TIDLIG INDSATS BETALER SIG!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIDLIG INDSATS BETALER SIG!"

Transkript

1 TIDLIG INDSATS BETALER SIG! SAMFUNDSØKONOMISKE KONSEKVENSER AF TIDLIG INDSATS PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MAJBRITT SKOV OG LOUISE FINDSEN RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S

2 INDHOLD Baggrund for analysen Udsatte børn og unge Resultater Metoden Analysens anvendelse i Danmark 2

3 BAGGRUND

4 4 GRUNDE TIL AT DET ER SVÆRT AT INVESTERE I FOREBYGGELSE 1. Politikere handler kortsigtet 2. Snævert fokus på egen forvaltning 3. Investering og gevinster skævt fordelt mellem stat og kommune 4. Svært at budgetlægge grundet usikker kausalitet og forsinket effekt => Systematisk registrering af indsats og effekt 4

5 SOCIALMINISTIETS ØNSKE: Vise de sociale og økonomiske gevinster for samfundet ved at fokusere indsatsen på virksomme metoder og indsatstyper Bidrage med konkrete redskaber til, hvordan den enkelte kommune kan afdække og synliggøre fordelene ved en sådan omlægning af indsatsen ØKONOMENS VÆRKTØJSKASSE: COST-BENEFIT ANALYSE

6 COST-BENEFIT ANALYSE Cost-benefit analyser anvendes inden for en lang række områder (infrastuktur, miljø, sundhed ) Kontroversielt / tabubelagt at sætte kroner på socialområdet Tidligere analyser: Meget store gevinster RAMBØLLS LØSNING: Cost-benefit analyse, men: Realiserbare omkostninger og gevinster Overførsler Fokus på counter-factual og realistiske effekter Kasseøkonomisk /budgetøkonomisk analyse Fordeling af økonomi på kasser og over tid Konkret Excel-værktøj til kommunerne 6

7 EFTER ANALYSEN: STADIG MODSTAND, MEN VINDER INDPAS 7

8 UDSATTE BØRN OG UNGE

9 4 PROGRAMMER OG 4 MÅLGRUPPER Slægts- og netværksanbringelser Mulitisystemisk Terapi (MST) Børn/unge i plejefamilier Anbragte børn/unge De Utrolige år (DUÅ) Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC) Børn/unge, der modtager forebyggende foranstaltninger Anbragte børn/unge med kriminalitetshistorik 9

10 MEGET FORSKELLIGE GRUPPER MEN ALLE DÅRLIGER END NORMALE Område Normalbefolkningen Slægts og netværksanbringelse Tidligere anbragt i plejefamilier Modtager af forebyggende foranstaltninger) DUÅ MST MTFC Tidligere anbragte Tidligere anbragte, kriminelle Kriminalitet Dømt for vold i 2009 a 0,70% 2,80% 4,50% 4,40% 10,20% Dømt for ejendomsforbrydelse i 2009 a 0,60% 2,70% 3,90% 3,90% 9,00% Misbrug og psykiske lidelser Andel i alkoholbehandling i 2009 b 0,10% 0,70% 0,30% 0,90% 1,50% Andel i stofmisbrugsbehandling i 2009 b 0,10% 2,20% 1,60% 3,10% 6,00% Andel behandlet for psykisk lidelse i 2008 b 0,10% 0,30% 0,40% 0,40% 0,60% Overførsler Andel med kontanthjælp i 2007 c 4,20% 14,50% 22,40% 20,10% 28,70% Andel med førtidspension i 2007 c 6,60% 15,40% 7,40% 16,30% 15,40% Andel med sygedagpenge i 2007 c 12,30% 14,90% 11,60% 14,70% 15,20% Uddannelse Andel med en uddannelse efter grundskolen i ,50% 50,10% 38,90% 39,10% 27,30% 10

11 Nettobidrag pr. år (Kr.) LIVSFORLØB FOR MÅLGRUPPERNE NETTOOMKOSTNINGER GENNEM LIVET Målgruppe Nettonutidsværdi (1.000 kr.) Kriminelle, anbragte børn og unge Anbragte børn og unge Børn og unge anbragte i plejefamilier Børn og unge der har modtaget forebyggende foranstaltninger -482 Normalbefolkningen Normalbefolkningen (hele livet) MTFC Slægts- og netværksanbringelse MST DUÅ

12 DET SAMLEDE HYPOTETISKE POTENTIALE Område Kommune Stat Personligt I alt Årlig gevinst 19,5 mia. 5,4 mia. 4,6 mia. 29,5 mia.

13 FORKLARINGEN PÅ FORSKELLEN Gns. lønindkomst, årlig Anbragt Forebyggende Normal Alder 13

14 LØNINDKOMST AFHÆNGIG AF UDDANNELSESNIVEAU Gns. lønindkomst, årlig Alder Udsatte - Ej udd. Udsatte - Udd. Normal - Ej udd. Normal - Udd. 14

15 EFFEKT AF UDDANNELSE PÅ LØNINDKOMST 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% Alde Ef f ekt-udsatte Ef f ekt-normal 15

16 ANALYSENS RESULTATER

17 DET BETALER SIG AT INVESTERE VIRKSOMME INDSATSER TIL UDSATTE BØRN OG UNGE Program/indsats: Effekt i DKK (nettonutidsværdi) DUÅ Slægts- og netværksanbringelser MST MTFC BÅDE FOR KOMMUNEN, STATEN OG DELTAGEREN SELV DUÅ Slægts- og netværksanbringelser MST MTFC Kommune Stat Deltager

18 FREMTIDIG BESKÆFTIGELSE UDGØR EN STOR DEL AF EFFEKTEN Område Slægts- og DUÅ netværksanbringelser MST MTFC Kriminalitet Skat af lønindkomst Overførsler Sundhed Misbrug Psykiske lidelser Foranstaltninger Samlet

19 DET REALISERBARE POTENTIALE MST MTFC Slægtsanbringelser DUÅ I alt (i mio. kr.) Forudsætninger Antal i målgruppen for indsatsen i Danmark pr. år Samlet investering i mio. kr Nettogevinst i mio. kr. (nettonutidsværdi) Kommune Stat Deltagere Samlet

20 METODE

21 Antal DATAGRUNDLAG DREAM Offentlige forsørgelsesydelser INTEGRERET DATABASE FOR ARBEJDSMARKEDS- FORSKNING (IDA) Kobling af forældre og børn samt socioøkonomiske karakteristika ANALYSEDATASÆT DST S REGISTER OVER UDSATTE BØRN OG UNGE KRIMINAL- FORSORGEN OG POLITI Lovbrud og domme SUNDHEDS- STYRELSENS REGISTRE Forbrug af sundhedsydelser (SKYGGE)PRIS KATALOG Alder Kvinder Mænd 21

22 DE ØKONOMISKE GEVINSTER Reducerede offentlige udgifter Kriminalitet Sundhedsomkostninger Andre foranstaltninger Overførsler Øgede skatteindtægter Beskæftigelse Uddannelse OVERFØRSLER I en traditionel samfundsøkonomisk analyse vil overførsler ikke indgå som en effekt, da overførsler alene er en overflytning af værdi mellem to dele af samfundet. Ud fra et offentlig-økonomisk perspektiv er reducerede udgifter til overførsler ikke desto mindre en væsentligt gevinst ved indsatser over for marginaliserede børn og unge. EFFEKTER, DER IKKE ER MED Reducerede offentlige udgifter til specialundervisning og botilbud, afledte effekter for familie og samfund mv. 22

23 Antal OPSTILLING AF LIVSFORLØB Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Person 6 Person 7 Person 8 Person 9 Person 10 Person 11 Gennemsnit 15-årige 15-årige i 2009 Foranstaltninger Sundhed Kriminalitet Overførsler Beskæftigelse Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Person 6 Person 7 Person 8 Person 9 Person 10 Person 11 Gennemsnit 40-årige 40-årige i 2009 Foranstaltninger Sundhed Kriminalitet Overførsler Beskæftigelse Nettobidrag Alder Foranstaltninger Sundhed Kriminalitet Overførsler Beskæftigelse Samlet Alder Kvinder Mænd 23

24 ENHEDSPRISER Type Pris Kriminalitet Volds- eller sædelighedsforbrydelser, våbenlov og lov om euforiserende stoffer Indbrud, tyveri, og hærværk Færdselslove og andre særlove Frihedsberøvelse kr. pr. dom kr. pr. dom kr. pr. dom 1386 kr. pr. dag Sundhed Generelle sundhedsomkostninger Misbrugsbehandling (alkohol- og stofmisbrug) Behandling af psykiske lidelser Målgruppe- og aldersspecifik 234 kr. pr. dag Målgruppe- og aldersspecifik Andre foranstaltninger efter serviceloven Plejefamilier Slægts- og netværksanbringelser Opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner kr. pr. dag 320 kr. pr. dag kr. pr. dag 706 kr. pr. dag kr. pr. dag Overførsler Førtidspension Kontanthjælp Sygedagpenge Ledighedsydelse Beskæftigelse og uddannelse Indkomst Målgruppe- og aldersspecifik Målgruppe- og aldersspecifik Målgruppe- og aldersspecifik Målgruppe- og aldersspecifik Målgruppe- og aldersspecifik 24

25 Nettobidrag pr. år (Kr.) LIVSFORLØB MTFC Slægts- og netværksanbringelse MST DUÅ

26 OMKOSTNINGER TIL PROGRAMMER/INDSATSER Omkostningerne ved indsatsen opgøres som de direkte udgifter forbundet med gennemførelse af programmet plus et gennemsnitligt overhead indeholdende de indirekte programomkostninger i form af udgifter til administration, IT, HR mv., der leveres centralt fra kommunen. Indsats Slægts- og netværksanbringelser MST De Utrolige År MTFC Estimeret omkostning pr. deltager pr. år kr. årligt kr. (4 måneder) kr kr. 26

27 EFFEKTER AF PROGRAMMER/INDSATSER 27

28 FORANDRINGSTEORI FOR PROGRAMMERNE DUÅ Slægt- og netværksanbringelse MST MTFC 28

29 EFFEKTER AF ANALYSENS PROGRAMMER Effekter: Fx reduceret kriminalitet Succesrate: Andelen af deltagere, der opnår succes Indsats Dokumenterede effekter Afledte effekter Succesrate Slægts- og Færre udgifter til foranstaltninger Øget uddannelse Skal undersøges netværksanbringelser Stabilitet i anbringelsen Øget beskæftigelse nærmere 0 % Bedre mental sundhed Mindre misbrug Færre psykiske lidelser MST Mindre kriminalitet Færre / kortere anbringelser Mindre misbrug Bedre skolegang og indlæring Øget uddannelse Øget beskæftigelse Skal undersøges nærmere 30 % De Utrolige År Øget sociale kompetencer Færre adfærdsproblemer Bedre relationer til forældre MTFC Mindre kriminalitet Færre adfærdsproblemer Færre / kortere anbringelser Stabilitet i anbringelsen Bedre skolegang og indlæring Fastholdelse i hjemmet Bedre mental sundhed Mindre kriminalitet Øget uddannelse Øget beskæftigelse Færre foranstaltninger Reducerede sundhedsrelaterede problemer Øget uddannelse Øget beskæftigelse Mindre misbrug Reducerede sundhedsrelaterede problemer Færre psykiske lidelser Færre forebyggende foranstaltninger 10 % 15 % 40 % 29

30 Nettobidrag(Kr.) EFFEKT VED DELTAGELSE I DUÅ Normalt livsforløb Normalt forløb (målgruppen) DUÅ Nettonutidsværdi Treatment as usual DUÅ Besparelse ved DUÅ: Ca DKK 30

31 ANALYSENS ANVENDELSE I DANMARK

32 KOMMUNEVÆRTØJ TIL AT VURDERE GEVINSTERNE LOKALT Input parametre Input Antal programdeltagere 1 Initialomkostninger (konto ) Pris pr. Programdeltager (konto ) Initialomkostninger (konto 5.28) XXX XXX XXX Pris pr. Programdeltager (konto 5.28) XXX Succesrate 40% Alder for indsats (år) 14 aar

33 DET KOMMUNALE REGNSKAB - MTFC Konto/år efter indsats År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 og frem I alt Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende forstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sekretariat og forvaltninger Øvrige kommunale konti Samlet kommune

34 RAMBØLL HAR EFTERFØLGENDE LAVET FØLGENDE ANALYSER UD FRA SAMME TILGANG: Børn og unge, der mister eller lever med kritisk syge forældre (B&US) Projekt, som hjælper tidligere kriminelle i arbejde og ud af kriminalitet (High:Five) To kriminalpræventive indsatser i Københavns Kommune for at hold unge ude af kriminalitet Indsatser over for hjemløse (Hjemløsestrategien) 2-lærer-ordning i indskoling 34

35 TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED SPØRGSMÅL/YDERLIGERE INFORMATION: LOUISE FINDSEN: MAJBRITT SKOV: DEN FULDE RAPPORT KAN FINDES HER: 0%C3%B8KONOMISKE%20KONSEKVEKSER%20P%C3%A5%20OMR%C3%A5DET%20FOR %20UDSATTE%20B%C3%B8RN%20OG%20UNGE.PDF (ELLER GOOGLE: RAMBØLL ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE)

AFRAPPORTERING ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

AFRAPPORTERING ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Marts 2012 AFRAPPORTERING ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Analysens

Læs mere

Investeringer i tidlige sociale indsatser

Investeringer i tidlige sociale indsatser Investeringer i tidlige sociale indsatser - samfundsøkonomiske beregninger af indsatser i forhold til udsatte børn og unge November 2010 Henning Hansen, Niels Rasmussen og Finn Kenneth Hansen CASA Investeringer

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Støtte til forældre og forældreprogrammer

Støtte til forældre og forældreprogrammer Støtte til forældre og forældreprogrammer TEMA 5 KOM I FORM MED BARNETS REFORM Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i børne- og familieafdelingerne er

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE analyser og forslag til opgørelsesmetoder EKSPERTUDVALG OM FATTIGDOM Indledning Regeringen nedsatte i maj 212 ekspertudvalget om fattigdom, der har haft til opgave at belyse forskellige

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Nana

Læs mere

Sundhedsøkonomisk analyse af rygestopkurser. en opgørelse af vundne leveår og omkostninger

Sundhedsøkonomisk analyse af rygestopkurser. en opgørelse af vundne leveår og omkostninger Sundhedsøkonomisk analyse af rygestopkurser en opgørelse af vundne leveår og omkostninger Kim Rose Olsen Betina Højgaard Charlotta Pisinger Dorte Gyrd-Hansen Hanne Tønnesen Henrik Hauschildt Juhl Marie

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk:

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 2011 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Sundhedsstyrelsen 2012. Publikationen kan frit

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere