Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse"

Transkript

1 Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Af Per Larsen

2 Indhold 1 Indledning... 3 Hvad er Pivottabeller Datamateriale... 4 Oprettelse af en Pivottabel... 5 Den 1. Pivottabel Opsætning af Pivotabellen... 6 Klargøring af datamateriale... 8 Gennemgang af indhentet datamateriale... 8 Tilføj ny data Tilføj data til dit dataområde Ændring af dataområdet Felttede og delte celler Ændring af data til tabel Sådan ændrer du et datasæt til en tabel Fanebladet Design Typografier for Pivottabel Indstillinger for Povottabeltypografi Layout Påvirkning af Subtotaler Gruppering af data Gruppering af datoer Gruppering af tal Filtrering af data Udsnitsværktøj Indsæt Tidslinje Beregninger og opstillinger Tæl med Pivot Vis detaljer i en tabel Sletning af datakilde Vis data på forskellige måder Beregnet felt Beregnet element Anbefalede Pivottabeller Pivotdiagram Indstillingsmuligheder Indledning Hvad er Pivottabeller Pivottabeller er uden diskussion det mest alsidige og fleksible værktøj i Excel. Det giver dig mulighed for at tage rå data, og hurtig og let ændre det til en imponerende, aktiv, undervisende og smukt rapport. Når du har gennemgået dette kursus, vil du være dus med alt hvad Pivottabeller tilbyder. Du vil ikke bare blive stærk i dataanalyse i Pivottabeller, men også hurtig se hvordan du kan drage fordel af programmet. Kurset giver dig også en masse tips og tricks, samt gennemarbejdede startegier som du omgående kan anvende i dit daglige arbejde. Ved at tage dette kursus vil du kunne spare tid, og blive mere effektiv i dit arbejde. Du vil opdage at du bliver mere produktiv og du vil hurtigere kunne få det resultat du ønsker lettere og hurtigere. Kurset her er delt op i 2 dele. 1. del er hvordan Pivottabeller virker 2. del er opgavehæfte, hvor der er 3 opgaver. Data: Hent øvelsesfiler til dette kursus på: /Service/Undervisningsmateriale Copyright. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet. Det er tilladt at anvende hæftet her til privat/personlig brug. Derimod må du ikke anvende materialet kommercielt, ligesom du ikke må videresende digitale kopier til venner og bekendte eller andre personer uden for din husstand, sprede materialet i flere kopier til flere brugere eller stille det til rådighed elektronisk/online. Ønsker du at anvende materialet til andet end privat/personlig brug, kræver det tilladelse enten fra forfatter Per Larsen eller KompetenceSilkeborg, og brug af materialet vil være i forbindelse med et 1 eller 2 dages kursus. Du henter al materiale fra /pivot

3 2 Datamateriale Et godt datamateriale er et Excel regneark, hvor hver kolonne har sin egen overskrift. Hvor der ikke er flettede eller delte celler, og hvor der ikke er tomme rækker eller kolonner. Hver kolonne skal have ensartet data. Det vil sige, at tal, beløb og tekst skal stå i hver sin kolonne. Husk at en tabel er delt op i: Række Kolonne Oprettelse af en Pivottabel Den 1. Pivottabel. Start med at hente og åbne filen Månedlig-afdeling-udgifter.xlsx Klik på fanebladet Indsæt Klik på Pivottabel Nu får du marcherende myrer omkring din talopstilling. Du får dialogboksen Opret Pivottabel Klik OK Du får Værktøjer til Pivottabel Du får en feltliste Du får en Pivottabel objekt Du får nu et nyt faneblad Ark1 Tips! Vær opmærksom på, at klikker du uden for Pivottabel objektet fosvinder din feltliste. Klikker du igen i din Pivottabel objekt, kommer din feltliste tilbage igen. 4 5

4 Opsætning af Pivotabellen For at gøre det lettere at forstå hvad en Pivottabel egentlig er, er det letteste at ændre tabeller til tabeltypen for tidligere MS Officeversioner. Klik på fanebladet Analyser Klik på Pivotabel Klik på Indstillinger Klik på Indstillinger igen Klik på Vis Klik på Klassisk Pivottabellayout Klik på OK Bare rolig vi kommer tilbage til den rigtige visning igen senere. Her er så den klassiske visning. Hver af felterne i Feltlisten refererer til et område i Objektområdet. Tips! Du kan vinge det enkelte feltnavn af på den lille tjeckbox der er ud for hver feltnavn. Du kan trække det feltnavn til det område i dataområdet du ønsker. Du kan trække det enkelte feltnavn til det område i feltlisten du ønsker. Du kan højreklikke på det enkelte feltnavn, og her vælge hvilke område du vil have flyttet feltet til. Værdier, altså tal, skal som udgangspunkt trækkes til værdifeltet. Opgave 1 Hent filen Månedlig-afdeling-udgifter Opret en Pivottabel Ændre udseende til klassisk Pivottabellayout Klik på fluebenet ud for Beløb Træk afdeling til kolonnefeltet I værdifeltet trækkes normalt de værdier man ønsker at beregne på, opsummere m.v., f. eks. salgsdata. Hver af felterne i feltlisten refererer til et område i Dataområdet. Selv om de enkelte afdelinger forekommer flere gange i regnearket, ses hver enkelt afdeling kun én gang i Pivottabellen. I feltlisten vil du se, at Beløb nu hedder Sum af Beløb, og at beløbet for den enkelte afdeling nu er opsummeret. Tabelfelter er overskrifterne på de kolonner der findes i det Excel regneark der er grundlaget for Pivottabellen 6 7

5 Klargøring af datamateriale Gennemgang af indhentet datamateriale Inden du går i gang med at konvertere dit regneark til en Pivottabel, skal du sikre dig at din opstilling er klar. Hent og åben Excel filen Forbered-data.xlsx. Der er mange ting galt med denne fil, og får du ikke rettet tingene inden du danner din Pivottabel, bliver resultatet helt forkert. Gennemgå datafilen for fejl 1. Overskrifter er i flere rækker 2. Der er tomme kolonner 3. Der er tomme rækker 4. Der er data som ikke tilhører tabellen. Nu kan du danne din pivottabel. Sørg for at din cursor står i dine data, klik på fanebladet indsæt, og klik på Pivottabel i afsnittet Tabeller. Læg mærke til at de marcherende myrer går hele vejen rundt om din talopstilling. Som udgangspunkt er det en god at bibeholde de indstillinger der kommer frem i dialogboksen Opret Pivottabel. Husk at klikke på OK Tilret dine data. Nu skal du tilrette dine data. Lad os antage at du vil se omsætning pr. region. Klik på Region og klik på Pris. Da Pris er numerisk data, vil det altid blive placeret i Ʃ VÆRDIER, og Region vil placerer sig i RÆKKER. Du skal ændre overskrifterne over hver kolonne, så de ikke er i delte eller flettede celler. Du skal slette alle tomme rækker og kolonner. Det er en god ide at flytte al data, der ikke er en del af datamaterialet til din Pivottabel, nogle celler væk fra dine data (f.eks. kommentarer) Tips! Du kan springe til den næste tomme række ved et klikke på + Tips! Du kan slette rækker og kolonner ved at markere dem, og klikke på + Læg mærke til din Pivot rapport. Du får dine regioner, men prisen opsummerer blot priser pr. region, nok ikke nogen umiddelbar brugbar data. Måske var det en god ide, at ændre det til den gennemsnitlige pris pr. region. Ændring af data Højreklik på en af priserne. I menuern vælger du Værdifeltindstillinger. Det er i denne boks du kan ændre opsummeringsindstillingerne, eller med andre ord de statistiske funktioner. I stedet for Sum skal du klikke på Gennemsnit, og klik på OK. Nu får du den gennemsnitlige pris pr. region. Tips! Der er tre måder at ændre værdiformater i Pivottabeller på, og vi kommer ind på alle tre måder i løbet af dette kursus. 8 9

6 Det giver en frygtelig masse decimater efter kommaet, og det skal naturligvis også ændres. Højreklik igen på et af tallene, vælg Værdifeltindstillinger, og vælg Talformat. Du kan ændre antallet af decimaler flere steder i dialogboksen Formater Celler. Ændrer du antallet af decimaler under feltet Tal, får du blot reduceret antallet af decimaler, men ændrer du antallet af decimaler i feltet Valuta, får du indsat betnelsen Kr. foran dine tal. Klik på Valuta, se at Excel umiddelbart foreslår to decimaer, og klik på OK. Tilføj ny data Tilføj data til dit dataområde. Når du tilføjer ny data i dit Excel regneark er det nogle ting du skal være opmærksom på. Åbn Excelfilen Pizzabaren.xlsx. På baggrund af indholdet danner du en Pivottabel, og i feltlisten klikker du samtlige felter af. Læg mærke til, at alle kolonner fra din opstilling, der indeholder tal, placeres i området Ʃ VÆRDIER. Se på din rapport, og læg mærke til hvordan de 7 produkter er stillet op. Du har både stk. pris, antal og en opsummeret pris. Du har desuden fået hovedtal, som opsummerer alt. Nu har du den gennemsnitlige pris pr. ordre fordelt på de enkelte regioner. Opgave 2 Åbn filen Forbered-data.xlsx. Klargør dit dataområde til oprettelse af en Pivottabel. Opret en Pivottabel. Hent Pris, Region og Antal bestilt ned i Feltlisten. Ændre Pris og Antal bestilt til gennemsnit ved at højre klikke på tallene i Pivottabellen, og ændre antallet af decimaler til to, ved. hhv. at bruge Tal og Valuta i dialogboksen Formater Celler. Din færdige rapport skulle gerne se nogen lunde sådan ud. Klik på Ark1, hvor din oprindelige talopstilling af tal er placeret. Nu skal du tilføje og ændre data i opstillingen. Start med at ændre prisen på Vesuvio fra 67,75 til 99,00. Ændre navnet Amore til Amors Pile. Indsæt i række 11 et nyt produkt ved navn Roma, til en pris på 65,50, og et salg på 4 stk. På fanebladet ANALYSÈR finder du knappen Opdater i gruppen Data. Hvad er der sket? Prisen på Vesuvio er ændret fra 67,75 til 99,00. Amore er ændret til Amors Pile, men hvor er det nye produkt Roma blevet af? På fanebladet med din Pivottabel klikker du på knappen Skift Datakilde i gruppen Data (Knappen er lige til højre for knappen ANALYSÈR) Nu kan du se hvor dine data kommer fra. Du kan også se, at det nye produkt ikke er med inden for området af de marcherende myrer, og altså derfor ikke er med i din Pivottabel

7 Ændring af dataområdet. Du har flere måder at ændre dit tataområde på. Naturligvis kan du starte helt forfra, du kan klikke på Shift + for at flytte de marcherende myrer en række ned af gangen, du kan også klikke på Shift + Ctrl +, hvorved du markerer alle de rækker du måtte have tilføjet. Opgave 3 Åbn Excelfilen Pizzabaren.xlsx. Opret en Pivottabel på baggrund af det bestående datamateriale, ved blot at klikke dem af i Feltlisten, og gerne i logisk rækkefølge, og ud fra denne lav en rapport som indeholder alle kolonner. Tilføj tre nye varelinjer, og ændre dataområdet til at indeholde al datamateriale. Opdater derefter en din Pivottabel så ændringerne bliver synlige. Felttede og delte celler Som vi tidligere har været inde på, skal dataområdet være forberedt til oprettelse af Pivotabeller. Nu skal vi se på konsekvenser af forkert datamateriale, og hvad der skal til for at rette op på eventuelle skader. Åbn filen Fejl-i-datakilde.xlsx Dan en Pivottabel ud fra datasættet. Hov, hvad sker der? Enten får du en advarsel om fejl i dit datasæt, eller du får en Pivottabel der kun indeholder én kolonne. Lad os se hvad der er galt. For det første er række 1 flettet og centreret. For det andet er cellerne i række 3 og 4 flettet. Du skal ophæve fletningen af cellerne, for at få din Pivottabel til at virke. Marker celle A3 og A4, fra fanebladet Hjem klikker du på Ophæv fletning af celler under Flet og centrer i blokken Justering. Opgave 4 Hent og åbn filen Fejl-i-datakilde.xlsx Marker alle de flettede celler, i hver kolonne, og ophæv fletningen. Dan herefter en ny Pivottabel, og sikre dig, at alle kolonner er med i Feltlisten i din Pivottabel. OBS! Sørg for at der ikke er tille celler mellem dine overskrifter og dine data, evt. ved at slætte række 4 og tilføj overskriften Pris i kolonne F 12 13

8 Dan nu din rappoet ved at trække Sælger til RÆKKER, Kategori til KOLONNER og Antal til VÆRDIER. Nu skulle din rapport gerne se sådan ud. Skjul Feltliste og overskrifter Nu skal du fjerne alle unødige informationer, så det kun er din rapport der står tilbage. Klik på Feltliste, Knapperne +/- og Feltlisteoverskrifter Tilbage har du nu den rene rapport. Der skete ikke noget da du klikkede på Knapperne +/-, men du vil senere i dette kursus se hvilken gavn denne knap her. Nu ligner det ikke en Pivottabel mere, med en ganske almindelig opstilling. Den eneste måde du kan se, at det faktisk er en Pivottabel, er ved at klikke i Dataområdet, hvorved du får fanebladet Værktøjer til Pivottabeller frem. Ændring af data til tabel Som vist i sidste afsnit kan det være besværligt at tilføje ny data til et eksisterende dataområde, det være sig nye rækker eller nye kolonner. Det har Excel naturligvis en løsning på. Ved at ændre datasættet til en tabel kommer man let og elegang uden om alle problemer. Sådan ændrer du et datasæt til en tabel Hent og åbn filen Pizzabaren.xlsx Sæt courseren i dataområdet, klik på fabladet Indsæt. I blokken Tabeller, klikker du på Pivottabel, men denne gang skal datasættet stå på samme side som Pivottabellen. Læg mærke til, at dit dataområde er defineret i Tabel/Område Du skal sikre dig at du har marcherende myrer omkring dit datasæt. Klik i feltet Eksisterende regneark. Pak dialogboksen sammen. Klik på celle G1, pak dialogboksen ud igen, og klik på OK. Nu får din Pivottabel på samme Ark, hvor dit dataområde er. Du kan se, at alle kolonner er i Feltområdet, og du kan nu begynde at forme din Pivottabel. Men i og med at du har defineret et fast dataområde vil det give problemer hvis du skal tilføje nye kolonner og rækker. Luk filen uden at gemme den, og åbn filen Pizzabaren.xlsx igen. Klik i dataområdet, og i blokken Tabeller klikker du denne gang på Tabel. Du får igen marcherende myrer omkring dit dataområde, og i dialogboksen Opret tabel kan du se hvor du henter dine data fra til din tabel. Klik på OK 14 15

9 Du har nu konverseret dit dataområde til en Tabel, og du kan se, at du ved hver kolonne har fået en dropwown pil, med hvilken du kan sortere i dine data. Du har også fået et nyt faneblad (Tabelværktøjer) hvorfra du kan ændrer designet på din tabel. 3 Fanebladet Design Når du skal danne din Pivotrapport, er det vigtigt at den tager sig godt ud. Den skal være overskuelig, og indeholde de informationer der er brug for. Alt dette tilretter du under fanebladet Design. Lad os komme i gang. Hent filen Design-Faneblad.xlsx Klik i dataområdet, klik på Tabel under fanebladet indsæt. Sæt courseren i dataområdet, klik på fabladet Indsæt. I blokken Tabeller, klikker du på Pivottabel, men denne gang skal datasættet stå på samme side som Pivottabellen. Læg mærke til, at dit dataområde er defineret i Tabel/Område som Tabel1 Du har nu dannet en tabel ud fra dit datamateriale, og læg mærke til, at denne gang var grundlaget for oprettelse af tabel, og dermed en Pivottabel på plads. Ingen flettede celler, overskrifter i hver kolonne m.v. Læg mærke til, at du får fanebladet TABELVÆRKTØJER med underpunktet DESIGN frem. Disse er kun gældende for den almindelige tabel, og IKKE for Pivottabellen. Klik i feltet Eksisterende regneark. Pak dialogboksen sammen. Klik på celle G1, pak dialogboksen ud igen, og klik på OK Klik igen på fanebladet indsæt, og klik denne gang på Pivottabel. Du får nu to nye faneblader, nemlig ANALYSÈR og DESIGN under VÆRKTØJER TIL PIVOTTABEL frem, og det er fanebladet DESIGN vi nu skal gennemgå. Tilføj nu en ny kolonne med overskriften Størrelse, og to nye rækker med produktnavnene Roma og Venedig. Læg mærke til, at du har fået tildelt et nyt Ark (Ark1), som du skal starte med at omdøbe. Dobbeltklik på arkfanen og kald den Pivot Rapport. Klik i dit Pivotområde, klik på fanebladet ANALYSÈR og klik på opdater. Nu vil du se, at både nye rækker og kolonner er med i din Pivottabel. Klik på Region, og klik derefter på Sælger. Nu får du listet den enkelte Sælger under hver enkelt Region, og læg mærke til, at de automatisk flytter sig til Området Rækker. Det er altså en god ide at konvertere dataområdet til en tabel, hvis man må formode at der på et tidspunkt vil blive tilføjet rækker eller kolonner. Tips! Klikker du i din tabel, kan du i Fanebladet Tabelværktøjer / Design i blokken egenskaber (Helt ude vil venstre) navngive din tabel. Dette bruger du, hvis du har flere tabeller du skal junglere mellem. Klik på Antal. Da dette er numeriske værdier flyttes de automatisk til området Værdier. Nu skal du klikke på Kategori. Automatisk flyttes den til Rækker, men den skulle være placeret under Kolonner. Du skal derfor tage Kategori, og trlkke feltet fra Rækker til Kolonner

10 Klik på fanebladet DESIGN Klik på Mereknappen i blokken Typografier for Pivottabel Hvis du kører musen over de enkelte typografier, vil du se, at din Pivotrapport ændrer typografi. Noget er pænere end andet, men brugbart er det. Klil på det tomme område til højre for typografierne, så Mereknappen folder sig sammen igen. Som udgangspunkt tilføjer de forskellige layoutformer en ekstra kolonne, hvor de enkelte Sælgere er listet, og Tabelformat tilføjer en Total under hver Sælger. Ønsker du at få udfyldt de tomme celler under Sælgernavn skal du bruge Gentag alle tabelpostnavne. Det kan godt være, at det ikke umiddelbart ser brugbart ud, men vi kommer senere ind på brugen af disse navne. Nu skal vi kikke på blokken Indstillinger for Povottabeltypografi. Først er der Stibede rækker og Stibede kolonner. Klik på den hver for sig, se hvad de gør. Du kan også lade dem begge være klikket til samtidigt. Du kan bruge disse knapper samtidigt med at du bruger dine Typogrefier, blot skal du være opmærksom på, at nogle af typografierne overskriver de stribede kolonner eller rækker. De næste knapper er Rækkeoverskrifter og kolonneoverskrifter. Overskrifter er måske så meget sagt, for disse knapper tilføjer eller fjerner blot stregerne under Række-eller kolonneoverskrifter. Layout Knapperne med tomme rækker eller kolonner giver næsten sig selv, så vi skynder os videre til næste spændende knap, nemlig Rapportlayout. Næste knap er Hovedtotaler. Hovedtotaler er den kolonne F Hovedtotaler for rækker er totalen for den enkelte Region for hver Sælger. Hovedtotalen for kolonner er totalen for hele kolonnen, altså det samlede tal for samtlige tal i hver kolonne. Som du kan se, er der fem forskellige layoutformer. Den øverste, Vis i kompakt format, er den layoutform der er udgangspunktet

11 Subtotaler giver kun mening, hvis der er mere end en postering i et givent område. I dette tilfælde har vi både Sælger og Region i Rækker. Om disse er i en eller to kollonner, alt efter hvilken Rapportlayout du har valgt, er ligegyldigt. En subtotal er en sammenlægning at tal inden for et givent område. I vores Pivottabel har vi allerede subtotaler, nemlig for hver sælger. Nu får du Feltindstillingerne for Subtotaler frem. Som udgangspunkt står den til automatisk. Klikker du på ingen, fjernes blot alle Subtotaler. Klikker du på brugerdefineret kan du vælge en eller flere typer af Subtotaler. Klik på Gennemsnit, og se hvordan Pivot nu laver subtotalen om til gennemsnit. Pivot kan sagtens håndtere at du vælger flere typer Subtotaler santidigt. Vælg igen brugerdefineret, og Sum, Antal, Gennemsnit, Max og Min. Klik på OK og se resultatat. Du kan vælge subtotaler øverst eller nederst for hver gruppe, eller i dette tilfælde for hver Sælger, men vær opmærksom på, at visningen øverst for hver gruppe er afhængig af hvilken design der er brugt. Påvirkning af Subtotaler Sørg for at du i Subtotaler har klikket på Vis subtotaler nederst i gruppen. Klik på dropdownpilen i Sælger i Rækkefeltet i Feltlisten, og vælg Feltindstillinger

12 4 Gruppering af data Gruppering af datoer Hvis du er i den heldige situation at have datoer i dit regneart / Pivottabel, vil du snart opdage hvor mange ting du kan gøre i Pivottabeller. Det er altid bedre at have datoer, end f.eks. navne på måneder eller ugedage. Grunden er, at du kan udtage år, måneder og ugedage fra en dato, du kan ikke gøre det modsatte. Åbn filen Gruppering-af-datoer.xlsx Sæt din coursor i dataområdet, og dan din Pivottabel. Jeg har i forvejen konverteret dataområdet til en tabel. Det er ikke nødvendigt, men som tidligere fortalt, er det en rigtig god idé, hvis man senere skal tilføje ny data. Klik på fanebladet INDSÆT, klik på Pivottabel i gruppen TABELLER og klik på OK Læg mærke til den 1. kolonne Ordre Dato Du får nu: Dine datoer placeret i Kolonne A Dine datoer vinget datoer af i Feldlisten Dine datoer placeret i Kolonne i Områdesektionen. Læg mårke til formatteringen af datoerne. Det er en god idé lige at gennemse Kolonne A i Pivottabellen, for at sikre at alle datoer har samme format. Klik nu på en tilfældig dato, og klik på knappen Gruppefelt i Gruppen Gruppér. Du får nu Dialogværktøjet Gruppering frem. Læg mærke til, at du kan gruppere dine datoer efter Dage, Måneder, Kvartaler og År. Arbejder du med tidspunkter, kan du også gruppere efter Sekunder, Minutter og Timer. Nu skal du markere både Måneder, Kvartaler og År og klik på OK. Hvis kolonnen med dine datoer, er med korrekt indhold, behøver du blot at vinge dine datoer af i Feldlisten, så placeres dine data i RÆKKER i områdesektionen. Du får nu delt Kollonne A op i: År Kvartaler Måneder Du får tilføjet nye felter i din Feldliste Du får placeret de nye felter i RÆKKER i Områdesektionen. Tips! Når du arbejder med datoer, er det en god idé at tilføje År i Feltlisten. Grunden er, at Pivot er ligeglad med hvilke datoer eller måneder der hører til de enkelte År, og du kan risikere at få data placeret i de forkerte år. Naturligvis kan det have mening ikke at tilføje År til feltlisten, hvis du f.eks. vil have et gennemsnit af alle forekomster af en given måned

13 Du skal nu have tilføjet nogle værdier til vores Pivotrapport. Start med at trække Antal til Værdier i Områdesektionen. Nu får du antal af solgte produkter ud for hver Måned, sorteret efter Kvartal. Nu har du en Rapport hvor du i Kolonne A har månederne, og i hvert år kan nu se de kvartalsmæssige afsætning fordelt på År. Det giver vist ikke ret meget mening, vel! Prøv nu at fjerne Kvartaler helt. Du kan enten vinge Kvartaler af i Feltlisten, eller du kan tage fat i Kvartaler i Områdesektionen, og ganske enkelt trække den uden for Feltlisten. Nu kommer der noget brugbart. Du får nu en Rapport, der viser de opsummerede værdier for hver måned i de enkelte år, samt en Hovedtotal for den enkelte måned. Det er let at flytte rundt på de enkelte poster i Områdesektionen, og derved hurtigt få brudt dine data ned alt efter det niveau du ønsker. Nu skal du lave en Krydstabulering. En krudstabulering er beregning af flere variable data samtidigt. Træk År og Måneder fra Række til Kolonne i Områdesektionen. Naturligvis i nævnte rækkefølge

14 Gruppering af tal Gruppering af tal er lidt anderledes end gruppering af datoer. Start med at åbne filen Gruppering-af-tal.xlsx, og dan din Pivottabel. Det er den samme fil som før, nu er der blot blevet tilføjet en kolonne med ordrenumre. Ordrenummerne er blot fortløbende numre. Klik i en af cellerne der indeholder et Ordre Nummer. Klik på Gruppefelt i Gruppen Gruppér. Nu kommer den op med Dialogboksen Gruppering, og som du kan se, er den noget anderledes end Dialogboksen ved gruppering af datoer. Tips! Hvis knappen Gruppér ikke er aktiv, skal du se om ikke du har markeret data i både kolonne A og B. Sørg for at det kun er én celle med ordrenummer der er markeret. Hvis du klikker på Ordre Nummer i Feltlisten, bliver den automatisk sat i Værdifeltet i Områdesektionen, da det er en numerisk værdi. Det er ikke hvad du skal bruge, derfor skal du trække posten fra værdier til Rækker. Nu har du alle dine ordrenumre listet op i Kolonne A. Dialogboksen Gruppering angiver: Første tal i serien Sidste tal i serien Forslag til hvor mange serien skal grupperes med Klik nu op Antal. Antal er også en numerisk værdi, og posten vil derfor blive placeret i Værdier i Områdesektionen. Selve rapporten er vist ret ubrugelig, det er blot en opsummering af antal produkter pr. ordre. En idé kunne være at gruppere ordrene til mere overskuelige data. I vores tilfælde her klikker du blot på OK, og dine data bliver ændret til noget mere brugbart. Dette skal vi dog have ændret. Klik på Opdel Gruppe, og klik igen i Gruppér. Denne gang skal du ændre serien om til at den grupperes med 50. Det kan godt være, at det på nuværende tidspunkt ikke ser særlig brugbar ud, men når du har så store datamængder, at de er svære at overskue, er dette virkeligt et kraftigt værktøj, Bare vent til analyseopgaverne, så vil du se fordelene ved dette værktøj

15 Gruppering ved udvælgelse Åbn files Gruppering-af-udvælgelse.xlsx Denne gang skal du danne din Povottabel på en ny måde. Dataindholdet er allerede konverteret til en tabel, og på fanebladet DESIGN under TABELVÆRKTØJER finder du knappen Opsummer med pivottabel. Nu mangler du blot at omdøbe dine dine grupper til hhv. Jylland og Øerne. Du klikker blot på Gruppe overskriften, og skriver det nye navn gruppen skal have. Læg mærke til, at du har fået nye felter, både i feltlisten og i områdesektionen. Det vetyder, at du har mulighed for at flytte eller slette den nye post som du har lyst til. Nu skal du danne din Pivottabel Klik på Region og Antal i Feltlisten, og din Rapport indeholder nu antal solgte varer fordelt på Regioner. Nu skal samle de jyske regioner for sig. Det gør du ved at tage fat i den enkelte, og trække den på plads. Når du har fået regionerne på plads, markerer du alle de jyske regioner, ved ar trække musen ned over dem, og klik på Gruppemarkering under fanebladet ANALYSÉR i gruppen Grupér. Lav nu den samme øvelse med det sidste to regioner

16 5 Filtrering af data Udsnitsværktøj Åbn filen Udsnitsværktøjer.xlsx Nu kommer den eller de udsnitsværktøjer frem, som du har bedt om. Her er kun udsnitsværktøj for Sælger. Da der allerede er dannet en tabel ud fra dataindholdet, klikker du blot inde i tabellen, klikker på fanebladet DESIGN under TABELVÆRKTØJER, og klik på Opsummering med pivottabel i gruppen Funktioner. Klik på Sælger Ann i udsnitværktøjet. Dan din Pivottabl, sæt Antal i VÆRDIER, Regioner i RÆKKER og Sælger i KOLONNER. Under fanebladet ANALYSÉR finder du knappen Unsnitaværktøjer. Klikker du på knappen kommer dialogboksen Indsæt udsnit. Udsnitsværktøjet indeholder alle kolonneoverskrifterne fra Feltlisten, og du har mulighed for at markere en enkelt eller, hvis du holder Ctrl knappen nede, flere felter samtidigt. Du vil nu opdage, at ikke kun er kun Ann synlig, Pivot har også fjernet alle forekomster, hvor der ikke er nogle værdier. Ann sælger ikke i Nordjylland, og derfor er regionen Nordjylland slet ikke synlig efter at udsnitsværktøjet er blevet brugt. Klik kun på Sælger, og klik på OK Tips! Du kan nulstille udsniteværktøjet ved at klikke i øverste højre hjørne af dialogboksen, eller ganske simpelt kører musen ned over dialogboksen, med højre musetast nede. TIPS! Udsnitsværktøjer er et forholdsvis nyt værktøj, og findes ikke i Excel 2007 eller tidligere

17 Fjern dine udsniteværktøjer, og indsæt denne gang både Sælger, Kategori og Region. Tager du fat øverst i det enkelte udsnitsværktøj, kan du organisere dem, så de står pænt og nydeligt ved siden af hinanden. Læg mærke til, at du har fået fanebladet INDSTILLINGER under UDSNITSVÆRKTØJER øverst på båndet. Marker hver enkelt udsnitaværktøj, og Typografier til udsnitsværktøjer, giver du hver enkelt udsnitsværktøj forskellig typogtefi. Klik nu på Henrik. Nu vil du se, hvilke Regioner og hvilke Kategorier Henrik har omsætning. Det betyder altså, at du slet ikke behøver at markere de felter i Feltlisten som du vil lave udsnit af. Skulle du lave denne form for sortering uden udsnitsværktøjer, skulle du først soetere i flere niveauer, og derefter fjerne unødigt data. Indsæt Tidslinje En tidslinje virker så samme måde som udsnitsværktøjet, blot de denne effekt bundet på af et felt der indeholder en eller anden form for tid, det være sig dato, måned, kvartal eller år. Åbn filen Tidslinje.xlsx Datamængden er allerede lavet til en tabel, og du skal blot danne en povottabel ud fra tabellen. Marker Produkt og Antal i Feltlisten, og automatisk flyttes Produkt til Rækker fordi det er alfanumeriske værdier, og Antal flyttes til Værdier fordi det er numeriske værdier. Under ANALYSÈR på fanebladet Værktøjer til pivottabel finder du i gruppen Filtrer knappen Indsæt Tidslinje. Klikker du på Indsæt Tidslinje får du en dialogboks frem, der indeholder et eneste felt, nemlig Dato. Marker feltet, og klik på OK Det skal lige siges, at der godt kan være flere forskellige kolonner i en tabel der indeholder et datoformat, derfor skal du markere feltet Dato i denne dialogboks, selv om det ser lidt underligt ud. Klik på OK Du får nu din tidslinje, der fungerer som et udsnitsværktøj. Klikker du på en måned i Tidslinjen, vil du se det solgte antal i denne måned i din Pivotrapport. Du kan markere flere efter hinanden måneder, du kan ved at holde Ctrl nede, markere forskellige måneder, og du kan fra dropdownknappen i øverste højre hjørne på dialogboksen ændrer din rappoet til at vise år, kvartaler, måneder eller dage

18 6 Beregninger og opstillinger Tæl med Pivot Pivottabeller bruges normalt til at oprette rapporter ved at opsummere værdier eller at lave beregninger du fra værdier. Indtil nu, har vi udelukkende brugt tal, altså numeriske værdier, når vi hat føjet felter til Ʃ VÆRDI feltet i Områdesektionen, f, eks. Salg, antal, antal km. Men man kan også bruge Pivottabellen til at tælle. Du kan ændre sum af antal, til at tælle antallet af forekomster. I Områdesektionen under Ʃ VÆRDIER klikker du på den lille pil der er i højre side af feltet med Sum af Antal (1). Klik på Værdifeltindstillinger (2) Klik på Antal (3) Klik på OK (4) Vi vil du opdage, at Pivot har lagt forekomsterne sammen, i stedet for at opsummere dem. 3 Åbn filen Tæl.xlsx Poret din Pivottabel, og træk Sælger ned i RÆKKE feltet. Du får nu dine sælgere listet op i din rapport. Feltet Sælger er bogstaver, altså en alfanumerisk værdi, som men jo ikke kan beregne på, men prøv alligevel at trække Sælger ned i Ʃ VÆRDIER, så værdierne både står i RÆKKE og i Ʃ VÆRDIER. Går du tilbage i din tabel på arket med Salgs Data og fjerner antallet 14 i Række 10 under Ann, og går tilbage til Pivottabellen og Opdaterer under fanebladet ANALYSÈR, vil du opdage, at antallet af gange Ann er repræsenteret er 14 gange, men antallet af hendes salg er nu ændret til 13 gange. Med andre ord, er ét af hendes salg ikke registreret Det du nu får, er en sammentælling af alle de gange dine sælgere er repræsenteret i din Excel Tabel. Ann står der 57 gange, og John står der 64 gange. Tilføjer du nu en talværdi, altså en numerisk værdi, vil Pivot automatisk addere alle forekomsterne. Træk Antal fra feldlisten til Ʃ VÆRDIER, og du vil nu have det antal gange den enkelte sælger forekommer i tabellen, samt det samlede antal varer den enkelte sælger har solgt, altså sum af antal

19 Vis detaljer i en tabel Det er fredag eftermiddag, lige inden fyraften. Du har allerede gjort dig klar til at holde weekend, og pludselig kommer din chef, og forlanger at du finder alle oplysninger frem om hvad sælger Ann har som solgt på Sjælland. Normalt skulle du gøre det med en dobbelt sortering, hvis det havde været i et normalt regneark, men lad os se hvordan Pivottabellen kan gøre det let og enkelt, så du kan komme på weekend. Åbn filen Vis-detaljer.xlsx Opret din Pivottabel. Tips Se side 5 Da det er en sælger vi skal have fat i, er det nok en god ide, at trække Sælger ned fra Feltlisten til RÆKKER i Områdesektionen. Vi skal nok også have fat i Regioner. Hvis du sætter dem I KOLONNER laver du med det samme en Krydstabulering tabel. Tilføjer du nu Produkt Navn til RÆKKER begynder du nu at få en Pivotrapport med indhold. Det eneste er at der mangler nogle værdier. I dette tilfælde er det lige gyldigt om du bruger Antal eller Pris. Nu kan du aflevere rapporten til din chef og gå på weekend med sindsro. Da resultatet vises som en tabel, kan man naturligvis sorterer i de enkelte kolonner. Læg samtidigt mærke til, at du har fået de nye data i en særskilt Arkfane. Det betyder at du altid kan gå tilbage til din oprindelige Pivottabel og arbejde videre med den. Ønsker du at se samtlige salg Ann har foretaget, kan du vælge Hovedtotalen for Ann. Prøv denne gang at højreklikke på Hovedtotalen for Ann, og vælg Vis detaljer. Nu får du samtlige salg Ann har foretaget, og det vel og mærke i et særskilt ark. Kikker du nærmere på indholdet af din rapport Kan du se, at Ann har haft 361 salg på Sjælland, og dobbelt du på de 361, får du de detaljer der ligger bag tallene

20 Sletning af datakilde Når du skal danne en Pivottabel, skal du naturligvis have en datakilde at danne Pivottabellen ud fra, men når du først har dannet din Pivottabel kan du slette den oprindelige datakilde. Dette kan lade sig gøre, fordi dine data opbevares i en PivotCashe. Det kan være flere grunde til at fjerne de oprindelige data som din Pivottabel er dannet ud fra. En ting er, at filen kan være ganske tung, hvis din datakilde er meget stor, noget andet er, at det i mange tilfælde ikke er nødvendigt for slutbrugeren at se datakilden, men blot at nyde den Pivotrapport du har lavet. Hvis du fra fanebladet ANALYSÈR vælger at opdatere dine data, får du af vide, at det ikke kan lade sig gøre. Du får en advarsel om at Referencen er ugyldig, og vælger du i stedet at skifte datakilden, vil du opdage, at du hverken kan skifte datakilden eller finde forbindelsesegenskaber. Åbn filen Uden-datakilde.xlsx Start med at oprette din Pivottabel, og lav en krydstabuleringsrapport. Lav opsætningen som her: KOLONNER = Kategori RÆKKER = Sælger og Region Ʃ VÆRDIER = Antal Du har nu to faneblade, nemlig Ark1, som indeholder din Pivottabel Salgs Data, som indeholder din datakilde Højreklikker du på fanebladet Salgs Data får du mulighed for at slette fanen. Du får nu en advarsel om, at sletter du fanen kan du ikke fortryde handlingen. Det er til dels også rigtigt, men det kan vi komme forbi, som du skal se om et lille øjeblik. Men der er en vej uden om. Fra ARK1 hvor du har din Pivottabel, har du nederst dine hovedtotaler. Kan du huske fra forrige kapitel, om visning af detaljer fra din Pivottabel det er den samme fremgangsmåde du skal bruge her. Denne gang skal du blot få vist detaljer fra Hovedtallet af Hovedtallet. Nu får du en tabel på et nyt faneblad, der indeholder alle dine data, og herfra kan du enten lave en ny Pivottabel, eller du kan gå til ARK1 og oprette en ny dataforbindelse til det nye faneblad. Klik på Slet, og tilbage har du kun din Pivottabel. Du skal ikke være nervøs. Du har stadig din Pivottabel og din Pivotrapport. Du han stadig ændrer rapporten ud fra feltlisten, lige så meget du har lyst til

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Af Per Larsen Indhold 1 Indledning... 3 Hvad er Pivottabeller... 3 2 Datamateriale... 4 Oprettelse af en Pivottabel... 5 Den 1. Pivottabel....

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

Lynvejledninger. Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013

Lynvejledninger. Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013 Lynvejledninger Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013 Juni 2017 2 Indholdsfortegnelse Brugerdefinerede beregninger... 5 Eksterne data... 6 Filtrer data... 7 Filtrer data (fortsat)... 8 Filtrer

Læs mere

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Opgaver.

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Opgaver. Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Opgaver. Af Per Larsen Indhold Opgaven 1... 3 Gennemse datafilen... 3 Opgavedefinition... 9 Optalt pr. salgsdistrikt... 12 Top 10 Postnumre...

Læs mere

Anvendelse af pivottabeller

Anvendelse af pivottabeller Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Formålsbeskrivelse... 5 2. Indledning... 5 3. Deltagerinformation... 7 4. Vil du have overblik?... 9 4.1 Er dine data klar til at blive analyseret?...

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Opgaver.

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Opgaver. Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Opgaver. Af Per Larsen Indhold Opgaven 1... 3 Gennemse datafilen... 3 Opgavedefinition... 9 Optalt pr. salgsdistrikt... 12 Top 10 Postnumre...

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel Regnskab med Microsoft Excel 2016 Lav dit regnskab med Excel ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel 28 lektioner opgavefiler Microsoft Office EXCEL 2016 kursusbog Forfatter: Tina Samuelson Udgivet

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Henrik L. Pedersen Institut for Matematiske Fag henrikp@life.ku.dk 1 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 2 Regnearks grundprincipper

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Handout: Kursus for 3F i datajournalistik

Handout: Kursus for 3F i datajournalistik 1 Handout: Kursus for 3F i datajournalistik Program: 9-10.15 Datajournalistik i dagligdagen (niveau begynder) Fra case til perspektiv og omvendt De grundlæggende formler i Excel Datajournalistik som en

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Formål... 2 Forskelle... 2 MS Word... 2 Open Office... 2 Kontakt til din mail... 3 Datafilen fra Blåt Medlem...

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Tips og tricks Gennemgang af: Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Brevfletning med Word Ændre på parametre i rapporterne Fjern dimensioner der ikke bruges i rapporterne Brug af Subscriptions Excel funktioner

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS data fra ØS LDV. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS data fra ØS LDV. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Målgruppe: Slutbruger Juni 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 To metoder til anvendelse af kuber med Excel 2003 3 2 Etablering af forbindelsen til kuber via Pivot-tabel

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

Opslag i Posteringer på bilag

Opslag i Posteringer på bilag Opslag i Posteringer på bilag I funktionaliteten Posteringer på bilag har man adgang til alle bilag/posteringer, der er registreret i Faxe Kommune siden 1. januar 2010. Normalt anvendes Posteringer på

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Avanceret Excel 2013. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0. E-bogsudgave 2014. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt.

Avanceret Excel 2013. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0. E-bogsudgave 2014. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. A Avanceret Excel 2013 Martin Simon Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0 E-bogsudgave 2014 Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. 2 Forord... 8 Udvalgte genvejstaster... 9 Navigere i et ark...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Beregn operationsalder

Beregn operationsalder Beregn operationsalder I denne vejledning kigges på hvordan man beregner den alder patienten har ved operation. Data til dette findes i dataudtræk fra Skema 1A eller dataudtræk med data fra alle skemaer.

Læs mere

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U Excel Genveje GENVEJSTASTER Formatering Fed CTRL + F CMD + F Kursiv CTRL + K CMD + K Understreget CTRL + U CMD + U Gennemstreget CTRL + 5 CMD + SKIFT + X Konturkant på markerede celler CTRL + SKIFT + &

Læs mere

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Excel... Jørgen Koch KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Excel Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen... 12 Brugergrænsefladen...

Læs mere

EUD forløbsstatistik Kursusnoter

EUD forløbsstatistik Kursusnoter EUD forløbsstatistik Kursusnoter UNI C EUD forløbsstatistik UNI C januar 2008 1.0 Af Kim Dehn Indhold 1 Introduktion... 1 2 Oprette en pivottabel... 2 3 Arbejde i pivottabellen... 5 4 Skjule og vise detaljer...

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Beregn gennemsnitlig BMI

Beregn gennemsnitlig BMI Beregn gennemsnitlig BMI I denne vejledning kigges på hvordan man beregner den gennemsnitlige BMI ved operation. Data til dette findes i dataudtræk fra Skema 1A eller dataudtræk med data fra alle skemaer.

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Regneark for begyndere

Regneark for begyndere Regneark for begyndere Regneark i Open- og LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et regneark?...4 Grundlæggende opbygning...4 Kast dig ud i det!...5 Du arbejder med: Din første

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Microsoft Excel 2013/16 Oktober 2016 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler:

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: I cellerne A1, A2 og A3 er der indtastet tekst. Tekst bliver venstrestillet. I cellerne B1 og B2 er der indtastet tal. Tal bliver

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Øvelseshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Øvelserne...4 Øvelse 1 Gem en kopi...4 Øvelse 2 Omdøb faneblad + lav en kopi...4 Øvelse 3 - tekstombrydning...5 Øvelse 4 Sorter

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

Excel til ipad Kom i gang og videre med. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2. E-bogsudgave 2014

Excel til ipad Kom i gang og videre med. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2. E-bogsudgave 2014 Excel til ipad Kom i gang og videre med Martin Simon Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2 E-bogsudgave 2014 Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. Forord 9 Begrænsningerne i forhold til Excel

Læs mere

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1 FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1. Indtast flg. data i et regneark: Note: de små grønne markeringer i hjørnet af cellerne i kolonne B betyder, at tallet er formateret som tekst. 2 HVIS Afstand i km fra

Læs mere

Funktions opdatering 4.5.01 ASPECT4 QueryManager (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Funktions opdatering 4.5.01 ASPECT4 QueryManager (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) ASPEC4 QueryManager (B=fejl, S=support/Info, =Opgave, =Releaseønske) 00001289 Dags dato som standardværdi Standardværdierne for datofelter i en rekvisition kan sættes til dynamiske datoer, således at rekvisitionsfeltet

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Regnark LibreOffice. Kom godt fra start med regneark i LibreOffice. Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X

Regnark LibreOffice. Kom godt fra start med regneark i LibreOffice. Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X Regnark LibreOffice Kom godt fra start med regneark i LibreOffice Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X Indholdsfortegnelse Regneark?...4 Dette materiale...4 Tilhørende regneark...4

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview

Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview Opret en excel-fil med analysenr. og navn. Gemt som dataliste_til_pivottabeller Analysenr. skal stå i nr. orden, og cellen skal

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Ejendomsforeningen Danmark 1 Baggrund Markedsstatistikken er baseret på indberetninger fra Ejendomsforeningen Danmarks deltagende medlemmer. Statistikken

Læs mere

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference)

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) Excel-opgaver - 1 - opgave: overnatningstal Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) A. Åbn råfil til nedenstående regneark

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk

Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er et regneark?...4

Læs mere

Microsoft Word 2010 Videregående DK

Microsoft Word 2010 Videregående DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word 2010... 3 Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen

Læs mere