Litteratur, kunst og design i Hvad er matematik? C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Litteratur, kunst og design i Hvad er matematik? C"

Transkript

1 Litteratur, kunst og design i Hvad er matematik? C Kunstner Titel ca. årstal abstract findes her: Bek og Nis Ohrt, Lise Kunsten som pejling af demokratitanken i den vestlige kultur Abott Abott Flatland 1884 I 1884 skrev den engelske forfatter Abott Abott en fortælling, Flatland, om en kugleformet verden, hvorpå der boede todimensionale væsner, vi kan kalde fladlændere. Hvis en fladlænder rejser vestpå i deres verden, vil han på et tidspunkt komme tilbage østfra, og det er helt ubegribeligt for dem, (Hele bogen findes her) Alder, Ken The Measure of All Things Engelsksproget oversigt, foredrag samt tekst og filmmaterialer om Delambre og Mechains mission med at fastlænge hvad en meter skal være. Arbejdet foregik gennem 7 år under de kaotiske forhold i årene efter den franske revolution, hvor der også udbrød krig mellem Frankrig og Spanien. Aristoteles Om filosofien fvt. Teksten fremstiller bla. Aristoteles opfattelse af, at verdens er opbygget af de fire elementer. Auel, Jean Hulebjørnens klan, Forfatteren Jean Auel har ladet sig inspirere af ulveknoglen til en lille fortælling om udviklingen af talbegrebet hos neandertalerne og hos Cro-Magnonmennesker for ca år siden. Magtens og demokratiets bygninger ønsker de pågældende magthavere eller lovgivere skal afspejle hvad samfundet står for. Da det moderne demokrati begynder at bryde frem leder man efter forbilleder og finder C kap 0.1, s 15f C, projekt 0.1 Via C, kapitel 8.1 s 263 C, kapitel 7.1, side 229 C, kapitel 10, afsnit 5.2

2 dem ofte i antikken. Bernini Peterpladsen, Ovalen som C, projekt grundmodel for Bertolt Brecht Leben des Galilei (Galileis liv) Skuespillet handler om Galileis konflikt med C, projekt 10.6 kirken i spørgsmålet om støtten til Kopernikus heliocentriske system. Brecht har naturligvis også en intention om at virke ind på sin samtid med nogle grundlæggende overvejelser om, hvordan vi opnår viden og indsigt og om forholdet mellem videnskab og det omgivende samfund. Særligt det sidste spørgsmål giver han forskellige svar på i de tre udgaver, som han skrev af dette stykke. Bezier Bézier-kurver 1963 I de tidlige 60'ere, hvor jeg arbejdede som ingeniør på Renault-fabrikkerne, gik jeg til min overordnede for at fortælle ham, at jeg havde fundet en helt ny matematisk metode til at tegne kurver; denne metode ville kunne erstatte alle de tidligere klodsede beregningsmetoder såvel som brugen af drejebænke til at forme modeller. Tegnerutinen anvendes i dag i overalt i tegne- og designprogrammer. Cicero Scipios drøm - 30 fvt. Cicero fremstiller i meget kort form Aristoteles verdensbillede. Columbus Skibsjournal og opmålinger 1492 Læsning af uddrag af Columbus skibsjournal samt en vurdering af hans målinger indgår i dette projekt Elementerne Forsideillustrationer Euklids Elementer er næst efter Bibelen den mest udbredte bog gennem historien. Den måde bogen og geometrien præsenteres på siger ofte noget karakteristisk om den B, kap 3.1 s 117 ff B, projekt 3.1 C, projekt 8.6 C, kapitel 10, afsnit 3.2

3 pågældende periode. Der gengives forsider af udgaver fra 1310, 1495, 1703, 1847 Engelsted, Niels Fra Heraklit til Sokrates En græsk filosofi på 10 minutter, som C, kapitel 10, afsnit 3.1 anvender Skolen i Athen som ramme for fortællingen Follet, Ken Jordens søjler en engelsk katedralbygger stifter C, projekt 10.2 bekendtskab med Euklids Elementer gennem sit møde med den muslimske kultur på en rejse til bl.a. Spanien. Jordens søjler foregår i 1100-talllet. I middelalderen havde kirken søgt at udslette enhver erindring om den græske filosofis og videnskabs høje stade Galilei, Galileo Brev til storhertuginde Christina 1615 Galilei giver i et berømt brev en fremstilling dels af Kopernikus teori og dels af Bibelens tekster om verdens indretning. Brevet var med til at give Galilei problemer. Galilei, Galileo Galileis afsværgelse overfor 1633 Den fulde ordlyd af teksten C, kapitel 10.9 inkvisitionen Georg Metz De tider Caspar Wessel ( ) blev i 1764 udnævnt til geografi sk opmåler under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Hans arbejde med kortlægningen af Sjælland er levendegjort i en novelle af Georg Metz. Heri skriver Caspar Wessel til sin anden storebror, digteren Johan C, kapitel 8.1, side 264f Goethe, Johann Wolfgang Grafisk design Hermann Wessel om Farvelære 1810 Johann Wolfgang Goethe opponerede kraftigt mod Newtons analyse af regnbuens farver. Goethe udviklede selv en farvelære, som han beskrev i et værk fra Grafisk design, Computernes indtog i Bezier udviklede sin nye tegnerutine først i 1960 erne, og Bezierkurver anvendes i dag i overalt i tegne- og designprogrammer. B, kap 1.1, s 46 B, kap 10 B, kap 3.1 s 117 ff B, projekt 3.1

4 Gregersen, Franz Paradigmer og inkommensurabilitet Artikel om Kuhn med hovedvægt på sprogvidenskaberne, men med inddragelse af begrebet inkommensurabilitet som værktøj til at forstå hvad paradigmeskift er Gyldne snit Gyldne snit, det oldtid Det gyldne snit er et princip, som kunstmalere har anvendt i komponeringen af maleri, og som designere har anvendt fx i udformningen af emballage. Konstruktionen af det gyldne snit har været kendt siden oldtiden Herodot Historien fvt. 1. Herodot, der levede mere end 2000 år efter Cheopspyramiden blev bygget, foretog mange rejser i middelhavsområdet, og han samlede sine indtryk i et værk, der simpelthen hed Historien. Han kom også til Ægypten og fortæller: 2. Herodot kom på sin rejse også til øen Samos ud for Lilleasiens kyst, og her fortæller han, at han opholdt sig en del tid hos dem for at se deres store ingeniørbedrifter, bl.a. følgende: (Tunellen på Samos) Homer Iliaden og Odysseen -800 fvt. Homers Iliaden og Odysseen er skrevet i den samme kulturkreds som siden frembragte matematikken. De to store fortællinger er skrevet på vers efter ganske bestemte principper, såkaldte heksametre. Også Otto Steen Dues nyoversættelse følger de klassiske krav. Første linjer af Iliaden lyder Jefferson et al, Thomas Den amerikanske uafhængighedserklæring 1776 et af verdenshistoriens mest berømte dokumenter. Du kan finde den i sin originale version her. Hvor i teksten kan du se, at denne er skrevet af en matematiker, C, kapitel 10, afsnit C, projekt B kapitel 2.4, s 111ff B, projekt 2.x 1. C, kapitel 3.1 s C, projekt 3.2 C, projekt 10.2 C, projekt 10.2

5 der kan sin Euklid, nemlig Thomas Jefferson, der siden blev præsident. Kant, Immanuel Kritik der reinen Vernunft Kants værk ophøjer på den ene side erfaring til at være al erkendelses moder, på den anden side ophøjes matematikkens sætninger til at være i strengeste forstand almengyldige. Men kort efter Kants værk blev udgivet viste den euklidiske geometri sig at være knap så almengyldig, da der opstod ikke-euklidiske geometrier. Sammen med uddrag af Kant eget værk findes en artikel af Jesper Lützen om rummets natur. Kepler, Johannes Verdens harmoni 1619 Keplers værker genspejler i høj grad det verdensbillede der herskede før det naturvidenskabelige gennembrud. Et engelsksproget materiale ligger i C, projekt Niebuhr, Carsten Rejsebeskrivelse fra Arabien og andre omkringliggende lande Læsning af uddrag af Carsten Niebuhr skrifter indgår i projekt om hans opdagelsesrejse til Arabien Oresme Om kommensurable forhold 1350 Skriftet er gengivet og kommenteret i Olaf Pedersens værk om middelalderfilosofi, Naturerkendelse og Theologi Pedersen, Olaf Naturerkendelse og Theologie 1970** Skriftet er rigt på citater af middelalderfilosoffer, bl.a Oresme Platon Timaios -380 fvt Den store græske filosof Platon ( f.v.t.) var meget optaget af matematik. De fem regulære polyedre og de fem elementer indgår i et af hans værker (dialogen Timaios), og siden er de blevet kaldt for de platoniske legemer. Platon Menon -380 fvt. I værket Menon beskriver Platon en dialog mellem Sokrates og en af adelsmanden C, kapitel 10, afsnit 2.5 C, kapitel 5, side 179 C, projekt 8.6 C, projekt C, projekt C, kapitel 0.1, side17 C, kapitel 10, afsnit 2.2

6 Menons slaver. Platons hensigt med dialogen er at vise, at mennesket er født vidende, og at al erkendelse er generindring, dvs. Sokrates lærer ikke slaven noget; det er slaven selv Rafael Skolen i Athen Mens Michelangelo var i gang med sine berømte loftsmalerier idet Sixtinske kapel, malede Rafael i et rum ved siden af Skolen i Athen. Motivet er Platons Akademi. Du kan læse Karten Friis Johannesens præsentation af billedet og af den personkreds, der optræder på billedet her. Der er samtidig link til hjemmesider med meget omfattende og detaljeret analyse af billedet og personkredsen Rafael Skolen i Athen Mens Michelangelo var i gang med sine berømte loftsmalerier idet Sixtinske kapel, malede Rafael i et rum ved siden af Skolen i Athen. Motivet er Platons Akademi. Du kan læse Karten Friis Johannesens præsentation af billedet og af den personkreds, der optræder på billedet her. Der er samtidig link til hjemmesider med meget omfattende og detaljeret analyse af billedet og personkredsen Sebastiano Serlio De syv bøger om arkitektur Værket starter med en omfattende indføring i Euklid, der nu er kendt stof i Europa. Hans projekt er at gennemføre præcise beskrivelser og anvisninger på alle detaljer i et bygningsværk et projekt om Serlio med vægt på hans søjleordner og hans beskrivelse af spiralkonstruktioner. Skulptur Vognstyreren fvt. I 400 tallets Grækenland udvikles i billedkunst og skulptur det som eftertiden C, kapitel 10, afsnit 3.1 C, kapitel 10, afsnit 3.1 C, projekt 10.2 C, kapitel 10, afsnit 5.2 C projekt C, kapitel 10, afsnit 3.4

7 har kaldt den strenge stil. Motiverne kan være dramatiske og fortællingerne bag være historier, der involverer voldsomme følelser. Men det fremstilles kontrolleret, figurer kan være i bevægelse, men er alligevel præget af en ro, følelser er også kontrollerede og kammer aldrig over i sentimentalitet Skulptur Zeus, der kaster en tordenkile fvt. Gennemfør sammen med dansk, oldtidskundskab eller billedkunst en bred analyse af begrebet bevægelse, og af hvordan forskellige fag opfatter, definerer og håndterer dette begreb Skulptur, Myrons Diskoskasteren fvt. Anvend dernæst de almene begreber på en speciel analyse af forholdet mellem bevægelse og ro i Diskoskasteren eller en af de andre skulpturer fra denne periode. Inddrag også en geometrisk analyse af skulpturen Sofokles Kong Ødipus fvt. Det deduktive system var udviklet i 400- tallet i Athen. Og det prægede både videnskabelig tænkning, den politiske og digtningen. Det var i 400-tallet, at den store græske tragedie blev skabt, og de største blandt forfatterne var Aischylos, Sofokles og Euripides. Kong Ødipus handler ikke om, at en mand i den virkelige verden kunne være kommet til at slå sin far ihjel og gifte sig med sin mor. Dets tema er, hvorledes et menneske, som gør alt for at leve et ansvarligt liv, alligevel viser sig at være magtesløs overfor højere magter. Skæbnen bliver på det nærmeste deduceret ud fra bestemte forudsætninger C, kapitel 10, afsnit 3.4 C, kapitel 10, afsnit 3.4 C, kapitel 10, afsnit 3.3

8 Sofokles Kong Ødipus, andre materialer og tolkninger til et evt AT-forløb 1. Stravinsky, Oedipus Rex (Oratorie). Værket er skrevet i Stravinskys neoklassiske periode, hvor han netop forsøgte at undgå enhver tilbøjelighed til følelsesmæssig sentimentalitet, og hans ambition var at de rene og klare linjer den strenge stil i Sofokles stykke skulle afspejles musikalsk. I materialet henvises ogspå til et interview med Steravinsky, hvor han bla siger the way composers think -- the way I think is, it seems to me, not very different from mathematical thinking 2. Filmiske tolkninger af Sofokles stykke af Passolini, Odipo Re, og andre. Swift, Jonathan Gullivers rejser 1726 Den irsk-engelske forfatter Jonathan Swift ( ) legede med disse fænomener i sin samfundskritiske roman Gullivers rejser, hvor han både kommer til lilleputternes og til kæmpernes land. På hjemmesiden ligger materialer om Gullivers rejse. (Hele bogen findes her) Tartaglia, Nicolo Nova Scientia, 1537 Renæssancens videnskabsmænd var alment dannede, og det prægede deres måde at skrive på, så skrifterne genspejler tiden. Skriftet er om Ballistik, men handler også meget om situationen i et Europa truet af de fremstormende tyrkere. Tycho Brahe Den nye stjerne 1572 Tycho Brahe fortæller, at han efter aftensmaden var gået ud på gårdspladsen på godset Knudstrup i Skåne for, som han plejede, at betragte stjernerne. "Og da så jeg omtrent lige over mit hoved en ny og usædvanlig, alle andre stjerner overstrålende stjerne funkle", skriver han i C, kapitel 10, afsnit 3.3 C, kap 3.2, side 112 B, kap 2.1, s 77ff C, 5.1, s

9 bogen Den ny stjerne. Tycho Brahe Kometen Skriftet giver en god indsigt i, hvilke forestillinger der var almene og opfattet som ubetvivlelige, vedr. religion, astrologi og andet i renæssancens Danmark. Et kort tekstuddrag er gengivet på det oprindelige danske sprog. Vitruv Spiraler på ioniske søjler Vitruvius beskrivelse af spiraler på ioniske søjler C, 5.1, s C, projekt 10.13

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere

Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 27. Bjørn Grøn. (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen)

Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 27. Bjørn Grøn. (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen) Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 27 Bjørn Grøn Fra græsk geometri til moderne algebra (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen) Version juni 2010 INDHOLD Oprindelsen...

Læs mere

Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 29. Bjørn Grøn. (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen)

Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 29. Bjørn Grøn. (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen) Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 29 Bjørn Grøn Fra græsk geometri til moderne algebra (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen) INDHOLD Oprindelsen... 2 Påvirkninger

Læs mere

Stikordsregister med abstract til Hvad er matematik? C. Matematiske sætninger, begreber og opdagelser, der indgår i Hvad er matematik?

Stikordsregister med abstract til Hvad er matematik? C. Matematiske sætninger, begreber og opdagelser, der indgår i Hvad er matematik? Stikordsregister med abstract til Hvad er matematik? C Matematiske sætninger, begreber og opdagelser, der indgår i Hvad er matematik? Stikord ca. årstal abstract findes her: Achilleus og skildpadden -400

Læs mere

Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie

Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie Af Carl Henrik Koch, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Der foregik ikke en naturvidenskabelig

Læs mere

Formalia historieopgave på HF

Formalia historieopgave på HF Formalia historieopgave på HF På SG skal alle HF-kursister skrive en større, skriftlig opgave i historie i slutningen af 1. hf. Formålet med opgaven er at træne kursisternes skriftlige kompetencer samt

Læs mere

. Verdensbilledets udvikling

. Verdensbilledets udvikling . Verdensbilledets udvikling Vores viden om Solsystemets indretning er resultatet af mange hundrede års arbejde med at observere himlen og opstille teorier. Stjernerne flytter sig ligesom Solen 15' på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Teori... 4 Hvad skal skolen danne til?... 4 Material dannelse... 4 Formal dannelse... 5 Kategorial dannelse... 6 Hvordan opstår læring?...

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Jørgen Ebert KOMPLEKSE TAL - en historisk og aksiomatisk introduktion -

Jørgen Ebert KOMPLEKSE TAL - en historisk og aksiomatisk introduktion - Til minde om min gode ven, kollega og forlægger Preben Frederiksen. Bogen må ikke ændres eller anvendes kommercielt. Venlig hilsen, Jørgen Ebert, marts 00 Jørgen Ebert KOMPLEKSE TAL - en historisk og aksiomatisk

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Quaternioner blev første gang beskrevet

Quaternioner blev første gang beskrevet vise sig indirekte, i forandret form, som f.eks. neurotiske symptomer eller fejlhandlinger. Det ubevidste er imidlertid ikke bare en art skjult bevidsthed, men er knyttet til træk ved mennesket, der er

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag Claus Friisberg Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag 1 Claus Friisberg: Hvem var Sokrates? 2. udg. 2007 Claus Friisberg ISBN 978-87-87705-16-9 Palatino Linotype Trykt hos Toptryk Grafisk, Gråsten Printes

Læs mere

Det dobbelte bogholderi og centralperspektivet

Det dobbelte bogholderi og centralperspektivet aristoteliske opfattelser fandtes stadig, endda helt frem til 1600-tallet, hvor der så til gengæld opstod radikalt andre ideer. Men indtil da udvikledes de aristoteliske og ny-platoniske opfattelser sig

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

Herman Bangs Kvinder

Herman Bangs Kvinder Dansk, forår 2013 Herman Bangs Kvinder - En karakterologisk analyse af Herman Bangs værker Irene Holm og Ludvigsbakke Speciale i dansk litteratur Af Camilla Vallentin Weller & Cathrine Kronborg Leth Vejleder:

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

LÆRING GENNEM LEG Projekt i kursus små børn

LÆRING GENNEM LEG Projekt i kursus små børn Projekt i kursus små børn Aalborg Seminarium INDLEDNING... 3 FREMGANGSMETODE:... 3 LEG SOM ARBEJDSPROCES TIL AT UDVIKLE SIG.... 4 KONKLUSION:... 6 BILAG A... 7 Regneludo... 8 Elevopgaver... 9 Købmandsbutik...

Læs mere

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med historien, grundbog 8. kl. Filen

Læs mere

Den danske filosofis historie

Den danske filosofis historie 252 Anmeldelser valgt at udelade Slesvig. Men når der alligevel kommer omtale af hertugdømmet, er denne ikke altid lige godt udtrykt. Kortet side 10 har den fejl, at det udelader de kongerigske enklaver

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling Ifølge læreplanen udmelder Undervisningsministeriet emne og overordnede problemstillinger som skal danne udgangspunkt for den mundtlige prøve i almen studieforberedelse.

Læs mere

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse Grundtvigsk Forum i samarbejde med de folkekirkelige skoletjenester i Fredensborg-Helsingør, Kolding og København-Frederiksberg

Læs mere

To skridt frem og et tilbage -

To skridt frem og et tilbage - To skridt frem og et tilbage - artibus ad summum donec venere cacumen. Tanken om det ubrudte og ubrydelige fremskridt og perfektionen af menneskenes levevilkår, den stadig stigende viden om og beherskelse

Læs mere

SAND ARKITEKTONISKE FORSKYDNINGER ET TVÆRÆSTETISK PERSPEKTIV PÅ KUNSTENS TOLKNING AF TID OG RUM HELLE JUUL

SAND ARKITEKTONISKE FORSKYDNINGER ET TVÆRÆSTETISK PERSPEKTIV PÅ KUNSTENS TOLKNING AF TID OG RUM HELLE JUUL SAND ARKITEKTONISKE FORSKYDNINGER ET TVÆRÆSTETISK PERSPEKTIV PÅ KUNSTENS TOLKNING AF TID OG RUM HELLE JUUL 1 SAND ARKITEKTONISKE FORSKYDNINGER Et tværæstetisk perspektiv på kunstens tolkning af tid og

Læs mere