Litteratur, kunst og design i Hvad er matematik? C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Litteratur, kunst og design i Hvad er matematik? C"

Transkript

1 Litteratur, kunst og design i Hvad er matematik? C Kunstner Titel ca. årstal abstract findes her: Bek og Nis Ohrt, Lise Kunsten som pejling af demokratitanken i den vestlige kultur Abott Abott Flatland 1884 I 1884 skrev den engelske forfatter Abott Abott en fortælling, Flatland, om en kugleformet verden, hvorpå der boede todimensionale væsner, vi kan kalde fladlændere. Hvis en fladlænder rejser vestpå i deres verden, vil han på et tidspunkt komme tilbage østfra, og det er helt ubegribeligt for dem, (Hele bogen findes her) Alder, Ken The Measure of All Things Engelsksproget oversigt, foredrag samt tekst og filmmaterialer om Delambre og Mechains mission med at fastlænge hvad en meter skal være. Arbejdet foregik gennem 7 år under de kaotiske forhold i årene efter den franske revolution, hvor der også udbrød krig mellem Frankrig og Spanien. Aristoteles Om filosofien fvt. Teksten fremstiller bla. Aristoteles opfattelse af, at verdens er opbygget af de fire elementer. Auel, Jean Hulebjørnens klan, Forfatteren Jean Auel har ladet sig inspirere af ulveknoglen til en lille fortælling om udviklingen af talbegrebet hos neandertalerne og hos Cro-Magnonmennesker for ca år siden. Magtens og demokratiets bygninger ønsker de pågældende magthavere eller lovgivere skal afspejle hvad samfundet står for. Da det moderne demokrati begynder at bryde frem leder man efter forbilleder og finder C kap 0.1, s 15f C, projekt 0.1 Via C, kapitel 8.1 s 263 C, kapitel 7.1, side 229 C, kapitel 10, afsnit 5.2

2 dem ofte i antikken. Bernini Peterpladsen, Ovalen som C, projekt grundmodel for Bertolt Brecht Leben des Galilei (Galileis liv) Skuespillet handler om Galileis konflikt med C, projekt 10.6 kirken i spørgsmålet om støtten til Kopernikus heliocentriske system. Brecht har naturligvis også en intention om at virke ind på sin samtid med nogle grundlæggende overvejelser om, hvordan vi opnår viden og indsigt og om forholdet mellem videnskab og det omgivende samfund. Særligt det sidste spørgsmål giver han forskellige svar på i de tre udgaver, som han skrev af dette stykke. Bezier Bézier-kurver 1963 I de tidlige 60'ere, hvor jeg arbejdede som ingeniør på Renault-fabrikkerne, gik jeg til min overordnede for at fortælle ham, at jeg havde fundet en helt ny matematisk metode til at tegne kurver; denne metode ville kunne erstatte alle de tidligere klodsede beregningsmetoder såvel som brugen af drejebænke til at forme modeller. Tegnerutinen anvendes i dag i overalt i tegne- og designprogrammer. Cicero Scipios drøm - 30 fvt. Cicero fremstiller i meget kort form Aristoteles verdensbillede. Columbus Skibsjournal og opmålinger 1492 Læsning af uddrag af Columbus skibsjournal samt en vurdering af hans målinger indgår i dette projekt Elementerne Forsideillustrationer Euklids Elementer er næst efter Bibelen den mest udbredte bog gennem historien. Den måde bogen og geometrien præsenteres på siger ofte noget karakteristisk om den B, kap 3.1 s 117 ff B, projekt 3.1 C, projekt 8.6 C, kapitel 10, afsnit 3.2

3 pågældende periode. Der gengives forsider af udgaver fra 1310, 1495, 1703, 1847 Engelsted, Niels Fra Heraklit til Sokrates En græsk filosofi på 10 minutter, som C, kapitel 10, afsnit 3.1 anvender Skolen i Athen som ramme for fortællingen Follet, Ken Jordens søjler en engelsk katedralbygger stifter C, projekt 10.2 bekendtskab med Euklids Elementer gennem sit møde med den muslimske kultur på en rejse til bl.a. Spanien. Jordens søjler foregår i 1100-talllet. I middelalderen havde kirken søgt at udslette enhver erindring om den græske filosofis og videnskabs høje stade Galilei, Galileo Brev til storhertuginde Christina 1615 Galilei giver i et berømt brev en fremstilling dels af Kopernikus teori og dels af Bibelens tekster om verdens indretning. Brevet var med til at give Galilei problemer. Galilei, Galileo Galileis afsværgelse overfor 1633 Den fulde ordlyd af teksten C, kapitel 10.9 inkvisitionen Georg Metz De tider Caspar Wessel ( ) blev i 1764 udnævnt til geografi sk opmåler under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Hans arbejde med kortlægningen af Sjælland er levendegjort i en novelle af Georg Metz. Heri skriver Caspar Wessel til sin anden storebror, digteren Johan C, kapitel 8.1, side 264f Goethe, Johann Wolfgang Grafisk design Hermann Wessel om Farvelære 1810 Johann Wolfgang Goethe opponerede kraftigt mod Newtons analyse af regnbuens farver. Goethe udviklede selv en farvelære, som han beskrev i et værk fra Grafisk design, Computernes indtog i Bezier udviklede sin nye tegnerutine først i 1960 erne, og Bezierkurver anvendes i dag i overalt i tegne- og designprogrammer. B, kap 1.1, s 46 B, kap 10 B, kap 3.1 s 117 ff B, projekt 3.1

4 Gregersen, Franz Paradigmer og inkommensurabilitet Artikel om Kuhn med hovedvægt på sprogvidenskaberne, men med inddragelse af begrebet inkommensurabilitet som værktøj til at forstå hvad paradigmeskift er Gyldne snit Gyldne snit, det oldtid Det gyldne snit er et princip, som kunstmalere har anvendt i komponeringen af maleri, og som designere har anvendt fx i udformningen af emballage. Konstruktionen af det gyldne snit har været kendt siden oldtiden Herodot Historien fvt. 1. Herodot, der levede mere end 2000 år efter Cheopspyramiden blev bygget, foretog mange rejser i middelhavsområdet, og han samlede sine indtryk i et værk, der simpelthen hed Historien. Han kom også til Ægypten og fortæller: 2. Herodot kom på sin rejse også til øen Samos ud for Lilleasiens kyst, og her fortæller han, at han opholdt sig en del tid hos dem for at se deres store ingeniørbedrifter, bl.a. følgende: (Tunellen på Samos) Homer Iliaden og Odysseen -800 fvt. Homers Iliaden og Odysseen er skrevet i den samme kulturkreds som siden frembragte matematikken. De to store fortællinger er skrevet på vers efter ganske bestemte principper, såkaldte heksametre. Også Otto Steen Dues nyoversættelse følger de klassiske krav. Første linjer af Iliaden lyder Jefferson et al, Thomas Den amerikanske uafhængighedserklæring 1776 et af verdenshistoriens mest berømte dokumenter. Du kan finde den i sin originale version her. Hvor i teksten kan du se, at denne er skrevet af en matematiker, C, kapitel 10, afsnit C, projekt B kapitel 2.4, s 111ff B, projekt 2.x 1. C, kapitel 3.1 s C, projekt 3.2 C, projekt 10.2 C, projekt 10.2

5 der kan sin Euklid, nemlig Thomas Jefferson, der siden blev præsident. Kant, Immanuel Kritik der reinen Vernunft Kants værk ophøjer på den ene side erfaring til at være al erkendelses moder, på den anden side ophøjes matematikkens sætninger til at være i strengeste forstand almengyldige. Men kort efter Kants værk blev udgivet viste den euklidiske geometri sig at være knap så almengyldig, da der opstod ikke-euklidiske geometrier. Sammen med uddrag af Kant eget værk findes en artikel af Jesper Lützen om rummets natur. Kepler, Johannes Verdens harmoni 1619 Keplers værker genspejler i høj grad det verdensbillede der herskede før det naturvidenskabelige gennembrud. Et engelsksproget materiale ligger i C, projekt Niebuhr, Carsten Rejsebeskrivelse fra Arabien og andre omkringliggende lande Læsning af uddrag af Carsten Niebuhr skrifter indgår i projekt om hans opdagelsesrejse til Arabien Oresme Om kommensurable forhold 1350 Skriftet er gengivet og kommenteret i Olaf Pedersens værk om middelalderfilosofi, Naturerkendelse og Theologi Pedersen, Olaf Naturerkendelse og Theologie 1970** Skriftet er rigt på citater af middelalderfilosoffer, bl.a Oresme Platon Timaios -380 fvt Den store græske filosof Platon ( f.v.t.) var meget optaget af matematik. De fem regulære polyedre og de fem elementer indgår i et af hans værker (dialogen Timaios), og siden er de blevet kaldt for de platoniske legemer. Platon Menon -380 fvt. I værket Menon beskriver Platon en dialog mellem Sokrates og en af adelsmanden C, kapitel 10, afsnit 2.5 C, kapitel 5, side 179 C, projekt 8.6 C, projekt C, projekt C, kapitel 0.1, side17 C, kapitel 10, afsnit 2.2

6 Menons slaver. Platons hensigt med dialogen er at vise, at mennesket er født vidende, og at al erkendelse er generindring, dvs. Sokrates lærer ikke slaven noget; det er slaven selv Rafael Skolen i Athen Mens Michelangelo var i gang med sine berømte loftsmalerier idet Sixtinske kapel, malede Rafael i et rum ved siden af Skolen i Athen. Motivet er Platons Akademi. Du kan læse Karten Friis Johannesens præsentation af billedet og af den personkreds, der optræder på billedet her. Der er samtidig link til hjemmesider med meget omfattende og detaljeret analyse af billedet og personkredsen Rafael Skolen i Athen Mens Michelangelo var i gang med sine berømte loftsmalerier idet Sixtinske kapel, malede Rafael i et rum ved siden af Skolen i Athen. Motivet er Platons Akademi. Du kan læse Karten Friis Johannesens præsentation af billedet og af den personkreds, der optræder på billedet her. Der er samtidig link til hjemmesider med meget omfattende og detaljeret analyse af billedet og personkredsen Sebastiano Serlio De syv bøger om arkitektur Værket starter med en omfattende indføring i Euklid, der nu er kendt stof i Europa. Hans projekt er at gennemføre præcise beskrivelser og anvisninger på alle detaljer i et bygningsværk et projekt om Serlio med vægt på hans søjleordner og hans beskrivelse af spiralkonstruktioner. Skulptur Vognstyreren fvt. I 400 tallets Grækenland udvikles i billedkunst og skulptur det som eftertiden C, kapitel 10, afsnit 3.1 C, kapitel 10, afsnit 3.1 C, projekt 10.2 C, kapitel 10, afsnit 5.2 C projekt C, kapitel 10, afsnit 3.4

7 har kaldt den strenge stil. Motiverne kan være dramatiske og fortællingerne bag være historier, der involverer voldsomme følelser. Men det fremstilles kontrolleret, figurer kan være i bevægelse, men er alligevel præget af en ro, følelser er også kontrollerede og kammer aldrig over i sentimentalitet Skulptur Zeus, der kaster en tordenkile fvt. Gennemfør sammen med dansk, oldtidskundskab eller billedkunst en bred analyse af begrebet bevægelse, og af hvordan forskellige fag opfatter, definerer og håndterer dette begreb Skulptur, Myrons Diskoskasteren fvt. Anvend dernæst de almene begreber på en speciel analyse af forholdet mellem bevægelse og ro i Diskoskasteren eller en af de andre skulpturer fra denne periode. Inddrag også en geometrisk analyse af skulpturen Sofokles Kong Ødipus fvt. Det deduktive system var udviklet i 400- tallet i Athen. Og det prægede både videnskabelig tænkning, den politiske og digtningen. Det var i 400-tallet, at den store græske tragedie blev skabt, og de største blandt forfatterne var Aischylos, Sofokles og Euripides. Kong Ødipus handler ikke om, at en mand i den virkelige verden kunne være kommet til at slå sin far ihjel og gifte sig med sin mor. Dets tema er, hvorledes et menneske, som gør alt for at leve et ansvarligt liv, alligevel viser sig at være magtesløs overfor højere magter. Skæbnen bliver på det nærmeste deduceret ud fra bestemte forudsætninger C, kapitel 10, afsnit 3.4 C, kapitel 10, afsnit 3.4 C, kapitel 10, afsnit 3.3

8 Sofokles Kong Ødipus, andre materialer og tolkninger til et evt AT-forløb 1. Stravinsky, Oedipus Rex (Oratorie). Værket er skrevet i Stravinskys neoklassiske periode, hvor han netop forsøgte at undgå enhver tilbøjelighed til følelsesmæssig sentimentalitet, og hans ambition var at de rene og klare linjer den strenge stil i Sofokles stykke skulle afspejles musikalsk. I materialet henvises ogspå til et interview med Steravinsky, hvor han bla siger the way composers think -- the way I think is, it seems to me, not very different from mathematical thinking 2. Filmiske tolkninger af Sofokles stykke af Passolini, Odipo Re, og andre. Swift, Jonathan Gullivers rejser 1726 Den irsk-engelske forfatter Jonathan Swift ( ) legede med disse fænomener i sin samfundskritiske roman Gullivers rejser, hvor han både kommer til lilleputternes og til kæmpernes land. På hjemmesiden ligger materialer om Gullivers rejse. (Hele bogen findes her) Tartaglia, Nicolo Nova Scientia, 1537 Renæssancens videnskabsmænd var alment dannede, og det prægede deres måde at skrive på, så skrifterne genspejler tiden. Skriftet er om Ballistik, men handler også meget om situationen i et Europa truet af de fremstormende tyrkere. Tycho Brahe Den nye stjerne 1572 Tycho Brahe fortæller, at han efter aftensmaden var gået ud på gårdspladsen på godset Knudstrup i Skåne for, som han plejede, at betragte stjernerne. "Og da så jeg omtrent lige over mit hoved en ny og usædvanlig, alle andre stjerner overstrålende stjerne funkle", skriver han i C, kapitel 10, afsnit 3.3 C, kap 3.2, side 112 B, kap 2.1, s 77ff C, 5.1, s

9 bogen Den ny stjerne. Tycho Brahe Kometen Skriftet giver en god indsigt i, hvilke forestillinger der var almene og opfattet som ubetvivlelige, vedr. religion, astrologi og andet i renæssancens Danmark. Et kort tekstuddrag er gengivet på det oprindelige danske sprog. Vitruv Spiraler på ioniske søjler Vitruvius beskrivelse af spiraler på ioniske søjler C, 5.1, s C, projekt 10.13

Kildetekster og autentisk datamateriale, der indgår i Hvad er matematik? C

Kildetekster og autentisk datamateriale, der indgår i Hvad er matematik? C Kildetekster og autentisk datamateriale, der indgår i Hvad er matematik? C Forfatter Titel ca. årstal abstract findes her: Babylonsk matematiker Kileskrifttavle, Plimpton 322-1800 fvt. En af de mest berømte

Læs mere

Kildetekster i Hvad er matematik?

Kildetekster i Hvad er matematik? <sortering efter forfatter og efter titel> Kildetekster i Hvad er matematik? Forfatter Titel ca. årstal abstract findes her: Ægyptisk matematiker Papyrus Rhind - 1650 fvt Udsnit af Papyrus Rhind: Vi kan

Læs mere

Verdensbilleder. Oldtidskundskab C og Fysik B Jens Jensen 3x Rungsted Gymnasium

Verdensbilleder. Oldtidskundskab C og Fysik B Jens Jensen 3x Rungsted Gymnasium Verdensbilleder Oldtidskundskab C og Fysik B Jens Jensen 3x Rungsted Gymnasium 1 Indholdsfortegnelse Indhold Problemformulering... 3 Underspørgsmål... 3 Materialer, metoder og teorier... 3 Delkonklusioner...

Læs mere

Verdensbilleder i oldtiden

Verdensbilleder i oldtiden Verdensbilleder Teksten består af to dele. Den første del er uddrag fra Stenomuseets skoletjeneste(http://www.stenomuseet.dk/skoletj/), dog er spørgsmål og billeder udeladt. Teksten fortæller om hvordan

Læs mere

Historiske perioder og begivenheder der indgår i Hvad er matematik?

Historiske perioder og begivenheder der indgår i Hvad er matematik? Historiske perioder og begivenheder der indgår i Hvad er matematik? Periode eller begivenhed ca. årstal abstract findes her: Urtid 15000 fvt. Tallenes oprindelse C, kapitel 7.1, side 227ff Talsystemernes

Læs mere

Fremmedsprogede tekster i Hvad er matematik? C

Fremmedsprogede tekster i Hvad er matematik? C Fremmedsprogede tekster i Hvad er matematik? C Abbott, Edwin Abbott Flatland 1884 I 1884 skrev den engelske forfatter Abbott en fortælling, Flatland, om en kugleformet verden, hvorpå der boede todimensionale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2015/Forår 2016 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer STX Oldtidskundskab C Line Sakariasen - LN Hold 3.i Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Verdensbilleder Side 1 af 7

Verdensbilleder Side 1 af 7 Verdensbilleder ide 1 af 7 Verdensbilleder A. elvstændigt arbejde som forberedelse: 1. Følgende tekster læses grundigt forud, og der tages notater om personer, årstal, betydningsfulde opdagelser, samt

Læs mere

Månedens astronom februar 2006 side 1. 1: kosmologiens fødsel og problemer

Månedens astronom februar 2006 side 1. 1: kosmologiens fødsel og problemer Månedens astronom februar 2006 side 1 Verdensbilleder * Det geocentriske * Det geo-heliocentriske * Det heliocentriske 1: kosmologiens fødsel og problemer Astronomien er den ældste af alle videnskaber

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Oldtidskundskab niveau C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: daglig På mailadressen: rz@kvuc.dk Eller telefonnr.:

Læs mere

Jorden placeres i centrum

Jorden placeres i centrum Arkimedes vægtstangsprincip. undgik konsekvent at anvende begreber om det uendeligt lille eller uendeligt store, og han udviklede en teori om proportioner, som overvandt forskellige problemer med de irrationale

Læs mere

Kære Selvstuderende i: Oldtidskundskab C. Herunder ser du det materiale der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg kan kontaktes på mail:

Kære Selvstuderende i: Oldtidskundskab C. Herunder ser du det materiale der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg kan kontaktes på mail: Kære Selvstuderende i: Oldtidskundskab C Herunder ser du det materiale der udgør dit eksaminationsgrundlag. Jeg kan kontaktes på mail: rz@kvuc.dk Med venlig hilsen Rasmus Zoffmann 1 Eksaminationsgrundlag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Stx Oldtidskundskab c TP 3a Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 12 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hfe Oldtidskundskab C Tommy Thambour (TTP) Hold

Læs mere

Aristoteles om uendelighed

Aristoteles om uendelighed Aristoteles om uendelighed Af Charlotte Stefansen En af de stridigheder man møder inden for matematik vedrører, om man kan tillade brugen af uendeligheder. Groft sagt kan man dele opfattelser af matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Stx Oldtidskundskab c TP 3b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2013-2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Oldtidskundskab C Gertrud Pagh Jensen (GP) 2c old Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Kildetekster og autentisk datamateriale, der indgår i Hvad er matematik? C

Kildetekster og autentisk datamateriale, der indgår i Hvad er matematik? C Kildetekster og autentisk datamateriale, der indgår i Hvad er matematik? C Forfatter Titel ca. årstal abstract findes her: Archimedes Sandtælleren - 250 fvt. Der er nogle, Kong Gelon, der tror, at sandet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Spørgsmål reflektion og fordybelse

Spørgsmål reflektion og fordybelse I dag kender stort set alle Grækenland for den dybe økonomiske krise, som landet nu befinder sig i. Mange har også viden om Grækenland fra ferierejser. Grækenland er et forholdsvis nyt land. Grækenland

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2010 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50.

Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50. Bilag 2: Emnekoder Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50. Position 52-53 for S Fuld liste over position 52-53 for S som position 50

Læs mere

Matematik - faget med den lange historie og den brede favn

Matematik - faget med den lange historie og den brede favn LOGOS 2 Matematik - faget med den lange historie og den brede favn - Læreplaner og fagopfattelser af Bjørn Grøn Jeg gik i gymnasiet i 1960 erne, den periode, hvor New Math bevægelsen skyllede ud over hele

Læs mere

Arne Mørch: Samarbejde mellem oldtidskundskab og religion

Arne Mørch: Samarbejde mellem oldtidskundskab og religion Arne Mørch: Samarbejde mellem oldtidskundskab og religion Oldtidskundskab: I læreplanen for oldtidskundskab står der blandt andet, at eleverne skal kunne: analysere og fortolke oversatte græske og romerske

Læs mere

Projektforløb i oldtidskundskab

Projektforløb i oldtidskundskab Projektforløb i oldtidskundskab Læreplanen om projektforløb 3.2 Arbejdsformer 2017 Desuden indgår der mindst et projektpræget forløb, hvor eleverne arbejder med bestemte problemstillinger og perspektiver

Læs mere

Oldtidens matematik og filosofi. Jørgen Ebbesen

Oldtidens matematik og filosofi. Jørgen Ebbesen Oldtidens matematik og filosofi Jørgen Ebbesen Oldtidens matematik og filosofi. Her fokuseres særligt på græsk matematik og filosofi, og især på samspillet derimellem. Desuden bør man komme ind på, hvorledes

Læs mere

Oldtidens egypten Peter Frederiksen m.fl : Grundbog til historie Verdenshistorien indtil 1750, s.

Oldtidens egypten Peter Frederiksen m.fl : Grundbog til historie Verdenshistorien indtil 1750, s. Oldtidens egypten Peter Frederiksen m.fl : Grundbog til historie Verdenshistorien indtil 1750, s. 1. Hvilken betegnelse anvendes for den kulturkreds som oldtidens Egypten er en del af 2. Hvad var grundlaget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Stx Oldtidskundskab c TP 2c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2012-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Oldtidskundskab C Gertrud Pagh Jensen (GP) 2d ol Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8. 2011 L&R Uddannelse A/S Vognmagergade 11 DK-1148 København K Tlf: 43503030 Email: info@lru.

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8. 2011 L&R Uddannelse A/S Vognmagergade 11 DK-1148 København K Tlf: 43503030 Email: info@lru. 1.1 Introduktion: Euklids algoritme er berømt af mange årsager: Det er en af de første effektive algoritmer man kender i matematikhistorien og den er uløseligt forbundet med problemerne omkring de inkommensurable

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse HTX 210 Teknologihistorie C Termin Efterår 2011 forår 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Gymnasiet HTX Skjern HTX Teknologihistorie C Niels-Arne Hansen HTX210

Læs mere

Hvorfor taler vi ikke latin i dag?

Hvorfor taler vi ikke latin i dag? Hvorfor taler vi ikke latin i dag? 19. september 2013 Latin var engang et sprog, der blev talt i store dele af Europa. Så hvorfor og hvordan forsvandt det, og hvad har vi tilbage af det i dag? Det svarer

Læs mere

Keplers verdensbillede og de platoniske legemer (de regulære polyedre).

Keplers verdensbillede og de platoniske legemer (de regulære polyedre). Keplers verdensbillede og de platoniske legemer (de regulære polyedre). Johannes Kepler (1571-1630) var på mange måder en overgangsfigur i videnskabshistorien. Han ydede et stort bidrag til at matematisere

Læs mere

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN Man kan nøjes med at gennemføre første del af projektet, som er den spiralkonstruktion, der er omtalt i kapitel 10. Eller man kan udvide med anden del, der giver en mere elegant, men også mere kompliceret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013. Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Videnskabsteori Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Hvorfor videnskabsteori? Bedre forståelse af egen praksis (aktivitet)

Læs mere

Aristoteles og de athenske akademier

Aristoteles og de athenske akademier lige geometriske genstande, som var evige og foranderlige størrelser i en abstrakt verden. Erkendelse var således ikke erkendelse af sansernes verden, men af en anden verden, kun tilgængelig for ånden.

Læs mere

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er.

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er. Indhold Forord 7 1. Indledning 9 2. Filosofi og kristendom 13 3. Før-sokratikerne og Sokrates 18 4. Platon 21 5. Aristoteles 24 6. Augustin 26 7. Thomas Aquinas 30 8. Martin Luther 32 9. 30-årskrigen 34

Læs mere

Verdens alder ifølge de højeste autoriteter

Verdens alder ifølge de højeste autoriteter Verdens alder 1 Erik Høg 11. januar 2007 Verdens alder ifølge de højeste autoriteter Alle religioner har beretninger om verdens skabelse og udvikling, der er meget forskellige og udsprunget af spekulation.

Læs mere

Solsystemet. Præsentation: Niveau: 7. klasse. Varighed: 4 lektioner

Solsystemet. Præsentation: Niveau: 7. klasse. Varighed: 4 lektioner Solsystemet Niveau: 7. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: Forløbet Solsystemet ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Solsystemet

Læs mere

Spilleregler. Vær opmærksom på, at spillet kan gennemføres ved kun at udføre 3 missioner (ud af de 6 der opført her).

Spilleregler. Vær opmærksom på, at spillet kan gennemføres ved kun at udføre 3 missioner (ud af de 6 der opført her). Spilleregler Denne lille guide har til formål at hjælpe dig som lærer med at få et overblik over de opgaver, eleverne skal udføre i løbet af spillet. Herunder kan du finde en trinvis gennemgang af, præcis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2015/Forår 2016 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer STX Oldtidskundskab C Line Sakariasen - LN Hold 3.d Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Paradigmatiske eksempler - Græsk C

Paradigmatiske eksempler - Græsk C Paradigmatiske eksempler - Græsk C Her følger de paradigmatiske eksempler, som fandtes i vejledningen for Græsk C fra 2007. 1: Sokrates vismand eller original 2: Uddannelse og dannelse i et kritisk lys

Læs mere

Vikar-Guide. 3. Yderligere information: Svar på rebus: Asterix og Kleopatra

Vikar-Guide. 3. Yderligere information: Svar på rebus: Asterix og Kleopatra Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Geografi 7. - 9. klasse Verdens Syv Underværker 1. Fælles gennemgang: Kan det lade sig gøre, er det en god idé, at der er computere til rådighed til denne opgave, men

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Projekt 3.8. Månens bjerge

Projekt 3.8. Månens bjerge Projekt 3.8. Månens bjerge Introduktion til hvordan man kan arbejde med dette projekt. Det følgende kan integreres i et projekt om verdensbilleder, hvor man både kommer ind på diskussioner om at opnå erkendelse,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2017-2018 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på HRS Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Idéhistorie B Trine Korp Skovgaard 3. x/y vf3 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2013-2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Oldtidskundskab C Gertrud Pagh Jensen (GP) 3e old Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Alberte Josephsen. Gruppe 1

Alberte Josephsen. Gruppe 1 Alberte Josephsen Gruppe 1 Indholdsfortegnelse Krimi 2-3 Moodboard Karaktertræk 4 Moodboard Farver 5 Moodboard Typografi 6 Persona 7 Krimigenre 1 KRIMI Kriminallitteraturen er en genre, som kan føres længere

Læs mere

Naturvidenskabelig grundforløb

Naturvidenskabelig grundforløb Naturvidenskabelig grundforløb Den naturvidenskabelige revolution 1500-1750 ISBN 13 9788761613813 Forfatter(e) Marie Sørensen, Nanna Dissing Bay Jørgensen Følger de fem videnskabsmænd Kopernikus, Brahe,

Læs mere

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8 Introduktion til ovaler: Ovato Tondo fra Rafaels skole En oval er en lukket krum kurve med to vinkelrette symmetriakser, storeaksen og lilleaksen, og dermed også et symmetricentrum. Der findes mange forskellige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg stx

Læs mere

14 U l r i c h B e c k

14 U l r i c h B e c k En eftermiddag, da Ulrich Beck som ung førsteårs jurastuderende gik rundt i den sydtyske universitetsby Freiburg og tænkte over virkelighedens beskaffenhed, slog det ham pludselig, at det egentlig ikke

Læs mere

Sparta og Athen. Sparta. Vidste du, at... Vidste du, at... Athen. Fakta. Historiefaget.dk: Sparta og Athen. Side 1 af 5

Sparta og Athen. Sparta. Vidste du, at... Vidste du, at... Athen. Fakta. Historiefaget.dk: Sparta og Athen. Side 1 af 5 Historiefaget.dk: Sparta og Athen Sparta og Athen I antikkens Grækenland grundlagde man som følge af bl.a. den græske geografi fra ca. 800 f.v.t. en række bystater. Bystaterne var ofte i indbyrdes konkurrence,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi C Claus Peer Bækby 15FI0C11E15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2011 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen.

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Idéhistorie Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Vor opfattelse af os selv og vore omgivelser er i vid udstrækning historisk betinget. Uden at vi altid ved af det,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2011/2012 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g)

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Historie A Søren Helstrup

Læs mere

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 4.-6. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse!

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 4.-6. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! MUSEET PÅ VEN Lærervejledning 4.-6. klasse Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! Denne vejledning er tænkt som et tilbud for dem der godt kunne tænke sig at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2016 Forår 2017 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Kortlægningen af den ydre og indre verden

Kortlægningen af den ydre og indre verden en start på. Derefter sker det ved udviklingen af et vidensproducerende system, hvor forskningsinstitutioner, læreanstalter, eksperter, industrilaboratorier osv. indgår som helt centrale elementer. den

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2012-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Oldtidskundskab C Gertrud Pagh Jensen (GP) 3m old Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Napoleon Lærervejledning og aktiviteter

Napoleon Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF På SG har vi i slutningen af 1.g en mulighed for at lave en mindre skriftlig opgave i historie i samarbejde med et andet af klassens fag. Formålet med

Læs mere

Grækenland i antikken

Grækenland i antikken Historiefaget.dk: Grækenland i antikken Grækenland i antikken Det gamle Grækenlands historie opdeles i tre perioder. Den arkaiske periode fra ca. 800-500 f.v.t. Den klassiske periode ca. 500-300 f.v.t.

Læs mere

5. klasse skoleår 13/14

5. klasse skoleår 13/14 5. klasse skoleår 13/14 Redaktørens forslag til en årsplan for 5. klasse. Om årsplanen Denne årsplan bygger videre på sidste års årsplan. Hver uge har eleverne normalt 2 lektioner historie. I september

Læs mere

Figur 2: Forsiden af Dialogue fra 1632.

Figur 2: Forsiden af Dialogue fra 1632. Indledning Når man hører fortællinger om fysikkens historie, virker det ofte som om, der sker en lineær, kontinuert udvikling af naturvidenskaben. En ny og bedre teori afløser straks ved sin fremkomst

Læs mere

Lad kendsgerningerne tale

Lad kendsgerningerne tale de på, at det nok snarere var hjernen. Vesalius bog var banebrydende både ved at skabe grundlaget for en videnskabelig og på observation baseret anatomi, og ved at være en uhørt velillustreret lærebog,

Læs mere

Einsteins store idé. Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfu.dk. Tema: Energi Fag: Fysik/kemi Målgruppe: 9.-10. klasse

Einsteins store idé. Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfu.dk. Tema: Energi Fag: Fysik/kemi Målgruppe: 9.-10. klasse Tema: Energi Fag: Fysik/kemi Målgruppe: 9.-10. klasse Viasat History, 2010, 119 minutter. Denne dramatiserede fortælling om udviklingen i naturvidenskabelig erkendelse, der førte frem til Einsteins berømte

Læs mere

ANTIK - RECEPTION Forår 2006 Modul 2, emne 2

ANTIK - RECEPTION Forår 2006 Modul 2, emne 2 FORFATNINGSDISKUSSIONEN Styreformer gennem tiderne. Fra Herodot til moderne forfatninger. 1 Deltagende fag : Historie og old, evt. AT-forløb (historie har jo "et ben" i både hum. og samf-fakulteterne),

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2015-2016 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Oldtidskundskab C Gertrud Pagh Jensen (GP) 2c old Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skive-Viborg HF og VUC Hf enkeltfag Filosofi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

1. ebogsudgave 2016 Filversion 1.01 ISBN ISBN (trykt bog)

1. ebogsudgave 2016 Filversion 1.01 ISBN ISBN (trykt bog) Eiler Jensen: HVAD ER MENINGEN? Livsfilosofi og etik i udskolingen Haase Forlag A/S og Eiler Jensen 2015 Forlagsredaktion: Mette Viking Omslag og grafisk tilrettelægning: Kit Hansen, med forsidefigur nederst

Læs mere

Renæssancen i Norditalien

Renæssancen i Norditalien Kulturspillets weekendkurser 2014 Renæssancen i Norditalien Tid: Lørdag den 1. feb. 2014 Sted: Århus, nærmere adresse følger Norditalien blev arnested for den historiske epoke, der trak Europa ud af Middelalderens

Læs mere

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med?

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med? Historie i SRP Hvordan får man fagligheden med? Det skal I kunne I bekendtgørelsen for SRP står: Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle

Læs mere

Det gyldne snit, forløb i 1. g

Det gyldne snit, forløb i 1. g Det gyldne snit, forløb i 1. g Mål - Træne at skrive elementære matematiske tekster på computer inkl. billeder, formler og tabeller - Bruge geometriprogram - Læse en elementær tekst selv om et fagligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 15-Juni 17 Institution Hansenberg Uddannelse Fag og niveau HTX Idehistorie B - 150 timer Lærer(e) Hold

Læs mere

Keplers love og Epicykler

Keplers love og Epicykler Keplers love og Epicykler Jacob Nielsen Keplers love Johannes Kepler (57-60) blev i år 600 elev hos Tyge Brahe (546-60) i Pragh, og ved sidstnævntes død i 60 kejserlig astronom. Kepler stiftede således

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1m Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 1: Filosofi- og Videnskabshistorie indtil 1600 Om kurset Fag Hjemmeside Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Alkestis af Euripides TILBUDSPRIS frem til 1/2-2016. 1. udgave, 2010. Hurt igt overblik En nutidig oversættelse af Euripides ældste bevarede drama.

Alkestis af Euripides TILBUDSPRIS frem til 1/2-2016. 1. udgave, 2010. Hurt igt overblik En nutidig oversættelse af Euripides ældste bevarede drama. Oldtidskundskab Alkestis af Euripides TILBUDSPRIS frem til 1/2-2016. 1. udgave, 2010 ISBN 13 9788761625984 Forfatter(e) Niels Jørgen Green-Pedersen En nutidig oversættelse af Euripides ældste bevarede

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

GOTISK KIRKEARKITEKTUR Forslag til projekter om arkitektur i gymnasiet

GOTISK KIRKEARKITEKTUR Forslag til projekter om arkitektur i gymnasiet GOTISK KIRKEARKITEKTUR Forslag til projekter om arkitektur i gymnasiet Der foreligger her udkast til fire forløb: to til brug på forskellige studieretninger og to til almen studieforberedelse. Forløbene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse HTX Valgfag09 Idehistorie B Termin Efterår 2011 forår 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Gymnasiet HTX Skjern HTX Idehistorie B Niels-Arne Hansen HTXValgfag09

Læs mere

PROCES DOKUMENT FUTURISME

PROCES DOKUMENT FUTURISME PROCES DOKUMENT FUTURISME JUNAD ASHRAF GRUPPE 5 1 1 Inholdsfortegnelse 1.Forside 2.Inholdsfortegnelse 3.Perioden & Stilarten 4.Tidstypiske Kunstrere 5.Karakteristisk Træk 6.Typografi 7.Reference til Nutiden

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Lærervejledning 7.-9. klasse

Lærervejledning 7.-9. klasse Lærervejledning 7.-9. klasse Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! Denne vejledning er tænkt som et tilbud for dem der godt kunne tænke sig at arbejde mere

Læs mere

Bog 1. Indledningen Hvad var anledningen til, at Sokrates denne dag var i Piræus? Hvem var Sokrates sammen med denne dag?

Bog 1. Indledningen Hvad var anledningen til, at Sokrates denne dag var i Piræus? Hvem var Sokrates sammen med denne dag? Arbejdsspørgsmål til Staten af Platon side 1 Anvendt udgave Spørgsmålene nedenfor henviser til: Platon, Staten, Platonselskabets Skriftserie, Oversat af Otto Voss med et essay af Egil A. Wyller, Museum

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse STX Fag og niveau Fysik B (start Okt. 2015) Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Side 1 af 6 Holdet 2i ol - Studieplan - Studieplan Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin(er) 2007/08 Institution Odder Gymnasium Fag og niveau Oldtidskundskab

Læs mere

en fysikers tanker om natur og erkendelse

en fysikers tanker om natur og erkendelse Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Helge Kragh Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Helge Kragh

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2014-2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Oldtidskundskab C Gertrud Pagh Jensen (GP) 3b old Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2014-2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Oldtidskundskab C Gertrud Pagh Jensen (GP) 3a old Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Rapport for ophold på Det danske institut i Athen i november 2016

Rapport for ophold på Det danske institut i Athen i november 2016 Rapport for forskningsophold fra, ph.d. Litteraturvidenskab, Københavns Universitet Rapport for ophold på Det danske institut i Athen i november 2016 Først vil jeg sige tak for nogle gode uger i instituttets

Læs mere

Rokokoværker inden for billedkunsten

Rokokoværker inden for billedkunsten Rokokoværker inden for billedkunsten Rokokoens stilmæssige storhedstid ligger fra ca. 1720 1789 (den franske revolution). I Danmark var perioden ikke så lang, men varede ca. fra 1740 1770. Rokokoen kom

Læs mere