BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER"

Transkript

1 INNOVATIONSPROCES BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER TÆNKE HØJT-TEST: BRUGERREAKTIONER & ONLINE KOMMUNIKATION UDFØRT PÅ DIAGNOSTISK CENTER SILKEBORG SEPTEMBER 2014 Opsummering og anbefalinger Workshop d Køkkenet Åkanden

2 BEHOVSAFKLARING INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Deltagerne Testmetode Opgaver til patienterne Udvalgte citater fra brugerundersøgelsen Opsummering af brugerundersøgelsen Konklusion Forslag 1. Optimering af hjemmeside Projekthjemmeside Digital post Design af app Opsummering Bilag

3 BEHOVSAFKLARING INDLEDNING 5 INDLEDNING OM DIAGNOSTISK CENTER Diagnostisk Center er bygget på en sammenslutning af de medicinske specialer og radiologi, hvor fokus er at skabe hurtige og effektive udrednings- og behandlingsforløb af høj kvalitet. Diagnostisk Center fik i oktober 2013 status som universitetsklinik for innovative patientforløb. Diagnostisk Center ønsker løbende at optimere kommunikationen med patienterne. I dette projekt er der taget udgangspunkt i patientindkaldelsesforløbet: I dag modtager patienterne et indkaldelsesbrev med posten og har desuden mulighed for at klikke ind på Hospitalsenhed Midts hjemmeside for at søge information om forløb og udredning. Formålet med pilottesten var at få et førstehåndsindtryk af patienternes oplevelse af hospitalets (store) hjemmeside. Samtidig fik vi lejlighed til at få samme patienters umiddelbare vurdering af relaterede online-løsninger, hhv. projekthjemmeside og apps. Denne folder beskriver den indledende kvalitative pilottest, som blev der foretaget på Diagnostisk Center d : En såkaldt tænkehøjt-test som basere sig på interviews med syv patienter. Dette hæfte rummer en beskrivelse af brugerundersøgelsen, opsummering, analyser og konklusioner af resultaterne for dagen. Hæftet munder ud i en række anbefalinger der kan optimere Diagnostisk Centers services og gøre brugeroplevelvelsen med Hospitalsenhed Midt endnu bedre.

4 BEHOVSAFKLARING DELTAGERNE 7 DELTAGERNE TILRETTELSE OG GENNEM- FØRELSE AF TEST DIAGNOSTISK CENTER: Donika Tufa Radomir Gluhovic FRA DESIGN CONCERN: Lise Grosen Lene Mariegaard Lone Storgaard Diagnostisk Center udvalgte brugerne til testen. Brugerne blev hyret i Radiologisk afdelings venterum på selve testdagen, da man tidligere har haft god erfaring med denne metode. Patienterne havde en gennemsnitsalder på 53 år med en aldersspredning fra år. I interviewene medvirkede hhv. fem kvinder og to mænd. Patienterne var indkaldt i forbindelse med primært CT-scanninger og i ét tilfælde en MRscanning. Resultaterne fra denne pilottest viser et kvalitativt udsnit af patient-oplevelser i forhold til brugervenlighed på de testede hjemmesider og app.

5 BEHOVSAFKLARING TESTMETODE 9 TESTMETODE Resultaterne er baseret på et tænke højtmetoden. Ved brug af tænke højt-interview, bliver man bedt om at tænke højt, mens man bruger hjemmesiden. Det gælder både ens handlinger, ens grunde til at gøre som man gør, og hvad man synes om den måde funktionerne er opbygget på. Man skal tænke på situationen, som om man sad alene i sit hjem og talte til sig selv. Hvis man glemmer at tænke højt eller er stille i længere tid, vil intervieweren spørge ind til ens tanker i forbindelse med brugen af siden. FORDELE VED TÆNKE HØJT-TESTEN Man får hurtigt samlet en stor mængde data på kort tid, som kan bruges til den videre bearbejdning. Ved at testdeltagerne tænker højt, kan de citeres i den afsluttende rapport 1. En anden fordel er, at man hører testdeltagernes tanker om hjemmesidens svagheder og styrker med det samme - uden at skulle vente med at spørge om det bagefter. Ved at inddrage brugere i stedet for eksperter, ser man, hvordan hjemmesiden i virkeligheden bruges. Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. San Diego, Californien : Morgan Kaufmann.

6 BEHOVSAFKLARING OPGAVER TIL PATIENTERNE 11 OPGAVER TIL PATIENTERNE Patienterne blev bedt om at finde frem til specifik information på Hospitalsenhed Midts hjemmeside samt information på projekthjemmesiden Hjertestarter.dk og to apps: Hjertestarter og Akuthjælp. HVORFOR OPGAVER PÅ FORSKELLIGE PLAT- FORME? Opgaven lød på at teste hospitalets hjemmeside, så hvorfor også teste projekthjemmeside og apps? Dette blev besluttet for at teste sider med forskellig grad af kompleksitet: Dermed blev det muligt at spørge ind til brugeroplevelsen på app s - og give testdeltagerne en bredere indsigt i måden at kommunikere på. De får et sammenligningsgrundlag og kan derved bedre liste fordele og ulemper overfor hinanden. Det giver dem et bedre fundament for at beskrive, hvad der i en visuel kommunikation virker og ikke virker for dem. App s bruger ofte en anden og mere enkel visuel formidling end der bruges på hjemmesider, da formatet er lille og navigationen udføres med én finger. Der bruges ofte visulle koder som: farver, ikoner, billeder, animationer og film Disse kan ofte være hurtigere og nemmere at afkode. Når man designer apps prioriteres i højere grad og der skelnes ofte mellem nice to have og need to have. OPGAVER TIL TÆNKE-HØJT METODEN PÅ HOSPITALENHED MIDTS HJEMMESIDE Bestil tid til leddegigtvurdering Find ud af, hvor undersøgelsen foregår til CT-scanning Find ud af, hvilke krav undersøgelsen stiller til dig som patient ift. en MR-scanning OPGAVER TIL TÆNKE-HØJT METODEN PÅ ANDRE SIDER Hjerterstarter hjemmesiden: Find guiden til kunstigt åndedræt Hjerterstarter app en: Find guiden til hjertelungeredning App en Akuthjælp: Find adressen på nærmeste apotek

7 BEHOVSAFKLARING UDVALGE CITATER FRA BRUGERUNDERSØGELSEN 13 CITATER Test af hospitalets hjemmeside: Jeg prøver (at klikke på) patienter og pårørende, jeg er jo patient, det må være info til mig, der ligger her. Afdelingerne herunder er ikke listet i alfabetisk orden. Det er godt med farveskift, det tiltrækker øjnene og man navigerer efter det. Det falder jo ikke lige i øjnene. Jeg orienterer mig efter de blå overskrifter. Det er lidt tricky det her. Hvad har Diagnostisk Center med radiologisk afdeling at gøre? Er det bare mig, der ikke kan se det? Generelt havde deltagerne svært ved at finde info på hjemmesiden.

8 BEHOVSAFKLARING UDVALGE CITATER FRA BRUGERUNDERSØGELSEN 15 CITATER FORTSAT Det var svært at finde afdelingen. Der manglede et oversigtskort over hospitalet i informationsbrevet. Det var lidt forvirrende. Jeg aner slet ikke, hvad afdeling, jeg skal gå ind under. I stedet for at gå ind under alle de her punkter, så ville jeg hellere søge på det og så få svaret hurtigere. Der er et billede. Det kan jeg godt lide. Det aflæser jeg hurtigere end tekst. Jeg tror, den ligger godt gemt, den her. Der står jo en masse andet, inden man kommer ind på det, man skal. Det falder jo ikke lige i øjnene Der er mange informationer og kasser. Det vil være fint, hvis hospitalet havde en app. Se flere citater i bilag, side 31

9 BEHOVSAFKLARING OPSUMMERING AF BRUGERUNDERSØGELSEN 17 OPSUMMERING UOVERSKUELIG STRUKTUR OG DESIGN Generelt havde de fleste af testdeltagerne svært ved at finde information på hjemmesiden. De fandt ofte ikke nogle intuitive veje til informationen og endte med at bruge lang tid på at lede nogle gange uden resultat. Dem der hurtigst fandt informationen brugte hjemmesidens søgefunktion. Svært at finde frem til lige præcis den info, man skal bruge Den falder ikke lige i øjnene. Siden er forvirrende og ikke konkret. Er der ikke et eller andet sted, man kan skrive leddegigt og så finder den selv ud af det? MANGLENDE OVERBLIK Der blev efterspurgt mere overblik og enklere kategorisering af information. Ikke alle patienterne kendte til de medicinske termer og havde af den grund svært ved at navigere på hjemmesiden. Hvad er en MR? Er det under scanning? Nogle patienter gav udtryk for, at de er visuelt orienterede og specielt sætter pris på tydelige steder at klikke klar markering af vigtige links som fx link til leddegigtvurdering. Det røde felt er fremhævet, det kan jeg godt lide. Der er et billede. Det læser jeg hurtigere end teksten. Derudover var der flere patienter, der ikke havde besøgt hjemmesiden tidligere, og derfor ikke vidste, hvilken information man kan finde på siden. (Om hjemmesiden) Aldrig set den før. HURTIG ADGANG VIA APP S Deltagerne satte generelt pris på, at de viste apps gav hurtig adgang til den ønskede information. De er altid nemmere at finde ud af. De er altid overskuelige.

10 BEHOVSAFKLARING KONKLUSION OG FORSLAG 19 KONKLUSION OG FORSLAG Pilottestens brugere konstaterer generelt, at hjemmesiden i dens nuværende form ikke er særlig brugervenlig. I forhold til at optimere patientkommunikationen ligger der et stort potentiale i at skabe bedre overblik og nemmere adgang til information online. BRUGERVENLIG LØSNING, FLERE ADGANGE: Forbedring af hjemmesiden er essentiel - men der er flere veje at gå i forhold til at opnå bedre kommunikation med patienten - og dermed større tilfredsfred for patienter, pårørende og personale: I forbindelse med nært forestående krav til borgerne om digital post vil der fx opstå nye muligheder for at linke digitale breve direkte til Diagnostisk Centers hjemmeside eller en projekthjemmeside. VI FORESLÅR, AT VI ARBEJDER VIDERE MED UDFORMNING OG PROTOTYPER AF: Omstrukturering af eksist. hjemmeside Design af ny projekthjemmeside til test Digital indkaldelse (e-post) til test App til test

11 BEHOVSAFKLARING OPTIMERING AF HJEMMESIDE OPTIMERING AF HJEMMESIDE DEN KNAP SÅ INNOVATIVE LØSNING... Forbedring af eksisterende hjemmeside kan vise sig vanskelig at udvikle og teste optimalt pga. Region Midts stramme designkrav til regionshospitalernes hjemmesider. Der vil muligvis være plads til ændringer, der vil kunne give mere brugervenlighed på siden. EFFEKTFULDE GREB FOR FORBEDRING Bedre hierarki skaber mere overblik. Vi anbefaler følgende: Gøre bullets til aktive links Prioriter information efter relevans (forsiden) Oversigter i alfabetisk orden Optimering af søgefunktion Inkludere direkte links til hjemmesiden i indkaldelsespapirerne i den digitale udgave (snart obligatorisk med digital kommunikation med det offentlige). Vi vil foreslå at patienterne allerede i indkaldelsesbrevet introduceres til hjemmesidens muligheder og funktioner. Større kontraster, både typografisk og farvemæssigt Ikoner i stedet for tekst Større billeder

12 BEHOVSAFKLARING PROJEKTHJEMMESIDE DESIGN AF PROJEKT- HJEMMESIDE DEN INNOVATIVE LØSNING... Vi foreslår, at vi udvikler en specifik patientindkaldelseshjemmeside. Siden målrettes patienter, pårørende og ansattes behov i forbindelse med indkaldelse, diagnosticering og udredningsforløb. Her får vi mulighed for at teste struktur og design. En specifik projekthjemmeside vil kommunikere budskabet om Diagnostisk Center klart og tydeligt. Siden vil kunne opsættes mere brugervenligt og målrettet end Hospitalsenhed Midts generelle hjemmeside. Vi foreslår, at vi udvikler en løsning som er: Skræddersyet og tilpasset præcist til Diagnostisk Center og brugernes behov Enklere at finde rundt i for patienter, pårørende og ansatte = en bedre oplevelse og mere trygge patienter Fokuseret på hvad Diagnostisk Center særligt kan og hvad der adskiller dem fra andre afdelinger En oplagt mulighed for integration/direkte links til nye digitale indkaldelsesbreve. Nye digitaliseringskrav om information fra det offentlige åbner nye muligheder for at inkorporere links til hjemmesiden i det digitale indkaldelsesbrev. Bemærk også, at patienterne følte sig godt informeret via indkaldelsesbrevet - her er en oplagt mulighed for at viderudvikle den gode service. Vi foreslår, at vi udvikler en projekthjemmeside, der kan benyttes som prototype og teste brugervenlighed og opbygning. En fordel for alle. Eksempel på en projekthjemmeside: Hjertestarter.dk

13 BEHOVSAFKLARING DIGITAL INDKALDELSE DIGITAL INDKALDELSE (E-POST) Forud for en behandling eller undersøgelse sender hospitalet i dag et indkaldelsesbrev til patienten. Fra den 1. jan skal 80% af det offentliges kommunikation med borgerne ske digitalt. Derfor er det oplagt allerede nu at nytænke kommunikationen med patienterne. En udnyttelse af de digitale medier giver hospitalet større mulighed for i langt højere grad at målrette kommunikationen mellem patient og hospital til den enkeltes behov. NEED TO HAVE VS. NICE TO HAVE Prioriter rækkefølgen af information. Need to have er informationer, der er tæt knyttet til patienten: 1. Den primære besked (hvornår, hvor og hvorfor) og beskeder patienten skal handle på, medicin, faste osv. 2. Baggrundsviden, sygdommen, undersøgelsen osv. 3. Hvordan finder man vej Eksempel på en projekthjemmeside: Hjerstarter.dk SPROG OG TONE Det gode formidlingssprog er enkelt og konkret. En læsevenlig tekst der får budskabet til at træde frem. En præcis skriftlig envejs-information, lægger op til en digital fælles visuel dialog. Vi anbefaler en tydelig, kortfattet og overskuelig informationsstruktur med links til uddybende og gerne visuelt kommunikerende informationer. Det digitale brev lægger fint op til en skræddersyet, visuelt informativ app, hvor patienten kan opnå den fulde, brugervenlige service fra hospitalet. UDFORDRING DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE Fra 1. jan skal 80% af det offentliges kommunikation med borgerne ske digitalt. omfatter alle borgere der bor i Danmark, som har et cpr. nr. og er fyldt 15 år borgere kan søge om fritagelse, hvis de opfylder mindst ét af en lang række kriterier alder indgår ikke som et kriterium borgere som er fritaget vil få deres post som papirpost Kilde: Patientindkaldelse - fra papir til digital platform

14 BEHOVSAFKLARING APP DESIGN AF APP FAKTA NØGLEN TIL EN APP DER VIRKER ER ENKELTHED OG FÅ FUNKTIONER Ikoner Video, fotos, grafik og animationer: kompliceret sundhedsfaglig beskrivelse af indgreb eller anatomi er lettere tilgængelig med levende billeder, fotos, animationer/illustrationer Kilde: Patientindkaldelse - fra papir til digital platform En app vil være et godt supplement til det digitale indkaldelsesbrev. Man opnår en rød tråd i måden at kommunikere på. Med design og udvikling af en app kan der skabes en brugervenlig service for patienterne - og man kan samtidig opnå arbejdsmæssige fordele/lettere arbejdsgange for de ansatte. Ved at skabe et større overblik og lettere adgang til information for patienterne aflastes personalet fx fra adskillige opkald med spørgsmål, der nemt kunne være besvaret via en app. På en app kan man i modsætning til en hjemmeside let skære alt overflødigt fra og fokusere på den service og funktionalitet, man ønsker at tilbyde. Desuden indeholder smartphones GPS, som kan bruges direkte i apps ene. GPS-funktionen giver mulighed for at tilbyde services som f.eks. hjælp til at navigere på hospitalet. Vi anbefaler, at der designes og udvikles en app til test med fokus på: At gøre det lettere at være patient Forbedre servicen fra Diagnostisk center Høj grad af brugervenlighed At holde styr på de praktiske ting for patienten - skabe overblik Oversigtskort med GPS over hospitalet og dets afdelinger Alarm når der skal fastes/indtages vand el. lign. i forbindelse med diagnosticering. Pilottesten afprøvede også to apps og her synes alle deltagerne, at det var nemt at bruge fordi apps: Var hurtige og nemme at afkode Skabte overblik Forklarede ting, der er besværlige at beskrive med ord Fastholdt information (for mange er det lettere at huske billeder end ord) Samtidig giver en app mulighed for - til forskel fra hjemmesiden - at gøre fuldt brug af den visuelle formidling, som der netop blev efterspurgt i brugertesten. Med en specialdesignet app har Diagnostisk Center mulighed for at tilbyde en let tilgængelig og forbedret service. Der kan også være en stor signalværdi i at tilbyde services via en app. Det signalerer, at det er en fremsynet arbejdsplads, der favner nye muligheder. Vi foreslår, at der udviklers en innovativ patientindkaldelses-app til test. Kilde: Patientindkaldelse - fra papir til digital platform Eksempel på en brugervenlig app: Akuthjælp-app en

15 BEHOVSAFKLARING OPSUMMERING 29 OPSUMMERING PÅ FORSLAG Det gode patientforløb handler om retten til stadig at være menneske med en hverdag og ikke kun patient. LØSNINGSFORSLAG Redesign af eksisterende hjemmeside Udvikling af projekthjemmeside Udvikling af indhold til digital post Udvikling af app Diagnostisk Center på Regionshospital Silkeborg har været banebrydende med sin nytænkende måde at diagnosticere patienter på. Andre hospitaler har siden indført modellen fra Silkeborg og fulgt de nye skridt Diagnostisk Center har foretaget. For at fastholde førerpositionen inden for feltet er det vigtigt med konstant fornyelse og revurdering af etablerede vaner og arbejdsgange. På administrativt niveau i Region Midt fokuseres der i 2014 på det gode patientforløb, hvilket tilsammen understreger vigtigheden af tilfredsstillende patientforløb også som konkurrenceparameter. I vores løsningsforslag har vi fokuseret på at gentænke patientkommunikationen - i løsninger af varierende kompleksitet. Det gode patientforløb kan være let tilgængelig information undervejs i processen eller følelsen af at en app fx hjælper med at holde styr på alt det, man skal huske på i forbindelse med indkaldelse, undersøgelse og diagnostisering. Det gode patientforløb handler om retten til stadig at være menneske med en hverdag og ikke kun patient. Hverdagen og livet ved siden af sygdommen kan lettere bevares, hvis man ikke skal bruge unødig tid og kræfter på at forstå sit udredningsforløb og hvordan man forholder sig til det. Med de fire beskrevne forslag viser vi fire forskellige veje at gå ift. at forbedre brugeroplevelsen for patienterne på Diagnostisk Center. De fire forslag kan også tænkes sammen i det man tager de bedste elementer fra hvert forslag og tilsammen skaber en endnu mere gennemført service og helhedsoplevelse. De fire løsningsforslag vil på hver sin måde kunne være med til at skabe en bedre patientoplevelse, understrege Diagnostisk Centers position inden for feltet og arbejde hen i mod Region Midts mål med det gode patientforløb.

16 BILAG BEHOVSAFKLARING CITATER 31 SUPPLERENDE CITATER NAVIGATION PÅ REGION MIDTS HJEMMESIDE: Om bestille tid til leddegigtundersøgelse: Jeg ved det hedder reumatologisk Er det bare mig, der ikke kan se det? Jeg ved, de har noget reuma. Gad vide, hvad det så er kommet ind under? Jeg vil stadig gerne til reumatologisk. Men hvad pokker hedder det, hvis det ikke hedder reumatologisk? Der står noget med led og knogler. Er det noget med det at gøre? Næ, det er der ikke. Er der så ikke et eller andet sted, man kan skrive leddegigt og så finder den selv ud af det? Undersøgelse og behandling af led og knogler. Det må sgu da være der. Det er nok manden her bagved, der sidder og gør det forkert. Pas! For leddegigt det kan jeg ikke finde under led og knogler. Ja, det var så lidt mere tricky den der (Om at finde leddegigtundersøgelse) Leddegigt, hvor pokker står det? Jeg tror, den ligger godt gemt den her. Jeg aner slet ikke, hvad afdeling, jeg skal gå ind under. Er det helt forkert, det her? Jeg skal vel først finde ud af, at jeg skal have regional under Silkeborg (Ift. at finde leddegigtundersøgelse) Jeg sidder og spekulerer på om, der var noget, der stod med noget gigt. Men det var der vist ikke her. Det kan jeg simpelthen ikke se. Jeg synes ikke, at jeg kan komme videre. Så er man jo lidt på den. For så ved man jo lige pludselig ikke, hvad de laver der. (Om at finde information under Radiologisk Afdeling på hjemmesiden.) Jeg havde sådan ligesom forestillet mig, at når du nu lige sagde leddegigt, så kunne jeg lige finde et eller andet, hvor der stod gigt sådan at jeg kunne trykke mig ind på det. Jeg trykker her på det røde felt. Det er fremhævet. Det kan jeg godt lide. (Om knappen til at bestille en leddegigtvurdering) Hvad skal jeg gøre? Kommer der en linje under den, for at jeg kan se, at det er den? Nej, det er ikke sådan en, man kan åbne. (Om at forgæves at klikke på noget, der ikke er et link.) Måske skal vi prøve patienter og pårørende. Jeg ved ikke helt, hvad kan der ligge i den? (Hvorfor tror du, at du skal kigge under patient?) Fordi jeg jo er patient. Jeg skal sådan lige leve mig ind i rollen. Det må være information til mig, der ligger i patient. Man kan ikke klikke på den der. Det ville jeg have sådan umiddelbart have tænkt - det måtte ligge under den der. Men det klarer den ikke. Jeg har ingen idé om, hvor jeg skal kigge henne. På hjemmesiden ville jeg nok først søge på det umiddelbart.

17 BILAG TIL BEHOVSAFKLARING INDLEDNING CITATER 33 TANKER OM REGION MIDTS HJEMMESIDE: Her sidder man og læser temmelig meget, inden man sådan lige.. Det falder jo ikke lige i øjnene. Der står jo en masse andet, inden man kommer ind på det, man skal. Her (Region Midts hjemmeside) er billederne små og teksten fylder mere. (Hvad var godt?) Der var nogle steder, hvor der var farveskift. Altså de der røde kasser (Knappen til leddegigtvurdering) Det får øjnene derned. Det får en hurtigt til at finde ud af det er her, jeg går videre fra. Hvis alle skal trykke dernede, så kan jo lige så godt lave den rød eller markere den på en eller anden måde. Det var lidt forvirrende. (Om oplevelsen på hospitalets hjemmeside.) NAVIGATION PÅ HJERTESTARTER.DK OG APPS: Det er ret så hurtigt og nemt (Om hjertestarter-app en) Der er et billede. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg finde ud af. Det læser jeg hurtigere end tekst. Det er først billedet, jeg kigger på. (Og navigerer efter) Det der kan jeg godt lide. Jeg er meget selv visuel. (Billeder og ikoner hjælper. Man navigerer efter det). Det hjælper, at der er billeder. Der er ikke så meget tekst. (Om Hjertestarters hjemmeside) Den her var mere enkel. (Om Hjertestarter-app) Det var egentligt nemt. (Om Akuthjælp-app) være fint lige at kunne slå op og finde ud af, hvad er det for en afdeling. God søgefunktion vs. menuer (på en eventuel app for hospitalet)? I forskellige menuer. F.eks. hvis jeg skal til radiologisk, så går jeg lige ind i radiologisk og kigger. Så skal jeg ikke lige kigge alt det andet. Om tabletten: Jeg bruger den jo til alverdens ting. Computere tager jo noget længere tid at starte op. Tabletten den er jo åben lige med det samme eller telefonen for den sags skyld (Så hurtige informationer er at foretrække ift. information fra hospitalet) Det er jo meget tydeligere. Der står det jo simpelthen så klart. Der vil jeg jo slet ikke være i tvivl. De er altid nemme at finde ud af. Det hele bliver mere nemmere og mere overskueligt end at sidde foran en computer. GENERELT: Jeg var især imponeret over, at man fik sådan en parkeringstilladelse tilsendt. Det var virkelig en service Lige så snart jeg kommer til at trykke på en knap, er jeg bange for, at jeg kommer til at slette hele skidtet. (Om moderne teknologi generelt) Jeg har ikke forstand på sådan noget. Det der manglede i det informationsbrev, det var egentlig en Der stod godt nok, hvor det var bygning 6, 3. etage, indgang D. Men hvor er det lige henne? Man plejer altid at få en oversigt over hospitalet. I stedet for at gå ind under alle de her punkter, så ville jeg hellere søge på det og så få svaret hurtigere. De steder, hvor jeg skal hen på sygehusene, der bruger jeg meget at gå ind og kigge på selve afdelingerne (på hjemmesiden), hvad der er omkring det og hvordan egentlig selve undersøgelsen det foregår. TANKER OM HJERTESTARTER.DK OG APPS: Apps er rigtig fint. Jeg har selv mange af dem. Det vil være fint. (Hvis hospitalet havde en app) (Hvad skal en app for hospitalet indeholde?) Hvis du lige søger oplysninger, f.eks. forskellige afdelinger du skal til. For lige at finde noget omkring det. Et hurtigt svar. Mange gange så tager det længere tid at starte sådan en (en computer) op. På tabletten derhjemme ville det Det er jo sådan helt konkret, det man skal. Jeg er stor fan af apps og sådan nogle ting. Så det benytter jeg også meget selv til forskellige ting. Det var lige før, at det var nemmere at finde ud af på app end sådan generelt set. (Ift. Region Midts hjemmeside) Sundhed.dk er heller ikke brugervenlig.

18 TRYGHED Innovation by Insight August 2014

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Usability dokumentation Lavet af Sarina, Maria og René MulB-13 22.11.2013 I forbindelse med ekspertvurderingstests udarbejdes som hovedregel altid

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Mobil prototype. 2. Service i forhold til OOOJA. 3. Slut.

DAGSORDEN. 1. Mobil prototype. 2. Service i forhold til OOOJA. 3. Slut. DAGSORDEN 1. Mobil prototype. Den mobile prototype Heuristisk inspektion af prototypen Tænke højt test af prototypen 2. Service i forhold til OOOJA 3. Slut. Service Gap-servicemodellen Fokus interview

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID.

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde anbefalinger og råd til

Læs mere

Den brugerdrevne innovationsproces DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE

Den brugerdrevne innovationsproces DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE 1 Ved Nicolai Mendgaard-Larsen, chefkonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation 2 Den brugerdrevne innovationsproces FORSTÅ

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna Milestone 1 Usability test Test-dokument VOXHALL Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna 1 INDHOLD 3 Problemformulering 3 Formål med test 3 Arbejdshypoteser 4 Brugerprofiler (krav til segmentet) 4 Metode 4

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Spørgeskema og interviews med patienter som har fået foretaget en billeddiagnostisk undersøgelse.

Spørgeskema og interviews med patienter som har fået foretaget en billeddiagnostisk undersøgelse. Spørgeskema og interviews med patienter som har fået foretaget en billeddiagnostisk undersøgelse. Donika Tufa Udviklings og Kvalitetskoordinator Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, August

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

PowerPoint præsentation

PowerPoint præsentation PowerPoint præsentation Gå først i Start programmer Microsoft Office PowerPoint 1. Du begynder med et enkelt dias helt blankt, medmindre du vil bruge en af de forudlavede skabeloner. Det gør vi ikke her

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist.

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist. Ekspertvurdering Antal af eksperter: 1 Tid brugt til evaluere website: 2 timer. Konklusion: Da jeg gennemgik sitet for fejl, mangler og problemer fandt jeg hurtigt ud af, at det største issue var tekst,

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Responsive Design Mul-a 2013 RAPPORT - opgave 3, Semester 2 Gruppe xx - The Cook Club Project/2 Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Ole Jørgen Hansen ohan@post.tele.dk www.gribskovweb.dk

Læs mere

BRUGERVENLIGT RESPONSIVT WEBDESIGN. EyeReply Guidelines !!! EyeReply! Improve your visual reach. EyeReply ApS - Oktober 2014

BRUGERVENLIGT RESPONSIVT WEBDESIGN. EyeReply Guidelines !!! EyeReply! Improve your visual reach. EyeReply ApS - Oktober 2014 EyeReply Guidelines BRUGERVENLIGT RESPONSIVT WEBDESIGN EyeReply ApS - Oktober 2014 Side 1 RESPONSIVT DESIGN - HVAD KRÆVER DET? GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONALITET DER SKAL VÆRE PÅ PLADS Grids der tilpasser sig

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk.

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk. EfterUddannelse.dk Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk Side 1 Program Kort om brugeranalysen metode m.v. Kvantitativ undersøgelse Kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

GRAFISK DESIGN GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW

GRAFISK DESIGN GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW 2 RE-DESIGN AF BOARDASSURE.DK Jeg har et enkeltmandsfirma, hvor jeg laver opgaver uden for mit arbejde i Presidents Institute. En af de opgaver jeg har løst, var en opdatering

Læs mere

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Ph.D. F&U konsulent - projektleder Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet 3. april 2014 Program - Introduktion af workshoppens

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

komulus i digital udvikling DANIEL WIKLUND MOBILE LØSNINGER UDFORDRINGER OG MULIGHEDER komulus komulus kommuner i digital udvikling

komulus i digital udvikling DANIEL WIKLUND MOBILE LØSNINGER UDFORDRINGER OG MULIGHEDER komulus komulus kommuner i digital udvikling DANIEL WIKLUND MOBILE LØSNINGER UDFORDRINGER OG MULIGHEDER kommuner i digital udvikling ko mu lu s APP ELLER HJEMMESIDE Hvilken løsning passer bedst til vores behov? APP ELLER HJEMMESIDE MOBIL HJEMMSIDE

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Vejledning i VIAS 4.3. Koordinering af Specialrådgivningen under VISO, jf. servicelovens kapitel 4

Vejledning i VIAS 4.3. Koordinering af Specialrådgivningen under VISO, jf. servicelovens kapitel 4 Vejledning i VIAS 4.3 Koordinering af Specialrådgivningen under VISO, jf. servicelovens kapitel 4 Bemærk: Denne vejledning er henvendt til leverandører, der leverer ydelser i forbindelse med koordineringen

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Apoteket og QR barcodes. [År] hvad kan vi bruge dem til?

Apoteket og QR barcodes. [År] hvad kan vi bruge dem til? Apoteket og QR barcodes [År] hvad kan vi bruge dem til? Dorte Lena Dam & Tina Nygaard Madsen Horsens Søndergades Apotek 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund og formål.2 2. Målgruppe...2 3. Problemformulering...2

Læs mere

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Version 1.2

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

EKSEMPEL PÅ STARTVÆKST-ANALYSE (SEO + KONVERTERING)

EKSEMPEL PÅ STARTVÆKST-ANALYSE (SEO + KONVERTERING) EKSEMPEL PÅ STARTVÆKST-ANALYSE (SEO + KONVERTERING) Hvad er organisk SEO? Søgemaskineoptimering er navnet på processen, der hjælper jeres forretning til at blive placeret højere på Google. Det betyder,

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Beskrivelse af brugergrænseflade... 2

Beskrivelse af brugergrænseflade... 2 Beskrivelse af brugergrænseflade... 2 Overordnet beskrivelse af brugergrænsefladen... 2 Forside... 2 Min profil... 3 Mine Venner... 4 Min ven... 5 Søg/Tilføj venner... 6 Blog... 7 1 Beskrivelse af brugergrænseflade

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger gennemfører i 2014 for andet år i træk konkurrencen Bedste boligorganisation på nettet. Bedste boligorganisation på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Hurtigt igang på lille budget. start up webkit. @Webpresence.dk

Hurtigt igang på lille budget. start up webkit. @Webpresence.dk Hurtigt igang på lille budget start up webkit @Webpresence.dk WebPresence er som udvikler- og designlille budget - mange muligheder D enne folder beskriver indholdet af WebPresence Startup Webkit samt

Læs mere

Køge Bibliotekerne. Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014. Desktop

Køge Bibliotekerne. Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014. Desktop susanne.lund.mikkelsen@koege.dk Køge Bibliotekerne Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014 Desktop Se brugertestvideoerne på usertribe.dk / Brugernavn: karenmonies@gmail.com / Adgangskode:

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

OPTIMERING AF UVM.DK. UVM 28. oktober 2014

OPTIMERING AF UVM.DK. UVM 28. oktober 2014 OPTIMERING AF UVM.DK UVM 28. oktober 2014 AGENDA 1. Om projekt og undersøgelser: Fremgangsmåde og gennemgang af undersøgelser 2. Ændringsforslag: Gennemgang af idékatalog 3. Næste skridt Om projekt og

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.0 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-11-2014 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5 Min

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

G R A F I S K D E S I G N L O G O

G R A F I S K D E S I G N L O G O GRAFISK DESIGN LOGO Andreas Ernst Tørnqvist / Grafisk Design Opgavebeskrivelse Jeg fik stillet opgaven at designe en iden ti tet til min vens nye It-support firma. Opgaven var fri, der var ingen krav,

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Manual: Informationsstruktur og nye funktioner på Wholesale Online

Manual: Informationsstruktur og nye funktioner på Wholesale Online Manual: Informationsstruktur og nye funktioner på Wholesale Online Marts 2013 Danmark Side 1 Indhold FORORD OG KONTAKT... 2 ADGANG TIL WHOLESALE ONLINE... 3 SUPPORT... 3 FORSIDE PÅ WHOLESALE ONLINE...

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Brugerdialog med fokus på et tværorganisatorisk forløb - CT kolografi

Brugerdialog med fokus på et tværorganisatorisk forløb - CT kolografi Brugerdialog med fokus på et tværorganisatorisk forløb - CT kolografi Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center Universitetsklinik for innovative patientforløb

Læs mere

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012 Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardsider om barseldagpenge Introduktion Den 1. december overgår barseldagpenge til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmesider skal

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem MARK KRISTENSEN.DK Afsluttende projekt 1. sem Inledning I denne rapport kan du læse om den udviklingsproces, der ligger til grund for min nye portfolio, de metoder jeg har brugt, mine designvalg og designprincipper.

Læs mere