvad der fungerer og ikke fungerer set

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Mobil prototype. 2. Service i forhold til OOOJA. 3. Slut.

DAGSORDEN. 1. Mobil prototype. 2. Service i forhold til OOOJA. 3. Slut. DAGSORDEN 1. Mobil prototype. Den mobile prototype Heuristisk inspektion af prototypen Tænke højt test af prototypen 2. Service i forhold til OOOJA 3. Slut. Service Gap-servicemodellen Fokus interview

Læs mere

Nyt koncept for patientinformation HE Midt

Nyt koncept for patientinformation HE Midt med hjerne, hjerte og vilje Nyt koncept for patientinformation HE Midt Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Information på patientens præmisser? Nyt koncept for patientinformation på HE Midt At patienterne

Læs mere

Testrapport. Resultater for test af appen BetterOff i Psykiatriens hverdagstestere

Testrapport. Resultater for test af appen BetterOff i Psykiatriens hverdagstestere Testrapport Resultater for test af appen BetterOff i Psykiatriens hverdagstestere Oktober 2017 Indhold 1. Baggrund 2. Formål med testen 3. Appen BetterOff 4. Målgruppe 5. Metode 6. Testresultater og anbefalinger

Læs mere

Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014

Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014 Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014 M = Moderator Gruppemedlemmerne er nævnt som respondenter. Vores egne kommentarer, til det vi observerer, er markeret med parenteser. Moderator

Læs mere

Handicappet i København

Handicappet i København Handicappet i København Handicapcenter København Socialforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Borgerpanelundersøgelse forår 2014 Formål med undersøgelsen I foråret 2014 gennemførte

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café?

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café? Analog Café - Design til Digitale Kommunikationsplatforme - E2012 Problem felt ITU s studenterorganisation Analog søger en bedre online profil. På nuværende tidspunkt bruger de flere forskellige online

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Notat Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Baggrund Frem mod 1. december 2013 gennemføresen klarmeldingsproces med tre statusrapporteringer i hhv. maj, oktober og november.

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

Livalife app en - Brugerguide

Livalife app en - Brugerguide Livalife app en - Brugerguide Velkommen til Livalife app en Livalife app en er brugerens adgang til Livalife platformen via sin smartphone. I Liva app en er det muligt for brugeren at have en dialog både

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

København den 1. april 2014. Indstilling af Ugebrevet A4 til Bordingprisen for visuel formidling 2014

København den 1. april 2014. Indstilling af Ugebrevet A4 til Bordingprisen for visuel formidling 2014 København den 1. april 2014 Indstilling af Ugebrevet A4 til Bordingprisen for visuel formidling 2014 Det skal være muligt at læse langt på nettet. Det har altid været kernen i Ugebrevet A4 s strategi på

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

Den brugerdrevne innovationsproces DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE

Den brugerdrevne innovationsproces DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE 1 Ved Nicolai Mendgaard-Larsen, chefkonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation 2 Den brugerdrevne innovationsproces FORSTÅ

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Ovi: Sådan kommer du i gang

Ovi: Sådan kommer du i gang Ovi - Introduktion Din guide til Ovi: Sådan kommer du i gang 1) Gå ind på www.ovi.com og klik på Register. 2) Udfyld formularen - husk at skrive dit mobilnummer, så du kan bruge Ovi på mobilen. 3) Så er

Læs mere

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober Redesign af Cinnober Gruppe 25 Vi har i denne uge arbejdet på at redesigne hjemmesiden til butikken Cinnober, som ligger på Strøget i København. Cinnober sælger bøger og andre kontorartikler. Deres hjemmeside

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagog Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen dit

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Bilag 4. Beskrivelse af test og målinger af kvalitet (front end)

Bilag 4. Beskrivelse af test og målinger af kvalitet (front end) Bilag 4 Beskrivelse af test og målinger af kvalitet (front end) 1. Kvalitetsmålene Kunden ønsker, at websitet skal opfylde følgende kvaliteter, som vi kort uddyber vores tilgang til. Sjovt og originalt

Læs mere

Telemedicin fra kommunalt perspektiv Erfaringer med at give borgere og pårørende online-adgang til kommunale sundheds- og omsorgsdata

Telemedicin fra kommunalt perspektiv Erfaringer med at give borgere og pårørende online-adgang til kommunale sundheds- og omsorgsdata Telemedicin fra kommunalt perspektiv Erfaringer med at give borgere og pårørende online-adgang til kommunale sundheds- og omsorgsdata May-Britt Højgaard, Devoteam & Bodil Grøn, Fredericia Kommune Indhold

Læs mere

5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK 5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK FÅ SERVICELOGISTIK, DER UNDER- STØTTER DEN FAGLIGE STRUKTUR Hospitalets servicelogistik er ofte et område, der rummer stort potentiale for forbedringer. Det handler

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour

Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour 1 Indhold De efterfølgende sider indeholder gode råd og anbefalinger der kan benyttes i forbindelse med at du skal benytte Ajour. Inddragelse af underentreprenører:

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den skal kun være til unge

Den skal kun være til unge 08-09-2010 Den skal kun være til unge Kommunikér MÈR præsenterer hjemmesideprojektet på Helsingør Gymnasium - en lille rapport om to fokusgruppeinterviews på produktionsskolen Sundet og Helsingør Gymnasium

Læs mere

Målsætninger og handlinger på baggrund af proces om intern kommunikationsmodel

Målsætninger og handlinger på baggrund af proces om intern kommunikationsmodel KKOM Februar 2014 Målsætninger og handlinger på baggrund af proces om intern kommunikationsmodel 1. Baggrund og proces Region Nordjylland har et meget stort internt informationsflow. Eksempelvis sendes

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Indledning: Testen foregår på tid, da jeg ønsker at finde ud af, hvor lang tid brugeren er om at komme til disse mål.

Indledning: Testen foregår på tid, da jeg ønsker at finde ud af, hvor lang tid brugeren er om at komme til disse mål. Indledning: En brugertest er et godt redskab at bruge, når man skal teste brugervenligheden på en hjemmeside. Det er en af de mest anvendte usability testmetoder. Testen kan have to formål: at informere,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet N O T A T 04-06-2015 Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet Hvad viser de nationale tal om udredningsretten på det somatiske område? Patienter der er henvist til udredning, har ret til at få et tilbud

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn BORGERENS PLAN Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP Projektleder Matilde Rytter Bockhahn matilde@isitabird.dk Den samlede løsning Den samlede løsning Borgerens plan Et digitalt

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Bilag 6. - Interview med Mikkel 28 år, d. 28 april 2016

Bilag 6. - Interview med Mikkel 28 år, d. 28 april 2016 Bilag 6. - Interview med Mikkel 28 år, d. 28 april 16 5 Interviewperson (Mikkel): M Interviewer (Sofie): I Korte pauser: Fysiske handlinger: () Relevante fysiske træk: [] I: Hvad vægter du højt for, at

Læs mere

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016 Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder og skal implementere Digital Post i din myndighed,

Læs mere

VISUELLE GUIDELINES FOR LOG-IN OG SIGNERING MED NEMID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester, der bruger NemID.

VISUELLE GUIDELINES FOR LOG-IN OG SIGNERING MED NEMID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester, der bruger NemID. VISUELLE GUIDELINES FOR LOG-IN OG SIGNERING MED NEMID Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester, der bruger NemID. November 2015 Indhold Dokumentet indeholder anbefalinger og råd til integration

Læs mere

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ Lavet af Svend, Valdemar og Frederik 2.3 HTX - Roskilde Overvågningskamera ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ I dette forløb har vi arbejdet med overvågningskameraer. Det handlede om at lære, hvordan et

Læs mere

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads A) Find 2 forskellige eksempler på web- tv, hvor indslag er integreret i webkontekst og tekst (nyheder, tema, how to mv.) Beskriv

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna Milestone 1 Usability test Test-dokument VOXHALL Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna 1 INDHOLD 3 Problemformulering 3 Formål med test 3 Arbejdshypoteser 4 Brugerprofiler (krav til segmentet) 4 Metode 4

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

KARINA KONRAD USER EXPERIENCE PORTFOLIO. Jeg interesserer mig for user experience, digital kommunikation, online marketing og humancomputer

KARINA KONRAD USER EXPERIENCE PORTFOLIO. Jeg interesserer mig for user experience, digital kommunikation, online marketing og humancomputer KARINA KONRAD USER EXPERIENCE PORTFOLIO Jeg interesserer mig for user experience, digital kommunikation, online marketing og humancomputer interaction. Jeg kan: - finpudse det, du ønsker at sige til dine

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

BEDSTE BOLIGORGANISATION PÅ NETTET KRITERIER: NAVIGATION

BEDSTE BOLIGORGANISATION PÅ NETTET KRITERIER: NAVIGATION KRITERIER: NAVIGATION Der er ingen søgeboks på hjemmesidens forside 0 p. i hele spg. 1.1 Søgefunktionen testes med tre søgeord, der er relevante for den pågældende hjemmeside 1.1 Når man benytter søgeboksen

Læs mere

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Usability dokumentation Lavet af Sarina, Maria og René MulB-13 22.11.2013 I forbindelse med ekspertvurderingstests udarbejdes som hovedregel altid

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

Koblingspunkter. Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis. Charlotte Wegener, nov Fotos: Lisbeth Barfoed

Koblingspunkter. Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis. Charlotte Wegener, nov Fotos: Lisbeth Barfoed Koblingspunkter Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis Charlotte Wegener, nov. 2012 Fotos: Lisbeth Barfoed Vertikal læring Horisontal læring - Skabe koblingspunkter - Binde knuder Forebyggelse

Læs mere

SÅDAN TEGNER DU DIT BUDSKAB - Skil dig ud og få flere kunder WORKBOOK TIL MIT TEGNETRÆNING VIDEO KURSUS

SÅDAN TEGNER DU DIT BUDSKAB - Skil dig ud og få flere kunder WORKBOOK TIL MIT TEGNETRÆNING VIDEO KURSUS WORKBOOK TIL MIT TEGNETRÆNING VIDEO KURSUS VELKOMMEN ER DU KLAR TIL AT LÆRE AT TEGNE DIT BUDSKAB? HUSK mine 5 gode råd START I DET SMÅ SNYD NU LIDT TRO PÅ DINE EVNER SÆT EKSTRA TID AF FIND 3 FAVORITTER

Læs mere

Bilag 13. Transskription: Firstline medarbejder 2

Bilag 13. Transskription: Firstline medarbejder 2 Bilag 13 Transskription: Firstline medarbejder 2 Hej og velkommen til. Tusinde tak fordi du vil hjælpe med at besvare en række spørgsmål i forbindelse med vores afhandling på uddannelsen IT, Kommunikation

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk.

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk. EfterUddannelse.dk Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk Side 1 Program Kort om brugeranalysen metode m.v. Kvantitativ undersøgelse Kvalitativ undersøgelse

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

RAPPORT. App 4. projekt 3. semester. www.mypedersen.dk/sem3projekt4app.html Mail: mypedersen@gmail.com

RAPPORT. App 4. projekt 3. semester. www.mypedersen.dk/sem3projekt4app.html Mail: mypedersen@gmail.com RAPPORT App 4. projekt 3. semester Uarbejdet af Mayianne Nøks Pedersen, den 15. november 2012 www.mypedersen.dk/sem3projekt4app.html Mail: mypedersen@gmail.com INDHOLDSFORTEGNELSE PROBLEMFORMULEREING...

Læs mere

Brugerinddragelse i produktudviklingen

Brugerinddragelse i produktudviklingen Brugerinddragelse i produktudviklingen OPEN HERE KONFERENCE OM BRUGERVENLIG EMBALLAGE 08.03.2012 ARKITEKTSKOLEN AARHUS Hvorfor bruge indsigt At skabe idéer er at være kreativ, at omsætte idéer til resultater

Læs mere

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave.

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave. Portfolioudvikling Planlægning Da jeg startede på projektet lavede jeg en tidsplan, til at starte med gav jeg de forskellige opgaver lidt ekstra tid eftersom jeg synes man altid formår at bruge lidt mere

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

IA WORKSHOP #1 NAVIGATION #2 IA STRUKTUR #3 WIREFRAME

IA WORKSHOP #1 NAVIGATION #2 IA STRUKTUR #3 WIREFRAME IA WORKSHOP #1 NAVIGATION #2 IA STRUKTUR #3 WIREFRAME # 1 NAVIGATION DESIGN BRUGERENS VEJ TIL INDHOLD NAVIGATION ER ALLE DESIGN ELEMENTER DER GUIDER BRUGEREN TIL INDHOLDET HVOR ER JEG LAD BRUGEREN VIDE

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere