BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER"

Transkript

1 INNOVATIONSPROCES BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER TÆNKE HØJT-TEST: BRUGERREAKTIONER & ONLINE KOMMUNIKATION UDFØRT PÅ DIAGNOSTISK CENTER SILKEBORG SEPTEMBER 2014 Opsummering og anbefalinger Workshop d Køkkenet Åkanden

2 BEHOVSAFKLARING INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Deltagerne Testmetode Opgaver til patienterne Udvalgte citater fra brugerundersøgelsen Opsummering af brugerundersøgelsen Konklusion Forslag 1. Optimering af hjemmeside Projekthjemmeside Digital post Design af app Opsummering Bilag

3 BEHOVSAFKLARING INDLEDNING 5 INDLEDNING OM DIAGNOSTISK CENTER Diagnostisk Center er bygget på en sammenslutning af de medicinske specialer og radiologi, hvor fokus er at skabe hurtige og effektive udrednings- og behandlingsforløb af høj kvalitet. Diagnostisk Center fik i oktober 2013 status som universitetsklinik for innovative patientforløb. Diagnostisk Center ønsker løbende at optimere kommunikationen med patienterne. I dette projekt er der taget udgangspunkt i patientindkaldelsesforløbet: I dag modtager patienterne et indkaldelsesbrev med posten og har desuden mulighed for at klikke ind på Hospitalsenhed Midts hjemmeside for at søge information om forløb og udredning. Formålet med pilottesten var at få et førstehåndsindtryk af patienternes oplevelse af hospitalets (store) hjemmeside. Samtidig fik vi lejlighed til at få samme patienters umiddelbare vurdering af relaterede online-løsninger, hhv. projekthjemmeside og apps. Denne folder beskriver den indledende kvalitative pilottest, som blev der foretaget på Diagnostisk Center d : En såkaldt tænkehøjt-test som basere sig på interviews med syv patienter. Dette hæfte rummer en beskrivelse af brugerundersøgelsen, opsummering, analyser og konklusioner af resultaterne for dagen. Hæftet munder ud i en række anbefalinger der kan optimere Diagnostisk Centers services og gøre brugeroplevelvelsen med Hospitalsenhed Midt endnu bedre.

4 BEHOVSAFKLARING DELTAGERNE 7 DELTAGERNE TILRETTELSE OG GENNEM- FØRELSE AF TEST DIAGNOSTISK CENTER: Donika Tufa Radomir Gluhovic FRA DESIGN CONCERN: Lise Grosen Lene Mariegaard Lone Storgaard Diagnostisk Center udvalgte brugerne til testen. Brugerne blev hyret i Radiologisk afdelings venterum på selve testdagen, da man tidligere har haft god erfaring med denne metode. Patienterne havde en gennemsnitsalder på 53 år med en aldersspredning fra år. I interviewene medvirkede hhv. fem kvinder og to mænd. Patienterne var indkaldt i forbindelse med primært CT-scanninger og i ét tilfælde en MRscanning. Resultaterne fra denne pilottest viser et kvalitativt udsnit af patient-oplevelser i forhold til brugervenlighed på de testede hjemmesider og app.

5 BEHOVSAFKLARING TESTMETODE 9 TESTMETODE Resultaterne er baseret på et tænke højtmetoden. Ved brug af tænke højt-interview, bliver man bedt om at tænke højt, mens man bruger hjemmesiden. Det gælder både ens handlinger, ens grunde til at gøre som man gør, og hvad man synes om den måde funktionerne er opbygget på. Man skal tænke på situationen, som om man sad alene i sit hjem og talte til sig selv. Hvis man glemmer at tænke højt eller er stille i længere tid, vil intervieweren spørge ind til ens tanker i forbindelse med brugen af siden. FORDELE VED TÆNKE HØJT-TESTEN Man får hurtigt samlet en stor mængde data på kort tid, som kan bruges til den videre bearbejdning. Ved at testdeltagerne tænker højt, kan de citeres i den afsluttende rapport 1. En anden fordel er, at man hører testdeltagernes tanker om hjemmesidens svagheder og styrker med det samme - uden at skulle vente med at spørge om det bagefter. Ved at inddrage brugere i stedet for eksperter, ser man, hvordan hjemmesiden i virkeligheden bruges. Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. San Diego, Californien : Morgan Kaufmann.

6 BEHOVSAFKLARING OPGAVER TIL PATIENTERNE 11 OPGAVER TIL PATIENTERNE Patienterne blev bedt om at finde frem til specifik information på Hospitalsenhed Midts hjemmeside samt information på projekthjemmesiden Hjertestarter.dk og to apps: Hjertestarter og Akuthjælp. HVORFOR OPGAVER PÅ FORSKELLIGE PLAT- FORME? Opgaven lød på at teste hospitalets hjemmeside, så hvorfor også teste projekthjemmeside og apps? Dette blev besluttet for at teste sider med forskellig grad af kompleksitet: Dermed blev det muligt at spørge ind til brugeroplevelsen på app s - og give testdeltagerne en bredere indsigt i måden at kommunikere på. De får et sammenligningsgrundlag og kan derved bedre liste fordele og ulemper overfor hinanden. Det giver dem et bedre fundament for at beskrive, hvad der i en visuel kommunikation virker og ikke virker for dem. App s bruger ofte en anden og mere enkel visuel formidling end der bruges på hjemmesider, da formatet er lille og navigationen udføres med én finger. Der bruges ofte visulle koder som: farver, ikoner, billeder, animationer og film Disse kan ofte være hurtigere og nemmere at afkode. Når man designer apps prioriteres i højere grad og der skelnes ofte mellem nice to have og need to have. OPGAVER TIL TÆNKE-HØJT METODEN PÅ HOSPITALENHED MIDTS HJEMMESIDE Bestil tid til leddegigtvurdering Find ud af, hvor undersøgelsen foregår til CT-scanning Find ud af, hvilke krav undersøgelsen stiller til dig som patient ift. en MR-scanning OPGAVER TIL TÆNKE-HØJT METODEN PÅ ANDRE SIDER Hjerterstarter hjemmesiden: Find guiden til kunstigt åndedræt Hjerterstarter app en: Find guiden til hjertelungeredning App en Akuthjælp: Find adressen på nærmeste apotek

7 BEHOVSAFKLARING UDVALGE CITATER FRA BRUGERUNDERSØGELSEN 13 CITATER Test af hospitalets hjemmeside: Jeg prøver (at klikke på) patienter og pårørende, jeg er jo patient, det må være info til mig, der ligger her. Afdelingerne herunder er ikke listet i alfabetisk orden. Det er godt med farveskift, det tiltrækker øjnene og man navigerer efter det. Det falder jo ikke lige i øjnene. Jeg orienterer mig efter de blå overskrifter. Det er lidt tricky det her. Hvad har Diagnostisk Center med radiologisk afdeling at gøre? Er det bare mig, der ikke kan se det? Generelt havde deltagerne svært ved at finde info på hjemmesiden.

8 BEHOVSAFKLARING UDVALGE CITATER FRA BRUGERUNDERSØGELSEN 15 CITATER FORTSAT Det var svært at finde afdelingen. Der manglede et oversigtskort over hospitalet i informationsbrevet. Det var lidt forvirrende. Jeg aner slet ikke, hvad afdeling, jeg skal gå ind under. I stedet for at gå ind under alle de her punkter, så ville jeg hellere søge på det og så få svaret hurtigere. Der er et billede. Det kan jeg godt lide. Det aflæser jeg hurtigere end tekst. Jeg tror, den ligger godt gemt, den her. Der står jo en masse andet, inden man kommer ind på det, man skal. Det falder jo ikke lige i øjnene Der er mange informationer og kasser. Det vil være fint, hvis hospitalet havde en app. Se flere citater i bilag, side 31

9 BEHOVSAFKLARING OPSUMMERING AF BRUGERUNDERSØGELSEN 17 OPSUMMERING UOVERSKUELIG STRUKTUR OG DESIGN Generelt havde de fleste af testdeltagerne svært ved at finde information på hjemmesiden. De fandt ofte ikke nogle intuitive veje til informationen og endte med at bruge lang tid på at lede nogle gange uden resultat. Dem der hurtigst fandt informationen brugte hjemmesidens søgefunktion. Svært at finde frem til lige præcis den info, man skal bruge Den falder ikke lige i øjnene. Siden er forvirrende og ikke konkret. Er der ikke et eller andet sted, man kan skrive leddegigt og så finder den selv ud af det? MANGLENDE OVERBLIK Der blev efterspurgt mere overblik og enklere kategorisering af information. Ikke alle patienterne kendte til de medicinske termer og havde af den grund svært ved at navigere på hjemmesiden. Hvad er en MR? Er det under scanning? Nogle patienter gav udtryk for, at de er visuelt orienterede og specielt sætter pris på tydelige steder at klikke klar markering af vigtige links som fx link til leddegigtvurdering. Det røde felt er fremhævet, det kan jeg godt lide. Der er et billede. Det læser jeg hurtigere end teksten. Derudover var der flere patienter, der ikke havde besøgt hjemmesiden tidligere, og derfor ikke vidste, hvilken information man kan finde på siden. (Om hjemmesiden) Aldrig set den før. HURTIG ADGANG VIA APP S Deltagerne satte generelt pris på, at de viste apps gav hurtig adgang til den ønskede information. De er altid nemmere at finde ud af. De er altid overskuelige.

10 BEHOVSAFKLARING KONKLUSION OG FORSLAG 19 KONKLUSION OG FORSLAG Pilottestens brugere konstaterer generelt, at hjemmesiden i dens nuværende form ikke er særlig brugervenlig. I forhold til at optimere patientkommunikationen ligger der et stort potentiale i at skabe bedre overblik og nemmere adgang til information online. BRUGERVENLIG LØSNING, FLERE ADGANGE: Forbedring af hjemmesiden er essentiel - men der er flere veje at gå i forhold til at opnå bedre kommunikation med patienten - og dermed større tilfredsfred for patienter, pårørende og personale: I forbindelse med nært forestående krav til borgerne om digital post vil der fx opstå nye muligheder for at linke digitale breve direkte til Diagnostisk Centers hjemmeside eller en projekthjemmeside. VI FORESLÅR, AT VI ARBEJDER VIDERE MED UDFORMNING OG PROTOTYPER AF: Omstrukturering af eksist. hjemmeside Design af ny projekthjemmeside til test Digital indkaldelse (e-post) til test App til test

11 BEHOVSAFKLARING OPTIMERING AF HJEMMESIDE OPTIMERING AF HJEMMESIDE DEN KNAP SÅ INNOVATIVE LØSNING... Forbedring af eksisterende hjemmeside kan vise sig vanskelig at udvikle og teste optimalt pga. Region Midts stramme designkrav til regionshospitalernes hjemmesider. Der vil muligvis være plads til ændringer, der vil kunne give mere brugervenlighed på siden. EFFEKTFULDE GREB FOR FORBEDRING Bedre hierarki skaber mere overblik. Vi anbefaler følgende: Gøre bullets til aktive links Prioriter information efter relevans (forsiden) Oversigter i alfabetisk orden Optimering af søgefunktion Inkludere direkte links til hjemmesiden i indkaldelsespapirerne i den digitale udgave (snart obligatorisk med digital kommunikation med det offentlige). Vi vil foreslå at patienterne allerede i indkaldelsesbrevet introduceres til hjemmesidens muligheder og funktioner. Større kontraster, både typografisk og farvemæssigt Ikoner i stedet for tekst Større billeder

12 BEHOVSAFKLARING PROJEKTHJEMMESIDE DESIGN AF PROJEKT- HJEMMESIDE DEN INNOVATIVE LØSNING... Vi foreslår, at vi udvikler en specifik patientindkaldelseshjemmeside. Siden målrettes patienter, pårørende og ansattes behov i forbindelse med indkaldelse, diagnosticering og udredningsforløb. Her får vi mulighed for at teste struktur og design. En specifik projekthjemmeside vil kommunikere budskabet om Diagnostisk Center klart og tydeligt. Siden vil kunne opsættes mere brugervenligt og målrettet end Hospitalsenhed Midts generelle hjemmeside. Vi foreslår, at vi udvikler en løsning som er: Skræddersyet og tilpasset præcist til Diagnostisk Center og brugernes behov Enklere at finde rundt i for patienter, pårørende og ansatte = en bedre oplevelse og mere trygge patienter Fokuseret på hvad Diagnostisk Center særligt kan og hvad der adskiller dem fra andre afdelinger En oplagt mulighed for integration/direkte links til nye digitale indkaldelsesbreve. Nye digitaliseringskrav om information fra det offentlige åbner nye muligheder for at inkorporere links til hjemmesiden i det digitale indkaldelsesbrev. Bemærk også, at patienterne følte sig godt informeret via indkaldelsesbrevet - her er en oplagt mulighed for at viderudvikle den gode service. Vi foreslår, at vi udvikler en projekthjemmeside, der kan benyttes som prototype og teste brugervenlighed og opbygning. En fordel for alle. Eksempel på en projekthjemmeside: Hjertestarter.dk

13 BEHOVSAFKLARING DIGITAL INDKALDELSE DIGITAL INDKALDELSE (E-POST) Forud for en behandling eller undersøgelse sender hospitalet i dag et indkaldelsesbrev til patienten. Fra den 1. jan skal 80% af det offentliges kommunikation med borgerne ske digitalt. Derfor er det oplagt allerede nu at nytænke kommunikationen med patienterne. En udnyttelse af de digitale medier giver hospitalet større mulighed for i langt højere grad at målrette kommunikationen mellem patient og hospital til den enkeltes behov. NEED TO HAVE VS. NICE TO HAVE Prioriter rækkefølgen af information. Need to have er informationer, der er tæt knyttet til patienten: 1. Den primære besked (hvornår, hvor og hvorfor) og beskeder patienten skal handle på, medicin, faste osv. 2. Baggrundsviden, sygdommen, undersøgelsen osv. 3. Hvordan finder man vej Eksempel på en projekthjemmeside: Hjerstarter.dk SPROG OG TONE Det gode formidlingssprog er enkelt og konkret. En læsevenlig tekst der får budskabet til at træde frem. En præcis skriftlig envejs-information, lægger op til en digital fælles visuel dialog. Vi anbefaler en tydelig, kortfattet og overskuelig informationsstruktur med links til uddybende og gerne visuelt kommunikerende informationer. Det digitale brev lægger fint op til en skræddersyet, visuelt informativ app, hvor patienten kan opnå den fulde, brugervenlige service fra hospitalet. UDFORDRING DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE Fra 1. jan skal 80% af det offentliges kommunikation med borgerne ske digitalt. omfatter alle borgere der bor i Danmark, som har et cpr. nr. og er fyldt 15 år borgere kan søge om fritagelse, hvis de opfylder mindst ét af en lang række kriterier alder indgår ikke som et kriterium borgere som er fritaget vil få deres post som papirpost Kilde: Patientindkaldelse - fra papir til digital platform

14 BEHOVSAFKLARING APP DESIGN AF APP FAKTA NØGLEN TIL EN APP DER VIRKER ER ENKELTHED OG FÅ FUNKTIONER Ikoner Video, fotos, grafik og animationer: kompliceret sundhedsfaglig beskrivelse af indgreb eller anatomi er lettere tilgængelig med levende billeder, fotos, animationer/illustrationer Kilde: Patientindkaldelse - fra papir til digital platform En app vil være et godt supplement til det digitale indkaldelsesbrev. Man opnår en rød tråd i måden at kommunikere på. Med design og udvikling af en app kan der skabes en brugervenlig service for patienterne - og man kan samtidig opnå arbejdsmæssige fordele/lettere arbejdsgange for de ansatte. Ved at skabe et større overblik og lettere adgang til information for patienterne aflastes personalet fx fra adskillige opkald med spørgsmål, der nemt kunne være besvaret via en app. På en app kan man i modsætning til en hjemmeside let skære alt overflødigt fra og fokusere på den service og funktionalitet, man ønsker at tilbyde. Desuden indeholder smartphones GPS, som kan bruges direkte i apps ene. GPS-funktionen giver mulighed for at tilbyde services som f.eks. hjælp til at navigere på hospitalet. Vi anbefaler, at der designes og udvikles en app til test med fokus på: At gøre det lettere at være patient Forbedre servicen fra Diagnostisk center Høj grad af brugervenlighed At holde styr på de praktiske ting for patienten - skabe overblik Oversigtskort med GPS over hospitalet og dets afdelinger Alarm når der skal fastes/indtages vand el. lign. i forbindelse med diagnosticering. Pilottesten afprøvede også to apps og her synes alle deltagerne, at det var nemt at bruge fordi apps: Var hurtige og nemme at afkode Skabte overblik Forklarede ting, der er besværlige at beskrive med ord Fastholdt information (for mange er det lettere at huske billeder end ord) Samtidig giver en app mulighed for - til forskel fra hjemmesiden - at gøre fuldt brug af den visuelle formidling, som der netop blev efterspurgt i brugertesten. Med en specialdesignet app har Diagnostisk Center mulighed for at tilbyde en let tilgængelig og forbedret service. Der kan også være en stor signalværdi i at tilbyde services via en app. Det signalerer, at det er en fremsynet arbejdsplads, der favner nye muligheder. Vi foreslår, at der udviklers en innovativ patientindkaldelses-app til test. Kilde: Patientindkaldelse - fra papir til digital platform Eksempel på en brugervenlig app: Akuthjælp-app en

15 BEHOVSAFKLARING OPSUMMERING 29 OPSUMMERING PÅ FORSLAG Det gode patientforløb handler om retten til stadig at være menneske med en hverdag og ikke kun patient. LØSNINGSFORSLAG Redesign af eksisterende hjemmeside Udvikling af projekthjemmeside Udvikling af indhold til digital post Udvikling af app Diagnostisk Center på Regionshospital Silkeborg har været banebrydende med sin nytænkende måde at diagnosticere patienter på. Andre hospitaler har siden indført modellen fra Silkeborg og fulgt de nye skridt Diagnostisk Center har foretaget. For at fastholde førerpositionen inden for feltet er det vigtigt med konstant fornyelse og revurdering af etablerede vaner og arbejdsgange. På administrativt niveau i Region Midt fokuseres der i 2014 på det gode patientforløb, hvilket tilsammen understreger vigtigheden af tilfredsstillende patientforløb også som konkurrenceparameter. I vores løsningsforslag har vi fokuseret på at gentænke patientkommunikationen - i løsninger af varierende kompleksitet. Det gode patientforløb kan være let tilgængelig information undervejs i processen eller følelsen af at en app fx hjælper med at holde styr på alt det, man skal huske på i forbindelse med indkaldelse, undersøgelse og diagnostisering. Det gode patientforløb handler om retten til stadig at være menneske med en hverdag og ikke kun patient. Hverdagen og livet ved siden af sygdommen kan lettere bevares, hvis man ikke skal bruge unødig tid og kræfter på at forstå sit udredningsforløb og hvordan man forholder sig til det. Med de fire beskrevne forslag viser vi fire forskellige veje at gå ift. at forbedre brugeroplevelsen for patienterne på Diagnostisk Center. De fire forslag kan også tænkes sammen i det man tager de bedste elementer fra hvert forslag og tilsammen skaber en endnu mere gennemført service og helhedsoplevelse. De fire løsningsforslag vil på hver sin måde kunne være med til at skabe en bedre patientoplevelse, understrege Diagnostisk Centers position inden for feltet og arbejde hen i mod Region Midts mål med det gode patientforløb.

16 BILAG BEHOVSAFKLARING CITATER 31 SUPPLERENDE CITATER NAVIGATION PÅ REGION MIDTS HJEMMESIDE: Om bestille tid til leddegigtundersøgelse: Jeg ved det hedder reumatologisk Er det bare mig, der ikke kan se det? Jeg ved, de har noget reuma. Gad vide, hvad det så er kommet ind under? Jeg vil stadig gerne til reumatologisk. Men hvad pokker hedder det, hvis det ikke hedder reumatologisk? Der står noget med led og knogler. Er det noget med det at gøre? Næ, det er der ikke. Er der så ikke et eller andet sted, man kan skrive leddegigt og så finder den selv ud af det? Undersøgelse og behandling af led og knogler. Det må sgu da være der. Det er nok manden her bagved, der sidder og gør det forkert. Pas! For leddegigt det kan jeg ikke finde under led og knogler. Ja, det var så lidt mere tricky den der (Om at finde leddegigtundersøgelse) Leddegigt, hvor pokker står det? Jeg tror, den ligger godt gemt den her. Jeg aner slet ikke, hvad afdeling, jeg skal gå ind under. Er det helt forkert, det her? Jeg skal vel først finde ud af, at jeg skal have regional under Silkeborg (Ift. at finde leddegigtundersøgelse) Jeg sidder og spekulerer på om, der var noget, der stod med noget gigt. Men det var der vist ikke her. Det kan jeg simpelthen ikke se. Jeg synes ikke, at jeg kan komme videre. Så er man jo lidt på den. For så ved man jo lige pludselig ikke, hvad de laver der. (Om at finde information under Radiologisk Afdeling på hjemmesiden.) Jeg havde sådan ligesom forestillet mig, at når du nu lige sagde leddegigt, så kunne jeg lige finde et eller andet, hvor der stod gigt sådan at jeg kunne trykke mig ind på det. Jeg trykker her på det røde felt. Det er fremhævet. Det kan jeg godt lide. (Om knappen til at bestille en leddegigtvurdering) Hvad skal jeg gøre? Kommer der en linje under den, for at jeg kan se, at det er den? Nej, det er ikke sådan en, man kan åbne. (Om at forgæves at klikke på noget, der ikke er et link.) Måske skal vi prøve patienter og pårørende. Jeg ved ikke helt, hvad kan der ligge i den? (Hvorfor tror du, at du skal kigge under patient?) Fordi jeg jo er patient. Jeg skal sådan lige leve mig ind i rollen. Det må være information til mig, der ligger i patient. Man kan ikke klikke på den der. Det ville jeg have sådan umiddelbart have tænkt - det måtte ligge under den der. Men det klarer den ikke. Jeg har ingen idé om, hvor jeg skal kigge henne. På hjemmesiden ville jeg nok først søge på det umiddelbart.

17 BILAG TIL BEHOVSAFKLARING INDLEDNING CITATER 33 TANKER OM REGION MIDTS HJEMMESIDE: Her sidder man og læser temmelig meget, inden man sådan lige.. Det falder jo ikke lige i øjnene. Der står jo en masse andet, inden man kommer ind på det, man skal. Her (Region Midts hjemmeside) er billederne små og teksten fylder mere. (Hvad var godt?) Der var nogle steder, hvor der var farveskift. Altså de der røde kasser (Knappen til leddegigtvurdering) Det får øjnene derned. Det får en hurtigt til at finde ud af det er her, jeg går videre fra. Hvis alle skal trykke dernede, så kan jo lige så godt lave den rød eller markere den på en eller anden måde. Det var lidt forvirrende. (Om oplevelsen på hospitalets hjemmeside.) NAVIGATION PÅ HJERTESTARTER.DK OG APPS: Det er ret så hurtigt og nemt (Om hjertestarter-app en) Der er et billede. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg finde ud af. Det læser jeg hurtigere end tekst. Det er først billedet, jeg kigger på. (Og navigerer efter) Det der kan jeg godt lide. Jeg er meget selv visuel. (Billeder og ikoner hjælper. Man navigerer efter det). Det hjælper, at der er billeder. Der er ikke så meget tekst. (Om Hjertestarters hjemmeside) Den her var mere enkel. (Om Hjertestarter-app) Det var egentligt nemt. (Om Akuthjælp-app) være fint lige at kunne slå op og finde ud af, hvad er det for en afdeling. God søgefunktion vs. menuer (på en eventuel app for hospitalet)? I forskellige menuer. F.eks. hvis jeg skal til radiologisk, så går jeg lige ind i radiologisk og kigger. Så skal jeg ikke lige kigge alt det andet. Om tabletten: Jeg bruger den jo til alverdens ting. Computere tager jo noget længere tid at starte op. Tabletten den er jo åben lige med det samme eller telefonen for den sags skyld (Så hurtige informationer er at foretrække ift. information fra hospitalet) Det er jo meget tydeligere. Der står det jo simpelthen så klart. Der vil jeg jo slet ikke være i tvivl. De er altid nemme at finde ud af. Det hele bliver mere nemmere og mere overskueligt end at sidde foran en computer. GENERELT: Jeg var især imponeret over, at man fik sådan en parkeringstilladelse tilsendt. Det var virkelig en service Lige så snart jeg kommer til at trykke på en knap, er jeg bange for, at jeg kommer til at slette hele skidtet. (Om moderne teknologi generelt) Jeg har ikke forstand på sådan noget. Det der manglede i det informationsbrev, det var egentlig en Der stod godt nok, hvor det var bygning 6, 3. etage, indgang D. Men hvor er det lige henne? Man plejer altid at få en oversigt over hospitalet. I stedet for at gå ind under alle de her punkter, så ville jeg hellere søge på det og så få svaret hurtigere. De steder, hvor jeg skal hen på sygehusene, der bruger jeg meget at gå ind og kigge på selve afdelingerne (på hjemmesiden), hvad der er omkring det og hvordan egentlig selve undersøgelsen det foregår. TANKER OM HJERTESTARTER.DK OG APPS: Apps er rigtig fint. Jeg har selv mange af dem. Det vil være fint. (Hvis hospitalet havde en app) (Hvad skal en app for hospitalet indeholde?) Hvis du lige søger oplysninger, f.eks. forskellige afdelinger du skal til. For lige at finde noget omkring det. Et hurtigt svar. Mange gange så tager det længere tid at starte sådan en (en computer) op. På tabletten derhjemme ville det Det er jo sådan helt konkret, det man skal. Jeg er stor fan af apps og sådan nogle ting. Så det benytter jeg også meget selv til forskellige ting. Det var lige før, at det var nemmere at finde ud af på app end sådan generelt set. (Ift. Region Midts hjemmeside) Sundhed.dk er heller ikke brugervenlig.

18 TRYGHED Innovation by Insight August 2014

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER - evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER INDHOLD HVAD ER PROJEKT MOBILLÆSNING? 04 HVEM HAR DELTAGET? 04 PROJEKTETS AKTIVITETER 05 PROJEKTETS ORGANISERING 05 HVAD ER EVALUERINGEN?

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Sådan skriver du WEBTEKST. Der sælger. Indholdsfortegnelse: Af Michael Lykke Aagaard

Sådan skriver du WEBTEKST. Der sælger. Indholdsfortegnelse: Af Michael Lykke Aagaard Sådan skriver du WEBTEKST Der sælger Indholdsfortegnelse: Af Michael Lykke Aagaard Forord af Morten Vadskær Mavefornemmelse er det næstbedste! 5 0. Før vi går i gang: Hvad er en konvertering? Og hvad betyder

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING PRBLEMSTILLING UCN act2learn er en virksomhed, der udbyder kurser og videreuddannelser og som bl.a. arbejder med udvikling af medarbejdere, virksomheder og organisationer. Hos UCN act2learn har de mange

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Udarbejdet for DialogDesign ved Rolf Molich April 2001 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé tilbyder sine kunder e-handel

Læs mere

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Lavet af: Mikkel Damkiær Christoffer S. R. Christensen Claus Møller Asger Bolvig Stine B. Jørgensen Bedømmelse:

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

E-Usability and Science Theory module.

E-Usability and Science Theory module. E-Usability and Science Theory module. E-Concept, EAL Odense Fall 2011 Morten Schnedler, Susanne Ryborg, Freja Hørberg & Louise Dohn Counselors: Lars Bojen & Erik Østergaard Deadline: 04.11.2011 at 12

Læs mere

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES 61 KAPITEL 2 Facebook KAPITEL 3 TripAdvisor / 3 37 Din

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

OPTIMERING AF UVM.DK. UVM 28. oktober 2014

OPTIMERING AF UVM.DK. UVM 28. oktober 2014 OPTIMERING AF UVM.DK UVM 28. oktober 2014 AGENDA 1. Om projekt og undersøgelser: Fremgangsmåde og gennemgang af undersøgelser 2. Ændringsforslag: Gennemgang af idékatalog 3. Næste skridt Om projekt og

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere