BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR"

Transkript

1 BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR TeeJet No DK; Version 2.00 Mølhavevej Aabybro Denmark Tlf Fax

2 2 TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

3 TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse FORORD...4 OVERSIGT...5 GENERELT OM BRUG...6 GØDNINGSSPREDERE...6 SÅMASKINER...7 TEEJET 1200 DRIFT...8 PRIMÆRFUNKTIONER...8 ARBEJDSTID...8 HASTIGHED...8 AREAL TRIP- OG TOTALTÆLLER...9 DOSERING...10 FORBRUG...10 SEKUNDÆRFUNKTIONER, GØDNINGSSPREDER...11 OMDREJNING FOR TALLERKENSPREDER...11 GØDNINGSSPREDER MED SÅVALSER (LUFTASSISTERET)...11 SEKUNDÆRFUNKTIONER, SÅMASKINER...12 SÅAKSEL RPM...12 OVERVÅGNING AF UDSÆDSMÆNGDE...12 SEKUNDÆRFUNKTIONER, GYLLEVOGN...13 OVERVÅGNING AF DOSERING...13 SEKUNDÆRFUNKTIONER, PRESSER...13 STYKTÆLLER...13 SEKUNDÆRFUNKTIONER, DISTANCE...14 INDKODNING AF TEEJET ARBEJDSBREDDE...15 HASTIGHEDSKALIBRERING (HJULOMKREDS)...15 HJULOMKREDS MED MAGNETER MONTERET PÅ HJULET...16 HJULOMKREDS MED MAGNET MONTERET PÅ KARDANAKSLEN...17 KALIBRERING AF FLOWMÅLER (FLOWTAL)...18 KALIBRERING AF DOSERINGSOVERVÅGNING FOR SÅSÆD OG GØDNING...19 MONTERING AF TEEJET MONTERING AF MONITOREN...21 STRØMFORSYNING...21 GENERELLE TILSLUTNINGER...21 MONTERING AF HASTIGHEDSFØLER...22 MONTERING AF ON/OFF (REDSKABS-) FØLER...24 MONTERING AF FLOWMÅLER...25 ANHÆNGERSTIK TILSLUTNINGER...25 MARKSPRØJTER...25 GØDNINGSSPREDER/SÅMASKINE...25 TEST AF SYSTEMET...26 FEJLMELDING

4 FORORD TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FORORD Tillykke med Deres nye TeeJet 1200 Sprøjtemonitor. Under udvikling af dette produkt har vi arbejdet bevidst på at producere et holdbart produkt, der primært er udviklet til at overvåge dosering på marksprøjter. Men monitoren har yderligere funktioner, der gør det muligt at anvende den sammen med de fleste andre, ja faktisk alle, redskaber. Hvis TeeJet 1200 bruges som beskrevet i denne vejledning, vil monitoren være dig en trofast og pålidelig makker i mange år. Vi har bestræbt os på at levere et fejlfrit produkt, og for at opnå en optimal udnyttelse af vort produkt beder vi om, at manualen gennemlæses omhyggeligt. Såfremt der ønskes yderligere support, kontakt da venligst din nærmeste forhandler. Med hensyn til ansvar for produktets brug henvises der til vore gældende salgsog leveringsbetingelser - herunder specielt afsnit 7, som er nedenfor: 7 Produkternes anvendelse 7.1 Enhver anvendelse af produkterne sker for købers risiko. Køber kan derfor eksempelvis ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende som følge af: Forstyrrelse af/fra andre elektroniktjenester og produkter som ikke opfylder krav omfattet af CE-mærkning, Manglende signaldækning eller følger heraf fra eksterne sendere, som sælgers udstyr skal anvende, Munktionsfejl, som vedrører eller stammer fra pc-programmer eller pcudstyr, der ikke er leveret af sælger. Fejl, som måtte opstå som følge af købers manglende reaktion på alarmer, fejlmeldinger fra produktet, eller som kan henføres til manglende agtpågivenhed og/eller manglende løbende vurdering af det udførte arbejde i forhold til det planlagte. 7.2 Ved ibrugtagning af alt nyt udstyr skal køber udvise stor omhu og betydelig opmærksomhed. Enhver tvivl om korrekt funktion/anvendelse bør omgående resultere i en henvendelse til sælgers serviceafdeling. Denne manual må ikke ændres, kopieres eller på anden måde manipuleres. Uoriginale manualer kan i værste fald medføre fejlbetjening med skader på maskiner og afgrøder som konsekvens. TeeJet Technologies Denmark hæfter ikke for skader, der kan føres tilbage til brug af uoriginale eller manipulerede manualer. Originalmanualer kan til enhver tid rekvireres hos TeeJet Technologies Denmark. Med venlig hilsen 4

5 TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING OVERSIGT OVERSIGT Pos. Beskrivelse Pos. Beskrivelse 1 Tidsfunktioner 7 Kalibrering af flowtal 2 Hastighed 8 Indkodning af flowtal 3 Areal (trip) 9 Indkodning af arbejdsbredde 4 Dosering 10 Indkodning af hjulomkreds 5 Areal (total) 11 Nulstillings-taste 6 Forbrug (total) 12 Display 5

6 GENERELT OM BRUG TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING GENERELT OM BRUG TeeJet 1200 monitoren er specielt udviklet til marksprøjter. Følgende primære funktioner er tilgængelig direkte fra tastaturet: 1. Arbejdstid 2. Hastighed 3. Arealtæller (trip- og total) 4. Dosering 5. Forbrug (litertæller) Monitoren kan også anvendes til andre redskaber ved at indkode en specielt værdi (kode). De sekundære funktioner er som følger: Distance i meter Omdrejninger pr. minut (RPM) Dosering af gødning Såmængde Gødningsforbrug (Kg-tæller) Såsædsforbrug (Kg-tæller) Enhedstæller Disse funktioner kan anvendes i følgende redskabstyper, gødningsspreder og såmaskine: GØDNINGSSPREDERE Type A: Type B: Arbejdstid Arbejdstid Hastighed Hastighed Areal triptæller Areal triptæller Areal totaltæller Areal totaltæller Omdrejninger (RPM) Dosering af gødning Gødningsforbrug Dosering og forbrug af gødning er kun mulig på gødningsspreder monteret med såvalser. 6

7 TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING GENERELT OM BRUG SÅMASKINER Type A: Type B: Arbejdstid Arbejdstid Hastighed Hastighed Areal triptæller Areal triptæller Areal totaltæller Areal totaltæller Omdrejninger (RPM) Såmængde Såsæd forbrug Ovenstående eksempler viser at de tre funktioner Arbejdstid, Hastighed og Arealtæller altid er tilgængelige. De sekundære funktioner kan vælges efter behov. Monitoren kan måle distance som en ekstra funktion. Denne funktion kan kun anvendes særskilt, idet den kræver en speciel indkodning. Alle andre viste informationer er ikke korrekte, når denne funktion er valgt. Når Hastighed er valgt og redskabsføleren er aktiveret, vises et r på venstre side af displayet. TeeJet 1200 har et testprogram, der gør det muligt at teste alle følere. For mere information om testprogrammet se SYSTEM TEST på side 26. 7

8 DRIFT TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING TEEJET 1200 DRIFT PRIMÆRFUNKTIONER ARBEJDSTID Arbejdstid i timer og minutter: Den effektive arbejdstid vises, ved tryk på denne taste. (maks. 99 timer & 59 minutter) Tidstælleren startes og stoppes ved tryk på tasten. Blinkende kolon >:< betyder, at tidstælleren er aktiv (tæller). Konstant kolon >:< betyder, at tidstælleren er stoppet (tæller ikke). Tælleren nulstilles ved tryk på denne taste i ca. 3 sekunder. HASTIGHED Kilometer pr. time Ved tryk på denne taste vises kørselshastigheden i kilometer pr. time med 1 decimal. Hastigheden vises altid, når monitoren tændes. Et r på venstre side af displayet indikerer, at redskabsføleren er aktiv (arealet optælles ikke). OBS! Redskabsfølerstatus vises kun, når hastighedsvisningen er valgt. Den viste hastighed nulstilles ca. 8 sekunder efter køretøjet er standset. 8

9 TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING DRIFT AREAL TRIP- OG TOTALTÆLLER Arealopmåling startes automatisk, når redskabet arbejder og stoppes automatisk, når redskabet ikke længere arbejder (via redskabsføleren). Arealopmålingen fortsætter sideløbende, uanset hvilken af de primære funktioner der er aktive. Arealopmålingen er stoppet når r vises i displayet. Triptæller: Ved tryk på denne taste vises det effektive optalte areal med 2 decimaler fra 0,00 til 99,99 ha og med 1 decimal fra 100,0 til 999,9 ha. Areal triptælleren tæller samtidig med areal totaltælleren. OBS! Denne taste har en anden funktion, hvis 8888 eller 9999 er indkodet som arbejdsbredde. Tælleren nulstilles ved tryk på denne taste i ca. 3 sekunder. Totaltæller: Ved tryk på denne taste vises det totale optalte areal med 2 decimaler fra 0,00 til 99,99 ha og med 1 decimal fra 100,0 til 999,9 ha. Denne funktion kan anvendes til arealoptælling for f.eks. en måned eller en sæson. Areal-totaltælleren tæller samtidig med areal-triptælleren. OBS! Denne taste har en anden funktion hvis 8888 eller 9999 er indkodet som arbejdsbredde. Tælleren nulstilles ved tryk på denne taste i ca. 3 sekunder. 9

10 DRIFT TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING DOSERING Dosering: Ved tryk på denne taste vises den aktuelle dosering i liter pr. ha. Den beregnede dosering er baseret på væskegennemløbet gennem flowmåleren og arealopmålingen. Doseringen kan derfor kun vises, hvis sprøjten er i drift, og maskinen kører frem. Korrekt drift forudsætter kalibrering af flowmåleren (se side 18). Flowmålerkalibreringen skal kontrolleres med jævne mellemrum. OBS! Denne taste har en anden funktion hvis 9999 er indkodet som flowtal. FORBRUG Litertæller: Ved tryk på denne taste vises forbruget af sprøjtevæsken i liter. Korrekt drift forudsætter kalibrering af flowmåleren (se side 18). Flowmålerkalibreringen skal kontrolleres med jævne mellemrum. OBS! Denne taste har en anden funktion, hvis 9999 er indkodet som flowtal. 10

11 TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING DRIFT SEKUNDÆRFUNKTIONER, GØDNINGSSPREDER Der er to forskellige funktionssæt for gødningsspredere, afhængig af hvilken type gødningsspreder der anvendes. Som nævnt før er Arbejdstid, Hastighed og Arealtæller altid til rådighed, og anvendes som beskrevet i afsnittet PRIMÆRFUNKTIONER. OMDREJNING FOR TALLERKENSPREDER Ved at indkode et flowtal på 9999, skiftes programmet i TeeJet 1200 til at kunne måle omdrejninger pr. minut (RPM). Ved tryk på L/ha-tasten vises omdrejninger pr. minut. INDKOD: Tryk på disse taster i den viste rækkefølge. RPM: OBS! "L" tasten har ingen funktion, når denne indkodning anvendes. GØDNINGSSPREDER MED SÅVALSER (LUFTASSISTERET) Det er muligt at overvåge gødningsflowet på denne type gødningsspreder med en speciel føler, der afgiver et passende antal impulser pr. omgang. Følgende funktioner er til rådighed ved at indkode et kalibreringstal som flowtal. INDKOD: XXXX er det funde kalibreringstal i gram med 2 decimaler. Dvs. et kalibreringstal på 15,00 indkodes som Doseringen vises i kg. Dosering af gødning Gødningsforbrug OBS! Det er en forudsætning for ovenstående funktioner, at føleren er kalibreret. Hvis sprederindstillingerne ændres, skal føleren kalibreres igen. 11

12 DRIFT TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING SEKUNDÆRFUNKTIONER, SÅMASKINER Nøjagtig de samme funktioner som beskrevet ovenfor for gødningsspredere kan opnås for såmaskiner. Funktionerne anvender de samme følere og de samme taster. SÅAKSEL RPM Ved at indkode et flowtal på 9999, skifter programmet i TeeJet 1200, hvorved omdrejninger pr. minut (RPM) kan måles. Ved tryk på L/ha-tasten vises omdrejninger pr. minut. INDKOD: Tryk på disse taster i den viste rækkefølge. RPM: OBS! "L" tasten har ingen funktion, når denne indkodning anvendes. OVERVÅGNING AF UDSÆDSMÆNGDE Det er muligt at overvåge udsædsmængden ved hjælp af en føler, der afgiver et passende antal impulser pr. omdrejning. Kalibreringstallet bestemmes samtidig ved den normale kalibrering af såmaskinen. Ved at indkode et kalibreringstal som flowtal, vises følgende funktioner: INDKOD: XXXX er kalibreringstallet i gram med 2 decimaler. Dvs. et kalibreringstal på 15,00 indkodes som Udsædsmængden vises i kg. Udsædsmængde Totale udsædsforbrug OBS! For at de ovennævnte funktioner bliver nøjagtige, er det en forudsætning, at følerne er kalibreret korrekt. En ny kalibrering skal foretages, hvis såmaskinens indstillinger ændres. 12

13 TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING DRIFT SEKUNDÆRFUNKTIONER, GYLLEVOGN OVERVÅGNING AF DOSERING Det er muligt at overvåge doseringen på en gyllevogn enten med en flowmåler (elektromagnetisk) eller med en omdrejningsføler monteret på en fast fortrængningspumpe (nøjagtig volumen pr. omdrejning). Følgende funktioner vises ved at indkode en mængde i kg (med 2 decimaler) pr. impuls som et flowtal. INDKOD: XXXX er kalibreringstallet i kg med 2 decimaler. 5,00 indkodes som 500. Doseringen vises i m 3 /ha. Gylledosering Gylleforbrug OBS! For at ovennævnte funktioner bliver nøjagtige, er det en forudsætning, at følerne er kalibreret korrekt. SEKUNDÆRFUNKTIONER, PRESSER STYKTÆLLER Det er muligt at tælle antal baller. Et flowtal på 9999 indkodes og styktælleren aktiveres ved tryk på L-tasten. INDKOD: Tryk på disse taster i den viste rækkefølge. Styk: OBS! L/ha-tasten kan ikke anvendes, når 9999 er indkodet som flowtal. 13

14 DRIFT TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING SEKUNDÆRFUNKTIONER, DISTANCE Denne funktion kan kun anvendes særskilt. Når denne funktion er aktiveret er alle andre funktioner ikke brugbare. INDKOD: Tryk på disse taster i den viste rækkefølge. Distance i meter: OBS! Maksimumdistancen er 9999 meter. 14

15 TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING INDKODNING INDKODNING AF TEEJET 1200 ARBEJDSBREDDE Arbejdsbredde: Arbejdsbredden for det anvendte redskab indkodes her. Trin Taste Handling 1 Tryk på arbejdsbredde-tasten. 2 Indkod arbejdsbredden i centimeter ved hjælp af de numeriske taster. Tag højde for evt. overlapninger. Hvis arbejdsbredden ikke kendes, køres 5 omgange i marken, og afstanden mellem den første og sidste omgang måles og divideres med 5. 3 Den indkodede værdi gemmes automatisk indtil en anden arbejdsbredde indkodes; tryk på en vilkårlig taste for at forlade denne indkodning. HASTIGHEDSKALIBRERING (HJULOMKREDS) Hjulomkreds: Distancen kørt pr. impuls fra hastighedsføleren indkodes i centimeter. Afhængig af maskinen kan hastighedssignalet komme fra en føler indbygget i f.eks. en gearkasse, en føler monteret ved kardanakslen (4-hjulstræk) eller fra en føler monteret ved et af hjulene. OBS! Det anbefales at montere et nødvendigt antal magneter på hjulet for at sikre, at den indkodede hjulomkreds ikke overstiger 100 cm. VIGTIGT! Afstanden mellem magneterne skal være nøjagtig den samme, ellers vil den viste hastighed svinge. 15

16 INDKODNING TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING HJULOMKREDS MED MAGNETER MONTERET PÅ HJULET Trin Taste Handling 1 Lav en markering på dækket (hjulet med magneterne) og en markering på marken. 2 Kør frem indtil hjulet har drejet 10 omgange. 3 Her laves en ny markering. 4 Mål distancen mellem de 2 markeringer på marken og divider afstanden med 10 (antal omgange med hjulet fra trin 2). Resultatet heraf er den effektive hjulomkreds. 5 Divider herefter den effektive hjulomkreds med antallet af magneter monteret på hjulet. 6 Tryk på hjulomkreds-tasten. o vises nu på venstre side af displayet og viser, at indkodningen af hjulomkredsen er valgt. 7 Resultatet af trin 1 til 5 indkodes i centimeter ved hjælp af de numeriske taster. 8 Den indkodede værdi gemmes automatisk, indtil en anden hjulomkreds indkodes. Tryk på en vilkårlig taste for at forlade denne indkodning. Eksempel: I det følgende eksempel forudsættes, at traktorens hjulomkreds er 400 cm, og at der er monteret 4 magneter på hjulet: Ved opmåling ses, at den effektive hjulomkreds = 396,6 cm. Der er monteret 4 magneter, så den effektive hjulomkreds skal divideres med ,6 / 4 = 99,15 cm. Dette indkodes som

17 TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING INDKODNING HJULOMKREDS MED MAGNET MONTERET PÅ KARDANAKSLEN En magnet kan monteres på kardanakslen, hvis ikke det er muligt at montere magneter på hjulet. For at finde værdien der skal indkodes, kan følgende fremgangsmåde anvendes: Trin Taste Handling 1 Indkod en arbejdsbredde på 9999 som beskrevet på side Tryk på areal-total-tasten. 3 Kør langsomt frem indtil tallet 1 vises på displayet STOP MED DET SAMME! 4 Lav en markering på dækket og en markering på marken. 5 Kør igen langsomt frem indtil tallet i displayet skifter fra 10 til 11 - STOP MED DET SAMME! 6 Lav en ny markering på marken. 7 Mål afstanden mellem de to markeringer på marken og divider afstanden med 10 (antal af modtagne impulser). 8 Tryk på hjulomkreds-tasten. o vises nu på venstre side af displayet og viser, at indkodningen af hjulomkredsen er valgt. 9 Resultatet af trin 1 til 7 indkodes i centimeter ved hjælp af de numeriske taster. 10 Den indkodede værdi gemmes automatisk indtil en anden hjulomkreds indkodes. Tryk på en vilkårlig taste for at forlade denne indkodning. Husk at indkode den korrekte arbejdsbredde for redskabet igen! 17

18 INDKODNING TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING KALIBRERING AF FLOWMÅLER (FLOWTAL) Flowtal: 1. Hvis ikke monitoren har været brugt til en sprøjte før, indkodes et start-flowtal på Det anbefales at holde stille imens flowmåleren kalibreres for at undgå fejlvisning. Hvis det er tvivlsomt om tankens målstreger er nøjagtige, kan selve sprøjten vejes. 3. Nulstil litertælleren som vist i det følgende: Tryk Tryk én gang på L-tasten. Tryk og hold 0/C-tasten nede indtil L-tælleren nulstilles. 4. Sprøjt så minimum 500 liter væske f.eks vand. 5. Tankens målstreger viser den mængde, der er tilbage i tanken. 6. Beregn forbruget ved hjælp af følgende formel: FORBRUGT AF TANKEN = Påfyldt mængde Restmængden i tanken 7. Forbruget sættes i følgende flowtalsberegning: NYT FLOWTAL = Gammelt flowtal x Forbrug Den viste mængde (litertæller) 8. Indkod denne værdi som det nye flowtal. OBS! Hvis afvigelsen, i procent, kendes, kan flowtallet ændres ved hjælp af +/ -tasten. Hver gang tasten trykkes, ændres det fra + til og modsat. Flowtallet kan kun ændres i hele procent. 18

19 TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING INDKODNING Fremgangsmåde: Hvis monitoren har talt for mange liter, skal der foretages en minuskorrektion. I det følgende eksempel forudsætter vi, at monitoren har talt 3% for meget. Fremgangsmåden for rettelse af flowtallet er således: Tryk Når tasterne trykkes i denne rækkefølge, ændres flowtallet med 3%. OBS! Vi anbefaler at flowmålerkalibreringen kontrolleres flere gange i løbet af sæsonen. Denne kontrol kan foretages løbende, da monitoren skal vise den samme mængde, som blev påfyldt, hver gang tanken var tømt. Skovlhjulet og akslen renses og kontrolleres løbende for slidtage. KALIBRERING AF DOSERINGSOVERVÅGNING FOR SÅSÆD OG GØDNING TeeJet 1200 skal indkodes med specielle værdier for overvågning af dosering på såmaskiner og gødningsspredere. I princippet er målemetoden den samme som for en flowmåler monteret på en sprøjte; kalibreringstallet udtrykker mængden pr. impuls fra føleren. Hvis TeeJet 1200 sættes til at tælle antallet af impulser under den normale såmaskine/spreder-kalibreringsprocedure, og dette antal herefter divideres med den mængde, der blev frigivet (under kalibreringen), kan et nyt kalibreringstal findes. OBS! Hvis der foretages ændringer i såmaskinens/sprederens indstillinger, skal dette kalibreringstal beregnes igen. 19

20 INDKODNING TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING Fremgangsmåde: 1. Gør redskabet klar til kalibrering. Drej ikke såvalserne før monitoren er klar til kalibrering. 2. Indkod et flowtal på 9999: Tryk på tasterne i denne rækkefølge og monitoren er klar til at tælle impulser. 3. Nulstil litertælleren som følger: Tryk Tryk én gang på L-tasten. Tryk og hold 0/C-tasten nede indtil L-tælleren nulstilles. 4. Kalibrer redskabet som beskrevet i vejledningen for redskabet (udløbsprøven) og vej mængden nøjagtigt. 5. Kalibreringstallet for redskabet findes ved hjælp af følgende formel: NYT KALIBRERINGSTAL (FLOWTAL) = Udløbsmængde i gram x 100 Antal impulser vist på monitoren 6. Indkod den beregnede mængde som det nye flowtal. OBS! Hvis afvigelsen i procent kendes, kan flowtallet ændres ved hjælp af +/ -tasten. Hver gang tasten trykkes, ændres det fra + til og modsat. Flowtallet kan kun ændres i hele procent. Fremgangsmåde: Hvis monitoren har talt for mange liter, skal der foretages en minuskorrektion. I det følgende eksempel forudsætter vi, at monitoren har talt 3% for meget. Fremgangsmåden for rettelse af flowtallet er således: Tryk Når tasterne trykkes i denne rækkefølge, ændres flowtallet med 3%. 20

21 TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING MONTERING AF TEEJET 1200 MONTERING AF MONITOREN Placer monitoren hvor den let kan ses af traktorføreren under kørslen, f.eks. oven på instrumentpanelet eller på højre side af kabinen. Tabellen, der er med i sættet, indsættes i plastlommen og fastgøres for at indkodningsværdierne let kan findes og indkodes igen, hvis det bliver nødvendigt. STRØMFORSYNING Strømforsyningskablet skal tilsluttes 12V over tændingen, for at monitoren tændes og slukkes med tændingen. Strømforsyningsledninger skal tilsluttes som følger: Blå = +12V (strøm) Brun = 0V (stel) VIGTIGT! Tilslut aldrig disse ledninger forkert, da dette vil ødelægge TeeJet GENERELLE TILSLUTNINGER Træk alle kablerne så de beskyttes mest muligt og gerne sammen med de eksisterende kabler, hydraulikrør og lignende. Fastgør alle kabler med kabelbindere. Pas på de bevægelige dele og varmekilde, f.eks. udstødningsrør. Kabler i kabinen, der ikke kan skjules, kan fastgøres med selvklæbende kabelbindere. Rens overfladen grundigt med f.eks. alkohol inden fastgørelsen. 21

22 MONTERING TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING AF HASTIGHEDSFØLER Det anbefales at montere hastighedsføleren ved traktorens højre baghjul. Se følgende diagram. Afstanden imellem magneterne og hastighedsføleren må ikke være større end 5 mm. Der monteres 2 magneter, hvis den effektive hjulomkreds er større end 200 cm. OBS! Magneterne skal monteres med lige stor afstand, ellers vil hastighedsvisningen "springe". Magneterne kan f.eks. monteres ved siden af hjulboltene. Det gule mærke skal altid vende mod føleren. 22

23 TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING Hastighedsføleren kan med fordel monteres på kardanakselen på 4-hjulstrækmaskiner. Ved montering på kardanaksel skal der anvendes en bipolar føler. Denne føler skal bestilles særskilt, idet den er anderledes end den medsendte føler (se det følgende diagram for typisk montering af en bipolar føler på kardanaksel): 23

24 MONTERING TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING AF ON/OFF (REDSKABS-) FØLER Typisk montering af redskabsføler på traktorens lift: Redskabsføleren kan også monteres andre steder (PTO-håndtag, hydrauliske cylindere, andre håndtag mm.) blot der er en bevægelse på min 50 mm. Afstanden mellem føler og magnet må ikke overstige 5 mm. Et elektrisk signal fra f.eks. elbetjent liftarm, sprøjte-betjeningspanel mm. kan anvendes som redskabsføler. Signalet skal skifte til 0V (stel), når redskabet ikke arbejder. VIGTIG! Tilslut aldrig strøm (+12V) til den brune udgang på apparatet, da dette vil ødelægge TeeJet

25 TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING MONTERING AF FLOWMÅLER På grund af de mange forskellige marksprøjter på markedet, er det umuligt at lave et flowmålermonteringssæt, der passer til alle sprøjter, men følgende retningslinier skal altid følges: Flowmåleren skal monteres således, at kun den væske der udsprøjtes bliver målt. F.eks. må der ikke være et retur til tanken efter flowmåleren. Dette er ikke altid muligt, og sprøjtesystemet skal i nogle tilfælde ændres. Kablet fra flowmåleren skal altid pege opad. Længden på flowmålerkablet kan forkortes, men kontroller at traktoren kan dreje (bugserede sprøjter), eller at sprøjten kan hæves/sænkes (lift-ophængte sprøjter). Anvend skemaet, på side 25, hvis flowmålerkablet tilsluttes via det 7-polede anhængerstik. ANHÆNGERSTIK TILSLUTNINGER MARKSPRØJTER Føler Ledningsfarve Ben-nr. i anhængerstik Blå (0V) 5 Flowmåler Brun (signal) 2 Sort (+12V) 6 Hastighedsføler Blå (signal) 4 Brun (0V) 5 Redskabsføler Blå (signal) 7 Brun (0V) 5 GØDNINGSSPREDER/SÅMASKINE Føler Ledningsfarve Ben-nr. i anhængerstik Blå (+12V) 6 Volumenføler Brun (0V) 5 Sort (signal) 2 Hastighedsføler Blå (signal) 4 Brun (0V) 5 Redskabsføler Blå (signal) 7 Brun (0V) 5 25

26 SYSTEMTEST TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING TEST AF SYSTEMET Hvis der er mistanke om en defekt føler, kan hele systemet testes som følger: TeeJet 1200 TEST vælges således: Tryk Tryk på tasterne i den viste rækkefølge. Følgende vises i displayet: Pos. 1: Pos. 2: Pos. 3: F vises hver gang der er en impuls fra flowmåleren/volumenføleren, dvs. når føleren er aktiv (lo). Kør derfor ikke maskinen ved fuld hastighed. Det anbefales at dreje føleren langsomt med hånden. r vises hver gang redskabsføleren er aktiveret. OBS! r vises også når arealopmålingen er stoppet. h vises når hastighedsføleren er aktiveret. Og når der køres langsomt frem, vises h hver gang magneten er ud for føleren. FEJLMELDING For at sikre at dataerne ikke går tabt, har TeeJet 1200 en indbygget fejlmelding: Hvis Deres TeeJet 1200 viser denne fejlmelding, er strømforsyningen til TeeJet 1200 for lav (under 9V). Kontroller derfor strømforsyningen til monitoren (både + & -). 26

27 TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING NOTATER NOTATER 27

28 NOTATER TEEJET 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING 28

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 GENERELT OM BRUG...5 GØDNINGSSPREDER...5

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER TeeJet No. 020-965-DK; Version 2.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 TRAKTORMONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 TRAKTORMONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 TRAKTORMONITOR TeeJet No. 020-499-DK; Version 1.00 TeeJet Technologies Denmark Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING LH 1200 S

MONTERINGSVEJLEDNING LH 1200 S MONTERINGSVEJLEDNING LH 1200 S LH nr. 010-202-DK LH Technologies Denmark ApS Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.lh-agro.com 1 Oversigtstegning: 1. 1200

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER TeeJet. No. 021-510-DK; Version 2.00a Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 INTELLITRAM

BETJENINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 INTELLITRAM BETJENINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 INTELLITRAM TeeJet No. 020-505-DK; Version 1.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET INTELLITRAM 500 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR LH 4000 SPRØJTECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR LH 4000 SPRØJTECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR LH 4000 SPRØJTECOMPUTER TeeJet No. 020-183-DK Version 1.06 TeeJet Technologies Denmark Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: http://www.teejet.com/

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING TeeJet 4000 Autodoseringssæt til Hardi EC sprøjter Vejl. nr. 010-164-DK Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com TEEJET4000 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

LH 5000. Brugsanvisning

LH 5000. Brugsanvisning LH 5000 DK Brugsanvisning FORORD Velkommen til mange timers fornøjeligt arbejde med Deres nye LH 5000 multifunktions-computer til traktor og redskaber. Vi anbefaler, at De mindst læser de generelle informationsafsnit

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

1. GENERELT OM BRUG 2. GENERELLE FUNKTIONER 3. SPRØJTE 4. GØDNINGSSPREDER 5. SÅMASKINE 6. BALLEPRESSER 7. GYLLEVOGN 8.

1. GENERELT OM BRUG 2. GENERELLE FUNKTIONER 3. SPRØJTE 4. GØDNINGSSPREDER 5. SÅMASKINE 6. BALLEPRESSER 7. GYLLEVOGN 8. 1. GENERELT OM BRUG 2. GENERELLE FUNKTIONER 3. SPRØJTE 4. GØDNINGSSPREDER 5. SÅMASKINE 6. BALLEPRESSER 7. GYLLEVOGN 8. ANDET REDSKAB 9. DGPS FUNKTIONER 10. 11. OVERSIGTSSIDE 12. MONTERINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING, PX COMBI 821, version 4

BRUGSVEJLEDNING, PX COMBI 821, version 4 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 1 940510 BRUGSVEJLEDNING, PX OMBI 821, version 4. F.on om..ha Km/h L/Ha Ha L+ F.no. LYKKETRONI PX OMBI 821 Generel oversigt: Traktorcomputeren har følgende

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)...

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... Sensor indkodning Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... 3 433 MHz sensorer... 4 Dyreimmun bevægelsessensor...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TeeJet 765 SPILDINDIKATOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TeeJet 765 SPILDINDIKATOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TeeJet 765 SPILDINDIKATOR TJ No. 020-765-DK Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com Vi har bestræbt os

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

Park Master monteringstip AM0258 til bagkofanger

Park Master monteringstip AM0258 til bagkofanger 911410 Park Master monteringstip Denne nye udgave af Parkmaster har en reduceret udvendig sensordiameter i forhold til den tidligere udgave AM0158. 22 mm i forhold til 25 mm, som giver en endnu bedre finish

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift:

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift: Indsåning: Daglig brug: - Indstil baglågen på sprederen (skala position). - Tryk på knappen drift/menu. - Flyt markeringen op på Dos./indstilling og tryk enter. - Vælg Kg/ha og tryk enter. - Indgiv den

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugsanvisning Job Computer AMALOG

Brugsanvisning Job Computer AMALOG Brugsanvisning Job Computer AMALOG MG 694 DB 550-1 DK 05.03 Printed in Germany a ør ibrugtagelsen skal brugs-anvisningen og sikkerhedhenvisningerne læses og overholdes! Copyright 2003 AMAZONEN-WERKE H.

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Uhlenbrock 75 900 funktionsdekoder (1) Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Tænder og slukker for ekstrafunktioner som horn, fløjte, lys og røg. Egenskaber 75 900 Funktionsdekoderen kan anvendes

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

PIR Kamera IRC-S2. Oversigt

PIR Kamera IRC-S2. Oversigt PIR Kamera IRC-S2 Et PIR kamera er en trådløs bevægelsessensor med indbygget kamera og LED blitz. Hvis alarmsystemet er tilkoblet og sensoren registrerer bevægelse, vil sensoren automatisk tage 3 billeder.

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning, oversættelse

Brugsanvisning, oversættelse Brugsanvisning, oversættelse Funktionsbeskrivelse Top 1. Display (LCD) 2. Read =tryk for Aflæsning 3. Zero =Nulstil 4. ON/Off Tænd/ sluk 5. Primær display 6. Sekundær display 7. Rustfri stål brønd til

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 865 KAPACITETSINDIKATOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 865 KAPACITETSINDIKATOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 865 KAPACITETSINDIKATOR TeeJet No. 020-865-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com Vi har bestræbt

Læs mere

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech. Bruger vejledning SC Encoder 4 20 50 R G B SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.dk Indhold: SC Encoder 1 BESKRIVELSE...

Læs mere

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning Sennheiser DW 800 Guide 1 Installation & Tilslutning DW 800 pakken indeholder følgende 2 Mobile enheder 1 Lade station 1 Mellemkabel 1 Strømforsyning 1 PC-kabel 1 Manual Tilslut mellemkablet til din DW

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise E Produktbeskrivelse: I henhold til figur A, B, C, D, E, 1. Højre barre Håndtag 2. Plade 3. Dækplade 4. Knæstøtter 5. Fødder 6. Kontrolpanel 7. Skruer Dækplade

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm Indhold Forord... 3 Modtagelse af sirenen... 4 Indendørs sirene... 5 Sirenens dele... 5 Sirenen inden i... 6 Montering af sirenen... 7 Udendørs sirene... 8 Udendørs sirene - solar... 9 Sammenkobling af

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

Monteringsvejledning for AP900 til Fuso Canter TF 2012 > med CM35 betjeningsmodul

Monteringsvejledning for AP900 til Fuso Canter TF 2012 > med CM35 betjeningsmodul Monteringsvejledning for AP900 til Fuso Canter TF 2012 > med CM35 betjeningsmodul www.asmarketing.dk Side 1 Tilslut de brune ledninger til stoplyskontakt. Brun lednings tilsluttes den mintgrønne ledning

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Indholdsfortegnelse: Side 1. Standard sæt indeholder...2 2. AlarmLink indeholder...2 3. Udvidet sæt indeholder...2

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

load indicator 85 % 100% 45% TEST

load indicator 85 % 100% 45% TEST 45% load indicator 85 % 100% TEST 3 2 1 0 Førerplatform Kombi-Instrument Kørekontroller Hældningsindstilling- Ratstamme Advarselsblink Teleskoplæsser 870 Lastindikator (load indicator) Tændingslås Redskab

Læs mere

Brunata ClickOnETJ + med radiotelegram version 1 og 2

Brunata ClickOnETJ + med radiotelegram version 1 og 2 Brunata ClickOnETJ + med radiotelegram version 1 og 2 varenr. 19-7930 A Ver. 1 varenr. 19-7931 A Ver. 2 varenr. 19-7932 A Ver. 1 (fugtbeskyttet) varenr. 19-7933 A Ver. 2 (fugtbeskyttet) Monteringsvejledning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 3

Indholdsfortegnelse. Side 3 pocketloader Rev.1.0 2009 KEsolutions AS - all rights reserved Author: JS.10.02.2009 Indholdsfortegnelse Servicemenu... Side 5 Adgang... Side 5 Menuoversigt... Side 6 101: INDSÆT PÅ KORT... Side 6 102:

Læs mere