No. 1 Januar Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening"

Transkript

1 Fagligt No. 1 Januar 2006 Alternativ Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O Danmarks Frie Fagforening 1

2 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger. DFF yder ikke støtte til politiske grupperinger eller ideologiske formål, ejheller moralsk eller agitatorisk støtte til sådanne. DFF vil udelukkende benytte foreningens midler til støtte for medlemmernes faglige interesser. DFF sætter respekten for den enkelte i højsædet, således at grundlovens og menneskerettighedskonventionens ord efterleves. DFF arbejder på at fjerne de aftaler på arbejdsmarkedet, der medfører, at man udelukkes fra et arbejde, medmindre man er medlem af en bestemt fagforening. DFF vil sikre medlemmerne tryghed i ansættelsen og størst mulig realindkomst. Hvordan... DFF er en landsdækkende organisation, der optager funktionærer og lønmodtagere på tværs af faggrænserne. Vi arbejder fagligt ud fra en anden grundholdning end den etablerede fagbevægelse. Begrebet klassekamp bør fjernes i et moderne samfund. DFF medvirker til at fremme korrekt og saglig information, så lønmodtagerne selv kan afgøre deres ønsker og behov. Hvorfor... LO-fagbevægelsen er i krise, fordi man ikke har fornyet sig. Mange er modstandere af den politiske tilknytning, og man løser ikke krisen blot ved at fjerne de direkte tilskud til politiske partier. Det fremgår af nedenstående eksempler, at de forskellige fagforeningers love forpligter til at fremme bestemte ideologier. Ikke kun økonomisk, men også moralsk forpligtelse, som medfører samvittighedskonflikt for mange mennesker. Eksempel 1.:» det er på sin plads at slå fast, at partistøtten kun udgør en mindre del af fagbevægelsens politiske engagement.«poul Winckler (FOA), Poul Erik Skov Christensen (SiD) og John Dahl (HK) i en kronik i Politiken 4. juli 2001 Eksempel 2.: SID s formålsparagraf stk. 6:»At arbejde for indførelse af arbejdsplads-, økonomisk- og kulturelt demokrati med det sigte, at skabe et socialistisk samfund.«der skal ikke herske tvivl om organisationernes ret til at søge disse formål fremmet. Men kombineret med diverse tvangsmetoder betyder det en knægtelse af de demokratiske frihedsrettigheder. Derfor tilbyder DFF sig til alle lønmodtagere, som ønsker at være fri for sådanne bindinger, men som alligevel ønsker den tryghed det giver at være medlem af en fagforening. Under overskriften Nej til tvang skriver Kristeligt Dagblads leder 12. januar bl.a.: Bedre sent end aldrig med afskaffelse af eksklusivaftalerne De danske eksklusivaftaler har været meget omstridte i en generation eller mere. Men det kan umuligt komme som en overraskelse, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i går skar igennem med en klar afgørelse om, at eksklusivaftalerne strider mod menneskerettighederne. Selve kernen i aftalerne, at der kræves medlemskab af en bestemt fagforening for at udføre en bestemt type arbejde, strider lodret imod de frihedsidealer, vi ellers hylder som grundlæggende for den måde, vi indretter os med hinanden. Derfor burde eksklusivaftalerne være afskaffet for længst. At det vil ske nu, er naturligvis bedre sent end aldrig, omend det på ingen måde er klædeligt, at der skulle en halv snes års sagsbehandling og en dom i Strasbourg til at udløse et gennembrud. Under overskriften Indlysende rigtig dom skriver lederen i JydskeVestkysten 12. januar bl.a.: En sort dag for den danske arbejdsmarkedsmodel, mener fagforbundet 3F. Det er, som man ser det. Langt flere vil nok mene, at Menneskerettighedsdomstolens klare dom mod eksklusivaftaler måske nok umiddelbart gjorde det til en sort dag for 3F, men til gengæld til en glædelig dag for danske lønmodtagere, den danske model og især for frihedsrettighederne. Nu står det enhver ansat i en dansk virksomhed frit, om hun eller han vil være medlem af en bestemt fagforening. En indlysende rigtig dom, som bør glæde enhver, men åbenbart ikke gør det. Nogle vil gerne bevare tvangen. Under overskriften Så kan vi lære det skriver lederen i Morsø Folkeblad 12. januar bl.a.: Det er kun seks år siden, den danske Højesteret afgjorde, at eksklusivaftaler ikke strider mod lovgivningen - altså at en ansat lovligt kan tvinges til medlemskab af en bestemt fagforening som en forudsætning for at få eller beholde jobbet. Det stod klart for alle, at kendelsen og opfattelsen havde knyster i forhold til hensigterne i Grundlovens bestemmelser om den personlige frihed, men afgørelsen kunne også diskuteres i forhold til de anerkendte grundlæggende menenskerettigheder. Derfor besluttede Kristelig Fagforening og Danmarks Frie Fagforening at føre sagen helt til tops ved menneskerettighedsdomstolen. I går vandt de sagen bragende klart. Konsekvensen er, at fagforeningsfriheden skal implementeres i dansk lovgivning, hvorefter alle aftaler på arbejdsmarkedet skal bringes i overensstemmelse med lovgivningen. Ikke alle er tilfredse med Menneskerettighedsdommen om eksklusivaftaler. I en pressemeddelelse fra HK kan man læse følgende: HK beklager dybt den afgørelse, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er nået frem til i en sag anlagt af to fagforeninger udenfor LO. I afgørelsen siger domstolen at eksklusivaftaler strider imod Menneskerettighedskonventionens paragraf 11 om foreningsfrihed. - Afgørelsen er et angreb på den danske aftalemodel, som sikrer, at to parter kan lave aftale om løn- og arbejdsvilkår på arbejdspladsen. Vores aftaler indeholder masser af bestemmelser om alt fra løn, arbejdstid og pension til regler om rygning og påklædning, og det er derfor helt mærkværdigt, hvis vi ikke kan lave aftale om organisationsmedlemskab, siger sektorformand Karin Retvig, HK. 2 Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby Giro Kontortid: Mandag - onsdag kl Torsdag Fredag Tlf Fax Lokalkontor SJÆLLAND: Zoffmannsvej 12 A, 4600 Køge Afd.leder: Michael Pedersen Træffes bedst ma. til fre Tlf Fax mail: Udgiver: Danmarks Frie Fagforening Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby Tlf mail: Redaktion: Arnfred Weber (ansvar) Toftekær Søndersø Tlf mail: PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg Tlf mail: Tryk: Als Offset, Augustenborg Forsidebillede: Scanpix/Henning Bagger Abonnement: 4 numre kr. 80,- ISSN Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse

3 Der er fagforeningsfrihed nu - det skal give flere medlemmer! Giv en hånd med og få en gave Så kom der endelig fagforeningsfrihed i Danmark som følge af Menneskerettighedsdomstolens afgørelse i Danmarks Frie Fagforenings sag om eksklusivaftaler. Sagen har skabt stor interesse om valg af fagforening og om DFF. Siden dommen har vi fået mange henvendelser om indmeldelser; men vi kan få endnu flere. Uanset hvad andre fagforeninger siger, så er det vigtigt at slå fast, at der er fagforeningsfrihed nu. Der er ingen grund til at vente til Folketinget får ændret på lovgivningen. Dommen fra Menneskerettighedsdomstolen var klokkeklar, og da Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er indskrevet i dansk lov, skal de danske domstole rette sig efter afgørelser derfra. Skulle et nyt medlem derfor få problemer ved indmeldelse i Danmarks Frie Fagforening, så er foreningen naturligvis klar til at gå rettens vej. Så derfor kan du roligt opfordre venner, kollegaer og familiemedlemmer til at skifte fagforening. Fortæl dem, at Danmarks Frie Fagforening er et solidt alternativ til alle andre fagforeninger. Som medlemmer optager vi alle Danmarks lønmodtagere på tværs af faggrænser og bruger ikke som så mange andre fagforeninger - vore midler til politisk eller religiøst arbejde. Vi koncentrerer os om det væsentlige, nemlig dig, både før, under og efter ansættelsen, uanset om sagen løses af vore erfarne faglige konsulenter, jurister eller advokater. Dertil kommer at kontingentet er meget lavet 150 kr. pr. måned. A-kassen 358 kr. (Danmarks billigste tværfaglige a-kasse) i alt 508 kr. pr. måned. Når vi med vores sagsbehandling kan vinde over, Byretten, Landsretten, Højesteret, og endelig den danske stat, samt alle de odds vi havde imod os fra eksperter der har studeret jura i mange år, kan vi også føre sag for dig. Skaffer du et nyt medlem, giver vi en gave. Se herunder. Morten Sørensen og Jørgen Mikkelsen: SKÅL! Tegn nye medlemmer til Danmarks Frie Fagforening og modtag en gave fra os! På det seneste er DFF s medlemstal steget; men der er brug for endnu flere nye medlemmer for at gøre os stærkere. Derfor, er du tilfreds med dit medlemskab, så anbefal DFF til kollegaer, familie og venner. Denne metode giver nye medlemmer, og det belønnes med en gave. Konkret giver DFF et gavekort til Netto på 300 kr for hvert nyt betalende medlem, du skaffer. Udfyld kuponen eller ring el. med navn og adresse til sekretariatet. Gaven bliver sendt til dig, så snart det nye medlem har indbetalt sit første kontingent. Send mere materiale til nedenstående: Navn Adresse Postnr./By Gaven bedes sendt til Navn Adresse Postnr./By NB! Personer, der har været medlem af DFF indenfor det seneste år, tæller ikke med i ovenstående tilbud men det er vigtigt, at de kommer med igen alligevel. 3

4 Vi vandt Danmarks Frie Fagforening vandt sagen om eksklusivaftaler ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Dommen blev afsagt onsdag den 11. januar kl i Strasbourg, og kl modtog DFF og sagens hovedperson, Morten Sørensen, dommen i Restaurant Terrassen i Friheden i Århus. Dommen var klokkeklar. Med stemmerne 12-5 fandt domstolen, at der var sket en overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 11. Ifølge DFF s advokat Jens Paulsen, fastslog dommen bl.a. at den danske stat har pligt til at sikre den negative foreningsfrihed at Folketinget har pligt til omgående at ændre foreningsfrihedsloven at arbejdsgivere fremover hverken har pligt eller ret til at afskedige ansatte, der er organiseret i en bestemt fagforening at alle ansatte, uanset om arbejdsgiveren er organiseret og uanset hvor, fremover har ret til at organisere sig, lige hvor de ønsker. I præmisserne gentog domstolen, at artikel 11 både beskytter retten til at melde sig ind i en fagforening (den positive foreningsfrihed) og retten til at stå udenfor en fagforening (den negative foreningsfrihed). Stort set alle regeringens argumenter blev tilsidesat. Flertallet af dommerne tillagde det ikke betydning, at Morten Sørensen var bekendt med kravet om eksklusivaftaler på forhånd. Tillige mente domstolen heller ikke, at det havde nogen betydning, som gjort gældende af regeringen, at Morten Sørensen bare kunne have fundet et andet job. Domstolen lagde i stedet vægt på, at Morten Sørensen blev afskediget uden varsel og som en direkte følge af, at han nægtede at efterleve kravet om medlemskab i SID. Denne konsekvens anså domstolen som alvorlig og i modstrid med selve essensen af begrebet om den fri vilje, der er kernen i den negative foreningsfrihed jf. artikel 11. Regeringen havde fremført LO-fagforeningernes argument om, at hvis man er utilfreds med at støtte Socialdemokraterne gennem sit 4 Internettet var et vigtigt instrument, da man ventede på dommen. fagforeningskontingent, så kan man bare sende en frameldingskupon ind. Også dette argument gennemhuller domstolen, idet den påpeger, at lønmodtageren ikke slipper billigere i kontingent, at der ikke er nogen garanti for, at et sådant ikke-politisk medlemskab ikke medfører en form for indirekte støtte til politiske partier. Sidst men ikke mindst mente domstolen ikke, at et forbud mod eksklusivaftaler ville få store konsekvenser for det danske arbejdsmarked og henviste til det store flertal af medlemsstater, hvor der ikke er eksklusivaftaler. Interessant var det, at den danske dommer, Peer Lorenzen, som så ofte før, når Danmark er blevet dømt, var imod hele afgørelsen og kom med en mindretalsudtalelse. Kristelig Fagforening havde anlagt en lignende sag, som også blev vundet klokkeklart. Morten er ikke kun i søgelyset hos de socialistiske fagforeninger.

5 Morten i pressens brændpunkt efter dommens forkyndelse. Udsigt til forbud mod eksklusivaftaler Dommen er klokkeklar, og de juridiske eksperter er da også enige. Folketinget bliver nødt til at lovgive på området. Til DR udtaler Arbejdsretsekspert og professor Jens Kristiansen fra Retsvidenskabeligt Institut på Københavns Universitet: Den konkrete vurdering, som domstolen foretager af de to sager, betyder i realiteten, at det vil være meget vanskeligt at praktisere eksklusivaftaler, og i hvert fald kan man ikke gøre det på den måde, som man har gjort hidtil. Efter dommen udtalte adjunkt i menneskerettigheder ved Københavns Universitet, Jonas Christoffersen, ligeledes til DR: Danmark bliver nødt til at træde ud af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvis det flertal i Folketinget, der indtil nu har ønsket at bevarede danske eksklusivaftaler, får lov til at bestemme. Den klare dom har også fået beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen til at love et forbud mod eksklusivaftaler, hvilket han dog har gjort før uden at holde løftet. Men med dommen in mente tror vi på det denne gang. I en pressemeddelelse udtaler han: Dommen er meget klar. Eksklusivaftaler i Danmark er i strid med menneskerettighederne. [ ] Jeg tager selvfølgelig dommen til efterretning. Når jeg har nærlæst dommen og dens præmisser, vil jeg så overveje, hvordan vi kan sikre, at den danske retstilstand bringes i overensstemmelse med de afsagte domme. Til gengæld regner jeg med, at der vil være et bredt politisk flertal for et kommende lovforslag, som lever op til den ændrede retspraksis. Det brede flertal er måske ikke sikkert. Socialdemokraterne, der ellers aldrig forsømmer at bruge menneskerettighederne i deres argumentation, mener ifølge Jyllands-Posten ikke, at der er brug for lovgivning. Parterne på arbejdsmarkedet kan selv aftale sig til rette om at sløjfe eksklusivbestemmelserne i de relevante overenskomster, udtaler han til avisen 12. januar. Også Ole Sohn (SF) er lunken i sine udtalelser: Det er op til fagforeninger, arbejdsgivere og Folketinget at afgøre, hvad der nu skal ske og om der skal ændres noget. Men DFF må minde de nævnte politikere om, at Menneskerettighedskonventionen blev en del af dansk lov i 1992, så der er ikke så meget at gøre. Under overskriften Eksklusivt skriver lederen i Horsens Folkeblad 13. januar bl.a.: Det er et udtryk for den velkendte danske selvforståelse (at vi er bedre end alle andre), når der overhovedet kan opstå diskussion om, hvorvidt vi skal efterkomme Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols klokkeklare dom over danske eksklusivaftaler: Det krænker individets rettigheder, hvis det skal tvinges ind i en bestemt forening for at blive ansat i et job. Ordet den danske model får næsten religiøs klang, når det messes i festtalerne. Men sandheden om den danske model er, at den kun lever i kraft af en tvang, som man resten af Europa har gjort op med. Tvang harmonerer ikke med det moderne arbejdsmarked, og danske lønmodtagere i tusindtal har for længst indledt opgøret mod det. 5

6 Århus Stiftstidende 18. december 1996 Ekspert-fejl Tilbage i 1996 da Danmarks Frie Fagforening anlagde sagen for Morten Sørensen, var der ikke ret mange eksperter, der gav DFF gode odds for at vinde sagen. Tværtimod blev DFF mødt med hovedrysten. I Århus Stiftstidende 18. december 1996 kunne man f.eks. læse følgende udtalelser fra daværende lektor i arbejdsret ved Københavns Universitet, Jens Kristiansen: Umiddelbart strider den danske lov ikke mod artikel 11, da den kun taler om retten til at være med i en forening og ikke retten til at stå uden for en. Jens Kristiansen, nu professor samme sted, har gennem tiden været en af de mest citerede eksperter i forbindelse med sagen. Efter denne udtalelse gennemgår avisartiklen tidligere domme ved Menneskerettighedsdomstolen, hvortil Jens Kristiansen udtaler: Dommene vil ikke kunne bruges til ret meget i den konkrete sag, da domstolen altid tager hensyn til det enkelte lands traditioner. Hvis FDB bliver dømt, vil det være en kraftig stramning overfor Danmark og i det hele taget gøre det sværere at være fagforening. Jeg tror ikke, at domstolen vil gå så langet. Så sent som i juni, da sagen blev fremlagt mundtligt i Strasbourg udtalte Jens Kristiansen, at han forventede en mudret afgørelse, hvor den ene af de to sager ville blive vundet og den anden tabt. Godt han og mange andre eksperter tog så grueligt galt. Under overskriften Exit eksklusivaftaler skriver Jyllands-Postens leder 12. januar bl.a.: RETTEN til at organisere sig må også indbefatte retten til at lade være. Skulle man tro. Ikke desto mindre skulle det tage over 100 år, før denne selvfølgelighed blev fastslået som en menneskeret. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg afsagde i går eftermiddag den endelige dødsdom over de såkaldte eksklusivaftaler, der siden septemberforliget i 1899 har været et lige så helligt dogme for fagbevægelsen, som retten til at lede og fordele arbejdet er det for arbejdsgiverne. Den danske model for arbejdsmarkedet, som omfatter principielt frie forhandlinger mellem lønmodtagerorganisationer og arbejdsgiverorganisationer - eller enkelte arbejdsgivere - rummer uomgængeligt et vist element af tvang for den enkelte - også uden eksklusivaftaler. Under overskriften Foreningsfrihed skriver lederen i Weekendavisen 13. januar bl.a.: DER kan ikke være mange, der er overraskede over, at Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg i onsdags meget klart fastslog, at det er i strid med Menneskerettighedskonventionen at forlange, at mennesker er medlemmer af bestemte foreninger for at kunne få arbejde på bestemte arbejdspladser. Det har siden 1789 været en menneskeret frit at kunne melde sig ind i - eller lade være at melde sig ind i - enhver lovlig forening. Det har været en skamplet på det danske samfund, at staten accepterede, at fagforeningernes tvangsbestemmelser kunne indgå i overenskomsterne og mennesker således forhindres i at tjene til livets ophold inden for deres fag, hvis de ikke med deres private penge bidrog til den ene eller anden fagforenings politiske projekt. 6

7 Indkaldelse Danmarks Frie Fagforenings landsmøde 2006 lørdag den 25. marts kl i DFF s nye lokaler, Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning - revideret regnskab fremlægges til godkendelse 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand 8. Valg af yderligere 3 hovedbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 9. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant 10. Eventuelt på datoen for mødets afholdelse, og at tilmelding til landsmødet er sekretariatet i hænde senest 20 dage før mødets afholdelse - altså 5. marts Tilmelding kan ske til sekretariatet skriftligt, på eller på telefon Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være hovedbestyrelsen i hænde en måned før mødets afholdelse. Samkørsel og kørselstilskud Hvis lysten og tiden er der til at deltage, vil det være ærgerligt, hvis du på grund af lang afstand ikke har råd til billetten. Derfor kan du ringe til sekretariatet på , inden du melder dig til. Vi vil så forsøge at arrangere samkørsel, og hvis ikke dette kan lade sig gøre, betaler vi rejsen med offentlig transportmiddel. Bemærk: Formand, kasserer og hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen og er altså på valg hvert andet år. I år er kasserer Marianne Therp på valg. På valg til hovedbestyrelsen er Bo Jensen, Peter Matzen og Arnfred Weber. Suppleanterne Yth Troldvad og Jørgen Therp er ligeledes på valg. Fra vedtægterne: Alle medlemmer har møde- og taleret på landsmødet. Stemmeret er betinget af mindst 2 måneders medlemsanciennitet Forplejning m.m. Mødet begynder kl. 11; men allerede fra kl. 10 kan man få sig en kop morgenkaffe med rundstykker. Kl. 13 får vi frokost og om eftermiddagen kaffe med kringle. Den nævnte forplejning er gratis for medlemmer, hvorimod ledsagere betaler 60 kr. Efter mødet er der bestilt bord på en restaurant i nærheden, der udmærker sig ved at servere god mad til lave priser. Middagen er på egen regning; men af hensyn til bordbestilling bedes du oplyse ved tilmelding til landsmødet, om du vil deltage i spisningen. Særligt landsmøde i ægte gult miljø Med den netop vundne sag om eksklusivaftaler forventer vi, at dette års landsmøde bliver særligt optimistisk og festligt. Landsmødet skal bl.a. diskutere, hvordan den nye situation kan bruges til at skaffe flere nye medlemmer, og hvordan vi bliver bedre til at holde på medlemmerne, nu hvor der er formel fagforeningsfrihed. DFF er en forening og ikke en forretning. Det betyder, at det er nødvendigt, at nogle af medlemmerne engagerer sig i foreningsarbejdet. Og der er nok at tage fat på. Vi kan sagtens bruge flere hænder til f.eks. overenskomstudvalget, presseudvalget og til bladets redaktion. Derudover står det også ethvert medlem frit for at stille op til hovedbestyrelsen. Arbejdet i udvalgene og hovedbestyrelsen er frivilligt, og der udbetales kun honorarer til kasserer og formand. Men foreningen dækker udgifter til transport m.m., så der ikke er udgifter forbundet med at være aktiv i foreningen. Alt dette kan du høre mere om, når du møder op til landsmødet. Det er helt uforpligtende; det eneste du risikerer er at få informationer om din fagforening og indflydelse på dens fremtidige virke. Sekretariatet har holdt flyttedag DFF har gennem 2005 opnået medlemstilgang og har derfor længe været på udkig efter nye større lokaler til hovedkontoret. De nuværende lokaler i Danmarksgade i Aalborg har de sidste 9 måneder været under skarp beskydning af håndværkere med masser af murbrokker, vandskade og støv til følge. For nyligt blev butikken under sekretariatet ramt af en kraftig brand. Dette har medført en umanerlig kraftig stank af sod. Disse forhold var en tilskyndelse til at finde nye lokaler, og nu har vi fundet nogle egnede nye kontorlokaler i den nordlige del af Aalborg - lige over broen. Som tidligere meddelt er vores nye adresse Lille Borgergade i Nørresundby. Se side 2. Under overskriften Eksklusivaftaler fik dødsdommen skriver lederen i Berlingske Tidende 12. januar bl.a.: Det må få konsekvenser, når Menneskerettighedsdomstolen understreger foreningsfriheden Det er i strid med menneskerettighederne at tvinge ansatte ind i en bestemt fagforening, fastslår Menneskerettighedsdomstolen i en ganske klar afgørelse. I betragtning af hvor meget vi ellers bliver viftet om næsen med menneskerettigheder i disse år, er det nok en god idé, at fagbevægelse og arbejdsgivere tager dommen til sig og får afskaffet de sidste rester af fortidens arbejdskampe. Og så kunne regeringen jo passende leve op til sit oprindelige regeringsgrundlag og gennemføre et forbud mod eksklusivaftaler. Ligesom den i forbindelse med en forhåbentlig kommende skattereform må kigge på retten til at trække fagforeningskontingent fra i skat. 7

8 Magasinpost ID nr Danmarks Frie Fagforening Danmarksgade 16, 9000 Aalborg Formanden har ordet Danmarks Frie Fagforening Alternativet i dansk fagbevægelse Partipolitisk uafhængig Vi vandt! Tak til dem, der led og stred med os. Her 3 dage efter sejren og netop hjemkommet fra et debatprogram på TV2-Nord om eksklusivaftaler er det, som TV-værten så rigtigt sagde næsten ikke til at få armene ned! Nej, det er en kæmpesejr, vi har opnået. En sejr, der ud over at give den enkelte lønmodtager den valgfrihed omkring fagforeninger, som vedkommende burde have haft for mange mange år siden, også er en skelsættende dom, der vil gå verden rundt, og som vil blive brugt som juridisk rettesnor i mange år fremover. Vi har i DFF måttet stå model til utroligt meget siden vores stiftelse i Hundredvis af vore medlemmer blev nærmest slagtet, når de valgte os, men de blev ved med at tro på os samt det frie valg og fortsatte ufortrødent kampen, selvom de af hensyn til familie og personlig økonomi for længst burde have sat bremsen i. De troede på os. De troede på, at det var vigtigt at kæmpe. Disse mange mennesker tænker jeg meget på i disse dage. Inden Morten Sørensen-sagen begyndte for ca. 10 år siden, vidste vi, at det var vigtigt at få rejst en sag omkring eksklusivaftaler. Vi havde da også flere muligheder på vej. Men de var ikke klart nok dokumenteret til at kunne bruges som en prøvesager, da der var påstande om andre ting kædet sammen med afskedigelsen. Flere af medlemmerne var blevet fyret med en løgnagtig begrundelse så som driftsmæssige årsager i stedet for den reelle begrundelse, som var en eksklusivaftale. F.eks. var vi på et tidspunkt på Fyn ved at få en sag frem, da en butiksassistent i en Brugsforening blev fyret, da uddeleren ikke havde givet vores medlem besked på, at hun skulle meldes sig i HK. Vi havde allerede gjort de indledende forberedelser, men butiksassistenten bad os om at lægge sagen bi, da hun var sikker på, at denne ville medføre en afskedigelse af uddeleren. Det ville hun ikke være årsag til, så vi stoppede naturligvis. Siden vores stiftelse i 1983 har der været rigtig mange medlemmer på gennemtræk, da de opdagede, der var en eksklusivaftale på deres arbejdsplads. De mange lønmodtagere vil vi nu prøve at få kontakt med. Lad os nu sammen glæde os over den historiske sejr. Jeg vil gerne takke alle dem, der stadig er med os, og som har kæmpet for denne sag. Lad os i fællesskab mindes dem, som ikke er blandt os mere, og som ydede store ofre i kampen for friheden. Nogle er gået bort, andre ved vi endnu sidder med sårene fra den ulige kamp, som ingen enkeltperson kunne vinde. Der er så mange som fortjente at opleve den sejr, som vi nu har fået, og som vi her i DFF blot har været samlingssted for. En særlig tak til Morten Sørensen for den dygtige, utrættelige ihærdighed, hvormed han har stået den 10 år lange sag igennem. Den største vinder er dog vort demokrati. Det er blevet styrket. Jørgen Mikkelsen Spørgeskemaundersøgelse I seneste nummer af FAGLIGT ALTERNATIV opfordrede vi vore medlemmer til at indsende et spørgeskema med henblik på at få ajourført vort kartotek. Vi takker for de mange besvarelser, selvom vi meget gerne havde hørt fra endnu flere. Vi har specielt hæftet os ved, at ingen af DFF s medlemmer ønsker forsikringsaftaler, hvorfor vi foreløbig har valgt ikke at bruge kræfter på at lave sådanne aftaler på medlemmernes vegne. Gavekortet til et hotelophold på et af Comwells 7 hyggelige og moderne hoteller i Danmark blev vundet af medlem nr Elisabeth Rasmussen. Vi ønsker god fornøjelse. Samme lave kontingent i 2006 DFF s medlemstal stiger fortsat. Efter at Menneskerettighedsdomstolen afsagde dommen, har telefonerne været rødglødende. Vi kan herved meddele, at fagforeningskontingentet i 2006 for fjerde år i træk fortsætter uændret på 150 kr. pr. måned (a-kasse 358 kr. om måneden).

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

No. 2 August 2007. Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 August 2007. Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 2 August 2007 Alternativ Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger. DFF yder ikke støtte til politiske grupperinger

Læs mere

No. 1 Maj 2009. Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Maj 2009. Fagligt Alternativ. Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten. Danmarks Frie Fagforening No. 1 Maj 2009 Fagligt Alternativ Mangel på modige vidner om tvangsmedlemskab førte til tabt sag i byretten Danmarks Frie Fagforening 2 Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade 13 9400

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Udredning nr. 7 Institut for Menneskerettigheder 2009 Nationale kontrolorganer 2 Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 57. møde Onsdag den 14. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Danmark på anklagebænken

Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Lene Hansen, Ditte Goldschmidt og Institut for Menneskerettigheder, 2007 Forlagsredaktion: Klaus Slavensky Grafisk tilrettelæggelse: Martin Scheuer/ad-man.dk

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom Magasinet Nr. 1 januar 2003 Her er hver 3. nydansker Luksusproblem: Konstant jobfest Kan ikke smide fastansatte ud Op til 50.000 ved kritisk sygdom Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan?

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan? NR.2 MAJ 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Stråmænd og chikane op på ministerens bord Hver en krone tilbage for skimmel-bolig Platugler i bolig-junglen 100.000 boliger uden bad og toilet En fiks

Læs mere