Arbejde - mere end penge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejde - mere end penge"

Transkript

1 SYMBIOSE Juni 2006 Nyt om vækst og virksomheder på 5te og i Symbion Penge er ikke engang det næst vigtigste. Jeg ville noget, der var for alvor. Det var et eksistentielt sving. Anders Colding-Jørgensen, stifter af Respekt TEMA Etik i praksis Behandling til raske Colotech udvikler en behandling af kræftpatienter, der endnu ikke har fået kræft. Adm. direktør Hans Raskov fortæller, hvorfor det er i orden at give medicin til raske Side 4 Arbejde - mere end penge Anders Colding-Jørgensen (billedet) stifter et mobiltelefonselskab, der skal skaffe penge til at udvikle hjælpemidler til handicappede. Hvorfor går han ikke bare efter at tjene penge? Side 8 God etik skaber vækst Etik er blevet en afgørende katalysator for virksomhedernes konkurrenceevne og selskabsværdi, skriver Nicolai Peitersen, stifter af Actics, i Synspunkt Side10

2 SYMBIOSE NYHEDSBREV for 5te og Symbion Udgivelse Symbiose udgives af Symbion A/S Fruebjergvej København Ø Redaktion Ansvarshavende redaktør: Adm. direktør Peter Torstensen Foto og layout Susie Kimby. Tekst hvor intet andet er angivet: Susie Kimby Redigering og tekst Freelancejournalist Marianne Bom (DJ). Oplag 500. Tryk Symbion A/S Symbiose kan også læses på Ideer til bladet er velkomne, kontakt: Susie Belinda Kimby på Indhold i Symbiose Leder Kom og sig jeres mening Tema: Etik i praksis Spot på virksomhedens etik Er det OK at behandle raske? Aresa piller ved naturens byggesten Teleselskab skaffer penge til handicappede Synspunkt Etik er katalysator for konkurrenceevne Symbion Nyt fra Symbion Nyt om virksomheder i Symbion Events i Symbion og 5te s netværk Nye virksomheder i Symbion 5te Nyt om virksomheder på 5te Nye virksomheder på 5te Tidligere virksomheder fra Symbion og 5te 22 Nye husaftaler 23 2 Sommerfest 24

3 LEDER PETER TORSTENSEN, adm. dir. Symbion Foto: Jasper Carlberg Leder Foto: Jasper Carlberg Kom og sig jeres mening Jeg har nu været i Symbion og Væksthuset på 5te i lidt over to måneder. Det er utrolig spændende at komme hertil, og det er især interessant at møde de virksomheder og mennesker, der har deres daglige gang i Symbion og på 5te. Jeg har desværre ikke nået at hilse på alle endnu. Men det vil jeg se, om jeg kan nå i den kommende tid. Jeg håber, at I fortsat vil have lyst til at åbne dørene og fortælle om, hvad I laver, og hvordan vi kan udvikle Symbion og 5te, så det bliver endnu bedre steder at udvikle virksomheder og gode ideer. Efter bare to måneder må jeg indrømme, at jeg nok står med flere spørgsmål end svar. Hvad er det egentlig for services, vi skal tilbyde jer? Hvornår og til hvad har I brug for vores hjælp? Hvad vil det sige at være et stærkt miljø for opstart af virksomhed eller udvikling af et innovativt projekt? Svarene på de spørgsmål kan vi kun få ved løbende dialog. Vi har brug for at høre jeres ideer og tanker. Derfor står min dør åben, og jeg er selvfølgelig også klar til en snak i telefonen, hvis I har noget på hjerte. Jeg vil opfordre jer til at komme med alle jeres input store som små. Jeg er imidlertid også typen, som har svært ved at sidde stille. Derfor er vi allerede gået i gang med forskellige ting, som I har peget på, når jeg har været rundt i Symbion og på 5te. Først og fremmest vil vi gerne etablere et brugerforum. Et forum, hvor I på møderne kan komme med jeres forslag, men også et forum, hvor vi vil fremlægge de ideer, vi går og pusler med, og teste dem på jer. Endvidere har vi lavet vores blad Symbiose om, så det nu både dækker 5te og Symbion. Vi mener nemlig, at der er oplagte fordele ved at have et fælles forum for de to steder. Det kan bidrage til nye kontakter og give jer et bedre billede af, hvad det egentlig er for virksomheder og virkeligheder, der er i Symbion og på 5te. Det er planen, at vi i efteråret vil fremlægge en samlet plan for, hvordan vi udvikler Symbion og 5te. Den plan vil vi præsentere i det nye brugerforum og få jeres syn på. Så hold jer endelig ikke tilbage. Jeg glæder mig meget til at høre, hvad I mener. Vi har brug for at høre jeres ideer og tanker. Derfor står min dør åben, og jeg er selvfølgelig også klar til en snak i telefonen, hvis I har noget på hjerte. Jeg vil opfordre jer til at komme med alle jeres input store som små. 3

4 TEMA: Etik Etik Etik TEMA: Etik i praksis Symbiose sætter i dette nummer spot på virksomheders forretningsetik. Det gør vi, fordi flere af virksomhederne i Symbion og på 5te. har problemstillingen tæt inde på livet. Etik bliver ofte et højtflyvende emne. Men etik drejer sig også om helt praktisk virkelighed. I bund og grund handler det om, hvilke signaler man vil sende som virksomhed. Men hvor går grænsen for virksomhedens etiske ansvar? Nogle gange er der en lov, der bestemmer, hvor grænsen i praksis går. Så kan man jo mene, at den etiske diskussion hurtigt er overstået, hvis bare man overholder loven. Men man kunne også mene, at virksomheden som udgangspunkt selv skal tage stilling til, om loven er god nok. Og hvis den ikke er, om virksomheden så vil leve op til endnu skrappere krav end dem, loven foreskriver. I sidste ende er den etiske diskussion et personligt spørgsmål om, hvilken adfærd man som leder eller medarbejder mener er i orden i forhold til medarbejderne, kunderne og det omgivende samfund. Etiske dilemmaer Har en producent af et voldeligt computerspil et medansvar for, at børn bliver inspireret til, at vold er måden at løse uenighed på? Er en producent af medicin ansvarlig for, at patienter som sideeffekt bliver afhængige af medicinen? Og hvad nu hvis det viser sig, at der er farligt arbejdsmiljø eller børnearbejde hos en underleverandør har virksomheden så et ansvar for at få det stoppet eller at finde en anden leverandør? I det internationale erhvervsliv har mange virksomheder erkendt, at deres ansvar rækker videre end lovgivningen. De har tilsluttet sig FN s The Global Compact. Dermed forpligter de sig til at deltage i løsningen af en række af verdens mest presserende problemer inden for menneskerettigheder, arbejdstageres vilkår, miljø og korruption. Nogle vil sikkert mene, at den slags kun er et kynisk reklamestunt. Andre vil mere diplomatisk sige, at det da ikke gør noget, at virksomheder skilter med at være ansvarlige, når de samtidig gør verden til et bedre sted. Hvad mener I? Det håber vi, at I får input til diskussion om i dette nummer af Symbiose. bom FNs global compact Her kan du læse mere om FNs initiativ The Global Compact som hundreder af virksomheder verden over har tilmeldt sig. Fakta om etik Etik kommer af det græske ethikos, der igen er afledt af ethos, som betyder sædvane. Den etiske diskussion handler om de grundlæggende regler for god menneskelig adfærd, mens begrebet moral drejer sig om de konkrete, kulturbestemte forskrifter. Etikken er den filosofiske gren, som dyrker teorien bag alle former for moral. Moral kan altså siges at være anvendt etik. Kilde: da.wikipedia.org Hans Raskov. 50 år Uddannet læge fra Københavns Universitet 1994 Speciallæge i kirurgiske mave-tarm-sygdomme 1994 Overlæge på Gentofte Amtssygehus 1999 Stifter Colotech ved siden af jobbet som overlæge 2004 Privatpraktiserende speciallæge på Frederiksberg ved siden af jobbet som adm. direktør i Colotech Er det OK at behandle raske? Symbionvirksomheden Colotech udvikler en forebyggede behandling af tarmkræft, som patienten skal tage, endnu inden sygdommen er brudt ud. Men er det etisk i orden at give raske mennesker medicin? Ja - under visse forudsætninger, mener adm. direktør Hans Raskov fra Colotech.! Colotech udvikler forebyggende medicinsk behandling af endetarms- og tarmkræft. Det sker pt. i et stort fase III-forsøg. Desuden er tre præparater til forbyggende behandling af lunge-, blære- og hudkræft blevet testet i dyr. Og et fase III forsøg med forebyggende behandling af lungekræft er under forberedelse. Desuden udvikler Colotech en biomarkør, som kan benyttes til at konstatere endetarmskræft. Af Marianne Bom - Det må vi kunne gøre bedre. Den tanke opstod hos Hans Raskov, da han som overlæge i mavetarm-kirurgi på Gentofte Amtssygehus oplevede den høje dødelighed blandt patienter med tarmkræft. - Det er en frygtelig farlig sygdom. Fem år efter sygdommen er konstateret, er halvdelen af patienterne med tyktarms- og endetarmskræft døde, fortæller Hans Raskov, der i 1999 stiftede biotekfirmaet Colotech A/S. Han håbede på at finde en behandling af mennesker, der endnu ikke har kræften i udbrud, men som har fået konstateret forstadier til tarmkræft. Hvis Colotech kan udvikle en behandling, der hæmmer udviklingen af kræft, så vil det nemlig betyde et længere liv for patienterne. - Tarmkræft bliver ofte opdaget så sent, at lige meget hvordan og hvor meget vi behandler, så ender det med, at patienten dør. Men det er en kræftform, der inden den opdages - er længe om at udvikle sig. Derfor tænkte jeg: man må da kunne gøre noget tidligere i forløbet, fortæller Hans Raskov. Tanken om en forebyggende behandling af tarmkræft var nærliggende, 4

5 Man skal selvfølgelig altid sætte udbyttet af en forebyggende behandlingen op over for risikoen ved den. Men når det er sagt, så vil folk altså hellere tage en pille end lave om på deres livsstil, siger Hans Raskov, adm. direktør i Colotech. fordi lægerne vidste, at tarmkræft er langsom - op mod tyve år - om at udvikle sig. Samtidig var tarmkræft genetisk velbeskrevet, og Hans Raskov havde en formodning om, hvilke enzymer der skal påvirkes i en behandling, som hæmmer udviklingen af sygdommen. Men sådan en behandling vil også indebære, at symptomfri og i princippet raske patienter skal tage medicin og dagligt blive mindet om, at de en dag kan blive alvorligt syge. Det er et etiske dilemma, medgiver Hans Raskov her på Colotechs lille kontor i Symbion. Men han er slet ikke i tvivl om, at forebyggende behandling i tilfældet tarmkræft er det rette at gøre. Skrappe krav Dengang i 1999 sammensatte Colotech et præparat af tre kendte stoffer, og de første dyreforsøg viste positive resultater. I dag er selskabet med det islandske medicinalfirma Actavis som største investor i gang med et stort fase III forsøg i flere lande. Colotech går efter godkendelse i både EU og USA, og viser det sig, at præparatet virker og bliver godkendt, kan medicinen være på markedet om måske fem år. Fase III-forsøget omfatter patienter, der har fået konstateret polypper med celleforandringer i tarmen. Patienterne får fjernet polypperne, og halvdelen af dem får efterfølgende de stoffer, som Colotech håber har en forebyggende effekt. Efter tre år undersøger man patienterne igen, og da vil det vise sig, om de behandlede patienter har mindre tilbøjelighed til at udvikle nye polypper med forstadier til kræft. Hver 20. dansker bliver ramt af tarmkræft, som sammen med lungekræft og brystkræft er de typer cancer, som er mest udbredt, og som flest mennesker dør af. Netop sygdommens farlighed er central i Hans Raskov argumentation for forebyggende behandling. Det er nemlig ikke hvilken som helst sygdom, man skal acceptere at tage forebyggende medicin for. Man må tage sygdommens farlighed samt behandlingens effektivitet og bivirkninger i betragtning, hver gang man overvejer det. Men når det gælder tarmkræft er han slet ikke i tvivl. - Jeg har overhovedet ingen etiske skrupler, siger han og forklarer, at myndighedernes krav til forebyggende medicinsk behandling er skrappe. - Det er mit håb, at vi kan vise en reduktion i udviklingen af kræft på 30 procent i den behandlede gruppe patienter. Det er den effekt, som myndighederne normalt kræver for at godkende forebyggende behandling, siger Hans Raskov. - Myndighederne stiller også skrappe krav til de bivirkninger, de vil acceptere ved forebyggende behandling. Der skal stort set ikke være nogen, siger han. En pille frem for ny livsstil Colotech udvikler også en biochip, som den praktiserende læge kan bruge til at konstatere, om patienter har kræft i tarmen. Det vil ske med en dråbe blod fra de patienter, som lægen har mistanke om kunne være syge. Men kan du forstå dem, der mener, at det er etisk uansvarligt at bekymre folk med sådanne tests? - Ja, det kan jeg sagtens forstå. Men test har den fordel, at man kan konstatere sygdommen tidligere end ellers og derfor komme i gang med behandling tidligere. Samtidig kommer de her gentest, fordi folk vil have dem. Hvis vi for eksempel ikke vil tilbyde den slags test hos lægen, så vil folk købe dem på Internettet og foretage testen derhjemme, siger Hans Raskov. I stedet for tests og forbyggende medicin kunne man også gøre noget for, at folk holder sig raske med motion, sund mad og ingen røg? - Man skal selvfølgelig altid sætte udbyttet af en forebyggende behandlingen op over for risikoen ved den. Men når det er sagt, så vil folk altså hellere tage en pille end lave om på deres livsstil. Det gør mange allerede for at nedsætte deres kolesteroltal, dæmpe hjerteflimmer og for højt blodtryk. Der er en grund til, at mange tager den type medicin mod livsstilssygdomme, og det er, at det er svært for dem at ændre livsstil. 5

6 TEMA: Etik Etik Etik Aresa piller ved naturens byggesten Symbion-virksomheden Aresa er godt på vej til markedet med en genetisk modificeret organisme: En plante, der kan vise vej til miner og sprængstoffer i jorden. Dermed går Aresa stik imod den etiske holdning, der siger, at mennesket slet ikke skal pille ved naturens byggesten og sætte GMO er ud i naturen. Men hvad er etikken i at lade være? Af Marianne Bom Jarne Elleholm er en erfaren forretningsmand. Med 17 år bag sig i medicinalkoncernen Lundbeck, heraf en række som direktør i det britiske datterselskab, er han vant til at tage bestik af en situation og gå efter det optimale resultat. Det gør han naturligvis også i det lille firma, Aresa, som han først blev investor i og siden administrerende direktør for. Aresa forventer at sprede de første frø af en genetisk modificeret udgave af planten gåsemad med en frøkanon over et testområde på Amager i løbet af sommeren og til næste år over mineret jord i Balkan. Når de grønne planter vokser op, skifter de farve til rød, hvis der findes miner eller sprængstoffer i et jordlag nedenunder på centimeter. Planterne har nemlig fået indopereret en kontakt, så de skrifter farve, når de registrerer nitrogendioxid, som siver ud fra sprængstoffer. Derpå kan de farlige sager fjernes fra jorden, så ingen kommer til skade, og mulden kan igen bruges til landbrug. Det lyder jo noget nær genialt. Men det er ikke uproblematisk. For der er jo tale om et GMO-produkt, siger Jarne Elleholm selv. - Derfor er vi i tæt kontakt med Skov og Naturstyrelsen om, hvad vi skal tage hensyn til. Vi har samarbejdet tæt med dem, og vi har selv gjort os mange overvejelser, siger han, da Symbiose møder ham for at høre, hvordan Aresa håndterer de etiske spørgsmål, der opstår, når man producerer og udsætter genetiske modificerede planter i naturen. Bekymringen Der eksisterer som bekendt en bekymring bl.a. i miljøorganisationer for, at GMO-planterne vil brede sig og ødelægge naturens balance. Dertil kan lægges en etisk modstand mod, at mennesket overhovedet tillader sig at pille ved livets byggesten, generne. Den modstand har Jarne Elleholm for længst forholdt sig til. Derfor spilder han ikke tiden og kommer hurtigt til sine to centrale pointer. Den første er, at Aresa har et humanitært udgangspunkt: - Inden Aresa blev stiftet havde vores forskningsdirektør, Carsten Meier, som forsker på Københavns Universitet udviklet en række ideer til, hvad man kunne bruge den her teknologi til. Det var vigtigt for ham at vælge et produkt, som var godt for noget. Der skulle være et humanitært sigte. Han tænkte ikke specielt kommercielt, men vurderede succes ud fra, at projektet skulle være Foto: Aresa Planten gåsemad som Aresa har genmodificeret, så den skifter farve, når den kommer i kontakt med ueksploderet sprængstof. 6

7 humanitært, og at det kunne lade sig gøre, siger Jarne Elleholm og tilføjer: - Nu viser det sig så, at det humanitære kan gå hånd i hånd med det kommercielle. Jarne Elleholms anden pointe er, at diskussionen om etikken i at udvikle og udsætte genetisk modificerede planter også kan anskues sådan her: - Til den overordnede etiske diskussion er det vigtigt at spørge: Hvad ville etikken være i ikke at sætte et produkt på markedet, der kan redde menneskeliv? Forholdsregler Med det retoriske spørgsmål in mente, kan vi tilføje, at Aresa tager en række forholdsregler for, at firmaets planter ikke forstyrrer den rigtige natur. - Vores plante er en selvbestøver. Det betyder, at den bestøver sig, inden blomsten åbnes. Den behøver altså ikke insekter til bestøvning. Dermed er den ikke tilbøjelig til at krydse sig med andre planter. - Desuden har vi gjort den hansteril, så den ikke kan sætte frø. Planten kan således kun forplante sig, når der bliver tilført et væksthormon, en metode som også anvendes i produktionen af f.eks. stenfri druer, forklarer Jarne Elleholm og fortsætter: - Endelig har vi indføjet en sekvens, som koder for bestemte aminosyrer. Hver aminosyre har som bekendt et bogstav, og vi har indsat bogstaverne A R E S A. Derfor kan vi genkende vores plante, hvis der sker udkrydsning til en vild plante, eller hvis nogen mener, at den har spredt sig. Er I så sikre på, at det er sikkert at sætte planten ud? - Hvis du tager en vitaminpille om morgenen, kan du så få producenten til at sige, at det er sikkert, svarer Jarne Elleholm og lader ordene hænge lidt i luften: - Men husk på, at vi har gjort planten hansteril. Den vil blive totalt udkonkurreret af alt andet. Samtidig har vi et bælte rundt om udsåningsstedet, som er observationsområde. Her observerer vi, hvad der sker, når vi har høstet. Aresa Blev etableret i Har sit videnskabelige udgangspunkt fra Institut fra Molekylær Biologi og Fysiologi ved Københavns Universitet. Startkapital fra DTU Innovation, private investorer samt Vækstfonden. Noteret på den danske børs for små og mellemstore virksomheder, First North, i år. Rejste 54 mio. kr. Pengene rækker til tre år. Derefter forventer Aresa at tjene penge. Ledelse: Adm. direktør Jarne Elleholm, forskningsdirektør Carsten Meier Bestyrelsesformand: Ole Andersen, tidl. adm. direktør for Apple Computer A.B. i Stockholm, som er Apple Computers selskab for de nordeuropæiske markeder. Aresas produkter BioSensor er fællesbetegnelsen for tre produktkandidater baseret på teknologien med kontrolleret farveskift i planter: RedDetectTM til brug for hurtig og effektiv lokalisering af landminer, frigørelse af landmineinficerede arealer og til brug som kvalitetskontrolværktøj efter konventionel minerydning. RedDetect UXO til brug for lokalisering af ueksploderet ammunition (UXO) og områder inficeret med UXO. Planten er i stand til ved farveskift at markere UXO er, idet den skifter farve, hvis den befinder sig i umiddelbar nærhed af sprængstoffer i jorden. RedScreenTM til brug som effektivt screeningsværktøj i planteforskningsprogrammer. Med RedScreen kan farvedannelsen i planten kontrolleres, så teknologien anvendes til at identificere specifikke gener. Desuden udvikler Aresa en anden planteteknologi, BioPharma, der kan anvendes til identifikation af specifikke antistoffer i planter samt produktion af proteiner. Om minerydning Ifølge FN kvæstes mennesker årligt af miner. 75 lande har registreret ofre for miner siden Over kvadratkilometer er forurenet af landminer og/eller sprængstoffer. I 2004 blev et areal svarende til 0,3 procent af det samlede inficerede areal ryddet. Minerydning foregår omstændeligt med en pind i jorden og et stort forbrug af mandskab. Aresa mener, at firmaets metode er mere effektiv på landbrugsjord og kan bruges til at rydde et areal på 20 fodboldbaner på to-tre måneder. Krav for kunderne Aresas kunder vil typisk være NGO er (non governmental organisations, dvs. humanitære organisationer). Dem er Aresa også i dialog med, og ifølge Elleholm er den største bekymring hos dem, at planten ikke skulle virke eller være økonomisk urentabel. Derfor arbejder Aresa på at skaffe yderligere dokumentation med et forsøg på forsvarets arealer på Amager senere i år. Forsøget håber virksomheden at få Skov og Naturstyrelsens godkendelse til snarest. Desuden tilstræber Aresa at skabe tillid til sit produkt ved at følge det fra vugge til grav. - Vi sender ikke bare frø til for eksempel Afrika og siger: Brug dem selv. Vi har en fra vugge til grav pakkeløsning. Det vil sige, at vi har vores egen projektleder ude, der tilser, at der bliver sået korrekt. Vi bruger eksperter i minerydning, og når vi er færdige, så høster eller afbrænder vi planten og efterlader en bar mark. Teoretisk kunne vi bare pløje den ned. Men vi ønsker ikke, at nogen skal være bekymrede. Vi høster eller afbrænder for at imødekomme usikkerhed. Endelig er det sådan, at myndighederne i hvert enkelt land skal godkende brugen af GMO-produktet, og at det først tages i brug kommercielt, når det er godkendt af de danske myndigheder, der ifølge Jarne Elleholm er nogle af strengeste på dette felt i verden. - Vi sender ikke bare frø til for eksempel Afrika og siger: Brug dem selv. Vi har en fra vugge til grav pakkeløsning, fortæller Aresas adm. direktør Jarne Elleholm (th). Her er han fotograferet sammen med forskningsdirektør Carsten Meier foran et vækstkammer. 7

8 TEMA: Etik Etik Etik Teleselskab skaffer penge til handicappede Oppe i Væksthuset på 5te vil Anders Colding Jørgensen stifte et mobiltelefonselskab, der skal skaffe penge til at udvikle hjælpemidler til handicappede. Hvorfor nu det hvorfor ikke bare gå efter at tjene penge? Af Marianne Bom Vi taler med en mand, der har prøvet lidt af hvert inden for den mere fancy del af den mobile teknologi. For eksempel har han personligt komponeret og indspillet små kærlighedssange til den voicegreeting tjeneste, som han for nogle år siden var med til at opbygge i Singapore. Happy, happy, happy. I know this song is crappy, lyder det, da Anders giver en smagsprøve på et af værkerne. Han sidder i en af de smækre røde læderstole i Væksthuset på 5te. Griner. Så kører han hånden over den næsten kronragede isse og ser mere alvorlig ud. - Men tænk, de sange er sendt gange. Det er mindblowing. Man er blevet en del af folks interaktion. Anders Colding-Jørgensen er selvlært igangsætter. Det begyndte med fabrikation af hjemmesider, da han i midten af 90 erne læste psykologi på Københavns Universitet. Det blev til et job som webprojektleder for Det Europæiske Agentur for Specialundervisning under EU Kommissionen og senere til iværksætter af flere selskaber, der med kommercielt sigte udviklede distributionsplatforme til mobilt indhold som sangene i Singapore. Men efter nogle hektiske år, kom der pludselig tid til en tænkepause i Da kollapsede ventureselskabet 2M Invest og det førte til et krak af MobileFX, som Anders havde været med til at starte. - Jeg var rundet de 35 og spurgte mig selv: Skal markedsføring og små sange på mobiltelefoner være mit bidrag - er det det, jeg vil? Det var det ikke. Anders ville for det første gøre sig dygtigere. For det andet spurgte han sig selv: Er penge det vigtigste? - Det er det ikke. Penge er ikke engang det næst vigtigste. Jeg ville noget, der var for alvor. Det var et eksistentielt sving, siger han, og dengang i 2002 anede han naturligvis ikke, at tænkepausen ville føre til, at han i dag er ved at etablere et mobiltelefonselskab, som skal skaffe penge til udvikling af hjælpemidler til handicappede. Den nye retning Psykologistudierne blev genoptaget. Og skæbnen ville, at Anders under et forskningspraktikophold på Institut for Innovation på IT-Universitetet kom i kontakt med Center for Hjerneskade. Sammen gik de ind i et fælles udviklingsprojekt, Neuropilot, som skal være et satellitbaseret hjælpemiddel til voksne, der har fået en hjerneskade. Folk med det handicap kan have svært ved at tage initiativ til at komme ud og have vanskeligt ved at orientere sig. Med Neuropilot fik Anders øjnene op for, at den moderne teknologi giver store muligheder for at udvikle nye hjælpemidler til handicappede. Der er bare et problem: mangel på kommerciel interesse. - Mulighederne er mange, men de enkelte handicapgrupper er små og har forskellige behov. Der er ikke kommerciel interesse for at udvikle hjælpemidler til dem. Derfor er der behov for at finde alternative finansieringsmuligheder, så man kan udnytte de moderne mobiltelefoners indbyggede muligheder. - Et hjælpemiddel kan være en ganske lille funktion, som giver det enkelte menneske en enorm frihed. Tænk bare på, hvad det betyder, at du kan blive vækket af din mobiltelefon om morgenen. Du slipper for den ydmygelse, det er, at skulle bede nogen om at komme og ruske i dig, siger han. Mobilselskabet Tidligere i år kom så ideen om mobiltelefonselskabet Respekt Mobil. Det er målet at etablere selskabet i de kommende måneder ved hjælp af bidrag fra frivillige sponsorer. Overskuddet skal gå ubeskåret til at udvikle højteknologiske hjælpemidler til handicappede. Mobilselskabet koster en million kr. at komme i gang med i en skrabet version, og når der er kunder, så klinger der ifølge Anders et par millioner eller tre i kassen om året. Der bliver to typer produkter: et lavpris, der kan konkurrere med de andre lavprisselskaber. Og et premium, hvor brugeren betaler lidt mere og samtidig får mulighed for at få indflydelse på, hvad pengene skal bruges til. Ved begge typer går alt overskud til at udvikle hjælpemidler. Hvorfor skulle sponsorerne gå med? - Fordi de godt vil hjælpe nogle mennesker. Fordi de får lov til at være etiske. Fordi det ikke handler om så mange penge. Faktisk koster det jo ikke en af vore større virksomheder mere end en femtedel af en firmajulefrokost at være med, svarer Anders. Endelig får sponsorerne god karma siger han, og det er lidt svært at gennemskue, om den 38-årige, næsten skaldede mener det. Eller er det en joke? Hellig eller almindelig Er han lidt hellig eller er han bare en mand, der vælger at forfølge en etisk tanke af den slags, de fleste af os kan få? - Jeg er ikke nogen helgen. Jeg skal ikke sidde på en piedestal og sige, at jeg er et bedre menneske. I sidste ende er der også mulighed for at tjene penge for mig i det her, hvis jeg sælger selskabet, siger han. Men hvorfor var det at lave rent kommercielt arbejde ikke nok for dig? - Jeg ved det ikke. Jeg tror, at rigtig mange mennesker går råt efter pengene. Men for mig er det ikke en sund motivation. Måske er de bange for at blive betragtet som useriøse, hvis de ikke gør, siger han og tilføjer: - Måske skyldes mit valg, at jeg er opdraget til at være solidarisk i et meget venstreorienteret hjem. Jeg er opdraget til, at vi har et fælles ansvar. Men det er vel ikke så specielt ved mig. Det er en åre, vi alle sammen har. 8

9 Om Respekt Respekt bliver en virksomhed med tre grene: Respekt Mobil, der tilbyder mobiltelefoni med fokus på fuld tilgængelighed for alle. Overskuddet skal gå til projekter i en anden gren: Respekt Udvikling. I Respekt Udvikling vil firmaet altid sammen med fagfolk udvikle højteknologiske hjælpemidler til handicappede. Første projekt er for voksne, der er blevet hjerneskadede. Næste projekt: hjælpemidler til kommunikation for børn med autisme. Tredje gren bliver Respekt Portal, hvor egne og andres hjælpemidler sælges on demand til rehabiliteringscentre, specialskoler og institutioner med fokus på e-learning, workshops og peer to peer support. Læs mere på Om Neuropilot En Neuropilot er en PDA, en lommecomputer, som ved hjælp af et GPS-modul er i stand til at levere lokationsbaseret støtte og træning til hjerneskadede når de er uden for hjemmet. Et GPS-modul er en satellitmodtager, der opgiver de nøjagtige koordinater på jordkloden. Derfor kan Neuropilot en vide, at man f.eks. er kommet til et sted, hvor man plejer at miste overblikket og give de få gode råd i øresneglen, der kan hjælpe én videre. Læs mere på neuropilot.net Jeg var rundet de 35 og spurgte mig selv: Skal markedsføring og små sange på mobiltelefoner være mit bidrag - er det dét, jeg vil? Sådan tænkte Anders før han valgte at gøre noget andet og fik ideen til Respekt. Anders Colding-Jørgensen 38 år, iværksætter og næsten psykolog Anders blog: 1994: Påbegynder psykologi på Københavns Universitet, men begynder hurtigt at rode med det nye fænomen, World Wide Web. Sætter hjemmesider op og laver kurser 1997 : Project Manager, Det Europæiske Agentur for Specialundervisning 1999 : Etablerer sit eget lille webfirma med fokus på CMS og rådgivning 2000 : Starter Generation M sammen med en programmør og Datalink Telecom som partner. Udvikler IVR-baserede underholdningsplatforme til mobiltelefoner 2001 : Starter MobileFX med 2M som medinvestor. Udvikler og lancerer IVR/SMS platform til markedsføring med kunder som Yahoo, Sky Radio, Mc Kinsey og Co, Avis og SMS A/S 2002 : Genoptager psykologistudiet og tager bachelorgrad samt overbygning minus speciale 2005 : Etablerer Respekt Udvikling, hvis første projekt er Neuropilot til voksne senhjerneskadede Januar 2006: Påbegynder opstart af Respekt Mobil verdens første mobilselskab for mennesker med særlige behov. 9

10 SYNSPUNKT Nicolai Peitersen, Stifter af Actics Etik er katalysator for konkurrenceevne Vi står nu midt i en etisk økonomi. Der er pres på virksomhederne fra investorer og kunder for, at de også har blik for de immaterielle værdier. Af Nicolai Peitersen, stifter og direktør af Actics.com Erhvervslivet har længe set etik som et nødvendigt onde, der tjener til at fremme virksomhedens offentlige omdømme, og som ikke har med virksomhedens forretning at gøre. I dag er det imidlertid blevet en afgørende katalysator for virksomhedernes konkurrenceevne og selskabsværdi. Vi står nu midt i en etisk økonomi. Tidens mest succesrige erhvervshistorier, heriblandt Google og My- Space, har lært os, at den mest værdiskabende økonomiske forretningsmodel i dag tager udgangspunkt i at facilitere mange-til-mange kommunikation og samarbejde. Historisk har Internettet bevæget sig fra applikationer, der bygger på en-til-en ( ), over en-til-mange (hjemmesider), til dagens mange-til-mange (communities). Det skyldes, at åben videndeling og skabelse på stor skala har vist sig at føre til radikal innovation og til opbygningen af et stærkt og troværdigt brand, der sammen øger selskabets værdi markant. Videnfællesskaber - communities på Internettet og også i traditionelle virksomheder - er imidlertid ikke drevet af penge og titler, men af etik dvs. de mellem-menneskelige kvaliteter og målsætninger, der får en gruppe til at dele deres viden og samarbejde. Da op til 70 procent af en virksomheds markedsværdi i dag består af immaterielle aktiver er virksomhedernes evne til at drive videnfællesskaber ud fra etiske værdier alt andet end en triviel problematik. Progressive virksomheder vil sigte på at udvide de aktiver ved at integrerer flere interessenter (f.eks. leverandører, kunder og offentligheden) ud over medarbejdere - i videndeling og samarbejde om virksomhedens udvikling. Interessenternes ønske om engagement mangler nemlig ikke. Faktisk stiller alle virksomhedens interessenter i dag etiske krav til virksomheden. Push faktorer 73 procent af 192 adspurgte investeringschefer verden over vurderer, at virksomhedsetiske indikatorer vil være mainstream inden for 10 år 85 procent af forbrugere mener, at virksomheder har et etisk ansvar 75 procent af medarbejdere vil ikke arbejde for en virksomhed med en dårlig etisk profil Stigende lovkrav fra myndigheder om code of conducts Stigende NGO kampagner igennem gamle og nye medier (heriblandt Internet) Kilde: Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering, Krav fra omverdenen Dermed er etik ikke kun relevant for virksomhedens selskabsværdi, men etik har ligeledes betydning for virksomhedens konkurrencevne. Investorer kræver for eksempel højere forrentningskrav af de virksomheder, der er tilbageholdende med at styre og giver adgang til ikke-finansielle informationer (jf. virksomhedens immaterielle værdi). Desuden påvirker kunders indtryk af virksomheden naturligvis salgspotentialet, men deres krav øger også omkostningerne. Det gælder særligt for de virksomheder, der først iværksætter omstruktureringsprogrammer, når det er påkrævet, at de skal efterleve nye standarder. En mere proaktiv strategi er løbende tilpasning ved hjælp af kontinuerlig videndeling med alle ens interessenter, hvilket samtidig kan bidrage til virksomhedens innovation. Endelig spiller etik også en rolle for virksomhedens evne til at rekruttere og fastholde de mest talentfulde medarbejdere, hvilket igen har betydning for både salg, innovation og evnen til at holde omkostningerne nede. Der er således et stærkt argument for, at det i stigende grad er en virksomheds evne til at styre og omdanne alle interessenters etiske krav til muligheder for virksomheden, der bliver afgørende for virksomhedens markedsværdi og konkurrenceevne i fremtiden. Virksomhedernes udfordring Udfordringen for virksomhederne ligger i at kunne navigere mellem de mange forskellige etiske krav og tage styringen af, hvor virksomheden bedst skaber den største etiske gennemslagskraft og dermed den største forbedring i konkurrenceevnen. Den hidtidige praksis med etiske standarder og retningslinier har imidlertid ingen betydning for hverken den konkurrencemæssige eller den selskabsmæssige værdiskabelse. De hører snarere til en årlig revisorisk tradition, der hverken er tilpasset det komplekse og dynamiske interessentbillede eller virksomhedens unikke situation. Desuden er virksomhederne etiske. Alle moralske agenter individer som virksomheder har en etisk grænse for, hvad de anser som god adfærd i deres virkelighed. Ved at afdække og tage udgangspunkt i virksomhedens eksisterende etiske værdier er der fra begyndelsen en naturlig overensstemmelse mellem ord og handling. Et dynamisk alternativ til universelle standarder og retningslinier er at se etik som en kvalitativ proces, der defineres og udvikles igennem en åben, kontinuerlig og ligeværdig dialog med alle dem, den vedrører, nemlig virksomhedens interessenter. Hermed opbygger virksomheden et videnfællesskab, hvor alle interessenter får en følelse af medejerskab, da de er medskabere og medudviklere af virksomhedens etiske kvalitet. Ud over betydningen for virksomhedens markedsværdi og konkurrenceevne, fører et sådant videnfællesskab ligeledes til bedre innovation og større viden om sine interessenter. Endelig vil dialogen med, evalueringen af og forslagene fra videnfællesskabet hjælpe virksomheden til at finde de etiske handlinger, der på gældende tidspunkt har den største etiske gennemslagskraft. 10

11 ! Actics.com er verdens første dynamiske etiske ledelses- og navigationssystem og frigives til august gratis! Forretningsmodellen jf. artiklen bygger på at facilitere fremkomsten af et globalt community for etisk handling. Navnet Actics er et sammensat ord fra Action og Ethics. Blev stiftet i Actics Ltd. er et engelsk firma, knopskudt af den danske tænketank Kesera. Actics har fire medarbejdere i København. Direktør Nicolai Peitersen bor i London og programmering er udliciteret i Ukraine. Læs mere om etisk økonomi på Nicolai Peitersen, 36 år, nationaløkonom. Stifter af Actics i 2005 og tænketanken Kesera i 1999, hvor kunstnere og videnskabsfolk mødes. Nicolai har arbejdet i Nationalbanken, investeringsbanken J.P. Morgan, som underviser på DIS og Københavns Universitet. Med de nye web-teknologier kan denne fler-interessent evaluering og dialog struktureres, kvantificeres og dermed optimeres, så det går hen og bliver et reelt ledelses- og styringsværktøj af virksomhedens eksterne immaterielle aktiver eller sociale kapital, om man vil. Økonomien humaniseres Virksomhederne har ikke råd til at lade være, men er det et tegn på, at etik bare er blevet endnu en måde at tjene flere penge på, og at de altruistiske idealer tømmes for værdi? Tværtimod! Vi skal glæde os over, at økonomien humaniseres at de humanistiske værdier i stigende grad går hånd i hånd med og endda i stigende grad er forudsætningen for den økonomiske værdi. Man skal ikke glemme, at altruistiske NGO ere udkæmper en nådeløs konkurrence for andele af markedet for samvittighed illustreret tydeligt ved antallet af indsamlere på gaderne, der laver direct sales på forbipasserende, og ved TV- og radioreklamer, der manipulerer vores samvittighed. At vi er på vej væk fra et oglipol af gode sager i verden til en multilateral indsats af enhver moralsk agent kan kun bifaldes. 11

12 NYT fra Symbion Foto: 4C Management Symbion fylder 20 år! I starten af 80 erne blev seks forskere inspireret til at skabe en forskerpark i København med tilknytning til forskningsinstitutioner og virksomheder. Forskerne havde baggrund i mikrobiologi, matematik, fysik, kemi, geografi og astronomi. Det tværfaglige samarbejde bag forskerparkens tilblivelse inspirerede forskerne til at kalde rammerne for innovation og vækst for Symbion. Navnet er udledt af det græske ord symbiose, der i biologisk kontekst betyder samliv mellem organismer af forskellig art til indbyrdes gavn. Og det er netop ideen bag Symbion at forskerparken skaber synergi mellem de forskellige virksomheder og tilfører viden fra universiteterne, rådgivere og etablerede virksomheder. I 1986 slog Symbion så dørene op for iværksættere. Først på Haraldsgade men lokalerne blev hurtigt for små, og i 1991 købte Symbion bygningen på Fruebjergvej. Bygningen blev redesignet og åbnede dørene for indflyttere i Siden da er der sket en rivende udvikling i og omkring Symbion. Symbion har siden 1998 været godkendt som innovationsmiljø og kan dermed på vegne af Videnskabsministeriet investere i udviklingen af nye, forskningsbaserede projekter, ideer og virksomheder, der ønsker at kommercialisere deres forskning. Vi har stiftet eget venture selskab, Symbion Capital I A/S, og været medstifter af venture selskabet SEED Capital Denmark. Ved udgangen af 2004 flyttede de første beboere ind på det nyåbnede IT-væksthus på 5te på toppen af IT-universitetet i Ørestaden. 5te er et samarbejde mellem Symbion, Alexandra Instituttet / Innovation Lab Katrinebjerg og Forskerpark Aarhus. I dag bor og vokser mere end 150 virksomheder i Symbion og/eller på 5te, og flere nye kommer hele tiden til. Vi glæder os til også fremover at kunne tilbyde de bedst tænkelige rammer for højteknologiske innovative vækst-virksomheder, og skabe viden til vækst! Med venlig hilsen Symbion Teamet Altmuligmand Ole Stub sætter skiltet op over døren til den tidligere laborantskole, Haraldsgade 68, som blev Symbions første adresse. En ung Bertel Haarder taler ved åbningsreceptionen. DR og Symbion går sammen om at fremme idéudvikling og innovation DR og forskerparken Symbion opretter Copenhagen Living Lab, hvor virksomheder får mulighed for at teste prototyper af nye produkter eller ydelser direkte på brugerne. Succesfuld innovation hænger nøje sammen med en præcis viden om brugernes behov. Derfor har DR og Symbion valgt at gå sammen om oprettelsen af Copenhagen Living Lab. Ambitionen er at skabe et internationalt koncept, som kan gøre Danmark førende på udvikling af ideer, der passer til brugernes behov. I Copenhagen Living Lab vil virksomheder få mulighed for at teste prototyper af nye produkter eller ydelser direkte på brugerne, før de sendes på markedet. Det kan give helt ny viden om, hvordan kunderne reagerer, hvordan de anvender produkterne og ydelserne, som kan bruges i den videre udvikling. Ambitionen er, at brugertest fremover kan ske online til beskedne omkostninger, samtidig med at der hele tiden opsamles viden om det moderne liv, og hvordan folk anvender teknologier. - I Symbion ser vi Copenhagen Living Lab som enestående mulighed for nogle af vores nystartede virksomheder til at afprøve deres ideer, nye produkter og ydelser meget tidligt i udviklingen. Dermed får de nye virksomheder et endnu bedre værktøj til at vurdere, hvor godt deres idé vil slå an på markedet, siger Symbions administrerende direktør Peter Torstensen. Copenhagen Living Lab skal forbinde virksomheder og brugere med hinanden samt indsamle og akkumulere data om brugernes hverdagsliv. De indsamlede data skal kunne stilles til rådighed i forbindelse med produktudvikling og forskning. Og for eksempel bruges til at udvikle næste generation af servicer på mobiltelefoner og digitalt tv. Thomas Hammer-Jakobsen, programchef fra DR er udpeget til at stå i spidsen for det nye initiativ, der sættes i gang den 1. august i år. - Copenhagen Living Lab kan bidrage til at gøre Danmark til verdensmester i såkaldt brugerdrevet innovation, siger Thomas Hammer-Jakobsen. 12

13 NYT om virksomheder i Symbion Foto: Foto: 4C Management Susie Kimby Kellmann Innovation lancerer nyt IT-værktøj til innovation Kellmann Innovation lancerer nu et nyt værktøj, der skal effektivisere virksomhedernes innovationsarbejde og samtidig gøre det muligt at drive innovationsprocessen frem hele tiden. Værktøjet er udviklet på baggrund af mere end 20 års erfaring med innovation, og Kellmann Innovation har selv testet metoden i forbindelse med konkrete innovationsprojekter, som f.eks. Direct Haler. Octoshape sender Grand Prix på nettet Det netop overstående internationale Melodi Grand Prix blev første test af Octoshapes teknologi. Med brug af teknologien blev Melodi Grand Prix et sendt over nettet til seere i næsten 140 lande. Der blev streamet i en kvalitet på 700 kbps. Med Octoshapes grid-teknologi blev streamingen gennemført uden problemer og uden indlæsningsventetid. Den 19. og 20. juni var Octoshape repræsenteret som udstillere, blandt kun 14 andre, på konferencen The Future TV Show. Talerne var fra nogle af verdens største broadcasters, bl.a. Channel 4 New Media, Google Video, Director of Digital Media, Attila Gazdag, Walt Disney Internet Group. Foto: Octoshape EasyFlex klar til markedet EasyFlex er efter kun 9 måneder i Symbion klar til markedet. EasyFlex har udviklet et vagtplanlægningssystem, der i første omgang har været målrettet sygehussektoren, der har meget komplekse behov for vagtplanlægning. - Vi kan idag levere vagtplaner til de fleste arbejdspladser, der har behov for det. Det er en helt ny fase i EasyFlex liv, hvor vi skal sælge, undervise og supportere, siger systemudvikler og partner Gorm Møller. For at ruste sig til de nye opgaver har EasyFlex samarbejdet med to studerende fra Handelshøjskolen. De skriver hovedopgave, der er en analyse af markedet for EasyFlex s produkt. Ud over at lave forarbejde til salgsfasen har EasyFlex ansat en sælger, Tine Mouritzen. - Vi er grønne i salgssammenhænge, så vi har valgt at søge råd hos en salgscoach. Vi hyrede Tim Resen, der blandt andet har været bladchef på Søndagsavisen og det har været virkelig godt, fortsætter Gorm Møller. - Han har modnet vores syn på salg. Vi tænkte bl.a. at vi ikke kunne markedsføre vores produkt, før vi var klar til at levere. Her har han rettet os. Hvis vi vil levere til oktober, skal vi sælge nu. Et andet eksempel er, at vi havde besluttet, at vi ville sælge vores produkt billigt, fordi vi var nye på markedet. Han har overbevist os om, at vi skal stå 100 procent inde for vores produkt fra dag et. I første omgang skal Tine Mouritzen sælge til plejehjem i København. EasyFlex består af Gorm Møller, Paw Suddergaard og Niels Bjerg alle datamatikere samt Nikolaj Weber, der er meteorolog. SEED Capital Denmark rejser nye 200 mio. kr. til investeringer SEED Capital Denmark, som Symbion har været med til at få op at stå i samarbejde med DTU Innovation, har netop rejst nye penge. Den såkaldte anden lukning af fonden blev på 200 mio. kr., som er klar til at blive investeret. Dermed er det lykkedes at tilvejebringe i alt en halv mia. kr. til investeringer i helt nystartede virksomheder. Osteologix rejser 10 mio. dollars og opnår amerikansk børsnotering Symbion-virksomheden Osteologix har rejst 10 millioner dollars fra amerikanske og engelske fonde. Samtidig laver Osteologix en bagdørsbørsnotering eller reverse merger. Det vil sige at Osteologix får en plads på den amerikanske børs via selskabet Castle & Morgan Holding. Castle & Morgan Holding overtager samtidig Osteologix s forretningsplan. Kapitalindskuddet sikrer driften frem til slutningen af 2007, men med børsnoteringen bliver næste finansieringsrunde lettere, anslår COO Stephan Christgau. Den nye finansiering åbner for at Osteologix primære lægemiddel går i fase II-forsøg. Midlet bremser knoglers nedbrydning og genopbygger dem. Ostelogix var blandt de nominerede, da prisen som det mest lovende Biotek selskab i Medicon Valley blev uddelt i starten af juni. Osteologix blev stiftet for tre år siden og har i dag hovedkontor i San Fancisco og kontorer i Symbion. Læs pressemeddelelsen på Theis Rauhe og Stephen Alstrup, partnere i Octoshape. 13

14 NYT om virksomhederne i Symbion Foto: 4C Management BRIC opdager nyt protein Et forskerhold fra Biotech Research & Innovation Centre (BRIC) på Københavns Universitet har fundet ud af, hvordan kræftceller - populært sagt - holder sig evigt unge. Det kan man læse i det kommende nummer af et af verdens mest prestigefyldte internationale tidsskrifter, Nature. Men forskerne har samtidig fundet håb forude. For selvom, de har opdaget, at en ny familie af enzymer forhindrer kræftceller i at ældes som normale celler, har de også udviklet små molekyler, der kan hæmme aktiviteten af enzymerne. Det kan være de første spæde trin i udviklingen af en hel ny type kræftmedicin. Det er forskerne Paul Cloos, Jesper Christensen og Karl Agger, ledet af professor og direktør for BRIC, Kristian Helin, der har vist, at enzymerne, som tilhører en familie af enzymer kaldet Jumonji-enzymer, har en betydning for udviklingen af kræft. Forskerne har også påvist at Jumonji-enzymerne ofte er fundet i øget mængde i kræftceller i forhold til normale celler. Når celler ældes, vil deres DNA blive pakket tættere, og generne vil derfor ikke være så aktive, hvilket får celledelingen til at gå i stå. BRIC-forskergruppen har fundet tre Jumonji-enzymer, der alle er i stand til at åbne DNA strukturen igen. Hvis cellerne indeholder for meget af Jumonji-enzymerne, vil de have mulighed for at få adgang til gener som kan forårsage ukontrolleret vækst, der kan medføre kræft. BRIC-forskerne er i øjeblikket i gang med at bestemme hvordan Jumonjienzymerne styrer normal cellevækst, og hvordan den øgede mængde af disse enzymer kan lede til udviklingen af kræft. Forskningen er blevet støttet af Kræftens Bekæmpelse og den nye opdagelse er publiceret i tidsskriftet Nature. Foto: Cloos et al, Nature 2006 EVENTS i Symbion og 5te s netværk juni ICMB 2006 International forsker- og erhvervskonference ICMB 2006 om økonomiske modeller til den mobile verden nu - og i fremtiden Crossroads Copenhagen og Copenhagen Business School er værter for den stort anlagte konference ICMB International Conference on Mobile Business. asp.cbs.dk/icmb september Informal Learning and Digital Media En konference om uformel læring finder sted på Odense Universitet. Udgangspunktet er, at skolen ikke længere har monopol på læring. På konferencen vil man diskutere den mest avancerede og spændende forskning om uformel læring og dens socio-kulturelle kontekst og uddannelsesmæssige konsekvenser. Jumonji-enzymer, som påvirker udviklingen af kræft. Gode resultater for ALK-Abello ALK-Abellos middel mod høfeber GRAZAX har afsluttet fase III-undersøgelse og har en påviselig effekt mod høfeber. Undersøgelsen har omfattet 1700 personer. Det viste sig, at 82 procent af de behandlede patienter havde en bedring i deres symptomer. GRAZAX er ikke bare symptomdæmpende, men en immunterapeutisk behandling. Normalt skal immunterapeutiske midler tages ved en indsprøjtning, men med GRAZAX er det for første gang muligt at tage det i tabletform. GRAZAX er udviklet fra ALK-Abellos produktionsfaciliteter i Hørsholm. Midlet vil være på markedet i Danmark omkring årsskiftet og skal markedsføres i hele Europa september BioTech Forum + ScanLab Konference i Bella Centeret, som henvender sig til laboratorie- og biotekbranchen. Sidste år var der 284 udstillere fra 15 lande. Sideløbende med udstillingen er der partnering events, workshops, virksomhedspræsentationer og konference. BioTech Forum + ScanLab er Nordeuropas største biotek- og laboratoriemesse. Der forventes 7000 besøgende i år. BioTech Forum + ScanLab tilstræber at være en handelsplatform, der sikrer en optimal eksponering af markedets organisationer, leverandører og deres produkter i en årlig event af en størrelse, der kan tiltrække forskere, investorer og forretningsfolk fra hele verden - altsammen med sigte på en fortsat vækst for biotek- og laboratoriebrancherne i Øresundsregionen september Partnering & Business Conference I år vil der være temaer som biologics, CNS therapeutics, CNS biomarkers, predictive toxicology, medical devices og diagnostics. Virksomheder som AstraZeneca, Merck, Wyeth og Eli Lilly vil være repræsenteret. Partnering eventen løber over tre dage. 14

15 NYE virksomheder i Symbion Foto: 4C Management Safewhere Safewhere blev stiftet i januar 2006 af Niels Flensted-Jensen og Richard Lloyd Money. Selskabet udvikler et centralt administrationssystem for adgangsrettigheder. - Vi havde begge arbejdet freelance i nogle år med sikkerhedsproblemer. Vi fik ideen til at placere styringen af, hvem der har adgang til hvad uden for de enkelte programmer. Altså lave et centralt administrationssystem for adgangsrettigheder, fortæller Niels Flensted-Jensen. - Vi har valgt at lave en totalløsning, der fungerer i infrastrukturen helt uden indgreb i applikationer og systemer. Det er unikt. Det betyder, at i stedet for at sprætte alle virksomhedens systemer op for at implementere vores software i dem, kan vi nøjes med at koble dem på, forklarer han. Kunderne er primært større finansielle virksomheder og offentlige virksomheder. Den første milepæl er at have version et klar til lancering på Microsoft Teched 2006 messen i Barcelona i november måned. Så de to mand har travlt og er pt. i gang med at ansætte programmører. Efter sommerferien håber de være fire-seks mand i et større kontor i Symbion. I øjeblikket er Safewhere finansieret af stifterne, men de ser også på muligheden for venturekapital. - Hvis vi får venturekapital, vil vi kunne fremskynde udviklingen og gøre mere ud af brugerflade og præsentationsmateriale. Det har vi ikke afsat så mange ressourcer til i øjeblikket, siger Niels Flensted-Jensen. Niels Flensted-Jensen (tv) har en baggrund som udvikler inden for rumfartsog flyindustri i USA og Europa. Han har desuden arbejdet i Accenture og været kundedirektør i Icon Medialab. Richard Lloyd Money (th) kom til Danmark fra England for 10 år siden. I Danmark har han arbejdet nogle år i Microsoft og freelancet. Idé-Pro Engineering & Software Idé-Pro Engineering & Software A/S har i dag 15 ansatte og er et datterselskab af Idé-Pro Skive A/S. Idé-Pro Skive udvikler prototypeværktøjer og prototyper i plast til dansk og udenlandsk industri. Pr. 1. januar blev afdelingen for salg og support af softwareløsninger samt engineering-services udskilt i datterselskabet. Den nye virksomhed fortsætter sit fokus på salg og support af softwareløsninger typisk CAD-programmer og simuleringsværktøj til dansk industri samt engineering-services som konstruktionsassistance til udviklingsprojekter. - Vi kan tilføre produktionsvirksomheder viden om, hvordan man bedst muligt udvikler produkter. Vi kan hjælpe dem både med det tekniske, med projektledelsen omkring udviklingen og levere udviklingsværktøjer, fortæller direktør Henrik Bøgelund. - Ved at gå ind i et produktudviklingsforløb som konsulenter kan vi sikre virksomheden konkurrencedygtighed i forhold til udlandet. Dvs. at vi kan hjælpe dem med at udvikle produkter, som er mere standardiserede og i højere grad bygger på den viden, som allerede findes i virksomheden. Det sparer mange udviklingstimer, der i et land som Danmark er dyre sammenlignet med f.eks. Fjernøsten. Så i sidste ende sikrer det virksomheden international konkurrencekraft, siger Henrik Bøgelund. Idé-Pro Engineering & Software har allerede kunder over hele Danmark, og Henrik Bøgelund betegner virksomheden som solid. Henrik Bøgelund kommer fra en stilling som Business Partner ansvarlig hos IBM. Han er i øjeblikket den eneste ansatte på Symbion kontoret, de øvrige 15 ansatte er i hhv. Århus og Skive. Desuden består Idé-Pro Engineering & Software af lige så mange eksterne konsulenter, for at sikre at større udviklingsprojekter hos dansk industri hurtigt kan bemandes. 15

16 NYE virksomheder i Symbion Foto: Foto: 4C Management Susie Kimby WPA Mobile WPA Mobile er en hastigt ekspanderende virksomhed, der i skrivende stund består af ni ansatte i Danmark, to i England og to i Indien. Jens Davidsen stiftede WPA Mobile i 2003 hjemme i sin kælder. Tidligere har han drevet entreprenørvirksomhed. WPA Mobile s software gør det muligt for håndværkeren at registrere tid og materialer via mobiltelefonen. Telefonen er integreret med et planlægnings- og administrationssystem. Håndværkerne kan melde tilbage, hvor langt de er med deres opgaver og dermed kan deres tid optimeres betydeligt. - Man anslår at ca. 40 procent af de ansatte i byggeriet er teknisk ordblinde. De har aldrig fået en decideret diagnose af skolesystemet, men de skriver dårligt og får typisk ikke registreret deres tid og materialeforbrug ordentligt. Det betyder at branchen mister indtægter, fortæller Jens Davidsen. - Jeg kunne se, at det var tilfældet for min virksomhed, så jeg besluttede mig for at opfinde IT-systemer, som var designet til at gøre tids- og materialeregistrering let. Vi har valgt at bide os så tæt i haserne på Microsoft som muligt. De er de stærkeste og de største på markedet, så det er dem, vi rider med, siger Jens Davidsen. For tiden er udfordringen for WPA Mobile ekspansion og især ekspansion til det engelske og tyske marked. På sigt skal der også udvikles nye produkter, men først skal den første investorkapital i hus. WPA Mobile har kunder som DONG, Kemp & Lauridsen, Jansson, OK Olie og Hydro Texaco. Industriverktøy Industriverktøy er en norsk virksomhed, stiftet i 1961, med produktionsfaciliteter i Leksvik uden for Trondheim og i Suzhou, Kina. Kontoret i Symbion er et datterselskab, der er åbnet for at få en mere praktisk og central placering i forhold til strategiske kunder og det internationale marked. - Her i København er vi kommet tættere på kunderne i Europa og har direkte flyafgange til vores produktionsfaciliteter i Kina, fortæller Frode Nygård, som er markedschef i Industriverktøy. Virksomheden producerer tekniske plastkomponenter. Hovedkunderne er elektronik- og telekombranchen. - Markedet har ændret sig meget, og vi lever på et fortsat dynamisk marked. Kunderne flytter til Asien, og det betyder at leverandørnettet følger med. En anden tendens er, at leverandørerne bliver større og større, og det bliver hårdere og overleve som en lille leverandør. Uden produktionsfaciliteter i Asien kan man i dag slet ikke klare sig som leverandør til internationale kunder. Spekteret af ydelser, man forventes at tilbyde, bliver større og større. Europa bliver mere et udviklingscenter og administrationscenter for de globale aktiviteter, fortæller Frode Nygård. Det er den udvikling, som Industriverktøy i dag tilpasser sig ved at neddrosle og omlægge produktionen i Norge, og samtidig ekspandere produktionen i Kina. - Vi tilbyder i dag alt fra udviklingsstøtte i en tidlig projektfase, værktøj tilvirkning, projekt-management, produktion af plastdetaljer, lakering og dekoration af plastdetaljer samt delmontering af elektronikkomponenter eller andre komponenter, siger Frode Nygård. Frode Nygård har en international baggrund. Han har været to år i Kina for at opbygge en lignende fabrik, to år i USA, hvor han arbejdede med Motorola og to år i Tyskland. WPA Mobile er Microsoft-certificeret og har vundet en række priser i Microsoft regi. De er blandt andet blevet kåret til Global Partner of the Year, som værende blandt de 25 mest innovative virksomheder i verden samt som årets udviklingshus i Danmark. På billedet ses fra venstre Jens Davidsen ( CEO ), Mathias Munk Hansen, Morten Riber Paarup, Kenneth Hansen, Klavs Lange og Abdul Khader.! Frode Nygårds job i København er at være tæt på den kinesiske ekspansion og samtidig sælge gruppens ydelser til lokale og internationale kunder. Salget foregår i høj grad gennem teknisk kundestøtte, hvor man i samarbejde med kunden udvikler produktet. 16

17 NYE virksomheder i Symbion Foto: 4C Management Invendium Invendium blev stiftet i 2005 af senior-konsulenter med erfaring fra både ERP-verdenen og internetverdenen. De fleste kom fra SAP-konsulenthuset R5, der efterfølgende er blevet indlemmet i IBM. I dag består Invendium af otte mand en designer, seks konsulenter og en sælger - Vores virksomhed er ung, men kompetencerne er tunge, siger salgsdirektør Steen H. Revsbech. Invendium har en tostrenget strategi. Dels arbejder de som konsulenter med rådgivning og udvikling og dels udvikler de acceleratorer, som er baseret på standardværktøjer fra SAP. Acceleratorerne skal blandt andet hjælpe Invendium ind på det internationale marked. - Med acceleratorerne udvikler vi standardprodukter, som er lette at integrere. I første omgang vil vi bruge Internettet som salgskanal. Derfor relancerer vi snart vores hjemmeside. Senere har vi planer om at opbygge forhandlerkanaler i udlandet, fortæller direktør Thomas Ove Rasmussen. - Vi lægger meget vægt på at placere os mellem ERP-verdenen og internetverdenen, fortsætter han. - ERP-verdenen har tendens til at blive meget kasser og rammer, mens internetverdenen er mere præget af kreativitet og fokus på brugervenlighed. Vi forsøger at få de to ting til at spille sammen. -Det betyder, at vi altid har slutbrugerproduktet i fokus, supplerer Steen Revsbech. - Ofte er det at implementere en ERP-løsning en strategisk beslutning, der ikke har brugeren i fokus. Det laver vi om på. Vi aktiverer brugeren i processen og lægger vægt på brugergrænsefladen det er også derfor, vi har valgt at tilknytte en designer, slutter han. Det er de store kunder, som Invendium har i dag: ECCO, Grundfos, TOP Danmark, Skandinavisk Tobakskompagni, Novozymes, Lundbeck, DFDS Transport og Toms gruppen er blot nogle i rækken. Til venstre ses salgsdirektør Steen H. Revsbech, til højre direktør Thomas Ove Rasmussen. ScanPha ScanPha eller Scandinavian Pharmaceutical Consulting arbejder med rådgivning inden for klinisk udvikling, marketing, træning, strategi og analyse. ScanPha er stiftet af Rie Nisted Velling. Hun har års erfaring fra både store og små organisationer i den skandinaviske farmaceutiske industri, hvor hun har arbejdet med klinisk udvikling, marketing, salg og ledelse. Rie Nisted Velling fik tilbudt et projekt for Roche, som gav hende muligheden for at tage springet som selvstændig. I denne opgave varetager hun projektledelse inden for klinisk udvikling, men med tiden vil hun tage opgaver inden for rådgivning om business development, marketing/salg samt personalecoaching og uddannelse. - Jeg startede virksomhed, fordi jeg så et marked for mine kompetencer. Jeg har jo selv siddet på den anden side af bordet og ved, hvor vanskeligt det kan være at finde de rigtige personer med kompetencer, der er brede nok. Udviklingsprojekter inden for denne branche er ofte risikofyldte og virksomhedernes behov for kompetencer og ressourcer fluktuerer, så behovet for at outsource projekter og opgaver er stort, fortæller hun. Hun har tidligere været ansat i Novo Nordisk, Zeneca, Roche, Schering, Celltech og UBC. ScanPha har endnu ingen hjemmeside, men kan kontaktes på scanpha.dk! Rie Nisted Velling har en baggrund som sygeplejerske, en bachelorgrad som farmaceut samt en uddannelse som civiløkonom. I dag står hun bag ScanPha. 17

18 NYT om virksomheder på 5te OpenGate - open sourceløsninger vinder frem OpenGate, der i maj kunne fejre et års jubilæum, har fået Skats Center for Restanceinddrivelse som kunde. OpenGate er specialiseret i open source webapplikationer. De skal udvikle et midlertidigt system, hvor statens mange kreditorer kan indrapportere deres fordringer direkte over nettet. Systemet spås en levetid på to år og skal erstatte den papirbaserede indberetning, der i dag er meget besværlig og ressourcekrævende. Systemet vil få ca årlige indrapporteringer og over 650 kreditorer tilknyttet. - Vi er meget glade for at vi har fået ordren, som bekræfter, at open source-løsninger er på vej frem også inden for det offentlige. Vi håber at være med til at udvikle et system, som skaber en lettere hverdag både for Skat s medarbejdere og de mange kreditorer, der i dag skal udfylde blanketter, siger Peter Hildebrandt, direktør i OpenGate. Cepa Mobility har fået ny investering Cepa Mobility blev stiftet i 2003 af Tarik Ghiyati og Niels Rasmussen. Tarik er bevægelseshandicappet og ansatte Niels som sin hjælper. Tarik udtrykte dengang et behov om selv at kunne betjene sin mobiltelefon, og Niels, som på daværende tidspunkt studerede informationsvidenskab ved Aarhus Universitet, begyndte straks at udforske løsningsmuligheder sammen med Tarik. Siden er det gået stærkt for Cepa Mobility, der i dag også består af Thomas Pedersen og Per Rasmussen. Sidst i januar gik Cepa på markedet med deres første produkt CepaCom01. En PDA specielt designet til handicappede. I øjeblikket er virksomheden i gang med at markedsføre den på det europæiske marked. OpenGate består af Peter Hildebrandt, Stig Keldsen og Anders Tillebeck PDA en er udviklet med Microsoft-software og kan indstilles efter brugerens evner og behov. I januar fik Cepa Mobility en investering fra Teknologisk Innovation. - Vi fik 1,5 mio. kr. fra Teknologisk Innovation. Samtidig er vi kommet på markedet i januar og vores salg stiger støt og roligt. Så vi regner med at den nye finansiering giver os plads til at udvikle nye produkter halvandet til to år frem i tiden, siger Niels Rasmussen. Også på diverse messer har der været opmærksomhed omkring Cepas nye produkt. På HIT messen (Handicappede og IT messen) i 2005 blev CepaCom01 valgt til nr. 1 på teknikerens top ti. Ved rehabmesse i Bella Centeret blev CepaCom01 valgt til nr. 2 ud af 45 nyheder. Fra venstre bagerst Niels Rasmussen, Tarik Ghiyati, Per Rasmussen og Thomas Pedersen. 18

19 NYE virksomheder på 5te Crossroads Copenhagen i stort ordblinde-projekt Fra et kontor på 5te arbejder Crossroads Copenhagen på at styrke båndene mellem universiteter og private virksomheder inden for kultur, medie og kommunikationsteknologi. For godt et år siden blev Crossroads Copenhagen kontaktet af forskere fra Københavns Universitet Amager med speciale i Ordblindhed. De havde fået en ide til en mobil løsning til ordblinde og analfabeter. Crossroads Copenhagen blev matchmakere for projektet og har skabt et samarbejde med en række insitutioner, der har leveret viden og finansiering. Det blev til et samarbejde mellem Københavns Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, Motto S.A., Sensus ApS, Hewlett-Packard og Motorola. Idéen med projektet er, at læsesvage og ordblinde overalt via deres håndholdte computer (PDA) kan få her-og-nu-læsehjælp. Det kan f.eks. være hjælp til at forstå manualer, ordresedler eller toldpapirer. Hjælpen får man ved at tage et billede af en tekst med PDA en, der så læser teksten op. Der skal også udvikles programmer, så læsesvage og ordblinde kan forbedre deres læsekundskaber uden at udstille deres læseproblemer. De vælger nemlig selv tid og sted for e-læringen. Professor i sprogvidenskab og leder af Center for Læseforskning på Københavns Universitet Carsten Elbro ser et stort potentiale i projektet. - Læsesvage og ordblinde får det sværere og sværere i takt med, at informationsmængden i samfundet stiger, og problemet er meget stort. Ifølge OECD læser hele 36 procent af voksne danskere for ringe til at udnytte deres potentialer i uddannelse, erhverv og fritid. Projektet vil forhåbentlig kunne forbedre livet for mange læsesvage og ordblinde. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling yder 1,9 mio. i støtte, mens EU s socialfond støtter projektet med 1,7 mio. Hewlett-Packard og Motorola leverer teknisk udstyr og support. OpenGate består af Peter Hildebrandt, OpenGate RFIDsec på markedet med efterspurgt produkt RFIDsec er gået på markedet med sit produkt til radiofrekvensidentifikation (RFID) også kaldet radiobrikker. En RFID-tag er en lille chip, som kan indgå i eller påsættes produkter. Chippen kommunikerer trådløst med en læser. Læseren udsender en elektrisk bølge, som chippen opfanger og responderer på. RFID-teknologien anvendes bl.a. til at sikre mærkeprodukter, som designmøbler, tasker, medicinalvarer eller hardware mod kopiering. Producenten kan lægge data på chippen, der verificerer produktets oprindelse, indeholder yderligere oplysninger om produktet eller lignende. Et problem i forhold til anvendelsen af RFID-teknologien er, at den åbner muligheden for overvågning af forbrugerne. Overvågningen kan blandt andet gøre det muligt at kortlægge forbrugerens bevægelsesmønster eller udsætte forbrugeren for uønskede reklamer. - Det er et af de problemer, som vi har valgt at adressere, fortæller Mikkel Løcke Winther, fra RFIDsec. - Vi sikrer forbrugerens privacy. Der har været meget debat om faren for overvågning, hvis man sætter en masse radiobrikker på forbrugerne. Vi har løst det ved at lave en radiosender, der kan deaktiveres i købsøjeblikket. Alle data ligger stadig på chippen og kan aktiveres igen, hvis produktet skal repareres eller sælges, fortæller Mikkel Løcke Winther. RFID s produktlancering kommer samtidig med en rapport fra Teknologirådet, der fastslår, at RFID-teknologien er problematisk, hvis der ikke Crossroads Copenhagen garanteres privacy. - Det vigtigste er, at man tænker privacy ind fra starten, så man sikrer sig, at teknologien bliver udviklet på forbrugernes præmisser, og ikke bare bliver et nyt overvågningsredskab eksempelvis i forbindelse med en ny terrorpakke, siger Anette Høyrup, som er jurist i Forbrugerrådet og medforfatter af Teknologirådets rapport. Rapporten fra Forbrugerrådet og Teknologirådet kom dagen før RFID s produktlancering. - Vi har bare været meget heldige, fortæller Mikkel Løcke Winther. Produktlanceringen blev fulgt op at en stor konference om RFID-teknologi arrangeret i samarbejde med Crossroads Copenhagen. Der var ca. 60 gæster ved konferencen og en meget besøgt udstilling, hvor blandt RFIDsec præsenterede deres første produkt Verdens første Privacy Enabled RFID tag og Maxosoft deres første produktlinie. RFIDsec går direkte efter det globale marked. - Vores potentielle kunder er top 100 virksomheder i verden. Dem har vi ikke en chance for at sælge til som lille københavnsk virksomhed. Derfor går vi via de store systemintegratorhuse, som sælger RFID til markedet allerede nu. Det er virksomheder som HP, CSC og Sun, der skal bane vejen for produktet. De egentlige kunder vil i første omgang være virksomheder som Boeing, Airbus, det amerikanske forsvar mv. Mikkel Løcke Winther fra RFIDsec. 19

20 Foto: Foto: 4C Management Susie Kimby NYE virksomheder på 5te Gameware Media Gameware Media er et datterselskab af engelske Gameware Development. Poul Tyler er stifter af selskabet. - Jeg har arbejdet for BBC i 11 år som producer-director i cross-mediaproduktioner, fortæller han. - I den tid har jeg bl.a. arbejdet meget sammen med Gameware Development, som er softwareudviklere, der er specialiserede i udvikling af platformsintegration, der muliggør cross-media-produktioner. Sidste år inviterede Udenrigsministeriet Gameware Development til at åbne kontor i Danmark, som led i et forsøg på at få flere high tech new media- virksomheder til landet. - Invitationen passede med, at jeg gerne ville flytte til Danmark. Samtidig kunne jeg tilføre Gameware Development viden om tv-produktion. I dag arbejder Poul Tyler primært som konceptudvikler i Gameware Media. De koncepter, han udvikler, kan sælges hvor som helst og er ikke specielt tilpasset Danmark. Samtidig med konceptudviklingen varetager han markedsføring af Bamzooki et engelsk gameshow for børn, som han har udviklet sammen med Gameware Development. Endelig tager han konsulentopgaver og er for tiden på en opgave for DR. Her kan vi kun røbe, at der kommer et nyt gameshow til september fredag aften i prime time, som Poul Tyler lover bliver rigtigt godt. - Når det gælder gameshows og cross-media-produktioner er Danmark ikke helt med endnu, men digitalt tv, tv på mobiltelefonen og interaktivt tv bliver hverdag i Danmark meget snart, siger han. Avaleo Avaleo er et spin off af Netdoktor. Det er en IT-virksomhed, der er specialiseret i sundhed og patientuddannelse. Avaleo er stiftet af lægen Jamie Brammer, i dag CTO, og økonomen Mikael Vissing, CEO. De var begge en del af Netdoktor - Mikael Vissing som CEO. Netdoktor har i dag portaler i syv-otte lande. Portalerne er skilt ud i forskellige selskaber for at kunne tilpasse dem forskellige markeder. ITorganisationen er i dag Avaleo. - Netdoktor havde en filosofi om at uddanne patienter, til at håndtere deres sygdom. Der lå en masse ideer og projekter på tegnebordet og disse ideer er opsamlet i Avaleo, fortæller Jamie Brammer. I dag arbejder Avaleo primært for de nye sundhedscentre procent af sundhedssystemets midler bruges til at behandle folk med langtidssygdomme. Det er sygdomme som diabetes, hjerte-kar-sygdomme, HIV mv. De her patienter bliver ofte indlagt. I Avaleo mener vi, at man skal uddanne patienter til at håndtere deres sygdom bedst muligt. De kan have behov for undervisning i den medicin, de skal tage, kostvejledning eller rygeafvænning, eller de skal måske lære at tage blodprøver. Målet er at give patienten mulighed for at tage ansvar for sygdommen og dermed blive mindre påvirket af den, fortæller Jamie Brammer. Det kaldes secondary prevention og er ved at slå igennem i Danmark, blandt andet er det en del af tankerne bag de nye sundhedscentre. Avaleo har udviklet et IT-system til sundhedscentrene, der gør det muligt at følge patienten og tilrettelægge et uddannelsesforløb. Det er samtidig et dokumenteringsværktøj, hvor man kan følge op på effekten af kurserne og patientens helbredstilstand. Systemet er ifølge Jamie Brammer komplekst. Han mener kun, at de konkurrerende selskaber tilbyder procent af funktionaliteten i Avaleos system. - I Danmark er der en holdningsændring til sygdom. Det er derfor vi har valgt at starte Avaleo her. Om et til halvandet år er vi klar til at gå ind i andre lande og håber, at de er klar til os, fortæller Jamie Brammer, CTO i Avaleo. Avaleo er finansieret af SEED Capital og et par andre private investorer. Avaleo fra venstre: Niels Dyrnesli, Frank Bille, Henrik Hansen, Anders Kofoed, Jamie Brammer og Damantha Boteju! Poul Tyler har udviklet konceptet for Bamzooki et engelsk gameshow for børn. Han sælger nu Bamzooki verden over. 20

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Meddelelse nr. 1/ 24. januar 2006 København, den 24. januar 2006 Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Aresa A/S ( Aresa eller Selskabet ) udbyder nye aktier

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Headhuntet til job i udlandet:

Headhuntet til job i udlandet: Headhuntet til job i udlandet: Sundt at miste fodfæstet et øjeblik Danskeren Lene Rose Arfelt er Global Head of Regulatory Affairs i den fremadstormende belgiske biotekvirksomhed ThromboGenics. Hun er

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

Innovative samarbejder

Innovative samarbejder Innovative samarbejder 1 Indledning 2 Afsluttende undersøgelse i Innogate-projektet Denne undersøgelse er lavet som en afslutning på Innogate- rede resultater er produktet af en lille interviewundersøgelse

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Hesselet Manifestet. Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. DANSK IT Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal

Hesselet Manifestet. Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. DANSK IT Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal hesseletmanifestet.dk #hesseletmanifestet 2011 2017 2020 DANSK IT 2020 Hesselet Manifestet Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal Baggrund SEPTEMBER 2011

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2009

Nyhedsbrev for oktober 2009 Nyhedsbrev for oktober 2009 Indhold i denne udgave Kunsten at netværke 1 Kunsten at lede 1 Team Boyatzis 2 At lære er at gøre 3 Led ved ledelse 4 Kompetente bestyrelser 5 Kunsten at netværke På AOM konferencen

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

Risikovillig kapital til vækstvirksomheder. Erhvervsudviklingsdøgnet 14 maj 2014 Henning Klausen

Risikovillig kapital til vækstvirksomheder. Erhvervsudviklingsdøgnet 14 maj 2014 Henning Klausen Risikovillig kapital til vækstvirksomheder Erhvervsudviklingsdøgnet 14 maj 2014 Henning Klausen Dagsorden Innovationsmiljøernes formål BOREAN Innovation Arbejdsmetode og proces Hvordan kan vi hjælpe? Erfaringer

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser? OODBMS Vs. RDBMS 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?... 3 OODBMS i erhvervslivet... 4 Bagsiden af medaljen... 5 OODBMS i praksis... 6 Konklusion... 8 2 Hvorfor skal

Læs mere

Idrættens Iværksættere

Idrættens Iværksættere Idrættens Iværksættere Teknologi og iværksætteri i den danske sportssektor Projektet har 1. defineret Idrættens Iværksættere 2. identificeret Idrættens Iværksættere 3. analyseret Idrættens Iværksættere

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Center for Borgernær Velfærdsteknologi

Center for Borgernær Velfærdsteknologi Center for Borgernær Velfærdsteknologi Ud fra en holistisk tilgang til borgerens behov faciliterer vi udvikling af brugsparat velfærdsteknologi Velfærdsteknologi handler ikke om teknologi, men om mennesker

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Til: Pressens uddannelsesfond ebj@pressensuddannelsesfond.dk. Peter Mørk Nordjyske Medier

Til: Pressens uddannelsesfond ebj@pressensuddannelsesfond.dk. Peter Mørk Nordjyske Medier Til: Pressens uddannelsesfond ebj@pressensuddannelsesfond.dk Peter Mørk Nordjyske Medier Journalnummer (A979-15) New York Start-up mentalitet i journalistikken. 18.10.2015 25.10.2015 Kursuset i New York

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

UNIK PROFIL Overordnet set funderer min profil på tre elementer: design, formidling og designpolitik.

UNIK PROFIL Overordnet set funderer min profil på tre elementer: design, formidling og designpolitik. DESIGNUDDANNET PROJEKTLEDER MED OMFATTENDE FORMIDLINGSERFARING København, d. 04. november 2015 FORMIDLING AF NY VIDEN SKABER VÆKST Jeg kan igangsætte og lede projekter, som har til formål at indsamle og

Læs mere

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt?

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? virksomhed at indføre viden om markedet direkte i sin produktudvikling, sine ydelser eller processer. Derudover er standarder med til at åbne og effektivisere

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Introduktion til Eir En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Eir samler og udnytter synergierne mellem den basale og anvendelsesorienterede sundhedsteknologiske

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

OPFINDERtjenesten Hvordan bliver ideer til opfindelser? Modul 1

OPFINDERtjenesten Hvordan bliver ideer til opfindelser? Modul 1 OPFINDERtjenesten Hvordan bliver ideer til opfindelser? Modul 1 INFORMATION Dette undervisningsmateriale er udviklet af OPFINDERtjenesten. Materialet tager udgangspunkt i en række undervisningsmoduler,

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef Syddansk Innovation Lenna Broberg Investeringschef ODENSE COPENHAGEN SØNDERBORG Cortex Park 26, 2 Gregersensvej 1F Alsion 2 5230 Odense M 2630 Taastrup 6400 Sønderborg Om mig Lenna Maria Boe Broberg Investeringschef

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET /KL7 INDHOLD Opsamling 4 Adfærd 6 DK vs. verden 7 Fordeling på lande 8 Holdning 9 Kulturbarometeret 10 Månedens område 15 For/imod vs. sprogbrug

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

The new approach to software. LittleBeacon

The new approach to software. LittleBeacon The new approach to software LittleBeacon HVEM ER VI? LITTLEBEACON er en dansk, uafhængig og privatejet software virksomhed, der blev etableret i 2008 af Christer Jensen. Siden vi startede, har vi fokuseret

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra

I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra alverdens lande. 14 IVÆRKSÆTTEREN NOVEMBER 2006 Lærerindens

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere