Referat fra konferencen om udfordringer og løsninger ved overgældsætning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra konferencen om udfordringer og løsninger ved overgældsætning."

Transkript

1 Landstingssalen, Christiansborg, d Referat fra konferencen om udfordringer og løsninger ved overgældsætning. Rasmus Kjeldahl, direktør for Forbrugerrådet, byder velkommen til konferencen om udfordringer og løsninger ved overgældsætning. Han glæder sig over den store interesse for konferencen og omtalen i medierne som udtryk for en markering af bevidstheden om behovet for gratis gældsrådgivning. Formålet med konferencen er at sætte fokus på de samfundsmæssige udfordringer og konsekvenser, der er forbundet med overgældsætning og at give et indblik i erfaringer fra gældsrådgivningerne. Rasmus Kjeldahl understreger, at der er et behov for frivillig indsats til at håndtere finanskrisens konsekvenser, og at de erfaringer, der er opnået gennem de tre frivillige organisationer; Forbrugerrådet, KFUM s Sociale Arbejde og Kristeligt Studenter Settlement, kan bruges i forhold til håndteringen af overgældsætning. Overgældsætning er et problem, der rammer både privat og på samfundsplan, og der er derfor behov for at undersøge løsningsmuligheder. Rasmus Kjeldahl foreslår derfor, at gældsrådgivning kommer på finansloven. Frivillig gældsrådgivning Eva Tetzlaff, koordinator i Kristeligt Studenter Settlement og Malene Simonsen, projektleder i KFUM s Sociale Arbejde, fortæller om erfaringer og resultater fra den frivillige gældsrådgivning, og hvordan en typisk brugerprofil ser ud. Kristeligt Studenter Settlement, KFUMs Sociale Arbejde og Forbrugerrådets Gældsrådgivning har fået midler fra Socialministeriets pulje på 16 millioner kroner til gratis gældsrådgivning. Malene præsenterer de fire grundlæggende principper bag gældsrådgivningerne; uvildighed, frivillighed, tværfaglighed og god tid. Karakteristika for uvildige gældsrådgivninger er uformelle rammer, hvor der ikke er fordomme, og muligheden for at skabe en tryg atmosfære, der beroliger borgerne. Princippet om frivillighed bygger på engagerede medarbejdere, der vil styrke deres personlige udvikling og sociale bevidsthed. En særlig udfordring ved frivilligheden er, at det koster, fordi de frivillige skal uddannes til at kunne kommunikere med målgrupperne. Desuden er der jævnligt en udskiftning i rådgivere, og der er derfor brug for fastansatte, der kan sikre den faglige standard og indsamle data. Det særlige ved gældsrådgivningerne er, at der samarbejdes tværfagligt mellem jurister, socialrådgivere, bankrådgivere og revisorer. Der gives kvalificeret rådgivning fra professionelle og studerende. Princippet om tid betyder, at der skal være tid til den enkelte borger. Det er en langsom proces for borgerne at erkende, at man har brug for hjælp. Dette skal der være plads til.

2 De fire principper fremhæver Malene som essentielle i gældsrådgivningerne, hvor der dagligt arbejdes med borgere med sociale problemer, psykiske vanskeligheder, misbrugere, folk, der er ramt af en enkelt begivenhed som fx skilsmisse og arbejdsløshed, der forårsager gældsproblemer. Eva præsenterer eksempler fra gældsrådgivningerne. Fælles for sagerne er, at der er tale om borgere med komplekse problemstillinger, der føler sig håbløse, når de henvender sig til gældsrådgivningerne. Hos gældsrådgivningerne skabes der fuldt overblik over den økonomiske situation, og der skabes kontakt til kreditorerne. Gældsrådgivningen giver borgeren ro og tro på at kunne komme videre. Eva kalder organisationerne for håbets vendepunkt. Herefter fortæller Eva om resultater fra gældsrådgivningerne. De målbare resultater er, at der skabes overblik og kontakt mellem kreditor og debitor, og at gældsrådgivning kan forebygge yderligere gældsætning. De mindre målbare resultater er, at borgeren får ro, mindre stress, tager ansvar for eget liv og får øget selvværd og overskud. Til slut udtrykker Eva et politisk ønske om fast bevillig til gældsrådgivningerne over finansloven fremover, samt mere hjælp til udkantsområderne i Danmark. Eva finder ligeledes et behov for forebyggende arbejde og samarbejde med almene boligforeninger. Efter Malene og Evas oplæg bliver der stillet spørgsmål. Ordfører Hanne Dam spørger til, hvad der vil blive gjort ved, at der ikke findes gældsrådgivninger i udkantsdanmark. Johs Bertelsen, forstander i Kristeligt Studenter Settlement, fremhæver, at organisationerne, med de erfaringer de har gjort sig, har et ønske om udvidelse og samarbejde med kommunerne. En fortaler for Rådet for Socialt Udsatte fremhæver, at organisationerne kunne være mere opsøgende. Annette Mathiasen fra Forbrugerrådet fortæller, at Forbrugerrådet er i gang med et samarbejde med Lolland-Falster, der har store gældsproblemer. Katharina Jespersen fra Den Sociale Retshjælp opfordrer til, at der tænkes over, hvilke grupper man fokuserer på, og at man ikke sætter alle socialt udsatte over en kam. Danske familiers gæld i historisk og internationalt perspektiv Jens Lunde, lektor, cand.polit. på Institut for Finansiering, CBS, fortæller om danske familiers gæld i historisk og internationalt perspektiv, og hvordan boligmarkedet kan skabe gældsproblemer. Jens Lunde pointerer, at vi i Danmark har verdensrekord i husholdningsgæld, og har haft det siden Husholdningsgælden er et problem for samfundet generelt, da låntagernes problemer ofte kommer i stimer, hvilket går ud over bankerne. Dette kan føre til bankkrak, der sætter pres på de offentlige finanser. Jens Lunde fremhæver, at Nationalbanken er bekymret for det høje bruttogældsniveau i Danmark, der kan føre til økonomiske tilbageslag i den finansielle sektor eller stigende renter. Nationalbanken er ligeledes bekymret for den stigende arbejdsløshed. Jens Lunde offentliggør for første gang siden 2009 skattestatistikker uden selvstændige. Statistikkerne viser, at boligejernes gæld siden er steget langt mere end indkomsten i alle aldersklasser. Desuden er gælden mindst fordoblet fra i forhold til indkomsten for de 20

3 % med størst nettogæld/indkomstkvoter, hvorefter det kan være et problem at få afbetalt disse lån. Jens Lunde fortæller i øvrigt, at låntagere har fået stadig mere risikable lån, som f.eks. rentetilpasningslån uden afdrag. Det kan have alvorlige følger, hvis renterne pludselig stiger, samtidig med at låntagerne skal betale afdrag. Jens Lunde afslutter sit oplæg med at se på hvad der kan gå galt ved overgældsætning. Han konstaterer, at arbejdsløshed, faldende realindkomster og rentestigninger kan være direkte konsekvenser. Som konsekvenser af overgældsætning nævner Jens Lunde voksende restancer, flere RKI-noteringer og flere tvangsauktioner, samt høje sociale omkostninger. Jens Lunde konstaterer, at der bliver et behov for rådgivning som gældsrådgivning, og at dette er nødvendigt før det går galt for låntagerne. Efter Jens Lundes oplæg stilles der spørgsmål og kommentarer. Eyvind Vesselbo (V) pointerer, at det er centralt at give rådgivning til folk med gældsproblemer. Preben Kristensen fra Frelsens Hær fortæller, at 80 % af dem der kommer med gældsproblemer hos Frelsens Hær, er lejere. Indkomst og gældstyper Jonas Schytz Juul, chefanalytiker ved Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, fortæller om sammenhængen mellem betalingsproblemer og låntyper. Jonas Schytz ser nærmere på begrebet fattig, og hvornår man kan kvalificeres som fattig. Han forklarer, at der i Danmark ikke er en officiel fattigdomsgrænse, hvilket er et problem, når man som analytiker skal måle fattigdom. Jonas forklarer, at fattigdomsgrænsen kan bruges til at se på årsager og konsekvenser af fattigdom, og hvor vi som samfund er på vej hen. Jonas vurderer ud fra en international fattigdomsgrænse, at der er fattige i Danmark, og at der har været en kraftig stigning på 5 % siden Jonas fremhæver, at familier, der har været fattige i lang tid, dvs. over tre år, er særlige risikogrupper, hvor der er behov gældsrådgivning. Dette støtter Jonas på analyser, der viser, at jo længere man er fattig, jo sværere er det at komme ud af problemerne. I sit oplæg konkluderer Jonas, at fattige oftere har gæld, og at gælden er mindre end for ikkefattige, men at gælden fylder mere i forhold til disse personers bruttoindkomst. Ligeledes har fattige oftere dyrere lånetyper, som f.eks. sms-lån, og deres renter er typisk højere. Jonas Schytz afslutter med at konstatere, at det er dyrt at være fattig. Efter oplægget er der spørgsmål og kommentarer fra resten af salen. Maja Panduro (A) mener, at det er nødvendigt at fastsætte en fattigdomsgrænse, og at der i regeringsgrundlaget arbejdes på at opstille en sådan grænse. Eyvind Vesselbo (V) støtter op om forslaget til at lave en fattigdomsgrænse. Karin Nødgaard (DF) fokuserer på at fattigdom skal nedbringes, og at fattigdomsvurderingen skal være nuanceret. Dette støtter Jonas Schytz op om. Han mener også, at

4 der er behov for en nuanceret fattigdomsgrænse, og at han har fulgt den internationale, fordi det er vigtigt at sætte fokus på fattigdomsvurderingen. Forebyggelse af overgældsætning retlige virkemidler Tanja Jørgensen, cand. jur., ph.d., Aarhus Universitet, kigger nærmere på om overgældsætning kan begrænses ved retlige virkemidler. Tanja Jørgensen starter med at konstatere, at optagelse af kredit adskiller sig fra andre forbrugerhandler, fordi forbrugeren risikerer at overgældsætte sig, og det får konsekvenser for forbrugeren selv, kautionisten og samfundet. Af denne grund mener Tanja Jørgensen, at der er moralske og økonomiske interesser i at forebygge overgældssætning. Tanja Jørgensen fremhæver, at lovgivningen skal være med til at forebygge og afhjælpe overgældsætning. Pt er der ved forebyggelse af gældsætning mere fokus på samfundsinteresser og mindre på forbrugeren. Tanja fremhæver hensigtsmæssigheden i at gøre det til et formål i dansk ret at forebygge gældsoversætning, som det f.eks. ses i England i the Consumer Credit Act. Tanja Jørgensen pointerer, at der er behov for retlig regulering, fordi ikke alle forbrugerdispositioner foretages ud fra rationelle valg. Hun nævner, at der f.eks. er over shopaholics i Danmark. Hun fremhæver, at en forbruger subjektivt kan have en interesse i at optage lån, selvom det objektivt er tydeligt, at lånet ikke bør tages. Der er yderligere et behov for retlige virkemidler, fordi långiver kan have personlige interesser i at yde lån, også hvor der er tale om uansvarlige lån. I forhold til Kreditaftaleloven, der regulerer kreditgivning, mener Tanja, at informationspligten efter loven kan kritiseres, idet der er grænser for, hvor meget information forbrugere kan tage ind. Ved for mange informationer er der en risiko for, at vigtige informationer drukner. Hun foreslår, at ÅOP fremhæves, uddybes og evt. omdøbes til det mere brugervenlige hvad er prisen på lånet? Tanja Jørgensen bakker op om et nyt EU-direktiv, hvor der er indført en obligatorisk kreditvurderingspligt, hvor kreditgiver i oplagte tilfælde skal afstå fra at yde kredit. Dette er ansvarlig kreditgivning. Ansvarlig kreditgivning bruges allerede i Australien i the Consumer Protection Act, hvor kreditgiver skal undersøge sandsynligheden af byrden ved aftalen. Dette kan hjælpe mod overgældsætning. Tanja Jørgensen afrunder sit oplæg med at fastslå, at overgældsætning kan begrænses med retlige virkemidler som ansvarlig kreditgivning, målrettet informationspligt, begrænsning af markedsføring af forbrugslån samt privatøkonomi i folkeskolerne. Afhjælpning af overgældsætning bør ske ved gældssanering, tilbageholdelse af ejendomsforbehold og gældsrådgivning. Hun støtter således op om behovet for gældsrådgivning, der i sidste ende vil blive til glæde for samfundet. Efter oplægget stilles spørgsmål og kommentarer. Karin Nødgaard (DF) støtter op om, at det er for nemt at låne penge, og at gebyrer er for uigennemsigtige. Eyvind Vesselbo (V) fremhæver, at man

5 skal passe på med at lovgive for meget i områder for borgernes private sfære. Erik Fraas fra Forbrugerrådet spørger, om man ikke kan fastsætte en øvre grænse for, hvad der kan opkræves i renter og gebyrer. Paneldebat hvad er vejen frem? I paneldebatten deltager socialordførerne: Maja Panduro (A), Eyvind Vesselbo (V), Karin Nødgaard (DF), Pernille Skipper (EL), og repræsentanterne fra organisationerne: Rasmus Kjeldahl (Forbrugerrådet), Lars Rahbek (KFUM) og Johs Bertelsen (Kristeligt Studenter Settlement). Ordstyrer Hanne Dam giver hver deltager et par minutter til at komme med deres bud på, hvordan overgældsætning kan forebygges, og hvordan gældsrådgivning skal finansieres fremover. Maja Panduro mener, at forebyggelse af gældsoversætning er vigtig, og at regeringen derfor har tredoblet beløbet til gældsrådgivning på satspuljen. Maja Panduro vil arbejde for at udvide gældsrådgivning til unge mennesker og geografisk spredning af gældsrådgivningerne. I forhold til spørgsmålet om, at gældsrådgivningen skal på finansloven, udtaler hun, at der er penge til gældsrådgivning de næste 4 år, og at det vil være en god ide at udvide området. Dette kunne f.eks. ske ved finansiering via den finansielle sektor. Eyvind Vesselbo fastslår, at gældsrådgivning ikke skal være et midlertidigt projekt, men et permanent arrangement. Han fremhæver, at det er en god start at have gældsrådgivning i satspuljen, men at gældsrådgivning bør have en fast bevilling på finansloven. Desuden skal rådgivningen udvides på boligområdet med et samarbejde mellem rådgivningerne, kommunerne og boligselskaberne, og at gældsrådgivning ikke kun skal være for udsatte grupper, men for alle. Karin Nødgaard mener, at privatøkonomi skal gøres til et selvstændigt fag i skolerne, der kunne forebygge problemerne ved overgældsætning. Hun mener desuden, at borgerne skal tage ansvar for eget liv, og hvordan det skal leves. Pernille Skipper fremhæver, at forebyggelse af gæld og rådgivning hænger sammen, og at der er behov for regulering. Hun mener, at der i Danmark er et rådgivningsbehov, der skal omfatte alle mennesker og desuden være gratis. Hun understreger, at det er vigtigt at ordningen bliver permanent på finansloven for at undgå usikkerhed. Der skal ligeledes være et samspil mellem kommunerne og organisationerne i forhold til gældsrådgivning. Rasmus Kjeldahl udtrykker bekymring for, at de økonomiske konsekvenser af krisen først vil vise sig nu, og der derfor er behov for rådgivning. Rådgivningen skal være forebyggende, og ikke kun hjælpe borgerne, når det er gået galt, men også før det går galt. Han mener ligeledes, at der på baggrund af erfaringer fra vores nabolande skal ses nærmere på at sætte en øvre grænse for, hvad lån må koste. Han støtter op om Tanja Jørgensens forslag om ansvarlig kreditgivning. Ligeledes

6 fremhæver han, at man i Sverige har succes med at kræve afgifter fra den finansielle sektor til gældsrådgivning. Lars Rahbek mener, at det er vigtigt, at al den viden og de kompetencer, der er opbygget i gældsrådgivninger, ikke går tabt. Han mener, at der skal være adgang til rådgivning for alle, og at rådgivningen skal være i hele landet. Han fremhæver, at der skal stilles krav til rådgivernes sociale kompetencer, der er en væsentlig del af rådgivningen. Ligeledes skal der være samarbejde mellem den økonomiske sektor, det offentlige og NGO er. Johs Bertelsen går ind for en permanent ordning på finansloven. Han mener, at der skal være mere undervisning om gæld, her i blandt hos indvandrere. Han fremhæver ligeledes, at der er et behov for et samarbejde mellem rådgiverne og boligselskaberne, så socialt udsatte ikke sætte på gaden. Han mener ligeledes, at der er behov for gældsrådgivning i alle kommuner, fordi borgerne ikke kan gennemskue systemet selv, og fordi det offentlige har et ansvar. Efter oplæggene kommer de øvrige deltagere med spørgsmål og kommentarer. Mads Christiansen fra Danske Bank fremhæver, at Danske Bank har forskellige gældsrådgivningsprojekter, hvor de uddanner unge i at forstå økonomi. Advokat Line Barfod pointerer, at det er en god ide med permanent rådgivning og fremhæver, at det er noget, hun har talt for i mange år. Hun understreger dog, at det er vigtigt at sikre en god kvalitet i rådgivningen. Overgældsætning er noget der kan ske for alle og hun understreger, at det er vigtigt at få dette budskab ud. Advokat Carsten Müller bakker op om ansvarlig kreditgivning, og gør politikerne opmærksomme på, at kreditgiverne har begrænsede muligheder for at foretage en kreditvurdering. Han opfordrer politikerne til at give kreditgiverne bedre muligheder for kreditvurderinger. Eyvind Vesselbo støtter op om dette, men vil have tekniske forslag. Maja Panduro mener, at det er et voldsomt indgreb i privatsfæren med fælles gældsregistre som de har i Sverige. Rasmus Kjeldahl fremhæver, at der er tale om et område, hvor der skal være bevidsthed om balancen mellem behovet for kreditvurderinger og privatlivet. Opsummering af dagen Rasmus Kjeldahl afslutter dagen med at takke deltagerne i panelet, såvel som i salen, for de mange spændende bidrag. Han fastslår, at der er en fælles forståelse for, at overgældsætning er et vigtigt problem, og at der er behov for løsninger. Han pointerer, at det er vigtigt med en tidlig indsats, og at det vil være en fordel at se på vores nabolande i forhold til forebyggelse af overgældsætning. Forbrugerrådet mener, at Gældsrådgivning skal være for alle borgere, og

7 undervisning i skolerne vil være en fordel. Han fastslår desuden, at bankerne gør en god indsats med hensyn til undervisning, men at ansvaret bør overlades til samfundet. Se de forskellige oplæg som powerpoints på taenk.dk/dokumentation/afholdte-konferencer/overgaeldssaetning-18-januar-2012

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Annette Mathiasen, projektleder

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Annette Mathiasen, projektleder Ea r ly Warning 17. Juni 2014 Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning Annette Mathiasen, projektleder Hvad vil jeg tale om Kort om Forbrugerrådet Tænk Social- og Indenrigsministeriets tiltag for at hjælpe

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS Der findes en række organisationer, som tilbyder gratis gælds- og økonomisk rådgivning i Aarhus by. Her finder du en oversigt over disse tilbud. Gratis tilbud i Aarhus Mødrehjælpen

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 02.07.13 SETTLEMENTET.indd 1 02/07/13 12:28:54 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været

Læs mere

Muligheder for Økonomisk råd og vejledning

Muligheder for Økonomisk råd og vejledning Muligheder for Økonomisk råd og vejledning Kolding Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Muligheder for Økonomisk råd og vejledning Muligheder for økonomisk råd og vejledning KFUM På Fode

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar Den Sociale Retshjælps Fond Stiftet i 2007 som forening 2014 som fond Kontorer

Læs mere

Flere fattige og udsigt til stor stigning

Flere fattige og udsigt til stor stigning Flere fattige og udsigt til stor stigning Fattigdommen stiger i Danmark. Fra 2002 til 2015 er antallet af fattige danskere mere end fordoblet fra under 20.000 til tæt på økonomisk fattige. Siden 2011 er

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Offentliggørelse: Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Udført af UngdommensAnalyseEnhed for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank 14. juni 2011 Seniorkonsulent

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Tal fra Finansministeriet viser stigende fattigdom

Tal fra Finansministeriet viser stigende fattigdom Tal fra Finansministeriet viser stigende fattigdom Nye tal fra Finansministeriet understøtter de tendenser som både AE s og Eurostats tal viser: Fattigdommen stiger markant i Danmark. Ifølge tallene fra

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Fattigdom i Danmark Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Målt med OECD s fattigdomsgrænse, hvor familier med en indkomst på under 50 procent af medianindkomsten er fattige,

Læs mere

Holmens Kanal 22 1060 København K. Tlf. 3392 4704 Fax. 3392 9205 www.udsatte.dk E-mail: post@udsatte.dk. December 2011

Holmens Kanal 22 1060 København K. Tlf. 3392 4704 Fax. 3392 9205 www.udsatte.dk E-mail: post@udsatte.dk. December 2011 Det er nødvendigt at få defineret en fattigdomsgrænse, sådan som den ny regering også har varslet. Det er de seneste ugers fordrejede debat i medierne et klart billede på!, sagde formanden for Rådet for

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Man må rose DA for at være præcise i deres forslag om at beskære overførselsindkomsterne. Men man skal bare være klar over konsekvenserne.

Man må rose DA for at være præcise i deres forslag om at beskære overførselsindkomsterne. Men man skal bare være klar over konsekvenserne. SÆNKELOFT Erhvervsråd: DA-reformer vil sende 50.000 ud i fattigdom Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Mia Fanefjord Pedersen Onsdag den 17. juni 2015, 05:00 Del: DA vil få 85.000 flere i arbejde ved at

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning?

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? 1 I Aktiv Beskæftigelseslov, arbejdes der på, at alle skal

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Danskerne har langt større formue end gæld

Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne havde ved udgangen af 2013 i gennemsnit 1.116.000 kr. i overskud, når al gæld er trukket fra al formue herunder i boliger, biler mv. Der er i den økonomiske

Læs mere

Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer

Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer Fattigdom er væsentligt mere udbredt i ghettoområderne i Danmark end i resten af landet. I ghettoområderne er 3,8 pct. af beboerne økonomisk fattige,

Læs mere

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis?

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Jesper Nygård Adm. direktør, KAB Digitale færdigheder for vækst og velfærd Konference den 23. februar 2011, Christiansborg Danskere med

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Målt med OECD s fattigdomsdefinition er antallet af fattige i Danmark steget til 242.000 personer, når man udelader familier, hvor mindst én af forsørgerne

Læs mere

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Fattigdommen i Danmark er mest udbredt blandt beboere i almene boliger. Mens 2,5 procent af personer, der bor i ejerboliger, er fattige, er

Læs mere

Du kan her se en oversigt over projekter, som Forbrugerrådet har gennemført eller afsluttet med ekstern finansiering i 2012.

Du kan her se en oversigt over projekter, som Forbrugerrådet har gennemført eller afsluttet med ekstern finansiering i 2012. Projekter Du kan her se en oversigt over projekter, som Forbrugerrådet har gennemført eller afsluttet med ekstern finansiering i 2012. EU-oplysning Bevillingsgiver: Europa-Nævnet Bevilget beløb: 377.566

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær 2.2 Grundejerforeningen Langekær Skorpionen 73 47 17 56 23 3650 Ølstykke CVR.nr. 42 78 96 15 - Bank konto 3434 289696 www.skorpionen73.dk bestyrelsen@skorpionen73.dk Referat 2. Ordinære generalforsamling

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning

Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning - 150915 1 Indhold Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning... 3 Målgruppe... 4 Projektets struktur og organisation...

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning

Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning - 150603 1 Indhold Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning... 3 Målgruppe... 4 Projektets struktur og organisation...

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 BTL 85 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 13. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Middelklassen bliver mindre

Middelklassen bliver mindre Mens fattigdommen fortsætter med at stige, så bliver middelklassen mindre. I løbet af bare 7 år er der blevet 111.000 færre personer i middelklassen. Det står i kontrast til, at den samlede befolkning

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Talepapir Samråd A (L193)

Talepapir Samråd A (L193) Finansudvalget 2012-13 L 1 7 Bilag 2 Offentligt Talepapir Samråd A (L193) 4. oktober 2012 Samråd i Finansudvalget d. 8. oktober 2012 Beskæftigelsesvirkningen af finanspolitikken i 2013 7 Samrådsspørgsmål

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Udviklingen på det københavnske boligmarked er derimod bekymrende. En fortsat prisstigningstakt på op mod 10 pct. pr. år er uholdbar i længden.

Udviklingen på det københavnske boligmarked er derimod bekymrende. En fortsat prisstigningstakt på op mod 10 pct. pr. år er uholdbar i længden. TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2016 DET TALTE ORD GÆLDER 5. oktober 2016 Tak for invitationen til at tale. Jeg har i dag disse tre overordnede budskaber: 1. Udviklingen

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit Til organisationer og myndigheder anført på vedlagte høringsliste 27. oktober 2017 Ref. hbj J.nr. 1912-0013 Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder:

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder: 2. marts 2012 J.nr.: 244106 UDVIKLINGSPAKKEN NU PÅ PLADS (BANKPAKKE V) Introduktion Den 2. marts 2012 har regeringen samt V, DF, K og LA indgået aftale om en såkaldt Udviklingspakke. Udviklingspakken skal

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING. Til brug for medarbejdere

GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING. Til brug for medarbejdere GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNING Til brug for medarbejdere Betalingskontoret Målgruppen er primært dig, der ikke har andre problemer udover din økonomiske situation. Du har ikke i forvejen en sagsbehandler

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Balance på de offentlige finanser i 2020 uden VK s skattelettelser

Balance på de offentlige finanser i 2020 uden VK s skattelettelser Balance på de offentlige finanser i uden VK s skattelettelser Regeringen har i forbindelse med forslaget om at afskaffe efterlønnen og fremrykke Velfærdsforliget introduceret et nyt finanspolitisk pejlemærke

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

Regeringen sender folk ned på grænsen for, hvor lidt man kan leve for

Regeringen sender folk ned på grænsen for, hvor lidt man kan leve for Regeringen sender folk ned på grænsen for, hvor lidt man kan leve for Rockwoolfondens Forskningsenhed har lanceret en rapport, der opgør minimumsbudgetter for en række familietyper. Med regeringens fattigdomsydelser

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 ANDELSBOLIG- OPLÆG 2014 BILLIGERE LÅN OG MERE GENNEM- SIGTIGHED Alle danskere skal have mulighed for at bo i en bolig, der er egnet til deres særlige situation.

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Rapport om interview med gældsrådgivere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Rapport om interview med gældsrådgivere Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt Rapport om interview med gældsrådgivere Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Interview med gældsrådgivere... 3 2.1 De interviewede gældsrådgivere...

Læs mere

BORGER- PANEL. Boligejere frygter stavnsbinding i eget hjem. August 2015

BORGER- PANEL. Boligejere frygter stavnsbinding i eget hjem. August 2015 BORGER- PANEL August 2015 Boligejere frygter stavnsbinding i eget hjem Mange boligejere i Region Syddanmark frygter, at det kan blive vanskeligt at sælge deres bolig. Det gælder især i landområder, hvor

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en markant

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

Se dette nyhedsbrev i en browser

Se dette nyhedsbrev i en browser Se dette nyhedsbrev i en browser Medlemsmøde og generalforsamling d. 26. april kl. 16-20 OBS - Tryk på "Se dette nyhedsbrev i en browser" (øverst) eller tryk "Vis billeder" i dit mailprogram. Der indkaldes

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

ØKONOMI AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE. Carsten Paysen T. Rosenskjold. d. 24 marts. Department of Economics and Business, Aarhus University

ØKONOMI AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE. Carsten Paysen T. Rosenskjold. d. 24 marts. Department of Economics and Business, Aarhus University ØKONOMI AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE Carsten Paysen T. Rosenskjold Department of Economics and Business, Aarhus University d. 24 marts 19. marts 2015 1 / 16 Min baggrund Student Marselisborg Gymnasium

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 335 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af SOU Samrådsspørgsmål O Dato / tid

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Time-out øger holdbarheden

Time-out øger holdbarheden F Time-out øger holdbarheden AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME De offentlige finanser er under pres. Regeringen har fremlagt

Læs mere

Unge Vold Kriminalitet

Unge Vold Kriminalitet Indbydelse til Børnesagens Fællesråds 6. nationale konference om unge Unge Vold Kriminalitet Den 20. november 2008 i Middelfart Børnesagens Fællesråd www.boernesagen.dk Velkommen 2 Velkommen til Børnesagens

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

guide Her er lånefælderne Lokker med billige kreditter 1side4r Tips til at undgå lånefælderne Sådan slipper du af med gælden

guide Her er lånefælderne Lokker med billige kreditter 1side4r Tips til at undgå lånefælderne Sådan slipper du af med gælden Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 1side4r Lokker med billige kreditter Her er lånefælderne Tips til at undgå lånefælderne Sådan slipper du af med gælden Lån og

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer 16.11.2006 Oplæg på Forsikring & Pensions årsmøde af adm. direktør Stine Bosse, Tryg, - Del 1 Som Jens Erik Christensen sagde i sin formandsberetning, så er

Læs mere

Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk

Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk Dok. 157789/ 19-05-2016 Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk indgik i december 2014 en samarbejdsaftale om, at tilbyde

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

NUSSA. konference program. november

NUSSA. konference program. november NUSSA konference program 20 november 2014 NUSSA I 2010 indgik Varde Kommune og Afdeling for Traumeog Torturoverlevere (ATT), Psykiatrien i Region Syddanmark et partnerskab om at udvikle en metode til forebyggelse

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

Referat af Generalforsamling ved Svenstrup Friskole

Referat af Generalforsamling ved Svenstrup Friskole Referat af Generalforsamling ved Svenstrup Friskole Tirsdag d. 21. april 2015 i gymnastiksalen på skolen Ordstyrer: Karin Frost Jensen Referent: Lene Christiansen Formanden Morten Carstensen aflagde årets

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere