Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder"

Transkript

1 Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Målt med OECD s fattigdomsdefinition er antallet af fattige i Danmark steget til personer, når man udelader familier, hvor mindst én af forsørgerne er studerende. Specielt blandt personer boende i almene boliger er andelen af fattige steget markant. Geografisk er fattigdommen meget koncentreret i enkelte områder. Gellerupparken i Århus, Vollsmose i Odense samt Mjølnerparken i København er således de tre boligområder med den højeste andel af fattige, og fattige udgør nu knap ¼ af beboerne i disse boligområder. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul og stud.polit Helene Regitze Lund Wandsøe 3. oktober 2012 Analysens hovedkonklusioner Mens 2,6 pct. af de personer, der bor i ejerbolig, er fattige, er det 8 pct. af de personer, der bor i almenbolig, som er fattige. Siden 2002 er andelen af fattige i almene boliger blevet fordoblet. I 2002 var det under 4 pct. af beboerne i de almene boliger som var fattige, mens det i 2010 er 8 pct. Det svarer til en stigning på 4 pct. point eller 100 pct. Mens 13,6 pct. af børnene i almene boliger lever i fattige familier, så er det godt 3 pct. af børnene i ejerboliger som er fattige. Blandt familier i andre lejeboliger er det 8 pct. af børnene som er fattige Gellerupparken i Århus, Vollsmose i Odense samt Mjølnerparken i København er de tre boligområder med den højeste andel af fattige, og fattige udgør nu knap ¼ af beboerne i disse boligområder. Ghettoområderne har oplevet en meget stor vækst i andelen af fattige. Fx i Vollsmose og i Gellerup er andelen af fattige steget fra pct. til knap 25 pct. fra Det er omkring en fordobling i andelen af fattige på bare otte år. Kontakt Chefanalytiker Jonas Schytz Juul Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Målt med OECD s fattigdomsdefinition, hvor familier med en indkomst under 50 pct. af medianindkomsten er fattige, har antallet af fattige i Danmark været stigende gennem en årrække. Med de seneste tal er antallet af personer med en indkomst på under 50 pct. af medianindkomsten steget til personer, når man udelader familier, hvor mindst én af forsørgerne er studerende. Fattigdomsgrænsen er defineret i boks 1. Zoomer man ind på gruppen af fattige, viser der sig store forskelle i, hvordan de bor. Mens 2,6 pct. af de personer, der bor i ejerbolig, er fattige, er det 8 pct. af de personer, der bor i almenbolig, som er fattige. Fattigdom er altså markant mere udbredt i almene boligkvarterer end i ejerboliger. Det fremgår af tabel 1. Tabel 1. Fattige fordelt på boligform Antal Andel personer Pct. Ejerbolig 72,5 2,6 Almen bolig 70,6 8,0 Andelsbolig 17,4 5,1 Lejebolig 51,2 6,5 I alt 242,8 4,5 Anm: Personer med uoplyst boligform er udeladt af tabellen, men er inkluderet i totalen. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre Siden 2002 er andelen af fattige i almene boliger blevet fordoblet. I 2002 var det under 4 pct. af beboerne i de almene boliger som var fattige, mens det i 2010 er 8 pct. Det svarer til en stigning på 4 pct. point eller 100 pct. Blandt boligejere er andelen af fattige steget fra under 2 pct. til 2,6 pct. Det er en stigning på 0,6 pct. point svarende til en stigning på 30 pct. Stigningen i fattigdommen er altså hovedsageligt sket blandt beboere i de almene boliger. Det er vist i tabel 2. Tabel 2. Udvikling i fattige ekskl. studerende på boligform Forskel Relativ forskel Pct. Pct. Pct.point Pct. Ejerbolig 1,9 2,6 0,6 30,9 Almen bolig 3,9 8,0 4,0 102,7 Andelsbolig 3,3 5,1 1,8 56,2 Lejebolig 4,7 6,5 1,9 39,8 I alt 2,9 4,5 1,6 55,5 Anm: Personer med uoplyst boligform er udeladt af tabellen, men er inkluderet i totalen. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre

3 Boks 1. Sådan opgøres fattigdom Fattige er i analysen afgrænset efter OECD s definition som personer, der har en indkomst, som er mindre end halvdelen af medianindkomsten. Medianindkomsten er den midterste indkomst i indkomstfordelingen. Det vil sige, at der er nøjagtig 50 procent, der har en indkomst, der er højere end medianindkomsten, og nøjagtig 50 procent, der har en indkomst, der er lavere end medianindkomsten. Der benyttes den husstandsækvivalerede disponible indkomst, det vil sige indkomsten efter skat korrigeret for stordriftsfordele i familier med flere familiemedlemmer. Dette er det samme indkomstbegreb, som Finansministeriet benytter i forbindelse med indkomstanalyser. I 2012-priser er fattigdomsgrænsen på kr. for en familie bestående af én person. For en familie bestående af to personer er fattigdomsgrænsen på kr. pr. person, svarende til kr. for hele familien. Beregninger er foretaget på detaljerede registre fra Danmarks Statistik, og opgørelsen af den disponible indkomst svarer til Danmarks Statistiks definition. Til husstandsækvivalering af indkomster er der benyttet samme metode, som Finansministeriet bruger. Til tidligere analyser af fattigdom har AE benyttet lovmodellens datagrundlag til opgørelse af fattigdom. Ved at skifte til Danmarks Statistiks officielle datagrundlag er der dog mulighed for at få ekstra år koblet på, hvorfor AE har valgt at skifte datagrundlag. Der er givet en mere detaljeret teknisk forklaring af datagrundlaget i papiret Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner og datagrundlag som kan findes på AE s hjemmeside. Andelen af fattige børn i almene boliger stiger kraftigt I tabel 3 er der vist, hvilken boligform de børn, som lever i fattige familier, har. Af tabellen ses det, at mens 13,6 pct. af børnene i almene boliger lever i fattige familier, så er det godt 3 pct. af børnene i ejerboliger som er fattige. Blandt familier i andre lejeboliger er det 8 pct. af børnene som er fattige. Tabel 3. Fattige børn fordelt på boligform, 2010 Antal Andel personer Pct. Ejerbolig 20,8 3,1 Almen bolig 25,5 13,6 Andelsbolig 3,2 5,8 Lejebolig 10,2 8,1 I alt 66,9 5,7 Anm: Personer med uoplyst boligform er udeladt af tabellen, men er inkluderet i totalen. Børnefattigdommen er opgjort ekskl. børn med studerende forældre. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre Siden 2002 er andelen af fattige børn i almene boliger steget fra 6,2 pct. til 13,6 pct. Det er en stigning på 7,5 pct. point svarende til en relativ stigning på 121 pct. Det er en markant højere stigning end den generelle fremgang i fattigdommen. Fx blandt børn der bor i familier i ejerboliger har stigningen i fattigdomsandelen været på 0,5 pct. point svarende til en relativ fremgang på 20 pct. Tabel 4. Udvikling i fattige børn på boligområder Forskel Relativ forskel Pct. Pct. Pct. point Pct. Ejerbolig 2,5 3,1 0,5 20,4 Almen bolig 6,2 13,6 7,5 121,1 Andelsbolig 4,1 5,8 1,7 41,0 Lejebolig 6,3 8,1 1,8 29,2 I alt 3,7 5,7 2,0 55,2 Anm: Personer med uoplyst boligform er udeladt af tabellen, men er inkluderet i totalen. Børnefattigdommen er opgjort ekskl. børn med studerende forældre. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 3

4 Fattigdommen er koncentreret i ghettoområderne AE har adgang til datasæt, hvor det er muligt at zoome helt ind på de udsatte boligområder i Danmark. I dette afsnit fokuseres der på de boligområder, som er på Ministeriet for By- Bolig og Landdistrikters liste over ghettoområder. Definitionen af ghettoområder er vist i boks 2. Gellerupparken i Århus, Vollsmose i Odense samt Mjølnerparken i København er de tre boligområder med den højeste andel af fattige, og fattige udgør nu knap ¼ af beboerne i disse boligområder. I de andre områder på ghettolisten er der også en meget høj andel af fattige, og i alle områder er andelen af fattige større end 12 pct. I tabel 5 er andelen af fattige i hvert ghettoområde vist. Tabel 5. Andel fattige i ghettoområderne, ekskl. studerende Kommune Boligområde Andel fattige i pct. Århus Gellerupparken/Toveshøj 24,8 Odense Vollsmose 24,6 København Mjølnerparken 24,5 Svendborg Byparken/Skovparken 24,2 Holbæk Agervang 22,1 København Aldersrogade 20,8 Esbjerg Stengårdsvej-kvarteret 20,8 København Tingbjerg/Utterslevhuse 19,1 København Blågården 18,7 Odense Solbakken mv. 18,7 Thisted Havrevej 18,7 Kolding Skovvejen/Skovparken 17,8 Sønderborg Nørager/Søstjernevej m.fl 17,8 Århus Bispehaven 17,8 Høje-Taastrup Tåstrupgård 17,7 Slagelse Ringparken, Slagelse 17,2 København Akacieparken 16,9 Odense Dianavænget/Heliosvænget 16,8 Fredericia Korskærparken 16,7 København Lundtoftegade 16,7 Horsens Sundparken 15,0 København Gadelandet/Husumgård 14,9 Århus Trigeparken 14,1 København Bispeparken 14,0 København Sjælør Boulevard 14,0 Høje-Taastrup Charlotteager 12,7 København Hørgården 12,2 Aalborg Sebbersundvej mv 12,1 Gennemsnit 19,6 Anm: Se boks 2 for definition af ghettoområder Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre

5 Ghettoområderne har oplevet en meget stor vækst i andelen af fattige. Fx i Vollsmose og i Gellerup er andelen af fattige steget fra pct. til knap 25 pct. fra Det er omkring en fordobling i andelen af fattige på bare otte år. Også de andre boligområder på ghettolisten har oplevet store stigninger i andelen af fattige. Det er vist i tabel 6. Det skal dog bemærkes, at opgørelsen af udviklingen i andelen af fattige på boligområder er behæftet med nogen usikkerhed, da definitionen på boligområder er opgjort på boligbestanden i Boliger i boligområdet der er nedlagt før 2010 er derfor ikke med i opgørelsen. Tabel 6. Udvikling i fattigdom på boligområder, ekskl. studerende Forskel Relativ forskel Pct. Pct. Pct. point Pct. Gellerupparken/Toveshøj 13,0 24,8 11,8 91,0 Vollsmose 12,2 24,6 12,4 101,2 Mjølnerparken 15,1 24,5 9,4 62,1 Aldersrogade 10,9 20,8 9,9 91,0 Stengårdsvej-kvarteret 11,6 20,8 9,2 80,1 Tingbjerg/Utterslevhuse 9,2 19,1 9,8 106,6 Blågården 11,3 18,7 7,4 65,1 Solbakken mv 7,8 18,7 10,9 139,0 Havrevej 6,1 18,7 12,6 206,7 Skovvejen/Skovparken 7,2 17,8 10,7 148,8 Anm: Opgørelsen af boligområder tilbage til 2002 er behæftet med nogen usikkerhed, herunder kan boliger være nedlagt eller oprettet i perioden. Boliger med stor usikkerhed i antal beboere er derfor ikke inkluderet. Se boks 2 for definition af ghettoområder Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 2010 Boks 2. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ghettoliste I henhold til almenboligloven beregner og offentliggør ministeren for by, bolig og landdistrikter hvert år den 1. oktober en liste over de almene boligområder, der opfylder betingelserne for at være et ghettoområde. Efter loven forstås ved et ghettoområde fysisk sammenhængende almene boligafdelinger med mindst beboere, som opfylder mindst to af følgende kriterier: 1. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct. 2. Andelen af beboere i alderen år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct., opgjort som gennemsnit over de seneste 4 år. 3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer pr beboere på 18 år og derover overstiger 270 personer, opgjort som gennemsnit over de seneste 4 år. Ved opgørelsen pr. 1. oktober 2011 var der 28 områder. Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter oktober_2011.pdf 5

6 Bilag A. Opgørelse af fattigdom og fattigdomsgrænse I analysen er gruppen af fattige afgrænset ved OECD s fattigdomsgrænse, således at personer med en indkomst under 50 pct. af medianindkomsten betegnes som fattige. For en familie bestående af en enlig person er fattigdomsgrænsen på kr. efter skat om året, eller kr. om måneden. Det er opgjort efter skat og skal dække alle udgifter til fx bolig, mad, forsikringer, tøj, medicin, transport, reparationer, fritid osv. osv. Indkomsten er opgjort husstandsækvivaleret, således at der tages højde for stordriftsfordele i familien. Med denne definition er fattigdomsgrænsen for en enlig mor med to børn på kr. for hele familien, svarende til kr. pr. person i familien. Omregnet til månedsbasis er grænsen for denne familie altså på kr. pr. person pr. måned til alle udgifter. I tabel 7 er fattigdomsgrænsen for forskellige familier vist. Tabel 7. Fattigdomsgrænsen, 2012-priser Antal personer i familien Grænse pr. familie pr. år Grænse pr. person pr. år Grænse pr. person pr. måned 1 person personer personer personer personer personer Anm: Fattige er defineret ud fra medianindkomsten målt ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Dette er forklaret nærmere i boks 1. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre Det kan diskuteres præcis hvilken afgrænsning, der skal benyttes, når man ser på antallet af fattige. OECD s grænse på 50 pct. af medianindkomsten er da heller ikke et perfekt mål for fattigdom. Med en så firkantet grænse vil man fx kunne finde familier, som ifølge definitionen er fattige, men som ikke ville blive opfattet som fattige, da de af selvvalgte årsager har en lav indkomst. Omvendt vil man kunne finde familier, som ligger (lidt) over fattigdomsgrænsen, og dermed ikke er fattige ifølge definitionen, men alligevel ville blive opfattet som fattige, da de lider åbenlyse afsavn. Når AE alligevel gennem en årrække har brugt OECD s definition af fattigdom (dog hvor studerende fraregnes fra opgørelsen), har det flere årsager: For det første er det en anerkendt international definition af fattigdom, som både OECD og EU benytter til at opgøre antallet af fattige. EU bruger dog ofte 60 pct. af medianen som grænse for at opgøre personer i risiko for fattigdom. Derudover har Vismændene tidligere benyttet denne definition af fattigdom. For det andet findes der ikke en officiel fattigdomsgrænse i Danmark, som man alternativt kan tage udgangspunkt i. En officiel grænse er blevet efterlyst gennem en årrække, og der er nu endelig nedsat et ekspertudvalg, der skal se på dette. For det tredje gælder det, at selvom OECD s grænse ikke er perfekt, så indikerer en stigning i gruppen af fattige med denne definition under alle omstændigheder, at der er en stigende gruppe af mennesker, som sakker bagud indkomstmæssigt i forhold til resten af befolkningen. Om man benævner denne gruppe personer med relativ lav indkomst, som Finansministeriet gør, eller som fattige rokker ikke ved, at det er en gruppe af mennesker, som ligger langt under det almindelige gældende indkomstniveau. 6

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner og datagrundlag Papiret gennemgår de tekniske baggrunde for valget af datagrundlag til AE s indkomstanalyser, herunder analyserne om fattigdom i Danmark.

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013 Fordeling & Levevilkår 213 Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark Fordeling & Levevilkår 213 Fordeling & Levevilkår 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Den rigeste femtedel af familier i Danmark har et forbrug af el, varme, gas, benzin og diesel, som er næsten dobbelt så stort, som det den fattigste femtedel

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

BA10 - endelig aftale 8. november 2010

BA10 - endelig aftale 8. november 2010 Socialministeriet BA10 - endelig aftale 8. november 2010 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om styrket indsat i ghettoområderne og anvendelsen

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Tema 1. Det danske klassesamfund i dag

Tema 1. Det danske klassesamfund i dag Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Klassesamfund kan måske lyde gammeldags. Men Danmark er stadigvæk i dag et klassesamfund, og der er stor forskel på, hvad eksempelvis bankdirektøren, håndværkeren,

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Kampen mod ghettoerne er slået fejl

Kampen mod ghettoerne er slået fejl Kampen mod ghettoerne er slået fejl De mange udsatte boligområder spiller en vigtig rolle for integrationen i Danmark. Trods regeringens mål om at nedbryde dem vokser antallet af ghettoer, og 26 nye boligområder

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere