No. 1 Januar Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening"

Transkript

1 Fagligt No. 1 Januar 2006 Alternativ Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O Danmarks Frie Fagforening 1

2 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger. DFF yder ikke støtte til politiske grupperinger eller ideologiske formål, ejheller moralsk eller agitatorisk støtte til sådanne. DFF vil udelukkende benytte foreningens midler til støtte for medlemmernes faglige interesser. DFF sætter respekten for den enkelte i højsædet, således at grundlovens og menneskerettighedskonventionens ord efterleves. DFF arbejder på at fjerne de aftaler på arbejdsmarkedet, der medfører, at man udelukkes fra et arbejde, medmindre man er medlem af en bestemt fagforening. DFF vil sikre medlemmerne tryghed i ansættelsen og størst mulig realindkomst. Hvordan... DFF er en landsdækkende organisation, der optager funktionærer og lønmodtagere på tværs af faggrænserne. Vi arbejder fagligt ud fra en anden grundholdning end den etablerede fagbevægelse. Begrebet klassekamp bør fjernes i et moderne samfund. DFF medvirker til at fremme korrekt og saglig information, så lønmodtagerne selv kan afgøre deres ønsker og behov. Hvorfor... LO-fagbevægelsen er i krise, fordi man ikke har fornyet sig. Mange er modstandere af den politiske tilknytning, og man løser ikke krisen blot ved at fjerne de direkte tilskud til politiske partier. Det fremgår af nedenstående eksempler, at de forskellige fagforeningers love forpligter til at fremme bestemte ideologier. Ikke kun økonomisk, men også moralsk forpligtelse, som medfører samvittighedskonflikt for mange mennesker. Eksempel 1.:» det er på sin plads at slå fast, at partistøtten kun udgør en mindre del af fagbevægelsens politiske engagement.«poul Winckler (FOA), Poul Erik Skov Christensen (SiD) og John Dahl (HK) i en kronik i Politiken 4. juli 2001 Eksempel 2.: SID s formålsparagraf stk. 6:»At arbejde for indførelse af arbejdsplads-, økonomisk- og kulturelt demokrati med det sigte, at skabe et socialistisk samfund.«der skal ikke herske tvivl om organisationernes ret til at søge disse formål fremmet. Men kombineret med diverse tvangsmetoder betyder det en knægtelse af de demokratiske frihedsrettigheder. Derfor tilbyder DFF sig til alle lønmodtagere, som ønsker at være fri for sådanne bindinger, men som alligevel ønsker den tryghed det giver at være medlem af en fagforening. Under overskriften Nej til tvang skriver Kristeligt Dagblads leder 12. januar bl.a.: Bedre sent end aldrig med afskaffelse af eksklusivaftalerne De danske eksklusivaftaler har været meget omstridte i en generation eller mere. Men det kan umuligt komme som en overraskelse, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i går skar igennem med en klar afgørelse om, at eksklusivaftalerne strider mod menneskerettighederne. Selve kernen i aftalerne, at der kræves medlemskab af en bestemt fagforening for at udføre en bestemt type arbejde, strider lodret imod de frihedsidealer, vi ellers hylder som grundlæggende for den måde, vi indretter os med hinanden. Derfor burde eksklusivaftalerne være afskaffet for længst. At det vil ske nu, er naturligvis bedre sent end aldrig, omend det på ingen måde er klædeligt, at der skulle en halv snes års sagsbehandling og en dom i Strasbourg til at udløse et gennembrud. Under overskriften Indlysende rigtig dom skriver lederen i JydskeVestkysten 12. januar bl.a.: En sort dag for den danske arbejdsmarkedsmodel, mener fagforbundet 3F. Det er, som man ser det. Langt flere vil nok mene, at Menneskerettighedsdomstolens klare dom mod eksklusivaftaler måske nok umiddelbart gjorde det til en sort dag for 3F, men til gengæld til en glædelig dag for danske lønmodtagere, den danske model og især for frihedsrettighederne. Nu står det enhver ansat i en dansk virksomhed frit, om hun eller han vil være medlem af en bestemt fagforening. En indlysende rigtig dom, som bør glæde enhver, men åbenbart ikke gør det. Nogle vil gerne bevare tvangen. Under overskriften Så kan vi lære det skriver lederen i Morsø Folkeblad 12. januar bl.a.: Det er kun seks år siden, den danske Højesteret afgjorde, at eksklusivaftaler ikke strider mod lovgivningen - altså at en ansat lovligt kan tvinges til medlemskab af en bestemt fagforening som en forudsætning for at få eller beholde jobbet. Det stod klart for alle, at kendelsen og opfattelsen havde knyster i forhold til hensigterne i Grundlovens bestemmelser om den personlige frihed, men afgørelsen kunne også diskuteres i forhold til de anerkendte grundlæggende menenskerettigheder. Derfor besluttede Kristelig Fagforening og Danmarks Frie Fagforening at føre sagen helt til tops ved menneskerettighedsdomstolen. I går vandt de sagen bragende klart. Konsekvensen er, at fagforeningsfriheden skal implementeres i dansk lovgivning, hvorefter alle aftaler på arbejdsmarkedet skal bringes i overensstemmelse med lovgivningen. Ikke alle er tilfredse med Menneskerettighedsdommen om eksklusivaftaler. I en pressemeddelelse fra HK kan man læse følgende: HK beklager dybt den afgørelse, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er nået frem til i en sag anlagt af to fagforeninger udenfor LO. I afgørelsen siger domstolen at eksklusivaftaler strider imod Menneskerettighedskonventionens paragraf 11 om foreningsfrihed. - Afgørelsen er et angreb på den danske aftalemodel, som sikrer, at to parter kan lave aftale om løn- og arbejdsvilkår på arbejdspladsen. Vores aftaler indeholder masser af bestemmelser om alt fra løn, arbejdstid og pension til regler om rygning og påklædning, og det er derfor helt mærkværdigt, hvis vi ikke kan lave aftale om organisationsmedlemskab, siger sektorformand Karin Retvig, HK. 2 Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby Giro Kontortid: Mandag - onsdag kl Torsdag Fredag Tlf Fax Lokalkontor SJÆLLAND: Zoffmannsvej 12 A, 4600 Køge Afd.leder: Michael Pedersen Træffes bedst ma. til fre Tlf Fax mail: Udgiver: Danmarks Frie Fagforening Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby Tlf mail: Redaktion: Arnfred Weber (ansvar) Toftekær Søndersø Tlf mail: PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg Tlf mail: Tryk: Als Offset, Augustenborg Forsidebillede: Scanpix/Henning Bagger Abonnement: 4 numre kr. 80,- ISSN Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse

3 Der er fagforeningsfrihed nu - det skal give flere medlemmer! Giv en hånd med og få en gave Så kom der endelig fagforeningsfrihed i Danmark som følge af Menneskerettighedsdomstolens afgørelse i Danmarks Frie Fagforenings sag om eksklusivaftaler. Sagen har skabt stor interesse om valg af fagforening og om DFF. Siden dommen har vi fået mange henvendelser om indmeldelser; men vi kan få endnu flere. Uanset hvad andre fagforeninger siger, så er det vigtigt at slå fast, at der er fagforeningsfrihed nu. Der er ingen grund til at vente til Folketinget får ændret på lovgivningen. Dommen fra Menneskerettighedsdomstolen var klokkeklar, og da Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er indskrevet i dansk lov, skal de danske domstole rette sig efter afgørelser derfra. Skulle et nyt medlem derfor få problemer ved indmeldelse i Danmarks Frie Fagforening, så er foreningen naturligvis klar til at gå rettens vej. Så derfor kan du roligt opfordre venner, kollegaer og familiemedlemmer til at skifte fagforening. Fortæl dem, at Danmarks Frie Fagforening er et solidt alternativ til alle andre fagforeninger. Som medlemmer optager vi alle Danmarks lønmodtagere på tværs af faggrænser og bruger ikke som så mange andre fagforeninger - vore midler til politisk eller religiøst arbejde. Vi koncentrerer os om det væsentlige, nemlig dig, både før, under og efter ansættelsen, uanset om sagen løses af vore erfarne faglige konsulenter, jurister eller advokater. Dertil kommer at kontingentet er meget lavet 150 kr. pr. måned. A-kassen 358 kr. (Danmarks billigste tværfaglige a-kasse) i alt 508 kr. pr. måned. Når vi med vores sagsbehandling kan vinde over, Byretten, Landsretten, Højesteret, og endelig den danske stat, samt alle de odds vi havde imod os fra eksperter der har studeret jura i mange år, kan vi også føre sag for dig. Skaffer du et nyt medlem, giver vi en gave. Se herunder. Morten Sørensen og Jørgen Mikkelsen: SKÅL! Tegn nye medlemmer til Danmarks Frie Fagforening og modtag en gave fra os! På det seneste er DFF s medlemstal steget; men der er brug for endnu flere nye medlemmer for at gøre os stærkere. Derfor, er du tilfreds med dit medlemskab, så anbefal DFF til kollegaer, familie og venner. Denne metode giver nye medlemmer, og det belønnes med en gave. Konkret giver DFF et gavekort til Netto på 300 kr for hvert nyt betalende medlem, du skaffer. Udfyld kuponen eller ring el. med navn og adresse til sekretariatet. Gaven bliver sendt til dig, så snart det nye medlem har indbetalt sit første kontingent. Send mere materiale til nedenstående: Navn Adresse Postnr./By Gaven bedes sendt til Navn Adresse Postnr./By NB! Personer, der har været medlem af DFF indenfor det seneste år, tæller ikke med i ovenstående tilbud men det er vigtigt, at de kommer med igen alligevel. 3

4 Vi vandt Danmarks Frie Fagforening vandt sagen om eksklusivaftaler ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Dommen blev afsagt onsdag den 11. januar kl i Strasbourg, og kl modtog DFF og sagens hovedperson, Morten Sørensen, dommen i Restaurant Terrassen i Friheden i Århus. Dommen var klokkeklar. Med stemmerne 12-5 fandt domstolen, at der var sket en overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 11. Ifølge DFF s advokat Jens Paulsen, fastslog dommen bl.a. at den danske stat har pligt til at sikre den negative foreningsfrihed at Folketinget har pligt til omgående at ændre foreningsfrihedsloven at arbejdsgivere fremover hverken har pligt eller ret til at afskedige ansatte, der er organiseret i en bestemt fagforening at alle ansatte, uanset om arbejdsgiveren er organiseret og uanset hvor, fremover har ret til at organisere sig, lige hvor de ønsker. I præmisserne gentog domstolen, at artikel 11 både beskytter retten til at melde sig ind i en fagforening (den positive foreningsfrihed) og retten til at stå udenfor en fagforening (den negative foreningsfrihed). Stort set alle regeringens argumenter blev tilsidesat. Flertallet af dommerne tillagde det ikke betydning, at Morten Sørensen var bekendt med kravet om eksklusivaftaler på forhånd. Tillige mente domstolen heller ikke, at det havde nogen betydning, som gjort gældende af regeringen, at Morten Sørensen bare kunne have fundet et andet job. Domstolen lagde i stedet vægt på, at Morten Sørensen blev afskediget uden varsel og som en direkte følge af, at han nægtede at efterleve kravet om medlemskab i SID. Denne konsekvens anså domstolen som alvorlig og i modstrid med selve essensen af begrebet om den fri vilje, der er kernen i den negative foreningsfrihed jf. artikel 11. Regeringen havde fremført LO-fagforeningernes argument om, at hvis man er utilfreds med at støtte Socialdemokraterne gennem sit 4 Internettet var et vigtigt instrument, da man ventede på dommen. fagforeningskontingent, så kan man bare sende en frameldingskupon ind. Også dette argument gennemhuller domstolen, idet den påpeger, at lønmodtageren ikke slipper billigere i kontingent, at der ikke er nogen garanti for, at et sådant ikke-politisk medlemskab ikke medfører en form for indirekte støtte til politiske partier. Sidst men ikke mindst mente domstolen ikke, at et forbud mod eksklusivaftaler ville få store konsekvenser for det danske arbejdsmarked og henviste til det store flertal af medlemsstater, hvor der ikke er eksklusivaftaler. Interessant var det, at den danske dommer, Peer Lorenzen, som så ofte før, når Danmark er blevet dømt, var imod hele afgørelsen og kom med en mindretalsudtalelse. Kristelig Fagforening havde anlagt en lignende sag, som også blev vundet klokkeklart. Morten er ikke kun i søgelyset hos de socialistiske fagforeninger.

5 Morten i pressens brændpunkt efter dommens forkyndelse. Udsigt til forbud mod eksklusivaftaler Dommen er klokkeklar, og de juridiske eksperter er da også enige. Folketinget bliver nødt til at lovgive på området. Til DR udtaler Arbejdsretsekspert og professor Jens Kristiansen fra Retsvidenskabeligt Institut på Københavns Universitet: Den konkrete vurdering, som domstolen foretager af de to sager, betyder i realiteten, at det vil være meget vanskeligt at praktisere eksklusivaftaler, og i hvert fald kan man ikke gøre det på den måde, som man har gjort hidtil. Efter dommen udtalte adjunkt i menneskerettigheder ved Københavns Universitet, Jonas Christoffersen, ligeledes til DR: Danmark bliver nødt til at træde ud af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvis det flertal i Folketinget, der indtil nu har ønsket at bevarede danske eksklusivaftaler, får lov til at bestemme. Den klare dom har også fået beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen til at love et forbud mod eksklusivaftaler, hvilket han dog har gjort før uden at holde løftet. Men med dommen in mente tror vi på det denne gang. I en pressemeddelelse udtaler han: Dommen er meget klar. Eksklusivaftaler i Danmark er i strid med menneskerettighederne. [ ] Jeg tager selvfølgelig dommen til efterretning. Når jeg har nærlæst dommen og dens præmisser, vil jeg så overveje, hvordan vi kan sikre, at den danske retstilstand bringes i overensstemmelse med de afsagte domme. Til gengæld regner jeg med, at der vil være et bredt politisk flertal for et kommende lovforslag, som lever op til den ændrede retspraksis. Det brede flertal er måske ikke sikkert. Socialdemokraterne, der ellers aldrig forsømmer at bruge menneskerettighederne i deres argumentation, mener ifølge Jyllands-Posten ikke, at der er brug for lovgivning. Parterne på arbejdsmarkedet kan selv aftale sig til rette om at sløjfe eksklusivbestemmelserne i de relevante overenskomster, udtaler han til avisen 12. januar. Også Ole Sohn (SF) er lunken i sine udtalelser: Det er op til fagforeninger, arbejdsgivere og Folketinget at afgøre, hvad der nu skal ske og om der skal ændres noget. Men DFF må minde de nævnte politikere om, at Menneskerettighedskonventionen blev en del af dansk lov i 1992, så der er ikke så meget at gøre. Under overskriften Eksklusivt skriver lederen i Horsens Folkeblad 13. januar bl.a.: Det er et udtryk for den velkendte danske selvforståelse (at vi er bedre end alle andre), når der overhovedet kan opstå diskussion om, hvorvidt vi skal efterkomme Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols klokkeklare dom over danske eksklusivaftaler: Det krænker individets rettigheder, hvis det skal tvinges ind i en bestemt forening for at blive ansat i et job. Ordet den danske model får næsten religiøs klang, når det messes i festtalerne. Men sandheden om den danske model er, at den kun lever i kraft af en tvang, som man resten af Europa har gjort op med. Tvang harmonerer ikke med det moderne arbejdsmarked, og danske lønmodtagere i tusindtal har for længst indledt opgøret mod det. 5

6 Århus Stiftstidende 18. december 1996 Ekspert-fejl Tilbage i 1996 da Danmarks Frie Fagforening anlagde sagen for Morten Sørensen, var der ikke ret mange eksperter, der gav DFF gode odds for at vinde sagen. Tværtimod blev DFF mødt med hovedrysten. I Århus Stiftstidende 18. december 1996 kunne man f.eks. læse følgende udtalelser fra daværende lektor i arbejdsret ved Københavns Universitet, Jens Kristiansen: Umiddelbart strider den danske lov ikke mod artikel 11, da den kun taler om retten til at være med i en forening og ikke retten til at stå uden for en. Jens Kristiansen, nu professor samme sted, har gennem tiden været en af de mest citerede eksperter i forbindelse med sagen. Efter denne udtalelse gennemgår avisartiklen tidligere domme ved Menneskerettighedsdomstolen, hvortil Jens Kristiansen udtaler: Dommene vil ikke kunne bruges til ret meget i den konkrete sag, da domstolen altid tager hensyn til det enkelte lands traditioner. Hvis FDB bliver dømt, vil det være en kraftig stramning overfor Danmark og i det hele taget gøre det sværere at være fagforening. Jeg tror ikke, at domstolen vil gå så langet. Så sent som i juni, da sagen blev fremlagt mundtligt i Strasbourg udtalte Jens Kristiansen, at han forventede en mudret afgørelse, hvor den ene af de to sager ville blive vundet og den anden tabt. Godt han og mange andre eksperter tog så grueligt galt. Under overskriften Exit eksklusivaftaler skriver Jyllands-Postens leder 12. januar bl.a.: RETTEN til at organisere sig må også indbefatte retten til at lade være. Skulle man tro. Ikke desto mindre skulle det tage over 100 år, før denne selvfølgelighed blev fastslået som en menneskeret. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg afsagde i går eftermiddag den endelige dødsdom over de såkaldte eksklusivaftaler, der siden septemberforliget i 1899 har været et lige så helligt dogme for fagbevægelsen, som retten til at lede og fordele arbejdet er det for arbejdsgiverne. Den danske model for arbejdsmarkedet, som omfatter principielt frie forhandlinger mellem lønmodtagerorganisationer og arbejdsgiverorganisationer - eller enkelte arbejdsgivere - rummer uomgængeligt et vist element af tvang for den enkelte - også uden eksklusivaftaler. Under overskriften Foreningsfrihed skriver lederen i Weekendavisen 13. januar bl.a.: DER kan ikke være mange, der er overraskede over, at Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg i onsdags meget klart fastslog, at det er i strid med Menneskerettighedskonventionen at forlange, at mennesker er medlemmer af bestemte foreninger for at kunne få arbejde på bestemte arbejdspladser. Det har siden 1789 været en menneskeret frit at kunne melde sig ind i - eller lade være at melde sig ind i - enhver lovlig forening. Det har været en skamplet på det danske samfund, at staten accepterede, at fagforeningernes tvangsbestemmelser kunne indgå i overenskomsterne og mennesker således forhindres i at tjene til livets ophold inden for deres fag, hvis de ikke med deres private penge bidrog til den ene eller anden fagforenings politiske projekt. 6

7 Indkaldelse Danmarks Frie Fagforenings landsmøde 2006 lørdag den 25. marts kl i DFF s nye lokaler, Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning - revideret regnskab fremlægges til godkendelse 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand 8. Valg af yderligere 3 hovedbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 9. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant 10. Eventuelt på datoen for mødets afholdelse, og at tilmelding til landsmødet er sekretariatet i hænde senest 20 dage før mødets afholdelse - altså 5. marts Tilmelding kan ske til sekretariatet skriftligt, på eller på telefon Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være hovedbestyrelsen i hænde en måned før mødets afholdelse. Samkørsel og kørselstilskud Hvis lysten og tiden er der til at deltage, vil det være ærgerligt, hvis du på grund af lang afstand ikke har råd til billetten. Derfor kan du ringe til sekretariatet på , inden du melder dig til. Vi vil så forsøge at arrangere samkørsel, og hvis ikke dette kan lade sig gøre, betaler vi rejsen med offentlig transportmiddel. Bemærk: Formand, kasserer og hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen og er altså på valg hvert andet år. I år er kasserer Marianne Therp på valg. På valg til hovedbestyrelsen er Bo Jensen, Peter Matzen og Arnfred Weber. Suppleanterne Yth Troldvad og Jørgen Therp er ligeledes på valg. Fra vedtægterne: Alle medlemmer har møde- og taleret på landsmødet. Stemmeret er betinget af mindst 2 måneders medlemsanciennitet Forplejning m.m. Mødet begynder kl. 11; men allerede fra kl. 10 kan man få sig en kop morgenkaffe med rundstykker. Kl. 13 får vi frokost og om eftermiddagen kaffe med kringle. Den nævnte forplejning er gratis for medlemmer, hvorimod ledsagere betaler 60 kr. Efter mødet er der bestilt bord på en restaurant i nærheden, der udmærker sig ved at servere god mad til lave priser. Middagen er på egen regning; men af hensyn til bordbestilling bedes du oplyse ved tilmelding til landsmødet, om du vil deltage i spisningen. Særligt landsmøde i ægte gult miljø Med den netop vundne sag om eksklusivaftaler forventer vi, at dette års landsmøde bliver særligt optimistisk og festligt. Landsmødet skal bl.a. diskutere, hvordan den nye situation kan bruges til at skaffe flere nye medlemmer, og hvordan vi bliver bedre til at holde på medlemmerne, nu hvor der er formel fagforeningsfrihed. DFF er en forening og ikke en forretning. Det betyder, at det er nødvendigt, at nogle af medlemmerne engagerer sig i foreningsarbejdet. Og der er nok at tage fat på. Vi kan sagtens bruge flere hænder til f.eks. overenskomstudvalget, presseudvalget og til bladets redaktion. Derudover står det også ethvert medlem frit for at stille op til hovedbestyrelsen. Arbejdet i udvalgene og hovedbestyrelsen er frivilligt, og der udbetales kun honorarer til kasserer og formand. Men foreningen dækker udgifter til transport m.m., så der ikke er udgifter forbundet med at være aktiv i foreningen. Alt dette kan du høre mere om, når du møder op til landsmødet. Det er helt uforpligtende; det eneste du risikerer er at få informationer om din fagforening og indflydelse på dens fremtidige virke. Sekretariatet har holdt flyttedag DFF har gennem 2005 opnået medlemstilgang og har derfor længe været på udkig efter nye større lokaler til hovedkontoret. De nuværende lokaler i Danmarksgade i Aalborg har de sidste 9 måneder været under skarp beskydning af håndværkere med masser af murbrokker, vandskade og støv til følge. For nyligt blev butikken under sekretariatet ramt af en kraftig brand. Dette har medført en umanerlig kraftig stank af sod. Disse forhold var en tilskyndelse til at finde nye lokaler, og nu har vi fundet nogle egnede nye kontorlokaler i den nordlige del af Aalborg - lige over broen. Som tidligere meddelt er vores nye adresse Lille Borgergade i Nørresundby. Se side 2. Under overskriften Eksklusivaftaler fik dødsdommen skriver lederen i Berlingske Tidende 12. januar bl.a.: Det må få konsekvenser, når Menneskerettighedsdomstolen understreger foreningsfriheden Det er i strid med menneskerettighederne at tvinge ansatte ind i en bestemt fagforening, fastslår Menneskerettighedsdomstolen i en ganske klar afgørelse. I betragtning af hvor meget vi ellers bliver viftet om næsen med menneskerettigheder i disse år, er det nok en god idé, at fagbevægelse og arbejdsgivere tager dommen til sig og får afskaffet de sidste rester af fortidens arbejdskampe. Og så kunne regeringen jo passende leve op til sit oprindelige regeringsgrundlag og gennemføre et forbud mod eksklusivaftaler. Ligesom den i forbindelse med en forhåbentlig kommende skattereform må kigge på retten til at trække fagforeningskontingent fra i skat. 7

8 Magasinpost ID nr Danmarks Frie Fagforening Danmarksgade 16, 9000 Aalborg Formanden har ordet Danmarks Frie Fagforening Alternativet i dansk fagbevægelse Partipolitisk uafhængig Vi vandt! Tak til dem, der led og stred med os. Her 3 dage efter sejren og netop hjemkommet fra et debatprogram på TV2-Nord om eksklusivaftaler er det, som TV-værten så rigtigt sagde næsten ikke til at få armene ned! Nej, det er en kæmpesejr, vi har opnået. En sejr, der ud over at give den enkelte lønmodtager den valgfrihed omkring fagforeninger, som vedkommende burde have haft for mange mange år siden, også er en skelsættende dom, der vil gå verden rundt, og som vil blive brugt som juridisk rettesnor i mange år fremover. Vi har i DFF måttet stå model til utroligt meget siden vores stiftelse i Hundredvis af vore medlemmer blev nærmest slagtet, når de valgte os, men de blev ved med at tro på os samt det frie valg og fortsatte ufortrødent kampen, selvom de af hensyn til familie og personlig økonomi for længst burde have sat bremsen i. De troede på os. De troede på, at det var vigtigt at kæmpe. Disse mange mennesker tænker jeg meget på i disse dage. Inden Morten Sørensen-sagen begyndte for ca. 10 år siden, vidste vi, at det var vigtigt at få rejst en sag omkring eksklusivaftaler. Vi havde da også flere muligheder på vej. Men de var ikke klart nok dokumenteret til at kunne bruges som en prøvesager, da der var påstande om andre ting kædet sammen med afskedigelsen. Flere af medlemmerne var blevet fyret med en løgnagtig begrundelse så som driftsmæssige årsager i stedet for den reelle begrundelse, som var en eksklusivaftale. F.eks. var vi på et tidspunkt på Fyn ved at få en sag frem, da en butiksassistent i en Brugsforening blev fyret, da uddeleren ikke havde givet vores medlem besked på, at hun skulle meldes sig i HK. Vi havde allerede gjort de indledende forberedelser, men butiksassistenten bad os om at lægge sagen bi, da hun var sikker på, at denne ville medføre en afskedigelse af uddeleren. Det ville hun ikke være årsag til, så vi stoppede naturligvis. Siden vores stiftelse i 1983 har der været rigtig mange medlemmer på gennemtræk, da de opdagede, der var en eksklusivaftale på deres arbejdsplads. De mange lønmodtagere vil vi nu prøve at få kontakt med. Lad os nu sammen glæde os over den historiske sejr. Jeg vil gerne takke alle dem, der stadig er med os, og som har kæmpet for denne sag. Lad os i fællesskab mindes dem, som ikke er blandt os mere, og som ydede store ofre i kampen for friheden. Nogle er gået bort, andre ved vi endnu sidder med sårene fra den ulige kamp, som ingen enkeltperson kunne vinde. Der er så mange som fortjente at opleve den sejr, som vi nu har fået, og som vi her i DFF blot har været samlingssted for. En særlig tak til Morten Sørensen for den dygtige, utrættelige ihærdighed, hvormed han har stået den 10 år lange sag igennem. Den største vinder er dog vort demokrati. Det er blevet styrket. Jørgen Mikkelsen Spørgeskemaundersøgelse I seneste nummer af FAGLIGT ALTERNATIV opfordrede vi vore medlemmer til at indsende et spørgeskema med henblik på at få ajourført vort kartotek. Vi takker for de mange besvarelser, selvom vi meget gerne havde hørt fra endnu flere. Vi har specielt hæftet os ved, at ingen af DFF s medlemmer ønsker forsikringsaftaler, hvorfor vi foreløbig har valgt ikke at bruge kræfter på at lave sådanne aftaler på medlemmernes vegne. Gavekortet til et hotelophold på et af Comwells 7 hyggelige og moderne hoteller i Danmark blev vundet af medlem nr Elisabeth Rasmussen. Vi ønsker god fornøjelse. Samme lave kontingent i 2006 DFF s medlemstal stiger fortsat. Efter at Menneskerettighedsdomstolen afsagde dommen, har telefonerne været rødglødende. Vi kan herved meddele, at fagforeningskontingentet i 2006 for fjerde år i træk fortsætter uændret på 150 kr. pr. måned (a-kasse 358 kr. om måneden).

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

"SORTBOG" (Lov nr. 359 af 26. april 2006)

SORTBOG (Lov nr. 359 af 26. april 2006) "SORTBOG" (Lov nr. 359 af 26. april 2006) Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) Lovforslag nr. L 153 (Folketingsåret

Læs mere

Der skal indberettes pensionsbidrag til IP med overenskomstkode 14100

Der skal indberettes pensionsbidrag til IP med overenskomstkode 14100 ABAF NYT Februar 2006, nr. 1. Kære ABAF-medlem! Dette er ABAFs første nyhedsbrev. Nyhedsbrevet indeholder de aktuelle nyder fra ABAF og fra ABAFs hjemmeside. Nyhedsbrevet vil udkomme efter behov, men så

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold Beskæftigelsesministeriet Udkast Februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) 1 I lov om beskyttelse

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Cphbusiness Students Vedtægter

Cphbusiness Students Vedtægter Cphbusiness Students Vedtægter 1. Navn og postadresse Foreningens navn er: Cphbusiness Students Foreningens postadresse er: Cphbusiness Students Landemærket 11, 5. sal 1119 København K 2. Formål Cphbusiness

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner.

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Dato: 7. november 2016 Kontor: Task force Sagsbeh: Maria Aviaja Sander Holm Sagsnr.: 2016-0035-0378 Dok.:

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

No. 2 Marts 2005. Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 Marts 2005. Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 2 Marts 2005 Alternativ Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger. DFF yder ikke støtte til politiske grupperinger

Læs mere

Vedtægter. for. Danmark

Vedtægter. for. Danmark Vedtægter for Danmark 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning.

Læs mere

Hr Sørensen lagde sag an mod FDB i Vestre Landsret under henvisning til, at den danske /RY RP

Hr Sørensen lagde sag an mod FDB i Vestre Landsret under henvisning til, at den danske /RY RP 3UHVVHPHGGHOHOVHIUD-XVWLWVVHNUHW UHQIRU! "! #$%&' ( ) * 6725.$00(5(76'20,6$*(1 6 5(16(1 5$60866(102''$10$5. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har i dag under en offentlig høring i Storkammeret afsagt

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014.

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. 1 Navn: Organisationens navn er Afrika Kontakt. Afrika Kontakt er en landsdækkende organisation, med hjemsted i København.

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Revideret efter generalforsamlingen 2007, 2010, 2013 og 2015. 1 Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Navn og formål 1, stk. 1. Foreningens navn er " Foreningen

Læs mere

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Dansk Softball Forbund

Dansk Softball Forbund Opdateret senest i henhold til DSoF Repræsentantskabsmøde d. 2. april 2016. Dansk Softball Forbund LOVE www.softball.dk Kapitel 1 - Forbundet og dets opgaver 1 2 Forbundets navn er "Dansk Softball Forbund"

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Juridisk Forening i Aalborg torsdag den 14. januar 2016

Referat af stiftende generalforsamling i Juridisk Forening i Aalborg torsdag den 14. januar 2016 Referat af stiftende generalforsamling i Juridisk Forening i Aalborg torsdag den 14. januar 2016 Den stiftende generalforsamling afholdtes i nævningeretssalen, Retten i Aalborg, Badehusvej 17 med deltagelse

Læs mere

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK LOVE FOR FODTENNIS DANMARK Senest opdateret d. 2. april 2016 1 Forbundet og dens formål 1.1 Forbundets navn er Fodtennis Danmark (FODA). 1.2 FODAs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden. 1.3 FODA,

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indmeldelse 5. Kontingent 6. Restance

Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indmeldelse 5. Kontingent 6. Restance Vedtægter På den ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 11. september 2012, blev det vedtaget, at den oprindelige forening AaB Ishockey Support ændrede navn til Pirates Support. Tillige opnåede

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010)

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010) ------------ Vedtægter for Frit Forum København ------------ (Vedtaget den 27. marts 2010) Navn 1 Foreningens navn er Frit Forum København Socialdemokratiske Studerende, eller Frit Forum København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab Invitation til stiftende generalforsamling i Ernærings Pædagogisk Selskab Vi inviterer hermed til stiftende generalforsamling i en ny forening der fremover skal arbejde for udbredelse af viden om ernæringens

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

B 52/ Aalborg Fodbold Club

B 52/ Aalborg Fodbold Club B 52/ Aalborg Fodbold Club VEDTÆGTER: 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

EU-note E 12 Offentligt

EU-note E 12 Offentligt 2012-13 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten og Folketingets repræsentant ved EU EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. december 2012 EU-Domstolen annullerer Europa-Parlamentets beslutninger

Læs mere

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014.

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. AVALAK s VEDTÆGTER Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. ORGANISATIONENS NAVN: 1. AVALAK (Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark) Stk.

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Borgerlige Jurister

Vedtægter for Foreningen for Borgerlige Jurister Vedtægter for Foreningen for Borgerlige Jurister Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Foreningen for Borgerlige Jurister på Aarhus Universitet, i daglig tale forkortet FBJ. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde Svendborg afdeling Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde, Svendborg afdeling Møllergade 56 5700 Svendborg Tlf. 4697 2727 Fax. 4697 2718 Faglig afdeling Fax. 4697 2719 A-kassen

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 Juni 2005 Alternativ Her i Menneskerettighedsdomstolen møder DFF som den grimme ælling i LO s opfattelse. Forhåbentlig kommer vi ud derfra som en smuk svane! Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag...

Læs mere

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d Velkomst v. bestyrelsesformand, Kirstine Fabricius. Pkt. 1: Valg af dirigent Camilla Bylling Lang blev valgt som dirigent Camilla gennemgik dagsordenen m. præsentation af punkter. Indkaldelsen er sket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere