Databrud i RAS Danmarks Statistik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Databrud i RAS Danmarks Statistik"

Transkript

1 Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere end en tilstand som modtager af tjenestemandspension. Det har primært betydning for personer under 22 år der er under uddannelse og samtidigt modtager tjenestemandspension fra en afdød forælder. Fra 2004 bliver disse personer opgjort som uddannelsessøgende Der findes sammenlignelige tal fra 1981 (nov. 1980) til 2002 (nov. 2001). I 2003 forekommer der et brud i statistikken der særskilt betyder at antallet af beskæftigede personer faldt med i forhold til hvis den hidtidige metode var blevet anvendt. I forbindelse med bruddet blev udsendte Danmarks Statistik følgende pressemeddelelse; "Forandringer på arbejdsmarkedet har skabt behov for ændringer i den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). Samtidig har bedre kilder gjort disse ændringer mulige. Derfor kunne Danmarks Statistik i uge 22 offentliggøre en forbedret registerbaseret arbejdsstyrkestatistik. Statistikken er forandret med hensyn til hvordan beskæftigelsen opgøres og hvordan grupperne uden for arbejdsstyrken opgøres og kategoriseres." Bruttoliste over ændringer 1. Personer på efterløn og overgangsydelse, der arbejder, bliver opgjort som beskæftigede. 2. Der anvendes en ny kilde (lønstatistikken for den offentlige sektor) til at afgøre om job i den offentlige sektor relaterer sig til referencetidspunktet ultimo november. 3. Når medlemskab af en a-kasse anvendes som kriterium for at afgøre om et job relaterer sig til referencetidspunktet, kræves det også, at personen ikke er aktiveret i en foranstaltning uden løn. 4. Kravene til en vis minimumsaktivitet for selvstændige er blevet skærpede. 5. Prioriteringsrækkefølgen for bruttobestandene af erhvervsaktive er ændret. 6. Der skal være udbetalt løn i lønmodtagerjobbet (og ikke blot ATP-bidrag). 7. Personer under forskerordningen indgår. 8. Modtagere af ledighedsydelse og aktiverede ifølge kontanthjælpsstatistikken (som ikke optræder i statistikken for arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger) indgår som bruttobestande uden for arbejdsstyrken. 9. Modtagere af barsels- eller sygedagpenge skal ikke længere komme fra ledighed eller aktivering ifølge andre kilderegistre. 10. Prioriteringsrækkefølgen for personer uden for arbejdsstyrken er ændret. Følgende væsentlige ændringer i forhold til opgørelsesmetoden blev foretaget i 2003:

2 Personer under forskerordningen indgår Det er muligt at blive ansat under den såkaldte forskerordning ( 48). Tidligere har disse job ikke været en del af RAS-statistikken, da disse job ikke har været i kilderegistrene. Personer på efterløn og overgangsydelse med arbejde tælles som beskæftigede Personer på efterløn og overgangsydelse, der arbejder bliver fra 2003 opgjort som beskæftigede. Tidligere blev beskæftigede der modtager efterløn og overgangsydelse opgjort som værende udenfor arbejdsstyrken. Baggrunden for ændringen var: - den nye efterlønsordning som ikke lægger samme begrænsninger på mulighederne for at arbejde og samtidigt modtage efterløn. - der foreligger nu information, der med større sikkerhed gør det muligt at afgøre om personen arbejder på referencetidspunktet. Ny kilde for ansatte i den offentlige sektor Fra 2003 blev lønstatistikken for den offentlige sektor også anvendt som kilde til at afgøre om personen er beskæftiget ultimo november. Udbetaling af løn i jobbet Fra 2003 er det indført krav om, at der skal være udbetalt løn i jobbet før personen opgøres som beskæftiget. Tidligere var det blot et krav, at der skulle være udbetalt løn eller ATP. Yderligere krav til arbejdsløshedsforsikrede jobaktiverede Før 2003 blev arbejdsløshedsforsikrede personer med job, der ikke var ledige opgjort som beskæftigede. Fra 2003 er der yderligere indført krav om at personerne ikke må være aktiverede i en foranstaltning uden løn. Minimumsaktivitet for selvstændige Fra 2003 er der indført krav om, at selvstændige skal have haft overskud eller underskud i virksomheden i årets løb for at blive opgjort som selvstændig. Bruttobestanden af selvstændige blev fra 2003 delt i to: selvstændige over og selvstændige under aktivitetsgrænsen. De to bestande prioriteres forskelligt i prioriteringsrækkefølgen. Prioritering for bruttobestande af erhvervsaktive ændres Grundet ændringerne viste det sig at være hensigtsmæssigt at ændre prioriteringsrækkefølgen mellem bruttobestandene. Prioriteringsrækkefølgen før Arbejdsløse 2. Efterlønsmodtagere og personer på overgangsydelse 3. Arbejdsgivere 4. Beskæftigede lønmodtagere, der er beskæftigede på heltid 5. Momsbetalere 6. Arbejdsløshedsforsikrede selvstændige 7. Beskæftigede lønmodtagere, der er beskæftigede på deltid eller i uoplyst omfang 8. Øvrige selvstændige 9. Medarbejdende ægtefæller 10. Modtagere af efterløn og overgangsydelse

3 11. Deltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger 12. Modtagere af barsels- og sygedagpenge 13. Modtagere af revalideringsydelse eller kontanthjælp 14. Børn og unge 15. Modtagere af alders- eller førtidspension 16. Modtagere af tjenestemandspension 17. Personer under uddannelse 18. Øvrige uden for arbejdsstyrken Prioriteringsrækkefølgen fra Arbejdsløse 2. Arbejdsgivere 3. Beskæftigede lønmodtagere, der er beskæftiget på heltid 4. Momsbetalere med aktivitet over bagatelgrænsen 5. Beskæftigede lønmodtagere, der er beskæftiget på deltid eller i uoplyst omfang. 6. Momsbetalere med aktivitet under bagatelgrænsen 7. Modtagere af efterløn og overgangsydelse 8. Arbejdsløshedsforsikrede selvstændige 9. Øvrige selvstændige 10. Medarbejdende ægtefæller 11. Deltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger 12. Modtagere af revalidering 13. Modtagere af ledighedsydelse 13. Modtagere af barsels- eller sygedagpenge 14. Modtagere af kontanthjælp eller introduktionsydelse 15. Børn og unge 16. Modtagere af alders- eller førtidspension 17. Modtagere af tjenestemandspension 18. Uddannelsessøgende 19. Andre modtagere af aktiveringsydelser 20. Øvrige uden for arbejdsstyrken Ændringerne i prioriteringsrækkefølgen betyder at: 1. Modtagere af efterløn og overgangsydelse prioriteres lavere end hidtil, idet de ikke længere er udenfor arbejdsstyrken, når de har job ved siden af. 2. Arbejdsløshedsforsikrede selvstændige prioriteres lavere end lønmodtagere på deltid. 3. Momsbetalere er nu underopdelt i to kategorier. Den ene kategori er kendetegnet ved at have en aktivitet, der ligger over den aktivitetsgrænse, der er indført i erhvervsregistret. Bruddets betydning for RAS Ifølge den registerbaserede arbejdsstyrke statistik faldt antallet af beskæftigede med fra 2002 til Af dette fald kan henføres til ændringer i opgørelsesmetoden. De mest markante ændringer i opgørelsesmetoden er: - grupperne af efterlønsmodtagere og modtagere af overgangsydelse der arbejder, opgøres nu som beskæftigede. Det øger antallet af beskæftigede.

4 - for gruppen af selvstændige stilles skærpede krav til en vis minimumsaktivitet i årets løb. Dette mindsker antallet af selvstændige. En del af de personer der ikke længere opgøres som selvstændige, opgøres nu som lønmodtagere. - oplysninger om deltagelse i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger anvendes i nogle tilfælde når beskæftigelsen opgøres. Dette mindsker antallet af beskæftigede. - for gruppen af beskæftigede i den offentlige sektor inddrages lønstatistikken som kilde til at afgøre om jobbet er aktivt ultimo november. Dette mindsker antallet af beskæftigede. Forskelle mellem den nye og gamle opgørelse Som følge af den nye opgørelsesmetode faldt erhvervsfrekvensen og er 0,4 pct. point lavere end hvis den gamle opgørelsesmetode var videreført. Forskellene i erhvervsfrekvenserne fordelt på aldersgrupper er dog mere markante. For de årige blev erhvervsfrekvensen 1,5 pct. point lavere som følge af metodeændringen, for de årige blev den 2.0 pct. point højere efter den nye opgørelsesmetode. I denne pdf-fil finder du fler tabeller og beskrivelser af forskellene mellem den nye og den gamle opgørelse i forhold til bl.a. sektor og socioøkonomisk status Fra 1998 er der indført en ny klassifikation af personer uden for arbejdsstyrken. Med den nye klassifikation er statusgrupperne udvidet med deltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, modtagere at barsels- og sygedagpenge, kontanthjælpsmodtagere og modtagere af tjenestemandspension. Den nye klassifikation medfører bla. at gruppen "øvrige uden for arbejdsstyrken" er reduceret væsentligt. For hovedparten af undergrupperne uden for arbejdsstyrken er der ikke sammenlignelighed før og efter den nye klassifikaton. Dette gælder dog ikke for efterlønsmodtagere og modtagere af overgangsydelse.

5 1997 Fra 1997 er variablen arbejdsstilling afløst af socioøkonomisk status. Den socioøkonomiske klassifikation svarer for de fleste grupper til den hidtil anvendte. Ændringen vedrører alene lønmodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Lønmodtagerne er opdelt efter færdighedsniveauer baseret på DISCO-88. Tidligere blev lønmodtagerne opdelt i en funktionærgruppe og en arbejdergruppe. I Statistiske Efterretninger i serien Arbejdsmarked nr. 1998:21 tabel 9, er der vist en overgangstabel mellem den gamle og nye klassifikation I 1993 ændredes branchenomenklaturen fra DSE77 til DB93.

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede 7. juni 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede Ledige benytter i vid udstrækning de samme kanaler til at få arbejde som beskæftigede, der skifter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Indkomster 2006. Særskilt afsnit om pensionsindbetaling

Indkomster 2006. Særskilt afsnit om pensionsindbetaling Indkomster 2006 Særskilt afsnit om pensionsindbetaling Indkomster 2006 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 Oplag: 300 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 135,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN ARBEJDE I PENSIONSALDEREN Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. nr. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 4 2. Tidligere undersøgelser...

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Grønlandske kontanthjælpsmodtagere i Odense kommune... s. 16-19. Indledning... s. 4-5. I den tunge ende... s.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Grønlandske kontanthjælpsmodtagere i Odense kommune... s. 16-19. Indledning... s. 4-5. I den tunge ende... s. G R Ø N L Æ N D E R E S S O C I A L E V I L K Å R P Å F Y N INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... s. 4-5 I den tunge ende... s. 6-7 Mange grønlændere udenfor arbejdsmarkedet... s. 8-11 Mange grønlændere i

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Analyse af magistre i Østdanmark Januar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000

Læs mere

SU-støttemodtagere i udlandet

SU-støttemodtagere i udlandet ANALYSE SU-støttemodtagere i udlandet Hvor mange støttemodtagere læser på hele videregående uddannelser i udlandet? Hvad læser de, og hvor læser de? Hvor mange fuldfører uddannelsen, og hvor mange afbryder?

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 28. maj 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 12. juni 2015 Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere