Nøgle-rytme 1 Jam på congas En intuitiv måde at skabe rytmemønstre på indenfor en nøglerytme, ved spil på congas.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgle-rytme 1 Jam på congas En intuitiv måde at skabe rytmemønstre på indenfor en nøglerytme, ved spil på congas."

Transkript

1 Nøglerytme 1 Jam på congas Ole Skou Juni 2009 side 1 Nøgle-rytme 1 Jam på congas En intuitiv måde at skabe rytmemønstre på indenfor en nøglerytme, ved spil på congas. Se Video1 Klik Her Se derefter en live version klik her Er du Mac-bruger Klik Her Er du Mac-bruger Klik Her Formålet er at selvstændiggøre deltagerne mht. at kunne sætte rytmer sammen som danner en helhed der åbnes med en fælles nøgle, clave eller keyrytm. 1 På engelsk benyttes ordet key til betegnelsen af en toneart. En toneart kan man både spille inden for og udenfor. En toneart kan både være en måde at forstå hvordan en mængde toner hænger sammen, og være en overordnede fornemmelse man sidder tilbage med efter at have hørt en mænge toner. Med andre ord en måde at opleve helhed på. I Storbritannien benyttes ordet key-rytm til på tilsvarende vis at kategorisere rytmer på. Det bliver i min fordanskning til ordet nøglerytme. Med intuitiv mener jeg at spillets regler er meget nemme at få overblik over. Man behøver kun at forklare meget lidt. I den mundtlige formidling kan man faktisk helt undgå brug af symboler, og derved kommer langt den største del af læringen til at ligge i deltagelsen. Indhold. Grundlaget spil nøgle-rytmen Udgangspunkt; alle spiller nøglerytmen Klip hul Lav breacks hvori trommerne høres to og to Udgangspunkt; alle spiller stumme slag, - Fyld slag på fra nøglerytmen Differentiering den enkleste måde at deltage på Markeringer uden for nøglerytmen kromatik Andre nøglerytmer Andre instrumenter... 9 Samme bevægelse (f.eks. klokke på pude)... 9 Samme princip. (f.eks guitar, bas, mundperkussion.)... 9 Tilføj ballance-rytmer Pædagogiske perspektiver Sammenfatning Udvidelses muligheder Appendix Et billede på det at klippe huller; Mon du bemærket har Forhistorien Clave er det spanske ord for nøgle og betegnelsen bruges iforbindelse med Latinamerikansk musik f.eks. i USA. I Storbritanien bruges betegnelsen keyrytm ifm. afrikanske rytmer. (HUSK EKSEMPLER).

2 Nøglerytme 1 Jam på congas Ole Skou Juni 2009 side 2 Grundlaget spil nøgle-rytmen. Alle sidder i rundkreds med hver sin conga. Udgangspunktet for det følgende eri nedenstående nøglebevægelse. For at danne en musikalsk helhed og derved gøre det lettere at lære og at huske rytmen har jeg lavet en lille melodi 2 som jeg nynner til øvelsen. Det er ikke en melodi som der er fokus på, noget jeg taler om, blot noget som deltagerne ligger i blød i. En forudsætning er at de fleste på holdet kan tromme 16-dele fra hånd til hånd. Skulle en eller to på holdet have svært ved det, kan de dog stadig deltager på meningsfyldt måde, se side 6. Som det første lærer alle at spille figuren som hånd til hånd tromning. Jeg bruger kun åbne og lukkede slag. Som vist på videoen bygger jeg nøgle figuren op ad tre omgange. 1. Først de tre første højrehånds slag. 2. Så helt hen til tre slaget, evt. sådan at de dæmpede slag med højre hånd betones i kraft af at være det sidste slag. 3. Så sættes liftene på en efter en. Skulle en enkelt deltager have svært ved at spille hele figuren, altså gennemføre alle tre punkter, kan man nøjes med at spille det af den man kan. (mere om dette side 6 ) Undervejs i hele forløbet vil jeg opfordre deltagerne til skiftevis at koncentrere sig om at lytte til om alle underdelingerne klinger samtidigt, og at bruge øjnene til at se om man følges ad. 2 Den aktuelle melodi opstod da jeg sad og spillede på netop de congas som indgår i videoen. Efterfølgende konstaterede jeg så at det var Eb dur. Jeg anbefaler altså at man synger i den toneart det falder naturligt i at synge til en bestemt samling af trommer, frem for at beslutte sig hjemmefra og så vandre over til klaveret for at finde toner. Ved den ene kombination af trommer bliver det måske mol, i en anden dur.

3 Nøglerytme 1 Jam på congas Ole Skou Juni 2009 side 3 Udgangspunkt; alle spiller nøglerytmen Klip hul. Jeg beder deltagerne om at klippe et stort hul i deres figur, og blot fylde det ud med dæmpede slag. Jeg fortsætter med selv at sidde og nynne melodien. De fire deltagere på Videoen klipper huller sådan.. Som på videoen er udgangspunktet her at man kommer fra at spille hele figuren og så tager noget væk. I modsætning til øvelsen side 5, hvor udgangspunkter er at man spiller de stumme slag, og så fylder på. Når en deltager har fundet frem til en figur, kan han/hun løfte blikket og prøve at få overblik over hvem som spiller nogle af de samme slag. Hvis man ikke er mere end 4-6 deltagere, kan det evt. give mening af prøve at flytte sig lidt for hinanden for at give plads.

4 Nøglerytme 1 Jam på congas Ole Skou Juni 2009 side 4 Lav breacks hvori trommerne høres to og to. De fire deltagere på videoen, har været en smule heldige med at klippe huller på en sådan måde at trommerne giver en rimelig klar helhed, hvor man kan høre den enkelte conga. Så heldig er man ikke altid. Hvis man har 10 på holdet kan det være svært at høre at der bliver klippet huller. Måden som figurerne supplerer hinanden på kan derfor med fordel tydeliggøres ved at høre figurerne parvis 3, i breaks på f.eks. 4 takter. Som leder kan du holde øje med hvilke rytmer der supplerer hinanden godt, evt. i kombination med at congaerne klinger på en måde så de kan skelnes fra hinanden. På side 10 beskriver jeg nogle pædagogiske perspektiver. I det følgende giver jeg et detaljeret eksempel på hvordan du kan lede et sådant forløb. (du er velkommen til at springe resten af denne side over.) Metoden demonstreres i Video 2 med studerende fra Nordjysk Musikkonservatorium. Udgangspunktet er altså at; Alle spiller i de første fire takter. Kun to spiller i de sidste 4 takter. Tegngivning kan f.eks følge nedenstående 8-takts skema. For hver bid information jeg formidler, holder jeg mig til denne række følge (syntaks) i tegngivningen. 4. Hvem (vedkommer formidlingen) Hvad (skal der ske) Hvornår. (hvornår sker det). Alle tegn er visuelle. Du og du og du Du og du efter denne takt : Spil Stopper snart fortsætter i næste periode sker det Alle starter igen stop/fortsæt efter denne takt : I de første fire takter spiller alle. I takt to henvender du dig visuelt til de der snart skal stoppe, med information om at det er hvad der skal ske for dem om lidt. Der er flere muligheder for tegn, skære hals og lignende, jeg vil dog helst holde mig til et mindre bloddryppende tegn hvori den vigtigste ingrediens er at håndfladen vender nedad. I takt tre henvender du dig til de der skal fortsætte, med information om at det er hvad der skal ske for dem om lidt. Selve tegnet er et billede af noget der fortsætter, snurrer rundt, et vigtigt ingrediens er at håndfladen vender opad. I takt fire viser jeg alle at vi nu er i den sidste takt inden det jeg netop har formidlet skal ske. F.eks. med en finger i vejret. På fire-slaget i takt 4 viser jeg at de, der er udpeget til stoppe, skal stoppe. (håndfladen nedad). På et slaget i takt 5 er jeg i visuel kontakt med de som er udpeget til at fortsætte (håndfladen opad). I takt 8, giver jeg tegn til at dette er sidste takt inden alle skal starte igen. Når først øvelsen kører, begynder mange af tegnene at blive overflødige. Deltagerne får en fornemmelse for perioden og efterhånden kan man nøjes med at give tegn til hvem der skal fortsætte i breacket. 3 Eller evt. tre ad gangen 4 Den er almindelig udbredt, men jeg har set den klarest formuleret i forbindelse med det amerikanske system Soundpainting.

5 Nøglerytme 1 Jam på congas Ole Skou Juni 2009 side 5 Udgangspunkt; alle spiller stumme slag, - Fyld slag på fra nøglerytmen. I modsætning til forrige øvelse er nøgle melodien kun inde i hovedet på deltagerne, og spilles ikke som udgangspunkt. I videoen nynner jeg blot melodistumpen for at deltagerne husker den. Deltager 1 (i videoen Tumba) vælger et at lægge en markering fra nøgle rytmen ud som åbent slag. Deltager 2 (i videoen Conga 2) vælger en anden markering fra nøgle-rytmen. Deltager 3 finder et slag osv. ind til alle er i gang. Deltager 1 finder en markering mere Deltager 2 finder en markering mere osv.. På et tidspunkt begynder rytmerne at overlappe, det er ikke umiddelbart noget problem, men bliver der for meget overlap vil rytmen mudre. Hver deltager har valgt 1 markering (nøgle rytmen øverst spilles ikke, men er kun medtaget for overblikkets skyld).. Hver deltager har fundet to markeringer

6 Nøglerytme 1 Jam på congas Ole Skou Juni 2009 side 6 Differentiering den enkleste måde at deltage på. Hvis der sidder en enkelt eller to deltagere på holdet som har problemer med at holde pendulbevægelsen i tempo med de øvrige, kan man forenkle deltagelsen. F.eks ved at den deltagende kun spiller med højre, og kun i første halvdel af takten. Den deltagende må så holde sig til at byde ind med højrehånds markeringer, men de er ligeså fine og legitime som venstre håndsslagene i slutningen af takten. Hjælpen i forenklingen består i to elementer; 1. At der er en pause og dermed en ny start at hoppe på for hver takt. En start som ligger på det slag der er lettest at finde i denne sammenhæng nemlig 1-slaget. 2. At venstrehånd ikke spiller med, og at der er bedre overskud til at holde fokus på at følge de andre med højre hånd. Som den næste udfordring vil jeg ofte vælge at fylde stumme venstre håndsslag på første halvdel af takten. Det giver en bedre kropslig ballance, ligner det de andre laver mere, men bibeholder det afgørende åndedræt i figuren; nemlig pausen omkring 4-slaget. Hvis hånd til hånd tromning på 16 dele volder problemer for en større del af holdet, kan man lave den i 8-dele. Forenklingen består i at foden udfører samme bevægelse som højre hånd. Jeg har her flyttet skiftet i betoningen af højre og venstre hånd en underdeling til højre. Sådan at højre hånds markeringen kører helt fra første 1-slag til og med næste 1-slag

7 Nøglerytme 1 Jam på congas Ole Skou Juni 2009 side 7 Markeringer uden for nøglerytmen kromatik. Tænk nøglerytmen som en C-durskala, - de hvide tangenter. (på engelsk er analogien nærliggende, The key of C major og key-rytm ), Spiller man en frase i C dur, kan man fylde en kromatisk gennemgangs-tone på mellem to C-dur toner, og frasen vil stadig opfattes som en frase i C dur. På samme måde vil en frase stadig opfattes som værende udtryk for sammen nøglerytme selvom man fylder et slag på mellem to nøglerytmeslag. (her følger musikeksempel, som er under udarbejdelse.) Denne figur kunne evt. opfattes som hørende til samme nøglerytme som Video eksemplet.

8 Nøglerytme 1 Jam på congas Ole Skou Juni 2009 side 8 Andre nøglerytmer. Ud fra en definition af at nøglerytmerne kan bestå af højrehånds markeringer i den ene halvdel af takten og venstre håndsmarkeringer i den anden halvdel, kan man danne forskellige andre nøglerytmer, end nøgle 1 som er den jeg har gået ud fra i video eksemplet.. F.eks. Den samme definition af hvad nøglerytmer kan være, giver også mening for 6/8 dels rytmer. Det er blot noget sværere at håndtere. Andre elementer kan indgå i en definition af nøglerytmen, som hvor i takten en periode tre-struktur placeres. Med trestruktur mener jeg en markering for hver tredje underdeling, som giver en markering på skiftevis højre og venstre hånd. f.eks. således.

9 Nøglerytme 1 Jam på congas Ole Skou Juni 2009 side 9 Andre instrumenter. Samme bevægelse (f.eks. klokke på pude) Man kan overføre hånd til hånd tromningen til andre perkussion instrumenter som lægges på en pude, sådan at de dæmpede slag placeres på puden. Det kan f.eks. være en klokke, en woodblock eller lignende.. Samme princip. (f.eks guitar, bas, mundperkussion.) Hånd til hånd tromningen kalder jeg en pendulbevægelse. Med udtrykket ønsker jeg dels at referere til at den samme helt enkle bevægelse fra side til side eller op og ned gentages, dels referer jeg til det at pendulet i et ur er den hurtigst bevægende enhed som er afgørende for at timerne falder i slag, en gang i timen. Når en guitarist danner et rytmemønster ved at køre regelmæssigt op og ned med højre vil jeg også kalde det for en pendulbevægelse. I papiret mundtrommesæt gennemgår jeg hvordan tungen kan udgøre pendulet der svarer til guitaristens højre underarm. Stavelsen de svarer til ned, og ge svarer til op. I videoen benytter jeg netop disse stavelser når jeg synger udgangspunktet. Klik her for at se papiret, og videoen. Mundtrommesæt

10 Nøglerytme 1 Jam på congas Ole Skou Juni 2009 side 10 Tilføj ballance-rytmer. Hvis øvelsen skal udvikle sig til et helt arrangement, kan man inddrage rytmer som ikke kan tolkes som nøglerytmer. F.eks shaker i en eller anden form. Eller det jeg kalder ballance-rytmer, som i andre sammenhænge går under de engelske betegnelser som angivet her. 5 Almindeligvis vil Shakeren markere enten offbeat eller lige på beatet. I papiret trommesæt delt på 6 deltagere kan hentes inspiration til hvordan ballancerytmer kan tilføjes, på basis af samme hånd til hånd tromning. Se dette link. Trommesæt delt på 6 deltagere Pædagogiske perspektiver Sammenfatning At man kan instruere denne øvelse uden at have et fælles musik-symbolsprog betyder at man kan lave øvelsen med deltagere som ikke har deltaget i den samme musikundervisningskultur som dig selv. F.eks med deltagere som vi, i vores tradition for opbygning af teoretisk viden, sædvanligvis vil betegne som begyndere. På side 6 redegør jeg for at øvelsen dog først give mening hvis de fleste af deltagerne har rimeligt let ved hånd til hånd pendulbevægelsen, det vil sige at øvelsen kræver at holdet generelt har et vist motorisk og koordinationsmæssigt niveau. Til gengæld rummer øvelserne dog mulighed for at enkelte deltagere, der ikke er på samme motoriske niveau som de øvrige, kan deltage meningsfyldt (også side 6 ). Efter at alle i fællesskab har lært at spille nøglerytmen, består den videre træning i at spille isolerede dele af nøglerytmen ved at den enkelte deltager udfordrer sig selv. Dermed vil den enkelte deltager sandsynligvis placere graden af udfordring sådan at deltageren føler sig godt tilpas med sin opgave i den sociale situation. Altså spille noget han/hun hurtigt kan finde ud af, dvs. indenfor nærmeste udviklingszone, måske inden for det man allerede godt kunne, men i hvert fald ikke stå med en opgave ud over denne udviklingszone. Øvelserne repræsenterer en overgang fra det jeg i papiret hjælp der er mange på mit sammenspilshold kalder enstemmig sang, til fri dans. Altså at man først lærer noget unisont, og derefter lukkes ud i et defineret et rum hvori der er mange variationsmuligheder. Et rum som deltageren kender så godt at han/hun kan opleve en frihed mht. at håndtere variations/valgmulighederne, måske endda kan opleve det at spille inden for rummet som en fabuleren. De to aktivitetsformer, unison sang og fri dans, rummer mulighed for at mange kan deltage meningsfyldt på en gang. Begrænsningen i antallet opstår der hvor sammenspillet skal give et klart lydbillede, altså at 5 16-dels lift vil i den samme terminologi hedde, - simpelthen ; lift

11 Nøglerytme 1 Jam på congas Ole Skou Juni 2009 side 11 helheden får en klar æstetik, som lægger musikalske bindinger ind mellem deltagerne. Denne udfordring kan man ved den første øvelse imødegå med øvelsen Lav breacks hvor deltagerne høres to og to. (Se side 4 ) Øvelserne er placeret i rækkefølgen, først klippe i en nøglerytme man allerede spiller, dernæst formulere en rytme alene på basis af en erindring af melodien (evt. sunget) og stumme slag. Denne rækkefølge repræsenterer en progression fra en ydre til en indre bevægelse. (en internalisering). I klip hul øvelsen foreslår jeg at man i 4 takts breacks lader deltagerne spille alene to og to. Det de skal spille er ikke noget de skal finde på imens de er alene og dermed eksponerede, men noget de har siddet og forberedt i forholdsvis ubemærkethed. Det at holde en stemme alene, for nu at bruge et billede fra kor, er måske nyt og udfordrende selvom det motoriske kunne måske isoleret set er godt på plads. Bevægelsen fra denne situation, til det at spille ud i fylde på øvelsen, hvor man udfra et indre billede (erindringen om bevægelsen) fylder slag på, beskriver en udvikling af væsentlige rytmiske sammenspils kompetencer. Man kan også se øvelserne som et billede på, eller øvelser til, en jam situation. En deltager spiller ud, de øvrige lytter til (/ser) det der spilles og danner sig et system i oplevelsen, dvs. finder bevidst eller ubevidst de nøgler der kan pakke det umiddelbare indtryk ud. Nøglerne vil være puls, underdeling, nøglerytme(keyrytm.), feeling og måske toneart (key), hvoraf måske kun det sidste er bevidst, eller bliver udtalt. Man starter måske med at spille med på det oprindelige udspil, for derefter at tage sig friheder der kan åbnes af de øvrige deltagere med de samme nøgler (i tilstrækkeligt omfang til at det giver mening). Friheder der kan bestå i blot at klippe forskellige huller i den oprindelige figur. Man kan lade figuren sne til i det jeg på side 7 kalder kromatik. Man kan gå helt ned i styrke, og derefter opbygge nye roller men inden for de samme nøgler. Man kan vælge at spille noget nøgleneutralt, smyge sig udenom en binding, ved f.eks. at holde sig til en ballancerytme (se side 10 ). I en jamsitution tillægges det værdi at kunne supplere hinanden på en sådan måde at oplevelsen ikke falder fra hinanden, men sådan at supplementet kan opleves i helhed med det det supplerer. Dog vil det at komme ind i en jam ved at spille det samme som de andre vil i mange sammenhænge være ok. 6 (det kan jvf. Teorier om Situeret læring kaldes den legitime perifere deltagelse ). At jeg netop i denne sammenhæng udbreder mig om jam skyldes at der netop i disse øvelser ikke snakkes, men spilles.. Når man bruger symboler for musikken f.eks. ved at snakker sig til rette om noget, skal man jo pænt vente på hinanden og tale en ad gangen. Dette vil ofte foregå i et hierarki hvor ikke alle byder lige meget ind, deltager lige aktivt. Men når øvelsen går ud på at deltage med sit bud kan man opbygge et musikalsk rum hvor de musikalske bindinger tillader at man byder ind samtidigt, og altså dermed har alle med samtidigt. Selvfølgelig skal der opbygges/plejes en kultur mellem deltagere, hvor man kan forhandle om tingene med ord og symboler, men jeg har ofte stor glæde af at det sker i vekselvirkning med øvelser der drejer sig om musikalsk deltagelse. Udvidelses muligheder. På side 9 foreslå jeg en måde at overføre nøglebevægelsen til f.eks guitar. Dette rummer selvfølgelig mulighed for at man overfører øvelsen til f.eks. at sidde med et guitar hver og samme akkord. Evt. blot toner som kan klinge samtidigt, muligvis en pentaton skala. Hvilket så selvfølgeligt kan udvides til en Jam i mere traditionelle ramme på de elektriske instrumenter. En måde at arbejde videre i dette spor gennemgås i papiret: Komposition og arrangement i Dm og C 6 Undtaget er f.eks jazzjam.

12 Nøglerytme 1 Jam på congas Ole Skou Juni 2009 side 12 På et første årgangs konservatoriehold lavede jeg engang en udbygning af øvelsen klip hul øvelsen (side 3), hvor man skulle huske hvilke slag de øvrige spillede ( i prioriteret rækkefølge mod uret), imens man samtidigt spillede den figur man havde valgt. På et givet tegn skulle man stoppe og skrive så meget ned man nu kunne huske. Jeg havde til dette formål lavet et papir hvor nøglefiguren var skrevet mange gange under hinanden, sådan at man blot skulle sætte kryds ved de slag man havde registret de øvrige deltagere spillede.

13 Nøglerytme 1 Jam på congas Ole Skou Juni 2009 side 13 Appendix. Et billede på det at klippe huller; Mon du bemærket har.. Det at man indvendigt har samme musik, samme figur kørende, selvom man ikke spiller, kan godt være ret abstrakt for mange deltagere. Der kan være brug for at kunne illustrere det på flere måder. Mon du bemærket har, Denne børnesang af ukendt oprindelse er almindelig kendt: Mon du bemærket har, hvad der på loftet var? Det var en kæmpe ting, som som cykled' rundt omkring. Det var en elefant, den var så elegant. Den ha'd en hale her - og en endnu læng're der.. Der er bevægelser til sangen som illustrerer hver linjes indhold. Anden gang man synger verset tier man stille i første linje, mens man mimer bevægelsen og er sammen om at holde rytmen. Tredje gang de to første linjer. Osv. Det fine ved sangen er at man er sammen om at tænke og opleve musik som ikke kan hørers. Fornemme musik der ikke kan høres. Sangen er uændret tilstede men der er blot ingen lyd. M.a.o. en ambitiøs børnesang!. i første linje, mens man mimer bevægelsen og er sammen om at holde rytmen. Tredje gang de to første linjer. Osv. Det fine ved sangen er at man er sammen om at tænke og opleve musik som ikke kan hørers. Fornemme musik der ikke kan høres. Sangen er uændret tilstede men der er blot ingen lyd. M.a.o. en ambitiøs børnesang!. er bevægelsen og er sammen om at holde rytmen. Tredje gang de to første linjer. Osv. Det fine ved sangen er at man er sammen om at tænke og opleve musik som ikke kan hørers. Fornemme musik der ikke kan høres. Sangen er uændret tilstede men der er blot ingen lyd. M.a.o. en ambitiøs børnesang!. bevægelsen og er sammen om at holde rytmen. Tredje gang de to første linjer. Osv. Det fine ved sangen er at man er sammen om at tænke og opleve musik som ikke kan hørers. Fornemme musik der ikke kan høres. Sangen er uændret tilstede men der er blot ingen lyd. M.a.o. en ambitiøs børnesang!. r sammen om at tænke og opleve musik som ikke kan hørers. Fornemme musik der ikke kan høres. Sangen er uændret tilstede men der er blot ingen lyd. M.a.o. en ambitiøs børnesang!. er ikke kan høres. Sangen er uændret tilstede men der er blot ingen lyd. M.a.o. en ambitiøs børnesang!. Forhistorien. I min praktik i voksen EM i spillede mit i en lang periode 6/8 opbygget af pendulbevægelse på congas. I slutningen af 80 erne, havde jeg kompositionshold på Den Rytmiske Aftenskole Århus, hvor vi lavede fylde på øvelser for congas. Sidst i 80 erne blev jeg introduceret et koncept med Ivalo Falk og Astrid Elbæk som på den tid lavede mange ugekurser i komposition hvor de netop startede med fylde-på øvelser i rundkreds med hver sin conga (dog uden umiddelbar forbindelse til nøgle-rytme). På Holstebro Højskole havde jeg i kurser hvor mange deltagere samledes underoverskriften rytmejam. Her udvikledes ideen med den forenklede clave, rytmenøgle ideen i kombination med fylde på øvelsen.

Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Et kompositions og arrangements oplæg

Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Et kompositions og arrangements oplæg Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Ole Skou feb.2011 side 1 Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Et kompositions og arrangements oplæg Oplægget er en demonstration af en metode til

Læs mere

Spil efter mønstre i kendte numre

Spil efter mønstre i kendte numre Spil efter mønstre i kendte numre Side 1 Spil efter mønstre i kendte numre Brug det I har lært i arbejdet med Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra m og C ette papir handler om at arrangere eller blot

Læs mere

Keyboard skiveskærer Ole Skou d.30.marts 2008 side 1

Keyboard skiveskærer Ole Skou d.30.marts 2008 side 1 Keyboard skiveskærer Ole Skou d30marts 2008 side 1 Keyboard skiveskærer Jeg har opfundet mig en keyboard skiveskærer I nudansk tekno programmerings sprog hedder det vistnok en slice- er Med den kan du

Læs mere

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser.

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. Teorien kan bruges som et redskab for alle faggrupper der arbejder

Læs mere

VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011

VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011 VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011 Musikskole 2010-2011 Vi byder endnu engang alle hjertelig velkommen til endnu et år på Vindblæs musikskole. Vi ser frem til at møde eleverne i både sammenspil- og

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Hjælp der er mange på mit hold?! #2 Flerstemmighed og den akustiske rundkreds.

Hjælp der er mange på mit hold?! #2 Flerstemmighed og den akustiske rundkreds. Hjælp der er mange på mit hold 2 Flerstemmighed og den akustiske rundkreds. Ole Skou side 1 Hjælp der er mange på mit hold?! #2 Flerstemmighed og den akustiske rundkreds. Denne artikel bygger videre på

Læs mere

Musikskole 2009-2010

Musikskole 2009-2010 Musikskole 2009-2010 Velkommen til endnu et år på Vindblæs musikskole. Vi ser frem til at møde eleverne i både sammenspil- og solofagstimerne og håber på mange hyggelige og musikalske timer i løbet af

Læs mere

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole Elevens navn: KROP OG INSTRUMENT Kropsforståelse At trække vejret dybt og styre mavemusklerne Trække vejret helt dybt og styre udåndingen Trække vejret

Læs mere

Hvordan finder du de bedste højttalere?

Hvordan finder du de bedste højttalere? Hvordan finder du de bedste højttalere? Højttalerens verden er fyldt med tal, men du kan undvære de fleste af dem. Du behøver ikke, at sætte dig ind i det tekniske Den gode nyhed er, at det at købe højttalere

Læs mere

Guitar og noder. Melodispil og nodelære 1. position. John Rasmussen. Guitarzonen.dk

Guitar og noder. Melodispil og nodelære 1. position. John Rasmussen. Guitarzonen.dk Guitar og noder Melodispil og nodelære 1. position John Rasmussen Guitarzonen.dk Guitar og noder er udgivet som e-bog 2011 på guitarzonen.dk Forord Denne bog gennemgår systematisk tonernes beliggenhed

Læs mere

Det at ændre på grundfeelingen i et nummer, ved at tilføje et par 8-dele til hver takt.

Det at ændre på grundfeelingen i et nummer, ved at tilføje et par 8-dele til hver takt. Det at ændre på grundfeelingen i et nummer Ole Skou august 2012 side1 Det at ændre på grundfeelingen i et nummer, ved at tilføje et par 8-dele til hver takt. Indhold Indledning... 1 Eksempel 1, start for

Læs mere

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal indledningsvist møde komponisten Lars Kynde i hans forskellige værksteder. Derefter skal de lytte til et uddrag af værket Elefanthjerte, der spilles på

Læs mere

Energi-øvelser andet sæt.

Energi-øvelser andet sæt. 1 Energiøvelser - Doris Beltoft 2014 Energi-øvelser andet sæt. Dette sæt indeholder især øvelser, der hjælper de to hjernehalvdele med at arbejde sammen, og beroliger amygdala. Sagt på en anden måde, det

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse

Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse Om dette materiale Velkommen til Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse som udover dette hæfte og CD, består af et manuskript med tilhørende ekstra materiale. Materialet er lavet med

Læs mere

Tenorens højeste højeste tone: tone: eller eller Altens dybeste tone:

Tenorens højeste højeste tone: tone: eller eller Altens dybeste tone: Poprock-arrangement s. (TH 12) Poprock-arrangement s. 1 (TH 11) GENERELT GENERELLE PRINCIPPER FOR KORSATS Besætning: Besætning: Lav Lav koret koret 3-stemmigt 3-stemmigt for for sopran, sopran, alt alt

Læs mere

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst?

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Side 1 Vi bruger alle læringsstilene, men mest 2 eller 3. Så find dine stærkeste stile, og

Læs mere

Formålet med dansk: Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål).

Formålet med dansk: Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). Evaluering DA april 2012 Dansk i DA april 2012. Karin Tychsen Formålet med dansk: Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). Alle bogstaver

Læs mere

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk)

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Kære alle Benyt lige juleferien til at checke for lus (også i overbygningen), de hygger sig åbenbart i en kold tid. Se endvidere tilbuddet om musikundervisning

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

1. Forstærkning af melodien

1. Forstærkning af melodien http://cyrk.dk/musik/medstemme/ Medstemme Denne artikel handler om, hvordan man til en melodi kan lægge en simpel andenstemme, der understøtter melodien. Ofte kan man ret let lave en sådan stemme på øret,

Læs mere

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Harmonika. Modullinje (4. klasse - ) Værkstedslinje (2.-3. klasse) Sololinje

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Harmonika. Modullinje (4. klasse - ) Værkstedslinje (2.-3. klasse) Sololinje Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Hjælp der er mange på mit sammenspilshold!? 1a enstemmighed og fri dans

Hjælp der er mange på mit sammenspilshold!? 1a enstemmighed og fri dans Hjælp der er mange på mit sammenspilshold!? 1a Ole Skou vers#4 10.aug 2010 side 1 Hjælp der er mange på mit sammenspilshold!? 1a enstemmighed og fri dans Indledning... 1 To typer aktiviteter; enstemmighed

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

skal og kan -områderne i den enkelte rolle.

skal og kan -områderne i den enkelte rolle. skal og kan -områderne i den enkelte rolle. Ole Skou nov.2011-jan 2012 Side 1 skal og kan -områderne i den enkelte rolle. Alternativer til en problemløsningsstrategi. Indhold Definition af områderne skal

Læs mere

Lær at spille efter becifring

Lær at spille efter becifring 1 Lær at spille efter becifring Becifringsklaver med - swingbas - melodi og akkord i hjre hånd Jan Kuby 2 Lærerorientering Anvendelse Overalt hvor unge og voksne undervises i becifringsklaver, - i den

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Se, syng, lyt, læs Se Syng Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Trin 1: Se på billederne. Brug billederne uden tekst. Du kan selvfølgelig også bruge bogen med teksterne, f.eks. hvis man sidder med

Læs mere

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af faget Håndværk 3.-5. kl. 2014-15 De fysiske forhold. Undervisningen i 3.-5. klasse dækker fagene billedkunst, håndarbejde og sløjd. Vi er de

Læs mere

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Musikken er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med såvel

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Vi har følgende grundtyper af flydestemmer:

I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Vi har følgende grundtyper af flydestemmer: Rockvokal Gert Uttenthal Jensen Frederiksborg Gymnasium & HF 2005 Flydestemme og akkorder 1. 3-stemmig flydestemme for lige stemmer I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Det

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse.

Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse. Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse. FRA FORENKLEDE FÆLLES MÅL Kommunikation vedrører det at udtrykke sig med og om matematik og at sætte sig ind i og fortolke andres udtryk med og om

Læs mere

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Bemanding i MIM-timerne: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA - Mål for undervisningen: Mange af eleverne har behov for,

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik..side 3 - Indstudering side 4 - Musikalske udtryk..side 5 - Gehør/Improvisation side 6 - Hørelære/teori.side

Læs mere

Akkord-tone-skema #1

Akkord-tone-skema #1 kkord-tone-skema Ole Skou jan. 2013 Side 1 kkord-tone-skema #1 Indhold t landskab af muligheder.... 2 n fremstilling efter en visuel logik... 2 Minimering af ventetid... 3 ifferentiering.... 3 n ustabil

Læs mere

Optagelsesprøve til Musikvidenskab

Optagelsesprøve til Musikvidenskab Optagelsesprøve til Musikvidenskab NB: Ansøgningsfrist 15. marts (For ansøgere til bachelortilvalg er fristen 15. april) Afdeling for Musikvidenskab Institut for Æstetik og Kommunikation Aarhus Universitet

Læs mere

Min første børnemusik - Og alt det jeg tror jeg ved

Min første børnemusik - Og alt det jeg tror jeg ved Morten Mosgaard Min første børnemusik - Og alt det jeg tror jeg ved Copyright Morten Mosgaard 2006 www.mortenmusik.dk / +45 28 40 66 95 Side 1 af 19 Min første børnemusik (- og alt det jeg tror jeg ved)

Læs mere

OPGAVETYPE 3. Skriftlig musikteori. Ole Barnholdt 2006

OPGAVETYPE 3. Skriftlig musikteori. Ole Barnholdt 2006 OPGAVETYPE 3 Skriftlig musikteori Færdigheder Denne progression er tænkt som en slags studieplan for den enkelte elev i disciplinen. Man kan således lade de målrettede elever arbejde-der-ud-ad. Samtidigt

Læs mere

2.2 Du har potentiale

2.2 Du har potentiale 22 DU HAR POTENTIALE - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 22 Du har potentiale Introduktion til denne lovsangsaften Denne aften handler om reflektion, over vores betydning for Gud Når Gud elsker

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

hvilket svarer til dette c, hvis man havde noteret i en tenor-nøgle

hvilket svarer til dette c, hvis man havde noteret i en tenor-nøgle Treklangsmedstemmer s. 1 (TH 14) GENERELT Besætning: Lav koret 3-stemmigt for sopran, alt og tenor i tæt beliggenhed angiv besætningen ud for stemmerne. Korarrangementet er tænkt ud fra at der også tilføjes

Læs mere

Workshopkatalog til Temauge i uge 6.

Workshopkatalog til Temauge i uge 6. Workshopkatalog til Temauge i uge 6. Videoworkshop 1. Mandag 15.00-16.45 Videoworkshop 2. Videoworkshop 3. Tirsdag 15.00-16.45 Videoworkshop 4. Tirsdag 17.15 19.00 Videoworkshop 5. Videoworkshop 6. Onsdag

Læs mere

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal give udtryk for deres oplevelse af sangen ved sammen at finde det stemningsbillede, som de synes passer til sangen. Sådan bliver de fortrolige med sangen,

Læs mere

Groove på et ark. Beatmarkerende normaltempo. Lift på 2og. Halvtempo. Liftet halvtempo

Groove på et ark. Beatmarkerende normaltempo. Lift på 2og. Halvtempo. Liftet halvtempo Groove på et ark Vælg et groove til hvert af de to stykker i din opgave (variér gerne, men lad være med i første omgang at nødvendigvis finde på noget helt nyt). De to groves skal komme fra hver sin gruppe

Læs mere

Råd og vink 2012 om den skriftlige prøve i Musik. Ministeriet for Børn og Undervisning Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2012

Råd og vink 2012 om den skriftlige prøve i Musik. Ministeriet for Børn og Undervisning Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2012 Råd og vink 2012 om den skriftlige prøve i Musik Ministeriet for Børn og Undervisning Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2012 Fagkonsulent Claus Levinsen I. De skriftlige censorers

Læs mere

Mark Jeays simple solution to the Rubik s cube oversat og redigeret af Jess Bonde. -

Mark Jeays simple solution to the Rubik s cube oversat og redigeret af Jess Bonde. - Mark Jeays simple solution to the Rubik s cube oversat og redigeret af Jess Bonde. jess@rubiks.dk - http://www.rubiks.dk Trin 0 Introduktion & notation Trin 1 De tre øverste sidestykker Trin 2 Hjørner

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold..side 3 - Teknik..side 4 - Kor/ det at synge sammen side 5 - Indstudering side 6 - Musikalske udtryk side 7 - Gehør/Improvisation

Læs mere

Workshop-tilbud 31/10 & 1/11

Workshop-tilbud 31/10 & 1/11 Workshop-tilbud 31/10 & 1/11 Vi glæder os til at se jer til workshops! Den 31. okt. og 1. nov. 2017 er særlige dage i musikskolen. Vi har nemlig skemafrie dage for at få plads til forskellige tværgående

Læs mere

Edderkoppernes evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog

Edderkoppernes evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog Edderkoppernes evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog Evaluering af emneuge med fokus på sprog: Københavns kommune har fokus på sprog i pejlemærkerne i år 2014, hvorfor vi i basisgruppen

Læs mere

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer:

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer: Undervisningsplan Udarbejdelse af undervisningsplan for praktisk/musisk område på Iqra Privatskole: På Iqra Privatskole følger vi generelt Undervisningsministeriets 'Forenklede Fælles Mål', men der er

Læs mere

Poparrangement. Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen. Indhold

Poparrangement. Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen. Indhold Poparrangement Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen Indhold Flyde/akkordkor flyd, rytmer og svar... 1 Basstemme... 2 Trommestemme... 3 Medstemme 1... 4 Medstemme 2 Fra terts til sekst... 5 Medstemme

Læs mere

Tempo Ole Skou august 2012 Side 1. Tempo

Tempo Ole Skou august 2012 Side 1. Tempo Tempo Ole Skou august 2012 Side 1 Tempo Indhold Først en lille anekdote fra vores praktik.... 1 Kronologisk tid/oplevet tid.... 2 To slags tempo.... 3 Æstetik og kronometrisk stabilt tempo. På den ene

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Om skalaer, tonearter og akkorder 1 CD 02/2002

Om skalaer, tonearter og akkorder 1 CD 02/2002 Om skalaer, tonearter og akkorder 1 CD 02/2002 Når skalaen ligger fast har man materialet til melodisk og harmonisk stof i skalaens toneart Vi spiller Lille Peter Edderkop i C dur og kan derfor betjene

Læs mere

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik, Udtryk og viden..side 3 - Indstudering side 4 - Gehør/Improvisation side 5 - Hørelære/teori.side 6

Læs mere

Mus eum. spas. Lærervejledning

Mus eum. spas. Lærervejledning Mus eum spas Lærervejledning Før Kære lærer Dette museumspas danner rammen om jeres besøg på et af de lokale museer i Varde Kommune. Gennem arbejdet med pas og besøg får eleverne et nyt kendskab til et

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb Modul 1 Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler Program for modulet 1. Introduktion - 15 min. 2. Aktivitet 1-25 min. Stjerneløb i makkerpar 3. Aktivitet 2-25 min. Farvebaner 4. Elevopgave

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Vores projekt/vores undervisningsmateriale

Vores projekt/vores undervisningsmateriale Vores projekt/vores undervisningsmateriale Dansk udtale og grammatik nu med musik - for alle med dansk som andetsprog - Det er titlen på vores CD med tilhørende skriftligt materiale i e-form. Der er 25

Læs mere

Jam og kompositionsoplæg med brug af de sikre toner 1.

Jam og kompositionsoplæg med brug af de sikre toner 1. Jam og kompositionsoplæg med brug af de sikre toner 1. Ole Skou Side 1 Jam og kompositionsoplæg med brug af de sikre toner 1. Dette er et samlesæt hvormed I kan jamme eller lave et hit sammen på holdet,

Læs mere

Fagplan for Musik. Sang. Instrumentalspil

Fagplan for Musik. Sang. Instrumentalspil Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

Snik og Snak Hulahop rundkreds

Snik og Snak Hulahop rundkreds Snik og Snak Eleverne går sammen i par. Hvert par bliver derefter enige om hvem der er Snik, og hvem der er Snak. Det er nu lærerens opgave at give forskellige kommandoer, der bestemmer hvad Snik og Snakskal

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

Årsplan for klasse Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser:

Årsplan for klasse Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser: Årsplan for 1-2-3. klasse. 2016-2017. Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser: I trinmålene for musik er undervisningens udvikling opdelt i 3 områder: Musikudøvelse Musikalsk skaben Musikforståelse I 1. klasse

Læs mere

Indholdsplan Musik og teater

Indholdsplan Musik og teater Linjens formål: at eleven uanset forudsætninger og evner oplever musik og teater som et vedkommende og skabende fællesskab. at eleverne erkender værdien af samarbejde. at eleven bidrager til egen og andres

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Evolutionslegen. Urfuglen er kendetegnet ved at baske med armene, mens den med en skinger stemme siger Uuurfugl-uuurfugl.

Evolutionslegen. Urfuglen er kendetegnet ved at baske med armene, mens den med en skinger stemme siger Uuurfugl-uuurfugl. Evolutionslegen At grine og at bevæge sig Tid: ca. 7-10 minutter Krav: Rigeligt med gulvplads. Alle skal bevæge sig rundt. Egner sig bedst til gruppestørrelse: 6-1000 Målet for deltagerne er at bevæge

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Orienteringsmøde Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere højt fagligt niveau lærere og medstuderende vil med stor entusiasme

Læs mere

Tilgange til forståelse af rytme - og periodefornemmelse i lyset af både elev og lærer forudsætninger.

Tilgange til forståelse af rytme - og periodefornemmelse i lyset af både elev og lærer forudsætninger. Tilgange til forståelse af rytme - og periodefornemmelse i lyset af både elev og lærer forudsætninger. Af Michael Madsen www.michaelmadsen.dk Musik er fragmenteret lyd sat sammen i strukturer, og musikalitet

Læs mere

Keyboard og DIM. 1. lektion side 1

Keyboard og DIM. 1. lektion side 1 1. lektion side 1 I musiklokalet bruger vi de almindelige "musik" ord: noder, toner, melodi, frase, tema, interval, akkord, rundgang, intro = indledning = forspil, A og B-stk, vers og omkvæd, bro, C-stk,

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

ELASTIKTRÆNING TIL SLAGTERIER

ELASTIKTRÆNING TIL SLAGTERIER FOREBYGGELSESPAKKE ELASTIKTRÆNING TIL SLAGTERIER DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om elastiktræningspakken 3 Sådan gør I 5 Fase 1: Forberedelse og opstart 5 Fase

Læs mere

MUSIK PÅ TVÆRS. Hanedans Lærervejledning til Elevlyt

MUSIK PÅ TVÆRS. Hanedans Lærervejledning til Elevlyt MUSIK PÅ TVÆRS Hanedans Lærerveledning til Elevlyt Musik på Tværs Lærerveledning til Elevlyt Carl Nielsen: Hanedans fra operaen Maskarade 1 Stykket varer 5 minutter og 5 sekunder. Besætningen er: Træblæsere:

Læs mere

FORORD: God fornøjelse med opgaverne.

FORORD: God fornøjelse med opgaverne. Klavervant opgaver for dig, der vil være hjemme på klaveret Klaverpædagogisk projekt af Niels Chr. Hansen, Bacheloreksamen ved DJM, maj 2007 Forord FORORD: Når man er hjemmevant, føler man sig hjemme dér,

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Vi mødes i fælles ånd, med ønsket om at hele os selv og andre. Indhold: Intro Fælles ramme og motivation Ansvar og organisering Konkret, hvad foregår

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Gud taler til mennesker -1

Gud taler til mennesker -1 Gud taler til mennesker -1 Gud taler til børn Mål: Børnene opdager, at Gud taler til mennesker og deler sine hemmeligheder med dem, der søger ham, ærer ham og holder sig tæt til ham. Børnene får forståelse

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Sprogudvikling og støtte i udviklingen af sproget hos børn fra 0-3 år. Den tidlige indsats

Sprogudvikling og støtte i udviklingen af sproget hos børn fra 0-3 år. Den tidlige indsats Sprogudvikling og støtte i udviklingen af sproget hos børn fra 0-3 år Den tidlige indsats Indledning Med denne lille pjece om sprog har vi valgt meget kort at trække nogle af de ting frem, der er vigtige,

Læs mere

Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler

Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler På frie kostskoler (højskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler) skal undervisningen have en bred almen karakter. I forbindelse

Læs mere

Spil sammen med PHØNIX

Spil sammen med PHØNIX Støttet a Et samarbejde mellem skole og musikskole Indeholder: Forløbsbeskrivelse Noder: sammenspilsarrangementer at 2 PHØNIX-sange Supplerende øvelser Koncertopølgning or indskolingen Materiale til MUSIK

Læs mere

Uge 6 16 Linjefagsdage, UMD, UNDERVISNINGSPLAN

Uge 6 16 Linjefagsdage, UMD, UNDERVISNINGSPLAN Uge 6 16 Linjefagsdage, UMD, UNDERVISNINGSPLAN Læringsmål: Kære studerende på hold F14-UMD Velkommen til UMD-linjefags-ugeforløbet, som strækker sig fra uge 6 til og med uge 16. Vi glæder os til at arbejde

Læs mere

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2 Tips til at komme godt i gang Det er ekstra vigtigt at starte rigtigt med begyndere i kano, fordi det er sværere for dem at se fremskridt, i forhold til kajak. Så for at de ikke mister modet, men derimod

Læs mere

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Gary Rebholz Du har sikkert allerede ved, at Sound Forge Pro software kan bruges til en imponerende række af audio opgaver. Alt fra

Læs mere

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere Landets største søgning uden for København Højt fagligt niveau blandt

Læs mere

Musikteori på video v. Anders Aare

Musikteori på video v. Anders Aare 1 Musikteori på video v. Anders Aare - oversigt over arrangementsprincipper for poprock arrangement 1) Forberedelse og retning Opgaveformulering (stx A-niveau) Opgaveformulering: "Der skal laves en udsættelse

Læs mere

Mindfulness Practitioner

Mindfulness Practitioner at forene betyder at forene. Foreningen opstår mellem krop, sind og ånd. Og vi opnår det, når vi retter vores opmærksomhed mod bevægelsen i kroppen og mod oplevelsen i kroppen. Ved at holde fokus på åndedrættet,

Læs mere