YDELSESREFUSION. Indledende afklaringsmøder Juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDELSESREFUSION. Indledende afklaringsmøder Juni 2015"

Transkript

1 YDELSESREFUSION Indledende afklaringsmøder Juni 2015

2 Hvorfor Ydelsesrefusion? Refusionsreform Politisk aftale ml. regeringen og V K DF Samme refusionsprocent for borgeren på tværs af ydelser Afhænger af varighed på offentlig forsørgelse Fokus på at få borgere hurtigt i beskæftigelse Ikke flytte mellem ydelser Kræver ny lovpligtig fælleskommunal it-løsning i 2018 der lytter på alle forsørgelsesydelser og hjemtager refusionen

3 Ydelsesrefusion siden april Workshops med kommuner om ønske og krav til løsningen er gennemført 2. og 8. juni 2015 Informationsmøder med a-kasser, myndigheder mm. afholdes i juni med henblik på at få aftaler i hus inden sommerferien SKAT udpeget som indberetningskanal. SKAT deltog på møder med indberettere. Loven blev ikke vedtaget 28. juni 2015 grundet valg men med et bredt forlig forventes det, at den vedtages i efteråret

4 YDELSESREFUSION OMFANG

5 Ydelsesrefusion - Mål 1. Projektet skal sikre etablering af den lovpligtige it-løsning Ydelsesrefusion. Løsningen skal etableres, så regnskabsåret 2018 afsluttes iht. loven. Løsningen skal fungere rettidigt, korrekt, fuldautomatisk og hensigtsmæssigt for kommunerne. Løsningen etableres via et udbud for alle 98 kommuner og via aftaler med relevante myndigheder, infrastrukturparter mv., som skal tilkobles løsningen. 2. Projektet skal sikre, at kommunerne kan følge op og handle på deres refusioner. Dette skal ske ved, at oplysninger fra Ydelsesrefusion gøres tilgængelige for medarbejdere på økonomi- og beskæftigelsesområdet mv., via de itløsninger, som de allerede arbejder i. Desuden skal alle kommuner sikres adgang til en specifikation af månedens refusioner mv. 3. Projektet skal sikre, at Ydelsesrefusion-løsningen er fremtidssikret. Der skal etableres tekniske og kontraktlige rammer for, at det er let at ændre, tilføje eller fjerne refusionsberegninger, fx ved lovændringer på beskæftigelsesområdet eller ved tilføjelse af refusioner mv. fra andre sektorer, så behandlingen af refusioner sker samlet og automatisk. En sådan udvidelse vil forudsætte nye politiske beslutninger og evt. særskilt lovhjemmel.

6 Flere? SU Styr. UDK 26 A-kasser KSD 98 Kommuner KY Omfang af ydelser der skal indberettes til Ydelsesrefusion Ydelser præciseres standardiseret via en fællesoffentlig Ydelsesklassifikation Løntilskud (Særlig uddannelsesydelse) Jobrotation Voksenlærling Seniorjob Servicejob Arbejdsløshedsdagpenge Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Feriedagpenge Efterløn EVU Befordringsgodtgørelse SU SVU?? Kontantydelse Kontanthjælp Uddannelseshjælp Ledighedsydelse Revalideringsydelse Ressourceforløbsydelse Fleksløntilskud og tilskud til selvstændige Sygedagpenge / refusion til arbejdsgiver Førtidspension Fleksydelse Barselsdagpenge Folkepension Delpension Ydelser hvor der skal beregnes refusion Ydelser der kun bruges til at beregne tid på forsørgelse Ydelser hvor refusion ikke følger trappen Juridisk udredning pågår i STAR mht. evt. flere ydelser i Forsørgelsestæller 6

7 Harmonisering perioder mv. Beregning af refusion og medfinansiering iht. loven Udstilling af data til aftagere Serviceplatform STS Beskedfordeler Løsningsarkitektur / Fysiske services Ydelsesrefusion Overblik over det kommende it-løsningslandskab STARs Interimsløsning 26 A-kassers 5 it-løsninger SU-Styrelsen SKAT EFI Rammearkitekturbasen (Qualiware) Ydelsesrefusion Beregningsløsning MBLIS afregning af refusion og medfinansiering STAR og anden statslig ledelsesinformation Danmarks Statistik ledelsesinformation Kommunernes Lønstilskud-systemer mv. Kommunernes Lønsystemer Kommuneres Økonomisystemer SKAT eindkoms t UDK Pension - afregning af medfinansiering Kommunernes Økonomisystemer Kommunernes Ydelsessystem (KY) Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) UDK Pension UDK Barsel Services og Objekter: Person Sag Ydelser Opdateret Ydelses Klassifikation STS Adgangsstyring, Organisation Klassifikation Services og Objekter: Ydelsestæller Genoptjeningstæller Refusion Medfinansiering Kommunernes Ledelsesværktøjer/LIS Kommunernes Jobcentersystemer SAPA sagsbehandlerinfo FLIS - ledelsesinformation Services og Objekter: Kontering - Betaling Kontrol Opfølgning på Sag Tilpasset indsats

8 YDELSESREFUSION TIDSPLAN

9 Projektplan for projekt Ydelsesrefusion Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Den optimale plan hurtig afklaring ift. myndigheder etc. Analyse og plan Kravspec. og snitfladeaftaler Udbud og kontrakt Udvikling Udrulning Forvaltning og videreudvikling Den sandsynlige plan længere procestid ift. myndigheder etc. Analyse og plan Kravspec. og snitfladeaftaler Udbud og kontrakt Udvikling Udrulning Forvaltn.og videreudv.

10 Delfase 3.1 Kravspecifikation leverancer før udbud Fase 3 Krav og Kontrakt (1. del Kravspecifikation) Jan /1 YR løsning Tildelingsmodel i dialog med it-leverandører Validering af forretningsarkitektur inkl. Y-klassifikation Tildelingsmodel og kravstruktur fastlægges Aftaler m STS Adgangsstyring, Klassifikation, Organisation Internt udkast til kernen af udbudsmaterialet Kernen af udbudsmaterialet i bred høring Hele udbudsmaterialet i bred høring Intern kvalitetssikring før udbuddet Data indberettere Data modtagere Indberetteres klarmelding iht. varsel Præcisering af kommunernes databehov og SP/BF services Aftaler med Aftaler SP STS om Aftaler med SP/BF om services / beskeder Indberetteres klarmelding iht. STAR SKAT BKGer KOMBITs forhandling med kommuners itleverandøer Indberetteres aftaler med leverandører Kommuners aftaler med leverandører Afklaring af indberetning til MBLIS ØIR STAR DK Statistik Koordineres med STAR mhp løsningen

11 Delfase 3.2 Udbud og kontrakt 2. del af fase 3. Krav og kontrakt Fase 3 Krav og Kontrakt (2. del Udbud og kontrakt) Fase 4 Udvikling og udrulning 2016 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prækvalifikation Leverandører skriver tilbud Projektet besvarer spørgsmål Projektet evaluerer tilbud Ferie Projektet tildeler kontrakt Afklaring med valgt leverandør

12 Fase 4 Udvikling og udrulning Fase 5 Forvaltning og videreudvikling 2019 it-udvikling test it-udvikling test SP STS it-udvikling ift. Ydelsesrefusion Udvikling Fasevise leverancer og betaling SP STS Test ift. SP STS it-udvikling ift. services til datamodtagere Indberetteres test ift. Datamodtagere it-udvikling Indberetteres itudvikling Ydelsesrefusion Test SP STS Test ift. services til datamodtagere Indberetteres klarmelding mht nye arbejdsgange (datakvalitet) Datamodtagere Test YR i drift Ydelsesrefusion - Rettidigt Videreudvikling - Korrekt (ny lovgivning mv.) - Automatisk - Hensigtsmæssigt for kommunerne Kommuners klarmelding mht. nye arbejdsgange refusionsopfølgn. SP STS it-udvikling ift. SP STS it-udvikling ift. services til datamodtagere SP STS Test ift. Datamodtagere it-udvikling Indberetteres test ift. Indberetteres itudvikling Ydelsesrefusion Test SP STS Test ift. services til datamodtagere Datamodtagere Test Nye arbejdsgange Nye arbejdsgange

13 YDELSESREFUSION TILDELING UDVIKLING VEDERLAG

14 Tildeling vs. Mindstekrav Tildeling Mål for løsningen som er vigtige for projektets mål - og som leverandørerne forventes at have svært ved at opfylde Mål for løsningen som er vigtige for projektets mål - og som alle leverandørerne forventes at have let ved at opfylde Lovbundne egenskaber ved projektet og løsningen - skal opfyldes God praksis for it-projekter med eksterne leverandører - fælles for alle KOMBIT udbud Mindstekrav (Prækvalifikation) Større vægt i tildeling Mindre vægt i tildeling Specifikke mindstekrav Standard mindstekrav

15 Mål for projektet vs Mål for løsningen Foreløbigt udkast for leverandørernes kommentarer Mål for projektet Lovpligtig løsning Rettidigt Korrekt Automatisk Hensigtsmæssig for kommunerne Kommunerne kan følge op Og handle på reformen Oplysninger tilgængelige Via kommunernes eksisterende it-løsninger Ydelsesrefusionsløsningen er fremtidssikret Let at ændre, tilføje, fjerne refusioner mv Mål for løsningen Følger til enhver tid regelbeskrivelser Tidsplanen holder trods ændringer, nye reformer Beregninger valideres før-under-efter beregning Refusioner beregnes rettidigt trods volumen Ingen manuelle skridt Snitflader via serviceplatformen (mest at gøre for kommunernes lokale leverandører) Let hurtigt billigt at foretage ændringer, både udviklingsmæssigt og mht. driftskonsekvenser Beredskab og kapacitet til evt. genindlæsninger ved regelændringer (ekstraordinært) Infrastrukturdrift og arkitektur

16 Ydelsesrefusion - fasevis udvikling milepæle med betaling Foreløbigt udkast for leverandørernes kommentarer Fase 1 Afklaring Afklaringsfase gennemført 20% Milepæl 1 10% 10% 10% 10% Milepæl 2 Fase 2 Udvikling Milepæl 3 Milepæl 4 Milepæl 5 10% Fase 3 Afslutning og godkendelse Performance relaterede tests godkendt 30% KOMBIT sikrer medvirken fra, SP/STS indberettere, modtagere Korrekt beregning af én refusion med fælles regler Input testes mod stub fra, STAR, STS Output testes mod stub til SP, ØIR, MBLIS, UDK Korrekt beregning af én refusion m. komplekse overgangsregler Input testes mod stub fra, STAR, STS Output testes mod stub til SP, ØIR, MBLIS, UDK Korrekt beregning af Fleksbidrag Pba. Relevante testdata fra, STAR, STS Relevant output dannes imod SP, ØIR, MBLIS, UDK Korrekt samlet beregning af alle refusioner Pba. Relevante testdata fra, STAR, STS Relevant output dannes imod SP, ØIR, MBLIS, UDK Korrekt beregning af refusion(er) med særskilte regler (bef.godtgør.) Dannelse af output også til jobcenterløsn., LIS, STAR, DS Pba. relevante testdata, og relevant output dannes Før betaling skal foreligge godkendt software, testrapporter, dokumentation

17 Ydelsesrefusion tildelingsmodel Foreløbigt udkast for leverandørernes kommentarer Kvalitet Leverancesikkerhed Driftskvalitet Pris 40 pct. Her er forskel på leverandørerne 30 pct. Her er udfordringen hvis nye reformer 20 pct. Leverandørerne kan godt 10 pct. Stor konkurrence og maksimumspris Arkitektur gør rettelser let Regelplatform etc. Gennemsigtighed Beregninger valideres før-underefter beregning Robusthed af tidsplan v reformer - svar på scenarier Påvirkning af tidsplan for indfasing af scopeændringer ( SLA for dette) Meningsfulde sprint under hovedmilepæle i planen - vis tidligst muligt i forløbet, at der regnes rigtigt Garanti for relevant bemanding Refusioner beregnes rettidigt trods volumen Beredskab og kapacitet til evt. genindlæsninger ved regelændringer (ekstraordinært) SLA (reaktionstid mv.) på optioner både drift og videreudvikling mht nye refusioner mv. Genstand for udbud stor nok til alle potentielle refusioner Max pris Pris på katalog af optioner til ændring af refusioner Pris på klippekort til timer og kapacitet

18 Ydelsesrefusion - omkostningsdrivere Sænker omkostninger Månedlig volumenopgave med én kritisk uge Ingen personbrugere Langt de fleste ydelsesmodtagere findes allerede i løsningen Øger omkostninger Hyppige ændringer af regler og omfattede forsørgelsesydelser jf politiske reformer Refusioner for naturalieydelser kan komme med på sigt - lille volumen

19 Vederlag og optioner Foreløbigt udkast for leverandørernes kommentarer Vederlag for Infrastrukturdrift, Applikationsdrift og Vedligeholdelse Flat rate betaling for hhv infrastrukturdrift, applikationsdrift og vedligehold for en ¾ af måneden og et tillæg for ¼ af måneden, hvor hovedparten af kørslerne sker (højere SLA) Flat rate priserne kan kun ved stor ændring af fx antal individer på ydelser Udbudsmaterialet vil angive en tærskel der angiver maksimal forventet udvikling Optioner mhp. Videreudvikling - max for impact på drift og vedligehold Ny refusion der skal beregnes, fælles regelsæt kroner og SLA Ny ydelse skal ind i fælles forsørgelsestæller kroner og SLA Ny eller ændret refusionstrappe kroner og SLA (Ny refusion, særskilt regelsæt kroner og SLA..?) Genindlæsning af alle data fra kroner og SLA Timer til uforudsete behov kroner/time og SLA Driftskapacitet til uforudsete behov kroner/time og SLA Fakturering Mulighed for særskilt afregning af evt ikke-lovpligtig funktionalitet

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere