Hvilke patienter kan klare sig med. B12 tabletbehandling ved B12 vitaminmangel?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilke patienter kan klare sig med. B12 tabletbehandling ved B12 vitaminmangel?"

Transkript

1 Hvilke patienter kan klare sig med B12 tabletbehandling ved B12 vitaminmangel? Kirsten Jellesmark Bahareh Khaki-Fristed Eric Døssing Mønning Vejleder Bo Christensen Hold 37 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INTRODUKTION 3 METODE 8 RESULTATER 10 - CASTELLI ET AL. - METAXAS ET AL. - KUZMINSKI ET AL. - BOLAMAN ET AL. DISKUSSION 15 KONKLUSION 17 ANBEFALINGER TIL PRAKSIS 18 REFERENCELISTE 19 2

3 Introduktion Indledning I dag behandles ca. 2 % af alle danskere med vitamin B12-præparater i almen praksis. Antallet er mere end fordoblet inden for de sidste 20 år. [9] Vitamin B12-mangel er ikke længere en sjælden sygdom, men en hyppig tilstand, som findes hos mindst 15% af den ældre befolkning.[4] [8] I Danmark er den hyppigste årsag malabsorption hos ældre pga. atrofisk gastritis. Malabsorptionstilstande ses også ved nedsat eller ophævet udskillelse af intrinsic factor(if), intestinale sygdomme som cøliaki, mb. Crohn eller ileitis, samt pancreassygdomme og ventrikel resektion. Patienter med autoimmune sygdomme som Graves, thyreoidit og vitiligo samt patienter, som anvender medicinsk behandling med PPI, H2-blokkere eller metformin er i risiko for at udvikle vitamin B12-mangel. [11] Vegetarer og veganere har også øget risiko for mangeltilstand pga. insufficient indtag. Vitamin B12 findes i animalsk kost. Normal vestlig kost indeholder 5-20 mikrogram cobalamin pr. dag, mens minimumsbehovet er 6-9 mikrogram pr. dag. [11] Efter optag af animalske produkter, frigøres B12 vitamin fra proteinet ved hjælp af pepsin og mavesyre. Derefter bindes det frie B12 til haptocorrin(hc), som frigives fra spytkirtlerne. I tyndtarmen bliver HC nedbrudt af pancreasenzymer og vitaminet overføres til IF. IF binder sig til vitamin B12. IF-vitamin B12-komplekset internaliseres i terminale ileum, hvor IF nedbrydes og B12 optages i blodbanen. I blodbanen bindes vitamin B12 til proteinet, transcobalamin og bliver til den biologisk aktive form (HoloTC), som kan levere vitamin B12 til cellerne. Vitamin B12 medvirker til normal DNA-syntese, og B12-mangel medfører mangelfuld celledeling. Symptomer på mangeltilstande er anæmi, neurologiske symptomer som paræstesier og ataktisk gang pga. påvirket vibrationssans og proprioception, gastrointestinale symptomer som sviende, øm tunge, anoreksi og diaré. 3

4 Mistanken om vitamin B12 mangel kan være svær, hvis der ikke samtidig er anæmi. En hurtig diagnostik og iværksættelse af behandling er essentiel, da de neurologiske symptomer kan blive irreversible, hvis behandlingen startes for sent. Diagnostik Den diagnostiske strategi for vitamin B12 mangel i Danmark er følgende: Cobalamin: Testen er let tilgængelig og billig. Kan være nedsat ved granulocytopeni og øget ved granulocytose.[11] Metylmalonat(MMA): Ikke rutineanalyse og kostbar. Falsk positiv ved nedsat nyrefunktion.[11] Årsagen og videre udredning til vitamin B12-mangel er ikke nødvendig ved kostbetinget årsager, ventrikel- eller ileumresektion og ældre patienter over 65 år. [9] Videre udredning anbefales altid hos yngre patienter. Der arbejdes fortsat på at forbedre diagnostikken af B12-mangel. Analyse af den del af blodets B12, der er tilgængelig for kroppens celler, holotc (biologisk aktive B12), er blevet muligt inden for de sidste år. Undersøgelsen hedder CobaSorb og benyttes i region midt [9]. Schillings test var tidligere udbredt som diagnostisk metode, men er efterhånden udgået i Danmark. 4

5 Behandling De fleste lande fraset Sverige initierer behandlingen af B12vitamin-mangel med injektioner. [1] [5] Dette på trods af, at ca. 1% af det spiste vitamin B12 optages ved passiv diffusion. Dvs. hvis man indtager 1 mg tablet B12vitamin optages 10 mikrogram via passiv diffusion, som dækker daglig dosis. Dette kan forklare, hvorfor vitamin B12-mangel kan behandles med farmakologiske doser per os. [2] [8] I Danmark er nuværende anbefalinger indledningsvis parenteral behandling. Patienten loades med injektioner Hydroxycobalamin 1 mg, 5 gange med 2 dages interval [9] [15]. Eller alternativt med injektioner 1 x ugentligt i 4 uger. [11] Vedligeholdelsesbehandling er injektion af vitamin B12-præparat hver 2. (hydroxycobalamin) eller 3. måned (cyanocobalamin) eller høj daglig dosis Betolvex tabletbehandling (1 mg dagligt). Tabletbehandling vælges dog ikke til patienter med neurologiske symptomer.[15] Hvis vi ser på prisforskellen imellem injektioner versus tabletbehandling, vil injektioner med hydroxycobalamin 1 mg dosis koste 1675 kr. om året det første år og tabletbehandling med betolvex 1 mg x 1 koster 610 kr. om året [15]. Dette giver en forskel på 1065 kr. i første behandlingsår alene på medicin udregnet ud fra standardpriser i Danmark. Med til injektionsbehandling hører der også omkostninger til sundhedspersonale og tabt arbejdsfortjeneste. Der er ifølge Ordiprax store interregionale forskelle på brug af injektion versus tabletbehandling. Der ses dog et generelt fald i brugen af injektioner. [14] 5

6 Injektion Vibeden Tablet behandling Betolvex 6

7 Formål Formålet med denne opgave er at undersøge, hvilke patienter, der kan klare sig med B12 tabletbehandling ved B12 vitaminmangel. Vi søgte svaret via litteraturgennemgang. Vi diskuterede bl.a. resultaterne med Danmarks førende ekspert på området, Professor Ebba Nexø. Ydermere har vi valgt at kigge på de danske lægers ordinationsmønster via Ordiprax.dk. 7

8 Metode Vi inkluderede udelukkende randomiserede kontrollerede studier (RCT). Vi søgte primært på pubmed.com. Se figur `søgning1 og figur `søgning 2, som beskriver 2 søgetråde. Vi undersøgte endvidere summen af apoteksekspeditioner af recepter fra almen lægepraksis, speciallægepraksis og sygehuse. Dette fandt vi ved søgning på Ordiprax.dk. Udover at kigge på litteraturen har vi også valgt at inddrage en eksperts synspunkt på problemstillingen. Vi har kontaktet Ebba Nexø, professor dr. med overlæge klinisk biokemi, Institut for klinisk medicin, Aarhus Universitet. Hun har beskæftiget sig med B12vitamin-mangel og -behandling, og hun har skrevet flere artikler herom [8] [9] [13]. 8

9 På pumed.com fandt vi bl.a. 3 ud af de 4 RCT studier, som indgår i vores resultater [2], [3] og [10]. Derudover søgte vi efter baggrundsviden på lægehåndbogen.dk. Ud fra litteraturlisten på Lægehåndbogen.dk fandt vi frem til flere artikler vi læste igennem for at styrke vores baggrundsviden og give stof til diskussion. Se figur `Søgning 3 I `Søgning 3 fandt vi desuden det 4. RCT studie, der indgår i vores resultater [12]. 9

10 Resultater Præsentation af udvalgte artikler i tabelform og efterfølgende uddybning: Forfatter År Metode Setting N Resultat Kommentar Castelli et al. Metaxas et al Randomized, Open- Label, Parallel- Group Study Randomised, Parallel- Group trial. USA, New Jersey. Patienter rekrutteres fra 5 Medical Centers*. Switzerland, Olten. Patienter rekrutteres fra 3 almen praksis. 50 Peroral B12- vitamin tablet dagligt er ligeværdig med i.m. B12- vitamin mht. effektivitet (normaliseret B12- niveau) og bivirkningsprofil. 37 Peroral B12- vitamin tablet dagligt er ligeværdig med i.m. B12- vitamin mht. effektivitet (normaliseret B12- niveau). Veldesignet studie. Bruger en nyudviklet B12- tablet. Undersøger patientpræferen ce for enten i.m. eller tablet før og efter studiet. Kuzminski et. al. Bolaman et. Al Randomized controlled trial. Tabel 1: Opstilling af udvalgte studier. A Single- Center, Prospective, Randomized, Open- Label Study. USA, New York State. Patienter rekrutteres fra 4 ambulatory care centers Part of Bassett Healthcare. Tyrkey, Aydin. Division og Hematology, Department of Internal Medicine, Adnan Menderes University Research and Practice Hospital. 33 Peroral B12- vitamin tablet dagligt er som minimum ligeværdig med i.m. B12- vitamin mht. effektivitet (normaliseret B12- niveau) og remission af neurologiske symptomer. 60 Peroral B12- vitamin opløsning er ligeværdig med i.m. B12- vitamin mht. effektivitet ved alternerende doser over 90 dage. Studiet finder at ved at bruge 2000 µg cobalamin tablet er der en 3 gange øget s- Cobalamin. Dermed mener forfatterne, at tablet 2000 µg måske er standardregime injektion superior. Studiet finder at per os behandling kontra i.m. er bedre tolereret af patienterne og forbundet med færre udgifter. *Medical Center: Konglomerat af sundhedsenheder såsom hospital, forskningsenhed og medicinstudie. 10

11 Castelli et al.: Comparing the Efficacy and Tolerability of a New Daily Oral Vitamin B12 Formulation and Intermittent Intramuscular Vitamin B12 in Normalizing Low Cobalamin Levels: A Randomized, Open-Label, Parallel-Group Study. Studiet har som primære endepunkt at undersøge normalisering af cobalamin/b12vitamin efter 60 dage ved hhv. injektion- (1000 µg x 9 injektioner over 90 dage) eller tablet B12vitamin-behandling (1000 µg dagligt). Sekundære endepunkter i studiet er at undersøge B12vitamin-niveau i de 2 grupper efter 90 dage samt undersøge niveauet af Metylmalonat(MMA) og homocystein(hc). Studiet undersøger endvidere bivirkningsprofilen af de 2 behandlingsarme via deskriptiv patientrapportering. Baseline karakteristika angiver at 80% er kaukasier og 20% er sorte. 78% var kvinder og gennemsnitsalderen var 53,2 år. Patienterne skulle være raske og med normal nyrefunktion. Artiklen beskriver tydeligt in- og eksklusionskriterier samt fremhæver relevante confoundere. Inklusionskriterier er personer med lavt B12vitamin(<350 pg/ml) og > 60 år eller > 18 som desuden er veganer, langtids PPI-bruger eller lidelse i gastrointestinalkanalen. Det skal fremhæves, at et eksklusionskriterie er brug af antacida, som potentielt en del af personer i en dansk almen praksis benytter. Studiet beskriver ikke diagnostik af årsag til B12vitamin-mangel hos patienterne, hvilket kunne have været en vigtig information mht. ekstrapolering til en dansk almen praksis. Endvidere er det et væsentligt kritikpunkt af studiet, at det ikke undersøger om patienterne faktisk kan optage B12 vitamin. Patienterne rekrutteres fra 5 Medical Centers og initielt indrulles 50 patienter med frafald af 2 i peroral gruppen. Der diskuteres ikke om det giver anledning til nogen selektionsbias. Studiet finder, at s-cobalamin var normaliseret hos alle patienter i begge arme efter 15 dages behandling samt uden statistisk signifikant forskel efter 61 og 91 dage. Dette var også tilfældet for s-hc. S-MMA forskellen var insignifikant ved dag 61, men der var en statistisk signifikant forskel på dag 91 med mindre værdier ved tablet behandling (p = 0,033). 11

12 Både tablet- og injektionsbehandling tolereres godt af patienterne og ingen bivirkninger medførte afbrydelse fra studiet. Der er en velbeskrevet projektbeskrivelse og randomiseringsprotokol. Man undlod i studiet at lave statistisk analyse på bivirkninger/tolerance, hvilket man med fordel kunne have gjort. Endvidere er det en nyudviklet tabletformulering med øget biotilgængelig som anvendes i studiet og ikke standard B12-tabletter. Dette kan gøre det svært at ekstrapolere data til en dansk patientkohorte. Metaxas et al.: Early biomarker response and patient preferences to oral and intramuscular vitamin B12 substitution in primary care: a randomised parallel-group trial. Studiet har som primære endepunkt at undersøge normalisering af cobalamin/b12-vitamin efter 30 dage ved hhv. Injektion (1000 µg x 1 ugentligt i 4 uger) og tablet B12-behandling (1000 µg dagligt). Patientpræference for oral eller i.m. behandling blev undersøgt ved studiets start og afslutning. Baseline karakteristika for patienterne er 60% kvinder og gennemsnitsalderen er 49,5 år. Forfatterne angiver ikke etnicitet. Studiet finder, at det biokemiske respons af s-cobalaminniveau, er markant højere hos patienter, som modtager i.m. behandling. Derfor forkastet hypotesen om, at tabletbehandling er non-inferior med i.m. behandling. Studiet stiller dog spørgsmålstegn ved, om det markant højere niveau af cobalamin i i.m. gruppen egentligt har nogen relevans. Dette specielt set i lyset af, at der i begge grupper var 100% normalisering af s-hc og s-mma. S- cobalamin blev normaliseret hos 84,2 % og 100 % i hhv. tablet- og i.m.-behandlingsgrupperne. 12

13 Spørgeskemaet mht. administrationspræference er ikke et valideret spørgeskema, men en deskriptiv patientrapportering. Man finder imidlertid i studiet, at de fleste patienter foretrækker tabletbehandling over i.m. Ingen patienter indberettede nogen bivirkninger. Studiet kunne med fordel have kørt i en længere periode end kun 30 dage. Kritikpunkter af studiet er især manglende karakterisering af patientgrupper. Endvidere grundet manglende udredning af årsag til B12vitamin-mangel, så ved vi ikke om patienterne egentligt kan absorbere B12. Kuzminski et al.: Effective Treatment of Cobalamin Deficiency With Oral Cobalamin. Studiet randomiserer patienter med B12vitamin-mangel til enten injektions- (1000 µg x 9 injektioner) eller tablet B12-behandling (2000 µg dagligt) i 120 dage. Behandlingseffekt måles på hæmatologiske parametre som cobalamin, MMA og homocystein samt neurologiske symptomer. Baseline karakteristika viser, at studiet hovedsageligt består af ældre hvide kvinder fraset 1 latinamerikansk kvinde. Kun 1-2 patienter var anæmiske. Studiet redegør flot for ætiologi af B12vitamin-mangel hos patienterne. 7 patienter havde Intrinsic Factor mangel, 14 patienter havde atrofisk gastritis, 3 havde mangelfuldt indtag af B12vitamin og 3 patienter havde medicin udløst B12vitamin-mangel. Studiet finder, at det biokemiske respons af s-cobalaminniveau, er 3 gange lavere hos patienter, som modtager i.m. behandling. Forfatterne drister sig til at skrive, at tabletbehandling med 2000 µg dagligt måske endda er superior sammenlignet med standard-regime i.m. behandling. Studiet skriver imidlertid senere i artiklen, at det er usikkert, om der er en gevinst ved markant forhøjet niveauer af s-cobalamin, og derfor kan man ikke udtale sig konklusivt. Der er 4 patienter med neurologiske symptomer i både tablet- og injektionsbehandlingsarmene og alle 8 patienter oplever nærremission af deres symptomer efter behandlingsopstart. Studiet er meget velbeskrevet og detaljeret, hvad angår mange områder såsom inklusionskriterier, blodanalysemetoder, patientkarakteristika etc. 13

14 Imidlertid beskriver studiet intet om, hvordan man indhenter oplysninger om neurologiske symptomer hos patienterne. Boleman et al.: Oral Versus Intramuscular Cobalamin Treatment in Megaloblastic Anemia: A Single-Center, Prospective, Randomized, Open-Label Study. Studiet randomiserer patienter med megaloblastær anæmi grundet B12vitamin-mangel til enten B12 ampulopløsning- (1000 µg) eller injektionsbehandling. Behandlingsarmene følger samme doseringsinterval. Der gives dagligt behandling i 10 dage, herefter behandling 1 gang ugentligt i 4 uger og efterfølgende behandling 1 gang månedligt resten af livet. Baseline karakteristika viser, at patienterne både består af mænd og kvinder og er i gennemsnit år gamle i hhv. Tablet- og injektionsbehandlingsarmene. Initielt indrulles 70 patienter i studiet. 10 patienter udebliver fra 10 dages follow-up og ekskluderes. Studiet redegør ikke for, om de 10 patienter var i den ene eller anden behandlingsarm, eller om frafaldet gav mistanke om selektionsbias ift. den endelige studiepopulation. Ætiologi til B12vitamin-mangel er hos 9 patienter manglende indtag. Ingen patienter viste sig at have lavt B12vitamin grundet abdominalkirurgi, diarré, pankreasinsufficiens eller medicinbrug. Studiet finder at de 2 behandlingsformer er ligeværdige mht. behandling af megaloblastær anæmi. Studiet måler på hæmatologiske parametre, og der er ingen statistisk signifikant forskel mellem de 2 grupper. Peroral behandling findes i studiet at være bedre tolereret af patienter samt forbundet med færre udgifter. Desværre bruger studiet ikke tabletbehandling grundet utilgængelighed i Tyrkiet, men i stedet ampul opløst i 20 ml. juice. Studiet redegør fint for eksklusions- og inklusionskriterier samt baseline karakteristika mellem de 2 behandlingsarme. Studiet inkluderer patienter > 16 år med megaloblastær anæmi og B12vitaminniveau < 160pg/ml. Eksklusionskriterier er alkoholoverforbrug, diarré og graviditet. 14

15 Studiet beskriver ikke, hvordan de undersøgte compliance i peroralbehandlingsarmen. Studiet viser desuden at de 2 behandlingsarme ikke på de valgte behandlingsregimer kommer op i normalområdet for hæmoglobin. Dette kunne give anledning til, at man skulle have valgt højere behandlingsdoser i de 2 arme. Diskussion Ved behandling af patienter med B12vitamin-mangel er den billigste behandlingsform tabletbehandling frem for injektion, specielt hvis man indregner forbrug af sundhedsydelser til injektionsbehandling. Det er derfor en fordel, at alle de der kan klare sig med tabletbehandlingen også får tabletbehandlingen. Udover at behandlingsmetoden er billigere, undgår man også smerter forbundet med injektionen samt risikoen for stikskader. En fordel ved injektionsbehandling kunne være, at compliance ved tabletbehandling er dårligere, men dette er der ikke lavet studier på. Vores 4 RCT-studier viser, at tabletbehandling i terapeutiske doser, kan sidestilles med injektioner, for at opnå normalt niveau af vitamin B12 i blodet. De konkluderer også, at der vil være behov for mere dybdegående forskning på området, før man kan drage en endelig konklusion. Vi mener, at svagheden ved disse studier er, at de generelt har en kort observationstid og små studiegrupper. Dette på baggrund af viden om, at B12vitamin-depoterne reguleres meget langsomt. [8] [9]. Ved tabletbehandling er passiv diffussion ca. 1 %, dvs. ved 1 milligrams indtag, optages der ca. 10 mikrogram ved passiv diffusion. Her skal man ifølge Professor Ebba Nexø være opmærksom på, at det man måler som optaget, er det der svarer til stigning af B12vitamin i blodet og altså ikke den reelle stigning i vævet, hvor depoterne skal bygges op. F.eks. kan injektion af hydroxycobalamin give rigtig høje B12 plasma værdier sammenlignet med cyanocobalamin fordi hydroxycobalamin binder sig til albumin. Ekstrapolering af studiernes resultater til brug i en dansk almen praksis må gøres med forsigtighed. Castelli, Kuzminski og Boleman studierne beskriver fint ætiologi mht. B12vitamin-mangel. Årsagerne til B12vitamin-mangel er formentligt fint samstemmende med de patienter, vi ser i en dansk almen praksis jf. resultatafsnittet. I Metaxas studie sker patientrekruttering i en Schweizisk almen praksis og ikke en højtspecialiseret enhed. Derfor er resultaterne heraf formentligt fint 15

16 reproducerbar til en dansk almen praksis, selvom studiet ikke undersøger årsag til B12-mangel. Udfordringen mht. diagnosticering af B12vitamin-mangel hos patienter i en dansk almen praksis vil formentligt udgøre samme udfordring som i det Schweiske almen praksis studie. Studiernes patienter er hovedsageligt af kaukasisk oprindelse, som afspejler størstedelen af patienterne i en dansk almen praksis. Desuden savner vi i de 4 studier, en klarere definering af årsager til B12vitamin-mangel. Herunder en gruppe med IF-mangel. Dette mener vi er essentielt for at kunne udtale sig om resultaterne. Endelig er vi opmærksomme på at der i studierne bruges forskellige måleenheder i.f.m. diagnosticering af B12vitamin-mangel. Deres måleværdier er derfor svære at overføre til en dansk almen praksis. Efter diskussion med Professor Ebba Nexø tvivler vi på, at patienter med IF-mangel, kan nøjes med tabletbehandling. Mange af dem kan dog vedligeholdes med tabletbehandling, men det er en udfordring at finde den undergruppe, der ikke kan nøjes med tabletbehandlingen som vedligeholdelse. Vi diskuterede også Ordiprax.dk, herunder de interregionale forskelle på brug af tablet vs. injektioner af B12vitamin med Professor Ebba Nexø. En forklaring på disse forskelle kan være, at Region Nord, muligvis har et tættere samarbejde med Sverige. [1] Dette kunne forklare, at der i Region Nord er et fald i injektioner og en tilsvarende stigning i tabletbehandling gennem de sidste 3 år.[14]. Det forklarer dog ikke, at det samlede B12vitamin forbrug er større i Region Nord sammenlignet med landsgennemsnit. For at undersøge om ordiprax fundene kan skyldes en indrapporteringsfejl i Ordiprax udfordrede vi databasen. Vi undersøgte lægemidlerne Metformin (RCT-kode: A10BA), PPI (RCT-kode: A02BC) og Morfin (RCT-Kode: N02AA0). Dette viste forskellige forbrug i regionerne, dvs. at Region Nord ikke systematisk viste større medicinforbrug, og derfor afkræftede det vores mistanke om fejl i databasen. Vi overvejede om den interregionale forskel af B12vitamin forbrug, kunne skyldes, at gennemsnitsalderen er højere i Region Nord end resten af landet. Vi kiggede i Danmarks Statistik [16], som viste at gennemsnitsalderen i 2018 i hele landet er på 41,5 år og 42,6 år i Region Nord. Gennemsnitsalderen kan således ikke forklare forskellen. 16

17 Der er intet der tyder på, at der demografisk er flere i Region Nord, der har B12vitamin-mangel end i andre landsdele. Derfor må man gå ud fra, at de enten følger en anden behandlingsvejledning f.eks. i forbindelse med indlæggelse. Eller man må gå ud fra, at nogle behandler udenfor retningslinjerne. Det kunne også ifølge Ebba Nexø være interessant, at undersøge hvor mange af dem, der bliver behandlet mod B12vitamin-mangel, der egentlig er diagnosticeret efter de gældende retningslinjer. I den forbindelse kunne det være interessant, at gennemgå retningslinjerne i de forskellige regioner. Men det er helt ned på de enkelte sygehusafdelingers vejledninger, man skal kigge. Her kunne måske godt være forskelle, der kunne forklare, at der udskrives forskellige mængder B12vitamin i regionerne. Konklusion Ud fra ovenstående kan vi konkludere, at de fleste patienter med B12vitamin-mangel kan klare sig med tabletbehandling, hvad angår vedligeholdelsesbehandling. Alle patienter med B12vitaminmangel bør efter vores overbevisning loades med injektioner for at få fyldt depoterne. Ifølge vores forståelse på området er der nogle patienter med så svær malabsorption, der skal have injektioner også som vedligeholdelsesbehandling. Det gælder nogle af patienterne med IF mangel og patienter med neurologiske symptomer som følge af B12vitamin-mangel. Patienter med IF mangel kan være svære at diagnosticere, og man må derfor acceptere en vis overbehandling. Da B12vitamin selv i store doser er en ufarlig behandling, synes vi, at dette kan accepteres. Der er en risiko for at en lille undergruppe underbehandles. Underbehandlingen kan opstå pga. manglende diagnostik og pga. at nogle få har behov for hyppigere injektioner end anbefalingerne siger (se `anbefalinger til praksis nedenfor). Ved overbehandling kan prisen være et problem. Ved bedre diagnostisk kunne man fange en stor del af den gruppe, som bliver unødigt overbehandlet med injektioner. Man kunne forestille sig et studie, hvor man inkluderer patienter med sikker IF-mangel. Det vil kræve en længere observationstid. Studiet kunne være relevant og velegnet til forsker i almen medicin. Indtil videre anbefaler vi, at patienter med IF mangel behandles med kontinuerlig i.m. B12 vitamin. 17

18 Anbefalinger til praksis Nedsat indtag Veganer og vegetarer Tilstand Initiel behandling Vedligeholdsbehandling Biokemisk opfølg (B12 + MMA) Malabsorbtion IF mangel. (autoantistoffer mod IF) Atrofisk gastritis. Hyppig tilstand hos pt over 65, hvor prævalens af B12 mangel er 10-15% [8] Sygdomme i tyndtarm, fx cøliaki, crohn, ileitis à nedsat reoptag af IF- B12 kompleks. Pancreassygdom à Manglende enzymer à manglende frigørelse af B12 fra haptocorrin à nedsat B12 absorbtion Ventrikel- eller ileumresektion à nedsat IF produktion/nedsat reoptag af IF- B12 kompleks à udvikling af B12 mangel Neurologisk symptomer som følge af B12 mangel uanset tilgrundliggende sygdom. Risiko for malabsorbtion Langvarig brug af PPI, H2 receptorblokkere eller metformin(> 2 år) à nedsat optag af B12 à risiko for udvikling af B12 mangel Andre autoimmune sygdomme. F.eks. Graves, thyroiditis, vitiligo Ved konstatering af betydelig mangel på B12 skal pt. loades med i.m. cobalamin. 1 mg hydroxo- B12 5 gange med 2 dages interval [9]* Ved konstatering af betydelig mangel på B12 skal pt. loades med i.m. cobalamin. 1 mg hydroxo- B12 5 gange med 2 dages interval [9]* Ved konstatering af betydelig mangel på B12 skal pt. loades med i.m. cobalamin. 1 mg. hydroxo- B12 5 gange med 2 dages interval [9]* Ved konstatering af betydelig mangel på B12 skal pt. loades med i.m. cobalamin. 1 mg hydroxo- B12 5 gange med 2 dages interval [9]* Ved konstatering af betydelig mangel på B12 skal pt. loades med i.m. cobalamin. 1 mg hydroxo- B12 5 gange med 2 dages interval [9]* Senest 3 mdr. efter operation bør B12 injektions behandling opstartes i vedligholdsdosering. Behøver ikke loading. Ved konstatering af betydelig mangel på B12 skal pt. loades med i.m. cobalamin. 1 mg hydroxo- B12 5 gange med 2 dages interval [9]* Følges mindst hvert 2. år med B12 kontrol (metforminbehandlede). Hvis der konstateres mangeltilstand skal de loades i.m. B12 kan indgå i årskontrol Hvis der konstateres mangeltilstand skal de loades i.m. Alm. vitamintablet (6 mikrogram) 1 x dagligt I.m. behandling, oftest hver 3. måned, sjældne tilfælde brug for hyppigere injektioner. Tablet B12, 1 mg. x 1 dagligt Tablet B12, 1 mg. x 1 dagligt Tablet B12, 1 mg. x 1 dagligt Oftest behov for livslang i.m. B12 vedligeholds- behandling. Afhænger af operationstype. Im behandling, oftest hver 3. måned, sjældne tilfælde brug for hyppigere injektioner. Tablet B12, 1 mg x 1 dagligt Tablet B12, 1 mg x 1 dagligt Ved mistanke om B12 mangel (symptomer eller nedsat compliance)[9] Ved mistanke om B12 mangel (symptomer eller nedsat compliance)[9] Ved mistanke om B12 mangel (symptomer eller nedsat compliance)[9] Ved mistanke om B12 mangel (symptomer eller nedsat compliance)[9] Ved mistanke om B12 mangel (symptomer eller nedsat compliance)[9] Kun nødvendigt hvis intervallerne skal tilpasses patientens behov.[9] Kun nødvendigt hvis intervallerne skal tilpasses patientens behov.[9] Ved mistanke om B12 mangel (symptomer eller nedsat compliance)[9] Ved mistanke om B12 mangel (symptomer eller nedsat compliance)[9] Ud fra vores studie har vi lavet nedenstående behandlings og opfølgningsvejledning til brug i almen praksis. *Alternativt 1 mg hydroxycobalamin i.m. per uge i 4 uger [11] 18

19 Referenceliste: [1] Medical intelligence in Sweden. Vitamin B12: oral compared with parenteral? M Nilsson, B Norberg, J Hultdin, H Sandstro m, G Westman, J Lo kk, Postgrad Med J 2005;81: [2] Comparing the Efficacy and Tolerability of a New Daily Oral Vitamin B12 Formulation and Intermittent Intramuscular Vitamin B12 in Normalizing Low Cobalamin Levels: A Randomized, Open-Label, Parallel-Group Study M. Cristina Castelli, PhD; Kristen Friedman; James Sherry, MD, PhD; Karen Brazzillo; Lise Genoble; Prateek Bhargava; and M. Gary I. Riley, DVM, PhD, Clinical Therapeutics/Volume 33, Number 3, 2011 [3] Early biomarker response and patient prefer-ences to oral and intramuscular vitamin B12 substitution in primary care: a randomised parallel-group trial, Corina Metaxas, Deborah Mathis, Cyrill Jeger, Kurt E. Hersberger, Isabelle Arnet, Philipp Walter; Swiss Med Wkly. 2017;147:w14421 [4] Oral vitamin B12 versus intramuscular vitamin B12 for vitamin B12 deficiency: a systematic review of randomized controlled trials; Christopher C Butler, Josep Vidal-Alaball, Rebecca Cannings-John, Andrew McCaddon, Kerenza Hood, Alexandra Papaioannou, Ian Mcdowell, Andrew Goringe; Family Practice 2006; 23: [5] Oral vitamin B12 can change our practice; E. Nyholm, P Turpin, D Swain, B Cunningham, S Daly, P Nightingale, C Fegan; Postgrad Med J 2003;79: [6] Vitamin B12 injections versus oral supplements -How much money could be saved by switching from injections to pills?; Carl van Walraven, MD, MSC, Peter Austin, PHD C. David Naylor, MD; VOL 47: Jan. 2001, Canadian Family Physician. [7] Oral Cyanocobalamin Supplementation in Older People With Vitamin B12 Deficiency A Dose-Finding Trial, Simone J. P. M. Eussen, MSc; Lisette C. P. G. M. de Groot, PhD; Robert Clarke, MD; Jo rn Schneede, MD;Per M. Ueland, MD; Willibrord H. L. Hoefnagels, MD, PhD; Wija A. van Staveren, PhD; Arch Intern Med. 2005;165: [8] Diagnostik og behandling af vitamin B12-mangel; Anne-Mette Hvas, Ebba Nexø; Månedsskr Prakt Lægegern Juni/juli årgang. 19

20 [9] Vitamin B12-mangelud en anæmi en vigtig diagnose Ebba Nexø, Bettina Borre Buhl, Johan Frederik Håkonsen Arendt; Månedsskrift for almen Praksis november [10] Effective Treatment of Cobalamin Deficiency With Oral Cobalamin; Antoinette M. Kuzminski, Eric J. Del Giacco, Robert H. Allen, Sally P. Stabler, and John Lindenbaum; 1998 by The American Society of Hematology. [11] Lægehåndbogen.dk, Vitamin B12 mangel; Hans Carl Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med., Hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus, Københavns Universitet, Christina Gerlach Øgard, alm. praktiserende læge, ph.d., Birkerød, John Sahl Andersen, alm. prakt. læge, lektor, ph.d; Fagligt opdateret: [12] Oral Versus Intramuscular Cobalamin Treatment in Megaloblastic Anemia: A Single-Center,Prospective, Randomized, Open-Label Study; Zahit Bolaman, Gurhan Kadikoylu, Vahit Yukselen, Irfan Yavasoglu, Sabri Barutca, Taskin Senturk; Clinical Therapeutics/ Vol 25, No. 12, [13] The vitamin B12 absorption test, CobaSorb, identifi es patients not requiring vitamin B12 injection therapy; ANNE-METTE HVAS, ANNE L. MORKBAK, TORE F. HARDLEI, EBBA NEXO; Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation, 2011; 71: [14] [15] [16] 20

Behandling af vitamin B 12 -mangel i almen praksis. Kamilla Ingemann Thomsen Martin Mackenhauer Petersen Hold 33 Vejleder: Mogens Vestergaard

Behandling af vitamin B 12 -mangel i almen praksis. Kamilla Ingemann Thomsen Martin Mackenhauer Petersen Hold 33 Vejleder: Mogens Vestergaard Behandling af vitamin B 12 -mangel i almen praksis Kamilla Ingemann Thomsen Martin Mackenhauer Petersen Hold 33 Vejleder: Mogens Vestergaard Introduktion 2 Diagnostik 2 Formål 3 Metode 3 Resultater 4 Diskussion

Læs mere

Diagnostik og behandling af vitamin B12-mangel

Diagnostik og behandling af vitamin B12-mangel HÆMATOLOGI 627 Diagnostik og behandling af vitamin -mangel Anne-Mette Hvas & Ebba Nexø Hvilke patienter har vitamin -mangel, og hvordan skal de behandles? Det er spørgsmål, som fortsat ikke kan besvares

Læs mere

Vitamin B12-mangel. En sygdom i almen praksis. Johan Arendt Læge, ph.d. Blodprøver & Biokemi Aarhus Universitetshospital AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

Vitamin B12-mangel. En sygdom i almen praksis. Johan Arendt Læge, ph.d. Blodprøver & Biokemi Aarhus Universitetshospital AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL SHOSPITAL DBIO MIDTJYLLAND, 1. APRIL 2019 Vitamin B12-mangel En sygdom i almen praksis Johan Arendt Læge, ph.d. Blodprøver & Biokemi Aarhus Universitetshospital SHOSPITAL Dagens oplæg Vitamin B12 i kroppen

Læs mere

Vitamin B12-mangel uden anæmi en vigtig diagnose

Vitamin B12-mangel uden anæmi en vigtig diagnose Af Ebba Nexø, Bettina Borre Buhl, Johan Frederik Håkonsen Arendt Kontakt e.nexo@dadlnet.dk Biografi Ebba Nexø er speciallæge i klinisk biokemi og professor i faget. Hun har gennem mere end 40 år forsket

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange.

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. Titel og reference Kategori Formål Resultatmål Metode The Value of Inpatient Pharmaceutical Counselling to Elderly Patients prior to Discharge Al-Rashed

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

Udredning og behandling af uforklaret anæmi med jernmangel. -uden synlig blødning

Udredning og behandling af uforklaret anæmi med jernmangel. -uden synlig blødning Udredning og behandling af uforklaret anæmi med jernmangel -uden synlig blødning Forløb i primærsektoren og overgang til gastroenterologiske specialafdelinger Sygehus Lillebælt Januar 2019 Referencer:

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Effekt af interventionsprogrammet Bedre hverdag med kræft til personer med fremskreden kræft, der lever i eget hjem

Effekt af interventionsprogrammet Bedre hverdag med kræft til personer med fremskreden kræft, der lever i eget hjem Effekt af interventionsprogrammet Bedre hverdag med kræft til personer med fremskreden kræft, der lever i eget hjem Marc Sampedro Pilegaard ergoterapeut, cand.scient.san, ph.d.-studerende Vejledere Åse

Læs mere

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 424 Offentligt Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Af svar på spørgsmål 704 1 fremgår det, at der er foretaget en ny analyse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag IV Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 27 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af postcoitale

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Hvorfor var der behov for dette forsøg?

Hvorfor var der behov for dette forsøg? Et forsøg, hvor afatinib sammenlignes med methotrexat hos patienter med kræft i hoved og hals, som er vendt tilbage eller har spredt sig Dette er en opsummering af det kliniske forsøg med patienter med

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af attakvis multipel sklerose

Lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af attakvis multipel sklerose Lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af attakvis multipel sklerose Medicinrådet har anbefalet ocrelizumab (Ocrevus) som mulig standardbehandling af attakvis multipel sklerose (bilag

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Patienter som ikke direkte passer ind i et pakkeforløb Hvem er det, hvor mange og hvorfor ikke?

Patienter som ikke direkte passer ind i et pakkeforløb Hvem er det, hvor mange og hvorfor ikke? Patienter som ikke direkte passer ind i et pakkeforløb Hvem er det, hvor mange og hvorfor ikke? Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis

Læs mere

Farmaceutisk Sektorovergangsprojekt. Klinisk farmaceut Michelle Lyndgaard Nielsen og Klinisk farmaceut Louise Lund

Farmaceutisk Sektorovergangsprojekt. Klinisk farmaceut Michelle Lyndgaard Nielsen og Klinisk farmaceut Louise Lund Farmaceutisk Sektorovergangsprojekt Klinisk farmaceut Michelle Lyndgaard Nielsen og Klinisk farmaceut Louise Lund Effekten af farmaceutisk medicingennemgang, medicinsamtale og opfølgning på forekomsten

Læs mere

DANSK RESUMÉ. Forhøjet blodtryk er i stigende grad almindeligt i afrikanske lande syd for Sahara.

DANSK RESUMÉ. Forhøjet blodtryk er i stigende grad almindeligt i afrikanske lande syd for Sahara. DANSK RESUMÉ Introduktion Forhøjet blodtryk er i stigende grad almindeligt i afrikanske lande syd for Sahara. Epidemiologien bag denne epidemi, og måderne hvorpå den relaterer sig til sundhedssystemer

Læs mere

Det randomiserede kontrollerede forsøg og evidens-baseret medicin

Det randomiserede kontrollerede forsøg og evidens-baseret medicin Det randomiserede kontrollerede forsøg og evidens-baseret medicin Laust Hvas Mortensen Institut for Folkesundhedsvidenskab E-mail: lamo@sund.ku.dk Epi forelæsning 2 Dias 1 Hvordan ved vi om behandlingen

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

ModicTeamet og Antibiotika behandling

ModicTeamet og Antibiotika behandling Rygcenter Syddanmark ModicTeamet og Antibiotika behandling Patientinformation Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Du er blevet henvist til Modic teamet af din kontaktperson

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab Årsmøde 2013

Dansk Cardiologisk Selskab Årsmøde 2013 Dansk Cardiologisk Selskab Årsmøde 2013 TAILOR- THROMBOCYTES AND THE INDIVIDUALIZATION OF ORAL ANTIPLATELET THERAPY IN PATIENTS UNDERGOING PCI Nadia Paarup Dridi Denne præsentation må kun benyttes til

Læs mere

Slide no 1. Nana Folmann Hempler Forsker, Phd

Slide no 1. Nana Folmann Hempler Forsker, Phd Slide no 1 Nana Folmann Hempler Forsker, Phd En registerbaseret undersøgelse af etniske og sociale forskelle i medicinsk behandling efter AMI (blodprop i hjertet) Forskningsspørgsmål Er der forskel i kvalitet

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Du har fået stillet diagnosen Arthritis Urica, som på dansk kaldes Urinsyregigt. Det er

Læs mere

Håndtering af multisygdom i almen praksis

Håndtering af multisygdom i almen praksis 30/09/2017 1 19. møde i Dansk Forum for Sundhedstjenesteforskning Mandag 25. september 2017 Håndtering af multisygdom i almen praksis Marius Brostrøm Kousgaard Forskningsenheden for Almen Praksis i København

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

set fra almen praksis

set fra almen praksis Tidlig kræftdiagnostik og radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus

Læs mere

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal.

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Udfordringer og muligheder. Erfaringer fra DANBIO Dansk Reumatologisk Database Merete Lund Hetland, MD, PHD, DMSc, ass. professor The

Læs mere

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 DD2 Status Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 > Hvorfor DD2? 250.000 patienter med type 2 diabetes (T2D) i Danmark 65 nye tilfælde hver dag i Danmark Forkorter livet med omkring

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Opsummering Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Ved vi nok om virkning af medicin til ældre mennesker? IRF s Stormøde 8. februar 2017 Bella Centeret IRF s Stormøde 2017 om ældre og medicin IRF

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Medicineringsforløb for den psykiatriske patient i krydsfeltet mellem sektorer

Medicineringsforløb for den psykiatriske patient i krydsfeltet mellem sektorer Medicineringsforløb for den psykiatriske patient i krydsfeltet mellem sektorer Fokus på kommunikation mellem sundhedsaktører og patienter Charlotte Vermehren, Ph.D. (farm), lektor Leder, Medicinfunktionen

Læs mere

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko Anna Horwitz Læge, ph.d.-stud. Center for Sund Aldring Københavns Universitet Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær Miriam Kolko Overlæge, lektor, ph.d. Øjenafdelingen Roskilde Sygehus Medicinske

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

PICO ved kirurgiske sår

PICO ved kirurgiske sår Nana Hyldig PICO ved kirurgiske sår DEPARTMENT OF CLINICAL RESEARCH Nana Hyldig, Post Doc, Ph.d., MHSc Syddansk Universitet - Klinisk institut Odense Universitetshospital - Plastikkirurgisk afdeling -

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital : GENER OG PIPELINE MEDICIN Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital OSLO, 24 OKTOBER 2015 1 AARHUS M.Sc. i neuro-biologi (2009) fra Aarhus Ph.d. i medicin (2013)

Læs mere

Medicinsk behandling af depression hos demente

Medicinsk behandling af depression hos demente Medicinsk behandling af depression hos demente patienter Demensdagene 2012 Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge ph.d. Demensklinikken, OUH og psykiatrisk afdeling Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION PROTOKOLLENS TITEL: Reducerer peroperativ Clonidin postoperativ agitation hos børn primært bedøvet med Sevofluran? Et klinisk randomiseret

Læs mere

En 62-årig mekaniker indlægges for første gang på hospital på grund af afkræftning, svimmelhed og konfusion.

En 62-årig mekaniker indlægges for første gang på hospital på grund af afkræftning, svimmelhed og konfusion. CASE 1 Side 1 af 8 En 62-årig mekaniker indlægges for første gang på hospital på grund af afkræftning, svimmelhed og konfusion. SYGEHISTORIE Patienten har været symptomfri indtil for et år siden. Her måtte

Læs mere

Jernmangelanæmiset fra en gastroenterologs vinkel

Jernmangelanæmiset fra en gastroenterologs vinkel Jernmangelanæmiset fra en gastroenterologs vinkel DSAK nov-16 Nanna Martin Jensen Phd, overlæge, BBH DSGH guideline om Anæmi med jernmangel Afgrænsning for DSGH guideline: Voksne Uforklaret anæmi Ikke

Læs mere

Helbredsangst kan behandles effektivt over internettet

Helbredsangst kan behandles effektivt over internettet Helbredsangst kan behandles effektivt over internettet Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital Ditte Hoffmann, cand. psych., ph.d.-stud, dittjese@rm.dk Charlotte Ulrikka Rask, Prof., MD, ph.d.,

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense)

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergi vaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V den 6. juni 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig kvinde indlægges på mistanke om akut blindtarmsbetændelse. Hun opereres samme aften og ordineres tablet morfin 10 mg p.n. mod postoperative

Læs mere

Aktiv Patientstøtte. DRG-konference Projektleder, Annette Lunde Stougaard,

Aktiv Patientstøtte. DRG-konference Projektleder, Annette Lunde Stougaard, Aktiv Patientstøtte DRG-konference 2017 Projektleder, Annette Lunde Stougaard, annette.stougaard@regionh.dk Baggrunden for indsatsen koncept med gode erfaringer fra Sverige og Region Sjælland Analyse af

Læs mere

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Information til patienten Højt stofskifte Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Skjoldbruskkirtlen sidder normalt foran på halsen under adamsæblet, og kan hverken ses eller føles.

Læs mere

PALLIATIV INDSATS VED FREMSKREDEN HJERTESYGDOM Anbefalinger og evidens

PALLIATIV INDSATS VED FREMSKREDEN HJERTESYGDOM Anbefalinger og evidens PALLIATIV INDSATS VED FREMSKREDEN HJERTESYGDOM Anbefalinger og evidens Ann-Dorthe Zwisler, Centerleder, professor Overlæge, speciallæge i kardiologi REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Elitecenter AgeCare og igangværende nationale initiativer indenfor Ældre og Kræft Henrik Ditzel. Forskningsleder, professor, overlæge, dr.med.

Elitecenter AgeCare og igangværende nationale initiativer indenfor Ældre og Kræft Henrik Ditzel. Forskningsleder, professor, overlæge, dr.med. Elitecenter AgeCare og igangværende nationale initiativer indenfor Ældre og Kræft Henrik Ditzel Forskningsleder, professor, overlæge, dr.med. OUH 2014-2018, 2019-2023 Elitecentret AgeCare Academy of Geriatric

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer)

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) Anette Skjold Sørensen Ergoterapeut Odense Universitetshospital DSF Håndterapi Kolding d. 21.10.14 Nationale

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier Epidemiologi og biostatistik Diagnostik og screening Forelæsning, uge 5, Svend Juul Hvordan stiller man en diagnose? Symptomer - passive: patientens spontane rapport - aktive: svar på målrettede spørgsmål

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter NOTAT 6 Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter.

Læs mere

Gruppebaseret Acceptance and Commitment Therapy til unge med svære funktionelle lidelser Pilot data

Gruppebaseret Acceptance and Commitment Therapy til unge med svære funktionelle lidelser Pilot data Gruppebaseret Acceptance and Commitment Therapy til unge med svære funktionelle lidelser Pilot data BUP årsmøde Marts 2019 Afdelingslæge, PhD studerende Karen Kallesøe Projekt gruppe: Professor Charlotte

Læs mere

Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Grønlandsudvalget 2012-13 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor:

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma 3. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lidt om allergi og astma...3 2.1 Udredning af allergi og astma...3 2.2 Behandlingen

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr DSKS januar 2014 Oversigt Rationalet bag TOP Informations kampagnen Resultater fra TOP Etiske problemstillinger Udgifter

Læs mere

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa Fagudvalget Lars Vedel Kessing (formand) professor, overlæge, dr.med. Dansk Psykiatrisk Selskab René Ernst Nielsen, Konst. 1. reservelæge i psykiatri, ph.d. Region Nordjylland Erik Roj Larsen, Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Arbejdsdokument Evidenstabel

Arbejdsdokument Evidenstabel Arbejdsdokument Evidenstabel Dette arbejdspapir kan anvendes til kritisk gennemgang af den litteratur, der skal danne grundlag for retningslinjens anbefalinger. DMCG: DMCG-PAL Retningslinjens titel: Farmakologiske

Læs mere

S T A T U S R A P P O R T

S T A T U S R A P P O R T Jour.nr. 1121-989 S T A T U S R A P P O R T om bivirkninger og forbrug af Ritalin og Eltroxin Lægemiddelstyrelsen Afdeling for Forbrugersikkerhed August 20 Indhold INTRODUKTION... 2 OVERVÅGNING AF LÆGEMIDDELSIKKERHED...

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl. 9.00 til 11.00 Hold S06V Side 1 af 5 Case: 62-årig kvinde med kendt hypertension, der igennem mange år har været velbehandlet med thiazid og ACE-hæmmer, henvender

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kræft. Alex Hansen Euc-Syd Sønderborg HTX 10/1/2010. news/possible-cancer-vaccines/. 29.09.2010. (Billede)

Kræft. Alex Hansen Euc-Syd Sønderborg HTX 10/1/2010. news/possible-cancer-vaccines/. 29.09.2010. (Billede) 2010 Kræft Alex Hansen Euc-Syd Sønderborg HTX 1 Cancer cells. Densley, Ross. Set: http://www.ngpharma.com/ news/possible-cancer-vaccines/. 29.09.2010. (Billede) 10/1/2010 Titelblad Skolens navn: Euc-Syd

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup

Livsstilscenter Brædstrup Baggrund Livsstilscentret åbnede på Brædstrup Sygehus i 1996 Eneste af sin art i Danmark Modtager patienter fra hele landet Danmarks højst beliggende sygehus, 112 meter over havets overflade Målgrupper

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Forskerdag i palliationsnetværket 5. november, 2014 Karen Marie Dalgaard, spl., cand. scient. soc., ph.d. Forsker PAVI -Videncenter for

Læs mere

Afholdt d. 17. november 2016

Afholdt d. 17. november 2016 Hvidovre Hospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, afsnit 445 Manipulation af tarmens mikrobiom til behandling af Clostridium difficile infektion et klinisk perspektiv Reservelæge, klinisk assistent Mahtab

Læs mere

REHPA seminar 2/ Individuelt tilpasset palliativ rehabilitering til mennesker, der lever med kræft.

REHPA seminar 2/ Individuelt tilpasset palliativ rehabilitering til mennesker, der lever med kræft. REHPA seminar 2/3-2018 Individuelt tilpasset palliativ rehabilitering til mennesker, der lever med kræft. Introduktion Udannet læge fra AU januar 08 Ansat på Sygehus Lillebælt, Vejle, siden 2009 heraf

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

Præcision og effektivitet (efficiency)?

Præcision og effektivitet (efficiency)? Case-kontrol studier PhD kursus i Epidemiologi Københavns Universitet 18 Sep 2012 Søren Friis Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Valg af design Problemstilling? Validitet? Præcision og effektivitet

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2200 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere