Anvendelse af pivottabeller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelse af pivottabeller"

Transkript

1 Microsoft Excel 2007

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Formålsbeskrivelse Indledning Deltagerinformation Vil du have overblik? Er dine data klar til at blive analyseret? Definition af pivottabellen Når der sker ændringer Hvordan står det til i Midtjylland? Rapportfilter Række/kolonnefilter Sortere data Gruppefelter Pivoter tabellen Talformater Når summen ikke slår til Flere felter på én gang Brugerdefinerede beregninger Videre med brugerdefinerede beregninger Præsentér dine data Formatér din tabel Typografier Søjler, lagkager og kurver Båndet Brug af eksterne data Vejledende løsninger Indeks Microsoft Excel 2007 Side 3

4 Side 4 Microsoft Excel 2007

5 1. Indledning - Formålsbeskrivelse Deltageren kan analysere store datamængder ved hjælp af pivottabeller f.eks. statistikker, interaktive rapporter, analyse af data fra økonomiprogram. Deltageren kan præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer. 2. Indledning Dette materiale fører dig igennem oprettelse af pivottabeller. Gennem de første afsnit vil du blive præsenteret for forskellige muligheder og i kapitel Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. får du mulighed for at arbejde på egen hånd. Har du selv medbragt data, vil det være en god idé at tage dem frem, når du kommer dertil. God fornøjelse med arbejdet. Microsoft Excel 2007 Side 5

6 Side 6 Microsoft Excel 2007

7 3. Deltagerinformation Dette kapitel forklarer om materialets opbygning og anvendelse. Det grundlæggende princip for materialet er: Du lærer, når du er aktiv. Derfor tager materialet udgangspunkt i arbejdsopgaver og løsningen af dem. Materialet er sammensat i denne rækkefølge: En beskrivende del 1. Du præsenteres for et problem/emne, du skal sætte dig ind i 2. Problemet/emnet deles op i mindre dele, og du lærer fagudtrykkene 3. Der vil eventuelt være en beskrivelse af rækkefølgen/fremgangsmåden til at løse problemet/emnet (overordnet opskrift) 4. Oplæg til opgaver Bagest er der et stikordsregister, hvor du kan slå fagudtryk og mere dagligdags udtryk op. En oversigt over tastaturet kan du få ved at henvende dig til underviseren. En opgavedel Normalt vil der være en bestemt opgave, du skal løse plus nogle valgfrie opgaver. Du skal vælge de opgaver, der er mest nærværende for dig. Det er ikke meningen, at du skal løse alle opgaver. På hver opgave kan du se, hvilket problemfelt opgaven tilhører: Opgave Indskrivning af tekst, tal og formler Slet evt. fejlindtastet tekst, fortryd evt. fejl, gem Huskesedler Til støtte ved løsning af opgaverne kan du bruge huskesedlerne, som er placeret særskilt. For de fleste vil det være en god idé at tage huskesedlerne ud af mappen, så det er muligt at se opgave og huskesedler samtidigt. Hvis du sidder fast, skal du kalde på din underviser og få forklaret problemet, så du kan komme videre i din opgaveløsning. Fordelene ved at arbejde på den måde er, at du: vælger at løse opgaver, der ligger tæt op ad dine daglige opgaver - dermed får du lært det rigtige for dig lærer programmets fagudtryk, så du kan anvende den elektroniske Hjælp-funktion Microsoft Excel 2007 Side 7

8 lærer selv at dele en opgave op i mindre dele er meget aktiv og dermed bevidst om, hvad der skal til for at løse et problem I den beskrivende del vil der være henvisninger til relevante huskesedler - på følgende måde. Udskriv Huskesedlerne er opbygget efter følgende retningslinjer: Betegnelsen Vælg betyder, at du skal bruge båndet (nogle gange vil resultatet blive det samme ved et højreklik med musen). Navne på faner, knapper, dialogbokse m.v. er angivet med kursiv skrift, f.eks. Vælg Officeknappen, Udskriv. Når du skal trykke på to taster samtidig, er det f.eks. angivet sådan: Tryk på Ctrl + S. Det betyder, at du trykker Ctrl-tasten ned, samtidig med at du trykker på S-tasten. Derefter slipper du igen begge taster. Ofte vil der på huskesedlerne være angivet flere måder at udføre funktionen på, men ikke alle måder. Hvis du vil bruge genvejstaster, kan du se metoden på oversigten over genvejstaster. Hvis metoden ved hjælp af båndet er beskrevet, kan du trykke på Alt-tasten og derefter trykke det understregede bogstav, der kommer frem ved fanen eller den knap der skal bruges. På den måde kan du se/gætte en masse tastaturgenveje. Hvis der i opgaverne er vist billeder, skrifttyper m.v., som du ikke har installeret på din pc, så vælger du blot en af de muligheder, som du har til rådighed. Brug den indbyggede hjælpefunktion flittigt, hvis der er ting, du er i tvivl om. Side 8 Microsoft Excel 2007

9 4. Vil du have overblik? Du kender det nok: Du sidder og ser på et regneark fyldt med data. Række efter række og kolonne efter kolonne. Du har masser af ting, du kan bruge dine tal til, men hvordan får du lige svar på de spørgsmål, som trænger sig på? Svaret kan være: Du laver en pivottabel! Pivottabeller er et interaktivt analyseværktøj, som du kan bruge til hurtigt at opsummere store mængder af data ved hjælp af beregnings-, filtrerings- og formatmetoder, som du selv bestemmer. På den måde kan du få overblik over dine data og få svar på dine spørgsmål. Det kaldes en pivottabel, fordi række- og kolonneoverskrifter kan roteres rundt om midtpunktet kernedataområdet - så dine grunddata (dine kildedata) vises på forskellige måder. Forestil dig et Excel-regneark, bestående af hundredvis af datarækker, f.eks. en tabel med salgstal opregnet i række efter række og kolonne efter kolonne. Med en pivot-tabel kan du vende og dreje dine data, så du kan få svar på de spørgsmål, du har til dine data. Desuden kan du, ud fra den samme model, analysere dine data på forskellig måde og efter forskellige kriterier. EKSEMPEL Du sidder med et regneark, som indeholder data om hvor meget dine sælgere har solgt i to regioner, hvor meget de har solgt af forskellige produkter på enkeltdage. Det er umiddelbart mange data at håndtere, så hvordan får du et overblik? Hvor meget har Lærke solgt hvor, og hvordan ser det ud i en enkelt måned, et enkelt kvartal? Hvem sælger hvilke varer og hvor? Dine data er bygget op over denne læst: Område Sælger Ordrebeløb Varegruppe Ordredato Ordre-id Midtjylland Brodersen kr 440,00 A Midtjylland Sørensen kr 1.863,40 A Syddanmark Pallesen kr 1.552,60 C Syddanmark Lærke kr 654,06 D Syddanmark Pallesen kr 3.597,90 D Midtjylland Lærke kr 1.444,80 C Midtjylland Brodersen kr 556,62 B Midtjylland Dam kr 2.490,50 B Syddanmark Lærke kr 517,80 A Syddanmark Pallesen kr 1.119,90 A Syddanmark Due kr 1.614,88 C Syddanmark Pallesen kr 100,80 D Syddanmark Pallesen kr 1.504,65 D Syddanmark Pallesen kr 448,00 C Syddanmark Laudrup kr 584,00 B Syddanmark Dam kr 1.873,80 B Midtjylland Sørensen kr 695,62 A Syddanmark Friis kr 1.176,00 A Syddanmark Lærke kr 346,56 C Syddanmark Pallesen kr 3.536,60 D Syddanmark Laudrup kr 1.101,20 D Midtjylland Brodersen kr 642,20 C Microsoft Syddanmark Excel 2007 Due kr 1.376,00 B Side 9

10 Rækkerne kan fortsætte næsten i det uendelige. For at få overblikket og svar på dine spørgsmål kan en pivottabel være en god idé. Med pivottabellen kan du vende og dreje dine data. Her er oplysningerne brugt til at fremstille en oversigt, der viser hvor meget hver sælger har solgt af de forskellige varegrupper: Sum af Ordrebeløb Kolonneetiketter Rækkeetiketter A B C D Hovedtotal Brodersen 14088, , , , ,25 Dam 34170, , ,7 9169, ,04 Due 49224, , , , ,09 Friis 57018, , , , ,78 King 43050, , , , ,99 Laudrup 27375, , , , ,67 Lærke 45949, , , , ,27 Pallesen 71147, , , , ,68 Sørensen 12055, , , , ,63 Hovedtotal , , , , ,4 Feltet Sælger er trukket ud som rækkeetiket og totaler for de enkelte varegrupper er summeret i opstillingen. Du har også mulighed for at opstille kriterier. Hvis du ønsker at kunne se tallene for hver region, kan du bruge feltet Område som rapportfilter: Område Midtjylland Sum af Ordrebeløb Kolonneetiketter Rækkeetiketter A B C D Hovedtotal Brodersen 14088, , , , ,25 Dam 34170, , , , ,24 Friis 475,11 471, , ,56 King 43050, , , , ,35 Laudrup 899, ,20 420, ,20 Lærke 5294, , ,38 Pallesen 245, , , ,05 Sørensen 12055, , , , ,17 Hovedtotal , , , , ,2 På samme måde kan du opsætte kriterier for, hvilke sælgere du vil se, hvilke varegrupper m.v. Side 10 Microsoft Excel 2007

11 EKSEMPEL Område Midtjylland Sum af Ordrebeløb Kolonneetiketter Rækkeetiketter A D Hovedtotal Dam , , ,11 King , , ,40 Pallesen 245, , ,05 Hovedtotal , , ,56 Her er der også filtreret på sælger og varegruppe. Tabellen viser nu total for 3 sælgere og 2 varegrupper. Desuden er der ændret på talformatet, så alle tal vises med 2 decimaler og tusindtalsseparator. Samtidig med din tabel kan du få oprettet et diagram, som viser netop de værdier, du har valgt at vise: EKSEMPEL A D Dam King Pallesen Du kan se mere om diagrammer i kapitlet Søjler, lagkager og kurver på side 32. Microsoft Excel 2007 Side 11

12 4.1 Er dine data klar til at blive analyseret? Inden du kan opbygge en pivottabel, skal du sikre dig, at dit regneark er bygget op, så det kan bruges som grundlag til tabellen. Når du opretter en pivottabel, bliver de enkelte kolonner i kildedataene til et felt, som du kan bruge til opbygning af din tabel. Du skal sikre dig: At alle kolonner har kolonneoverskrifter i første række af området med kolonneoverskrifter. I eksemplet ovenfor bliver kolonnetitlerne Region, Sælger, Ordrebeløb og Produktgruppe feltnavne. At alle rækker under overskrifterne indeholder samme type oplysninger. Der skal f.eks. være tekst i én kolonne, tal i en anden kolonne og datoer i en tredje kolonne. Med andre ord må en kolonne, der indeholder tal, ikke indeholde tekst osv. At dine kildedata hænger sammen. Der må ikke være tomme kolonner eller rækker, i det område du angiver som datagrundlag. Klargør data 4.2 Definition af pivottabellen Når dataene er klar, skal du anbringe markøren et vilkårligt sted i tabellen og gå i gang med at danne din pivottabel. Når du har valgt Indsæt - Pivottabel sker definitionen i dette skærmbillede: Side 12 Microsoft Excel 2007

13 Microsoft Excel 2007 Side 13

14 Læg mærke til, at der er kommet et par ekstra punkter på båndet. Under dem kan du finde de fleste af de funktioner, du skal bruge, når du arbejder med pivottabeller. Selve definitionen sker i højre side af billedet: Tilgængelige felter kolonneoverskrifterne er blevet til feltnavne. Rapportfilter: Du kan filtrere dine data på det eller de felter, du placerer i dette område. Kolonneetiketter: Felter til kolonneoverskrifter Rækkeetiketter: Felter til rækkeoverskrifter Værdier: Det eller de felter, der skal beregnes. Hvis boksen ikke kommer frem, kan du slå visningen til på båndet. Vis/skjul Side 14 Microsoft Excel 2007

15 Microsoft Excel 2007 Side 15

16 EKSEMPEL Her er felterne Område, Sælger, Ordrebeløb og Varegruppe valgt til tabellen. Der er sat flueben ud for feltnavnene i feltlisten. Rapportfilter: Du kan filtrere på feltet Område, så kun tal fra en eller flere regioner tages med i beregningen. Kolonneetiketter: Feltet Varegruppe er valgt som kolonneoverskrift. Rækkeetiketter: Feltet Sælger er valgt som rækkeoverskrift Værdier: Feltet Ordrebeløb summeres i værdifeltområdet. Du kan tilføje flere felter som rapportfelter, kolonneetiketter, rækkeetiketter og værdier. Ikkenumeriske felter placeres automatisk i retningen Rækkeetiketter i venstre side af tabellen. Når du tilføjer flere ikke-numeriske felter, placeres de på indersiden af felter, der allerede findes i pivottabellen, så der oprettes et hierarki. Side 16 Microsoft Excel 2007

17 Rækkeetiketter Sum af Ordrebeløb Brodersen 68792,25 A 14088,7 B 22043,33 C 17608,12 D 15052,1 Dam 75048,04 A 34170,12 B 19178,23 C 12529,7 D 9169,99 Du kan nu klikke på det lille - ud for at skjule detaljerne under hovedfeltet. Rækkeetiketter Sum af Ordrebeløb Brodersen 68792,25 A 14088,7 B 22043,33 C 17608,12 D 15052,1 Dam 75048,04 Due ,09 Friis ,78 Du har altid mulighed for at placere et felt i en anden sektion ved at trække det til den nye placering. Vis/skjul 4.3 Når der sker ændringer Tallene, der vises i pivottabellen, er som de ser ud lige nu. Hvis du ændrer i kildedataene, slår ændringerne ikke automatisk igennem til pivottabellen. Pivottabellen skal med andre ord opdateres, hver gang du ændrer i kildedataene. Opret pivottabel Microsoft Excel 2007 Side 17

18 Side 18 Microsoft Excel 2007

19 5. Hvordan står det til i Midtjylland? Efter det grundlæggende arbejde med opbygningen af din pivottabel, kommer arbejdet med at finde lige netop de data, du har brug for til dine analyser. Hvis du vil koncentrere dig om én bestemt sælger i et enkelt område i én bestemt periode, kan du filtrere dine data, så du kun ser dem, du har brug for. Der er flere muligheder for at filtrere og sortere dine data. EKSEMPEL Varegruppe B Sum af Ordrebeløb Kolonneetiketter Rækkeetiketter Midtjylland Hovedtotal Brodersen 22043, ,33 Dam 17304, ,43 Friis 471,2 471,2 King 12544, ,08 Laudrup Pallesen Sørensen 22680, ,09 Hovedtotal 78703, ,13 Her er der foretaget filtrering på felterne Varegruppe og Område, så der kun vises varegruppe B og region Midtjylland. Du kan vælge en eller flere værdier i hvert felt, når du filtrerer. Afkryds blot, hvad du har lyst til at se. Microsoft Excel 2007 Side 19

20 5.1 Rapportfilter Du kan angive et eller flere felter som rapportfilter. Rapportfiltre giver dig mulighed for overordnet at filtrere dine data. I eksemplet her er feltet Varegruppe valgt som rapportfilter, og du kan vælge at se én eller flere varegrupper ad gangen. Rapportfilteret placeres over din tabel. Varegruppe B Sum af Ordrebeløb Kolonneetiketter Rækkeetiketter Midtjylland Hovedtotal Brodersen 22043, ,33 Dam 17304, ,43 Friis 471,2 471,2 King 12544, ,08 Laudrup Pallesen Sørensen 22680, , Hovedtotal Række/kolonnefilter 78703, ,13 Du kan filtrere på såvel række- som kolonneetiketter. Filteret sættes op ved at klikke på den lille pil ud for Række/Kolonneetiketter Her kan du vælge at markere de elementer du vil se, du kan sortere dine data, og du kan opsætte brugerdefinerede etiket- og værdifiltre. EKSEMPEL Du har opbygget en pivottabel efter denne skabelon: Side 20 Microsoft Excel 2007

21 Nu vil du gerne se tallene for sælger Dams salg i Midtjylland i oktober måned Dine filtreringer er: Kolonneetiketter: Rækkeetiketter Feltet Sælger Microsoft Excel 2007 Side 21

22 Side 22 Microsoft Excel 2007

23 Feltet Ordredato Her er der opsat et specielt Datofilter. Efter valg af Mellem kan du indtaste dato fra og til: Filtrer data Microsoft Excel 2007 Side 23

24 5.3 Sortere data Du kan sortere dine data, så de står i en anden rækkefølge. I dette eksempel er data sorteret efter det samlede salg med det mindste først. Værdier Samlet Sælger salg Brodersen 68792,25 Sørensen 72527,63 Dam 75048,04 King ,99 Laudrup ,67 Friis ,78 Due ,09 Lærke ,27 Pallesen ,68 Hovedtotal ,4 Sorter data 5.4 Gruppefelter Dine data kan grupperes. Hvis du f.eks. vil vise dine tal opsummeret i kvartaler, kan du benytte funktionen Gruppefelt. EKSEMPEL Datofelterne er samlet og grupperet i kvartaler. Gruppefelter Side 24 Microsoft Excel 2007

25 5.5 Pivoter tabellen Det kan ske, at du gerne vi se dine data på den anden led. I det tilfælde kan du flytte rækketitlerne op som kolonneoverskrifter og på den måde få et bedre overblik. Du kan altså pivotere en allerede pivoteret tabel. Solgt i alt Kolonneetiketter Rækkeetiketter Kvt.1 Kvt.2 Kvt.3 Kvt.4 Hovedtotal Brodersen 22719, , , , ,25 Dam 32480, , , , ,04 Due 44236, , , , ,09 Friis 48316, , , , ,78 King 34865, , , , ,99 Laudrup 47023, , , , ,67 Lærke 90204, , , , ,27 Pallesen 81283, , , , ,68 Sørensen 18903, , , , ,63 Hovedtotal , , , , ,4 Her er resultatet ovenfor samlet for begge regioner, og rækkeetiketter er flyttet til kolonneetiketter. Det giver et bedre overblik over dine data. Gruppefelter 5.6 Talformater I eksemplet ovenfor ser tallene ikke så pæne ud. Antallet af decimaler er ikke det samme i alle tal. Ligesom når du arbejder med almindelige regneark, kan du vælge at vise dine tal formateret på en anden måde, f.eks. fjerne alle decimaler. Sum af Ordrebeløb Kolonneetiketter Rækkeetiketter Kvt.1 Kvt.2 Kvt.3 Kvt.4 Hovedtotal Brodersen Dam Due Friis King Laudrup Lærke Pallesen Sørensen Hovedtotal Talformater Microsoft Excel 2007 Side 25

26 6. Når summen ikke slår til Indtil nu har du udelukkende arbejdet med at lægge tal sammen. Der er dog også andre funktioner til rådighed. Det kan være, du har brug for at beregne gennemsnit af en sælgers tal over en periode, måske vil du gerne kunne tælle op, hvor mange ordrer en sælger har præsteret i en periode. Eller hvordan har sælgerne procentvis fordelt salget imellem sig? I pivottabellen kan du anvende flere af de funktioner, som du kan bruge i en almindelig regnearksmodel. EKSEMPEL Sum Kolonneetiketter Rækkeetiketter Midtjylland Syddanmark I alt Brodersen 68792, ,25 Dam 73025, , ,04 Due , ,09 Friis 2537, , ,78 King 96686, , ,99 Laudrup 3541, , ,67 Lærke 7304, , ,27 Pallesen 4240, , ,68 Sørensen 68500, , ,63 I alt , , ,40 Her er modellen med tallene summeret pr. sælger pr. region. Antal Kolonneetiketter Rækkeetiketter Midtjylland Syddanmark I alt Brodersen Dam Due Friis King Laudrup Lærke Pallesen Sørensen I alt Den samme model denne gang med antal ordrer pr. sælger pr. region. Værdifeltindstillinger Side 26 Microsoft Excel 2007

27 6.1 Flere felter på én gang Lad os tænke os, at du gerne, i det samme diagram, vil vise f.eks. summering og optælling af ét felt. Du skal med andre ord bruge det samme felt to gange i din definition. I eksemplet her vises såvel ordrebeløb som antal ordrer. Du kan med andre ord godt bruge samme felt flere gange. Her er vist såvel ordrebeløb som antal ordrer. Det vil sige, at feltet Ordrebeløb optræder to gange i sektionen Værdier, men med forskellige beregningsmetoder. Opret pivottabel 6.2 Brugerdefinerede beregninger Nu vil du se hver sælgers procentdel af hovedtotalen for salget. Pallesen havde de fleste ordrer, men er det ensbetydende med, at han også står for den højeste procentdel af det samlede salg? Microsoft Excel 2007 Side 27

28 Du kan finde ud af dette ved hjælp af en brugerdefineret beregning. Med en brugerdefineret beregning kan du f.eks. oprette en løbende total eller beregne procentdelen for hver sælgers salg sammenlignet med hovedtotalen for alle salg. Rækkeetiketter Sum af Ordrebeløb Brodersen 5,60% Dam 6,11% Due 14,86% Friis 13,23% King 9,52% Laudrup 10,02% Lærke 16,38% Pallesen 18,38% Sørensen 5,90% Hovedtotal 100,00% Brugerdefinerede beregninger 6.3 Videre med brugerdefinerede beregninger Ud over de tal du har i dine kildedata, kan du danne nye ud fra beregninger. Forestil dig, at dine sælgere skal have bonus af deres salg. En ordre på over kr udløser en her og nu bonus på 3%. Er ordrebeløb under kr er bonussen nul. Værdier Rækkeetiketter Sum af Ordrebeløb Sum af Bonus Brodersen 68792,25 kr 2.063, kr 0, ,62 kr 0, ,2 kr 0, kr 42, kr 0, ,2 kr 0, ,68 kr 104, ,4 kr 0, ,9 kr 276, ,2 kr 0, ,72 kr 0, ,3 kr 0,00 Der er indsat et ekstra felt, Sum af Bonus som resultat af formlen: =Ordrebeløb*HVIS(Ordrebeløb>1000;3%) Side 28 Microsoft Excel 2007

29 Brugerdefinerede beregninger Subtotalen i kolonnen Sum af Bonus er ikke korrekt, så det vil nok være mest smart ikke at vise subtotaler. Værdier Rækkeetiketter Sum af Ordrebeløb Sum af Bonus Brodersen kr 0, ,62 kr 0, ,2 kr 0, kr 42, kr 0, ,2 kr 0, ,68 kr 104, ,4 kr 0, ,9 kr 276, ,2 kr 0, ,72 kr 0, ,3 kr 0,00 Vis/skjul Microsoft Excel 2007 Side 29

30 7. Præsentér dine data Hvis du skal præsentere resultatet af dit arbejde med pivottabellerne, har du mange forskellige muligheder for at ændre på layoutet. Desuden kan du i én arbejdsgang oprette såvel en pivottabel som en grafisk fremstilling af resultatet i et diagram. 7.1 Formatér din tabel Overordnet har du mulighed for at formatere din tabel på 3 måder: Kompakt format Kolonnefelter placeret i en kolonne Sum af Ordrebeløb Kolonneetiketter Rækkeetiketter Midtjylland Syddanmark Hovedtotal Brodersen 68792, , ,62 556, ,2 642, Dispositionsform Kolonnefelter i hver sin kolonne Sum af Ordrebeløb Område Sælger Ordredato Midtjylland Syddanmark Hovedtotal Brodersen 68792, , ,62 556, ,2 642, ,2 877, , , ,4 429,4 Side 30 Microsoft Excel 2007

31 Tabelformat Klassisk tabelformat. Godt hvis du skal kopiere data til et andet regneark. Sum af Ordrebeløb Område Sælger Ordredato Midtjylland Syddanmark Hovedtotal Brodersen ,62 556, ,2 642, ,2 877, , , ,4 429,4 Formater pivottabel 7.2 Typografier Når du har valgt et overordnet format, har du igen mulighed for at pynte på tabellen. Der findes forskellige færdige typografier. Du kan se hele galleriet på båndet under Pivotværktøjer Design. Sum af Ordrebeløb Område Sælger Midtjylland Syddanmark Hovedtotal Brodersen 68792, ,25 Dam 73025, , ,04 Due , ,09 Friis 2537, , ,78 King 96686, , ,99 Laudrup 3541, , ,67 Lærke 7304, , ,27 Pallesen 4240, , ,68 Sørensen 68500, , ,63 Hovedtotal , , ,4 Eksempel på anvendt typografi. Formater pivottabel Microsoft Excel 2007 Side 31

32 7.4 Søjler, lagkager og kurver Ud over almindelige tabeller kan du præsentere dine data grafisk og på den måde få et visuelt indtryk af dine data. Når du skal oprette dit pivotdiagram, ser skærmbilledet sådan ud: Diagramområde Feltliste Filterrude Diagramområde: Diagrammet opbygges her efterhånden som du foretager dine valg. Feltliste: Viser de felter, der er til rådighed. Markér de felter, der skal medtages. Filterrude: Viser et overblik i sprogform over opbygningen af diagrammet. Opbygningen af et diagram svarer til opbygningen af tabeller. Du vælger felter i feltlisten og placerer dem i de fire bokse under feltlisten. Et diagram står ikke alene. Når du opretter et diagram, vises både tabel og diagram. De filtreringer du kan lave i tabellen slår med det samme igennem på diagrammet. Det er også muligt at opsætte filtre i filterruden. Her følger et par eksempler på opbygningen af et diagram: Side 32 Microsoft Excel 2007

33 Midtjylland Syddanmark Rapportfilter: Sælger. Du vælger rapportfilter i tabellen. Aksefelt: Område Værdier: Sum af Ordrebeløb Microsoft Excel 2007 Side 33

34 Midtjylland Syddanmark Brodersen Dam Due Friis King Laudrup Lærke Pallesen Sørensen Her er feltet Sælger valgt som forklaringsfelt. Forklaringen er placeret nederst Midtjylland Syddanmark Due Laudrup Sørensen I filterruden kan du ved forklaringsfeltet se, at der er filtreret på feltet Sælger. Pivotdiagram Side 34 Microsoft Excel 2007

35 7.5 Båndet I forbindelse med oprettelsen af diagrammer skal du være opmærksom på, at du får en række nye muligheder i båndet. Der kommer 4 ekstra faner med flere funktioner. Fanerne Design og Layout drejer sig især om diagrammerne. De funktioner du kan bruge i forbindelse med diagrammerne med hensyn til layout m.v. svarer til dem, du normalt kan bruge, når du arbejder med diagrammer. Du kan evt. hente oplysninger i mappen: Præsentation af data i regneark. Microsoft Excel 2007 Side 35

36 8. Brug af eksterne data Du har allerede dine data. De er registreret i et andet system, og der ligger de jo godt. Du har altid mulighed for at importere data, men det var jo nemmere, hvis du ikke behøver at sætte det apparat i gang. Har du forbindelse til eksterne data, kan du bygge din pivottabel direkte på disse tal. Det kræver dog, at du har mulighed for populært sagt at stikke snabelen ned i disse data. Da data jo kan ligge i mange forskellige programmer, tager dette eksempel udgangspunkt i data, som i forvejen er placeret i en Access-database, men med den rigtige opsætning er fremgangsmåden den samme. Vær opmærksom på, at du skal opdatere dine data, hver gang du indlæser pivottabellen. EKSEMPEL Her er data hentet fra en Access-database og indsat i en pivottabel. Rækkeetiketter Sum af Timer Aktiv Personale JKS Temp-Team Vikaren Hovedtotal 1336 Som du kan se, er resultatet fuldstændig identisk med de tabeller, du oprette direkte fra dine Excel-data. Du kan hente data fra forskellige datakilder. Der er forskellige sikkerhedsmæssige forhold der bestemmer, hvilke forbindelser du har ud af dit ark. Du kan læse mere om forbindelse til eksterne data i hjælpen under punktet: Oprette, redigere og administrere forbindelser til eksterne data. Eksterne data Side 36 Microsoft Excel 2007

37 9. Vejledende løsninger Kapitel 4 Opgave A Opgave B Microsoft Excel 2007 Side 37

38 Kapitel 5 Kapitel 6 Opgave A Side 38 Microsoft Excel 2007

39 Kapitel 7 Opgave 3 Opgave 4: Microsoft Excel 2007 Side 39

40 Afsnit 6 Side 40 Microsoft Excel 2007

41 10. Indeks brugerdefineret beregning;28 båndet;35 datofilter;23 detaljer;17 dispositionsform;30 eksterne data;36 feltliste;32 filterrude;32 filtrere;19 gruppefelt;24 huskesedler;8 klargør data;12 kompakt format;30 pivotdiagram;32 rapportfilter;10;16;20;33 række/kolonneetiketter;20 rækkeetiket;10 rækkeetiketter;16 sortere;19;24 tabelformat;31 talformater;25 typografier;31 værdier;16 værdifeltindstillinger;26 kolonneetiketter;16 Microsoft Excel 2007 Side 41

Lynvejledninger. Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013

Lynvejledninger. Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013 Lynvejledninger Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013 Juni 2017 2 Indholdsfortegnelse Brugerdefinerede beregninger... 5 Eksterne data... 6 Filtrer data... 7 Filtrer data (fortsat)... 8 Filtrer

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Af Per Larsen Indhold 1 Indledning... 3 Hvad er Pivottabeller... 3 2 Datamateriale... 4 Oprettelse af en Pivottabel... 5 Den 1. Pivottabel....

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

Beregn gennemsnitlig BMI

Beregn gennemsnitlig BMI Beregn gennemsnitlig BMI I denne vejledning kigges på hvordan man beregner den gennemsnitlige BMI ved operation. Data til dette findes i dataudtræk fra Skema 1A eller dataudtræk med data fra alle skemaer.

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Avanceret Excel 2013. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0. E-bogsudgave 2014. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt.

Avanceret Excel 2013. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0. E-bogsudgave 2014. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. A Avanceret Excel 2013 Martin Simon Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0 E-bogsudgave 2014 Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. 2 Forord... 8 Udvalgte genvejstaster... 9 Navigere i et ark...

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Henrik L. Pedersen Institut for Matematiske Fag henrikp@life.ku.dk 1 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 2 Regnearks grundprincipper

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS data fra ØS LDV. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS data fra ØS LDV. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Målgruppe: Slutbruger Juni 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 To metoder til anvendelse af kuber med Excel 2003 3 2 Etablering af forbindelsen til kuber via Pivot-tabel

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

EUD forløbsstatistik Kursusnoter

EUD forløbsstatistik Kursusnoter EUD forløbsstatistik Kursusnoter UNI C EUD forløbsstatistik UNI C januar 2008 1.0 Af Kim Dehn Indhold 1 Introduktion... 1 2 Oprette en pivottabel... 2 3 Arbejde i pivottabellen... 5 4 Skjule og vise detaljer...

Læs mere

Excel sortering-filtrering

Excel sortering-filtrering Adresseliste - Sortering Når du bruger Excel til at håndtere mængder af data, vil du ofte få brug for at sortere disse data. En sortering kan hjælpe dig til at finde bestemte data. Det er nemmere at finde

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Opgaver.

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Opgaver. Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Opgaver. Af Per Larsen Indhold Opgaven 1... 3 Gennemse datafilen... 3 Opgavedefinition... 9 Optalt pr. salgsdistrikt... 12 Top 10 Postnumre...

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Vejledningen tager udgangspunkt i Løndata_12Q4_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/lønpp/default.aspx

Vejledningen tager udgangspunkt i Løndata_12Q4_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/lønpp/default.aspx Løndata vist i Excel 2010 med PowerPivot. Vejledningen tager udgangspunkt i Løndata_12Q4_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/lønpp/default.aspx Eksempel arket er bearbejdet,

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Vejledningen tager udgangspunkt i Pensionsdata_12Q4_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/social_pension/default.

Vejledningen tager udgangspunkt i Pensionsdata_12Q4_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/social_pension/default. Pensionsdata vist i Excel 2010 med PowerPivot. Vejledningen tager udgangspunkt i Pensionsdata_12Q4_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/social_pension/default.aspx Eksempel arket

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U Excel Genveje GENVEJSTASTER Formatering Fed CTRL + F CMD + F Kursiv CTRL + K CMD + K Understreget CTRL + U CMD + U Gennemstreget CTRL + 5 CMD + SKIFT + X Konturkant på markerede celler CTRL + SKIFT + &

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Måske kender du nogle af de tips og tricks, guiden indeholder, men så bliver du blot bekræftet i, at du gør det rigtige.

Måske kender du nogle af de tips og tricks, guiden indeholder, men så bliver du blot bekræftet i, at du gør det rigtige. JETREPORTS TIPSOG TRICKS Indledning Jet Reports er et fantastisk rapporteringsværktøj integreret i Excel. De fleste af os bruger nok kun en brøkdel af de muligheder som Jet Reports og Excel har. Denne

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Af Per Larsen Indhold 1 Indledning... 3 Hvad er Pivottabeller... 3 2 Datamateriale... 4 Oprettelse af en Pivottabel... 5 Den 1. Pivottabel....

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Vejledningen tager udgangspunkt i Ledighed_nov12_PP. Dette kan downloades på www.kaqa.gl/dk/komlis/ledighed/default.aspx

Vejledningen tager udgangspunkt i Ledighed_nov12_PP. Dette kan downloades på www.kaqa.gl/dk/komlis/ledighed/default.aspx Ledighed vist i Excel 2010 med PowerPivot (version 10.52.4000.0 eller senere). Vejledningen tager udgangspunkt i Ledighed_nov12_PP. Dette kan downloades på www.kaqa.gl/dk/komlis/ledighed/default.aspx Eksempel

Læs mere

Beregn operationsalder

Beregn operationsalder Beregn operationsalder I denne vejledning kigges på hvordan man beregner den alder patienten har ved operation. Data til dette findes i dataudtræk fra Skema 1A eller dataudtræk med data fra alle skemaer.

Læs mere

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Tips og tricks Gennemgang af: Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Brevfletning med Word Ændre på parametre i rapporterne Fjern dimensioner der ikke bruges i rapporterne Brug af Subscriptions Excel funktioner

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Håndbog i Coop Data Warehouse

Håndbog i Coop Data Warehouse Håndbog i Coop Data Warehouse Leverandøradgang INDHOLD 1 INDLEDNING... 2 2 DEFINITIONER... 3 3 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL APPLIKATIONEN... 5 4 DAN EN RAPPORT... 10 4.1 DETALJENIVEAU... 11 4.2 VALG AF TID...

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler:

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: I cellerne A1, A2 og A3 er der indtastet tekst. Tekst bliver venstrestillet. I cellerne B1 og B2 er der indtastet tal. Tal bliver

Læs mere

Opslag i Posteringer på bilag

Opslag i Posteringer på bilag Opslag i Posteringer på bilag I funktionaliteten Posteringer på bilag har man adgang til alle bilag/posteringer, der er registreret i Faxe Kommune siden 1. januar 2010. Normalt anvendes Posteringer på

Læs mere

Excel til ipad Kom i gang og videre med. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2. E-bogsudgave 2014

Excel til ipad Kom i gang og videre med. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2. E-bogsudgave 2014 Excel til ipad Kom i gang og videre med Martin Simon Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2 E-bogsudgave 2014 Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. Forord 9 Begrænsningerne i forhold til Excel

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Handout: Kursus for 3F i datajournalistik

Handout: Kursus for 3F i datajournalistik 1 Handout: Kursus for 3F i datajournalistik Program: 9-10.15 Datajournalistik i dagligdagen (niveau begynder) Fra case til perspektiv og omvendt De grundlæggende formler i Excel Datajournalistik som en

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Udtræk af data fra UNIK skal ske ved at danne rapporter. I UNIK er der mulighed for at danne tre forskellige slags rapporter: 1) Fastprogrammerede

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Opgaver.

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Opgaver. Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Opgaver. Af Per Larsen Indhold Opgaven 1... 3 Gennemse datafilen... 3 Opgavedefinition... 9 Optalt pr. salgsdistrikt... 12 Top 10 Postnumre...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference)

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) Excel-opgaver - 1 - opgave: overnatningstal Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) A. Åbn råfil til nedenstående regneark

Læs mere

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel Regnskab med Microsoft Excel 2016 Lav dit regnskab med Excel ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel 28 lektioner opgavefiler Microsoft Office EXCEL 2016 kursusbog Forfatter: Tina Samuelson Udgivet

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm 05-04-2017 Ecxelversioner Skabelonen er oprettet i Excel 2010 i xlsm-format. Så vidt jeg ved, kan Excel 2007 arbejde

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

Skærmbillede tilpasning.

Skærmbillede tilpasning. Skærmbillede tilpasning. Bemærk: De skærmbilleder, der vises i denne vejledning, kan være forskellige i forhold til dine, da indholdet af felter, faner og knapper er afhængig af de tildelte rettigheder

Læs mere

JØRGEN KOCH Office til ipad

JØRGEN KOCH Office til ipad JØRGEN KOCH Office til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Office til ipad... Indledning KAPITEL ET... 9 Fælles funktioner Tastatur... 10 Alternative tastaturer... 11 Navigation... 12 Fingerbevægelser... 13 Båndet...

Læs mere

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1 FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1. Indtast flg. data i et regneark: Note: de små grønne markeringer i hjørnet af cellerne i kolonne B betyder, at tallet er formateret som tekst. 2 HVIS Afstand i km fra

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 9 2 Deltagerinformation... 9 3 Hvorfor

Læs mere

Disposition for kursus i Excel2007

Disposition for kursus i Excel2007 Disposition for kursus i Excel2007 Analyse af data (1) Demo Øvelser Målsøgning o evt. opgave 11 Scenariestyring o evt. opgave 12 Datatabel o evt. opgave 13 Evt. Graf og tendens o evt. opgave 10 Subtotaler

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Ejendomsforeningen Danmark 1 Baggrund Markedsstatistikken er baseret på indberetninger fra Ejendomsforeningen Danmarks deltagende medlemmer. Statistikken

Læs mere

Microsoft Access 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende.

Microsoft Access 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Startvejledning Microsoft Access 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Ændre skærmstørrelsen eller lukke en

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere