FarmTest - Planteavl nr Marksprøjter med injektionssystem og GPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FarmTest - Planteavl nr. 2-2001. Marksprøjter med injektionssystem og GPS"

Transkript

1 FarmTest - Planteavl nr Marksprøjter med injektionssystem og GPS

2 Marksprøjter med injektionssystem og GPS Udarbejdet af: Hans Henrik Pedersen og Carl Høj Laursen Landskontoret for Bygninger og Maskiner Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telefon Telefax

3 Titel: Marksprøjter med injektionssystem og GPS Forfattere: Hans Henrik Pedersen og Carl Høj Laursen Landskontoret for Bygninger og Maskiner Layout: Berit L. Kolind, Landskontoret for Bygninger og Maskiner Tryk: Landbrugets Rådgivningscenter Udgave: 1. udgave 2001 Oplag: 40 stk. Udgiver: Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telefon fax ISSN:

4 Indholdsfortegnelse 1. Forord Sammendrag og konklusioner Anbefalinger Baggrund Formål Teknik Raven monteret på Hardi Commander 24 m. sprøjte LH Multiflow monteret på Kyndestoft Uniflyg 24 m. sprøjte Forsøgsmetode Måling af forsinkelse Doseringsnøjagtighed Resultater - reaktionsforsinkelse Raven injektion monteret på Hardi Commander LH Multiflow monteret på Kyndentoft Uniflyg Resultater - doseringsnøjagtighed: Marksprøjter med injektionssystem og GPS 4

5 1. Forord En stigende interesse for injektionssystemer til marksprøjter var årsagen til, at Landskontoret for Bygninger og maskiner satte sig for at undersøge, hvorvidt disse systemer kan benyttes i forbindelse med positionsbestemt sprøjtning. LH Technologies A/S samt Hardi International A/S har været behjælpelig med at skaffe de to injektionssystemer, der er undersøgt. Kyndestoft Maskinfabrik har været behjælpelig med at modificere slangeføringen på den ene af de undersøgte sprøjter. Undersøgelserne er foretaget på henholdsvis Giesegård gods ved Ringsted og ved gårdejer Peter Wehner, Øster Åbølling ved Ribe. Begge steder er vi blevet hjulpet godt på vej med hensyn til udpegning af testareal og instruktion i brug af systemerne. Jeg takker hermed alle, der har medvirket til at gøre denne undersøgelse mulig. Skejby, december 2001 Landskontoret for Bygninger og Maskiner Hans Henrik Pedersen Marksprøjter med injektionssystem og GPS 5

6 2. Sammendrag og konklusioner Med et injektionssystem på en marksprøjte sprøjtes bekæmpelsesmidler ind i væskestrømmen imellem sprøjtens tank og sprøjtebommen. Herved er det muligt at variere doseringen af et eller flere pesticider, så det afstemmes med behovet for planteværn. I denne undersøgelse er to hydrauliske marksprøjter undersøgt. Sprøjterne er undersøgt for reaktionstid eller rettere reaktionslængde: Hvor mange meter kører sprøjten, fra der er anfordret et doseringsskifte til doseringen reelt sker i marken? Dette er målt ved at udsprøjte sort farvestof på papirbaner. Undersøgelsen blev udført under normale sprøjtebetingelser. Der blev udbragt 150 liter væske pr. ha. Den ene sprøjte var monteret med standard slangeføring. Reaktionslængden for denne var op til 90 meter, før alle dyser gav tilstrækkelig dosering (75% af ønsket dosering). Den anden sprøjte var til denne undersøgelse monteret med slanger og sprøjtebom med mindre dimension end normalt. Reaktionslængden for denne var op til 47 meter, før alle dyser gav tilstrækkelig dosering (75% af ønsket dosering). Reaktionslængden ved aftagende dosering blev også målt. Reaktionlængden var på samme niveau som ved stigende dosering for begge sprøjters vedkommende. Dimensioner af slanger og rør mellem injektionspunktet og de enkelte dyser blev målt op. På de to sprøjter kunne reaktionslængden med rimelig sikkerhed beregnes ud fra væskemængde og strømningshastighed i slanger og rør. Doseringsnøjagtigheden af de to sprøjter ved varierende doseringsniveauer blev også undersøgt. Doseringsnøjagtigheden var generelt god. De to undersøgte injektionssystemer kan kobles sammen med elektronik, der kan styre injektionen automatisk ved brug af GPS. Det kræver dog for begge systemers vedkommende brug af udenlandske edb-programmer. Marksprøjter med injektionssystem og GPS 6

7 3. Anbefalinger Såfremt man ønsker, at udsprøjte varierede doseringer med injektionssystem på en given marksprøjte skal monteringen nøjes overvejes. Standard rørføring vil normalt ikke være tilfredsstillende. Injektionspunktet skal placeres så sent i væskestrømmen som muligt, og dimensioner af slanger og rør efter injektionspunktet skal minimeres. Meget tynde slanger og rør kan imidlertid medføre væsentlige tryktab og dermed give risiko for uens fordeling fra de enkelte dyser. En hurtigere reaktionstid kan desuden opnås ved at sprøjte med stor mængde væske for eksempel liter pr. ha. Det vurderes, at de fleste hydrauliske sprøjter kan monteres med et injektionssystem med en reaktionslængde på maksimalt meter. Ved sprøjtning med injektionssystem for eksempel ved pletsprøjtning skal der tages højde for reaktionstiden og dermed reaktionslængden. Når man kører ind i et område, der skal behandles, skal der doseres i hele sprøjtens bredde. Her skal reaktionslængden for den sidst reagerende dyse altså benyttes. Når man kører fra et område, der får bekæmpelsesmiddel til et område, der ikke skal have noget, kan kemikalietilførslen stoppes, før området forlades. Her skal reaktionslængde for den hurtigst reagerende dyse benyttes. Marksprøjter med injektionssystem og GPS 7

8 4. Baggrund Ukrudt og andre skadevoldere varierer ofte inden for den samme mark både i antal og i sammensætning. Det vil derfor være en fordel at kunne variere doseringen af flere bekæmpelsesmidler. Dette er muligt med injektionssystemer. Med disse systemer vil der være en forsinkelse, fra et bekæmpelsesmiddel sprøjtes ind i væskestrømmen, til midlet udsprøjtes på marken. For at kunne benytte injektionssprøjter til for eksempel pletsprøjtninger er det vigtigt at kende denne forsinkelse, så tilførslen af pesticider sker på rette sted. 5. Formål Formålet med denne FarmTest har været at undersøge fordeling af bekæmpelsesmiddel efter marksprøjter med injektionssystem. Herunder primært forsinkelsen fra der anfordres en doseringsændring, til effekten sker i form af, at midlet ender på marken. Resultatet af disse målinger kan benyttes til at justere tidspunktet for doseringsændringer i forbindelse med positionsbestemt plantebeskyttelse. Doseringsnøjagtigheden ved varierede doseringer er desuden undersøgt. Det er væsentligt, at et injektionssystem kan dosere præcist ved både høj og lav dosering. Marksprøjter med injektionssystem og GPS 8

9 6. Teknik Sprøjter, elektronik og injektionssystemer, der er undersøgt, er stillet til rådighed med velvillig hjælp af fabrikanterne. LH Technologies A/S og Danfoil Production A/S, der markedsfører injektionssystemer, blev indbudt til at medvirke i denne undersøgelse. Desuden indgik et Raven injektionssystem i undersøgelsen. Dette system blev stillet til rådighed af Hardi International. Det lykkedes ikke at skaffe et Danfoil injektionssystem til denne undersøgelse, fordi systemet endnu ikke var modent til afprøvning ifølge fabrikanten. Undersøgelse af Danfoils injektionssystem vil eventuelt foregå på et senere tidspunkt. Resultaterne gælder kun for de testede sprøjter. Der kan ikke konkluderes generelt for hverken injektionssystem eller for sprøjtefabrikat. Doseringsforsinkelsen for en given sprøjte vil afhænge af den aktuelle rørføring samt af, hvor i væskeforløbet injektionspunktet er placeret. Injektionssystem Raven Monteret på sprøjte Hardi Commander 24 m bugseret LH Mulitiflow Kyndestoft Uniflyg 24 meter bugseret Marksprøjter med injektionssystem og GPS 9

10 6.1 Raven monteret på Hardi Commander 24 m. sprøjte. Det undersøgte injektionssystem bestod af fem beholdere med hver sin pumpe. Pumperne er stempelpumper. Den løbende doseringsændring sker ved at ændre frekvensen af stempelslagene. På pumperne kan slaglængden for stemplet desuden indstilles i trin, så pumperne kan dække et bredere doseringsinterval. Slaglængden kan dog ikke ændres under kørslen. Den testede pumpe var indstillet til at kunne dosere fra 0,1 til 1,2 l/min. Dette svarer til 0,35 4,2 l/ha ved 24 meters arbejdsbredde og 7,2 km/t. Ravens computer, der styrer injektionspumperne, var monteret med et GPS modul fra Raven, der kan styre doseringerne. Dette blev dog ikke benytte under denne undersøgelse. Man kan lave doseringsplaner til Ravens system i edb-programmet Patchwork. Et Raven system med tre injektionsmoduler incl. nødvendig elektronic koster kr ifølge det engelske firma Application Control, der importer Raven produkter til Europa. Skal systemet også udstyres med GPS stiger priser med kr. Skal systemet udstyres med fem moduler, som det undersøgte, øges prisen yderligere. Raven injektionsmodul. Pumpen sidder i kassen foran injektionsbeholderen. Marksprøjter med injektionssystem og GPS 10

11 Den undersøgte Hardi Commander sprøjte monteret med Raven system med fem jektionsbeholdere. Injektionspunktet er placeret lige før armaturet. Marksprøjter med injektionssystem og GPS 11

12 Det testede Raven injektionssystem er monteret på en Hardi Commander 24 m bugseret sprøjte. Kemikalier bliver ført i slanger fra injektionspumperne frem til injektionspunktet lige før armaturet. Herfra fordeles væsken til de fire bomsektioner på hver 6 meter. De fire bomsektioner får alle indført væsken midt på den enkelte sektion. Sprøjten er monteret med standard rørføring med ¾ slanger og et ¾ dysedør. Vand Pumpe Midler Pumper Trykregulering Armatur Montering af det undersøgte Raven system med fem injektionsmoduler. Marksprøjter med injektionssystem og GPS 12

13 6.2 LH Multiflow monteret på Kyndestoft Uniflyg 24 m. sprøjte LH Multiflow er udviklet i U.S.A., hvor det markedsføres under firmanavnet Midtech. Det undersøgte system består af tre beholdere med hver sin peristaltiske pumpe. I en peristaltisk pumpe presses midlerne gennem en plastikslange af hjul monteret på en roterende aksel. Doseringsændringer sker ved at ændre rotationshastigheden. Den testede pumpe kan indstilles fra 0,029 til 2,9 liter/min. Dette svarer til 0,102 til 10,2 l/ha ved 24 meters arbejdsbredde og 8 km/t. LH Multiflow kan styre flere midler med GPS input. Det sker ved brug af en bærbar computer, der monteres i traktoren. Systemet, der benyttes i U.S.A., markedsføres dog ikke i Europa. Et LH Multiflow system, som det undersøgte med tre beholdere, koster kr monteret på en sprøjte. I denne pris indgår ikke den ekstra centrifugalpumpe og øvrige specialtilpasninger på den undersøgte Kyndestoft sprøjte. LH Multiflow system med tre injektionsbeholdere. Marksprøjter med injektionssystem og GPS 13

14 Den undersøgte Kyndestoft Uniflyg sprøjte med LH Multiflow med tre injektionsheholdere Peristaltisk (slangepumpe) på LH Multiflow Marksprøjter med injektionssystem og GPS 14

15 Det undersøgte LH Multiflow injektionssystem er monteret på en Kyndestoft Uniflyg bugseret sprøjte. Sprøjten er specielt opbygget. Væsken bliver ført fra tank til armatur gennem to centrifugalpumper, der begge er hydraulisk drevet. Kemikalier bliver ført i slanger fra injektionspumperne frem til injektionspunktet. Injektionspunktet er lige før den sidste pumpe, der opbygger endeligt arbejdstryk før armaturet, hvorfra væsken fordeles til de fem bomsektioner. Midtersektionen er 2 meter, og på hver side er der to sektioner på hver 5,5 meter. Sprøjten er bygget til udbringning af flydende gødning med 1 slanger og dyserør. Til denne undersøgelse blev de to sektioner på venstre side af bommen udskiftet for at skabe hurtigere reaktion. De to sektioner blev monteret med 1/2 fødeslanger og 3/8 sprøjtebom. Når dimensionen af slanger og sprøjtebom mindskes, er der risiko for varieret tryk og dermed varieret dosering på tværs af sprøjtebommen. Fordelingen på tværs af bommen blev målt, og der blev ikke konstateret problemer med uens fordeling. Vand Pumpe Midler Pumper Pumpe Armatur Montering af det undersøgte LM Multiflow med tre injektionsmoduler Marksprøjter med injektionssystem og GPS 15

16 7. Forsøgsmetode Papirbaner til opsamling af farvestof placeret på forsøgsareal 7.1 Måling af forsinkelse Afsætningen af midlet bag sprøjterne blev målt på papirbaner, der blev rullet ud på tværs og på langs af kørselsretningen. Undersøgelserne blev foretaget på græsmarker i tørt vejr og ved ingen til let vind. En langsgående bane blev lagt ud under den hurtigst reagerende dyse. Den langsomst reagerende dyse er for begge sprøjter den yderste dyse. For at sikre fuld væsketildeling på den anden papirbane, blev denne udlagt mellem den 2. og 3. yderste dyse. Det er dermed ikke den længste reaktionstid, der er målt på denne bane. I reaktionsområdet blev der udover de to langsgående papirbaner udlagt et antal tværgående baner med 8-10 meters afstand. Der blev kun udlagt papir på den ene side af sprøjterne. Som sporstof blev benyttet Uniprint Black UG, der er et sort farvestof. Dette stof blev tilstræbt doseret med 2 l/ha. Inden afprøvningen blev systemet spædet, hvilket vil sige, at slangen fra injektinsbeholderen til pumpen og videre til injektionspunktet blev fyldt. Marksprøjter med injektionssystem og GPS 16

17 Der blev gennemført to forsøgsserier: Tiltagende dosering. Sprøjten kørte uden at dosere farve. Ved en markering blev injektionspumpen slået til (2 liter/ha). Der blev udsprøjtet på papir, indtil der var fuld dosering på tværs af hele bommen. Aftagende dosering. Sprøjten kørte med fuld dosering af farvestof (2 liter/ha). Ved en markering blev injektionspumpen slået fra. Der blev udsprøjtet på papir, indtil der ikke blev doseret under nogen del af sprøjtebommen. Papirrullerne blev rullet ind, når de var tørre. Visuelt kunne det tydeligt erkendes, hvor der var afsat farve. For at få et objektivt mål blev papirbanerne scannet ved brug af en almindelig flatbed scanner. Den gennemsnitlige pixelværdi for sort/hvid blev beregnet for hver scanning. En indledende analyse havde vist, at der var lineær sammenhæng mellem dosering af farvestof og den gennemsnitlige pixelværdi. Der blevet foretaget scanning for mindst hver femte meter for de langsgående baner og for hver halve meter på de tværgående baner. 7.2 Doseringsnøjagtighed Nøjagtighed af doseringen blev målt ved tre doseringsniveauer i det interval, de pågældende pumper var i stand til at dosere. Rent vand blev sprøjtet fra en injektionsbeholder ind i væskestrømmen i en afmålt periode. Injektionsbeholderen blev vejet før og efter, hvorefter den realiserede dosering blev beregnet. For at skabe realistiske trykforhold under injektionen blev disse målinger udført under normale driftsforhold med en total væske strøm på 150 l/ha ved 7,15 eller 8 km/t. For LH Multiflow blev testen udført ved stilstand, idet der blev indtastet ens hastighed i computeren. For Raven systemet foregik undersøgelsen, ved at et mindre areal blev overkørt med en konstant hastighed. Marksprøjter med injektionssystem og GPS 17

18 8. Resultater - reaktionsforsinkelse Resultaterne for de to sprøjter præsenteres dels i form af to grafer med målinger fra de langsgående papirbaner. Her ses doseringsforløbet for området under dyserne med kortest reaktionstid og under 2. og 3. yderste dyse. Forløbet for den yderste dyse er også angivet. Dette er beregnet ud fra målingen mellem 2. og 3. yderste dyse suppleret med en beregnet forsinkelse herfra og ud til den yderste dyse. Desuden er det overkørte areal for de to sprøjter præsenteret på to kort for henholdsvis stigende og faldende dosering. På disse kort er arealet, der har fået mere end 75% af den tildelte doseringsniveau markeret med sort. Af kurverne fremgår, at doseringen ved en kurve hurtigt stiger, når først der er farve ved dysen. Det er vurderet, at 75% af den ønskede dosering er tilstrækkelig til at opnå den ønskede effekt. Efter at doseringen ved en dyse er nået til dette niveau, nærmer doseringen sig fuld dosering over et længere stykke. Kortene er fremkommet ved at interpolere mellem den målte afsætning på de papirbaner, der var placeret på tværs. På kortene er tildelingen i den fulde arbejdsbredde præsenteret, idet der er antaget, at højre side af sprøjten har et spejlvendt forløb i forhold til venstre halvdel. På kortene er den teoretiske forsinkelse på tværs af bommen markeret med gult. Endeligt er hovedtal for den målte og den teoretisk beregnede forsinkelse gengivet. Marksprøjter med injektionssystem og GPS 18

19 8.1 Raven injektion monteret på Hardi Commander Ved målinger af forsinkelser blev der anvendt en injektionspumpe monteret med meget tynde slanger mellem injektionsdunken gennem injektionspumpen og videre til injektionspunktet. Pumpen var ikke i stand til at suge en tilstrækkelig stor mængde farvestof til at dosere 2 liter pr. ha. Computeren meldte fejlalarm for dette problem. Den reducerede mængde farvestof på 0,25 liter/ ha gav dog tilstrækkelig afsætning på papiret til klart at kunne erkende skiftet i dosering. Stigende dosering: 225 Stigende dosering 1. dyse sidste dyse Sidste dyse (beregnet) ,25 l/ha Meter Raven-Hardi: Afsætning af farve målt på langsgående papirbaner. Raven-Hardi: Afsætning af farve målt på tværliggende papirbaner. Marksprøjter med injektionssystem og GPS 19

20 Faldende dosering: Faldende Dosering 1. dyse sidste dyse Sidste dyse (Beregnet) l/ha meter Raven-Hardi: Afsætning af farve målt på langsgående papirbaner. Raven-Hardi: Afsætning af farve målt på tværliggende papirbaner Marksprøjter med injektionssystem og GPS 20

21 Afstand for henholdsvis målte og teoretiske forsinkelser for Raven Hardi systemet. Afstanden for de målte doseringsændringer angiver punktet, hvor den pågældende dyse har udsprøjtet 75% af den maksimale dosering. Kørt afstand efter ændring (m): Første dyse Sidste dyse Stigende målt Faldende målt Teoretisk ændring Ravensystemet har en tendens til at reagere langsommere ved en doseringsstigning end ved et doseringsfald. Denne træghed kan skyldes de tynde slanger, som bekæmpelsesmidler skal suges og pumpes igennem fra injektionsbeholder til injektionspunkt. Ved brug til pletsprøjtning med 150 liter væske pr. ha bør injektionspumpe startes ca. 90 meter før, bommen kommer til området, der skal behandles. Pumpen kan stoppes 20 meter før, bommen forlader området. Den målte reaktion er op til 20 meter senere end den teoretisk beregnede reaktionstid. Beregning af teoretisk forsinkelse for først og sidst reagerende dyse. Raven monteret på Hardi sprøjte. Dimension Længde, Væske Reaktionstid/længde Ø, mm mm mængde. liter sekunder meter Første dyse Fra injektionspunkt og gennem armatur ,6 2,2 4,4 Fødeslange ,2 6,8 13,6 Bom ,1 0,6 1,3 Ialt 2,9 9,7 19,3 Sidste dyse Fra injektionspunkt og gennem armatur ,6 2,2 4,4 Fødeslange ,6 14,4 28,8 Bom ,6 17,9 35,8 Ialt 4,8 34,5 69,0 Marksprøjter med injektionssystem og GPS 21

22 8.2. LH Multiflow monteret på Kyndestoft Uniflyg Stigende dosering: Stigende Dosering 1. dyse sidste dyse Sidste dyse (Beregnet) l/ha meter LH Multiflow-Kyndestoft. Afsætning af farve målt på langsgående papirbaner. LH Multiflow-Kyndestoft: Afsætning af farve målt på tværliggende papirbaner. Marksprøjter med injektionssystem og GPS 22

23 Faldende dosering: Faldende Dosering 1. dyse sidste dyse Sidste dyse (Beregnet) l/ha meter LH Multiflow-Kyndestoft: Afsætning af farve målt på langsgående papirbaner. LH Multiflow-Kyndestoft: Afsætning af farve målt på tværliggende papirbaner. Marksprøjter med injektionssystem og GPS 23

24 Afstand for henholdsvis målte og teoretiske forsinkelser for Kyndestoft-LH Multiflow. Afstanden for de målte doseringsændringer angiver punktet, hvor den pågældende dyse har opnået 75% af den maksimale dosering. Kørt afstand efter ændring (m): Første dyse Sidste dyse Stigende målt Faldende målt Teoretisk ændring LH Multiflow reagerer ensartet ved stigende og faldende dosering. Ved brug til pletsprøjtning med 150 liter væske pr. ha bør injektionspumpe startes ca. 50 meter før, bommen kommer til området, der skal behandles. Pumpen kan stoppes ca. 25 meter før bommen forlader området, der skal behandles. De målte reaktionslængder er maksimalt 11 meter længere end de teoretiske beregnede. Beregning af teoretiske forsinkelse for første og sidste reagerende dyse. LH Multiflow monteret på Kyndestoft sprøjte. Dimension Ø, mm Længde, mm Væske Reaktionstid/længde mængde liter sekunder meter Første dyse Fra injektionspunktet og gennem pumpe Fra pumpe gennem armatur 3,0 3,7 8, ,9 2,3 5,2 Fødeslange ,6 3,4 7,5 Bom ,02 0,2 0,4 Ialt 5,5 9,6 21,4 Sidste dyse Fra injektionspunktet og gennem pumpe Fra pumpe gennem armatur 3,0 3,7 8, ,9 2,3 5,2 Fødeslange ,0 5,7 12,6 Bom ,3 5,6 12,4 Ialt 6,2 17,4 38,6 Marksprøjter med injektionssystem og GPS 24

25 9. Resultater - doseringsnøjagtighed: Undersøgelse af doseringsnøjagtighed målt med vand i injektionsbeholder. Raven doseringsnøjagtighed, målt ved 7,15 km/t Ønsket dosering Mållinger Realiseret Afvigelse - pct. l/ha l/min måletid - sek. mængde - l dosering - l/ha 4,0 11, ,740 4, ,0 5, ,865 2, ,0*) 5, ,870 2, ,5 1, ,445 0,52 +4 *) gennemført ved 7,05 km/t Pumpen giver en god doseringsnøjagtighed indenfor det mulige doseringsinterval. De målte unøjagtigheder ligger inden for måleusikkerheden ved den benyttede metode. LH Multiflow doseringsnøjagtighed, målt ved 8,0 km/t Ønsket dosering Mållinger Realiseret Afvigelse - pct. l/ha l/min måletid - sek. mængde - l dosering - l/ha 8,0 2, ,560 7,2-10 8,0 2, ,560 7,4-7 2,0 0, ,640 2,0 +2 2,0 0, ,640 2,0 +2 0,2 0, ,128 0,14-30 Pumpen, der har en stor doseringsbredde, giver en tilfredsstillende dosering. Ved 2 l pr. ha ligger de målte unøjagtigheder inden for måleusikkerheden ved den benyttede metode. Ved høj og lav dosering er der en tendens til underdosering. Marksprøjter med injektionssystem og GPS 25

FarmTest - Planteavl nr. 3-2002. Kalkspredning med GPS

FarmTest - Planteavl nr. 3-2002. Kalkspredning med GPS FarmTest - Planteavl nr. 3-2002 Kalkspredning med GPS Kalkspredning med GPS Udarbejdet af: Hans Henrik Pedersen og Carl Høj Laursen Landskontoret for Bygninger og Maskiner Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus

Læs mere

Kyndestoft trailersprøjter

Kyndestoft trailersprøjter Kyndestoft trailersprøjter Den fremtidssikrede sprøjte 7000 liter, 24m bom, affjedring, injektion og Air-spray Meget kraftig udførelse for lang holdbarhed Nem og logisk betjening af funktioner Betydelig

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 84 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i kartofler

Maskiner og planteavl nr. 84 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i kartofler Maskiner og planteavl nr. 84 2007 FarmTest Sprøjteteknik i kartofler Sprøjteteknik i kartofler Af Niels Enggaard Klausen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion Titel: Sprøjteteknik

Læs mere

Kyndestoft Maskinfabrik Produktoversigt 2010

Kyndestoft Maskinfabrik Produktoversigt 2010 Kyndestoft Maskinfabrik Produktoversigt 2010 En oversigt over kyndestoft maskinfabriks produkter Indhold Indhold...1 Trailersprøjter 5500/7000...2 Liftsprøjter...2 Teleskopbom...2 Injektion...3 Mikronæring...3

Læs mere

Transport: En person kan let samle / adskille udstyret For at minimere løft, er Spray Scanneren udstyret med hjul der folder ned for ned transport.

Transport: En person kan let samle / adskille udstyret For at minimere løft, er Spray Scanneren udstyret med hjul der folder ned for ned transport. 03-10-2013 Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet undermarkforhold. Fordelingen måles med høj præcision,

Læs mere

Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet

Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet undermarkforhold. Fordelingen måles med høj præcision, og uafhængig

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. RENGØRINGSUDSTYR TIL MARK-OG TÅGESPRØJTER Kvik Rens Kit

INSTRUKTIONSBOG. RENGØRINGSUDSTYR TIL MARK-OG TÅGESPRØJTER Kvik Rens Kit Kvik Rens Kit INSTRUKTIONSBOG RENGØRINGSUDSTYR TIL MARK-OG TÅGESPRØJTER Kvik Rens Kit Producent: A.A.M.S Maldegem Belgium Tel. +32 50 70 00 40 Fax. +32 50 70 00 50 www.aams.be Importør: Skærbæk Maskinforretning

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 65 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i jordbær

Maskiner og planteavl nr. 65 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i jordbær Maskiner og planteavl nr. 65 2007 FarmTest Sprøjteteknik i jordbær Sprøjteteknik i jordbær Af Niels Enggaard Klausen, Dansk Landbrugsrådgivning, Planteproduktion og Hans Henrik Pedersen, AgroTech, Afdeling

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over teknologier med potentiale for reduktion af pesticidanvendelse

Tabel 1. Oversigt over teknologier med potentiale for reduktion af pesticidanvendelse Tabel 1. Oversigt over teknologier med potentiale for reduktion af pesticidanvendelse Teknologi Kort beskrivelse Effekt, relativ reduktion af pesticidanvendel se med aut. rækkestyring med sektionsløft

Læs mere

Kyndestoft Demeter 836

Kyndestoft Demeter 836 Kyndestoft Demeter 836 Kyndestoft Fremtidens landbrugsmaskiner Dette er standard på sprøjterne fra Kyndestoft: Stort suge filter, Trykfilter, sikkerhedsfilter og liniefiltre Led lys baglygter og sidemarkering

Læs mere

Pris krog manometer adapter som afbildet DKK 2.250

Pris krog manometer adapter som afbildet DKK 2.250 03-10-2013 Side 1 1 AAMS manometer tilslutningskoblinger passer til de fleste sprøjter og dyseholdere, omløbere etc. Med dette tilkoblingsudstyr kan tryk ved enhver dyse eller dyseholder måles præcist.

Læs mere

Maskiner og planteavl nr FarmTest. Sektionsvis afblænding af bom på gyllevogn

Maskiner og planteavl nr FarmTest. Sektionsvis afblænding af bom på gyllevogn Maskiner og planteavl nr. 89 2008 FarmTest Sektionsvis afblænding af bom på gyllevogn Sektionsvis afblænding af bom på gyllevogn Af Jørgen Pedersen, Jordbrugsteknologi, AgroTech Titel: Sektionsvis afblænding

Læs mere

Rygsprøjten. Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering. - Klargøring og betjening

Rygsprøjten. Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering. - Klargøring og betjening Rygsprøjten - Klargøring og betjening Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering Udsprøjtning Efterfyldning Vurdering Påfyldning af sprøjtemiddel

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR TeeJet No. 020-122-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1200

Læs mere

Præcisionsjordbrug og planteavlskonsulenten Bo JM Secher Planteavlschef, DLS Disposition Hvad får man ud af det? Kortgrundlag Tildelingskort Sprøjtning i roer Konklusioner 11-12-2015/BMS/2 Anslået besparelse

Læs mere

TS120 Sprayer. Brugervejledning. Side 1 af 11

TS120 Sprayer. Brugervejledning. Side 1 af 11 TS120 Sprayer Brugervejledning Side 1 af 11 1 Generelt Tillykke med din nye trailersprøjten. Trailersprøjten er en alsidig og kompakt maskine, som kan bruges i mange sammenhænge. I denne manual kan du

Læs mere

IN03-003 Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte. af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret.

IN03-003 Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte. af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret. IN03-003 dførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret.dk Dokument sidst revideret 25. marts 2004. Hvorfor logaritmesprøjte?

Læs mere

TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER

TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER Støttet af: TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER ERFARING NR. 1402 Antibiotika tildelt til foder skal opblandes, så alle grise i en sti får den tiltænkte dosis. Der er testet forskellige metoder

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde Fjerkræ nr. 6 2008 FarmTest Måling af lys i konsumægsstalde Måling af lys i konsumægs- stalde Af Palle Vinstrup, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Fjerkræ Titel: Måling af lys i konsumægsstalde

Læs mere

Er du klar. til snefald? Bliv klar til vinterens mange udfordringer 10.796,- 5.496,- Vinter. Se hele vores katalog

Er du klar. til snefald? Bliv klar til vinterens mange udfordringer 10.796,- 5.496,- Vinter. Se hele vores katalog Vinter 10.796,- 13.495,- Se hele vores katalog på www.flextrading.dk - stort udvalg af haveog parkmaskiner til enhver årstid Håndført centrifugalspreder 50 L. beholder, aluminiums gear, mængde deflektor,

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING, PX COMBI 821, version 4

BRUGSVEJLEDNING, PX COMBI 821, version 4 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 1 940510 BRUGSVEJLEDNING, PX OMBI 821, version 4. F.on om..ha Km/h L/Ha Ha L+ F.no. LYKKETRONI PX OMBI 821 Generel oversigt: Traktorcomputeren har følgende

Læs mere

Sprøjteteknik. Sammendrag. Faktablad Integreret plantebeskyttelse. Februar Pesticider er sidste udvej i en IPM sammenhæng:

Sprøjteteknik. Sammendrag. Faktablad Integreret plantebeskyttelse. Februar Pesticider er sidste udvej i en IPM sammenhæng: Faktablad Integreret plantebeskyttelse Sprøjteteknik Februar 2016 Foto: Jens Christian Andersen Sammendrag Pesticider er sidste udvej i en IPM sammenhæng: Følgende faktorer er vigtige for at kunne minimere

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Hvidemøllevej Randers Tlf Fax Betjeningsvejledning PULVEXEL 50 12V Varenummer

Hvidemøllevej Randers Tlf Fax Betjeningsvejledning PULVEXEL 50 12V Varenummer Betjeningsvejledning 2005 PULVEXEL 50 12V Varenummer 102514 PULVEXEL 50 12V Ref: 102514 Teknisk information. 1. Indhold: 2. Generel information. 3. Tekniske data. 4. Samling af ny sprøjte. 5. Afprøvning.

Læs mere

»Det er en fornøjelse at være helt anderledes«

»Det er en fornøjelse at være helt anderledes« Af: Lars B - Smitt FARMERBUSINESS 5 sider om Danfoil A/S TraktorTech besøger Danfoil A/S»Det er en fornøjelse at være helt anderledes«www.traktortech.dk TRAKTORTECH NR: 6 2013 45 FARMERBUSINESS Danfoil

Læs mere

Kærresprøjten, med bom

Kærresprøjten, med bom Kærresprøjten, med bom - Klargøring og betjening Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Check af ensartethed Manometertjek Kalibrering Udsprøjtning Efterfyldning

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

Kærresprøjten, med lanse

Kærresprøjten, med lanse Kærresprøjten, med lanse - Klargøring og betjening Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering Udsprøjtning Efterfyldning Vurdering Påfyldning

Læs mere

SAMSON SG gyllevogn - growing together SAMSON SG gyllevogn med svanehals-træk SAMSON AGROs SG gyllevogn produceres i 2 modeller: SG 23 med 2 aksler og 22,6 m³ tankvolumen samt SG 28 med 3 aksler og 27,8

Læs mere

Saltspredningsmåling med SOBO20. Falkøping CLC 545 med mixer

Saltspredningsmåling med SOBO20. Falkøping CLC 545 med mixer Saltspredningsmåling med SOBO Falkøping CLC med mixer Målinger gennemført den 1. november 9 Jens Kristian Fonnesbech Civilingeniør Langgyden DK Nr. Aaby, Denmark jkf@aiban.dk www.aiban.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Rustfri gyllevogn 20.000-24.000 L

Rustfri gyllevogn 20.000-24.000 L 20.000-24.000 L 1 Kimadans nye rustfri gyllevogn har et rumindhold på 20-24 m 3 og to eller tre aksler. Vognen er udstyret med en rustfri ståltank, som giver vognen større styrke, mindre vægt og dermed

Læs mere

HAVE-PARK SPRØJTER 2016

HAVE-PARK SPRØJTER 2016 Detaljer og oversigt HAVE-PARK SPRØJTER 2016 www.kuhn.com be strong, be KUHN RYG- OG HÅNDSPRØJTER KUHN MANOPUL D6 HÅNDSPRØJTE Solid sprøjte med viton pakning som tillader brug af olieholdige produkter.

Læs mere

Brugermanual. Brugermanual til danfoil DSC Spray Controller

Brugermanual. Brugermanual til danfoil DSC Spray Controller Brugermanual Brugermanual til danfoil DSC Spray Controller 1 Tillykke med din nye danfoil sprøjte... 2 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 2.1 Ansvarsfraskrivelse... 3 2.2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 2.3 Start

Læs mere

FarmTest Etablering af efterafgrøder ved høst

FarmTest Etablering af efterafgrøder ved høst FarmTest Etablering af efterafgrøder ved høst Maskiner og planteavl 113 vfl.dk farmtest.dk Titel: Etablering af efterafgrøder ved høst Forfatter: Jens J. Høy, AgroTech og Rolf Thostrup Poulsen, Videncentret

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) BEK nr 1355 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00037 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

2-komp. injektionspumpe 2-K

2-komp. injektionspumpe 2-K 2-komp. injektionspumpe 2-K Stempelpumpen, der opfylder alle krav i ZTV-RISS 88 Blandingen af de 2 komponentr sker først helt ude i pistolensblandehovede. Dette indebærer en meget nøjagtig blanding af

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 108 2009. FarmTest. Pickup rive

Maskiner og planteavl nr. 108 2009. FarmTest. Pickup rive Maskiner og planteavl nr. 108 2009 FarmTest Pickup rive Titel: FarmTest af pickup rive Forfatter: Jørgen Pedersen, AgroTech Review: Jens Johnsen Høy, AgroTech, og Karsten Attermann Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Traktorsprøjte, med bom

Traktorsprøjte, med bom Traktorsprøjte, med bom - Klargøring og betjening Tjekliste Fremfinding af sprøjten og montering af sprøjten Tæthedsundersøgelse Tjek af omrøring og ligetryksventiler Dysetjek Dyseydelsestjek Check af

Læs mere

Gyllevogne. Gyllevogne Slangebomme Nedfældere Gylletrailere Buffertanke. www.ap-gyllevogne.dk

Gyllevogne. Gyllevogne Slangebomme Nedfældere Gylletrailere Buffertanke. www.ap-gyllevogne.dk Gyllevogne Gyllevogne Slangebomme Nedfældere Gylletrailere Buffertanke www.ap-gyllevogne.dk Effekt og driftssikkerhed Mange års erfaring AP Gyllevogne AS har mere end 20 års erfaring i udvikling af gyllevogne

Læs mere

Brugervejledning. Bærbar Helios system. www.medical.dk

Brugervejledning. Bærbar Helios system. www.medical.dk Brugervejledning Bærbar Helios system www.medical.dk Flydende ilt til stationær og bærbar Helios-systemet består af en stationær beholder, der kan benyttes i hjemmet, og en tilhørende bærbar beholder,

Læs mere

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Skov & Landskab og Dansk Juletræsdyrkning Ved Teknik- og arbejdsmiljørådgiver dgiver Hans Thostrup, Viborg 29995712 Indsats mod punktkilder giver resultat Total

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Test af tryk under dæk RAPPORT. Opmåling af kontaktfladeareal under dæk og beregning af specifikt tryk i kontaktfladearealet

Test af tryk under dæk RAPPORT. Opmåling af kontaktfladeareal under dæk og beregning af specifikt tryk i kontaktfladearealet Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 358 Offentligt Test af tryk under dæk Opmåling af kontaktfladeareal under dæk og beregning af specifikt tryk i kontaktfladearealet RAPPORT AF Jørgen Pedersen

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

Agrometer a/s. Ensartet dosering i hele bredden

Agrometer a/s. Ensartet dosering i hele bredden Gyllekørsel uden stop Hvis du har store mængder gylle, som du ønsker udbragt på kort tid - så skal du vælge en SDS gylleudlægger. Agrometers selvkørende udlægger er udviklet over mere end 15 år, og er

Læs mere

Udvikling af forsøgssprøjte. Sammenfattet af Birgitte Feld Mikkelsen, AgroTech

Udvikling af forsøgssprøjte. Sammenfattet af Birgitte Feld Mikkelsen, AgroTech Udvikling af forsøgssprøjte Sammenfattet af Birgitte Feld Mikkelsen, AgroTech INDHOLD BAGGRUND... 3 PROJEKTFORLØB... 4 Analyse af Traktormodel til større parceller... 5 Analyse af Parcelsprøjte med elektrisk

Læs mere

Universalspreder VS 2403

Universalspreder VS 2403 Universalspreder VS 2403 S trautmanns årelange erfaring med konstruktion af spredervogne og det høje kvalitetsniveau har gjort, at universalsprederne i praksis Universalsprederen har bevist deres duelighed.

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

Høringssvar til vejledning om indretning og drift af vaskeplader til maskiner, der udbringer sprøjtemidler, og ændring af vaskepladsbekendtgørelsen

Høringssvar til vejledning om indretning og drift af vaskeplader til maskiner, der udbringer sprøjtemidler, og ændring af vaskepladsbekendtgørelsen Dato 16. september 2014 Side 1 af 5 Miljøstyrelsen pesticider@mst.dk J.nr. MST-666-00045 Høringssvar til vejledning om indretning og drift af vaskeplader til maskiner, der udbringer sprøjtemidler, og ændring

Læs mere

Test af vandmængde ved sprøjtning af tæt gulerodstop

Test af vandmængde ved sprøjtning af tæt gulerodstop Test af vandmængde ved sprøjtning af tæt gulerodstop Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer Konklusion: Traditionel marksprøjte: stigende vandmængde gav bedre nedtrængning

Læs mere

Hvor hurtigt kan du køre?

Hvor hurtigt kan du køre? Fart Hvor hurtigt kan du køre? I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Du skal beregne gennemsnittet af dine egne tider. Hvilket

Læs mere

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde.

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde. TERRA-SEEDER Fjederbelastet slæbeskær med beskyttelsesklap og dækstrigle. Fjederbelastet dobbelt rulleskær med efterharve. Terra-Seeder HS 3m, 4m, 5m & 6m er opbygget med en højdeindstillelig Spring-Board

Læs mere

Rainstar indtræksmaskiner

Rainstar indtræksmaskiner Rainstar indtræksmaskiner Vejledende prisliste excl. moms 1. maj 2014. Med forbehold for trykfejl og ændringer uden varsel. - gode grunde til at vælge Rainstar: En Bauer Rainstar fra Agrometer er det rette

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere

Prøveudtagning fra silotanke

Prøveudtagning fra silotanke Prøveudtagning fra silotanke Slutrapport September 2013 vfl.dk Indhold Forord... 4 Sammendrag og konklusion... 4 Permanent monteret prøvehane... 4 Engangskit-sæt... 5 Testens gennemførelse... 5 Silotanke

Læs mere

Kyndestoft 3 sektioners sprøjtestyring

Kyndestoft 3 sektioners sprøjtestyring Kyndestoft 3 sektioners sprøjtestyring Indholdsfortegenelse 1 Arbejdsdisplay...2 2 Special display....3 2.1 Indstilling af areal enhed...3 2.2 Nulstilling af tællere...3 2.3 Visning af totaler...3 3 Display

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING TeeJet 4000 Autodoseringssæt til Hardi EC sprøjter Vejl. nr. 010-164-DK Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com TEEJET4000 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

C Model til konsekvensberegninger

C Model til konsekvensberegninger C Model til konsekvensberegninger C MODEL TIL KONSEKVENSBEREGNINGER FORMÅL C. INPUT C.. Væskeudslip 2 C..2 Gasudslip 3 C..3 Vurdering af omgivelsen 4 C.2 BEREGNINGSMETODEN 6 C.3 VÆSKEUDSLIP 6 C.3. Effektiv

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

FarmTest Alternativer til gyllevogne

FarmTest Alternativer til gyllevogne FarmTest Alternativer til gyllevogne Maskiner og planteavl 117 vfl.dk farmtest.dk Titel: Alternativer til gyllevogne Forfatter: Seniorkonsulent Jens J. Høy, AgroTech Review: Maskinkonsulent Kim Brodersen,

Læs mere

EMC: Formlen til større doseringspræcision

EMC: Formlen til større doseringspræcision Arbejdsbredde 18 til 50 m EMC: Formlen til større doseringspræcision Innovation for maksimal præcision H-Drive: hydraulisk træk af spredeskiver ISOBUS-styring med CCI-, John Deere- og Müller-terminaler

Læs mere

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset 330 hektar om dagen Lad de andre trække læsset 3 Lad de andre trække læsset En kapacitet på op til 330 ha. dagligt På Adamshøj gods ved Ringsted faldt valget på en liftophængt spreder til udbringning af

Læs mere

Lægger fra GL 40 T-serien

Lægger fra GL 40 T-serien Lægger fra GL 40 T-serien Bugseret - og 4-rækket Båndlægger GL 4 T / GL 44 T Begynd bare at lægge! De kompakte læggere fra GL 40 T- serien er et godt valg, hvis du vil lægge kartoflerne tæt. Også ved lægning

Læs mere

Väderstad Rapid Super XL

Väderstad Rapid Super XL Väderstad Rapid Super XL Universalsåmaskine Fleksibel og præcis - Markedets mest alsidige såsystem, med et ens fordelt skærtryk på over 100kg og en meget præcis dybdestyring af enkelte såskær, hvilket

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

From:Martin Sørensen Fredericia Golf Club To:Annemette Bargum Subject:SV: Pesticid dispensation Fredericia Golf Club.

From:Martin Sørensen Fredericia Golf Club To:Annemette Bargum Subject:SV: Pesticid dispensation Fredericia Golf Club. From: To:Annemette Bargum Subject:SV: Pesticid dispensation Fredericia Golf Club Hej Annemette Så står efteråret for døren med risiko for svampe angreb på greens Jeg vil gerne bede om tilladelse til, ifølge

Læs mere

NS

NS NS1100-2100-3100-4100-5100 NS 1100 / NS 2100 Nordstens mekaniske hjulsåmaskiner findes i to serier, NS 1100 med 2,5 og 3,0 m arbejdsbredde samt NS 2100 serien i arbejdsbredderne 3,0 4,0 og 4,5 meter. NS

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9037798 Malesprøjtestation Airless 220 bar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Malersprøjtestation 220 bar. Varenr.: 9037798 Beskrivelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter.

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bilag til erfagruppemøder vedr.: Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bekendtgørelsen om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler trådte i kraft den 8. april

Læs mere

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG FarmTest nr. 62 2010 i ensilagestakke KVÆG i ensilagestakke Indhold Indledning... 3 Fotos og videosekvenser... 4 Hvilken type skal man vælge?... 4 Skrælleteknik... 4 Enklere udtagningsteknik... 5 Præcision,

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. SuperDisp

Betjeningsvejledning. for. SuperDisp Betjeningsvejledning for SuperDisp ML SuperDisp er et universelt doseringsudstyr, der er baseret på en ventilløs stempelpumpe. Udstyret indeholder en række facilliteter, som gør det velegnet til løsning

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter

Læs mere

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator Bygninger nr. 36 2007 FarmTest Gylleseparering med Vredo tromleseparator Gylleseparering med Vredo tromleseparator Af Karl Jørgen Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Byggeri & Teknik I/S Titel: Gylleseparering

Læs mere

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Instruktørvejledning Køreteknik kat. C + D + C/E Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk Værksted: Esben Tlf. 20

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 3 og 4 knap. Hvis du har

Læs mere

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Intern projekt rapport udarbejdet af Per Bjerager og Marina Bergen Jensen KU-Science, nov. 2014 Introduktion SorbiCell er et porøst engangsmodul til analyse

Læs mere

Landbrugets Sikkerhedspris 2004

Landbrugets Sikkerhedspris 2004 Landbrugets Sikkerhedspris 2004 Pjecen2004.p65 1 Landbrugets Sikkerhedspris 2004 Idé og formål Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik har taget initiativ til uddeling af en pris til

Læs mere

NYHEDER FRA SNEUDSTYR PROGRAMMET 2012/2013

NYHEDER FRA SNEUDSTYR PROGRAMMET 2012/2013 NYHEDER FRA SNEUDSTYR PROGRAMMET 2012/2013 Der tages forbehold for rettelser i priser og specifikationer PRÆSTBRO Sneskær Dette sneskær leveres som standard med gummiskær men kan på bestilling leveres

Læs mere

Dato: 23. februar 2001 I LANDSFORSØGENE. Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård

Dato: 23. februar 2001 I LANDSFORSØGENE. Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård HJ 08-006 KVALITET Dato: 23. februar 2001 I LANDSFORSØGENE Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård Beskrivelse af forsøgssprøjten Væskebeholder Drivmiddel 15 l rustfri med skruelåg, sikkerhedsventil,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Vinter. Salt sprednings måling. Kyndestoft lagespreder liter

Vinter. Salt sprednings måling. Kyndestoft lagespreder liter Fyns Amt Vejvæsenet Driftskontoret Tlf.: 6 6 19 76 Ørbækvej Fax: 6 6 19 33 22 Odense SØ Mobil: 31 32 33 34 Mail: jkf@vej.fyns-amt.dk Vinter Salt sprednings måling Kyndestoft lagespreder 11. liter Forsøg

Læs mere

Facts luftassisteret sprøjtning

Facts luftassisteret sprøjtning Facts luftassisteret sprøjtning Hvad ønsker du af din fremtidige marksprøjte? Større kapacitet Bedre biologisk effekt Lavere pesticidforbrug Maksimal afdriftkontrol Kun HARDI giver alle fordelene»det er

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 107 2009. FarmTest. Pålideligheden af gylleflowmålere

Maskiner og planteavl nr. 107 2009. FarmTest. Pålideligheden af gylleflowmålere Maskiner og planteavl nr. 107 2009 FarmTest Pålideligheden af gylleflowmålere Titel: Pålideligheden af gylleflowmålere Forfatter: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech Review: Torkild S. Birkmose og

Læs mere

Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter

Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Landskontoret for Planteavl Flydelag eller låg på gyllen! Det er der penge i! Udgivet af: Landbrugets

Læs mere

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul Lineære sammenhænge Udgave 2 y = 0,5x 2,5 2009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Variabelsammenhænge, 2. udgave 2009". Indhold 1. Lineære sammenhænge, ligning og graf... 1 2. Lineær

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere