MERE AF DET GODE - kulturforandringer på arbejdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MERE AF DET GODE - kulturforandringer på arbejdspladsen"

Transkript

1 INSPIRATIONSHÆFTE MERE AF DET GODE - kulturforandringer på arbejdspladsen LBR

2 INDHOLD FORORD s. 3 VEJLEDNING TIL LÆSEREN s. 4 VI HAVDE EN UDFORDRING s. 5 METODE-MODEL s. 6 VI ARBEJDER I BREDDEN Stormøder s. 7 VI ARBEJDER I DYBDEN Fokusgrupper s. 8 VI ARBEJDER MED IDEALET Den gode rollemodel Edith s. 9 VI ARBEJDER MED FOKUS Fastholdelsesmentorer s. 10 VI ARBEJDER UNDERHOLDENDE Foredrag s. 12 ØVELSE MED SNIP SNAP s. 14 FOLDEVEJLEDNING s. 15 SNIP SNAP s. 16 Plejebolig og Aktivitet Gimsinglundvej Struer

3 FORORD VI SKAL VÆRDSÆTTE DET POSITIVE Et godt arbejdsmiljø, hvor alle trives med deres opgaver og kollegaer, og hvor nye ansatte hurtigt bliver del af den positive arbejdskultur. Det er vel egentligt det, alle arbejdspladser ønsker sig endnu mere af? I Struer Kommune arbejder vi målrettet med at udvikle arbejdspladsen. Med projektet Fokus på det gode hvordan får vi mere af det? stiller ældreområdet skarpt på de kvaliteter, som bidrager til en god arbejdsplads. Både det der fastholder, og det der forandrer - til gavn for såvel borger som medarbejder. Projektet har været et spændende initiativ fra LBR - det Lokale Beskæftigelsesråd, og kommunen bakker op omkring det på alle niveauer. Vi valgte plejeboligområdet som vores træningsbane i projektperioden, men på længere sigt kan hele organisationen få glæde af projektets erfaringer. Alle kan nemlig få brug for mere af det gode. Og så er der god økonomi i det. Medarbejdere der trives, leverer bedre og mere effektiv service. Jeg håber, at når vi om nogle år ser tilbage på udviklingen af Struer Kommune som arbejdsplads, så får vi et klart billede af et arbejdsmiljø i fremdrift. En arbejdsplads der værdsætter det positive, og som medarbejderne er stolte af at være en del af. Niels Viggo Lynghøj Borgmester Formand for LBR 3

4 VEJLEDNING TIL LÆSEREN ET HÆFTE TIL INSPIRATION Vi har arbejdet i bredden, i dybden, med humor, med fokus og meget mere. De enkelte hovedelementer i projektet Fokus på det gode hvordan får vi mere af det? er kort beskrevet, og kan bruges som inspiration til en anderledes indsats for arbejdspladser, der ønsker at starte en forandring i kulturen. De enkelte elementer i projektet bidrager alle til en samlet proces. Det er derfor vigtigt at tilpasse tilsvarende aktiviteter til den forandringsproces, der igangsættes på andre arbejdspladser. Bagerst i hæftet er en let tilgængelig øvelse, som kan benyttes i mange sammenhænge, når målet er at starte en forandring i kultur. Øvelsen kan også forberede studerende og nye medarbejdere på at efterspørge og bidrage til en kultur, hvor det anerkendende og nærværende er nøgleord. BAG PROJEKTET Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Struer Kommune har taget initiativ til projektet, og har sammen med Struer Kommune og VEU-Center Midtvest finansieret aktiviteterne. Projektet er gennemført i Plejebolig og Aktivitet på ældreområdet i Struer Kommune. Arbejdsgruppen bag projektet: Områdeleder Grethe Riksted Trivsels og arbejdsmiljøkonsulent Gitte Pagter LBR konsulent Lise Kragh Møller 4

5 VI HAVDE EN UDFORDRING ET ØNSKE OM FORANDRING Ældreområdet i Struer Kommune var i 2010 præget af en kultur, hvor fraværet var for højt. Kvaliteten i omgangen med hinanden og med borgerne lå ikke altid på det ønskede niveau. Vi havde dog også rigtig meget godt at byde på, og det ville vi have mere af. Udfordringen var derfor at starte en forandringsproces i retning af en ændret kultur. Vi ønskede en kultur, hvor alle efterspørger mere af det gode, i stedet for at hæve pegefingeren overfor det uønskede. Vi ønskede desuden at blive klogere på hvad det gode er? - i stedet for at liste op hvad det uønskede består i. Vi ville beskrive Den gode rollemodel. MERE AF DET GODE 5

6 METODE-MODEL Vi planlagde projektet for at starte og understøtte en forandringsproces. Nedenstående model illustrerer hvordan vi metodisk greb projektet an. Gennem flere fokusgruppe-interviews, fik vi sat ord på, hvad der kendetegner det gode, vi efterspørger. Den hensigtsmæssige adfærds kendetegn Rollemodel Produktet fra fokusgrupperne danner grundlag for: planlægning af aktiviteterne beskrivelse af den gode rollemodel det metodiske arbejde 6 Figur forklaring: Cirklen beskriver hele plejeområdet. Den røde cirkel er funktionslederne. Det lysegrønne felt er de medarbejdere, der besidder den hensigtsmæssige adfærd, og den prikkede måne er medarbejdere med uhensigtsmæssig adfærd. Kvadraterne er fokusgrupper.

7 VI ARBEJDER I BREDDEN STORMØDER Baggrund Vi ønskede at få skabt et stort kendskab til processen. Både i lokalområdet, på politisk niveau, blandt samarbejdspartere og ikke mindst blandt alle medarbejdere. Stormøderne var officielt startskud for en forandringsproces, hvor vi ønskede at opnå en kultur med en højere grad af nærvær i ordets bredeste forstand. Hvordan Vi satte kompetencerne i spil med hjælp fra Dacapo Teatret. Med udgangspunkt i historier fra dagligdagen i Struer satte Dacapo Teatret situationerne på spidsen på en måde, som blev en øjenåbner fuld af humor. Hele salen blev involveret i problemløsninger. Vi holdt 3 stormøder, så alle medarbejdere havde mulighed for at deltage. Hvert arrangement varede 3 timer og startede med et interview med enten borgmesteren eller socialudvalgsformanden. Hvem Alle medarbejdere på ældreområdet blev inviteret, samt alle samarbejdsparter i projektet. OBS Deltagelse i stormøderne var frivillig, og deltagerne fik ikke løn for deltagelse. Alle deltagere afleverede et postkort til projektet efter arrangementet. På kortet havde de noteret deres brændende spørgsmål eller ideer til det videre arbejde i projektet. EFFEKT Vi italesatte mange svære ting på en måde som giver anledning til at tale videre. Vi opnåede et stort kendskab til den forandring vi ønskede at sætte i gang. Vi fik en god mediedækning hos både tv og dagblad. 7

8 VI ARBEJDER I DYBDEN FOKUSGRUPPER Baggrund Hvordan ser den gode rollemodel ud, og hvilke rammer arbejder hun i? Det ville vi gerne finde ud af, så vi kunne sætte fokus på at dyrke de egenskaber, som den gode rollemodel besidder. Hvordan I samarbejde med Social & Sundhedsskolen i Herning gennemførtes 7 fokusgruppe-interviews, som nævnt i modellen side 6. Et for hvert plejecenter og et for funktionslederne - alle gennemført ud fra samme interviewguide. Materialet er samlet til Den gode rollemodel og har desuden dannet grundlag for en kortlægning af hvilken kompetenceudvikling der er brug for fremadrettet. Hvem Fokusgrupperne bestod af 6-8 medarbejdere. Grupperne blev sammensat af funktionslederen på det enkelte plejecenter med så forskellige medarbejdere repræsenteret som muligt. Funktionslederne dannede deres egen fokusgruppe. OBS Det er væsentligt at sammensætte fokusgrupperne så de består af personer med forskellige synspunkter. Interviewene foregik i trygge rammer - Social og Sundhedsskolen har stort kendskab til målgruppen og omvendt. Mindst én interviewperson var gennemgående af hensyn til en ensartet opsamling. EFFEKT En beskrivelse af Den gode rollemodel - Edith. Stor opmærksomhed på arbejdet i projektet. Et godt grundlag for planlægning af fremtidens kompetencebehov. Et gennemarbejdet materiale, som Social og Sundhedsskolen kan bruge i deres undervisning. 8

9 VI ARBEJDER MED IDEALET DEN GODE ROLLEMODEL Imødekommende Materialet fra de 7 fokusgruppe-interviews har vi samlet i en beskrivelse af den gode rollemodel - vi kalder hende Edith. Beskrivelse Edith er opdateret på ny viden og udvikler sig fagligt og personligt. Trives bedst med frihed under ansvar og ønsker medindflydelse og medansvar i jobbet. Bidrager til et godt arbejdsmiljø. Er bevidst om sit kompetenceniveau og siger til, hvis der er områder, som hun ikke har kendskab til. Som privatperson lægger Edith vægt på gode sociale relationer, aktivitet og en sund livsstil. Hvordan bruger vi Edith? Med beskrivelsen af Edith bliver vi bevidste om, hvilke egenskaber medarbejdere og ledere efterspørger på området. Vi har håb og forventning om, at den gode rollemodel fortsat bliver anerkendt i det daglige arbejde, så vi får mere af Edith. Omsorgsfuld Engageret Anerkendende Tillidsvækkende EDITH Faglighed Indfølingsevne 9

10 VI ARBEJDER MED FOKUS FASTHOLDELSESMENTORER Baggrund Vi ønsker at holde fokus på det gode, og skabe en forandring der medfører en kultur, hvor Den gode rollemodel dyrkes. Hvordan I samarbejde med Mentor Company udviklede vi et 2-dages kursus, der gav deltagerne viden og værktøjer til at øge fastholdelse af ansatte, reducere sygefravær og hæve niveauet generelt blandt medarbejderne. Med andre ord, deltagerne fik fokus på hvordan de kan skabe en kultur på arbejdspladsen, hvor Den gode rollemodel dyrkes. Den sidste projektaktivitet var en opfølgning på 2-dages kurset i form af et lederseminar. Hvem Alle funktionsledere, områdeledere og den uddannelsesansvarlige på ældreområdet i Struer Kommune. Vi valgte at uddanne ledere som fastholdelsesmentorer, da vi mener, at det i denne indsats er en ledelsesopgave at efterspørge Den gode rollemodel i den enkelte medarbejder, ligesom det er en ledelsesopgave at handle der hvor fraværet af Den gode rollemodel er for stort. OBS Som på andre arbejdspladser har nogle medarbejdere undervejs søgt nye veje, og gruppen bestod et år efter kurset af flere funktionsledere uden mentoruddannelse. I samme periode gennemgik området store omvæltninger og tilpasninger, og der blev behov for at rette fokus ind igen. Det sikrede vi på det opfølgende lederseminar - Sådan kommer vi videre. EFFEKT Der er fokus på det vi gerne vil have mere af. Fastholdelsesmentorerne er nu fremadskuende kulturbærere for en kultur, hvor det gode efterspørges. 10

11 INTERVIEW OM PROJEKTETS EFFEKTER Opmærksomhed, nærvær og positivitet er kodeordene Jeg bruger i højere grad mig selv som rollemodel Jeg er blevet mere opmærksom på medarbejdere, der ikke har det godt, og på hvordan alle trives. Funktionsleder Linda Langballe Christensen, Asp Plejecenter, blev for et år siden uddannet som fastholdelsesmentor. Og hun har siden brugt sin nye viden flittigt. Jeg tager hurtigt kontakt til medarbejdere der er syge, for at høre hvordan de har det. Det handler ikke om kontrol, men om at vise, at jeg bekymrer mig om dem. Medarbejderne er glade for det, og det er med til at bevare kontakten under et sygdomsforløb, siger funktionslederen. Tættere relationer skaber en bedre arbejdspladskultur. Det samme gør det, hvis lederen er med til at udvikle og anerkende positiv adfærd. Det er et andet område, som jeg er blevet mere opmærksom på siger, Linda Langballe Christensen. Jeg bruger i højere grad mig selv som rollemodel. Det handler om at udstråle godt humør og tale tingene op i stedet for ned. Det kan sætte en stopper for brokkekulturen. Udfordringer ikke problemer Et konkret eksempel går på, at give udtryk for at nye opgaver er udfordringer, ikke problemer, og altid at høre efter hvordan medarbejderne synes, at nye opgaver skal tages op. Målet er, at vi løfter i flok. Det er der større forståelse for, hvis vi har en kultur præget af positivitet og nærvær, siger funktionslederen. Det sidste forsøger Linda Langballe Christensen at bygge op ved selv at være opmærksom på nuet, når hun er i kontakt med medarbejderen. I mit arbejde skal jeg til møder andre steder, og jeg er ikke altid i nærheden, når medarbejderne gerne vil snakke med mig. Men når jeg er det, koncentrerer jeg mig om at være nærværende, så de får den feedback, som de har brug for, og så jeg finder ud af, hvordan de har det. Det er også en måde at være rollemodel på, siger funktionslederen. Asp Plejecenter har 20 medarbejdere.

12 VI ARBEJDER UNDERHOLDENDE FOREDRAG Baggrund Vi valgte Plejebolig og Aktivitet som vores træningsbane for projektet. Ledere og medarbejdere deltog i projektet med god interesse, og vi ønskede at anerkende deres medvirken med et underholdende - og dog relevant - arrangement. Hvordan Vi arrangerede et foredrag med Henrik Krog, Fra Overlevelse til Overskud. En peptalk, som var meget relevant for vores aktiviteter. Deltagelse var gratis. Hvem Alle medarbejdere og ledere fra Plejebolig og Aktivitet. OBS Vi opnåede ikke helt den forventede deltagelse. Det skyldtes sammenfald med andre arrangementer for den samme målgruppe. Stor fokus på timingen er væsentlig - også når der gives en gave. EFFEKT Foredraget gav meget stof til eftertanke og god inspiration til den enkelte og der blev grinet. 12

13 13

14 ØVELSE MED EN SNIP SNAP SÅDAN BRUGER DU DIN SNIP SNAP Baggrund Af og til skal der en særlig anledning til at sætte gang i overvejelserne. At være del af en arbejdsplads kan blive en rutine, hvor alle spiller deres vanlige roller. Ønskes der en forandring i arbejdspladskulturen, skal der findes en fødselshjælper - et værktøj eller øvelse, der får alle medarbejdere til at se på den rolle de selv spiller. Lad SNIP SNAPen på de næste sider være fødselshjælper. Hvordan Læs vejledningen på næste side, fold SNIP SNAPen og lad den sætte gang i overvejelserne. Kopier den hvis du har brug for mange. Brug den på personalemøder Læg den i personalerummet Tag den med på teammøde Brug den i undervisningen Tag den med på ledermøder Lad den blive et fast punkt på dagsorden og andre relevante steder Hvem Alle medarbejdere, ledere og studerende, som skal være en del af en forandring, eller som skal forberede sig på at blive en del af en arbejdspladskultur, hvor den gode rollemodel efterspørges. EFFEKT SNIP SNAPen kan bruges til at sætte en dialog i gang om forandringer i kulturen på arbejdspladsen. 14

15 FOLDEVEJLEDNING SNIP SNAP 1. Husk at læse hele vejledningen før du begynder at folde. 2. Først skal du klippe SNIP SNAPen ud. 3. Læg derefter SNIP SNAPen med bagsiden (denne side) op. 4. Fold de fire hjørner ind mod midten, så de mødes. 5. Vend SNIP SNAPen om, så de otte spørgsmål er synlige. Fold igen de fire hjørner ind mod midten. 6. Fold nu SNIP SNAPen på midten, så den bliver til et lille rektangel. 7. Stik fingrene ind i de fire lommer på flip-flappen. Du er nu klar til at bruge SNIP SNAPen. 8. Når du står overfor en kollega, beder du kollegaen om at sige et tal mellem 1 og 8. Du snip snapper et antal gange svarende til tallet. 9. Bed derefter din kollega om at vælge et af de synlige ord inde i SNIP SNAPen. Snip snap igen - svarende til antallet af bogstaver i ordet. 10. Bed nu kollegaen vælge et ord - for sidste gang. Løft snippen - og stil det spørgsmål, der står under det valgte ord. Nu er der kollegaens tur til at snip snappe dig. SNIP SNAP 15

16 GLAD Hvilken rolle har du selv overfor dine kolleger? Hvordan vil du selv starte en forandring? Hvor ligger din grænse for kollegial omsorg? Hvornår var du sidst anerkendende på dit arbejde? Hvordan er du selv en god kollega? Hvad giver dig arbejdsglæde? Hvad vil du gøre hvis du ser mistrivsel? Hvad gør sladder ved dig? ROLLE PLEJE LIV TID VARME TÆT TRYG

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer Kom i dybden med arbejdsglæden 3-5 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi kommer i dybden med arbejdsglæden. I de næste timer laver vi et fremtidsværksted, hvor vi undersøger, hvad

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere